Informationsmøde i UP. 4. november 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsmøde i UP. 4. november 2013"

Transkript

1 Informationsmøde i UP 4. november 2013

2 Fra dobbeltnotering til enkelt notering Nasdaq CPH 4,6% Bursa Malaysia 95,4% Bursa Malaysia 100% UPs aktiekapital UPs aktiekapital UP vil stadig være noteret (Bursa Malaysia) Stadig muligt at handle UP aktier over børsen (Bursa Malaysia) Ingen ændring i stykstørrelse eller antal aktier

3 Afnotering af UP fra Nasdaq CPH 1. Hvorfor? 2. Næste skridt 3. Hvad skal jeg gøre? 4. Omkostninger og skat 5. Spørgsmål og indsigelser

4 Hvorfor afnotering fra Nasdaq CPH? UP er et malaysisk selskab med aktiviteter i Malaysia og Indonesien 95,4 % af kapitalen noteret på Bursa gange mere handel på Bursa Eliminering af fysiske aktiebeviser + mulighed for online handel Mulighed for bankoverførsel af udbytte Overførsel af Nasdaq aktier til VP for dyrt til at kunne lade sig gøre Ét regelsæt for børs ogregnskaber Omkostninger ved Nasdaq noteringen er DKK 0,85 mio. pr. år næsten kr. pr. Nasdaq aktionær

5 Udvidelse af bemyndigelse til aktietilbagekøb UP har bemyndigelse til køb af egne aktier svarende til maksimalt 10% af den udstedte aktiekapital på Bursa Malaysia UP foreslår, at bemyndigelsen udvides til også at omfatte de UP aktier, der handles på Nasdaq CPH Såfremt aktionærerne godkender udvidelsen af aktietilbagekøbsprogrammet, vil UP ligeledes kunne købe sine egne aktier på Nasdaq CPH

6 Næste skridt Ekstraordinær generalforsamling 12. november 2013 i Malaysia Udfyld proxy (fuldmagtsformular) og indsend til UPs danske repræsentationskontor, så densenest ermodtaget 8. november kl Godkendelse hos aktionærerne (de største aktionærer, herunder UIE, har tilkendegivet at ville stemme ja) Godkendelse hos Nasdaq CPH (ansøgning indsendes efter den ekstraordinære generalforsamling). Nasdaq CPH skal godkende afnoteringen, medmindre den vil være til væsentlig skade for investorernes interesse eller markedets ordentlige funktion

7 Fuldmagtsformular Aktionærens navn (navn på certifikat) og adresse Antal aktier i alt

8 Fuldmagtsformular Navn på den/de du ønsker at udpege pg som fuldmagtshavere Dato for underskrift Udfyld med X om du er for eller imod de to forslag Aktionærens underskrift NB: Husk at det er den engelske lk udgave af fuldmagtsformularen som skal udfyldes (denne er på bagsiden af den danske version)

9 Flytning af dine aktier til Malaysia Aktiernoteret på Nasdaq CPH (fysiske aktiebeviser) Aktierne flyttes tilbursa Malaysia Elektroniske aktier Dine aktier skal ind på et CDS depot i Malaysia (det svarer til et dansk VPdepot)

10 Flytning af dine aktier til et CDS depot Vælg mellem egen bank eller malaysisk børsmægler: Via egen bank Via malaysisk børsmægler 1. I eget navn i eget depot Aktierne registreres i bankens navn (men det er jo naturligvis stadig dine aktier) Vi har været i kontakt med de fleste større danske banker. De har løsninger, som du kan bruge, hvis du er tilfreds med at kunne handle aktier via din bank, dvs. uden online handel Eller 2. Børsmægler som nominee (aktierne registreres i børsmæglerens navn) De fleste børsmæglere i Malaysia tilbyder deres kunder at de kan handle aktier online Denne løsning præsenteres senere i denne præsentation

11 Dokumentation til flytning af aktier Dokumenter, der skal udfyldes / indsendes fra dig eller din bank til UPs Danske repræsentationskontor: 1) Confirmation fromthe beneficial owner 2) Form 32A 3) Originale aktiebeviser Dokumenterne skal underskrives af den registrerede ejer: Hvis dit navn står på aktiebeviset Du skal underskrive, selvom du beder din bank om at håndtere overførslen Hvis bankens navn står på aktiebeviset i t Hvis din bank er registreret aktionær (inklusiv hvor banken holder aktierne på dine vegne i dit navn), skal du bede din bank håndtere overførslen (inklusiv underskrift)

12 Confirmation from beneficial owner Dato for underskrift Aktionærens navn (Navn på certifikat)

13 Confirmation from beneficial owner Såfremt du får overført UP aktierne via egen bank, har de CDS kontonummeret t CDS konto nr. Såfremt du overfører UP aktierne via børsmægler i Malaysia, vil CDS kontonummeret blive udfyldt af børsmægleren

14 Confirmation from beneficial owner Antal aktier i alt Aktionærens underskrift

15 Form 32A 2.Antal aktier i alt

16 Form 32A 2.Aktiecertifikat nr.

17 Form 32A 3.Aktionærens navn

18 Form 32A 4. Aktionærens pas nr./cvr nr.

19 Form 32A Aktionærens underskrift

20 Form 32A Vidne underskrift (ikke ægtefælle)

21 Form 32A Vidne navn/adresse

22 Form 32A Dato for underskrift

23 Hvad koster det? Din danske bank vil muligvis opkræve et gebyr for overflytning, hvis din bank skal stå herfor. UP refunderer dette, hvis vi på forhånd har godkendt prisen. Bed din bank om at kontakte os Etablering af din egen CDS konto og overførsel til denne er gratis (UP betaler CDS gebyret) indtil ilafnoteringen Overflytning koster fra og med 2014 et gebyr til UP på 500 kr. Handel med aktier + depoter i Malaysia koster penge men det gør det også i Danmark! Omkostningerne er ca. de samme i Malaysia som i Danmark

24 Hvordan modtager jeg udbytte? Du kan fortsætte med at modtage udbytte pr. check, hvis du foretrækker dette men de fleste vil nok helst have en bankoverførsel direkte ind på kontoen Hvis du ejer aktierne via din bank eller en malaysisk nominee, vil UP udbetale udbytte til din bank, som betaler pengene til dig Hvis du har aktierne på dit eget CDS depot, skal du give dine bankoplysninger til os, når du opretter depotet. Vi sørger så for udbetaling til din konto.

25 Hvad med skatten? Skatterådet har i et bindende svar bekræftet, at UP aktierne stadig vil bt betragtes t som børsnoterede efter afnoteringen i Danmark Der er altså ingen skattemæssige konsekvenser af afnoteringen! Pensionsmidler kan stadig placeres i UP aktier efter reglerne om børsnoterede aktier Du vil stadig blive beskattet af avancer og udbytter efter de regler, der gælder for børsnoterede aktier

26 Hvor kan jeg se UPs aktiekurs i fremtiden Du kan finde information om aktiekursen og valutakursen på MYR på UPs hjemmeside, som opdateres en gang i døgnet: Dukan finde opdaterede aktiekurser med15minutters minutters forsinkelse på Bursa Malaysias hjemmeside: companies/list of companies/plc profile.html?stock_code=2089of companies/plc profile code Hvis du får din egen konto hos M&A Securities (eller via de fleste børsmæglere i Malaysia), kan du via dem få adgang til online kurser

27 Aktionærmøder 30. maj 2014 kl. 10 bliver der holdt ordinært aktionærmøde for UPs og UIEs aktionærer i Børssalen, Børsbygningen i København Planen er at fortsætte med at holde uformelle aktionærmøder i København en gang om året

28 Hvad nu, hvis jeg ikke gør noget? Dine fysiske aktiebeviser kan ikke handles fra og med afnoteringen Dine aktier overføres til et nominee depot i CDS systemet Du mister ikke dine aktier, men du skal fra og med 2014 betale et administrationsgebyr på 500 kr., når du vil have aktierne ind på dit eget CDS depot Hvis du hidtil har modtaget udbytte pr. check, vil du stadig modtage udbytte pr. check (et administrationsgebyr vil i fremtiden blive pålagt) Udbytte, som ikke er hævet inden for 2 år, overføres til den malaysiske stat, mendukan stadig få pengeneudbetalt

29 Hvad gør jeg, hvis jeg vil sælge? Via Nasdaq CPH Via Bursa Malaysia Indtil afnoteringen kan du stadig sælge UP aktier via Nasdaq CPH UP må ikke komme med et købstilbud til alle eller købe aktier udenom børserne... men iperioden 27/ /122013forventer 2013 UPat måtte købe egne aktier via Nasdaq CPH Du kan alternativt overføre UP aktierne til Bursa og sælge dem dér Du skal i givet fald oprette et CDS depot (enten selv eller via din bank) og sælge via dette Alternativt kan UPs repræsentationskontor være behjælpelig med at sælge aktierne ki via Bursa Ml Malaysia

30 Spørgsmål Spørgsmål kan enten stilles nu eller på telefon eller på mail

31 Indvendinger mod afnoteringen? Hvis duharindvendinger modafnoteringen, vil de blive taget til referat. Referatet sendes til Nasdaq CPH i forbindelse med deres behandling af ansøgning omafnotering Oplys dit navn, hvor mange aktier du ejer, samt indvendingen

32 Appendiks

33 Aktionærer som skal have egen CDS konto Du skal under alle omstændigheder udfylde følgende to dokumenter til oprettelse af en CDS konto: 1. Application for opening of account (oprettelse af CDS konto) 2. Underskriftkort Herudover skal du have oprettet en konto hos en malaysisk børsmægler. Følgende dokument skal udfyldes hvis du ønsker en konto hos M&A Securities: 3. Account Application Form (dette dokument skal underskrives hos en notar eller en advokat, som skal bevidne din underskrift) Note: Dokumenterne gennemgås på de efterfølgende sider

34 Oprettelse af CDS konto

35 Oprettelse af CDS konto Aktionærens pas nr./cvr nr.

36 Oprettelse af CDS konto Aktionærens navn

37 Oprettelse af CDS konto Aktionærens adresse

38 Oprettelse af CDS konto Aktionærens nationalitet

39 Oprettelse af CDS konto Underskrift og dato

40 Oprettelse af CDS konto Notarens/advokatens underskrift og stempel, på alle 3 sider

41 Oprettelse af underskriftkort (2 eksemplar af underskriftkort skal udfyldes)

42 Oprettelse af underskriftkort (2 eksemplar af underskriftkort skal udfyldes) Sæt kryds: individ eller selskab

43 Oprettelse af underskriftkort (2 eksemplar af underskriftkort skal udfyldes) Dato

44 Oprettelse af underskriftkort (2 eksemplar af underskriftkort skal udfyldes) Aktionærens navn

45 Oprettelse af underskriftkort (2 eksemplar af underskriftkort skal udfyldes) Aktionærens pas nr. /CVR nr.

46 Oprettelse af underskriftkort (2 eksemplar af underskriftkort skal udfyldes) Aktionærens underskrift

47 Oprettelse af underskriftkort (2 eksemplar af underskriftkort skal udfyldes) Hvis selskab navneog underskrifter Selskabets stempel

48 M&A Securities Hvis du vælger M&A Securities, skal vi i første omgang vide følgende: 1. Vil du have en personlig konto eller en selskabskonto? Når vi ved dette, vil vi fremsende en Account Application Form som du skal udfylde og efterfølgende f sende til vores danske repræsentationskontor På de efterfølgende f sider gennemgås den formular, som skal udfyldes, hvis du ejer aktierne som privatperson. Formularen minder meget om den formular, som skal bruges af selskaber Dokumentet skal underskrives hos en notar eller en advokat, som skal bevidne din underskrift

49 Oprettelse af konto hos M&A Aktionærens navn

50 Oprettelse af konto hos M&A x ved trading account

51 Oprettelse af konto hos M&A M&A Online såfremt man vælger en nominess konto Du skal vælge om du vil eje aktierne direkte eller gennem M&A som nominee? Du beholder ejendomsretten, selvom nominee går konkurs

52 Oprettelse af konto hos M&A Aktionærens navn

53 Oprettelse af konto hos M&A Aktionærens pas nr.

54 Oprettelse af konto hos M&A Aktionærens fødselsdag

55 Oprettelse af konto hos M&A Aktionærens køn

56 Oprettelse af konto hos M&A Aktionærens nationalitet DK

57 Oprettelse af konto hos M&A Aktionærens x non resident

58 Oprettelse af konto hos M&A Race x others/danish

59 Oprettelse af konto hos M&A Marital status Ugift/gift

60 Oprettelse af konto hos M&A Aktionærens adresse

61 Oprettelse af konto hos M&A Aktionærens og telefon

62 Oprettelse af konto hos M&A Aktionærens beskæftigelse

63 Oprettelse af konto hos M&A Selskabet navn

64 Oprettelse af konto hos M&A Hvilken branche

65 Oprettelse af konto hos M&A Beskæftigelse

66 Oprettelse af konto hos M&A Aktionærens årlige indkomst

67 Oprettelse af konto hos M&A Aktionærens initialerside 4 12

68 Oprettelse af konto hos M&A Aktionærens underskrift

69 Oprettelse af konto hos M&A Aktionærens Navn

70 Oprettelse af konto hos M&A Aktionærens Pas nr.

71 Oprettelse af konto hos M&A Notarens/advokatens underskrift og stempel

72 Oprettelse af konto hos M&A 2 Kopi af aktionæren pas som en notar/advokat skal verficere (skal vedlægges)

73 Oprettelse af konto hos M&A Aktionærens Navn

74 Oprettelse af konto hos M&A Aktionærens e mail adresse

75 Oprettelse af konto hos M&A Aktionærens Underskrift/navn/dato

76 Oprettelse af konto hos M&A Aktionærens navn

77 Oprettelse af konto hos M&A Aktionærens underskrift

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

F.A.Q. - Mobile Pay Online

F.A.Q. - Mobile Pay Online F.A.Q. - Mobile Pay Online MobilePay-bruger Hvordan betaler jeg med MobilePay, når jeg handler på nettet? Kan man kun handle i danske webshops? Hvorfor skulle jeg betale med Mobile- Pay i stedet for mit

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

SEB s aktieopsparingsordning 2008

SEB s aktieopsparingsordning 2008 SEB s aktieopsparingsordning 2008 SEB s aktieopsparingsordning 2008: Alle SEB-medarbejdere kan opspare op til fem procent af deres månedlige bruttoløn før skat til indkøb af SEB-aktier. Opsparingen fratrækkes

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Kritisk Sygdom hedder nu VKS

Kritisk Sygdom hedder nu VKS d - n y t n r. 3 s e p t e m b e r 2 0 0 8 Kritisk Sygdom hedder nu VKS n Side 2 Debat om zoneterapi n Side 3 Nye grænser for medicintilskud n Side 4 Information fra Sygeforsikringen " danmark" "danmark"

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Vejledning til indløsningsaftale hos Teller

Vejledning til indløsningsaftale hos Teller Vejledning til indløsningsaftale hos Teller Tillykke med din nye webshop eller produktbestilling på din hjemmeside. Det første, du skal gøre, er at søge om at få en indløsningsaftale hos Teller, så dine

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk Klageformular Lånefinansiering Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Denne formular kan udfyldes skriftligt

Læs mere

Cyber SPORT Quick Guide

Cyber SPORT Quick Guide Cyber SPORT Quick Guide 2015 Version 1.0 Kom godt i gang Her er en kort introduktion til Cyber, hvor du kan bestille flybilletter, hotelovernatninger samt billeje. 1. Gå på hjemmesiden www.idraettensrejsebureau.dk

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure...

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure... Inkassoguiden Indhold Om Euler Hermes Danmark... 3 Gode råd ved salg i ind- og udland... 4 Danmark... 5 Rykkerprocedure... 5 Euler Hermes... 5 Retslig inkasso... 5 Konkurs... 7 Finland.... 8 Rykkerprocedure...

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Handelsbetingelser for Homoware.dk

Handelsbetingelser for Homoware.dk Om Virksomheden Hjemmesiden ejes og drives af HarinWeb, enkeltmandsvirksomhed, cvr.nr. 33188013, oprettet november 2010 Fysisk adresse: HarinWeb Havremarken 4B, L.11 3650 Ølstykke Online kontaktoplysninger:

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

PRIVAT BRUG. din betaling. Sedler & Mønter. PRISER BESTILLING. kurven. Aftalen. er indgået, når EKSPEDITIONSGEBYR. haves. BETALING KORTBETALING

PRIVAT BRUG. din betaling. Sedler & Mønter. PRISER BESTILLING. kurven. Aftalen. er indgået, når EKSPEDITIONSGEBYR. haves. BETALING KORTBETALING SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER FOR PERSONERS KØB AF SAMLERMØNTER OG SEDLER TIL PRIVATT BRUG VIA WEBSHOPPEN ELLER TELEFONISK, HERUNDER BETINGELSER FORR PERSONERS ABONNEMENT PÅ ÅRLIGE MØNTSÆT TIL PRIVAT BRUG

Læs mere

Flyt pensionen til Luxembourg

Flyt pensionen til Luxembourg Flyt pensionen til Luxembourg Der kan være mange penge at tjene ved at flytte pensionsordningen til Luxembourg. Mange får endnu i dag at vide i deres pensionsinstitut, at det ikke er muligt med fordel

Læs mere

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT 1. GENERELT Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Fynske Bank dine værdipapirer

Læs mere

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger.

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. - men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål

Læs mere