Guide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune"

Transkript

1 Guide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune Kontaktpersoner Begreber i Opus Bogføring / regninger Bilagshåndtering Nye brugere Opbygning af kontoplan Konteringsvejledning 9. udgave

2 2 Indholdsfortegnelse. Begreber i OPUS-økonomi Bogføring... 4 Debet / Kredit... 4 Budget... 4 Udskrivning af enkeltregninger salgsmodul... 4 Anlægsstyring... 5 Nye medarbejdere oprettelse i Opus-økonomi... 5 Kontante udlæg, papirfaktura og boner... 5 Modersystemer omsætningstabel... 5 Hvem henvender jeg mig til med spørgsmål til Opus... 6 Bilagshåndtering... 7 Konteringsvejledning indledning Artskontoplan/Konteringsvejledning: Budget Indtægter E-indkøb Personale Materiale/aktivitetsudgifter, tilskud/overførsler It, inventar, materiel Grunde og bygninger Betaling andre offentlige myndigheder Anlæg Hovedkonto Hovedkonto 8/ Systemkonti... 25

3 Begreber i OPUS-økonomi: Omkostningsart 3 Alle posteringer foretages på en omkostningsart. Hvilke omkostningsarter, der skal anvendes, fremgår af konteringsvejledningen. Omkostningsartens 2 første cifre er altid udgiftsarterne fra Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler. Kostbærer: Omkostningssted og PSP-element Kostbærer er en fællesbetegnelse for de elementer, som anvendes i forbindelse med bogføring. Ved bogføring anvendes en omkostningsart og enten et omkostningssted eller et PSP-element. Omkostningsstedet afspejler en enhed, som er ansvarlig for de anvendte omkostninger. På omkostningssteder indgår bl.a. altid lønudgifter. Der kan ikke bogføres indtægter på et omkostningssted. Omkostningsstedet består af et 10 cifferet nummer. PSP-elementet anvendes typisk hvor der ikke er et omkostningsted. PSP-elementet anvendes bl.a. til indtægter og underopdeling af udgifter. PSP-elementet består af et 10 cifferet nummer med en foranstillet kode: XA Anlæg, XG drift, XM maskiner (anvendes p.t. kun af budget og regnskab). Nye omkostningssteder og PSP-elementer oprettes af kontoplankonsulenterne i Budget og regnskab. Britt Kjeldsen Dorte Johansen og Frank Kim Jensen Profitcenter og profitcenterknuder. Profitcentret er typiske en institution/enhed med budgetansvar. Profitcenter anvendes til opsamling af registreringer fra omkostningssteder og PSP-elementer. Profitcentret består af 10 cifre. (f.eks Auning skole = ). En institution kan bestå af to eller flere profitcentre, (f.eks Skole og SFO). Er det tilfældet, samles disse i en profitcenter knude, som består af 4-8 cifre (f.eks Auning skole = ). Nye profitcentre oprettes af kontoplankonsulenterne i Budget og regnskab. Britt Kjeldsen Dorte Johansen og Frank Kim Jensen Kapitalmidler (politisk styring mm) Benyttes til den overordnede økonomistyring. Kapitalmidlerne anvendes i Norddjurs Kommune til opdeling af budgetter og regnskaber i: Politiske udvalg 1. Overførselsadgang

4 4 2. Ikke overførselsadgang 3. Anlæg 4. Renter 5. Balanceforskydninger 6. Afdrag på lån 7. Finansiering 8. Likvide aktiver Hovedkonto 6 (Indenrigs- og Socialministeriets hovedkonto 7) Hovedkonto 9 (Indenrigs- og Socialministeriets hovedkonto 8 + 9) Hovedkonto 6 omfatter renter og finansiering. Hovedkonto 9 omfatter finansforskydninger og status. Indeholder samtlige mellemregningskonti mm. Bogføring. Betalingsfrister: OPUS er sat op med en betalingsfrist på 30 dage for e-fakturer. Hvis der skal anvendes en afvigende betalingsfrist, skal denne afvigelse indberettes til leverandørregistret. Indberetningen sker ved at sende en mail til med oplysninger om CVR (SE) nummer og betalingsfrist. OPUS er sat op til, at udbetalinger til cpr.numre sker samme dag som bogføringsdagen. Det betyder i praksis, at kreditor modtager pengene 2 dage efter bogføringsdagen. Debet / Kredit Debet anvendes ved bogføring af en udgift. Ved bogføring af en tilbagebetaling af en tidligere betalt regning (kreditnota) anvende kredit på samme udgiftsart som blev anvendt ved bogføringen af udgiften. Kredit anvendes ved bogføring af indtægter. Ved en kreditpost anvendes alle arterne 7. Budget. Se brugervejledning Budgetlægning og budgetopfølgning fra KMD samt Principper for økonomistyring i Norddjurs kommune Udskrivning af manuelle regninger der ikke er sendt elektronisk salgsmodul. Se brugervejledning Salgsstyring fra KMD. Enkeltregninger som udskrives i salgsmodulet udarbejdes decentralt (institutioner, afdelinger m.fl.) Regningerne til ikke offentlige myndigheder udskrives på fakturablanketter på én printer, som er placeret i Økonomi- og lønafdelingen. Bogholderiet sørger herefter for udsendelse af breve. Der kan evt. laves særskilte aftaler, hvis der er brug for at medsende materialer med regningen. Anlægsstyring.

5 5 Se brugervejledning Anlægsprojekter og anlægsbevillinger fra KMD. Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb indberettes til OPUS af Gitte Budget og regnskab Nye medarbejdere (oprettelse i Opus-økonomi): Når der ansættes en ny medarbejder i kommunen, skal lederen anvende bestillingsportalen, som er en del af helpdesk. Adgangen til bestillingsportalen sker via ikonet på skrivebordet. Kontante udlæg Kontante udlæg laves som et udgiftsbilag. Dokumentation/boner kan opbevares på 2 måder. 1. Betal beløbet på udgiftsbilag og gem dok/boner hos dig selv i henhold til kassationsreglerne. 2. Inden udbetaling indscannes dok/boner og vedh. udgiftsbilaget. Derefter kan dok/boner smides ud. Modersystemer fremtiden med Opus (omsætningstabel) Der findes i dag en række modersystemer/fagsystemer, hvorfra der indlæses posteringer i økonomisystemet. (Et moder-/fagsystem kan fx være KMD-aktiv, pensions-, institutions- og lønsystemet m.v.) Denne funktion fortsætter ved overgangen til Opus. Dvs. at de 10-cifrede registreringskontonr. som i dag anvendes i systemerne også fortsat skal anvendes! Indlæsningen i Opus styres via en omsætningstabel. Tabellen er opbygget med udgangspunkt i de 10-cifrede registreringskontonr. som har været anvendt i samtlige modersystemer/fagsystemer i år 2008 og Hertil tilknyttes konteringselementerne fra Opus, som udgør en omkostningsart og et omkostningssted/psp-element. Såfremt der kommer nye autoriserede kontoområder fx afledt af konteringsvejledningen fra Indenrigs- og Socialministeriet, vil der ved henvendelse til kontoplankonsulenterne kunne oprettes/oplyses et nyt gammeldags 10-cifret registreringskontonr., som kan anvendes i moder- /fagsystemet. Dette nr. vil samtidig blive tilføjet i omsætningstabellen. Den fremtidige vedligeholdelse af omsætningstabellen vil blive foretaget af kontoplankonsulenterne, men er afhængig af orientering fra de der vedligeholder moder-/fagsystemerne! Det er derfor vigtigt at nævne: - at de, der vedligeholder moder-/fagsystemerne skal være opmærksomme på, at der sideløbende skal ske vedligeholdelse af omsætningstabellen. Dvs. hvis der fx til dagpengekontoret kommer informationsskrivelse fra KMD indeholdende et nyt registreringskontonummer til dagpengesystemet, så skal kontoplankonsulenterne orienteres herom, idet kontoplankonsulenterne ikke modtager disse skrivelser!

6 Hvem henvender jeg mig til med spørgsmål vedrørende: 1) Posteringer i supplementsperioden: Frank Kim Jensen ) Faktura og posteringer (fremfinding-, betaling-, annullering- af faktura, udlæg, omposteringer og indscanning af bilag): Anelise Glavind Nielsen Nichlas Kruse Hansen Marianne Vogel ) Udskrivning af manuelle regninger (salg) i OPUS (ikke regninger i debitorsystem): Anelise Glavind Nielsen Nichlas Kruse Hansen Marianne Vogel ) Budget, budgetomplaceringer og budgetrapporter/opfølgning: Jakob Therchilsen Susanne Smed Hans Henrik Fynbo Gitte Jacobsen Peter Røjkjær Sascha Lund Morten Elgaard Palle Skovbo Jensen Britt Kjeldsen Dorte Johansen Maria Mulvad Sølvkjær Bettina Andersen Carsten Brinkmann Poulsen Peter Christensen Birthe Jensen ) Oprettelse af PSP-elementer og artskonti. Britt Kjeldsen Dorte Johansen Frank Kim Jensen ) Afstemning af statuskonti: Frank Kim Jensen 9) Øvrige spørgsmål til OPUS-økonomi: Samtlige medarbejdere i Budget og regnskabsteamet og Bogholderiteamet. 6

7 10) KMD s kundenet. 7 På KMD s kundenet findes en lang række vejledninger, dokumenter, servicebreve mm. Linket til disse skrivelser er: søg under økonomi og Opus. Bilagshåndtering: Bilagshåndtering i OPUS-Økonomi i forhold til Norddjurs Kommunes Principper for Økonomistyring I forhold til OPUS-Økonomi er der to roller knyttet til bilagshåndteringen: Fakturamodtager en person, der modtager og konterer en E-faktura Fakturagodkender en person, der godkender konterede fakturaer, således at disse sendes til betaling Ud fra et effektiviseringsprincip er det besluttet, at så få personer som muligt skal involveres i bogføringen af den enkelte transaktion. Det betyder, at Fakturamodtager og Fakturagodkender som hovedregel vil være identisk, og at den traditionelle anvisning sker som et led i ledelsestilsynet. Undtagelser: Manuelle fakturaer over kr. skal påtegnes af to personer Ingen kan påtegne betalinger til og fra sig selv. Ind- og udbetalinger fra påtegningsberettigede skal altid påtegnes af nærmeste leder. Der er ikke noget krav om, følgesedler, mails med godkendelse af bilag o. lign. skal gemmes. Det er tilstrækkeligt at påføre en tekst i bemærkningsfeltet i OPUS-Økonomi om at fakturaen er kontrolleret til følgeseddel og/eller godkendt af bestilleren på en given dato. Detaljerede regler om attestation, anvisning og ledelsestilsyn findes i bilaget Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune. Roller i forbindelse med bilagshåndtering i OPUS-Økonomi: E-Faktura: Modtager / godkendes af 1 person. Udgiftsbilag: Udarbejdes / udbetales af 2 personer. Posteringsbilag: Udarbejdes / færdiggøres af 2 personer.

8 Konteringsvejledning Til KMD Opus Økonomi. 8 Formål. Denne konteringsvejledning til KMD Opus er en hjælp til og en beskrivelse af artskontoplanen generelt, og hvordan der konteres korrekt i forhold til udvalgte dele af artskontoplanen. Artskontoplanen generelt. Der eksisterer én samlet artskontoplan for hele Norddjurs Kommune, dvs. der findes kun ét sæt kontonumre. Når man konterer i KMD Opus, skal man vælge en artskonto plus en kostbærer, dvs. et omkostningssted eller et psp-element. Det er kombinationen af disse to elementer, der bestemmer, hvor udgiften eller indtægten bogføres. F.eks. så har el det samme artskontonummer i hele kommunen, mens det er den kostbærer, der påføres, der bestemmer, f.eks. på hvilken skole, daginstitution eller afdeling, der bogføres. Artskontoplanen er delt op i kontogrupper, f.eks. er der grupper til personale, materiale- og aktivitetsudgifter, It, inventar og materiel osv. Under hver kontogruppe er der underkontogrupper. F.eks. er der under kontogruppen personale underkontogrupper til fagpersonale, dagpengeindtægter/refusion, kurser og uddannelse osv. Artskontonummeret er på 8 cifre, og er opbygget på den måde, at de to første cifre er den autoriserede art fra Indenrigs- og Socialministeriet, som vi kender den fra tidligere. Man skal altså også i KMD Opus tage stilling til, hvilken autoriseret art man vil bogføre på. Da det er muligt i KMD Opus via artskontonummeret at trække udgifter på tværs af hele kommunen til f.eks. løn til vikarer, er det vigtigt at løn til vikarer bliver bogført på samme artskonto i hele kommunen, og det gælder selvfølgelig også udgifter til alt andet. Opbygning af artskontonummeret. Artskontonummeret består af 8 cifre. 1 og 2 ciffer angiver den velkendte udgiftsart. For at finde den rette udgiftsart anvendes Vejledning i artskontering udgivet af KL. Den kan rekvireres hos Kommune Information A/S Artskonti: 1.0 = lønninger 2.2 = fødevarer 2.3 = Brændsel og drivmidler. 2.9 = Øvrige varekøb og anskaffelser 4.0 = Udgifter/tjenesteydelser uden moms 4.5 = Håndværkerudgifter 4.6 = Betalinger til staten 4.7 = Betalinger til kommuner 4.8 = Betalinger til regioner 4.9 = øvrige tjenesteydelser med moms 5.1 = Tjenestemandspensioner 5.2 = Overførsler til personer (overvejende indkomstoverførsler) 5.9 = Tilskud

9 7.1 = Egne huslejeindtægter 7.2 = Salg af produkter og ydelser (brugerbetaling) 7.6 = Betalinger til staten 7.7 = Betalinger fra kommuner 7.8 = Betalinger fra regioner 7.9 = Øvrige indtægter 9 Art 40 anvendes altid og kun til udgifter som ikke indeholder moms. Øvrige udgiftsarter anvendes, når der indgår moms i udgiften. (Det bemærkes, at anlæg har sine egne artskonti som findes i kontogruppen 850) 3-5 ciffer angiver underkontogruppen. Kontogrupperne er: 250 Budget 290 Indtægter 300 E-indkøb 400 Personale 500 Materialeudgifter/aktivitetsudgifter/tilskud/overførsler 600 It, inventar og materiel 700 Grunde og bygninger 800 Betaling andre offentlige myndigheder 850 Anlæg 900 Hovedkonto Hovedkonto 8/9 999 Systemkonti (art 0) Kontogrupperne er yderligere specificeret med underkontogrupper som indgår i 3-5 ciffer. 6. til 8. ciffer er et løbenummer til yderligere specifikation af samme udgiftsart. Eksempler: Omkostningsart = 10 omkostningsart for løn 910 løn til fagpersonale 000 løbenummer Omkostningsart = 23 omkostningsart for brændsel og drivmidler 711 Varme 000 løbenummer

10 Artskontoplan for Norddjurs Kommune fordelt på kontogrupper: 250 Budget Anvendes kun af budget og regnskabsafdelingen og kun i forbindelse med budgetlægning og overførsel af over- /underskud mellem årerne 251 Budgetændringer/besparelser Budgetændringer/besparelser, tjenesteyd. uden moms Er spærret for bogføring 252 Overførsler fra forrige regnskabsår 290 Indtægter Anvendes til indtægter 291 Indtægter Overførsler forrige regnskabsår, tjenesteyd. uden moms Er spærret for bogføring Anlæg, Overførsler forrige regnskabsår, tjensteydelser uden moms Henlæggelser Lejetab Overførte tjenesteydelser fra Entreprenørgården Lejeindtægter Anvendes til huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Anvendes til salg af egne produkter og ydelser Momsundertrykkelse Salg af metalskrot fra registreret virksomhed Må kun anvendes af registreret virksomhed Øvrige indtægter Anvendes bl.a. til brugerbetaling, øvrige aktiviteter m.v Erstatninger Anvendes til indkomne erstatninger Tilskud 17,5 % tilbagebetaling Tilbagebet. tilskud fra fonde EU m.v. (17,5 %) Øvrige indtægter (HR) Må kun anvendes af HR Tilbagebetaling, el, vand, varme Anvendes ved tilbagebet. vedr. indtægter for el, vand, varme Statstilskud Anvendes til bogføring af statsrefusion

11 E-indkøb Anvendes til E-indkøb 301 E-indkøb (MM) Fødevarer (indkøbssystem) Brændsel og drivmidler (indkøbsstystem) Indkøb til lager (indkøbssystem) Forbrug fra lager (indkøbssystem) Beklædning (indkøbssystem) Kontorhold (indkøbssystem) Driftsmaterialer (indkøbssystem) Vedligeholdelse Komponenter, ikke-lagerf Afgifter uden moms (indkøbssystem) Udgifter uden moms Afrunding/differencekonto Udgifter uden moms Fragt inkl. Moms (indkøbssystem) Overførte varekøb, varebeholdninger (indkøbssystem) Interne indtægter, varebeholdninger (indkøbssystem)

12 Personale Anvendes til samtlige udgifter som har med personale at gøre 402 Fagpersonale Fagpersonale Løn til fastansat fagpersonale 404 Personale med tilskud Løntilskud Løn til ansatte hvortil der ydes tilskud(folk i jobtræning mv) Øvrigt personale med tilskud Anvendes bl.a. til skåne jobbere 405 Elever Elever Løn til alle grupper af elever 406 TR fagpersonale 411 Vikarer, eksterne (Bureau) TR Fagpersonale Løntillæg til tillidsrepræsentanter TR Fagpersonale, tjenesteydelser uden moms Anvendes bl.a. til tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forbindelse med kurser m.v Vikarer, uden moms Vikarer, der ikke er ansat ved Norddjurs kommune Vikarer, eksterne Vikarer, der ikke er ansat ved Norddjurs kommune 412 Hensættelser Anvendes alene af HR Hensættelser Pensionshensættelser til tjenestemænd Øvrige beregn og overførte udgifter/omkost-obligatorisk Øvrige udgifter/omkostning (HR) Feriepenge Feriepenge (HR)

13 Uddannelse Uddannelse, kurser., personale, Fødevarer Fødevarer indkøbt til kurser(kaffe, brød, frugt, frokost) Uddannelse, kurser., personale, Varekøb Øvrige varekøb i forbindelse med afholdelse af kurser Uddannelse, kurser., personale, Tj.ydelser uden moms Kursusafgifter uden moms f.eks. interne kurser Uddannelse, kurser., personale, Tj.ydelser med moms Tj.ydelser m/moms f.eks. kursusafgifter eksterne kurser 430 Øvrige personaleudgifter Øvrige personaleudgifter, Fødevarer Fødevarer(kaffe, brød, frugt, frokost m.v.) Øvrige personaleudgifter, Øvrige varekøb Varekøb, beklædning, fodtøj m.v Øvrige personaleudgifter, Tjenesteydelser uden moms Tjenesteydelser uden moms. f.eks. honorar Forsikringer, Personaleudgifter, Tjenesteyd. med moms AES, ansvarsforsirkinger m.v Øvrige personaleudgifter, Tjenesteydelse med moms Tjenesteydelser med moms 440 Tjenestemandspensioner Anvendes kun af lønafdelingen Tjenestemandspensioner, Lønninger Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner, Tjenestemandspension Tjenestemandspensioner m.v Tjenestemandspensioner, Øvrige indtægter Indtægter vedr. tjenestemandspensioner 450 Kørsel Kørsel uddannelse Kilometergodtgørelse og transportudgifter uden moms i forbindelse med kursus Kørsel tjeneste Kilometergodtgørelse og transportudgifter uden moms i forbindelse med tjeneste Øvrige personaleudgifter, Tj. y. med moms

14 Møder Anvendes til udgifter ved deltagelse i møder m.v Møder, fødevarer Fødevarer(kaffe, brød, frugt m.v.) i forbindelse m/møder Møder, Varekøb Varekøb i forbindelse med møder materialer m.v Møder, tjenesteydelser uden moms Mødeudgifter uden moms Møder, tjenesteydelser med moms Tjenesteydelser med moms i forbindelse med møder 500 Materiale/aktivitetsudgifter./tilskud/overførsler 501 Materiale- og aktivitetsudgifter Materialer, inventar og aktivitetsudgifter, Fødevarer Materialer, inventar og aktivitetsudgifter, Brændsel og drivmidler Materialer, inventar og aktivitetsudgifter, varekøb Materialer, inventar og aktivitetsudgifter, Tjenesteydelser Materiale, aktiviteter, Entreprenør og håndværkerydelser Materialer, inventar og aktivitetsudgifter, Øvrige tjenesteydelser Anvendes til anskaffelse af materialer, inventar og aktivitetsudgifter Udgifter uden moms Private opholdssteder Må kun benyttes af myndighedsafdelingen Private opholdssteder - Tjenesteydelser Private opholdssteder, Øvrige tjenesteydelser 502 Administrationsudgifter Anvendes til administrationsudgifter m.v Administrationsudgifter Anvendes til administrationsudgifter Administrationsudgifter, Fødevarer Administrationsudgifter, varekøb Administrationsudgifter, Tjenesteydelse Udgifter uden moms Administrationsudgifter, Entreprenør- og håndværker-

15 16 udgifter Administrationsudgifter, tjenesteydelser med moms Kontorhold Anvendes til kontorhold Kontorhold, varekøb Kontorhold, Tjenesteydelse uden moms Udgifter uden moms Kontorhold, tjenesteydelser med moms Telefon Anvendes til telefoni Telefon, varekøb Telefon, tjenesteydelse uden moms Anvendes til gebyrer ved rykkede m.v. fra TDC Telefon, tjenesteydelser med moms Forsikringer Forsikringer, tjenesteydelser uden moms Forsikringer, motorkøretøjer u/moms Udgifter uden moms Udgifter uden moms Annoncer Annoncer, tjenesteydelser med moms Abonnementer Abonnementer, varekøb Abonnementer, tjenesteydelser uden moms Udgifter uden moms Abonnementsudgifter Abonnementsudgifter til bl.a. serviceeftersyn Møder og repræsentation Møder og repræsentation, fødevarer Møder og repræsentation, varekøb Møder og repræsentation, Tjenesteydelser Tjenesteydelser uden moms Møder og repræsentation., tjenesteydelser med moms

16 Kassedifferencer Anvendes til bogføring af kassedifferencer Kassedifferencer Øreafrunding/difference Øreafrunding/difference Tinglysningsafgift Tinglysningsafgift, Drift, tjenesterydelser uden moms Tinglysningsafgift, Anlæg, tjenesterydelser uden moms 503 Konsulentbistand Konsulentbistand, tjenesteydelser uden moms Tjenesteydelser uden moms Konsulentbistand, tjenesteydelser med moms 504 Sygeplejeartikler Sygeplejeartikler, varekøb 505 Rengøringsartikler, Varekøb Rengøringsartikler, Varekøb 530 Tilskud og overførsler Anvendes kun i forbindelse med udgifter til indkomstoverførsler til personer (anvendes ikke af institutioner) Tilskud Tilskud til foreninger og institutioner Anvendes f.eks. til driftstilskud m.v Tilskud til foreninger og institutioner, Lønfremskrivning Tilskud til foreninger hvor tilskuddet KUN dækker løn

17 Overførsler uden tilbagebetaling Overførsler uden tilbagebetaling med skat Overførsler uden tilbagebetaling uden skat Drift, øvrige tilskud og overførseler Overførsler med tilbagebetaling Overførsler med tilbagebetaling med skat Overførsler med tilbagebetaling uden skat Drift, øvrige tilskud og overførsler Overførsler til personer Overførsler til personer, skattefrie ydelser Overførsler til personer, skattepligtige ydelser 600 It, inventar og materiel 601 Køb it, inventar og materiel, der skal aktiveres Anskaffelser over Anskaffelser varekøb over Anskaffelser over tjenesteydelser uden moms Anskaffelser over entr. udgifter Anskaffelser over tjenesteydelser med moms 602 Køb it, inventar og materiel, der ikke skal aktiveres Anvendes til anskaffelser hvor anskaffelsessummen pr. enhed er over kr. excl moms Tjenesteydelser uden moms(intern fordeling af anskaffelser) Anvendes til anskaffelser hvor anskaffelsessummen pr. enhed er under kr. excl moms AnskaSffelser under Anskaffelser under , varekøb Anskaffelser under tjenesteydelser uden moms Tjenesteydelser uden moms

18 Anskaffelser under entreprenør/håndværkudg Anskaffelser under tjenesteydelser med moms 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel Anvendes til leasingudgifter til biler, IT m.v.(her bogføres alene leasingydelser) Leje/leasing, tjenesteydelser uden moms Tjenesteydelser uden moms Leje/leasing, tjenesteydelser med moms 605 Drift og vedligeholdelse Anvendes til drift og vedligeholdelse af på nær køretøjer 606 It-licenser Drift og vedligeholdelse, Brændsel og drivmidler Drift og vedligeholdelse, Varekøb Drift og vedligeholdelse, Tjenesteydelser uden moms Tjenesteydelser uden moms Drift og vedligeholdelse, Entreprenør/håndværkerudgift Drift og vedligeholdelse, Tjenesteydelser med moms Vedligeholdelse Ekstern serviceydelser (PM) Forsikringer, løsøre, Tjenesteydelser uden moms Løsøreforsikringer Licenser, tjenesteydelser uden moms Licenser, tjenesteydelse med moms 608 Drift af køretøjer Anvendes til drift og vedligeholdelse af køretøjer Drift af køretøjer, brændsel og drivmidler Drift af køretøjer, varekøb Drift af køretøjer, tjenesteydelse uden moms Tjenesteydelser uden moms Drift af køretøjer, entreprenør/håndværker udgifter Drift af køretøjer, tjenesteydelser med moms Forsikringer, motorkøretøjer, tjenestyd. u/moms Motorkøretøjsforsikringer

19 Grunde og bygninger Samtlige udgifter og indtægter ved drift af bygninger og udenomsarealer 701 Køb af grunde og bygninger aktiveres Køb af jord og bygninger (inkl. moms) (aktiveres) Køb af grunde og bygninger (aktiveres) Anvendes ved køb af grunde og bygninger hvor anskaffelsessummen er over kr. 702 Køb af grunde og bygninger ikke aktiveres Anvendes ved køb af grunde og bygninger hvor anskaffelsessummen er under kr Køb af jord og bygninger (inkl. moms) (ikke aktiveres) Køb af grunde og bygninger (ikke aktiveres) 703 Leje/leasing af grunde og bygninger Anvendes ved leje eller leasing af grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger, tj.ydelser u/moms Leje/leasing af grunde og bygninger, tj.ydelser m/moms 704 Vedligeholdelse grunde og bygninger Vedligeholdelse, Grunde og bygninger, Varekøb Vedligeholdelse, Grunde og bygninger, Tjenesteyd uden moms Vedligeholdelse, Grunde og bygninger, Entreprenør og håndværkerudgifter Vedligeholdelse, Grunde og bygninger, Tjenesteydelser med moms Anvendes både ved indvendig og udvendig vedligeholdelse af grunde og bygninger(må ikke anvendes af Miljø og teknik) Tj.ydelser uden moms, feks intern regning fra Entreprenørgård 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer Anvendes til vedligeholdelse af udenomsarealer Vedligeholdelse af udenomsarealer, brændsel og driv-

20 21 midler Vedligeholdelse af udenomsarealer, varekøb Vedligeholdelse af udenomsarealer, tj.ydelser u/moms Udgifter uden moms, feks intern regning fra Entreprenørgård Vedligeholdelse af udenomsarealer, entreprenørydelser Vedligeholdelse af udenomsarealer, tj.ydelser m/moms 708 Forsikringer Udgifter til forsikringer Forsikringer, tjenesteydelse uden moms Udgifter uden moms 709 Skatter og afgifter Anvendes til skatter og afgifter Skatter og afgifter, tjenesteydelse uden moms Udgifter uden moms Skatter og afgifter, Tjenesteydelser med moms 710 El Anvendes til udgifter til el El, brændsel og drivmidler El, tjenesteydelse uden moms Tjenesteydelser uden moms El, momsundertrykkelse Anvendes til indtægter vedr. statsafgift 711 Varme Anvendes til udgifter til varme Varme, brændsel og drivmidler Varme, tjenesteydelse uden moms Tjenesteydelser uden moms Varme, tjenesteydelse med moms 712 Vand Anvendes til udgifter til vand Vand, varekøb Spærret i kontoplanen d ,jf.gitte Jakobsen, da ikke 2.9 men 4.9 skal benyttes, da det er en tjenesteydelse Vand, tjenesteydelse uden moms Tjenesteydelser uden moms Vand, tjenesteydelse med moms

21 Renovation Anvendes til udgifter til renovation Renovation, tjenesteydelse uden moms Tjenesteydelser uden moms Renovation, tjenesteydelse med moms 714 Central vedligeholdelse(miljø og teknik) Må kun og skal anvendes af Miljø og teknik afdelingen Central vedligeholdelse, brændsel og drivmidler Central vedligeholdelse, varekøb Central vedligeholdelse, tjenesteydelser uden moms Tjenesteydelser uden moms Central vedligeholdelse, entreprenørydelse Central vedligeholdelse, tjenesteydelser med moms 715 Rengøring/vask Rengøring/vask, varekøb Rengøring/vask, tjenesteydelse uden moms Tjenesteydelser uden moms Rengøring/vask, tjenesteydelse med moms 800 Betaling andre offentlige myndigheder Anvendes i forbindelse med udgifter og indtægter til/fra andre kommuner, staten og regioner 801 Betaling andre offentlige myndigheder Betaling andre offentlige myndigheder - til staten Betaling andre offentlige myndigheder - til kommune Betaling andre offentlige myndigheder - til regionen Betaling andre offentlige myndigheder - fra staten Betaling andre offentlige myndigheder - fra kommune Betaling andre offentlige myndigheder - fra regionen

22 Reguleringer vedr. tidligere år Reguleringer vedr. tidligere år - til stat Reguleringer vedr. tidligere år - til kommuner Reguleringer vedr. tidligere år - til regionen Reguleringer vedr. tidligere år - fra stat Reguleringer vedr. tidligere år - fra kommuner Reguleringer vedr. tidligere år - fra regionen 850 Anlæg Anlæg, lønninger Anlæg, fødevarer Anlæg, brændsel og drivmidler Anlæg, køb af jord og bygninger (inkl. moms) Anlæg, køb af jord og bygninger Anlæg, anskaffelser Anlæg, varekøb Anlæg, tjenesteydelser uden moms Anlæg, entreprenør og håndværkerydelser m. m Anlæg, betaling til andre kommuner Anlæg, øvrige tjenesteydelser med moms Anlæg, erstatninger Anlæg, øvrige tilskud og overførsler Anlæg, betalinger fra staten Anlæg, betalinger fra andre kommuner Anlæg, betaling fra regionen Anlæg, øvrige indtægter Anlæg, statuskonteringer Anlæg, statstilskud 900 Hovedkonto 7 Benyttes primært af økonomi- og lønafdelingen Har en artskonto, der starter med 6. Kontakt kontoplankonsulenterne

23 950 Hovedkonto 8/9 Har èn artskonto, der starter med 9. Kontakt kontoplankonsulenterne 999 Systemkonti (art 0) Benyttes primært af økonomi- og lønafdelingen 24

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe

Læs mere

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.4 - side 1 Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 2.4 Gruppering Grupperingerne på kontonummerets 12-14. ciffer anvendes til en yderligere opdeling af

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

Budgetstatus 01.03.2015

Budgetstatus 01.03.2015 Budgetstatus 01.03.2015 Regnskabsår 2015 2015 2015 Korrigeret Forbrug JAN - 016 Rest korrigeret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Samlet resultat Pilegårdsskolen - 185/Ikke

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT. Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER

Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT. Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER BILAG TIL REGNSKAB 2011 Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER 0 Arter til omkostningsregnskab 0 0 0.0 omkonteringer til status 0 0 0.1 Afskrivninger 0

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Kontonr. Overskridelse

Kontonr. Overskridelse Kontonr. Kontonavn Budget Forbrug Overskridelse 10910050 Løn ledelse 650.000 709.345-59.345 10910000 Løn fagpersonale 8.800.000 9.141.843-341.843 22420000 Udd. Kurser personale fødevarer 2.000 27.200-25.200

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Conventus Finans Hadsund Roklub (HRK) Kontingenter i alt -304.383,00. Kommunale tilskud i alt -103.630,33. Gæsteroere Ialt -13.

Conventus Finans Hadsund Roklub (HRK) Kontingenter i alt -304.383,00. Kommunale tilskud i alt -103.630,33. Gæsteroere Ialt -13. Regnskab: Hadsund Roklub Dato: 01-01-2013-31-12-2013 Page 1 of 5 Hadsund Roklub Kontingenter 1010 0-18 år -39.850,00 1020 19-24 år -11.900,00 1030 25 og derover -252.633,00 1050 Andre kontingenter 0,00

Læs mere

Standardkontoplan for institutioner i MDI

Standardkontoplan for institutioner i MDI Standardkontoplan for institutioner i MDI Indhold Generelt om denne vejledning og kontoplaner... 4 Formål med denne vejledning... 4 Generelle regler... 4 Generelt om udgifter... 4 Krav til bogføring...

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses.

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. KAMs formålskontoplan og bogføring Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. Overblik/indsigt: Budget/formålsudskrift Budget/formålsudskriften kan vælges

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 2.5 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 2.5 Artsinddelingen Den autoriserede artsinddeling Kontonummerets to sidste cifre indeholder

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER

GENERELLE OPLYSNINGER Årsregnskab GENERELLE OPLYSNINGER Institutionsnavn: Galten Junior- og Ungdomsklub Syvtallet 8 8464 Galten Regnskabsår: 1/1-31/12 Bestyrelse: Charlotte Højlund Jensen, formand Rikke Stræde Frandsen, næstformand

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

LHN kan andet end landbrug

LHN kan andet end landbrug LHN kan andet end landbrug Er du selvstændig tømrer, frisør, blomsterhandler, konsulent eller noget helt femte? Hos LHN kan vi tilbyde dig en helhedsløsning, som gør økonomistyringen i din virksomhed lettere

Læs mere

Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget 2012

Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget 2012 Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget Budget 2013 13 Præstø Søsportcenter U I 1 Drift 010 Pladslejer I -1.500.000-1.500.000 001 Pladslejer 7.2 Salg af produkter og ydelser I 181 00 172-08 003 Gæsteleje 7.2

Læs mere

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Bogføring: Bogføringen varetages af klubbens kontorassistent Marianne Eriksen. Kontering foretages ligeledes af kontorassistenten og sker efter den

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI.

DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI. DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI. 6. Indberetning til Energitilsynet Netvirksomhederne skal på

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

1 INDLEDNING. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1

1 INDLEDNING. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1 Budget- og regnskabssystem for kommuner 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1. Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Handels- og servicevirksomhed

Handels- og servicevirksomhed Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1010 Varesalg indland U 1020 Varesalg EU 1030 Varesalg andre land 1190 OMSÆTNING I ALT

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

B R A N D S O F T B R A N D S O F T

B R A N D S O F T B R A N D S O F T Budgetmodul Budget for 2011 Budgettet skal i år indtastes manuelt. Tallene kan ikke hentes fra Økonomiportalen, men skal tastes manuelt. Vejledning til Budgetmodul Husk at tjekke hvilket regnskabsår du

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Budgetforslag 2014-16. Side 1

Budgetforslag 2014-16. Side 1 Hovedoversigt budget 2014 2013 2014 2015 2016 INDTÆGTER Regnskab Budget Overslag Overslag Note Kontingenter -304.383-305.000 1010-1050 Kommunale tilskud -103.630-147.000 1100-1121 Gæsteroere (gebyrer)

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

www.startogvaekstshop.dk

www.startogvaekstshop.dk OPGAVER I BOGFØRING - og vejledende løsninger Opgaver til bogen: Få styr på Bøvlet bogføring og regnskab i mindre virksomheder. Forfatter Peter Rose, reg. Revisor Bogen kan købes på www.startogvaekstshop.dk

Læs mere

Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring

Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring Budget- og regnskabssystem 4.4 - side 1 Dato: 1. september 1999 Ikrafttrædelsesår: Budget 2000 Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende amtskommunernes

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 1 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 2 Budget-

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

DEL I KONTOPLAN OG KONTERINGSREGLER

DEL I KONTOPLAN OG KONTERINGSREGLER DEL I KONTOPLAN OG KONTERINGSREGLER. Budget- og regnskabssystem for regioner 2 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2 KONTOPLANENS OPBYGNING OG GENERELLE REGLER FOR KONTERING

Læs mere

AAU - Vejledning i administration af Internetskonti

AAU - Vejledning i administration af Internetskonti Aalborg Universitet AAU - Vejledning i administration af Internetskonti Eurocard Birthe Pedersen 04-02-2015 Indhold 1. Formål... 2 2. Kortansvarlig... 2 3. Bestilling af kort... 2 3.1. Maksimum... 2 3.2.

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

CVR-nr. 27 19 63 57. Assens Marina A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2014

CVR-nr. 27 19 63 57. Assens Marina A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2014 CVR-nr. 27 19 63 57 Assens Marina A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for Indholdsfortegnelse Side Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 1 Regnskabspraksis 2 Specifikationer

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Erstatningsfridage tjeneste SH-dage. Timeløn til beregning af tillæg 115,15 Timeløn uden tillæg 06-17 131,39

Erstatningsfridage tjeneste SH-dage. Timeløn til beregning af tillæg 115,15 Timeløn uden tillæg 06-17 131,39 Årsløn trin 217.307 Navn: Pension 27.381 Version: 1 Tillæg ferie 4.237 Bevillingsperiode aer 2.067 Start 14-11-09 96 atp 1.080 Ophør 15-11-09 Akutbidrag 731 Dage 2 funktionstillæg evt. +3,5 % kvalifikationstillæg

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Dato: 1. april 2005 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 2.6 Moms Det er hovedreglen i det kommunale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter på såvel drifts-

Læs mere

GIC Wellness ApS. Situationsrapport

GIC Wellness ApS. Situationsrapport GIC Wellness ApS Situationsrapport I rapporten indgår regnskabstal, som ikke er endelige, da hverken driftsregnskab 2008 eller anlægsregnskabet er afsluttet. Der kan stadig komme ukendte udgifter, og i

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Handelsvirksomheden EntrePreNøhren For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH5. Preben Nøhr overtog for et par år siden et firma i Vejle, som handler med

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. DRIFTSBUDGET 1/4 2015-31/3 2016 VARMEVÆRKETS BUDGETBERETNING Budgettets formål Budgettet omfatter regnskabsåret 2015/16 og er udarbejdet som et led i den økonomiske styring

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring

Læs mere

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi.

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi. Avanceret budget Avanceret budget udvider mulighederne for budget på dimensioner, likviditetsbudget og meget mere. Avanceret budget giver mulighed for ægte budgetposteringer, der indtastes og bogføres

Læs mere

Til bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA. Den 3. juli 2015

Til bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA. Den 3. juli 2015 Til bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA Den 3. juli 2015 Uvildig revisorundersøgelse I henhold til indgået aftale med bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA har vi udført en

Læs mere

V A R E F O R B R U G I A L T

V A R E F O R B R U G I A L T Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1100 OMSÆTNING REGNINGSARBEJDE 1110 Regningsarbejde - materialer U 1120 Regningsarbejde

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere