Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015"

Transkript

1 Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Pkt. 1 valg af dirigent og referent Lili vælges som dirigent. Kristian Elof vælges som referent. Pkt. 2 Bestyrelsens årsberetning fremlagt af formanden Jacob Det hele starter i vinteren 2014 hvor der er uvejr i Copenhagen Suborbitals. Der er en gruppe medlemmer i CS der har ubåden UC-3 Nautilus som deres primære fokus. Ideen om at opsplitte Copenhagen Suborbitals i en ubådsforening og en raketforening opstår. På den ekstraordinære generalforsamling i Copenhagen Suborbitals 3. marts 2014 stilles forslag om at udskille ubåden i en selvstændig forening. Forslaget bliver enstemmigt vedtaget. 19. marts 2015 afholdes stiftende generalforsamling i Ubådsforeningen UC-3 Nautilus. Fødselsdag om 15 dage. Foreningen har som nyoprettet ingen midler, intet værktøj intet andet end en ubåd. Ubådsforeningen får lov at låne værktøj og værksted af Copenhagen Suborbitals. Copenhagen Suborbitals ligger i udflytning fra den gamle hal (boblehallen husnummer 185) til en anden hal (den firkantede grønne husnummer 183A) i stiftelsesperioden. Copenhagen Suborbitals fraflytter den gamle hal (boblehallen 185) ved udløb af lejekontrakten - udgangen af Maj måned UC-3 henstår derefter på åbent land i nærheden af det tomme fraflyttede værksted. Områdets ejer Refshaleøens Ejendomsselskab søger ny lejer til området, hvorfor ubåden står på et areal hverken ubådsforeningen eller Copenhagen Suborbitals lejer, og hvortil Refshaleøens Ejendomsselskab søger en ny lejer. Copenhagen Suborbitals opnår en overenskomst med Refshaleøens Ejendomsselskab om at UC-3 Nautilus kan blive stående i en kort periode uden at betale leje, mod at Copenhagen Suborbitals accepterer ikke at få sit depositum for lejemålet retur før ubåden er væk. Årsagen til det kan lade sig gøre at få en sådan overenskomst med Refshaleøens Ejendomsselskab er at en rettidig flytning inden lejemålets udløb var praktisk umuligt på grund af afspærringer i fbm. Eurovision Song Contest. Denne fandt sted i de sidste to måneder af lejemålets løbetid, og spærrede for adgangen til Boblehallen med lastvogne, kraner og blokvogne. I denne periode gøres der forsøg på at arbejde på UC-3 Nautilus ved at køre værktøj mv. fra det nye Copenhagen Suborbitals værksted til ubåden, hver gang der skal arbejdes og retur ved arbejdsdagens ophør. Det er meget ineffektivt. I Juni 2014 lykkes det at flytte UC-3 Nautilus til det nye Copenhagen Suborbitals værksted (den grønne hal 183A). Dette fører til en opblomstring i aktiviteterne da der nu er værktøj, strøm og værksted lige ved ubåden. Der laves en formaliseret lejeaftale med Copenhagen Suborbitals, leje pris er 1000 kr pr. måned for at have ubåden stående og bruge foreningens værktøj og værksted.

2 Onsdag bliver fast ubåds dag. I sommeren 2014 laves ekstra arbejdsdage i weekender. Der er kontinuitet i arbejdet. Arbejdshold finder sammen og opnår god fremdrift. I sommeren 2014 opstår et problem omkring koøje glassene. Det viser sig at koøjerne er skæve. Man vælger det man mener er den rigtige løsning for deres renovering, på trods af at det vil koste yderligere et halvt år på land. Nogle vil mene renoveringsarbejdet udføres i en standard over middel. Mange i UC-3 lægger en faglig stolthed i arbejdet og vil hellere gøre det rigtigt end hurtigt. Dette var glade dage. Ejerskabsproblematikken blev et emne henover sommeren. I første omgang regnedes det for en mindre formalitet. Bestyrelsen arbejdede med problematikken sideløbende med renoverings arbejdet. Der forhandles og drøftes internt i foreningen herunder med Peter Madsen. 13. Januar 2015 går ejerskabs konflikten i hårdknude. Der havde været forhandlet meget med Peter Madsen i tiden op til dette, men nu går det i hårdknude. Problemet tages op med medlemmerne og medlemmernes fokus skifter fra renovering til ejerskabs konflikten. Renoveringsarbejdet går i stå fra januar 2015 som følge af dette. Peter har nogle kardinalpunkter han ikke vil gå på kompromis med, ligeledes har ubådsforeningen. For nyligt vælger Peter Madsen at flytte debatten til offentligheden via sin blog på ing.dk. Det var ikke ubådsbestyrelsens ønske at det skete. Ubådsbestyrelsen vælger som modsvar at lægge skriftlig dokumentation for forhandlingsprocessen med Peter Madsen frem på websiden. Ubådsbestyrelsen mener der er sket en overdragelse af ubåden. Peter har sagt båden tilhører først Copenhagen Suborbitals siden ubådsforeningen. Dette dokumenteres bl.a. med citater fra en række blogs Peter Madsen har skrevet på ing.dk, dateret helt tilbage fra 2009 og til efteråret Peter Madsen deltager i den generalforsamling i Copenhagen Suborbitals hvor forslaget om stiftelse af ubådsforeningen behandles. Han selv taler for forslaget og stemmer for forslaget. Hvordan det kan tolkes anderledes end som en accept af og støtte til overdragelse af UC-3 Nautilus fra Copenhagen Suborbitals til ubådsforeningen, kan ubådsforeningen ikke se. Det startede med drømmen om at bygge og sejle ubåd, og i stedet sidder vi nu i en strid der har afbrudt renoveringen. Pkt. 3 regnskab Jesper fremlægger regnskabet. 18 aktive og 7 passive medlemmer. Indtægter fra kontingent fra medlemmerne Udgifter til husleje hos CS 1000 kr /md. Udgifter til materialer Indtægter ,37 kr Udgifter ,17 kr

3 Årets resultat 5.988,20 kr Balance 7863,20 kr Revisoren (Scott) har godkendt regnskabet Pkt. 4 Indkomne forslag Kun bestyrelsen har fremsat forslag De fremsatte forslag er udarbejdet for dage siden for at overholde tidsfristerne. Tingene har udviklet sig i mellemtiden. Der er stillet en række forslag som skal ses som alternativer. Der ønskes en indledende debat om emnerne, hvorefter der gerne skulle være enighed om et af forslagene. Bestyrelsen mener der er sket en overdragelse af UC-3 ejerskab til ubådsforeningen. Pga. Peters offentliggørelse og udviklingen siden da, vil bestyrelsen mene at der pt. ikke kan stemmes om visse af forslagene. I stedet vil man indkalde til en ekstraordinær generalforsamling efter det juridiske har været undersøgt. Bestyrelsen trækker derfor forslagene om vedtægtsændringerne tilbage. Bestyrelsen fremlægger hvad der skete om aftenen februar 2015, og som man mener, er årsagen til at Peter Madsen tog sagen offentlig. Bestyrelsen valgte at ekskludere Peter Madsen fordi man mente Peter Madsen ikke havde bidraget til at løse ejerskabskonflikten. Ved ikke at anerkende at ejerskabet til ubåden var overdraget til ubådsforeningen modarbejdede Peter Madsen foreningens formål. Det ville være en fordel at kunne debattere emnet og klare hovedet. Besked fra PM fremlagt af Jacob: ca 14 dage gammel besked. "PM vil ikke holde en luge lukket i den ubåd for dem der har lagt arbejde i den." Derefter går det hele offentligt. På en storskærm fremvises sms, websider mv. fra Peter Madsen (de er vedlagt som bilag i stedet for at blive refereret på skrift her) Peter Madsen har tidligt i forhandlingsprocessen meddelt Jacob i fortrolighed at han overvejede at indregistrere UC-3 Nautilus i regi af Raket Madsens Rumlaboratorium. Lili har kontaktet Skibsregisteret der bekræfter at Peter Madsen 11. februar 2015 på vegne af Raket Madsens Rumlaboratorium Aps. har indsendt en ansøgning til Skibsregisteret om registrering af UC-3 Nautilus. Lili: Vi har talt med to advokater, der har kigget materialet igennem. De siger en anerkendelsesdom vil give ubådsforeningen medhold i at den har ejerskab. Lili: Vi skal vide hvad en sådan retssag tager i tid og koster. Alt fra 500 kr og 6 uger til langt mere er blevet nævnt. Opfordrer til at overveje sagen.

4 Lorck: Hvori ligger Peter Madsens trusler. Afhænger det ikke af øjnene der ser? Jacob: Det er min tolkning at det er en trussel. Det er bestyrelsens ansvar at sikre medlemmernes sikkerhed og interesser. Med de modstridende Peter Madsen udmeldinger er det vanskeligt at sige med sikkerhed hvad Peter Madsen vil gøre i fremtiden Martin: Det at han vil være en "forbandelse" ser han som en trussel. Morten: Tolker som: Der kommer ikke ro, der vil ske mere og så længe Peter Madsen vil den ubåd. Lili: Peter har i første omgang kørt på vores juridiske sårbarhed - at vi er afhængig af at få en underskift fra ham som substitut for værft, for at kunne indregistrere ubåden. Måske Peter Madsen er blevet opmærksom på at han ikke står til at vinde en retslig strid. Nu kører han så sagen på følelserne i pressen via ing.dk. Mange læsere gennemskuede dog sagen. Peter Madsen svarede ikke på læsernes kritiske spørgsmål. Han har nu prøvet den offentlige krigsførelse, nu prøver han så uspecificerede trusler om at vores fremtidige liv med ubåden aldrig vil blive lykkeligt. Jacob: en ting er den offentlige debat, en anden er vores interne situation. Lorck: Lad os analysere os frem til hvad Peter Madsen tænker. Han vil vedblive med at have adgang til sin ubåd og kunne sejle med den nu og da. Carsten: Var vi ikke enige om at UC-3 Nautilus var afskrevet i vort regi? Det har vi jo talt om på medlemsmøderne i januar-februar. Enten doneres UC-3 Nautilus til PM og find selv andre aktiviteter, eller bliv på UC-3 Nautilus sammen med Peter Madsen. Forløbet har været hæsligt. Ønsker at være sammen med medlemmerne om ubådsforeningen om at hamre, banke, bygge og sejle. Vil personligt helst i gang med at bygge en ny ubåd og navngive den efter Jules Vernes båd der sænkede Nautilus. Martin: Peter Madsen havde brugsret til ubåden qua. sit æresmedlemsskab. Altså havde han det det han nu kræver. Peter Madsen krævede dertil betingelsesløs brugsret til ubåden. Det er umuligt af juridiske/forsikringsmæssige årsager. Det krav udløste den situation vi nu står i. Giver vi ham nu ubåden efter alt dette, vil det være som at give et barn slik fordi det hyler og skaber sig i kassekøen i supermarkedet. Morten: Glæden ved ubåden forsvandt i forløbet januar-februar Der er to muligheder: UC-3 Nautilus med Peter Madsen, eller giv den til ham på en eller anden måde. På ingen andre måde får vi fred. Nørregaard: Ser som Morten de to muligheder. Ingen mulighed for at have Peter Madsen med i foreningen. Det duer ikke. Hvis der føres retssag kommer Peter Madsens kreditorer måske på banen: Per Toft kommer formentligt ind over og siger han vil have sit krav mod Peter Madsen tilfredsstillet via UC-3 Nautilus, Skat kunne også tænkes at stille et krav. Lili: Vi skal ikke betale skat som forening. Det har vi haft en advokat på

5 Lorck: Kan forstå Peter vil have en særlig aftale. Æresmedlemsskab er ikke nok for PM, for da kan han smides ud. Lorck: Skal generalforsamlingen tage stilling til eksklusionen? Jacob: Bestyrelsen kan ekskludere. Den ekskluderede kan vælge at indbringe eksklusionen for næstfølgende GF. Det har Peter Madsen valgt ikke at gøre. Lorck: Bør vi ikke for en god ordens skyld debattere eksklusionen? Jacob: Eksklusionen har været oppe at vende under forhandlingerne. Bestyrelsen har overfor Peter Madsen foreslået at fjerne den del af vedtægterne der tillod eksklusion pga modarbejdelse. Det var PM ikke tilfreds med, han mente kun en brugsret ubetinget af medlemsskab var nok for ham. Jacob: Der er opstillet to løsningsforslag, Jacob har endnu ikke sagt hvilken han selv stemmer for. Nørregaard: Har advokaten taget stilling til Per Toft spørgsmålet? Lili: Ja Insolvens og Toft er vendt med advokaten, der mente at da PM i seks år har sagt det var foreningen Copenhagen Suborbitals der ejede ubåden, så ville sagen falde ud til at foreningen ejede båden. Morten: Kan Peters registrering i Skibsregisteret i sit firmas navn ændre stillingen retsmæssigt? Lili: PM har et forklaringsproblem ifbm. Skibsregisteret. Hvordan er ubåden kommet i Raketmadsens Rumlaboratoriums besiddelse? Lili: Vil PM påstå der har eksisteret en skyggeforening der har ejet ubåden siden 2008 men forholdt sig tavs? Carsten: Der er meget juristeri og snak i det her. Vi kryber udenom det store spørgsmål: vil vi gå rettens vej eller give båden til PM? Vil vi inkludere PM i foreningen igen? Jeg har ikke lyst til at inkludere PM igen, eller at gå rettens vej. Jeg har heller ikke lyst til at aflevere den som skrot. Ubåden kan sejle uden mig med PM. Skal vi tage slagsmålet eller give den til PM? Giv den som en gave, så markerer vi at vi ejer båden indtil vi beslutter at aflevere den til PM Jacob: Peter Madsens privatøkonomi er sådan set sagen uvedkommende, men er ubåden i ubådsforeningen, har den trygge rammer. Lorck: Peter ønsker ikke at eje ubåden. Bl.a. pga. jura. Peter ønsker ubåden er ejet af foreningen, men at han kan få en garanti for at kunne bruge ubåden uden at kunne blive ekskluderet i fremtiden. Carsten: Det var jo de forhold Peter havde, så hvorfor har han rejst denne konflikt? Martin: Lader vi RML indregistrere ubåden og de henter båden uden vi gør indsigelser, så risikerer vi stadigt at stå som ejer og få problemer hvis der kommer en sag i fremtiden da vi jo er ejer juridisk. Vi skal markere ejerskab og donere den til en 3. part, derved slipper vi for fortsat at have ansvar for

6 den. Elof: Beretter om sit forhold til Nautilus i perioden Lili: Som æresmedlem havde Peter Madsen mulighed for at komme hver onsdag og arbejde på den, det benyttede han sig meget sjældent af. Han er blevet afvist til to CS arrangementer hvor CS ikke ville have ham til at være en del af deres arrangement. Han er blevet tilbudt sin egen indgang igennem en ny dør i hegnet til der hvor ubåden står nu. Det afviste Peter Madsen. Han ville have ubåden over til sit værksted, på trods af at det ville stoppe arbejdet på ubåden fordi hans værksted ikke har værktøj og maskiner til at vedligeholde ubåden. Brugsret uden medlemsskab er forsikringsmæssigt og juridisk umuligt. Lorck: Den der sejler båden har ansvaret Lili: Der er rederansvar i en forening. Det kan man ikke fraskrive sig. Lorck: Hvor er Peter Madsens retssikkerhed i det? Lili: Det har vi lige svaret på Niels: Jeg har egentligt regnet ubåden for tabt i dette forløb. Var glad for menneskene så derfor tændt på ny ubåd, men mener nu en ny ubåd er for stort et projekt. Vil nu hellere have UC-3 Nautilus ud at sejle igen i vores forening ved at holde på ejendomsretten. En åben dør for Peter Madsen hver onsdag kunne være et fint træk, ligeledes kunne han søge om medlemsskab af foreningen. Carsten: Vi taler om det samme igen og igen. Lad os tage beslutning Emil: Hvad er Copenhagen Suborbitals holdning til at UC-3 Nautilus foreningen beholder båden? Elof: Kan ikke garantere evigt lejemål på nuværende plads da Copenhagen Suborbitals selv bor til leje på en tidsbestemt kontrakt. Copenhagen Suborbitals taber goodwill og støttemedlemmer pt. pga. striden med Peter Madsen i offentligheden. Ubådens strid gør intet godt for denne udvikling. Jacob: Konsekvenser skal gennemtænkes Elof: Den der handler vinder. Passivitet har konsekvenser. Carsten: Kan vi ikke træffe en afgørelse Morten: Ønsker afklaring nu, nogle af de mulige udfald vil betyde personlig udmelding af foreningen. Carsten: Hvad skal vi bruge to ugers overvejelses og undersøgelses tid til? Vi slipper aldrig for Peter Madsen. Vi kan nok vinde sagen juridisk, men kan vi vinde den i offentligheden, i pressen og moralsk? Vil striden ikke forfølge os i lang tid. Nørregaard: Hvorledes vil dette skade Copenhagen Suborbitals? Kan sagen lukke Copenhagen

7 Suborbitals? Carsten: Se på debatten på ing.dk, Copenhagen Suborbitals har gjort intet i striden henover året udover få officielle forklarende statements. Alligevel taber Copenhagen Suborbitals Support støtte medlemmer. Nørregaard: Det er en stor konsekvens hvis ubådsbeslutningen lukker Copenhagen Suborbitals. Martin: Enten beholder vi eller også giver vi væk. Det kan vi stemme om nu. Dem der vil kæmpe for ubåden kan nok have behov for at få vurderet omfanget af det juridiske før de går ind i det. Carsten: Meget enig med Martin Lili: Lige nu synes jeg ikke vi skal tage en afstemning fordi der er sket så meget de seneste dage og kommet så mange nye informationer som advokaten pt. kigger på. Nørregaard: Har Copenhagen Suborbitals nogen holdning til den ubåd? Elof: Copenhagen Suborbitals mente ubåden var ude af Copenhagen Suborbitals da ubådsforeningen blev stiftet. Copenhagen Suborbitals har ikke taget nogen officiel stilling til det nuværende strid. Elof: Tænk pressehåndtering. Det er historien i offentligheden I hver især bliver bedømt på. Carsten: Der er intet nyt i sagen siden ubådsforeningen blev stiftet. Shitstormen i pressen fra Peter Madsen er det eneste nye Lili: Det nye er praktiske diskussioner med advokaten om hvordan det juridiske kan ordnes. Tid og økonomi Carsten: Det er nok naivt at tro denne strid i offentligheden ikke vil ramme Copenhagen Suborbitals. Emil: Hvad vil vi opnå med en retssag? Ønsker ikke at nægte Peter Madsen adgang til ubåden uanset hvad. Niels: Nørregaard, du er den anden der har bygget ubåden, og pt. Eneste æresmedlem, hvad er din holdning? Nørregaard: Jeg ser denne strid som et langt helvede. Jeg kan lide at konstruere ting, men ikke sejle i dem. Vil hellere bygge nyt end bokse med noget gammelt. Vil gerne bygge noget nyt der er 100% foreningens eget. Det vil også give stor respekt udadtil at bygge en ny ubåd. Det vil jeg synes er sjovt. Morten: PR-mæssigt ville bedste udfald være en aftale nu, hvor vi giver båden væk. Går vi ind i et retsforløb, går vi ind i et langt helvede. Martin: Foreslår en vejledende afstemning om aflevering vs retsstrid for at se hvad resten af mødet skal arbejde med.

8 Jacob: Er folk tilstrækkeligt oplyste pt til at træffe valget? Det må være kriteriet for om vi kan stemme i dag eller om 14 dage. Carsten: Jeg støder på folk ude i byen der tror CS er døde og PM lever videre. Kan vi vinde pressen? Pause stemmeberettigede til stede, dertil 2 fuldmagter, ialt 16 stemmer repræsenteret. Jacob: Vejledende afstemning: hvor mange mener sig klar til at stemme: 0 imod, 0 blank, 16 for. Enstemmigt vedtaget. Jacob: Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om at få lov at trække sin tilbagekaldelse af sine forslag tilbage. Vedtages uden modstand. Elof: I fald der stemmes for donering til Peter Madsen, har ubådsforeningen stadigt pligt til at rydde pænt op og få alt UC-3 relateret væk fra Copenhagen Suborbitals lejemål, samt få skriftlig tilsagn fra PM om at det han får overdraget er netop det der udgør UC-3 Nautilus og at der ikke kan stilles efterfølgende krav mod Copenhagen Suborbitals eller mod ubådsforeningen. Afstemning om overdragelse Til afstemning: Overdragelse af ubåden til Peter Madsen som privatperson, eller til en af Peter Madsen udpeget juridisk person. Ja for overdragelse, nej for ikke at overdrage. Skriftlig afstemning om overdragelse: 12 ja, 1 nej, 3 blanke Forslaget om overdragelse er vedtaget med 75% af de repræsenterede stemmer for. Carsten: Vi skal tænke overdragelse igennem, både hvad angår hvad der indgår i ubåden og hvordan det håndteres i pressen. Jacob: Sandheden fremlagt i pressen er bedste vej frem Carsten: Er pressehistorien at vi ejer men overdrager, eller at vi giver op? Morten: Vi har en stærk sag hvis den fremlægges rigtigt. Niels: Advokaten siger vi ikke kan andet end sige det er vores og vi overdrager den. Elof: Læg alt frem. Med datoer og grundig dokumentation. Men lav en kort, meget kort opsummering med højdepunkterne og links til dokumentationen. Det er det de fleste læser.

9 Morten: Historien om at den blev givet tilbage til skaberen, er vel en god presse historie Nørregaard: Peter Madsen har jo sagt folk der har bygget på båden er velkomne hos ham. Lili: Peter skal nok sige hvad han ønsker at sige, vi skal holde os til at fortælle sagen fra vores side. Vi skal være sobre og ærlige fremover ligesom vi har været i denne proces. Vi har aldrig ønsket denne konflikt. Vi har styr på vores juridiske grundlag og har advokaters ord for at vi ejer ubåden. Morten: Behøver det juridiske at nævnes i en pressemeddelelse? Scott: Peter Madsens kommentar om at folk der tidligere har bygget på båden kan vi nøjes med at takke for, men ellers ikke gøre mere ud af. Niels: Hvis det bliver forfattet i nogenlunde samme stil som det øvrige der er kommet ud, så er det fint, det har været godt arbejde indtil nu så har tillid til bestyrelsen også klarer denne kommunikation Lili: Vi skal i kommunikationen holde os til kernen i sagen. Vi skal ikke bruge kræfter på at takke for et tilbud fra Peter Madsen, når vi ikke tror det er ærligt ment og de fleste ikke vil benytte sig af det. 4.2 Afstemning om ændring af vedtægternes paragraf 1.1 (navn): "Ubådsforeningen af 2015" Enstemmigt vedtaget 4.3 Afstemning om ændring af vedtægternes paragraf 2.1 (formål): "Foreningens formål er at afholde og deltage i forskellige arrangementer om eller med ubåde, samt andet søfartsmæssigt indhold". Enstemmigt vedtaget 4.4 Afstemning om fjernelse af vedtægternes paragraf 3.5 (æresmedlemmer): Enstemmigt vedtaget Pkt. 5 Fremlæggelse af kommende års budget Bestyrelsen stiller som forslag at foreningens medlemskontingent (for både aktive og passive medlemmer) reduceres til 50 kroner for resten af 2015, med forfald sidste bankdag i april og at det årlige medlemskontingent indtil videre sættes til 50 kroner årligt, ligeledes med forfald sidste bankdag i april. Elof: Overlevering til Peter Madsen kan komme til at koste tid og penge, samt skabe splid og give ævl og kævl. Den aktivitet skal der tages højde for i budgettet. Lili: Ifølge advokaten kan vi tilpligte Peter Madsen at hente den inden for en måned, og sende den til skrot hvis han ikke gør det. Jacob: Genstande der kun giver mening på ubåden bør følge med den. Mange: Peter Madsen må selv afholde udgifterne ved en flytning.

10 Martin: Formålet med det nye lave kontingent er at fastholde medlemmerne i en tænke og planlægnings periode. Det er ikke rimeligt at forvente folk vil vedblive med at betale det nuværende kontingent i en afklarings periode hvor det er uklart hvad man betaler til. 5.1 Forslag om ny kontingent fastsættelse: 13 ja, 0 nej, 3 blanke Jesper fremlægger budgetforslag udarbejdet ud fra den forudsætning at ubåden overdrages. Det vedlægges. Budgetforslaget vedtages enstemmigt Pkt. 6 Valg til bestyrelsen På valg er Per Garbos som ikke modtager genvalg. Jacob: Kan bestyrelsen ikke blive fuldtallig er foreningen de facto opløst. Derfor henstilles det til at en stiller op. Morten opstiller. Han indvælges med enstemmighed. De to bestyrelses suppleanter er på valg for et år ad gangen. De to nuværende suppleanter, Martin P og Lili genopstiller ikke. Niels og Martin Hans opstiller som suppleanter og vælges med enstemmighed. Pkt. 7 Valg af revisor og revisor suppleant De nuværende Peter Scott som revisor og Kristian Elof som suppleant genopstiller og vælges med enstemmighed. Pkt. 8 Eventuelt Carsten: Opfordrer til en åben intern debat om fremtidige planer Carsten: Tak til krigskabinettet Jacob: Er glad for sammenholdet i foreningen. Håber det kan fortsætte på et nyt projekt. Elof: Hvorledes kan raketklubben få besked om det der er besluttet på nærværende generalforsamling? Må referatet f.eks. sendes til CS medlemmer? Jacob: Referatet bør offentliggøres, så intet problem at vise det til CS. Dog kan det være betimeligt at vente til ubådsforeningen har udsendt pressemeddelelse mv.

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 2014-03-03 Copenhagen Suborbitals

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 2014-03-03 Copenhagen Suborbitals Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 2014-03-03 Copenhagen Suborbitals Tilstede André Christensen, Bo Brændstrup, Carsten Olsen, Christian Ravn, Claus Mejling, Carsten Brandt, Emil Møller, Flemming

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 3 Juni 2005 Alternativ Her i Menneskerettighedsdomstolen møder DFF som den grimme ælling i LO s opfattelse. Forhåbentlig kommer vi ud derfra som en smuk svane! Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag...

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere