Referat. Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00. Rådhuset Aabybro. Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00. Rådhuset Aabybro. Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren."

Transkript

1 Referat Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00 Rådhuset Aabybro Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren.

2 Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND FORSLAG OM KURSUS FOR ILDSJÆLE OG KVARTALSMØDER NEDSÆTTELSE AF ARBEJDSGRUPPER PRIORITERING AF SAGER TIL JANUAR RUNDEN ORIENTERING OM BEVILLING TIL LOKALSAMFUND FOR EVT

3 1 Orientering fra Formand Folkeskole satsning, suppeleret af repræsentanter fra de pågældende lokalområder Inge Pedersen, Per Lorenzen, Sigurd Christensen & Kim Kjeldsen orienterede om aktiviteterne i de berørte områder. Det blev fremhævet, at der er stor interesse for indsatsen og at der lokalt er mobiliseret mange i arbejdet på forskellige niveauer. Helle Bak Andreasen fremhævede at indsatsen har stor politisk prioritet og at man er velkommen til at henvende sig til forvaltningen omkring arbejdet. Noël Mignon fremhævede, at det er vigtigt at opstille målbare mål. Se mere på herunder lokalekontaktpersoner. Status på L-LAG og F-LAG Land LAG en er på plads og første ansøgningsrunde er 1. marts. Der er ikke etableret en Fiskeri LAG, Jammerbugt Kommune afventer nærmere information inden det besluttes hvad der er den bedste organisering. Status på kommende Landdistriktspolitik Først når forvaltningen har modtaget udviklingsplanerne fra de syv områder som arbejder med at integrere skole og lokaludvikling går arbejdet med Landdistriktspolitikken vers. 3.0 i gang. Kalender for møder i landdistriktsrådet Møder i landdistriktsrådet 1. juni kl. 17:00 Rådhuset Aabybro 12. september bustur (busrundtur 8:30) 19. oktober kl. 17:00 Rådhuset Aabybro Medio marts 1. kvartalsmøde 25. februar kl. 17:00 infomøde om puljeguiden, Fjerritslev Rådhus Der er endnu ikke truffet politiskafgørelse om administration og anvendelse af Ve-midler/Grønordning. Medarbejderne under kultur, fritid og landdistrikter flytter pr. 1 maj til Pandrup forvaltningshus, ledelsen er ikke afklaret. 2 Forslag om kursus for ildsjæle og kvartalsmøder Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget har besluttet, at der skal afholdes kvartalsvise temamøder. Møder som skal fungere som inspiration for kommunes foreninger, ildsjæle etc. Som et led heri foreslås, at der gennemføres en række kurser som sætter fokus på relevante temaer i relation til landdistriktsudvikling i løbet af

4 Firmaet "Jeanette Lund Kommunikation" har udviklet et konceptet "Landsby piloterne". Konceptet består af 8 kurser, med følgende temaer: Landsbyens identitet og omverden Rekruttering af frivillige Pressetræning - få de gode historier ud over kanten Landsbyens fysiske rammer Landsbyens sammenhold og nye tilflyttere Naturen i landsbyen Markedsføring af landsbyen Fundraising. Der er forskellige oplægsholdere på de enkelte kurser. Kurset er afviklet i Thisted Kommune og dermed afprøvet. Alle kurser holdes fra kl. 18 til 22. Der er plads til 20 på hvert kursus, det er muligt at deltage på et eller flere kurser. Kurset udbydes til foreninger, grupper og ildsjæle. Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget træffer på baggrund af Landdistriktsrådets indstilling beslutning om, hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med tilbuddet fra Jeanette Lund Kommunikation. I første kvartal vil der i marts blive afholdt et temamøde om bosætning i relation til bosætningskampagnen, som igangsættes i foråret På mødet i LDR vil dato for temamødet om bosætning blive fremlagt. Indstillingen Landdistriktsrådet bedes drøfte om Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget skal arbejde videre med kurset. Og i givet fald drøfte om de foreslåede temaer er relevante eller om der evt. er andre temaer, som skal indarbejdes i kursusrækken. Der var på mødet lidt forskellige synspunkter på forslaget At det er en god idé At der ikke i kalenderen er plads til flere møder, men godt at man kan udpege de temaer man vurderer interessant. Temaerne er for ordinære og bør skræddersys Jammerbugt Kommune. Lokalsamfundene har mere brug for en individuel konsulent. Temaerne er ikke tilstrækkelig innovative og kreative. 3

5 3 Nedsættelse af arbejdsgrupper På Landdistriktsrådets internat i november blev der fremsat forslag om, at der parrallet med de ordinære møder i landdistriktsrådet nedsættes arbejdsgrupper på tværs af lokalsamfundene. Arbejdsgrupperne kan arbejde med konkrete projekter, fungere som studiegrupper, erfaringsudveksling mv. Eventuelle arbejdsgrupper beslutter selv tema, formål, arbejdsform, organisering og varetager selvstændigt driften af arbejdsgrupperne. Politikere og forvaltning deltager ikke fast i arbejdsgrupperne, men kan deltage på opfordring i det omfang der er ressourcer hertil. Indstilling Landdistriktsrådet bedes drøfte forslaget, drøfte temaer og nedsætte arbejdsgrupper, herunder fastsætte første mødedato for de enkelte arbejdsgrupper. Per Lorenzen orienterede nærmere om forslaget og foreslog at der kunne nedsættes arbejdsgrupper omkring: landbyudvikling, infrastruktur, projektstyring, funding og innovation og idéudvikling. Det blev aftalt, at man via mails kan aftale evt. grupper. Navn Område Leo Kristensen Moseby Per Lorenzen Tranum Ole Nørgaard Ingstrup Flemming Dahl Kaas Dorte Krogh Thorup - Klim Anne Ringgren Trekroner Palle Nielsen Fjerritslev Jan Bolin Birkelse Kim Årestrup Pandrup Peter Lundtoft Halvrimmen Kim Kjeldsen Ørebro Jenny Hvid Skovsgaard Inge Pedersen Nørhalne Henrik Skjøtt Biersted Poul Thomsen Blokhus - Hune Kaj Jørgensen V. Hjermitslev Anni Stonor Saltum Brian Hyllested Arentsminde Susanne Knudsen Hjortdal Jens Villadsen Sdr. Saltum Flemming Krog Aabybro Karen Lauridsen Øland Carl Stefan Bauditz Brovst Lisbet Emmery Gjøl Helle Bak Andreasen Politiker Ib Nelleman Politiker Christian Hem politiker 4

6 Aysel Jørgensen politiker Susanne Møller Jensen Politiker 4 Prioritering af sager til januar runden Til januar runden til de kommunale kultur- og landdistriktsmidler har vi modtaget nedenstående ansøgninger se bilag for uddybende beskrivelse. Ansøger Tema Ansøgt beløb P Kettrup-Gøttrup Meninghedsråd, Ørebro Beboerforening, Ørebro Boldklub Koncert i Gøttrup grusgrav kr u Teaterforeningen Skovspillene Sommerspil ved Jægerum Sø kr Ørebro Boldklub m.fl. Aktivitetsmuligheder i Ørebro kr Arbejdsgruppen Påskeudstilling Bratskov Påskeudstillingen Bratskov kr Gruppen Kunst på Øland Kunst på Øland kr Egnssamlingen Projekt Multihuset kr Tranum Gymnastikforening Læskur til petaque banen kr Nørhalne Borgerforening Nørhalne stien - fase 1 kr V. Hjermitslev Borgerforening Forskønnelse i V. Hjermitslev kr Skovsgaard Boldklub Skovsgaard Beerfest kr u Biersted Idrætsforening m.fl. Mødestedet Bierstedet kr Musik i Han Herred Musik i Han Herred kr Samarbejdet Global Garden Party Global Garden Party kr u KFUM Spejderne Gjøl Bålhytte på Gjøl kr Attrup Borgerforening Grillfaciliteter i Attrup kr Destination Blokhus Kunstneriske urbane zoner kr Drøn gruppen Saltum Drøn etape 2 kr Musik Compagniet A The Bay kr u Indstilling Landdistriktsrådet bedes prioritere ansøgningerne fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Prioriteringen frem af skemaet oven for i kolonnen P, u=underskudsgaranti. 5

7 5 Orientering om bevilling til lokalsamfund for 2015 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsrådet har på deres møde januar bevilget kr. til Jammerbugt Kommunens 24 lokalsamfund jf. Jammerbugt Kommunes Landdistriktspolitik. De 24 lokal samfund er: Arentsminde, Biersted, Birkelse, Blokhus - Hune, Brovst, Fjerritslev, Gjøl, Halvrimmen, Hjortdal, Ingstrup, Kaas, Moseby, Nørhalne, Pandrup, Saltum, Sdr. Saltum, Skovsgaard, Thorup-Klim, Tranum, Trekroner, V. Hjermitslev, Øland, Ørebro og Aabybro. Principper for anvendelse og administration af bevillingen Bevillingen forudbetales, forstået således, at når opgørelsen for anvendelse af tidligere udbetalte tilskud afleveres og godkendes kan tilskuddet for 2015 udbetales. Opgørelsen underskrives af de tre personer, som er valgt til administration af tilskuddet. Opgørelse over anvendelse af tidligere udbetalte tilskud og anmodning om udbetaling skal være forvaltningen i hænde senest 1. marts, Udbetalingen foretages hurtigst muligt og senest en måned efter opgørelse over anvendelse af tidligere udbetalte tilskud og anmodning om tilskud er modtaget. Bevillingen administreres af lokalområdets medlem af Landdistriktsrådet plus yderligere to personer som repræsenterer to andre foreninger i lokalsamfundet. Alle vælges på mødet i lokalsamfundet jf. sagen "Revision af Jammerbugt Kommunes Landdistriktspolitik 2014". Lokalesamfundet skal oprette en særskilt konto til formålet. Udskrift af kontoen accepteres som opgørelse over anvendelse af bevillingen. Tilskuddet kan ikke indsættes på en privatkonto. Lokalsamfundet bestemmer selv, hvad tilskuddet skal bruges til. Dog kan tilskuddet ikke bruges til aflønning af lokale personer og bespisning. Tilskuddet kan dog godt anvendes til at afholde møder med kaffe og brød. Hvis uforbrugte midler i et budgetår skal overføres som opsparing til et større projekt, skal man inden 1. marts søge bevillingen overført. Bevillingen kan højst overføres for 3 år. Indstilling Landdistriktsrådet bedes tage orienteringen til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. 6

8 6 Evt. 7

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik Projektbeskrivelse efterår 2006 Referat af opstartsmødet i Skovsgård den 28.oktober 2006 Indhold 1 INDLEDNING...2 2 VISIONER

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900.

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Tilstede: Johannes Berggren Gjerningsstedet, Jørgen Møller GKIC, Gjern Lokalråd: Vagn Brostrup Jensen,

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån 1 161. Centralisering af IT-driften

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 10-09-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Henny Jacobsen, Poul Larsen, Brian Rasmussen,

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 6. juni 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

JHR og AKA FIA Juni 2015

JHR og AKA FIA Juni 2015 Til Økonomi- og erhvervsudvalget Høringssvar til væksttemaet ildsjæle Tirsdag den 26. maj dannede repræsentanter fra Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkøbing-Skjern Kulturcenter og en lang række organisationer

Læs mere

Referat Integrationsrådet"Uformelt brainstormingmøde" Onsdag d. 14. april 2010 Ballerup Rådhus, Udvalgsværelse 7, kl. 17.00 20.00

Referat IntegrationsrådetUformelt brainstormingmøde Onsdag d. 14. april 2010 Ballerup Rådhus, Udvalgsværelse 7, kl. 17.00 20.00 Referat Integrationsrådet"Uformelt brainstormingmøde" Onsdag d. 14. april 2010 Ballerup Rådhus, Udvalgsværelse 7, kl. 17.00 20.00 Tilstedeværende Medlemmer: Bilal Titrek (indtil kl. 18.30), Faizan Akbar,

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere