Offshorekontrakter og -forhandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offshorekontrakter og -forhandling"

Transkript

1 Offshorekontrakter og -forhandling ENERGI PÅ HAVET 31. oktober 2011 Bo Sandroos, adv. 07/11/2011 1

2 Oversigt 1. Offshore kontrakter og forhandlinger 10 min. 2. Juridiske udfordringer de vigtigste 15 min. Få betaling for udført arbejde Undgå ansvar som ikke er dit Beskyt din vare/know-how Løs tvister uden skade på dit ry eller økonomi 3. Udvalgte emner (efter aftale med SOM) 15 min. Forsikring Konsortier på leverandørside Fortrolighedsaftaler Standardkontrakter inden for vind (og olie/gas) 07/11/2011 2

3 Min baggrund Leder advokatfirma med speciale inden for offshore Vind, olie og gas og anden offshore- og maritim industri Tidligere ansat i Mærsk Olie og i Denerco Oil begge på købersiden På leverandørsiden, salgschef og konsulent i IBM s energigruppe I dag rådgiver for begge typer af aktører. Har senest været rådgiver for Energinet.dk ifm. Anholt-projektet Rådgiver danske leverandører inden for både vind og olie/gas 07/11/2011 3

4 Oversigt 1. Offshore kontrakter og forhandlinger 10 min. 2. Juridiske udfordringer de vigtigste 15 min. Få betaling for udført arbejde Undgå ansvar som ikke er dit Beskyt din vare/know-how 3. Udvalgte emner (efter aftale med SOM) 15 min. Forsikring Konsortier på leverandørside Fortrolighedsaftaler Standardkontrakter inden for vind (og olie/gas) 07/11/2011 4

5 Hvad er en offshorekontrakt? App. C Prices/Rates App. C Materials App.. Tender App. B Project Plan App. E Assignments App Minutes of meetings Offer Letter of Intent App. A Scope Contract App. D Technical Standards App.. Lovgivningen i øvrigt 07/11/2011 5

6 Hvor finder vi offshorekontrakter? Drift og vedligehold Heavy-lift og Installation Rederi (søtransport) Operatøren/Developer (slutkunde) Design og engineering Marine Warranty Surveyor Leverandør Bygning Serviceleverandør Komponentleverandør 07/11/2011 6

7 Hvad er særligt ved offshoreforhandlinger? Betydningen af teknologi Betydningen af logistik Tidsaspektet Reference-salg Standardisering Etisk anskaffelse Sikkerhed, sundhed og miljø Store organisationer 07/11/2011 7

8 Problemet ved kontraktsforhandlinger Hver af parterne er ikke klar på hvad deres mål er Hvad er afgørende, vigtigt, uvigtigt. Hvad har værdi for os? Tekniske, kommercielle og juridiske forhold ikke koordineret Ikke overblik over den anden parts mål og ønsker Parterne ikke afklarede om formålet med mødet Dagsorden ikke aftalt eller afklaret Hvordan passer mødet ind i det samlede forløb. Hvad kommer efter? Parterne er ikke tilstrækkeligt forberedt Uklare roller for den enkelte deltager 07/11/2011 8

9 God forhandlingsteknik / -taktik Forberedelse Målet med forhandlingen fastlægges Teamet deltagere: roller og ansvar Forberedelse 1-2 gange før mødet (brug en halv dag om nødvendigt) Gennemførelse Åbning: formål, mål, dagsorden, forløb Opstilling af teknisk, kommercielle, juridiske punkter Forhandling. Gensidighed. Brug time-outs Tjek punkterne af med det aftalte Afslutning: nåede I målet? Det aftalte noteres. Udeståender markeres. Actions aftales Opfølgning Kontrakt opdateres med det aftalte Næste forhandlingsrunde gennemføres. Parterne nærmer sig enighed. 07/11/2011 9

10 Oversigt 1. Offshore kontrakter og forhandlinger 10 min. 2. Juridiske udfordringer de vigtigste 15 min. Få betaling for udført arbejde Undgå ansvar som ikke er dit Beskyt din vare/know-how 3. Udvalgte emner (efter aftale med SOM) 15 min. Forsikring Konsortier på leverandørside Fortrolighedsaftaler Standardkontrakter inden for vind (og olie/gas) 07/11/

11 Leverandørforholdet kan se enkelt ud Underleverandør Leverandør Kunde 07/11/

12 Men ofte en kompleks kæde af kontrakter og relationer Owners Technical Consultant Sub- Contractor DK Contractor Contractor Affiliate Agent Local Middle-Men Bank Insurance Company Consultants Advisors Internat l Partner Customer Owners Consultants Advisors Insurance Company 07/11/

13 Hvad er de vigtiste juridiske udfordringer Sikre betaling For udført arbejde / for aftalt arbejde For ekstraomkostninger Betalingsplan fakturering - indsigelser Undgå ansvar der ikke hører hjemme hos dig Typer af ansvar kontraktsansvar, ansvar for skader Ansvarsbegræsning(er) Sikre sin know-how/vare/kernekomptence Strategi patent vs. hemmeligholdelse Få løst konfliker der opstår Hurtigt, effektivt og uden skade på økonomisk stilling eller renomé 07/11/

14 1. Sikre betaling Hvornår skal der ske betaling Fast pris/lump-sum, regning/time & Materials, Risk/Reward, andre modeller Betalingsplan forudbetalinger Milepæle hvornår nået Betalingsbetingelser 30 dage fra modtagelsen af faktura Ændringer af Scope Ændringsproceduren Rater, priser for ændringsarbejder Hvordan skal der ske betaling Administrative krav til fakturaer m.v. Tvister. Tilbageholdelse. Modregning Sikkerhed for betaling Bankgarantier Typer af bankgarantier anfordring eller betinget Hvornår bede om betalingsgarantier Omkostninger. Fordeling 07/11/

15 Den basale relation i kontrakten Leverance vs. betaling Leverandørens ydelser: Ydelsen hvad (Appendix A, Work Order). Specifikationer Tid hvornår Hvordan leveres. Kvalitetskrav. Specifikationer Regler for ændringer Leverandør Kunde Kundens betalinger: Betaling prisen (Appendix B) Betalingsplan / milepæle Håndtering af indsigelser Betaling af ændringsarbejder 07/11/

16 2. Undgå ansvar der ikke bør være dit Forskellige typer af ansvar Kontraktsbrud. Brud på garantier. Dagbod for forsinkelse Skader på personer eller ejendom Kontraktstypens betydning Salgskontrakter. Salg med tilhørende installation/service Fremstilling, transport, installation Design og teknisk rådgivning Ansvarsgrundlaget uden for kontrakt (skade på person / ejendom Almindelige erstatningsregler Knock-for-knock Konsekvenstab og indirekte tab Ansvarbegrænsninger Totalbegrænsning (10%, 20%, 50% af kontraktprisen?) Enkeltelementer 07/11/

17 Typer af ansvar Skader på personer (egne, modparten, tredjemænd) Skade på ejendom, faciliteter, udstyr Skader på kontraktsgenstanden Produktansvar Forsinkelser Krænkelse af patenter, varemærker, fortrolighed Brud på lovgivningen (HSEQ og andet) Brud på afgivne garantier og løfter (udtrykkelige eller ikke) 07/11/

18 Hvor finder man udtrykkelige garantier? Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Beskrivelser af varen Fremviste prøver eller modeller Planer, tegninger Tekniske specifikationer Referencer til standarder Den hidtidige kvalitet i de leverede ydelser Brochurer og reklamer En ofte fornuftig løsning på det potentielle ansvar for både udtrykkelige og andre garantier og ansvar i det hele taget - er aftalte og klare ansvarsbegrænsninger 07/11/

19 3. Beskyttelse af din know-how Strategi fastlægges Typisk: patentering vs. hemmeligholdelse Patentering Patentansøgning indgives. Offentliggørelse Hvis betingelserne opfyldt, eksklusiv ret til at brug i 20 år Patentinformation kan have strategisk betydning Hemmeligholdelse Fordel: ikke behov for patentering Ulempe: hvis ikke hemmelig, eksklusiviteten tabt Sikring i kontrakten Egen viden Frembringelser fra egen viden Frembringelser fra kundens oplysninger/information Kundens viden 07/11/

20 4. Løsning af tvister uden skade på navn eller finansiel stilling Parternes egen løsning Projektteam / project manager/ansvarlig leder COO / CFO / vice-ceo / CEO Chairman of the Board Mediation/mægling Valg af mediator(er)/mæglere Processen. Styring Ekspertafgørelser Valg af ekpert(er) Processen. Styring Domstole vs. voldgift Fortrolighed. Hurtighed Omkostninger Institutionel vs. ad-hoc voldgifter Processen. Styring Klausul i kontrakten om tvisteløsning Hvad omfatter? Processen Appellere afgørelse? Håndhævelse Omkostninger 07/11/

21 Oversigt 1. Offshore kontrakter og forhandlinger 10 min. 2. Juridiske udfordringer de vigtigste 15 min. Få betaling for udført arbejde Undgå ansvar som ikke er dit Beskyt din vare/know-how 3. Udvalgte emner (efter aftale med SOM) 15 min. Forsikring Konsortier på leverandørside Fortrolighedsaftaler Standardkontrakter inden for vind (og olie/gas) 07/11/

22 Forsikring En integreret del af ansvarsproblematikken Knock-for-knock eller almindelige ansvarsregler FIDIC, AB 92 m.fl.: almindelige anvarsregler Kontrakter inden for olie/gas: knock-for-knock Knock-for-knock Enhver bærer egne tab Person og ejendom Modifikation for kontraktsgenstanden f.eks. Modul under bygning: entreprenøren ansvarlig, men begrænset (typisk til et beløb svarende til selvrisikoen under bygherrens forsikring) Uden hensyn til skyld eller ansvar Undgår ansvarsforsikringer 07/11/

23 Forsikring, fortsat. Forsikringsprogram tilpasset Operationen De juridiske aftaler Direkte til assurandør eller via mægler Tingsforsikringer Ansvarsforsikringer Specialforsikringer Dækningsområde Police og betingelser Særlige vilkår. Hvad er ikke dækket? Selvrisiko Hvad er risikoen? Finansiering Administrative forhold Oplysningspligt 07/11/

24 Konsortier på leverandørside Mange betegnelser for samarbejder Konsortier, joint ventures, interessentskaber, samejer, strategiske alliancer osv. I selskabsform (f.eks. A/S) eller ej? Oftest ikke i selskabsform Relationen er baseret på kontrakt Væsentlige bestemmelser i aftalen Formål, strategisk plan Overordnede ansvarsbeskrivelser Ledelse, kommunikation, personer, mødefrekvens Økonomi budgetter og arbejdsprogrammer. Likviditetsstyring Ansvarsfordeling Løsning af tvister intern eskallation opad : PM-SCM-Div. Dir.-COO-CEO Voldgift Varighed. Opsigelse 07/11/

25 Konsortier på leverandørside Styrker Svagheder Samarbejder, herunder konsortiedannelse, er ofte nødvendigt af tekniske eller kommercielle grunde Større leveringssikkerhed for kunden Finansiering og sikkerhedsstillelse Risikoafdækning teknisk sparring Øger bredden i leverancen Kan øge dybden i leverancen Specialisering Profit sharing Uklart ansvar for øgede omkostninger Uklart ansvar for tab/skader Kunden ofte påpasselig med konsortier Øget kompleksitet Juridiske forhold 07/11/

26 Fortrolighedsaftaler En af de mest almindeligt forekommende kontraktstyper Definitionen af Confidential Information Generisk beskrivelse Opregnet i et separat bilag Omfatter sædv. forretningshemmeligheder Def.: Information, inklusive formler, mønstre, samlinger, metoder, teknikker eller processer som 1) medfører økonomisk værdi direkte eller indirekte, aktuelt eller potentielt, og 2) ikke er almindelig kendt af eller tilgængelig for andre der kunne opnå økonomisk værdi ved brugen heraf, og 3) er genstand for rimelig hemmeligholdelse. Spørgsmål: Hvor kendt er informationen uden for virksomheden Hvor mange ansatte og konsulenter kender informationen Hvad gør man for at holde det hemmeligt Hvor dyrt har det været at udvikle Hvor let ville det være for andre at udvikle det 07/11/

27 Fortrolighedsaftaler, fortsat. Hovedreglen: fortrolighed Ikke til nogen Kun med afgiverens samtykke Modifikationer Modtageren kender allerede informationen Informationen er eller bliver offentligt kendt Information erhvervet uafhængigt fra tredjemand Information der udvikles uafhængigt af den fortrolige information Begræsninger i brugen Hvad er den tilladte brug? Hvad er formålet? Særligt om mental impressions og egne analyser stadig fortrolig information Ansvarsbegræsning for modtageren af information Kun direkte omkostninger, ikke konsekvenstab eller indirekte tab Evt. begrænset beløbsmæssigt Varigheden 1, 2, 3 eller 5 år. 07/11/

28 Standardkontrakter Vind FIDIC (entreprise og servicearbejde) se Incoterms se Maritimt (certepartier): Entreprise: AB 92 / ABT 93 se (dansk, engelsk og tysk, og vejledning) Anden offshore Norge se Fabrikation, EPC (totalentreprise), modifikationsarbejde, indkøb, specialkontrakter UK se En lang række standardkontrakter og indkøbsbetingelser for olie og gas 07/11/

29 Opsummering Offshoresektoren er speciel Logistik Tidsaspektet HSE Forhandling kræver forberedelse Tænk over og beskriv mål og værdi Tre ting en offshoreleverandør skal sikre sig i kontrakten Få betaling for udført arbejde Undgå ansvar som ikke er dit Beskyt din know-how/kernekompetence Konsortier rummer muligheder 07/11/

30 Praktisk øvelse i kontrakter og forhandling på offshoreområdet 10 minutters forberedelse 10 minutters forhandling 5-10 minutters debriefing i plenum 07/11/

31 Grand Wind Company ( Grand Wind ) er en førende operatør af offshore vindparker i Europa. Selskabet er blandt andet anvarlig for driften af vindparken Hjalmar Banke i Nordsøen. Hjalmar består af 130 møller, en transformerplatform og ilandføringskabler og er med sine 500 MW en af Grand Winds største og vigtigste. Transformerstationen på Hjalmar er generelt godt vedligeholdt. Under en rutineinpektion den 15. december 2010 konstateres imidlertid en mindre revne i det ene af platformens fire ben, lige under platformens dæk. Chefen for drift og vedligehold i Grand Wind vurderer, at revnen er så betydelig, at produktionen må standses. Foruden en lang række forhold der skal afklares, er der nu først og fremmest behov for en dykkerinspektion af platformens fire ben, der må gennemføres hurtigst muligt. Driftschefen i Grand Wind kontakter 15. december derfor dykkerfirmaet Deep Dive Operations ( Deep Dive ). Deep Dive arbejdede for 4 år siden på Hjalmar i forbindelse med inspektionsarbejde på søkablet og er i dag engageret af operatøren på en stor nærliggende vindpark i den tyske del af Nordsøen. 07/11/

32 Det forholder sig så heldigt, at Deep Dive kan tilbyde en hurtig inspektion inden for 48 timer, idet firmaets arbejde på den tyske vindpark kortvarigt skal indstilles pga. uforudsete driftsproblemer. Driftschefen fra Grand Wind fremsender samme eftermiddag en med Grand Winds opdaterede Terms & Conditions for Diving Services til Deep Dive. Efter et hurtigt gennemsyn af kontrakten bekræfter Deep Dives Commercial Manager pr. , at man nok skal finde plads i programmet til fire korte dyk ved Hjalmar-transformerplatformen; han foreslår, at de to parter næste morgen den 16. december går kontrakten igennem; raterne for dykkerarbejde er i øvrigt noget ændret siden 2006, men det kan de tage over telefonen, når de forhandler kontrakten på plads. Driftschefen bekræfter telefonmødet med Deep Dive s Commercial Manager til næste morgen kl. 9. For en god ordens skyld nævner driftschefen også for Deep Dive, at han har kontaktet en del andre dykkerfirmaer, der lige som Deep Dive er blevet bedt om at give tilbud og som alle har modtaget Terms & Conditions for Diving Services. 07/11/

33 Spørgsmål til forhandling mellem Grand Wind og Deep Dive: 1. Hvilke kommercielle forhold skal hver part være opmærksom på? 2. Hvilke juridiske forhold skal hver part være opmærksom på? For både 1. og 2, vurdér: - hvad er Mandatory for jer? - hvad er Important for jer? - hvad er Nice to Have? 3. Når I frem til en aftale i givet fald, hvilken? 07/11/

34 Sandroos advokatfirma Kronprinsessegade 46E, 1306 København K /11/

Projektforhandlinger og -kontrakter

Projektforhandlinger og -kontrakter Projektforhandlinger og -kontrakter Master i Projektledelse, Syddansk Universitet September 2012 Session 1 - introduktion 1. Introduktion til modulet 2. Det juridiske rammeværk for kontrakter og projekter

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Forretning med integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter Indhold integritetserklæring 1 The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning 2 GE s etiske regler 3 Det

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter FORRETNINGSVÆRKTØJER KONSULENTAFTALER En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter Britta K. Thomsen Jurisconsult Konsulentaftaler 2. udgave, 2008 Britta K.

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter JANUAR 2014 Kolofon Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter er udarbejdet af WellPerform ApS og Sandroos Advokatfirma

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog DLBR Kvægstalde Byggeri af kvægstalde en drejebog Byggeri af kvægstalde en drejebog Forord Efter afslutningen af byggeriet på Kvægbrugets Forsøgscentrer (KFC) i 2009, hvor der blev foretaget en væsentlig

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE PLAN B MÅLGRUPPE BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER MARKEDSFØRING RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN iværksætterguide Dressed for business Guide til iværksættere om mødet i

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE VÆKSTHUSENE PLAN B PLAN B MÅLGRUPPE MÅLGRUPPE LEDELSESKOMPETENCER BUDGETTER RISICI BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER RISIKOVILLIG KAPITAL RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere