Januar Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk"

Transkript

1 Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1

2 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles Medicinkort i WinPLC... 5 Overfør medicin fra lokalt medicinkort til FMK... 7 Information om recepter på medicinkortet... 9 Receptserver recepter uden tilknytning... 9 Pakn Status... 9 Muligheder i højrekliksmenuen Tilknyttede recepter Lægemiddelordination Ny ordination Dosisdispensering Ny magistrelord Ny standardordination Genordination Seponer Slet ord Undgå dobbeltordinationer! Dubletkontrol Hjemmeplejerecepter Afstem medicinkort Markeringer i FMK Symboler Bogstaver Farvemarkeringer Udløb Privatmarkering Se privatmarkerede ordinationer

3 Suspendering af medicinkort Invalidering af medicinkort Øvrige FMK-funktioner Vis alt Gruppér på ATC Opret ordination u/recept Opret medfort. recept Opret magistrel recept Opret stdord. recept Genordiner recept Rette Pauser Ophæv pausering Ophæv seponering Kopier fast medicin Vis recepter Vis effektueringer Opret effektueringer Hjælpefunktion (Tooltips) Andet vedr. medicin Medicinbestilling til egen praksis Annullering af recept Begreber i FMK

4 Før du går i gang med FMK Digital signatur For at I på klinikken kan benytte FMK, er det nødvendigt, at alle brugere har en NemID medarbejdersignatur. NemID medarbejdersignaturerne skal alle være med CPR-nummer. I skal udpege en administrator, som opretter den første NemID signatur som administrator (LRA). Denne kan bestilles via Administrator skal sørge for at bestille de resterende signaturer. Dette gøres ved Nets DanID: Har du brug for hjælp, til oprettelse af NemID medarbejdersignaturer, kontakt Regionernes datakonsulenter: Adgangskode og velkomst (som skal bruges ved aktivering) vil herefter blive fremsendt. NemID medarbejdersignaturen skal fornyes med mellemrum. Du vil modtage en , når det er tid til dette. Husk at forny den inden udløb, da den kun kan fornyes via Internettet, så længe den IKKE er udløbet endnu. Det er en forudsætning, at Nets DanID har de korrekte adresser. Bemærk, at der skal bestilles en nøglefil. Et nøglekort kan ikke bruges. CPR-nummer på alle FMK-brugere For at FMK kan identificere den enkelte bruger er det nødvendigt, at alle FMK-brugere indtaster deres CPRnummer i WinPLC. Dette gøres under menupunktet Kartoteker - Bruger. Opret klinikkens øvrige personale For at klinikkens øvrige praksispersonale kan få adgang til FMK, skal ALLE klinikkens læger hver især logge på og give fuldmagt til personalet under punktet Medhjælp. 4

5 Fælles Medicinkort i WinPLC A-Data har ligesom andre leverandører af IT-systemer udviklet sin egen brugerflade i forhold til FMK, hvad angår design og opbygning. Indholdet og begreberne er dog det samme i de forskellige systemer. Hver gang du åbner WinPLC, kommer der også et vindue, hvori du skal indtaste din NemID signatur for at logge på FMK via programmet. Dit login gælder i 9 timer, medmindre du lukker programmet i mellemtiden. Første gang du åbner en patients medicinkort i WinPLC, vil der automatisk blive oprettet et FMK-medicinkort på patienten. Nedenfor ses et eksempel på et skærmbillede af en FMK-brugerflade, som den kan se ud i WinPLC. Under fanebladet Medicinkort, vises patientens aktuelle lægemiddelordinationer på FMK. I skærmens nederste del kan der skiftes mellem tre faneblade, Lokalt medicinkort, Receptserver-recepter uden tilknytning og Tilknyttede recepter. Den nederste del vises automatisk, hvis der er aktive eller aktuelle recepter uden tilknytning (løse recepter), dvs. indhold i det midterste faneblad. Du kan derudover altid kalde det frem vha. klik på bogstavet R på tastaturet eller ved at højreklikke på en ordination og i menuen, der fremkommer, vælge Vis Recepter. Lokalt medicinkort er en genganger, som du måske allerede kender fra WinPLC. Her finder du alle gamle ordinationer (dvs. også dem, der er ældre end 2 år). 5

6 Receptserver-recepter uden tilknytning har tidligere gået under betegnelsen Løse recepter, og dækker over de seneste to års recepter (receptordinationer) hentet fra receptserveren, som administreres af NSI (tidligere Lægemiddelstyrelsen). Tilknyttede recepter viser de eventuelle recepter, som er tilknyttet en ordination (den ordination, som du har markeret med musen i FMK-delen af medicinkortet). Her vises bl.a. hvilken dato medicinen evt. er udleveret samt status på recepten (om den stadigvæk er åben). Bemærk! Der kan ikke oprettes et FMK-medicinkort på patienter, som ikke har dansk bopæl og et gyldig dansk CPRnummer. Hvis du sletter (inaktiverer) en patient i WinPLC (på deres stamkort), slår programmet ikke automatisk op på FMK, hvis du åbner patientens medicinkort. I stedet vises FMK, som det så ud sidst, inden du slettede patienten. Du kan altid se, hvornår indlæsningen er fra i det øverste højre hjørne i medicinkortet. Udskriv medicinkort Hvis du ønsker at udskrive de aktuelle ordinationer på FMK på papir, skal du klikke med musen på en ordination i FMK og trykke CTRL+P (eller på printerikonet øverst i programmet). 6

7 Overfør medicin fra lokalt medicinkort til FMK Selvom der automatisk oprettes et FMK-medicinkort på patienten, overføres medicinhistorikken for patienten ikke automatisk. Det kan du til gengæld med fordel gøre for med det samme at få et retvisende FMK-medicinkort. Højreklik på FMK-kortet, og vælg Overfør til FMK fra lokalt medicinkort. Et nyt vindue vil åbnes, og heri vises patientens aktuelle lægemiddelordinationer, udledt ud fra ordinationerne i det lokale medicinkort. Hvis der er præparater, som er udgåede, mangelfulde eller dubletter, vil disse blive markeret med rødt og med falmet tekst. De vil ikke blive overført til FMK. (Ved dubletter bliver kun den nyeste automatisk overført). 7

8 Præparater med denne markering bliver ikke overført til FMK, når du klikker på OK (F10). En ordination er mangelfuld, hvis en eller flere af følgende oplysninger mangler: Administrationsvej Indikation Dosering Ønsker du at udfylde /rette i de manglende oplysninger, klik på lægemiddelordinationen og tryk på ENTER. Hvis en ordination ønskes fjernet fra vinduet, klik på præparatet og tryk på DELETE. Tryk OK (F10) for at overføre ordinationer til FMK. FMK medicinkortet vil nu være klar til brug. Medicinkortet vil selvfølgelig kun indeholde de aktuelle ordinationer, og evt. privatmarkeret medicin er skjult for alt andet sundhedspersonale end den, som efter patientens ønske, har privatmarkeret det. Du kan med fordel sørge for at afstemme medicinkortet med det samme (se evt. kapitlet om Afstemning af medicinkortet ). 8

9 Information om recepter på medicinkortet I medicinkortets nederste del findes informationer om recepter (både Receptserver-recepter uden tilknytning og recepter tilknyttet ordinationer på FMK). Receptserver-recepter uden tilknytning Under dette faneblad kan du se de recepter, der stadig er at finde på Receptserveren men som er uden tilknytning til en ordination på FMK. De kan fx være fra en læge, der endnu ikke er på FMK. Du kan se en evt. udleveringsdato for medicinen samt om recepten stadigvæk er åben. Er datofeltet markeret blåt, betyder det, at recepten er ordineret af andre. Pakn. Kolonnen Pakn. viser hvor mange pakninger der i alt kan udleveres på recepten, detaljerne om re-iterering kan ses som tooltip ved mouseover (hold musen hen over det pågældende felt). Status Kolonnen Status viser status for recepten. Den kan vise følgende muligheder:????: Historiske recepter. Vil kun være at finde i tilfælde af, at der ikke kan hentes et nyt medicinkort. Fx hvis patienten er markeret som slettet. Åben: Der er endnu ikke foretaget udleveringer på ordinationen. Afsluttet: Ordinationen er afsluttet af apoteket, og der kan ikke foretages flere udleveringer. Annulleret: En aktør har annulleret receptordinationen (svarende til seponeret, inaktiv eller ugyldig). Kladde: Vil i fremtiden blive anvendt til at markere hjemmesygeplejens bestillinger. Inaktiv: Patienten har inaktiveret ordinationen via sundhed.dk. Der kan ikke foretages udleveringer. Delleveret: Der er foretaget mindst én udlevering, og der kan foretages mindst én udlevering endnu. 9

10 Behandles: Et apotek har ordinationen under behandling. Ordinationen er låst for alle andre end dette apotek. En ordination kan kun ekspederes, hvis den er under behandling af det lokationsnummer, der ønsker at ekspedere den. Denne lås er indført for at garantere, at den samme udlevering ikke bliver ekspederet to gange. Ugyldig: Apoteket kan markere en ordination som ugyldig. Dosisdisp.: Ordinationer til dosisdispensering har et afvigende statusforløb: Status starter som Åben, herefter henter apoteket ordinationen og sætter evt. status til Behandles. På det tidspunkt hvor den første ekspedition af en ordination sker med en markering af, at lægemidlet er dosisdispenseret, sættes status til Dosisdisp. Dette betyder, at ordinationen fremefter er låst for alle andre end dette apotek. Muligheder i højrekliksmenuen Hvis du højreklikker på en recept i fanebladet, vises en højrekliksmenu med en række muligheder: Vis egne: Egne udstedte recepter bliver inkluderet i oversigten (dvs. recept udstedet af klinikken på enten papir eller præ-fmk). Vis afstemte: Recepter som nogen allerede har markeret som irrelevante (dvs. enten ikke længere aktuel, eller som allerede er repræsenteret på FMK) bliver inkluderet i oversigten. Marker recept som uaktuel/ Marker recept som aktuel: Tidligere var den eneste måde at fjerne en løs recept, at afstemme et medicinkort. Nu er det også muligt at markere en enkelt recept som værende uaktuel (og omgøre det igen ved at markere den som aktuel). Vær dog opmærksom på, at åbne recepter aldrig skjules, heller ikke selvom de er klinikkens egne eller, at de eksplicit er markerede som uaktuelle. Da oversigten derfor kan indeholde recepter, som på den ene side er markeret som uaktuelle, men som stadig er aktive (dvs. der kan udleveres medicin på dem), er alle uaktuelle recepter angivet i kursiv. Annuller recept: En recept kan annulleres, dvs. at det forhindres, at der kan udleveres på den (igen). Denne handling kan ikke omgøres, hvilket betyder, at der skal laves en ny recept, hvis patienten alligevel skal kunne få udleveret lægemidlet. Bemærk, at det kun er lægen, der kan annullere en recept. 10

11 Opret som lægemiddelordination: Ønsker du at oprette en lægemiddelordination på en af recepterne, skal du højreklikke på recepten og vælge Opret som lægemiddelordination. Den vil nu blive flyttet til FMK. Tilknyttede recepter Her vises de eventuelle recepter, som er tilknyttet en ordination (den ordination, som du har markeret med musen i FMK-delen af medicinkortet). En farvemarkering på FMK-delens øverste del, viser om der er recepter tilknyttet ordinationen. Grøn markering (+) betyder, at ordinationen er aktiv, og at der stadigvæk er aktive recepter, som der kan udleveres på. En rød markering (!) betyder også, at der er aktive recepter tilknyttet, men at ordinationen er udløbet eller seponeret. Du kan ligesom med Receptserverrecepter uden tilknytning se status for recepten. Du kan også vælge at afhægte eller annullere (slette) en tilknyttet recept ved at højreklikke på recepten. Afhægt recept fjerner receptens tilknytning til lægemiddelordinationen. Recepten bliver til en løs recept og vil være at finde under fanebladet Receptserver-recepter uden tilknytning. Du kan tilknytte den til en anden ordination ved at højreklikke på ordinationen i FMKs øverste del, og så vælge Tilknyt. Denne mulighed benyttes hvis et lægemiddel fx seponeres og erstattes af et andet. Recepten fra det gamle kan så tilknyttes den nye ordination. Annuller recept: En recept kan annulleres, dvs. at det forhindres, at der kan udleveres på den (igen). Denne handling kan ikke omgøres, hvilket betyder, at der skal laves en ny recept, hvis patienten alligevel skal kunne få udleveret lægemidlet. Vis effektueringer viser de reelle udleveringer på den aktuelle recept. Ønskes en samlet udleveringsoversigt for alle recepterne tilknyttet en lægemiddelordination, samt evt. indgivninger og klinikudleveringer, så vælg samme punkt i højrekliksmenuen for lægemiddelordinationen. 11

12 Lægemiddelordination Ny ordination Klik på Ny ordination i højre side af WinPLC. Følgende vindue vil da komme frem. Indtast min. de første 3 bogstaver og tryk på ENTER for at søge lægemiddel. Klik på det ønskede lægemiddel og klik på OK. I de følgende billeder vælges form/styrke, pakning/handelsnavn (Præparat) og tekst (Indikation). 12

13 Vælg hvor mange pakninger patienten kan få udleveret pr. gang, samt hvor mange gange der kan udleveres med hvor lang tids mellemrum (iterering). Klik på OK (F10) for at godkende ordinationen. Bemærk, at hvis programmet kommer frem med en dubletkontrol, fordi ordinationen allerede findes, bør du genordinere den oprindelige ordination i stedet for at oprette en ny. Nu er selve ordinationen lavet. Herefter vælger du i højre side, hvad der skal ske med en evt. recept. Send ordinationens recept som elektronisk FMK (tidligere Edifact). Send ordinationens recept til Receptserveren. Udskriv ordinationens recept på papir. Når recepten bliver indløst på apoteket, vil den komme til at fremstå som en Receptserverrecept uden tilknytning, selvom der er en ordination på FMK. Papirrecepter bør derfor så vidt muligt undgås. 13

14 Dosisdispensering På de lægemidler, hvor dosisdispensering er mulig, kan dette vælges i forbindelse med ordinationen. Ordinationens recept skal herefter sendes som Elek. FMK. Sæt flueben ved Dosisdispensering. Det bliver så muligt at vælge, hvilken periode dispenseringen skal gælde for. Ny magistrelord. Til oprettelse af magistrelle ordinationer. Magistrelle ordinationer kan ikke oprettes uden recept. Bemærk, at disse skal udskrives på papir. De kan ikke sendes som elektronisk FMK eller lægges på receptserveren. Ny standardordination Hvis du i det lokale medicinkort har en ordination liggende, som du kunne tænke dig at bruge som standard til andre patienter, kan du vælge at benytte den som en standardordination. Når du så skal bruge den til en anden patient, kan du nøjes med at vælge den rette standardordination fra din liste, fremfor at skulle igennem de fulde ordinationsforløb. 14

15 Højreklik på ordinationen i det lokale medicinkort, og vælg Benyt som std. ord. Hvis du vælger Ny standardordination i venstre side, vises listen med de ordinationer, som du har valgt at benytte som standardordinationer. Ønsker du at slette en standardordination fra listen igen, skal du markere ordinationen og trykke på Delete. Dobbeltklik på den ordination, du ønsker at benytte, og du vil komme til ordinationsbilledet, hvorfra du kan godkende ordinationen som normalt. 15

16 Genordination For at genordinere en ordination kan du klikke på ordinationen i FMK og derefter klikke på Genordination i venstre side. Herefter kommer der et ordinationsvindue frem, hvori du evt. kan rette i oplysningerne og derefter klikke på OK (F10) for at godkende ordinationen. Ligesom ved en ny ordination er det kun ordinationen, der er lavet. Hvis du ønsker at lave en recept hertil, skal du i højre side vælge, om den skal ud via Edifact, på Receptserveren eller udskrives. Seponer Hvis du ønsker at ophøre en ordination, kan du seponere denne. Hvis der er aktive recepter tilknyttet hertil, vil WinPLC spørge, om disse skal annulleres. Slet ord. Receptkladder (fra de grønne ordinationer i toppen af medicinkortet) kan slettes. Derudover kan der ikke slettes på FMK. Lægemiddelordinationer kan dog seponeres, og recepter kan annulleres. Undgå dobbeltordinationer! Når du laver ordinationer på FMK, er det meget vigtigt at forsøge at undgå dobbeltordinationer. Hvis du laver en ny ordination på et medikament, som patienten allerede får, fx fordi doseringen ændres, kommer begge ordinationer til at stå i FMK. Dette kan betyde, at der opstår tvivl om, hvorvidt patienten skal tage begge eller kun den nyeste. Den korrekte fremgangsmåde er i stedet at genordinere ordinationen, og hvis fx dosering har ændret sig, at rette den til. Dubletkontrol Hvis du opretter en ordination, hvor der allerede findes en aktiv ordination, vises en FMK Dubletkontrol, som advarsel om, at den allerede eksisterer. Opret kun ordinationen, hvis det er korrekt, at de begge skal være på FMK. Hvis der på FMK findes en dobbeltordination, kan du se, hvor dubletten er. Hvis du klikker på en ordination, vil en evt. aktiv dobbeltordination til denne blive vist med dette symbol. 16

17 Ny ordination. Eksisterende dublet til den nye ordination. 17

18 Hjemmeplejerecepter Når hjemmeplejen anmoder om en receptfornyelse, kommer denne til at ligge under Kommunikationsstatus (sidemenuen i højre side af WinPLC) og punktet Hj.pl.receptfornyelser. Når der ligger ubehandlede receptfornyelser er punktet markeret med fed skrift Hvis du dobbeltklikker på en receptfornyelse, åbnes FMK på patienten. De anmodede receptfornyelser står markeret under det lokale medicinkort. Hvis du klikker på OK(F10) vil der blive oprettet en ordination på præparatet, men da ordinationen normalt allerede vil findes på FMK, er det korrekte at afvise (slette) receptfornyelsen, og så finde ordinationen på FMK og her genordinere den. 18

19 Afstem medicinkort At afstemme en patients medicinkort betyder, at du tjekker om FMK, efter din bedste overbevisning, stemmer overens med det, som patienten aktuelt er i behandling med. Medicinkortet bør afstemmes jævnligt, så alle har så retvisende et billede som muligt. Er der receptserver-recepter uden tilknytning (løse recepter), som stadigvæk er åbne, forsvinder disse IKKE ved afstemning af medicinkortet på FMK Afstemning skal ikke forveksles med en medicingennemgang, der er en kritisk gennemgang af al patientens medicin mht. om patienten får den rette medicin, korrekt dosis m.m. Højreklik på en af ordinationerne og vælg Marker FMK-Medicinkort som afstemt. Når medicinkortet på FMK er afstemt, vil det stå på medicinkortet, hvem der har afstemt det og hvornår. 19

20 Markeringer i FMK De forskellige ordinationer kan være markerede med forskellige symboler/bogstaver i venstre side og/eller de kan have en farvemarkering over hele ordinationslinjen. Her vises en liste over, hvad de forskellige ting betyder: Symboler = Ny ordination, som du har lavet på FMK. = Genordination, som du har lavet på FMK. = Dublet. Der findes en lignende aktiv ordination på FMK. = En ordination, som andre end dig har lagt på FMK. =Andre end dig har ændret i ordinationen. = Ordinationen er seponeret. = Fast medicin. Bogstaver S= Seponeret U= Udløbet P= Pauseret Farvemarkeringer (lyseblå markering af datofeltet)= Ordinationen er senest ændret af en læge på en anden klinik. (lysegrøn markering af hele linjen)= Receptkladde. Der er endnu ikke lavet en recept på ordinationen. (Lysegul markering af hele linjen + FED skrift)= Ordinationen er privatmarkeret. (grå skrift over hele linjen)= Ordinationen er ikke længere aktiv. Udløb xx-xx-xx= ordinations udløbsdato (på ikke-fast medicin) (xx-xx-xx) =Udløbsdatoen på fast medicin ordineret af klinikken. På denne dato forventes recepten at være udløbet. Andre, der logger på patientens FMK, vil ikke få denne dato vist. D:xx-xx-xx= Dosisdispenseret ordination 20

21 Privatmarkering Patienten kan bede om at få en ordination privatmarkeret, således at ikke andre end den ordinerende læge kan se ordinationen på FMK. Andre sundhedspersoner, som logger på patientens FMK, vil kunne se, at der findes en eller flere ordinationer med privatmarkering, men vil ikke kunne se, hvad ordinationen indeholder. Sæt flueben her for at privatmarkere ordinationen. Ønsker du at privatmarkere en eksisterende ordination, skal du dobbeltklikke på linjen med ordinationen. Så kommer ovenstående vindue frem. Privatmarkering set fra ordinerende læges FMK: De privatmarkerede ordinationer er tydeligt markeret med gult. Privatmarkering set fra IKKE ordinerende læges FMK: Tydelig markering viser, at der er privatmarkerede ordinationer, som ikke vises på medicinkortet. 21

22 Se privatmarkerede ordinationer Hvis der på en patient er privatmarkerede ordinationer, som er ordineret af en anden læge, er det muligt at se disse hvis nødvendigt. Højreklik her for at få menuen frem. Bemærk, at muligheden for at hente privatmarkerede ordinationer UDEN samtykke absolut kun bør benyttes i de tilfælde, hvor værdispringsreglen træder i kraft. Se evt. afsnittet om Begreber i FMK bagerst i denne vejledning. Suspendering af medicinkort Hvis en patient fx indlægges på et sygehus, kan sygehuset suspendere medicinkortet på FMK, for at fortælle, at medicinkortet ikke er opdateret og derfor ikke nødvendigvis er retvisende. Når patienten udskrives, skal ordinationerne overføres til FMK og suspenderingen ophæves. Suspenderingen bør ophæves af den, der har lavet suspenderingen. Har sygehuset glemt at ophæve suspenderingen efter patientens udskrivelse, bør du rette kontakt til den ansvarlige her. Evt. kan suspenderingen ophæves via FMK-online - dog skal du her være sikker på, at den manglende ophævelse skyldes en fejl/forglemmelse. Suspendering vises med en tydelig gul markering på FMK. Det er stadigvæk muligt at se og arbejde i medicinkortet. Invalidering af medicinkort NSI kan vælge at invalidere et medicinkort, hvis de vurderer, at oplysningerne er ukorrekte eller upålidelige. Dette vises med en tydelig rød markering i FMK. Det er stadigvæk muligt at se medicinkortet samt at rette i det. 22

23 Øvrige FMK-funktioner Hvis du højreklikker i FMK medicinkortet, vises en menu med nogle yderligere muligheder. Nogle af mulighederne gælder kun for den eventuelle ordination, som du står på. Vis alt Viser alle ordinationer for de sidste 2 år på FMK - også de udløbne og seponerede. Gruppér på ATC Sorterer ordinationerne på ATC-koder i stedet for efter dato. En kolonne med bogstavet fra ATC-koden vil fremkomme. Opret ordination u/recept Denne mulighed kan benyttes, hvis patienten fx tager noget håndkøbsmedicin, eller hvis det er medicin, som du udleverer eller indgiver til patienten (Se gerne Opret effektuering ). 23

24 Opret medfort. recept Her kan du oprette en receptordination ud fra Medicinfortegnelsen. Opret magistrel recept Her kan du oprette en Magistrel receptordination. Bemærk, at denne ikke kan sendes som Edifact. Opret stdord. recept Se afsnittet Standardordination. Genordiner recept Mulighed for at genordinere en receptordination. Medicin.dk Link til Pro.Medicin.dk Rette Hvis du ønsker at ændre i eksemplvis doseringen på en eksisterende ordination, kan du vælge at rette i den pågældende ordination. Dette er bedre end at oprette en ny ordination og derved have ordinationen liggende dobbelt på FMK. Pauser Hvis patienten skal holde en pause med medicinen (fx ved behandling med blodfortyndende medicin i tilfælde, hvor patienten skal til tandlægen og have trukket en tand ud). Ophæv pausering Ophæver en evt. pausering på den markerede ordination, og den betragtes som værende aktiv igen. Ophæv seponering Det er muligt at ophæve en seponering, hvis du ved en fejl har seponeret en ordination. Bemærk, at ordinationsdatoen vil blive overskrevet af den dato, hvorpå du ophævede seponeringen. Kopier fast medicin Kopierer alt patientens aktuelle medicin til udklipsholderen, (hvorfra det kan kopieres ind i fx dokumenter ved hjælp af Ctrl+V). 24

25 Vis recepter Viser de 3 faneblade i nederste del af medicinkortet: Lokalt medicinkort, Receptserver recepter uden tilknytning og Tilknyttede recepter. Vis effektueringer Effektueringer benyttes til at markere, hvilken medicin, der er udleveret eller indgivet til patienten fx hos lægen. Vis effektueringer kan vælges i højrekliksmenuen på enten FMK-medicinkortet eller fanebladet Receptserver recepter uden tilknytning. Det billede, der kommer frem, viser hvilke præparater, der er udleveret/indgivet til patienten samt deres styrke og mængde. 25

26 Opret effektueringer Hvis en patient får udleveret eller indgivet medicin, kan du oprette en effektuering på dette, så det bliver vist på FMK. Opret først en Ordination u/recept (også i højrekliksmenuen), højreklik herefter på den og vælg Opret effektuering. Vælg imellem udlevering af Enkelte enheder eller Pakninger og angiv antallet og evt. pakning. 26

27 Hjælpefunktion (Tooltips) Tooltips er nyttig information, der fremkommer, når du holder musen henover et bestemt område. Her har vi udvalgt fire eksempler for nærmere at forklare, hvilken funktion de har i FMK. Holder du musen hen over FMK-logoet øverst til venstre, fremgår det, hvornår det pågældende FMK-kort senest er blevet ændret og afstemt, samt af hvem. Holder du musen hen over de enkelte ordinationers dato, fremgår det, hvornår den pågældende ordination senest er blevet oprettet og ændret, samt af hvem. Holder du musen hen over en pauseret ordination, fremgår det, hvornår den pågældende ordination er blevet oprettet, pauseret og senest ændret, samt af hvem. 27

28 Holder du musen hen over navnet på et præparat, fremgår det, hvilket aktivt stof medikamentet indeholder samt navne på evt. synonyme præparater. 28

29 Andet vedr. medicin Medicinbestilling til egen praksis Det er ikke muligt at bestille medicin til egen klinik via FMK-løsningen i WinPLC. Dette skal i stedet gøres via Annullering af recept Det er kun lægen, der kan annullere recepter. En dosisdispenseret recept kan ikke annulleres via FMK. Her er du nødt til at ringe til det apotek, som den er sendt til. 29

30 Begreber i FMK Nedenfor findes en liste over de nye begreber, der vil optræde i WinPLC i forbindelse med Det Fælles Medicinkort (FMK). A Afstemt medicinkort Når der er ryddet op i alle recepterne, dvs. når patientens komplette aktuelle medicinering fremgår af de aktuelle lægemiddelordinationer på FMK, afstemmer lægen medicinkortet, og herefter skjules recepterne. Aktuel lægemiddelordination Den eller de lægemidler, som patienten aktuelt er i behandling med. Herunder lægemiddelnavn, dosering, indikation og varighed. Lægen kan knytte recepter til de aktuelle lægemiddelordinationer. E Effektuering Udlevering eller indgivelse af medicin til patienten fx hos lægen, på sygehuset eller på apoteket. Læger kan oprette effektuering for at markere, at medicinen er udleveret eller indgivet til patienten. G Grønne recepter De grønne recepter bruges til ernæringspræparater. Recepten skal udskrives på papir eller laves via Elek. FMK. I Invalideret medicinkort NSI (tidligere Lægemiddelstyrelsen) har, som de eneste, muligheden for at invalidere et medicinkort, såfremt de vurderer, at oplysningerne på kortet ikke er retvisende (dvs. enten er ukorrekte eller upålidelige). Når et medicinkort er invalideret, er kortets indhold stadig synligt for alle, ligesom der stadig kan redigeres i kortet. Når et medicinkort bliver invalideret, skifter farven i banneret foroven til rød, så du tydeligt kan se medicinkortets status. L Lægemiddelordination En lægemiddelordination er den eller de lægemidler, som patienten aktuelt er i behandling med, og i al sin enkelthed dét som FMK beskæftiger sig med. Herunder lægemiddelnavn, dosering, indikation (årsag) og evt. varighed (start- og slutdato). En lægemiddelordination er forstadiet til en receptordination, og lægen kan derfor vælge at tilknytte recepter til de aktuelle lægemiddelordinationer eller danne nye recepter på baggrund af disse. 30

31 M Medicinafstemning på FMK En medicinafstemning er en aktivitet, hvor en læge registrerer (opretter/opdaterer/seponerer) patientens lægemiddelordinationer, så FMK afspejler den aktuelle medicinering og giver et retvisende billede heraf. Dette indebærer, at alle tidligere receptserver-recepter (løse recepter) ikke længere vil optræde på medicinkortet, med mindre du eksplicit beder om at få dem vist. Medicingennemgang Medicingennemgang er en fuldkommen, kritisk gennemgang af al patientens medicin med henblik på at tjekke om patienten får det, vedkommende har brug for, om nogle medikamenter evt. skal skiftes ud eller om dosis skal ændres. P Pausering En pausering betyder en midlertidig afbrydning af medicineringen. Eksempelvis kan en lægemiddelordination med et blodfortyndende lægemiddel pauseres i forbindelse med at patienten skal til tandlægen. Privatmarkering Hvis en patient ønsker at skjule en aktuel lægemiddelordination for andet sundhedspersonale end den ordinerende læge, kan patienten bede lægen om at få ordinationen privatmarkeret. Herefter vil det kun være synligt, at der eksisterer en privatmarkeret lægemiddelordination, men ordinationens indhold vil være skjult. Når en ordination er privatmarkeret, vil den blive markeret med gul i FMK-medicinkortet i WinPLC. Produkter uden for taksten Dækker over vitamin- og kosttilskud. Der kan oprettes en lægemiddelordination på produktet, således at omverdenen kan se, at patienten tager produktet. De mest brugte produkter kan lægges på receptserveren - for de resterende skal recepten udskrives på papir. R Receptgennemgang Receptgennemgang er en handling, hvor lægen gennemgår alle receptserver-recepter uden tilknytning (tidligere kaldet løse recepter ) og opretter lægemiddelordinationer således, at FMK afspejler patientens aktuelle samlede medicinering. Når alle recepter er gennemgået, og aktuelle ordinationer er oprettet, signeres der for receptgennemgang eller afstemt medicinkort, og de resterende recepter uden tilknytning vil blive skjult. Receptordination En receptordination svarer til at skrive en recept til patienten, og dækker samtidig over de receptskrivninger, der er foretaget. En receptordination kan være aktuel, fremtidig eller historisk. 31

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Januar 2014 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual - Fællesmedicinkort i WinPLC 2 Indholdsfortegnelse Har du husket at? side 3 Fælles Medicinkort i WinPLC side 4 Manuel oprettelse

Læs mere

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK.

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK. Manual til FMK Indhold Fælles Medicinkort... 3 Datoer vedr. en ordination i FMK... 3 Symboler/ kolonner... 4 Øverste bjælke... 4 Ny ordination... 7 Substitution og tilskud... 11 Dubletkontrol... 11 Seponér...

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

Fælles Medicinkort i TDjournal

Fælles Medicinkort i TDjournal Maj 2016 Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Indhold Har du husket?... 3 At bestille Digital signatur... 3 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 3 Oprette klinikkens øvrige personale, hvis ønsket... 3 At knytte

Læs mere

Juni Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf

Juni Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf Juni 2016 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Oktober 2015 Brugermanual Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Indhold Generelt om DDV... 3 Adgang for klinikkens øvrige personale... 3 Data på DDV... 3 Vaccinationer... 4 Troværdighed... 4 Privatmarkering...

Læs mere

Juli Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf

Juli Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf Juli 2017 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

Juli Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf

Juli Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf Juli 2018 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 5 Digital signatur... 5 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 5 Opret klinikkens øvrige personale... 5 Fælles

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering August 2011 Fælles Medicinkort En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering 2 FMK Fælles Medicinkort Indhold 3 4 6 7 8 9 10 11 14 16 19 Visionen Medicinoplysninger

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO.

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO. FMK v.1.4.4 Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK 1.4.4 i XMO. Der findes i øjeblikket fire versioner af FMK i drift, version 1.4.0 1.4.2 og 1.4.4 som den nyeste. Seneste

Læs mere

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1 Mini-vejledning for apoteksansatte Opslag på FMK Uanset om du logger ind på www.fmk-online.dk eller sundhed.dk vil du blive bedt om login. Hvis du i forvejen er logget ind, vil billedet med arbejdssted

Læs mere

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination... 3 Pausere ordination...

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 Ændringer og nye funktioner til medicinmodulet FMK 1.4.4 Medicinkortet har overordnet set samme opbygning som FMK 1.4.0. De visuelle ændringer og nye funktioner er i punktform herunder,

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Vejledning FMK-online

Vejledning FMK-online VEJLEDNING 2019 Vejledning FMK-online 1 / 45 Udgiver FMK programmet Ansvarlig institution Sundhedsdatastyrelsen Design [Tekst] Copyright [Tekst] Version [#] Versionsdato 7. februar 2019 Web-adresse www.sundhedsdata.dk

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.10.100 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Fælles Medicinkort i MedWin ver. 3.85

Fælles Medicinkort i MedWin ver. 3.85 i MedWin ver. 3.85 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.eg.dk medwin@eg.dk - CVR-nr:

Læs mere

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort EG Data Inform A/S MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort Introduktion Lone Ellegaard Poulsen 07-08-2014 Introduktion Dette dokument er udarbejdet med henblik på at give en kort introduktion til det fælles

Læs mere

Indhold. Valg af effektuering...4. Ændring af effektuering midt i en dispenseringsperiode...5. Ved seponering...5

Indhold. Valg af effektuering...4. Ændring af effektuering midt i en dispenseringsperiode...5. Ved seponering...5 Indhold Oprette og opdatere FMK...2 Tilretning af medarbejder fejl ved FMK-opdatering...2 Lokal ordination...3 Dispensering...3 Flytning af ordinationer mellem Anden medicin og Medicin dispenseret til

Læs mere

FMK opgradering. Messedag 7.nov

FMK opgradering. Messedag 7.nov Messedag 7.nov 2013 www.regionmidtjylland.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremlagt en ny forpligtende plan for ibrugtagning og fuld anvendelse af FMK. For regioner og praksislæger skal dette

Læs mere

FMK Opret ordination med recept

FMK Opret ordination med recept Opret ny ordination med recept Vælg i medicinkortet for at oprette en ny ordination med dertilhørende recept. 1. Opret Ordination Skriv præparatnavn i feltet "Præparat". Søgningen foregår i "Vælg

Læs mere

Introduktion til Dosisdispensering på Fælles Medicinkort (FMK)

Introduktion til Dosisdispensering på Fælles Medicinkort (FMK) Introduktion til Dosisdispensering på Fælles Medicinkort (FMK) 2019 Udgiver Team for fælles medicinkort, Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution Sundhedsdatastyrelsen Version 1 Versionsdato 30. august

Læs mere

FMK arbejdsgange 1 Doknr 3820/16 KFAU Maj 2017

FMK arbejdsgange 1 Doknr 3820/16 KFAU Maj 2017 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille.

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille. Indholdsfortegnelse Der skal ALTID udfyldes følgende, før du kan komme i gang med medicin i Nexus:... 2 Medicininformation:... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni Version 2

Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni Version 2 Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni 2014 1.2.6 Version 2 06-06-2014 Side 1 af 25 BW Indledning... 3 Første gang FMK kort åbnes på udvalgt patient... 4 Gennemgang af løse recepter (Udleveret på Edifact-

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 side 1 af 13 Indledning EG Clinea 16.4 er nu klar. Det er en version, der indeholder et opdateret Medicinmodul, hvor kravene, der sættes af Sundhedsdatastyrelsen, til FMK version

Læs mere

Velkommen til e-service

Velkommen til e-service Oktober 2015 Velkommen til e-service E-service giver patienterne mulighed for at kommunikere med en klinik via internettet. Det giver en dejlig fleksibilitet i hverdagen, at patienterne kan kontakte sin

Læs mere

XMO vejledning - fra V7 til V8

XMO vejledning - fra V7 til V8 XMO vejledning - fra V7 til V8 Indhold Medicinkortet med FMK... - 1 - Ny ordination... - 1 - Ordinationsmodulet... - 2 - Ændring af en eksisterende ordination... - 2 - FMK Sammenkodning og overførsel...

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Miniguide til e-handel på apoteket.dk

Miniguide til e-handel på apoteket.dk Miniguide til e-handel på apoteket.dk Danmarks Apotekerforening - 1. udgave, 1. oplag, oktober 2011 Indholdsfortegnelse Sådan bestiller du en almindelig apoteksvare side 5 Sådan bestiller du levering til

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Godkendelsestest for...

Godkendelsestest for... Godkendelsestest for... Certificeringstesten udført ved... den: DD.MM.ÅÅÅÅ OBS Før testen kan udføres skal systemet whitelistes via adm-gui'en, se punkt 32 Version 1.2.4 2011-10-13 GK 1 GK 1.1 Stamdata

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange 1 Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange Formål: At reducere antallet af medicineringsfejl, der opstår på grund af manglende eller ukorrekt kommunikation om borgers medicinering. at reducere

Læs mere

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur)

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur) Medicin (FMK) Vejledning (inkl. vejledning til digital signatur) INDHOLDSFORTEGNELSE TILGANG TIL FÆLLES MEDICINKORT (FMK)... 2 MEDICIN ADMINISTRATION SKER MED DATA FRA FMK... 2 OPRETTELSE AF MEDICINSKEMA

Læs mere

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille.

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille. Indholdsfortegnelse Der skal ALTID udfyldes følgende, før du kan komme i gang med medicin i Nexus:... 2 Medicininformation:... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater

Læs mere

Har patienten ikke tidligere fået oprettet et FMK-kort og har fået sendt/udskrevet recept i det tidligere medicinkort, vises nedenstående pop-up.

Har patienten ikke tidligere fået oprettet et FMK-kort og har fået sendt/udskrevet recept i det tidligere medicinkort, vises nedenstående pop-up. FMK Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept Incl. evt. tilskud... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination...

Læs mere

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5 FMK integration i Avaleo Omsorg 18. marts 2015/ Version 1.5 1 Revisionshistorik Revisionsnummer Revisionsdato Opsummering af ændringer 1.0 03.07.2014 1.1 05.11.2014 Præcisering af afsnittet Suspenderet

Læs mere

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark Phone: +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 www.trifork.com Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1

Læs mere

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Ny apotekersnitflade Snitflade Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Emner Dagens emne Gennemgang og diskussion af oplæg til ny snitflade Forudsætninger Forudsætning 1 Ny enstrenget model Forudsætning

Læs mere

Medicin i Nexus. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Medicin i Nexus. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse FMK-Tilknytning... 2 MEDICININFORMATION... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater allerede eksisterende:... 5 REGISTRER AT

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1 Det Fælles Medicinkort Use Cases Version 1.2.4.1 2011-07-11 Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01 2007-03-06 2007-03-09 2007-03-13 Forfatter TKN TKN TKN TKN 0.0.5 2007-03-16 TKN

Læs mere

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk (vejledning til hele FMK kan hentes her). Gode rutiner. Det er vigtigt, at få indarbejdet en procedure der sikrer, at manglende oplysninger

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

Afstem og synkroniser mellem FMK og SP

Afstem og synkroniser mellem FMK og SP Afstem og synkroniser mellem FMK og SP 1. Ambulante forløb: Vælg Plan. (I det indlagte Vælg Vis journal ) Følgende skærmbilleder gælder for ambulante (for indlagte, gå til punkt 75 (yes: syv fem ;-) )

Læs mere

Statistikmodul i WinPLC

Statistikmodul i WinPLC Juni 2018 Statistikmodul i WinPLC Indlæs patientfortegnelse fra sundhed.dk Inden du benytter statistikmodulet i WinPLC, er det en god ide at indlæse en opdateret patientfortegnelse fra sundhed.dk. Denne

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Midtjylland

FMK netværksmøde i Region Midtjylland FMK netværksmøde i Region Midtjylland Tirsdag den 15. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden

Læs mere

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom Supportforum møde 1 29. September 2016 Alice Kristensen MedCom 2 Dagsorden 1. Velkomst, formål med gruppen og præsentation v/alice 2. MedComs opsamlingsfunktion for ukorrekt anvendelse af FMK 3. Datosæt

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Guide til Medicinkort app en

Guide til Medicinkort app en Guide til Medicinkort app en Log på Medicinkort app en første gang Efter du har downloadet app en, vil du møde en introduktion, som du skal acceptere for at komme videre i app opsætningen. Du bliver nu

Læs mere

1. MARTS Vejledning. Oprettelse af magistrelle lægemiddelordinationer i FMK-online samt oprettelse af recepter til brug i egen praksis

1. MARTS Vejledning. Oprettelse af magistrelle lægemiddelordinationer i FMK-online samt oprettelse af recepter til brug i egen praksis 1. MARTS 2019 Vejledning Oprettelse af magistrelle lægemiddelordinationer i FMK-online samt oprettelse af recepter til brug i egen praksis 1. Indhold Oversigt... 3 Godkendte lægemidler...3 Magistrelle

Læs mere

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden DSKS-årsmøde Workshop Fælles Medicinkort () ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden Emner i præsentationen 1/2 Om Status Udfordringer Skærmbilleder

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

8. FEBRUAR Vejledning til oprettelse af magistrelle lægemiddelordinationer i FMK-online

8. FEBRUAR Vejledning til oprettelse af magistrelle lægemiddelordinationer i FMK-online 8. FEBRUAR 2019 Vejledning til oprettelse af magistrelle lægemiddelordinationer i FMK-online Vejledning til oprettelse af magistrelle lægemiddelordinationer i FMK-online Oversigt Godkendte lægemidler Her

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Sjælland

FMK netværksmøde i Region Sjælland FMK netværksmøde i Region Sjælland Onsdag den 9. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer

Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer Dato: 10.06.2013 Projektnavn: Fælles Medicinkort Ansvarlig: Helle Balle og Thomas Sonne Olesen Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer Baggrund Under implementeringen af FMK i regionerne,

Læs mere

November Ny Aftalekalender. Quick guide

November Ny Aftalekalender. Quick guide November 2016 Ny Aftalekalender Quick guide Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til aftalekalenderen... 3 2. Tider... 5 Opret ny tid... 5 Opret tid uden patient... 7 Find en ledig tid... 7 Højrekliksmenu...

Læs mere

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 Indholdsfortegnelse 01. WinPLCs opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Notater... 5 04. Diagnoser... 6 05. Medicinkort... 7 06. Paraklinisk... 11 07. Regninger...

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.13.101 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Notater i journalen... 2 Fleksibel oprettelse af henvisning... 2 Opret korrespondancebrev ud fra flere notater... 2 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat... 3 2. Patientindgangen...

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM11-10-2011 Indholdsfortegnelse: Angiv korrekt borger Åbn medicinmodulet Knyt borgeren til PEM Generelle informationer Præparatregistrering Fast dosering - Medicin til

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

e-mailkonsultation Patientinformation

e-mailkonsultation Patientinformation Side 1 e-mailkonsultation Patientinformation Side 2 Indholdsfortegnelse : Indholdsfortegnelse :... 2 Emailkonsultation Login... 3 Patientens postkasse... 4 e-mailkonsultation til lægen... 5 Receptfornyelse...

Læs mere

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14 Indledning Receptserveren er en del af Medicinprofilen. Apoteket kan få adgang til både Medicinprofilen og receptserveren via www.sundhed.dk. Dette kræver, at brugeren har et digitalt medarbejdercertifikat,

Læs mere

ClinicCare læge - skærmbilleder

ClinicCare læge - skærmbilleder ClinicCare læge - skærmbilleder Udgave 15. dec 2015 Dataene er lagret på en central sikret SQL-database, hvilket betyder, at det eneste man skal installere på PC en er en klient (tager 2 minutter), hvorefter

Læs mere

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening)

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening) Mini-vejledning for apotekere i brugen af FMK-online Indledning FMK-online kan tilgås fra sundhed.dk eller direkte på adressen FMK-online.dk Brugere af FMK-online valideres i forbindelse med login med

Læs mere

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Validering af felter... 3 Vis effektueringer og recepter... 4 Sidste recept kolonnen... 4 Klausuleret tilskud... 5 Ændring af behandlingsstart

Læs mere

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK Version maj 2016 - PLO vil løbende udvikle og udvide FAQ en. Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK 1. Hvad er lægens ansvar i forbindelse med brug af FMK? En læge er i medfør af Autorisationslovens

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.13.102 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Login og introduktion til SEI2

Login og introduktion til SEI2 BRUGERVEJLEDNING 2019 Login og introduktion til SEI2 Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugermanual (1. udgave), der teknisk beskriver, hvordan man logger på Sundhedsdatastyrelsens

Læs mere

Ansøgning om medicintilskud via FMK

Ansøgning om medicintilskud via FMK Ansøgning om medicintilskud via FMK ANSØGNING OM MEDICINTILSKUD VIA FMK...1 INDLEDNING...2 1. LOGIN...2 Angivelse af ansættelsessted... 5 Søg 6 cifre... 6 Vælg anden læge i samme organisation... 6 2. FMK-ONLINE

Læs mere

Velkommen til e-service

Velkommen til e-service Juli 2015 Velkommen til e-service E-service giver patienterne mulighed for at kommunikere med en klinik via internettet. Det giver en dejlig fleksibilitet i hverdagen, at patienterne kan kontakte sin behandler

Læs mere

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom Hvordan bliver hverdagen Konsulent Marianne Nielsen, MedCom SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE BORGER SYGEHUS Data deles VAGTLÆGE HJEMMESYGEPLEJE INSTITUTIONER OG PLEJEHJEM APOTEK Lægemiddelordination indeholder

Læs mere

Guide: Brug af det danske vaccinationsregister - DDV. Udgave 1/11 2015

Guide: Brug af det danske vaccinationsregister - DDV. Udgave 1/11 2015 Guide: Brug af det danske vaccinationsregister - DDV Udgave 1/11 2015 Målet med DDV er at alt sundhedspersonel skal have adgang til vaccinationsdata. DDV er bygget efter de samme principper som FMK. Via

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

FMK og andre tips WinPLC (A-Data)

FMK og andre tips WinPLC (A-Data) Velkommen FMK og andre tips WinPLC (A-Data) Fyraftensmøde 23.01.18 Præsentation Birthe Daugaard, Læge Ulla Frederiksen, A-Data Lenike Gilhøj Vemmelund, Datakonsulent Bo Christensen, Datakonsulent. Program

Læs mere

Juli 2015. Quick-guide

Juli 2015. Quick-guide Juli 2015 Quick-guide Indholdsfortegnelse 1. Opbygning af WinPLC... 4 Topmenu... 4 Funktionsmenu... 4 Pop ind menu... 4 Arbejdsflade... 4 2. Remindere... 5 Opret ny reminder... 5 3. Patientjournal... 6

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Fælles Medicinkort (FMK)

Fælles Medicinkort (FMK) Fælles Medicinkort (FMK) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses konference: IMPLEMENTERING AF COMPLIANCE-INITIATIVER, DER VIRKER Fredag d. 12. juni 2009 Ivan Lund Pedersen, Projektchef & læge, Digital

Læs mere