EFFEKTIV BRUGERHÅNDTERING User Management System til uddannelsessektoren juli 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFFEKTIV BRUGERHÅNDTERING User Management System til uddannelsessektoren juli 2012"

Transkript

1 EFFEKTIV BRUGERHÅNDTERING User Management System til uddannelsessektoren juli 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE UMS - Effektiv Brugerhåndtering 3 UMS Modulløsninger: BACKEND 4 UMS Modulløsninger: FRONTEND 8 Modulafhængigheder 12 UMS Integration til Sharepoint LMS 13 Integration til Office365 & 14 Moduler med SMS-funktion 15 Få skolens helt egen APP! 16 UMS licenspriser, support og vedligehold 18 UMS Modulpriser 19 UMS - Proaktiv overvågning 20 Samhandelsbetingelser for inlogic 21

3 EFFEKTIV BRUGERHÅNDTERING User Management System til uddannelsessektoren UMS Config Som systemadministrator er det nemt at oprette regler og sorteringer via UMS s grafiske wizard (konfigurator). UMS Portal Via UMS-portalen kan du nemt sende SMS er til eleverne, skifte password, blokere internet samt meget andet. UMS - Fuldautomatisk brugerhåndtering Med UMS bliver data i Windows Active Directory automatisk opdateret med data fra et eller flere administrative systemer. Resultatet er én samlet brugerdatabase og ét brugernavn pr. bruger, uanset hvor mange systemer, brugeren er oprettet i. Alt sammen logisk og helt enkelt! Integration til Office365 Med UMS kan du nemt integrere til eksterne systemer. F.eks. opretter vi brugere og skemabrikker i UMS SMS Den studerende kan vælge at få tilsendt SMS med bl.a. skema automatisk hver morgen, skemaændringer, og nyheder fra skolen. User Management System (UMS) Formålet med UMS er at tilbyde uddannelsesinstitutioner et fuldautomatisk brugerhåndteringssystem, der frigiver værdifulde it-ressourcer fra rutineprægede opgaver. Der er ikke behov for at kende noget til programmering eller scripts. Alt foregår via et grafisk brugerinterface. UMS sikrer ligeledes let integration til eksterne systemer såsom UNI C, Fronter, Sharepoint LMS, Casepoint og UMS er et åbent system, som nemt kan opdateres og ændres i opsætning uden hjælp fra inlogic. Læs mere på eller kontakt os på Modulopbygget UMS består foruden grundmodulet af over 30 undermoduler, der bl.a. giver mulighed for at: Nulstille password for brugere Nulstille dit password via SMS eller web Udsende SMS til elever og modtage svar Modtage skema & karakterer via SMS Oprette gæstebrugere eller massebrugere Udskrive velkomstbrev, flettebrev, tlf.lister mm. Blokere internettet for udvalgte hold/elever Se dit skema via Web, Outlook el. Slukke ubenyttede Pc er automatisk 3

4 UMS MODULLØSNINGER BACKEND MODULER - FUNKTIONALITET TIL IT-AFDELINGEN AUTOMATIK - INTEGRATION STABILITET - LOGIK - FLEKSIBILITET SYNKRONISERING - INTUITION Backend-delen af UMS henvender sig til skolens it-afdeling. Her kan man via UMS Configuratorens grafiske wizard bestemme hvordan man ønsker sine brugere oprettet og vedligeholdt. Herfra kan der også integreres til SharePoint LMS, Fronter, Uni-login, Echange samt meget andet. Find de backend-moduler der kan gøre jeres hverdag nemmere og få inspiration til flere muligheder i UMS-systemet. 4

5 UMS MODULLØSNINGER BACKEND MODULER - FUNKTIONALITET TIL IT-AFDELINGEN AD ATTRIBUTTER Automatisk vedligeholdelse af AD-informationer, f.eks. Department, Company og Title. Statiske data eller importeret fra de administrative systemer. CASEPOINT Integration til IT Leans SharePoint-baserede elektroniske sags- & dokumenthåndteringssystem. Casepoint sikrer at brugere automatisk har de rigtige rettigheder. ELEARNINGFORCE SHAREPOINT LMS Integration til ElearningForces SharePoint LMS-system. Automatisk oprettelse og vedligehold af brugere, hold mv. Se mere information om dette modul på separat infoark. EXCHANGE REVIEWER Giver bruger-/gruppelæserettigheder på kalenderen i Outlook. Så skal ansatte f.eks. ikke spørge andre om rettigheder. Dette sættes automatisk. EXCHANGE SKEMABRIKKER Opretter skemabrikker i bl.a. Echange til ansatte, studerende og lokaler, så de kan ses i Outlook. Efter 1. kørsel overføres kun ændringer. Lokalerne oprettes som en rum-ressource i Echange. FILSERVER-FLYT Home Directory og Profile Directory flyttes automatisk mellem flere servere. F.eks. hvis en bruger flytter uddannelse, flyttes data automatisk. 5

6 UMS MODULLØSNINGER BACKEND MODULER - FUNKTIONALITET TIL IT-AFDELINGEN FRONTER INTEGRATION Integration til Fronter. Password-synkronisering on the fly. Automatisk oprettelse og vedlighold af brugere, hold mm. Kører via webservice. GRUPPEDREV Aktiviteter fra det administrative system kan oprettes i Windows AD og som folder på en filserver. Medlemskabet af grupperne bliver automatisk vedligeholdt. F.eks er der et drev til hvert fag eller aktivitet. INTEGRA Eksport af data til Integra bibliotekssystem. Sørger for at der altid er samme brugernavn og password. SYNC/OFFICE365 Synkroniser brugere med Microsoft Opret brugere, distributionsgrupper og skemabrikker i kalenderen. Det tager under en time! Se mere information på separat infoark. 6 PASSWORD-SYNKRONISERING Synkroniser password mellem flere systemer. Undgå problemer med at brugerne skal huske flere passwords. F.eks. til PASSWORD-UDLØBSALARM Automatisk alarm via mail, når password er ved at udløbe. Så slipper it-afdelingen for at spilde tid på at låse brugere op. Valgfrie intervaller pr. OU er.

7 UMS MODULLØSNINGER BACKEND MODULER - FUNKTIONALITET TIL IT-AFDELINGEN POWER SAVE Slukker ubenyttede Pc ere og sparer hurtigt rigtig mange penge i strømregning og CO2- udslip. Du bestemmer selv, hvornår og hvilke maskiner, der skal slukkes. Der er grafisk interface, som viser, hvor mange penge du har sparet. PRINTBETALING OG -HÅNDTERING Oprettelse og håndtering af printbeløb på brugerkonti. Integration med: PAS (Printer Accounting System), Equitrac og PCounter. SLI SLI Single Login Identification: Én AD-brugerkonto, selv med flere databaser i brug. F.eks. hvis brugeren går på flere skoler med samme it-fællesskab, kan denne nøjes med én konto. UNI-C DATA PROVIDER Leverer data retur til UNI C, således rigtige UNI-Logins til f.eks. kursister oprettes. UNI C genererer UNI-Logins på baggrund af de sendte oplysninger, og UMS henter dem retur. UNI-LOGIN Henter brugeroplysninger fra UNI C, så brugerne kan beholde deres eksisterende UNI-login. UNI-SYNC 2-VEJS Synkroniser passwords mellem AD og UNI C. Undgår problemer med, at studerende skal huske flere passwords. 7

8 UMS MODULLØSNINGER FRONTEND MODULER - FUNKTIONALITET TIL BRUGEREN BRUGERVENLIGHED OVERBLIK - STABILITET SYSTEMATIK - FUNKTIONALITET Frontend-delen er en selvbetjeningsportal, der primært henvender sig til undervisere, administrative brugere og elever. Her kan en underviser nulstille en elevs password, sende sms er, blokere internet, udskrive flettebreve, oprette gæstebrugere samt meget andet. Elever kan ændre kontaktinformationer, se skema, skifte deres password m.m. Alt afhængigt af, den valgte modulpakke. Find de frontend-moduler der kan gøre jeres hverdag nemmere og få inspiration til flere muligheder i systemet på de følgende sider. 8

9 UMS MODULLØSNINGER FRONTENDMODULER - FUNKTIONALITET TIL BRUGERNE BRUGERLÅS Giv de ansatte mulighed for at deaktivere/aktivere brugere via UMS web uden it afdelingen skal indblandes. Der kan angives årsag til deaktivering - f.eks. ved forsøg på snyd, ulovlig aktivitet eller manglende betaling. BRUGERINFO Giver brugeren mulighed for at ændre sit mobilnummer og hvilken mailadresse, eleven modtager info fra skolen på. Skriver automatisk tilbage til flere administrative systemer. Viser desuden eleven, hvilke hold/fag denne deltager i. FLETTEBREVE Udskriv flettebreve. Mulighed for selv at oprette alle de skabeloner, der ønskes. F.eks. telefonlister, it-politikker, velkomstbreve, csv-filer mv. GRUPPEOPRETTELSE Website hvor elever eller underviser selv kan lave grupper til f.eks. projekter eller tværfagligt gruppearbejde. Automatisk oprettelse af gruppefolder og distributionsgrupper. GÆSTEBRUGER Opret gæstebrugere. Anvendeligt, hvis man har gæsteundervisere, konsulenter eller lign. i huset. Kan uddelegeres til det administrative personale, så it-personalet aflastes. Gæstebrugeren får en sms med login-info. INTERNETBLOKERING Giver underviseren mulighed for med to klik at blokere udvalgte holds/elevers brug af nettet i et givent tidsrum. Praktisk i undervisningen og under eksamen. Funktionen kræver ikke langtidsplanlægning, da spærringen kan forudindstilles eller aktiveres med det samme. 9

10 UMS MODULLØSNINGER FRONTENDMODULER - FUNKTIONALITET TIL BRUGERNE IT-REGLER Via dette modul skal de studerende acceptere skolens itregler/-politikker, når de logger på første gang ellers kan de blive mødt af sanktioner. Med mulighed for opdatering og genudsendelse. KARAKTER Viser elevens karakterer på web. Desuden giver det også adgang til automatisk at få karakterer via SMS, så snart de er frigivet. MASSEBRUGER Anvendeligt ved oprettelse af midlertidige hold/kursister. Valgfri sletning eller disabling af brugerne ved periodens udløb. Kan uddelegeres til undervisere/administrativt personale. PASSWORD-SELVBETJENING Skift password fra en hvilken som helst lokation. Kan også håndtere problematikken ved change password at first logon. 10 PASSWORD-SKIFT Giver udvalgte brugere mulighed for at nulstille password for andre brugere. F.eks. kan en underviser nulstille en elevs password. Virker også på tværs af domæner. SKEMA WEB Viser skema for elever, undervisere, lokaler og hold på en overskuelig måde i browseren. Der er dags-, uge- og månedsvisning. Skema Web tilgås nemt via nettet. Undervisere kan bl.a. sende sms eller blokere internettet ved klik på en skemabrik.

11 UMS MODULLØSNINGER FRONTENDMODULER - FUNKTIONALITET TIL BRUGERNE SMS ABONNEMENT Studerende kan tilmelde sig SMS service med; 1) dagens skema sendt hver morgen f.eks. 1 timer før første lektion, 2) skemaændringer, 3) generelle nyheder fra skolen, 4) nye karakterer. SMS ELEVPLAN Med inlogics SMS Elevplan modul, får skolen mulighed for at sende SMS er ud til elever, undervisere m.m. Elever vil altid kunne kommunikere med det samme SMS nummer, uanset om det er SMS til Elevplan eller UMS. SMS PASSWORD Brugeren kan nulstille password ved at sende en SMS til institutionens SMS gateway. F.eks. nulstil dit password, hvis du har glemt det også i weekenden! SMS SEND Send SMS ved ændringer, aflysning, lokaleskift m.m. Brugere står selv for opdatering af mobilnumre. Ren IPbaseret løsning, kræver ingen server. Der kan også svares tilbage på SMS. Inkl. 1-ports IP-baseret SMS-modem. Se seperat infoark. SMS SKEMA Ved at sende en SMS med ordet skema til skolens SMS gateway, får man automatisk en SMS tilbage med dagens skema. UMS WEB Viser automatisk de aktiviteter brugeren er tilknyttet i UMS Web frontend. 11

12 EFFEKTIV BRUGERHÅNDTERING USER MANAGEMENT SYSTEM TIL UDDANNELSESSEKTOREN Nogle moduler kræver, at du har andre moduler i forvejen. Afhængighederne kan ses i dette skema. Forudsætning: Modulnavn: AD attributter Brugerlås Casepoint ELEARNINGFORCE LMS Elevinfo Echange reviewer Echange skemabrikker Filserver-flyt Flettebreve Fronter AD attributter Brugerlås Casepoint ELEARNINGFORCE LMS Elevinfo Echange reviewer Echange skemabrikker Filserver-flyt Flettebreve Fronter Gruppedrev Gruppeoprettelse Gæstebruger Integra Internetblokering IT-regler Karakterer Massebruger Password-selvbetjening Password-skift Password-synkronisering Password-udløbsalarm Power save Printbetaling/-håndtering Skema web SLI SMS abonnement SMS Elevplan SMS Password SMS Send SMS Skema UMS web UNI-C Data provider UNI-login UNI-Sync 2-vejs Gruppedrev Gruppeoprettelse Gæstebruger Integra Internetblokering IT-regler Karakterer A A Massebruger Password-selvbetjening Password-skift Password-synkronisering Password-udløbsalarm Power save Printbetaling/-håndtering Skema web SLI SMS Abonnement SMS Elevplan SMS Password SMS send SMS Skema UMS Web UNI-C Data provider UNI-login UNI-Sync 2-vejs A = Anbefalet = Påkrævet 12

13 INTEGRATION TIL SHAREPOINT LMS FULDAUTOMATISK INTEGRATION TIL SHAREPOINT LMS inlogic præsenterer i samarbejde med ElearningForce en fuldautomatisk integration til SharePoint LMS på basis af jeres administrative system. Alle data oprettes og vedligeholdes fra det administrative system via UMS. Med løsningen kan du blandt andet: SharePoint LMS integration Nem grafisk brugerinterface til at styre og ændre, hvordan oprettelsen skal foregå. Hør hvad andre siger om UMS Vores test af UMS i foråret 2011 viste hurtigt, at her var et system, som vi ville have. Vi gik i luften med UMS og integration til Sharepoint LMS hen over sommeren, og ved skolestart var vi klar med automatikken på næsten alle uddannelser på baggrund af EASY-A. Oprette og vedligeholde hold & sites Vedligeholde undervisere og studerende på sites Understøtte skabeloner Bestemme, hvornår et site skal være synligt Og meget meget andet Styringen af SharePoint LMS kan foregå helt ned på de enkelte uddannelser, og der er mulighed for individuelle settings, f.eks. pr. uddannelsesretning. Med Sharepoint LMS oprettes alle klasser og fag automatisk af UMS. Alt fungerer rigtig godt. Henvender vi os til InLogicsupporten, reageres meget hurtigt på både vores ændringsønsker og fejl. UMS har frigivet en del ressourcer til andre opgaver - og det kan mærkes. Karsten Nielsen, Driftansvarlig SHAREPOINT INTEGRATION Med UMS SharePoint LMS styres alt via data i det administrative system, hvilket sparer timers arbejde med manuelle processer. Blandt andet foretages automatisk: vedligehold af undervisere og studerende på sitet understøttelse af flere organisational units understøttelse af flere forskellige opsætninger pr. site, f.eks. sprog understøttelse af hold og fag Samtidig sørger vi for at advisere den ansvarlige underviser via mail, så denne får besked f.eks. ved oprettelse af et nyt kursus. 13

14 INTEGRATION TIL OFFICE365 & FULDAUTOMATISK INTEGRATION TIL inlogic præsenterer i samarbejde med Microsoft en fuldautomatisk integration til på basis af jeres administrative system - herunder Easy-a, STADS, LUDUS, GAS, SIS, Lectio og Tabule. UMS opretter automatisk brugerne i skyen. Fordelene er åbenlyse. integration Nemt grafisk brugerinterface til at styre og ændre, hvordan oprettelsen skal foregå. Der kan oprettes distributionslister Skemabrikker vises i kalenderen Passwords synkroniseres Smartphones synkroniseres med så telefonkalenderen altid er opdateret Brugerne kan oprettes med Uni-Login Al vedligeholdelse sker automatisk Skema De studerenes skemabrikker vises og opdateres automatisk i kalenderen. Hør hvad andre siger om UMS integration BC Syd har brugt UMS integration til siden Du er meget velkommen til at kontakte it-chef, Viggo Møller, og høre om hans erfaring med modulet. Kontaktinfo: - tlf og så tager det under en time at installere, hvis du har UMS! OM MICROSOFT er et pædagogisk instrument for uddannelsesinstitutioner, som giver jer en fleksibel indlæringsplatform for integration, kommunikation, samarbejde, viden- og informationsdeling. løsningen indeholder bl.a. følgende funktionaliteter: En gratis hostet Microsoft Echange med Outlook Live (10GB postkasse/bruger) 25GB Windows Live SkyDrive lagerplads/bruger og Instant Messaging funktionalitet Sikker opbevaring af de studerendes data Gratis Office Live Lagerplads og deling af filer og data Supporterer flere browsere på Windows og Mac herunder Internet Eplorer, Firefo og Safari.... Understøtter nu også Microsoft Office

15 MODULER MED SMS-FUNKTION STOR RESSOURCEBESPARELSE & FANTASTISK ELEVSERVICE SMS ABONNEMENT Med dette modul kan den studerende tilmelde sig en SMS-service med hhv. automatisk tilsendt skema valgfri antal timer før 1. lektion, skemaændringer, generelle nyheder fra skolen og nye karakterer. SMS Abonnement SMS ELEVPLAN Med inlogics SMS Elevplan modul, får skolen mulighed for at sende SMS er ud til elever, undervisere m.m. Elever vil altid kunne kommunikere med det samme SMS nummer, uanset om det er SMS til Elevplan eller UMS. SMS SEND Med modulet kan I sende SMS er er til de studerende ved ændringer så som aflysninger og lokaleflytning, og det er også muligt at svare tilbage. De studerende står selv for registrering og vedligehold af mobilnumre. Ren IP-baseret løsning, så der er ingen krav om server. SMS Password SMS PASSWORD SMS Password gør det muligt for den studerende at nulstille sit password blot ved at sende en sms til institutionens gateway - også muligt i weekenden! *Kræver SMS Send SMS SKEMA Ved at sende en SMS med ordet skema til skolens gateway, sendes en SMS med dagens skema automatisk retur. *Kræver SMS Send SMS KARAKTER Ved at sende en SMS med ordet karakterer til skolens SMS gateway, får eleven automatisk en SMS tilbage med de seneste karakterer. (Inkluderet i modulet karakter ). SMS Send SMS Skema INTERESSERET? Vil du høre mere om UMS og vores moduler, så kontakt os på tlf Vi kommer også gerne forbi og laver en uforpligtende demonstration. Læs mere på inlogic.dk 15

16 HENT SKOLE APP EN PÅ APP STORE NU! Kontakt inlogic for testbrugernavn og password på FÅ SKOLENS EGEN APP, DESIGNET I SKOLENS FARVER OG LOGO FOR KUN KR. DER VIL VÆRE EN ÅRLIG LICENS PÅ KR TIL UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APP EN. 16

17 FÅ SKOLENS HELT EGEN APP BRANDING OG KOMMUNIKATION I LÆKKERT DESIGN UMS APP Snart er den nye UMS App klar, så jeres skole kan rykke helt i front og matche elevernes primære medie, som de altid har lige ved hånden. SKEMAVISNING Med skemafunktionen sikres de studerende et altid opdateret skema lige ved hånden. Den grafisk overskuelige og intuitive kalender giver den studerende et let overblik over sit skema - både dags-, uge- og månedsvisning. Ændringer i skema markeres tydeligt med rødt og pushes ud til eleven. KARAKTERVISNING Under Karakterer modtager den studerende sine seneste karakterer, så snart de frigives. Altid opdateret kalender/skema med dags-, uge- og månedsvisning PUSH JERES NYHEDER UD Med nyheder via App en sikrer skolen, at de studerende i stigende grad følger med i, hvad der rører sig på skolen og er opdaterede om nye arrangementer, tiltag mv. SMS Password FORDELENE ER ÅBENLYSE Med jeres egen app, møder I de studerende på deres hjemmebane, og samtidig har I mulighed for, at flere studerende er opdaterede på og interesserede i skolen og de tiltag, I foretager jer. Så er der nye karakterer! Med skemafunktionen er der stor chance for at informationen modtages i tide ved f.eks. ændringer eller aflysninger. Brandes i jeres farver og logo Simpel og hurtig installation Nem opdatering til nye versioner Lækkert og overskueligt design Imødekommer eleverne via deres foretrukne kommunikationsform Eleverne adviseres med ændringer i skemaet. Et klart konkurrenceparameter for jer som skole Leveres til iphone og Android Nyheder fra skolen INTERESSERET? Vil du høre mere om UMS og vores moduler, så kontakt os på tlf Vi kommer også gerne forbi og laver en uforpligtende demonstration. Læs mere på inlogic.dk 17

18 UMS PRISER, SUPPORT- & VEDLIGEHOLD ÅRLIG LICENS FOR UMS: ÅRSELEVER PRIS PER ELEV MINIMUN MAXIMUM kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Over Kontakt os DRIFTCENTRE Der findes specielle aftaler for driftcenterfællesskaber - kontakt os for priser. UMS SUPPORT- & VEDLIGEHOLDELSESAFTALE Aftalen omfatter UMS og alle tilkøbte moduler. Supportaftalen dækker telefonsupport for op til 3 navngivne personer inden for normal arbejdstid og giver skolen ret til løbende fejlrettelser, samt opdateringer til UMS og alle moduler. Ved køb af moduler er support og vedligeholdelse indeholdt i prisen, såfremt den årlige licens på UMS vedligeholdes. Dog undtaget visse specielt opfattende moduler*. inlogic tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i prislisten. Bemærk! Hvor intet andet er angivet er priserne ekskl. installation, moms, transport og evt. ophold. Prisen på UMS er en årlig licens, hvorimod modulerne er en engangsbetaling*. Installationstiden faktureres med DKK 1.050,- pr. time. Der kan forekomme tilfælde, hvor de angivne tider på installation må revurderes. Dette sker i samarbejde med kunden, hvis det vurderes, at institutionen har en særlig kompleks opsætning. Til en grundinstallation af UMS eksklusiv moduler, bruges der typisk 16 timer. Timerne indeholder installationshjælp, workshop og implementeringshjælp. *For modulerne SharePoint LMS, Fronter integration og Casepoint gælder nedenstående årlige licens foruden modulprisen angivet på næste side (1. år er inkl. i modulprisen): årselever kr årselever kr årselever kr

19 UMS MODULPRISER MODULER PRIS I DKK INSTALLATIONSTID AD-attributter kr. 1 time Brugerinfo kr. 2 timer Brugerlås kr. 1 time CasePoint * kr. 16 timer ElearningForce Sharepoint LMS integration * kr. 16 timer Echange Reviewer kr. 1 time Echange Skemabrikker kr. 8 timer Filserver-flyt kr. 2 timer Flettebreve kr. 3 timer Fronter integration* kr. 16 timer Gruppedrev kr. 2 timer Gruppeoprettelse kr. 8 timer Gæstebruger kr. 2 timer Integra kr. 2 timer Internetblokering kr. 2 timer It-Regler kr. 2 timer Karakter kr. 1 time Sync kr. 1 time Massebruger kr. 2 timer Password-selvbetjening kr. 2 timer Password-skift kr. 3 timer Password-Synkronisering kr. 2 timer Password-udløbsalarm kr. 2 timer Power Save kr. 2 timer Printbetaling/-håndtering kr. 1 time Skema Web kr. 2 timer SLI kr. 2 timer SMS Abonnement kr. 2 timer SMS Elevplan kr. 1 time SMS Password kr. 1 time SMS Send kr. 2 timer SMS Skema kr. 2 timer UMS Web kr. 2 timer UNI-C Data Provider kr. 2 timer UNI-Login kr. 2 timer UNI-Sync 2-vejs kr. 2 timer 19

20 OPTIONER Proaktiv Overvågning inlogic kan nu tilbyde abonnement på proaktiv overvågning som option. Vi modtager logfilerne fra UMS og har ansvaret for, at institutionens UMS-miljø fungerer optimalt. Såfremt der er noget, der kræver opmærksomhed, bliver dette håndteret af inlogic, og institutionens it-personale bliver underrettet om de nødvendige tiltag. Proaktiv overvågning er jeres sikkerhed for, at systemet bliver håndteret, opdateret og optimeret - uden at I behøver skænke det en tanke. Vi sørger for at overvåge jeres system og udnytte de opdateringer, der er anvendelige hos jer. Vi sender en mail til jeres systemadministrator og oplyser, hvilke ændringer, der er foretaget siden sidst. Med UMS og Proaktiv overvågning får I et fuldautomatisk brugerhåndteringssystem, som automatisk udnytter anvendelige opdateringer løbende og overvåges af vores personale. ÅRSELEVER PRIS PER ELEV MINIMUM MAXIMUM kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr > 6 kr kr. - Straksgebyr Hvis der ønskes UMS support inden for 2 timer. Så kan dette lade sig gøre mod straksgebyr. Betingelser er som følgende: 1. inlogic tilbyder straks support på UMS software 2. Reaktionstiden fra vi bliver notificeret til vi påbegynder support er maks. 2 timer 3. Straks support kan foretages alle alm. arbejdsdage mellem 8.30 og Er fejlen IKKE en fejl i UMS, så faktureres der løbende timer. Pt. er vores timepris kr Er fejlen i UMS, så opkræves der kun straksgebyr 5. Straksgebyret er kr og skal accepteres pr. mail inden arbejdet påbegyndes 20

21 SAMHANDELSBETINGELSER FOR INLOGIC 1. Formål og rækkevidde Nærværende vilkår finder anvendelse for inlogics levering af it-udstyr (herefter benævnt hardware) og standardprogrammel (herefter benævnt software) som aftalt mellem Kunden og inlogic. Samlet betegnes hardware og software som produkterne. Betingelserne kan alene fraviges, hvis dette fremgår udtrykkeligt af skriftlig aftale mellem Kunden og inlogic. 2. Ydelsens omfang inlogics ydelse består i levering af hardware og software, som beskrevet i den, mellem parterne, indgåede aftale. 3. Dokumentation og vejledning Med leverancen kan følge produktbeskrivelser og brugervejledninger for hardware og software i det omfang dette måtte være udarbejdet af producenten. Såfremt det er en forudsætning for Kunden, at sådant materiale forefindes, skal inlogic gøres opmærksom herpå senest i forbindelse med indgåelse af aftalen. 4. Leveringstidspunkt Levering er sket, når produkterne er udleveret fra inlogics lager (ab lager), og inlogic påtager sig ikke noget ansvar for installation, implementering mv. med mindre dette særligt aftales. I de tilfælde hvor inlogic skal udføre installationen af produkterne, er leveringstidspunktet den dag, hvor produkterne fysisk overgives til Kunden på det aftalte leveringssted. Eventuelt installationsarbejde foretages i henhold til InLogics almindelige betingelser for konsulentassistance. inlogic tilstræber at overholde det aftalte leveringstidspunkt. Kan leveringstidspunktet imidlertid ikke overholdes, vil inlogic søge at afbøde Kundens gener bedst muligt, men inlogic påtager sig intet ansvar for eventuelle forsinkelser. Kunden er dog berettiget til at hæve aftalen, hvis det aftalte leveringstidspunkt overskrides med mere end 30 arbejdsdage, og dette skyldes forhold, for hvilke inlogic er ansvarlige, og Kunden inden ophævelsen skriftligt har givet inlogic et rimeligt varsel til opfyldelse af aftalen. Risikoen for produkterne overgår til Kunden på leveringstidspunktet. 5. Pris og betaling inlogic tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i prislisten. Den aftalte pris fremgår af aftalen mellem Kunden og inlogic. Alle priser er angivet ekskl. merværdiafgift og andre offentlige afgifter, der måtte blive pålagt det købte. inlogic er berettiget til at fakturere betalingen for produkterne, når levering er sket helt eller delvist. Fakturaer forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato, med mindre andet fremgår af fakturaen. Ved forsinket betaling er inlogic berettiget til at opkræve rente fra forfaldstidspunktet med 1 % pr. påbegyndt måned, ligesom inlogic er berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer eller dele deraf. Såfremt Kunden 5 arbejdsdage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fortsat ikke har foretaget betaling til inlogic, kan inlogic skriftligt hæve aftalen. 6. Ejendomsforbehold Det solgte (inklusiv tilbehør), hvorom gælder, at Kunden erhverver ejendomsretten, er solgt med ejendomsforbehold og er inlogics ejendom, indtil Kunden har betalt hele købesummen med tillæg af evt. renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af inlogic på Kundens vegne. Indtil ejendomsretten er overgået til Kunden, forpligtiger Kunden sig til på behørig vis at drage omsorg for det solgte, herunder at opbevare og vedligeholde det solgte forskriftsmæssigt, at holde det solgte brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde værdi og i øvrigt ikke foretage nogen form for ændringer af det solgte uden inlogics skriftlige samtykke. Kunden forpligter sig til ikke, uden inlogics samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde at disponere over det solgte, inden ejendomsretten er overgået til Kunden. 21

22 SAMHANDELSBETINGELSER FOR INLOGIC 7. Særskilte vilkår for software - Licensspørgsmål 7.1 Om softwaren Al software leveret af inlogic er standardprogrammel. Dette indebærer, at softwaren leveres som det er og forefindes. Opdateringer og fejlretninger leveres såfremt kunden bibeholder sin licensaftale. Eventuelle kundespecifikke tilretninger afregnes særskilt. 7.2 Licensen omfang Alle licenser dækker: En juridisk uddannelsesinstitution, driftcenter eller kommune.ved driftscentre skal alle juridiske separate skoler have deres egen licens. 7.3 Kundens rettigheder Såfremt inlogic leverer software til Kunden, erhverver Kunden alene en ikke-overdragelig brugsret til softwaren. Eventuelle fejl må ikke rettes af kunden men skal i stedet meddeles til inlogic. Kunden er bundet af og pligtig at respektere inlogics eventuelle licensbetingelser. Kunden er i øvrigt indforstået med at overholde dansk rets til enhver tid gældende regler for omgang med software, herunder ophavsretsloven. 7.4 Automatisk fornyelse og prisregulering Licensen på UMS fornyes automatisk hvert år. Ønskes aftalen opsagt, skal dette gøres skriftligt senest 2 måneder før licensen udløber. inlogic kan årligt prisregulere licensprisen med op til 5 %. 8. Ansvarsfraskrivelse inlogic er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab eller følgeskade, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tabt avance, tab af forventet indtjening, tab af goodwill, tab eller beskadigelse af data, tab som følge af enhver anden forretningsmæssig afbrydelse og Kundens omkostninger til tredjemandsafhjælpning. Under alle omstændigheder er inlogics erstatningsansvar begrænset til 50 % af den af Kunden erlagte købesum for det pågældende produkt. inlogic er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven. Ethvert ulovbestemt produktansvar, udviklet i henhold til retspraksis, er således udtrykkeligt fraskrevet. 9. Force majeure Ingen af parterne kan gøres ansvarlige for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder, men ikke begrænset til naturkatastrofer, krig, terror, sabotage, oprør, optøjer, opstand, strejke, lockout, brand, vandskade, eksplosion, strømsvigt, tyveri, nøglemedarbejderes sygdom eller død, valutarestriktioner, import eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen eller kommunikationslinjer, omfattende virusangreb og leveringsproblemer eller force majeure situationer hos underleverandører. Såfremt der indtræder en force majeure situation, skal den berørte part snarest muligt meddele den anden part dette, hvorefter begge parter kan kræve evt. tidsplaner genforhandlet, Dersom force majeure situationen har varet mere end 60 dage, kan den af parterne, som ikke er berørt af force majeure, annullere aftalen. 22

23 SAMHANDELSBETINGELSER FOR INLOGIC 10. Fejl og mangler 10.1 Kundens test og reklamation Kunden er forpligtet til at undersøge og afteste produkterne umiddelbart efter leveringen. Er der fejl eller mangler i den leverede software (herefter benævnt fejl), kan Kunden overfor producenten af softwaren gøre de beføjelser gældende, som Kunden har i henhold til licensbetingelserne for den pågældende software anvendelse. Såfremt fejlene påtales overfor inlogic, videregiver inlogic sådan påtale til producenten. For at påberåbe, at produkterne lider af fejl, skal Kunden anmelde fejlen til inlogic straks efter, fejlen er opdaget. Kunden skal angive og på forlangende vise, hvordan fejlen kommer til udtryk. inlogic har kun ansvaret for fejl, som påpeges inden 3 måneder fra leveringstidspunktet, medmindre Kunden har tegnet en serviceaftale på produkterne InLogics ansvar inlogic har herudover intet ansvar for sådanne fejl. Er der fejl eller mangler ved den leverede hardware, vil inlogic efter eget valg enten afhjælpe fejlen eller ombytte den fejlbehæftede hardware med tilsvarende fejlfri hardware. Såfremt inlogic vælger at afhjælpe fejlen, er inlogic forpligtet til, i overensstemmelse med nedenstående vilkår og med den hurtighed, situationen kræver, på egen bekostning at afhjælpe de pågældende fejl i hardwaren. inlogics ansvar omfatter under ingen omstændigheder: a) Fejl opstået som følge af Kundens anvendelse af produkterne i sammenhæng med andet tilbehør, som direkte eller indirekte påvirker produkternes funktion. b) Fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb i produkterne, som ikke er sket i overensstemmelse med inlogics instruktioner. c) Fejl opstået som følge af Kundens manglende uddannelse eller anvendelse af produkterne på en anden måde end foreskrevet i den udleverede dokumentation eller ved forsømmelser fra Kundens, dennes personale eller tredjemands side, eller ved andre omstændigheder, som ligger udenfor inlogics kontrol. d) Normal driftsvedligeholdelse såsom justering, normal slitage eller hvis anskaffelse af brugstilbehør kræves. e) Programfejl i underleverandørers produkter, som ikke er omfattet af underleverandørens garantibestemmelse. Ønsker Kunden at gøre en fejl gældende for så vidt angår en underleverandørs produkt, skal dette meddeles inlogic, der herefter videregiver fejlbeskrivelsen til underleverandøren. f) Indskrænkninger i systemets funktionalitet eller udvikling, som er forårsaget af Kundens indlægning af software mv., som påvirker det af inlogic leverede. Hvis inlogic ikke afhjælper fejl (gennem afhjælpning eller ombytning) med den hurtighed, som omstændighederne kræver, kan Kunden skriftligt give inlogic en endelig og rimelig frist for afhjælpning. Fristen skal som minimum udgøre 30 arbejdsdage regnet fra det tidspunkt, hvor inlogic har fået kundskab om fejlens eksistens gennem skriftlig meddelelse. Er fejlen ikke afhjulpet ved fristens udløb, har Kunden ret til et afslag i prisen, som modsvarer fejlen. Er fejlen af væsentlig betydning for Kundens anvendelse af produktet, har Kunden ret til, efter fristens udløb gennem skriftlig meddelelse til inlogic, at hæve aftalen for så vidt angår det pågældende fejlbehæftede produkt. Kunden kan, hvad angår de øvrige produkter, kun hæve aftalen, hvis disse står i et sådant sammenhæng med produktet behæftet med fejl, at de ikke kan fungere tilfredsstillende alene. Kunden kan ikke rette andre krav mod inlogic i anledning af fejl ved hardware eller software Udgifter til håndtering af reklamationer Har Kunden anmeldt fejl, og viser det sig, at der ikke foreligger fejl, som kan påregnes inlogic, skal Kunden erstatte de udgifter, inlogic måtte have haft i den sammenhæng. 11. Tvister Såfremt der måtte opstå uenighed eller tvist mellem parterne i forbindelse med aftalen, kan hver af parterne indkalde til mæglingsmøde med deltagelse af en direktør fra hver af parterne. Såfremt uenigheden ikke kan løses gennem et sådant mæglingsmøde, skal sagen løses ved inlogics hjemting, under anvendelse af dansk ret. 23

24 inlogic er fokuseret leverandør til uddannelsessektoren. Vi lægger stor vægt på at udvikle standardsoftware, som kan bruges af alle. inlogic s UMS software bruges i dag af erhvervsskoler, university colleges, gymnasier, it-driftfællesskaber, folkeskoler, kommuner, regioner og sygehuse. Se for referencer. Silkeborgvej 140 DK-8700 Horsens Tlf

EFFEKTIV BRUGERHÅNDTERING User Management System til uddannelsessektoren maj 2012

EFFEKTIV BRUGERHÅNDTERING User Management System til uddannelsessektoren maj 2012 EFFEKTIV BRUGERHÅNDTERING User Management System til uddannelsessektoren maj 2012 Indholdsfortegnelse UMS - Effektiv Brugerhåndtering 3 UMS Modulløsninger: BACKEND 4 UMS Modulløsninger: FRONTEND 8 Modulafhængigheder

Læs mere

Effektiv Brugerhåndtering. User Management System til uddannelsessektoren September 2012

Effektiv Brugerhåndtering. User Management System til uddannelsessektoren September 2012 Effektiv Brugerhåndtering User Management System til uddannelsessektoren September 2012 Indholdsfortegnelse inlogic 3 Effektiv Brugerhåndtering 4 Backend - Modulløsninger 6 Frontend - Modulløsninger 10

Læs mere

TEKNISKE FORUDSÆTNINGER

TEKNISKE FORUDSÆTNINGER TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FORUDSÆTNINGERNE I ORDEN? I det følgende kan du opdatere dig på tekniske foudsætninger for hvert UMS modul. God fornøjelse! INDHOLDSFORTEGNELSE AD Attributter... side 2 Brugerinfo...

Læs mere

Effektiv Brugerhåndtering

Effektiv Brugerhåndtering Effektiv Brugerhåndtering User Management System, selvbetjeningsportal og apps til uddannelsessektoren Juli 2015 UMS ELEVSERVICE I TOP FÅ MERE UD AF SKOLENS DIGITALE SERVICES Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Effektiv Brugerhåndtering User Management System, selvbetjeningsportal og apps til uddannelsessektoren

Effektiv Brugerhåndtering User Management System, selvbetjeningsportal og apps til uddannelsessektoren Effektiv Brugerhåndtering User Management System, selvbetjeningsportal og apps til uddannelsessektoren Maj 2015 UMS ELEVSERVICE I TOP FÅ MERE UD AF SKOLENS DIGITALE SERVICES Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE.......................................................

Læs mere

UMS Education. Effektiv brugerhåndtering, selvbetjeningsportal og apps til uddannelsessektoren. November 2015

UMS Education. Effektiv brugerhåndtering, selvbetjeningsportal og apps til uddannelsessektoren. November 2015 UMS Education Effektiv brugerhåndtering, selvbetjeningsportal og apps til uddannelsessektoren November 2015 UMS: ELEVSERVICE I TOP FÅ MERE UD AF SKOLENS DIGITALE SERVICES Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Effektiv Brugerhåndtering

Effektiv Brugerhåndtering Effektiv Brugerhåndtering User Management System, selvbetjeningsportal og apps til uddannelsessektoren September 2015 UMS ELEVSERVICE I TOP FÅ MERE UD AF SKOLENS DIGITALE SERVICES Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S 1. Aftaleindgåelse Inventio.IT's tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er angivet. Et

Læs mere

Forretningsdokumenter

Forretningsdokumenter Forretningsdokumenter Tillæg til de generelle salgs og leveringsbetingelser omhandlende køb af Microsoft Dynamics C5 2015 licens abonnement og Office 365 1 Betaling Køb af licens til Microsoft Dynamics

Læs mere

Forretningsdokumenter

Forretningsdokumenter Forretningsdokumenter Tillæg til de generelle salgs og leveringsbetingelser omhandlende køb af Microsoft Dynamics C5 2014 licens abonnement og Office 365 1 Betaling Køb af licens til Microsoft Dynamics

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser gældende for Combine A/S

Salgs- og leveringsbetingelser gældende for Combine A/S Salgs- og leveringsbetingelser gældende for Combine A/S Aalborg d. 1/12 2014 ANVENDELSE OG GYLDIGHED Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser (herefter benævnt disse vilkår eller vilkårene ) er

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Generelle Bestemmelser

Generelle Bestemmelser Generelle Bestemmelser 1: Almene forhold og aftalens omfang Betegnelsen IT Relation eller ITR anvendes som synonym for IT Relation A/S Ethvert kundeforhold er omfattet nærværende almindelige bestemmelser.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER mellem kunde og MultiMarketing (MM)

FORRETNINGSBETINGELSER mellem kunde og MultiMarketing (MM) FORRETNINGSBETINGELSER mellem kunde og MultiMarketing (MM) FORRETNINGSBETINGELSER gældende for NetKlar produkter Abonnement Kunden skal være myndig for at kunne tegne abonnement hos MultiMarketing (herefter

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Generelle vilkår. Version 04-1. 1 Formål og definitioner

Generelle vilkår. Version 04-1. 1 Formål og definitioner Generelle vilkår Version 04-1 1 Formål og definitioner 1.1 Dette dokument beskriver de generelle vilkår for abakions udarbejdelse og indgåelse af Tilbud, Rammeaftaler, aftale om opgave og Ordrebekræftelse.

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere