For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet."

Transkript

1 Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde, hvorfra man om nødvendigt kan rette, inden man bogfører og dermed overfører posterne til serviceordrerne samt med baggrund i montørens forbrugte tid kan udskrive rapport, som kan anvendes til lønbehandling. Det er muligt at kombinere løsningen med tidsregistrering via sms, som kan anvendes af de udekørende montører både når de er ude og hjemme. Læs mere om denne løsning i brugervejledningen Tidsregistrering via sms (StarCatcher). Det er muligt at kombinere med DSM Mobilløsningen, hvor den udekørende montør kan foretage al registrering både af timer, varer, serviceomkostninger. Læs mere om denne løsning i brugervejledningen DSM Mobilløsning. For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Opsætning Under Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning skal der tages stilling til felterne på generelt fanen. (De øvrige faner er kun aktuelle, hvis der skal overføres til DM tid, Lessor løn eller StarCatcher. Disse faner er ikke beskrevet i denne vejledning). Felt Standardkladde tidsreg Indhold Der skal angives det kladdenavn, som skal anvendes til opsamling af indscannede poster

2 Std. Starttid (Heldagsreg.) Overtid 2 start Start/slut slack tid (min) Standard tillad bogføring uden maskinnr. Varighed i centiminutter Beregn overtid ved bogføring Overtid på interne deb. Når der scannes en heldagsregistrering vil den få det start tidspunkt, som står i dette felt. Det er det klokkeslet, hvor montørerne normalt starter dagen. Hvis der opsættes sådan, at der skal beregnes overtid efter de arbejdstimer, som er allokeret på den enkelte montør den pågældende dag, har man her mulighed for at systemet kan beregne en ekstra overtid. Eksempel: Montøren er allokeret til at skulle arbejde i 7 timer, men arbejder i 10 timer. Systemet kan opsættes til at beregne overtid på 3 timer. Men opsætter man dette felt til 9 timer vil systemet kunne splitte de 3 timer ud og beregne overtid på 2 timer til en angivet overtidstimesats samt 1 time på en anden overtidstimesats. Her kan slack tid angives i minutter og er den tid man accepterer, at montøren må møde (registrere Komme) før eller efter normal arbejdstids start OG må stemple ud (registrere Gå) før eller efter normal arbejdstids slutning. Må der indscannes til serviceordrer uden maskinnummer, dvs. hvor kun maskingruppen eller Maskinbeskrivelsen er påført? Hvis man vil tillade dette, skal man markere feltet Standard tillad bogf. u. maskine. Har man ikke markeret feltet og der indscannes poster til en serviceordre uden maskinnummer, vil de indscannede poster ikke kunne overføres til serviceordren medmindre man på kladden angiver, at det er tilladt på den pågældende linje. Hvis man markerer dette felt, vil tid på udskrifter skrives i centiminutter, dvs. at fx 45 minutter ikke skrives som 0,75, men som 0:45. Ved at markere dette felt beregnes der automatisk overtid, når der bogføres/overføres linjer fra tidsregistreringskladden til serviceordrer. Ønsker man ikke denne automatik er det muligt at beregne overtid på tidsregistreringskladden, inden man bogfører/overfører til serviceordrer. Hvis der sættes hak i dette felt, beregnes der også overtid på interne debitorer

3 Beregn overtid før dagsstart Dan fakturerbar tomgangslinje Beregn pauser ved bogføring Tjek kontinuerlig tid Har man markeret dette felt, vil der blive beregnet overtid, hvis montøren starter et job før det tidspunkt, der er angivet i Std. Starttid Formålet med dette er, at der så ikke beregnes overtid på montørens sidste job den pågældende dag, hvis han foretager Gå registrering ved normal arbejdstids ophør. (Der vil på normal vis blive beregnet overtid, hvis han fortsætter efter normal arbejdstid ophør). Dette felt skal markeres, hvis montøren endnu ikke har fået udleveret en serviceordre at scanne ind på. Han foretager derfor kun en Komme registrering og påbegynder arbejdet. Den tid, han har arbejdet siden Komme registreringen tilbageskrives herefter automatisk på den første registrerede serviceordre. Hvis man vælger, at montørerne ikke skal registrere pauser, kan man opsætte en eller flere pauseskabeloner. Den aktuelle skabelon påføres den enkelt montør på Ressourcekortet. Herved beregner systemet disse pauser i forbindelse med bogføring af tidsregistreringskladden. Markeres dette felt indebærer det, at man ved manuelle registreringer/rettelser i tidsregistreringskladden SKAL have kontinuerlige klokkeslet. Eksempel: Har man på en linje en sluttid til kl. 09:00 og på næste linje indsætter en starttid til kl. 09:20, vil systemet ikke acceptere dette, idet der så vil mangle 20 minutters registrering af montørens tid

4 Ressourcer Under Ressourcer skal alle medarbejdere, der skal scanne timer ind, være oprettet. Ved at udfylde feltet Std. Arbejdstypekode behøver brugeren ikke at scanne en arbejdstypekode, medmindre den afviger fra den arbejdstype, som han normalt skal anvende. Der kan hvis man anvender faste pauser angives hvilken pauseskabelon, den pågældende medarbejder er tilknyttet. Hvis man anvender Ansvarscenter kan/skal denne oplysning angives. Hvis medarbejderen er tilknyttet et ansvarscenter, kan billedet Tidsregistreringsoverblik (Service Tidsregistrering Oversigt Tidsregistreringsoverblik) anvendes til kun at vise de ressourcer, der er tilknyttet et bestemt ansvarscenter. Af hensyn til udskrift af statistikker, løngrundlag samt montørens egen opfølgning på den daglige indscanning, skal der på hver ressource indmeldes kapacitet dette gøres på ressourcekortet under knappen Planlægn. Ressourcekapacitet: Kapacitet indmeldes via knappen Planlægn. Angiv kapacitet. Herved fremkommer billedet Ressourcekap.indstillinger:

5 Skal der indmeldes kapacitet på mange ressourcer kan man evt. oprette en arbejdstidsskabelon som hjælp ved at angive skabelonens navn i feltet Arbejdstidsskabelon hentes timekapacitet så automatisk fra skabelonen. Udfyld herefter kortet Ressourcekap.indstillinger for flere år ad gangen for hver ressource, f.eks. således:

6 Afslut med at klikke på Tilføj kapacitet. Herved fremkommer en dialogboks: Klik ja for at tilknytte kapacitetsoplysningerne til medarbejderen

7 Medarbejdere Ressourcerne skal endvidere være oprettet som medarbejdere under Personale Medarbejdere. Nummer på fanen Generelt skal udfyldes medarbejdernummer kan evt. være identisk med det ressourcenr., som det skal knyttes sammen med. Herefter udfyldes som minimum montørens fornavn. Det er disse oplysninger, der printes på stregkodelabel på medarbejderen. Og feltet Ressourcenr. på fanen Administration skal udfyldes for at sammenknytte medarbejdernummeret med et ressourcenummer:

8 Arbejdstyper Endelig skal der i systemet være oprettet et antal arbejdstyper disse kan anvendes både ved alm. registrering af tid på serviceordrer og ved registrering ved hjælp af scanning. Her er det muligt pr. arbejdstype at angive den overtidsarbejdstype, der enten automatisk beregnes ved bogføring eller bliver indsat i stedet for den almindelige arbejdstype, når funktionen Beregn overtid udføres i tidsregistreringskladden. Her oprettes også de arbejdstyper, der skal anvendes til heldagsregistrering, når montøren er fraværende, for eksempel:

9 Stregkodeopsætning Når medarbejdere, ressourcer og arbejdstyper er oprettet, skal der under Service Tidsregistrering Opsætning - Tidsreg. Stregkodeopsætning, indmeldes oplysninger til brug for udskrift af stregkodelabels på medarbejdere, arbejdstyper og kommandoer. Feltet Type I feltet kan der oprettes 9 forskellige typer: Medarbejder Arbejdstype Komme Gå Pause Enter Rens Genoptag Heldagsreg. Alle medarbejdere og arbejdstyper, der skal kunne scannes, skal oprettes her. Typerne Komme, Gå, Pause, Enter, Rens, Genoptag og Heldagsreg er kommandoer og skal oprettes én gang

10 Feltet Nummer Feltet skal kun udfyldes for typerne Medarbejder, hvor der udfyldes med Medarbejdernummer og Arbejdstype, som udfyldes med arbejdstypekode. Feltet Stregkode præfiks Oplysningerne i feltet anvendes til at generere den stregkode, der skal anvendes til scanning. Det anbefales at give stregkodeopsætninger af samme type samme præfiks, f.eks. 100 for medarbejdere, 200 til arbejdstype osv. Det kan give problemer med at scanne en stregkode, der starter med 0 (nul), så dette bør undgås. Feltet Stregkode løbenr. Oplysningerne i feltet anvendes til at generere den stregkode, der skal anvendes til scanning. For samme stregkode præfiks skal løbenummeret være unikt. Det anbefales derfor, at man fx indtaster på medarbejdere indtaster medarbejdernummeret. Er det fx 08 skriver man blot dette i feltet,så sætter systemet selv de nødvendige foranstillede nuller, så 08 bliver til Feltet Stregkodenr. Værdien i feltet genereres automatisk ud fra oplysningerne i felterne vedr. præfiks og løbenr. Udskrift af stregkoder Stregkoder udskrives under Service Tidsregistrering Rapporter. Her skal man oprette rapportnummer , hvis denne ikke findes i forvejen: Bestillingsbilledet til rapporten ser således ud:

11 Man kan vælge at afgrænse rapporten til f.eks. kun at omfatte udskrift af medarbejdere, og man kan ligeledes selektere på f.eks. et interval af medarbejdernumre. Stregkoderne kan f.eks. udskrives på labelprinter, labelstørrelse 48 x 25 mm. Vær opmærksom på, at formularen skal være opsat i Printervalg (Opsætning Programopsætning Generelt Printervalg) enten generelt eller på den bruger, som udskriver label. Hvis ikke, vil printerdriveren ikke kunne udskrive labellen korrekt. Herudover skal man sikre, at der på udskrevne arbejdskort også printes en stregkode, så de serviceordrer, der arbejdes på, kan identificeres

12 Tidsregistreringspauseskabelon Hvis man ønsker at køre med faste pauser, skal der opsættes en eller flere pauseskabeloner og på ressourcekortet skal der efterfølgende på hver medarbejder angives hvilken skabelon han tilhører. Opsætningen foretages i Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistreringspauseskabelon og kan fx se således ud: For at aktivere de faste pauser, skal man inden man bogfører/overfører tidsregistreringskladden til serviceordrer, køre funktionen Indsæt Pauser via Tidsregistreringskladden datosorteret. Herved indsættes automatisk linjer for pauserne for alle de ressourcer som er knyttet til Pauseskabeloner: Så er vi klar til at gå i drift med løsningen

13 Scanning Service Tidsregistrering Tidsregistrering Tidsregistrering scanning: Det anbefales at have en skærm på systemet, som fast står i indscanningsbilledet, således at der til enhver tid er klar til scanning. I billedets øverste højre hjørne vil der stå Ny registrering med blå skrift når systemet er klar til at modtage en ny registrering. Er en indscanning påbegyndt ændres teksten til IKKE klar til registrering med rød skrift. Når alle nødvendige oplysninger er scannet ændres teksten til Klar til registrering med grøn skrift dette betyder at der blot mangler at blive scannet Enter for at godkende. Er man ved en fejl kommet til at påbegynde en scanning, skal man scanne på stregkoden med typen Rens, herved slettes oplysningerne i billedet, og teksten Ny registrering fremkommer igen. Tidsforbrug kan registreres i billedet udelukkende ved at scanne stregkoder, som indeholder medarbejder, arbejdstype og serviceordre. Hvis standard arbejdstype er indtastet på ressourcen, er det ikke nødvendigt at scanne arbejdstype, medmindre der anvendes en anden end normalt (fx hvis udemontør arbejder hjemme). Herudover kan der scannes komme-, gå- eller pauseregistrering. Ved pause, komme og gå scannes intet serviceordrenummer. Har man valgt at køre med faste pauser, skal disse ikke registreres. Har man valgt at registrere pauser manuelt kan montøren efter en pause scanne Genoptag. Her anvendes så automatisk det sidst scannede serviceordrenummer, som montøren har arbejdet på. Dette giver en hurtigere registrering/flow, fordi arbejdskortet ikke først skal findes og scannes

14 Dagen starter med at montøren scanner sin medarbejderstregkode samt kommandoen Komme. Har man allerede et arbejdskort er det ikke nødvendigt at scanne Komme, man kan i stedet scanne direkte på ordren, hvorefter systemet selv foretager en Komme registrering. Er der valgt Dan fakturerbar tomgangstid i tidsregistreringsopsætning og montøren ikke fået et arbejdskort, men alligevel skal påbegynde et arbejde, nøjes han med at foretage en Komme registrering. Der vil så blive dannet en ekstra linje til den første serviceordre med tiden fra Komme registreringen til tiden for indscanningen på den første serviceordre. Skærmbilledet ser nu således ud: Dvs. medarbejder og klokkeslæt er nu udfyldt i billedet. Herefter scannes stregkoden for Enter for at godkende/overføre posten til tidsregistreringskladden. (Når der er scannet Enter er det ikke længere muligtfor montøren at ændre i posten i scanningsbilledet. Er der ændringer skal han foretage en korrekt registrering og kontakte værkstedskontoret, som kan foretage rettelser (se afsnit vedr. tidsregistreringsposter). Billedet ser nu således ud posten er synlig i billedets nederste halvdel, og der er klar til ny scanning

15 Herefter scannes igen medarbejdernummer, evt også arbejdstype og stregkode på arbejdskort. Billedet ser nu således ud: Igen skal der til slut scannes Enter for at godkende. Hver gang en medarbejder scanner vil samtlige dagens indscannede poster fremgå af billedets nederste halvdel. Når der holdes pause scannes Medarbejdernr., Pause-stregkode samt Enter-stregkode med mindre man kører med faste pauser. Ved start på nyt job scannes hver gang medarbejder, evt. arbejdstype og serviceordre samt Enter. Ved skift til overtid skal medarbejderen afhængig af opsætning - selv scanne om til arbejdstype for overtid. Alternativt skal værkføreren udføre funktionen beregn overtid i

16 tidsregistreringskladden. Der kan dog være opsat, så systemet selv foretager overtidsberegning i forbindelse med bogføring af kladden. Ved arbejdsdagens slutning skal der scannes Medarbejder, Gå samt Enter. Hvis en medarbejder glemmer at scanne ud ved dagens slutning vil systemet automatisk danne en gå-registrering med klokkeslettet Bemærk at denne automatiske gå-registrering vil også træde i kraft i forbindelse med arbejde, der strækker sig over midnat. Hvis en medarbejder f.eks. arbejder på en serviceordre fra kl om eftermiddagen og til kl næste dag, hvor han så registrerer ind på en ny serviceordre til f.eks. oprydning kl til kl , hvor han går hjem, så vil der i denne situation automatisk blive dannet en gåregistrering kl og en komme-registrering kl Dvs. medarbejderen registrerer følgende: 27/3 kl Kommandoen Komme 27/3 kl Start på serviceordre SO /3 kl Start på oprydning serviceordre SO /3 kl Kommandoen Gå Medarbejderen har således registreret 10 timer på serviceordre SO plus ½ time på serviceordre SO På grund af de automatisk dannede registreringer, som genereres af hensyn til glemte komme- og gå-stemplinger, vil der i tidsregistreringskladden komme til at ligge følgende poster: 27/3 kl komme 27/3 kl start på serviceordre SO /3 kl gå (automatisk) 28/3 kl komme (automatisk) 28/3 kl start på oprydning serviceordre SO /3 kl gå I tidsregistreringskladden vil der således kun ligge 8 timer på serviceordre SO i stedet for 10 timer, plus ½ time på serviceordre SO Ved kontrol af tidsregistreringskladden skal man således altid være særligt opmærksom på registreringer med klokkeslet 23.59, idet disse som hovedregel skyldes to ting: 1) en medarbejder har glemt at stemple GÅ ved fyraftenstid, dvs. serviceordre/løngrundlag vil komme til at indeholde for mange timer

17 2) en medarbejder har arbejdet hen over midnat, dvs. der har været et datoskift. I dette tilfælde vil serviceordre/løngrundlag komme til at indeholde for få timer. Man skal derfor sørge for at tilrette posterne i tidsregistreringskladden inden disse overføres til serviceordrerne. Tidsregistreringsoverblik Som en hjælp til værkføreren er der i systemet et oversigtsbillede, hvor man til enhver tid kan se den seneste scanningsregistrering pr. ressource. Billedet findes du under Service Tidsregistrering Oversigt Tidsregistreringsoverblik. Af billedet fremgår det i eksemplet ovenfor, at en montør er gået hjem. Øvrige montører har endnu ikke scannet ind. Da der ikke er udfyldt noget i feltet Ansvarscenterfilter vises oversigten for samtlige ansvarscentre. Har man flere ansvarscentre/afdelinger kan værkføreren for den enkelte afdeling sætte filter, så han kun ser sine egne medarbejdere

18 Tidsregistreringskladde Hver gang der i scanningsbilledet scannes Enter overføres den netop indscannede post til tidsregistreringskladden (under Service Tidsregistrering Tidsregistrering Tidsregistreringskladde). Der overføres til det kladdenavn, der er valgt i opsætningen. Så længe posterne ligger i tidsregistreringskladden er der ikke overført oplysninger til de enkelte serviceordrer. Der er således på dette tidspunkt mulighed for at rette i posterne inden de overføres og påvirker serviceordrerne. Vær opmærksom på, at det er tiden i feltet Varighed, der overføres som montørens forbrugte tid (løngrundlag) og det er tiden i feltet Faktureres antal, der overføres til serviceordren. Under funktion er det muligt at vælge beregn overtid. Denne funktion behandler registrerede timer og ændrer tid ud over normal tid til overtid. Til brug for dette, anvendes den indlagte kapacitet på ressourcen samt den overtidsarbejdstype og sats, der er sat på den almindelige arbejdstype. Det er muligt at have én overtidssats pr. arbejdstype. Når arbejdstid ændres fra normal til overtid, sker dette for de serviceordrer, som ligger sidst på arbejdsdagen. Dette betyder modsat, at der aldrig dannes overtid på den første serviceordre, hvis der mødes tidligt ind om morgenen. Det er tillige muligt i tidsregistreringsopsætningen at vælge automatisk dannelse af overtid, således at dette sker hver gang der overføres serviceordrer. Vær her opmærksom på at overtiden beregnes pr, overførsel. Det betyder fx at en dags arbejde skal overføres på én gang, for at evt. overtid beregnes. Hvis normaltiden er 7,5 time og der overføres 10 timer, vil de 2,5 time blive til overtid. Overføres de 10 timer derimod ad 2 omgang med hver 5 timer, beregnes der ikke overtid

19 Når posterne er overført til serviceordrerne er der dog stadig mulighed for at ændre, blot skal man så ind på hver enkelt serviceordre for at ændre/slette. Har man valgt at der anvendes faste pauser ved hjælp af tidsregistreringspauseskabelon, skal man inden bogføring af kladden indsætte pauser. Det gør man på knappen Funktion, Indsæt pauser. Som en hjælp til at kontrollere posterne er der mulighed for at danne en udskrift ved at klikke på knappen Udskriv. Bestillingsbilledet til udskriften har to faner: Det aktuelle kladdenavn foreslås automatisk på første fane, hvor der er mulighed for at selektere på dato og ressourcekode. På næste fane vælges udskriftens detaljeringsgrad:

20 Udskriften indeholder oplysninger om såvel kapacitet som indscannet og aktiv tid pr. medarbejder pr. dato. Findes der poster i tidsregistreringskladden, hvor den serviceordre, posterne vedrører, er bogført, f.eks. fordi kunden har ønsket at betale sin faktura med det samme, kan disse poster markeres i feltet Overfør kun til tidsreg. post herved sker der stadig overførsel til tidsregistreringsposterne, således at der kan udskrives korrekt løngrundlag for den pågældende medarbejder. Når posterne i tidsregistreringskladden er kontrolleret og fundet i orden evt. kan f.eks. timer vedr. sygdom indmeldes her af hensyn til løngrundlag klikkes på knappen Funktion Overfør til serviceordre. Svar ja til den efterfølgende dialogboks. Herved overføres ressourcelinier, som vedrører serviceordrer, til de pågældende serviceordrer. Samtlige linier overføres til tidsregistreringsposterne (disse finder du under Service Tidsregistrering Oversigt Tidsregistreringsposter)

21 Tidsregistreringsposter Tidsregistreringsposterne ligger under Service Tidsregistrering Oversigt Tidsregistreringsposter. Disse poster anvendes til udtræk af statistikker samt til udskrift af løngrundlag. Hvis der er godkendt poster i tidsregistreringskladden og man senere konstaterer en fejl, er der mulighed for dels at rette de poster, der er overført til serviceordrerne, dels at rette i tidsregistreringsposterne. Af sikkerhedshensyn kan der kun rettes i et felt ved at trykke F2 i ønsket felt og derefter rette indholdet, således at man ikke fejlagtigt kommer til at rette i feltet og dermed i medarbejderens løngrundlag Udskrift af løngrundlag Løngrundlag udskrives under Service Tidsregistrering Rapporter. Her findes 2 rapporter, nemlig Tidsregistreringsposter arbejdstype (som dækker en 14 dages periode) samt Tidsregistreringsposter arbejdstype pr. måned (som dækker 1 måneds periode) Bestillingsbilledet til rapporterne har 3 faneblade og ser således ud:

22 På fanen Ressource kan der evt. selekteres på de ressourcenumre, der ønskes med på udskriften. På næste fane kan der om ønsket selekteres på ønskede arbejdstyper: På sidste fane angives ønsket startdato for udskriften samt markering for Vis detaljer, hvis disse ønskes vist. Ved at markere Udelad spærrede ressourcer kan man undgå at få tidligere medarbejdere med på udskriften (under forudsætning af, at der er sat spærring på ressourcekortet). Listen udskrives på basis af tidsregistreringsposterne. For hver medarbejder udskrives en total pr. dato pr. arbejdstype, og der vises en total pr. arbejdstype for 14-dages perioden / månedsperioden. Herudover vises en total for inaktiv tid, dvs. tid som ikke er forbrugt på serviceordrer, f.eks. sygdom, ferie eller lign

23 Udskrift af statistik Tidsregistreringsstatistik udskrives under Service Tidsregistrering - Rapporter. Bestillingsbilledet til rapporten har 3 faneblade og ser således ud: På fanen Ressource kan der evt. selekteres på de ressourcenumre, der ønskes med på udskriften. På næste fane kan der selekteres på ønskede arbejdstyper: På sidste fane angives ønsket periode for udskriften

24 Listen udskrives på basis af tidsregistreringsposterne. Pr. medarbejde udskrives periodens tidsforbrug, opdelt og summeret pr. arbejdstype. Der gives oplysning om kapacitet, registreret tid og faktureret tid, i både timer og procent, samt om der har været udkald. Endvidere fremgår faktureret beløb i kr., (opdelt på intern / ekstern). Udskrift af statistik intern/ekstern Tidsregistreringsstatistik udskrives under Service Tidsregistrering - Rapporter. Bestillingsbilledet til rapporten har 2 faneblade og ser således ud:

25 På fanen Ressource kan der evt. selekteres på de ressourcenumre, der ønskes med på udskriften. På sidste fane angives ønsket periode for udskriften: Listen udskrives på basis af tidsregistreringsposterne. Pr. medarbejder udskrives periodens tidsforbrug og beløb, opdelt i interne og eksterne kunder og summeret pr. serviceordre. Øvrige rapporter På samme måde kan man anfordre rapporten Servicefaktureringsopgørelse, som viser alle registreringer pr. medarbejder pr. dag pr. serviceordre. Der er sammentælling pr. dag samt for hele den valgte periode. Til sidst i rapporten vises fordelingen af timer pr. arbejdstype. Ligeledes kan man anfordre rapporten Servicefaktureringsopgørelse II, hvor man for en given periode pr. montør pr. serviceordre kan se, hvor mange timer der er overført til serviceordre. Samtidig vises feltet Varighed, som er montørens faktiske tidsforbrug samt en kolonne, som viser evt. difference mellem faktureret tid og forbrugt tid

Opsætning Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning.

Opsætning Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning. DM-tid Opsætning Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning. Menupunktet ser således ud i Navigationsruden: Tidsreg. opsætning Opsætning foretages

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Tidsregistrering via sms

Tidsregistrering via sms Tidsregistrering via sms For at kunne anvende tidsregistrering via sms skal du først foretage opsætning i systemet. Du skal endvidere have installeret og opsat Star Catcher Solo fra Danmade (se vejledning

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. Service Opsætning DSM Mobilløsning opsætning.

DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. Service Opsætning DSM Mobilløsning opsætning. DSM Mobilløsning DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. For at kunne anvende DSM Mobilløsningen kræves en REEFT server og en REEFT integrationsservice samt en Microsoft SQL-server. Endvidere kræves

Læs mere

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde er en kørsel, som - i form af en liste - giver et overblik over den værdi, som igangværende serviceordrer repræsenterer. Der er

Læs mere

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner

Læs mere

Formålet med Maskinsalgslisterne er: Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: - Rapport Maskinsalgsliste med avance pr.

Formålet med Maskinsalgslisterne er: Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: - Rapport Maskinsalgsliste med avance pr. Maskinsalgslister med avance og igangværende ordre Formålet med Maskinsalgslisterne er: at vise avanceberegning på solgte maskiner i en periode at give overblik over hensatte skyldige omkostninger og igangværende

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik)

Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik) I stedet for at oprette serviceordrer under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer er der mulighed for at oprette ordrerne under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer (Kvik).

Læs mere

Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM)

Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM) Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (CAP72, CAP73, COM) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM) Opsætning af

Læs mere

Maskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen.

Maskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Maskinøkonomi Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Data, der skal vises, og måden, de skal vises på, afgøres af opsætningen i det kontoskema, som i DSM-opsætningen

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006 Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Integration til Unifaun Online og Pacsoft

Integration til Unifaun Online og Pacsoft Integration til Unifaun Online og Pacsoft Unifaun Online er et internetbaseret system, som kan håndtere flere forskellige speditørfirmaer. I systemet kan man eksempelvis udskrive etiketter, fragtsedler,

Læs mere

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008 Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

Tidsregistrering sker ved at der:

Tidsregistrering sker ved at der: Montør vejledning til tidsregistrering via sms Denne vejledning beskriver hvordan du tidsregistrer via din mobiltelefon ved at sende en sms. Inden du kan anvende tidsregistrering skal din telefon (telefonnummer)

Læs mere

Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr. Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr

Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr. Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr Lagerværdien på en maskine kan reguleres på flere måder i systemet. Reguleringen kan f.eks. bogføres manuelt i en værdireguleringskladde (på lagermenuen),

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Hotfix Programopdatering version DSM 02.07

Hotfix Programopdatering version DSM 02.07 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Delfi Connect / Delfi Com

Delfi Connect / Delfi Com Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (ex memor, Delfi Nova eller Lynx) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Indkøbskladde Lageroptælling/status Tidsregistrering

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder.

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder. Maskinkassekladde Maskinkassekladden (Maskinhandel Maskiner Maskinkassekladde) bruges til følgende: Bogføre skyldige omkostninger og skyldigt køb Flytte værdi fra én maskine til en anden Bogføre overprisreguleringer

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.67.03

Programopdatering version DSM 01.67.03 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Kartoteker. CompuClock s vigtigste datakartoteker er: Medarbejdere Registreringer Afdelinger Koder Helligdage Perioder Regler

Kartoteker. CompuClock s vigtigste datakartoteker er: Medarbejdere Registreringer Afdelinger Koder Helligdage Perioder Regler Kartoteker CompuClock s vigtigste datakartoteker er: Medarbejdere Registreringer Afdelinger Koder Helligdage Perioder Regler Der er mulighed for højre klik i dem alle sammen, og fra den derved fremkomne

Læs mere

Formålet med Maskinsalgslisterne er: Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: - Rapport Maskinsalgsliste med avance pr.

Formålet med Maskinsalgslisterne er: Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: - Rapport Maskinsalgsliste med avance pr. Maskinsalgslister med avance og igangværende ordre Formålet med Maskinsalgslisterne er: at vise avanceberegning på solgte maskiner i en periode at give overblik over hensatte skyldige omkostninger og igangværende

Læs mere

Servicekontrakter. Servicekontrakter. Opsætning

Servicekontrakter. Servicekontrakter. Opsætning Servicekontrakter Opsætning Før servicekontraktmodulet tages i brug skal der foretages opsætning hertil. Dette gøres under Service Opsætning Serviceopsætning samt under Service Kontraktstyring Opsætning

Læs mere

Flytning af en maskine til en anden maskine. Flytning af en maskine til en anden maskine

Flytning af en maskine til en anden maskine. Flytning af en maskine til en anden maskine Flytning af en maskine til en anden maskine Funktionen flytning af en maskine til en anden maskine gør det muligt at overføre en hel maskine (eller en del af en maskine) til en anden i én proces, f.eks.

Læs mere

Værksted Programopdatering version DSM 02.05

Værksted Programopdatering version DSM 02.05 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Værksted, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Flytning af en maskine til en anden maskine

Flytning af en maskine til en anden maskine Flytning af en maskine til en anden maskine Funktionen flytning af en maskine til en anden maskine gør det muligt at overføre en hel maskine (eller en del af en maskine) til en anden i én proces, f.eks.

Læs mere

På ordren kan der ligeledes differentieres på om den enkelte linje skal medtages i garantidelingen.

På ordren kan der ligeledes differentieres på om den enkelte linje skal medtages i garantidelingen. Garanti og garantiopfølgning Ved at anvende DSM s garantifunktion er det muligt at lave et bilag til kunden, der viser hvad reparationen har kostet og hvor stor en andel af reparationen kunden evt. skal

Læs mere

Tidsregistrering. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version

Tidsregistrering. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version Tidsregistrering Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

CapLegal Sagsopsætning

CapLegal Sagsopsætning CapLegal Sagsopsætning 1 Indhold Indledning...3 Opsætning af hjælpe tabeller til sagsbehandling....3 Sagsopsætning...3 Generelt...4 Nummerering...5 Tekstbehandling...5 Standardværdier...5 Bogføring...5

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Maskinkomponentskabelon Modelkomponentskabelon Maskinkomponentskabelongruppe

Maskinkomponentskabelon Modelkomponentskabelon Maskinkomponentskabelongruppe Maskinkonfigurator I forbindelse med udarbejdelse af tilbud på maskiner er der ofte behov for at ændre på bestykningen af en standard-maskine, således at maskinen passer til kundens behov. Som en hjælp

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Team Planner. Kakulation. Indhold: 4 - Kalkulation

Team Planner. Kakulation. Indhold: 4 - Kalkulation Team Planner 4 - Kalkulation Kakulation Indhold: Kalkulationsprincip...4.2 Oprettelse af ny kalkulation...4.2 Valuta og ønsket pris...4.4 Gruppeopdeling af kalkulation...4.4 Kunde- og medarbejderafhængige

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Servicekontrakter. Servicekontrakter

Servicekontrakter. Servicekontrakter Servicekontrakter Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten vedr. servicekontrakter kan anvendes er der brug for hjælp til opsætning, henvises til afsnittet Opsætning sidst i denne vejledning. Opret

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer)

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt og maks. lagerbeholdning, ud fra

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog

Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog Oprettelse af bilag: Dokumenter fra katalog Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog Indledning For at imødekomme den stigende digitalisering er det gjort endnu nemmere at anvende ectrl til at oprette

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten Intrastat Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EUlande. I Danmark skal bevægelsen af varer rapporteres til statistikmyndighederne hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne.

Læs mere

TIDSHÅNDTERING I PROMARK REGISTRERING AF PROJEKTTID

TIDSHÅNDTERING I PROMARK REGISTRERING AF PROJEKTTID TIDSHÅNDTERING I REGISTRERING AF PROJEKTTID 1 Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage faktisk tidsregistrering - dvs. medarbejdere som tidligere har brugt ARS. Indhold 0. Indledning...

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

Ukuransberegning. Ukuransberegning

Ukuransberegning. Ukuransberegning Ukuransberegning Varer hvorpå der i et stykke tid ikke har været foretaget indkøb, kan automatisk få påsat en ukuransprocent, der viser i hvor høj grad varen er ukurant og der kan ligeledes bogføres en

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i Rapport 6052084 DSM kontoudtog 2 FIK752, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision.

Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision. SMS beskeder til kunder Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision. SMS beskeder kan med denne løsning, afsendes fra: Salgsordre Maskinsalgsordre

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.64 Maj 2008

Programopdatering DSM version 01.64 Maj 2008 Kære DSM bruger I det følgende har vi kort beskrevet de nye funktioner, ændringer og fejlrettelser, som programopdateringen 01.64 omfatter. Hvor der er lavet nye eller ændrede beskrivelser / brugervejledninger

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.52

Programopdatering version DSM 01.52 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Rollecenter... 3 Oprettelse af sag... 5 Sagsguiden... 5 Trin 1 - sagsoplysninger... 6 Trin 2 Vælg klient(er)... 6 Trin 3 Vælg parter...

Læs mere

Oprettelse af faktura/ordre

Oprettelse af faktura/ordre It-solutions Oprettelse af faktura/ordre Når du vil oprette en ordre til en kontaktperson, skal der først oprettes en debitor. I feltet Debitorkonto kan du se, om den pågældende debitor allerede er oprettet.

Læs mere