Servicekontrakter. Servicekontrakter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicekontrakter. Servicekontrakter"

Transkript

1 Servicekontrakter Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten vedr. servicekontrakter kan anvendes er der brug for hjælp til opsætning, henvises til afsnittet Opsætning sidst i denne vejledning. Opret servicekontrakt En kontrakt kan oprettes som et tilbud, som senere kan omdannes til en kontrakt, når kunden accepterer tilbudet. Eller du kan vælge at gå direkte til oprettelse af kontrakt uden først at oprette tilbud. I eksemplet her oprettes først et tilbud, som så godkendes og omdannes til en servicekontrakt. Størstedelen af felterne/funktionerne er de samme i både tilbud og kontrakt de felter/funktioner, der er ens, vil kun blive gennemgået under tilbud. Servicekontrakttilbud oprettes under Service Kontraktstyring Servicekontrakttilbud: 1

2 Tryk Ny for at oprette nyt kontrakttilbud og tast Enter for at udtage næste kontrakttilbudsnummer fra nummerserien angivet i serviceopsætningen. Hvis du har oprettet en eller flere kontraktskabeloner vil du blive spurgt, om du ønsker at anvende en skabelon til oprettelsen: Ved klik på Ja vises en oversigt over tilgængelige skabeloner marker ønsket skabelon og tast Enter for at oprette ved hjælp af skabelonen. Herved overføres de oplysninger, der er indmeldt på skabelonen, til tilbudet som forslag, dvs. oplysningerne kan altid overskrives. 2

3 Oversigtspanelet Generelt Feltet Debitornr. Debitor er den kunde, som ejer de maskiner, som skal indgå i servicekontrakten. Det er ikke altid debitor, som skal modtage fakturaerne vedr. kontrakten faktureringsdebitor angives på oversigtspanelet Fakturering og kan være forskellig fra debitornr. Feltet Kontraktgruppekode I feltet kan du angive at kontrakttilbudet tilhører en bestemt kontraktgruppe. Kontraktgrupperne skal være oprettet under Service Kontraktstyring Opsætning Servicekontraktgrupper. På kontraktgruppen har du mulighed for at definere en kontraktrabat, som kun gælder for serviceordrer, der er tilknyttet en kontrakt. Feltet Sælgerkode Her kan du angive en sælger, som er ansvarlig for kontrakttilbudet. Hvis du i serviceopsætning har angivet at sælger er obligatorisk, skal feltet udfyldes. Feltet Tilbudstype I dette felt vises servicekontrakttilbuddets type. Der er otte indstillinger: Tilbud 1, Tilbud 2, Tilbud 3, Tilbud 4, Tilbud 5, Tilbud 6, Tilbud 7 og Tilbud 8. Du kan bruge feltet som hjælp til at oprette et kontrakttilbud, som kunden kan acceptere. Hver gang du forelægger kontrakttilbuddet for kunden, og kunden ønsker yderligere ændringer, vælger du en tilbudstype med et højere nummer. Hvis du samtidig arkiverer kontrakttilbuddet (funktionsknappen Arkiver kontrakttilbud), har du en kopi af tilbuddet for hver tilbudstype, du har brugt. Feltet Startdato Feltet indeholder servicekontraktens startdato, dvs. den dato, hvor servicekontrakten gælder fra. Du kan ikke ændre denne dato, hvis servicekontrakten er blevet 3

4 faktureret. Når du indsætter en dato i dette felt, beregnes datoen i feltet Næste faktureringsdato automatisk (oversigtspanelet Fakturadetaljer). Feltet Status Dette felt vises status for servicekontrakten eller kontrakttilbuddet. Der er 3 indstillinger: Tom - Den normale status for et kontrakttilbud. Underskrevet - Den normale status for en servicekontrakt, som kunden har godkendt og skrevet under. Der angives automatisk Underskrevet i feltet Status, når du konverterer et kontrakttilbud til en servicekontrakt. Dvs. denne status kan ikke anvendes på tilbudet som sådan. Annulleret - Dette er status for et annulleret kontrakttilbud eller en annulleret servicekontrakt. Feltet Ansvarscenter Her kan du angive det ansvarscenter, som kontrakten er tilknyttet. Hvis kunden er knyttet til et ansvarscenter, kopieres koden automatisk fra debitor, når du udfylder feltet Debitornr. Ellers kopieres koden fra feltet Ansvarscenter i Virksomhedsoplysningerne. Feltet Ændringsstatus Åben er den normale status for et kontrakttilbud. Når servicekontrakten er underskrevet, angives værdien i feltet Ændringsstatus automatisk til Låst. Hvis du vil ændre oplysningerne i servicekontrakten eller i servicekontrakttilbuddet, skal du først ændre status i servicekontrakten eller servicekontrakttilbuddet fra Låst til Åben. Bemærk! Det er ikke muligt at oprette salgsfakturaer for en oprettet servicekontrakt, der har ændringsstatus Åben. Når kontrakten eller kontrakttilbuddet er blevet ændret, skal du derfor huske at ændre status tilbage til Låst for at gøre det muligt igen at oprette salgsfakturaer og poster for servicekontrakten. Ellers vil de ændringer, du har foretaget, ikke blive anvendt. Oversigtspanelet Fakturering 4

5 Feltet Faktureres til kundenr. Dette felt indeholder nummeret på den kunde, du vil sende fakturaen, der er knyttet til servicekontrakten, til. Feltet Servicekontraktkontogruppe Feltet indeholder den kode, der hører til servicekontraktkontogruppen. Når du angiver en kode i feltet, kædes servicekontrakten sammen med den finanskonto, hvor du vil bogføre den. Felterne Kode Her kan du angive en dimensionsværdikode for dokumentlinjen. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil vælge mellem de dimensionsværdikoder, du har oprettet i vinduet Dimensionsværdier. Feltet Betalingsbetingelseskode I feltet vises betalingsbetingelseskoden for kunden i servicekontrakten. Oplysningerne kopieres automatisk fra tabellen Debitor, når du udfylder feltet Debitornr. Feltet Valutakode I feltet vises valutakoden for beløbene i servicekontrakten. Koden kopieres automatisk fra tabellen Debitor, hvis feltet Faktureres til kundenr. er udfyldt. Eller kopieres koden automatisk fra tabellen Debitor, når feltet Debitornr. udfyldes. Oversigtspanelet Levering 5

6 Feltet Leveringsadressekode I feltet vises leveringsadressekoden for kunden i servicekontrakten. Koden bruges, hvis kunden har flere leveringsadresser. Oversigtspanelet Service Feltet Servicezonekode Dette felt indeholder koden for servicezonen for leveringsadressen på kunden i servicekontrakten. Hvis der ikke er angivet en leveringsadresse på kunden, kopieres koden automatisk fra tabellen Debitor, når du udfylder feltet Navn Hvis der er angivet en leveringsadresse, kopieres koden automatisk fra tabellen Leveringsadresse, når du udfylder feltet Leveringsadressekode Feltet Serviceperiode Dette felt indeholder standardserviceperioden for maskinerne i servicekontrakten. Serviceperioden kan ikke være længere end fakturaperioden i kontrakthovedet, hvis afkrydsningsfeltet Faktura efter endt service er markeret. Bemærk, at dette felt skal udfyldes, inden du føjer maskiner til kontrakttilbuddet. Feltet Første servicedato I feltet vises datoen for den første forventede reparation af maskinerne i servicekontrakten. Inden du kan føje maskiner til kontrakttilbuddet, skal du udfylde dette felt. 6

7 Feltet Svartid (timer) Dette felt indeholder svartiden for servicekontrakten. Når du føjer maskiner til servicekontrakten, bruges oplysningerne i dette felt som standardværdi i feltet Svartid (timer) for servicekontraktlinjerne. Dette sker dog kun, hvis værdien i dette felt er mindre end værdien i feltet Svartid (timer) for den tilsvarende maskine i tabellen Maskine. Feltet Serviceordretype I feltet kan du angive en serviceordretype, som automatisk bliver tildelt serviceordrer, der er knyttet til denne servicekontrakt. Feltet Ingen Service Hvis du markerer feltet vil kørslen Opret kontraktserviceordrer under Periodiske aktiviteter overspringe kontrakten, dvs. der dannes ikke serviceordrer. Denne facilitet kan anvendes til eksempelvis en kontrakt, hvor der udelukkende skal faktureres ydelser, som er fastlagt i kontrakten, f.eks. et fast, månedligt beløb. Feltet Maks. Timetæller Feltet er et oplysningsfelt, som kan anvendes til registrering af hvor mange timer en maskine maksimalt må køre. Feltet Opret ekstra serviceordre Hvis feltet er markeret vil der blive dannet en ekstra serviceordre til kunden, når du kører kørslen Opret kontraktserviceordrer (under Service Kontraktstyring Periodiske aktiviteter). Den ekstra serviceordre kan anvendes f.eks. i forbindelse med fastpriskontrakter, således at montøren kan anvende den ekstra serviceordre til eventuelle ekstra reparationer, der udføres men som ikke er omfattet af kontrakten. Hvis serviceordren ikke anvendes, skal ordren manuelt slettes igen af brugeren. Oversigtspanelet Fakturadetaljer 7

8 Feltet Årligt beløb Det beløb der årligt skal udfaktureres. Feltet opdateres fra servicekontraktlinjerne og anvendes til at beregne faktureringsbeløb pr. periode. Hvis feltet Tillad beløb, der ikke stemmer ikke er markeret, er oplysningerne i feltet altid lig med oplysningerne i feltet Beregnet årligt beløb. Feltet Tillad beløb, der ikke stemmer Hvis feltet ikke er markeret, kopieres oplysningerne i feltet Beregnet årligt beløb automatisk til feltet Årligt beløb i servicekontrakten eller kontrakttilbuddet. Ellers ændres feltet Årligt beløb ikke automatisk og skal udfyldes manuelt. Dette betyder, at det er muligt at have linjebeløb og et årligt beløb, der ikke stemmer Feltet Beregnet årligt beløb Feltet Beregnet årligt beløb indeholder summen af felterne Linjebeløb på alle kontraktlinjer, der tilhører servicekontrakten eller kontrakttilbuddet. Oplysningerne i feltet kopieres til feltet Årligt beløb, hvis feltet Tillad beløb, der ikke stemmer ikke er markeret. Feltet bruges også i den automatiske fordelingsproces. Indholdet af feltet beregnes og opdateres automatisk. Feltet Faktureringsperiode Feltet indeholder fakturaperioden for servicekontrakten. Der er seks indstillinger: Måned, To måneder, Kvartal, Halvår, År og Ingen. Hvis du f.eks. vælger To måneder i dette felt, bliver denne servicekontrakt automatisk faktureret hver anden måned, når du udfører kørslen Opret kontraktfakturaer (under periodiske aktiviteter). Feltet Næste faktureringsdato Feltet indeholder den næste faktureringsdato for servicekontrakten. Datoen beregnes automatisk ud fra feltet Faktureringsperiode. Hvis servicekontrakten er forudbetalt, indsættes den første dato i den næste faktureringsperiode automatisk i dette felt. 8

9 Hvis servicekontrakten ikke er forudbetalt, indsættes den sidste dato i den næste faktureringsperiode automatisk i dette felt. Feltet Periodebeløb I feltet vises det beløb, der vil blive faktureret for hver faktureringsperiode for servicekontrakten. Oplysningerne i feltet beregnes og opdateres automatisk ud fra felterne Årligt beløb og Faktureringsperiode. Feltet Næste faktureringsperiode Feltet viser den næste fakturaperiode for servicekontrakten. (Periodens start- og slutdato). Når du angiver en dato i feltet Startdato (oversigtspanelet Generelt), angives automatisk den første dag i den måned, der begynder efter startdatoen, som første dato i perioden. Slutdatoen beregnes automatisk ud fra feltet Faktureringsperiode. Når du fakturerer servicekontrakten, opdateres feltets indhold automatisk. Feltet Forudbetalt Feltet er deaktiveret, hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Faktura efter endt service. Når afkrydsningsfeltet er markeret, betyder det, at servicekontrakten er forudbetalt. Når du fakturerer kontrakten, indsættes serviceposterne automatisk for hver måned i faktureringsperioden. Når du bogfører fakturaen for den forudbetalte kontrakt, overføres de indbetalte beløb automatisk til forudbetalingskontoen. Derefter bogfører du forudbetalte kontraktposter hver måned på resultatopgørelseskontoen, og der oprettes automatisk yderligere serviceposter. Når du bogfører en faktura for en kontrakt, der ikke er forudbetalt, overføres de indbetalte beløb automatisk direkte til resultatopgørelseskontoen, og der oprettes yderligere serviceposter. Hvis servicekontrakten er forudbetalt, fakturerer du kunden for servicekontrakten i begyndelsen af hver faktureringsperiode. Hvis kontrakten ikke er forudbetalt, fakturerer du kunden i slutningen af hver faktureringsperiode. Feltet Kreditnotaer automatisk Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, betyder det, at der automatisk oprettes en kreditnota, når du fjerner en kontraktlinje fra servicekontrakten under visse betingelser. Det drejer sig om følgende betingelser: 1) Kontrakten er forudbetalt. 2) Kontrakten er detaljeret. 3) Der findes mindst én bogført faktura for servicekontrakten. Feltet Faktura efter endt service Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, betyder det, at du kun kan fakturere servicekontrakten, hvis du har bogført en serviceordre, der er knyttet til 9

10 kontrakten, siden du sidst fakturerede kontrakten. Feltet er deaktiveret, hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Forudbetalt. Feltet Kombiner fakturaer Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, betyder det, at fakturaer for denne servicekontrakt skal kombineres med fakturaer for andre servicekontrakter, hvor samme kunde skal faktureres. De fakturaer, hvor samme kunde skal faktureres, og som du har valgt skal samles i én faktura, når du udfører kørslen Opret kontraktfakturaer, bliver automatisk kombineret i én faktura. Feltet Kontraktlinjer på faktura Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, betyder det, at kontraktlinjerne for denne servicekontrakt skal vises som tekstlinjer på den faktura, der oprettes, når du fakturerer kontrakten, foruden oplysningerne på kontrakthovedet. Hvis feltet ikke markeres, bliver kun oplysningerne på servicekontrakthovedet taget med i fakturaen. Feltet Ingen salgsfakturering Hvis du markerer feltet vil kørslen Opret kontraktfakturaer under Periodiske aktiviteter overspringe kontrakten, dvs. der dannes ikke ydelsesfakturaer på kontraktbeløb. Denne facilitet kan anvendes til eksempelvis en kontrakt, hvor der udelukkende skal faktureres de serviceordrer, som er tilknyttet kontrakten. Oversigtspanelet Prisregulering Feltet Prisreguleringsperiode Feltet indeholder prisopdateringsdatoen for servicekontrakten. Den angiver, hvor ofte beløbene i servicekontrakten skal opdateres. Feltet Dato for næste prisregulering Feltet indeholder den næste dato, hvor kontraktpriserne skal opdateres. Oplysningerne i dette felt bruges automatisk, når du udfører kørslen Opdater kontraktpriser under Periodiske aktiviteter. 10

11 Feltet Prisforhøjelseskode Feltet indeholder den standardtekstkode, der udskrives på salgsfakturaer til servicekontrakten for at underrette kunden om, at priserne for kontrakten er blevet opdateret, siden den sidst blev faktureret. Oversigtspanelet Detaljer Feltet Udløbsdato Dette felt indeholder den dato, hvor servicekontrakten udløber, dvs. når servicekontrakten ikke længere er gyldig. Værdien for feltet kopieres automatisk til feltet Udløbsdato for kontrakt for en netop tilføjet servicekontraktlinje. Hvis dette felt er udfyldt på servicetilbuddet, kopieres værdien automatisk til feltet Udløbsdato i kontrakthovedet, når det konverteres fra kontrakttilbuddet. Datoen i dette felt må ikke være tidligere end værdien i feltet Startdato i tabellen Servicekontrakthoved. Feltet Maks. pris pr. arbejdsenhed Dette felt indeholder den maksimale salgspris, der kan angives for en ressource (f.eks. en tekniker) på alle servicefakturalinjer i serviceordrer, der tilhører servicekontrakten. Hvis du registrerer en ressource på en servicefakturalinje, som har en højere salgspris end Maks. pris pr. arbejdsenhed, angives Salgspris i tabellen Servicefakturalinje automatisk med oplysningerne fra feltet Maks. pris pr. arbejdsenhed. Feltet Accept før I feltet vises den dato, inden hvilken kunden skal acceptere kontrakttilbuddet. Feltet Sandsynlighed I feltet vises, hvor sandsynligt det er, at kunden godkender servicekontrakttilbuddet. Angiv maskiner til servicekontrakter Når oplysningerne i kontrakthovedet er udfyldt skal du indmelde de maskiner som kontrakten skal omfatte. Dette gøres i oversigtspanelet Linjer i billedets midterste del: 11

12 Du kan kun vælge maskiner, som tilhører den debitor, du har angivet på oversigtspanelet Generelt. Ved tryk på F4 i feltet Maskinnr. vises debitors maskiner. Samme maskine kan optræde flere gange på samme kontrakt, hvis der er behov herfor, f.eks. hvis der skal udføres to forskellige typer service med forskelligt tidsinterval. Hvis samme maskine er oprettet f.eks. 2 gange på en kontrakt, vil der ved dannelse af serviceordrer til kontrakten blive dannet én serviceordre til den pågældende maskine, med 2 maskinlinjer på. Hver kontraktlinje indeholder oplysninger om enten en maskine eller en tekstbeskrivelse, der er en del af kontrakten. Oplysningerne indeholder nummeret på maskinen og varen, dens tekstbeskrivelse, dens serienummer, linjebeløbet og linjerabatbeløbet, hvornår servicen på kontraktlinjen starter, og hvornår den udløber osv. Beløb på servicekontraktlinjerne angives i den kildevaluta, som er angivet i feltet Valutakode på oversigtspanelet Fakturering. Hvis du på den enkelte maskine har indmeldt servicekontraktoplysninger, vil kontraktkostpris, kontraktværdi og kontraktrabat automatisk blive hentet herfra. Der skal angives en linjeværdi for hver service artikel. Feltet Linjebeløb opdaterer automatisk feltet Årligt beløb på oversigtspanelet Fakturadetaljer. Er der flere linjer summeres disse priser i feltet. Du kan også for hver maskinlinje angive hvor mange timer der går fra oprettelsen af serviceordren til det tidspunkt, hvor reparationsstatus for maskinen ændres fra Oprettet til I arbejde. Oplysningerne kopieres automatisk fra feltet Serviceperiode i kontrakthovedet (oversigtspanelet Service). Du kan ændre oplysningerne i feltet, men hvis afkrydsningsfeltet Faktura efter endt service er markeret på kontrakthovedet, må feltets værdi dog ikke være større end værdien i feltet Faktureringsperiode på kontrakthovedet. 12

13 I kolonnen Næste planlagte servicedato vises datoen for den næste planlagte reparation af maskinen, der er med i kontrakten. Værdien i feltet ændres automatisk, når ordren, der tilhører kontrakten, er bogført. Til hver maskinlinje er der mulighed for at tilknytte et servicekit. Hvis du indsætter et kit på linjen vil de varer og ressourcer, som indgår i kittet automatisk blive oprettet på serviceordrer der oprettes via Kontraktstyring Periodiske aktiviteter - Opret kontraktserviceordrer. Du indsætter et kit ved at klikke på funktionsknappen Servicekit Indsæt. (Sletning foretages ved i oversigtspanelet Linjer at vælge Linje Servicekit Slet). På hver maskinlinje er der også mulighed for at påføre en fejlområdekode koden vil blive overført til de serviceordrer, der dannes via Periodiske aktiviteter Opret kontraktserviceordrer. Hvis der skal tilknyttes servicerabat til kontrakten gøres dette via knappen Tilbud Servicerabatter. Hvis kontrakttilbudet er oprettet ved hjælp af en skabelon, og der til skabelonen er knyttet servicerabat, vil disse automatisk være overført til kontrakttilbudet. Du kan angive rabat på reservedele i bestemte maskingrupper, på arbejde, der udføres af ressourcer i bestemte ressourcegrupper, og på bestemte omkostninger. Kontraktbetingelser Fra Servicekontrakttilbud er der via knappen Tilbud adgang til kontraktbetingelserne, hvor man kan oprette eller redigere i betingelserne. Hvis Servicekontrakttilbuddet er oprettet vha. en skabelon, kopieres Kontraktbetingelserne herfra og kan efterfølgende redigeres, uden at Kontraktbetingelserne på Skabelonen berøres herved. Kontraktbetingelserne kopieres automatisk til Kontrakten, ved brug af Opret Kontrakt. Overfør til endelig kontrakt Når kontrakttilbudet er færdiggjort og alle detaljer er på plads, og kunden forhåbentlig har accepteret tilbudet, skal du overføre tilbudet til en endelig kontrakt. 13

14 Dette gøres ved at klikke på funktionsknappen Opret kontrakt. Herved fremkommer en boks, hvor du skal bekræfte, at du vil oprette den endelige kontrakt. Hvis startdato på kontrakten ligger før næste faktureringsperiode i kontrakttilbudshovedet, vil der fremkomme yderligere en dialogboks, hvor du kan be- eller afkræfte perioden. Denne dialogboks fremkommer dog ikke, hvis du har markeret feltet Ingen salgsfakturering på oversigtspanelet Fakturadetaljer. Når perioden er bekræftet bliver kontrakttilbuddet flyttet fra menupunktet Kontrakttilbud og ligger i stedet under menupunktet Kontrakter. Det overførte kontrakttilbud får nu status Underskrevet og ændringsstatus Låst. Den dannede faktura for den første periode i kontrakten (blev dannet i forb. med overførsel fra tilbud til kontrakt, jvf. ovenfor) finder du under Service Kontraktstyring Servicefakturaer. Ydelsen på fakturaen fremgår som en samlet sum for alle kontraktlinjer. Beløbet pr. linje beregnes som (linjebeløb/antal dage i året)*antal dage i startperioden. Periodiske aktiviteter Under Service Kontraktstyring Periodiske aktiviteter findes 5 kørsler, som kan køres efter behov. Der er tale om følgende kørsler: Opret kontraktserviceordrer Opret kontraktfakturaer Fjern servicekontraktlinjer Bogfør forudbetalte servicekontraktposter Opdater servicekontraktsalgsbeløb Opret kontraktserviceordrer Du kan bruge denne kørsel til at oprette serviceordrer til servicekontrakter, som omfatter maskiner, der er forfaldne til service. Du kan også bruge kørslen til at udskrive en kontrolrapport. Når du udfører kørslen for at oprette kontraktserviceordrer, oprettes der serviceordrer til de maskiner, hvor næste planlagte servicedato ligger 14

15 inden for den angivne periode. Kontrolrapporten indeholder oplysninger om kontrakterne, maskinerne og de serviceordrer, der bliver oprettet til den dato, du har angivet. Du kan definere, hvad der skal inkluderes i kørslen ved at angive filtre. Du kan indsætte flere felter under oversigtspanelet Servicekontrakthoved ved at klikke på Tilføj filter og derefter vælge det ønskede felt ved at klikke på pilen. Du kan også bestemme, hvad der skal vises i kørslen ved at udfylde felterne under oversigtspanelet Indstillinger. Oversigtspanelet Indstillinger Startdato: Indtast startdatoen i den periode, du vil oprette kontraktserviceordrer for. Kørslen vil omfatte kontrakter, hvor næste planlagte servicedato er på eller efter denne dato. Slutdato: Indtast slutdatoen i den periode, du vil oprette kontraktserviceordrer for. Kørslen vil omfatte kontrakter, hvor næste planlagte servicedato er på eller før denne dato. 15

16 Handling: Marker Opret serviceordrer, hvis serviceordrerne skal oprettes ved kørslen. Marker Kun udskrift, hvis du kun vil udskrive en kontrolrapport, der er baseret på de valgte kriterier. Oversigtspanelet Servicekontrakthoved Kontraktnr.: Her kan du angive de kontraktnumre, som skal med i kørslen. Bemærk, at hvis du har markeret feltet Ingen service på kontrakten (oversigtspanelet Service), vil der ikke blive dannet serviceordrer til en kontrakt. Klik på OK for at starte kørslen. Bemærk at hvis der på samme kontrakt er to kontraktlinjer med samme maskinnummer, men med forskellig periode, vil kun den kontraktlinje med længst serviceperiode blive overført til serviceordre. Næste Serviceperiode opdateres på alle kontraktlinjer (samme kontrakt) der vedrører den pågældende maskine og hvor løbetiden er enten den samme eller kortere. Alle kontraktserviceordrer markeres som Kvik Ordre forudsat at der kun er én maskine på kontrakten (Kvik kan kun håndtere én Maskinlinje). Opret servicekontraktfakturaer Du kan bruge denne kørsel til at oprette salgsfakturaer i forbindelse med servicekontrakter, som er forfaldne til fakturering. Du kan også bruge kørslen til at udskrive en kontrolrapport. Når du udfører kørslen for at oprette salgsfakturaer, udfyldes de relevante felter automatisk på den oprettede salgsfaktura med oplysninger fra Servicekontrakten. I kontrolrapporten vises kontraktnumrene, kundenumrene, kontraktfaktureringsperioder og -beløb, næste faktureringsdatoer og numrene på de salgsfakturaer, der oprettes, og de eventuelle fejl, der opstår. Ændringsstatus for kontrakter skal være Låst for at de medtages i kørslen. Du kan definere, hvad der skal inkluderes i kørslen ved at angive filtre. Du kan indsætte flere felter under oversigtspanelet ved at klikke på Tilføj 16

17 filter og derefter klikke på pilen.. Du kan også bestemme, hvad der skal vises i kørslen ved at udfylde felterne under oversigtspanelet Indstillinger. Oversigtspanelet Indstillinger Bogføringsdato: Angiv den dato, du vil bruge som bogføringsdato på de oprettede salgsfakturaer. Fakturer til dato: Indtast den dato, indtil hvilken du vil fakturere kontrakter. Kørslen vil omfatte kontrakter, hvor næste faktureringsdato er på eller inden denne dato. Handling: Marker feltet Opret fakturaer, hvis fakturaerne skal oprettes ved kørslen. Marker Kun udskrift, hvis du kun vil udskrive en kontrolrapport, der er baseret på de valgte kriterier. Oversigtspanelet Servicekontrakthoved 17

18 Faktureres til kundenr.: Her kan du vælge de faktureringskundenumre, der skal med i kørslen. Kontraktnr.: Her kan du angive de kontraktnumre, der skal med i kørslen. Bemærk, at hvis du har markeret feltet Ingen salgsfakturering på kontrakten (oversigtspanelet Fakturadetaljer), vil der ikke blive dannet salgsfakturaer til en kontrakt. Klik på OK for at starte kørslen. Fjern servicekontraktlinjer Du kan bruge denne kørsel til at fjerne udløbne kontraktlinjer fra servicekontrakter. Du kan også bruge kørslen til at udskrive en kontrolrapport. Når du udfører kørslen for at fjerne udløbne linjer fra kontrakter, fjernes de kontraktlinjer, der har kontraktudløbsdato op til den angivne dato, og der oprettes kreditnotaer, hvor det er påkrævet (kræver at der er ja til feltet Kreditnotaer automatisk på oversigtspanelet Fakturadetaljer). Kontrolrapporten viser kontraktnumrene, de fjernede maskiner, kontraktudløbsdatoen og antallet af kreditnotaer, der vil blive oprettet. Du kan definere, hvad der skal inkluderes i kørslen ved at angive filtre. Du kan angive yderligere felter under oversigtspanelet Servicekontraktlinje ved at klikke på Tilføj filter og derefter klikke på pilen. 18

19 Oversigtspanelet Indstillinger Fjern linjer til: Indtast den dato, indtil hvilken du vil fjerne kontraktlinjer. Kørslen vil omfatte kontraktlinjer, hvor kontraktudløbsdatoen er på eller inden denne dato. Årsagskode: Her kan du vælge årsagskoden for fjernelsen af linjerne fra kontrakten. Handling: Marker feltet Slet linjer, hvis linjerne skal fjernes fra kontrakten under kørslen. Marker Kun udskrift, hvis du kun vil udskrive en kontrolrapport, der er baseret på de valgte kriterier. Oversigtspanelet Servicekontraktlinje Kontraktnr.: Her kan du vælge de kontraktnumre, som skal med i kørslen. Maskinnummer: Her kan du vælge de maskinnumre, som skal med i kørslen. 19

20 Klik på OK for at starte kørslen. Bogfør forudbetalte servicekontraktposter Du kan bruge denne kørsel til at overføre forudbetalte beløb for servicekontraktposter fra forudbetalingskonti til resultatopgørelseskonti. Du kan også bruge kørslen til at udskrive en kontrolrapport. Når du udfører kørslen for at bogføre forudbetalte kontraktposter, bogføres posterne med forudbetalingskontiene på resultatopgørelseskonti. Kontrolrapporten viser kontraktnumre, maskiner, kontonumre og bogførte beløb. Du kan definere, hvilke ordrer der skal med i rapporten, ved at angive filtre. Du kan angive yderligere felter under oversigtspanelet Servicepost ved at klikke på Tilføj filter og derefter klikke på pilen. Oversigtspanelet Indstillinger Bogfør indtil dato: Indtast den dato, indtil hvilken du vil bogføre forudbetalte poster. Kørslen vil omfatte de serviceposter, hvor bogføringsdatoen er på eller inden denne dato. 20

21 Bogføringsdato: Angiv den dato, du vil bruge som bogføringsdato på serviceposterne. Handling: Marker feltet Bogfør forudbet. Transaktioner, hvis de forudbetalte poster skal bogføres ved kørslen. Marker Kun udskrift, hvis du kun vil udskrive en kontrolrapport, der er baseret på de valgte kriterier. Oversigtspanelet Servicepost Servicekontraktnr.: Her kan du vælge de servicekontraktnumre, som skal med i kørslen. Klik på OK for at starte kørslen. Opdater servicekontraktsalgsbeløb Du kan bruge denne kørsel til at regulere de priser på servicekontrakter, der har behov for regulering. Du kan også bruge kørslen til at udskrive en kontrolrapport. Når du udfører kørslen for at opdatere kontraktpriserne, bliver maskinernes kontraktværdi opdateret som angivet, og de relevante beløb på servicekontrakten og de involverede maskiner bliver genberegnet. Kontrolrapporten viser kontraktnumrene, kundenumrene, kontraktbeløbene, prisreguleringsprocenterne og de fejl, der evt. opstår. Du kan definere, hvad der skal inkluderes i kørslen ved at angive filtre. Du kan indsætte flere felter under oversigtspanelet Servicekontrakthoved ved at klikke på Tilføj filter og derefter på pilen. Oversigtspanelet Indstillinger Opdater til dato: Indtast den dato, indtil hvilken du vil opdatere priserne. Kørslen vil omfatte kontrakter, hvor datoen for næste prisregulering er på eller inden denne dato. Prisreguleringspct.: Angiv prisreguleringen i procent for maskiners kontraktværdier. Handling: Marker feltet Opdater kontraktpriser, hvis prisreguleringen skal ske ved kørslen. Marker Kun udskrift, hvis du kun vil udskrive en kontrolrapport, der er baseret på de valgte kriterier. Oversigtspanelet Servicekontrakthoved 21

22 Kontraktnr.: Her kan du angive de kontraktnumre, der skal med i kørslen. Varefilter: Her kan du angive de varer, der skal med i kørslen. Klik på OK for at starte kørslen. Ændring af kontrakter Når et kontrakttilbud er omdannet til en endelig kontrakt er der fortsat mulighed for at opdatere kontrakten med ændringer. Du har mulighed for at fakturere kontrakten direkte tilføje maskiner (kontraktlinjer) fjerne maskiner (kontraktlinjer) ændre kundenummer annullere kontrakten opdatere kontraktpriser oprette kreditnotaer Fakturere en kontrakt direkte Du kan fakturere en kontrakt direkte fra kontraktvinduet, såfremt næste fakturadato på kontrakten ligger før arbejdsdatoen. Ændringsstatus for kontrakten skal være Låst. Feltet Ingen salgsfakturering må ikke være markeret. Klik på funktionsknappen Opret servicefaktura. Herved fremkommer der en dialogboks, hvor du skal bekræfte at du ønsker at oprette en faktura. Herudover har du mulighed for at oprette servicekontraktfakturaer under Periodiske aktiviteter. Tilføje maskiner (kontraktlinjer) Hvis en kunde har købt en ny maskine, som skal medtages på en eksisterende servicekontrakt, kan du anvende følgende fremgangsmåde (maskinen skal være oprettet i systemet): Find den servicekontrakt, hvor den nye maskine skal tilføjes. Klik på funktionsknappen Åbn kontrakt for at få lov til at ændre. 22

23 Tilføj maskinen som en ny kontraktlinje. Klik på funktionsknappen Lås kontrakt. Dette er meget vigtigt, da der ellers ikke vil blive dannet fakturaer under Periodiske aktiviteter. Fjerne maskiner (kontraktlinjer) Hvis maskine skrottes og derfor skal fjernes fra en servicekontrakt kan du anvende følgende fremgangsmåde: Find den servicekontrakt, som maskinen skal slettes fra. Klik på funktionsknappen Åbn kontrakt for at få lov til at ændre. Find linjen med den pågældende maskine og indtast kreditnotadato og udløbsdato for kontrakt på linjen. Klik på funktionsknappen Fjern kontraktlinjer. Herved kaldes samme funktion som under Periodiske aktiviteter, blot er bestillingsbilledet forudfyldt med det aktuelle kontraktnr. Udfyld felterne på de to oversigtspaneler som ønsket og start derefter kørslen. Alternativt kan du slette kontraktlinjen manuelt med funktionsknappen Slet. Klik på funktionsknappen Lås kontrakt. Dette er meget vigtigt, da der ellers ikke vil blive dannet fakturaer under Periodiske aktiviteter. Ændring af kundenummer Ændring af kundenummer på en kontrakt foretages ved at gå ind på kontrakten og vælge funktionsknappen Skift debitor på fanen Handlinger i båndet. Kontraktens status skal være åben for at du kan vælge kørslen. Behov for at ændre kundenummer kan f.eks. opstå i forbindelse med virksomhedsovertagelse. Bemærk! Kun ikke-annullerede kontrakter tages i betragtning. Status for kontrakttilbud tages ikke i betragtning. Hvis en maskine, der er med i en servicekontrakt, er registreret i andre kontrakter, der tilhører debitoren, ændres indehaveren af alle maskinrelaterede kontrakter og alle kontraktrelaterede maskiner automatisk. 23

24 For eksempel: Maskine nr. 8 kan f.eks. være medtaget i kontrakterne SC00003 og SC Kontrakten SC00015 indeholder også maskine nr. 15, som også findes i kontrakten SC I dette tilfælde ændres debitoren for alle tre kontrakter og alle maskiner. Kontraktnr.: Her kan du se kontrakt- eller tilbudsnummeret. Hvis den eksisterende debitor er indehaver af en række kontrakter eller tilbud, kan du klikke på feltet for at få vist en oversigt over relaterede kontrakter eller tilbud. Maskinnr.: Her kan du se antallet af maskiner i kontrakter eller tilbud, som den eksisterende debitor ejer. Hvis der er en række maskiner, kan du klikke på feltet for at få vist en oversigt over relaterede maskiner. Eksisterende debitornr.: Her kan du se nummeret på den eksisterende debitor i kontrakten. Eksisterende lev.adr.kode: Her kan du se nummeret på den eksisterende leveringsadressekode i kontrakten. Nyt debitornr.: Angiv nummeret på den nye debitor, som skal indsættes på kontrakten/kontrakterne. Ny lev.adr.kode: Her kan du angive den nye leveringsadressekode, der skal med i kørslen. 24

25 Klik på OK for at starte kørslen. Annullering af kontrakt Hvis en kunde vælger at annullere en kontrakt, skal du ændre kontraktens status på oversigtspanelet Generelt. Kontraktens ændringsstatus skal være åben for at du kan annullere kontrakten. Når du ændrer status til annulleret vil der fremkomme en dialogboks, hvor du skal bekræfte, at du ønsker at annullere kontrakten. Herefter fremkommer endnu en dialogboks der gør opmærksom på, at du evt. skal huske at oprette en kreditnota. Hvis du i serviceopsætningen har angivet, at der skal angives en årsagskode ved annullering af kontrakt, skal du angive en sådan på oversigtspanelet Detaljer, før du kan få lov til at annullere kontrakten. Opdatering af kontraktpriser Du har mulighed for at regulere kontraktpriser via en kørsel, som findes under periodiske aktiviteter. Herudover har du mulighed for at ændre det årlige beløb direkte på den enkelte kontrakt. Åbn først kontrakten ved at klikke på funktionsknappen Åbn kontrakt. Gå derefter til oversigtspanelet Fakturadetaljer, hvor du finder feltet Årligt beløb. Hvis du vil fordele differencen mellem gammelt og nyt årligt beløb manuelt på kontraktlinjerne, skal du markere feltet Tillad beløb, der ikke stemmer. Indtast nyt årligt beløb i feltet, og ret derefter Linjebeløb på hver enkelt linje. Som en kontrol vises summen af linjebeløb i feltet Beregnet årligt beløb. Hvis du vil anvende automatisk fordeling skal du fjerne markeringen i feltet Tillad beløb, der ikke stemmer. Indtast nyt årligt beløb i feltet, herved fremkommer følgende vindue: 25

26 Vælg ønsket fordelingsprincip i billedets øverste halvdel og klik ok. Herved rettes linjebeløb automatisk. Klik på funktionsknappen Lås kontrakt. Dette er meget vigtigt, da der ellers ikke vil blive dannet fakturaer til kontrakten under Periodiske aktiviteter. Oprettelse af kreditnota Hvis du fjerner en kontraktlinje fra en kontrakt, eller hvis du annullerer en kontrakt, kan der være behov for at oprette en kreditnota til kunden. Dette kan du gøre direkte fra kontrakten via funktionsknappen Opret kreditnota. Feltet Ingen salgsfakturering må ikke være markeret. På hver kontraktlinje finder du feltet Kreditnotadato det indeholder den dato, hvor der kan oprettes en kreditnota vedr. linjen. Ved oprettelse sættes dette felt automatisk til samme dato, som kontraktlinjens udløbsdato. Hvis du ændrer datoen i feltet til en tidligere dato kan du oprette en kreditnota før du fjerner den pgl. linje fra kontrakten. Bemærk at kørslen Fjern kontraktlinjer under Periodiske aktiviteter automatisk kan danne kreditnotaer. Kontraktøkonomi Der er mulighed for opfølgning på økonomien på servicekontrakter via kontoskema på samme måde som på maskiner. 26

27 For at kunne følge op på økonomien skal der oprettes en ny dimensionskode under Økonomistyring Opsætning - Dimensioner Dimensioner: I dette eksempel dimensionskoden: SERVKONTR oprettet. Den oprettede kode indtastes i feltet Servicekontraktdimensionskode under Service Opsætning DSM opsætning på oversigtspanelet Maskine Inden kontraktøkonomi kan tages i brug, skal der oprettes kontoskema til Servicekontrakt. Dernæst udfyldes felterne: Serv.Kontrakt kontoskemanavn, Serv.Kontrakt budgetnavn (hvis der anvendes budgetter) og Serv.Kontrakt Kolonneformatnavn, ligeledes i DSM-opsætningen. 27

28 (Vedr. oprettelse af kontoskema, se dokumentation på extranettet: Maskine statistik via kontoskema (økonomioversigt)). Kontraktøkonomi kaldes fra Service Kontraktstyring Servicekontrakter funktionsknappen Kontraktøkonomi. Når der oprettes en ny kontrakt, vil den automatisk få kontraktnummer som dimensionskode. Servicekontrakt advarsel ved oprettelse af serviceordrer Ved manuel oprettelse af serviceordrer (under Service Ordrebehandling Serviceordrer/Serviceordrer (Kvik)) kommer der en advarsel, hvis den maskine, der påhæftes ordren, ligger på flere servicekontraktlinjer. Der er mulighed for at begrænse antallet af advarsler ved oprettelse af serviceordrer, hvis du under DSM opsætning indsætter en datoformel i feltet Kontraktadvarsels (datoformel). Hvis der fx indtastes 1M vil man kun få advarsel hvis næste planlagte servicedato på maskinlinjen på servicekontrakten er indenfor den næste måned.(set i forhold til dags dato). DSM rapporter Til modulet findes særlige DSM-udskrifter. Serviceaftale Serviceaftaleudskrift, der håndterer Kontraktbetingelser. Denne udskrift understøtter også DSM rapporthoved. Rapport: DSM Servicekontrakt. Denne rapport skal indmeldes under Service Opsætning Rapportvalg Service, Rapporttype Kontrakt: 28

29 Ønskes standard Navision kontraktudskrift skal rapport 5970 indmeldes i stedet. Ressourcekontraktsalgspriser Det er muligt at få individuel salgspris på ressourcer pr. servicekontrakt. Dette kan evt. benyttes i forbindelse med Fast pris på kontrakter, hvor man så tilknytter et servicekit med de enkelte ressourcelinjer, der skal påsættes den pågældende kontrakt. Ressourcekontraktpriser opsættes for typen: ressource/gruppe/alle pr. kontrakt. Der kan laves opsætning fra Service Kontraktstyring Servicekontrakter. På kontraktkortet vælges funktionsknappen Ressourcepriser. 29

30 Her opsættes ressourcekontraktsalgspriser for den aktuelle kontrakt, som man står på. Det er også muligt at opsætte ressourcekontraktsalgspriser via menuen Ressourceplanlægning Opsætning Ressourcesalgspriser: Herfra skal man huske at udfylde Salgstype med Servicekontrakt samt indtaste servicekontraktnummer i feltet Salgskode. Hvis der findes en ressourcekontraktsalgspris (under forudsætning at serviceordren er knyttet til en kontrakt), vil det ALTID være den der bliver valgt, uanset hvilke andre prisopsætninger, der findes. 30

31 Opsætning Før servicekontraktmodulet tages i brug skal der foretages opsætning hertil. Dette gøres under Service Opsætning Serviceopsætning samt under Service Kontraktstyring Opsætning og under DSM Opsætning. Service Opsætning Serviceopsætning Under Service Opsætning Serviceopsætning skal du udfylde oplysninger på oversigtspanelet Kontrakter: Feltet Maks. dage for ordreoprettelse Dette felt indeholder det maksimale antal dage, du kan bruge som datointerval, hver gang du bruger kørslen Opret kontraktserviceordrer (under Periodiske aktiviteter). Feltet Angiv årsag til kontraktannullering Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, betyder det, at du automatisk bliver bedt om at indtaste en årsagskode, når du annullerer en servicekontrakt, eller når du fjerner en kontraktlinje fra en kontrakt. Årsagskoden gemmes i feltet Årsagskode i tabellen Gevinst-/tabspost for kontrakt. Feltet Registrer kontraktændringer Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, betyder det, at ændringer af servicekontrakter automatisk skal registreres i tabellen Kontraktændringslog. Feltet Tekst til kontraktfakturalinje I dette felt kan du indtaste koden for en standardtekst, som automatisk skal indsættes i feltet Beskrivelse på den salgslinje, der oprettes, når du fakturerer en servicekontrakt. Til standardteksten tilføjes også nummeret på servicekontrakten. Hvis du ikke angiver en tekstkode i feltet, tilføjes teksten "Servicekontrakt:" automatisk til feltet Beskrivelse, efterfulgt af nummeret på servicekontrakten. Feltet Kontraktlinjefakturatekst I dette felt kan du angive koden for en standardtekst. Hvis du har markeret 31

32 afkrydsningsfeltet Kontraktlinjer på faktura på en servicekontrakt, indsættes den pgl. standardtekst automatisk i feltet Beskrivelse på de salgslinjer, der oprettes for hver kontraktlinje, når du fakturerer servicekontrakten. Til standardteksten tilføjes også nummeret på Maskinen. Hvis du ikke angiver en tekstkode i feltet, tilføjes teksten Maskine medtaget:" automatisk til feltet Beskrivelse, efterfulgt af nummeret på maskinen. Feltet Tekst til kontraktfakt. periode I dette felt angives koden for den standardtekst, som automatisk indsættes i feltet Beskrivelse på de salgslinjer, der oprettes til angivelse af den periode, som du fakturerer for, når du fakturerer servicekontrakter. Til standardteksten tilføjes også periodedatoerne. Hvis du ikke angiver en tekstkode i feltet, indsættes kun periodedatoerne i feltet Beskrivelse. Feltet Tekst til kontraktkreditlinje I dette felt angives koden for den standardtekst, som automatisk indsættes i feltet Beskrivelse på de salgslinjer, der oprettes, når du opretter kreditnotaer til en servicekontrakt. Til standardteksten tilføjes også nummeret på maskinen. Hvis du ikke angiver en tekstkode i feltet, tilføjes teksten "Maskine:" automatisk til feltet Beskrivelse, efterfulgt af nummeret på maskinen. Feltet Beregning af kontraktværdi I dette felt skal du angive den metode, som skal bruges til den automatiske beregning af standardkontraktværdien for maskiner, når de oprettes. Der er 3 indstillinger: Ingen - Der beregnes ikke nogen standardværdi. Ud fra salgspris - Der bruges følgende formel: Værdi = Salgspris*Kontraktværdipct./100. Ud fra kostpris - Der bruges følgende formel: Værdi = Enhedsomkostninger * Kontraktværdipct. / 100. Feltet Kontraktværdipct I feltet angives den procentdel, der skal bruges til den automatiske beregning af standardkontraktværdien for en maskine, når den oprettes. Feltet Kontraktværdipct. bruges også i beregningen af linjekostprisen på kontraktlinjer. På oversigtspanelet Nummerering kan du angive en række nummerserier vedr. servicekontrakter. Såfremt du ønsker automatisk udtagning af numre til servicekontrakter, kontraktskabeloner, kontraktfakturaer, bilagsnr. til bogføring af forudbetalte kontrakter og kontraktkreditnotaer skal du oprette og indmelde ønskede nummerserier i de relevante felter. 32

33 Bemærk at samme nummerserie anvendes til servicekontrakter og servicekontrakttilbud: Service Kontraktstyring Opsætning Herunder finder du opsætning af Servicekontraktkontogrupper Skabelon til servicekontrakt Servicekontraktgrupperrupper 33

34 Servicekontraktkontogrupper Servicekontraktkontogruppe skal påsættes en oprettet kontrakt af hensyn til bogføring, idet det er på servicekontraktkontogruppen, du skal angive de kontonumre, som servicekontrakten knytter sig til. Der kan indmeldes et kontonummer for både forudbetalte og ikkeforudbetalte servicekontrakter. Skabelon til servicekontrakt 34

35 Klik på funktionsknappen Ny for at oprette en ny skabelon: Under Skabeloner kan du angive oplysninger, der skal foreslås som standard ved oprettelse af kontrakter. De felter, du kan angive i dette menupunkt, findes således på Servicekontrakten/Servicekontrakttilbuddet. For nærmere oplysninger vedr. de enkelte felter henvises derfor til afsnittet herom. Bemærk at du også kan tilknytte en servicerabat til en skabelon, dette gøres ved at klikke på funktionsknappen Servicerabatter i båndet under fanen Naviger: 35

36 På Skabelonen kan du også tilknytte kontraktbetingelser, dette gøres ved at klikke på funktionsknappen Kontraktbetingelser: De betingelser, der angives under skabelonen, kopieres automatisk til de kontrakter, der oprettes på baggrund af skabelonen. Hvis du har oprettet en skabelon til en servicekontrakt, og du opretter en ny servicekontrakt, bliver du spurgt, om du vil bruge skabelonen. Du kan så vælge mellem de skabeloner til servicekontrakter, du har oprettet. Når 36

37 du har valgt en, kopieres oplysningerne fra skabelonen til den nye servicekontrakt. Servicekontraktgrupper Tabellen Kontraktgruppe indeholder grupper af servicekontrakter, som på en eller anden måde er indbyrdes relateret. Du kan bruge kontraktgrupper til statistiske formål og for at begrænse kontraktrabatter på services, der kun ydes på serviceordrer, der er knyttet til kontrakter. Først når du har defineret kontraktgrupper, kan du tildele dem til servicekontrakter og servicekontrakttilbud. Service Opsætning DSM opsætning Under DSM opsætning har du også mulighed for at foretage opsætninger, der vedrører servicekontrakter: Oversigtspanelet Service: 37

38 Feltet Anvend udførelsesdato til kontraktfremskrivning Ved afkrydsning af feltet anvendes den første udførelsesdato på serviceordren til kontraktfremskrivning, i stedet for afslutningsdato/bogføringsdato (således at der ikke opstår forkert fremskrivningsdato, hvis fakturering f.eks. først foretages med 2 ugers forsinkelse). Hvis Udførelsesdato ikke er udfyldt, anvendes Afslutningsdato/Bogføringsdato. Kontraktfremskrivning til dato for årlig lovpligtigt eftersyn Det er muligt at sikre at det periodiske eftersyn falder sammen med det årlige serviceeftersyn. På kontrakten skal det årlige lovpligtige eftersyn have markering i feltet: Lovpligtigt årligt eftersyn. Feltet: Serv. Kontr. Interval grænse i DSM-opsætningen bestemmer indenfor hvilken tidsgrænse, fx 2M, at det periodiske syn skal fremskrives til dato for det lovpligtige årlige eftersyn. Ved bogføring af serviceordre/opdatering af kontrakt kontrolleres det, om det næste periodiske syn ligger inden for f.eks. 2 måneder til det lovpligtige årlige eftersyn. Gør det det, fremskrives det periodiske syn til dato for lovpligtigt årligt eftersyn. Vær opmærksom på at fremskrivning af næste planlagte servicedato sker ved bogføring af serviceordre. Efter bogføring er næste planlagte servicedato fremskrevet til dato for lovpligtigt årligt eftersyn. Kontraktfremskrivning til en bestemt uge. 38

39 Hvis en kunde ønsker at Lovpligtigt årligt eftersyn altid skal fremskrives til mandag i uge 42 skal man på kundens debitorkort, oversigtspanelet fakturering, udfylde feltet: Kontraktuge årlige kontrakter I dette eksempel skal fremskrives der til mandag i uge 42 I Serviceopsætning skal der være valgt: Faktisk i feltet beregningsmetode for næste service. Feltet Tillad linjeværdien 0 på kontrakter Her har du mulighed for at angive, at der må forefindes linjer på en kontrakt, hvor linjeværdien er 0. Hvis du ikke markerer feltet, og der på en kontrakt findes linjer med værdi = 0, kan du ikke underskrive eller låse kontrakten. Og dette bevirker, at der ikke kan dannes kontraktfakturaer. Feltet Kontraktadvarsels (datoformel) Ved oprettelse af serviceordrer kommer der en advarsel, hvis den maskine, der påhæftes ordren, ligger på flere servicekontraktlinjer. Der er mulighed for at begrænse antallet af advarsler ved oprettelse af serviceordrer. Vil man begrænse antallet af advarsler, skal der sættes en datoformel ind i feltet Kontraktadvarsels (datoformel). Hvis der fx indtastes 1M vil man kun få advarsel hvis næste planlagte servicedato på maskinlinjen på servicekontrakten er indenfor den næste måned. (Set i forhold til dags dato). Sættes der ikke en datoformel ind i feltet kommer servicekontrakt advarsel som hidtil. 39

Servicekontrakter. Servicekontrakter. Opsætning

Servicekontrakter. Servicekontrakter. Opsætning Servicekontrakter Opsætning Før servicekontraktmodulet tages i brug skal der foretages opsætning hertil. Dette gøres under Service Opsætning Serviceopsætning samt under Service Kontraktstyring Opsætning

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik)

Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik) I stedet for at oprette serviceordrer under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer er der mulighed for at oprette ordrerne under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer (Kvik).

Læs mere

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota. Salg af reservedele Salgsordretyper Der findes i Navision følgende salgsordretyper: Tilbud Rammeordre Ordre Faktura Kreditnota Returvareordre I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

I systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse.

I systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse. Kopiering af servicelinjer Det er i flere situationer fordelagtigt at kunne kopiere servicelinjer fra en serviceordre eller bogført faktura til en ny serviceordre. Fx ved ensartede reparationer eller klargøringer

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006 Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.67.03

Programopdatering version DSM 01.67.03 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

På ordren kan der ligeledes differentieres på om den enkelte linje skal medtages i garantidelingen.

På ordren kan der ligeledes differentieres på om den enkelte linje skal medtages i garantidelingen. Garanti og garantiopfølgning Ved at anvende DSM s garantifunktion er det muligt at lave et bilag til kunden, der viser hvad reparationen har kostet og hvor stor en andel af reparationen kunden evt. skal

Læs mere

Flytning af en maskine til en anden maskine

Flytning af en maskine til en anden maskine Flytning af en maskine til en anden maskine Funktionen flytning af en maskine til en anden maskine gør det muligt at overføre en hel maskine (eller en del af en maskine) til en anden i én proces, f.eks.

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde er en kørsel, som - i form af en liste - giver et overblik over den værdi, som igangværende serviceordrer repræsenterer. Der er

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 1 Dannelse af Salgsfaktura... 3 2 Berigelse og klarmelding af Salgsfaktura... 4 2.1 Suspender E-bilag... 5 2.2 Påføring af yderligere tekst på en elektronisk...

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder.

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder. Maskinkassekladde Maskinkassekladden (Maskinhandel Maskiner Maskinkassekladde) bruges til følgende: Bogføre skyldige omkostninger og skyldigt køb Flytte værdi fra én maskine til en anden Bogføre overprisreguleringer

Læs mere

Flytning af en maskine til en anden maskine. Flytning af en maskine til en anden maskine

Flytning af en maskine til en anden maskine. Flytning af en maskine til en anden maskine Flytning af en maskine til en anden maskine Funktionen flytning af en maskine til en anden maskine gør det muligt at overføre en hel maskine (eller en del af en maskine) til en anden i én proces, f.eks.

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Release Programopdatering version DSM 02.08

Release Programopdatering version DSM 02.08 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld

Læs mere

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i Rapport 6052084 DSM kontoudtog 2 FIK752, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages

Læs mere

Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet

Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet 27. august 2010 KUN/MAI Indledning Denne vejledning beskriver de hyppigste stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.52

Programopdatering version DSM 01.52 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.54

Programopdatering version DSM 01.54 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Kasse Du åbner en kasse ved at vælge Butik Kasseterminal - Kasse. Herved fremkommer følgende billede:

Kasse Du åbner en kasse ved at vælge Butik Kasseterminal - Kasse. Herved fremkommer følgende billede: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten kan anvendes er der brug for hjælp til opsætning, henvises til

Læs mere

Værksted Programopdatering version DSM 02.05

Værksted Programopdatering version DSM 02.05 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Værksted, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.53

Programopdatering version DSM 01.53 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten Intrastat Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EUlande. I Danmark skal bevægelsen af varer rapporteres til statistikmyndighederne hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne.

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Formålet med Maskinsalgslisterne er: Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: - Rapport Maskinsalgsliste med avance pr.

Formålet med Maskinsalgslisterne er: Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: - Rapport Maskinsalgsliste med avance pr. Maskinsalgslister med avance og igangværende ordre Formålet med Maskinsalgslisterne er: at vise avanceberegning på solgte maskiner i en periode at give overblik over hensatte skyldige omkostninger og igangværende

Læs mere

Maskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen.

Maskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Maskinøkonomi Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Data, der skal vises, og måden, de skal vises på, afgøres af opsætningen i det kontoskema, som i DSM-opsætningen

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.62 November 2007

Programopdatering DSM version 01.62 November 2007 Kære DSM bruger I det følgende har vi kort beskrevet nye funktioner, ændringer og fejlrettelser, som programopdateringen 01.62 omfatter. Hvor der er lavet nye beskrivelser / brugervejledning eller ændringer

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Ukuransberegning. Ukuransberegning

Ukuransberegning. Ukuransberegning Ukuransberegning Varer hvorpå der i et stykke tid ikke har været foretaget indkøb, kan automatisk få påsat en ukuransprocent, der viser i hvor høj grad varen er ukurant og der kan ligeledes bogføres en

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer)

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt og maks. lagerbeholdning, ud fra

Læs mere

På varekortet skal der være angivet en priskalkulationskode og et priskalkulationsgrundlag (på oversigtspanelet Fakturering).

På varekortet skal der være angivet en priskalkulationskode og et priskalkulationsgrundlag (på oversigtspanelet Fakturering). Priskalkulation Formålet med priskalkulation er at beregne salgspriser og/eller købspriser på reservedele ud fra priskalkulationsgrundlag dette kan gøres pr. vare eller periodisk for et interval af varer

Læs mere

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående. Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Opsætning Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning.

Opsætning Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning. DM-tid Opsætning Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning. Menupunktet ser således ud i Navigationsruden: Tidsreg. opsætning Opsætning foretages

Læs mere

Feltet Kode Her angives en kode, der identificerer priskalkulationsprofilen.

Feltet Kode Her angives en kode, der identificerer priskalkulationsprofilen. Priskalkulation Formålet med priskalkulation er at beregne købs- og/eller salgspriser på reservedele dette kan gøres pr. vare eller periodisk for flere varer. Opsætning Definitionen af, hvilke parametre

Læs mere

Købekontrakter. Købekontrakter

Købekontrakter. Købekontrakter Købekontrakter Købekontrakter er et modul, der er udviklet til DSM Navision, til brug for de virksomheder, der sælger varer, maskiner og forbrugsartikler, der skal finansieres ved hjælp af kontrakter.

Læs mere

DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. Service Opsætning DSM Mobilløsning opsætning.

DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. Service Opsætning DSM Mobilløsning opsætning. DSM Mobilløsning DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. For at kunne anvende DSM Mobilløsningen kræves en REEFT server og en REEFT integrationsservice samt en Microsoft SQL-server. Endvidere kræves

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx 1 Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx... 1 Hvornår?... 3 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision hvordan?... 3 Oprettelse af Udgiftsfordelinger

Læs mere

0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG

0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG Kapitel 8: Sager Opsætning og brug 0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG 1Målsætninger Målsætningerne er at: Konfigurere en ny sag: Konfigurere sagsopgaver Konfigurere sagsrelaterede priser og rabatter Konfigurere

Læs mere

Afvikling af planlagte opgaver kræver en såkaldt NAS (Navision Application Server), som er en Windows Service.

Afvikling af planlagte opgaver kræver en såkaldt NAS (Navision Application Server), som er en Windows Service. Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Intern debitor oprettelse. Intern debitor oprettelse

Intern debitor oprettelse. Intern debitor oprettelse Intern debitor oprettelse Interne debitorer anvendes i systemet via serviceordrer f.eks. til klargøring af lagermaskiner, reparation af egne servicebiler m.v. Der kan også faktureres internt via salgsfaktura

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision.

Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision. SMS beskeder til kunder Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision. SMS beskeder kan med denne løsning, afsendes fra: Salgsordre Maskinsalgsordre

Læs mere

Integration til Unifaun Online og Pacsoft

Integration til Unifaun Online og Pacsoft Integration til Unifaun Online og Pacsoft Unifaun Online er et internetbaseret system, som kan håndtere flere forskellige speditørfirmaer. I systemet kan man eksempelvis udskrive etiketter, fragtsedler,

Læs mere

Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr. Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr

Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr. Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr Lagerværdien på en maskine kan reguleres på flere måder i systemet. Reguleringen kan f.eks. bogføres manuelt i en værdireguleringskladde (på lagermenuen),

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013)

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013) Sådan lægger du et budget Det kan være en god ting at lægge et budget for sin virksomheds forventede indtægter og udgifter, således at man kan holde øje med, om man møder sine budgetkrav. Et budget giver

Læs mere

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Opsætning Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Set up til Saxo ERPTrader ligger i menuen Opsætning: I Valutaopsætning opsættes generelle indstillinger og oplysninger til kontakt med

Læs mere