Danmark: Vilkår og Betingelser. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-konkurrence Deling af Karakterkort. ( Konkurrencen )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark: Vilkår og Betingelser. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-konkurrence Deling af Karakterkort. ( Konkurrencen )"

Transkript

1 Danmark: Vilkår og Betingelser LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-konkurrence Deling af Karakterkort ( Konkurrencen ) Ved at deltage i Konkurrencen accepterer og indvilliger hver enkelt Deltager (som defineret nedenfor) i at efterleve nærværende vilkår og betingelser ( Regler ) og i at være bundet af Arrangørens beslutninger mht. fortolkningen af disse Regler og på anden vis i relation til Konkurrencen. Deltagere, som ikke efterlever Reglerne, vil ikke være berettiget til at vinde Præmierne (som defineret nedenfor). Nærværende Regler gælder for Deltagere (som defineret nedenfor) fra Danmark ("Territoriet ). Læs venligst Reglerne omhyggeligt: 1. Berettigelseskrav Konkurrencen er åben for enkeltpersoner, som har bopæl i Storbritannien, New Zealand, Frankrig, Tyskland, Spanien, Belgien, Holland, Luxembourg, Norge, Sverige, Danmark eller Australien ( Territorierne ), og som er Berettigede (se definition nedenfor i stk. 15). Disse enkeltpersoner skal også have en gyldig Facebook-konto ( Deltagerne ). Konkurrencen begynder kl. 12:00 GMT d og slutter kl. 23:59 d ( Konkurrenceperioden ). 2. Sådan Deltager Man Intet køb er nødvendigt for at kunne deltage i denne Konkurrence. Deltagere kan deltage i Konkurrencen ved at: i) besøge LEGO Batman 3: Beyond Gotham ( Spillet ) Facebook-kontoen ( Kontoen ); og ii) dele seks (6) billeder af Karakterkort, som er tilgængelige på Kontoen via Facebook s delingsværktøj og iii) besvare spørgsmålet på den relevante konkurrencewebside ( Webside ), hvor en sådan Webside bliver identificeret på Kontoen af Arrangøren ( Quizzen ) og iv) indsende Quizsvarene til Websiden og Kontoen ved at vælge den tydeligt identificerede indsendelsesknap på Websiden (et Bidrag, kollektivt Bidragene ). Ingen andre former for bidrag vil blive accepteret. Bidrag er begrænset til én pr. person. Deltagerne, om hvem det findes ud af, at de har anvendt flere forskellige Facebook-konti til at kunne indsende mere end et bidrag, vil blive diskvalificeret. Inden for (7) dage fra afslutningen af Konkurrenceperioden vil de Deltagere, hvis bidrag anses for at indeholde den mest spændende og kreative indgange ( Konkurrencevinder(e) ), blive udvalgt af Arrangøren eller en af Arrangørens agenter ( Udvælgelsesprocessen ). Med forbehold af ovenstående skal beslutningen om at fastslå Konkurrencevinderen være endelig og bindende. Med forbehold af accept i overensstemmelse med stk. 8.3 vil Konkurrencevinderne modtage Præmierne. 3. Præmier Konkurrencepræmierne indeholder én (1) hovedpræmie ( Hovedpræmien ), tyve (20) andenpræmier ( Andenpræmierne ) og halvtreds (50) tredjepræmier ( Tredjepræmierne ), som kan vindes på tværs af Territorierne som helhed: a. Vinderen af Konkurrencens Hovedpræmie vil modtage følgende:

2 En syv (7) dages rejse til Orlando, Florida, inkl.: i) Flybilletter til en familie på maks. fire (4) personer og ii) Hotelophold til en familie på maks. fire (4) personer (et værelse til deling) og iii) Morgenmad på ferien og iv) Transport mellem lufthavnen og hotellet og v) Shuttletransport mellem hotellet og LEGOLAND temaparken og vi) Billetter til en familie på maks. fire (4) personer til én (1) dag i LEGOLAND temaparken og vii) Rimelig rejseforsikring. b. Vinderne af Konkurrencens Andenpræmier vil hver modtage en (1) af tyve (20) eksemplarer af Spillet på en hvilken som helst udvalgt videospilsplatform (detailsalgspris 54,99). Andenpræmierne skal ikke være tilgængelige før offentlig frigivelse af Spillet i det territorium, hvor vinderen er bosiddende. c. Vinderne af Konkurrencens Tredjepræmier vil hver modtage en (1) af halvtreds (50) plakater med Spillet (værdi ca. 1). 4. Underretning af Konkurrencevinderen Konkurrencevinderne vil blive underrettet via direkte besked gennem Facebook fra Arrangøren inden for fjorten (14) dage fra og med udgangen af Konkurrenceperioden. Konkurrencevinderne skal bekræfte, at de accepterer Præmien i en til den adresse, der er anført i beskeden fra Arrangøren senest 48 timer efter modtagelse af underretningen om, at de er berettiget til en Præmie, og give Arrangøren et kontakttelefonnummer og adresse ( Bekræftende ). Konkurrencevinderne skal i den Bekræftende anføre oplysninger om en eventuel postadresse, hvortil den relevante Præmie skal sendes. Arrangøren vil informere Konkurrencevinderne om et eventuelt arrangement mht. indløsning af deres Præmie. 5. Vinderliste Navnet på hver enkelt Konkurrencevinder vil måske blive gjort tilgængelig på Kontoen efter Konkurrencens afslutning. Navnet/navnene på Konkurrencevinderen/-vinderne kan være tilgængelige efter anmodning. Send venligst frankeret kuvert med angivelse af egen adresse til: Lego Batman 3 Facebook Competition Warner Bros., Warner House, 98 Theobald s Road, London, WC1X 8WB, Storbritannien. 6. Arrangør Konkurrencen er arrangeret af Warner Bros. Entertainment UK Limited of Warner House, 98 Theobald s Road, London WC1X 8WB, Storbritannien. For at administrere Konkurrencen må Arrangøren benytte sig af reklame og reklamebureauer ( Arrangørens Agenter ). 7. Prisvilkår 7.1 Præmierne er med forbehold af tilgængelighed. Arrangøren tager rimelige skridt til at sikre, at Præmierne er, som de er beskrevet i disse Regler. Men der kan ske ting, som gør uddelingen af Præmien upraktisk eller uhensigtsmæssig pga. uforudsete omstændigheder eller årsager, som ligger uden for Arrangørens kontrol. I en sådan situation må Arrangøren variere eller ændre Præmien for på den måde at levere et rimeligt alternativ af tilsvarende eller større værdi, og Arrangøren eller parter med tilknytning til Arrangøren skal ikke være erstatningsansvarlige i denne situation.

3 7.2 Der er ingen tilgængelige alternativer i form af kontanter eller kredit, og Præmierne kan ikke overdrages. 7.3 Hvis en Konkurrencevinder ikke bekræfter accept af Præmien inden for den påkrævede tidsperiode med den Bekræftende eller ikke efterlever Reglerne, vil vedkommende automatisk miste sin ret til at gøre krav på Præmien, og Arrangøren forbeholder sig ret til at uddele Præmien til en anden Deltager vha. samme Udvælgelsesproces, som er anført i stk Hvor det er relevant, vil Konkurrencevinderen/Konkurrencevinderne og/eller forældrene til eller værgerne for Konkurrencevinderen/Konkurrencevinderne skulle underskrive en Præmieacceptformular senest syv (7) dage efter udstedelse deraf. Hvis Præmieacceptformularen ikke returneres inden for den anførte tidsperiode, mistes retten til Præmierne. Berettigelse til Præmier kan være med forbehold af underskrivelse af Warner Bros. Præmieacceptformular (tilgængelig efter anmodning). 8. Promovering på Sociale Netværkssider Alle Deltagerne indvilliger i at efterleve vilkårene forbundet med enhver form for social netværksside, som benyttes til at deltage i Konkurrencen (inkl., men ikke begrænset til Facebook og Twitter) og til at efterleve alle sådanne siders fortrolighedspolitik. Bemærk venligst, at en hvilken som helst Konkurrence, der er arrangeret af Arrangøren, på ingen måde er sponseret, støttet eller administreret af eller forbundet med en sådan tredjeparts sociale netværksside. 9. Kvalifikation af Bidrag 9.1 Ikke berettigede eller svigagtige Bidrag er ugyldige. Alle Deltagere vil anses for at have bemyndiget Arrangøren og Arrangørens Agenter til at tjekke fuldstændigheden og nøjagtigheden af de oplysninger, de indsender med henblik på deltagelse. En Deltager, som har indsendt ufuldstændige, unøjagtige eller svigagtige oplysninger, vil automatisk blive diskvalificeret. Et Bidrag, som gør brug af stødende eller upassende sprog, vil automatisk blive diskvalificeret. 9.2 Arrangøren og Arrangørens Agenter er ikke ansvarlige for tabte, for sene eller fejladresserede Bidrag, for nogen som helst form for tekniske fejl eller fejl på hardware/software, for mistede eller utilgængelige netværksforbindelser eller for forfejlede, ufuldstændige, forvanskede eller forsinkede transmissioner eller eventuelle menneskelige fejl, som måtte finde sted i forbindelse med modtagelse eller behandling af Bidragene. 9.3 Brug af computerprogrammer og andre automatiske midler med henblik på deltagelse i Konkurrencen er forbudt og kan resultere i diskvalifikation af Deltageren. 9.4 Konkurrencen er ikke åben for Arrangørens eller Arrangørens Agenters medarbejdere eller leverandører, inkl. deres tilknyttede selskaber, datterselskaber, divisioner, eller nogen person, som direkte eller indirekte er involveret i organiseringen eller afviklingen af Konkurrencen eller dennes direkte familiemedlemmer. 9.5 I tilfælde af en tvist om identiteten af den person, som indsender et Bidrag, vil Bidraget blive anset for indsendt af den person, i hvis navn Facebook-kontoen er registreret på datoen for indsendelsen af Bidraget. 10. Publicy Efter Konkurrencen Konkurrencevinderen/-vinderne vil måske blive inviteret og indvilliger i at tage del i publicy efter Konkurrencen, som dette måtte blive anmodet om af Arrangøren. Ved at acceptere Præmierne giver Konkurrencevinderen/-vinderne tilsagn til, at Arrangøren må anvende dennes/deres navn/navne og fotografi(er) uden yderligere kompensation eller underretning til reklame-, promoverings- og merchandising-formål over hele verden i al evighed.

4 11. Brug af Personoplysninger 11.1 Medmindre andet er angivet i nærværende Regler, vil eventuelle personoplysninger, som indsamles som et led i Konkurrencen, kun blive benyttet af Arrangøren til administration af Konkurrencen Warner Bros. Fortrolighedspolitik vil ydermere finde anvendelse på alle personoplysninger, som Deltagerne indsender. Warner Bros. Fortrolighedspolitik kan ses på Begrænsning af Erstatningsansvar Intet i nærværende Regler skal begrænse vores erstatningsansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af vores forsømmelighed eller for bedrageri eller svigagtige anbringender. Vi vil ikke være erstatningsansvarlige for et eventuelt tab eller en eventuel skade, du måtte lide som et resultat af din brug af serviceydelser eller varer, som ikke var (i) forudsigelige af dig og os på det tidspunkt, hvor du accepterede nærværende Regler og (ii) forårsaget af et brud på nærværende Regler. Vi er ikke ansvarlige for indirekte tab eller skade, som finder sted som en bivirkning til hovedtabet eller -skaden, og som du ikke kan forudsige (som f.eks. tab af mulighed). Vi er heller ikke erstatningsansvarlige over for dig for et eventuelt tab eller en eventuel skade, som du måtte lide, hvor vi ikke har misligholdt nogen juridisk omsorgspligt over for dig, eller hvor tabet eller skaden er en følge af, at du har forbrudt dig mod nærværende Regler. 13. Jurisdiktion og Lovvalg Nærværende Regler, håndtering af Konkurrencen og fortolkningen og håndhævelse af nærværende Regler vil eksklusivt blive reguleret og fortolket i overensstemmelse med Territoriets love. Deltagere underlægger sig uigenkaldeligt Territoriets domstoles eksklusive jurisdiktion. 14. Vilkårenes uafhængighed Hvis en domstol eller kompetent myndighed beslutter, at en eventuel af bestemmelserne i nærværende Regler er ugyldig, ulovlig eller uden mulighed for håndhævelse i et eller andet omfang, vil Reglen, kun i det omfang, blive udskilt fra de resterende Regler, som fortsat vil være gyldige. 15. Alder og Samtykke Deltagerne skal være atten (18) år eller derover for at kunne deltage i Konkurrencen (og dermed være Kvalificerede ). Deltagere under atten (18) år, som har fået tilstrækkeligt samtykke fra deres forældre til at deltage i Konkurrencen ( Samtykke ), er også Kvalificerede. Deltagere, som behøver Samtykke, vil efter angivelse af deres alder på Websiden og/eller Kontoen og efter at være blevet bedt derom opgive en adresse med henblik på kontakt med deres forælder eller værge ( Forælder ) i forbindelse med indsendelse af deres Bidrag til Konkurrencen på Websiden. Arrangøren vil kontakte Forælderen via den adresse ( en ), der er opgivet af Deltageren, for at informere Forælderen om Bidraget. Arrangøren vil medsende et link i en, hvorigennem Reglerne er tilgængelige. en vil desuden indeholde rimelige detaljerede oplysninger om Konkurrencen. I en vil der også være mulighed for Forælderen til at trække Bidraget tilbage. Hvis Forælderen ikke trækker det relevante Bidrag tilbage senest to (2) dage efter modtagelse af en, skal en sådan Forælder anses for at have accepteret nærværende Regler på vegne af Deltageren, inkl., men uden begrænsning til stk. 4.

5 16. Generelle Betingelser Arrangøren er ikke ansvarlig for mistede, for sene, ufuldstændige, unøjagtige, stjålne, forkert adresserede, ikke leverede eller forvrængede data, s, online eller sendte bidrag eller for mistet, forstyrret eller utilgængeligt netværk, mistet, forstyrret eller utilgængelig server, Internetserviceudbyder (en ISP ), webside eller andre forbindelser, tilgængelighed eller fejlkommunikation eller fejlet computer, satellit, telefon- eller kabeltransmission, linjer, eller teknisk fejl eller rodede, forvrængede, forsinkede eller forkert adresserede transmissioner eller fejl ved eller vanskeligheder med computerhardware eller -software, eller andre fejl eller vanskeligheder af enhver form med relation til eller i forbindelse med Konkurrencen. Arrangøren er heller ikke ansvarlig for: (i) (ii) (iii) eventuelle ukorrekte eller unøjagtige oplysninger, uanset om disse er forårsaget af brugere på siden, uautoriseret ændring af oplysninger, hacking eller af en form for udstyr eller programmering forbundet med eller benyttet i Konkurrencen; og/eller skade på en computer med relation til eller som følge af deltagelse i denne Konkurrence eller download af materialer fra eller brug af websiden. Deltagere, som på uautoriseret vis ændrer ved eller misbruger aspekter af Konkurrencen eller websiden, eller som krænker nærværende Regler, som dette udelukkende fastsættes af Arrangøren. Sådanne Deltagere vil blive diskvalificeret, og det relevante Bidrag vil blive ugyldigt. Arrangøren forbeholder sig efter eget skøn ret til at suspendere, modificere eller ophæve Konkurrencen, skulle en hvilken som helst del af Konkurrencen efter Arrangørens mening være kompromitteret af virus, orme, bugs, uautoriseret menneskelig indblanding eller af andre årsager, som efter Arrangørens mening ødelægger eller forringer administrationen af, sikkerheden ved, retfærdigheden eller den korrekte håndtering af Konkurrencen eller indsendelse af Bidrag. Hvis Konkurrencen ophæves, vil Arrangøren udvælge den potentielle Konkurrencevinder iht. stk. 2 i nærværende Regler. Hvis der er en tvist om identiteten af et Onlinebidrag, vil eventuelle præmier blive uddelt til den autoriserede indehaver af den adresse, der blev opgivet i den Bekræftende , og han/hun skal efterleve nærværende Regler. Den autoriserede indehaver er den person, som har fået e- mail adressen tildelt af en ISP, en onlineserviceudbyder, eller anden organisation, som er ansvarlig for det tilknyttede domæne. 17. Kontakt Os Hvis du har eventuelle forespørgsler om den måde, hvorpå Konkurrencen bliver administreret, hvordan dine data benyttes af Arrangøren, og/eller skal du have os til at fjerne din adresse fra vores systemer, bedes du kontakte: European Business and Legal Affairs, Warner Bros, Warner House, 98 Theobald s Road, London WC1X 8WB, tlf.: +(0) , Warner Bros. Ent. Alle Rettigheder Forbeholdes

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Zalando SE (herefter "Zalando") Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, er et

Zalando SE (herefter Zalando) Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, er et Betingelser Zalando SE (herefter "Zalando") Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, er et tysk firma registreret ved byretten i Berlin (Charlottenburg) med registreringsnummer HRB 158855 B. Zalando

Læs mere

Den cubanske quiz Officielle regler

Den cubanske quiz Officielle regler Den cubanske quiz Officielle regler Denne quiz er ikke købsbetinget. 1. ORGANISATION Organisator er Pernod Ricard Denmark, importøren af Havana Club rom i Danmark (PRD), hvis hovedsæde ligger på Kanonbådvej

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming

Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming Konkurrencen arrangeres af: Coca-Cola Nordic Services ApS Tuborg Havnevej 4-8, 1. 2900 Hellerup Partnere: MARVELOUS, IUM mediebureau København Konkurrencen er på

Læs mere

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK Det glæder os, at du er i interesseret i vores selskab. Det er os meget magtpåliggende at beskytte vores besøgendes privatliv. Vi gør derfor alt, hvad vi kan,

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger.

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger. Persondatapolitik: Persondatapolitikken beskriver hvordan vi benytter de personlige oplysninger, du giver os som f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse. På www.denleendeko.dk kan man

Læs mere

Konkurrencen "Euro Run"

Konkurrencen Euro Run Konkurrencen "Euro Run" ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Den Europæiske Centralbank (ECB) afholder en konkurrence, "Euro Run" (herefter "konkurrencen"), som løber fra 25.11.2015, kl. 0.01 CET til 25.2.2016 kl.

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Sponsoren for de daglige sweepstakes (herefter omtalt som sponsoren ) er:

Sponsoren for de daglige sweepstakes (herefter omtalt som sponsoren ) er: OFFICIELLE REGLER DAGLIGE EMPATHICA-SWEEPSTAKES ("daglige sweepstakes") DER KRÆVES IKKE KØB ELLER BETALING AF NOGEN ART FOR AT DELTAGE ELLER VINDE. DER KRÆVES HELLER IKKE UDFYLDNING AF EN UNDERSØGELSE

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabs ApS ( Chabs, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter indhentede

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabber ApS ( Chabber ApS, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Betingelser. Samsung Electronics Nordic AB Samsung Curved Monitor bonusspilkampagne ( kampagnen )

Betingelser. Samsung Electronics Nordic AB Samsung Curved Monitor bonusspilkampagne ( kampagnen ) Betingelser Samsung Electronics Nordic AB Samsung Curved Monitor bonusspilkampagne ( kampagnen ) Samsung Curved Monitor bonusspilkampagnen giver forbrugere mulighed for at gøre krav på et gratis PC-spil

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Ved at deltage i Loyalty Program for Registered Partners ( LPRP ) accepterer deltageren at være forpligtet til at overholde alle nedenstående

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

Vi giver en (1) vinder mulighed for at få sine dansetrin filmet professionelt til udsendelse på Disney Channel!

Vi giver en (1) vinder mulighed for at få sine dansetrin filmet professionelt til udsendelse på Disney Channel! VIOLETTA DANSEKONKURRENCE BETINGELSER OG VILKÅR (gælder fra 3. april 2015) Vi giver en (1) vinder mulighed for at få sine dansetrin filmet professionelt til udsendelse på Disney Channel! Sådan deltager

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K P R I V A T L I V S P O L I T I K 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Neat Meal IVS ( Neat Meal, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver

Læs mere

Sponsor: Fossil Group, Inc., dba Skagen Denmark, 901 S. Central Expressway, Richardson, Texas 75080 USA.

Sponsor: Fossil Group, Inc., dba Skagen Denmark, 901 S. Central Expressway, Richardson, Texas 75080 USA. SKAGEN Ønskeseddel Onsdagskonkurrence Officielle regler ÅBEN FOR LOVLIGE STATSBORGERE I DE 50 STATER I USA (INKLUSIVE WASHINGTON DC), TYSKLAND, STORBRITANNIEN, FRANKRIG, JAPAN, DANMARK, MEXICO, SOM ER

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Konkurrenceregler for "Time to Perpetual Licences"

Konkurrenceregler for Time to Perpetual Licences Konkurrenceregler for "Time to Perpetual Licences" Artikel I: Organisation Firmaet TAMENTO Sarl med en kapital på 15.000 euro, registreret i handelsregistret i Lyon under nummer B 502 832 413, med hovedkontor

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

Officielle regler for udlodning:

Officielle regler for udlodning: 1. Denne præmieudlodning er et reklametilbud fra Ford Motor Company Limited ( Sponsoren ) og er omfattet af engelsk lovgivning. Deltagelsen er gratis og kræver ikke indskud. 2. Udlodningen er ikke betinget

Læs mere

OFFICIELLE REGLER. 4. Gå til webstedet www.laroche-posay.dk/100familer og klik på linket "Deltag".

OFFICIELLE REGLER. 4. Gå til webstedet www.laroche-posay.dk/100familer og klik på linket Deltag. OFFICIELLE REGLER 1. Programmet LIPIKAR-FAMILIER administreres af La Roche-Posay, som udgør en del af L Oréal Danmark A/S. Programmet kan benyttes af indbyggere i Danmark og begynder den 01.10.2014 klokken

Læs mere

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT Hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") er respekt for privatlivets fred en vigtig del af vores forpligtelser

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Disney-konkurrenceregler Hasbro Disney Prinsesser: Følg dine drømme

Disney-konkurrenceregler Hasbro Disney Prinsesser: Følg dine drømme Disney-konkurrenceregler Hasbro Disney Prinsesser: Følg dine drømme Vi giver en (1) vinder mulighed for at vinde en familieweekend for fire (4) personer i Disneyland Paris med deltagelse i Følg dine drømme-arrangementet.

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk

BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 5790000275847 (herefter SKI ) og (Herefter Leverandøren

Læs mere

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S 1 Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer og warrantindehavere, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument,

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Vilkår og betingelser for deltagelse

Vilkår og betingelser for deltagelse Vilkår og betingelser for deltagelse INTERSPORT-/PUMA-konkurrence TRAIN FOR LEGEND (Lande: Sverige, Finland, Danmark) Ved deltagelse i denne konkurrence accepterer deltagerne at være bundet af vilkårene

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Almindelige betingelser for fotokonkurrencen»hvad betyder naturfag for dig?«

Almindelige betingelser for fotokonkurrencen»hvad betyder naturfag for dig?« Almindelige betingelser for fotokonkurrencen»hvad betyder naturfag for dig?«1. MÅLSÆTNINGER I fotokonkurrencen»hvad betyder naturfag for dig?«kan hold på tre unge fra EU indsende deres bud på et svar på

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Dette websted er beregnet til enkeltpersoners personlige brug og må ikke bruges i forretnings- eller kommercielt øjemed.

Dette websted er beregnet til enkeltpersoners personlige brug og må ikke bruges i forretnings- eller kommercielt øjemed. MediaCom Careers BRUGSBETINGELSE FOR WEBSTEDET (Eksterne) Indledning Webstedet MediaCom Careers ( webstedet MediaCom Careers ) drives af Last Exit London Limimted på vegne af MEDIACOM HOLDINGS LIMITED

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Vilkår

Vilkår Vilkår www.cargotrax.eu Definitioner www.cargotrax er et varemærke tilhørende Benco A.S., Stadskanaal (Holland) og en leverandør af en tjenesteydelse platform, der gør det muligt for en registreret abonnent

Læs mere

Program til beskyttelse af privatlivets fred

Program til beskyttelse af privatlivets fred Program til beskyttelse af privatlivets fred I dette program til beskyttelse af privatlivets fred ("politik") oplyser vi, Qualcomm Incorporated og vores datterselskaber (kollektivt "vi", "os" eller "vores"),

Læs mere

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk.

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk. September 2017 Privatlivspolitik Aktion Børnehjælp indsamler oplysninger om vores brugere og deres besøg ved hjælp af såkaldte cookies eller ved at brugeren selv afgiver oplysningerne på aktionboernehjaelp.dk

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Konkurrencen TomTom "#MYFITNESSGOAL" Vilkår og betingelser

Konkurrencen TomTom #MYFITNESSGOAL Vilkår og betingelser Konkurrencen TomTom "#MYFITNESSGOAL" Vilkår og betingelser TomTom International B.V., stiftet i henhold til hollandsk lovgivning og med registreret adresse på Rembrandtplein 35 (1017 CT), Amsterdam, Holland

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb.

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb. INTRODUKTION jumpinn er en app (herefter appen ), der formidler salg af mad og drikkevarer fra diskoteker, barer, restauranter og caféer ( leverandører ) til købere ( kunder ) gennem kundernes bestilling

Læs mere

Adobe volumenlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide

Adobe volumenlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Adobe volumenlicenser Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Version 3.0 30. juli 2013 Indhold Value Incentive Plan (VIP) Oversigt... 3 Programmet indeholder... 3 Øjeblikkelig adgang til Adobe-produkter...

Læs mere

W E B S I T E B R U G E R A F T A L E

W E B S I T E B R U G E R A F T A L E W E B S I T E B R U G E R A F T A L E 1. ACCEPT AF VILKÅR Kyäni med samt dets associerede selskaber (herefter "Kyäni") giver dig betinget af din accept af de vilkår og betingelser, denne hjemmeside aftale

Læs mere

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE Denne abonnementsaftale for Mobile RTK Signal Network ("Aftale") er mellem "dig" (brugeren af John Deere Mobile RTK Signal Network) og enheden opført

Læs mere

Konkurrenceregler 40 år 40 projekter 1 / 5

Konkurrenceregler 40 år 40 projekter 1 / 5 Konkurrenceregler 40 år 40 projekter 1 / 5 Konkurrenceregler for Parador-konkurrencen "40 år 40 projekter" Parador GmbH med hovedkontor i 48653 Coesfeldm Tyskland (i det følgende kaldt "Parador ) fylder

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR

GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR Denne side indeholder betingelserne for Groupon Goods salg af varer til dig. 1. KONTRAKT OG OPLYSNINGER OM BESTILLINGSPROCEDUREN 1.1. Parterne i denne aftale:

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre

Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre 1. Dataansvarlig - register over personoplysninger Tikkurila Danmark A/S (herefter benævnt Tikkurila) CVR nr. 5496 3416 Geljhavegård 13 A 6000 Kolding

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ( EA ). Denne licens dækker din brug af denne software samt

Læs mere

BlackBerry ID-aftale

BlackBerry ID-aftale BlackBerry ID-aftale BlackBerry-ID-aftalen eller "Aftalen" udgør en juridisk aftale mellem Research In Motion Limited, eller et datterselskab eller koncernselskab af denne, som det er specificeret i BBSLA

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. juli til. december Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

FÅ OP TIL 1500,- TILBAGE. på udvalgte -kameraer *

FÅ OP TIL 1500,- TILBAGE. på udvalgte -kameraer * FÅ OP TIL 1500,- TILBAGE på udvalgte -kameraer * *Værdien afhænger af produktet. Tilbuddet gælder mellem 1. november 2017 og 31. januar 2018 og kun for udvalgte forhandlere. For yderligere vilkår og betingelser,

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING PROMETHEAN LIMITED, DERES DATTERSELSKABER OG/ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ( Promethean ) SOFTWARELICENSAFTALE ( Licens ) Til ActivEngage ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder 1 Anvendelsesområde Disse vilkår for brug gælder for brugen af TomTom-websteder og omfatter dine rettigheder, forpligtelser og begrænsninger, når du bruger TomTom-websteder.

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID FOR AT FÅ EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG KUNNE FÅ ADGANG TIL TJENESTER, DER KRÆVER, AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, SKAL DU (1) GENNEMFØRE TILMELDINGSPROCESSEN FOR

Læs mere

1.1 Vi kan indsamle og opbevare følgende oplysninger fra og om dig, hvis du interagerer med os gennem webstedet:

1.1 Vi kan indsamle og opbevare følgende oplysninger fra og om dig, hvis du interagerer med os gennem webstedet: FLAVORS - PRIVATLIVSPOLITIK Ikrafttrædelsesdato: 01/10/2014 Denne privatlivspolitik beskriver, hvorledes Flavors IVS, Flensborggade 6 Kld. 1669 København V. ("Flavors", "os", "vores", og "vi") indsamler,

Læs mere

Vilkår og betingelser for deltagelse

Vilkår og betingelser for deltagelse Vilkår og betingelser for deltagelse INTERSPORT-/PUMA-konkurrence DISCOVER YOUR TALENT (lande: SE, FI, DK) Ved deltagelse i denne konkurrence accepterer deltagerne at være bundet af vilkårene for deltagelse.

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER Sidst opdateret: 02/04/2013. 1. Introduktion 1.1. Denne Aftale for associerede virksomheder (herefter kaldet Aftalen ) er indgået af og mellem Uniblue Systems

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR REPARATIONSTJENESTER TIL PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY (EU)

VILKÅR OG BETINGELSER FOR REPARATIONSTJENESTER TIL PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY (EU) VILKÅR OG BETINGELSER FOR REPARATIONSTJENESTER TIL PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY (EU) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR REPARATIONSTJENESTER TIL PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Når du sender dit elektroniske udstyr, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST5

It-sikkerhedstekst ST5 It-sikkerhedstekst ST5 Identificering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST5 Version

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere