Røsnæs Naturskole. Årsberetning Røsnæs, april Indhold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:"

Transkript

1 Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab og fremtiden

2 1. Naturskolens tilbud Røsnæs Naturskole udfører følgende opgaver: Gratis naturvejledning for skoler og institutioner i hele Kalundborg Kommune Naturvejledning for andre grupper mod betaling Naturbase med toiletter, legeplads, bålplads, dyrehold, udstillings- og bordbænke stald og grejbank Café Edderfuglen, tilstræbt udgiftsneutral forpagtning. Udgifter til el, vand, varme og renovation betales af naturskolen. Der er ikke separate målere. Lejerskole, udlejning af mødelokaler, selskabslokaler og overnatningsmuligheder for skoler, virksomheder og private Gratis offentlige arrangementer annonceret som Naturstyrelsens. 2. Nøgletal Røsnæs Naturskole Naturvejledning Udenbys skoler, andre betalende grupper Kalundborgs skoler Kalundborgs børnehaver *) Blå Flag arrangementer Naturdag storarrangement på Naturskolen Gratis offentlige ture for Naturstyrelsen Lærerkurser 4 I alt Naturvejledning Frie gæster Børnehavegrupper der kun benytter faciliteterne (anslået) Strøggæster, der kun benytter faciliteterne (anslået) Dyreture (børnehaver og lejrskoler) Frie gæster i alt Overnatning og udlejning Lejrskole døgn Lejrskole ½ pris for Kalundborg, døgn 9 15 Andre lejere på hverdage, døgn Weekendselskaber, døgn I alt antal døgn *) Naturprojekt for ca. 30 børnehavehold og ca. 35 børnehavehold til Naturskolens botaniske fødselsdagsarrangement tegner sig for de mange ekstra arrangementer med børnehaver i Udsvingene mellem årene i de forskellige kategorier er mest beroende på tilfældigheder. Dykket i 2009 var måske et udslag af finanskrisen.

3 3. Udlejning m.m. Sommerhalvåret er generelt tæt belagt, mens vinterhalvåret er mere end halvtomt. Weekendselskaber er gået tilbage for flere småkurser i kategorien andre lejere på hverdage begge dele kan være et resultat af finanskrisen. Småkurserne har før været afholdt på dyrere kursussteder. Både indspilningen af filmen Fuglejagten på Røsnæs i 2011 og Madkulturens valg af Røsnæs Naturskole til et kommende projekt kan tilskrives de flotte fotos på hjemmesiden. Forskellige forsøg på at tiltrække flere vinterlejere igennem annoncering kan ikke umiddelbart mærkes, måske fordi annoncekampagnerne har været for små. Naturskolens placering i søgemaskinesøgninger efter ophør af SEO og Adwords er dog ikke længere tilfredsstillende, så der skal gøres noget for at forbedre hjemmesiden, så den kommer højere op i søgningerne. Det er mit indtryk, når jeg udspørger lejerne, at de fleste kender stedet i forvejen eller har hørt om det. Det er renomméet der tæller. 4. Bemanding Naturskolelederen er stadig på ¾ tid som underviser og administrator. For den sidste ¼ betaler Naturstyrelsen og bruges til gratis offentlige ture. Her ud over er der 2 ansatte. Den ene passer og formidler dyrene så de er tillidsfulde, tager imod børnehaver og skoleklasser, strøggæster, campister, cafégæster og lejere, så alle føler sig godt tilpas og potentielle konflikter løses før de udvikler sig. Den anden ordner det mere praktiske som vedligehold af bygninger og arealer. Begge gør rent, når det behøves. Det er nu på femte år Naturskolen har de to medhjælpere ansat i fleksjob. 5. Økonomi og regnskab Regnskabsresultatet for 2010 var et underskud på kr En ekstrabevilling reducerede det til kr , som bestyrelsen har godkendt skal søges afdraget over 5 år. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for besluttede Kalundborg Kommunalbestyrelse, at forhøje driftstilskud med kr Med en gæld fra tidligere år på kr blev året præget af en vis tilbageholdenhed på udgiftssiden. Så var vi så heldige at få ekstra meget udlejning sidst på året. Det har betydet, at regnskabsresultatet for viser et overskud på kr Der er således lykkedes at nedbringe det overførte underskud fra tidligere år på kr til kr

4 Tilskuddet fra Kalundborg Kommune for 2013 udgør kr Reservationerne for 2013 lover godt, idet der allerede pr. 1. januar var reserveret for omkring kr Der er således god tid til at få aftaler for sidste halvår af 2013 på plads. En speciel stor kunde, Fødevareministeriets udviklingsafdeling Madkulturen, har reserveret det meste af april måned. Det er en periode, hvor der plejer at være en mindre belægning. Det er den hidtil største enkeltkunde i Naturskolens historie og et projekt, der i sig selv kan skabe ny kvalitet og nye kunder. Røsnæs Naturskole er en institution, hvor indtægter fra udlejning og naturvejledning suppleret med tilskud fra Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen danner grundlag for driften. Kommunale skoler og daginstitutioner får gratis naturvejledning (dækket af det kommunale tilskud). Der laves gratis offentlige ture for tilskuddet fra Naturstyrelsen. Bestyrelsen har godkendt et budget for , hvor der er afsat ekstra midler til udvikling af Naturskolen, samtidig med tilbagebetaling af restunderskud fra tidligere år og fremtiden Naturstyrelsen opsagde i marts den gældende aftale med Kalundborg Kommune, med henblik på en genforhandling. Aftalen udløber den 31. december Der arbejdes aktuelt på at få en ny aftale mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen om det fremadrettede samarbejde på plads. I dette arbejde er der stort fokus på at se hele Røsnæsspidsen med naturskolen, fyret og Vågehøj under et. Naturskoleleder og naturvejleder Morten Lindhard

5 Strukturtekst Regnskab Røsnæs Naturskole 900 Indtægter Salg af øvrige ydelser 010 Indtægter for rengøring, linned m.m. 7.9 Øvrige indtægter Indtægter incl. moms 05 Lokaler 7.9 Øvrige indtægter Overnatning 7.9 Øvrige indtægter Andet 7.9 Øvrige indtægter 030 Indtægter excl. moms 05 Naturvejledning 7.9 Øvrige indtægter Depositum 7.9 Øvrige indtægter 15 Andet 7.9 Øvrige indtægter 20 Udlån / Vikariering 7.9 Øvrige indtægter Tilskud 7.9 Øvrige indtægter 911 Forpagtningsindtægter 005 Forpagtningsindtægter - ej momsreg. 7.9 Øvrige indtægter Forpagtningsindtægter - momsreg. 7.9 Øvrige indtægter

6 Strukturtekst Regnskab Personale Øvrigt personale 055 Pedel - åbne/lukke 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v. 404 Personale med tilskud 1.1 Fast løn Betalinger til staten Vikarer 1.1 Fast løn 4.0 Tjenesteydelser uden moms Refusioner og tilskud fra puljer 010 Dagpengeindtægter 1.5 Dagpengeindtægter 020 Langtidssyge 1.7 Løntilskud Barsel 1.7 Løntilskud Flexjob pulje 1.7 Løntilskud Flexjob stat 1.7 Løntilskud Andre personaleudgifter 010 Andre personaleudgifter 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Ansvars- og arbejdsskadeforsikring 1.8 Præmiebetaling

7 Strukturtekst Regnskab Materiale- og aktivitetsudgifter Administration 005 Administration, generelt 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Udvikling 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 511 Rengøring 010 Rengøringsartikler 2.9 Øvrige varekøb Øvrige tjenesteydelser m.v Rengøringsselskab 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Dyrehold 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Diverse udgifter 542 Bespisning af kursusdeltagere 2.2 Fødevarer Øvrige tjenesteydelser m.v Øvrige indtægter Café Edderfuglen 05 Vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Nyanskaffelser 2.9 Øvrige varekøb Udgifter excl. moms 10 Udgifter naturvejledning incl. vikar 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v. 996 Effektiviseringer (bilag bud. 2011) 4.0 Tjenesteydelser uden moms

8 Strukturtekst Regnskab IT, inventar og materiel Køb/Salg registreres ikke i anlæg 2.9 Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Udvendig vedligeholdelse 2.9 Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Vedligeholdelse af udenomsarealer 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Skatter og afgifter 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v El 2.3 Brændsel og drivmidler Opvarmning 2.3 Brændsel og drivmidler Vand 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Renovation 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v I alt udgifter Grand total Overførsel fra gammelt år Tjenesteydelser uden moms Resultat (- = overskud) Tilskud fra Kalundborg Kommune Overførsel til næste år (underskud) Årsberetning er godkendt på bestyrelsens møde den 25. april 2013.

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Vi har oplevet en tilpasning på elevsiden særligt lige før sommerferien, men vi oplever også en let øget søgning til friskolen udefra.

Vi har oplevet en tilpasning på elevsiden særligt lige før sommerferien, men vi oplever også en let øget søgning til friskolen udefra. Bestyrelsens beretning 2014/15 År 3 har været det, man i friskoleverdenen kalder for et typisk 3. år forstået på den måde, at vi som friskole har været gennem både op og nedture alt sammen med det tilfældes,

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Referat Grupperådmøde DDS Søndermark Gruppe 04.02.2015 Side 1 af 7 Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Kunsten i Årsrapport 2011

Kunsten i Årsrapport 2011 Kunsten i Årsrapport 2011 Egedal Kommune har i år valgt den lokale kunstner, Susan Struve, til at udsmykke årsrapporten. Susan Struve ejer frisør salonen Svalegangen, hvor hun også har sin udstilling Gallerisvalen.

Læs mere

Notat Varmtvandsbadeanstalten

Notat Varmtvandsbadeanstalten Kultur- og Fritidsafdelingen, 24. januar 2013 Notat Varmtvandsbadeanstalten før, nu og fremover til brug for beslutning om badeanstaltens serviceniveau Badeanstaltens historie og udvikling Badeanstaltens

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

Standardkontoplan for institutioner i MDI

Standardkontoplan for institutioner i MDI Standardkontoplan for institutioner i MDI Indhold Generelt om denne vejledning og kontoplaner... 4 Formål med denne vejledning... 4 Generelle regler... 4 Generelt om udgifter... 4 Krav til bogføring...

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Guide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune

Guide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune Guide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune Kontaktpersoner Begreber i Opus Bogføring / regninger Bilagshåndtering Nye brugere Opbygning af kontoplan Konteringsvejledning 9. udgave 20.04.2015 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads Hans Korsgaard Mange går med en drøm... Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads 1 Jeg ved, at mange mennesker går med en drøm om at købe en campingplads.

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og. TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB udvikle TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB SAG TAB TAB TAB TAB TAB TAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og. TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB udvikle TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB SAG TAB TAB TAB TAB TAB TAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed SAG TAB TAB TAB TAB TAB TAB Beretning 2014 Bestyrelsen: Formand: Børge Rossen Frilandsvej 21 Telefon nr. 31590920 Ansvarsafdelinger: Næstformand: Leif Nielsen Frilandsvej

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010. Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7a 7500 Holstebro

Skolebestyrelsens årsberetning 2010. Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7a 7500 Holstebro Skolebestyrelsens årsberetning 2010 Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7a 7500 Holstebro Skolebestyrelsens årsberetning 2010 Skolebestyrelsen på Rolf Krake Skolen har i 2010 haft følgende aktiviteter: Møder

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 265.019

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere