EFFEKTIV BRUGERHÅNDTERING User Management System til uddannelsessektoren maj 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFFEKTIV BRUGERHÅNDTERING User Management System til uddannelsessektoren maj 2012"

Transkript

1 EFFEKTIV BRUGERHÅNDTERING User Management System til uddannelsessektoren maj 2012

2 Indholdsfortegnelse UMS - Effektiv Brugerhåndtering 3 UMS Modulløsninger: BACKEND 4 UMS Modulløsninger: FRONTEND 8 Modulafhængigheder 12 UMS Integration til Sharepoint LMS 13 Integration til Office365 & 14 Moduler med SMS-funktion 15 Få skolens helt egen APP! 16 UMS licenspriser, support og vedligehold 18 UMS Modulpriser 19 UMS - Proaktiv overvågning 20 Samhandelsbetingelser for inlogic 21

3 EFFEKTIV BRUGERHÅNDTERING User Management System til uddannelsessektoren UMS Config Som systemadministrator er det nemt at oprette regler og sorteringer via UMS s grafiske wizard (konfigurator). UMS Portal Via UMS-portalen kan du nemt sende SMS er til eleverne, skifte password, blokere internet samt meget andet. UMS - Fuldautomatisk brugerhåndtering Med UMS bliver data i Windows Active Directory automatisk opdateret med data fra et eller flere administrative systemer. Resultatet er én samlet brugerdatabase og ét brugernavn pr. bruger, uanset hvor mange systemer, brugeren er oprettet i. Alt sammen logisk og helt enkelt! Integration til Office365 Med UMS kan du nemt integrere til eksterne systemer. F.eks. opretter vi brugere og skemabrikker i UMS SMS Den studerende kan vælge at få tilsendt SMS med bl.a. skema automatisk hver morgen, skemaændringer, og nyheder fra skolen. User Management System (UMS) Formålet med UMS er at tilbyde uddannelsesinstitutioner et fuldautomatisk brugerhåndteringssystem, der frigiver værdifulde it-ressourcer fra rutineprægede opgaver. Der er ikke behov for at kende noget til programmering eller scripts. Alt foregår via et grafisk brugerinterface. UMS sikrer ligeledes let integration til eksterne systemer såsom UNI C, Fronter, Sharepoint LMS, Casepoint og UMS er et åbent system, som nemt kan opdateres og ændres i opsætning uden hjælp fra inlogic. Læs mere på eller kontakt os på Modulopbygget UMS består foruden grundmodulet af over 30 undermoduler, der bl.a. giver mulighed for at: Nulstille password for brugere Nulstille dit password via SMS eller web Udsende SMS til elever og modtage svar Modtage skema & karakterer via SMS Oprette gæstebrugere eller massebrugere Udskrive velkomstbrev, flettebrev, tlf.lister mm. Blokere internettet for udvalgte hold/elever Se dit skema via Web, Outlook el. Slukke ubenyttede Pc er automatisk 3

4 UMS modulløsninger Backend moduler - funktionalitet til it-afdelingen automatik - integration stabilitet - logik - fleksibilitet synkronisering - intuition Backend-delen af UMS henvender sig til skolens it-afdeling. Her kan man via UMS Configuratorens grafiske wizard bestemme hvordan man ønsker sine brugere oprettet og vedligeholdt. Herfra kan der også integreres til SharePoint LMS, Fronter, Uni-login, Echange samt meget andet. Find de backend-moduler der kan gøre jeres hverdag nemmere og få inspiration til flere muligheder i UMS-systemet. 4

5 UMS modulløsninger Backend moduler - funktionalitet til it-afdelingen Ad attributter Automatisk vedligeholdelse af AD-informationer, f.eks. Department, Company og Title. Statiske data eller importeret fra de administrative systemer. Casepoint Integration til IT Leans SharePoint-baserede elektroniske sags- & dokumenthåndteringssystem. Casepoint sikrer at brugere automatisk har de rigtige rettigheder. Elearningforce sharepoint LMS Integration til ElearningForces SharePoint LMS-system. Automatisk oprettelse og vedligehold af brugere, hold mv. Se mere information om dette modul på separat infoark. Echange reviewer Giver bruger-/gruppelæserettigheder på kalenderen i Outlook. Så skal ansatte f.eks. ikke spørge andre om rettigheder. Dette sættes automatisk. Echange skemabrikker Opretter skemabrikker i bl.a. Echange til ansatte, studerende og lokaler, så de kan ses i Outlook. Efter 1. kørsel overføres kun ændringer. Lokalerne oprettes som en rum-ressource i Echange. Filserver-flyt Home Directory og Profile Directory flyttes automatisk mellem flere servere. F.eks. hvis en bruger flytter uddannelse, flyttes data automatisk. 5

6 UMS modulløsninger Backend moduler - funktionalitet til it-afdelingen Fronter integration Integration til Fronter. Password-synkronisering on the fly. Automatisk oprettelse og vedlighold af brugere, hold mm. Kører via webservice. Gruppedrev Aktiviteter fra det administrative system kan oprettes i Windows AD og som folder på en filserver. Medlemskabet af grupperne bliver automatisk vedligeholdt. F.eks er der et drev til hvert fag eller aktivitet. Integra Eksport af data til Integra bibliotekssystem. Sørger for at der altid er samme brugernavn og password. sync/office365 Synkroniser brugere med Microsoft Opret brugere, distributionsgrupper og skemabrikker i kalenderen. Det tager under en time! Se mere information på separat infoark. 6 password-synkronisering Synkroniser password mellem flere systemer. Undgå problemer med at brugerne skal huske flere passwords. F.eks. til password-udløbsalarm Automatisk alarm via mail, når password er ved at udløbe. Så slipper it-afdelingen for at spilde tid på at låse brugere op. Valgfrie intervaller pr. OU er.

7 UMS modulløsninger Backend moduler - funktionalitet til it-afdelingen power save Slukker ubenyttede Pc ere og sparer hurtigt rigtig mange penge i strømregning og CO2- udslip. Du bestemmer selv, hvornår og hvilke maskiner, der skal slukkes. Der er grafisk interface, som viser, hvor mange penge du har sparet. printbetaling og -håndtering Oprettelse og håndtering af printbeløb på brugerkonti. Integration med: PAS (Printer Accounting System), Equitrac og PCounter. sli SLI Single Login Identification: Én AD-brugerkonto, selv med flere databaser i brug. F.eks. hvis brugeren går på flere skoler med samme it-fællesskab, kan denne nøjes med én konto. uni-c data provider Leverer data retur til UNI C, således rigtige UNI-Logins til f.eks. kursister oprettes. UNI C genererer UNI-Logins på baggrund af de sendte oplysninger, og UMS henter dem retur. UNI-login Henter brugeroplysninger fra UNI C, så brugerne kan beholde deres eksisterende UNI-login. uni-sync 2-vejs Synkroniser passwords mellem AD og UNI C. Undgår problemer med, at studerende skal huske flere passwords. 7

8 UMS modulløsninger frontend moduler - funktionalitet til brugeren brugervenlighed Overblik - stabilitet systematik - funktionalitet Frontend-delen er en selvbetjeningsportal, der primært henvender sig til undervisere, administrative brugere og elever. Her kan en underviser nulstille en elevs password, sende sms er, blokere internet, udskrive flettebreve, oprette gæstebrugere samt meget andet. Elever kan ændre kontaktinformationer, se skema, skifte deres password m.m. Alt afhængigt af, den valgte modulpakke. Find de frontend-moduler der kan gøre jeres hverdag nemmere og få inspiration til flere muligheder i systemet på de følgende sider. 8

9 UMS modulløsninger frontendmoduler - funktionalitet til brugerne Brugerlås Giv de ansatte mulighed for at deaktivere/aktivere brugere via UMS web uden it afdelingen skal indblandes. Der kan angives årsag til deaktivering - f.eks. ved forsøg på snyd, ulovlig aktivitet eller manglende betaling. Brugerinfo Giver brugeren mulighed for at ændre sit mobilnummer og hvilken mailadresse, eleven modtager info fra skolen på. Skriver automatisk tilbage til flere administrative systemer. Viser desuden eleven, hvilke hold/fag denne deltager i. Flettebreve Udskriv flettebreve. Mulighed for selv at oprette alle de skabeloner, der ønskes. F.eks. telefonlister, it-politikker, velkomstbreve, csv-filer mv. Gruppeoprettelse Website hvor elever eller underviser selv kan lave grupper til f.eks. projekter eller tværfagligt gruppearbejde. Automatisk oprettelse af gruppefolder og distributionsgrupper. Gæstebruger Opret gæstebrugere. Anvendeligt, hvis man har gæsteundervisere, konsulenter eller lign. i huset. Kan uddelegeres til det administrative personale, så it-personalet aflastes. Gæstebrugeren får en sms med login-info. internetblokering Giver underviseren mulighed for med to klik at blokere udvalgte holds/elevers brug af nettet i et givent tidsrum. Praktisk i undervisningen og under eksamen. Funktionen kræver ikke langtidsplanlægning, da spærringen kan forudindstilles eller aktiveres med det samme. 9

10 UMS modulløsninger frontendmoduler - funktionalitet til brugerne IT-regler Via dette modul skal de studerende acceptere skolens itregler/-politikker, når de logger på første gang ellers kan de blive mødt af sanktioner. Med mulighed for opdatering og genudsendelse. karakter Viser elevens karakterer på web. Desuden giver det også adgang til automatisk at få karakterer via SMS, så snart de er frigivet. Massebruger Anvendeligt ved oprettelse af midlertidige hold/kursister. Valgfri sletning eller disabling af brugerne ved periodens udløb. Kan uddelegeres til undervisere/administrativt personale. Password-selvbetjening Skift password fra en hvilken som helst lokation. Kan også håndtere problematikken ved change password at first logon. 10 password-skift Giver udvalgte brugere mulighed for at nulstille password for andre brugere. F.eks. kan en underviser nulstille en elevs password. Virker også på tværs af domæner. SKEMA WEB Viser skema for elever, undervisere, lokaler og hold på en overskuelig måde i browseren. Der er dags-, uge- og månedsvisning. Skema Web tilgås nemt via nettet. Undervisere kan bl.a. sende sms eller blokere internettet ved klik på en skemabrik.

11 UMS modulløsninger frontendmoduler - funktionalitet til brugerne sms abonnement Studerende kan tilmelde sig SMS service med; 1) dagens skema sendt hver morgen f.eks. 1 timer før første lektion, 2) skemaændringer, 3) generelle nyheder fra skolen, 4) nye karakterer. sms elevplan Med inlogics SMS Elevplan modul, får skolen mulighed for at sende SMS er ud til elever, undervisere m.m. Elever vil altid kunne kommunikere med det samme SMS nummer, uanset om det er SMS til Elevplan eller UMS. sms password Brugeren kan nulstille password ved at sende en SMS til institutionens SMS gateway. F.eks. nulstil dit password, hvis du har glemt det også i weekenden! sms send Send SMS ved ændringer, aflysning, lokaleskift m.m. Brugere står selv for opdatering af mobilnumre. Ren IPbaseret løsning, kræver ingen server. Der kan også svares tilbage på SMS. Inkl. 1-ports IP-baseret SMS-modem. Se seperat infoark. sms skema Ved at sende en SMS med ordet skema til skolens SMS gateway, får man automatisk en SMS tilbage med dagens skema. ums web Viser automatisk de aktiviteter brugeren er tilknyttet i UMS Web frontend. 11

12 EFFEKTIV BRUGERHÅNDTERING User Management System til uddannelsessektoren Nogle moduler kræver, at du har andre moduler i forvejen. Afhængighederne kan ses i dette skema. Forudsætning: Modulnavn AD attributter AD attributter Brugerlås Casepoint ELEARNINGFORCE LMS Elevinfo Echange reviewer Echange skemabrikker Filserver-flyt Flettebreve Fronter Gruppedrev Gruppeoprettelse Gæstebruger Integra Internetblokering IT-regler Karakterer Massebruger Password-selvbetjening Password-skift Password-synkronisering Password-udløbsalarm Power save Printbetaling/-håndtering Skema web SLI SMS abonnement SMS Elevplan SMS Password SMS Send SMS Skema UMS web UNI-C Data provider UNI-login UNI-Sync 2-vejs Brugerlås Casepoint ELEARNINGFORCE LMS Elevinfo Echange reviewer Echange skemabrikker Filserver-flyt Flettebreve Fronter Gruppedrev Gruppeoprettelse Gæstebruger Integra Internetblokering IT-regler Karakterer A A Massebruger Password-selvbetjening Password-skift Password-synkronisering Password-udløbsalarm Power save Printbetaling/-håndtering Skema web SLI SMS Abonnement SMS Elevplan SMS Password SMS send SMS Skema UMS Web UNI-C Data provider UNI-login UNI-Sync 2-vejs 12

13 integration til Sharepoint LMS Fuldautomatisk integration til sharepoint LMS inlogic præsenterer i samarbejde med ElearningForce en fuldautomatisk integration til SharePoint LMS på basis af jeres administrative system. Alle data oprettes og vedligeholdes fra det administrative system via UMS. Med løsningen kan du blandt andet: SharePoint LMS integration Nem grafisk brugerinterface til at styre og ændre, hvordan oprettelsen skal foregå. Hør hvad andre siger om UMS Vores test af UMS i foråret 2011 viste hurtigt, at her var et system, som vi ville have. Vi gik i luften med UMS og integration til Sharepoint LMS hen over sommeren, og ved skolestart var vi klar med automatikken på næsten alle uddannelser på baggrund af EASY-A. Oprette og vedligeholde hold & sites Vedligeholde undervisere og studerende på sites Understøtte skabeloner Bestemme, hvornår et site skal være synligt Og meget meget andet Styringen af SharePoint LMS kan foregå helt ned på de enkelte uddannelser, og der er mulighed for individuelle settings, f.eks. pr. uddannelsesretning. Med Sharepoint LMS oprettes alle klasser og fag automatisk af UMS. Alt fungerer rigtig godt. Henvender vi os til InLogicsupporten, reageres meget hurtigt på både vores ændringsønsker og fejl. UMS har frigivet en del ressourcer til andre opgaver - og det kan mærkes. Karsten Nielsen, Driftansvarlig Sharepoint integration Med UMS SharePoint LMS styres alt via data i det administrative system, hvilket sparer timers arbejde med manuelle processer. Blandt andet foretages automatisk: vedligehold af undervisere og studerende på sitet understøttelse af flere organisational units understøttelse af flere forskellige opsætninger pr. site, f.eks. sprog understøttelse af hold og fag Samtidig sørger vi for at advisere den ansvarlige underviser via mail, så denne får besked f.eks. ved oprettelse af et nyt kursus. 13

14 integration til office365 & Fuldautomatisk integration til inlogic præsenterer i samarbejde med Microsoft en fuldautomatisk integration til på basis af jeres administrative system - herunder Easy-a, STADS, LUDUS, GAS, SIS, Lectio og Tabule. UMS opretter automatisk brugerne i skyen. Fordelene er åbenlyse. integration Nemt grafisk brugerinterface til at styre og ændre, hvordan oprettelsen skal foregå. Der kan oprettes distributionslister Skemabrikker vises i kalenderen Passwords synkroniseres Smartphones synkroniseres med så telefonkalenderen altid er opdateret Brugerne kan oprettes med Uni-Login Al vedligeholdelse sker automatisk Skema De studerenes skemabrikker vises og opdateres automatisk i kalenderen. Hør hvad andre siger om UMS integration BC Syd har brugt UMS integration til siden Du er meget velkommen til at kontakte it-chef, Viggo Møller, og høre om hans erfaring med modulet. Kontaktinfo: - tlf og så tager det under en time at installere, hvis du har UMS! Om Microsoft er et pædagogisk instrument for uddannelsesinstitutioner, som giver jer en fleksibel indlæringsplatform for integration, kommunikation, samarbejde, viden- og informationsdeling. løsningen indeholder bl.a. følgende funktionaliteter: En gratis hostet Microsoft Echange med Outlook Live (10GB postkasse/bruger) 25GB Windows Live SkyDrive lagerplads/bruger og Instant Messaging funktionalitet Sikker opbevaring af de studerendes data Gratis Office Live Lagerplads og deling af filer og data Supporterer flere browsere på Windows og Mac herunder Internet Eplorer, Firefo og Safari.... Understøtter nu også Microsoft Office

15 moduler med SMS-funktion Stor ressourcebesparelse & fantastisk elevservice SMS abonnement Med dette modul kan den studerende tilmelde sig en SMS-service med hhv. automatisk tilsendt skema valgfri antal timer før 1. lektion, skemaændringer, generelle nyheder fra skolen og nye karakterer. SMS Abonnement sms elevplan Med inlogics SMS Elevplan modul, får skolen mulighed for at sende SMS er ud til elever, undervisere m.m. Elever vil altid kunne kommunikere med det samme SMS nummer, uanset om det er SMS til Elevplan eller UMS. SMS send Med modulet kan I sende SMS er er til de studerende ved ændringer så som aflysninger og lokaleflytning, og det er også muligt at svare tilbage. De studerende står selv for registrering og vedligehold af mobilnumre. Ren IP-baseret løsning, så der er ingen krav om server. SMS Password SMS Password SMS Password gør det muligt for den studerende at nulstille sit password blot ved at sende en sms til institutionens gateway - også muligt i weekenden! *Kræver SMS Send SMS skema Ved at sende en SMS med ordet skema til skolens gateway, sendes en SMS med dagens skema automatisk retur. *Kræver SMS Send sms karakter Ved at sende en SMS med ordet karakterer til skolens SMS gateway, får eleven automatisk en SMS tilbage med de seneste karakterer. (Inkluderet i modulet karakter ). SMS Send SMS Skema Interesseret? Vil du høre mere om UMS og vores moduler, så kontakt os på tlf Vi kommer også gerne forbi og laver en uforpligtende demonstration. Læs mere på inlogic.dk 15

16 Hent Skole App en på App Store nu! Kontakt inlogic for testbrugernavn og password på Få skolens egen App, designet i skolens farver og logo for kun kr. Der vil være en årlig licens på kr til udvikling og vedligeholdelse af App en. 16

17 Få skolens helt egen app branding og kommunikation i lækkert design UMS App Snart er den nye UMS App klar, så jeres skole kan rykke helt i front og matche elevernes primære medie, som de altid har lige ved hånden. Skemavisning Med skemafunktionen sikres de studerende et altid opdateret skema lige ved hånden. Den grafisk overskuelige og intuitive kalender giver den studerende et let overblik over sit skema - både dags-, uge- og månedsvisning. Ændringer i skema markeres tydeligt med rødt og pushes ud til eleven. Karaktervisning Under Karakterer modtager den studerende sine seneste karakterer, så snart de frigives. Altid opdateret kalender/skema med dags-, uge- og månedsvisning Push jeres nyheder ud Med nyheder via App en sikrer skolen, at de studerende i stigende grad følger med i, hvad der rører sig på skolen og er opdaterede om nye arrangementer, tiltag mv. SMS Password Fordelene er åbenlyse Med jeres egen app, møder I de studerende på deres hjemmebane, og samtidig har I mulighed for, at flere studerende er opdaterede på og interesserede i skolen og de tiltag, I foretager jer. Så er der nye karakterer! Med skemafunktionen er der stor chance for at informationen modtages i tide ved f.eks. ændringer eller aflysninger. Brandes i jeres farver og logo Simpel og hurtig installation Nem opdatering til nye versioner Lækkert og overskueligt design Imødekommer eleverne via deres foretrukne kommunikationsform Eleverne adviseres med ændringer i skemaet. Et klart konkurrenceparameter for jer som skole Leveres til iphone og Android Nyheder fra skolen Interesseret? Vil du høre mere om UMS og vores moduler, så kontakt os på tlf Vi kommer også gerne forbi og laver en uforpligtende demonstration. Læs mere på inlogic.dk 17

18 UMS Priser, support- & vedligehold Årlig licens for UMS: Årselever Pris per elev Minimun maimum kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Over Kontakt os Driftcentre Der findes specielle aftaler for driftcenterfællesskaber - kontakt os for priser. ums support- & vedligeholdelsesaftale Aftalen omfatter UMS og alle tilkøbte moduler. Supportaftalen dækker telefonsupport for op til 3 navngivne personer inden for normal arbejdstid og giver skolen ret til løbende fejlrettelser, samt opdateringer til UMS og alle moduler. Ved køb af moduler er support og vedligeholdelse indeholdt i prisen, såfremt den årlige licens på UMS vedligeholdes. Dog undtaget visse specielt opfattende moduler*. inlogic tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i prislisten. Bemærk! Hvor intet andet er angivet er priserne ekskl. installation, moms, transport og evt. ophold. Prisen på UMS er en årlig licens, hvorimod modulerne er en engangsbetaling*. Installationstiden faktureres med DKK 1.050,- pr. time. Der kan forekomme tilfælde, hvor de angivne tider på installation må revurderes. Dette sker i samarbejde med kunden, hvis det vurderes, at institutionen har en særlig kompleks opsætning. Til en grundinstallation af UMS eksklusiv moduler, bruges der typisk 16 timer. Timerne indeholder installationshjælp, workshop og implementeringshjælp. *For modulerne SharePoint LMS, Fronter integration og Casepoint gælder nedenstående årlige licens foruden modulprisen angivet på næste side (1. år er inkl. i modulprisen): årselever kr årselever kr årselever kr

19 UMS modulpriser Moduler Pris i DKK Installationstid AD-attributter kr. 1 time Brugerlås kr. 1 time CasePoint * kr. 16 time ElearningForce Sharepoint LMS integration * kr. 16 time Brugerinfo kr. 2 time Echange Reviewer kr. 1 time Echange Skemabrikker kr. 8 time Filserver-flyt kr. 2 time Flettebreve kr. 3 time Fronter integration* kr. 16 time Gruppedrev kr. 2 time Gruppeoprettelse kr. 8 time Gæstebruger kr. 2 time Integra kr. 2 time Internetblokering kr. 2 time It-Regler kr. 2 time Karakter kr. 1 time Sync kr. 1 time Massebruger kr. 2 time Password-selvbetjening kr. 2 time Password-skift kr. 3 time Password-Synkronisering kr. 2 time Password-udløbsalarm kr. 2 time Power Save kr. 2 time Printbetaling/-håndtering kr. 1 time Skema Web kr. 2 time SLI kr. 2 time SMS Abonnement kr. 2 time SMS Elevplan kr. 1 time SMS Password kr. 1 time SMS Send kr. 2 time SMS Skema kr. 2 time UMS Web kr. 2 time UNI-C Data Provider kr. 2 time UNI-Login kr. 2 time UNI-Sync 2-vejs kr. 2 time 19

20 Optioner Proaktiv Overvågning inlogic kan nu tilbyde abonnement på proaktiv overvågning som option. Vi modtager logfilerne fra UMS og har ansvaret for, at institutionens UMS-miljø fungerer optimalt. Såfremt der er noget, der kræver opmærksomhed, bliver dette håndteret af inlogic, og institutionens it-personale bliver underrettet om de nødvendige tiltag. Proaktiv overvågning er jeres sikkerhed for, at systemet bliver håndteret, opdateret og optimeret - uden at I behøver skænke det en tanke. Vi sørger for at overvåge jeres system og udnytte de opdateringer, der er anvendelige hos jer. Vi sender en mail til jeres systemadministrator og oplyser, hvilke ændringer, der er foretaget siden sidst. Med UMS og Proaktiv overvågning får I et fuldautomatisk brugerhåndteringssystem, som automatisk udnytter anvendelige opdateringer løbende og overvåges af vores personale. Årselever pris per elev minimum maimum kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr > 6 kr kr. - Straksgebyr Hvis der ønskes UMS support inden for 2 timer. Så kan dette lade sig gøre mod straksgebyr. Betingelser er som følgende: 1. inlogic tilbyder straks support på UMS software 2. Reaktionstiden fra vi bliver notificeret til vi påbegynder support er maks. 2 timer 3. Straks support kan foretages alle alm. arbejdsdage mellem 8.30 og Er fejlen IKKE en fejl i UMS, så faktureres der løbende timer. Pt. er vores timepris kr Er fejlen i UMS, så opkræves der kun straksgebyr 5. Straksgebyret er kr og skal accepteres pr. mail inden arbejdet påbegyndes 20

21 samhandelsbetingelser for inlogic 1. Formål og rækkevidde Nærværende vilkår finder anvendelse for inlogics levering af it-udstyr (herefter benævnt hardware) og standardprogrammel (herefter benævnt software) som aftalt mellem Kunden og inlogic. Samlet betegnes hardware og software som produkterne. Betingelserne kan alene fraviges, hvis dette fremgår udtrykkeligt af skriftlig aftale mellem Kunden og inlogic. 2. Ydelsens omfang inlogics ydelse består i levering af hardware og software, som beskrevet i den, mellem parterne, indgåede aftale. 3. Dokumentation og vejledning Med leverancen kan følge produktbeskrivelser og brugervejledninger for hardware og software i det omfang dette måtte være udarbejdet af producenten. Såfremt det er en forudsætning for Kunden, at sådant materiale forefindes, skal inlogic gøres opmærksom herpå senest i forbindelse med indgåelse af aftalen. 4. Leveringstidspunkt Levering er sket, når produkterne er udleveret fra inlogics lager (ab lager), og inlogic påtager sig ikke noget ansvar for installation, implementering mv. med mindre dette særligt aftales. I de tilfælde hvor inlogic skal udføre installationen af produkterne, er leveringstidspunktet den dag, hvor produkterne fysisk overgives til Kunden på det aftalte leveringssted. Eventuelt installationsarbejde foretages i henhold til InLogics almindelige betingelser for konsulentassistance. inlogic tilstræber at overholde det aftalte leveringstidspunkt. Kan leveringstidspunktet imidlertid ikke overholdes, vil inlogic søge at afbøde Kundens gener bedst muligt, men inlogic påtager sig intet ansvar for eventuelle forsinkelser. Kunden er dog berettiget til at hæve aftalen, hvis det aftalte leveringstidspunkt overskrides med mere end 30 arbejdsdage, og dette skyldes forhold, for hvilke inlogic er ansvarlige, og Kunden inden ophævelsen skriftligt har givet inlogic et rimeligt varsel til opfyldelse af aftalen. Risikoen for produkterne overgår til Kunden på leveringstidspunktet. 5. Pris og betaling inlogic tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i prislisten. Den aftalte pris fremgår af aftalen mellem Kunden og inlogic. Alle priser er angivet ekskl. merværdiafgift og andre offentlige afgifter, der måtte blive pålagt det købte. inlogic er berettiget til at fakturere betalingen for produkterne, når levering er sket helt eller delvist. Fakturaer forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato, med mindre andet fremgår af fakturaen. Ved forsinket betaling er inlogic berettiget til at opkræve rente fra forfaldstidspunktet med 1 % pr. påbegyndt måned, ligesom inlogic er berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer eller dele deraf. Såfremt Kunden 5 arbejdsdage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fortsat ikke har foretaget betaling til inlogic, kan inlogic skriftligt hæve aftalen. 6. Ejendomsforbehold Det solgte (inklusiv tilbehør), hvorom gælder, at Kunden erhverver ejendomsretten, er solgt med ejendomsforbehold og er inlogics ejendom, indtil Kunden har betalt hele købesummen med tillæg af evt. renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af inlogic på Kundens vegne. Indtil ejendomsretten er overgået til Kunden, forpligtiger Kunden sig til på behørig vis at drage omsorg for det solgte, herunder at opbevare og vedligeholde det solgte forskriftsmæssigt, at holde det solgte brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde værdi og i øvrigt ikke foretage nogen form for ændringer af det solgte uden inlogics skriftlige samtykke. Kunden forpligter sig til ikke, uden inlogics samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde at disponere over det solgte, inden ejendomsretten er overgået til Kunden. 21

22 samhandelsbetingelser for inlogic 7. Særskilte vilkår for software - Licensspørgsmål 7.1 Om softwaren Al software leveret af inlogic er standardprogrammel. Dette indebærer, at softwaren leveres som det er og forefindes. Opdateringer og fejlretninger leveres såfremt kunden bibeholder sin licensaftale. Eventuelle kundespecifikke tilretninger afregnes særskilt. 7.2 Licensen omfang Alle licenser dækker: En juridisk uddannelsesinstitution, driftcenter eller kommune.ved driftscentre skal alle juridiske separate skoler have deres egen licens. 7.3 Kundens rettigheder Såfremt inlogic leverer software til Kunden, erhverver Kunden alene en ikke-overdragelig brugsret til softwaren. Eventuelle fejl må ikke rettes af kunden men skal i stedet meddeles til inlogic. Kunden er bundet af og pligtig at respektere inlogics eventuelle licensbetingelser. Kunden er i øvrigt indforstået med at overholde dansk rets til enhver tid gældende regler for omgang med software, herunder ophavsretsloven. 7.4 Automatisk fornyelse og prisregulering Licensen på UMS fornyes automatisk hvert år. Ønskes aftalen opsagt, skal dette gøres skriftligt senest 2 måneder før licensen udløber. inlogic kan årligt prisregulere licensprisen med op til 5 %. 8. Ansvarsfraskrivelse inlogic er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab eller følgeskade, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tabt avance, tab af forventet indtjening, tab af goodwill, tab eller beskadigelse af data, tab som følge af enhver anden forretningsmæssig afbrydelse og Kundens omkostninger til tredjemandsafhjælpning. Under alle omstændigheder er inlogics erstatningsansvar begrænset til 50 % af den af Kunden erlagte købesum for det pågældende produkt. inlogic er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven. Ethvert ulovbestemt produktansvar, udviklet i henhold til retspraksis, er således udtrykkeligt fraskrevet. 9. Force majeure Ingen af parterne kan gøres ansvarlige for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder, men ikke begrænset til naturkatastrofer, krig, terror, sabotage, oprør, optøjer, opstand, strejke, lockout, brand, vandskade, eksplosion, strømsvigt, tyveri, nøglemedarbejderes sygdom eller død, valutarestriktioner, import eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen eller kommunikationslinjer, omfattende virusangreb og leveringsproblemer eller force majeure situationer hos underleverandører. Såfremt der indtræder en force majeure situation, skal den berørte part snarest muligt meddele den anden part dette, hvorefter begge parter kan kræve evt. tidsplaner genforhandlet, Dersom force majeure situationen har varet mere end 60 dage, kan den af parterne, som ikke er berørt af force majeure, annullere aftalen. 22

EFFEKTIV BRUGERHÅNDTERING User Management System til uddannelsessektoren juli 2012

EFFEKTIV BRUGERHÅNDTERING User Management System til uddannelsessektoren juli 2012 EFFEKTIV BRUGERHÅNDTERING User Management System til uddannelsessektoren juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE UMS - Effektiv Brugerhåndtering 3 UMS Modulløsninger: BACKEND 4 UMS Modulløsninger: FRONTEND 8 Modulafhængigheder

Læs mere

EFFEKTIV BRUGERHÅNDTERING User Management System til uddannelsessektoren

EFFEKTIV BRUGERHÅNDTERING User Management System til uddannelsessektoren EFFEKTIV BRUGERHÅNDTERING User Management System til uddannelsessektoren Indhold User Management System (UMS)... 3 Udvalgte funktioner I web-frontend... 4 Udvalgte funktioner i UMS configurator... 5 Coming

Læs mere

Effektiv Brugerhåndtering. User Management System til uddannelsessektoren September 2012

Effektiv Brugerhåndtering. User Management System til uddannelsessektoren September 2012 Effektiv Brugerhåndtering User Management System til uddannelsessektoren September 2012 Indholdsfortegnelse inlogic 3 Effektiv Brugerhåndtering 4 Backend - Modulløsninger 6 Frontend - Modulløsninger 10

Læs mere

TEKNISKE FORUDSÆTNINGER

TEKNISKE FORUDSÆTNINGER TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FORUDSÆTNINGERNE I ORDEN? I det følgende kan du opdatere dig på tekniske foudsætninger for hvert UMS modul. God fornøjelse! INDHOLDSFORTEGNELSE AD Attributter... side 2 Brugerinfo...

Læs mere

Effektiv Brugerhåndtering

Effektiv Brugerhåndtering Effektiv Brugerhåndtering User Management System, selvbetjeningsportal og apps til uddannelsessektoren August 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen 3 Effektiv brugerhåndtering 4 Nyhed - Fraværsregistrering

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Effektiv Brugerhåndtering

Effektiv Brugerhåndtering Effektiv Brugerhåndtering User Management System, selvbetjeningsportal og apps til uddannelsessektoren Juli 2015 UMS ELEVSERVICE I TOP FÅ MERE UD AF SKOLENS DIGITALE SERVICES Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Effektiv Brugerhåndtering User Management System, selvbetjeningsportal og apps til uddannelsessektoren

Effektiv Brugerhåndtering User Management System, selvbetjeningsportal og apps til uddannelsessektoren Effektiv Brugerhåndtering User Management System, selvbetjeningsportal og apps til uddannelsessektoren Maj 2015 UMS ELEVSERVICE I TOP FÅ MERE UD AF SKOLENS DIGITALE SERVICES Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE.......................................................

Læs mere

Generelle salgs- og leverancevilkår

Generelle salgs- og leverancevilkår Vi mener en aftale er en aftale - begge veje... Anvendelsesområde: Nærværende salgs- og leveringsbetingelser for Højgaard IT fastsætter vilkårene for Højgaard IT levering af ydelser og varer til kunden.

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note PC Klient 2.4.0.17 o Support for at Domain maskiner kan logge på ConnectAnywhere automatisk med Windows credentials Løsningen forudsætter/kræver at man logger på Windows

Læs mere

UMS Education. Effektiv brugerhåndtering, selvbetjeningsportal og apps til uddannelsessektoren. November 2015

UMS Education. Effektiv brugerhåndtering, selvbetjeningsportal og apps til uddannelsessektoren. November 2015 UMS Education Effektiv brugerhåndtering, selvbetjeningsportal og apps til uddannelsessektoren November 2015 UMS: ELEVSERVICE I TOP FÅ MERE UD AF SKOLENS DIGITALE SERVICES Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

User Management System

User Management System User Management System www.inlogic.dk Indholdsfortegnelse UMS Web brugervejledning... 3 Skift dit password... 5 Mobil nummer... 6 IT Regel... 7 Dine oplysninger... 8 Skema... 9 SMS Abonnement... 10 Karakter...

Læs mere

Effektiv Brugerhåndtering

Effektiv Brugerhåndtering Effektiv Brugerhåndtering User Management System, selvbetjeningsportal og apps til uddannelsessektoren September 2015 UMS ELEVSERVICE I TOP FÅ MERE UD AF SKOLENS DIGITALE SERVICES Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra jan 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 0 Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Parterne kan aftale, at Wingmen Solutions ApS som en del af ydelserne skal levere produkter, herunder software, hardware og/eller andet udstyr.

Parterne kan aftale, at Wingmen Solutions ApS som en del af ydelserne skal levere produkter, herunder software, hardware og/eller andet udstyr. 1. Omfang Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser (herefter benævnt "betingelserne") gælder for Wingmen Solutions ApS levering af produkter, service og konsulentassistance (herefter benævnt "ydelserne")

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement Standard Vilkår 1. Formål og omfang Disse Vilkår fastlægger rammerne for (Ingenium Golf) levering af Applikationer og Web-Services til Kunder, samt dertil knyttede abonnementer. Vilkårene kan udelukkende

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD 1. Psychcon A/S har udviklet en tjeneste, som kan bruges til at etablere videomøder mellem Kunden (behandleren) og dennes klienter (herefter benævnt Tjenesten ). Tjenesten

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

1. Gyldighedsområde Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser.

1. Gyldighedsområde Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser. Aftale om salgs- og leveringsbetingelser Århus 15/12 2013-LR 1. Gyldighedsområde Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser. 2. Aftalens Formål Denne

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

wireless factory aps Vestergade 2C dk-1456 københavn k office: +45 70 20 12 92 www.wirelessfactory.dk Salgs- og forretningsbeting elser Version v1.

wireless factory aps Vestergade 2C dk-1456 københavn k office: +45 70 20 12 92 www.wirelessfactory.dk Salgs- og forretningsbeting elser Version v1. wireless factory aps Vestergade 2C dk-1456 københavn k office: +45 70 20 12 92 www.wirelessfactory.dk Salgs- og forretningsbeting elser Version v1.12 Indhold 1. Generelt... 3 2. Tilbud... 3 3. Priser...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S 1. Aftaleindgåelse Inventio.IT's tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er angivet. Et

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

-User Management System

-User Management System Vejledninger: -Elever/studerende -Undervisere - administration Mini-brugervejledning til elever og studerende på Køge Handelsskole 13. juni 2013 1 Vejledninger: -Undervisere -Elever/studerende -Administration

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL PC

IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Aftale om salgs- og leveringsbetingelser Aarhus d

Aftale om salgs- og leveringsbetingelser Aarhus d Aftale om salgs- og leveringsbetingelser Aarhus d. 04.10.2017 1. Gyldighedsområde Med mindre andet er skriftligt aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser. De generelle salgs-

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk Betingelser Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Firmaets juridiske navn: Jagtakademiet I/S Selskabsform: I/S CVR-nummer: 32 63 73 29 Adresse : Galionsvej 20, 2th

Læs mere

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Fokus på det vi er gode til Home Innovations aps har valgt en strategi, hvor vi ønsker at have fokus på det

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister.

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. 9 Udgave: Nov.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Studerende/Elev/kursist,

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL PC

IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-VEJLEDNINGER TIL PC Indhold Din konto Dit brugernavn og adgangskode Trådløst internet Sådan logger du på det trådløse netværk Mail Sådan læser du din mail på web, mobil og Outlook Videresend din mail

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved EAN-Web forstås virksomheden EAN-Web A/S, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 24 21 27 42 1.2 Ved LE@N forstås det af EAN-Web ejede Web-EDI-baserede edb-system, som gør

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER 1. Indgåelse af aftale og ordrer En ordre eller aftale er først bindende for CORNATOR, når den er bekræftet skriftligt, f.eks. i form af en ordrebekræftelse eller

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere