Guide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune"

Transkript

1 Guide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune Kontaktpersoner Begreber i Opus Bogføring / regninger Bilagshåndtering Nye brugere Opbygning af kontoplan Konteringsvejledning 9. udgave

2 2 Indholdsfortegnelse. Begreber i OPUS-økonomi Bogføring... 4 Debet / Kredit... 4 Budget... 4 Udskrivning af enkeltregninger salgsmodul... 4 Anlægsstyring... 5 Nye medarbejdere oprettelse i Opus-økonomi... 5 Kontante udlæg, papirfaktura og boner... 5 Modersystemer omsætningstabel... 5 Hvem henvender jeg mig til med spørgsmål til Opus... 6 Bilagshåndtering... 7 Konteringsvejledning indledning Artskontoplan/Konteringsvejledning: Budget Indtægter E-indkøb Personale Materiale/aktivitetsudgifter, tilskud/overførsler It, inventar, materiel Grunde og bygninger Betaling andre offentlige myndigheder Anlæg Hovedkonto Hovedkonto 8/ Systemkonti... 25

3 Begreber i OPUS-økonomi: Omkostningsart 3 Alle posteringer foretages på en omkostningsart. Hvilke omkostningsarter, der skal anvendes, fremgår af konteringsvejledningen. Omkostningsartens 2 første cifre er altid udgiftsarterne fra Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler. Kostbærer: Omkostningssted og PSP-element Kostbærer er en fællesbetegnelse for de elementer, som anvendes i forbindelse med bogføring. Ved bogføring anvendes en omkostningsart og enten et omkostningssted eller et PSP-element. Omkostningsstedet afspejler en enhed, som er ansvarlig for de anvendte omkostninger. På omkostningssteder indgår bl.a. altid lønudgifter. Der kan ikke bogføres indtægter på et omkostningssted. Omkostningsstedet består af et 10 cifferet nummer. PSP-elementet anvendes typisk hvor der ikke er et omkostningsted. PSP-elementet anvendes bl.a. til indtægter og underopdeling af udgifter. PSP-elementet består af et 10 cifferet nummer med en foranstillet kode: XA Anlæg, XG drift, XM maskiner (anvendes p.t. kun af budget og regnskab). Nye omkostningssteder og PSP-elementer oprettes af kontoplankonsulenterne i Budget og regnskab. Britt Kjeldsen Dorte Johansen og Frank Kim Jensen Profitcenter og profitcenterknuder. Profitcentret er typiske en institution/enhed med budgetansvar. Profitcenter anvendes til opsamling af registreringer fra omkostningssteder og PSP-elementer. Profitcentret består af 10 cifre. (f.eks Auning skole = ). En institution kan bestå af to eller flere profitcentre, (f.eks Skole og SFO). Er det tilfældet, samles disse i en profitcenter knude, som består af 4-8 cifre (f.eks Auning skole = ). Nye profitcentre oprettes af kontoplankonsulenterne i Budget og regnskab. Britt Kjeldsen Dorte Johansen og Frank Kim Jensen Kapitalmidler (politisk styring mm) Benyttes til den overordnede økonomistyring. Kapitalmidlerne anvendes i Norddjurs Kommune til opdeling af budgetter og regnskaber i: Politiske udvalg 1. Overførselsadgang

4 4 2. Ikke overførselsadgang 3. Anlæg 4. Renter 5. Balanceforskydninger 6. Afdrag på lån 7. Finansiering 8. Likvide aktiver Hovedkonto 6 (Indenrigs- og Socialministeriets hovedkonto 7) Hovedkonto 9 (Indenrigs- og Socialministeriets hovedkonto 8 + 9) Hovedkonto 6 omfatter renter og finansiering. Hovedkonto 9 omfatter finansforskydninger og status. Indeholder samtlige mellemregningskonti mm. Bogføring. Betalingsfrister: OPUS er sat op med en betalingsfrist på 30 dage for e-fakturer. Hvis der skal anvendes en afvigende betalingsfrist, skal denne afvigelse indberettes til leverandørregistret. Indberetningen sker ved at sende en mail til med oplysninger om CVR (SE) nummer og betalingsfrist. OPUS er sat op til, at udbetalinger til cpr.numre sker samme dag som bogføringsdagen. Det betyder i praksis, at kreditor modtager pengene 2 dage efter bogføringsdagen. Debet / Kredit Debet anvendes ved bogføring af en udgift. Ved bogføring af en tilbagebetaling af en tidligere betalt regning (kreditnota) anvende kredit på samme udgiftsart som blev anvendt ved bogføringen af udgiften. Kredit anvendes ved bogføring af indtægter. Ved en kreditpost anvendes alle arterne 7. Budget. Se brugervejledning Budgetlægning og budgetopfølgning fra KMD samt Principper for økonomistyring i Norddjurs kommune Udskrivning af manuelle regninger der ikke er sendt elektronisk salgsmodul. Se brugervejledning Salgsstyring fra KMD. Enkeltregninger som udskrives i salgsmodulet udarbejdes decentralt (institutioner, afdelinger m.fl.) Regningerne til ikke offentlige myndigheder udskrives på fakturablanketter på én printer, som er placeret i Økonomi- og lønafdelingen. Bogholderiet sørger herefter for udsendelse af breve. Der kan evt. laves særskilte aftaler, hvis der er brug for at medsende materialer med regningen. Anlægsstyring.

5 5 Se brugervejledning Anlægsprojekter og anlægsbevillinger fra KMD. Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb indberettes til OPUS af Gitte Budget og regnskab Nye medarbejdere (oprettelse i Opus-økonomi): Når der ansættes en ny medarbejder i kommunen, skal lederen anvende bestillingsportalen, som er en del af helpdesk. Adgangen til bestillingsportalen sker via ikonet på skrivebordet. Kontante udlæg Kontante udlæg laves som et udgiftsbilag. Dokumentation/boner kan opbevares på 2 måder. 1. Betal beløbet på udgiftsbilag og gem dok/boner hos dig selv i henhold til kassationsreglerne. 2. Inden udbetaling indscannes dok/boner og vedh. udgiftsbilaget. Derefter kan dok/boner smides ud. Modersystemer fremtiden med Opus (omsætningstabel) Der findes i dag en række modersystemer/fagsystemer, hvorfra der indlæses posteringer i økonomisystemet. (Et moder-/fagsystem kan fx være KMD-aktiv, pensions-, institutions- og lønsystemet m.v.) Denne funktion fortsætter ved overgangen til Opus. Dvs. at de 10-cifrede registreringskontonr. som i dag anvendes i systemerne også fortsat skal anvendes! Indlæsningen i Opus styres via en omsætningstabel. Tabellen er opbygget med udgangspunkt i de 10-cifrede registreringskontonr. som har været anvendt i samtlige modersystemer/fagsystemer i år 2008 og Hertil tilknyttes konteringselementerne fra Opus, som udgør en omkostningsart og et omkostningssted/psp-element. Såfremt der kommer nye autoriserede kontoområder fx afledt af konteringsvejledningen fra Indenrigs- og Socialministeriet, vil der ved henvendelse til kontoplankonsulenterne kunne oprettes/oplyses et nyt gammeldags 10-cifret registreringskontonr., som kan anvendes i moder- /fagsystemet. Dette nr. vil samtidig blive tilføjet i omsætningstabellen. Den fremtidige vedligeholdelse af omsætningstabellen vil blive foretaget af kontoplankonsulenterne, men er afhængig af orientering fra de der vedligeholder moder-/fagsystemerne! Det er derfor vigtigt at nævne: - at de, der vedligeholder moder-/fagsystemerne skal være opmærksomme på, at der sideløbende skal ske vedligeholdelse af omsætningstabellen. Dvs. hvis der fx til dagpengekontoret kommer informationsskrivelse fra KMD indeholdende et nyt registreringskontonummer til dagpengesystemet, så skal kontoplankonsulenterne orienteres herom, idet kontoplankonsulenterne ikke modtager disse skrivelser!

6 Hvem henvender jeg mig til med spørgsmål vedrørende: 1) Posteringer i supplementsperioden: Frank Kim Jensen ) Faktura og posteringer (fremfinding-, betaling-, annullering- af faktura, udlæg, omposteringer og indscanning af bilag): Anelise Glavind Nielsen Nichlas Kruse Hansen Marianne Vogel ) Udskrivning af manuelle regninger (salg) i OPUS (ikke regninger i debitorsystem): Anelise Glavind Nielsen Nichlas Kruse Hansen Marianne Vogel ) Budget, budgetomplaceringer og budgetrapporter/opfølgning: Jakob Therchilsen Susanne Smed Hans Henrik Fynbo Gitte Jacobsen Peter Røjkjær Sascha Lund Morten Elgaard Palle Skovbo Jensen Britt Kjeldsen Dorte Johansen Maria Mulvad Sølvkjær Bettina Andersen Carsten Brinkmann Poulsen Peter Christensen Birthe Jensen ) Oprettelse af PSP-elementer og artskonti. Britt Kjeldsen Dorte Johansen Frank Kim Jensen ) Afstemning af statuskonti: Frank Kim Jensen 9) Øvrige spørgsmål til OPUS-økonomi: Samtlige medarbejdere i Budget og regnskabsteamet og Bogholderiteamet. 6

7 10) KMD s kundenet. 7 På KMD s kundenet findes en lang række vejledninger, dokumenter, servicebreve mm. Linket til disse skrivelser er: søg under økonomi og Opus. Bilagshåndtering: Bilagshåndtering i OPUS-Økonomi i forhold til Norddjurs Kommunes Principper for Økonomistyring I forhold til OPUS-Økonomi er der to roller knyttet til bilagshåndteringen: Fakturamodtager en person, der modtager og konterer en E-faktura Fakturagodkender en person, der godkender konterede fakturaer, således at disse sendes til betaling Ud fra et effektiviseringsprincip er det besluttet, at så få personer som muligt skal involveres i bogføringen af den enkelte transaktion. Det betyder, at Fakturamodtager og Fakturagodkender som hovedregel vil være identisk, og at den traditionelle anvisning sker som et led i ledelsestilsynet. Undtagelser: Manuelle fakturaer over kr. skal påtegnes af to personer Ingen kan påtegne betalinger til og fra sig selv. Ind- og udbetalinger fra påtegningsberettigede skal altid påtegnes af nærmeste leder. Der er ikke noget krav om, følgesedler, mails med godkendelse af bilag o. lign. skal gemmes. Det er tilstrækkeligt at påføre en tekst i bemærkningsfeltet i OPUS-Økonomi om at fakturaen er kontrolleret til følgeseddel og/eller godkendt af bestilleren på en given dato. Detaljerede regler om attestation, anvisning og ledelsestilsyn findes i bilaget Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune. Roller i forbindelse med bilagshåndtering i OPUS-Økonomi: E-Faktura: Modtager / godkendes af 1 person. Udgiftsbilag: Udarbejdes / udbetales af 2 personer. Posteringsbilag: Udarbejdes / færdiggøres af 2 personer.

8 Konteringsvejledning Til KMD Opus Økonomi. 8 Formål. Denne konteringsvejledning til KMD Opus er en hjælp til og en beskrivelse af artskontoplanen generelt, og hvordan der konteres korrekt i forhold til udvalgte dele af artskontoplanen. Artskontoplanen generelt. Der eksisterer én samlet artskontoplan for hele Norddjurs Kommune, dvs. der findes kun ét sæt kontonumre. Når man konterer i KMD Opus, skal man vælge en artskonto plus en kostbærer, dvs. et omkostningssted eller et psp-element. Det er kombinationen af disse to elementer, der bestemmer, hvor udgiften eller indtægten bogføres. F.eks. så har el det samme artskontonummer i hele kommunen, mens det er den kostbærer, der påføres, der bestemmer, f.eks. på hvilken skole, daginstitution eller afdeling, der bogføres. Artskontoplanen er delt op i kontogrupper, f.eks. er der grupper til personale, materiale- og aktivitetsudgifter, It, inventar og materiel osv. Under hver kontogruppe er der underkontogrupper. F.eks. er der under kontogruppen personale underkontogrupper til fagpersonale, dagpengeindtægter/refusion, kurser og uddannelse osv. Artskontonummeret er på 8 cifre, og er opbygget på den måde, at de to første cifre er den autoriserede art fra Indenrigs- og Socialministeriet, som vi kender den fra tidligere. Man skal altså også i KMD Opus tage stilling til, hvilken autoriseret art man vil bogføre på. Da det er muligt i KMD Opus via artskontonummeret at trække udgifter på tværs af hele kommunen til f.eks. løn til vikarer, er det vigtigt at løn til vikarer bliver bogført på samme artskonto i hele kommunen, og det gælder selvfølgelig også udgifter til alt andet. Opbygning af artskontonummeret. Artskontonummeret består af 8 cifre. 1 og 2 ciffer angiver den velkendte udgiftsart. For at finde den rette udgiftsart anvendes Vejledning i artskontering udgivet af KL. Den kan rekvireres hos Kommune Information A/S Artskonti: 1.0 = lønninger 2.2 = fødevarer 2.3 = Brændsel og drivmidler. 2.9 = Øvrige varekøb og anskaffelser 4.0 = Udgifter/tjenesteydelser uden moms 4.5 = Håndværkerudgifter 4.6 = Betalinger til staten 4.7 = Betalinger til kommuner 4.8 = Betalinger til regioner 4.9 = øvrige tjenesteydelser med moms 5.1 = Tjenestemandspensioner 5.2 = Overførsler til personer (overvejende indkomstoverførsler) 5.9 = Tilskud

9 7.1 = Egne huslejeindtægter 7.2 = Salg af produkter og ydelser (brugerbetaling) 7.6 = Betalinger til staten 7.7 = Betalinger fra kommuner 7.8 = Betalinger fra regioner 7.9 = Øvrige indtægter 9 Art 40 anvendes altid og kun til udgifter som ikke indeholder moms. Øvrige udgiftsarter anvendes, når der indgår moms i udgiften. (Det bemærkes, at anlæg har sine egne artskonti som findes i kontogruppen 850) 3-5 ciffer angiver underkontogruppen. Kontogrupperne er: 250 Budget 290 Indtægter 300 E-indkøb 400 Personale 500 Materialeudgifter/aktivitetsudgifter/tilskud/overførsler 600 It, inventar og materiel 700 Grunde og bygninger 800 Betaling andre offentlige myndigheder 850 Anlæg 900 Hovedkonto Hovedkonto 8/9 999 Systemkonti (art 0) Kontogrupperne er yderligere specificeret med underkontogrupper som indgår i 3-5 ciffer. 6. til 8. ciffer er et løbenummer til yderligere specifikation af samme udgiftsart. Eksempler: Omkostningsart = 10 omkostningsart for løn 910 løn til fagpersonale 000 løbenummer Omkostningsart = 23 omkostningsart for brændsel og drivmidler 711 Varme 000 løbenummer

10 Artskontoplan for Norddjurs Kommune fordelt på kontogrupper: 250 Budget Anvendes kun af budget og regnskabsafdelingen og kun i forbindelse med budgetlægning og overførsel af over- /underskud mellem årerne 251 Budgetændringer/besparelser Budgetændringer/besparelser, tjenesteyd. uden moms Er spærret for bogføring 252 Overførsler fra forrige regnskabsår 290 Indtægter Anvendes til indtægter 291 Indtægter Overførsler forrige regnskabsår, tjenesteyd. uden moms Er spærret for bogføring Anlæg, Overførsler forrige regnskabsår, tjensteydelser uden moms Henlæggelser Lejetab Overførte tjenesteydelser fra Entreprenørgården Lejeindtægter Anvendes til huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Anvendes til salg af egne produkter og ydelser Momsundertrykkelse Salg af metalskrot fra registreret virksomhed Må kun anvendes af registreret virksomhed Øvrige indtægter Anvendes bl.a. til brugerbetaling, øvrige aktiviteter m.v Erstatninger Anvendes til indkomne erstatninger Tilskud 17,5 % tilbagebetaling Tilbagebet. tilskud fra fonde EU m.v. (17,5 %) Øvrige indtægter (HR) Må kun anvendes af HR Tilbagebetaling, el, vand, varme Anvendes ved tilbagebet. vedr. indtægter for el, vand, varme Statstilskud Anvendes til bogføring af statsrefusion

11 E-indkøb Anvendes til E-indkøb 301 E-indkøb (MM) Fødevarer (indkøbssystem) Brændsel og drivmidler (indkøbsstystem) Indkøb til lager (indkøbssystem) Forbrug fra lager (indkøbssystem) Beklædning (indkøbssystem) Kontorhold (indkøbssystem) Driftsmaterialer (indkøbssystem) Vedligeholdelse Komponenter, ikke-lagerf Afgifter uden moms (indkøbssystem) Udgifter uden moms Afrunding/differencekonto Udgifter uden moms Fragt inkl. Moms (indkøbssystem) Overførte varekøb, varebeholdninger (indkøbssystem) Interne indtægter, varebeholdninger (indkøbssystem)

12 Personale Anvendes til samtlige udgifter som har med personale at gøre 402 Fagpersonale Fagpersonale Løn til fastansat fagpersonale 404 Personale med tilskud Løntilskud Løn til ansatte hvortil der ydes tilskud(folk i jobtræning mv) Øvrigt personale med tilskud Anvendes bl.a. til skåne jobbere 405 Elever Elever Løn til alle grupper af elever 406 TR fagpersonale 411 Vikarer, eksterne (Bureau) TR Fagpersonale Løntillæg til tillidsrepræsentanter TR Fagpersonale, tjenesteydelser uden moms Anvendes bl.a. til tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forbindelse med kurser m.v Vikarer, uden moms Vikarer, der ikke er ansat ved Norddjurs kommune Vikarer, eksterne Vikarer, der ikke er ansat ved Norddjurs kommune 412 Hensættelser Anvendes alene af HR Hensættelser Pensionshensættelser til tjenestemænd Øvrige beregn og overførte udgifter/omkost-obligatorisk Øvrige udgifter/omkostning (HR) Feriepenge Feriepenge (HR)

13 Uddannelse Uddannelse, kurser., personale, Fødevarer Fødevarer indkøbt til kurser(kaffe, brød, frugt, frokost) Uddannelse, kurser., personale, Varekøb Øvrige varekøb i forbindelse med afholdelse af kurser Uddannelse, kurser., personale, Tj.ydelser uden moms Kursusafgifter uden moms f.eks. interne kurser Uddannelse, kurser., personale, Tj.ydelser med moms Tj.ydelser m/moms f.eks. kursusafgifter eksterne kurser 430 Øvrige personaleudgifter Øvrige personaleudgifter, Fødevarer Fødevarer(kaffe, brød, frugt, frokost m.v.) Øvrige personaleudgifter, Øvrige varekøb Varekøb, beklædning, fodtøj m.v Øvrige personaleudgifter, Tjenesteydelser uden moms Tjenesteydelser uden moms. f.eks. honorar Forsikringer, Personaleudgifter, Tjenesteyd. med moms AES, ansvarsforsirkinger m.v Øvrige personaleudgifter, Tjenesteydelse med moms Tjenesteydelser med moms 440 Tjenestemandspensioner Anvendes kun af lønafdelingen Tjenestemandspensioner, Lønninger Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner, Tjenestemandspension Tjenestemandspensioner m.v Tjenestemandspensioner, Øvrige indtægter Indtægter vedr. tjenestemandspensioner 450 Kørsel Kørsel uddannelse Kilometergodtgørelse og transportudgifter uden moms i forbindelse med kursus Kørsel tjeneste Kilometergodtgørelse og transportudgifter uden moms i forbindelse med tjeneste Øvrige personaleudgifter, Tj. y. med moms

14 Møder Anvendes til udgifter ved deltagelse i møder m.v Møder, fødevarer Fødevarer(kaffe, brød, frugt m.v.) i forbindelse m/møder Møder, Varekøb Varekøb i forbindelse med møder materialer m.v Møder, tjenesteydelser uden moms Mødeudgifter uden moms Møder, tjenesteydelser med moms Tjenesteydelser med moms i forbindelse med møder 500 Materiale/aktivitetsudgifter./tilskud/overførsler 501 Materiale- og aktivitetsudgifter Materialer, inventar og aktivitetsudgifter, Fødevarer Materialer, inventar og aktivitetsudgifter, Brændsel og drivmidler Materialer, inventar og aktivitetsudgifter, varekøb Materialer, inventar og aktivitetsudgifter, Tjenesteydelser Materiale, aktiviteter, Entreprenør og håndværkerydelser Materialer, inventar og aktivitetsudgifter, Øvrige tjenesteydelser Anvendes til anskaffelse af materialer, inventar og aktivitetsudgifter Udgifter uden moms Private opholdssteder Må kun benyttes af myndighedsafdelingen Private opholdssteder - Tjenesteydelser Private opholdssteder, Øvrige tjenesteydelser 502 Administrationsudgifter Anvendes til administrationsudgifter m.v Administrationsudgifter Anvendes til administrationsudgifter Administrationsudgifter, Fødevarer Administrationsudgifter, varekøb Administrationsudgifter, Tjenesteydelse Udgifter uden moms Administrationsudgifter, Entreprenør- og håndværker-

15 16 udgifter Administrationsudgifter, tjenesteydelser med moms Kontorhold Anvendes til kontorhold Kontorhold, varekøb Kontorhold, Tjenesteydelse uden moms Udgifter uden moms Kontorhold, tjenesteydelser med moms Telefon Anvendes til telefoni Telefon, varekøb Telefon, tjenesteydelse uden moms Anvendes til gebyrer ved rykkede m.v. fra TDC Telefon, tjenesteydelser med moms Forsikringer Forsikringer, tjenesteydelser uden moms Forsikringer, motorkøretøjer u/moms Udgifter uden moms Udgifter uden moms Annoncer Annoncer, tjenesteydelser med moms Abonnementer Abonnementer, varekøb Abonnementer, tjenesteydelser uden moms Udgifter uden moms Abonnementsudgifter Abonnementsudgifter til bl.a. serviceeftersyn Møder og repræsentation Møder og repræsentation, fødevarer Møder og repræsentation, varekøb Møder og repræsentation, Tjenesteydelser Tjenesteydelser uden moms Møder og repræsentation., tjenesteydelser med moms

16 Kassedifferencer Anvendes til bogføring af kassedifferencer Kassedifferencer Øreafrunding/difference Øreafrunding/difference Tinglysningsafgift Tinglysningsafgift, Drift, tjenesterydelser uden moms Tinglysningsafgift, Anlæg, tjenesterydelser uden moms 503 Konsulentbistand Konsulentbistand, tjenesteydelser uden moms Tjenesteydelser uden moms Konsulentbistand, tjenesteydelser med moms 504 Sygeplejeartikler Sygeplejeartikler, varekøb 505 Rengøringsartikler, Varekøb Rengøringsartikler, Varekøb 530 Tilskud og overførsler Anvendes kun i forbindelse med udgifter til indkomstoverførsler til personer (anvendes ikke af institutioner) Tilskud Tilskud til foreninger og institutioner Anvendes f.eks. til driftstilskud m.v Tilskud til foreninger og institutioner, Lønfremskrivning Tilskud til foreninger hvor tilskuddet KUN dækker løn

17 Overførsler uden tilbagebetaling Overførsler uden tilbagebetaling med skat Overførsler uden tilbagebetaling uden skat Drift, øvrige tilskud og overførseler Overførsler med tilbagebetaling Overførsler med tilbagebetaling med skat Overførsler med tilbagebetaling uden skat Drift, øvrige tilskud og overførsler Overførsler til personer Overførsler til personer, skattefrie ydelser Overførsler til personer, skattepligtige ydelser 600 It, inventar og materiel 601 Køb it, inventar og materiel, der skal aktiveres Anskaffelser over Anskaffelser varekøb over Anskaffelser over tjenesteydelser uden moms Anskaffelser over entr. udgifter Anskaffelser over tjenesteydelser med moms 602 Køb it, inventar og materiel, der ikke skal aktiveres Anvendes til anskaffelser hvor anskaffelsessummen pr. enhed er over kr. excl moms Tjenesteydelser uden moms(intern fordeling af anskaffelser) Anvendes til anskaffelser hvor anskaffelsessummen pr. enhed er under kr. excl moms AnskaSffelser under Anskaffelser under , varekøb Anskaffelser under tjenesteydelser uden moms Tjenesteydelser uden moms

18 Anskaffelser under entreprenør/håndværkudg Anskaffelser under tjenesteydelser med moms 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel Anvendes til leasingudgifter til biler, IT m.v.(her bogføres alene leasingydelser) Leje/leasing, tjenesteydelser uden moms Tjenesteydelser uden moms Leje/leasing, tjenesteydelser med moms 605 Drift og vedligeholdelse Anvendes til drift og vedligeholdelse af på nær køretøjer 606 It-licenser Drift og vedligeholdelse, Brændsel og drivmidler Drift og vedligeholdelse, Varekøb Drift og vedligeholdelse, Tjenesteydelser uden moms Tjenesteydelser uden moms Drift og vedligeholdelse, Entreprenør/håndværkerudgift Drift og vedligeholdelse, Tjenesteydelser med moms Vedligeholdelse Ekstern serviceydelser (PM) Forsikringer, løsøre, Tjenesteydelser uden moms Løsøreforsikringer Licenser, tjenesteydelser uden moms Licenser, tjenesteydelse med moms 608 Drift af køretøjer Anvendes til drift og vedligeholdelse af køretøjer Drift af køretøjer, brændsel og drivmidler Drift af køretøjer, varekøb Drift af køretøjer, tjenesteydelse uden moms Tjenesteydelser uden moms Drift af køretøjer, entreprenør/håndværker udgifter Drift af køretøjer, tjenesteydelser med moms Forsikringer, motorkøretøjer, tjenestyd. u/moms Motorkøretøjsforsikringer

19 Grunde og bygninger Samtlige udgifter og indtægter ved drift af bygninger og udenomsarealer 701 Køb af grunde og bygninger aktiveres Køb af jord og bygninger (inkl. moms) (aktiveres) Køb af grunde og bygninger (aktiveres) Anvendes ved køb af grunde og bygninger hvor anskaffelsessummen er over kr. 702 Køb af grunde og bygninger ikke aktiveres Anvendes ved køb af grunde og bygninger hvor anskaffelsessummen er under kr Køb af jord og bygninger (inkl. moms) (ikke aktiveres) Køb af grunde og bygninger (ikke aktiveres) 703 Leje/leasing af grunde og bygninger Anvendes ved leje eller leasing af grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger, tj.ydelser u/moms Leje/leasing af grunde og bygninger, tj.ydelser m/moms 704 Vedligeholdelse grunde og bygninger Vedligeholdelse, Grunde og bygninger, Varekøb Vedligeholdelse, Grunde og bygninger, Tjenesteyd uden moms Vedligeholdelse, Grunde og bygninger, Entreprenør og håndværkerudgifter Vedligeholdelse, Grunde og bygninger, Tjenesteydelser med moms Anvendes både ved indvendig og udvendig vedligeholdelse af grunde og bygninger(må ikke anvendes af Miljø og teknik) Tj.ydelser uden moms, feks intern regning fra Entreprenørgård 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer Anvendes til vedligeholdelse af udenomsarealer Vedligeholdelse af udenomsarealer, brændsel og driv-

20 21 midler Vedligeholdelse af udenomsarealer, varekøb Vedligeholdelse af udenomsarealer, tj.ydelser u/moms Udgifter uden moms, feks intern regning fra Entreprenørgård Vedligeholdelse af udenomsarealer, entreprenørydelser Vedligeholdelse af udenomsarealer, tj.ydelser m/moms 708 Forsikringer Udgifter til forsikringer Forsikringer, tjenesteydelse uden moms Udgifter uden moms 709 Skatter og afgifter Anvendes til skatter og afgifter Skatter og afgifter, tjenesteydelse uden moms Udgifter uden moms Skatter og afgifter, Tjenesteydelser med moms 710 El Anvendes til udgifter til el El, brændsel og drivmidler El, tjenesteydelse uden moms Tjenesteydelser uden moms El, momsundertrykkelse Anvendes til indtægter vedr. statsafgift 711 Varme Anvendes til udgifter til varme Varme, brændsel og drivmidler Varme, tjenesteydelse uden moms Tjenesteydelser uden moms Varme, tjenesteydelse med moms 712 Vand Anvendes til udgifter til vand Vand, varekøb Spærret i kontoplanen d ,jf.gitte Jakobsen, da ikke 2.9 men 4.9 skal benyttes, da det er en tjenesteydelse Vand, tjenesteydelse uden moms Tjenesteydelser uden moms Vand, tjenesteydelse med moms

21 Renovation Anvendes til udgifter til renovation Renovation, tjenesteydelse uden moms Tjenesteydelser uden moms Renovation, tjenesteydelse med moms 714 Central vedligeholdelse(miljø og teknik) Må kun og skal anvendes af Miljø og teknik afdelingen Central vedligeholdelse, brændsel og drivmidler Central vedligeholdelse, varekøb Central vedligeholdelse, tjenesteydelser uden moms Tjenesteydelser uden moms Central vedligeholdelse, entreprenørydelse Central vedligeholdelse, tjenesteydelser med moms 715 Rengøring/vask Rengøring/vask, varekøb Rengøring/vask, tjenesteydelse uden moms Tjenesteydelser uden moms Rengøring/vask, tjenesteydelse med moms 800 Betaling andre offentlige myndigheder Anvendes i forbindelse med udgifter og indtægter til/fra andre kommuner, staten og regioner 801 Betaling andre offentlige myndigheder Betaling andre offentlige myndigheder - til staten Betaling andre offentlige myndigheder - til kommune Betaling andre offentlige myndigheder - til regionen Betaling andre offentlige myndigheder - fra staten Betaling andre offentlige myndigheder - fra kommune Betaling andre offentlige myndigheder - fra regionen

22 Reguleringer vedr. tidligere år Reguleringer vedr. tidligere år - til stat Reguleringer vedr. tidligere år - til kommuner Reguleringer vedr. tidligere år - til regionen Reguleringer vedr. tidligere år - fra stat Reguleringer vedr. tidligere år - fra kommuner Reguleringer vedr. tidligere år - fra regionen 850 Anlæg Anlæg, lønninger Anlæg, fødevarer Anlæg, brændsel og drivmidler Anlæg, køb af jord og bygninger (inkl. moms) Anlæg, køb af jord og bygninger Anlæg, anskaffelser Anlæg, varekøb Anlæg, tjenesteydelser uden moms Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser m. m Anlæg, betaling til andre kommuner Anlæg, øvrige tjenesteydelser med moms Anlæg, erstatninger Anlæg, øvrige tilskud og overførsler Anlæg, betalinger fra staten Anlæg, betalinger fra andre kommuner Anlæg, betaling fra regionen Anlæg, øvrige indtægter Anlæg, statuskonteringer Anlæg, statstilskud 900 Hovedkonto 7 Benyttes primært af økonomi- og lønafdelingen Har en artskonto, der starter med 6. Kontakt kontoplankonsulenterne

23 950 Hovedkonto 8/9 Har èn artskonto, der starter med 9. Kontakt kontoplankonsulenterne 999 Systemkonti (art 0) Benyttes primært af økonomi- og lønafdelingen 24

Guide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune

Guide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune Guide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune Kontaktpersoner Begreber i Opus Bogføring / regninger Bilagshåndtering Nye brugere Opbygning af kontoplan Konteringsvejledning 12.udgave 25.10.2016 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

År til dato - overblik (FIBL30)

År til dato - overblik (FIBL30) År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364

Læs mere

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe

Læs mere

Begreber i Opus Økonomi

Begreber i Opus Økonomi Begreber i Opus Økonomi Oversigt: Rapporteringsniveau Profit Centre Kostbærer Omkostningssteder PSP-elementer Formål Artskonti Kapitalmidler Artskonto Artskontoen beskriver HVAD det er for en type af udgift,

Læs mere

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.4 - side 1 Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 2.4 Gruppering Grupperingerne på kontonummerets 12-14. ciffer anvendes til en yderligere opdeling af

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr

Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr. 30.06. 30.06. Budget Årsregnskab 2015 Overskud til imødegåelse af uforudsete udgifter Resultat (udgifter ) i alt 3.411.472,65 6.768.932,00 6.826.000,00 12.646.621,53

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

Budgetstatus 01.03.2015

Budgetstatus 01.03.2015 Budgetstatus 01.03.2015 Regnskabsår 2015 2015 2015 Korrigeret Forbrug JAN - 016 Rest korrigeret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Samlet resultat Pilegårdsskolen - 185/Ikke

Læs mere

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Brandskolen Langagervej 16, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 23. april 2015 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Claus

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

Funktionsområde Regnskabsår PSP-element PSP konto Artskonto Artsbetegnelse IVV prisestimat IVV

Funktionsområde Regnskabsår PSP-element PSP konto Artskonto Artsbetegnelse IVV prisestimat IVV Funktionsområde 012203-1-000 Regnskabsår 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Køb træpilller XG-0000423301-01110 23576100 Køb træpilller 6.456.761 7.870.873 4.832.136 5.598.990 7.284.104 8.446.635 9.508.133

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Bilag: Ny udvikling på bilag

Bilag: Ny udvikling på bilag Bilag: Ny udvikling på bilag Indhold Kommentar / Historik sektionen... 3 Nye visningsmuligheder... 3 Bilagsindbakke og FBL1N og ZMIR6... 4 Nye regler for forfaldssymbolerne... 4 Udgiftsbilag... 5 Justering

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT. Fraværende: Torben Jensen, Norddjurs (L) Tom Bytoft, Norddjurs (A)

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT. Fraværende: Torben Jensen, Norddjurs (L) Tom Bytoft, Norddjurs (A) Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT Sted: Station Ebeltoft Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato: Onsdag den 6. februar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer:

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 Til samtlige centre, afdelinger og institutioner TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 20-11-2015 Regnskabsafslutningen for 2015 nærmer sig med hastige skridt. De centralt fastsatte tidsfrister

Læs mere

Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT. Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER

Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT. Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER BILAG TIL REGNSKAB 2011 Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER 0 Arter til omkostningsregnskab 0 0 0.0 omkonteringer til status 0 0 0.1 Afskrivninger 0

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

12:36:38 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget

12:36:38 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget 12:36:38 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 37.373.586 37.338.993 34.593 04 Familie

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8 Museum Vestfyn - ikke balanceret budget Ikke balanceret Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 4.790.000,00 4.390.358,72 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 713.897,41 22.2.2.0 Diverse

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER

GENERELLE OPLYSNINGER 1 Årsregnskab GENERELLE OPLYSNINGER Institutionsnavn: Galten Junior- og Ungdomsklub Syvtallet 8 8464 Galten Regnskabsår: 1.1.-31.12. Bestyrelse: Charlotte Højlund Jensen, formand Rikke Stræde Frandsen,

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan Generelt I principper for økonomistyring er fastsat regler for regnskabsaflæggelse. Inden udgangen af november måned skal der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning.

Læs mere

REGNSKABSPROCEDURE OMKRING ÅRSSKIFTET 2015/2016

REGNSKABSPROCEDURE OMKRING ÅRSSKIFTET 2015/2016 Til samtlige centre, Afdelinger og institutioner REGNSKABSPROCEDURE OMKRING ÅRSSKIFTET 2015/2016 20-11-2015 Året 2015 nærmer sig sin afslutning, og dermed også tidspunktet, hvor fokus skal rettes mod afslutningen

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 152 Udvalget for Børn og Unge 1.213.858.488-269.026.843 1.158.776.000-203.811.000 33.302.600-21.575.600 41 Folkeskolen mv.. bev. 502.703.142-74.400.568 467.233.000-31.379.000 19.711.893-16.963.488

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Kontonr. Overskridelse

Kontonr. Overskridelse Kontonr. Kontonavn Budget Forbrug Overskridelse 10910050 Løn ledelse 650.000 709.345-59.345 10910000 Løn fagpersonale 8.800.000 9.141.843-341.843 22420000 Udd. Kurser personale fødevarer 2.000 27.200-25.200

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses.

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. KAMs formålskontoplan og bogføring Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. Overblik/indsigt: Budget/formålsudskrift Budget/formålsudskriften kan vælges

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER

GENERELLE OPLYSNINGER Årsregnskab GENERELLE OPLYSNINGER Institutionsnavn: Galten Junior- og Ungdomsklub Syvtallet 8 8464 Galten Regnskabsår: 1/1-31/12 Bestyrelse: Charlotte Højlund Jensen, formand Rikke Stræde Frandsen, næstformand

Læs mere

Der er i kontoplanen autoriseret i alt 9 hovedarter, der igen er opdelt på en række autoriserede

Der er i kontoplanen autoriseret i alt 9 hovedarter, der igen er opdelt på en række autoriserede Budget- og regnskabssystem for regioner 2.5 - side 1 Dato: September 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 2.5 Artsinddelingen Den autoriserede artsinddeling Kontonummerets to sidste cifre indeholder en

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

LHN kan andet end landbrug

LHN kan andet end landbrug LHN kan andet end landbrug Er du selvstændig tømrer, frisør, blomsterhandler, konsulent eller noget helt femte? Hos LHN kan vi tilbyde dig en helhedsløsning, som gør økonomistyringen i din virksomhed lettere

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

B R A N D S O F T B R A N D S O F T

B R A N D S O F T B R A N D S O F T Budgetmodul Budget for 2011 Budgettet skal i år indtastes manuelt. Tallene kan ikke hentes fra Økonomiportalen, men skal tastes manuelt. Vejledning til Budgetmodul Husk at tjekke hvilket regnskabsår du

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer BILAG XX 08-11-2010 Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer Bilaget er en del af Dragør Kommunes nye Økonomiregulativ (Principper for økonomistyring) som er ved

Læs mere

Conventus Finans Hadsund Roklub (HRK) Kontingenter i alt -304.383,00. Kommunale tilskud i alt -103.630,33. Gæsteroere Ialt -13.

Conventus Finans Hadsund Roklub (HRK) Kontingenter i alt -304.383,00. Kommunale tilskud i alt -103.630,33. Gæsteroere Ialt -13. Regnskab: Hadsund Roklub Dato: 01-01-2013-31-12-2013 Page 1 of 5 Hadsund Roklub Kontingenter 1010 0-18 år -39.850,00 1020 19-24 år -11.900,00 1030 25 og derover -252.633,00 1050 Andre kontingenter 0,00

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 129 Udvalget for Børn og Unge 983.700.326-201.775.913 947.651.000-164.000.000 16.455.602-12.731.602 41 Folkeskolen mv.. bev. 442.843.857-53.357.471 420.827.000-33.213.000-5.122.922-1.790.000

Læs mere

museum vestfyn budgetforslag 2016f.xlsx 1 af 8

museum vestfyn budgetforslag 2016f.xlsx 1 af 8 skitsemæssigt Konto Udgifter 22 Personale lønudv +1% 22.1.0.0. Lønninger m.v. 5.177.000,00 5.125.000,00 4.609.640,48 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge lønudv +1% 9.870,35 22.2.2.0 Diverse personaleudgifter

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

År til dato/måned (FIBC13)

År til dato/måned (FIBC13) År til dato/måned (FIBC13) Udgiftsbaseret s % Forventet regnskab s % Idrætsområder Kontogrupper 7.568.652 8.240.424 671.772 92 Personale 3.716.578 3.747.800 31.222 99 Aktiviteter og materialer 1.592.727-485.139-2.077.866-328

Læs mere

Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget 2012

Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget 2012 Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget Budget 2013 13 Præstø Søsportcenter U I 1 Drift 010 Pladslejer I -1.500.000-1.500.000 001 Pladslejer 7.2 Salg af produkter og ydelser I 181 00 172-08 003 Gæsteleje 7.2

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion)

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion) Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 2.5 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 2.5 Artsinddelingen Den autoriserede artsinddeling Kontonummerets to sidste cifre indeholder

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, halvårs- og årsafslutning.

Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, halvårs- og årsafslutning. Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, halvårs- og årsafslutning. Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Periodisering... 3 3 Handlinger

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

CVR-nr. 27 19 63 57. Assens Marina A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2014

CVR-nr. 27 19 63 57. Assens Marina A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2014 CVR-nr. 27 19 63 57 Assens Marina A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for Indholdsfortegnelse Side Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 1 Regnskabspraksis 2 Specifikationer

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

1 INDLEDNING. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1

1 INDLEDNING. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1 Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets

Læs mere

CVR-nr Assens Marina A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2015/16

CVR-nr Assens Marina A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2015/16 CVR-nr. 27 19 63 57 Assens Marina A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2 Regnskabspraksis

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud Grænseforeningen

Læs mere

Standardkontoplan for institutioner i MDI

Standardkontoplan for institutioner i MDI Standardkontoplan for institutioner i MDI Indhold Generelt om denne vejledning og kontoplaner... 4 Formål med denne vejledning... 4 Generelle regler... 4 Generelt om udgifter... 4 Krav til bogføring...

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr.

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr. Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat -1.516 Likv. Dec. -873.36 Likv. minimu -934.173 Likv. Primo -918.364 Specialelever pr. august Revision 14-5-27 Juli Res 13.23 Likv. Juli -871.251 Elevtal 1. og

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Stiftet i 1994 af Carsten H. Fohlmann Har mere end 20 års erfaring med foreninger

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

https://www.e-conomic.dk/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=1&fradato=

https://www.e-conomic.dk/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=1&fradato= Page 1 of 7 Rapport» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.01.07-31.12.07 Konto: 1000-9990 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden Året før RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov

Læs mere

Budgetforslag 2014-16. Side 1

Budgetforslag 2014-16. Side 1 Hovedoversigt budget 2014 2013 2014 2015 2016 INDTÆGTER Regnskab Budget Overslag Overslag Note Kontingenter -304.383-305.000 1010-1050 Kommunale tilskud -103.630-147.000 1100-1121 Gæsteroere (gebyrer)

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. december 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-25 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

1 INDLEDNING. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1

1 INDLEDNING. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1 Budget- og regnskabssystem for kommuner 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1. Budget- og regnskabssystem

Læs mere

497600 - JANUS BYGNINGEN JANUS FORENINGEN - Saldobalance for perioden 01.01.15-07.12.15 Navn Budgetteret Perioden RESULTATOPGØRELSE.

497600 - JANUS BYGNINGEN JANUS FORENINGEN - Saldobalance for perioden 01.01.15-07.12.15 Navn Budgetteret Perioden RESULTATOPGØRELSE. 497600 - JANUS BYGNINGEN JANUS FORENINGEN - Saldobalance for perioden 01.01.15-07.12.15 Navn Budgetteret Perioden RESULTATOPGØRELSE Omsætning Indtægter fra brugere Foreningskontingent -90.000,00-84.467,50

Læs mere

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK Kontoplan Side : 1 1000 RESULTATOPGØRELSE Tekst 1001 Omsætning Tekst 1010 Salg af varer/ydelser m/moms Konto Kreditkonto 1020 Salg af varer til udland Konto Kreditkonto 1021 Salg af ydelser til udland

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer og beboerarrangementer Bagrund og målsætning Baggrund Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar til medlemmer af afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal dog heller ikke

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere