Læseudvikling veje og afveje. Læsevanskeligheder - hvad er dysleksi, og hvor mange har dysleksi? Marianne Aaen Thorsen 1. Hvad er læsning?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læseudvikling veje og afveje. Læsevanskeligheder - hvad er dysleksi, og hvor mange har dysleksi? 09-03-2009 Marianne Aaen Thorsen 1. Hvad er læsning?"

Transkript

1 Disposition Læsning - læsning og læseudvikling Læseudvikling veje og afveje Læsevanskeligheder - hvad er dysleksi, og hvor mange har dysleksi? Læseforudsætninger Ordmobilisering Tidlige tegn på dysleksi - før skolestart - i indskolingen Hvad kan der gøres? - i førskolealderen - i skolealderen Marianne Aaen Thorsen 1 Hvad er læsning? - at omsætte koden med bogstavtegn til en sproglig kode bestående af lyd. kat /k/ /a/ /d/ Hvilke forudsætninger skal pigen have for 1) at kunne læse og forstå ordet? 2) at stave til det? Grafemer er uden betydning i sig selv. Fonemer er lyde og dermed en del af barnets sproglige system. Dyslektikere har netop problemer med at identificere og håndtere fonemer både i talesprog og i skriftsprog Marianne Aaen Thorsen 2 1

2 1. Symbolsk læsning 4 måder at afkode på 2. Logografisk læsning 3. Alfabetisk læsning /s/ + /o/ + /l/ = sol 4. Ortografisk læsning Bogstavstrenge (ord, bogstavrækkefølger, morfemer) er koblet til lydstrenge, og forbindelserne aktiveres automatisk under læsningen Marianne Aaen Thorsen 3 Uta Friths 6-trinsmodel Trin Læsning Skrivning 1a logografisk 1 symbolsk 1b logografisk 2 logografisk 2 2a logografisk 3 alfabetisk 1 2b alfabetisk 2 alfabetisk 2 Kræver fonologisk opmærksomhed - opdele ord i fonemer, identificere og håndtere disse 3a ortografisk 1 alfabetisk 3 3b ortografisk 2 ortografisk Marianne Aaen Thorsen 4 2

3 semantik, Denotation Konnotation: kulturbestemte forestillinger om ordets betydning Kollokationer: de sammenhænge ordet kan optræde i, fx putte i oven, hvis: dej Form Indhold K Funktion Margareth Laheys cirkelmodel af sproget fonologi, syntaks, morfologi, sprogmelodi fonologisk og morfologisk opmærksomhed pragmatik: brugen af sproget Hvad kan jeg sige til hvem og hvornår? Lille p: Turtagning, fysisk tæthed Store p: Hvad bliver der sagt, fx Fisken er på bordet kød Inge Benn Thomsen: færdig ret Sprogvidenskab og praktisk Marianne Aaen Thorsen undervisning, Læsning = afkodning x forståelse Indhold Form K Funktion Marianne Aaen Thorsen 6 3

4 Model for læseudvikling Spear-Swerling og Sternberg, 1994 Jørgen Frost: Principper for god læseundervisning Psykologens og talepædagogens rolle Finde de ressourcer og eventuelle vanskeligheder hos eleven, der vil være med- eller modvindsfaktorer i læse- og staveindlæringen Baggrundsfaktorer Familiære dispositioner, opvækstforhold, svangerskab og fødsel Udviklingsforløb Elevens og forældrenes oplevelse af vanskelighederne hvilken betydning har de Følelsesmæssige vanskeligheder, selvtillid, selvværd Kognitive faktorer Arbejdshukommelsen Opmærksomhedsvanskeligheder Visuel perception / skelneevne Sprogfærdigheder Sprogforståelse Sprogproduktion Marianne Aaen Thorsen 8 4

5 Hvad skal der til, før man kan tænke, at en elev er ordblind? Store og opmærksomhedskrævende vanskeligheder med læsning dvs. med læseforståelsen. Vanskelighederne skal kunne forklares ved vanskeligheder med afkodning af de enkelte ord dvs. med det fonematiske princip. Vanskelighederne må ikke kunne forklares af store problemer med fx syn, hørelse eller sprog. Eleven må ikke have en anden diagnose, som let forklarer læsevanskelighederne Marianne Aaen Thorsen 9 Dysleksi en international definition IDA, Marianne Aaen Thorsen 10 5

6 Ordblinde har vanskeligheder med opfattelsen, hukommelsen og bearbejdningen af ords lyd både i korttidshukommelsen og i ordforrådet Børn der udvikler dysleksi har svært ved: At blive opmærksom på ords enkeltlyde og identificere lyd At lære bogstavers navne og lyd forveksler nemt bogstaver der lyder næsten ens, fx b og d At lære sig lyden af nye ord eller af orddele uklare fonologiske repræsentationer, svært ved at huske hyppige stavelser og bogstavfølger At fastholde ords lyd i korttidshukommelsen svært ved at huske og gentage rækker af ord (især nonord på mere end 2 stavelser) Marianne Aaen Thorsen 11 Primære symptomer og årsagsfaktorer ved dysleksi Fonologisk opmærksomhed Höien og Lundberg: Marianne Aaen Thorsen 12 Dysleksi fra teori til praksis 6

7 Hvad er dysleksi? Marianne Thorsen 13 Hvornår? - dysleksi kan først diagnosticeres, når eleven er i gang med sin læseudvikling i bhv.kl.: læsevanskeligheder i 2./3. kl. har i 4 ud af 5 tilfælde sammenhæng med følgende i bhv.kl.: - utilstrækkelig bogstavkendskab - ringe opmærksomhed på sproglyd - dårlig udtaledistinkthed af lange ord i 1. og 2. kl: Mistanke om dysleksi, hvis eleven har lav fonembevidsthed og svært ved at forbinde bogstav med lyd og læse nye ord på 2 3 bogstaver i 3. kl.: Her bør den fonematiske strategi være lært. Mistanke om dysleksi, hvis eleven har problemer med afkodning og derfor ikke selvstændigt kan læse lette tekster i begyndelsen af 3. kl Marianne Thorsen 14 7

8 Læsevanskeligheder God afkodning Ringe afkodning God forståelse Ordblinde Ringe forståelse Læsesvage Læse- Retarderede Marianne Aaen Thorsen 15 Ordblindhed med sammensatte sproglige vanskeligheder Læsevanskeligheder De største vanskeligheder - også med bogstaver og sprogforståelse Større vanskeligheder - også med med umiddelbar ordgenkendelse Ordblindhed Vanskeligheder med skriftens lydprincip: usikker og langsom læsning Sproglige vanskeligheder Også begrænset ordforråd og sproglig hukommelse - sammensatte sproglige vanskeligheder Også langsom benævnelse dobbelte vanskeligheder Vanskeligheder med sproglyde 8

9 Læsevanskelighedernes betydning Kun 1 ud af 8 dårlige læsere i 1. kl. opnår i 4. kl. samme læseniveau som klassekammeraterne. Matthæus-effekten: i kl. læser de dygtigste 10 % af eleverne 100 gange så meget som de dårligste 10 %. Kraftig forskel i læseerfaringer og sproglig udvikling. Barnet opdager sine læsevanskeligheder ved at spejle sig i klassekammeraterne. Selvforsvar og indstilling til opgaver smitter af på andre opgaver end læsning allerede i 1. kl Marianne Aaen Thorsen 17 Du kan være med til at gøre en forskel! Marianne Aaen Thorsen 18 9

10 Førskole-forudsætninger for at lære at læse - sammenhæng med læsefærdigheder i 3. kl. Sammenfatning af mere end 60 forskningsprojekter Sprogproduktion ordforråd og benævnelse Spirende ortografiske færdigheder, fx bogstavkendskab Fonologisk opmærksomhed Elbro/Scarborough, 2003; Elbro, Marianne Aaen Thorsen 19 Spirende ortografiske færdigheder Forventninger ved udgangen af 0. klasse: Forventninger i starten af 0. kl. Undersøgelse fra ved Center for Læseforskning, 816 børn: forskel på tal og bogstaver : bogskavkendskab : bogstav-lydkendskab : Marianne Aaen Thorsen 20 10

11 Meta: Bevidstgørelse Sproglig opmærksomhed Opmærksomhed på talen som form Dvs. Et ringe udviklet talesprog kan betyde, at barnet har svært ved at udvikle sproglig opmærksomhed Epi: Kontrol på sproget Upåfaldende tale Vær opmærksom på børn, der i bhv. har gået til talepædagog Funktionel tale Marianne Aaen Thorsen 21 Normal udvikling fra funktionelt sprog til upåfaldende sprog til opmærksomhed på sprog Fonologisk opmærksomhed -vigtig for at kunne udnytte bogstav-lydforbindelserne i afkodningen - rim, stavelser Morfologisk opmærksomhed -vigtig for at forstå og for hurtig afkodning - sammensatte ord - bøjningsendelser 10 15% af børn har forsinket sproglig udvikling Vigtigt at lege med sproget på alle niveauer Marianne Aaen Thorsen 22 11

12 Udvikling af fonologisk / fonem-opmærksomhed 1. opdager: sætninger består af ord 2. opdager: ord kan rime 3. opdager: ord kan have samme forlyd, slutlyd og indlyd 4. ord kan nedbrydes i stavelser 5. ord kan nedbrydes i onset og rime Skolestart 6. man kan lave et nyt ord ved at tage en lyd væk fra et andet 7. man kan danne ord ved at sammensætte fonemer 8. man kan opdele ord i fonemer Goswami & Bryant Børn med : lav fonemopmærksomhed og lavt bogstavkendskab har 4 5 gange større risiko for at få læse- og stavevanskeligheder En 6-årig ved starten af 0. kl.: - kan sikkert skelne rimord fra ikkerimord -kan identificere ord der starter med samme vokal -er 50% sikker i at identificere ord, der starter med samme konsonant Center for Læseforskning, Sprogproduktion Mængden af ord, som eleven kender betydning og brugen af og også selv bruger Distinkt udtale af kendte, længere ord + lære nye ord Hurtig og præcis benævnelse Evnen til at udbygge sætninger Marianne Aaen Thorsen 24 12

13 Ordforståelse hund Mulige problemfelter: Normal talehastighed. 2 3 ord i sekundet Ordforrådets størrelse voksne/børn Folk mumler, og de andre larmer! + -Barnet kan have lydskelnevanskeligheder -Barnet kan have uklare lydlige repræsentationer i dets indre ordforråd Fra tanke til ord Hvilke forbindelser i det indre leksikon? bil Kat Hund Hus /bil/ /kad/ /hun/ /hus/ Artikulation 13

14 Semantiske vanskeligheder I både sprogforståelse og sprogproduktion Kan ytre sig som: - Langsom ordmobilisering - Barnet bruger et andet ord (gaffel for ske) - Barnet bruger et ord, der ligner lydmæssigt (sne for ske) - Barnet bruger et upræcist ord fx ting Er ordet i barnets ordforråd? Har barnet adgang til ordet? Der kan være forskel på, hvilke ord barnet nemmest kan forstå/anvende. Udsagnsord er sværere end navneord. Ordforråd Hvornår er et ord optaget i barnets ordforråd? Mit bud Når barnet forstår og anvender et ord fra voksensproget på (omtrent) samme måde som de voksne, og når barnet kan udtale ordet korrekt Ordforrådet afspejler Barnets viden om verden, engagement, interesser, hvad de voksne taler med barnet om, barnets erfaringer m.m. Situationen fælles opmærksomhed delt kontekst følelsesmæssige aspekter 14

15 Eksempel: blæksprutte Hvad ved barnet om en blæksprutte: Et dyr (kategori) Som bor i havet (hjemsted) Har otte arme (opfattede egenskaber) Og et stort klokkeformet hoved (opfattede egenskaber) Alt dette aktiveres, når barnet ser billedet af blæksprutten og skal sige, hvad det er. Jo flere informationer barnet har om en blæksprutte, desto bedre mulighed for at benævne billedet præcist og hurtigt. Pædagogisk arbejde med ordudvikling Få flere huskeknager - tal om betydningsaspekter: Tid hvornår, hvor ofte, hvor lang tid Sted hvor og sammen med hvem Værdi er det dejligt, skidt, let, svært Egenskab hvordan ser det ud (form, størrelse), bevægelse, lyd, materiale, smag, lugt Funktion hvad bruges det til, hvem kan bruge det og hvor Kausalitet hvad medfører det Kategori hvilken slags er det Sammenligning kender I andre X, der... Denotation, konnotation, kollokation hund, vovse, putte, sætte, bage Grammatisk funktion ordklasse, lav et sammensat ord med ordet og byt om (fingerring/ringfinger), lav om til en anden ordklasse (spejl, spejle sig) 15

16 Eksempler på hvordan kan man arbejde med ordforrådsudvikling Lav en aftale med hinanden om, at børnene skal lære 4-5 nye ord hver dag og giv dem mulighed for at høre og anvende dem i mange forskellige sammenhænge gennem skoleåret! Bamses 100 gåder De små quizzer Læseevaluering på begyndertrinnet s Kategorier, fx Jeg kigger i min kasse med frugt dér er en pære. Hvad er der i din kasse med frugt? også forskellige kasser. Odd man out vha. billeder/konkreter og sæt ord på både de præcise benævnelser og kategorierne Tale om billeder husk også at sætte ord på handlinger Billedserier Mime til udsagnsord Kognitivt udvidende samtaler Dialogisk oplæsning Flere eksempler på hvordan kan man arbejde med ordforrådsudvikling? Spil billedlotteri, hvor det er forbudt at sige ordet sig forskellige indgange til ordet, fx det er et dyr, det er lille og har vinger og følehorn, man kan se det om sommeren i haven, det kan flyve osv. Gætteleg: Benævnelse ud fra beskrivelse af navneord stil hv-sprøgsmål, som indeholder en funktionel ledetråd og 1-3 andre ledetråde (sted, størrelse, farve osv.): Hvad er det, man bruger, når man flyver og skal springe ud af flyveren (faldskærm) I hvilket rum i et hus går man i bad, på toilettet eller børster tænder (badeværelse) Sætningsfuldendelse i nutid og målord er navneord, indeholder 2-5 ledetråde til målordet: Du kan drikke te og kaffe af et stort (krus) Når du går i bad, skal du bagefter tørre dig i et (håndklæde) 16

17 Ord fra fx dialogisk oplæsning: Vandtårn, kasserolle, læbestift, fløde, m.fl. Ordleg Opgavetyper: Hvordan ser det ud? Hvordan: I mindre grupper. Læreren siger det første ord i en bunke af ordkort (eller hvis der kan laves billeder af ordene, kan en elev sige det højt) Hver elev trækker et opgave-kort med et kendt symbol på. Efter tur skal hver elev gøre det, som kortet foreskriver. Hvor kan man se det? Sige i sætning (sammensat ord) Hvad bruger man det til? Marianne Aaen Thorsen 33 Ord fra fx dialogisk oplæsning: Eksplodere, forklare m.fl. Ordleg Opgavetyper: Hvem/hvad kan gøre det? Hvordan: I mindre grupper. Læreren siger det første ord i en bunke af ordkort (eller hvis der kan laves billeder af ordene, kan en elev sige det højt) Hver elev trækker et opgavekort med en kendt symbol på. Efter tur skal hver elev gøre det, som kortet foreskriver. Hvornår (+ hvor) kan man gøre det? Sige i sætning Hvorfor gør man det? Marianne Aaen Thorsen 34 17

18 Når eleven ikke kan komme på ordet selv - Eksempel: Eleven kan ikke komme på ordet elefant. Prompting Den voksne siger: Tænker du på en ele... Eller Er det det store grå dyr med den lange snabel Multiple choise Den voksne giver eleven 3 4 svarmuligheder: Er det et næsehorn, en flodhest, en elefant eller en giraf, som du tænker på? ---vigtigt at beholde kategorien, så eleven ikke føler sig dum ( er det en elefant eller en vandkande? ) Indeholder Lagring af ords udtale lige præcis tilstrækkelig information om lydstruktureni ordet til at gøre det distinktfra de andre ord i barnets leksikon ( raf ). Jo mere distinkt, desto hurtigere og sikkert kan barnet sige ordet. Ordmobiliseringsvanskeligheder kan hænge sammen med upræcis lagring. Når ordforrådet vokser må barnets forfine og præcisere lyden af ordene i leksikon - distinkthed ( raf giraf eller rafle ) skal barnet også udvikle en mere præcise artikulation af ordene, så de udtales i overensstemmelse med den stadigt mere distinkte lydlige lagring af ordene i barnets hjerne NB! Mumlen! 18

19 Vanskeligheder på inputsiden i taleprocesseringen LEKSIKALE REPRÆSENTATIONER Problemer med bl.a.: - fonologisk opmærksomhed - bl.a. fonologiske lege, identificere lyde, skelne lyde, opdele ord i enkeltlyde - ordmobilisering - indistinkte fonologiske repræsentationer - udtaledistinkthed Marianne Aaen Thorsen 37 Distinkt udtale - pige i 1. klasse Definition af distinkthedsformen Den store danske udtaleordbog: Distinkthedsformen er den tydeligste udtale af ordet. Jeg ska i fridkub efter gymastik. Så ska jeg ha en absil. Hvordan vurderes udtaledistinkthed -alle stavelser udtales, krogdil -ingen ændringer i ordets lyde eller rækkefølgen af lyd, fiks (= fisk), sgrømper (strømper) -vokal i tryksvag stavelse ændres eller udelades ikke parøply, lokmotiv Marianne Aaen Thorsen 38 19

20 Hvorfor arbejde med præcis og distinkt udtale? Præcis lagring af ord gør det nemmere at mobilisere dem. Øget udtaledistinkthed har positiv effekt på udviklingen af fonologisk opmærksomhed. Det tyder på, at børns distinkthedsniveau er af afgørende betydning for udviklingen af fonologisk opmærksomhed! Hvordan kan man arbejde med elevernes udtaledistinkthed Remser Stavelseslege (lotto, hoppe, klappe, terning) Robotleg 3 aktiviteter med samme ord: A. Segmentering/syntese (stavelser) B. Distinkthedsniveauer (finde, rette, rangordne udtalefejl/distinkthedsniveauer) C. Udtaletræning (maksimalt distinkt) Marianne Aaen Thorsen 39 Talesproglig udvikling Sen sprogstart - sammen med genetisk disposition for dysleksi - giver stor risiko for at udvikle læsevanskeligheder (Lyytinen, 2006) LEKSIKALE REPRÆSENTATIONER 0-6 mdr: Reduceret evne til at registrere ændring i vokallængde og stavelser ba/da/ga (Lyvtinen, 2004) Marianne Aaen Thorsen 40 20

21 Scarborough-undersøgelsen, 1990 Tidlige sproglige kendetegn ved de børn, der udviklede læsevanskeligheder: 2½ årsalderen: kortere og mere enkelt opbyggede sætninger, flere udtalefejl 3 årsalderen: aktivt og passivt ordforråd ringere (kvalitet - kvantitet) 5 årsalderen: ringere til at benævne genstande, ringere fonemopmærksomhed (incl. rim), og bogstav-lydkendskab Marianne Aaen Thorsen 41 Ordblinde forældre? Risikotegn i talesproget Præleksikal fase Helordsfase Systematisk forenklingsfase Ordindsamlingsfase Fonologisk opmærksomhedsfase Skelne lyd (vokallængde ba/da/ga) Færre sproglyde i pludren Forsinket talesprogsudvikling Langsommere ordforrådsudvikling 2½ år: kortere og mindre enkelt opbyggede sætninger enkeltord i lang tid 3 år: mindre passivt og aktivt ordforråd korrelerer med læsefærdigheder ved 16 år Forenklingsprocesser varer ved Mindre modtagelig for børnerim Morfemer Funktionsord Artikulation af lange ord og konsonantklynger Mindre opmærksom på sproglyd Mindre distinkt udtale af lange ord - reduktion af konsonantklynger - forkorter ordet Ringe bogstavkendskab og ordmobiliseringsvanskeligheder korrelerer med læsevanskeligheder 42 21

22 Spredte notater fra Nordisk Konference i Øksnehallen 30. august 1. september 2006 Fra sprog til læsning børn i risiko for dysleksi Ordforråd i 3 års alderen korrelerer med læsefærdighed i 16 års alderen (Jørgen Frost) Ringe bogstavkendskab i 5 års alderen sammen med ordmobiliseringsvanskeligheder korrelerer 100% med læsevanskeligheder (Lyytinen) I 5 års alderen er der sammenhæng mellem kognitive og sproglige kompetencer og tidlig skriveevne: fonologisk opmærksomhed, ordforråd, verbal hukommelse, ordmobiliseringshastighed. Efter skolestart er den skriftsproglige kompetence og viden om grammatik og morfologi de stærkeste prædikatorer for videre læse- og skriveudvikling. (Stefan Samuelson) Marianne Aaen Thorsen 43 Kerstin Nauclér og Eva Magnusson Nordisk Konference i Øksnehallen Kerstin Nauclér og Eva Magnusson fulgte 39 sprogforstyrrede børn i 12 år fra skolestart til udgangen af gymnasiet e.l. Tilsvarende kontrolgruppe. Børnehaveklassen fonologi morfologi syntaks ordforråd sproglig opmærksomhed Fra 1. kl. til udgangen af ungdomsuddannelse: afkodning læseforståelse stavning Marianne Aaen Thorsen 44 22

23 LEKSIKALE REPRÆSENTATIONER Tidlige kendetegn på risiko for at udvikle dysleksi Ordblindhed i familien Ofte senere sprogstart, og barnet bruger i lang tid enkeltord frem for sætninger Vanskeligt ved at udtale ord med konsonantklynger som fx skr-, str-, spr- Kan have svært ved at lære nye ord Kan have svært ved præcis og hurtig benævnelse Bryder sig ikke om at tale i telefon o.l Marianne Aaen Thorsen 45 Tidlige kendetegn på risiko for at udvikle dysleksi Kan have svært ved at rime, huske sange og remser Kan have svært ved at lære alfabetet, tal, ugedage, farver, former, navne Kan have svært ved at følge instruktioner med mange led Kan have svært ved at fortælle en historie i rigtig rækkefølge Viser ingen interesse for bogstaver Bryder sig ikke om at lege med ord Marianne Aaen Thorsen 46 23

24 Kendetegn på risiko for at udvikle dysleksi bhv.kl. Vanskeligheder med at rime Vanskeligheder med at huske bogstaver eller tal Indistinkte fonologiske repræsentationer kan vise sig ved ikke distinkt udtale af ord Vanskeligheder med at huske forbindelsen mellem bogstaver og og deres lyd Vanskeligheder med at opdele ord i mindre dele og arbejde med lydene i et ord Vanskeligheder med at huske ord Marianne Aaen Thorsen 47 Hvilke forudsætninger kan man se i 3-års sprogvurderingen? F: Sproglig opbygning (sætningsopbygning, endelser) P: Sprogforståelse P: Kommunikations-strategier P: Hukommelse Gentage rækker af ord P: Udtale af sproglyde P: Opfattelse af sproglyde F: Tjekliste med 100 ord: Ordforråd i 3-års alderen korrelerer med læsefærdigheder i 16-års alderen!!! Marianne Aaen Thorsen 48 24

25 Sprogvurderingsmaterialet Dialogisk oplæsning Samtaler, forståelsesstøtte, almenviden, sprogmønstre, genrer, legelæse, skriftsproglig viden Legeskrivning og læsning Bente Eriksen Hagtved: Sprogstimulering. Tale og skrift i førskolealderen Rim og remser, lege med ords form Distinkthed Trygt og rigt talesprogligt miljø med hjælp til at forstå og bruge nye ord og til at styrke samtalefærdigheder Marianne Aaen Thorsen 50 25

26 Tidlig Registrering Af Sprogudvikling TRAS er et tværfagligt samarbejdsredskab - dagplejere - pædagoger i vuggestuer og børnehaver - talepædagoger - sundhedsplejersker Marianne Aaen Thorsen 51 Brobygning - på samme hammel dagpleje vuggestue børnehave TRAS Tilstræbe at alle børn ved skolestart har tilstrækkelige sproglige kompetencer systematiske observationer, overblik og støtte til sprogtilegnelsen Tidlig indsats, forebyggelse, råd/ vejledning TRAS er med i overleveringen til skolen Marianne Aaen Thorsen 52 26

27 Marianne Aaen Thorsen 53 Hvordan kan vi støtte og udvikle det enkelte barns sproglige udvikling? Den gode cirkel -positiv udvikling -sprogtilegnelse -robusthed Den onde cirkel -negativ udvikling -minimal sprogtilegnelse -dobbelt sårbarhed Barnet oplever succes og større kompetencer Mere selvtillid og selvværd Barnet oplever nederlag socialt og fagligt Mindre selvtillid og selvværd Marianne Aaen Thorsen 54 27

28 LEKSIKALE REPRÆSENTATIONER Indsatser for at forebygge dysleksi i børnehaveklassen Jørgen Frost: Systematisk fonologisk opmærksomhedstræning hver dag i 20 minutter i 8 måneder Ord, stavelser, rim, fonemer Elbro, Borstrøm og Petersen: BOF børn af ordblinde forældre Fonologisk opmærksomhedstræning med inddragelse af bogstaverne ½ time hver dag med fokus på de første lyde i ord lege med at tilføje og erstatte disse, artikulere dem, 2 nye lyde om ugen og hyppige repetitioner Risikoen for at udvikle store læsevanskeligheder i 2. kl. reduceres fra 40 til 17%!! I 3. kl. ikke flere børn med massive læsevanskeligheder end blandt børn af normallæsere! Marianne Aaen Thorsen 55 Indsatser for at forebygge dysleksi i børnehaveklassen Undersøgelse ved Dorte Klint Petersen Ringe bogstavkendskab Ringe fonologisk opmærksomhed Dårlig udtaledistinkthed Læsevanskeligheder Nogle børn profiterer ikke af fonologisk opmærksomhedstræning hvorfor? Indistinkte fonologiske repræsentationer? Kan man med en særligt tilrettelagt undervisning forbedre udtaledistinktheden hos børn med dårlige sproglige forudsætninger for læsning? Er der kun effekt på trænede ord eller er der også transfer? Betyder større udtaledistinkthed bedre fonologisk opmærksomhed? Marianne Aaen Thorsen 56 28

29 Materialer og metoder visuelle, fx illustrationer bog og bånd tegne et referat film systematisk undervisning tale distinkt og i ikke for lange sætninger lære udtalen af ord, segmentere i stavelser og sige distinkt m.m Marianne Aaen Thorsen 57 Hvilken undervisning har ordblinde behov for? Marianne Aaen Thorsen 58 29

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness

Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness Birthe Lund - Annie Aarup Jensen Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Hvert år laver biblioteket ansøgninger

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud Tosprogede børn i dagtilbud Teksten har fokus på tosprogede børns særlige udfordringer og ressourcer. Først beskrives børnenes udfordringer i forhold til deres andetsprogstilegnelse med vægt på sprogforståelse,

Læs mere

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Undervisningsministeriet 2010 1 Kolofon Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Forfatterne og Undervisningsministeriet 2010

Læs mere

Udnyttelse af skriftens betydningsprincip en genvej til effektiv læsning og stavning Elisabeth Arnbak

Udnyttelse af skriftens betydningsprincip en genvej til effektiv læsning og stavning Elisabeth Arnbak 1 Udnyttelse af skriftens betydningsprincip en genvej til effektiv læsning og stavning Elisabeth Arnbak 2 Indholdsfortegnelse Skriftsproglige principper... 3 Hvad er et morfem?... 3 4 forskellige morfemer...4

Læs mere

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter Humlebæk skole Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling Ressourcecenter Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0. årgang Mål At eleverne kan anvende alfabetet At styrke

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

DANSK for ikke læsere

DANSK for ikke læsere DANSK for ikke læsere Kan man være opmærksom på sproget uden at kunne læse? Selvfølgelig kan man det, men opmærksomheden kan være mere eller mindre målrettet. Små børn kan modtage sproglig stimulering,

Læs mere

Viljen til læsning læsevanskeligheder belyst gennem et erfaringsperspektiv. Ph.d.-afhandling af Aase Holmgaard Vejleder: Eva Gulløv

Viljen til læsning læsevanskeligheder belyst gennem et erfaringsperspektiv. Ph.d.-afhandling af Aase Holmgaard Vejleder: Eva Gulløv Viljen til læsning læsevanskeligheder belyst gennem et erfaringsperspektiv Ph.d.-afhandling af Aase Holmgaard Vejleder: Eva Gulløv Danmarks Pædagogiske Universitet, oktober 2007 INDLEDNING... 5 AFHANDLINGENS

Læs mere

SPROGET KOMMER VIL DU MED?

SPROGET KOMMER VIL DU MED? SPROGET KOMMER VIL DU MED? FORORD Vi er 2 pædagogiske ledere i Silkeborg Dagpleje, der ønsker et større fokus på det pædagogiske sprogarbejde med børn i dagplejen. Vi har tænkt denne folder som et redskab

Læs mere

At skrive sig ind i læsningen

At skrive sig ind i læsningen At skrive sig ind i læsningen af Marianne Borup Langhøjskolen, Hvidovre Eksamensopgave til Læsevejlederuddannelsen, 1. modul: Indsigt i børns sproglige udvikling, læsning og skrivning herunder læse- og

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

Hjælp dit barn til at blive en god læser

Hjælp dit barn til at blive en god læser Hjælp dit barn til at blive en god læser Hvordan udvikler du dit barns læsning, og hvad kan I som forældre gøre for at understøtte skolens arbejde? Folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Forældreinformation

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Udvikling og afprøvning af procedure til identifikation af elever i risiko for dysleksi

Udvikling og afprøvning af procedure til identifikation af elever i risiko for dysleksi Udvikling og afprøvning af procedure til identifikation af elever i risiko for dysleksi Udviklet af Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm for Dansk Videnscenter for Ordblindhed 2007 Udvikling og afprøvning

Læs mere

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Hjælp - mit barn kan ikke læse! Der kan være fl ere grunde til, at et barn har svært ved at læse, fx: Barnet kan være senere udviklet end de fl este andre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metodeafgrænsning... 3 Case... 3 Hvorfor er læsning så svær?... 4 Læseforståelse... 6 Elever med svag læseforståelse... 7 Psykologisk ilt... 8 Kan ikke, gider ikke...

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Opdagende skrivning en vej ind i læsningen. Klara Korsgaard

Opdagende skrivning en vej ind i læsningen. Klara Korsgaard Opdagende skrivning en vej ind i læsningen Klara Korsgaard Dagsorden 1. Baggrund for projektet 2. Opdagende skrivning 3. Søholmprojektet 4. Konsekvenserne for første klasse talesprogsfjeldet Tale Skrift

Læs mere

Læseplan for børnehaveklassen

Læseplan for børnehaveklassen Læseplan for børnehaveklassen Indhold Indledning 3 Trinforløb for børnehaveklassen 4 Sprog 4 Matematisk opmærksomhed 6 Naturfaglige fænomener 8 Kreative og musiske udtryksformer 9 Krop og Bevægelse 10

Læs mere

Sproglige færdigheder ved starten af børnehaveklassen

Sproglige færdigheder ved starten af børnehaveklassen Sproglige færdigheder ved starten af børnehaveklassen Rapport om en undersøgelse gennemført for Undervisningsministeriet efteråret 2004 Holger Juul og Carsten Elbro Center for Læseforskning, Københavns

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere

Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog

Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog Nærværende artikel er et forsøg på at beskrive de vanskeligheder, som nogle adopterede møder i forbindelse

Læs mere