August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering"

Transkript

1 August 2011 Fælles Medicinkort En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering

2 2 FMK Fælles Medicinkort Indhold Visionen Medicinoplysninger ét sted Fordele ved Fælles Medicinkort Medicinkortets indhold Adgang til FMK almen praksis og speciallæger Adgang til FMK sygehus I gang med Fælles Medicinkort Medicinkortet i praktisk brug Privatmarkering Begreber i FMK FAQ om FMK

3 FMK Fælles Medicinkort 3 Visionen Fælles Medicinkort skal bidrage til, at borgere i Danmark får en korrekt og sikker behandling med lægemidler. Foto: Colourbox Når løsningen er fuldt implementeret, vil alle borgere have et personligt elektronisk medicinkort, der afspejler deres aktuelle medicinering. Medicinkortet ligger på en central database, og alle læger og andre relevante sundhedspersoner, som har borgeren i behandling, kan på et øjeblik lave et opslag på medicinkortet fra eget it-system. Derved har de adgang til at se, tilføje eller ændre i oplysningerne om borgerens aktuelle medicinering. Dette er tilfældet, hvad enten det er ved kontakt med sygehus, konsultationen i lægepraksis, hos tandlægen eller lignende steder. De enkelte faggrupper vil dog have forskellige rettigheder i forhold til, hvilke handlinger de kan udføre på FMK. Det er med andre ord muligt at dele oplysningerne på medicinkortet mellem de parter, som har borgeren i behandling. Borgeren kan se, men ikke ændre på medicinkortets oplysninger via sundhed.dk.

4 4 FMK Fælles Medicinkort Medicinoplysninger ét sted Formålet med Fælles Medicinkort, FMK, er at skabe et samlet overblik over den enkelte borgers aktuelle medicinering. Først almen praksis og sygehuse I første omgang udbredes Fælles Medicinkort til almen praksis og til sygehusene og på længere sigt til de øvrige parter i sundhedsvæsenet. Siden følger resten af sundhedssektoren Det optimale udbytte af FMK får man, når alle er med læger, apoteker, hospitaler, speciallæger, hjemmepleje m.fl. Fordele her og nu Brugere af FMK vil opleve, at løsningen indebærer betydelige for- dele med hensyn til at skabe overblik over borgernes medicinering. Med Fælles Medicinkort vil relevant sundhedspersonale få adgang til fra deres eget system at se den medicin, som borgeren aktuelt er i behandling med, samt de sidste to års recepter. Desuden giver FMK mulighed for at skrive og sende recepter på en hurtig og sikker måde. Samtidig har borgeren selv adgang til at se sit medicinkort. Et overblik, der har været savnet Etableringen af Fælles Medicinkort gør således op med de problemer, der er i, at informationer om borgernes medicinering ligger spredt på forskellige it-systemer. Som det er i dag, skal oplysningerne søges hos de forskellige sund-

5 FMK Fælles Medicinkort 5 hedsfaglige, der ordinerer lægemidlerne (sygehuslæger, praktiserende læge, speciallæge), og det plejepersonale, der hjælper med at administrere lægemidlerne (hjemmepleje m.fl.). Dette betyder, at det er vanskeligt at få et korrekt og samlet billede af hvilken medicin, der er aktuel for den enkelte borger. Konsekvensen er, at der bliver brugt mange ressourcer på at kontakte hinanden for at få de nødvendige oplysninger. Manglende oplysninger kan resultere i fejlmedicinering. Det er præcis det problem, FMK skal løse i kraft af, at sundhedspersonerne deler medicindata på en fælles database frem for at sende medicindata til hinanden. Næste skridt: Implementering Den udfordring, vi står over for her og nu, er, at FMK skal implementeres i hele sundhedssektoren inden for det nærmeste år. Den centrale server hos Lægemiddelstyrelsen har været færdigudviklet og i drift siden 2010, og i løbet af 2011 vil alle sygehuslæger, praktiserende læger, vagtlæger og tandlæger have adgang til FMK via deres eget system. FMK-online adgangen til FMK via internettet har været i drift siden august Her kan relevante sundhedsprofessionelle og borgere direkte via fmk-online.dk eller sundhed.dk få adgang til medicinoplysninger. Løsningen kræver en medarbejdersignatur for de sundhedsfaglige og en privat NemID for borgerne. Login på FMK holder i otte timer for de sundhedsfaglige. Medicinkortet kort fortalt FMK er baseret på en serviceorienteret arkitektur, som binder mange forskellige systemer sammen. Løsningen bygger på den idé, at alle aktører skal have adgang til oplysninger om medicinering i en fælles, national elektronisk service, nemlig det Fælles Medicinkort, som er etableret i regi af Lægemiddelstyrelsen. Oplysningerne er tilgængelige på tværs af sektorer med system-tilsystem integration mellem de it-systemer, som sundhedspersonerne anvender. Det vil sige, at sundhedspersonalet fra eget it-system har adgang til de fælles data.

6 6 FMK Fælles Medicinkort Fordele ved Fælles Medicinkort Bedre kvalitet l Fælles Medicinkort giver et samlet overblik over borgerens aktuelle medicinering, idet alle, som har borgere i behandling, opdaterer kortet ved enhver ændring. l Alle læger og andet relevant sundhedspersonale, som har borgeren i behandling, får et samlet overblik over medicineringen, og lægerne har mulighed for at lave afstemning på FMK. Det giver mulighed for en generel reduktion af fejl. Forenklede arbejdsgange l Reduceret vedligeholdelse af data. Alle borgerens medicinoplysninger vil blive samlet ét sted og deles mellem de involverede. l Reduceret behov for koordinering mellem parter. l Forenklet proces ved medicingennemgang hos praktiserende læge. l Forenklet proces ved indlæggelse og udskrivelse fra sygehus. l Større patientsikkerhed ved overgange mellem sektorer. l Reduktion af indlæggelser som følge af korrekt medicinering. l Grundlag for udvikling af nye services til mere sikker medicinering, f.eks. i relation til interaktionskontrol og cave.

7 FMK Fælles Medicinkort 7 Medicinkortets indhold De praktiserende læger anvender forskellige it-systemer. Leverandørerne af it-systemer udvikler hver især egne brugerflader til FMK, og i design og opbygning er disse brugerflader forskellige. Indholdsmæssigt er brugerfladerne imidlertid identiske, og begrebsapparatet er det samme. Ovenstående illustration viser et forenklet billede af en brugerflade, som den kan se ud. Under fanebladet Medicinkort vises øverst borgerens aktuelle lægemiddelordinationer og nederst de seneste to års recepter (receptordinationer) hentet fra receptserveren. Når man opretter en borgers medicinkort, kan man anvende medicinoplysninger fra eget system og de seneste to års recepter, således at både egne og andres ordinationer kommer med i oversigten over aktuelle lægemiddelordinationer. Man kan oprette aktuelle lægemiddelordinationer ud fra eksisterende recepter og justere detaljer ved behov. Når borgerens aktuelle lægemiddelordinationer afspejler den komplette medicinering, og de resterende recepter er vurderet som uaktuelle, kan der signeres for gennemført receptgennemgang (kortet er afstemt). Når man signerer, vil alle løse recepter efterfølgende blive skjult. Alle recepter kan ved behov vises igen. Når medicinkortet efterfølgende opdateres, sker det direkte på FMK igennem eget system.

8 8 FMK Fælles Medicinkort Adgang til FMK Almen praksis og speciallæger Som praktiserende læge får man adgang til FMK i forbindelse med opgradering af eget lægesystem. Man kan få oplysning om leveringstidspunktet hos sin leverandør. Alternativt kontakter leverandøren af lægesystemet brugerne om dette. Anvendelsen af FMK forudsætter i øvrigt tre ting: Bredbåndsforbindelse En bredbåndsforbindelse med en kapacitet på minimum 1 MB. Hvis lægepraksis ikke har en sådan forbindelse, bestilles den hos teleleverandøren. Opkobling til sundhedsdatanet At lægepraksis er opkoblet til sundhedsdatanettet. Opkobling sker via egen leverandør af it-system. Medarbejdersignatur (digital signatur) Medarbejdersignaturen er den personlige identifikation til internetbrug, som er nødvendig for at få adgang til FMK. Hver klinik skal udpege en administrator, som bestiller en medarbejdersignatur (LRA med CPR) på Herefter modtager administrator med post en installationskode og en installationsvejledning. Efter installation kan administrator gratis bestille signaturer til øvrige relevante personer i klinikken på følgende hjemmeside: genbestilling af en forældet eller udløbet medarbejdersignatur typisk vil tage to til tre arbejdsdage. Det er derfor vigtigt, at signaturen bliver fornyet, inden udløbsdatoen er overskredet. Udbyderen (DanID) af medarbejdersignaturen giver automatisk besked om, hvornår signaturen skal fornyes. Det kræver naturligvis, at udbyderen altid har korrekte oplysninger om mail-adresser. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt for sundhedsfaglige at anvende NemID i forhold til FMK. Det er derfor vigtigt, at lægerne fortsætter med at bestille medarbejdersignaturen (digital signatur) og ikke NemID til medarbejderne, indtil en sundhedsfaglig NemID kan anvendes til FMK. Der findes yderligere vejledning til bestilling, installation og administration af medarbejdersignatur på sundhed.dk. Det er vigtigt, at medarbejdersignaturen bliver holdt vedlige, da det er en forudsætning for at få adgang til FMK. Signaturen skal fornyes hvert andet år. En fornyelse vil tage ca. 10 minutter, hvorimod en

9 FMK Fælles Medicinkort 9 Medhjælp Lægen kan bemyndige en medhjælp til at anvende FMK. Medhjælpen skal også have en medarbejdersignatur for at få adgang til FMK. Sygeplejersker Sygeplejersker kan selvstændigt, med egen medarbejdersignatur, få adgang til FMK. Som udgangspunkt har sygeplejersker og medhjælp de samme rettigheder på FMK. Læs mere om rettigheder under FAQ på side 21. Sådan autoriseres medhjælpen Lægen logger ind på og bemyndiger sin medhjælp. Det forudsætter, at medhjælpen har sin egen medarbejdersignatur. Den registrerede medhjælp kan herefter logge ind med egen medarbejdersignatur og få adgang til FMK med de rettigheder, der er tildelt en medhjælp. Læs mere om rettigheder under FAQ på side 21. Adgang til FMK Sygehus FMK implementeres i forbindelse med opdatering af medicinmodulet i de lokale EPJ-systemer. Planen er, at alle sygehuse har FMK integreret inden udgangen af Sygehusene har de nødvendige bredbåndsforbindelser og er alle koblet op til sundhedsdatanettet. For sygehuslæger og andre sundhedspersoner på sygehuset er det nødvendigt at have en medarbejdersignatur for at anvende FMK. Flere kommer til Ifølge den nyeste ændring af sundhedsloven har sygeplejersker, sygehusansatte farmaceuter, tandlæger og andre sundhedsfaglige, der har med medicinering at gøre, adgang til FMK. Borgerens adgang Borgerne har adgang til FMK via fmk-online.dk eller sundhed.dk. Adgang til såvel fmk-online.dk som sundhed.dk kræver NemID. På FMK har borgeren mulighed for at se sit medicinkort, dvs. aktuelle lægemiddelordinationer, de seneste to års recepter og oplysninger om, hvornår der er foretaget opslag på borgerens FMK og af hvem. Oplysninger om opslag på FMK (bortset fra borgerens egne opslag) fremgår af Min Log. Her registreres ligeledes, når der ekspederes recepter på apoteket.

10 10 FMK Fælles Medicinkort I gang med Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort vil som minimum indeholde oplysninger om de seneste to års recepter hentet fra receptserveren. Oplysningerne på receptserveren er en samlet oversigt over de recepter, som er sendt elektronisk til apoteker i Danmark. Sygehusapoteker er dog undtaget. Receptserveren indeholder desuden oplysninger om samtlige udleverede receptpligtige lægemidler. Dato og pakningsstørrelse for udleveringerne vil fremgå. Borgernes medicinkort oprettes af den læge, som har ansvaret for den samlede medicinering, eller hvor det er relevant, for at opnå et samlet overblik over borgerens medicinering. Enhver læge kan oprette, ændre eller seponere lægemiddelordinationer på FMK. Når den praktiserende læge opretter borgerens aktuelle lægemiddelordinationer på FMK, kan han eller hun anvende oplysninger fra sit eget system og supplere med recept-informationer fra FMK. Derved dannes medicinkortet, som derefter indeholder aktuelle lægemiddelordinationer med oplysning om lægemiddelnavn, periode, indikation og dosis for den pågældende behandling. Typisk vil det være en fordel at begynde med de borgere, der er omfattet af den mest komplekse eller omfattende medicinering. Det vil også være oplagt at oprette medicinkort på borgere, der skal indlægges på sygehuset. Med henblik på at opnå størst mulig fordel ved FMK er det vigtigt så hurtigt som muligt at oprette medicinkort for alle relevante borgere tilknyttet lægepraksis. Når alle sundhedsaktører anvender FMK, vil opdateringer efter f.eks. indlæggelse eller ambulant besøg ske på FMK. Hvis den enkelte aktør ikke har adgang til FMK via eget system, kan man få adgang til FMK via fmk-online.dk eller sundhed.dk. Indtil alle anvender FMK, kan det være nødvendigt, at den behandlende læge opdaterer medicinkortet, når andre ændrer i borgerens medicinering. Når recepterne udskrives via FMK, vil de automatisk lægge sig under den tilhørende aktuelle lægemiddelordination. Hvis recepterne ikke udskrives via FMK, vil de vise sig i form af løse recepter, dvs. recepter uden tilknytning til en lægemiddelordination på medicinkortet. Hvis borgeren har været indlagt på et sygehus, der endnu ikke anvender FMK, kan det være nødvendigt, at egen læge opdaterer FMK med borgerens aktuelle medicinering.

11 FMK Fælles Medicinkort 11 Medicinkortet i praktisk brug Borger til konsultation ved læge Når borgerens medicin er aktuel for behandlingen, kan lægen, ved hjælp af borgerens CPR-nummer, foretage opslag på medicinkortet via det lokale it-system. Oplysningerne fra FMK vil herefter lagres i eget lægesystem og efterfølgende kunne findes frem igen. Med henblik på at opnå et retvisende billede af medicineringen på en overskuelig og anvendelig måde, kan der foretages receptgennemgang. Her tager lægen stilling til samtlige receptordinationer/ recepter (hentet fra receptserveren) og opretter herefter borgerens aktuelle lægemiddelordinationer. Når alle borgerens aktuelle lægemiddelordinationer er oprettet, og der er taget stilling til, at de resterende recepter ikke længere er relevante, afstemmer lægen medicinkortet. Recepterne vil herefter ikke længere vises i rubrikken for løse recepter. Recepterne kan til enhver tid findes frem igen. Ud over oplysninger om den aktuelle medicinering kan lægen finde detaljer om tidligere lægemiddelordinationer, tilknyttede receptordinationer/recepter og effektueringer via servicen opslag på lægemiddelordination. Når der er foretaget receptgennemgang, og borgeren efterfølgende indløser nye receptordinationer/recepter, som ikke er tilknyttet en aktuel lægemiddelordination, vil de blive vist som en løs recept. Ved at foretage et opslag på en receptordination kan lægen få yderligere detaljer om ordinationen f.eks. konkret udleveret handelsnavn, pakningsstørrelse osv. Lægemiddelordination i FMK Hvis en lægemiddelordination er aktuel, enten som fast eller pn. ordination, skal den oprettes som en lægemiddelordination i FMK. Lægemiddelordinationen skal som minimum indeholde lægemiddelnavn, dosering, administrationsvej, indikation og periode for ordinationen, dvs. startdato og slutdato, hvis ordinationen har en seponeringsdato. En lægemiddelordination uden slutdato indikerer, at borgeren er i fast behandling med lægemidlet. Bemærk, at lægemiddelordinationen vil forsvinde fra FMK-oversigtsbilledet over aktuelle lægemiddelordinationer, når slutdatoen er overskredet. Fast medicin skal derfor ikke have en slutdato. Ordination af nyt lægemiddel Såfremt borgeren skal have ordineret et nyt lægemiddel, skal der laves en lægemiddelordination på FMK og derfra udstedes en elektronisk recept. Seponering Konstaterer lægen, at en lægemiddelordination skal ophøre, opdaterer han eller hun ved, at lægemiddelordination seponeres på FMK. Seponerede lægemidler er ikke en

12 12 FMK Fælles Medicinkort del af den aktuelle medicinering og vil derfor ikke være vist i alle systemer. Seponerede lægemidler vil dog kunne vises i de fleste lægesystemer. Ændring af lægemiddelordination Ønsker lægen at ændre på en gældende aktuel lægemiddelordination, sker det ved at ændre i den eksisterende lægemiddelordination på FMK. Lægemiddelordinationen skal ikke seponeres og oprettes med ændringerne, da det forringer mulighederne for at følge en lægemiddelordinations historiske forløb samt forbrug og beholdning. Pausering Lægen kan beslutte, at en lægemiddelordination pauseres, eller at en pausering ophæves. Pauserede lægemiddelordinationer vises under aktuelle lægemiddelordinationer, men de vil blive markeret som pauserede. Fornyelse af recepter Ved enhver genordination af et lægemiddel, som allerede er oprettet som en lægemiddelordination på FMK, udskrives recepten fra den pågældende lægemiddelordination. Papirrecepter Hvis der udskrives en papirrecept, vil den, når den er ekspederet af apoteket, fremstå som en løs recept, selv om der findes en lægemiddelordination for samme lægemiddel. Papirrecepter skal derfor minimeres eller helt undgås. Udlevering eller indgivning af medicin Såfremt lægen eller medhjælpen medgiver eller indgiver medicin, kan det registreres på FMK som en effektuering. Såfremt det udleverede lægemiddel er en fast ordination, oprettes der tillige en lægemiddelordination på dette præparat. Injektion B-vit., depotpræparat, spiral og lign. er eksempler på effektueringer af faste lægemidler, som typisk kan registreres under effektueringer. Hvis der er tale om en engangsdosis, kan det ligeledes registres som en effektuering. Opdatering af FMK Med henblik på at sikre opdaterede medicinoplysninger på FMK bør alle læger opdatere FMK ved enhver ændring af borgerens samlede medicinering. Såfremt den læge, som ændrer i medicineringen, ikke har adgang til FMK via eget system, kan han få adgang via fmk-online.dk eller sundhed.dk. Alternativt skal egen læge informeres om ændringen via epikriser, udskrivelsesnotater eller lign. Borgeren indlægges på sygehuset Ved indlæggelsen overtager sygehuset ansvaret for borgerens medicinering. De aktuelle lægemiddelordinationer på medicinkortet, som er relevante under den pågældende indlæggelse, overføres fra FMK til det lokale EPJ-system.

13 FMK Fælles Medicinkort 13 Borgeren udskrives fra sygehuset Under indlæggelsen har borgerens medicinkort været suspenderet, og medicinoplysningerne er blevet vedligeholdt i sygehusets EPJsystem. Ved udskrivelsen opdaterer sygehuset medicinkortet på FMK i forhold til den medicinering, som borgeren skal fortsætte med efter udskrivelsen. Derefter ophæves suspenderingen. FMK viser ikke medicineringen under indlæggelsen, men alene den medicin som er aktuel ved udskrivelsen. Relevante oplysninger fra indlæggelsen kan fremgå af epikrisen. Ambulantkonsultation Når borgeren møder til ambulant besøg på et sygehus, åbner lægen FMK for at orientere sig om borgerens aktuelle medicinering. Under indlæggelsen suspenderes medicinkortet. Ved suspendering forstås, at borgerens aktuelle medicinering ikke fremgår af FMK, men håndteres i det lokale EPJsystem. Når FMK er suspenderet, kan der dog suppleres med oplysninger, for eksempel hvis borgeren tilses af en vagtlæge eller sin egen læge, mens borgeren er hjemme på weekend. Enhver ændring foretaget i ambulatoriet registreres på FMK. Det bliver således muligt for andre sundhedspersoner, og borgeren selv, umiddelbart efter konsultation, at se de ændringer, som er foretaget under den ambulantkontrol. Hvis et sygehus ikke er på FMK, videreformidles information om borgernes medicinering som tidligere.

14 14 FMK Fælles Medicinkort Privatmarkering Hvis en borger ønsker, at en bestemt medicinsk behandling kun skal være synlig for den læge, som har ordineret behandlingen, kan borgeren bede lægen om at privatmarkere lægemiddelordinationen. Lægen skal informere borgeren om risici og mulige konsekvenser ved at markere en lægemiddelordination som privat, idet andre læger ikke kan se den konkrete ordination. Ved et opslag på FMK vil den privatmarkerede lægemiddelordination kun være synlig for den læge, der har ordineret eller fået samtykke til at ændre eller opdaterede behandlingen. Andre læger vil få besked om, at medicinkortet indeholder privatmarkerede ordinationer. Læger, udover den ordinerende læge, kan kun få privatmarkerede ordinationer at se, hvis de enten indhenter borgerens samtykke eller gør brug af værdispringsreglen. Ved opslag på privatmarkerede ordinationer, skal den pågældende læge angive, hvilken af de to muligheder vedkommende benytter. Ønsker borgeren på et senere tidspunkt at ophæve privatmarkeringen, kan han få enhver læge til at fjerne markeringen. Ved enhver ny kontakt med sundhedssystemet bør borgeren tage stilling til, om han eller hun ønsker at fastholde privatmarkeringen. Privatmarkering slår igennem i tidligere versioner af lægemiddelordinationen og følger med, hvis ordinationen opdateres. Borgerens ønske om privatmarkering af lægemiddelordinationer skal dokumenteres.

15 FMK Fælles Medicinkort 15

16 16 FMK Fælles Medicinkort Begreber i FMK Afstemt medicinkort Når der er ryddet op i alle recepterne, dvs. når borgerens komplette aktuelle medicinering fremgår af de aktuelle lægemiddelordinationer på FMK, afstemmer lægen medicinkortet, og herefter skjules recepterne. Aktuel lægemiddelordination Den eller de lægemidler, som borgeren aktuelt er i behandling med. Herunder lægemiddelnavn, dosering, indikation og varighed. Lægen kan knytte recepter til de aktuelle lægemiddelordinationer. Effektuering Udlevering eller indgivning af medicin til borgeren f.eks. hos lægen, på sygehuset eller på apoteket. Lægen kan oprette effektuering for at markere, at medicinen er udleveret eller indgivet til borgeren. Løse recepter En løs recept er en recept, der ikke er tilknyttet en aktuel lægemiddelordination på FMK. Medicinafstemning på FMK Er en aktivitet, hvor en læge registrerer borgerens lægemiddelordinationer, så FMK afspejler den aktuelle medicinering. Denne aktivitet kan gennemføres ved hjælp af receptgennemgang (se side 17). Medicinafstemning på sygehusene Sygehuslæger foretager medicinafstemning ved indlæggelse, udskrivelse og ambulant behandling. Medicinafstemning på sygehusene er en proces, hvor oplysningerne i FMK afstemmes med oplysninger i eget EPJ-system. Formålet er, at oplysningerne overføres korrekt mellem to systemer. På FMK kan man ikke signere for at have gennemført medicinafstemningsproceduren ved indlæggelsen, udskrivelsen eller ambulant kontrol. Hvis man har gennemgået borgerens fulde medicinering og gerne vil angive dette på FMK, kan man foretage en receptgennemgang og herefter signere for det på FMK.

17 FMK Fælles Medicinkort 17 Privatmarkering Hvis en borger ønsker at skjule en aktuel lægemiddelordination for andre sundhedspersoner end den ordinerende læge, kan borgeren bede lægen om, at få ordinationen privatmarkeret. Herefter vil det kun være synligt, at der eksisterer en privatmarkeret lægemiddelordination. Receptgennemgang Receptgennemgang er en handling, hvor lægen gennemgår alle de løse recepter og opretter lægemiddelordinationer således, at FMK afspejler borgerens aktuelle samlede medicinering. Når alle recepter er gennemgået, og aktuelle ordinationer er oprettet, signeres for receptgennemgang eller afstemt medicinkort, og de resterende løse recepter vil blive skjult. På FMK kan man kun signere for den procedure, hvor der er taget stilling til borgerens aktuelle medicinering, og der samtidig er taget stilling til alle de løse recepter (receptgennemgang). Receptordination Svarer til at skrive en recept. En receptordination kan være aktuel, fremtidig eller historisk. Receptordinationer er udtryk for de receptskrivninger, som er foretaget.

18 18 FMK Fælles Medicinkort Status for medicinkortet Et medicinkort er som udgangspunkt aktivt. Men et medicinkort kan være suspenderet, f.eks. når borgeren er indlagt på sygehuset, og den aktuelle medicinering registreres i sygehusets eget EPJ-system. Hvis kortet er suspenderet, er de aktuelle lægemiddelordinationer ikke nødvendigvis retvisende. Værdispringsreglen Reglen træder i kraft, når der er et værdispring mellem på den ene side borgerens interesse i, at oplysningen ikke videregives, og på den anden side den modstående interesse i, at oplysningen videregives. Der er tale om en undtagelsesbestemmelse, som kræver en konkret afvejning i de enkelte tilfælde, og det er forudsat, at videregivelse af hensyn til en åbenbar almen interesse kun undtagelsesvis kan finde sted. De hensyn, der taler for videregivelse til andre sundhedspersoner til brug for behandling af borgeren, skal klart overstige hensynet til borgerens ønske om fortrolighed. Videregivelse af hensyn til borgeren selv forudsætter, at borgeren på grund af sin tilstand, f.eks. bevidstløshed eller alderdomssvækkelse, er ude af stand til at give samtykke. Videregivelsen skal ske i borgerens interesse, og der skal tages hensyn til borgerens formodede ønsker, som borgeren eventuelt på et tidligere tidspunkt måtte have fremsat. Også i situationer, hvor der er behov for en hurtig behandling af sundhedspersoner eller andre, der formodes at være smittet, kan der efter omstændighederne videregives nødvendige oplysninger. Ved videregivelse skal den, oplysningen angår, snarest muligt herefter orienteres om videregivelsen og formålet hermed.

19 FMK Fælles Medicinkort 19 FAQ om FMK Hvad er FMK? Ideen med det Fælles Medicinkort er, at sundhedspersonerne deler medicinoplysninger med hinanden frem for at sende medicinoplysninger til hinanden. FMK er baseret på en serviceorienteret arkitektur, som skal binde mange forskellige systemer sammen. Løsningen indebærer, at alle aktører fremover gemmer oplysninger om medicinering i en fælles, national elektronisk service det Fælles Medicinkort placeret hos Lægemiddelstyrelsen. Oplysningerne gøres tilgængelige på tværs af sektorer med system-til-system integration til de it-systemer, sundhedspersoner i forvejen anvender. Hvad er formålet med FMK? Formålet med FMK er at få reduceret de medicineringsfejl, der opstår på grund af manglende oplysninger om en borgers medicinering, når man skal håndtere borgerens medicin, eller når borgeren behandles hos forskellige læger. Hvordan får sundhedspersoner gavn af FMK? Sundhedspersoner vil få nemmere ved at dele en borgers medicinoplysninger med andre sundhedspersoner, der behandler borgeren. Det betyder, at de får et bedre overblik over borgeres aktuelle medicinering. Hvornår er FMK fuldt udrullet? Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om, at Fælles Medicinkort skal være etableret og udrullet i samtlige regioner og hos praktiserende læger inden udgangen af Får alle sundhedspersoner adgang til FMK? Ifølge ændringer i sundhedsloven har læger, tandlæger, sygeplejersker, jordemødre, sygehusansatte farmaceuter og farmakonomer og andre personer, som håndterer borgerens medicinering, adgang til FMK. Medhjælpen, for eksempel lægesekretæren, kan få adgang til FMK, når hun bemyndiges til dette. Får vagtlægerne adgang til FMK? Ja. FMK-funktionen i Vagtlægernes it-system (MedWin Vagt) er færdigudviklet og implementeres i efteråret 2011.

20 20 FMK Fælles Medicinkort Hvordan kommer sundhedsfaglige på FMK? Alle sundhedsfaglige skal anvende en medarbejdersignatur for at komme på FMK. På den måde kan man sikre sig, at kun relevant personale får adgang til medicinoplysningerne. Hvis man er sundhedsperson på et hospital, vil man de fleste steder opleve, at når man først har fået adgang til FMK fra en computer, vil man have otte timers adgang fra andre computere på hospitalet. Skal man stadig skrive medicinoplysninger i henvisninger til sygehuse og speciallæger? Ja, indtil videre. Men når FMK er fuldt implementeret på sygehuse og hos de praktiserende læger, vil det ikke længere være nødvendigt. Hvad er en medicinafstemning på sygehusene? Hospitalslægen foretager medicinafstemning på FMK ved indlæggelse, udskrivelse og ambulant behandling af borgeren. Lægemiddelordinationer på FMK, som hospitalslægen ønsker, borgeren skal forsætte med under indlæggelse, kan overføres fra FMK til hospitalslægens eget it-system. Herefter kan lægen afstemme oplysningerne i det lokale EPJ-system med oplysningerne i FMK og sikre sig, at medicinoplysningerne er overført og registreret korrekt. Under indlæggelsen er borgerens medicinkort på FMK suspenderet, hvilket betyder, at medicinkortet ikke bliver ajourført under indlæggelse. Ved udskrivelse afstemmer hospitalslægen den information, lægen har i sit eget it-system, med den information, lægen får fra FMK, og i dialog med borgeren angiver lægen på FMK, hvad borgerens aktuelle medicinering er. Med denne procedure sikres det, at oplysningerne i FMK er overført korrekt. Ved udskrivelse ophæver hospitalslægen suspenderingen af borgerens medicinkort på FMK. Ved ambulant behandling afstemmer lægen medicinoplysningerne på FMK, så de afspejler borgerens aktuelle lægemiddelordinationer. Har borgerne adgang til FMK? Ja. Borgeren har adgang til FMK via sundhed.dk. Borgeren kan se, hvad der er registreret på FMK, men de kan ikke ændre på indholdet. Hvis medicinoplysningerne på FMK ikke er korrekte, bør borgeren henvende sig til den behandlende læge og få rettet oplysningerne, så FMK afspejler den aktuelle medicinering.

21 FMK Fælles Medicinkort 21 Har hjemmeplejen adgang til FMK? KL starter udviklingen af deres FMK-integration i efteråret Løsningen forventes klar til brug i løbet af Herefter bliver det muligt for medarbejderne, der skal hjælpe borgeren med at håndtere medicinen, at slå op på medicinkortet for de borgere, der er visiteret til kommunen. Hvad er forskellen på FMK og PEM, og hvorfor er PEM ikke god nok? På den Personlige Elektroniske Medicinprofil kan man finde en borgers recepter fra de sidste to år. På det Fælles Medicinkort kan man finde en borgers aktuelle medicinering ifølge den læge, der sidst har opdateret borgerens medicinkort og borgerens sidste to års recepter. Borgerens aktuelle medicinering er angivet som en række lægemiddelordinationer. At man på den Personlige Elektroniske Medicinprofil kan finde en borgers recepter fra de sidste to år, er et godt udgangspunkt for lægen, når han skal bedømme en borgers aktuelle medicinering. Men der er nogle uhensigtsmæssigheder: l Nogle borgere har rigtigt mange recepter hvoraf mange er gengangere eller medicinen er skiftet til et andet mærke. Det betyder, at listen nemt kan blive uoverskuelig. l En læge og en borger kan aftale at stoppe eller ændre doseringen af en behandling med et lægemiddel. Det kan man ikke se, når man kun har recepterne at gå ud fra. l Det er besværligt for læger at logge på den Personlige Elektroniske Medicinprofil, og mange hospitalslæger har aldrig fået adgang til den Personlige Elektroniske Medicinprofil. Hvilket ansvar har man som læge ved at bruge FMK? FMK ændrer ikke på det ansvar, man som læge har i forhold til håndtering af lægemidler. Når en læge ordinerer et lægemiddel, skal han eller hun vurdere mulige interaktioner med andre lægemidler, som borgeren får. Har alle sundhedspersoner samme rettigheder på FMK? Læger og tandlæger kan udføre alle funktioner i FMK. Øvrige sundhedspersoner herunder medhjælp har adgang til bl.a. at hente, suspendere og frigive et medicinkort samt hente lægemiddel- og recept-ordinationer og oprette effektuering. En detaljeret beskrivelse af rettigheder på FMK kan ses på eller under Projekter. Rettighederne er fastlagt i Bekendtgørelsen om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af de enkelte borgeres medicinoplysninger, der trådte i kraft 16. maj 2011.

22 22 FMK Fælles Medicinkort Hvor godt afspejler FMK en borgers aktuelle medicinering? En borgers aktuelle medicinering skal vedligeholdes på FMK af de læger, der ordinerer lægemidler til borgeren. Selve vedligeholdelsen vil ske ved, at l der udskrives recepter fra FMK, l en læge registrerer en ny ordination eller ændrer på en ordination i sit eget it-system, og ordinationen kopieres automatisk til FMK, l en hospitalslæge opdaterer borgerens medicinkort på FMK ved udskrivelse fra hospitalet og ved ambulante besøg. Hvis en læge ikke er på FMK, og udskriver en recept som tidligere, vil receptoplysningerne blive registreret i receptserveren (når det er en papirrecept, vil apoteket foretage den elektroniske registrering). Hvis en læge efterfølgende ser på borgerens medicinkort på FMK, vil recepten optræde som en løs recept, og lægen kan vælge at knytte den til en eksisterende eller en ny lægemiddelordination. Hvad er en lægemiddelordination på FMK? En lægemiddelordination på FMK indeholder information om, hvilket lægemiddel der skal anvendes, hvor meget der skal gives (dosering) og en årsag (indikation). En lægemiddelordination på FMK kan indeholde information om, hvornår den er oprettet på FMK (oprettelsesdato), hvornår borgeren skal stoppe/er stoppet med at tage lægemidlet (seponeringsdato), og hvordan lægemidlet skal gives (administrationsvej). En lægemiddelordination uden seponeringsdato angiver, at det er en fast/ varig behandling. Kan en borger selv skjule (privatmarkere) lægemiddelordinationer på FMK? En borger kan ikke selv skjule lægemiddelordinationer på FMK. Borgeren kan kun skjule lægemiddelordinationer på FMK ved at anmode en læge om at gøre det. Hvis en borger ønsker at skjule lægemiddelordinationer på FMK, skal en læge informere borgeren om eventuelle konsekvenser for fremtidige behandlinger, inden lægen skjuler lægemiddelordinationerne.

23 FMK Fælles Medicinkort 23 Hvad betyder angivelse af aktuel medicinering? Når en læge angiver en borgers aktuelle medicinering på FMK, dækker det de receptpligtige lægemidler, en borger er i behandling med. Den aktuelle medicinering er på borgerens medicinkort på FMK repræsenteret ved en række lægemiddelordinationer (se Hvad er en lægemiddelordination på FMK? ). Seponerede lægemidler er ikke en del af den aktuelle medicinering. Pauserede lægemidler er den del af en borgers aktuelle medicinering, som er midlertidigt udsat. Kan borgere selv beslutte, hvilke sundhedspersoner der må se hvad på FMK? En borger kan bede en læge typisk den læge som ordinerer lægemidlet om at få skjult en lægemiddelordination på FMK. Når andre sundhedspersoner herefter slår op på borgerens medicinkort på FMK, vil den skjulte lægemiddelordination ikke fremgå. Derimod vil det fremgå, at der af hensyn til borgerens privatliv er lægemiddelordinationer, som er skjulte. Sundhedspersonen kan bede om borgerens samtykke til at få adgang til den skjulte information. En læge kan lave et akut ekstraordinært opslag og få adgang til skjulte lægemiddelordinationer på FMK, hvis lægen vurderer, det er nødvendigt. Det kan det f.eks. være, når en borger ikke er i stand til at udtrykke samtykke; f.eks. hvis en borger bringes bevidstløs ind på hospitalet. Her træder værdispringsreglen i kraft. Hvorfor er det ikke nok bare at tage oplysninger fra lægens eget system og overføre dem til FMK? Når en praktiserende læge skal angive en borgers aktuelle medicinering, vil lægen via FMK få præsenteret borgerens recepter fra de seneste to år. Mange af disse recepter er udstedt af lægen selv og vil derfor være i lægens eget it-system, men der vil også kunne være recepter udstedt af andre læger (hvis borgeren f.eks. går til behandling hos en speciallæge). Derfor vil recepterne kunne indeholde værdifuld information, som vil være et godt udgangspunkt for en dialog mellem borgeren og lægen om borgerens aktuelle medicinering. Se flere spørgsmål/svar på

24 Islands Brygge København S Telefon Rugårdsvej 15, 2. sal 5000 Odense C Telefon Fax FMK Fælles Medicinkort Udgivet i august 2011 af NSI og MedCom Indhold udarbejdet af: NSI og MedCom under FMK programmet Redigering: arki tekst kommunikation Grafisk tilrettelægning: Christen Tofte Tryk: one2one Oplag: 4000

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual - Fællesmedicinkort i WinPLC 2 Indholdsfortegnelse Har du husket at? side 3 Fælles Medicinkort i WinPLC side 4 Manuel oprettelse

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Januar 2014 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Fælles Medicinkort (FMK)

Fælles Medicinkort (FMK) Fælles Medicinkort (FMK) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses konference: IMPLEMENTERING AF COMPLIANCE-INITIATIVER, DER VIRKER Fredag d. 12. juni 2009 Ivan Lund Pedersen, Projektchef & læge, Digital

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort?

Hvad er Fælles Medicinkort? Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK.

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK. Manual til FMK Indhold Fælles Medicinkort... 3 Datoer vedr. en ordination i FMK... 3 Symboler/ kolonner... 4 Øverste bjælke... 4 Ny ordination... 7 Substitution og tilskud... 11 Dubletkontrol... 11 Seponér...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden DSKS-årsmøde Workshop Fælles Medicinkort () ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden Emner i præsentationen 1/2 Om Status Udfordringer Skærmbilleder

Læs mere

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Fælles medicinkort v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Medicinoplysninger opstår hos flere forskellige parter og anvendes mange forskellige steder SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Fælles Medicinkort Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles centraldatabase med medicinoplysninger Et samlet overblik over

Læs mere

National Sundheds-it Artillerivej København S. T: E: Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1.

National Sundheds-it Artillerivej København S. T: E: Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1. Fælles Medicinkort er lavet i et samarbejde mellem National Sundheds-it, Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner, og er den første elektroniske løsning, som bliver brugt i hele sundhedsvæsenet. National Sundheds-it

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1 Det Fælles Medicinkort Use Cases Version 1.2.4.1 2011-07-11 Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01 2007-03-06 2007-03-09 2007-03-13 Forfatter TKN TKN TKN TKN 0.0.5 2007-03-16 TKN

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis Henrik L Hansen Det Fælles Medicinkort Nye muligheder og nye udfordringer FMK består af en central

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

Fælles Medicinkort i TDjournal

Fælles Medicinkort i TDjournal Maj 2016 Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Indhold Har du husket?... 3 At bestille Digital signatur... 3 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 3 Oprette klinikkens øvrige personale, hvis ønsket... 3 At knytte

Læs mere

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1 Mini-vejledning for apoteksansatte Opslag på FMK Uanset om du logger ind på www.fmk-online.dk eller sundhed.dk vil du blive bedt om login. Hvis du i forvejen er logget ind, vil billedet med arbejdssted

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

FMK opgradering. Messedag 7.nov

FMK opgradering. Messedag 7.nov Messedag 7.nov 2013 www.regionmidtjylland.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremlagt en ny forpligtende plan for ibrugtagning og fuld anvendelse af FMK. For regioner og praksislæger skal dette

Læs mere

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet.

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet. Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort Jan Poulsen, Lægemiddelstyrelsen, pilotprojektet. styregruppeformand på Morten Thomsen, Devoteam, projektleder for Lægemiddelstyrelsen på pilotprojektet.

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 21. december 2017 FMK AAGS/ FMK NATIONAL KLINIKS BRUGERGRUPPE. Best practice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 18.12.2017 Gældende bekendtgørelser og vejledninger for

Læs mere

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK Dato 23-09-2014 hra Sagsnr. 5-1010-188/1 7222 7804 Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK En læge eller tandlæge (herefter benævnt lægen ) er i medfør af autorisationslovens 17 forpligtet til

Læs mere

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange 1 Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange Formål: At reducere antallet af medicineringsfejl, der opstår på grund af manglende eller ukorrekt kommunikation om borgers medicinering. at reducere

Læs mere

Klinikerforum (FMK) 12. juni Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside

Klinikerforum (FMK) 12. juni Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Klinikerforum (FMK) 12. juni 2013 Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Dagsorden 8. klinikerforummøde 1. Status for den centrale - og de lokale FMK løsninger 2. Status for implementering 3. Status på

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange.

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Godkendt af Den Administrative Styregruppe den 4. november

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Det Fælles Medicinkort Use Cases

Det Fælles Medicinkort Use Cases Det Fælles Medicinkort Use Cases Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fa: +45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01

Læs mere

Juni Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf

Juni Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf Juni 2016 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model og relationen til den Danske Kvalitets Model Ibrugtagning af det (FMK) på hospitaler kan give en god understøttelse af flere af akkrediteringsstandarderne i den del af den Danske Kvalitets Model (DDKM).

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK Version maj 2016 - PLO vil løbende udvikle og udvide FAQ en. Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK 1. Hvad er lægens ansvar i forbindelse med brug af FMK? En læge er i medfør af Autorisationslovens

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange 21-05-2015 Sag nr. 11/2035 Dokumentnr. 27309/15 Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange Formål og afgrænsning...

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Udkast til bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO.

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO. FMK v.1.4.4 Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK 1.4.4 i XMO. Der findes i øjeblikket fire versioner af FMK i drift, version 1.4.0 1.4.2 og 1.4.4 som den nyeste. Seneste

Læs mere

FÆLLES MEDICINKORT, FMK

FÆLLES MEDICINKORT, FMK FÆLLES MEDICINKORT, FMK 4. netværksmøde i Region Syddanmark 14.04.2015 1 Fokusområder Opfølgning på FMK Kulturforandring Ledelsesbeslutninger Ledelsesopbakning Ledelsesfokus Tilbagemelding fra superbrugerne

Læs mere

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom Hvordan bliver hverdagen Konsulent Marianne Nielsen, MedCom SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE BORGER SYGEHUS Data deles VAGTLÆGE HJEMMESYGEPLEJE INSTITUTIONER OG PLEJEHJEM APOTEK Lægemiddelordination indeholder

Læs mere

Godkendelsestest for...

Godkendelsestest for... Godkendelsestest for... Certificeringstesten udført ved... den: DD.MM.ÅÅÅÅ OBS Før testen kan udføres skal systemet whitelistes via adm-gui'en, se punkt 32 Version 1.2.4 2011-10-13 GK 1 GK 1.1 Stamdata

Læs mere

Fælles Medicinkort i MedWin ver. 3.85

Fælles Medicinkort i MedWin ver. 3.85 i MedWin ver. 3.85 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.eg.dk medwin@eg.dk - CVR-nr:

Læs mere

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur)

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur) Medicin (FMK) Vejledning (inkl. vejledning til digital signatur) INDHOLDSFORTEGNELSE TILGANG TIL FÆLLES MEDICINKORT (FMK)... 2 MEDICIN ADMINISTRATION SKER MED DATA FRA FMK... 2 OPRETTELSE AF MEDICINSKEMA

Læs mere

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5 FMK integration i Avaleo Omsorg 18. marts 2015/ Version 1.5 1 Revisionshistorik Revisionsnummer Revisionsdato Opsummering af ændringer 1.0 03.07.2014 1.1 05.11.2014 Præcisering af afsnittet Suspenderet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger

Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger Dato 11. september 2013 HJO 7222 7522 Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger Hermed fremsendes Sundhedsstyrelsens bemærkninger til det fremsendte

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Sjælland

FMK netværksmøde i Region Sjælland FMK netværksmøde i Region Sjælland Onsdag den 9. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Ny apotekersnitflade Snitflade Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Emner Dagens emne Gennemgang og diskussion af oplæg til ny snitflade Forudsætninger Forudsætning 1 Ny enstrenget model Forudsætning

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.10.100 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort EG Data Inform A/S MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort Introduktion Lone Ellegaard Poulsen 07-08-2014 Introduktion Dette dokument er udarbejdet med henblik på at give en kort introduktion til det fælles

Læs mere

Referat fra 1. FMK Klinikerforummøde

Referat fra 1. FMK Klinikerforummøde Referat fra 1. FMK Klinikerforummøde Møde afholdt: Onsdag d. 30. marts 2011, kl. 10:00 15:00 I National Sundheds it, Islands Brygge 39, 2300 København S Deltagere: Overlæge Lars Kristian Munck (RSJ) Overlæge

Læs mere

Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni Version 2

Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni Version 2 Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni 2014 1.2.6 Version 2 06-06-2014 Side 1 af 25 BW Indledning... 3 Første gang FMK kort åbnes på udvalgt patient... 4 Gennemgang af løse recepter (Udleveret på Edifact-

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger BEK nr 460 af 08/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1200456 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011.

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. marts 2011 92 Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. a. Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens,

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Hedensted og Aalborg kommuner Den 2. juli 2014 Sags ID: SAG-2014-01577 Dok.ID: 1881457 MOT@kl.dk Direkte Mobil 4112 9293 Weidekampsgade 10 Postboks 3370

Læs mere

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Oktober 2015 Brugermanual Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Indhold Generelt om DDV... 3 Adgang for klinikkens øvrige personale... 3 Data på DDV... 3 Vaccinationer... 4 Troværdighed... 4 Privatmarkering...

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 Ændringer og nye funktioner til medicinmodulet FMK 1.4.4 Medicinkortet har overordnet set samme opbygning som FMK 1.4.0. De visuelle ændringer og nye funktioner er i punktform herunder,

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening)

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening) Mini-vejledning for apotekere i brugen af FMK-online Indledning FMK-online kan tilgås fra sundhed.dk eller direkte på adressen FMK-online.dk Brugere af FMK-online valideres i forbindelse med login med

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at Forlængelse af implementeringsaftale mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMDRA Sags nr.: 1200456 Dok. Nr.: 1317247 Dato: 19. februar 2014 NYT UDKAST Bekendtgørelse om adgang og registrering

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK)

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Helen Kæstel sygeplejechef Aalborg Kommune Kirsten Damgaard projektleder FMK Aalborg Kommune

Læs mere

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013 Ny apotekersnitflade Det Fælles Medicinkort December 2013 Emner Opfølgning på reimplementering af apotekersnitfladen Ny apotekersnitflade: Dosisdispensering + enstrengethed + digital signatur Oplæg til

Læs mere

Medicineringsprocesser

Medicineringsprocesser Medicineringsprocesser med FMK Beskrivelser af hvordan medarbejdere i kommuner bør anvende EOJ-system, der integrerer med det Fælles Medicinkort (FMK) 03. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Medicineringsprocesser

Læs mere

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination... 3 Pausere ordination...

Læs mere

Fælles Medicinkort. Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) Mail to:

Fælles Medicinkort. Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) Mail to: Fælles Medicinkort Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) 29161026 Mail to: kwa@medcom.dk Dagsorden National status på FMK KL v/ Ken Wacker, MedCom PLO-aftalen v/ Poul

Læs mere

Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap Dokumentet er tilgængelig på

Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap Dokumentet er tilgængelig på Udarbejdet af FMK programmet Lene Ærbo Dato: 09.05.2014 Fælles Medicinkort Roadmap Aktiviteter - Specifikation Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap 2014-2016.

Læs mere

Netværksmøde Region Midtjylland FMK

Netværksmøde Region Midtjylland FMK Netværksmøde Region Midtjylland FMK Tirsdag d. 28. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet Onsdag den 4. maj 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent FMK i kommunerne Status på implementering af FMK i kommunerne fra projekt til drift Status på

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af lægemidler. Vejledningen fastlægger ansvarsfordelingen

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5 Side 1 af 6 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

ATC. DosageStructure. DosageQuantity

ATC. DosageStructure. DosageQuantity Begreb Beskrivelse Evt. XML kommentar Administrationsvej Angiver vejen ad hvilken medicinen administreres - fx RouteOfAdministration intravenøst, pr.os, intracardielt, intraossøst, trachealt. Aktiv substans

Læs mere

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger N O T A T Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har sendt et nyt udkast for bekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM11-10-2011 Indholdsfortegnelse: Angiv korrekt borger Åbn medicinmodulet Knyt borgeren til PEM Generelle informationer Præparatregistrering Fast dosering - Medicin til

Læs mere

Til sundhedsfaglige: Hvad kan borgerne i Sundhedsjournalen

Til sundhedsfaglige: Hvad kan borgerne i Sundhedsjournalen Til sundhedsfaglige: Hvad kan borgerne i Sundhedsjournalen Dette ark samler spørgsmål, som borgerne kan have til den nye Sundhedsjournal, og giver bud på, hvad du som sundhedsfaglig kan svare. Budskaberne

Læs mere

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom Supportforum møde 1 29. September 2016 Alice Kristensen MedCom 2 Dagsorden 1. Velkomst, formål med gruppen og præsentation v/alice 2. MedComs opsamlingsfunktion for ukorrekt anvendelse af FMK 3. Datosæt

Læs mere

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Status på kommunernes opkobling til FMK Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Indhold 1. Hvem er vi? 2. Hvad handler projektet om? 3. Organisering &

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 side 1 af 13 Indledning EG Clinea 16.4 er nu klar. Det er en version, der indeholder et opdateret Medicinmodul, hvor kravene, der sættes af Sundhedsdatastyrelsen, til FMK version

Læs mere

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark Phone: +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 www.trifork.com Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex En online ambulant patientjournal Understøtter fleksible patientforløb Følger patienten over sektorgrænser Integrerer patientrapporterede helbredsdata Online visning af patient-registerdata

Læs mere

FMK som instrument til medicingennemgang. Lars K Munck, overlæge, dr. med. Medicinsk afdeling Køge Sygehus Region Sjælland

FMK som instrument til medicingennemgang. Lars K Munck, overlæge, dr. med. Medicinsk afdeling Køge Sygehus Region Sjælland FMK som instrument til medicingennemgang Lars K Munck, overlæge, dr. med. Medicinsk afdeling Køge Sygehus Region Sjælland Emner Fælles Medicin Kort Begreber Kontinuitet Kommunikation Effekt versus Fortrolighed

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere