For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet."

Transkript

1 Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde, hvorfra man om nødvendigt kan rette, inden man bogfører og dermed overfører posterne til serviceordrerne samt med baggrund i montørens forbrugte tid kan udskrive rapport, som kan anvendes til lønbehandling. Det er muligt at kombinere løsningen med tidsregistrering via sms, som kan anvendes af de udekørende montører både når de er ude og hjemme. Læs mere om denne løsning i brugervejledningen Tidsregistrering via sms (StarCatcher). Det er muligt at kombinere med DSM Mobilløsningen, hvor den udekørende montør kan foretage al registrering både af timer, varer, serviceomkostninger. Læs mere om denne løsning i brugervejledningen DSM Mobilløsning. For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Opsætning Under Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning skal der tages stilling til felterne på generelt fanen. (De øvrige faner er kun aktuelle, hvis der skal overføres til DM tid, Lessor løn eller StarCatcher. Disse faner er ikke beskrevet i denne vejledning). Felt Standardkladde tidsreg Indhold Der skal angives det kladdenavn, som skal anvendes til opsamling af indscannede poster

2 Std. Starttid (Heldagsreg.) Overtid 2 start Start/slut slack tid (min) Standard tillad bogføring uden maskinnr. Varighed i centiminutter Beregn overtid ved bogføring Overtid på interne deb. Når der scannes en heldagsregistrering vil den få det start tidspunkt, som står i dette felt. Det er det klokkeslet, hvor montørerne normalt starter dagen. Hvis der opsættes sådan, at der skal beregnes overtid efter de arbejdstimer, som er allokeret på den enkelte montør den pågældende dag, har man her mulighed for at systemet kan beregne en ekstra overtid. Eksempel: Montøren er allokeret til at skulle arbejde i 7 timer, men arbejder i 10 timer. Systemet kan opsættes til at beregne overtid på 3 timer. Men opsætter man dette felt til 9 timer vil systemet kunne splitte de 3 timer ud og beregne overtid på 2 timer til en angivet overtidstimesats samt 1 time på en anden overtidstimesats. Her kan slack tid angives i minutter og er den tid man accepterer, at montøren må møde (registrere Komme) før eller efter normal arbejdstids start OG må stemple ud (registrere Gå) før eller efter normal arbejdstids slutning. Må der indscannes til serviceordrer uden maskinnummer, dvs. hvor kun maskingruppen eller Maskinbeskrivelsen er påført? Hvis man vil tillade dette, skal man markere feltet Standard tillad bogf. u. maskine. Har man ikke markeret feltet og der indscannes poster til en serviceordre uden maskinnummer, vil de indscannede poster ikke kunne overføres til serviceordren medmindre man på kladden angiver, at det er tilladt på den pågældende linje. Hvis man markerer dette felt, vil tid på udskrifter skrives i centiminutter, dvs. at fx 45 minutter ikke skrives som 0,75, men som 0:45. Ved at markere dette felt beregnes der automatisk overtid, når der bogføres/overføres linjer fra tidsregistreringskladden til serviceordrer. Ønsker man ikke denne automatik er det muligt at beregne overtid på tidsregistreringskladden, inden man bogfører/overfører til serviceordrer. Hvis der sættes hak i dette felt, beregnes der også overtid på interne debitorer

3 Beregn overtid før dagsstart Dan fakturerbar tomgangslinje Beregn pauser ved bogføring Tjek kontinuerlig tid Har man markeret dette felt, vil der blive beregnet overtid, hvis montøren starter et job før det tidspunkt, der er angivet i Std. Starttid Formålet med dette er, at der så ikke beregnes overtid på montørens sidste job den pågældende dag, hvis han foretager Gå registrering ved normal arbejdstids ophør. (Der vil på normal vis blive beregnet overtid, hvis han fortsætter efter normal arbejdstid ophør). Dette felt skal markeres, hvis montøren endnu ikke har fået udleveret en serviceordre at scanne ind på. Han foretager derfor kun en Komme registrering og påbegynder arbejdet. Den tid, han har arbejdet siden Komme registreringen tilbageskrives herefter automatisk på den første registrerede serviceordre. Hvis man vælger, at montørerne ikke skal registrere pauser, kan man opsætte en eller flere pauseskabeloner. Den aktuelle skabelon påføres den enkelt montør på Ressourcekortet. Herved beregner systemet disse pauser i forbindelse med bogføring af tidsregistreringskladden. Markeres dette felt indebærer det, at man ved manuelle registreringer/rettelser i tidsregistreringskladden SKAL have kontinuerlige klokkeslet. Eksempel: Har man på en linje en sluttid til kl. 09:00 og på næste linje indsætter en starttid til kl. 09:20, vil systemet ikke acceptere dette, idet der så vil mangle 20 minutters registrering af montørens tid

4 Ressourcer Under Ressourcer skal alle medarbejdere, der skal scanne timer ind, være oprettet. Ved at udfylde feltet Std. Arbejdstypekode behøver brugeren ikke at scanne en arbejdstypekode, medmindre den afviger fra den arbejdstype, som han normalt skal anvende. Der kan hvis man anvender faste pauser angives hvilken pauseskabelon, den pågældende medarbejder er tilknyttet. Hvis man anvender Ansvarscenter kan/skal denne oplysning angives. Hvis medarbejderen er tilknyttet et ansvarscenter, kan billedet Tidsregistreringsoverblik (Service Tidsregistrering Oversigt Tidsregistreringsoverblik) anvendes til kun at vise de ressourcer, der er tilknyttet et bestemt ansvarscenter. Af hensyn til udskrift af statistikker, løngrundlag samt montørens egen opfølgning på den daglige indscanning, skal der på hver ressource indmeldes kapacitet dette gøres på ressourcekortet under knappen Planlægn. Ressourcekapacitet: Kapacitet indmeldes via knappen Planlægn. Angiv kapacitet. Herved fremkommer billedet Ressourcekap.indstillinger:

5 Skal der indmeldes kapacitet på mange ressourcer kan man evt. oprette en arbejdstidsskabelon som hjælp ved at angive skabelonens navn i feltet Arbejdstidsskabelon hentes timekapacitet så automatisk fra skabelonen. Udfyld herefter kortet Ressourcekap.indstillinger for flere år ad gangen for hver ressource, f.eks. således:

6 Afslut med at klikke på Tilføj kapacitet. Herved fremkommer en dialogboks: Klik ja for at tilknytte kapacitetsoplysningerne til medarbejderen

7 Medarbejdere Ressourcerne skal endvidere være oprettet som medarbejdere under Personale Medarbejdere. Nummer på fanen Generelt skal udfyldes medarbejdernummer kan evt. være identisk med det ressourcenr., som det skal knyttes sammen med. Herefter udfyldes som minimum montørens fornavn. Det er disse oplysninger, der printes på stregkodelabel på medarbejderen. Og feltet Ressourcenr. på fanen Administration skal udfyldes for at sammenknytte medarbejdernummeret med et ressourcenummer:

8 Arbejdstyper Endelig skal der i systemet være oprettet et antal arbejdstyper disse kan anvendes både ved alm. registrering af tid på serviceordrer og ved registrering ved hjælp af scanning. Her er det muligt pr. arbejdstype at angive den overtidsarbejdstype, der enten automatisk beregnes ved bogføring eller bliver indsat i stedet for den almindelige arbejdstype, når funktionen Beregn overtid udføres i tidsregistreringskladden. Her oprettes også de arbejdstyper, der skal anvendes til heldagsregistrering, når montøren er fraværende, for eksempel:

9 Stregkodeopsætning Når medarbejdere, ressourcer og arbejdstyper er oprettet, skal der under Service Tidsregistrering Opsætning - Tidsreg. Stregkodeopsætning, indmeldes oplysninger til brug for udskrift af stregkodelabels på medarbejdere, arbejdstyper og kommandoer. Feltet Type I feltet kan der oprettes 9 forskellige typer: Medarbejder Arbejdstype Komme Gå Pause Enter Rens Genoptag Heldagsreg. Alle medarbejdere og arbejdstyper, der skal kunne scannes, skal oprettes her. Typerne Komme, Gå, Pause, Enter, Rens, Genoptag og Heldagsreg er kommandoer og skal oprettes én gang

10 Feltet Nummer Feltet skal kun udfyldes for typerne Medarbejder, hvor der udfyldes med Medarbejdernummer og Arbejdstype, som udfyldes med arbejdstypekode. Feltet Stregkode præfiks Oplysningerne i feltet anvendes til at generere den stregkode, der skal anvendes til scanning. Det anbefales at give stregkodeopsætninger af samme type samme præfiks, f.eks. 100 for medarbejdere, 200 til arbejdstype osv. Det kan give problemer med at scanne en stregkode, der starter med 0 (nul), så dette bør undgås. Feltet Stregkode løbenr. Oplysningerne i feltet anvendes til at generere den stregkode, der skal anvendes til scanning. For samme stregkode præfiks skal løbenummeret være unikt. Det anbefales derfor, at man fx indtaster på medarbejdere indtaster medarbejdernummeret. Er det fx 08 skriver man blot dette i feltet,så sætter systemet selv de nødvendige foranstillede nuller, så 08 bliver til Feltet Stregkodenr. Værdien i feltet genereres automatisk ud fra oplysningerne i felterne vedr. præfiks og løbenr. Udskrift af stregkoder Stregkoder udskrives under Service Tidsregistrering Rapporter. Her skal man oprette rapportnummer , hvis denne ikke findes i forvejen: Bestillingsbilledet til rapporten ser således ud:

11 Man kan vælge at afgrænse rapporten til f.eks. kun at omfatte udskrift af medarbejdere, og man kan ligeledes selektere på f.eks. et interval af medarbejdernumre. Stregkoderne kan f.eks. udskrives på labelprinter, labelstørrelse 48 x 25 mm. Vær opmærksom på, at formularen skal være opsat i Printervalg (Opsætning Programopsætning Generelt Printervalg) enten generelt eller på den bruger, som udskriver label. Hvis ikke, vil printerdriveren ikke kunne udskrive labellen korrekt. Herudover skal man sikre, at der på udskrevne arbejdskort også printes en stregkode, så de serviceordrer, der arbejdes på, kan identificeres

12 Tidsregistreringspauseskabelon Hvis man ønsker at køre med faste pauser, skal der opsættes en eller flere pauseskabeloner og på ressourcekortet skal der efterfølgende på hver medarbejder angives hvilken skabelon han tilhører. Opsætningen foretages i Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistreringspauseskabelon og kan fx se således ud: For at aktivere de faste pauser, skal man inden man bogfører/overfører tidsregistreringskladden til serviceordrer, køre funktionen Indsæt Pauser via Tidsregistreringskladden datosorteret. Herved indsættes automatisk linjer for pauserne for alle de ressourcer som er knyttet til Pauseskabeloner: Så er vi klar til at gå i drift med løsningen

13 Scanning Service Tidsregistrering Tidsregistrering Tidsregistrering scanning: Det anbefales at have en skærm på systemet, som fast står i indscanningsbilledet, således at der til enhver tid er klar til scanning. I billedets øverste højre hjørne vil der stå Ny registrering med blå skrift når systemet er klar til at modtage en ny registrering. Er en indscanning påbegyndt ændres teksten til IKKE klar til registrering med rød skrift. Når alle nødvendige oplysninger er scannet ændres teksten til Klar til registrering med grøn skrift dette betyder at der blot mangler at blive scannet Enter for at godkende. Er man ved en fejl kommet til at påbegynde en scanning, skal man scanne på stregkoden med typen Rens, herved slettes oplysningerne i billedet, og teksten Ny registrering fremkommer igen. Tidsforbrug kan registreres i billedet udelukkende ved at scanne stregkoder, som indeholder medarbejder, arbejdstype og serviceordre. Hvis standard arbejdstype er indtastet på ressourcen, er det ikke nødvendigt at scanne arbejdstype, medmindre der anvendes en anden end normalt (fx hvis udemontør arbejder hjemme). Herudover kan der scannes komme-, gå- eller pauseregistrering. Ved pause, komme og gå scannes intet serviceordrenummer. Har man valgt at køre med faste pauser, skal disse ikke registreres. Har man valgt at registrere pauser manuelt kan montøren efter en pause scanne Genoptag. Her anvendes så automatisk det sidst scannede serviceordrenummer, som montøren har arbejdet på. Dette giver en hurtigere registrering/flow, fordi arbejdskortet ikke først skal findes og scannes

14 Dagen starter med at montøren scanner sin medarbejderstregkode samt kommandoen Komme. Har man allerede et arbejdskort er det ikke nødvendigt at scanne Komme, man kan i stedet scanne direkte på ordren, hvorefter systemet selv foretager en Komme registrering. Er der valgt Dan fakturerbar tomgangstid i tidsregistreringsopsætning og montøren ikke fået et arbejdskort, men alligevel skal påbegynde et arbejde, nøjes han med at foretage en Komme registrering. Der vil så blive dannet en ekstra linje til den første serviceordre med tiden fra Komme registreringen til tiden for indscanningen på den første serviceordre. Skærmbilledet ser nu således ud: Dvs. medarbejder og klokkeslæt er nu udfyldt i billedet. Herefter scannes stregkoden for Enter for at godkende/overføre posten til tidsregistreringskladden. (Når der er scannet Enter er det ikke længere muligtfor montøren at ændre i posten i scanningsbilledet. Er der ændringer skal han foretage en korrekt registrering og kontakte værkstedskontoret, som kan foretage rettelser (se afsnit vedr. tidsregistreringsposter). Billedet ser nu således ud posten er synlig i billedets nederste halvdel, og der er klar til ny scanning

15 Herefter scannes igen medarbejdernummer, evt også arbejdstype og stregkode på arbejdskort. Billedet ser nu således ud: Igen skal der til slut scannes Enter for at godkende. Hver gang en medarbejder scanner vil samtlige dagens indscannede poster fremgå af billedets nederste halvdel. Når der holdes pause scannes Medarbejdernr., Pause-stregkode samt Enter-stregkode med mindre man kører med faste pauser. Ved start på nyt job scannes hver gang medarbejder, evt. arbejdstype og serviceordre samt Enter. Ved skift til overtid skal medarbejderen afhængig af opsætning - selv scanne om til arbejdstype for overtid. Alternativt skal værkføreren udføre funktionen beregn overtid i

16 tidsregistreringskladden. Der kan dog være opsat, så systemet selv foretager overtidsberegning i forbindelse med bogføring af kladden. Ved arbejdsdagens slutning skal der scannes Medarbejder, Gå samt Enter. Hvis en medarbejder glemmer at scanne ud ved dagens slutning vil systemet automatisk danne en gå-registrering med klokkeslettet Bemærk at denne automatiske gå-registrering vil også træde i kraft i forbindelse med arbejde, der strækker sig over midnat. Hvis en medarbejder f.eks. arbejder på en serviceordre fra kl om eftermiddagen og til kl næste dag, hvor han så registrerer ind på en ny serviceordre til f.eks. oprydning kl til kl , hvor han går hjem, så vil der i denne situation automatisk blive dannet en gåregistrering kl og en komme-registrering kl Dvs. medarbejderen registrerer følgende: 27/3 kl Kommandoen Komme 27/3 kl Start på serviceordre SO /3 kl Start på oprydning serviceordre SO /3 kl Kommandoen Gå Medarbejderen har således registreret 10 timer på serviceordre SO plus ½ time på serviceordre SO På grund af de automatisk dannede registreringer, som genereres af hensyn til glemte komme- og gå-stemplinger, vil der i tidsregistreringskladden komme til at ligge følgende poster: 27/3 kl komme 27/3 kl start på serviceordre SO /3 kl gå (automatisk) 28/3 kl komme (automatisk) 28/3 kl start på oprydning serviceordre SO /3 kl gå I tidsregistreringskladden vil der således kun ligge 8 timer på serviceordre SO i stedet for 10 timer, plus ½ time på serviceordre SO Ved kontrol af tidsregistreringskladden skal man således altid være særligt opmærksom på registreringer med klokkeslet 23.59, idet disse som hovedregel skyldes to ting: 1) en medarbejder har glemt at stemple GÅ ved fyraftenstid, dvs. serviceordre/løngrundlag vil komme til at indeholde for mange timer

17 2) en medarbejder har arbejdet hen over midnat, dvs. der har været et datoskift. I dette tilfælde vil serviceordre/løngrundlag komme til at indeholde for få timer. Man skal derfor sørge for at tilrette posterne i tidsregistreringskladden inden disse overføres til serviceordrerne. Tidsregistreringsoverblik Som en hjælp til værkføreren er der i systemet et oversigtsbillede, hvor man til enhver tid kan se den seneste scanningsregistrering pr. ressource. Billedet findes du under Service Tidsregistrering Oversigt Tidsregistreringsoverblik. Af billedet fremgår det i eksemplet ovenfor, at en montør er gået hjem. Øvrige montører har endnu ikke scannet ind. Da der ikke er udfyldt noget i feltet Ansvarscenterfilter vises oversigten for samtlige ansvarscentre. Har man flere ansvarscentre/afdelinger kan værkføreren for den enkelte afdeling sætte filter, så han kun ser sine egne medarbejdere

18 Tidsregistreringskladde Hver gang der i scanningsbilledet scannes Enter overføres den netop indscannede post til tidsregistreringskladden (under Service Tidsregistrering Tidsregistrering Tidsregistreringskladde). Der overføres til det kladdenavn, der er valgt i opsætningen. Så længe posterne ligger i tidsregistreringskladden er der ikke overført oplysninger til de enkelte serviceordrer. Der er således på dette tidspunkt mulighed for at rette i posterne inden de overføres og påvirker serviceordrerne. Vær opmærksom på, at det er tiden i feltet Varighed, der overføres som montørens forbrugte tid (løngrundlag) og det er tiden i feltet Faktureres antal, der overføres til serviceordren. Under funktion er det muligt at vælge beregn overtid. Denne funktion behandler registrerede timer og ændrer tid ud over normal tid til overtid. Til brug for dette, anvendes den indlagte kapacitet på ressourcen samt den overtidsarbejdstype og sats, der er sat på den almindelige arbejdstype. Det er muligt at have én overtidssats pr. arbejdstype. Når arbejdstid ændres fra normal til overtid, sker dette for de serviceordrer, som ligger sidst på arbejdsdagen. Dette betyder modsat, at der aldrig dannes overtid på den første serviceordre, hvis der mødes tidligt ind om morgenen. Det er tillige muligt i tidsregistreringsopsætningen at vælge automatisk dannelse af overtid, således at dette sker hver gang der overføres serviceordrer. Vær her opmærksom på at overtiden beregnes pr, overførsel. Det betyder fx at en dags arbejde skal overføres på én gang, for at evt. overtid beregnes. Hvis normaltiden er 7,5 time og der overføres 10 timer, vil de 2,5 time blive til overtid. Overføres de 10 timer derimod ad 2 omgang med hver 5 timer, beregnes der ikke overtid

19 Når posterne er overført til serviceordrerne er der dog stadig mulighed for at ændre, blot skal man så ind på hver enkelt serviceordre for at ændre/slette. Har man valgt at der anvendes faste pauser ved hjælp af tidsregistreringspauseskabelon, skal man inden bogføring af kladden indsætte pauser. Det gør man på knappen Funktion, Indsæt pauser. Som en hjælp til at kontrollere posterne er der mulighed for at danne en udskrift ved at klikke på knappen Udskriv. Bestillingsbilledet til udskriften har to faner: Det aktuelle kladdenavn foreslås automatisk på første fane, hvor der er mulighed for at selektere på dato og ressourcekode. På næste fane vælges udskriftens detaljeringsgrad:

20 Udskriften indeholder oplysninger om såvel kapacitet som indscannet og aktiv tid pr. medarbejder pr. dato. Findes der poster i tidsregistreringskladden, hvor den serviceordre, posterne vedrører, er bogført, f.eks. fordi kunden har ønsket at betale sin faktura med det samme, kan disse poster markeres i feltet Overfør kun til tidsreg. post herved sker der stadig overførsel til tidsregistreringsposterne, således at der kan udskrives korrekt løngrundlag for den pågældende medarbejder. Når posterne i tidsregistreringskladden er kontrolleret og fundet i orden evt. kan f.eks. timer vedr. sygdom indmeldes her af hensyn til løngrundlag klikkes på knappen Funktion Overfør til serviceordre. Svar ja til den efterfølgende dialogboks. Herved overføres ressourcelinier, som vedrører serviceordrer, til de pågældende serviceordrer. Samtlige linier overføres til tidsregistreringsposterne (disse finder du under Service Tidsregistrering Oversigt Tidsregistreringsposter)

21 Tidsregistreringsposter Tidsregistreringsposterne ligger under Service Tidsregistrering Oversigt Tidsregistreringsposter. Disse poster anvendes til udtræk af statistikker samt til udskrift af løngrundlag. Hvis der er godkendt poster i tidsregistreringskladden og man senere konstaterer en fejl, er der mulighed for dels at rette de poster, der er overført til serviceordrerne, dels at rette i tidsregistreringsposterne. Af sikkerhedshensyn kan der kun rettes i et felt ved at trykke F2 i ønsket felt og derefter rette indholdet, således at man ikke fejlagtigt kommer til at rette i feltet og dermed i medarbejderens løngrundlag Udskrift af løngrundlag Løngrundlag udskrives under Service Tidsregistrering Rapporter. Her findes 2 rapporter, nemlig Tidsregistreringsposter arbejdstype (som dækker en 14 dages periode) samt Tidsregistreringsposter arbejdstype pr. måned (som dækker 1 måneds periode) Bestillingsbilledet til rapporterne har 3 faneblade og ser således ud:

22 På fanen Ressource kan der evt. selekteres på de ressourcenumre, der ønskes med på udskriften. På næste fane kan der om ønsket selekteres på ønskede arbejdstyper: På sidste fane angives ønsket startdato for udskriften samt markering for Vis detaljer, hvis disse ønskes vist. Ved at markere Udelad spærrede ressourcer kan man undgå at få tidligere medarbejdere med på udskriften (under forudsætning af, at der er sat spærring på ressourcekortet). Listen udskrives på basis af tidsregistreringsposterne. For hver medarbejder udskrives en total pr. dato pr. arbejdstype, og der vises en total pr. arbejdstype for 14-dages perioden / månedsperioden. Herudover vises en total for inaktiv tid, dvs. tid som ikke er forbrugt på serviceordrer, f.eks. sygdom, ferie eller lign

23 Udskrift af statistik Tidsregistreringsstatistik udskrives under Service Tidsregistrering - Rapporter. Bestillingsbilledet til rapporten har 3 faneblade og ser således ud: På fanen Ressource kan der evt. selekteres på de ressourcenumre, der ønskes med på udskriften. På næste fane kan der selekteres på ønskede arbejdstyper: På sidste fane angives ønsket periode for udskriften

24 Listen udskrives på basis af tidsregistreringsposterne. Pr. medarbejde udskrives periodens tidsforbrug, opdelt og summeret pr. arbejdstype. Der gives oplysning om kapacitet, registreret tid og faktureret tid, i både timer og procent, samt om der har været udkald. Endvidere fremgår faktureret beløb i kr., (opdelt på intern / ekstern). Udskrift af statistik intern/ekstern Tidsregistreringsstatistik udskrives under Service Tidsregistrering - Rapporter. Bestillingsbilledet til rapporten har 2 faneblade og ser således ud:

25 På fanen Ressource kan der evt. selekteres på de ressourcenumre, der ønskes med på udskriften. På sidste fane angives ønsket periode for udskriften: Listen udskrives på basis af tidsregistreringsposterne. Pr. medarbejder udskrives periodens tidsforbrug og beløb, opdelt i interne og eksterne kunder og summeret pr. serviceordre. Øvrige rapporter På samme måde kan man anfordre rapporten Servicefaktureringsopgørelse, som viser alle registreringer pr. medarbejder pr. dag pr. serviceordre. Der er sammentælling pr. dag samt for hele den valgte periode. Til sidst i rapporten vises fordelingen af timer pr. arbejdstype. Ligeledes kan man anfordre rapporten Servicefaktureringsopgørelse II, hvor man for en given periode pr. montør pr. serviceordre kan se, hvor mange timer der er overført til serviceordre. Samtidig vises feltet Varighed, som er montørens faktiske tidsforbrug samt en kolonne, som viser evt. difference mellem faktureret tid og forbrugt tid

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008 Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

Opsætning Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning.

Opsætning Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning. DM-tid Opsætning Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning. Menupunktet ser således ud i Navigationsruden: Tidsreg. opsætning Opsætning foretages

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Kom godt i gang med vagtplan

Kom godt i gang med vagtplan Kom godt i gang med vagtplan februar 2009 1 Indholdsfortegnelse Hvad er KMD Vagtplan?... 3 Vagtplanlægningsmodul. (VpMenu)... 3 Rapportmodul. (VpRapport)... 3 Overenskomstmodul.... 4 Sådan starter du vagtplan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20111206 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 NewPOS 4 Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises i

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 NewStore Food Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot AutoPilot Fakturering FAKTURERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til fakturering...4 2 Dannelse af fakturaforslag...5 2.1 Listen over delsager...5 2.2

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere