Guide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune"

Transkript

1 Guide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune Kontaktpersoner Begreber i Opus Bogføring / regninger Bilagshåndtering Nye brugere Opbygning af kontoplan Konteringsvejledning 9. udgave

2 2 Indholdsfortegnelse. Begreber i OPUS-økonomi Bogføring... 4 Debet / Kredit... 4 Budget... 4 Udskrivning af enkeltregninger salgsmodul... 4 Anlægsstyring... 5 Nye medarbejdere oprettelse i Opus-økonomi... 5 Kontante udlæg, papirfaktura og boner... 5 Modersystemer omsætningstabel... 5 Hvem henvender jeg mig til med spørgsmål til Opus... 6 Bilagshåndtering... 7 Konteringsvejledning indledning Artskontoplan/Konteringsvejledning: Budget Indtægter E-indkøb Personale Materiale/aktivitetsudgifter, tilskud/overførsler It, inventar, materiel Grunde og bygninger Betaling andre offentlige myndigheder Anlæg Hovedkonto Hovedkonto 8/ Systemkonti... 25

3 Begreber i OPUS-økonomi: Omkostningsart 3 Alle posteringer foretages på en omkostningsart. Hvilke omkostningsarter, der skal anvendes, fremgår af konteringsvejledningen. Omkostningsartens 2 første cifre er altid udgiftsarterne fra Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler. Kostbærer: Omkostningssted og PSP-element Kostbærer er en fællesbetegnelse for de elementer, som anvendes i forbindelse med bogføring. Ved bogføring anvendes en omkostningsart og enten et omkostningssted eller et PSP-element. Omkostningsstedet afspejler en enhed, som er ansvarlig for de anvendte omkostninger. På omkostningssteder indgår bl.a. altid lønudgifter. Der kan ikke bogføres indtægter på et omkostningssted. Omkostningsstedet består af et 10 cifferet nummer. PSP-elementet anvendes typisk hvor der ikke er et omkostningsted. PSP-elementet anvendes bl.a. til indtægter og underopdeling af udgifter. PSP-elementet består af et 10 cifferet nummer med en foranstillet kode: XA Anlæg, XG drift, XM maskiner (anvendes p.t. kun af budget og regnskab). Nye omkostningssteder og PSP-elementer oprettes af kontoplankonsulenterne i Budget og regnskab. Britt Kjeldsen Dorte Johansen og Frank Kim Jensen Profitcenter og profitcenterknuder. Profitcentret er typiske en institution/enhed med budgetansvar. Profitcenter anvendes til opsamling af registreringer fra omkostningssteder og PSP-elementer. Profitcentret består af 10 cifre. (f.eks Auning skole = ). En institution kan bestå af to eller flere profitcentre, (f.eks Skole og SFO). Er det tilfældet, samles disse i en profitcenter knude, som består af 4-8 cifre (f.eks Auning skole = ). Nye profitcentre oprettes af kontoplankonsulenterne i Budget og regnskab. Britt Kjeldsen Dorte Johansen og Frank Kim Jensen Kapitalmidler (politisk styring mm) Benyttes til den overordnede økonomistyring. Kapitalmidlerne anvendes i Norddjurs Kommune til opdeling af budgetter og regnskaber i: Politiske udvalg 1. Overførselsadgang

4 4 2. Ikke overførselsadgang 3. Anlæg 4. Renter 5. Balanceforskydninger 6. Afdrag på lån 7. Finansiering 8. Likvide aktiver Hovedkonto 6 (Indenrigs- og Socialministeriets hovedkonto 7) Hovedkonto 9 (Indenrigs- og Socialministeriets hovedkonto 8 + 9) Hovedkonto 6 omfatter renter og finansiering. Hovedkonto 9 omfatter finansforskydninger og status. Indeholder samtlige mellemregningskonti mm. Bogføring. Betalingsfrister: OPUS er sat op med en betalingsfrist på 30 dage for e-fakturer. Hvis der skal anvendes en afvigende betalingsfrist, skal denne afvigelse indberettes til leverandørregistret. Indberetningen sker ved at sende en mail til med oplysninger om CVR (SE) nummer og betalingsfrist. OPUS er sat op til, at udbetalinger til cpr.numre sker samme dag som bogføringsdagen. Det betyder i praksis, at kreditor modtager pengene 2 dage efter bogføringsdagen. Debet / Kredit Debet anvendes ved bogføring af en udgift. Ved bogføring af en tilbagebetaling af en tidligere betalt regning (kreditnota) anvende kredit på samme udgiftsart som blev anvendt ved bogføringen af udgiften. Kredit anvendes ved bogføring af indtægter. Ved en kreditpost anvendes alle arterne 7. Budget. Se brugervejledning Budgetlægning og budgetopfølgning fra KMD samt Principper for økonomistyring i Norddjurs kommune Udskrivning af manuelle regninger der ikke er sendt elektronisk salgsmodul. Se brugervejledning Salgsstyring fra KMD. Enkeltregninger som udskrives i salgsmodulet udarbejdes decentralt (institutioner, afdelinger m.fl.) Regningerne til ikke offentlige myndigheder udskrives på fakturablanketter på én printer, som er placeret i Økonomi- og lønafdelingen. Bogholderiet sørger herefter for udsendelse af breve. Der kan evt. laves særskilte aftaler, hvis der er brug for at medsende materialer med regningen. Anlægsstyring.

5 5 Se brugervejledning Anlægsprojekter og anlægsbevillinger fra KMD. Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb indberettes til OPUS af Gitte Budget og regnskab Nye medarbejdere (oprettelse i Opus-økonomi): Når der ansættes en ny medarbejder i kommunen, skal lederen anvende bestillingsportalen, som er en del af helpdesk. Adgangen til bestillingsportalen sker via ikonet på skrivebordet. Kontante udlæg Kontante udlæg laves som et udgiftsbilag. Dokumentation/boner kan opbevares på 2 måder. 1. Betal beløbet på udgiftsbilag og gem dok/boner hos dig selv i henhold til kassationsreglerne. 2. Inden udbetaling indscannes dok/boner og vedh. udgiftsbilaget. Derefter kan dok/boner smides ud. Modersystemer fremtiden med Opus (omsætningstabel) Der findes i dag en række modersystemer/fagsystemer, hvorfra der indlæses posteringer i økonomisystemet. (Et moder-/fagsystem kan fx være KMD-aktiv, pensions-, institutions- og lønsystemet m.v.) Denne funktion fortsætter ved overgangen til Opus. Dvs. at de 10-cifrede registreringskontonr. som i dag anvendes i systemerne også fortsat skal anvendes! Indlæsningen i Opus styres via en omsætningstabel. Tabellen er opbygget med udgangspunkt i de 10-cifrede registreringskontonr. som har været anvendt i samtlige modersystemer/fagsystemer i år 2008 og Hertil tilknyttes konteringselementerne fra Opus, som udgør en omkostningsart og et omkostningssted/psp-element. Såfremt der kommer nye autoriserede kontoområder fx afledt af konteringsvejledningen fra Indenrigs- og Socialministeriet, vil der ved henvendelse til kontoplankonsulenterne kunne oprettes/oplyses et nyt gammeldags 10-cifret registreringskontonr., som kan anvendes i moder- /fagsystemet. Dette nr. vil samtidig blive tilføjet i omsætningstabellen. Den fremtidige vedligeholdelse af omsætningstabellen vil blive foretaget af kontoplankonsulenterne, men er afhængig af orientering fra de der vedligeholder moder-/fagsystemerne! Det er derfor vigtigt at nævne: - at de, der vedligeholder moder-/fagsystemerne skal være opmærksomme på, at der sideløbende skal ske vedligeholdelse af omsætningstabellen. Dvs. hvis der fx til dagpengekontoret kommer informationsskrivelse fra KMD indeholdende et nyt registreringskontonummer til dagpengesystemet, så skal kontoplankonsulenterne orienteres herom, idet kontoplankonsulenterne ikke modtager disse skrivelser!

6 Hvem henvender jeg mig til med spørgsmål vedrørende: 1) Posteringer i supplementsperioden: Frank Kim Jensen ) Faktura og posteringer (fremfinding-, betaling-, annullering- af faktura, udlæg, omposteringer og indscanning af bilag): Anelise Glavind Nielsen Nichlas Kruse Hansen Marianne Vogel ) Udskrivning af manuelle regninger (salg) i OPUS (ikke regninger i debitorsystem): Anelise Glavind Nielsen Nichlas Kruse Hansen Marianne Vogel ) Budget, budgetomplaceringer og budgetrapporter/opfølgning: Jakob Therchilsen Susanne Smed Hans Henrik Fynbo Gitte Jacobsen Peter Røjkjær Sascha Lund Morten Elgaard Palle Skovbo Jensen Britt Kjeldsen Dorte Johansen Maria Mulvad Sølvkjær Bettina Andersen Carsten Brinkmann Poulsen Peter Christensen Birthe Jensen ) Oprettelse af PSP-elementer og artskonti. Britt Kjeldsen Dorte Johansen Frank Kim Jensen ) Afstemning af statuskonti: Frank Kim Jensen 9) Øvrige spørgsmål til OPUS-økonomi: Samtlige medarbejdere i Budget og regnskabsteamet og Bogholderiteamet. 6

7 10) KMD s kundenet. 7 På KMD s kundenet findes en lang række vejledninger, dokumenter, servicebreve mm. Linket til disse skrivelser er: søg under økonomi og Opus. Bilagshåndtering: Bilagshåndtering i OPUS-Økonomi i forhold til Norddjurs Kommunes Principper for Økonomistyring I forhold til OPUS-Økonomi er der to roller knyttet til bilagshåndteringen: Fakturamodtager en person, der modtager og konterer en E-faktura Fakturagodkender en person, der godkender konterede fakturaer, således at disse sendes til betaling Ud fra et effektiviseringsprincip er det besluttet, at så få personer som muligt skal involveres i bogføringen af den enkelte transaktion. Det betyder, at Fakturamodtager og Fakturagodkender som hovedregel vil være identisk, og at den traditionelle anvisning sker som et led i ledelsestilsynet. Undtagelser: Manuelle fakturaer over kr. skal påtegnes af to personer Ingen kan påtegne betalinger til og fra sig selv. Ind- og udbetalinger fra påtegningsberettigede skal altid påtegnes af nærmeste leder. Der er ikke noget krav om, følgesedler, mails med godkendelse af bilag o. lign. skal gemmes. Det er tilstrækkeligt at påføre en tekst i bemærkningsfeltet i OPUS-Økonomi om at fakturaen er kontrolleret til følgeseddel og/eller godkendt af bestilleren på en given dato. Detaljerede regler om attestation, anvisning og ledelsestilsyn findes i bilaget Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune. Roller i forbindelse med bilagshåndtering i OPUS-Økonomi: E-Faktura: Modtager / godkendes af 1 person. Udgiftsbilag: Udarbejdes / udbetales af 2 personer. Posteringsbilag: Udarbejdes / færdiggøres af 2 personer.

8 Konteringsvejledning Til KMD Opus Økonomi. 8 Formål. Denne konteringsvejledning til KMD Opus er en hjælp til og en beskrivelse af artskontoplanen generelt, og hvordan der konteres korrekt i forhold til udvalgte dele af artskontoplanen. Artskontoplanen generelt. Der eksisterer én samlet artskontoplan for hele Norddjurs Kommune, dvs. der findes kun ét sæt kontonumre. Når man konterer i KMD Opus, skal man vælge en artskonto plus en kostbærer, dvs. et omkostningssted eller et psp-element. Det er kombinationen af disse to elementer, der bestemmer, hvor udgiften eller indtægten bogføres. F.eks. så har el det samme artskontonummer i hele kommunen, mens det er den kostbærer, der påføres, der bestemmer, f.eks. på hvilken skole, daginstitution eller afdeling, der bogføres. Artskontoplanen er delt op i kontogrupper, f.eks. er der grupper til personale, materiale- og aktivitetsudgifter, It, inventar og materiel osv. Under hver kontogruppe er der underkontogrupper. F.eks. er der under kontogruppen personale underkontogrupper til fagpersonale, dagpengeindtægter/refusion, kurser og uddannelse osv. Artskontonummeret er på 8 cifre, og er opbygget på den måde, at de to første cifre er den autoriserede art fra Indenrigs- og Socialministeriet, som vi kender den fra tidligere. Man skal altså også i KMD Opus tage stilling til, hvilken autoriseret art man vil bogføre på. Da det er muligt i KMD Opus via artskontonummeret at trække udgifter på tværs af hele kommunen til f.eks. løn til vikarer, er det vigtigt at løn til vikarer bliver bogført på samme artskonto i hele kommunen, og det gælder selvfølgelig også udgifter til alt andet. Opbygning af artskontonummeret. Artskontonummeret består af 8 cifre. 1 og 2 ciffer angiver den velkendte udgiftsart. For at finde den rette udgiftsart anvendes Vejledning i artskontering udgivet af KL. Den kan rekvireres hos Kommune Information A/S Artskonti: 1.0 = lønninger 2.2 = fødevarer 2.3 = Brændsel og drivmidler. 2.9 = Øvrige varekøb og anskaffelser 4.0 = Udgifter/tjenesteydelser uden moms 4.5 = Håndværkerudgifter 4.6 = Betalinger til staten 4.7 = Betalinger til kommuner 4.8 = Betalinger til regioner 4.9 = øvrige tjenesteydelser med moms 5.1 = Tjenestemandspensioner 5.2 = Overførsler til personer (overvejende indkomstoverførsler) 5.9 = Tilskud

9 7.1 = Egne huslejeindtægter 7.2 = Salg af produkter og ydelser (brugerbetaling) 7.6 = Betalinger til staten 7.7 = Betalinger fra kommuner 7.8 = Betalinger fra regioner 7.9 = Øvrige indtægter 9 Art 40 anvendes altid og kun til udgifter som ikke indeholder moms. Øvrige udgiftsarter anvendes, når der indgår moms i udgiften. (Det bemærkes, at anlæg har sine egne artskonti som findes i kontogruppen 850) 3-5 ciffer angiver underkontogruppen. Kontogrupperne er: 250 Budget 290 Indtægter 300 E-indkøb 400 Personale 500 Materialeudgifter/aktivitetsudgifter/tilskud/overførsler 600 It, inventar og materiel 700 Grunde og bygninger 800 Betaling andre offentlige myndigheder 850 Anlæg 900 Hovedkonto Hovedkonto 8/9 999 Systemkonti (art 0) Kontogrupperne er yderligere specificeret med underkontogrupper som indgår i 3-5 ciffer. 6. til 8. ciffer er et løbenummer til yderligere specifikation af samme udgiftsart. Eksempler: Omkostningsart = 10 omkostningsart for løn 910 løn til fagpersonale 000 løbenummer Omkostningsart = 23 omkostningsart for brændsel og drivmidler 711 Varme 000 løbenummer

10 Artskontoplan for Norddjurs Kommune fordelt på kontogrupper: 250 Budget Anvendes kun af budget og regnskabsafdelingen og kun i forbindelse med budgetlægning og overførsel af over- /underskud mellem årerne 251 Budgetændringer/besparelser Budgetændringer/besparelser, tjenesteyd. uden moms Er spærret for bogføring 252 Overførsler fra forrige regnskabsår 290 Indtægter Anvendes til indtægter 291 Indtægter Overførsler forrige regnskabsår, tjenesteyd. uden moms Er spærret for bogføring Anlæg, Overførsler forrige regnskabsår, tjensteydelser uden moms Henlæggelser Lejetab Overførte tjenesteydelser fra Entreprenørgården Lejeindtægter Anvendes til huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Anvendes til salg af egne produkter og ydelser Momsundertrykkelse Salg af metalskrot fra registreret virksomhed Må kun anvendes af registreret virksomhed Øvrige indtægter Anvendes bl.a. til brugerbetaling, øvrige aktiviteter m.v Erstatninger Anvendes til indkomne erstatninger Tilskud 17,5 % tilbagebetaling Tilbagebet. tilskud fra fonde EU m.v. (17,5 %) Øvrige indtægter (HR) Må kun anvendes af HR Tilbagebetaling, el, vand, varme Anvendes ved tilbagebet. vedr. indtægter for el, vand, varme Statstilskud Anvendes til bogføring af statsrefusion

11 E-indkøb Anvendes til E-indkøb 301 E-indkøb (MM) Fødevarer (indkøbssystem) Brændsel og drivmidler (indkøbsstystem) Indkøb til lager (indkøbssystem) Forbrug fra lager (indkøbssystem) Beklædning (indkøbssystem) Kontorhold (indkøbssystem) Driftsmaterialer (indkøbssystem) Vedligeholdelse Komponenter, ikke-lagerf Afgifter uden moms (indkøbssystem) Udgifter uden moms Afrunding/differencekonto Udgifter uden moms Fragt inkl. Moms (indkøbssystem) Overførte varekøb, varebeholdninger (indkøbssystem) Interne indtægter, varebeholdninger (indkøbssystem)

12 Personale Anvendes til samtlige udgifter som har med personale at gøre 402 Fagpersonale Fagpersonale Løn til fastansat fagpersonale 404 Personale med tilskud Løntilskud Løn til ansatte hvortil der ydes tilskud(folk i jobtræning mv) Øvrigt personale med tilskud Anvendes bl.a. til skåne jobbere 405 Elever Elever Løn til alle grupper af elever 406 TR fagpersonale 411 Vikarer, eksterne (Bureau) TR Fagpersonale Løntillæg til tillidsrepræsentanter TR Fagpersonale, tjenesteydelser uden moms Anvendes bl.a. til tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forbindelse med kurser m.v Vikarer, uden moms Vikarer, der ikke er ansat ved Norddjurs kommune Vikarer, eksterne Vikarer, der ikke er ansat ved Norddjurs kommune 412 Hensættelser Anvendes alene af HR Hensættelser Pensionshensættelser til tjenestemænd Øvrige beregn og overførte udgifter/omkost-obligatorisk Øvrige udgifter/omkostning (HR) Feriepenge Feriepenge (HR)

13 Uddannelse Uddannelse, kurser., personale, Fødevarer Fødevarer indkøbt til kurser(kaffe, brød, frugt, frokost) Uddannelse, kurser., personale, Varekøb Øvrige varekøb i forbindelse med afholdelse af kurser Uddannelse, kurser., personale, Tj.ydelser uden moms Kursusafgifter uden moms f.eks. interne kurser Uddannelse, kurser., personale, Tj.ydelser med moms Tj.ydelser m/moms f.eks. kursusafgifter eksterne kurser 430 Øvrige personaleudgifter Øvrige personaleudgifter, Fødevarer Fødevarer(kaffe, brød, frugt, frokost m.v.) Øvrige personaleudgifter, Øvrige varekøb Varekøb, beklædning, fodtøj m.v Øvrige personaleudgifter, Tjenesteydelser uden moms Tjenesteydelser uden moms. f.eks. honorar Forsikringer, Personaleudgifter, Tjenesteyd. med moms AES, ansvarsforsirkinger m.v Øvrige personaleudgifter, Tjenesteydelse med moms Tjenesteydelser med moms 440 Tjenestemandspensioner Anvendes kun af lønafdelingen Tjenestemandspensioner, Lønninger Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner, Tjenestemandspension Tjenestemandspensioner m.v Tjenestemandspensioner, Øvrige indtægter Indtægter vedr. tjenestemandspensioner 450 Kørsel Kørsel uddannelse Kilometergodtgørelse og transportudgifter uden moms i forbindelse med kursus Kørsel tjeneste Kilometergodtgørelse og transportudgifter uden moms i forbindelse med tjeneste Øvrige personaleudgifter, Tj. y. med moms

14 Møder Anvendes til udgifter ved deltagelse i møder m.v Møder, fødevarer Fødevarer(kaffe, brød, frugt m.v.) i forbindelse m/møder Møder, Varekøb Varekøb i forbindelse med møder materialer m.v Møder, tjenesteydelser uden moms Mødeudgifter uden moms Møder, tjenesteydelser med moms Tjenesteydelser med moms i forbindelse med møder 500 Materiale/aktivitetsudgifter./tilskud/overførsler 501 Materiale- og aktivitetsudgifter Materialer, inventar og aktivitetsudgifter, Fødevarer Materialer, inventar og aktivitetsudgifter, Brændsel og drivmidler Materialer, inventar og aktivitetsudgifter, varekøb Materialer, inventar og aktivitetsudgifter, Tjenesteydelser Materiale, aktiviteter, Entreprenør og håndværkerydelser Materialer, inventar og aktivitetsudgifter, Øvrige tjenesteydelser Anvendes til anskaffelse af materialer, inventar og aktivitetsudgifter Udgifter uden moms Private opholdssteder Må kun benyttes af myndighedsafdelingen Private opholdssteder - Tjenesteydelser Private opholdssteder, Øvrige tjenesteydelser 502 Administrationsudgifter Anvendes til administrationsudgifter m.v Administrationsudgifter Anvendes til administrationsudgifter Administrationsudgifter, Fødevarer Administrationsudgifter, varekøb Administrationsudgifter, Tjenesteydelse Udgifter uden moms Administrationsudgifter, Entreprenør- og håndværker-

15 16 udgifter Administrationsudgifter, tjenesteydelser med moms Kontorhold Anvendes til kontorhold Kontorhold, varekøb Kontorhold, Tjenesteydelse uden moms Udgifter uden moms Kontorhold, tjenesteydelser med moms Telefon Anvendes til telefoni Telefon, varekøb Telefon, tjenesteydelse uden moms Anvendes til gebyrer ved rykkede m.v. fra TDC Telefon, tjenesteydelser med moms Forsikringer Forsikringer, tjenesteydelser uden moms Forsikringer, motorkøretøjer u/moms Udgifter uden moms Udgifter uden moms Annoncer Annoncer, tjenesteydelser med moms Abonnementer Abonnementer, varekøb Abonnementer, tjenesteydelser uden moms Udgifter uden moms Abonnementsudgifter Abonnementsudgifter til bl.a. serviceeftersyn Møder og repræsentation Møder og repræsentation, fødevarer Møder og repræsentation, varekøb Møder og repræsentation, Tjenesteydelser Tjenesteydelser uden moms Møder og repræsentation., tjenesteydelser med moms

16 Kassedifferencer Anvendes til bogføring af kassedifferencer Kassedifferencer Øreafrunding/difference Øreafrunding/difference Tinglysningsafgift Tinglysningsafgift, Drift, tjenesterydelser uden moms Tinglysningsafgift, Anlæg, tjenesterydelser uden moms 503 Konsulentbistand Konsulentbistand, tjenesteydelser uden moms Tjenesteydelser uden moms Konsulentbistand, tjenesteydelser med moms 504 Sygeplejeartikler Sygeplejeartikler, varekøb 505 Rengøringsartikler, Varekøb Rengøringsartikler, Varekøb 530 Tilskud og overførsler Anvendes kun i forbindelse med udgifter til indkomstoverførsler til personer (anvendes ikke af institutioner) Tilskud Tilskud til foreninger og institutioner Anvendes f.eks. til driftstilskud m.v Tilskud til foreninger og institutioner, Lønfremskrivning Tilskud til foreninger hvor tilskuddet KUN dækker løn

17 Overførsler uden tilbagebetaling Overførsler uden tilbagebetaling med skat Overførsler uden tilbagebetaling uden skat Drift, øvrige tilskud og overførseler Overførsler med tilbagebetaling Overførsler med tilbagebetaling med skat Overførsler med tilbagebetaling uden skat Drift, øvrige tilskud og overførsler Overførsler til personer Overførsler til personer, skattefrie ydelser Overførsler til personer, skattepligtige ydelser 600 It, inventar og materiel 601 Køb it, inventar og materiel, der skal aktiveres Anskaffelser over Anskaffelser varekøb over Anskaffelser over tjenesteydelser uden moms Anskaffelser over entr. udgifter Anskaffelser over tjenesteydelser med moms 602 Køb it, inventar og materiel, der ikke skal aktiveres Anvendes til anskaffelser hvor anskaffelsessummen pr. enhed er over kr. excl moms Tjenesteydelser uden moms(intern fordeling af anskaffelser) Anvendes til anskaffelser hvor anskaffelsessummen pr. enhed er under kr. excl moms AnskaSffelser under Anskaffelser under , varekøb Anskaffelser under tjenesteydelser uden moms Tjenesteydelser uden moms

18 Anskaffelser under entreprenør/håndværkudg Anskaffelser under tjenesteydelser med moms 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel Anvendes til leasingudgifter til biler, IT m.v.(her bogføres alene leasingydelser) Leje/leasing, tjenesteydelser uden moms Tjenesteydelser uden moms Leje/leasing, tjenesteydelser med moms 605 Drift og vedligeholdelse Anvendes til drift og vedligeholdelse af på nær køretøjer 606 It-licenser Drift og vedligeholdelse, Brændsel og drivmidler Drift og vedligeholdelse, Varekøb Drift og vedligeholdelse, Tjenesteydelser uden moms Tjenesteydelser uden moms Drift og vedligeholdelse, Entreprenør/håndværkerudgift Drift og vedligeholdelse, Tjenesteydelser med moms Vedligeholdelse Ekstern serviceydelser (PM) Forsikringer, løsøre, Tjenesteydelser uden moms Løsøreforsikringer Licenser, tjenesteydelser uden moms Licenser, tjenesteydelse med moms 608 Drift af køretøjer Anvendes til drift og vedligeholdelse af køretøjer Drift af køretøjer, brændsel og drivmidler Drift af køretøjer, varekøb Drift af køretøjer, tjenesteydelse uden moms Tjenesteydelser uden moms Drift af køretøjer, entreprenør/håndværker udgifter Drift af køretøjer, tjenesteydelser med moms Forsikringer, motorkøretøjer, tjenestyd. u/moms Motorkøretøjsforsikringer

19 Grunde og bygninger Samtlige udgifter og indtægter ved drift af bygninger og udenomsarealer 701 Køb af grunde og bygninger aktiveres Køb af jord og bygninger (inkl. moms) (aktiveres) Køb af grunde og bygninger (aktiveres) Anvendes ved køb af grunde og bygninger hvor anskaffelsessummen er over kr. 702 Køb af grunde og bygninger ikke aktiveres Anvendes ved køb af grunde og bygninger hvor anskaffelsessummen er under kr Køb af jord og bygninger (inkl. moms) (ikke aktiveres) Køb af grunde og bygninger (ikke aktiveres) 703 Leje/leasing af grunde og bygninger Anvendes ved leje eller leasing af grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger, tj.ydelser u/moms Leje/leasing af grunde og bygninger, tj.ydelser m/moms 704 Vedligeholdelse grunde og bygninger Vedligeholdelse, Grunde og bygninger, Varekøb Vedligeholdelse, Grunde og bygninger, Tjenesteyd uden moms Vedligeholdelse, Grunde og bygninger, Entreprenør og håndværkerudgifter Vedligeholdelse, Grunde og bygninger, Tjenesteydelser med moms Anvendes både ved indvendig og udvendig vedligeholdelse af grunde og bygninger(må ikke anvendes af Miljø og teknik) Tj.ydelser uden moms, feks intern regning fra Entreprenørgård 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer Anvendes til vedligeholdelse af udenomsarealer Vedligeholdelse af udenomsarealer, brændsel og driv-

20 21 midler Vedligeholdelse af udenomsarealer, varekøb Vedligeholdelse af udenomsarealer, tj.ydelser u/moms Udgifter uden moms, feks intern regning fra Entreprenørgård Vedligeholdelse af udenomsarealer, entreprenørydelser Vedligeholdelse af udenomsarealer, tj.ydelser m/moms 708 Forsikringer Udgifter til forsikringer Forsikringer, tjenesteydelse uden moms Udgifter uden moms 709 Skatter og afgifter Anvendes til skatter og afgifter Skatter og afgifter, tjenesteydelse uden moms Udgifter uden moms Skatter og afgifter, Tjenesteydelser med moms 710 El Anvendes til udgifter til el El, brændsel og drivmidler El, tjenesteydelse uden moms Tjenesteydelser uden moms El, momsundertrykkelse Anvendes til indtægter vedr. statsafgift 711 Varme Anvendes til udgifter til varme Varme, brændsel og drivmidler Varme, tjenesteydelse uden moms Tjenesteydelser uden moms Varme, tjenesteydelse med moms 712 Vand Anvendes til udgifter til vand Vand, varekøb Spærret i kontoplanen d ,jf.gitte Jakobsen, da ikke 2.9 men 4.9 skal benyttes, da det er en tjenesteydelse Vand, tjenesteydelse uden moms Tjenesteydelser uden moms Vand, tjenesteydelse med moms

21 Renovation Anvendes til udgifter til renovation Renovation, tjenesteydelse uden moms Tjenesteydelser uden moms Renovation, tjenesteydelse med moms 714 Central vedligeholdelse(miljø og teknik) Må kun og skal anvendes af Miljø og teknik afdelingen Central vedligeholdelse, brændsel og drivmidler Central vedligeholdelse, varekøb Central vedligeholdelse, tjenesteydelser uden moms Tjenesteydelser uden moms Central vedligeholdelse, entreprenørydelse Central vedligeholdelse, tjenesteydelser med moms 715 Rengøring/vask Rengøring/vask, varekøb Rengøring/vask, tjenesteydelse uden moms Tjenesteydelser uden moms Rengøring/vask, tjenesteydelse med moms 800 Betaling andre offentlige myndigheder Anvendes i forbindelse med udgifter og indtægter til/fra andre kommuner, staten og regioner 801 Betaling andre offentlige myndigheder Betaling andre offentlige myndigheder - til staten Betaling andre offentlige myndigheder - til kommune Betaling andre offentlige myndigheder - til regionen Betaling andre offentlige myndigheder - fra staten Betaling andre offentlige myndigheder - fra kommune Betaling andre offentlige myndigheder - fra regionen

22 Reguleringer vedr. tidligere år Reguleringer vedr. tidligere år - til stat Reguleringer vedr. tidligere år - til kommuner Reguleringer vedr. tidligere år - til regionen Reguleringer vedr. tidligere år - fra stat Reguleringer vedr. tidligere år - fra kommuner Reguleringer vedr. tidligere år - fra regionen 850 Anlæg Anlæg, lønninger Anlæg, fødevarer Anlæg, brændsel og drivmidler Anlæg, køb af jord og bygninger (inkl. moms) Anlæg, køb af jord og bygninger Anlæg, anskaffelser Anlæg, varekøb Anlæg, tjenesteydelser uden moms Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser m. m Anlæg, betaling til andre kommuner Anlæg, øvrige tjenesteydelser med moms Anlæg, erstatninger Anlæg, øvrige tilskud og overførsler Anlæg, betalinger fra staten Anlæg, betalinger fra andre kommuner Anlæg, betaling fra regionen Anlæg, øvrige indtægter Anlæg, statuskonteringer Anlæg, statstilskud 900 Hovedkonto 7 Benyttes primært af økonomi- og lønafdelingen Har en artskonto, der starter med 6. Kontakt kontoplankonsulenterne

23 950 Hovedkonto 8/9 Har èn artskonto, der starter med 9. Kontakt kontoplankonsulenterne 999 Systemkonti (art 0) Benyttes primært af økonomi- og lønafdelingen 24

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 1 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 2 Budget-

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Standardkontoplan for institutioner i MDI

Standardkontoplan for institutioner i MDI Standardkontoplan for institutioner i MDI Indhold Generelt om denne vejledning og kontoplaner... 4 Formål med denne vejledning... 4 Generelle regler... 4 Generelt om udgifter... 4 Krav til bogføring...

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

1 INDLEDNING Indhold

1 INDLEDNING Indhold Budget- og regnskabssystem Dato: 8. november 2005 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 1 INDLEDNING 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt Det kommunale budget- og regnskabssystem

Læs mere

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 1 INDHOLDSFORETGNELSE Indledning side 3 Generelle bemærkninger 3 Resultatopgørelse 4 Omsætning - indtægter 4 Vandbidrag/indtægter for vand 4 Andre

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Ringsted INDLEVELSE Kommune SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Indhold 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 7 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 7 1.2 Generelt om opgaver 9 1.3 Regnskabsmæssige principper

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY REVIDERET JULI 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 INSTITUTIONENS REGNSKABSOPGAVER... 4 Regnskabsmæssig

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Paderup d. 22. januar 2007. Indkaldelse til 1. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning undervejs

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for Regnskabsinstruks for Fjerritslev Gymnasium 0 Indhold Forord... 3 Revisorerklæring... 4 Formål... 5 Organisation... 6 1. Regnskabsmæssig organisering og principper... 8 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold...

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College REGNSKABSINSTRUKS PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College Indholdsfortegnelse Forord 2 Formål 4 Organisation 4 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 5 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere