Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale v. kommunen... 2 Medicin-oversigt... 4 Opret generel information... 4 Notater om medicineringen... 4 Funktioner der IKKE anvendes i Aarhus Kommune... 5 Ændring af visnings-perioden... 5 Opret medicineringer på lægemidler overført fra PEM... 5 Fast dagligt... 6 Fast ugentligt... 7 Fast - Gentag hver 3. dag Opret skema... 7 Kur/Variabel dosis - Opret skema... 9 PN - opret Historik symboler i medicinoversigten Ordinations fornyelse Flyt/ sammenlæg ordinationer - VIGTIGT Forebygge sletning af ordinationer i medicinoversigt via PEM lovpligtig (automatisk) Genbestil lægemidler på apotek Registrering af medicin ophældning Afslut/Inaktiver lægemidler Inaktiver direkte fra indbakken Genoptag inaktiverede lægemidler Manuel oprettelse af lægemidler Print af medicinskema PEM opdatering Udsøgning vedr. medicin Medicinmodul/PEM PEM = Personlig Elektronisk Medicinprofil. PEM er en national database med oplysninger om alle borgeres receptpligtige lægemidler udleveret de seneste to år. Hvis borgeren har givet mundtligt samtykke, har sundhedspersonale i Aarhus Kommune via CSC VITAE Suite mulighed for adgang til borgerens PEM, som har snitflade til en receptserver. Receptpligtige lægemidler vil automatisk blive ført ind i borgerens indbakke i medicinmodulet og blive lagt sammen med eksisterende ordinationer, med mindre der er afvigelser. Der kan desuden genbestilles lægemidler fra apotek ved recept med flere udleveringer eller bestilles ny ordination fra lægen. Borger kan selv tilgå egen PEM via sundhed.dk. Dosisdispenseret medicin fra apotek: Borgere, der har dosisdispenseret medicin, og hvor der kræves en medicinfortegnelse skal også tilknyttes PEM. Hvis borger har givet samtykke og er tilknyttet PEM vil der i medicinoversigten stå: Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 1 af 21

2 Åbne medicinmodul på valgt borger. Tilknytte borger til PEM 1. gang. Klik på arbejdsplads klik derefter på medicinmodul. Klik på overskriften Medicin øverst i den gule funktionsmenu. Klik derefter på Medicinadministrationsindstillinger. Hvis borger i forvejen har manuelt oprettet medicinoversigt anbefales det at udprinte dette, så der efterfølgende kan sammenlignes. Sæt dot ved Borgeren har givet samtykke til PEM. Borger er tilknyttet PEM. Ændring sker på samme måde. mundtligt samtykke SKALvære indhentet inden tilknytning til PEM Ved klik på OK, fremkommer dot-skema. Afslutte borger i PEM Klik på overskriften Medicin øverst i den gule funktionsmenu. Klik derefter på Medicinadministrationsindstillinger. Afslutning af medicinadministra tion af plejepersonale v. kommunen Sæt dot ved Ingen adgang til PEM. OBS alt registreret medicin via PEM, vil blive slettet i medicinoversigt, når der klikkes JA, og der vil manuelt skulle oprettes nyt medicinskema, hvis medicin fortsat skal administreres, så print ud før afslutning af borger i PEM. Er medicinadministration/dispensering afsluttet/pauseret SKAL dette fremgå. Åbn Medicin, vælg Medicinadministrationsindstillinger, vælg Borger administrerer selv medicin samt dato. Vælg OK og husk at gemme medicinoversigten. Det samme ved borgers selvadministration Tilpasse dotskemaet Dotten vil automatisk stå i inaktiveret ved de lægemidler som ikke har været udleveret fra apoteket de seneste 4 mdr. Dotten flyttes til aktuelt eller inakt., tilpasset efter den hidtil anvendte og udprintede medicinoversigt. Ved nye borgere uden tidligere medicinoversigt, kontaktes lægen for at tilpasse dot-skemaet. Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 2 af 21

3 Når dot-skemaet er tilpasset trykkes på gem og medicinoversigten kommer frem. Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 3 af 21

4 Medicin-oversigt Opret generel information Følgende felter udfyldes manuelt: CAVE obs. Tekst vil medføre, at der står CAVE i feltet med borgers navn hvis CAVE ikke er kendt sættes flueben. Forhold vedrørende administration Bestilling, levering og udleveringssted Datoer fremkommer automatisk hvis du registrerer i Bestilt/Ophældt eller foretager andre ændringer ved: Ophældt indtil Seneste bestilling Seneste ændring Dokumentation af gennemgang af medicin med egen læge Dato for næste gennemgang skrives i feltet Opfølgningsdato. Lægens vurdering og konklusion dokumenteres i fokusområde om det grundlæggende problem for behandlingen. Under forhold vedr. administration skrives datoen for gennemgangen. Der kan så søges for en gruppes borgere én gang om måneden f.eks., om det er ved at være tid for nogle borgere. Søg via F7 og status se billede. Notater om medicineringen Der er mulighed for at oprette FÅ udvalgte notattyper om medicineringen, som ikke kræver et helt fokusområde, f.eks. glemt medicin, hvis ikke det er et generelt problem, og hvis det ikke kræver en opfølgende indsats som f.eks. at skulle måle BT, bls eller lignende (efter aftale med læge). Beskriv kort. Kort notat om f.eks. medicingennemgang. Beskriv kort. Der kan efterfølgende søges på emnet for notatet, f.eks. glemt medicin for at vurdere problemets omfang. Klik på søg øverst og vælg notattype. Fokusområder oprettes ud fra det definerede problem via funktionsvurderingen og samlet faglig vurdering, f.eks. kredsløbsproblem, hvor medicinadministration/dispensering KAN være en handling til et delproblem. Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 4 af 21

5 Funktioner der IKKE anvendes i Aarhus Kommune Funktionen Morficaoptællling samt Vis tablet optælling anvendes ikke i Aarhus Kommune. Medicinskab anvendes ikke i Aarhus Kommune medmindre borger ønsker det. Alle Borgere kan tilgå PEM via sundhed.dk eller borger.dk og skrive i medicinskab. Ændring af visnings-perioden Medicinoversigten er sat til at vise givninger for en periode på 14 dage. Perioden kan ændres. Opret medicineringer på lægemidler overført fra PEM I medicinoversigten i sektionen Ordineret medicin vil der første gang der åbnes være tomt under disse overskrifter. Fast Kur PN Lægemidler/ordinationer overført fra PEM vil lægge sig under overskriften: Indbakke Klik på hvert enkelt lægemiddel og der åbnes nyt faneblad med det enkelte lægemiddel. Oplysninger om det enkelte lægemiddel Ordinations-dato Lægemidlet overført fra PEM vil nu vise sig under sit eget faneblad i sektionen Medicinering. Oprettelsesdato, indholdsstof, styrke, ordination samt hvad lægemidlet gives for overføres automatisk via PEM. OBS: Det er vigtigt at rette oprettelses-datoen til den oprindelige ordinationsdato, når man tilknytter en borger til PEM. Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 5 af 21

6 Valg af behandlings-type Der kan skrives i bemærkningsfeltet. Det overføres til Medicinoversigten. Ved dosisdispenseret medicin angives det her Vælg behandlingstype ved at klikke på pilen i feltet Behandlingstype i sektionen Medicinering. Nu vælges mellem behandlingstyperne: Medtages i optælling Fast dagligt Variabel dosis(tidligere kur) PN Fast Fast og PN Variabel dosis og PN I sektionen dosering sættes flueben der vises en tablet i medicinoversigten, og lægemidler med flueben kommer øverst. Vælg Behandlingstype Fast i sektionen medicinering. Klik på Fast Klik på Vælg og dette billede fremkommer Angiv antal enheder på givnings-tidspunkt I sektionen Fast vælges nu om lægemidlet skal gives: Dagligt Ugentligt Gentages hver Hvis lægemidlet skal gives dagligt sættes dotten i Dagligt og der klikkes på Ok. Tast antal enheder i kasserne under givningstidspunkterne. Der kan tilføjes givningstidspunkter ved klik på Tilføj tidspunkt. Klik på GEM Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 6 af 21

7 Fast ugentligt Hvis et lægemiddel f.eks. antabus skal gives 2 gange ugentligt: Vælg Behandlingstype Fast under sektionen Medicinering. Klik på Fast Dotten sættes i Ugentligt og der klikkes på ok. Det viser sig således i medicinoversigten under sektionen ugentligt. Fast - Gentag hver 3. dag Opret skema Ved lægemidler der gives med et bestemt interval f.eks. smerteplaster hver 3. dag. Kan der udarbejdes skema således: Vælg Behandlingstypen Fast i sektionen Medicinering. Klik på Fast For at vælge interval klikkes på Vælg i sektionen Fast. Dotten sættes i Gentag hver. Hvis intervallet skal være hver 3. dag angives tallet 3 og så fremdeles. Klik på Ok Startdato Du vælger fra hvilken startdato intervallet skal begynde ved at klikke på Tilføj dag/uge Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 7 af 21

8 Startdato svarer til dagsdato D.d. (altså den dag der skrives i medicinskemaet) angives Start dag i perioden med 1 og antal dage/uger med 3. (Altså 1. dag ud af 3). Klik på ok. Dette skema kommer frem. Angiv antal enheder ud for dag 1 af 3. Fjern dag 2 af 3 og dag 3 af 3 ved at klikke på Fjern dag. Skemaet ser nu sådan ud. Start dato senere end dags dato Hvis startdatoen er senere en d.d. - gør som ovenstående, blot ændres der i startdato ved at klikke på pilen i feltet med Startdato. Find den ønskede dato i kalenderen og klik på den. Klik på Gem og Luk Det vil nu vise sig sådan i medicinoversigten Under sektionen På Dato Datoerne svarer til den periode der er vist givninger for. OBS - Datoerne ændrer sig automatisk når perioden skifter, og ny medicinoversigt printes ud. Skift Interval Hvis lægemidlet skal gives med et andet interval klikkes på Skift i sektionen FAST, og det vil kunne ændres. Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 8 af 21

9 Kur/Variabel dosis - Opret skema Ved lægemidler der gives som kur (i en afgrænset periode): Vælg Behandlingstype Variabel dosis i sektionen Der vælges en afslutningsdato ved at klikke på pilen i feltet afslutningsdato. En kalender kommer frem. (som ved startdato). Vælg dato Under sektionen Kur klikkes på tilføj dag. Vælg startdato for kuren samt det antal dage kuren varer. Klik på Ok. Et skema vil nu fremkomme med de oprettede dage. Angiv antal enheder under det aktuelle givningstidspunkt. OBS: Der skal angives antal enheder ud for hver dato, ellers vil datoen ikke komme med på medicinoversigten. OBS: Der kan evt. skrives i bemærkningsfeltet Bemærkning Medicinadministrator i sektionen Medicinering inden der gemmes Tryk Gem og luk.. Skemaet vil nu vise sig sådan i medicinoversigten i sektionen Kur Bemærkning er fremhævet med rødt. Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 9 af 21

10 PN - opret Dokumenter Givninger Vælg Behandlingstype PN i sektionen medicinering. HUSK enhedstype, f.eks. tabl. eller ml, så I er sikre på, hvad det er, I giver 2 af under givningen. Klik på Tilføj givning i sektionen PN Der kommer nu dette billede frem. Dato, navn og ident, samt klokkeslæt fremkommer automatisk. Navn, ident samt klokkeslæt kan redigeres før man gemmer. Der kan også tilføjes givninger herfra ved klik på tilføj givning. VIGTIGT, at antal hænger sammen med enhedstypen under dosering her er der f.eks. givet 2 tabletter. Hvis der står ml under enhedstype, skal antal under givning svare til antal ml. Klik på Gem og luk PN givninger viser sig i medicinoversigten med seneste givningsdato, tidspunkt samt antal enheder. Ved yderligere givninger klikkes på selve lægemidlet i sektionen PN på medicinoversigten. Flere givninger tilføjes: klik på Tilføj givning. Fast og PN Samtidigt Anvendes ved et lægemiddel som både gives fast og som PN. Vælg behandlingstype Fast og PN i sektionen Medicinering. HUSK enhedstype Skriv PN ordinationen i Bemærkningsfeltet I sektionen Medicineret. Angiv givningstidspunkter samt antal enheder i sektionen Fast vigtigt, at enhedstype er angivet. Både den faste ordination samt PN ordinationen og seneste PN - givning vil vise fremkomme i sektionen Fast og sektionen PN på Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 10 af 21

11 Kur/Variabel dosis og PN samtidigt medicinoversigten. Samme fremgangsmåde som ovenfor men vælg variabel dosis og PN. HUSK enhedstype, så I er sikre på, hvad det er, I giver f.eks. 2 af under antal. Ordinationsænd ring Klik på det lægemiddel ordinationsændringen omhandler på medicinoversigten i sektionen Ordineret medicin. Klik på Ordinationsændring i sektionen Dosering. Der åbnes nu felter i sektionen Dosering. Her skrives den ændrede ordination samt med hvilken læge den er aftalt, og hvilken dato. Tryk Gem OBS: Husk at rette antal enheder under givningstidspunkterne. Det er nu rettet i medicinoversigten. Linket Ordinationsændring er nu ikke længere tilgængeligt for dette lægemiddel. Ved evt. ny ordinationsændring skrives i felterne på ny, indtil lægen retter selve ordinationen via recepten. Anmod om dette, hvis det ikke sker. HUSK altid at angive datoen. Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 11 af 21

12 Historik Der er 2 veje. Fra fanebladet på den valgte medicin Fra medicinoversigten symboler i medicinoversigte n Manuel medicin ved PEM-tilknytning Særlig medicin Advarsel ved forskel i de to sidste udleveringer af lægemiddel. Medtages i medicinoptælling Ordination udløber Ordinations fornyelse Kan KUN bruges ved PEM-tilknytning. Der kan bestilles FLERE præparater ad gangen. Fra fanebladet Registreringer i sektionen ordinationsfornyelser Klik på tilføj ordinationsfornyelse dette vindue kommer frem. Vælg læge Vælg Apotek til udlevering Sæt flueben ved den medicin, der skal bestilles. Lægen, som tidligere har ordineret dette kommer så frem i feltet tilgængelige ydere. Der vælges ved at sætte dot obs manuelt oprettet medicin kan IKKE receptfornys på denne måde, selvom det kommer på listen. Vælg den læge der skal modtage ved at sætte dot. Apotek findes ved at klikke på vis favoritter Der kan nu sættes dot ved tidligere brugt apotek Der kan stadig søges på apotek, hvis det skal være et andet. Sæt evt postnr ind og klik på søg. Flere apoteker kommer nu frem. Vælg ved at sætte dot. Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 12 af 21

13 Leverings måde Vælg leveringsmåde i feltet levering. Hvis du vælger Send til anden adr. samme dag. Send til anden adr. via post skal felterne med Kontaktperson, adresse og postnr. udfyldes. Bemærkning - medicinnotat Send ordinationsfornyel se Udfyld evt. Bemærkning til ordinationsfornyelse. Denne bemærkning sendes ikke til lægen. Sæt et v i feltet medicinnotat og man kan se i notatet hvornår og hvem der har anmodet om ordinationsfornyelsen Ordinationsfornyelsen vil så lægge sig automatisk under ordinationsfornyelser med alle oplysninger. OBS Manuelt oprettet medicinering kan IKKE receptfornys på denne måde bed læge om at oprette recept først, som så kommer i indbakken og bruges til medicinering herefter kan det fornys på ovenstående måde. Ufuldstændige medicineringer, der mangler f.eks. præparatnavn, vil heller ikke kunne fornys. Lægen SKAL oprette fuldstændige recepter. Eksempel: Her kan Multi-Tabs ikke ordinationsfornys, da der i indbakken ikke var angivet præparat, kun Tabletter derfor ingen parentes med indholdsstof. Multi-Tabs er angivet under bemærkninger af sygeplejerske. PEM, som skal modtage ordinationsfornyelsen, vil ikke kunne forstå den. Så I vil få at vide, at PEM har returneret en fejl, og medicinen er IKKE bestilt. Så start forfra, men undlad Multi-Tabs. Læge må bedes om at oprette fuldstændig recept, eller Multi-Tabs må bestilles på apotek eller via pårørende. Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 13 af 21

14 Flyt/ sammenlæg ordinationer - VIGTIGT Ordinationer, som er over to år gamle slettes automatisk i PEM, så det er vigtigt at sammenlægge fra indbakken. Hvis der ikke er afvigelser mellem en ny ordination overført via PEM til indbakken, og en allerede aktiv medicinering, lægges ordinationerne automatisk sammen i medicinoversigten. Hvis der er en afvigelse bliver den i indbakken og skal sammenlægges: Klik på ordinationen i Indbakke. Hvis den KAN sammenlægges med noget, vil denne dialogboks fremkomme og der klikkes ja, hvis man er sikker på dette. OBS, hvis medicineringen i aktuel medicinoversigt er manuelt oprettet, vil ordinationen lægge sig sammen med en gammel ordination under inaktiveret medicin, så i dette tilfælde skal der svares nej. Manuel sammenlægning, hvis ovenstående ikke er muligt: Klik på ordinationen i indbakke Klik på Vis ordinationer Vinduet Vis ordinationer åbner sig. Klik på Flyt. Vinduet Vælg behandling åbner sig. Klik på den tilsvarende ordination den bliver blå. Klik på OK. De to ordinationer er nu samlet til én. VIGTIGT: Ved tvivl om de to ordinationers overensstemmelse kontaktes altid en læge. HVIS ordinationen ikke kan sammenlægges med noget, kan det være p.g.a. at - tidligere ordination var over to år gammel, og den skal så oprettes på ny - medicineringen er manuelt oprettet den skal så oprettes fra indbakken og den manuelt oprettede inaktiveres. Manuelt oprettet medicin har dette ikon: Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 14 af 21

15 Forebygge sletning af ordinationer i medicinoversigt via PEM lovpligtig (automatisk) Ordinationer, som er over to år gamle slettes automatisk i PEM og forsvinder fra medicinoversigten. Forebyggelse af sletning af aktiv medicin: Sammenlæg altid medicin fra indbakke med aktiv medicin Tag stilling til, om der skal laves ordinationsfornyelse hos egen læge, INDEN medicin slettes i PEM. Der er flere muligheder: Brug F7 statussøgning under påmindelser til med passende mellemrum at udsøge Medicin, ordinationsudløb, evt. pr gruppe. På medicinoversigten identificeres kommende sletninger med et ikon samt en tooltip med teksten Ordinationsudløb om X dage. Ikonet vises på medicinoversigten 42 dage før sletningen foretages i PEM. Der kommer advarsel om ordinationssletning, når der er 14 dage eller mindre til en sletning foretages i PEM. Følgende tekst vises i dialogen: Tag venligst stilling til følgende ordination(er), idet der er 14 dage eller mindre til, at den/de slettes af PEM! Når der ER foretaget en eller flere ordinationssletninger i PEM får brugeren en advarsel med oplysning om de slettede ordinationer kan så IKKE genoptages skal bestilles på ny. Når dialogboksen lukkes med Ok knappen oprettes der automatisk et notat med oplysninger om sletningerne. Notattypen på disse notater er Ordinationsnotat : Se ovenfor vedr. sammenlægning af medicin Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 15 af 21

16 Genbestil lægemidler på apotek OBS: KUN ved recept med flere udleveringer går IKKE til lægen kun til apoteket. Der er to måder: flere lægemidler samtidig, hvis muligt. Et enkelt lægemiddel genbestilles. Flere lægemidler ad gangen: Fra fanebladet Registreringer kan der genbestilles flere lægemidler samtidigt i sektionen Bestilt. Klik på vælg behandling. Vinduet Vælg behandling åbnes. Klik på de behandlinger der ønskes genbestilt det bliver blåt. Her vises KUN behandlinger, som er mulige at genbestille via eksisterende recept med flergangsudleveringer. Klik på ok. Genbestilling er nu registreret under Bestilling. I sektionen bestilling vælges nu apotek. Klik på vælg apotek. Vælg apotek ved f.eks. at skrive Aarhus i feltet by. Klik søg og valgmulighederne kommer frem. Vælg leveringsmåde og udfyld som ved Ordinationsfornyelse Send Et enkelt lægemiddel ad gangen: Under fanebladet på det enkelte lægemiddel under Medicinering under overskriften udleveringer kan du ved klik på Genbestil få vinduet til genbestilling frem, hvis det er muligt at genbestille. Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 16 af 21

17 Registrering af medicin ophældning Under fanebladet Registreringer registreres ophældning af medicin. Tilføj medicinering og angiv datoer. Klik på GEM. Afslut/Inaktiver lægemidler For at afslutte lægemidler skal der både indtastes en afslutningsdato og klikkes på Inaktiver. Et lægemiddel afsluttes altså først når der er klikket på Inaktiver selvom afslutningsdatoen er overskredet. Systemet gør opmærksom på det ved denne dialogboks, samt ved at gøre lægemidlet rødt i medicinoversigten Inaktiver direkte fra indbakken OBS: Denne funktion anvendes kun i tilfælde af alvorlige fejl i de indkomne data i indbakken, og på betingelse af at Sundhedspersonen kender de rette data. Ved tvivlsspørgsmål kontaktes altid en læge. Medicin i indbakken SKAL lægges sammen med aktiv medicin. Dotten flyttes til Inakt. ved de lægemidler man ønsker inaktiveret fra Indbakken. DET ER VIGTIGT AT sammenlægge/flytte medicin frem for at inaktivere gamle recepter bliver nemlig slettet efter 2 år. Genoptag inaktiverede lægemidler Hvis et inaktiveret lægemiddel skal genoptages, klikkes på fanebladet Inaktiveret medicin og under inaktiverede medicineringer klikkes på det ønskede lægemiddel. Lægemidlet viser sig i sektionen Medicinering og der klikkes på Genoptag. Der kan evt. ændres på givningstidspunkter og antal enheder. Ved klik på skift. Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 17 af 21

18 Manuel oprettelse af lægemidler 1. Manuel oprettelse af lægemidler der kan søges via lægemiddelforte gnelsen. Der kan oprettes lægemidler manuelt i medicinmodulet. Dette kan enten være aktuelt hvis borgeren IKKE er tilknyttet PEM, eller ved ikke-receptpligtige lægemidler som f.eks. afføringsmidler, naturmedicin og vitamintilskud hos borgere der er tilknyttet PEM. Brug PEM, hvis borger har givet samtykke. Ved borgere tilknyttet PEM vil der være et medicinoversigten. Men hvis der ikke er tilknytning til PEM, vil der ikke være Der er 2 metoder til manuel oprettelse af lægemidler: 1. lægemidler der kan søges via lægemiddelfortegnelsen. 2. lægemidler der ikke kan søges via lægemiddelfortegnelsen. - Se vejledninger herunder. OBS: Denne metode skal altid bruges, når det er muligt at søge lægemidlet frem. I medicinoversigten i sektionen Ordineret medicin klikkes på Tilføj medicinering. Der åbner sig mulighed for at søge i lægemiddelfortegnelse. Skriv navnet på lægemidlet eller en del af det. i Manuel medicin ved borger tilknyttet PEM: Dette vindue vil åbne sig. Indholdsstof, lægemiddelnavn, lægemiddelform og styrke vil automatisk lægge sig i de rette felter. Resten udfyldes manuelt. Herefter vælges behandlingstype Fast, PN eller Kur. Givningstidspunkter og antal enheder angives. (Som ved receptpligtige lægemidler) Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 18 af 21

19 2. Manuel oprettelse af lægemidler der ikke kan søges via lægemiddelforte gnelsen. OBS: Denne metode må udelukkende anvendes i forbindelse med lægemidler der ikke kan søges i lægemiddelfortegnelsen. (F.eks. diverse kosttilskud og nogle vitaminer) I medicinoversigten i sektionen Ordineret medicin klikkes på Tilføj medicinering Dette billede åbner sig, og felterne udfyldes manuelt. OBS: Når lægemidlet oprettes på denne måde kommer feltet Ordineret af ikke frem. Derfor skrives Ordineret af egen læge i feltet Bemærkning medicinadministrator. Ændret lægemiddelnavn. OBS! Når apoteket jf. deres forpligtigelse til at udlevere det billigste medicin til borgeren, sender et substitutionspræparat (ændret lægemiddelnavn samme indholdsstof) skal det altid rettes i medicinoversigten. Dette kan gøres ved lægemidler der er oprettet manuelt via søgning i lægemiddelfortegnelsen under sektionen Udleveringer at klikke på Tilføj lægemiddel. Der fremkommer nu mulighed for at vælge det rigtige lægemiddel i dette billede. Ved at klikke på det ønskede lægemiddel og derefter klikke på OK. Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 19 af 21

20 Udleveringer Under overskriften Udleveringer under det enkelte lægemiddel vil man kunne se de seneste to udleverede lægemidler. Det vil vise sig således i medicinoversigten. Hvis lægemidlet er oprettet manuelt uden søgning i lægemiddelfortegnelsen, skal det inaktiveres og oprettes igen med det aktuelle lægemiddelnavn. Hvis der er oprettet lægemidler manuelt hos borger der er tilknyttet PEM vil det vise sig i Medicinoversigten med et - dette skal inaktiveres og erstattes af ordination fra indbakken, når det fremkommer der. Manuel oprettelse af lægemidler ved borgere der ikke er tilknyttet PEM Hos en borger uden tilknytning til PEM vil alle lægemidler skulle oprettes manuelt, og der vil derfor ikke være en markering med rødt og heller ikke, og der vil ikke være mulighed for ordinationsfornyelse via registreringer. Print af medicinskema Medicinoversigten svarer nu mere til det gamle aktuel medicinskema. Medicinoversigten(den udprintede) er udformet som et skema med felterne præparat(indholdsstof), styrke, ordination, indikation, enhedstype, dosering, klokkeslæt felter + bemærkninger. Præparat svarer til lægemiddel. Midlertidig adresse vil nu også fremgå af medicinoversigten. Se næste side. Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 20 af 21

21 Herunder P.N., dosisdispenseret, skema, fast og kur. Ved manuel medicinoprettelse er det VIGTIGT at angive lægemiddelnavn, da der ellers ikke vil stå noget på medicinoversigten. Ved lægemidler, som ikke kan slås op i lægemiddelfortegnelsen, vil der komme til at stå udlevering mangler under lægemidlet(ikke en fejl). OBS i sidste kolonne, hvor lægemidler, der er medtaget i optælling vises ved en og kommer øverst i medicinoversigten, og ved OBS kommer der en - dette kommer ved den mindste forskel på udleveringerne. I vejledningen SKAL disse emner følges vedr. manuel medicin: 1. Manuel oprettelse af lægemidler der kan søges via lægemiddelfortegnelsen. 2. Manuel oprettelse af lægemidler der ikke kan søges via lægemiddelfortegnelsen. PEM opdatering: Da PEM er en fjernserver vil det kræve ekstra tid, hver gang snitflade opkoblingen sættes i gang. CSC Omsorg tjekker, om der er nye adviseringer fra PEM og kobler sig kun på PEM, hvis der er nyt. Der KAN dog gennemtvinges en opdatering fra PEM via fanebladet Medicin: - hvis man feks er i tvivl, om det er opdateret kunne være, at man vidste, at der var noget på vej fra lægen. Udsøgning vedr. medicin der kan søges for en hel gruppe af borgere via : Der kan f.eks. søges på Ny/Ændret medicin, "Nye Behandlinger" og "Nye udleveringer" inden for et antal dage tilbage - kunne f.eks. være om morgenen, inden man kører ud, så man får de sidste opdateringer med Under påmindelser kan der også søges på Opfølgningsdato og Ordinationsudløb : Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 21 af 21

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM11-10-2011 Indholdsfortegnelse: Angiv korrekt borger Åbn medicinmodulet Knyt borgeren til PEM Generelle informationer Præparatregistrering Fast dosering - Medicin til

Læs mere

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur)

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur) Medicin (FMK) Vejledning (inkl. vejledning til digital signatur) INDHOLDSFORTEGNELSE TILGANG TIL FÆLLES MEDICINKORT (FMK)... 2 MEDICIN ADMINISTRATION SKER MED DATA FRA FMK... 2 OPRETTELSE AF MEDICINSKEMA

Læs mere

So S ci o alforval fo tningen Maj 2014 2. version

So S ci o alforval fo tningen Maj 2014 2. version Maj 2014 2. version Indholdsfortegnelse Forord... 3 En særlig tak... 4 Hjælp i CSC Social herunder hjælp til medicinmodulet... 5 Genvejstaster... 5 Inden ibrugtagning af medicinmodul... 7 Delegation...

Læs mere

Center for Ældre og Handicap PDA

Center for Ældre og Handicap PDA Center for Ældre og Handicap PDA Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Log på Håndholdt II... 3 3. Bladre i kørelisten... 4 4. Funktioner under besøget... 5 4.1 Tidtagning af besøg... 5 4.2 Tidtagning

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

Hjemmepleje-Sygehus meddelelserne - vejledning

Hjemmepleje-Sygehus meddelelserne - vejledning Indholdsfortegnelse Indlæggelsesrapport Hvornår udløses automatisk?... 1 Hvornår udarbejder vi en manuel?... 1 Hvad indeholder den automatiske?... 2 Inden du opretter manuel ILR... 2 Opret manuelt... 2

Læs mere

Vejledning i håndtering af medicinskema i EKJ

Vejledning i håndtering af medicinskema i EKJ Dokumenttype: Amtslig administrativ vejledning Udarbejdet af: Arbejdsgruppe om medicinhåndtering i Den Fælles Kvalitetsmodel Gældende fra: 15.06.2006 Standarder: Korrekt overførelse af medicinordination;

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Oktober 2015 Brugermanual Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Indhold Generelt om DDV... 3 Adgang for klinikkens øvrige personale... 3 Data på DDV... 3 Vaccinationer... 4 Troværdighed... 4 Privatmarkering...

Læs mere

Manual - medicinhåndtering

Manual - medicinhåndtering Vedledning i anvendelse og ibrugtagning af medicinhåndtering rev. 10.2012 Indhold side Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af løsning 2 Nødvendig oprettelse i kartoteker 2 Procedurer 2 Kørsler 3 Medicinkartotek

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 Ændringer og nye funktioner til medicinmodulet FMK 1.4.4 Medicinkortet har overordnet set samme opbygning som FMK 1.4.0. De visuelle ændringer og nye funktioner er i punktform herunder,

Læs mere

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO.

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO. FMK v.1.4.4 Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK 1.4.4 i XMO. Der findes i øjeblikket fire versioner af FMK i drift, version 1.4.0 1.4.2 og 1.4.4 som den nyeste. Seneste

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex En online ambulant patientjournal Understøtter fleksible patientforløb Følger patienten over sektorgrænser Integrerer patientrapporterede helbredsdata Online visning af patient-registerdata

Læs mere

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange 1 Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange Formål: At reducere antallet af medicineringsfejl, der opstår på grund af manglende eller ukorrekt kommunikation om borgers medicinering. at reducere

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5 FMK integration i Avaleo Omsorg 18. marts 2015/ Version 1.5 1 Revisionshistorik Revisionsnummer Revisionsdato Opsummering af ændringer 1.0 03.07.2014 1.1 05.11.2014 Præcisering af afsnittet Suspenderet

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 side 1 af 13 Indledning EG Clinea 16.4 er nu klar. Det er en version, der indeholder et opdateret Medicinmodul, hvor kravene, der sættes af Sundhedsdatastyrelsen, til FMK version

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.10.100 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård Bilag 2 Medicininstruks for Elleslettegård Formålet: Formålet med denne medicininstruks er at sikre en sikker medicinhåndtering og dermed at forebygge utilsigtede hændelser. Eleven skal have den rigtige

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

Miniguide til e-handel på apoteket.dk

Miniguide til e-handel på apoteket.dk Miniguide til e-handel på apoteket.dk Danmarks Apotekerforening - 1. udgave, 1. oplag, oktober 2011 Indholdsfortegnelse Sådan bestiller du en almindelig apoteksvare side 5 Sådan bestiller du levering til

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

FMK Opret ordination med recept

FMK Opret ordination med recept Opret ny ordination med recept Vælg i medicinkortet for at oprette en ny ordination med dertilhørende recept. 1. Opret Ordination Skriv præparatnavn i feltet "Præparat". Søgningen foregår i "Vælg

Læs mere

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Januar 2014 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination... 3 Pausere ordination...

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.8

Servicebrev BørneIntra version 2.8 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.8 Den 9. januar 2014, frigives BørneIntra version 2.8 9. januar 2014 Ref.: KWJ Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD

Læs mere

Medicineringsprocesser

Medicineringsprocesser Medicineringsprocesser med FMK Beskrivelser af hvordan medarbejdere i kommuner bør anvende EOJ-system, der integrerer med det Fælles Medicinkort (FMK) 03. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Medicineringsprocesser

Læs mere

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering 1 Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for medicinhåndtering ved Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale retningslinjer

Læs mere

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1 Mini-vejledning for apoteksansatte Opslag på FMK Uanset om du logger ind på www.fmk-online.dk eller sundhed.dk vil du blive bedt om login. Hvis du i forvejen er logget ind, vil billedet med arbejdssted

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK.

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK. Manual til FMK Indhold Fælles Medicinkort... 3 Datoer vedr. en ordination i FMK... 3 Symboler/ kolonner... 4 Øverste bjælke... 4 Ny ordination... 7 Substitution og tilskud... 11 Dubletkontrol... 11 Seponér...

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Vejledning til FMK opdateringer

Vejledning til FMK opdateringer Udsøg kommunikations oversigt Vælg distrikt ubehandlet og FMK opdateringer udsøg Stå på den ønskede advis og hø. klik Vælg gør klienten til den aktive klient Tryk på ikonet Klient medicin Hvis du ikke

Læs mere

Release note februar 2015

Release note februar 2015 Release note februar 2015 Generelle funktioner Datafletning af ydelser med frekvens hver Inaktive ægtefæller nu aktiveret til forebyggende hjemmebesøg Medcom Print af udskrivningsrapporten Medicin Dosering

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Status på kommunernes opkobling til FMK Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Indhold 1. Hvem er vi? 2. Hvad handler projektet om? 3. Organisering &

Læs mere

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual - Fællesmedicinkort i WinPLC 2 Indholdsfortegnelse Har du husket at? side 3 Fælles Medicinkort i WinPLC side 4 Manuel oprettelse

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

NOVAX manual Indhold

NOVAX manual Indhold Indhold Journalen... 3 Notater... 3 e-boks... 3 Emner til korrespondancebrev... 3 Notat med frase... 3 Visning af slettemarkerede notater... 4 Tilføj/Fjern vedhæftning fra et notat... 5 DDV... 6 FMK...

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af ikke-dosisdispenseret Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret Definition Ikke-dosisdispenseret : Lægemidler, der ophældes i doseringsæsker, dråber, salve, mixtur. Bruger af ikke-dosisdispenseret

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. Jobordre

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. Jobordre Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG Jobordre Version: 1.0 Oprettet den 26. september 2017 INDHOLD 1. JOBORDRE... 3 2. OPRETTELSE OG VISNING AF JOBORDREOPLYSNINGER... 3 2.1 OPRETTELSE AF EN JOBORDRE...

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer

RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer Indhold Indledning... 2 Spørgsmål og svar... 2 Trin 1. Opstart af APV... 2 Start APV-periode... 6 Indtast antal medarbejdere... 9

Læs mere

Bilag 7 Baggrund og scenarier

Bilag 7 Baggrund og scenarier Bilag 7 Baggrund og scenarier 1 Indledning 1.1 Baggrund og vision Det Ny Universitetshospital (DNU) i Aarhus har valgt Lægemidler klar til brug som koncept. Med henblik på at undersøge og sikre konceptets

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Mobil Omsorg v4. - køreliste og faglig dokumentation. Marts 2015 / version 1.9

Mobil Omsorg v4. - køreliste og faglig dokumentation. Marts 2015 / version 1.9 Mobil Omsorg v4. - køreliste og faglig dokumentation Marts 2015 / version 1.9 1 Revisionshistorik Revisionsnummer Dato Opsummering af ændringer 1.0 Okt. 2013 Version 1.0 frigivet. 1.1 Nov. 2013 Tilføjet

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Velkommen til e-service

Velkommen til e-service Oktober 2015 Velkommen til e-service E-service giver patienterne mulighed for at kommunikere med en klinik via internettet. Det giver en dejlig fleksibilitet i hverdagen, at patienterne kan kontakte sin

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 2. Opret kompetencer, der passer til din arbejdsplads Side 3 3. Opret

Læs mere

Godkendt: September 2016

Godkendt: September 2016 1 of 5 Overskrift: Medicinhåndtering Akkrediteringsstandard: Dokumentation for lægemiddelordination/ Lægemiddeldispensering/ Lægemiddeladministration Formål: Godkendt: September 2016 Revideres: September

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv Brugervejledning e-arkiv Arbejde med e-arkiv Indhold 1. Tilføje (uploade) dokumenter/bilag til arkivet 2. Lægge dokumenter/bilag på plads i arkivet (tilføje tags) 3. Arbejde med dokumenter/bilag i arkivet

Læs mere

Bestil fast fondsudtræk

Bestil fast fondsudtræk Bestil fast fondsudtræk Emne Bestilling af fondsudtræk er pr. 26.04.2015 integreret i Jyske Netbank Erhverv. Vejledning Registrering af faste indstillinger Inden du bestiller det første faste fondsudtræk,

Læs mere

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i:

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks for standarden 1.4 Medicinhåndtering - Borgeren modtager den rette medicin på rette tidspunkt og rette dosis FORMÅL Formålet med denne lokale instruks er

Læs mere

ENK Manual for Entreprenør

ENK Manual for Entreprenør 1. Hvad er ENK 2. Hvordan logger man på 3. Hvordan bestiller man en sporspærring. 4. Kvittering for modtagelse af bestilling 5. Modtagelse af sporspærringscirkulære 6. Afvisning af bestilling ENK er en

Læs mere

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14 Indledning Receptserveren er en del af Medicinprofilen. Apoteket kan få adgang til både Medicinprofilen og receptserveren via www.sundhed.dk. Dette kræver, at brugeren har et digitalt medarbejdercertifikat,

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv Brugervejledning e-arkiv Arbejde med e-arkiv Indhold 1. Tilføje (uploade) dokumenter/bilag til arkivet 2. Lægge dokumenter/bilag på plads i arkivet (tilføje tags) 3. Arbejde med dokumenter/bilag i arkivet

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking

Vejledning til Køreprøvebooking Vejledning til Køreprøvebooking Politiadministrator Opdateret: 28.10.2016 Indhold Login som politiadministrator...3 Opret prøvetider enkeltvis...3 Opret prøvetider fra skabelon...4 Frigiv prøvetid...5

Læs mere

Guide: Docbase/ClinicCare hjemmeside

Guide: Docbase/ClinicCare hjemmeside Guide: Docbase/ClinicCare hjemmeside Dato: 18. februar 2016 Tidsbestilling, receptfornyelse og E-konsultation via hjemmesiden. Hjemmesiden består af to dele, dels layoutet og informationer, og dels en

Læs mere

Releasenote november 2014

Releasenote november 2014 Releasenote november 2014 Generelle funktioner Leverandørfelt påkrævet på ydelser Linjeskift i datavisninger Printknap Filtre på indsatskataloget MedCom Autosignatur på medcom Indlæggelsesrapport Kalender

Læs mere

Fælles Medicinkort i MedWin ver. 3.85

Fælles Medicinkort i MedWin ver. 3.85 i MedWin ver. 3.85 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.eg.dk medwin@eg.dk - CVR-nr:

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking

Vejledning til Køreprøvebooking Vejledning til Køreprøvebooking Politisagkyndige Opdateret: 29.03.2017 Indhold Valg af browser... 3 Login som køreprøvesagkyndig... 3 Se kalender og se prøvetider... 4 Afgiv/Rediger prøveresultat... 5

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Skærpet tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 og 84 i plejeboliger. Indledning. Godkendte leverandør: Ældrecentret Sydvestvej

GLOSTRUP KOMMUNE. Skærpet tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 og 84 i plejeboliger. Indledning. Godkendte leverandør: Ældrecentret Sydvestvej GLOSTRUP KOMMUNE Skærpet tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 og 84 i plejeboliger Godkendte leverandør: Ældrecentret Sydvestvej Dato for tilsynsbesøg: 3. december 2013 Start- og sluttidspunkt for

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Titel: Vejledning til medicinuddeling. Standard: Standard til medicinuddeling

Titel: Vejledning til medicinuddeling. Standard: Standard til medicinuddeling Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning. Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstaden som håndterer medicin. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i

Læs mere

CaseFlow Releasenote april 2015

CaseFlow Releasenote april 2015 CaseFlow Releasenote april 2015 Generelle funktioner Kalender Skift til næste periode i kalenderen Sammenkædning af besøg Fakturering af SMS-påmindelser Medicin Egne præparater Fejlbesked ved print Tekstrettelse

Læs mere

e-mailkonsultation Patientinformation

e-mailkonsultation Patientinformation Side 1 e-mailkonsultation Patientinformation Side 2 Indholdsfortegnelse : Indholdsfortegnelse :... 2 Emailkonsultation Login... 3 Patientens postkasse... 4 e-mailkonsultation til lægen... 5 Receptfornyelse...

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It

Læs mere

Det er den fane som kan ses i ovenstående vindue. Denne fane indeholder grundlæggende oplysninger om den unge, så som:

Det er den fane som kan ses i ovenstående vindue. Denne fane indeholder grundlæggende oplysninger om den unge, så som: Stamkort I UVvej har hver enkelt unge/elev deres eget stamkort. Stamkortet indeholder alle oplysninger i programmet om den unge. Stamkortet åbnes ved at dobbeltklikke på en ung, på forsiden af UVvej. Stamkortet

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere