Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015"

Transkript

1 Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Pkt. 1 valg af dirigent og referent Lili vælges som dirigent. Kristian Elof vælges som referent. Pkt. 2 Bestyrelsens årsberetning fremlagt af formanden Jacob Det hele starter i vinteren 2014 hvor der er uvejr i Copenhagen Suborbitals. Der er en gruppe medlemmer i CS der har ubåden UC-3 Nautilus som deres primære fokus. Ideen om at opsplitte Copenhagen Suborbitals i en ubådsforening og en raketforening opstår. På den ekstraordinære generalforsamling i Copenhagen Suborbitals 3. marts 2014 stilles forslag om at udskille ubåden i en selvstændig forening. Forslaget bliver enstemmigt vedtaget. 19. marts 2015 afholdes stiftende generalforsamling i Ubådsforeningen UC-3 Nautilus. Fødselsdag om 15 dage. Foreningen har som nyoprettet ingen midler, intet værktøj intet andet end en ubåd. Ubådsforeningen får lov at låne værktøj og værksted af Copenhagen Suborbitals. Copenhagen Suborbitals ligger i udflytning fra den gamle hal (boblehallen husnummer 185) til en anden hal (den firkantede grønne husnummer 183A) i stiftelsesperioden. Copenhagen Suborbitals fraflytter den gamle hal (boblehallen 185) ved udløb af lejekontrakten - udgangen af Maj måned UC-3 henstår derefter på åbent land i nærheden af det tomme fraflyttede værksted. Områdets ejer Refshaleøens Ejendomsselskab søger ny lejer til området, hvorfor ubåden står på et areal hverken ubådsforeningen eller Copenhagen Suborbitals lejer, og hvortil Refshaleøens Ejendomsselskab søger en ny lejer. Copenhagen Suborbitals opnår en overenskomst med Refshaleøens Ejendomsselskab om at UC-3 Nautilus kan blive stående i en kort periode uden at betale leje, mod at Copenhagen Suborbitals accepterer ikke at få sit depositum for lejemålet retur før ubåden er væk. Årsagen til det kan lade sig gøre at få en sådan overenskomst med Refshaleøens Ejendomsselskab er at en rettidig flytning inden lejemålets udløb var praktisk umuligt på grund af afspærringer i fbm. Eurovision Song Contest. Denne fandt sted i de sidste to måneder af lejemålets løbetid, og spærrede for adgangen til Boblehallen med lastvogne, kraner og blokvogne. I denne periode gøres der forsøg på at arbejde på UC-3 Nautilus ved at køre værktøj mv. fra det nye Copenhagen Suborbitals værksted til ubåden, hver gang der skal arbejdes og retur ved arbejdsdagens ophør. Det er meget ineffektivt. I Juni 2014 lykkes det at flytte UC-3 Nautilus til det nye Copenhagen Suborbitals værksted (den grønne hal 183A). Dette fører til en opblomstring i aktiviteterne da der nu er værktøj, strøm og værksted lige ved ubåden. Der laves en formaliseret lejeaftale med Copenhagen Suborbitals, leje pris er 1000 kr pr. måned for at have ubåden stående og bruge foreningens værktøj og værksted.

2 Onsdag bliver fast ubåds dag. I sommeren 2014 laves ekstra arbejdsdage i weekender. Der er kontinuitet i arbejdet. Arbejdshold finder sammen og opnår god fremdrift. I sommeren 2014 opstår et problem omkring koøje glassene. Det viser sig at koøjerne er skæve. Man vælger det man mener er den rigtige løsning for deres renovering, på trods af at det vil koste yderligere et halvt år på land. Nogle vil mene renoveringsarbejdet udføres i en standard over middel. Mange i UC-3 lægger en faglig stolthed i arbejdet og vil hellere gøre det rigtigt end hurtigt. Dette var glade dage. Ejerskabsproblematikken blev et emne henover sommeren. I første omgang regnedes det for en mindre formalitet. Bestyrelsen arbejdede med problematikken sideløbende med renoverings arbejdet. Der forhandles og drøftes internt i foreningen herunder med Peter Madsen. 13. Januar 2015 går ejerskabs konflikten i hårdknude. Der havde været forhandlet meget med Peter Madsen i tiden op til dette, men nu går det i hårdknude. Problemet tages op med medlemmerne og medlemmernes fokus skifter fra renovering til ejerskabs konflikten. Renoveringsarbejdet går i stå fra januar 2015 som følge af dette. Peter har nogle kardinalpunkter han ikke vil gå på kompromis med, ligeledes har ubådsforeningen. For nyligt vælger Peter Madsen at flytte debatten til offentligheden via sin blog på ing.dk. Det var ikke ubådsbestyrelsens ønske at det skete. Ubådsbestyrelsen vælger som modsvar at lægge skriftlig dokumentation for forhandlingsprocessen med Peter Madsen frem på websiden. Ubådsbestyrelsen mener der er sket en overdragelse af ubåden. Peter har sagt båden tilhører først Copenhagen Suborbitals siden ubådsforeningen. Dette dokumenteres bl.a. med citater fra en række blogs Peter Madsen har skrevet på ing.dk, dateret helt tilbage fra 2009 og til efteråret Peter Madsen deltager i den generalforsamling i Copenhagen Suborbitals hvor forslaget om stiftelse af ubådsforeningen behandles. Han selv taler for forslaget og stemmer for forslaget. Hvordan det kan tolkes anderledes end som en accept af og støtte til overdragelse af UC-3 Nautilus fra Copenhagen Suborbitals til ubådsforeningen, kan ubådsforeningen ikke se. Det startede med drømmen om at bygge og sejle ubåd, og i stedet sidder vi nu i en strid der har afbrudt renoveringen. Pkt. 3 regnskab Jesper fremlægger regnskabet. 18 aktive og 7 passive medlemmer. Indtægter fra kontingent fra medlemmerne Udgifter til husleje hos CS 1000 kr /md. Udgifter til materialer Indtægter ,37 kr Udgifter ,17 kr

3 Årets resultat 5.988,20 kr Balance 7863,20 kr Revisoren (Scott) har godkendt regnskabet Pkt. 4 Indkomne forslag Kun bestyrelsen har fremsat forslag De fremsatte forslag er udarbejdet for dage siden for at overholde tidsfristerne. Tingene har udviklet sig i mellemtiden. Der er stillet en række forslag som skal ses som alternativer. Der ønskes en indledende debat om emnerne, hvorefter der gerne skulle være enighed om et af forslagene. Bestyrelsen mener der er sket en overdragelse af UC-3 ejerskab til ubådsforeningen. Pga. Peters offentliggørelse og udviklingen siden da, vil bestyrelsen mene at der pt. ikke kan stemmes om visse af forslagene. I stedet vil man indkalde til en ekstraordinær generalforsamling efter det juridiske har været undersøgt. Bestyrelsen trækker derfor forslagene om vedtægtsændringerne tilbage. Bestyrelsen fremlægger hvad der skete om aftenen februar 2015, og som man mener, er årsagen til at Peter Madsen tog sagen offentlig. Bestyrelsen valgte at ekskludere Peter Madsen fordi man mente Peter Madsen ikke havde bidraget til at løse ejerskabskonflikten. Ved ikke at anerkende at ejerskabet til ubåden var overdraget til ubådsforeningen modarbejdede Peter Madsen foreningens formål. Det ville være en fordel at kunne debattere emnet og klare hovedet. Besked fra PM fremlagt af Jacob: ca 14 dage gammel besked. "PM vil ikke holde en luge lukket i den ubåd for dem der har lagt arbejde i den." Derefter går det hele offentligt. På en storskærm fremvises sms, websider mv. fra Peter Madsen (de er vedlagt som bilag i stedet for at blive refereret på skrift her) Peter Madsen har tidligt i forhandlingsprocessen meddelt Jacob i fortrolighed at han overvejede at indregistrere UC-3 Nautilus i regi af Raket Madsens Rumlaboratorium. Lili har kontaktet Skibsregisteret der bekræfter at Peter Madsen 11. februar 2015 på vegne af Raket Madsens Rumlaboratorium Aps. har indsendt en ansøgning til Skibsregisteret om registrering af UC-3 Nautilus. Lili: Vi har talt med to advokater, der har kigget materialet igennem. De siger en anerkendelsesdom vil give ubådsforeningen medhold i at den har ejerskab. Lili: Vi skal vide hvad en sådan retssag tager i tid og koster. Alt fra 500 kr og 6 uger til langt mere er blevet nævnt. Opfordrer til at overveje sagen.

4 Lorck: Hvori ligger Peter Madsens trusler. Afhænger det ikke af øjnene der ser? Jacob: Det er min tolkning at det er en trussel. Det er bestyrelsens ansvar at sikre medlemmernes sikkerhed og interesser. Med de modstridende Peter Madsen udmeldinger er det vanskeligt at sige med sikkerhed hvad Peter Madsen vil gøre i fremtiden Martin: Det at han vil være en "forbandelse" ser han som en trussel. Morten: Tolker som: Der kommer ikke ro, der vil ske mere og så længe Peter Madsen vil den ubåd. Lili: Peter har i første omgang kørt på vores juridiske sårbarhed - at vi er afhængig af at få en underskift fra ham som substitut for værft, for at kunne indregistrere ubåden. Måske Peter Madsen er blevet opmærksom på at han ikke står til at vinde en retslig strid. Nu kører han så sagen på følelserne i pressen via ing.dk. Mange læsere gennemskuede dog sagen. Peter Madsen svarede ikke på læsernes kritiske spørgsmål. Han har nu prøvet den offentlige krigsførelse, nu prøver han så uspecificerede trusler om at vores fremtidige liv med ubåden aldrig vil blive lykkeligt. Jacob: en ting er den offentlige debat, en anden er vores interne situation. Lorck: Lad os analysere os frem til hvad Peter Madsen tænker. Han vil vedblive med at have adgang til sin ubåd og kunne sejle med den nu og da. Carsten: Var vi ikke enige om at UC-3 Nautilus var afskrevet i vort regi? Det har vi jo talt om på medlemsmøderne i januar-februar. Enten doneres UC-3 Nautilus til PM og find selv andre aktiviteter, eller bliv på UC-3 Nautilus sammen med Peter Madsen. Forløbet har været hæsligt. Ønsker at være sammen med medlemmerne om ubådsforeningen om at hamre, banke, bygge og sejle. Vil personligt helst i gang med at bygge en ny ubåd og navngive den efter Jules Vernes båd der sænkede Nautilus. Martin: Peter Madsen havde brugsret til ubåden qua. sit æresmedlemsskab. Altså havde han det det han nu kræver. Peter Madsen krævede dertil betingelsesløs brugsret til ubåden. Det er umuligt af juridiske/forsikringsmæssige årsager. Det krav udløste den situation vi nu står i. Giver vi ham nu ubåden efter alt dette, vil det være som at give et barn slik fordi det hyler og skaber sig i kassekøen i supermarkedet. Morten: Glæden ved ubåden forsvandt i forløbet januar-februar Der er to muligheder: UC-3 Nautilus med Peter Madsen, eller giv den til ham på en eller anden måde. På ingen andre måde får vi fred. Nørregaard: Ser som Morten de to muligheder. Ingen mulighed for at have Peter Madsen med i foreningen. Det duer ikke. Hvis der føres retssag kommer Peter Madsens kreditorer måske på banen: Per Toft kommer formentligt ind over og siger han vil have sit krav mod Peter Madsen tilfredsstillet via UC-3 Nautilus, Skat kunne også tænkes at stille et krav. Lili: Vi skal ikke betale skat som forening. Det har vi haft en advokat på

5 Lorck: Kan forstå Peter vil have en særlig aftale. Æresmedlemsskab er ikke nok for PM, for da kan han smides ud. Lorck: Skal generalforsamlingen tage stilling til eksklusionen? Jacob: Bestyrelsen kan ekskludere. Den ekskluderede kan vælge at indbringe eksklusionen for næstfølgende GF. Det har Peter Madsen valgt ikke at gøre. Lorck: Bør vi ikke for en god ordens skyld debattere eksklusionen? Jacob: Eksklusionen har været oppe at vende under forhandlingerne. Bestyrelsen har overfor Peter Madsen foreslået at fjerne den del af vedtægterne der tillod eksklusion pga modarbejdelse. Det var PM ikke tilfreds med, han mente kun en brugsret ubetinget af medlemsskab var nok for ham. Jacob: Der er opstillet to løsningsforslag, Jacob har endnu ikke sagt hvilken han selv stemmer for. Nørregaard: Har advokaten taget stilling til Per Toft spørgsmålet? Lili: Ja Insolvens og Toft er vendt med advokaten, der mente at da PM i seks år har sagt det var foreningen Copenhagen Suborbitals der ejede ubåden, så ville sagen falde ud til at foreningen ejede båden. Morten: Kan Peters registrering i Skibsregisteret i sit firmas navn ændre stillingen retsmæssigt? Lili: PM har et forklaringsproblem ifbm. Skibsregisteret. Hvordan er ubåden kommet i Raketmadsens Rumlaboratoriums besiddelse? Lili: Vil PM påstå der har eksisteret en skyggeforening der har ejet ubåden siden 2008 men forholdt sig tavs? Carsten: Der er meget juristeri og snak i det her. Vi kryber udenom det store spørgsmål: vil vi gå rettens vej eller give båden til PM? Vil vi inkludere PM i foreningen igen? Jeg har ikke lyst til at inkludere PM igen, eller at gå rettens vej. Jeg har heller ikke lyst til at aflevere den som skrot. Ubåden kan sejle uden mig med PM. Skal vi tage slagsmålet eller give den til PM? Giv den som en gave, så markerer vi at vi ejer båden indtil vi beslutter at aflevere den til PM Jacob: Peter Madsens privatøkonomi er sådan set sagen uvedkommende, men er ubåden i ubådsforeningen, har den trygge rammer. Lorck: Peter ønsker ikke at eje ubåden. Bl.a. pga. jura. Peter ønsker ubåden er ejet af foreningen, men at han kan få en garanti for at kunne bruge ubåden uden at kunne blive ekskluderet i fremtiden. Carsten: Det var jo de forhold Peter havde, så hvorfor har han rejst denne konflikt? Martin: Lader vi RML indregistrere ubåden og de henter båden uden vi gør indsigelser, så risikerer vi stadigt at stå som ejer og få problemer hvis der kommer en sag i fremtiden da vi jo er ejer juridisk. Vi skal markere ejerskab og donere den til en 3. part, derved slipper vi for fortsat at have ansvar for

6 den. Elof: Beretter om sit forhold til Nautilus i perioden Lili: Som æresmedlem havde Peter Madsen mulighed for at komme hver onsdag og arbejde på den, det benyttede han sig meget sjældent af. Han er blevet afvist til to CS arrangementer hvor CS ikke ville have ham til at være en del af deres arrangement. Han er blevet tilbudt sin egen indgang igennem en ny dør i hegnet til der hvor ubåden står nu. Det afviste Peter Madsen. Han ville have ubåden over til sit værksted, på trods af at det ville stoppe arbejdet på ubåden fordi hans værksted ikke har værktøj og maskiner til at vedligeholde ubåden. Brugsret uden medlemsskab er forsikringsmæssigt og juridisk umuligt. Lorck: Den der sejler båden har ansvaret Lili: Der er rederansvar i en forening. Det kan man ikke fraskrive sig. Lorck: Hvor er Peter Madsens retssikkerhed i det? Lili: Det har vi lige svaret på Niels: Jeg har egentligt regnet ubåden for tabt i dette forløb. Var glad for menneskene så derfor tændt på ny ubåd, men mener nu en ny ubåd er for stort et projekt. Vil nu hellere have UC-3 Nautilus ud at sejle igen i vores forening ved at holde på ejendomsretten. En åben dør for Peter Madsen hver onsdag kunne være et fint træk, ligeledes kunne han søge om medlemsskab af foreningen. Carsten: Vi taler om det samme igen og igen. Lad os tage beslutning Emil: Hvad er Copenhagen Suborbitals holdning til at UC-3 Nautilus foreningen beholder båden? Elof: Kan ikke garantere evigt lejemål på nuværende plads da Copenhagen Suborbitals selv bor til leje på en tidsbestemt kontrakt. Copenhagen Suborbitals taber goodwill og støttemedlemmer pt. pga. striden med Peter Madsen i offentligheden. Ubådens strid gør intet godt for denne udvikling. Jacob: Konsekvenser skal gennemtænkes Elof: Den der handler vinder. Passivitet har konsekvenser. Carsten: Kan vi ikke træffe en afgørelse Morten: Ønsker afklaring nu, nogle af de mulige udfald vil betyde personlig udmelding af foreningen. Carsten: Hvad skal vi bruge to ugers overvejelses og undersøgelses tid til? Vi slipper aldrig for Peter Madsen. Vi kan nok vinde sagen juridisk, men kan vi vinde den i offentligheden, i pressen og moralsk? Vil striden ikke forfølge os i lang tid. Nørregaard: Hvorledes vil dette skade Copenhagen Suborbitals? Kan sagen lukke Copenhagen

7 Suborbitals? Carsten: Se på debatten på ing.dk, Copenhagen Suborbitals har gjort intet i striden henover året udover få officielle forklarende statements. Alligevel taber Copenhagen Suborbitals Support støtte medlemmer. Nørregaard: Det er en stor konsekvens hvis ubådsbeslutningen lukker Copenhagen Suborbitals. Martin: Enten beholder vi eller også giver vi væk. Det kan vi stemme om nu. Dem der vil kæmpe for ubåden kan nok have behov for at få vurderet omfanget af det juridiske før de går ind i det. Carsten: Meget enig med Martin Lili: Lige nu synes jeg ikke vi skal tage en afstemning fordi der er sket så meget de seneste dage og kommet så mange nye informationer som advokaten pt. kigger på. Nørregaard: Har Copenhagen Suborbitals nogen holdning til den ubåd? Elof: Copenhagen Suborbitals mente ubåden var ude af Copenhagen Suborbitals da ubådsforeningen blev stiftet. Copenhagen Suborbitals har ikke taget nogen officiel stilling til det nuværende strid. Elof: Tænk pressehåndtering. Det er historien i offentligheden I hver især bliver bedømt på. Carsten: Der er intet nyt i sagen siden ubådsforeningen blev stiftet. Shitstormen i pressen fra Peter Madsen er det eneste nye Lili: Det nye er praktiske diskussioner med advokaten om hvordan det juridiske kan ordnes. Tid og økonomi Carsten: Det er nok naivt at tro denne strid i offentligheden ikke vil ramme Copenhagen Suborbitals. Emil: Hvad vil vi opnå med en retssag? Ønsker ikke at nægte Peter Madsen adgang til ubåden uanset hvad. Niels: Nørregaard, du er den anden der har bygget ubåden, og pt. Eneste æresmedlem, hvad er din holdning? Nørregaard: Jeg ser denne strid som et langt helvede. Jeg kan lide at konstruere ting, men ikke sejle i dem. Vil hellere bygge nyt end bokse med noget gammelt. Vil gerne bygge noget nyt der er 100% foreningens eget. Det vil også give stor respekt udadtil at bygge en ny ubåd. Det vil jeg synes er sjovt. Morten: PR-mæssigt ville bedste udfald være en aftale nu, hvor vi giver båden væk. Går vi ind i et retsforløb, går vi ind i et langt helvede. Martin: Foreslår en vejledende afstemning om aflevering vs retsstrid for at se hvad resten af mødet skal arbejde med.

8 Jacob: Er folk tilstrækkeligt oplyste pt til at træffe valget? Det må være kriteriet for om vi kan stemme i dag eller om 14 dage. Carsten: Jeg støder på folk ude i byen der tror CS er døde og PM lever videre. Kan vi vinde pressen? Pause stemmeberettigede til stede, dertil 2 fuldmagter, ialt 16 stemmer repræsenteret. Jacob: Vejledende afstemning: hvor mange mener sig klar til at stemme: 0 imod, 0 blank, 16 for. Enstemmigt vedtaget. Jacob: Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om at få lov at trække sin tilbagekaldelse af sine forslag tilbage. Vedtages uden modstand. Elof: I fald der stemmes for donering til Peter Madsen, har ubådsforeningen stadigt pligt til at rydde pænt op og få alt UC-3 relateret væk fra Copenhagen Suborbitals lejemål, samt få skriftlig tilsagn fra PM om at det han får overdraget er netop det der udgør UC-3 Nautilus og at der ikke kan stilles efterfølgende krav mod Copenhagen Suborbitals eller mod ubådsforeningen. Afstemning om overdragelse Til afstemning: Overdragelse af ubåden til Peter Madsen som privatperson, eller til en af Peter Madsen udpeget juridisk person. Ja for overdragelse, nej for ikke at overdrage. Skriftlig afstemning om overdragelse: 12 ja, 1 nej, 3 blanke Forslaget om overdragelse er vedtaget med 75% af de repræsenterede stemmer for. Carsten: Vi skal tænke overdragelse igennem, både hvad angår hvad der indgår i ubåden og hvordan det håndteres i pressen. Jacob: Sandheden fremlagt i pressen er bedste vej frem Carsten: Er pressehistorien at vi ejer men overdrager, eller at vi giver op? Morten: Vi har en stærk sag hvis den fremlægges rigtigt. Niels: Advokaten siger vi ikke kan andet end sige det er vores og vi overdrager den. Elof: Læg alt frem. Med datoer og grundig dokumentation. Men lav en kort, meget kort opsummering med højdepunkterne og links til dokumentationen. Det er det de fleste læser.

9 Morten: Historien om at den blev givet tilbage til skaberen, er vel en god presse historie Nørregaard: Peter Madsen har jo sagt folk der har bygget på båden er velkomne hos ham. Lili: Peter skal nok sige hvad han ønsker at sige, vi skal holde os til at fortælle sagen fra vores side. Vi skal være sobre og ærlige fremover ligesom vi har været i denne proces. Vi har aldrig ønsket denne konflikt. Vi har styr på vores juridiske grundlag og har advokaters ord for at vi ejer ubåden. Morten: Behøver det juridiske at nævnes i en pressemeddelelse? Scott: Peter Madsens kommentar om at folk der tidligere har bygget på båden kan vi nøjes med at takke for, men ellers ikke gøre mere ud af. Niels: Hvis det bliver forfattet i nogenlunde samme stil som det øvrige der er kommet ud, så er det fint, det har været godt arbejde indtil nu så har tillid til bestyrelsen også klarer denne kommunikation Lili: Vi skal i kommunikationen holde os til kernen i sagen. Vi skal ikke bruge kræfter på at takke for et tilbud fra Peter Madsen, når vi ikke tror det er ærligt ment og de fleste ikke vil benytte sig af det. 4.2 Afstemning om ændring af vedtægternes paragraf 1.1 (navn): "Ubådsforeningen af 2015" Enstemmigt vedtaget 4.3 Afstemning om ændring af vedtægternes paragraf 2.1 (formål): "Foreningens formål er at afholde og deltage i forskellige arrangementer om eller med ubåde, samt andet søfartsmæssigt indhold". Enstemmigt vedtaget 4.4 Afstemning om fjernelse af vedtægternes paragraf 3.5 (æresmedlemmer): Enstemmigt vedtaget Pkt. 5 Fremlæggelse af kommende års budget Bestyrelsen stiller som forslag at foreningens medlemskontingent (for både aktive og passive medlemmer) reduceres til 50 kroner for resten af 2015, med forfald sidste bankdag i april og at det årlige medlemskontingent indtil videre sættes til 50 kroner årligt, ligeledes med forfald sidste bankdag i april. Elof: Overlevering til Peter Madsen kan komme til at koste tid og penge, samt skabe splid og give ævl og kævl. Den aktivitet skal der tages højde for i budgettet. Lili: Ifølge advokaten kan vi tilpligte Peter Madsen at hente den inden for en måned, og sende den til skrot hvis han ikke gør det. Jacob: Genstande der kun giver mening på ubåden bør følge med den. Mange: Peter Madsen må selv afholde udgifterne ved en flytning.

10 Martin: Formålet med det nye lave kontingent er at fastholde medlemmerne i en tænke og planlægnings periode. Det er ikke rimeligt at forvente folk vil vedblive med at betale det nuværende kontingent i en afklarings periode hvor det er uklart hvad man betaler til. 5.1 Forslag om ny kontingent fastsættelse: 13 ja, 0 nej, 3 blanke Jesper fremlægger budgetforslag udarbejdet ud fra den forudsætning at ubåden overdrages. Det vedlægges. Budgetforslaget vedtages enstemmigt Pkt. 6 Valg til bestyrelsen På valg er Per Garbos som ikke modtager genvalg. Jacob: Kan bestyrelsen ikke blive fuldtallig er foreningen de facto opløst. Derfor henstilles det til at en stiller op. Morten opstiller. Han indvælges med enstemmighed. De to bestyrelses suppleanter er på valg for et år ad gangen. De to nuværende suppleanter, Martin P og Lili genopstiller ikke. Niels og Martin Hans opstiller som suppleanter og vælges med enstemmighed. Pkt. 7 Valg af revisor og revisor suppleant De nuværende Peter Scott som revisor og Kristian Elof som suppleant genopstiller og vælges med enstemmighed. Pkt. 8 Eventuelt Carsten: Opfordrer til en åben intern debat om fremtidige planer Carsten: Tak til krigskabinettet Jacob: Er glad for sammenholdet i foreningen. Håber det kan fortsætte på et nyt projekt. Elof: Hvorledes kan raketklubben få besked om det der er besluttet på nærværende generalforsamling? Må referatet f.eks. sendes til CS medlemmer? Jacob: Referatet bør offentliggøres, så intet problem at vise det til CS. Dog kan det være betimeligt at vente til ubådsforeningen har udsendt pressemeddelelse mv.

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 afholdes den 24. marts 2015 klokken hos Niras, Sortemosevej 19, Allerød

DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 afholdes den 24. marts 2015 klokken hos Niras, Sortemosevej 19, Allerød DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 afholdes den 24. marts 2015 klokken 16.30 hos Niras, Sortemosevej 19, Allerød Der holdes medlemsmøde fra kl. 15.00

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014.

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag fremsat af den siddende bestyrelse v/ Erling Klysner. Forslag 1: Ændringer af DBSs vedtægter Begrundelse: I 2013

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016.

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. 1. Valg af dirigent. Martin Magnussen enstemmigt valgt. Han kunne konstatere generalforsamlingen rettidig indkaldt. 2. To stemmetæller valgt. Lotte

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Fastsat på den stiftende generalforsamling den 3. september 1975 med ændringer, vedtaget på generalforsamlinger af 5. maj 1976, 8. maj 1980,

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Foreningen Ådalen Retræte

Forslag til vedtægtsændringer for Foreningen Ådalen Retræte Omstående gengives i et skema med tre kolonner foreningens Ådalen Retrætes vedtægter, som de blev vedtaget ved generalforsamlingen den 25. maj 2010. Ved vedtagelsen blev der protokolleret følgende under

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter for Brugergruppen Albatros

Vedtægter for Brugergruppen Albatros Vedtægter for Brugergruppen Albatros 1. Foreningens navn er Brugergruppen Albatros. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands hjemstedskommune. 2. Foreningens formål er: 1. At varetage

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter og medlemskontingent for foreningen Kunst i midten

Vedtægter og medlemskontingent for foreningen Kunst i midten Vedtægter og medlemskontingent for foreningen Kunst i midten Medlemskontingent 2015 = årligt kr. 600,- Medlemskontingent 2016 = årligt kr. 600,- 1. Foreningens navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat

A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat Referat A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat År 2003, lørdag den 30. august kl. 13.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i gården til AB Ingolf Dagsorden

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Foreningen af investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer. CVR nr. 32 03 64 14. Lett Advokatfirma. Adv.

Foreningen af investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer. CVR nr. 32 03 64 14. Lett Advokatfirma. Adv. Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3-RMN VEDTÆGTER Foreningen af investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer CVR nr. 32 03 64 14 København Århus Kolding 1. Navn og hjemsted

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Borgerforening. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening, og foreningen har hjemsted i Ulfborg.

Vedtægter for Ulfborg Borgerforening. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening, og foreningen har hjemsted i Ulfborg. Nærværende vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter og love for den af 13. oktober 1892 stiftede Ulfborg Borger & Håndværkerforening. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening,

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 1: NAVN OG HJEMSTED.

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK AUTOMAT BRANCHEFORENING

VEDTÆGTER FOR DANSK AUTOMAT BRANCHEFORENING VEDTÆGTER FOR DANSK AUTOMAT BRANCHEFORENING Vedtaget på Dansk Automat Brancheforenings generalforsamling den 22. november 2008 og ændret den 20. november 2015. NAVN OG HJEMSTED 1. Stk. 1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Negoti Connect

Vedtægter for Negoti Connect Vedtægter for Negoti Connect 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Negoti Connect. 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 2. Foreningens formål 2.1. Foreningen er en non profit forening, hvor formålet

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Referat generalforsamling 2011.01.11

Referat generalforsamling 2011.01.11 Referat generalforsamling 2011.01.11 OEP byder velkommen generalforsamlingen 2011, og præsenterer bestyrelse m.m.. OEP meddeler at der foreslås ændring af rækkefølge i udsendte dagsorden på grund af prioritets

Læs mere