Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale v. kommunen... 2 Medicin-oversigt... 4 Opret generel information... 4 Notater om medicineringen... 4 Funktioner der IKKE anvendes i Aarhus Kommune... 5 Ændring af visnings-perioden... 5 Opret medicineringer på lægemidler overført fra PEM... 5 Fast dagligt... 6 Fast ugentligt... 7 Fast - Gentag hver 3. dag Opret skema... 7 Kur/Variabel dosis - Opret skema... 9 PN - opret Historik symboler i medicinoversigten Ordinations fornyelse Flyt/ sammenlæg ordinationer - VIGTIGT Forebygge sletning af ordinationer i medicinoversigt via PEM lovpligtig (automatisk) Genbestil lægemidler på apotek Registrering af medicin ophældning Afslut/Inaktiver lægemidler Inaktiver direkte fra indbakken Genoptag inaktiverede lægemidler Manuel oprettelse af lægemidler Print af medicinskema PEM opdatering Udsøgning vedr. medicin Medicinmodul/PEM PEM = Personlig Elektronisk Medicinprofil. PEM er en national database med oplysninger om alle borgeres receptpligtige lægemidler udleveret de seneste to år. Hvis borgeren har givet mundtligt samtykke, har sundhedspersonale i Aarhus Kommune via CSC VITAE Suite mulighed for adgang til borgerens PEM, som har snitflade til en receptserver. Receptpligtige lægemidler vil automatisk blive ført ind i borgerens indbakke i medicinmodulet og blive lagt sammen med eksisterende ordinationer, med mindre der er afvigelser. Der kan desuden genbestilles lægemidler fra apotek ved recept med flere udleveringer eller bestilles ny ordination fra lægen. Borger kan selv tilgå egen PEM via sundhed.dk. Dosisdispenseret medicin fra apotek: Borgere, der har dosisdispenseret medicin, og hvor der kræves en medicinfortegnelse skal også tilknyttes PEM. Hvis borger har givet samtykke og er tilknyttet PEM vil der i medicinoversigten stå: Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 1 af 21

2 Åbne medicinmodul på valgt borger. Tilknytte borger til PEM 1. gang. Klik på arbejdsplads klik derefter på medicinmodul. Klik på overskriften Medicin øverst i den gule funktionsmenu. Klik derefter på Medicinadministrationsindstillinger. Hvis borger i forvejen har manuelt oprettet medicinoversigt anbefales det at udprinte dette, så der efterfølgende kan sammenlignes. Sæt dot ved Borgeren har givet samtykke til PEM. Borger er tilknyttet PEM. Ændring sker på samme måde. mundtligt samtykke SKALvære indhentet inden tilknytning til PEM Ved klik på OK, fremkommer dot-skema. Afslutte borger i PEM Klik på overskriften Medicin øverst i den gule funktionsmenu. Klik derefter på Medicinadministrationsindstillinger. Afslutning af medicinadministra tion af plejepersonale v. kommunen Sæt dot ved Ingen adgang til PEM. OBS alt registreret medicin via PEM, vil blive slettet i medicinoversigt, når der klikkes JA, og der vil manuelt skulle oprettes nyt medicinskema, hvis medicin fortsat skal administreres, så print ud før afslutning af borger i PEM. Er medicinadministration/dispensering afsluttet/pauseret SKAL dette fremgå. Åbn Medicin, vælg Medicinadministrationsindstillinger, vælg Borger administrerer selv medicin samt dato. Vælg OK og husk at gemme medicinoversigten. Det samme ved borgers selvadministration Tilpasse dotskemaet Dotten vil automatisk stå i inaktiveret ved de lægemidler som ikke har været udleveret fra apoteket de seneste 4 mdr. Dotten flyttes til aktuelt eller inakt., tilpasset efter den hidtil anvendte og udprintede medicinoversigt. Ved nye borgere uden tidligere medicinoversigt, kontaktes lægen for at tilpasse dot-skemaet. Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 2 af 21

3 Når dot-skemaet er tilpasset trykkes på gem og medicinoversigten kommer frem. Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 3 af 21

4 Medicin-oversigt Opret generel information Følgende felter udfyldes manuelt: CAVE obs. Tekst vil medføre, at der står CAVE i feltet med borgers navn hvis CAVE ikke er kendt sættes flueben. Forhold vedrørende administration Bestilling, levering og udleveringssted Datoer fremkommer automatisk hvis du registrerer i Bestilt/Ophældt eller foretager andre ændringer ved: Ophældt indtil Seneste bestilling Seneste ændring Dokumentation af gennemgang af medicin med egen læge Dato for næste gennemgang skrives i feltet Opfølgningsdato. Lægens vurdering og konklusion dokumenteres i fokusområde om det grundlæggende problem for behandlingen. Under forhold vedr. administration skrives datoen for gennemgangen. Der kan så søges for en gruppes borgere én gang om måneden f.eks., om det er ved at være tid for nogle borgere. Søg via F7 og status se billede. Notater om medicineringen Der er mulighed for at oprette FÅ udvalgte notattyper om medicineringen, som ikke kræver et helt fokusområde, f.eks. glemt medicin, hvis ikke det er et generelt problem, og hvis det ikke kræver en opfølgende indsats som f.eks. at skulle måle BT, bls eller lignende (efter aftale med læge). Beskriv kort. Kort notat om f.eks. medicingennemgang. Beskriv kort. Der kan efterfølgende søges på emnet for notatet, f.eks. glemt medicin for at vurdere problemets omfang. Klik på søg øverst og vælg notattype. Fokusområder oprettes ud fra det definerede problem via funktionsvurderingen og samlet faglig vurdering, f.eks. kredsløbsproblem, hvor medicinadministration/dispensering KAN være en handling til et delproblem. Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 4 af 21

5 Funktioner der IKKE anvendes i Aarhus Kommune Funktionen Morficaoptællling samt Vis tablet optælling anvendes ikke i Aarhus Kommune. Medicinskab anvendes ikke i Aarhus Kommune medmindre borger ønsker det. Alle Borgere kan tilgå PEM via sundhed.dk eller borger.dk og skrive i medicinskab. Ændring af visnings-perioden Medicinoversigten er sat til at vise givninger for en periode på 14 dage. Perioden kan ændres. Opret medicineringer på lægemidler overført fra PEM I medicinoversigten i sektionen Ordineret medicin vil der første gang der åbnes være tomt under disse overskrifter. Fast Kur PN Lægemidler/ordinationer overført fra PEM vil lægge sig under overskriften: Indbakke Klik på hvert enkelt lægemiddel og der åbnes nyt faneblad med det enkelte lægemiddel. Oplysninger om det enkelte lægemiddel Ordinations-dato Lægemidlet overført fra PEM vil nu vise sig under sit eget faneblad i sektionen Medicinering. Oprettelsesdato, indholdsstof, styrke, ordination samt hvad lægemidlet gives for overføres automatisk via PEM. OBS: Det er vigtigt at rette oprettelses-datoen til den oprindelige ordinationsdato, når man tilknytter en borger til PEM. Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 5 af 21

6 Valg af behandlings-type Der kan skrives i bemærkningsfeltet. Det overføres til Medicinoversigten. Ved dosisdispenseret medicin angives det her Vælg behandlingstype ved at klikke på pilen i feltet Behandlingstype i sektionen Medicinering. Nu vælges mellem behandlingstyperne: Medtages i optælling Fast dagligt Variabel dosis(tidligere kur) PN Fast Fast og PN Variabel dosis og PN I sektionen dosering sættes flueben der vises en tablet i medicinoversigten, og lægemidler med flueben kommer øverst. Vælg Behandlingstype Fast i sektionen medicinering. Klik på Fast Klik på Vælg og dette billede fremkommer Angiv antal enheder på givnings-tidspunkt I sektionen Fast vælges nu om lægemidlet skal gives: Dagligt Ugentligt Gentages hver Hvis lægemidlet skal gives dagligt sættes dotten i Dagligt og der klikkes på Ok. Tast antal enheder i kasserne under givningstidspunkterne. Der kan tilføjes givningstidspunkter ved klik på Tilføj tidspunkt. Klik på GEM Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 6 af 21

7 Fast ugentligt Hvis et lægemiddel f.eks. antabus skal gives 2 gange ugentligt: Vælg Behandlingstype Fast under sektionen Medicinering. Klik på Fast Dotten sættes i Ugentligt og der klikkes på ok. Det viser sig således i medicinoversigten under sektionen ugentligt. Fast - Gentag hver 3. dag Opret skema Ved lægemidler der gives med et bestemt interval f.eks. smerteplaster hver 3. dag. Kan der udarbejdes skema således: Vælg Behandlingstypen Fast i sektionen Medicinering. Klik på Fast For at vælge interval klikkes på Vælg i sektionen Fast. Dotten sættes i Gentag hver. Hvis intervallet skal være hver 3. dag angives tallet 3 og så fremdeles. Klik på Ok Startdato Du vælger fra hvilken startdato intervallet skal begynde ved at klikke på Tilføj dag/uge Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 7 af 21

8 Startdato svarer til dagsdato D.d. (altså den dag der skrives i medicinskemaet) angives Start dag i perioden med 1 og antal dage/uger med 3. (Altså 1. dag ud af 3). Klik på ok. Dette skema kommer frem. Angiv antal enheder ud for dag 1 af 3. Fjern dag 2 af 3 og dag 3 af 3 ved at klikke på Fjern dag. Skemaet ser nu sådan ud. Start dato senere end dags dato Hvis startdatoen er senere en d.d. - gør som ovenstående, blot ændres der i startdato ved at klikke på pilen i feltet med Startdato. Find den ønskede dato i kalenderen og klik på den. Klik på Gem og Luk Det vil nu vise sig sådan i medicinoversigten Under sektionen På Dato Datoerne svarer til den periode der er vist givninger for. OBS - Datoerne ændrer sig automatisk når perioden skifter, og ny medicinoversigt printes ud. Skift Interval Hvis lægemidlet skal gives med et andet interval klikkes på Skift i sektionen FAST, og det vil kunne ændres. Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 8 af 21

9 Kur/Variabel dosis - Opret skema Ved lægemidler der gives som kur (i en afgrænset periode): Vælg Behandlingstype Variabel dosis i sektionen Der vælges en afslutningsdato ved at klikke på pilen i feltet afslutningsdato. En kalender kommer frem. (som ved startdato). Vælg dato Under sektionen Kur klikkes på tilføj dag. Vælg startdato for kuren samt det antal dage kuren varer. Klik på Ok. Et skema vil nu fremkomme med de oprettede dage. Angiv antal enheder under det aktuelle givningstidspunkt. OBS: Der skal angives antal enheder ud for hver dato, ellers vil datoen ikke komme med på medicinoversigten. OBS: Der kan evt. skrives i bemærkningsfeltet Bemærkning Medicinadministrator i sektionen Medicinering inden der gemmes Tryk Gem og luk.. Skemaet vil nu vise sig sådan i medicinoversigten i sektionen Kur Bemærkning er fremhævet med rødt. Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 9 af 21

10 PN - opret Dokumenter Givninger Vælg Behandlingstype PN i sektionen medicinering. HUSK enhedstype, f.eks. tabl. eller ml, så I er sikre på, hvad det er, I giver 2 af under givningen. Klik på Tilføj givning i sektionen PN Der kommer nu dette billede frem. Dato, navn og ident, samt klokkeslæt fremkommer automatisk. Navn, ident samt klokkeslæt kan redigeres før man gemmer. Der kan også tilføjes givninger herfra ved klik på tilføj givning. VIGTIGT, at antal hænger sammen med enhedstypen under dosering her er der f.eks. givet 2 tabletter. Hvis der står ml under enhedstype, skal antal under givning svare til antal ml. Klik på Gem og luk PN givninger viser sig i medicinoversigten med seneste givningsdato, tidspunkt samt antal enheder. Ved yderligere givninger klikkes på selve lægemidlet i sektionen PN på medicinoversigten. Flere givninger tilføjes: klik på Tilføj givning. Fast og PN Samtidigt Anvendes ved et lægemiddel som både gives fast og som PN. Vælg behandlingstype Fast og PN i sektionen Medicinering. HUSK enhedstype Skriv PN ordinationen i Bemærkningsfeltet I sektionen Medicineret. Angiv givningstidspunkter samt antal enheder i sektionen Fast vigtigt, at enhedstype er angivet. Både den faste ordination samt PN ordinationen og seneste PN - givning vil vise fremkomme i sektionen Fast og sektionen PN på Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 10 af 21

11 Kur/Variabel dosis og PN samtidigt medicinoversigten. Samme fremgangsmåde som ovenfor men vælg variabel dosis og PN. HUSK enhedstype, så I er sikre på, hvad det er, I giver f.eks. 2 af under antal. Ordinationsænd ring Klik på det lægemiddel ordinationsændringen omhandler på medicinoversigten i sektionen Ordineret medicin. Klik på Ordinationsændring i sektionen Dosering. Der åbnes nu felter i sektionen Dosering. Her skrives den ændrede ordination samt med hvilken læge den er aftalt, og hvilken dato. Tryk Gem OBS: Husk at rette antal enheder under givningstidspunkterne. Det er nu rettet i medicinoversigten. Linket Ordinationsændring er nu ikke længere tilgængeligt for dette lægemiddel. Ved evt. ny ordinationsændring skrives i felterne på ny, indtil lægen retter selve ordinationen via recepten. Anmod om dette, hvis det ikke sker. HUSK altid at angive datoen. Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 11 af 21

12 Historik Der er 2 veje. Fra fanebladet på den valgte medicin Fra medicinoversigten symboler i medicinoversigte n Manuel medicin ved PEM-tilknytning Særlig medicin Advarsel ved forskel i de to sidste udleveringer af lægemiddel. Medtages i medicinoptælling Ordination udløber Ordinations fornyelse Kan KUN bruges ved PEM-tilknytning. Der kan bestilles FLERE præparater ad gangen. Fra fanebladet Registreringer i sektionen ordinationsfornyelser Klik på tilføj ordinationsfornyelse dette vindue kommer frem. Vælg læge Vælg Apotek til udlevering Sæt flueben ved den medicin, der skal bestilles. Lægen, som tidligere har ordineret dette kommer så frem i feltet tilgængelige ydere. Der vælges ved at sætte dot obs manuelt oprettet medicin kan IKKE receptfornys på denne måde, selvom det kommer på listen. Vælg den læge der skal modtage ved at sætte dot. Apotek findes ved at klikke på vis favoritter Der kan nu sættes dot ved tidligere brugt apotek Der kan stadig søges på apotek, hvis det skal være et andet. Sæt evt postnr ind og klik på søg. Flere apoteker kommer nu frem. Vælg ved at sætte dot. Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 12 af 21

13 Leverings måde Vælg leveringsmåde i feltet levering. Hvis du vælger Send til anden adr. samme dag. Send til anden adr. via post skal felterne med Kontaktperson, adresse og postnr. udfyldes. Bemærkning - medicinnotat Send ordinationsfornyel se Udfyld evt. Bemærkning til ordinationsfornyelse. Denne bemærkning sendes ikke til lægen. Sæt et v i feltet medicinnotat og man kan se i notatet hvornår og hvem der har anmodet om ordinationsfornyelsen Ordinationsfornyelsen vil så lægge sig automatisk under ordinationsfornyelser med alle oplysninger. OBS Manuelt oprettet medicinering kan IKKE receptfornys på denne måde bed læge om at oprette recept først, som så kommer i indbakken og bruges til medicinering herefter kan det fornys på ovenstående måde. Ufuldstændige medicineringer, der mangler f.eks. præparatnavn, vil heller ikke kunne fornys. Lægen SKAL oprette fuldstændige recepter. Eksempel: Her kan Multi-Tabs ikke ordinationsfornys, da der i indbakken ikke var angivet præparat, kun Tabletter derfor ingen parentes med indholdsstof. Multi-Tabs er angivet under bemærkninger af sygeplejerske. PEM, som skal modtage ordinationsfornyelsen, vil ikke kunne forstå den. Så I vil få at vide, at PEM har returneret en fejl, og medicinen er IKKE bestilt. Så start forfra, men undlad Multi-Tabs. Læge må bedes om at oprette fuldstændig recept, eller Multi-Tabs må bestilles på apotek eller via pårørende. Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 13 af 21

14 Flyt/ sammenlæg ordinationer - VIGTIGT Ordinationer, som er over to år gamle slettes automatisk i PEM, så det er vigtigt at sammenlægge fra indbakken. Hvis der ikke er afvigelser mellem en ny ordination overført via PEM til indbakken, og en allerede aktiv medicinering, lægges ordinationerne automatisk sammen i medicinoversigten. Hvis der er en afvigelse bliver den i indbakken og skal sammenlægges: Klik på ordinationen i Indbakke. Hvis den KAN sammenlægges med noget, vil denne dialogboks fremkomme og der klikkes ja, hvis man er sikker på dette. OBS, hvis medicineringen i aktuel medicinoversigt er manuelt oprettet, vil ordinationen lægge sig sammen med en gammel ordination under inaktiveret medicin, så i dette tilfælde skal der svares nej. Manuel sammenlægning, hvis ovenstående ikke er muligt: Klik på ordinationen i indbakke Klik på Vis ordinationer Vinduet Vis ordinationer åbner sig. Klik på Flyt. Vinduet Vælg behandling åbner sig. Klik på den tilsvarende ordination den bliver blå. Klik på OK. De to ordinationer er nu samlet til én. VIGTIGT: Ved tvivl om de to ordinationers overensstemmelse kontaktes altid en læge. HVIS ordinationen ikke kan sammenlægges med noget, kan det være p.g.a. at - tidligere ordination var over to år gammel, og den skal så oprettes på ny - medicineringen er manuelt oprettet den skal så oprettes fra indbakken og den manuelt oprettede inaktiveres. Manuelt oprettet medicin har dette ikon: Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 14 af 21

15 Forebygge sletning af ordinationer i medicinoversigt via PEM lovpligtig (automatisk) Ordinationer, som er over to år gamle slettes automatisk i PEM og forsvinder fra medicinoversigten. Forebyggelse af sletning af aktiv medicin: Sammenlæg altid medicin fra indbakke med aktiv medicin Tag stilling til, om der skal laves ordinationsfornyelse hos egen læge, INDEN medicin slettes i PEM. Der er flere muligheder: Brug F7 statussøgning under påmindelser til med passende mellemrum at udsøge Medicin, ordinationsudløb, evt. pr gruppe. På medicinoversigten identificeres kommende sletninger med et ikon samt en tooltip med teksten Ordinationsudløb om X dage. Ikonet vises på medicinoversigten 42 dage før sletningen foretages i PEM. Der kommer advarsel om ordinationssletning, når der er 14 dage eller mindre til en sletning foretages i PEM. Følgende tekst vises i dialogen: Tag venligst stilling til følgende ordination(er), idet der er 14 dage eller mindre til, at den/de slettes af PEM! Når der ER foretaget en eller flere ordinationssletninger i PEM får brugeren en advarsel med oplysning om de slettede ordinationer kan så IKKE genoptages skal bestilles på ny. Når dialogboksen lukkes med Ok knappen oprettes der automatisk et notat med oplysninger om sletningerne. Notattypen på disse notater er Ordinationsnotat : Se ovenfor vedr. sammenlægning af medicin Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 15 af 21

16 Genbestil lægemidler på apotek OBS: KUN ved recept med flere udleveringer går IKKE til lægen kun til apoteket. Der er to måder: flere lægemidler samtidig, hvis muligt. Et enkelt lægemiddel genbestilles. Flere lægemidler ad gangen: Fra fanebladet Registreringer kan der genbestilles flere lægemidler samtidigt i sektionen Bestilt. Klik på vælg behandling. Vinduet Vælg behandling åbnes. Klik på de behandlinger der ønskes genbestilt det bliver blåt. Her vises KUN behandlinger, som er mulige at genbestille via eksisterende recept med flergangsudleveringer. Klik på ok. Genbestilling er nu registreret under Bestilling. I sektionen bestilling vælges nu apotek. Klik på vælg apotek. Vælg apotek ved f.eks. at skrive Aarhus i feltet by. Klik søg og valgmulighederne kommer frem. Vælg leveringsmåde og udfyld som ved Ordinationsfornyelse Send Et enkelt lægemiddel ad gangen: Under fanebladet på det enkelte lægemiddel under Medicinering under overskriften udleveringer kan du ved klik på Genbestil få vinduet til genbestilling frem, hvis det er muligt at genbestille. Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 16 af 21

17 Registrering af medicin ophældning Under fanebladet Registreringer registreres ophældning af medicin. Tilføj medicinering og angiv datoer. Klik på GEM. Afslut/Inaktiver lægemidler For at afslutte lægemidler skal der både indtastes en afslutningsdato og klikkes på Inaktiver. Et lægemiddel afsluttes altså først når der er klikket på Inaktiver selvom afslutningsdatoen er overskredet. Systemet gør opmærksom på det ved denne dialogboks, samt ved at gøre lægemidlet rødt i medicinoversigten Inaktiver direkte fra indbakken OBS: Denne funktion anvendes kun i tilfælde af alvorlige fejl i de indkomne data i indbakken, og på betingelse af at Sundhedspersonen kender de rette data. Ved tvivlsspørgsmål kontaktes altid en læge. Medicin i indbakken SKAL lægges sammen med aktiv medicin. Dotten flyttes til Inakt. ved de lægemidler man ønsker inaktiveret fra Indbakken. DET ER VIGTIGT AT sammenlægge/flytte medicin frem for at inaktivere gamle recepter bliver nemlig slettet efter 2 år. Genoptag inaktiverede lægemidler Hvis et inaktiveret lægemiddel skal genoptages, klikkes på fanebladet Inaktiveret medicin og under inaktiverede medicineringer klikkes på det ønskede lægemiddel. Lægemidlet viser sig i sektionen Medicinering og der klikkes på Genoptag. Der kan evt. ændres på givningstidspunkter og antal enheder. Ved klik på skift. Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 17 af 21

18 Manuel oprettelse af lægemidler 1. Manuel oprettelse af lægemidler der kan søges via lægemiddelforte gnelsen. Der kan oprettes lægemidler manuelt i medicinmodulet. Dette kan enten være aktuelt hvis borgeren IKKE er tilknyttet PEM, eller ved ikke-receptpligtige lægemidler som f.eks. afføringsmidler, naturmedicin og vitamintilskud hos borgere der er tilknyttet PEM. Brug PEM, hvis borger har givet samtykke. Ved borgere tilknyttet PEM vil der være et medicinoversigten. Men hvis der ikke er tilknytning til PEM, vil der ikke være Der er 2 metoder til manuel oprettelse af lægemidler: 1. lægemidler der kan søges via lægemiddelfortegnelsen. 2. lægemidler der ikke kan søges via lægemiddelfortegnelsen. - Se vejledninger herunder. OBS: Denne metode skal altid bruges, når det er muligt at søge lægemidlet frem. I medicinoversigten i sektionen Ordineret medicin klikkes på Tilføj medicinering. Der åbner sig mulighed for at søge i lægemiddelfortegnelse. Skriv navnet på lægemidlet eller en del af det. i Manuel medicin ved borger tilknyttet PEM: Dette vindue vil åbne sig. Indholdsstof, lægemiddelnavn, lægemiddelform og styrke vil automatisk lægge sig i de rette felter. Resten udfyldes manuelt. Herefter vælges behandlingstype Fast, PN eller Kur. Givningstidspunkter og antal enheder angives. (Som ved receptpligtige lægemidler) Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 18 af 21

19 2. Manuel oprettelse af lægemidler der ikke kan søges via lægemiddelforte gnelsen. OBS: Denne metode må udelukkende anvendes i forbindelse med lægemidler der ikke kan søges i lægemiddelfortegnelsen. (F.eks. diverse kosttilskud og nogle vitaminer) I medicinoversigten i sektionen Ordineret medicin klikkes på Tilføj medicinering Dette billede åbner sig, og felterne udfyldes manuelt. OBS: Når lægemidlet oprettes på denne måde kommer feltet Ordineret af ikke frem. Derfor skrives Ordineret af egen læge i feltet Bemærkning medicinadministrator. Ændret lægemiddelnavn. OBS! Når apoteket jf. deres forpligtigelse til at udlevere det billigste medicin til borgeren, sender et substitutionspræparat (ændret lægemiddelnavn samme indholdsstof) skal det altid rettes i medicinoversigten. Dette kan gøres ved lægemidler der er oprettet manuelt via søgning i lægemiddelfortegnelsen under sektionen Udleveringer at klikke på Tilføj lægemiddel. Der fremkommer nu mulighed for at vælge det rigtige lægemiddel i dette billede. Ved at klikke på det ønskede lægemiddel og derefter klikke på OK. Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 19 af 21

20 Udleveringer Under overskriften Udleveringer under det enkelte lægemiddel vil man kunne se de seneste to udleverede lægemidler. Det vil vise sig således i medicinoversigten. Hvis lægemidlet er oprettet manuelt uden søgning i lægemiddelfortegnelsen, skal det inaktiveres og oprettes igen med det aktuelle lægemiddelnavn. Hvis der er oprettet lægemidler manuelt hos borger der er tilknyttet PEM vil det vise sig i Medicinoversigten med et - dette skal inaktiveres og erstattes af ordination fra indbakken, når det fremkommer der. Manuel oprettelse af lægemidler ved borgere der ikke er tilknyttet PEM Hos en borger uden tilknytning til PEM vil alle lægemidler skulle oprettes manuelt, og der vil derfor ikke være en markering med rødt og heller ikke, og der vil ikke være mulighed for ordinationsfornyelse via registreringer. Print af medicinskema Medicinoversigten svarer nu mere til det gamle aktuel medicinskema. Medicinoversigten(den udprintede) er udformet som et skema med felterne præparat(indholdsstof), styrke, ordination, indikation, enhedstype, dosering, klokkeslæt felter + bemærkninger. Præparat svarer til lægemiddel. Midlertidig adresse vil nu også fremgå af medicinoversigten. Se næste side. Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 20 af 21

21 Herunder P.N., dosisdispenseret, skema, fast og kur. Ved manuel medicinoprettelse er det VIGTIGT at angive lægemiddelnavn, da der ellers ikke vil stå noget på medicinoversigten. Ved lægemidler, som ikke kan slås op i lægemiddelfortegnelsen, vil der komme til at stå udlevering mangler under lægemidlet(ikke en fejl). OBS i sidste kolonne, hvor lægemidler, der er medtaget i optælling vises ved en og kommer øverst i medicinoversigten, og ved OBS kommer der en - dette kommer ved den mindste forskel på udleveringerne. I vejledningen SKAL disse emner følges vedr. manuel medicin: 1. Manuel oprettelse af lægemidler der kan søges via lægemiddelfortegnelsen. 2. Manuel oprettelse af lægemidler der ikke kan søges via lægemiddelfortegnelsen. PEM opdatering: Da PEM er en fjernserver vil det kræve ekstra tid, hver gang snitflade opkoblingen sættes i gang. CSC Omsorg tjekker, om der er nye adviseringer fra PEM og kobler sig kun på PEM, hvis der er nyt. Der KAN dog gennemtvinges en opdatering fra PEM via fanebladet Medicin: - hvis man feks er i tvivl, om det er opdateret kunne være, at man vidste, at der var noget på vej fra lægen. Udsøgning vedr. medicin der kan søges for en hel gruppe af borgere via : Der kan f.eks. søges på Ny/Ændret medicin, "Nye Behandlinger" og "Nye udleveringer" inden for et antal dage tilbage - kunne f.eks. være om morgenen, inden man kører ud, så man får de sidste opdateringer med Under påmindelser kan der også søges på Opfølgningsdato og Ordinationsudløb : Kontoret for Borgerjournal juni 2013 Side 21 af 21

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development Kundekalender 3 Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 6 Del II Installation 8 1 Velkomst... 8 2 Licens... 9 3 Placering... 10 4 Første... bruger 11 5 Afslutning... 12 6 Fejlmeddelelser... 13 Del III

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

XMO vejledning - fra V7 til V8

XMO vejledning - fra V7 til V8 XMO vejledning - fra V7 til V8 Indhold Medicinkortet med FMK... - 1 - Ny ordination... - 1 - Ordinationsmodulet... - 2 - Ændring af en eksisterende ordination... - 2 - FMK Sammenkodning og overførsel...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

FORENINGSPORTALEN. Vejledning til brugere med adgangskode

FORENINGSPORTALEN. Vejledning til brugere med adgangskode FORENINGSPORTALEN Vejledning til brugere med adgangskode 1 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Adgangskode og startside 2 2. Glemt kodeord? 4 3. Skift af kodeord 5 4. Kontakt os 6 5. Søg ledige tider Booking

Læs mere

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Opdateret 11. august 2014 OBS at denne vejledning ikke er opdateret i forhold til pop-uppers udseende og hvilke data, der indsamles!

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

CaseFlow Releasenote april 2015

CaseFlow Releasenote april 2015 CaseFlow Releasenote april 2015 Generelle funktioner Kalender Skift til næste periode i kalenderen Sammenkædning af besøg Fakturering af SMS-påmindelser Medicin Egne præparater Fejlbesked ved print Tekstrettelse

Læs mere

Vejledning til Aktivfuresoe.dk

Vejledning til Aktivfuresoe.dk Vejledning til Aktivfuresoe.dk Aktivfuresoe.dk er Furesøs nye portal, som er borgernes vindue ind til Furesøs aktive foreningsliv. Portalen er målrettet borgerne, mens det er foreningerne, som skal levere

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Vejledning Webtilmelding

Vejledning Webtilmelding Vejledning Webtilmelding Opdateret 1.juni 2012 Indhold Indledning... 3 Oprettelse af licenser... 3 Webtilmelding... 3 Websync... 4 Elevprofiler... 5 Oprettelse af elevprofil på hjemmesiden... 6 Oprettelse

Læs mere

Miniguide Admin. version 2.0

Miniguide Admin. version 2.0 Miniguide Admin. version 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellness HOVEDMENU 2. Wellness hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE: Sælg behandling 7.

Læs mere

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Medarbejder i Faxe Kommune

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Medarbejder i Faxe Kommune Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Medarbejder i Indhold Intern info, i forhold til drift og undervisning....7 1. Generel info...9 1.1 Klienten og Portalen... 9 1.2 Åbn Prisme Klient... 9 1.3 Åbn Prisme

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere