Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015"

Transkript

1 Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Pkt. 1 valg af dirigent og referent Lili vælges som dirigent. Kristian Elof vælges som referent. Pkt. 2 Bestyrelsens årsberetning fremlagt af formanden Jacob Det hele starter i vinteren 2014 hvor der er uvejr i Copenhagen Suborbitals. Der er en gruppe medlemmer i CS der har ubåden UC-3 Nautilus som deres primære fokus. Ideen om at opsplitte Copenhagen Suborbitals i en ubådsforening og en raketforening opstår. På den ekstraordinære generalforsamling i Copenhagen Suborbitals 3. marts 2014 stilles forslag om at udskille ubåden i en selvstændig forening. Forslaget bliver enstemmigt vedtaget. 19. marts 2015 afholdes stiftende generalforsamling i Ubådsforeningen UC-3 Nautilus. Fødselsdag om 15 dage. Foreningen har som nyoprettet ingen midler, intet værktøj intet andet end en ubåd. Ubådsforeningen får lov at låne værktøj og værksted af Copenhagen Suborbitals. Copenhagen Suborbitals ligger i udflytning fra den gamle hal (boblehallen husnummer 185) til en anden hal (den firkantede grønne husnummer 183A) i stiftelsesperioden. Copenhagen Suborbitals fraflytter den gamle hal (boblehallen 185) ved udløb af lejekontrakten - udgangen af Maj måned UC-3 henstår derefter på åbent land i nærheden af det tomme fraflyttede værksted. Områdets ejer Refshaleøens Ejendomsselskab søger ny lejer til området, hvorfor ubåden står på et areal hverken ubådsforeningen eller Copenhagen Suborbitals lejer, og hvortil Refshaleøens Ejendomsselskab søger en ny lejer. Copenhagen Suborbitals opnår en overenskomst med Refshaleøens Ejendomsselskab om at UC-3 Nautilus kan blive stående i en kort periode uden at betale leje, mod at Copenhagen Suborbitals accepterer ikke at få sit depositum for lejemålet retur før ubåden er væk. Årsagen til det kan lade sig gøre at få en sådan overenskomst med Refshaleøens Ejendomsselskab er at en rettidig flytning inden lejemålets udløb var praktisk umuligt på grund af afspærringer i fbm. Eurovision Song Contest. Denne fandt sted i de sidste to måneder af lejemålets løbetid, og spærrede for adgangen til Boblehallen med lastvogne, kraner og blokvogne. I denne periode gøres der forsøg på at arbejde på UC-3 Nautilus ved at køre værktøj mv. fra det nye Copenhagen Suborbitals værksted til ubåden, hver gang der skal arbejdes og retur ved arbejdsdagens ophør. Det er meget ineffektivt. I Juni 2014 lykkes det at flytte UC-3 Nautilus til det nye Copenhagen Suborbitals værksted (den grønne hal 183A). Dette fører til en opblomstring i aktiviteterne da der nu er værktøj, strøm og værksted lige ved ubåden. Der laves en formaliseret lejeaftale med Copenhagen Suborbitals, leje pris er 1000 kr pr. måned for at have ubåden stående og bruge foreningens værktøj og værksted.

2 Onsdag bliver fast ubåds dag. I sommeren 2014 laves ekstra arbejdsdage i weekender. Der er kontinuitet i arbejdet. Arbejdshold finder sammen og opnår god fremdrift. I sommeren 2014 opstår et problem omkring koøje glassene. Det viser sig at koøjerne er skæve. Man vælger det man mener er den rigtige løsning for deres renovering, på trods af at det vil koste yderligere et halvt år på land. Nogle vil mene renoveringsarbejdet udføres i en standard over middel. Mange i UC-3 lægger en faglig stolthed i arbejdet og vil hellere gøre det rigtigt end hurtigt. Dette var glade dage. Ejerskabsproblematikken blev et emne henover sommeren. I første omgang regnedes det for en mindre formalitet. Bestyrelsen arbejdede med problematikken sideløbende med renoverings arbejdet. Der forhandles og drøftes internt i foreningen herunder med Peter Madsen. 13. Januar 2015 går ejerskabs konflikten i hårdknude. Der havde været forhandlet meget med Peter Madsen i tiden op til dette, men nu går det i hårdknude. Problemet tages op med medlemmerne og medlemmernes fokus skifter fra renovering til ejerskabs konflikten. Renoveringsarbejdet går i stå fra januar 2015 som følge af dette. Peter har nogle kardinalpunkter han ikke vil gå på kompromis med, ligeledes har ubådsforeningen. For nyligt vælger Peter Madsen at flytte debatten til offentligheden via sin blog på ing.dk. Det var ikke ubådsbestyrelsens ønske at det skete. Ubådsbestyrelsen vælger som modsvar at lægge skriftlig dokumentation for forhandlingsprocessen med Peter Madsen frem på websiden. Ubådsbestyrelsen mener der er sket en overdragelse af ubåden. Peter har sagt båden tilhører først Copenhagen Suborbitals siden ubådsforeningen. Dette dokumenteres bl.a. med citater fra en række blogs Peter Madsen har skrevet på ing.dk, dateret helt tilbage fra 2009 og til efteråret Peter Madsen deltager i den generalforsamling i Copenhagen Suborbitals hvor forslaget om stiftelse af ubådsforeningen behandles. Han selv taler for forslaget og stemmer for forslaget. Hvordan det kan tolkes anderledes end som en accept af og støtte til overdragelse af UC-3 Nautilus fra Copenhagen Suborbitals til ubådsforeningen, kan ubådsforeningen ikke se. Det startede med drømmen om at bygge og sejle ubåd, og i stedet sidder vi nu i en strid der har afbrudt renoveringen. Pkt. 3 regnskab Jesper fremlægger regnskabet. 18 aktive og 7 passive medlemmer. Indtægter fra kontingent fra medlemmerne Udgifter til husleje hos CS 1000 kr /md. Udgifter til materialer Indtægter ,37 kr Udgifter ,17 kr

3 Årets resultat 5.988,20 kr Balance 7863,20 kr Revisoren (Scott) har godkendt regnskabet Pkt. 4 Indkomne forslag Kun bestyrelsen har fremsat forslag De fremsatte forslag er udarbejdet for dage siden for at overholde tidsfristerne. Tingene har udviklet sig i mellemtiden. Der er stillet en række forslag som skal ses som alternativer. Der ønskes en indledende debat om emnerne, hvorefter der gerne skulle være enighed om et af forslagene. Bestyrelsen mener der er sket en overdragelse af UC-3 ejerskab til ubådsforeningen. Pga. Peters offentliggørelse og udviklingen siden da, vil bestyrelsen mene at der pt. ikke kan stemmes om visse af forslagene. I stedet vil man indkalde til en ekstraordinær generalforsamling efter det juridiske har været undersøgt. Bestyrelsen trækker derfor forslagene om vedtægtsændringerne tilbage. Bestyrelsen fremlægger hvad der skete om aftenen februar 2015, og som man mener, er årsagen til at Peter Madsen tog sagen offentlig. Bestyrelsen valgte at ekskludere Peter Madsen fordi man mente Peter Madsen ikke havde bidraget til at løse ejerskabskonflikten. Ved ikke at anerkende at ejerskabet til ubåden var overdraget til ubådsforeningen modarbejdede Peter Madsen foreningens formål. Det ville være en fordel at kunne debattere emnet og klare hovedet. Besked fra PM fremlagt af Jacob: ca 14 dage gammel besked. "PM vil ikke holde en luge lukket i den ubåd for dem der har lagt arbejde i den." Derefter går det hele offentligt. På en storskærm fremvises sms, websider mv. fra Peter Madsen (de er vedlagt som bilag i stedet for at blive refereret på skrift her) Peter Madsen har tidligt i forhandlingsprocessen meddelt Jacob i fortrolighed at han overvejede at indregistrere UC-3 Nautilus i regi af Raket Madsens Rumlaboratorium. Lili har kontaktet Skibsregisteret der bekræfter at Peter Madsen 11. februar 2015 på vegne af Raket Madsens Rumlaboratorium Aps. har indsendt en ansøgning til Skibsregisteret om registrering af UC-3 Nautilus. Lili: Vi har talt med to advokater, der har kigget materialet igennem. De siger en anerkendelsesdom vil give ubådsforeningen medhold i at den har ejerskab. Lili: Vi skal vide hvad en sådan retssag tager i tid og koster. Alt fra 500 kr og 6 uger til langt mere er blevet nævnt. Opfordrer til at overveje sagen.

4 Lorck: Hvori ligger Peter Madsens trusler. Afhænger det ikke af øjnene der ser? Jacob: Det er min tolkning at det er en trussel. Det er bestyrelsens ansvar at sikre medlemmernes sikkerhed og interesser. Med de modstridende Peter Madsen udmeldinger er det vanskeligt at sige med sikkerhed hvad Peter Madsen vil gøre i fremtiden Martin: Det at han vil være en "forbandelse" ser han som en trussel. Morten: Tolker som: Der kommer ikke ro, der vil ske mere og så længe Peter Madsen vil den ubåd. Lili: Peter har i første omgang kørt på vores juridiske sårbarhed - at vi er afhængig af at få en underskift fra ham som substitut for værft, for at kunne indregistrere ubåden. Måske Peter Madsen er blevet opmærksom på at han ikke står til at vinde en retslig strid. Nu kører han så sagen på følelserne i pressen via ing.dk. Mange læsere gennemskuede dog sagen. Peter Madsen svarede ikke på læsernes kritiske spørgsmål. Han har nu prøvet den offentlige krigsførelse, nu prøver han så uspecificerede trusler om at vores fremtidige liv med ubåden aldrig vil blive lykkeligt. Jacob: en ting er den offentlige debat, en anden er vores interne situation. Lorck: Lad os analysere os frem til hvad Peter Madsen tænker. Han vil vedblive med at have adgang til sin ubåd og kunne sejle med den nu og da. Carsten: Var vi ikke enige om at UC-3 Nautilus var afskrevet i vort regi? Det har vi jo talt om på medlemsmøderne i januar-februar. Enten doneres UC-3 Nautilus til PM og find selv andre aktiviteter, eller bliv på UC-3 Nautilus sammen med Peter Madsen. Forløbet har været hæsligt. Ønsker at være sammen med medlemmerne om ubådsforeningen om at hamre, banke, bygge og sejle. Vil personligt helst i gang med at bygge en ny ubåd og navngive den efter Jules Vernes båd der sænkede Nautilus. Martin: Peter Madsen havde brugsret til ubåden qua. sit æresmedlemsskab. Altså havde han det det han nu kræver. Peter Madsen krævede dertil betingelsesløs brugsret til ubåden. Det er umuligt af juridiske/forsikringsmæssige årsager. Det krav udløste den situation vi nu står i. Giver vi ham nu ubåden efter alt dette, vil det være som at give et barn slik fordi det hyler og skaber sig i kassekøen i supermarkedet. Morten: Glæden ved ubåden forsvandt i forløbet januar-februar Der er to muligheder: UC-3 Nautilus med Peter Madsen, eller giv den til ham på en eller anden måde. På ingen andre måde får vi fred. Nørregaard: Ser som Morten de to muligheder. Ingen mulighed for at have Peter Madsen med i foreningen. Det duer ikke. Hvis der føres retssag kommer Peter Madsens kreditorer måske på banen: Per Toft kommer formentligt ind over og siger han vil have sit krav mod Peter Madsen tilfredsstillet via UC-3 Nautilus, Skat kunne også tænkes at stille et krav. Lili: Vi skal ikke betale skat som forening. Det har vi haft en advokat på

5 Lorck: Kan forstå Peter vil have en særlig aftale. Æresmedlemsskab er ikke nok for PM, for da kan han smides ud. Lorck: Skal generalforsamlingen tage stilling til eksklusionen? Jacob: Bestyrelsen kan ekskludere. Den ekskluderede kan vælge at indbringe eksklusionen for næstfølgende GF. Det har Peter Madsen valgt ikke at gøre. Lorck: Bør vi ikke for en god ordens skyld debattere eksklusionen? Jacob: Eksklusionen har været oppe at vende under forhandlingerne. Bestyrelsen har overfor Peter Madsen foreslået at fjerne den del af vedtægterne der tillod eksklusion pga modarbejdelse. Det var PM ikke tilfreds med, han mente kun en brugsret ubetinget af medlemsskab var nok for ham. Jacob: Der er opstillet to løsningsforslag, Jacob har endnu ikke sagt hvilken han selv stemmer for. Nørregaard: Har advokaten taget stilling til Per Toft spørgsmålet? Lili: Ja Insolvens og Toft er vendt med advokaten, der mente at da PM i seks år har sagt det var foreningen Copenhagen Suborbitals der ejede ubåden, så ville sagen falde ud til at foreningen ejede båden. Morten: Kan Peters registrering i Skibsregisteret i sit firmas navn ændre stillingen retsmæssigt? Lili: PM har et forklaringsproblem ifbm. Skibsregisteret. Hvordan er ubåden kommet i Raketmadsens Rumlaboratoriums besiddelse? Lili: Vil PM påstå der har eksisteret en skyggeforening der har ejet ubåden siden 2008 men forholdt sig tavs? Carsten: Der er meget juristeri og snak i det her. Vi kryber udenom det store spørgsmål: vil vi gå rettens vej eller give båden til PM? Vil vi inkludere PM i foreningen igen? Jeg har ikke lyst til at inkludere PM igen, eller at gå rettens vej. Jeg har heller ikke lyst til at aflevere den som skrot. Ubåden kan sejle uden mig med PM. Skal vi tage slagsmålet eller give den til PM? Giv den som en gave, så markerer vi at vi ejer båden indtil vi beslutter at aflevere den til PM Jacob: Peter Madsens privatøkonomi er sådan set sagen uvedkommende, men er ubåden i ubådsforeningen, har den trygge rammer. Lorck: Peter ønsker ikke at eje ubåden. Bl.a. pga. jura. Peter ønsker ubåden er ejet af foreningen, men at han kan få en garanti for at kunne bruge ubåden uden at kunne blive ekskluderet i fremtiden. Carsten: Det var jo de forhold Peter havde, så hvorfor har han rejst denne konflikt? Martin: Lader vi RML indregistrere ubåden og de henter båden uden vi gør indsigelser, så risikerer vi stadigt at stå som ejer og få problemer hvis der kommer en sag i fremtiden da vi jo er ejer juridisk. Vi skal markere ejerskab og donere den til en 3. part, derved slipper vi for fortsat at have ansvar for

6 den. Elof: Beretter om sit forhold til Nautilus i perioden Lili: Som æresmedlem havde Peter Madsen mulighed for at komme hver onsdag og arbejde på den, det benyttede han sig meget sjældent af. Han er blevet afvist til to CS arrangementer hvor CS ikke ville have ham til at være en del af deres arrangement. Han er blevet tilbudt sin egen indgang igennem en ny dør i hegnet til der hvor ubåden står nu. Det afviste Peter Madsen. Han ville have ubåden over til sit værksted, på trods af at det ville stoppe arbejdet på ubåden fordi hans værksted ikke har værktøj og maskiner til at vedligeholde ubåden. Brugsret uden medlemsskab er forsikringsmæssigt og juridisk umuligt. Lorck: Den der sejler båden har ansvaret Lili: Der er rederansvar i en forening. Det kan man ikke fraskrive sig. Lorck: Hvor er Peter Madsens retssikkerhed i det? Lili: Det har vi lige svaret på Niels: Jeg har egentligt regnet ubåden for tabt i dette forløb. Var glad for menneskene så derfor tændt på ny ubåd, men mener nu en ny ubåd er for stort et projekt. Vil nu hellere have UC-3 Nautilus ud at sejle igen i vores forening ved at holde på ejendomsretten. En åben dør for Peter Madsen hver onsdag kunne være et fint træk, ligeledes kunne han søge om medlemsskab af foreningen. Carsten: Vi taler om det samme igen og igen. Lad os tage beslutning Emil: Hvad er Copenhagen Suborbitals holdning til at UC-3 Nautilus foreningen beholder båden? Elof: Kan ikke garantere evigt lejemål på nuværende plads da Copenhagen Suborbitals selv bor til leje på en tidsbestemt kontrakt. Copenhagen Suborbitals taber goodwill og støttemedlemmer pt. pga. striden med Peter Madsen i offentligheden. Ubådens strid gør intet godt for denne udvikling. Jacob: Konsekvenser skal gennemtænkes Elof: Den der handler vinder. Passivitet har konsekvenser. Carsten: Kan vi ikke træffe en afgørelse Morten: Ønsker afklaring nu, nogle af de mulige udfald vil betyde personlig udmelding af foreningen. Carsten: Hvad skal vi bruge to ugers overvejelses og undersøgelses tid til? Vi slipper aldrig for Peter Madsen. Vi kan nok vinde sagen juridisk, men kan vi vinde den i offentligheden, i pressen og moralsk? Vil striden ikke forfølge os i lang tid. Nørregaard: Hvorledes vil dette skade Copenhagen Suborbitals? Kan sagen lukke Copenhagen

7 Suborbitals? Carsten: Se på debatten på ing.dk, Copenhagen Suborbitals har gjort intet i striden henover året udover få officielle forklarende statements. Alligevel taber Copenhagen Suborbitals Support støtte medlemmer. Nørregaard: Det er en stor konsekvens hvis ubådsbeslutningen lukker Copenhagen Suborbitals. Martin: Enten beholder vi eller også giver vi væk. Det kan vi stemme om nu. Dem der vil kæmpe for ubåden kan nok have behov for at få vurderet omfanget af det juridiske før de går ind i det. Carsten: Meget enig med Martin Lili: Lige nu synes jeg ikke vi skal tage en afstemning fordi der er sket så meget de seneste dage og kommet så mange nye informationer som advokaten pt. kigger på. Nørregaard: Har Copenhagen Suborbitals nogen holdning til den ubåd? Elof: Copenhagen Suborbitals mente ubåden var ude af Copenhagen Suborbitals da ubådsforeningen blev stiftet. Copenhagen Suborbitals har ikke taget nogen officiel stilling til det nuværende strid. Elof: Tænk pressehåndtering. Det er historien i offentligheden I hver især bliver bedømt på. Carsten: Der er intet nyt i sagen siden ubådsforeningen blev stiftet. Shitstormen i pressen fra Peter Madsen er det eneste nye Lili: Det nye er praktiske diskussioner med advokaten om hvordan det juridiske kan ordnes. Tid og økonomi Carsten: Det er nok naivt at tro denne strid i offentligheden ikke vil ramme Copenhagen Suborbitals. Emil: Hvad vil vi opnå med en retssag? Ønsker ikke at nægte Peter Madsen adgang til ubåden uanset hvad. Niels: Nørregaard, du er den anden der har bygget ubåden, og pt. Eneste æresmedlem, hvad er din holdning? Nørregaard: Jeg ser denne strid som et langt helvede. Jeg kan lide at konstruere ting, men ikke sejle i dem. Vil hellere bygge nyt end bokse med noget gammelt. Vil gerne bygge noget nyt der er 100% foreningens eget. Det vil også give stor respekt udadtil at bygge en ny ubåd. Det vil jeg synes er sjovt. Morten: PR-mæssigt ville bedste udfald være en aftale nu, hvor vi giver båden væk. Går vi ind i et retsforløb, går vi ind i et langt helvede. Martin: Foreslår en vejledende afstemning om aflevering vs retsstrid for at se hvad resten af mødet skal arbejde med.

8 Jacob: Er folk tilstrækkeligt oplyste pt til at træffe valget? Det må være kriteriet for om vi kan stemme i dag eller om 14 dage. Carsten: Jeg støder på folk ude i byen der tror CS er døde og PM lever videre. Kan vi vinde pressen? Pause stemmeberettigede til stede, dertil 2 fuldmagter, ialt 16 stemmer repræsenteret. Jacob: Vejledende afstemning: hvor mange mener sig klar til at stemme: 0 imod, 0 blank, 16 for. Enstemmigt vedtaget. Jacob: Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om at få lov at trække sin tilbagekaldelse af sine forslag tilbage. Vedtages uden modstand. Elof: I fald der stemmes for donering til Peter Madsen, har ubådsforeningen stadigt pligt til at rydde pænt op og få alt UC-3 relateret væk fra Copenhagen Suborbitals lejemål, samt få skriftlig tilsagn fra PM om at det han får overdraget er netop det der udgør UC-3 Nautilus og at der ikke kan stilles efterfølgende krav mod Copenhagen Suborbitals eller mod ubådsforeningen. Afstemning om overdragelse Til afstemning: Overdragelse af ubåden til Peter Madsen som privatperson, eller til en af Peter Madsen udpeget juridisk person. Ja for overdragelse, nej for ikke at overdrage. Skriftlig afstemning om overdragelse: 12 ja, 1 nej, 3 blanke Forslaget om overdragelse er vedtaget med 75% af de repræsenterede stemmer for. Carsten: Vi skal tænke overdragelse igennem, både hvad angår hvad der indgår i ubåden og hvordan det håndteres i pressen. Jacob: Sandheden fremlagt i pressen er bedste vej frem Carsten: Er pressehistorien at vi ejer men overdrager, eller at vi giver op? Morten: Vi har en stærk sag hvis den fremlægges rigtigt. Niels: Advokaten siger vi ikke kan andet end sige det er vores og vi overdrager den. Elof: Læg alt frem. Med datoer og grundig dokumentation. Men lav en kort, meget kort opsummering med højdepunkterne og links til dokumentationen. Det er det de fleste læser.

9 Morten: Historien om at den blev givet tilbage til skaberen, er vel en god presse historie Nørregaard: Peter Madsen har jo sagt folk der har bygget på båden er velkomne hos ham. Lili: Peter skal nok sige hvad han ønsker at sige, vi skal holde os til at fortælle sagen fra vores side. Vi skal være sobre og ærlige fremover ligesom vi har været i denne proces. Vi har aldrig ønsket denne konflikt. Vi har styr på vores juridiske grundlag og har advokaters ord for at vi ejer ubåden. Morten: Behøver det juridiske at nævnes i en pressemeddelelse? Scott: Peter Madsens kommentar om at folk der tidligere har bygget på båden kan vi nøjes med at takke for, men ellers ikke gøre mere ud af. Niels: Hvis det bliver forfattet i nogenlunde samme stil som det øvrige der er kommet ud, så er det fint, det har været godt arbejde indtil nu så har tillid til bestyrelsen også klarer denne kommunikation Lili: Vi skal i kommunikationen holde os til kernen i sagen. Vi skal ikke bruge kræfter på at takke for et tilbud fra Peter Madsen, når vi ikke tror det er ærligt ment og de fleste ikke vil benytte sig af det. 4.2 Afstemning om ændring af vedtægternes paragraf 1.1 (navn): "Ubådsforeningen af 2015" Enstemmigt vedtaget 4.3 Afstemning om ændring af vedtægternes paragraf 2.1 (formål): "Foreningens formål er at afholde og deltage i forskellige arrangementer om eller med ubåde, samt andet søfartsmæssigt indhold". Enstemmigt vedtaget 4.4 Afstemning om fjernelse af vedtægternes paragraf 3.5 (æresmedlemmer): Enstemmigt vedtaget Pkt. 5 Fremlæggelse af kommende års budget Bestyrelsen stiller som forslag at foreningens medlemskontingent (for både aktive og passive medlemmer) reduceres til 50 kroner for resten af 2015, med forfald sidste bankdag i april og at det årlige medlemskontingent indtil videre sættes til 50 kroner årligt, ligeledes med forfald sidste bankdag i april. Elof: Overlevering til Peter Madsen kan komme til at koste tid og penge, samt skabe splid og give ævl og kævl. Den aktivitet skal der tages højde for i budgettet. Lili: Ifølge advokaten kan vi tilpligte Peter Madsen at hente den inden for en måned, og sende den til skrot hvis han ikke gør det. Jacob: Genstande der kun giver mening på ubåden bør følge med den. Mange: Peter Madsen må selv afholde udgifterne ved en flytning.

10 Martin: Formålet med det nye lave kontingent er at fastholde medlemmerne i en tænke og planlægnings periode. Det er ikke rimeligt at forvente folk vil vedblive med at betale det nuværende kontingent i en afklarings periode hvor det er uklart hvad man betaler til. 5.1 Forslag om ny kontingent fastsættelse: 13 ja, 0 nej, 3 blanke Jesper fremlægger budgetforslag udarbejdet ud fra den forudsætning at ubåden overdrages. Det vedlægges. Budgetforslaget vedtages enstemmigt Pkt. 6 Valg til bestyrelsen På valg er Per Garbos som ikke modtager genvalg. Jacob: Kan bestyrelsen ikke blive fuldtallig er foreningen de facto opløst. Derfor henstilles det til at en stiller op. Morten opstiller. Han indvælges med enstemmighed. De to bestyrelses suppleanter er på valg for et år ad gangen. De to nuværende suppleanter, Martin P og Lili genopstiller ikke. Niels og Martin Hans opstiller som suppleanter og vælges med enstemmighed. Pkt. 7 Valg af revisor og revisor suppleant De nuværende Peter Scott som revisor og Kristian Elof som suppleant genopstiller og vælges med enstemmighed. Pkt. 8 Eventuelt Carsten: Opfordrer til en åben intern debat om fremtidige planer Carsten: Tak til krigskabinettet Jacob: Er glad for sammenholdet i foreningen. Håber det kan fortsætte på et nyt projekt. Elof: Hvorledes kan raketklubben få besked om det der er besluttet på nærværende generalforsamling? Må referatet f.eks. sendes til CS medlemmer? Jacob: Referatet bør offentliggøres, så intet problem at vise det til CS. Dog kan det være betimeligt at vente til ubådsforeningen har udsendt pressemeddelelse mv.

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN J. nr. 2447/220 T/ VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningen bærer navnet Foreningen Misbrugsportalen. 1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 1.3. Foreningen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011.

Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011. Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011. 1. Valg af dirigent. Anette Møller valgt. Hun takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

V e d t æ g t e r. Snekkersten Idræts Forening

V e d t æ g t e r. Snekkersten Idræts Forening Snekkersten Idræts Forening V e d t æ g t e r for Snekkersten Idræts Forening 1. Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Snekkersten Idræts Forening forkortet SIF. I nærværende vedtægter anvendes betegnelsen:

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 17. februar 2014

Referat af Ordinær Generalforsamling 17. februar 2014 Referat af Ordinær Generalforsamling 17. februar 2014 Copenhagen Suborbitals Valg af dirigent I sin egenskab af fungerende formand byder Peter Madsen velkommen og udfører valg af dirigent. Flemming Nyboe

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 15.april 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14)

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Dagsorden : 1. Valg af dirigent og referent. 2. Afstemning om nye vedtægtsændringer 3. Valg til bestyrelsen 4. Valg til udvalg 5. Afstemning

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere