M A G A Z I N E FORRETNINGSUDVIKLING TEKNOLOGI - INNOVATION & STRATEGI NO. 3 VINTER 2007/08

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M A G A Z I N E FORRETNINGSUDVIKLING TEKNOLOGI - INNOVATION & STRATEGI NO. 3 VINTER 2007/08"

Transkript

1 M A G A Z I N E FORRETNINGSUDVIKLING TEKNOLOGI - INNOVATION & STRATEGI LEDERUDVIKLING NO. 3 VINTER 2007/08

2 SÅ ER DET SNART FORÅR... Med vinterens afslutning og forårets spiren kommer det tredie nummer af New Way Magazine, som denne gang er fyldt med nyheder og historier indenfor ledelse, strategi- og forretningsudvikling. I mange danske virksomheder står ejeren i et forudsigeligt dilemma. På den ene side vil ejeren gerne uddelegere en stigende mængde af beslutninger til medarbejderne, men oftest ender det med en følelse af mistet kontrol og overblik. Dette nummer bringer læseren igennem en forståelse for, hvorfor problemstillingen opstår samt nogle værktøjer til at løse situationen. Sygefraværet er et af de problemer som både regeringen samt mange private og offentlige organisationer har sat fokus på. Forskning viser, at meget sygefravær samt stress skyldes, at medarbejderen ikke passer til det job, som skal varetages. Magasinet udgives af New Way Consulting i Århus, som i løbet af vinteren er blevet udvidet, således at vi nu er 3 partnere, som alle har stor erfaring med drift samt rådgivning af virksomheder og organisationer i strategiske og ledelsesmæssige beslutninger. God læselyst..... og ønsket om, at vi i fællesskab kan fi nde de bedste veje for fremtiden Jan Tanderup Petersen Steen Lykke Rasmussen Peter Sigetty Bøje KURSER Kursus 0802: Sådan udformes den professionelle forretningsplan Skal du skrive en forretningsplan, men ved ikke lige hvordan du griber det an? På kurset introduceres du til metoder og teknikker, så du kan udarbejde en professionel forretningsplan med det rigtige indhold. Varighed: 1 dag Pris: 4.650,- Sted: Århus/København Tid: februar/april/juni 2008 Prisen dækker undervisning, kursusmaterialer & forplejning Kursus 0803: Skab bedre ledere Vil du udvikle dine talenters lederkompetencer, så de kan bruges andre steder i virksomheden? På kurset får du metoder og redskaber, således at du kan skabe bedre ledere. Sted: Korsør Tid: marts/maj 2008 Kursus 0804: Kunsten at organisere & delegere Står du i det daglige med opgaven at skulle organisere og delegere, men mangler nogle nyttige redskaber, så er dette kurset for dig. Sted: Korsør Tid: febr./maj 2008 Kursus 0805: Konflikthåndtering Konflikthåndtering og gennemslagskraft er egenskaber både ledere og medarbejdere bør beherske i en moderne virksomhed. Kunsten er at have høj gennemslagskraft uden at skabe destruktive konflikter! Kurset giver både en forståelse af de dynamikker, der styrer organisationen samt nyttige redskaber til praktisk konflikthåndtering og til øget gennemslagskraft. Sted: Korsør Tid: marts/maj 2008 Herudover udbydes kurserne: 0899 Certificering i ProfilesXT & 360-grader Vil du certificeres i brugen af produkterne fra Profiles International afholdes der jævnligt kurser af 2-3 dages varighed i dette. Ovenstående kurser udbydes som åbne kurser, men de kan med fordel arrangeres som in-house kursus for alle ledere og medarbejdere i organisationen for at skabe fælles sprog og forståelse. (Alle priser er ekskl. moms) Rekvirér yderligere materiale om ovenstående kurser på eller KURSER tre

3 Kriser du kan undgå - hvis du forstår VIRKSOMHEDERNES LIVSCYKLUS Selvom det lyder utroligt, så følger virksomheders udvikling et forudsigeligt mønster. En af teorierne er udviklet af Ichak Adizes tilbage i 70 erne og de er stadig ligeså aktuelle og udbytterige den dag i dag. Og det mest spændende er, at udviklingerne knyttes sammen med de dominerende ledelsesroller. Teorien indeholder 10 faser, hvoraf de 5 indebærer sund vækst og 5 bygger på usund forældelse. Teorien forklarer, at der i løbet af en virksomheds liv er forudsigelige udfordringer og problemstillinger, som virksomhederne skal igennem for at komme til det optimale punkt PRIME. Prime er det stadie hvor virksomheden både er målrettet & effektiv på kort og længere sigt og for at dette opnås skal de fire lederroller være i balance. EN AFFÆRE Fundamentet for en nystartet virksomhed er som udgangspunkt ejerens drømme og fantasier. Der er fuld fart på iværksætteren og E-rollen er den dominerende. Stifteren agerer entusiastisk dels for at sælge idéen og dels for at overbevise sig selv om, at det er en god idé. Der er typisk masser af snak om gode idéer, men der er ikke så meget handling. Det skyldes at lederens vigtigste opgave er at opbygge commitment og muligheder for fremtiden. Men kan drømmen modstå en afprøvning i virkeligheden? Det kræver tilpasninger i takt med de erfaringer, der drages. For de stiftere hvor tilpasningerne ikke sker eller måske sker for langsomt, ender virksomhedens første krise med at oplevelsen bliver til en affære for stifteren. Et flygtigt bekendskab eller bare en god idé. VUGGEDØD I børnefasen fremkommer den realistiske forretningsplan, men det eneste der betyder noget er salg, salg og salg. Stifteren har blind tillid til sit koncept. Stilen er handlingsorienteret og drives af muligheder med minimal fokus på strukturer, procedurer, systemer og budgetter. Økonomisk er der store udsving og man overbooker og leverer ofte for sent - P-rollen er i fokus. Beslutninger er meget centraliseret. Der planlægges ud fra bedste situation - og man håber at det nås. Derfor arbejdes der ihærdigt for at opfylde kundernes ønsker ved at arbejde om aftenen, i weekender og i ferier. Vuggedøden opstår typisk, når stifteren ikke formår at balancere væksten i forhold til den aktuelle likviditetssituation. Stifteren mister kontrollen enten med virksomhedernes processer og omkostningerne eller likviditeten. GRUNDLÆGGER FÆLDEN Med teenage-årene kommer behovet for konstant restrukturering med fokus på interne systemer og procedurer. Delegering påbegyndes med indførelse af organisationsdiagrammer. Virksomheden er reaktiv i forhold til omgivelserne og den fokuserer på alt. Kunderne kan få alt også selv om man ikke lige ved hvordan. P og E rollerne er i fokus. Da ejerens systemer stadig er sparsomme beror ejerens beslutninger ofte på rygter eller adhoc informationer, der skaffes til lejligheden. A-rollen mangler og der er ingen, der sikrer integration på tværs af virksomheden. Der er en konstant appetit for resultater og vækst, hvorfor organisationen konstant vokser ud af rammerne. Fokus ligger på de store linier på trods af, at djævlen er i detaljen. Møderne domineres af stifteren, hvor alle gode idéer fra andre nedbrydes gennem omfattende beskyldninger. Grundlægger fælden opstår, når en hastigt voksende virksomhed ikke er istand til at frigøre sig selv fra afhængigheden af stifteren. Dette kan ske, når en organisation ikke får udviklet de nødvendige evner til at erstatte stifterens unikke evner. Dette skyldes enten at stifteren ikke er villig til at give slip eller at personen ikke effektivt får delegeret og decentraliseret kontrollen med virksomheden. I begge situationer kan dette være en fatalt problem, som oftest skal løses med hjælp fra konsulenter udefra. TEENAGE BABY (Paei) VOKSEN IDEGENERERING (paei) (PaEi) (paei) (PAei) Konstruktive roller P/p - Producent rolle A/a - Administrativ rolle E/e - Entreprenør rolle I /i - Integrations rolle Kilde: Ichack Ad izes es, Mana gi DEN UOPFYLDTE IVÆRKSÆTTER På vejen mod voksen tilværelsen bliver virksomheden genfødt på ny. Perioden er fyldt med potentielle konflikter, som ofte baseres på os versus dem, f.eks. de gamles holdninger i forhold til de nye. Møderne bliver uproduktive og der opstår inkonsistent i bonus og belønningssystemerne. Det afgørende er delegering af autoritet - ikke bare rettigheden til at udføre konkrete opgaver. Stifteren overholder ikke de nye regler, hvilket skaber frustrationer i virksomheden. Der er behov for specialisering og stifteren erkender, at det er svært at være mange steder på en gang. Den typiske reaktioner er enten, at der ansættes en professionel leder og at stifteren indtræder i udvikler rollen eller at virksomheden sælges helt eller delvist. Dette bliver opgøret PRIM (PAE (PAEi) VÆKST Af (øø Paei paei paei paei g ng Corpo rate L seks FORRETNINGSUDVIKLING

4 fære STABILISERET E ARISTOKRATI For tidlig (paei) Aging Skilsmisse(PøEø) SOVENDE Mislykket (øaøi) iværksætter I) Eø) (PAeI) Grundlægger fælden Vuggedød (Pøøø) (PAøø) (PøEø) (kortsigtet effektiv) (kortsigtet målrettet) (langsigtet effektiv) (langsigtet målrettet) ifecycles (2004) ALDRENDE med den hidtidige ledelsesstil i skabelsen af nye strukturer, idet voksne virksomheder har brug for ledere med en helt anden profil. Virksomhedsmæssigt ændres fokus fra salg til dækningsbidrag. I denne fase er det afgørende, at E og A balanceres i virksomheden. Der er lagt op til en skilsmisse. Enten ender det med, at stifteren konstaterer, at alt det nye som den nye direktør gør, er stik modsat af stifterens (hvad det også ofte er), at vedkommende fyres med beskeden at personen ikke passede til jobbet. Hvis der er kommet en ny medejer, så ender det oftest med, at ejeren forlader virksomheder og sælger den resterende del. Hvis den nye direktør forstår at integrere og virksomheden derved opnår balance mellem P, A, E og I, så er den kommet i PRI- ME. Men da balancen er flygtig BUREAUKRATI (øaøø) Destruktive roller Den ensomme ulv Bureaukraten Brandstifteren Super-medløber/Politikeren DØD (øøøø) Pøøø øaøø øøeø øøøi skal den konstant plejes, således at forbliver i balance og stadig udvikler sig. ALDRENDE Hvis virksomheden ikke i sin rekruttering sikrer balance i rollerne, bliver det oftest en faldende mængde fornyelse, der bringer virksomheden ind i aldring. Og herfra går det bare ned ad bakke idet virksomheden gradvist falder i søvn og til sidst dør. En aldrende virksomhed har brug for et kirurgisk indgreb for at komme tilbage i vækst. Der skal ske en udrensning i organisationen, hvor der er kommet for mange nullerter og bureaukrater. Virksomhedens evne til innovation og nytænkning er blevet konverteret til et administrativt papirvælde i fem eksemplarer. Løsningen kan være en omfattende rationalisering eller et decideret turn-around. De fire grundlæggende præferencer & roller Alle mennesker besider fire forskellige personlige roller & præferencer, men i forskellige kombinationer, da nogle roller er stærkere end andre og nogle er stort set ikke eksisterende (markeret med ø i figuren). Det skyldes, at de fire roller samtidig også er i indbyrdes konflikt med hinanden. Det skyldes deres forskellige fokus på dels kort/langt sigt og dels fokus på kompetencer eller på effektivitet. Hvis én af rollerne bliver alt-dominerende bliver rollen destruktiv. Således bliver producenten i den destruktive udgave til den ensomme ulv, som graver sig ned i store mængder af arbejde uden at delegere. Administratoren bliver til en bureaukrat og entrepreneuren med de gode ideer bliver til en brandstifter, som kontant sætter nye ting i værk. NULLERTEN Udover de beskrevne roller kan man møde den destruktive rolle Nullerten. For Nullerten er der kun én motivationsfaktor nemlig at overleve. Selvom de accepterer situationen, så ønsker de ikke at fokusere deres energi da de er bange for konsekvenserne. Problemet med at have Nullerten i en organisation er, at de avler flere Nullerter og derved øges trægheden i virksomheden. Resultatet bliver, at ingen taler med de rigtige mennesker på de rigtige steder og på de rigtige tidspunkter. Og denne træghed P-ROLLEN (PRODUCENTEN) Producenten (Paei) er kortsigtet effektiv. Energien fokuseres synligt og rettes konstant mod målet. E-ROLLEN (IGANGSÆTTEREN) Igangsætteren (paei) ønsker konstant forandring og tilpasning i forhold til kunderne, således at der kan leveres optimal service. spreder sig usynligt gennem organisationen, hvilket langsomt men sikkert skaber livstruende problemer for en virksomhed. Baseret på træning er det muligt at lære alle fire roller selvom det er umuligt at udføre dem på samme tid. Konflikter på baggrund af forskellig stil opstår ofte mellem de direkte modsat-rettede roller. P MOD I - KONFLIKT Hvor P er fokuseret på målet er I fokuseret på processen. Det betyder, at P sætter organisationen under pres for at nå det bedst mulige resultat. Men I bremser resultaterne, fordi I vil integrere og sikre at gruppen er i balance og at medarbejderne kan følge med. A MOD E - KONFLIKT Hvor A ønsker at skabe stabilitet og kontrol, så ønsker E at skabe forandringer gennem tilpasning i forhold til kunderne. Både for hurtig og for langsomme forandringer kan ødelægge virksomheden. Hvis vi ikke konstant tilpasser os, forklarer E-rollen, så dør vi. Til dette svarer A-rollen, at det samme sker, hvis der ikke skabes de rigtige strukturer og derved opnår indtjening på kort sigt. Nøgleordet er gensidig respekt, fordi vi som personer er forskellige. Jo mere forståelse for de forskellige roller, jo færre negative konflikter. A-ROLLEN (ADMINISTRATOREN) Administratoren (paei) baserer sine handlinger på at være kortsigtet efficient og står for at der skabes stabilitet og kontrol. I-ROLLEN (INTEGRATOREN) Integratoren (paei) ønsker en god stemning, hvor alle høres. Processen er vigtig og den langsigtede kompetence er vigtig. FORRETNINGSUDVIKLING syv

5 tolv SKAB FÆLLES FORSTÅELSE - UDBYTTERIGT FIRMAKURSUS Fra heksejagt og suboptimering til konsensus og fælles fodslag UDBYTTERIGT FIRMAKURSUS MED PRÆCIS ANALYSE TYPISKE UDTALELSE FRA DELTAGERE For første gang forstår jeg, hvad vores problemer handler om, og hvad det skyldes. Vi kom hertil som enkeltpersoner med egne mål og agendaer, vi rejser herfra som et team med fælles mål og udfordringer Dette kursus har ført os fra hekse- jagt og suboptimering til at fokusere på, HVAD vi skal gøre og HVOR- NÅR Dette var et kick til at komme igang med nødvendige forbedringer og ændringer. Vejen er ryddet - nu er det bare med at komme derudaf. I mange virksomheder går meget udviklingstid med at pege fingre af kollegaer. Ofte viser det sig, at den manglende fælles forståelse, hvad og hvorfor andre afdelinger i virksomheden handler som den gør, er kimen til mange frustrationer og et dårligt arbejdsklima. Men basalt set er det, fordi der er en udpræget mangel på gensidig respekt og tillid blandt de ansatte og ledelsen. SKAB EN FÆLLES FORSTÅELSE Hvis du vil starte et udviklingsforløb i virksomheden er det vigtigt, at alle har den samme opfattelse af, hvad der skal ændres og hvorfor. Til dette tilbyder New Way Consulting en omfattende virksomhedsdiagnose, der baseres på involvering af (nogle eller alle) virksomhedens medarbejdere. Målet med diagnosen er at identificere hvad der skal gøres, for at virksomheden både på kort og langt sigt kan fungere optimalt. Virksomhedsdiagnosen giver alle deltagerne et nuanceret billede af den aktuelle situation og hvordan sammenhængen mellem problemstillinger og løsningerne er. Det er virksomhedens medarbejdere selv som gennemfører diagnosen, der udføres med fokus på samarbejde og teamwork. Processen faciliteres og understøttes af 1-2 konsulenter afhængig af antallet af deltagere. TRE ÅRSAGER TIL KONFLIKTER I alle situationer opstår problemer og konflikter baseret på tre basale årsager: 1. Forskellige værdier eller personlig stil 2. Forskellige opfattelser af situationen 3. Forskellige interesser Konflikter er som udgangspunkt ikke dårlige eller uønskede, bare de er konstruktive og ikke destruktive. Gennem seancen arbejdes der med forståelse og afklaring af, hvordan hver enkelt skaber og løser konflikter samt hvad vi kan gøre for at forbedre dette. HVAD INDEBÆRER EN VIRKSOMHEDSANALYSE Udarbejdelsen af en detaljeret og konkret virksomhedsanalyse foregår som en vurdering af de aktuelle udfordringer og potentielle forbedringspunkter. Analysen gennemføres i et 2-3 dages sammenhængende og intensivt arbejde, der resulterer i en sammenhængende handlingsplan. På alle punkter er ansvaret for gennemførelsen identificeret og prioriteret. Alene af den grund giver analysen en meget høj grad af konsensus, der kan danne basis for det videre udviklingsarbejde. UDARBEJDER PRIORITERET LISTE MED FORBEDRINGSPUNKTER Resultatet af arbejdet er en omfattende rapport, som dels indeholder en beskrivelse af de anvendte metoder og dels en liste (ofte ) over potentielle forbedringspunkter. Deltagerne lærer hvordan de kan opnå væsentlige synergier i problemløsningen med fokus på den direkte årsag til specikke problemer og konflikter. Listen over forbedringspunkter struktureres, grupperes og prioriteres, således at der kan sættes deadline og ansvarlige personer på de enkelte opgaver. Derved bliver de anvendte metoder forankret i organisationen og bidrager til sikring af fremtidig vækst. FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGI - TEKNOLOGI - INNOVATION J. Skjoldborgsvej Åbyhøj Tlf

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST BASICO CONTENT Vol. 3-2014 FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES SIDE 3 SIDE 10 CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX Krisestemningen er på retur, men er de danske virksomheder

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST BASICO CONTENT Vol. 3-2014 FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES SIDE 3 SIDE 10 CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX Krisestemningen er på retur, men er de danske virksomheder

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig?

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig? FokuS, køn og ledelse Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? OM FOKUS og UDDANNELSE? Om dig? Hvilken betydning har kønnet? Køn og ledelse et tilbagevendende

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Eksekvering er fundamentet for succes

Eksekvering er fundamentet for succes Eksekvering er fundamentet for succes Eksekvering er fundamentet for succes af Alexandra Krautwald, partner og medejer i Composing A/S, akr@composing.dk Resumé Lederrollen for den danske leder er under

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. LEDERNES TOP 10 14

1. INDLEDNING 3 2. LEDERNES TOP 10 14 1. INDLEDNING 3 1.1. PROBLEMFORMULERING 4 1.2. AFGRÆNSNING 5 1.3. FORUDSÆTNINGER 5 1.4. TEORIVALG 7 1.4.1. GREINERS LIVSCYKLUS 7 1.4.2. QUINNS COMPETING VALUES FRAMEWORK 8 1.4.3. MOTIVATIONSTEORIER 10

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere