Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn."

Transkript

1 Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn. En ofte anvendt, men ikke særlig anvendelig frase er: sig bare til, hvis I har brug for hjælp - og så i øvrigt ikke foretage sig yderligere, for man har jo tilbudt sin hjælp! Man skal handle og spørge direkte, om det man ønsker svar på og tilføje: hvordan kan vi bedst hjælpe jer - og mene det. På samme måde er det vigtigt at kalde tingene ved rette navn. Er der f.eks. tale om en, der er død, er det ordet død man bruger frem for omskrivninger som sover eller på rejse! Denne plan er lavet dels for at sikre, at en række på forhånd fastlagte handlinger finder sted på initiativ fra skolens ledelse og medarbejdere, dels som en støtte for skolens medarbejdere til at give den enkelte tryghed til at handle frem for at skabe usynliggørelse med en mur af tavshed. Kommunikation er vigtig, derfor gælder det overordnet, at den der erfarer noget, som vedkommer omsorgsplanen, hurtigst muligt orienterer ledelsen. For at tage del i kræves ikke et overmenneske, kun et medmenneske! Planen er delt op i 4 hovedområder: 1: Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. 2: Når et barn mister - i nærmeste omgangskreds/familie 3: Når skolen mister en elev 4: Når skolen mister en ansat Herefter kommer en side med sagt om sorg og til sidst en materiale- og litteraturliste.

2 1: Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Så snart man bliver opmærksom på/erfarer ovenstående, orienteres klasselærerne. Klasselærerne er forpligtet på, at ledelsen samt alt relevant personale omkring barnet orienteres. Klasselærerne, evt. sammen med en andre ressourcepersoner kontakter hjemmet for at finde ud af: Hvad der skal gøres. Hvem og hvordan der skal orienteres - med anvisning på en evt. orientering af kammerater, evt. skriftligt. Det bør overvejes i hvilket omfang, forældrene skal medvirke i orienteringen af klassen. Skolens sikrer en dialog om opfølgende møder med forældre og mellem klasselærere og elev. Der kan overvejes, hvorvidt præsten eller PPR kan inddrages. Klasselærerne sørger for opfølgning samt løbende orientering af ledelsen og den relevante personalegruppe.

3 2: Når et barn mister - i nærmeste familie/omgangskreds. Når ovenstående erfares, orienteres klasselærerne. Klasselærerne er forpligtet på, at ledelsen, alt relevant personale omkring barnet orienteres. Klasselærerne, evt. sammen med en andre ressourcepersoner kontakter hjemmet for at finde ud af: Hvad der skal gøres. Hvem og hvordan der skal orienteres (evt. skriftligt fra ledelsen - aftales med hjemmet). Hvilken funktion skolen skal have. Følgende overvejes: Besøg i hjemmet. Deltagelse i begravelse - lærere/klasse. Blomster/krans fra kammerater/lærere. Besøge gravsted. Der kan overvejes hvorvidt præsten eller PPR kan inddrages. Sker dødsfaldet i ferier, gennemføres det, der er relevant og muligt efter skolestart. Ved dødsfald i allernærmeste familie kontakter ledelsen klasseteamet så hurtigt som muligt. Klasselærerne sørger for opfølgning samt løbende information af ledelsen og den relevante personalegruppe.

4 3: Når skolen mister en elev. Når ovenstående erfares, orienteres klasselærerne. Klasselærerne er forpligtet på, at ledelsen, og alt relevant personale omkring barnet orienteres. Klassen orienteres af klasseteamet og ledelsen inden en evt. mindehøjtidelighed. Det vurderes om øvrige klasser skal informeres inden hele skolen informeres. Teamet har klassen hele dagen. Ingen af klassens elever må være alene eller gå hjem til et tomt hus, uden at forældrene er kontaktet. Klasselærerne, evt. sammen med andre ressourcepersoner kontakter hjemmet for at finde ud af: Hvad der skal gøres. Hvem og hvordan der skal orienteres (evt. skriftligt fra ledelsen - aftales med hjemmet). Hvilken funktion skolen skal have. Følgende overvejes: Skolepsykolog til stede på skolen. Besøg i hjemmet. Afholdelse af mindehøjtidelighed på skolen. Flagning. Deltagelse i begravelse - lærere/klasse. Blomster/krans fra kammerater/skole. Besøge gravsted. Der kan overvejes hvorvidt præsten kan inddrages. Sker dødsfaldet i ferier, gennemføres det, der er relevant og muligt efter skolestart. Ledelsen kontakter klasseteamet så hurtigt som muligt. Klasselæreren sørger for opfølgning samt løbende information af ledelsen og den relevante personalegruppe.

5 4: Når skolen mister en medarbejder. Når ovenstående erfares, orienteres ledelsen. Ledelsen orienterer skolens lærerstab og sørger for information af skolens øvrige medarbejderstab. Ledelsen og en til berørte klasser, tilknyttet lærer informerer berørte klasser og vurderer i hvilket omfang øvrige klasser, skal orienteres inden en mindehøjtidelighed. Ledelsen kontakter efterlevende for at afklare: Videre forløb Hvilken funktion skolen evt. kan have (evt. skriftlig meddelelse fra ledelsen til alle hjem). Følgende overvejes: Skolepsykolog til stede på skolen. Særlige foranstaltninger for berørte klasser på dagen. Besøg i hjemmet. Afholdelse af mindehøjtidelighed på skolen. Flagning. Deltagelse i begravelse - lærere/elever. Blomster/krans fra elever/kolleger/skole/forvaltning. Besøge gravsted. Der kan overvejes hvorvidt præsten kan inddrages. Sker dødsfaldet i ferier, gennemføres det, der er relevant og muligt efter skolestart. Ledelsen forsøger at kontakte alle lærere samt repræsentanter fra skolens øvrige medarbejderstab.

6 Sagt om sorg: Følgende er et forsøg på at sammenfatte en masse gode artikler og bøger i få, korte udtryk. Det skal opfattes som en inspiration, som den enkelte kan sortere i. For den, der har mistet, er det vigtigt at få sat ord på sin bekymring; derfor er det vigtigt, at du spørger! Du skal turde spørge. Spørg om det, du kommer til at tænke på. Spørg aldrig : Er du ked af det? Det er ja/nej spørgsmål. Man beskytter børn ved at lade dem dele deres viden om virkeligheden med en voksen. Man ved aldrig, hvad andre har brug for, før man har spurgt dem. De pylrede, aggressive, ukoncentrerede kræver tid og omsorg. Det er det de signalerer. De stille, dygtige, pligtopfyldende og modne er de meget truede. Når det handler om mennesker, findes der aldrig kun èt svar. De voksne kan ikke beskytte børnene mod disse hændelser, men støtte dem, så de ikke skal håndtere situationen alene. Vi har som voksne omsorgspersoner en opgave i at støtte de børn, vi har i vores varetægt. Sorg og krise kan aldrig ties ihjel. Tiden læger ikke alle sår. For at kunne hjælpe andre må man kunne tage vare på sig selv. Sig fra, hvis du ikke magter at involvere dig. Lav åben og ærlig kommunikation - undgå abstrakte forklaringer, omskriv ikke døden til rejse eller søvn. En person i sorg har brug for at føle sig set, hørt og forstået. Det nytter at involvere sig. Tilbyd din nærhed og respekter barnets grænser for fysisk berøring og trøst. Ved alle livsomvæltende begivenheder har børn krav på direkte og alderssvarende kommunikation. Man kan ikke sørge over noget man ikke forstår. Forvent at du vil reagere følelsesmæssigt, når du støtter børn i sorg, og accepter at du reagerer. Husk, at for at kunne støtte, må du tage vare på dig selv. Tag kontakt til nogen, du kan dele ansvaret med, og søg hjælp hos professionelle, hvis du er i tvivl. For at tage del i, kræves ikke et overmenneske - kun et medmenneske!

7 Materiale- og litteraturliste: Kræftens bekæmpelse har udgivet følgende materialer som støtte til lærere, der ønsker at være bedre til at tage hånd om børn i sorg: OmSorg - Handleplan, et idekatalog for skolens møde med børn i sorg. OmSorg - når nogen man elsker dør, til og 8. Klasse. OmSorg - når bånd brister, til og 5. klasse. OmSorg - med sorgen som blind passager, en radiomontage. OmSorg - når livet går sin vej, Oscarnomineret tegnefilm. Omsorg - Solsort og snefnug. En novellesamling til klasse. OmSorg - Børnehaveklasse - 2. klasse. Pjecer fra Kræftens Bekæmpelse: Hvad fejler du, far? Når forældre dør. Herudover skal nævnes dokumentarprogrammet En mur af tavshed. Øvrig litteratur om emnet: Anneberg, Inger: Håbets labyrint. Når et barn får en livstruende sygdom. Dyregrov, Atle: Sorg hos børn. En håndbog for voksne Dyregrov, Atle: At tage afsked. Ritualer der hjælper barnet igennem sorgen. Dyregrov, Atle: Børn og traumer. Dyregrov, Atle og Raundalen, Magne: Sorg og omsorg i skolen. Fredsted, Malene: Kan man dø - når man er ung. Jacobsen, Anne: Kan man dø om natten. Når børn rammes af alvorlig sygdom. Jacobsen, Anne: Børn og sorg. Om børns reaktioner på tab og død. Jacobsen, Anne: Alting har sin tid. Kamradt, Jette: Hvis nu mor taber håret. Om børn og død.

8 Materiale- og litteraturliste, fortsat: Møller, Erik: Sommeren efter Anemone. Olesen, Peter: Min mor døde. Min far døde. 25 danskere fortæller om at miste en mor eller far. Ottesen, Doris: Børn og sorg. Om forældretab i barndommen Poulsen, Lene: At miste - vidnesbyrd fra en sorg Rem, Lene: Jeg hader dig far!.fordi du ikke er her. Rimestad, Christian:.ad natmørkt hav. 11 interviews om døden. Rølmer, Signe og Olesen, Peter: Børn om mors og fars død. 32 børn skriver om at miste mor eller far. Wenneberg, Signe. Kære far og mor. Skilsmissegenerationens voksne børn fortæller. Tal evt. med bibliotekaren om materialer, velegnet til brug på de forskellige klassetrin. Filmen En mur af tavshed kan meget anbefales. Mulig skønlitteratur for børn: Velthuijs, Max: Liv og død. (4-5 år) Alexander, Sue: Leila. (6-7 år) Lindgren, Astrid: Mio min Mio. (7-10 år) Viermyr, Marianne: Sorgens blå fugl. (7-12 år) Lykull, Eklund, Anita: Englen i den grønne kjole. (Ungdomsbog) Maguire, Gregory: Man fejer ikke hjertet op. (Ungdomsbog) Mulig relevante hjemmesider: (Revideret den af ledelse/skolebestyrelse)

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Udgivet af Danmarks Lærerforening Hæftet er skrevet og redigeret af Ingelise Andersen, Skole og Samfund, Per Bøge, Kræftens Bekæmpelse og Thomas

Læs mere

Omsorgsplan for Hesselgården.

Omsorgsplan for Hesselgården. Omsorgsplan for Hesselgården. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det, der sker ikke må ske, sker. Husk, for at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Vær

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg Indledning Ved en elevs død Ved dødsfald i personalegruppen Ved dødsfald i elevers nærmeste familie Ved ulykker Skolens møde med børn i sorg Litteraturliste

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Krise- og omsorgsplan

Krise- og omsorgsplan Krise- og omsorgsplan Ingrid Jespersens Gymnasieskole Kriseplan Forholdsregler i tilfælde af brand side 1 Brandinstruks side 2-3 Katastrofeplan fester side 4 Procedure, ulykker elever side 5 Beredskabsplan

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale Sorg og kriseplan For Brorsonskolens Forældre og personale Vedtaget i Skolebestyrelsen august 2010 Indhold. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, forældre i krig, kaossituationer o.l. 2. Når et barn mister i

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen OMSORGSPLAN Sorg og krise En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen 1 Omsorgsplan sorg og krise Indhold INDLEDNING... 3 NÅR BARNET OPLEVER FORÆLDRES SKILSMISSE... 4 ALVORLIG

Læs mere

O M S O R G S P L A N

O M S O R G S P L A N O M S O R G S P L A N Er du i tvivl skal du gøre noget! Denne plan sættes i værk, når det, der ikke må ske, sker. - Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer i barnets nærmiljø - Ulykker og lignende

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave

Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave o Når et barn dør o Når en medarbejder dør o Når et barn mister en af sine nærmeste o Når der sker en ulykke o Når der opstår krise i barnets nærmeste omgivelser

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Sorghandleplan. Haderslev kommunale dagpleje

Sorghandleplan. Haderslev kommunale dagpleje Sorghandleplan Haderslev kommunale dagpleje Indhold: Forord Hvordan skal vi forholde os, hvis: 1. et dagplejebarn dør 2. et dagplejebarns forældre/søskende dør 3. en medarbejder dør 4. en medarbejders

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan Sorgplan Børnegården Om sorg og omsorgshandleplan Livets øjeblikke rummer både små og store glæder og sorger for os alle - uanset alder og erfaring. Børn kan glæde sig over de helt nære ting som er en

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Beredskabsplan for Trongårdsskolen

Beredskabsplan for Trongårdsskolen Beredskabsplan for Trongårdsskolen Trongårdsskolen Trongårdsvej 50 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 4528 4320 Mail: trongaard@ltk.dk Indholdsfortegnelse I tilfælde af offentlige sirener og anden udefrakommende trussel...

Læs mere