Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC"

Transkript

1 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Januar 2014

2 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles Medicinkort i WinPLC... 5 Overfør medicin fra lokalt medicinkort til FMK... 7 Information om recepter på medicinkortet... 9 Receptserver recepter uden tilknytning... 9 Pakn Status... 9 Muligheder i højrekliksmenuen Tilknyttede recepter Lægemiddelordination Ny ordination Ny magistrelord Genordination Seponer Slet ord Standardordination Undgå dobbeltordinationer! Dubletkontrol Afstem medicinkort Markeringer i FMK Symboler Bogstaver Farvemarkeringer Privatmarkering Se privatmarkerede ordinationer Suspendering af medicinkort Invalidering af medicinkort Øvrige FMK-funktioner Vis alt Gruppér på ATC

3 Opret ordination u/recept Opret medfort. recept Opret magistrel recept Opret stdord. recept Genordiner recept Medicin.dk Rette Pauser Ophæv pausering Kopier fast medicin Vis recepter Vis effektueringer Opret effektueringer Hjælpefunktion (Tooltips) Begreber i FMK

4 Før du går i gang med FMK Digital signatur For at I på klinikken kan benytte FMK, er det nødvendigt at alle brugere har en NemID medarbejdersignatur. NemID medarbejdersignaturerne skal alle være med cpr. Nr. I skal udpege en administrator, som opretter den første NemID signatur som administrator (LRA). Denne kan bestilles via Administrator skal sørge for at bestille de resterende signaturer, dette gøres ved Nets DanID: Har du brug for hjælp, til oprettelse af NemID medarbejdersignaturer, kontakt Regionernes datakonsulenter: Adgangskode og velkomst (som skal bruges ved aktivering) vil herefter blive fremsendt. NemID medarbejdersignaturen skal fornyes med mellemrum. Du vil modtage en , når det er tid til dette. Husk at forny den inden udløb, da den kun kan fornyes via Internettet, så længe den IKKE er udløbet endnu. Det er en forudsætning, at Nets DanID har de korrekte adresser. CPR-nummer på alle FMK-brugere For at FMK kan identificere den enkelte bruger, er det nødvendigt at alle FMK brugere indtaster deres CPRnummer i WinPLC. Dette gøres under menupunktet Kartoteker - Bruger. Opret klinikkens øvrige personale For at klinikkens øvrige praksispersonale kan få adgang til FMK, skal ALLE klinikkens læger hver især logge på og give fuldmagt til personalet, under punktet Medhjælp. 4

5 Fælles Medicinkort i WinPLC A-data har ligesom andre leverandører af IT-systemer udviklet sin egen brugerflade i forhold til FMK, hvad angår design og opbygning. Indholdet og begreberne er dog det samme i de forskellige systemer. Hver gang du åbner WinPLC, kommer der også et vindue, hvori du skal indtaste din NemID signatur for at logge på FMK via programmet. Dit login gælder i 9 timer, med mindre du lukker programmet i mellemtiden. Første gang du åbner en patients medicinkort i WinPLC, vil der automatisk blive oprettet et FMKmedicinkort på patienten. Nedenfor ses et eksempel på et skærmbillede af en FMK-brugerflade, som den kan se ud i WinPLC. Under fanebladet Medicinkort, vises patientens aktuelle lægemiddelordinationer på FMK, og i skærmens nederste del kan der skiftes mellem tre faneblade, Lokalt medicinkort, Receptserver-recepter uden tilknytning og Tilknyttede recepter. Den nederste del vises automatisk, hvis der er aktive eller aktuelle recepter uden tilknytning (løse recepter), dvs. indhold i det midterste faneblad. Du kan derudover altid kalde det frem vha. klik på bogstavet R på tastaturet eller ved at højreklikke på en ordination og i menuen der fremkommer, vælge Vis Recepter. Lokalt medicinkort: er en genganger, som du måske allerede kender fra WinPLC, og indeholder alle gamle ordinationer (dvs. også dem der er ældre end 2 år). Receptserver-recepter uden tilknytning: har tidligere gået under betegnelsen Løse recepter, og dækker over de seneste to års recepter (receptordinationer) hentet fra receptserveren, som administreres af NSI (tidligere Lægemiddelstyrelsen). 5

6 Tilknyttede recepter: viser de eventuelle. recepter, som er tilknyttet en ordination (den ordination, som du har markeret med musen i FMK-delen af medicinkortet). Her vises bl.a. hvilken dato medicinen evt. er udleveret samt status på recepten (om den stadigvæk er åben). Bemærk! Der kan ikke oprettes et FMK medicinkort på patienter, som ikke har dansk bopæl eller et gyldig dansk CPRnr. Hvis du sletter (inaktiverer) en patient i WinPLC (på deres stamkort), slår programmet ikke automatisk op på FMK, hvis du åbner patientens medicinkort. I stedet vises FMK, som det så ud sidst, inden du slettede patienten. Du kan altid se, hvornår indlæsningen er fra i det øverste højre hjørne i medicinkortet. 6

7 Overfør medicin fra lokalt medicinkort til FMK Selvom der automatisk oprettes et FMK- medicinkort på patienten, overføres medicinhistorikken for patienten ikke automatisk. Det kan du til gengæld med fordel gøre, for med det samme, at få et retvisende FMK-medicinkort. Højreklik på FMK-kortet, og vælg Overfør til FMK fra lokalt medicinkort. Et nyt vindue vil åbnes, heri vises patientens aktuelle lægemiddelordinationer, udledt ud fra ordinationerne i det lokale medicinkort. Hvis der er præparater, som er udgåede, mangelfulde eller dubletter, vil disse blive markeret med rødt og med falmet tekst. De vil ikke blive overført til FMK. (Ved dubletter bliver kun den nyeste automatisk overført). Præparater med denne markering bliver ikke overført til FMK, når du klikker på OK (F10). 7

8 En ordination er mangelfuld, hvis en eller flere af følgende oplysninger mangler: Administrationsvej Indikation Dosering Ønsker du at udfylde /rette i de manglende oplysninger, klik på lægemiddelordinationen og tryk på ENTER. Hvis en ordination ønskes fjernet fra vinduet, klik på præparatet og tryk på DELETE. Tryk OK (F10) for at overføre ordinationer til FMK. FMK medicinkortet vil nu være klar til brug. Medicinkortet vil selvfølgelig kun indeholde de aktuelle ordinationer, og evt. privatmarkeret medicin er skjult for alt andet sundhedspersonale end den, som efter patientens ønske, har privatmarkeret det. Du kan med fordel sørge for at afstemme medicinkortet med det samme (se evt. kapitlet om Afstemning af medicinkortet side 16). 8

9 Information om recepter på medicinkortet I medicinkortets nederste del findes informationer om recepter (både Receptserver recepter uden tilknytning og recepter tilknyttet ordinationer på FMK). Receptserver recepter uden tilknytning Under dette faneblad kan du se de recepter, der stadig er at finde på Receptserveren, men som er uden tilknytning til en ordination på FMK. De kan f.eks. være fra en læge, der endnu ikke er på FMK. Du kan se en evt. udleveringsdato for medicinen samt om recepten stadigvæk er åben. Er datofeltet markeret blåt, betyder det, at recepten er ordineret af andre. Pakn. Kolonnen Pakn. viser hvor mange pakninger i alt der kan udleveres på recepten, detaljerne om reiterering kan ses som tooltip ved mouseover. Status Kolonnen Status viser status for recepten. Den kan vise følgende muligheder:????: Historiske recepter. Vil kun være at finde i tilfælde af, at der ikke kan hentes et nyt medicinkort. F.eks. hvis patienten er markeret som slettet. Åben: Der er endnu ikke foretaget udleveringer på ordinationen. Afsluttet: Ordinationen er afsluttet af apoteket, og der kan ikke foretages flere udleveringer. Annulleret: En aktør har annulleret receptordinationen (svarende til seponeret, inaktiv eller ugyldig). Kladde: Vil i femtiden blive anvendt til at markere hjemmesygeplejens bestillinger. Inaktiv: Patienten har inaktiveret ordinationen via sundhed.dk. Der kan ikke foretages udleveringer. Delleveret: Der er foretaget mindst én udlevering, og der kan foretages mindst én udlevering endnu. Behandles: Et apotek har ordinationen under behandling. Ordinationen er låst for alle andre end dette apotek. En ordination kan kun ekspederes, hvis den er under behandling af det lokationsnummer, der 9

10 ønsker at ekspedere den. Denne lås er indført for at garantere, at den samme udlevering ikke bliver ekspederet to gange. Ugyldig: Apoteket kan markere en ordination som ugyldig. Dosisdisp.: Ordinationer til dosisdispensering har et afvigende statusforløb: Status starter som Åben, herefter henter apoteket ordinationen og sætter evt. status til Behandles. På det tidspunkt hvor den første ekspedition af en ordination sker med en markering af, at lægemidlet er dosisdispenseret, sættes status til Dosisdisp. Dette betyder, at ordinationen fremefter er låst for alle andre end dette apotek. Muligheder i højrekliksmenuen Hvis du højreklikker på en recept i fanebladet, vises en højrekliksmenu med en række muligheder: Vis egne: Egne udstedte recepter bliver inkluderet i oversigten (dvs. recept udstedet af klinikken på enten papir eller præ-fmk). Vis afstemte: Recepter som nogen allerede har markeret som irrelevante (dvs. enten ikke længere aktuel, eller som allerede er repræsenteret på FMK) bliver inkluderet i oversigten. Marker recept som uaktuel/ Marker recept som aktuel: Tidligere var den eneste måde at fjerne en løs recept, at afstemme et medicinkort. Nu er det også muligt at markere en enkelt recept som værende uaktuel (og omgøre det igen ved at markere den som aktuel). Vær dog opmærksom på åbne recepter aldrig skjules, heller ikke selvom de er klinikkens egne eller, at de eksplicit er markerede som uaktuelle. Da oversigten derfor kan indeholde recepter, som på den ene side er markeret som uaktuelle, men som stadig er aktive (dvs. der kan udleveres medicin på dem), er alle uaktuelle recepter angivet i kursiv. Annuller recept: En recept kan annulleres, dvs. der forhindres i, at der kan udleveres på den (igen). Denne handling kan ikke omgøres, hvilket betyder, at der skal laves en ny recept, hvis patienten alligevel skal kunne få udleveret lægemidlet. Opret som lægemiddelordination: Ønsker du at oprette en lægemiddelordination på en af recepterne, skal du højreklikke på recepten og vælge Opret som lægemiddelordination. Den vil nu blive flyttet til FMK. 10

11 Tilknyttede recepter Her vises de eventuelle recepter, som er tilknyttet en ordination (den ordination, som du har markeret med musen i FMK-delen af medicinkortet). Du kan vælge at afhægte eller annullere (slette) en tilknyttet recept ved at højreklikke på recepten. Afhægt recept: Fjerner receptens tilknytning til lægemiddelordinationen. Recepten bliver til en løs recept og vil være at finde under fanebladet Receptserver recepter uden tilknytning. Annuller recept: En recept kan annulleres, dvs. der forhindres i, at der kan udleveres på den (igen). Denne handling kan ikke omgøres, hvilket betyder, at der skal laves en ny recept, hvis patienten alligevel skal kunne få udleveret lægemidlet. Vis effektueringer: Viser de reelle udleveringer på den aktuelle recept. Ønskes en samlet udleveringsoversigt for alle recepterne tilknyttet en lægemiddelordination, samt evt. indgivninger og klinik udleveringer, så vælg samme punkt i højrekliksmenuen for lægemiddelordinationen. 11

12 Lægemiddelordination Ny ordination Klik på Ny ordination i højre side af WinPLC. Følgende vindue vil da komme frem. Indtast min. de første 3 bogstaver og tryk på ENTER for at søge lægemiddel. Klik på det ønskede lægemiddel og klik på OK. I de følgende billeder vælges form/styrke, pakning/handelsnavn (Præparat) og tekst (Indikation). Vælg hvor mange pakninger patienten kan få udleveret i alt, samt hvor mange pakninger der kan udleveres ad gangen med hvor lang tids mellemrum (iterering). Klik på OK (F10) for at godkende ordinationen. 12

13 Bemærk at hvis programmet kommer frem med en dubletkontrol, fordi ordinationen allerede findes, bør du genordinere den oprindelige ordination i stedet for at oprette en ny. Nu er selve ordinationen lavet, herefter vælger du i højre side hvad der skal ske med en evt. recept. Send ordinationens recept som Edifact. Send ordinationens recept til Receptserveren. Udskriv ordinationens recept på papir. Når recepten bliver indløst på apoteket, vil den komme til at fremstå som en Receptserver recept uden tilknytning selvom der er en ordination på FMK. Papirrecepter bør derfor så vidt muligt undgås. Ny magistrelord. Til oprettelse af magistrelle ordinationer. Magistrelle ordinationer kan ikke oprettes uden recept. Bemærk at disse ikke kan sendes som Edifact. Genordination For at genordinere en ordination kan du klikke på ordinationen i FMK og derefter klikke på Genordination i venstre side. Herefter kommer der et ordinationsvindue frem, hvori du evt. kan rette i oplysningerne og derefter klikke på OK (F10) for at godkende ordinationen. Ligesom ved en ny ordination er det kun ordinationen, der er lavet. Hvis du ønsker at lave en recept hertil, skal du i højre side vælge, om den skal ud via Edifact, på Receptserveren eller udskrives. Seponer Hvis du ønsker at ophøre en ordination, kan du seponere denne. Hvis der er aktive recepter tilknyttet hertil, vil WinPLC spørge om disse skal annulleres. Slet ord. Receptkladder (fra de grønne ordinationer i toppen af medicinkortet) kan slettes- derudover kan der ikke slettes på FMK. Lægemiddelordinationer kan dog seponeres, og recepter kan annulleres. Standardordination Hvis du i det lokale medicinkort har en ordination liggende, som du kunne tænke dig at bruge som standard til andre patienter, kan du vælge at benytte den som en standard ordination. Når du så skal bruge den til en 13

14 anden patient, kan du nøjes med at vælge den rette standardordination fra din liste, fremfor at skulle igennem de fulde ordinationsforløb. Højreklik på ordinationen i det lokale medicinkort, og vælg Benyt som std. ord. Hvis du vælger Ny standardordination i venstre side, vises listen med de ordinationer, som du har valgt at benytte som standard ordinationer. Dobbeltklik på den ordination, du ønsker at benytte, og du vil komme til ordinationsbilledet, hvorfra du kan godkende ordinationen som normalt. 14

15 Undgå dobbeltordinationer! Når du laver ordinationer på FMK, er det meget vigtigt at forsøge at undgå dobbeltordinationer. Hvis du laver en ny ordination på et medikament som patienten allerede får, f.eks. fordi doseringen ændres, kommer begge ordinationer til at stå i FMK. Dette kan betyde, at der opstår tvivl om, hvorvidt patienten skal tage begge eller kun den nyeste. Den korrekte fremgangsmåde er i stedet at genordinere ordinationen, og hvis f.eks. dosering har ændret sig, at rette den til. Dubletkontrol Hvis du opretter en ordination, hvor der allerede findes en aktiv ordination, vises en FMK Dubletkontrol, som advarsel om, at den allerede eksisterer. Opret kun ordinationen, hvis det er korrekt, at de begge skal være på FMK. Hvis der på FMK findes en dobbeltordination, kan du se, hvor dubletten er. Hvis du klikker på en ordination, vil en evt. aktiv dobbeltordination til denne blive vist med dette symbol. Ny ordination. Eksisterende dublet til den nye ordination. 15

16 Afstem medicinkort At afstemme en patients medicinkort betyder, at du tjekker om FMK efter din bedste overbevisning stemmer overens med det, som patienten aktuelt er i behandling med, og derfor kan finde på at indtage. Medicinkortet bør afstemmes jævnligt, så alle har så retvisende et billede som muligt. Er der receptserver recepter uden tilknytning (løse recepter), som stadigvæk er åbne, forsvinder disse IKKE ved afstemning af medicinkortet på FMK Afstemning skal ikke forveksles med en medicingennemgang, der er en kritisk gennemgang af al patientens medicin mht. om patienten får den rette medicin, korrekt dosis m.m. Højreklik på en af ordinationerne og vælg Marker FMK-Medicinkort som afstemt. Når medicinkortet på FMK er afstemt, vil det stå på medicinkortet, hvem der har afstemt det og hvornår. 16

17 Markeringer i FMK De forskellige ordinationer kan være markerede med forskellige symboler/bogstaver i venstre side og/eller de kan have en farvemarkering over hele ordinationslinjen. Her vises en liste over, hvad de forskellige ting betyder: Symboler = Ny ordination som du har lavet på FMK. = Genordination som du har lavet på FMK. = Dublet. Der findes en lignende aktiv ordination på FMK. = En ordination som andre end dig selv, har lagt på FMK. =Andre end dig selv har ændret i ordinationen. = Ordinationen er seponeret. Bogstaver F= Fremdateret S= Seponeret U= Udløbet P= Pauseret Farvemarkeringer (lyseblå markering af datofeltet)= Ordinationen er senest ændret af en læge på en anden klinik. (lysegrøn markering af hele linjen)= Ny (gen)ordination lavet af dig selv. (Lysegul markering af hele linjen + FED skrift)= Ordinationen er privatmarkeret. (grå skrift over hele linjen)= Ordinationen er ikke længere aktiv. Privatmarkering Patienten kan bede om at få en ordination privatmarkeret, således at ikke andre end den ordinerende læge kan se ordinationen på FMK. Andre sundhedspersoner som logger på patientens FMK, vil kunne se, at der findes en eller flere ordinationer med privatmarkering, men vil ikke kunne, se hvad ordinationen indeholder. 17

18 Sæt flueben for at privatmarkere ordinationen. Ønsker du at privatmarkere en eksisterende ordination, skal du dobbeltklikke på linjen med ordinationen. Så kommer ovenstående vindue frem. Privatmarkering set fra ordinerende læges FMK: De privatmarkerede ordinationer er tydeligt markeret med gult. Privatmarkering set fra IKKE ordinerende læges FMK: Tydelig markering viser, at der er privatmarkerede ordinationer, som ikke vises på medicinkortet. 18

19 Se privatmarkerede ordinationer Hvis der på en patient er privatmarkerede ordinationer, som er ordineret af en anden læge, er det muligt at se disse hvis nødvendigt. Højreklik her for at få menuen frem. Bemærk at muligheden for at hente privatmarkerede ordinationer, UDEN samtykke, absolut kun bør benyttes i de tilfælde, hvor værdispringsreglen træder i kraft. Se evt. afsnittet om Begreber i FMK bagerst i denne vejledning. Suspendering af medicinkort Hvis en patient f.eks. indlægges på et sygehus, kan sygehuset suspendere medicinkortet på FMK, for at fortælle at medicinkortet ikke er opdateret og derfor ikke nødvendigvis retvisende. Når patienten udskrives, skal ordinationerne overføres til FMK og suspenderingen ophæves. Det er kun den, der har lavet suspenderingen, som kan ophæve den igen. Så har sygehuset f.eks. glemt at ophæve suspenderingen efter patientens udskrivelse, bør du rette kontakt til den ansvarlige her. Suspendering vises med en tydelig gul markering på FMK. Invalidering af medicinkort NSI kan vælge at invalidere et medicinkort, hvis de vurderer, at oplysningerne er ukorrekte eller upålidelige. Dette vises med en tydelig rød markering i FMK. Det er stadigvæk muligt at se medicinkortet samt at rette i det. 19

20 Øvrige FMK-funktioner Hvis du højreklikker i FMK medicinkortet, vises en menu med nogle yderligere muligheder. Nogle af mulighederne gælder kun for den eventuelle. ordination, som du står på. Vis alt Viser alle ordinationer for de sidste 2 år på FMK- også de udløbne og seponerede. Gruppér på ATC Sorterer ordinationerne på ATC-koder i stedet for efter dato. En kolonne med bogstavet fra ATC-koden vil fremkomme. Opret ordination u/recept Denne mulighed kan benyttes, hvis patienten f.eks. tager noget håndkøbsmedicin, eller hvis det er medicin, som du udleverer eller indgiver til patienten (Se gerne Opret effektuering side 22). Opret medfort. recept Her kan du oprette en receptordination ud fra Medicinfortegnelsen. 20

21 Opret magistrel recept Her kan du oprette en Magistrel receptordination. Bemærk at denne ikke kan sendes som Edifact. Opret stdord. recept Se afsnittet Standardordination side 14. Genordiner recept Mulighed for at genordinere en receptordination. Medicin.dk Link til Pro.Medicin.dk Rette Hvis du ønsker at ændre i f.eks. doseringen på en eksisterende ordination, kan du vælge at rette i den pågældende ordination. Det er bedre end at oprette en ny ordination, og derved have ordinationen liggende dobbelt på FMK. Pauser Hvis patienten skal holde en pause med medicinen (f.eks. en behandling med blodfortyndende medicin i tilfælde, hvor patienten skal til tandlægen og have trukket en tand ud). Ophæv pausering Ophæver en evt. pausering på den markerede ordination, og den betragtes som værende aktiv igen. Kopier fast medicin Kopierer alt patientens faste medicin til udklipsholderen, (hvorfra det kan kopieres ind i f.eks. dokumenter vha. Ctrl+V). Vis recepter Viser de 3 faneblade i nederste del af medicinkortet: Lokalt medicinkort, Receptserver recepter uden tilknytning og Tilknyttede recepter. Vis effektueringer Effektueringer benyttes til at markere, hvilken medicin der er udleveret eller indgivet til patienten f.eks. hos lægen. Vis effektueringer kan vælges i højrekliksmenuen på enten FMK medicinkortet eller fanebladet Receptserver recepter uden tilknytning. Det billede der kommer frem, viser hvilke præparater, der er udleveret/indgivet til patienten samt deres styrke og mængde. 21

22 Opret effektueringer Hvis en patient får udleveret eller indgivet medicin, kan du oprette en effektuering på dette. Så det bliver vist på FMK. Opret først en Ordination u/recept (også i højrekliksmenuen), højreklik herefter på den og vælg Opret effektuering. Vælg imellem udlevering af Enkelte enheder eller Pakninger og angiv antallet og evt. pakning. 22

23 Hjælpefunktion (Tooltips) Tooltips er nyttig information, der fremkommer, når du holder musen henover et bestemt område. Her har vi udvalgt fire stykker for nærmere at forklare, hvilken funktion de har i FMK. Holder du musen henover FMK-logoet øverst til venstre, fremgår det, hvornår det pågældende FMK-kort senest er blevet ændret og afstemt, samt af hvem. Holder du musen henover de enkelte ordinationers dato, fremgår det, hvornår den pågældende ordination senest er blevet oprettet og ændret, samt af hvem. Holder du musen henover en pauseret ordination, fremgår det, hvornår den pågældende ordination er blevet oprettet, pauseret og senest ændret, samt af hvem. 23

24 Holder du musen henover navnet på et præparat, fremgår det, hvilket aktivt stof medikamentet indeholder samt navne på evt. synonyme præparater. 24

25 Begreber i FMK Nedenfor findes en liste over de nye begreber, der vil optræde i WinPLC i forbindelse med Det Fælles Medicinkort (FMK). A Afstemt medicinkort Når der er ryddet op i alle recepterne, dvs. når patientens komplette aktuelle medicinering fremgår af de aktuelle lægemiddelordinationer på FMK, afstemmer lægen medicinkortet, og herefter skjules recepterne. Aktuel lægemiddelordination Den eller de lægemidler, som patienten aktuelt er i behandling med. Herunder lægemiddelnavn, dosering, indikation og varighed. Lægen kan knytte recepter til de aktuelle lægemiddelordinationer. E Effektuering Udlevering eller indgivelse af medicin til patienten f.eks. hos lægen, på sygehuset eller på apoteket. Læger kan oprette effektuering for at markere, at medicinen er udleveret eller indgivet til patienten. I Invalideret medicinkort NSI (tidligere Lægemiddelstyrelsen) har som de eneste, muligheden for at invalidere et medicinkort såfremt de vurderer, at oplysningerne på kortet ikke er retvisende (dvs. enten er ukorrekte eller upålidelige). Når et medicinkort er invalideret, er kortets indhold stadig synligt for alle, ligesom der stadig kan redigeres i kortet. Når et medicinkort bliver invalideret, skifter farven i banneret foroven til rød, så du tydeligt kan se medicinkortets status. L Lægemiddelordination En lægemiddelordination er den eller de lægemidler, som patienten aktuelt er i behandling med, og i al sin enkelthed dét som FMK beskæftiger sig med. Herunder lægemiddelnavn, dosering, indikation (årsag) og evt. varighed (start- og slutdato). En lægemiddelordination er forstadiet til en receptordination, og lægen kan derfor vælge at tilknytte recepter til de aktuelle lægemiddelordinationer eller danne nye recepter på baggrund af disse. M Medicinafstemning på FMK En medicinafstemning er en aktivitet, hvor en læge registrerer (opretter/opdaterer/seponerer) patientens lægemiddelordinationer, så FMK afspejler den aktuelle medicinering og giver et retvisende billede heraf. Dette indebærer, at alle tidligere receptserver-recepter (løse recepter) ikke længere vil optræde på medicinkortet, med mindre du eksplicit beder om at få dem vist. 25

26 Medicingennemgang Medicingennemgang er en fuldkommen, kritisk gennemgang af al patientens medicin med henblik på at tjekke om patienten får det, de har brug for, om nogle medikamenter evt. skal skiftes ud eller om dosis skal ændres. P Pausering En pausering betyder en midlertidig afbrydning af medicineringen. Eksempelvis kan en lægemiddelordination med et blodfortyndende lægemiddel pauseres i forbindelse med at patienten skal til tandlægen. Privatmarkering Hvis en patient ønsker at skjule en aktuel lægemiddelordination for andet sundhedspersonale end den ordinerende læge, kan patienten bede lægen om at få ordinationen privatmarkeret. Herefter vil det kun være synligt, at der eksisterer en privatmarkeret lægemiddelordination, men ordinationens indhold vil være skjult. Når en ordination er privatmarkeret, vil den blive markeret med gul i FMK-medicinkortet i WinPLC. R Receptgennemgang Receptgennemgang er en handling, hvor lægen gennemgår alle receptserver-recepter uden tilknytning (tidligere kaldet løse recepter ) og opretter lægemiddelordinationer således, at FMK afspejler patientens aktuelle samlede medicinering. Når alle recepter er gennemgået, og aktuelle ordinationer er oprettet, signeres der for receptgennemgang eller afstemt medicinkort, og de resterende recepter uden tilknytning vil blive skjult. Receptordination En receptordination svarer til at skrive en recept til patienten, og dækker samtidig over de receptskrivninger, der er foretaget. En receptordination kan være aktuel, fremtidig eller historisk. Recepter uden tilknytning (løse recepter) En recept uden tilknytning er en recept, der ikke er tilknyttet en aktuel lægemiddelordination på FMK, og som stammer fra receptserveren. Receptserver Receptserveren er en af Lægemiddelstyrelsen administreret server, som indeholder alle elektroniske eller ekspederede recepter, der er indsendt/indtastet af læger eller apoteker (og til dels også tandlæger). FMKmedicinkortet henter automatisk receptoplysninger fra receptserveren. S Seponering En seponering angiver, at lægen aktivt har valgt at afslutte en given lægemiddelordination. Det angives med et S og falmet tekst. Bemærk, at en FMK-seponering er permanent og ikke kan omgøres. Suspenderet medicinkort 26

27 Hvis en patient f.eks. indlægges på et sygehus, kan sygehuset suspendere FMK-medicinkortet for at fortælle, at FMK ikke er opdateret og derfor ikke nødvendigvis retvisende. Når patienten så udskrives overføres ordinationerne til FMK og suspenderingen ophæves. Den aktuelle medicinering registreres imidlertid i sygehusets eget EPJ-system. Suspenderingen skal ophæves af den person, som lavede den. T Tilknyttede recepter Fanebladet viser de recepter (med alle informationer) som evt. hører til en ordination. V Værdispringsreglen Værdispringsreglen træder i kræft i forbindelse med privatmarkering, og er kendetegnende ved, at den skelner mellem på den ene side patientens interesse i, at oplysningen ikke videregives, og på den anden side, modståendes interesse i, at oplysningen videregives. Der er med andre ord tale om en undtagelsesbetegnelse, som kræver en konkret afvejning af det enkelte tilfælde, og hvor videregivelsen af oplysninger, kun sker rent undtagelsesvis (som oftest i akutte tilfælde). Værdispringshandlingen sker, hvis patienten på grund af sin tilstand, f.eks. bevidstløshed eller alderdomssvækkelse, er ude af stand til at give samtykke. Det samme gør sig gældende, hvis sundhedspersonale eller andre f.eks. formodes at være blevet smittet af patienten. Videregivelse af oplysninger til andet sundhedspersonale til brug for behandling af patienten skal ske i patientens interesse, og der skal tages hensyn til ønsker, som patienten eventuelt på et tidligere tidspunkt måtte have fremsat. Ved videregivelse skal den, som oplysningen angår, snarest muligt herefter orienteres om videregivelsen og formålet hermed. 27

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual - Fællesmedicinkort i WinPLC 2 Indholdsfortegnelse Har du husket at? side 3 Fælles Medicinkort i WinPLC side 4 Manuel oprettelse

Læs mere

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK.

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK. Manual til FMK Indhold Fælles Medicinkort... 3 Datoer vedr. en ordination i FMK... 3 Symboler/ kolonner... 4 Øverste bjælke... 4 Ny ordination... 7 Substitution og tilskud... 11 Dubletkontrol... 11 Seponér...

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

Fælles Medicinkort i TDjournal

Fælles Medicinkort i TDjournal Maj 2016 Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Indhold Har du husket?... 3 At bestille Digital signatur... 3 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 3 Oprette klinikkens øvrige personale, hvis ønsket... 3 At knytte

Læs mere

Juni Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf

Juni Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf Juni 2016 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Oktober 2015 Brugermanual Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Indhold Generelt om DDV... 3 Adgang for klinikkens øvrige personale... 3 Data på DDV... 3 Vaccinationer... 4 Troværdighed... 4 Privatmarkering...

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering August 2011 Fælles Medicinkort En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering 2 FMK Fælles Medicinkort Indhold 3 4 6 7 8 9 10 11 14 16 19 Visionen Medicinoplysninger

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO.

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO. FMK v.1.4.4 Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK 1.4.4 i XMO. Der findes i øjeblikket fire versioner af FMK i drift, version 1.4.0 1.4.2 og 1.4.4 som den nyeste. Seneste

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination... 3 Pausere ordination...

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1 Mini-vejledning for apoteksansatte Opslag på FMK Uanset om du logger ind på www.fmk-online.dk eller sundhed.dk vil du blive bedt om login. Hvis du i forvejen er logget ind, vil billedet med arbejdssted

Læs mere

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort EG Data Inform A/S MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort Introduktion Lone Ellegaard Poulsen 07-08-2014 Introduktion Dette dokument er udarbejdet med henblik på at give en kort introduktion til det fælles

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Fælles Medicinkort i MedWin ver. 3.85

Fælles Medicinkort i MedWin ver. 3.85 i MedWin ver. 3.85 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.eg.dk medwin@eg.dk - CVR-nr:

Læs mere

FMK Opret ordination med recept

FMK Opret ordination med recept Opret ny ordination med recept Vælg i medicinkortet for at oprette en ny ordination med dertilhørende recept. 1. Opret Ordination Skriv præparatnavn i feltet "Præparat". Søgningen foregår i "Vælg

Læs mere

FMK opgradering. Messedag 7.nov

FMK opgradering. Messedag 7.nov Messedag 7.nov 2013 www.regionmidtjylland.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremlagt en ny forpligtende plan for ibrugtagning og fuld anvendelse af FMK. For regioner og praksislæger skal dette

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni Version 2

Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni Version 2 Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni 2014 1.2.6 Version 2 06-06-2014 Side 1 af 25 BW Indledning... 3 Første gang FMK kort åbnes på udvalgt patient... 4 Gennemgang af løse recepter (Udleveret på Edifact-

Læs mere

Godkendelsestest for...

Godkendelsestest for... Godkendelsestest for... Certificeringstesten udført ved... den: DD.MM.ÅÅÅÅ OBS Før testen kan udføres skal systemet whitelistes via adm-gui'en, se punkt 32 Version 1.2.4 2011-10-13 GK 1 GK 1.1 Stamdata

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 Ændringer og nye funktioner til medicinmodulet FMK 1.4.4 Medicinkortet har overordnet set samme opbygning som FMK 1.4.0. De visuelle ændringer og nye funktioner er i punktform herunder,

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1 Det Fælles Medicinkort Use Cases Version 1.2.4.1 2011-07-11 Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01 2007-03-06 2007-03-09 2007-03-13 Forfatter TKN TKN TKN TKN 0.0.5 2007-03-16 TKN

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.10.100 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark Phone: +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 www.trifork.com Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1

Læs mere

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur)

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur) Medicin (FMK) Vejledning (inkl. vejledning til digital signatur) INDHOLDSFORTEGNELSE TILGANG TIL FÆLLES MEDICINKORT (FMK)... 2 MEDICIN ADMINISTRATION SKER MED DATA FRA FMK... 2 OPRETTELSE AF MEDICINSKEMA

Læs mere

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5 FMK integration i Avaleo Omsorg 18. marts 2015/ Version 1.5 1 Revisionshistorik Revisionsnummer Revisionsdato Opsummering af ændringer 1.0 03.07.2014 1.1 05.11.2014 Præcisering af afsnittet Suspenderet

Læs mere

XMO vejledning - fra V7 til V8

XMO vejledning - fra V7 til V8 XMO vejledning - fra V7 til V8 Indhold Medicinkortet med FMK... - 1 - Ny ordination... - 1 - Ordinationsmodulet... - 2 - Ændring af en eksisterende ordination... - 2 - FMK Sammenkodning og overførsel...

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Har patienten ikke tidligere fået oprettet et FMK-kort og har fået sendt/udskrevet recept i det tidligere medicinkort, vises nedenstående pop-up.

Har patienten ikke tidligere fået oprettet et FMK-kort og har fået sendt/udskrevet recept i det tidligere medicinkort, vises nedenstående pop-up. FMK Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept Incl. evt. tilskud... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination...

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Miniguide til e-handel på apoteket.dk

Miniguide til e-handel på apoteket.dk Miniguide til e-handel på apoteket.dk Danmarks Apotekerforening - 1. udgave, 1. oplag, oktober 2011 Indholdsfortegnelse Sådan bestiller du en almindelig apoteksvare side 5 Sådan bestiller du levering til

Læs mere

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom Supportforum møde 1 29. September 2016 Alice Kristensen MedCom 2 Dagsorden 1. Velkomst, formål med gruppen og præsentation v/alice 2. MedComs opsamlingsfunktion for ukorrekt anvendelse af FMK 3. Datosæt

Læs mere

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden DSKS-årsmøde Workshop Fælles Medicinkort () ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden Emner i præsentationen 1/2 Om Status Udfordringer Skærmbilleder

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Ny apotekersnitflade Snitflade Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Emner Dagens emne Gennemgang og diskussion af oplæg til ny snitflade Forudsætninger Forudsætning 1 Ny enstrenget model Forudsætning

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 side 1 af 13 Indledning EG Clinea 16.4 er nu klar. Det er en version, der indeholder et opdateret Medicinmodul, hvor kravene, der sættes af Sundhedsdatastyrelsen, til FMK version

Læs mere

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange 1 Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange Formål: At reducere antallet af medicineringsfejl, der opstår på grund af manglende eller ukorrekt kommunikation om borgers medicinering. at reducere

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

Velkommen til e-service

Velkommen til e-service Oktober 2015 Velkommen til e-service E-service giver patienterne mulighed for at kommunikere med en klinik via internettet. Det giver en dejlig fleksibilitet i hverdagen, at patienterne kan kontakte sin

Læs mere

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 Indholdsfortegnelse 01. WinPLCs opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Notater... 5 04. Diagnoser... 6 05. Medicinkort... 7 06. Paraklinisk... 11 07. Regninger...

Læs mere

November Ny Aftalekalender. Quick guide

November Ny Aftalekalender. Quick guide November 2016 Ny Aftalekalender Quick guide Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til aftalekalenderen... 3 2. Tider... 5 Opret ny tid... 5 Opret tid uden patient... 7 Find en ledig tid... 7 Højrekliksmenu...

Læs mere

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk (vejledning til hele FMK kan hentes her). Gode rutiner. Det er vigtigt, at få indarbejdet en procedure der sikrer, at manglende oplysninger

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

Det Fælles Medicinkort Use Cases

Det Fælles Medicinkort Use Cases Det Fælles Medicinkort Use Cases Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fa: +45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM11-10-2011 Indholdsfortegnelse: Angiv korrekt borger Åbn medicinmodulet Knyt borgeren til PEM Generelle informationer Præparatregistrering Fast dosering - Medicin til

Læs mere

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14 Indledning Receptserveren er en del af Medicinprofilen. Apoteket kan få adgang til både Medicinprofilen og receptserveren via www.sundhed.dk. Dette kræver, at brugeren har et digitalt medarbejdercertifikat,

Læs mere

Ansøgning om medicintilskud via FMK

Ansøgning om medicintilskud via FMK Ansøgning om medicintilskud via FMK ANSØGNING OM MEDICINTILSKUD VIA FMK...1 INDLEDNING...2 1. LOGIN...2 Angivelse af ansættelsessted... 5 Søg 6 cifre... 6 Vælg anden læge i samme organisation... 6 2. FMK-ONLINE

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 21. december 2017 FMK AAGS/ FMK NATIONAL KLINIKS BRUGERGRUPPE. Best practice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 18.12.2017 Gældende bekendtgørelser og vejledninger for

Læs mere

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk (Vejledning til hele FMK kan hentes her). Inden du starter er her lidt nyttig viden. Læger uden ydernr. kan ansøge om medicintilskud ved at

Læs mere

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013 Ny apotekersnitflade Det Fælles Medicinkort December 2013 Emner Opfølgning på reimplementering af apotekersnitfladen Ny apotekersnitflade: Dosisdispensering + enstrengethed + digital signatur Oplæg til

Læs mere

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom Hvordan bliver hverdagen Konsulent Marianne Nielsen, MedCom SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE BORGER SYGEHUS Data deles VAGTLÆGE HJEMMESYGEPLEJE INSTITUTIONER OG PLEJEHJEM APOTEK Lægemiddelordination indeholder

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Sjælland

FMK netværksmøde i Region Sjælland FMK netværksmøde i Region Sjælland Onsdag den 9. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.13.101 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

3.79.100-3.79.106. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N

3.79.100-3.79.106. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N MedWin programopdatering: 3.79.100-3.79.106 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51

Læs mere

ClinicCare læge - skærmbilleder

ClinicCare læge - skærmbilleder ClinicCare læge - skærmbilleder Udgave 15. dec 2015 Dataene er lagret på en central sikret SQL-database, hvilket betyder, at det eneste man skal installere på PC en er en klient (tager 2 minutter), hvorefter

Læs mere

National Sundheds-it Artillerivej København S. T: E: Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1.

National Sundheds-it Artillerivej København S. T: E: Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1. Fælles Medicinkort er lavet i et samarbejde mellem National Sundheds-it, Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner, og er den første elektroniske løsning, som bliver brugt i hele sundhedsvæsenet. National Sundheds-it

Læs mere

Fælles Medicinkort (FMK)

Fælles Medicinkort (FMK) Fælles Medicinkort (FMK) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses konference: IMPLEMENTERING AF COMPLIANCE-INITIATIVER, DER VIRKER Fredag d. 12. juni 2009 Ivan Lund Pedersen, Projektchef & læge, Digital

Læs mere

Juli 2015. Quick-guide

Juli 2015. Quick-guide Juli 2015 Quick-guide Indholdsfortegnelse 1. Opbygning af WinPLC... 4 Topmenu... 4 Funktionsmenu... 4 Pop ind menu... 4 Arbejdsflade... 4 2. Remindere... 5 Opret ny reminder... 5 3. Patientjournal... 6

Læs mere

3.83.104-3.83.105. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N

3.83.104-3.83.105. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N MedWin programopdatering: 3.83.104-3.83.105 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51

Læs mere

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening)

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening) Mini-vejledning for apotekere i brugen af FMK-online Indledning FMK-online kan tilgås fra sundhed.dk eller direkte på adressen FMK-online.dk Brugere af FMK-online valideres i forbindelse med login med

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex En online ambulant patientjournal Understøtter fleksible patientforløb Følger patienten over sektorgrænser Integrerer patientrapporterede helbredsdata Online visning af patient-registerdata

Læs mere

Guide: Brug af det danske vaccinationsregister - DDV. Udgave 1/11 2015

Guide: Brug af det danske vaccinationsregister - DDV. Udgave 1/11 2015 Guide: Brug af det danske vaccinationsregister - DDV Udgave 1/11 2015 Målet med DDV er at alt sundhedspersonel skal have adgang til vaccinationsdata. DDV er bygget efter de samme principper som FMK. Via

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK Version maj 2016 - PLO vil løbende udvikle og udvide FAQ en. Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK 1. Hvad er lægens ansvar i forbindelse med brug af FMK? En læge er i medfør af Autorisationslovens

Læs mere

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Notater i journalen... 2 Fleksibel oprettelse af henvisning... 2 Opret korrespondancebrev ud fra flere notater... 2 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat... 3 2. Patientindgangen...

Læs mere

e-mailkonsultation Patientinformation

e-mailkonsultation Patientinformation Side 1 e-mailkonsultation Patientinformation Side 2 Indholdsfortegnelse : Indholdsfortegnelse :... 2 Emailkonsultation Login... 3 Patientens postkasse... 4 e-mailkonsultation til lægen... 5 Receptfornyelse...

Læs mere

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet.

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet. Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort Jan Poulsen, Lægemiddelstyrelsen, pilotprojektet. styregruppeformand på Morten Thomsen, Devoteam, projektleder for Lægemiddelstyrelsen på pilotprojektet.

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

Juli 2015. Quick-guide ØNH

Juli 2015. Quick-guide ØNH Juli 2015 Quick-guide ØNH Indholdsfortegnelse 1. Opbygning af WinPLC... 4 Topmenu... 4 Funktionsmenu... 4 Pop ind menu... 4 Arbejdsflade... 4 2. Remindere... 5 Opret ny reminder... 5 3. Patientjournal...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4. Version 1.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4. Version 1.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4 Version 1.6 2015-04-28 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 15.02.2013 BIDR Certificeringskriterier i høring, høringsfrist

Læs mere

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Indledning Med online tidsbestillingsmoduelt i Xdont, åbnes der for CGM s e-portal - kaldet Nembehandling.dk. Dette sted vil være

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.13.102 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Validering af felter... 3 Vis effektueringer og recepter... 4 Sidste recept kolonnen... 4 Klausuleret tilskud... 5 Ændring af behandlingsstart

Læs mere

3.82. 102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.82. 102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.82. 102 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Velkommen til e-service

Velkommen til e-service Juli 2015 Velkommen til e-service E-service giver patienterne mulighed for at kommunikere med en klinik via internettet. Det giver en dejlig fleksibilitet i hverdagen, at patienterne kan kontakte sin behandler

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

ATC. DosageStructure. DosageQuantity

ATC. DosageStructure. DosageQuantity Begreb Beskrivelse Evt. XML kommentar Administrationsvej Angiver vejen ad hvilken medicinen administreres - fx RouteOfAdministration intravenøst, pr.os, intracardielt, intraossøst, trachealt. Aktiv substans

Læs mere