HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen?"

Transkript

1 s undersøgelse Ældrepakken et brugerperspektiv Resume og anbefalinger HJEMMEHJÆLP tid og omsorg savnes Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? 1

2 FORORD Usynlige forbedringer I 2002 vedtog Folketinget ældrepakken, som skulle give hele ældreområdet et kraftigt og tiltrængt løft. Et milliardbeløb og mange fine ord om kvalitet, valgmuligheder og medindflydelse blev investeret i projektet. I dag mere end et år efter er det rimeligt at spørge: Hvad har de ældre indtil nu fået ud af de mange penge og ideer? Det spørgsmål har fået undersøgt gennem en lang række interview med ældre, der får hjemmehjælp, pårørende og personalet i ældreplejen. Resultaterne er ikke opløftende: De mange forbedringer og nye tiltag er stort set gået hen over hovedet på de ældre, der egentlig skulle have glæde af dem. De har foreløbig ikke mærket meget til de gode intentioner i ældrepakken. Derfor er der nu behov for at sætte farten i vejret og få høvlet knasterne ned, så de ældre kan få den hjemmehjælp, de fortjener, de pårørende kan føle sig trygge ved den, og de ansatte kan få arbejdsglæde. Andet kan vi ikke være bekendt. foreslår penge sat af til forsøg, der skal forbedre den menneskelige omsorg og kontinuiteten i plejen. Personalet skal have mere indflydelse på deres arbejde, og deres viden skal inddrages mere. Samtidig skal kommunerne arbejde med en målrettet politik for de pårørende og de frivillige. Og endelig skal der kontant information ud, så ældre og deres pårørende kender ældrepakkens muligheder. Der er stadig mange forhindringer på vejen mod en bedre ældreomsorg. Men med en målrettet og energisk indsats kan det lykkes at nå frem. Der er stadig for lidt tid til pleje og menneskelig omsorg. Og alt for mange ældre er utrygge ved, at så mange forskellige hjemmehjælpere kommer i deres hjem. Desuden viser undersøgelsen, at ældrepakkens muligheder og forbedringer er ukendte for de fleste af dem, der burde kende dem. Bjarne Hastrup Adm. direktør

3 VISIONERNE I ÆLDREPAKKEN Folketinget vedtog i 2002 ældrepakken. Dele af den trådte i kraft i 2002, det frie valg 1. januar Ældrepakken skulle på en række vigtige områder forbedre hjemmehjælpen, bl.a. ved at give ældre større valgfrihed og indflydelse på hjælpen. Folketinget afsatte 500 millioner kroner hvert år hertil, samt til erstatningshjælp og til et generelt løft af ældreområdet. Blandt de vigtigste ændringer er: En udvidelse af den fleksible hjemmehjælp. De ældre kan bytte sig til andre ydelser end de aftalte, også når det drejer sig om den personlige pleje. Det skal bare være opgaver, som hjemmehjælperen er uddannet til at løse. De ældre kan derved selv være med til at tilrettelægge hjælpen. Frit valg af leverandør af hjemmehjælp. Alle, der får hjemmehjælp, skal selv kunne bestemme leverandør af hjemmehjælp, der skal være godkendt af kommunen. Som regel kan der vælges mellem den kommunale hjemmehjælp og et eller flere private hjemmehjælpsfirmaer. Det frie valg omfatter også madservice, hvor de ældre kan vælge mellem kommunal og privat madservice. En udvidelse af muligheden for at vælge en personlig hjælper. Ældre, der modtager hjemmehjælp, kan selv ansætte et familiemedlem eller en bekendt som hjælper. Den personlige hjælper skal dog have de nødvendige kvalifikationer og være godkendt af kommunen. Et retskrav på at få den hjemmehjælp, som kommunen har visiteret til, og ret til erstatningshjælp, hvis hjælpen aflyses. Hvis hjemmehjælpen udebliver, skal kommunen sørge for erstatningshjælp inden for rimelig tid. 3

4 Sammenfatning af s rapport med anbefalinger, Ældrepakken et brugerperspektiv FIGUR 1. Spørgsmål til de ældre Hvad er vigtigt for Dem i forhold til fremtidens hjemmehjælp? ÆLDRE VIL HAVE MERE TID, OMSORG Den samme hjemmehjælp 62% Mere tid til opgaverne 52% De ældre har nu gennem godt et år haft mu- Medarbejderne i hjemmeplejen ønsker også lighed for at mærke forbedringerne. Men fø- mere tid til opgaverne og til den enkelte ældre, Mere tid til samtale og hygge 42% ler de, at de har fået bedre service, flere valgmuligheder og større indflydelse? større indflydelse på arbejdet og mere ansvar for og frihed til, hvordan opgaverne løses. Ekstra hjælp til enkeltstående opgaver Fleksibilitet til opgaverne 40% 33% Det har spurgt et repræsentativt udsnit af hjemmehjælpsmodtagere, pårørende og ansatte i hjemmeplejen om. I samarbejde med analysefirmaerne Aion INGEN FORBEDRINGER Et år efter indførelsen af ældrepakken har de ApS og COWI Consult er 800 ældre, 300 pårø- ældre i undersøgelsen stort set endnu ikke Bedre rengøring 31% rende og 200 ansatte blevet interviewet om, hvad de synes der er kommet ud af de mange mærket forbedringer. Hovedparten af de ansatte angiver endog, Selv at vælge en person til at hjælpe sig 31% nye regler og de ekstra midler. at hjemmehjælpen er direkte forringet. Indflydelse på tiden 25% SAMME HJEMMEHJÆLPER FOR MANGE FORSKELLIGE HJÆLPERE De ældre blev spurgt, hvad de helst ser for- Over 40 procent af de ældre siger, at de har Bedre information om hjemmehjælpen 21% bedret i hjemmehjælpen. De vigtigste ønsker haft flere forskellige hjemmehjælpere inden fremgår af figur 1. Et meget stort ønske er, at for det sidste år end tidligere. Kun 10 procent At hjemmehjælperen møder til tiden 18% det er den samme hjemmehjælper, der kommer hos dem. Mange vil desuden gerne have, siger, at der kommer færre forskellige. (Se figur 2 side 5) Uafhængig rådgivning 16% at der bliver mere tid til opgaverne, men også til samtale og hygge (omsorgstid). Det er utrygt og usikkert for ældre at have mange forskellige mennesker til at hjælpe sig. Bedre tilsyn med kvaliteten 15% De pårørende til de ældre har mange af de Man kender ikke hinanden, og hjælpen bliver ikke så effektiv, som hvis den gives af de samme ønsker: Faste hjemmehjælpere, bedre samme hjemmehjælpere. Mere hjælp til ledsagelse 15% rengøring og mere tid til hjemmehjælpen, men også at blive mere inddraget og bedre Hjemmehjælperen får også sværere ved at opdage forandringer og ændrede behov hos Kontant beløb til selv at ansætte en hjemmehjælper 9% informeret. den ældre og dermed sætte ind med forebyggelse. 4

5 FIGUR 2. Spørgsmål til de ældre Oplever De, at der kommer flere eller færre forskellige hjemmehjælpere hos Dem i dagtimerne i forhold til for et år siden? OG KVALITET Ved ikke 1% Færre forskellige hjemmehjælpere 10% Flere forskellige hjemmehjælpere 41% Det samme 48% ÆLDRE SAGEN MENER SAMME HJEMMEHJÆLP De ældre møder alt for mange forskellige hjemmehjælpere. Antallet skal bringes ned. Der skal afsættes midler til at støtte en udvikling med færre hjælpere pr. hjem og til organisationsformer, der fremmer kontinuiteten i hjælpen. Forsøg skal stimulere samarbejdet mellem de offentlige og private leverandører og inddrage hjemmehjælpen i så høj grad som muligt. MERE TID Den seneste tendens til, at den visiterede tid pr. ældre falder, skal vendes. Der skal være mere tid til samtale og omsorg. Mere tid kan forebygge såvel sygdomme som ensomhed. Der bør afsættes midler til visitation til samtale og omsorgstid. Forsøg med omsorgstid skal fremme samarbejdet mellem offentlige og private leverandører. Ældre, der ikke magter at gøre rent, skal tilbydes ordentlig rengøring. FOR LIDT TID Knap 27 procent af de ældre, svarende til mere end , oplever, at hjemmehjælperne bruger mindre tid end før ældrepakken. Og det skyldes ikke, at de ældre er blevet fysisk bedre. (Se figur 3) Dette understøttes af medarbejderne i hjemmeplejen. De angiver, at de har fået sværere ved at opfylde de ældres behov i forhold til for et år siden. (Se figur 4). KENDER IKKE ÆLDREPAKKEN De ældre kender stort set ikke deres rettigheder og muligheder. De har ikke kendskab til politikernes initiativer. Det gælder også de pårørende, der så har svært ved at hjælpe deres ældre. Hele 64 procent af de ældre står således uden viden om deres ret til fleksibel hjem- mehjælp. Kun godt en tredjedel kender til muligheden for fleksibel hjemmehjælp. Heraf har over halvdelen endda ikke forstået ordningen, eller de har kun hørt om den gennem medierne. FIGUR 3. Spørgsmål til de ældre Oplever De, at hjemmehjælperne bruger mere eller mindre tid hos Dem i dag i forhold til for et år siden? Samme tid 64% FIGUR 4. Spørgsmål til de ansatte Oplever De, at hjemmeplejen i dag opfylder de ældres behov i højere eller mindre grad end for et år siden? Højere grad 16% Mindre grad 41% Mere tid 6% Ved ikke 4% Ved ikke 3% Mindre tid 27% Det samme 39% 5

6 Jeg ville ønske, jeg ikke havde brug for hjælp. Så var jeg ikke afhængig, og så var tiden min egen. Lilly Jørgensen, 87 år, København ÆLDRE SAGEN MENER VALGMULIGHEDEN SKAL VÆRE REEL 2004 skal være året, hvor de ældre virkelig skal kunne mærke de friere valgmuligheder som en reel forbedring. Det skal være en reel forbedring, som ikke bare skal føre til mere administration De administrative omkostninger bør følges nøje. Det skal gøres let og overskueligt at skifte mellem leverandører af hjemmehjælp m.v., og de ældre skal have støtte til at vælge. Friere valgmuligheder må ikke føre til en udhuling af den offentlige service for de svageste ældre. Brugerrepræsentanter bør løbende inddrages og være med til at stille kvalitetskrav og godkende private leverandører. Det skal være et tilbud, ikke en tvang, når kommuner gennemfører forsøg med at give borgere penge i hånden til selv at købe service. Kommunen skal holde øje med, at helheden i plejen bevares, når de ældre benytter flere forskellige leverandører. Ældre skal inden for det praktisk mulige være med til selv at bestemme, hvilken person der skal udføre hjælpen. Kommunen skal løbende evaluere og føre tilsyn med de mange leverandører. Hele 72 procent ved ikke, at de har ret til erstatningshjælp. Det svarer til mere end ældre. Blandt dem, der har fået information, husker en stor andel ikke ordningen. 64 procent af de pårørende ved heller ikke, hvad ordningen går ud på. Derimod kender omkring to tredjedele eller 66 procent af de ældre begrebet frit valg af hjemmehjælp, hvor man kan vælge mellem offentlig og privat hjemmehjælp. Men hvad reglerne dækker, ved dog kun cirka 20 procent. 39 procent har blot hørt om ordningen gennem medierne. Hver tiende ældre har ganske vist fået skriftlig information, men kan ikke forklare, hvad frit valg handler om. Kun et mindretal ved faktisk, hvad det frie valg drejer sig om. 7,7 procent af de ældre, som kender til ordningen, oplyser, at de får helt eller delvis hjælp fra et privat firma. Dvs. at på landsplan er det kun 5,1 procent af samtlige ældre, der får helt eller delvis hjælp fra et privat firma. 80 procent af de ældre ved ikke, at de kan ansætte en personlig hjælper. 6

7 Man er jo nødt til at sige ja tak til den hjælp, man kan få. Agnes Pedersen, 88 år, Skive Kun 19 procent af de ældre kender til muligheden. Praktisk taget ingen har dog benyttet sig af den, selv om undersøgelsen viser, at 17 procent, eller mere end ældre, siger, at de kunne være interesseret i at have en personlig hjælper. DE ÆLDRE ER PRAGMATISKE De ældre har en pragmatisk holdning til det frie valg. 45 procent ser således ingen grænser for opgaver, der kan overlades til private virksomheder. 10 procent mener dog, at den personlige pleje ikke bør overlades til private virksomheder. Når relativt få af de ældre, der kender det frie valg, alligevel vælger et privat firma, skyldes det blandt andet tilfredshed med den kommunale hjælp. Ældre er ikke principielt imod at få hjælp fra et privat firma, men vælger det primært, når de er utilfredse med den kommunale hjælp. DE PÅRØRENDE ER POSITIVE De pårørende er overvejende positive over for ældrepakkens nye valgmuligheder: 80 procent ser positivt på muligheden for fleksibel hjemmehjælp, 66 procent på frit valg af hjemmehjælp, og 64 procent på ordningen med en personlig hjælper. PERSONALET ER PESSIMISTISK De ansatte har gennemgående et mindre positivt syn på hjemmehjælpen. 41 procent oplever, at personalet dækker de ældres behov mindre end for et år siden. (se figur 4 side 5). Tilmed forventer de, at den offentlige hjemmehjælp i fremtiden i endnu mindre grad vil opfylde de ældres behov. ÆLDRE SAGEN MENER MERE INFORMATION Der bør sættes målrettede oplysningskampagner i værk, så de ældre har tilstrækkelig information at vælge ud fra. Informationen skal både være mundtlig og skriftlig. ( har sammen med Socialministeriet bidraget med en pjece om frit valg og fleksibel hjemmehjælp). MERE FLEKSIBEL HJÆLP Hvis ældre vælger andre ydelser end dem, de er visiteret til, må kommunen ikke misbruge det som argument for at skære i hjemmehjælpen. Ældre skal kende den samlede tid, som kommunen har afsat til dem, for at kunne bytte til andre ydelser. FORBEDRINGER SKAL MÆRKES Det er nedslående, at den halve milliard i 2002 og 2003 ikke har ført til flere forbedringer, som de ældre kan mærke. Der er brug for et kvalitetsløft i ældreplejen, så en negativ udvikling ikke bider sig fast. Det er dybt alvorligt, hvis penge, der var møntet på at forbedre ældreområdet i stedet er gået til administration eller til at lukke kommunale budgethuller. Det uvildige tilsyn bør også omfatte ældre i eget hjem. 7

8 FIGUR 5. Spørgsmål til de ansatte Oplever De, at vilkårene for at arbejde i hjemmeplejen er blevet bedre eller dårligere i forhold til for et år siden? Ved ikke 3% ÆLDRE SAGEN MENER Bedre 16% STØTTE TIL PÅRØRENDE BEDRE ARBEJDSVILKÅR Dårligere 32% Det samme 49% FIGUR 6. Spørgsmål til de ansatte Hvad er det værste ved at arbejde i hjemmeplejen? At jeg mangler tid 64% Kommunerne bør indføre en pårørendepolitik. Alle lokale enheder bør udarbejde målsætninger og retningslinier for, hvordan pårørende skal informeres og inddrages. Det bør forsøges at nedsætte ældre- og pårørenderåd i lighed med pårørenderåd på plejehjem, bestående af ældre, der får hjemmehjælp, og deres pårørende. Frivillige organisationer, der vil informere og hjælpe pårørende, skal støttes. Minut-tyranniet skal afskaffes. Den detaljerede styring af plejen er ikke til gavn for hverken de ansatte eller de ældre. Hjemmehjælpsarbejdet skal tillægges mere prestige. Medarbejderne skal informeres bedre og inddrages mere både i forandringsprocesser, men også i, hvoran det daglige arbejde prioriteres. Der skal fortsat arbejdes på at forbedre arbejdsvilkårene for at nedbringe sygefraværet og forbruget af vikarer, og dermed øge kontinuiteten i plejen. At jeg har for travlt 44% At jeg oplever for mange ændringer og omstruktureringer At jeg oplever problemer med de ældre FIGUR 7. Spørgsmål til de pårørende Hvad er årsagen til, at De hjælper Deres pårørende? Hjemmehjælpen er utilstrækkelig Fordi jeg har lyst Fordi det bør jeg gøre Fordi hjemmehjælpen bad mig om det Andet 2% 1% 1% 2% 39% 46% 50% Cirka hver tredje af de interviewede i hjemmeplejen mener også, at arbejdsvilkårene i hjemmeplejen er blevet dårligere i det sidste år, kun 16 procent synes, at det er blevet bedre. (Se figur 5) Hele 46 procent forventer dårligere arbejdsvilkår i hjemmeplejen i fremtiden. Kun godt 28 procent tror, at arbejdsvilkårene bliver bedre. Bedre tid til at udføre opgaverne er et af de største ønsker blandt hjemmehjælperne. (Se figur 6) Indflydelse på arbejdstidens fordeling, omstrukturering og ændringer i arbejdet er et andet stort ønske. DE PÅRØRENDE HJÆLPER 46 procent af de pårørende hjælper deres ældre, fordi de finder hjemmehjælpen utilstrækkelig. (Se figur 7) Mange pårørende efterspørger bedre information, uafhængig rådgivning og større inddragelse i spørgsmål om hjemmehjælpen. Men der er også en stor gruppe, som slet ikke finder det vigtigt at få mere information. De pårørende er tilsyneladende delt i to grupper med meget forskellige behov. Hele undersøgelsen kan læses og hentes på s hjemmeside Her findes under emner en samlet indgang til artikler om pleje og omsorg. 8

9 Ella Jacobsen, Nakskov, 82 år: EN TIME HVER ANDEN UGE I formiddag fik jeg at vide, at jeg snart får skåret min hjemmehjælp ned fra én time om ugen til én time hver anden uge. Det forstår jeg ganske enkelt ikke. I sommer, da der var visitation, som de kalder det, fik jeg at vide, at jeg fortsat kunne regne med én time om ugen. Og jeg har da ikke fået det bedre. Nu må jeg prøve selv at skaffe ekstra hjælp, sort. Men det er næsten umuligt. 82-årige Ella Jacobsen tager imod med kaffe i sin hyggelige stue. Ella Jacobsens mand døde af Alzheimers Sygdom for tre år siden og levede sin sidste tid på et lokalt plejehjem. Han kom på plejehjem, fordi jeg blev indlagt akut med dårligt hjerte. Det har jeg desværre stadig. Så sent som i sidste uge fik jeg et anfald, forklarer Ella Jacobsen, der også lider af alvorlig slidgigt. Jeg har haft hjemmehjælp, siden min mand kom på plejehjem og døde. Jeg har været heldig og haft den samme hjælp i alle årene. Det er jeg meget taknemmelig for. Vi får en lille snak hver gang. Men mere er der heller ikke tid til. Hjemmehjælpen er her kun minutter hver gang. VED INTET OM FRIT VALG Ella Jacobsen kender ikke meget til frit valg. Vi har intet fået at vide fra kommunen. Men jeg har læst, at man kan betale for ekstratimer, hvis man vælger et privat firma. Det overvejer jeg da at gøre brug af, for eksempel én gang om måneden. Jeg synes ikke, systemet fungerer godt nok. Kommunen siger intet om frit valg. Og hvorfor får jeg pludselig varslet en nedskæring i hjemmehjælpen, når jeg reelt er blevet dårligere? Selv gør jeg, hvad jeg kan og støver det af, jeg kan nå. Jeg river også blade sammen ude på fortovet siddende på min rollator. 9

10 Inger Dueholm, Amager, 83 år: HJÆLP I HUJ OG HAST Hver fjortende dag farer en stormvind gennem den lille lejlighed på Amager. Så kommer hjemmehjælpen hos den 83-årige Inger Dueholm for at gøre rent. Gulvet bliver støvsuget, køkken og badeværelse nødtørftigt gjort i stand, og så er det ud af døren i en fart videre til næste klient. Jeg ville ønske, at hjemmehjælpen havde lidt mere tid, så man ikke følte, at man bare er et nummer i rækken, siger Inger Dueholm. Med sine spinkle fingre tager hun et fast greb i rollatoren, som har været et uundværligt hjælpemiddel, siden hun i begyndelsen af november sidste år blev udskrevet fra hospitalet. Et fald i køkkenet resulterede i et brækket lårben, som hun stadig døjer med. Derfor har hun i flere måneder ikke været uden for lejligheden. Det savner hun meget. Hvor ville det være dejligt, hvis hjemmehjælpen en gang imellem kunne gå en tur med mig rundt om boligblokken. Men det har de ikke tid til og de må sikkert heller ikke. KOMMER SOM VINDEN BLÆSER Inger Dueholm lægger ikke skjul på, at hun er meget utilfreds med den kommunale hjemmepleje. En lang række små svigt i det daglige har gjort hende både vred og frustreret. For eksempel forstår hun ikke, at man aldrig ved, hvornår hjemmehjælpen kommer. Selv om der er aftalt et bestemt tidspunkt, kan der godt gå flere timer, før de dukker op. Det er frustrerende at sidde og vente, og sommetider dukker de slet ikke op. Bare de ville ringe og give besked, så var det til at leve med. Men det gør de sjældent, forklarer hun. Hun er også forvirret over de mange forskellige hjemmehjælpere, der kommer. Det er hele tiden nye ansigter, hun ser, og det giver utryghed. Det ville være dejligt, hvis det altid var en, man kendte. NEDVÆRDIGENDE Inger Dueholm har knogleskørhed og sammenfald i ryggen, så hun går foroverbøjet. Desuden har hun dårligt blodomløb og lider af inkontinens. Hun bruger derfor kateter, som hun dagligt skal have hjælp med at skifte. En dag sendte hjemmeplejen en ung mand, som skulle hjælpe hende med at skifte kateteret. Ham afviste hun, fordi hun ikke brød sig om, at en mand skulle hjælpe hende med det. Det kan godt være, jeg er gammeldags, men jeg følte det nedværdigende, at en mand skulle hjælpe mig. Det burde de tage hensyn til

11 Hjemmeplejen i Sydlangeland Kommune: Den dag madlavningen sløjfes, har jeg ikke lyst til at fortsætte. Hjemmehjælper Ulla Christensen, Sydlangeland Kommune VI ER TIL FOR KUNDERNE Vi kalder de ældre for kunder, og en kunde skal man yde god service. Det er mottoet for hjemmeplejen i Sydlangelands Kommune. Og det kommer både personalet og de ældre til gode. Vi bestræber os på at opfylde de ældres behov, siger ledende sygeplejerske i hjemmeplejen Sussi Nielsen, der aldrig har problemer med at rekruttere hjemmehjælpere. Blandt andet tilbyder kommunen som den sidste i landet at lave mad ude i hjemmene til stor tilfredshed blandt hjemmehjælpere og de ældre. Arbejdsglæden hos kommunens 27 hjemmehjælpere er høj. Det viser ikke kun medarbejderundersøgelser, det kan også læses af fraværsstatikken. Som regel er der kun brug for vikarer i sommerperioden. De ældre kender de hjemmehjælpere, der kommer hos dem, og det giver tryghed. Jeg tror, det gælder om at give hjemmehjælperne variation i deres arbejde, siger Sussi Nielsen, der derfor også lægger vægt på, at hjemmehjælperne har tid til opgaver som at gå tur, ledsage de ældre og ikke mindst lave mad. Datter til 88-årig: JEG GRUER FOR AT BLIVE GAMMEL Hvis jeg ikke var der, ville det slet ikke gå, siger Bente Madsen på 58 år fra Århus. Hver eneste dag besøger hun sin mor på 88, fordi moderen ganske enkelt ikke kan klare sig uden datterens hjælp. Moderen lider af knogleskørhed og er efter et fald blevet så dårlig, at hun nu får hjemmehjælp seks gange om dagen. Hun er også blevet udstyret med et nødkald, så hun kan kalde hjælp, hvis hun skulle falde, men også hvis hun bare skal på toilettet. Det er helt vildt, så dårlig hjemmehjælpen er blevet det sidste år. Jeg gruer for at blive gammel. Der kan gå tre kvarter, før der dukker nogen op, når min mor har kaldt. Og der kommer alt for mange forskellige mennesker hos min mor. Nogle gange er det seks forskellige på en dag, og dagen efter kommer der måske igen seks nye. Det er ikke mærkeligt, hvis gamle mennesker virker forvirrede. Ofte ved hjemmehjælperne heller ikke, hvad de skal hjælpe med. De har måske aldrig set min mor før og har intet fået at vide. Min mor kan jo slet ikke overskue det og får så heller ikke altid den hjælp, hun burde have. Bente Madsen mener, at hjemmehjælpen kunne gøres meget bedre ved at dele den op i mindre grupper, som knyttes til én ældre. Ugens højdepunkt er den private rengøringshjælp. Hun kommer til tiden. Jeg kan regne med hende, og jeg bliver aflastet, siger Bente Madsen, der også har hjem og familie at passe. Heldigvis i nærheden

12 er en 100 procent medlemsstyret forening. er uafhængig af religion og partipolitik danskere er medlemmer, og gør en frivillig indsats i s 230 lokalkomiteer landet over. Den enkelte ældre skal behandles som et ligeværdigt medmenneske med sin særlige baggrund og sit særlige behov Fra s visioner Nyropsgade Kbh. V. Tlf Fax internet: Redaktør Gerda Grønning (DJ) I redaktionen: Jes Michelsen (DJ) Indhold: politisk koordinator Olav Felbo og ældrepolitisk konsulent Sine Jensen Layout: Ann Scales Foto: Lars Svankjær, Ib Geertsen, Niels Nyholm Tryk: P. J. Schmidt Grafisk Oplag: Gengivelse kun tilladt med angivelse af kilde HJEMMEHJÆLP I TAL Godt ældre over 67 år fik i 2003 varig hjemmehjælp, i gennemsnit 5,5 time pr. uge. Mellem og er omfattet af muligheden for frit valg. Knap fik i 2003 kun praktisk hjælp, i gennemsnit 0,9 time pr. uge. Godt fik kun personlig pleje, i gennemsnit 6 timer pr. uge. Godt fik både praktisk hjælp og personlig pleje, i gennemsnit 8 timer pr. uge. Antallet af visiterede hjemmehjælpstimer til ældre over 67 faldt fra 2002 til Kilde: Danmarks Statistik 2003 Hvad siger loven? Kommunerne har ifølge lov om social service pligt til at yde hjemmehjælp i form af personlig og praktisk hjælp i hjemmet. Hjemmehjælpen skal give ældre og handicappede mulighed for at blive boende i eget hjem. Hjælpen skal ydes som en supplerende hjælp til opgaver, som den ældre midlertidigt eller varigt er ude af stand til eller har vanskeligt ved at udføre.

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Som hjemmehjælpsmodtager kan du nu selv vælge, hvem du vil have til at levere din hjemmehjælp. Du kan også få indflydelse på, hvilke

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Ældre Sagens undersøgelser Brugerundersøgelse: 48 kvalitative interview om: - GPS-alarmer - Robotstøvsugere - Træning - Badekabiner

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå på

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Frederikssund Kommune prioriterer, at borgerne kan blive ved med at være selvhjulpne og aktive. Derfor skal den personlige og praktiske hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Evaluering af Projekt Et godt Hverdagsliv En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Visitationsafdelingen og Hjemmepleje Vest August 2010 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Hjælpen skal medvirke til at øge din livskvalitet og muligheden for, at du igen kan klare dig selv.

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

- ekstra hjælp til dig

- ekstra hjælp til dig KLIPPEKORTKORT - ekstra hjælp til dig Inspirationskataloget er udarbejdet af Ældreområdet i Social og Sundhedsforvaltningen i Billund Kommune. 2 KLIPPEKORT - ekstra hjælp til dig Med Billund Kommunes Klippekort

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

- Vi bringer livskvalitet. Center for Sundhed & Ældre, Hjemmeplejen

- Vi bringer livskvalitet. Center for Sundhed & Ældre, Hjemmeplejen - Vi bringer livskvalitet Center for Sundhed & Ældre, Hjemmeplejen - Vi bringer livskvalitet Giv dig selv en tryg tilværelse. Vi har et godt øje til dig Vælg støtte fra Frederikshavn Kommune. Et godt øje

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen Evalueringsrapport Fleksible åbningstider i dagplejen Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning og baggrund... 3 Metodisk tilgang... 3 Resultater... 3 Kendskab til ordningen om fleksible åbningstider

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Hovedkonklusioner: 68% af de kommunalt ansatte medarbejdere og 62% af de regionalt ansatte medarbejdere r, at de har gode eller meget gode

Læs mere

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet?

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af JydskeVestkysten i samarbejde med FOA Sønderjylland. Figur 1 Figur 2: I alt har 516 svarpersoner svaret

Læs mere

Hver tredje kommune leverer kold mad én gang om ugen

Hver tredje kommune leverer kold mad én gang om ugen Hver tredje kommune leverer kold mad én gang om ugen ANALYSE AF KOMMUNERNES KVALITETSSTANDARDER FOR MADSERVICE TIL HJEMMEBOENDE ÆLDRE VISER, AT DER ER STORE REGIONALE FORSKELLE. I 37 af landets kommuner

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget 14-02-2012 Sagsnr. 2012-25259 Dokumentnr. 2012-135470 Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje

Læs mere

ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG

ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG fremtiden starter her... ÆLDREPLEJEN UNDER FORANDRING ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG I ÆLDREPLEJEN 1 ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG / Dansk Erhverv Augustl

Læs mere

Mere hjælp og velvære i hverdagen? Ring PRIVAT HJEMMEHJÆLP FÅ FASTE HJÆLPERE OG MULIGHED FOR EKSTRA YDELSER

Mere hjælp og velvære i hverdagen? Ring PRIVAT HJEMMEHJÆLP FÅ FASTE HJÆLPERE OG MULIGHED FOR EKSTRA YDELSER Mere hjælp og velvære i hverdagen? Ring 70 20 13 25 PRIVAT HJEMMEHJÆLP FÅ FASTE HJÆLPERE OG MULIGHED FOR EKSTRA YDELSER OPNÅ TRYGHED GENNEM KVALITET OG FASTE HJEMMEHJÆLPERE er en privat hjemmehjælpsvirksomhed.

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset, og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå

Læs mere

Sammen om det gode liv

Sammen om det gode liv Sammen om det gode liv Silkeborg Kommune Værdighedspolitik 2016-2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse...

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt DANSKE ÆLDRE I dette notat beskrives i korte træk den demografiske udvikling i Danmark og den danske ældrepleje. Notatet er inddelt i tre afsnit:

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014 Rapport Tilsyn med personlig og praktisk i hjemmeplejen September 2014 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Indholdsfortegnelse 1.0 Konklusion på tilsyn med personlig

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Indhold Målsætning for hjemmeboende...1 Hvordan søger du om hjælp?...2 Hvad omfatter tilbuddene?...2 Journalføring...3 Visitationsbesøg...3

Læs mere

Vi anstrenger os for at være din favorit

Vi anstrenger os for at være din favorit Vi anstrenger os for at være din favorit Fleksible og stabile løsninger Dansktalende hjemmehjælpere Døgnpleje Gratis hovedrengøring God tid til omsorg Hjælp til tiden Fleksibel hjemmehjælp, hvor du bestemmer!

Læs mere

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015 Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015 November 2015 BILAG Titel Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015_Bilag Udgiver

Læs mere

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger Eva Pedersen Kontorchef Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration

Læs mere

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Analyse for Ældre Sagen: Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Rapport Marts 2009 Indhold BAGGRUND, FORMÅL, METODE side 3 Del 1: KONKLUSION side 4-10 Del 2: DETAILRESULTATER side

Læs mere

Bilag: Borgerkommentarer

Bilag: Borgerkommentarer Behovstilfredshed Mener du, at du får den hjælp du har brug for? Hvis nej, hvorfor ikke: Det ville være dejligt hvis man fik pudset vinduer Ikke ok at sofaerne ikke støvsuges. Det er ikke tilstrækkeligt.

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt kommunalt tilsyn den 2. og 3. november Hjørring Kommune Leverandør: Distrikt Øst, Sindal

Tilsynsrapport. Uanmeldt kommunalt tilsyn den 2. og 3. november Hjørring Kommune Leverandør: Distrikt Øst, Sindal 1 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn den 2. og 3. november 2015 Hjørring Kommune 2015 Leverandør: Distrikt Øst, Sindal (personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og rehabilitering til borgere i eget

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune I Odder Kommune er vores mål, at flest mulige borgere er selvhjulpne og bevarer en aktiv og selvstændig hverdag. Du kan her læse om vores tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86 Generel Information Servicelovens 83, 83a, og 86 Indholdsfortegnelse Vision og målsætning med din hjælp 3 Rehabilitering: din selvhjulpenhed vores fokus 3 Velfærdsteknologi en støtte i hverdagen 4 Sådan

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 2 Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor April 2017 Frit valg for alle

Læs mere

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældre politikken 2 Forord Ældres forhold interesserer mange borgere og er derfor genstand for megen debat. Det er forståeligt, for selv små ændringer i vilkårene kan påvirke

Læs mere

Personlig pleje. Visitationskriterier

Personlig pleje. Visitationskriterier RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Sundhed - Omsorg Personlig pleje Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp ud fra dine behov og ud fra,

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp 1 Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp Faxe Kommune 2015 2 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune gennemført tilsyn med det formål at vurdere kvaliteten

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Brugercirkler. Borger. leverandør. Udsyn mod fremtidens velfærd. Pleje og Omsorg

Brugercirkler. Borger. leverandør. Udsyn mod fremtidens velfærd. Pleje og Omsorg Brugercirkler Borger og leverandør 1 Pleje og Omsorg Udsyn mod fremtidens velfærd Indhold FORORD... 3 RESUMÉ... 4 Kvalitativ undersøgelse... 5 Søde og dygtige hjælpere... 6 Aktiv pleje... 7 Kommunal qua

Læs mere

Kære PR-frivillig. Kender du nogen? Vi søger cases: Landsdækkende kampagne i uge 40: Pas på pårørende

Kære PR-frivillig. Kender du nogen? Vi søger cases: Landsdækkende kampagne i uge 40: Pas på pårørende Kære PR-frivillig Det ser ud til, at I kan bruge PR-nyhedsmailen. Vi har fået gode henvendelser fra jer spørgsmål, ønsker til hjælp med pressemeddelelser og mails med artikler, I har fået i pressen. Ikke

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstid 2015

Undersøgelse af arbejdstid 2015 Undersøgelse af arbejdstid 2015 HL s undersøgelse er gennemført som en totalundersøgelse blandt samtlige foreningens lærermedlemmer i perioden 28. januar til 3. marts 2015. I alt 811 har gennemført, hvilket

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere