B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål."

Transkript

1 Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar I forbindelse med, at den tidligere anvendte enstrengede kontoplan nu erstattes af en kontoplan med flere dimensioner, er der naturligvis også sket en række ændringer i Brandsoft regnskabs- og kirkegårdssystem. Denne vejledning har derfor to afsnit. Først en generel beskrivelse af overgangen til den nye kontoplan og derefter en konkret vejledning i opsætningen af dit Brandsoft system så det kan fungerer korrekt fra starten. Bemærk at denne opsætning er en manuel proces, fordi det ikke kan lade sig gøre at konvertere hele opsætningen fra det gamle system automatisk. Det er derfor vigtigt at du nøje følger vejledningen på de følgende sider. Brandsoft afholder en række kurser i brugen af den nye kontoplan. Der stor interesse for disse kurser og flere er overtegnet, men vi opretter løbende nye kurser. Kontakt venligst Brandsoft på eller se mere på vores hjemmeside Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg vælge Skift til nyt regnskabssystem ved login Tidsskema Aflevering af regnskab for 2010 på økonomiportal Hvad er ændret i forhold til den gamle kontoplan Årskørsel for 2010 og åbningsbalance Moms og momskoder Indstillinger og opsætning, der skal foretages i det nye regnskab Side 1 af 8

2 Hvorfor skal jeg vælge Skift til nyt regnskabssystem ved login. Fra mandag den 6. december vises et ekstra skærmbillede ved login i regnskabs- og kirkegårdssystemet. Her bedes den regnskabsansvarlige om at tage stilling til hvilke regnskaber, der fra 1. januar 2011 skal benytte den nye kontoplan. Alle aktive sogneregnskaber skal over på den nye kontoplan, det vil sige der skal svares Ja til Skift til nyt regnskabssystem, men der kan være undtagelser. Det kan f.eks. være; 1. Større kirkegårde, der benytter en omfattende driftskontoplan og kun skal aflevere nogle få regnskabstal til sognets regnskab. 2. Et regnskab, som ikke vedrører Folkekirken. 3. Gamle regnskaber, der ikke længere benyttes. For regnskaber der ikke skal benytte den nye kontoplan skal der svares Nej til Skift til nyt regnskabssystem. Regnskabet vil så virke akkurat som hidtil, med den sædvanlige kontoplan. Det er vigtigt, at der tages stilling til enten Ja eller Nej for alle regnskaber der vises på skærmen. Hvis der ikke tages stilling til et regnskab er det ikke muligt at bogføre i regnskabet efter Skærmbilledet vil forsvinde fra systemet men først efter den 3. januar Vi anbefaler at udskrive din valg på printer. Tidsskema. 17. december På denne dato kører vi første gang konverteringsprogrammet, som danner det nye regnskabssystem med kontoplan i dit regnskab for De kunder, der har afkrydset Skift til nyt regnskabssystem på det skærmbillede, som kommer frem ved login i regnskabssystemet, inden den 17. december, bliver derfor som de første konverteret denne dag. Det er dermed muligt at begynde opsætningen af systemet med de faste systemkonti til moms, debitorgrupper etc. Det er dog ikke muligt at bogføre inden 3. januar 2011, fordi der kommer flere rettelser til den nye arts og formålskontoplan fra Kirkeministeriet. 3. januar De sidste regnskaber som er markeret til Skift til nyt regnskabssystem skiftes over på den nye kontoplan. Side 2 af 8

3 1. marts Det nye budgetmodul med art og formåls kontering er klar til brug i Brandsoft regnskabssystem. Herefter kan budgettet bearbejdes i regnskabssystemet og efterfølgende afleveres til økonomiportalen. 1. april Budget for 2012 kan afleveres til økonomiportalen 15. april Seneste dato regnskabet kan afleveres til økonomiportalen. Aflevering af regnskab for 2010 på økonomiportal. Regnskabet for 2010 kan på et endnu ikke afklaret tidspunkt afleveres til provstiets økonomiportal via Brandsoft programmet eller indtastes manuelt på økonomiportalen. Dette regnskab er således det sidste der afleveres efter den gamle kontoplan. I starten af januar 2011 har vi fra Kirkeministeriet har modtaget et oplæg til en helt ny Åbningsbalanceskema i forbindelse med årsregnskab 2010, som er et detaljeret skema, der giver overblik over egenkapitalsammensætningen for 2010 og 2011 i både det gamle og nye regnskabssystem. Dette skema er endnu ikke færdigt i sin endelige udformning. Når den endelige version foreligger fra Kirkeministeriet, skal den programmeres ind i økonomiportalen og først herefter er det muligt at aflevere regnskabet for Vi vil informere om det nøjagtige tidspunkt på vores hjemmeside, så snart det er kendt. Hvad er ændret i forhold til den gamle kontoplan. Umiddelbart er de største synlige ændringer bogføringskladdens virkemåde. Der er nu flere oplysninger pr. posteringslinie, som skal indtastes, fordi enhver postering skal posteres på både formål og art. Artskontoplanen ligger fast fra Kirkeministeriets side og kan ikke ændres. Men det er tilladt at lave flere underformål. Det betyder at man fremover i forbindelse med kontering, til hver post skal angive en art, der fortæller hvilken type postering der er tale om, og et formål der fortæller hvilket formål der ligger til grund for indtægten eller udgiften. Derfor introduceres der i Brandsoft kirkeregnskab nu en artskontoplan samt en formålskontoplan. Artskontoplanen er 6-cifret og er opbygget på traditionel vis med en indtægtsdel, en udgiftsdel og en status med aktiver og passiver. Side 3 af 8

4 Det er ikke muligt at tilføje ekstra konti til artskontoplanen, denne er obligatorisk fra Kirkeministeriets side. Man kan dog give kontiene egne betegnelser, således man får en kontoplan med navne der afspejler lokale forhold. Det er ligeledes muligt at deaktivere artskonti som man ikke har brug for i eget regnskab. Formålskontoplanen er for nogle allerede kendt fra budgetlægningen for 2011, der primært er opdelt efter de nye 2-cifrede formålskontonumre. Formålskontoplanen er oprettet som en ny dimension i regnskabet. Formålene er fra Kirkeministeriet 2-cifrede, men i Brandsoft systemet, har vi valgt at gøre dem 4-cifrede, for at give vores brugere mulighed for at lave en større grad af lokal tilpasning og nuancering, hvilket vi finder nødvendigt af hensyn til den lokale budgetlægning og økonomistyring. Det betyder f.eks. At kirkekoret som i Kirkeministeriets formålskontoplan har konto nr. 35, i Brandsoft systemet har konto nr. 3500, dermed kan man oprette en konto 3501 til f.eks. voksenkor og en konto 3502 til børnekor. Dermed er der mulighed for at lave en mere detaljeret inddeling af f.eks. kirkelige aktiviteter, og det giver mulighed for at oprette underformål til de enkelte anlægsopgaver, således disse kan budgetteres individuelt. Der er mulighed for at slette de formålskonti som man ikke har behov for, på denne måde kan man få en mere overskuelig formålskontoplan. Når der afleveres årsregnskab og budget fra Brandsoft regnskabssystem til provstiet, vil tal på underformål automatisk blive samlet på de 2-cifrede hovedformål. Årskørsel for 2010 og åbningsbalance Som nævnt skal man fra 2011 benytte den nye artskontoplan og den nye formålskontoplan. Så skiftet fra 2010 til 2011 vil i regnskabsmæssig henseende blive meget forskellig fra det man tidligere har været vant til. Sædvanligvis vil en årskørsel overføre en ny åbningsbalance til det næste år. Dette sker IKKE i forbindelse med årskørslen for Åbningsbalancen for 2011 skal indtastes manuelt i en bogføringskladde, og derefter bogføres. Grunden til dette er, at vi overgår til en ny obligatorisk artskontoplan, og vi kommer fra en kontoplan som i princippet er fuldstændig brugerstyret. Derudover skal man fra 2011 til at arbejde med en ny egenkapitalsammensætning, dvs. der skal optages nye værdier i regnskabet som tidligere kun har fremgået af bilag, eller som helt har været holdt uden for regnskabet. Årsregnskabsskemaet fra Kirkeministeriet vedr. 2010, vil indeholde et skema til brug i forbindelse med beregning af åbningsbalancen for Dette skema kan så danne grundlag for bogføring af åbningsbalancen. Side 4 af 8

5 Det er selvfølgeligt også muligt at dele åbningsbalancen op i nogle mindre dele, og så forholde sig til egenkapitalsammensætningen til sidst. Man behøver ikke at have lavet en åbningsbalance før man begynder at bogføre bilag i det nye år, det betyder blot at man så er nødt til at afstemme manuelt. Det er kun åbningsposter, der SKAL bogføres som primoposter med typen P i kladden, alle øvrige regnskabsposter skal bogføres som sædvanligt med typen R for regnskab. På grund af overgang til ny kontoplan skal du i forbindelse med årskørslen være opmærksom på følgende meget vigtige forhold: 1. Årskørslen overfører ikke åbningssaldi til det nye regnskabsår, disse saldi skal manuelt bogføres ind i systemet. 2. Såfremt der laves efterposteringer i det gamle regnskabsår, vil disse efterposteringer ikke få afsmitning over i det nye år. Evt. korrektioner på åbningssaldi skal manuelt posteres i det nye år. Saldi på debitorer og kreditorer i henholdsvis debitorkartoteket og kreditorkartoteket er ikke påvirket af overgangen til den nye kontoplan. Vi afholder naturligvis kurser i den praktiske del af det daglige konteringsarbejde, ligesom vi også på vores kurser kommer ind på arbejdet i forbindelse med åbningsbalancen. Moms og momskoder. I forbindelse med den kommende opdatering af regnskabssystemet, er der foretaget nogle ændringer i opsætningen af moms. Dette sker for at gøre opsætningen mere overskuelig, da der nu ofte vil forekomme specielle momsfradrag. Normalt har man skullet omregne momsen til en % der angiver momsens andel af nettobeløbet, hvilket f.eks. i tilfælde med halv moms betyder at momsprocenten er 11,11111 (10/90x100). Dette har været svært at forstå for mange, og vi ændrer nu opsætningen, således momsprocenten altid skal være 25% og man angiver så i stedet en fradrags-% for momstypen, hvilket i tilfældet med halv moms vil sige at momsprocenten er 25 og fradraget er 50%, ved fuld moms er momsprocenten 25 og fradraget er så 100 %. Med hensyn til moms er det vigtigt at man inden ibrugtagning af momstyperne i det nye regnskabsår, får beregnet/skønnet de momsfradrags-% som man skal anvende i det nye år. Det er en meget dårlig ide at rette i momsfradraget på en momskode når man først er begyndt at bruge den, da det bliver svært at overskue hvilken afløftning, der er sket på de enkelte posteringer. Finder man efterfølgende ud af at man skulle have haft et andet fradrag, bør man i stedet oprette en ny momskode, og angive det nye fradrag på denne, og så benytte denne momskode resten af året. Året efter tilpasses momsfradraget på momskoden før den tages i brug i det nye år. Side 5 af 8

6 Indstillinger og opsætning, der skal foretages i det nye regnskab. Bemærk at alle forslag til arts- og formåls kontonumre kun er vejledende. Du skal altid selv vurdere hvilket kontonummer, der skal bruges i forhold til din egen kontoplan. Ved overgang til ny kontoplan er der en række indstillinger som skal sættes op inden systemet kan tages i brug til bogføring og fakturering. For at regnskabet og kirkegårdssystemet vil virke korrekt med de nye art/formål og momskoder, skal nedenstående punkter gennemgås inden der påbegyndes bogføring i regnskabsår Opsætning af regnskab: 1. Opsætning af kontoplan under Regnskab Kontoplan: a. Opsætning af afstemningskonti: Klik på den konto du ønsker skal være en afstemningskonto og klik på Detaljer. Klik i feltet Kontoen afstemmes, så det er markeret med et flueben b. Opsætning af kontoalias: Klik på den konto du ønsker skal have et alias til brug i kladden, f.eks. B for bank eller C for checkkonto, og klik på Detaljer. Klik i feltet Kontoalias og angive det bogstav eller tal du ønsker som alias til kontoen. 2. Oprettelse af momskoder i h.h.t. de nye momsregler under Regnskab Stamoplysninger Momskoder 3. Opsætning af egenkapital og øredifferencekonto under Regnskab Stamoplysninger Opsætning af regnskab Regnskabsår Detaljer. Side 6 af 8

7 Opsætning af Debitorsystemet: 1. Samlekonto (f.eks ) på debitorgrupperne skal angives under Debitor Stamoplysninger Debitorgrupper Detaljer 2. Anvendes rentebetingelser skal gebyrkonto og gebyrmomskode angives under Debitor Stamoplysninger Rentebetingelser Detaljer Opsætning af Kreditorsystemet: 1. Samlekonto (f.eks ) på kreditorgrupper skal angives under Kreditor Stamoplysninger Kreditorgrupper Detaljer 2. Anvendes rentebetingelser skal gebyrkonto og gebyrmomskode angives under Kreditor Stamoplysninger Rentebetingelser Detaljer (samme rentebetingelser som under debitorer Opsætning af faktura: 1. Hvis der anvendes kontantfakturering skal modkonto angives under Salg Faktura Funktioner Indstilling Opsætning af kirkegårdssystem: 1. Anvendes tilbudssystemet skal modkonto angives under Kirkegård Tilbud Accept af tilbud Indstillinger 2. Anvendes legatberegningen skal modkonto angives under Kirkegård Legatberegning Indstillinger 3. Momskoder på alle varer der skal beregnes moms på skal angives. Dette gøres på den enkelte vare under Vare Varekartotek på fanen Salg. Husk også at angive en momskode under Indstillinger, hvor der tidligere har været angivet en momskode her 4. Salgskonto (f.eks , , , , , , , ) og formål (f.eks. 4000, 4100) på den enkelte varegrupper angives under Vare Stamplysninger Varegrupper Detaljer 5. Hvis der køres flere kirkegårde under samme regnskab, kan/skal der indtastes en steddimension i kartoteket over kirkegårde. Denne dimensionskode bliver automatisk overført på fakturaen uanset om den dannes via automatisk fakturering eller manuelt. På den måde kan salget på de enkelte kirkegårde skilles fra hinanden alene på steddimensionskoden. Side 7 af 8

8 Opsætning af graversystem: 1. Momskoder, salgskonto og formål på alle varer angives. Dette gøres på den enkelte vare under Graversystem Vare. De varer der ikke skal beregnes moms på, skal der ikke angives en momskode på, kun en salgskonto og formål. 2. Se beskrivelsen af moms, salgskonti og formål tidligere i denne vejledning Når regnskabet skal startes op, skal følgende bogføres i en kladde under Regnskab Bogføring: Åbningsbalance i h.h.t. Kirkeministeriets vejledning vedrørende dette. Alle poster SKAL bogføres som primoposter. Anvendes der specielle opsætninger med Afdeling Bærer og Formål (de gamle dimensionsbetegnelser) kontaktes Brandsoft for nærmere aftale om hvordan dette anvendes i det nye regnskabssystem for Specielt til regnskabs- og kirkegårdssystemer, der skal starte som nye fællessystemer efter 1/1-2011, gør vi opmærksom på, at i husker at vælge det rigtige regnskab inden 2011 påbegyndes. Side 8 af 8

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

BRANDSOFT. Nyhedsbrev OBS! Brandsoft 1984-2009 25 år DECEMBER 2009 STATUS FOR 2009 OG 25 ÅR PÅ BAGEN. I dette nyhedsbrev

BRANDSOFT. Nyhedsbrev OBS! Brandsoft 1984-2009 25 år DECEMBER 2009 STATUS FOR 2009 OG 25 ÅR PÅ BAGEN. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev DECEMBER 2009 Deltag i vores Julekonkurrence Se side 9 BRANDSOFT I dette nyhedsbrev Status for 2009 1 Ny medarbejder 2 Hjemmesider 2 Backup via internet 2 25 år med Brandsoft 4 Kurser 8 Ny kontoplan

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale Mamut Business Software Introduktion Økonomistyring, logistik og personale Introduktion til Mamut Business Software Økonomistyring, logistik og personale Version: 12.1. Partnr.: MBS.MAN.FIN.12.DK 002 Producent

Læs mere

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen.

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Edb-registrering Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Alle virksomheder anvender en eller anden form for økonomistyring. Denne styring kan i princippet være manuel, d.v.s. helt uden anvendelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Nye kurser vedr. Brandsoft Kirkeregnskab:

Nye kurser vedr. Brandsoft Kirkeregnskab: Nye kurser vedr. Brandsoft Kirkeregnskab: Revideret 1.december 2011 På baggrund af en del henvendelser fra kasserere og regnskabsførere, der har ønsket mere overblik over programmets faciliteter og uddata,

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere