NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS. Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS. Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS"

Transkript

1 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING

2 Klinik P s organisationsdiagram 2

3 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Indholdsfortegnelse 1.0 Forord og klinikledelsen om årets fælles tiltag Lægestaben Funktionsledelserne i sengeafsnit 3131/2 og 3133/ Sengeafsnit 3131/ /4 Sengeafsnit Nefrologisk ambulatorium / Hjemmedialysen Akut hæmodialyse Hæmodialyse Hæmodialysen PFH og PLC Sekretærerne Kliniske diætister Klinisk Diætist Ambulatorium og Sengeafsnit Det prægraduate uddannelsesområde Undervisning og uddannelse Nyreskolen livet med en nyresygdom Forskning på Nefrologisk Klinik P og Endokrinologisk Klinik PE Referenceliste

4 1.0 Forord og klinikledelsen om årets fælles tiltag. Igen i år er der en spændende årsberetning fra Nefrologisk Klinik P. Der har været mange gode tiltag i klinikken og alle afsnit har sat deres præg på denne beretning var igen et år, hvor der var besparelser i Region Hovedstaden. Vi var været ude i de yderste hjørner for at finde disse besparelser, og det har betydet færre personaler i enkelte afsnit. Vi ser igen fremad for at sikre det gode arbejdsmiljø og det gode ophold for vores patienter. Klinikledelse Klinikchef, Professor, dr. med Bo Feldt-Rasmussen Oversygeplejerske, MHM Karina Bruun I klinikken har vi haft tværgående og tværfaglige projekter i gang hele året. Vi har i 2011 etableret en PVI gruppe, der i løbet af året skiftede navn til VIP, da vores vejledninger, instruktioner og procedurer fik ny database. Det har været en lang og sej proces at få overblik over alle VIP er, der eksisterer i Klinik P. Men ved fælles hjælp og et fast månedligt møde lykkedes det at få et nogenlunde overblik og vi fortsætter arbejdet i I januar blev Rigshospitalet endnu engang akkrediteret ved Joint Commision i den forbindelse fik flere afsnit i klinikken besøg og med godt resultat. Vi vidste, at en ny akkreditering ventede i starten af 2012 denne gang via DDKM (Den danske kvalitetsmodel) med lidt andre fokuspunkter end Joint Commision. Der var blandt andet krav om, at der blev udarbejdet handleplaner på områder, hvor vi ikke levede op til kravene i DDKM, det betød blandt andet handleplaner på kontaktpersonordningen i sengeafsnittene, nedsættelse af et VIP gruppen Overlæge Søren Schwartz- Sørensen Oversygeplejerske Karina Bruun Sekretær Stine Korsholm Sygeplejerske Anne-Marie Boeskov Afdelingssygeplejerske Lotte Jensen Kvalitetsudvalg Professor og klinikchef (formand) Bo Feldt-Rasmussen Overlæge Søren Schwartz- Sørensen Oversygeplejerske Karina Bruun Afdelingssygeplejerske Charlotte Marcuslund Larsen Afdelingssygeplejerske Lotte Jensen Ledende lægesekretær Nina Gregertsen 4 Sygeplejerske Anne-Marie Boeskov Afdelingssygeplejerske Lotte Jensen

5 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS hygiejneudvalg. Forarbejdet til denne akkreditering har betydet en del fokus på klinikkens kvalitetsarbejde. Dette ligger til grund for etablering af klinikkens kvalitetsudvalg, som nåede at blive etableret i slutningen af Arbejdsmiljøgruppen har fulgt op på Trivsel OP punkterne - og har blandt andet arbejdet med trivsel i klinikken. Det betød, at vi i efteråret satte en uge af til netop dette punkt inspireret af tidligere års succes i dialyseafsnittet på Frederiksberg. Ugen blev kaldt Feel Good, det var arbejdsmiljørepræsentanterne, som var tovholdere på aktiviteterne i de enkelte afsnit i samarbejde med afdelingssygeplejerskerne (læs mere under arbejdsmiljø i de enkelte afsnit). Det har været en fornøjelse at følge alle arbejdsmiljørepræsentanter i deres arbejde på deres egne afsnit med opfølgning på Trivsel OP og den store indsats, der er lagt i arbejdet. På vores fællesmøder i klinikken har der ofte været en god erfaringsudveksling. Tak til arbejdsmiljøgruppen for det store arbejde. Visioner Etablering af en tværgående ernæringsgruppe Etablering af et tværgående hygiejneudvalg Arbejdsmiljøudvalget udarbejder et årshjul med de opgaver, der skal arbejdes med i 2012 Opfylder mål for handleplanerne indenfor områderne kontaktpersoner og kliniske retningslinjer. Igen i år havde Klinik P en stor stand på Kulturnatten, der foregår i hele København, sygeplejersker fra sengeafsnit, hæmodialyse og ambulatorier var til stede denne gang var også vores diætister repræsenteret. Der var mange interesserede besøgende på klinikkens stand og der var mange spørgsmål. I slutningen af året var alle ledere i klinikken igennem en 360 graders ledelsesevaluering, hvor medarbejdere, medledere og overordnede skulle vurdere deres leder på 7 punkter, blandt andet personaleledelse, strategisk ledelse og selvledelse. Der skulle som opfølgning på dette arrangeres dialogmøder i de enkelte afsnit med alle medarbejdere, disse bliver afholdt i Bo Feldt-Rasmussen Klinikchef Professor, dr. med. Karina Bruun Oversygeplejerske MHM 5

6 Budgetantal Budget 1000 kr. Budgetvarenummer HELDØGN- P HELDØGN NYRETRANSPLANTATION- P HELDØGN PERITONEALDIALYSE- P HÆMODIALYSE BARN- P HÆMODIALYSE VOKSEN- P DIALYSE INDLAGTE- P AMBULANT BESØG- P HJEMMEDIALYSE, NATMASKINE- P HJEMMEDIALYSE, CAPD OG HÆMODIALYSE PLASMAFERESE- P INFUSIONS- OG TRANSF. BEH.- P IMMUNADSORPTION SØJLE - P IMMUNADSORPTION BEH. - P PATIENTHOTEL- P I alt

7 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS 2.0 Lægestaben Nefrologisk Klinik P er normeret til ansættelse af 25 læger. Ved udgangen af året var 15 af disse speciallæger, heraf 14 overlæger se nedenfor. Der var desuden ansat 5 læger i nefrologiske hoveduddannelsesstillinger, 4 læger i interne medicinske introduktionsstillinger og 1 læge som sideuddannelse i blokstilling klinisk farmakologi. To læger var ansat i stillinger, der ikke var officielt klassificeret i uddannelsesmæssig sammenhæng. Nefrologisk Klinik P har vagtfællesskab i forvagtlaget med Endokrinologisk Klinik PE. Vagtholdene består af: 1 speciallæge/læge i blokstilling i tilkaldevagt. 1 læge i uddannelsesstilling i fast fremmøde 24 timer i døgnet. Bagvagtlaget forlader typisk afdelingen omkring kl. 22 og kan tilkaldes ved behov. I weekenderne er der lørdag og søndag tre læger i fremmøde til bl.a. stuegangsfunktion og vagtfunktion. Speciallæger ansat på Nefrologisk Klinik P: Overlæge, Ph.d., dr. med. Susanne Bro Overlæge, Ph.d. Peter Clausen Overlæge, Ph.d. Mette Brimnes Damholt Overlæge, Ph.d. Inge Wulf Eidemak Overlæge, Ph.d. Thomas Elung-Jensen Overlæge Jens Schmidt Iversen Overlæge, dr. med. Anne-Lise Kamper Overlæge Søren Ladefoged Overlæge Finn Thomsen Nielsen Overlæge, Ph.d. Marianne Rix Overlæge, dr. med. Søren Schwartz Sørensen Afdelingslæge Wladimir Szpirt Lektor, overlæge, dr. med. Martin Egfjord Professor, overlæge, dr. med. Klaus Ølgaard Klinikchef, professor, dr. med. Bo Feldt-Rasmussen 7

8 3.0Funktionsledelserne i sengeafsnit 3131/2 og 3133/4 Funktionsledelsen mødes en gang om ugen, hvor vi drøfter forskellige emner og arbejdsopgaver, som der skal løses i klinikken eller i de to sengeafsnit. Vores arbejde ligger tæt forbundet med den overordnede strategi for klinikken. I år har der været fokus på flere indsatsområder: - Det har været arbejdet med journalaudit, som har givet os et indblik i, om vi overholder de forskellige indsatsområder, som vi har sat, som målsætning. - Der er blevet arbejdet med kommunikationsveje i klinikken. Hvem gør hvad? Således at vi sikre arbejdsgangene på en mere funktionel måde. - Visitationen er blevet ændret, således at de to sengeafsnit deles om visitationen i vagterne. Endelig har vi haft fokus på håndhygiejnen. FUNKTIONSLEDELSE Oversygeplejerske Karina Bruun Overlæge dr. med. Anne-Lise Kamper Overlæge dr. med. Søren Schwartz Sørensen Afdelingssygeplejerske Lotte Jensen Afdelingssygeplejerske Lonnie Rasmussen 4.0 Sengeafsnit 3131/2 Af Afdelingssygeplejerske Lotte Jensen og Overlæge, dr. med. Anne-Lise Kamper. Organisering i afsnittet Afsnittets ledelse består af overlæge Anne-Lise Kamper og afdelingssygeplejerske Lotte Jensen. Derudover assisterende afdelingssygeplejerske Dorte Inekci. Studieunit bliver fagligt ledet af gruppeleder Malene Tranberg, og endokrinologi gruppen bliver fagligt ledet af fungerende gruppeleder Line Budde. FUNKTIONSLEDELSE Overlæge dr. med. Anne-Lise Kamper Afdelingssygeplejerske Lotte Jensen Assisterende afdelingssygeplejerske Dorte Inekci Afsnittet har i alt 24 senge. Heraf 20 heldøgnssenge, fordelt med 15 nefrologiske og 5 endokrinologiske senge. De 4 senge er på 6-døgnsbasis. Afsnittet har siden maj måned haft 2 senge til patienter fra kirurgisk gastroenterologisk Klinik, for at aflaste deres ventetider på cancer operationer. 8

9 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Vi har en samlet normering på 33,78 sygeplejeårsværk. I 2011 sagde vi farvel til 5 kolleger. Vi øgede dog den gennemsnitlige anciennitet for sygeplejersker og for social- og sundhedsassistenter, og dermed også kompetencen i afsnittet. Visioner for 2012 Sammen med hele Klinik P arbejde med udvikling af en pårørendepolitik Billede: Afdelingssygeplejersken: i dialog på sygeplejekontoret Oplæring / uddannelse af personale Sygeplejersker i afsnittet har deltaget i følgende kurser i 2011: 2 på Regionens kursus i patientforløb, 5 på Nefrologisk grundkursus, 1 på Nefrologisk efteruddannelse, 7 på Specialerelateret Medicin, 1 på UCSF og 1 på AKKS. Derudover har 1 sygeplejerske gennemført Den kliniske vejleder uddannelse og vores udviklingssygeplejerske har taget 2 moduler i Diplomuddannelse i Klinisk kvalitetsudvikling. AMIR og TR repræsentanterne har færdiggjort deres uddannelser. Ligeledes har personalet løbende gennemført undervisning i forbindelse med deres peritonealdialyseuddannelse. 1 social og sundhedsassistent har gennemført Regionens medicinkursus på Hvidovre Hospital Afsnittets har i alt 171 samlede kursusdage i 2011, inkl. flere nationale og internationale kongresser. Fortsætte arbejdet med resultaterne fra Trivsels-Op Afsnittet skal implementere en ny patientkategori, Neuro endokrine tumorer Sammen med de andre afsnit i klinikken færdiggøre kompetence programmet for sygeplejersker Lokalt smerteprojekt ved Malene Tranberg Arrangere 2 lokale temadage, en med fokus på hverdagen og prioritering af opgaver og en i forbindelse med arbejdet med klinikkens pårørendepolitik. 9

10 Udvikling Afdelingssygeplejerske Lotte Jensen vandt årets Nightingale-pris ved Sygeplejesymposiet i juni måned. Assisterende afdelingssygeplejerske Dorte Inekci havde et indlæg ved året Nordiatrans kongres, og blev ved samme lejlighed valgt ind i bestyrelsen. Som en forlængelse af afsnittets arbejde med sygeplejekonferencer arrangerede vi i foråret en tværfaglig temadag med titlen Det mellemmenneskelige møde. Erhvervspsykolog Ole Dissing lavede et oplæg om det anerkendende perspektiv. Vi diskuterede, hvordan det gode møde mellem patienter og kolleger skal finde sted. Meget af 2011 er gået med akkreditering. Først JCI i marts og siden forberedelser til den første akkreditering med Den Danske Kvalitetsmodel i januar Vi har afholdt mange lokale audits i afsnittet. Derudover har vi deltaget i flere projekter i løbet af året, bl.a. et om sondeernæring og en afprøvning af en badestol. Afsnittets personale underviser på klinikkens introduktionsdage, specialerelateret medicin, samt eksternt på hospitalet. Behandling I afsnittets heldøgnssenge behandles patienter med akut og kronisk nyresygdom. Ofte er indlæggelsesforløbene komplicerede og længerevarende. Ved akut nyresygdom er sygdomsbilledet hyppigt præget af påvirket almentilstand, som alene kan skyldes svær nyreinsufficiens eller være forårsaget af generaliseret sygdom med nyreinvolvering. Hurtig diagnostik og korrekt behandling kan være afgørende for forløb og prognose. De kroniske nyresygdomme er enten primære nyresygdomme eller sekundære renale manifestationer af systemsygdomme som fx hypertension, diabetes mellitus eller immunsygdomme. Patienterne indlægges til diagnostik og behandling af nyresygdom, samt til behandling af komplikationer og følgesygdomme. Mange kroniske dialysepatienter er ældre og svækkede med hjertekarsygdomme og hyppige infektioner, hvilket ofte giver anledning til indlæggelser. Alle voksne peritonealdialysepatienter med behov for indlæggelse, herunder peritonitis behandles i afsnittet. Ligeledes varetages peritonealdialysebehandling af patienter indlagt på andre RH afdelinger, af afsnittets plejepersonale i samarbejde med peritonealdialyseambulatoriet. Svær hypertension, væske- og elektrolytforstyrrelser samt forgiftningstilfælde med dialyseindikation behandles ligeledes i afsnittet. 10

11 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS I 6-døgnsafsnittet indlægges patienter til anlæggelse af dialyseadgangsveje i form af peritonealdialysekateter og hæmodialysekateter. Også patienter med behov for mindre invasive undersøgelser og behandlinger, indlægges fortrinsvis i dette afsnit. Billede: Grupperapport Arbejdsmiljø I 2011 er sygefraværet i afsnittet faldet yderligere til 3,1 %. (Tallene omfatter kun sygdom, ikke barns 1. sygedag, graviditetsgener og omsorgsdage.) Resultaterne fra vores Trivsels-OP gav et overordnet billede af 3131/2 som et afsnit, hvor personalet har travlt, til tider føler sig pressede og stressede, men hvor der også er en oplevelse af stor medindflydelse på egen arbejdssituation, og hvor det kollegiale samarbejde og fælles læring står stærkt. 11

12 Efter dialogmødet blev der nedsat to arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med dels med forstyrrelsesfri zoner og dels med struktur i hverdagen. Arbejdet fortsætter i Billede: patient i det nye samtalerum. Afsnittet har fået indrettet yderligere et sygeplejekontor, hvilket er med til at give mere ro på de eksisterende kontorer. I efteråret gennemførte afsnittet sammen med resten klinikken under ledelse af vores AMIR en Feel good uge. Hver dag havde en ny happening. Alt blev rigtig godt modtaget, og afsnittet glæder sig til en gentagelse næste år. På baggrund af en stikskade har vi i 2011 haft fokus på affaldshåndtering. Der har været gennemført undervisning flere gange i afsnittet. Sidst på året fik vi indrettet et samtalerum, hvor vi har mulighed for samtaler med patienter og pårørende i fred og ro. Studieunit I forbindelse med etablering af det nye sygeplejekontor, flyttede vi vores studieunit fra afsnit 3131 til 3132, således at vi øgede antallet af sengepladser til 11 senge i studieunitten. Derudover har behovet for daglige vejledere været større i forbindelse med udbygningen, og vi startede åbningen af den nye studieunit med en temadag for alle vejlederne. I 2011 har en af de daglige vejledere gennemført 1/6 modul som klinisk vejleder. Studieunit har haft et rigtig godt år. Vi har i alt haft 4 x semester studerende, 8 modul 4 studerende og 4 social og sundhedsassistent elever. I samarbejde med de kliniske vejledere har vi haft fokus på, at være velforberedte til at modtage de studerende, og på at de studerende har kunnet bestå kravene for de forskellige moduler. Alle studerende er blevet godt modtaget, og de har fået en struktureret introduktion. Tilbagemeldingerne har været, at de føler sig godt taget imod, samt trives med personalet og de tværfaglige samarbejdspartnere. Endvidere føler de, at de får store udfordringer og ansvar, og at læringsmiljøet er godt. I 2012 fortsætter vi med at sende yderligere et medlem på Diplom modulet som klinisk vejleder, og ligeledes skal afsnittet have ansat en klinisk vejleder, som leder af gruppen. 12

13 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS /4 Sengeafsnit Af afdelingssygeplejerske Lonnie Rasmussen og Overlæge dr. med. Søren Schwartz Sørensen har været præget af en stor portion entusiasme hos personalet. Vores keyword har været fagligudvikling af personalet samt ambitioner og visioner om, at få udviklet vores sygepleje til de transplanterede patienter. Efter at vi i 2010 fik kortlagt de faglige kvalifikationer hos personalet, har vi målrettet arbejdet med at få opkvalificeret personalets faglige grundlag. Vi har arbejdet med uddannelsestilbud, som er blevet skræddersyet til personalegruppen. FUNKTIONSLEDELSE Overlæge dr. med. Søren Schwartz Sørensen Afdelingssygeplejerske Lonnie Rasmussen Assisterende afdelingssygeplejerske Charlotte Sangiorgio Skov Det øgede fokus på uddannelse og faglig fordybelse har medvirket til, at vores afdeling i dag har en meget høj faglig kvalitet/kompetence. Undervisning af elever og studerende Studieunit Afdelingen har undervisningsforpligtigelse, i forhold til sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever. Vi indgår også i undervisningstilbuddet fra Rigshospitalet til folkeskole elevernes erhvervspraktik forløb. Disse undervisningsforpligtigelser er med til at udvikle vores medarbejderes pædagogiske - og teoretiske grundlag, fordi de studerende og eleverne via deres spørgelyst og naturlige nysgerrighed får personale til, at reflektere over deres praksisfelt. Social- og sundhedsassistent Gitte Skøtt er vejleder og ansvarlig for social- og sundhedsassistenteleverne i team 1. Gitte Skøtt varetager deres ophold i afdelingen, og planlægger deres undervisningsforløb. Vi har i år udvidet vejleder gruppen med to sygeplejersker Mette Haven og Bettina Agerskov. Gitte Skøtt har arbejdet videre med læringsredskabet, som i daglig tale kaldes Anton. Der er blevet justeret i undervisningsmaterialet, og det er blevet opdateret med en ny version, hvor der indgår flere parametre. Gitte Skøtt underviser også andre social- og sundhedsassistenteleverne rundt på hospitalet i innovationslæring, som medfører at vores elever har nemmere ved at tilegne sig et bedre fagligt niveau i anatomi og fysiologi. 13

14 Klinisk vejleder Natalia Selivanova varetager al koordinering af de mange sygeplejerstuderende, som vi modtager. Natalia Selivanova planlægger de studerendes ophold og faglige udvikling i forhold til den enkelte studerendes mål for praktikken. Der har været meget fokus på, at vi skulle have dagligvejleder gruppen til at fungere bedre. Det er lykkes, og tildelingen af studerende til den enkelte sygeplejerske er lagt i faste rammer, som sikrer at den studerende får et godt og udviklende klinikophold. Alle daglige vejledere har deltaget i en stor temadag for daglige vejledere i oktober. Klinisk vejleder Natalia Selivanova og sygeplejerskerne Johanne Nørgaard og Tanja Jønsson har alle gennemført en 6. del diplom uddannelse i klinisk sygepleje i Dette uddannelsesløft har givet studieunit kvantespring frem. Visioner for 2011 Vi havde flere visioner for 2011 og de fleste har vi opnået at få indfriet, hvilket vi er meget stolte af. Vi har fået gennemført mange audits, hvor vores mål har været at skabe højere standard af sygeplejen og et ønske at forbedre patientsikkerheden. Vi har gennemført audits på nedenstående områder: Smertevurdering og dokumentation Ernæring og dokumentation Anvendelsen af PDA er Anvendelse af medicinscannere Kontaktsygeplejerske og kontaktlæge i OPUS Cave notater i OPUS Vi ville udvikle ungeområdet, og undersøge hvad vi kunne forbedre i vores tilbud til den unge patient, som her defineres, som unge mellem år. Mette Haven og Tanja Jønsson er blevet uddannet til ungeambassadører, og har som deres projekt fået etableret et ungerum på afdelingen. De har søgt sponsorer og utallige fonde, forretninger, butikker og 14

15 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS firmaer, om de ville donorer materialer/artikler til vores projekt. Mange firmaer har været gavmilde og doneret ting til rummet. Flere patienter har også doneret i form af penge og møbler, hvilket vi er dem dybt taknemlige for. I dag står der et meget smukt ungerum, med flotte møbler, smukke farver, stort tv og rummet, hvor den unge patient kan hygge med sine venner og familie. En ung patient udbrød da han så det: Det rum er mit hver gang, jeg er indlagt, her er jo dejligt, og jeg føler slet ikke, at jeg er syg!. En anden vision var, at vi ville arbejde med fokusområder inden for rygning, seksualitet og sårpleje. Sygeplejerske Helle Hansen fik i foråret en uddannelse via tre-partsmidlerne som rygestopinstruktør. Helle har haft alle medarbejderne til undervisning i, hvordan vi som sygeplejersker, kan vejlede og motivere patienten i et eventuelt rygestop. Helle har endvidere skaffet meget materiale til patienterne om rygning og mulighederne for at stoppe med at ryge. Sygeplejerske Bettina Agerskov, har deltaget i temadage om seksualitet. Bettina har haft alle medarbejderne på kursus i seksualitet og den nyresyge patient. Kurset har gjort det lettere for medarbejderne at tale med patienterne om deres seksualitet under indlæggelsen. Mange patienter har givet udtryk for, at det er rart, at der er åbenhed om, at få talt med sygeplejerskerne og eventuelt få den rette hjælp. Social- og sundhedsassistent Vesla Parnov har fået udarbejdet to store mapper om sårpleje og sårplejeprodukter. Vesla har haft alle medarbejderne til undervisning. Via denne undervisning er der kommet en skærpet opmærksomhed på sårplejeplaner og deres anvendelse som dokumentation. Afdelingssygeplejerske Lonnie Rasmussen blev uddannet som hygiejnekoordinator og gennemførte et projekt med fokus på hospitalsoverførte infektioner via blodtryksmanchetten mellem patienterne. Efterfølgende er det blevet indført, at alle blodtryksmanchetter skal aftørres mellem to patienter. Vi havde også en vision om at få udviklet vores tjekskemaer ved modtagelse til transplantation. Vores mission var at opnå et meget effektivt redskab, som alle medarbejdere, ville kunne anvende og som ville medvirke til at dyrebart tid blev sparet. Samtidigt ønskede vi, at der ville komme færre fejl med risiko for manglende patientsikkerhed. 15

16 Vi fik udviklet et godt redskab til modtagelse af patienter til akuttransplantation og til modtagelse af levende donorer og deres recipienter. Vi har samtidig fået indført at alle donorer, og deres recipienter kommer og besøger vores afdeling ugen inden deres transplantation. Denne ordning har medvirket til, at vores patienter føler sig mere forberedt på deres ophold i afdelingen. Vi havde længe haft et stort ønske om at forbedre vores stuegang. Stuegangen kunne ikke overholde diskretionen mellem patienterne, fordi der ofte var andre patienter på stuen. Vi fik etableret/indrettet vores undersøgelsesrum som et konsultationsrum. Og nu sidder lægen i rummet og patienterne, som er oppegående kommer selv til stuegang. Dette har medført at flere af patienterne, har givet udtryk for at de føler, at de har lægen for sig selv, og at deres stuegang er blevet mere privat. Udviklingssygeplejerske Gitte Osberg har fortsat arbejdet med introduktion og oplæring af nye medarbejdere. Alle medarbejderne har efterhånden været igennem et tre dags uddannelsesforløb, hvor de bliver oplært i modtagelsen af recipient og donor i forbindelse med transplantation, hvor der er tale om levende donation. Visioner for 2012 Større fokus på VIP og undervisning til personalet Opfølgning på tjekskemaer, informationsmateriale m.m. Forbedre arbejdsforhold for sygeplejersker, sekretærer og læge Derudover har Gitte i 2011 haft særligt fokus på vores informationsmateriale til patienter og pårørende, og afdelingen har nu et bredt udvalg af pjecer til rådighed. Herudover er Gitte fortsat aktiv i forskellige udvalg og grupper under klinik P, det drejer sig om: OPUS gruppen, EPM gruppen, undervisningsudvalget og gruppen af SSAU er. Sygeplejerske Britt Bruun har i efteråret gennemgået nefrologisk efteruddannelse, Britt Bruun s gruppe valgte at udarbejde et litteraturstudie. 16

17 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Feel good ugen Vores afdeling deltog med stor glæde i feelgood ugen. Det blev en meget festlig uge, den røde løber blev rullet ud, og alle havde det sjovt. Der var konkurrencer, morgenbagning, lagkager, og spøg og skæmt hele ugen. Patienterne var meget optaget af den megen fest og glæde, som denne uge skabte i afdelingen. Trivsels Op I juni måned 2011 blev der afholdt to temaeftermiddage, hvor vi arbejdede med Anerkendelse og sammenhold samt mobning. Det blev nogle meget konstruktive eftermiddage. Vi blev opdelt i grupper og arbejdede med de to emner. Efterfølgende har der været flere sociale arrangementer, som har fået medarbejdergruppen til at anerkende hinanden mere. 17

18 6.0 Nefrologisk ambulatorium /2134 Af Afdelingssygeplejerske Mie Bræmer-Jensen og Overlæge, Ph.d., dr. med. Susanne Bro. Personalet i ambulatoriet består af afdelingssygeplejersken og 9 sygeplejersker, heraf 3 på fuld tid og 6 deltidsansatte. Der er tilknyttet 2-4 sekretærer, 14 speciallæger og 1-2 læger under speciallægeuddannelse. Læger og sygeplejersker arbejder sammen i faste teams, og det tilstræbes, at patienterne møder samme behandlerteam ved hver kontrol. Samarbejdspartnere. Der er et tæt samarbejde med klinisk diætist, socialrådgiver samt urologisk kardiologisk - og karkirurgisk klinik. FUNKTIONSLEDELSE Overlæge, Ph.d., dr. med. Susanne Bro Afdelingssygeplejerske Mie Bræmer-Jensen Assisterende afdelingssygeplejerske Hanne Lawes Arbejdsopgaver: Udover den almindelige kontrol af nefrologiske patienter tager ambulatoriet sig af udredning af levende nyredonorer, rekruttering, tilmelding og indkaldelse til Klinik P s nyreskole, døgnblodtryksmålinger på klinikkens ambulante patienter, infusion af jern og blod, samt andre forskellige sygeplejeopgaver. Særlige opgaver i 2011: Bremsning af væksten i antal ambulatoriebesøg. På grund af begrænsede ressourcer har det fortsat været nødvendigt at forsøge at bremse væksten. Der er blevet ført en stram visiteringspolitik. Herudover har vi fokuseret på patientforløb, der kunne overgå til primærpraksis samt afslutning af patienter udenfor regionen. Ovenstående tiltag har resulteret i en reduktion af nettotilgangen af patienter: fra +274 patienter i 2010 til +144 i Reduktionen i væksten skyldes alene flere afsluttede forløb. Se figur 1: 18 Figur 1: antal ambulante besøg.

19 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Trods flere fsluttede patienter er det totale antal besøg steget fra i 2010 til i Årsagen hertil er dels flere nye patienter, dels flere kontroller på grund af øget transplantationsaktivitet. Se figur 2: Figur 2: Oversigt over afsluttede patienter Speciallægeambulatorium med fokus på nyhenviste patienter. Formålet med dette ekstra speciallægeambulatorium har været at få iværksat en hurtig og effektiv udredning af nyhenviste patienter, således at så mange som muligt af de nye patienter kunne afsluttes hurtigt fra nefrologisk regi til fortsat kontrol i f.eks. primærpraksis. Samtidigt har det ekstra ambulatorium aflastet de faste speciallægeambulatorier, som har været overbookede. Det ekstra speciallægeambulatorium fortsætter i den udstrækning, der er læge- og sygeplejemæssige ressourcer til det. Patienter i udgående dialyse. Fortsat indsats med henblik på rekruttering af patienter til udgående dialyse. Dette arbejde omfatter tidlig information af patienterne om dialyseformer og et tæt samarbejde med hjemmedialysen, hjemmehæmodialyseafdelingen på Frederiksberg hospital samt Klinik P s nyreskole. 19

20 Nyredonorer. Også i 2011 har vi haft en stigning i antal henvendelser fra potentielle levende nyredonorer, vi har i 2011 transplanteret 32 patienter med nyrer fra levende donorer. Renal denervering. I samarbejde med kardiologisk afdeling er der indført behandling med renal denervering til patienter med svært behandlelig hypertension. Nefrologisk ambulatorium står for udredning af disse patienter. I alt 14 patienter fra hele landet har fået udført renal denervering i Kulturnatten Ambulatoriet deltog traditionen tro sammen med hjemmedialysen, hæmodialysen, diætisterne samt 3132 i kulturnatsarrangementet på Rigshospitalet. Klinik P s stand var velbesøgt. Der blev målt ca. 200 blodsukre og mange flere blodtryk. Besøgende med lettere forhøjede værdier blev tilrådet fornyet kontrol hos egen læge. Heldigvis var der ingen med svært forhøjede værdier. De besøgende blev opfordret til at tage stilling til organdonation, og der blev uddelt foldere med information herom. Det viste sig, at mange allerede havde taget stilling. At deltage i arrangementet var en stor oplevelse, og dejligt at dele viden med rigtig mange interesserede besøgende. Visioner for 2011 Etablering af sygeplejeambulatorium. Først 3 måneders prøveperiode under lægefaglig supervision. Der er defineret følgende opgaver: 1) Kontrol af stabile patienter på baggrund af oplæg i lægejournal. 2) Information af patienter om konservativ uræmibehandling. 3) Overordnet information til patienter om dialyseformer og udredning med henblik på nyretransplantation eller familienyredonation. 4) Motiverende samtaler. Nyt forskningsprojekt i ambulatoriet Formålet med dette projekt er at oprette en biobank af plasma og hvide blodlegemer fra et stort antal (ca. 1000) patienter med forskellige grader af nedsat nyrefunktion og forskellige grader af proteinuri for at kunne identificere nye biomarkører, der kan anvendes til risiko-opsporing hos patienter med kronisk nyresygdom og øget risiko for hjertekarsygdom. Fortsat fokus på rekruttering af patienter til udgående dialyse. Fortsat fokus på at bremse væksten i antal et af ambulatoriebesøg. Forbedre arbejdsforhold for sygeplejersker, sekretærer og læge 20

21 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS 7.0 Hjemmedialysen 2134 Af Overlæge ph.d. Thomas Elung-Jensen og Afdelingssygeplejerske Elsebeth Hildebrand Personale Afsnittet har tilknyttet to overlæger. Derudover er der tilknyttet læge i nefrologisk speciallægeuddannelse i perioder af seks måneder. Der er ansat i alt 7 sygeplejersker i 6,59 årsværk og en sekretær. De daglige arbejdsopgaver er centreret omkring kronisk peritonealdialyse (PD) af voksne og børn Dette består i dialyseinformation anlæggelse og fjernelse af PD-katetre oplæring i PD løbende kontrol af patienterne udvikling og forbedring af PD-behandlingen FUNKTIONSLEDELSE Overlæge Ph.d Thomas Elung-Jensen Afdelingssygeplejerske Elsebeth Hildebrand Assisterende afdelingssygeplejerske Susanne Raaschou Afsnittet har i 2011 i lighed med tidligere år hjulpet egne patienter og PD-patienter på andre afdelinger med alt praktisk omkring dialysebehandlingen i forbindelse med indlæggelse på RH både indenfor og udenfor Klinik P. Patienter fra Grønland og Færøerne starter også altid deres PD-forløb hos os. Invasive indgreb De invasive indgreb, der foretages i Klinik P, udføres langt overvejende i Hjemmedialysens røntgenrum. I røntgenrummet er der i 2011 udført følgende indgreb, se figur 1: Funktion Antal indgreb Nyrebiopsi 255 Anlæggelse af PD-katetre 51 Fjernelse af PD-katetre 19 Retning af PD-katetre 5 Fjernelse af tunneleret HD-kateter 71 CVK-skift 21 I alt 422 indgreb Figur 1: Antal udførte indgreb i røntgenrummet. 21

22 Antallet af indgreb er uændret i forhold til antallet i Derudover er der udført et ikke nærmere optalt antal UL-scanninger (primært af nyregrafter), røntgengennemlysninger af abdomen og UL-vejledte drænager af lymfoceler Antallet af PD-patienter ved udgangen af 2011, se figur 2: Behandling Antal patienter CAPD 38 APD 28 AAPD 0 I alt 66 patienter Figur 2: Antallet af PD patienter Dette er uændret i forhold til Det samme gælder antallet af ambulante kontroller. Udviklingen i patientantallet gennem de seneste 4 år er vist i nedenstående figur 3: Antal Pt Tilgang Frafald Totalt antal Figur 3: Antallet af ambulant kontrol

23 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Årsagerne til frafaldet i 2011 fordelte sig på transplantation (17 pt.), overgang til hæmodialyse (14 pt.), mors (6 pt.) og overgang til kontrol på andre hospitaler (2 pt.). PD-optræning I 2011 foregik alle PD-optræningerne i afsnittet. Næsten alle patienter får fortsat et hjemmebesøg i forbindelse med optræningen. Der holdes fast i at individualisere optræningsforløbet, så det passer til den enkelte patient. Det var også i 2011 målsætningen at tilbyde APD (natmaskine) til så mange patienter som muligt. Samarbejdspartnere Også i 2011 har afsnittet nydt godt af et tæt samarbejde med overlæge Tonny Jensen, Endokrinologisk Klinik P/E, der tager sig af kontrollen af de PD-patienter, der har diabetes. Afsnittet har et tæt samarbejde med Pædiatrisk Klinik omkring kronisk dialysebehandling af børn. Ved udgangen af 2011 var der et barn i kronisk PD. To af de børn, der tidligere blev P-dialyseret, er blevet transplanterede i Der er ikke kommet nye pædiatriske kroniske patienter til i Afsnittet har også i 2011 haft et tværfagligt samarbejde med Urologisk Klinik D ved anlæggelse af PDkatetre i generel anæstesi og med Abdominalkirurgisk afdeling K på Bispebjerg Hospital, hvis patienten skal hernieopereres samtidigt med PD-kateteranlæggelsen. Der er fortsat et formaliseret samarbejde med Dr. Ingrids Hospital i Nuuk, der bl.a. omfatter gensidige studiebesøg indenfor sygeplejegruppen. Se endvidere nedenfor. Undervisning i Grønland 23

24 Personaleudvikling og uddannelse En sygeplejerske har deltaget i uddannelsen til Klinisk Vejleder En sygeplejerske har deltaget i Diplomuddannelsen En sygeplejerske har deltaget i Nefrologisk efteruddannelse En sygeplejerske har overtaget ansvaret for planlægning og afholdelse af Nefrologisk Grundkursus To sygeplejersker deltog i den europæiske PD-kongres, EURO- PD i Birmingham Desuden har sygeplejerskerne udviklet deres kompetencer ved Visioner for 2012 deltagelse i PD-øst møder Vi vil arbejde for at Undervisning Afsnittet deltager i den interne undervisning af sygeplejersker og nyansatte læger i klinikken ved introduktionskurser, Nefrologisk grundkursus og Kursspecialerelateretmedicin. Undeisning af en sygeplejerske fra 3131/2 Klinik P s strategi for dialysebehandling fastholdes, så en større patientandel starter i PD Alle nye dialysepatienter er velinformerede om PD Assisteret APD bliver et muligt behandlingstilbud i hele Region H Samarbejdet med Grønland udvides til at omfatte årlige kontrol af de kroniske PD-patienter Behandlingen forbedres og kvalitetssikres personalets kvalifikationer udvikles. 24

25 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Desuden undervises der fortsat mhp at øge den generelle PD-kompetence indenfor plejegruppen i klinikkens sengeafsnit. Der tilbydes en basisuddannelse i peritonealdialyse, som afsluttes med en test og et kursusbevis. Dette arbejde varetages fast af en sygeplejerske fra Hjemmedialysen, 8 timer om ugen. Udviklingen af E-learningsprogrammet i PD er fortsat i gang. Arbejdet med at optimere viden om PD inkluderede også sygeplejerskerne i Grønland i Peritonealdialyse er aktuelt den eneste mulige dialyseform i Grønland og der har været et ønske om at kvalificere de grønlandske sygeplejersker til bedre at kunne håndtere akutte komplikationer til PD. Således har to af afsnittets sygeplejersker udviklet og afholdt et længe ventet PD-kursus af en uges varighed i Nuuk. En af afsnittets sygeplejersker har den primære kontakt til Grønland som sin faste opgave. I 2011 har der været studiebesøg af sygeplejersker fra Grønland tre gange. Afsnittet deltog igen i 2011 i Klinikkens udstilling i forbindelse med Kulturnatten. Både principperne ved CAPD og APD blev demonstreret for de mange interesserede og meget spørgende besøgende. Forskning Stemningsbillede fra Nuuk. Afsnittet deltager i to internationale, multicenter forsøg. Et, hvor lav NaCl-koncentration i dialysevæskerne undersøges mhp. betydning for blodtryk og hydreringstilstand (PD-One) og et, hvor det undersøges, om regelmæssig genoptræning af patienterne kan reducere peritonitisfrekvensen (PEPS). Kvalitetssikring Afsnittet har i 2011 udviklet en PD-kateter database i samarbejde med IT-afdelingen. Databasen kan bl.a. anvendes til at monitorere kateterfunktion og komplikationer. 25

26 8.0 Akut hæmodialyse 2133 Af Afdelingssygeplejerske Hanne Tørring Generelt om afsnittet: Vi behandler fortrinsvis akutte, indlagte patienter, børn såvel som voksne. Desuden foretager vi ud over hæmodialysebehandlinger en del andre ekstrakorporale behandlinger, så som plasmaseparation, ABO-aphereser, immunadsorption og LDL-adsorption. FUNKTIONSLEDELSE Overlæge ph. d. Inge Eidemak Overlæge dr. med. Søren Ladefoged Afdelingssygeplejerske Hanne Tørring Aktivitet: Assisterende afdelingssygeplejerske Vibeke Kristensen I 2011 havde vi en gennemsnitlig udnyttelsesgrad af de 10 dialysestationer på afsnit 2133 på 96 %. Desuden foretog vi 1194 hæmodialysebehandlinger udenfor afsnittet, de fleste blev udført på en af RH s mange intensive afsnit, men i perioder har de mange isolationspatienter indlagt på afdeling P også bidraget dertil. Vi har udført 637 plasmaferese-, 93 immunoadsorption- samt 25 LDL-adsorptionsbehandlinger. I årets løb har der været 6 patienter, som skulle nyretransplanteres med AB0 uforlig donor. I den forbindelse har vi i alt udført 52 adsorptionsbehandlinger. Sygeplejepersonale og udvikling: Sygeplejerskerne har deltaget på diverse kongresser, temadage, kurser og efteruddannelse. I alt blev det til 140 dage, gennemsnitligt 5 dage pr. ansat. Året har, som for de fleste andre afsnit på RH, været præget af stabilitet rent personalemæssigt. 2 sygeplejersker har i årets løb forladt afsnittet og 2 nye er kommet til. De 2 nye sygeplejersker havde hæmodialyse erfaring, så Anne Frimor, Klinisk ekspertsygeplejerske med særligt ansvar for nyansattes kompetenceudvikling, har igen i år haft mulighed for at følge de nyere sygeplejersker i et længere forløb, samt tilbyde opfølgningsdage til det øvrige personale. 5 børn har været i ambulant hæmodialysebehandling i løbet af året. Et af børnene er blevet transplanteret, så ved årsskiftet har vi 4 børn i behandling. Visioner for 2011 Fortsat at kompetenceudvikle sygeplejerskerne Flere og nye ekstrakorporale behandlinger. 26

27 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS LDL- adsorption Juli 2011 startede vi vores første LDL-adsorption, en 10 årig dreng med familiær heterozygot hypercholesterolæmi, hvor diæt og medicinsk behandling ikke har været tilstrækkeligt. Der køres behandling 1 gang ugentligt og behandlingen tager ca. 2 timer, hvorved LDL kolesterol niveauet reduceres ca. 60 %. LDL-adsorption er en adsorber, som selektivt fjerner LDL-kolesterol og lipoprotein(a) fra helblod. Adsorberen består af en plastbeholder fyldt med små porøse perler som binder LDL kolesterolet. Billede: en af vores yngre patienter Udsmykning på er hovedsagelig en voksenafdeling, men vi har jo også børn i dialyse. Gruppe 2 med de to små stuer, bruges oftest til børn, men de var lidt grå og kedelig. Sygeplejerske Lisbeth Kragbak søgte derfor lederen af Rigshospitalets BørneUngeProgram Charlotte Blix om økonomiske støtte til udsmykning af ét af de to rum og det lykkedes! Resultatet er blevet 8 flotte loftplader dekoreret med blomster fra den danske fauna i selskab med sjove fantasidyr, samt et større vægmaleri med samme tema, begge lavet af kunstneren Joan Hillmann. 27

28 Loftpladernes funktion er bl.a. tænkt som afledningsmanøvre hos børnene, der ligger ned under behandlingen. Udsmykning på afsnit 2133: Kunstneren Joan Hillmann. 28

29 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS 9.0 Hæmodialyse 5101 Af afdelingssygeplejerske Lisbeth Samson og sygeplejerske med særlig ansvar for udvikling Lene Førgaard 2011 har været præget af sammenlægning af de 2 dialyseafsnit i H-bygningen, til et stort afsnit med fælles ledelse. De første måneder af året havde vi meget fokus på at lære hinanden bedre at kende. Vi har diskuteret de små kulturforskelle der er mellem de 2 afdelinger, og forsøgt at føre det bedste videre. Personalet er i dag en samlet gruppe, med et godt kollegialt samarbejde. Afdelingen har plads til 120 kroniske dialysepatienter, hvoraf ca. halvdelen er udskiftet i årets løb da vi har modtaget i alt 60 nye patienter i De fleste af disse har været til 2 samtaler med læge og sygeplejerske, ganske få har haft behov for den 3. samtale. Samtalerne giver patienterne en bedre start i afdelingen og permanent karadgang bliver besluttet og eventuelt andet behandlingssted afklaret. Tidligere blev der kun kørt hæmodiafiltrationsbehandlinger i 5102 men nu er hele personalet oplært, og behandlingerne spredt i hele afsnittet. FUNKTIONSLEDELSE Overlæge Ph. d. Inge Eidemak Overlæge dr. med. Søren Ladefoged Afdelingssygeplejerske Lisbeth Samson Assisterende afdelingssygeplejerske Bettina Andersen Sarah Louise Rytter DIALYSESTATIONER 18 dialysestationer 23,39 årsværk Afsnittets sygefravær er faldet fra 7,5 i januar til 3,3 i oktober. Dette skyldes en målrettet indsats, primært af assisterende afdelingssygeplejerske Bettina Andersen, der havde fraværet som fokusområde gennem hele sit forløb i Regionens kursus: Ledelse af medarbejdere. Udviklingsopgaver i året der gik. I marts havde vi fokus på tørst og salt. Emnet blev belyst ud fra en fysiologisk- og en psykologisk synsvinkel. Diætisten fortalte om salt i maden, og i grupper blev det diskuteret hvordan vi kan hjælpe patienterne til at leve med deres tørst, samt at overvinde tørsten. 29

30 Fistelgruppen: Fistelgruppen har holdt 3 møder. Gruppen er ved at revidere og sammenskrive alle VIP om fistler. Hen over sommeren kørte gruppen en Hold selv huller periode, med det formål at gøre patienterne mere selvhjulpne. Billede: Karadgang til HD Kælder under vand Som mange andre steder i København stod vores kælder under vand, efter skybruddet 2. juli. Senere sporedes der skimmelsvamp i mange af rummene, der efterfølgende måtte renoveres. Billede: Vand i kælderen Calcium fosfatgruppe har i samarbejde med firmate Sanofi (tidligere Genzyme) sammensat et flot undervisningsprogram for sygeplejersker, der løber over 3 måneder. Det er emner som diæt, tabletbehandling, metabolisme, kostregistrering m.m. der har været på programmet. 30

31 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Ernæring. Der er udført ernæringsscreening 4 gange i 2011 samt audit på udførelsen af disse. Afsnittets ernæringsnøglepersoner og diætisterne, har atter lavet udstilling med julens fristelser, saltog fosfatindhold færdigretter. Se endvidere diætisternes årsberetning. Visioner for 2011 Planlægge temadag i februar med emnet Værdigrundlag Kompetenceudvikling Fokus på sygefravær, dokumentation og kontaktsygeplejen Eftermiddagsundervisning med bla. sygeplejekonferencer, og programmet om Calcium og Fosfat fortsætter i februar Diabetes. Bettina Andersen og Tanja Olsen, startede i juni med projektet Kontinuerlig BS måling, og 9 patienter har nu været fulgt Siden projektets start er Tanja blevet ansat i en projektstilling i Klinik P, og derfor 1 års orlov fra Ben Mwakitalu har afløst Bettina Andersen som nøgleperson i diabetesgruppen, og han stod for udsmykningen af afdelingen på Verdens diabetes dagen. Kurser og øvrige tiltag: Afsnittet haft følgende deltagere: AKKS: Michelle Bertelsen og Penny Tauber Nefrologisk efteruddannelse: Anne-Lise Villadsen og Niels Jeppesen Ledelse af medarbejdere: Bettina Andersen 31

32 Hele Klinik P har i uge 37 afholdt Feel Good uge, hvor der var diverse indslag i den muntre afdeling. Lagkage sammenlægning, oliemaling, skrive rosende postkort til kolleger og meget meget mere anerkendelse af sine kolleger. En Nespresso kaffemaskine blev også testet, og senere doneret af Overlæge Søren Ladefoged. Hele uge 43 var der fokus på hygiejne, og Funktionsledelsen i HD området besluttede, at den næste temaeftermiddag (17. januar 2012) kom til at handle om infektioner og håndhygiejne. 10. Hæmodialysen PFH og PLC Af afdelingssygeplejerske Charlotte Marcuslund Larsen Organisation i afsnittene Charlotte Marcuslund Larsen blev pr leder for begge dialyseafsnit på Frederiksberg Hospital. Det har betydet en ændring på mange måder, men primært fordi Charlotte kun er fysisk til stede halvdelen af tiden på hvert afsnit. Arbejdsmiljø Året startede med en stor spørgeskemaundersøgelse, kaldet Trivsels OP, som kom som initiativ fra Regionen. Her blev alt indenfor arbejdsmiljø endevendt. Resultatet blev delt på dialogmøder med personalet. Et tiltag blev trivselsmøder, som bliver afholdt hver måned, hvor vi bl.a. snakker om forstyrrelser, kommunikation, samarbejde og meget andet. FUNKTIONSLEDELSE Overlæge Ph d. Inge Eidemak Overlæge dr. med. Søren Ladefoged Afdelingssygeplejerske Charlotte Marcuslund Larsen Assisterende afdelingssygeplejerske Hanne Brøndum DIALYSESTATIONER 21 dialysestationer 24,29 årsværk For 3. gang har vi afholdt Feel Good uge, og som noget nyt blev det afholdt i hele klinikken Forflytning På PFH har forflytningsvejleder Finn Poulsen været på besøg 2 gange her i efteråret for at undervise i forflytning. Første gang hvor vi med hans hjælp skulle forflytte en meget tung patient fra stol til seng, og anden gang, hvor vi prøvede at lifte og forflytte hinanden med de arbejdsredskaber vi nu engang har på afdelingen. Så nu får vi forhåbentlig ikke så ondt i vores rygge mere. Hygiejnegruppe Første opgave som hygiejnegruppe har været at udarbejde et kommissorium for at kunne definere vores gruppe og hvad vores målsætninger er. Vores mål har været og er fortsat at opnå særlig viden og kompetence indenfor infektioner/hygiejne. Vi er påbegyndt en registrering af hvilke infektioner der hyppigst optræder i afd. og den opdateres løbende 32

33 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS ud fra listen over aktuelle patienter i afd. Målet er løbende at danne sig et overblik over, hvilke nye infektioner vi har i afd. samt om der er et mønster i hyppigheden. Det kan være med til at give os et overblik over, hvilke arbejdsopgaver og indsatsområder der er at gå i gang med. Mette Vincent har endvidere været på Hygiejnekoordinator uddannelsen på Hvidovre Hospital. Kurset gav et godt indblik i, hvorledes de infektionshygiejniske problemstillinger håndteres, hvordan forebyggelsesstrategier fordeles og udarbejdes og kommandovejen fungerer i Region H. Der er rigtig mange samarbejdspartnere, hvorfor det er en stor fordel at kende til de forskellige enheder. Det, vi har opnået i år, er at få sat en proces i gang med rengøring af senge og stole, i samarbejde med FH. Det er målet og ønsket at senge og stole skal rengøres jævnligt og efter et fastlagt interval og aftale. Et punkt ved hygiejnesygeplejerskerne audit var rod og støv i afdelingen. Det har vi forsøgt at imødekomme ved at få ryddet arbejdsborde/flader. Vi har fået hængt handsker og klude op rundt i hakkene. Dette har frigivet plads, hvilket gør det nemmere at holde rent. Et andet tiltag i samme dur er, at vi nu har fået sat fokus på rengøring af vores blodtryksmanchetter/slange. En hjælp til at holde fokus på dette, er daglig registrering af rengøringen heraf. Vigtigheden heraf kan ikke understreges nok, idet smitterisikoen kan være stor. Yderligere er disse blodtryksmanchetter også meget dyre, hvorfor der er særdeles god grund til at vedligeholde dem. Det har været en stor succes med rengøring af BTmanchetter, og det er blevet taget godt imod i personalegruppen. Nu har vi gennem længere tid haft barriereisolation patienter i afdelingen, selvom det stadig ikke er så ofte at vi har dem. Vi har indarbejdet nogle gode rutiner baseret på procedurer vejledninger i klinikken. Det er vores klare indtryk at alle føler sig trygge ved håndtering af disse patienter med baggrund i deres faglige viden. Karadgangsgruppen I 2011 har der været afholdt karadgangs-fokus uge, hvor opgaverne blev fordelt mellem alle medlemmer i gruppen. Der blev lavet en stikkesang. Mark Hansen fortalte om anlæggelse af fistler, problemer med disse, div. cases, undersøgelser og resultater. Der blev præsenteret et skema til fisteldokumentation, se senere. Den nye plan for opstart af nye fistler blev gennemgået. En eftermiddag blev sat af til gennemgang af graft, stent og fistelflowmåling. Fredag eftermiddag blev brugt til opsamling, information om scanning, tips og regler. Vi har holdt møder ca. hver anden måned a en times varighed og haft samarbejde med Søren Ladefoged I løbet af året har vi øvet os i at scanne fistler og har fået en del rutine. Fisteldokumentationsskemaet blev udarbejdet og taget i brug 1. juli. Det blev evalueret i oktober. Skemaet er blevet taget godt i mod. 33

34 Det er et godt arbejdsredskab. Audit viste at skemaet blev anvendt til 80 % af alle patienter med fistler. Ca. halvdelen af skemaerne var udfyldt korrekt. Paula har deltaget i flere Adgangs konferencer på rgt.-afd. RH, hvilket har været meget udbytterigt. Diabetesgruppen. Året er gået (fløjet) og der er sket en del ændringer. Gruppen er blevet mindre, så den nu kun består af 2 medlemmer Vi har indført den lille diabetesdagbog, som nogle af patienterne har været glade for, og som især har fungeret som samarbejdsbog hos de patientern, som er indlagt på plejehjem, eller har hjemmesygepleje. I årets løb har vi haft Charlotte fra PE-amb ude og undervise om neuropati, og diætist Ulla har undervist i gastroparese Der er blevet udarbejdet diverse hjælperedskaber i forbindelse med KSK/diabetes patienter, som vi har kaldt SUK-UP. Det er ikke indtrykket, at redskaberne er implementeret godt nok endnu, men dette burde blive ændret nu hvor vi er overgået til den nye kontaktsygepleje system. Den nye kontaktsygepleje ordning vil givet vis medføre at helhedsplejen i forhold til hver vores patienter, optimeres. Det må også kunne ses på de næste audits inden for fodtjek. Audit resultaterne for i år var henholdsvis på: 43,48 %. 47,82 %, 50 % samt 52,17 %. Vi har i efteråret etableret et nyt tværfagligt samarbejde med diabetes nøglepersoner på tværs af klinikken. Det involverer transplantationsafsnit, alm. sengeafsnit, ambulatoriet, akut dialysen, samt H-bygningen. Vi har drøftet om VIP'er kunne optimeres og talt om at undervise på hinandens afsnit, så personalet i klinikken får indtryk af hvad der rører sig i afdelingerne. Arbejde videre med værdigrundlaget på PLC Kommissoriet er kun netop blevet godkendt, så der er ikke så meget mere at referere endnu, men vi har store forventninger til, at det vil have en positiv indflydelse på diabetes udviklingen i klinikken. Visioner for 2012 Vi vil arbejde for at Evaluere den nye kontaktsygeplejekonsultation Fokus på den motiverende samtale og inddrage egenomsorg Afklaring om HDF skal indføres på PFH Revidere pjecen om Anlæggelse af AV fistel. Fusion af alle behandlingsformer på PLC Flere patienter i SelfCare/HHD Fokus på optræning af Limited Care patienter Forebyggende hjemmebesøg til HHD patienterne I år samt næste år, har abdominalcentret som bekendt lanceret deres projekt som hedder "diabetes på tværs". Det er Charlotte fra PE- ambulatoriet, som vil fungere i en udgående funktion til de enkelte sengeafdelinger, og vil på sigt givetvis også få etableret en funktion på Frederiksberg. 34

35 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Kit og Lene H har undervist i den motiverende samtale, og som helt sikkert med fordel kan bruges på diabetes patienten. Året er sluttet af med en diabetestest til alle medarbejderne i afsnittet. Formålet er at finde ud hvad vi ved om diabetes, om der er steder vi skal sætte ind næste år. Dokumentationsgruppen Kontaktsygeplejerskekonsultation eller KSK som det hedder i daglig tale, går kort fortalt ud på, at kontaktsygeplejersken mødes med sin kontaktpatient 1 gang hver 3. måned til en samtale. Det skal rent fysisk foregå udenfor patientstuen i et aflukket kontor. Samtalen skal vare 30 min og gerne inden dialysen. Samtalen er mellem sygeplejerske og patient og evt. dennes pårørende. Hele året har vi arbejdet med denne model med succes. Det har medført at vi gerne vil have mere kontinuitet med patienten og pr fik man tildelt 3-4 faste kontaktpatienter, dvs. at man ikke bytter kontaktpatienter, når man rokerer til et nyt hak. Til gengæld er man også makker på 3-4 patienter til støtte for den faste kontaktsygeplejerske. Dialyse tilbud og fleksibilitet i PLC Nordic Medcom s dialysemaskine NXStage har nu været afprøvet på 15 dialysepatienter, og 7 patienter anvender den i dag til hjemmehæmodialyse-behandling om natten. Enkelte patienter har haft dialysemaskinen med som feriemaskine med stor succes. Eva Gelert er udnævnt som superbruger. Vi er 3 i PLC som håndterer NXStage. I november var Eva Gelert og Lone Peick på studie besøg i Virginia og New York. De besøgte 3 klinikker, som anvendte NXStage til HHD. Alle patienter kørte natdialyse med hjælper hver eller hver anden nat. Self Care/HHD- behandling har været en succes. Flere patienter i PLC ønsker at tage ansvar for egen behandling. Patienterne bliver meget motiveret, når de kan se, hvilken frihed Self Care patienten har. De fleste starter i Limited Care og ønsker inden længe selv at tage vare på hele dialyseforløbet, altså at være Self Care patient. Billede: Patient i PLC 35

36 Pt. udtrykte klart, at han ikke orkede det mere. Han ville have dialysen hjem. Installation af AKdialysemaskine kræver håndværker og derfor også penge. Pt. blev tilbudt optræning i NXStage, og 2 dage efter var han i hjemmehæmodialyse. Billede: Patient i gang med sin behandling. Symposium i England Eva Gelert og Lone Peick blev inviteret til 4th Annual Symposium On Home Dialysis i Manchester, hvor Eva holdt et indlæg om PLC- tilbud til dialysepatienten. Billeder: fra symposiet i England, Eva og Mads. 36 Mads var også inviteret og fortalte om, hvordan det er at være dialysepatient i PLC Vi blev mødt med en helt uventet stor begejstring fra tilhørerne, som udtrykte, at helt nye perspektiver havde åbnet sig for dem, og de lagde ikke skjul på, at et sådant tilbud ville de gerne kunne tilbyde deres dialysepatienter. Symposiet varede i 2 dage, hvor vi konstant blev kontaktet af kolleger, som ville have yderligere information.

37 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Udvikling, uddannelse og kurser Da flere PLC- patienter ønsker at komme i SelfCare/HDD, er det også et ønske fra personalegruppen, at denne skal være i stand til at optræne patienter til PLC/SC/HHD. Personalegruppen vil i fællesskab arbejde videre med, hvorledes en sådan optræning kan foregå. Flere patienter i PLC har været på AK- skole, hvilket betyder, at de selv tager ansvar for deres Maravan behandling. Alice kontaktede skolen og spurgte, om det var muligt at sende dialysepersonalet på AK- skolen. PLC personalet og overlæge Inge Eidemak er nu i gang med kurset Selvstyret AK- behandling på RH. Når vi har gennemført kurset, ønsker vi at få tilladelse til selv at styre patienter i maravan behandling Billede: Plakat, Bliv selvstyrende AK- patient Lene Hornnæss og Marin Snejbjerg har været på diplom modul i metode, teori og praksisvidenskab. Hos Lene var fokus i opgaven at undersøge hvad der kan have betydning for sygeplejersker og patienter i forhold til at medinddrages og varetage mere af egen behandling, og føle medansvar. Mere om dette i det nye år. Vi har haft en sygeplejerske på AKKS og 2 sygeplejersker på FS nefro og 2 på Nordiatrans. Desuden har Carina holdt foredrag på FS nefro's landsmøde om kontaktsygeplejerske-konsultation. Kit Nielsen har været på klinisk vejleder modul og Paula har været på Karadgangskongres i Sverige. Vi fik mulighed for at opstarte et supervisionshold kun med dialysesygeplejersker fra PFH og PLC. Dette fortsætter ind i det nye år Vi blev igen i år kontaktet af mange dialyseafdelinger/foreninger/firmaer, som ønskede at komme på studiebesøg og høre om Limited Care konceptet. Luciabørn 37

38 Afslutningen af året blev traditionen tro præget af julehygge i afdelingen med morgensang, Bingo med patienterne, luciaoptog og gløgg i afdelingen. 11. Sekretærerne Af ledende lægesekretær Nina Gregertsen Stabsfunktionen består af 2 fuldtidssekretærer, 1 sekretær på 25 timer og 1 på 15 timer. Vi tog afsked med Aase Dyekjær , hvor hun gik på efterløn. Forinden havde Aase modtaget Fortjenstmedaljen i sølv den i anledning af 40 års ansættelse. I ambulatoriet måtte vi sige farvel til en af sekretærerne pr på grund af kapacitetstilpasning i forbindelse med Region Sjællands hjemtagning af patienter. Herefter er der 2 fuldtidsansatte og 1 ansat på 32 timer samt 2 studerende, som kommer på skift og lægger journaler på plads om aftenen. Ingelise Hansen gik på pension , og 1 sekretær kom tilbage til afdelingen efter barselsorlov. Ud over at overtage Ingelises arbejde i Hjemmedialysen og i P 2133, deltager hun også i notatskrivningen sammen med de 2 andre sekretærer i ambulatoriet. Der er stadig 1 sekretær til at behandle visitation af henvisninger til klinikken, som nu modtages elektronisk, og 1 kontorassistent til at tage sig af lægernes og sekretærernes indberetninger til løn, godtgørelse af udgifter til donorerne, indkøb m.v. 3131/32 har ansat 2 fuldtidssekretærer, og det er også her en af vores elever har sin base. Sekretærerne skriver derudover de tilsynsgående lægers journalnotater. I løbet af sommeren fik vi C-patienter til indlæggelse i afdelingen. 3133/34 og H-bygningen 5101 Vi begyndte året med at være 2 lægesekretærer. på 3133/34, heraf den ene vikar. Hun valgte at rejse , da hun havde fået et fast arbejde. Vi var herefter uden vikar og derfor ændrede den anden sekretær sin arbejdstid så hun mødte senere, og dette afhjalp problemet med den manglende vikar. Christine Korsholm Nielsen er nu medlem i klinikkens VIP udvalg og er med til at redigere klinikkens PVI/VIP. 38

39 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Efter at Aase Dyekjær gik på efterløn varetager de 2 fuldtidssekretærer på 5101 samtidigt sekretærfunktionen for prof. Ølgaard. Den anden har udover PVI/VIP-funktionen også mulighed for at skrive notater sammen med de 2 sekretærer på En af vores elever er placeret på Sekretærerne på 5101 foretager kopiering af materialer for Nyreskole, Introduktion og Grundkursus. FH, dialysen 1 fuldtidsansat sekretær i denne funktion som tidligere. FH P, L-C I januar 2011 startede vores nye sekretær på 20 timer. Digital Diktering/OPUS Da sekretærernes aftenvagtordning var ophørt pr , skulle lægerne selv skrive notater efter kl. 14 og til næste morgen samt lørdag-søndag. Da der ikke længere var morgenkladder, der skulle skrives, skrev sekretærerne tilsyn for vores tilsynsgående læger. I forbindelse med at lægerne selv skulle skrive notater, kunne sekretærerne forudse at der ville komme et vist arbejdspres i forbindelse med at rette fejllister, dvs. at lægernes notater skulle rettes til den korrekte afdeling. Det er en meget stor fordel ved Digital Diktering, at vi kan skrive notater på tværs af afsnittene, dvs. at alle kan hjælpe til, hvor der er behov, f. eks. i forbindelse med sygdom og ferier. Hver dag ser vi, hvor vi kan hjælpe til med journalskrivningen PVI/VIP-ansvarlig overgik fra Susanne Lyngby til Stine Korsholm. PVI-gruppen mødes første onsdag i hver måned. Undervisning Inge Eidemak fortalte om transplantationer, opskrivning og Scandiatransplant, Diætist studerende Sophie Fisker fortalte om kost til dialysepatienterne Viktoria Lund Frederiksen har deltaget i efteruddannelse for elevansvarlige lægesekretærer på Erhvervsakademiet København Nord, ULLA. Hjemmesiden og intranettet varetages af Sanne, P 3132, og adressen er: TrivselOP 2011 Var en arbejdspladsvurdering, både de fysiske og psykiske, som alle medarbejdere svarede på og evt. løsninger på disse blev diskuteret i medarbejdergruppen. Sekretærmøder er afholdt, som vi plejer, hver onsdag af ca.1 times varighed med informationer m.m. 39

40 12.0 Kliniske diætister Af Klinisk Diætist Ulla Finne Rasmussen og Klinisk Diætist Ulla Jakobsen Normering Diætistnormeringen i området er en fuldtidsstilling der dækkes af to deltidsstillinger. Ansvarsområdet er dialyseafdelingerne på Rigshospitalet og Frederiksberg Hospital. Hæmodialysens ernæringsgruppe: KVARTALSSCREENINGS RESULTAT 2011 A B C A. i % B. i % C. i % FH Afs Afs FH 2 PLC Gennemsnit for klinik P Kroniske hæmodialyse patienter Resultatet af kvartalsscreeningen viser, at 85 % af patienterne i hæmodialysebehandling ernæringsscreenes. Screeningsresultatet er tilfredsstillende Fordelingen på henholdsvis A (velernæret), B (moderat underernæret) eller C (kraftig underernæret) ligger stabilt. I forhold til antallet af dårligt ernærede ligger vi fortsat bedre end hvad der beskrives i litteraturen. 40 Undervisning Der er følgende undervisningsopgaver i ernæring og diætetik. Faste opgaver er undervisning: Introduktion af nyt personale Nyreskole Grundkursus

41 Sygeplejestuderende NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Nyansatte sygeplejersker Klinisk diætist studerende Desuden er der ad hoc undervisningsopgaver i andre emner. I forbindelse med hæmodialyseafdelingens tema om calcium- og fosfat med indlægget Fosfatbegrænsning er det muligt, og hvilke muligheder er der?. Samtidig var der opfølgende udstilling og opslag for personalet. Studerende Klinisk diætist studerende skal som led i uddannelsen i sygehuspraktik i klinikken. Derudover kommer her også klinisk diætist studerende i forbindelse med bachelorudarbejdelse. Bachelorprojekterne relateres direkte til nefrologiske temaområder evt. med udgangspunkt i projekter udtænkt i samarbejde med de kliniske diætister og overlæge Søren Ladefoged. Bachelorprojekt Kliniske diætister Sophie Fisker Nielsen og Gitte Christensen har skrevet bachelorprojektet: Natrium Konsekvenser & compliance. Det var interessant at få belyst, hvor stort et problem det er for patienterne at implementere saltbegrænsning samtidig med øvrige nefrologiske diætetiske principper. Interesserede kan få projektet ved henvendelse til diætisterne Temaudstilling om salt I alle afsnit har der været udstillinger om saltindhold i forskellige levnedsmidler og med plancher der belyser problematikken, Saltindtag, tørst og væskebegrænsning hos dialysepatienter. Der blev også udarbejdet informationsmateriale til patienterne Gode råd til dig der skal spare på salt og væske. Til afdækning af den enkelte patients vaner med hensyn til salt og evnen til at efterleve væskebegrænsning, blev der udarbejdet et spørgeskema. Besvarelserne er endnu ikke opgjort. Det er indtrykket, at udstillingen fik problematikken sat i perspektiv for både patienter og personale. Saltbegrænsning i sandwich I samarbejde med centralkøkkenet, produktudvikles saltbegrænsede sandwich til vores patienter. Som udgangspunkt vil brødet være uden tilsat salt, hvilket indebærer en betydelig reduktion. 41

42 Kulturnat Diætisterne deltog for første gang. Der blev her fokuseret på saltindtaget, da problematikken også er relevant for befolkningen generelt. Emnet blev præsenteret med vareprøver med angivet saltmængde i laboratorieglas, diaspræsentation og informationsmateriale. Der var stor interesse og travlt med at besvare spørgsmål. Vi kunne konkludere, at emnet var relevant, og med god relation til klinikkens øvrige stand. Billede: Ulla og Ulla på kulturnatten 12.1 Klinisk Diætist Ambulatorium og Sengeafsnit Af Klinisk Diætist Kirsten Margrethe Andersen. Normering Diætistens normering er en fuldtidsstilling, som deles mellem Nefrologisk Klinik og Endokrinologisk Klinik, således at tirsdag, onsdag og torsdag er nefrologi og mandag og fredag er endokrinologi. Alle patienter ernæringsscreenes ved indlæggelsessamtalen. Alle tirsdage gennemgås patienter på afsnit 3133 og Der er samtale med alle transplanterede patienter, som vejledes i at spise en sund kost, så de ikke tager for meget på i vægt. 42

43 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Alle onsdage gennemgås patienter på afsnit 3131 og Der tages stilling til om patienter er i ernæringsterapi og der lægges ernæringsplaner: enteral ernæring (sygehuskost, superkost, sondekost) eller parenteral ernæring. Patienter fra ambulatoriet henvises på henvisningssedler. I forbindelse med jul og påske laves der små udstillinger, så patienterne kan se, hvad de kan spise, og hvad der er mindre hensigtsmæssigt. Undervisning: Der er mange undervisningsopgaver i ernæring og diætetik: Introduktion af nyt personale Undervisning af nye sygeplejersker Undervisning af sygeplejestuderende og sosu-elever Stud. klinisk diætist Desuden ad hoc-opgaver, hvor plejepersonalet undervises Klinisk diætist-studerende er, som led i uddannelsen, i praktik i 2 x10 uger. Visioner for 2011 at bibeholde og styrke det positive læringsmiljø ved at fokusere på en udvikling af vores ressourcer optimere mulighederne for at opnå kompetencer indenfor kobling af teori og praksis. fokus på praksisnære observationer og handlinger i klinikken 43

44 13. Det prægraduate uddannelsesområde Af klinisk underviser Cand. Cur. Trine Mechta Nielsen og Mette Stabell 2011 har været et indholdsrigt år indenfor det prægraduate uddannelsesområde i Nefrologisk Klinik. Et større antal uddannelsessøgende på de videregående uddannelser, har betydet, at vi gennem det sidste år har modtaget adskillige sygeplejestuderende og elever i Nefrologisk Klinik. Således har vi haft uddannelsessøgende svarende til omkring 80 sygeplejestuderende og 10 social- og sundhedsassistentelever. Dette har medført både organisatoriske og strukturelle udfordringer i hverdagen, ikke desto mindre har vi bestræbt os på at tilvejebringe et positivt læringsmiljø for samtlige uddannelsessøgende gennem det sidste år. Det sidste år har også budt på udviklingen af en ny vision og et ønske om fortsat at blive bedre indenfor det prægraduate uddannelsesområde. Dette har blandt andet foranlediget flere udviklingstiltag, som indførslen af studiemapper, refleksionsseancer samt fastsatte møder for de daglige vejledere. Studiemappen er udarbejdet til de uddannelsessøgende, men også til de daglige vejledere med henblik på at sikre et struktureret og systematisk uddannelsesforløb. Mappen indeholder blandt andet redskaber som undervisningsoversigter, afkrydsningsskemaer over kliniske færdigheder, forslag til speciale specifikt litteratur samt studiespørgsmål. Samtidig har denne nye vision foranlediget et ønske om, at udvikle de daglige vejlederes pædagogiske kompetencer. Dette har blandt andet medført, at hele 5 daglige vejledere har været af sted på klinisk vejlederuddannelse gennem det sidste år 1. Derudover har adskillige daglige vejledere været af sted på den afholdte temadag for daglige vejledere på tværs af Rigshospitalet. Temadagen var en stor succes, og vil blive afholdt igen i De daglige vejledere og kliniske vejledere har gennem det sidste år, gjort en stor indsats for, at alle uddannelsessøgende i Nefrologisk Klinik skulle få et positivt uddannelsesforløb. Dette er lykkedes! Således har vi i december måned modtaget ekstraordinære positive evalueringer fra de uddannelsessøgende. Disse evalueringer er udarbejdet af Region Hovedstaden, og består af 25 standardiserede spørgsmål til de uddannelsessøgende. Evalueringerne er anonyme, og er således tilgængelige for offentligheden 2. Det er vores vision, at vi i 2012 vil arbejde målrettet på, at bibeholde og styrke det positive læringsmiljø i klinikken, blandt andet ved at fokusere på en udvikling af vores ressourcer. Direkte relateret til de 1 Hvis du er interesseret i at vide mere om den kliniske vejlederuddannelse, kan du hente information på 2 Hvis du er interesseret i at vide mere om den regionale evaluering for uddannelsessøgende, kan du hente information på 44

45 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS uddannelsessøgende vil vi arbejde målrettet på, at optimere mulighederne for at opnå kompetencer indenfor kobling af teori og praksis. Hertil vil vi de kommende måneder have fokus på refleksion over de praksisnære observationer og handlinger i klinikken. 45

46 14. Undervisning og uddannelse Af klinisk sygeplejespecialist, sygeplejerske, Ph. d Metha Frøjk I Nefrologisk Klinik er uddannelse, efteruddannelse, intern og ekstern kurser, temadage m.m. en del af hverdagen. Kursus aktiviteterne på tværs i klinikken planlægges i samarbejde med klinikledelsen og undervisningsudvalget. Kursusansvarlig: klinisk sygeplejespecialist Metha Frøjk. Introduktion nyt personale Mål med kurset: At kursisten kan omsætte den erhvervede viden til praksis - og være i stand til at informere patienten om medicinens virkning / og eventuelle bivirkninger Rigshospitalets fælles introduktionsprogram for nyt personale, der afholdes den første hverdag i måneden, efterfølges af 2 introduktionsdage ved Nefrologisk Klinik. Abdominalcentrets introduktion indgår i klinikkens tværfaglige introduktions tilbud. Klinikkens personale er undervisere ved introduktionen af nyt personale. Formål med introduktionen: - At nye medarbejder får indsigt i organisationsstrukturen i Nefrologisk Klinik - At informerer om overordnede principper for behandling, pleje, patientforløb og samarbejde med patienter og pårørende. - At få kendskab til arbejdsgange samt faglige samarbejdspartnere i klinikken, således at den nyansatte medarbejder får en god introduktion til jobbet. Langsigtede mål med introduktionen. At fastholde et velkvalificeret personale, der er motiveret for samarbejde og faglig udvikling. Fokus på kommunikation 46 I Nefrologisk Klinik P blev der afholdt 4 introduktionskurser Skema over afholdte introduktions kurser, samt fordelingen af nyansat personale i de enkelte afsnit: Afholdte HD. PLC HD HD HD Senge Senge HJ. PD Nefro. Læger Sekret. Total kurser Frb. Frb /2 3133/4 Amb. Amb. læge Januar 1 1 (1*) Marts Maj September I alt (1*) * Trine Mechta Nielsen, Klinisk underviser, cand. cur. I 2011 blev i alt ansat 13 sygeplejersker, mod 10 ansatte i 2010.

47 Kursus i specialerelateret medicin: NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Kursusleder: Assisterende afdelingssygeplejerske, Dorte Inekci. Målgruppen er sygeplejersker og social og sundhedsassistenter med minimum 3 måneders ansættelse ved Nefrologisk klinik.kurset er af en dags varighed med syv lektioner. Undervisere er klinikkens læger og sygeplejersker. Formål med kurset: - At kursisten opnår en viden om den medicin, der anvendes til den nefrologiske patient - At kursisten får indsigt i de juridiske og etiske aspekter omkring medicinering. Mål med kurset: At kursisten kan omsætte in erhvervede viden til praksis og være i stand til at informere patienten om medicinens virkning / og eventuelle bivirkninger. Der er afholdt kursus i november måned 2011, med i alt 10 deltagere. Nefrologisk Grundkursus Kursusleder: Assisterende afdelingssygeplejerske, Susanne Raaschou Målgruppen er sygeplejersker og social og sundhedsassistenter, klinisk diætist og fysioterapeuter med ansættelse ved Nefrologisk klinik P. Nefrologisk Grundkursus er en del af oplæringsprogrammet og følges inden for det første ½-1½, års ansættelse. Kursusforløb: I alt 6 kursusdage, fordelt over tre moduler, med hver to sammenhængende dage. Undervisere er klinikkens læger, diætist, fysioterapeut og speciale sygeplejersker, samt sygeplejersker med tilknytning til Nefrologisk Klinik P (eks. smerte / hygiejnesygeplejerske). Mål med Nefrologisk Grundkurset: At kursisten tilegner sig viden om og kendskab til den optimale pleje og behandling for at kunne: - Observere og handle på symptomer og ændringer i den kliniske og psykosociale tilstand hos den kritiske og kroniske nyresyge patient. At kursisten kan relatere den teoretiske viden i plejen og tilrettelæggelsen af behandlingsforløbene. Eksempel: - Patienter med nedsat nyrefunktion. - Peritonealdialyse - Hæmodialyse - Nyretransplanterede patienter. At kursisten samarbejde med patienten og medinddrager pårørende ud fra deres og patientens ønsker. 47

48 Kurset tilskrives: European Credit Transfer System = 2ECTS-point. Formål med Nefrologisk Grundkursuskurset: - At kursisten får en uddybende viden om nyresygdomme, der danner grundlaget for at kunne varetage pleje og behandlingen til kritisk og kronisk nyresyge patienter - At den kliniske beslutningsproces tilrettelægges ud fra patientens individuelle behov og anvender: 1. egne og kollegaers kliniske erfaringer 2. udnytte tilgængelige ressourcer på den bedste måde 3. udviklings og forskningsbaseret viden Der er afholdt et kursusforløb i efteråret 2011 med i alt 12 deltager Nefrologisk HD. PLC HD HD HD Senge Senge HJ. PD Nefro. Klinisk Fysioterap. Total Grundkursus Frb. Frb /2 3133/4 Amb. Amb. vejleder efteråret Nefrologisk Efteruddannelse af sygeplejersker i Region Hovedstaden Efteruddannelsen er planlagt i et samarbejde mellem nefrologisk afdeling på Herlev Hospital, Hillerød Hospital og Rigshospitalet. Kursusleder: fra Rigshospitalet Metha Frøjk (kurset afholdes på Rigshospitalet) Formål med Nefrologisk Efteruddannelse: At sygeplejersker med specialeerfaring inden for akut og kronisk nyresyge patienter får udbygget deres teoretiske viden ved komplekse omsorgsituationer: - ved den avancerede medicinske behandling - omsorg ved livets slut - med fokus på information og kommunikation - at patienten bliver set, hørt og forstået som unikt individ med individuelle behov Målgruppen er sygeplejersker med minimum 3 års nefrologisk erfaring. 48

49 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Kursusforløb: I alt 9 kursusdage, fordelt på to sammenhængende dage over fire moduler samt en studiedag. Undervisere er cand. jur. psykologer, cand. theol., psykoterapeut, fysioterapeut, specialelæger og specialesygeplejersker. Kurset tilskrives: European Credit Transfer System = 3 ECTS-point I Kurset indgår kommunikationstræning med, teori og efterfølgende træning med supervision af psykologer og psykoterapeut. Kurset afsluttes med gruppearbejde ud fra en klinisk problemstilling fra praksis, med fremlæggelse og drøftelse i plenum. Kursisternes over- og afdelingssygeplejersker blev inviteret til at være med ved fremlæggelsen. Der er afviklet et kursusforløb, sept. nov med i alt 20 deltager. Her af 10 deltagere fra Nefrologisk klinik P. Kompetence mål for Nefrologisk Efteruddannelsen: Kursisten får udbygget sin kompetence med teoretiske viden inden for kommunikation, refleksion og vejledning. En stor del af behandlingen udgøres af egenomsorg hvilket kræver kompetence for at bevare patientens integritet og autonomi. At styrke sygeplejerskens engagement med at udvikle fungerende information og kommunikationssystem som har fokus i patienters individuelle behov og særheder. Deltager. HD. PLC Frb. Eva Gelert HD Frb. Lisa Strell HD 5101 Niels Jeppesen Anne-Lise Villadsen HD 2133 Karina Mortensen Mette My Gisselø Senge 3131/2 Michelle Pasnow Senge 3133/4 Britt Bruen HJ. PD Amb. Kristine Bloch Nefro. Amb. Gitte Würts Madsen Evaluering af kurset. Det tætte kursussamarbejde på tværs i Region H. har åbnet op for udvidet samarbejde indenfor sygeplejen til den nefrologiske patient i Region H. Kursisternes gruppearbejde på tværs af hospitalerne har udvekslet fælles pjecer, procedure m.m. der bidrager til kvalitetsudvikling af sygeplejen til den nefrologiske patient. Ligeledes har det økonomiske fællesskab medført større mulighed for anvendelse af kvalificeret interne og eksterne undervisnings tilbud. 49

50 Nefrologisk Efteruddannelse i Region H. har åbnet op for et fagligt og socialt netværk der efterfølgende giver kursisterne mulighed for at samarbejde på tværs af Region Hovedstaden. Evaluering af kurset: Nu ved vi lidt mere om hinanden og det skærper interessen for viden om.. hvad har de andre gang i.. på de andre hospitaler? Jeg kunne godt tænke mig at komme på studiebesøg på nefrologisk afdeling på de andre hospitaler.. Det er ikke så fjernt længer at ringe eller maile til en kollega på et andet hospital om et godt råd.. eller nu skal du lige høre hvad mener du? ect. Abdominalcentrets Kursus i Klinisk Sygepleje = AKKS Kursustilbud til erfarne sygeplejersker med mindst to års ansættelse i centret Kurset indeholder seks dages teoretisk undervisning samt 6 studiedage til udarbejdelse af projektbeskrivelse, ud fra en konkret sygeplejefaglig problemstilling valgt i egen sygeplejepraksis. Kurset afsluttes med en dag til fremlæggelse. På kurset arbejdes der med: Udvikling af egen praksis Styrkelse af specifikke sygeplejefaglige områder Netværk på tværs i centret Deltager fra Nefrologisk Klinik P: HD. PLC HD HD HD Senge Frb. Frb /2 Lone Lausten Lene Hornnæss Michelle Bertelsen Penny Tauber Malene Tranberg 50

51 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Sygeplejersker med særligt ansvar for udvikling: Tværgående forum for sygeplejersker med fokus på klinisk udvikling. Som vist i figur 1. er hvert enkelt afsnit repræsenteret med en sygeplejerske, der har sygeplejeudvikling som hovedansvarsområde, og refererer til afsnittes afdelingssygeplejerske. Den enkelte sygeplejersker har individuel erfaring og ansvarsområde inden for afsnittes speciale. Organisering for sygeplejersker med særligt ansvar for udviklingen = SSAU-gruppen Styregruppen Karina Bruun Oversygeplejerske Metha Frøjk Klinisk spl.- Specialist Formand for SSAU - gruppen Mie Bræmer- Jensen Afd. Spl. Elsebeth Hildebrand Afd. spl. Lotte Jensen Afd. spl. Lonnie Rasmussen Afd. spl. Lisbeth Samson Afd. spl. Charlotte Larsen Afd. spl. Hanne Tørring Afd. spl. Tværgående arbejdsopgaver Birgitte Åberg Spl. Udv. Susanne Raaschou Ass. afd. spl. Michelle Pasnow (Mette Morsing barsel) Spl. udv. Gitte Osberg Spl. udv. Lene Førgaard Spl. udv. Johanne Lauridsen Spl. udv Karin Funder Spl. udv. Anne Marie Boeskov Spl. udv. SSAU- gruppen Klinisk udviklings opgaver Klinisk udviklings opgaver Klinisk udviklings opgaver Klinisk udviklings opgaver Klinisk udviklings opgaver Klinisk udviklings opgaver Klinisk udviklings opgaver Klinisk udviklings opgaver /2 3133/4 5101/2 P-FH PLC - FH 2133 KB/MF dec Figur 1. Oversigt over udviklingsgruppens medlemmer Sygeplejegruppen med særligt ansvar for udviklingen arbejdes der med: - Følge op på tværgående kvalitetsforbedrende aktiviteter igangsat af ledelsen. - Ensartet opgaveløsning inden for patientsikkerhed i Nefrologisk Klinik P. - Være et forum for refleksion og drøftelse af fælles sygeplejefaglige problemstillinger samt medvirke til løsning af disse og dele viden og erfaringer på tværs af klinikken. - Bistå ved formidling og implementering af ny aktuel viden og forskning indenfor klinisk sygepleje 51

52 Igangværende opgaver: Kommunikation og dokumentation af sygeplejen i OPUS sygepleje og papirudgaven af sygepleje journalen. Ensretning af observation / dokumentationsskema på tværs af klinikken dels for at få dokumentere handlingen og anvende data, men også at undgå dobbelt registrering. Tand og mundhygiejne hos den kroniske nefrologiske patient: Litteratur studie viser at patienter med kronisk nyresygdom er særlig udsatte for udvikling af blandt andet caries og mundtørhed med stor risiko for dårlig tandstatus og øget infektioner. Ligeledes plages en del patienter af dårlig ånde med nedsat velvære til følge. Gruppen finder belæg for at undersøge: Hvordan forholder det sig med tand - og mundhygiejne hos patienter med kronisk nyresygdom i Nefrologisk Klinik P? Projektbeskrivelsen er under udarbejdelse og forventes udført i tæt samarbejde med tandlægehøjskolens medarbejder med start medio Nye tiltag: Nefrologisk Klinik P. Sygeplejefagligt forum -refleksion og læring Temaeftermiddage med fremlæggelse af: Faglige opgave, eksamensopgaver, Præsentationer fra kongresser, artikler og faglig viden udgået fra Nefrologisk Klinik P. Temaeftermiddage er tværfaglige eller monofaglige afhængig af emner og indholdet. Afholdes 4 gange om året fra kl

KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING NEFROLOGISK KLINIK P 2010

KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING NEFROLOGISK KLINIK P 2010 RIGSHOSPITALET KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING NEFROLOGISK KLINIK P 2010 1 Klinik P s organisationsdiagram Nefrologisk Klinik P Abdominalcentret Centerdirektør Ulrik Meyer Centerchefsygeplejerske Lone

Læs mere

Klinikken på tværs Nefrologisk Klinik P 2009. Udgivet maj 2010. Redaktør Karina Bruun. Redaktion/Kommunikationsudvalget Annette Vojnovic.

Klinikken på tværs Nefrologisk Klinik P 2009. Udgivet maj 2010. Redaktør Karina Bruun. Redaktion/Kommunikationsudvalget Annette Vojnovic. Klinikken på tværs Nefrologisk Klinik P 2009 Udgivet maj 2010 Redaktør Karina Bruun Redaktion/Kommunikationsudvalget Annette Vojnovic Oplag/ 100 Layout/ Morten Bak årsberetning 2009 / klinikken på tværs

Læs mere

Årsberetning Nefrologisk Klinik P 2012. NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS

Årsberetning Nefrologisk Klinik P 2012. NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord - klinikledelsen om årets fælles tiltag... 4 2.0 Lægestaben... 6 2.1 Lægeuddannelsen ved Nefrologisk

Læs mere

NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS

NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2013 1 Indhold 1.0 Forord klinikledelsen om årets tiltag... 4 2. Lægestaben... 5 2.1 Lægeuddannelsen ved Nefrologisk Klinik P Rigshospitalet...

Læs mere

KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2014

KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2014 KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2014 1 Indhold 1.0 Forord - Klinikledelsen om årets tiltag... 4 2.0 Lægestaben... 5 2.1 Lægeuddannelsen ved Nefrologisk Klinik Rigshospitalet... 6 3.0 Sengeafsnit 3131/2...

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN Indhold PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN... 3 ORGANISATORISK PLACERING... 3 FYSISK PLACERING... 3 FYSISKE RAMMER... 3 PERSONALE GRUPPEN... 3 DØGNRYTME... 4 PLEJEFORM OG INTERN STRUKTUR.... 4 HVORDAN

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Nefrologisk Ambulatorium 244 Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Telefon 79 18 22 58 E-mail Udannelseskonsulent Klinisk vejleder

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt.

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt. Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hæmodialyseafdelingen på Hospitalsenheden Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Udfold dit talent VIA University College Dato: 12. februar 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg Afdeling: FAM Svendborg Sygehus Udarbejdet Oversygeplejerske Anne Pedersen Valdemarsgade 53 5700 Svendborg af: E-mail: anne.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 05.01. 2013 Telefon: 21380367 Notat vedr.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i forbindelse med peritonealdialyse i eget hjem

Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i forbindelse med peritonealdialyse i eget hjem Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i forbindelse med peritonealdialyse i eget hjem Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Regionens ansvar og opgaver... 2 Oplæring... 3 Ambulant kontrol...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Rejsebeskrivelse 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Jeg har længe drømt om at bruge sygeplejeuddannelsen i udlandet, det var blandt andet også derfor jeg valgte uddannelsen i sin tid. Dette både for at

Læs mere

Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus

Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus Indhold: Velkomstbrev... 2 Præsentation af afdelingen....3-4 Mål for Klinikophold........5

Læs mere

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Afsnitsprofil Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Maj 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelse og organisation... 3 Afdelingsledelsen... 3 Afsnitsledelse... 3 Organisationsdiagram Organ- og

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017

Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017 Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017 I Nyremedicinsk afdeling arbejder vi ud fra OUH`s vision der er formuleret i et kodeks Stræber efter kvalitet i alt. Vi varetager højt specialiseret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Oplæringsprogram for sygeplejersker i nyreambulatoriet primært i PD-delen

Oplæringsprogram for sygeplejersker i nyreambulatoriet primært i PD-delen Oplæringsprogram for sygeplejersker i nyreambulatoriet primært i PD-delen Indhold OPLÆRINGSPROGRAM FOR PD-SYGEPLEJERSKER I NYREAMBULATORIET... 2 BILAG 1 TIL OPLÆRINGSPROGRAM... 3 BILAG 2 TIL OPLÆRINGSPROGRAM...

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen.

Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen. 1 Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen. Indholdsfortegnelse Indledning Side 1 Struktur/ledelse Side 1 De overordnede rammer Side 1 Værdiernes formål Side 2 Strategi Side 2 Aktivitet Side 3 Optageområde

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Hæmodialyseafsnittet Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Hæmodialyseafsnittet Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Hæmodialyseafsnittet Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dokumentation af sygeplejen på Gentofte Hospital

Dokumentation af sygeplejen på Gentofte Hospital Dokumentation af sygeplejen på Gentofte Hospital Dasys dokumentationskonference 2009 Præsentation Birgitte Rav Degenkolv Ledende oversygeplejerske Medicinsk afdeling F Peter Lorentzen Klinisk lektor Professionshøjskolen

Læs mere

STANDARD FOR KONTINUITET I PLEJE OG BEHANDLING

STANDARD FOR KONTINUITET I PLEJE OG BEHANDLING STANDARD FOR KONTINUITET I PLEJE OG BEHANDLING Kvalitetsmål Målet er at sikre kontinuitet i pleje og behandling af familien fra før fødsel eller ved akut indlæggelse til udskrivelse med evt. ambulant kontrol.

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Deltagere: Daniella, Lone, Jytte, Rie, Dorthe. Afbud: Brian. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning. Godkendt. 2. Godkendelse af referat af

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS

AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS NORMERING Personalet består af: bruttonormering: 42,6 Normering 34,62 sygeplejersker 7,98 sygehjælpere, SSA er og teknikere Fordeling 1 afdelingssygeplejerske,

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Fokus på faglighed i sygeplejen

Fokus på faglighed i sygeplejen anæstesi Dokumentation. Ved audit har vi på nogle parametre fine resultater, men der er stadig plads til forbedringer. At sygeplejen dokumenteres. Inden udgangen af 20 Vi dokumenterer i EPJ via cheklister,

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Aug.

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling Patientinformation Velkommen til M41 Afsnit for lindrende behandling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder vil du få relevante oplysninger om Medicinsk Center og

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED for modul 11 og 12 sygeplejestuderende fra Sygeplejerskeuddannelsen UC- Syddanmark

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED for modul 11 og 12 sygeplejestuderende fra Sygeplejerskeuddannelsen UC- Syddanmark BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED for modul 11 og 12 sygeplejestuderende fra Sygeplejerskeuddannelsen UC- Syddanmark Klinisk undervisningssted Adresse Hæmodialysen, afdeling 550, SVS Esbjerg Sydvestjysk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002215 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 13-03-2014 Temaer

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Gynækologisk klinik, Aabenraa

Gynækologisk klinik, Aabenraa Patientinformation Gynækologisk klinik, Aabenraa Velkommen til klinikken Vælg billede Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Velkommen til Gynækologisk klinik Det er vores

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Ann Filippa Madsen Baggrund for oprettelse af kurser inden for infektionshygiejne RegH s infektionskontrolprogram er anført, at der skal

Læs mere

Baggrundsmateriale vedr. FAM

Baggrundsmateriale vedr. FAM Maj 2011 Baggrundsmateriale vedr. FAM Klinisk lektor/adjunkt på FAM, Svendborg Sygehus og University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 2 1. Den nye Fælles Akutmodtagelse FAM Svendborg

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Aug. 2015 1

Læs mere

Informationsmøde for patienter med blødersygdomme v. / Hæmatologisk Klinik

Informationsmøde for patienter med blødersygdomme v. / Hæmatologisk Klinik Informationsmøde for patienter med blødersygdomme v. / Hæmatologisk Klinik Baggrund for informationsmødet Bekymring for behandlingskvaliteten på baggrund af opsigelser fra to specialister udtrykt af mange

Læs mere

Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit

Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit på Slagelse Sygehus. Indholdsfortegnelse: 1.1 Præsentation af praktikstedet 3 1.2 Fysiske rammer 3 1.3 Værdigrundlag for sygeplejen

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Kardiologisk og nefrologisk afdeling Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Kontakt: Uddannelseskonsulent

Læs mere

Præsentation af afdeling P 12.

Præsentation af afdeling P 12. Pædiatrisk afdeling P Kolding Sygehus Skovvangen 2-8 6000 Kolding Præsentation af afdeling P 12. Afdeling P 12 er en pædiatrisk afdeling, som modtager syge børn fra hele Vejle Amt. De indlagte børn er

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2013 2014 Mål for 2013 Evaluering af mål A: Implementering af den narrative teori og metode Personalegruppen i DSI NETTET I og II er gennem tre år

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001825 Afdelingsnavn Endokrinologisk afd. M Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Dansk Center for. Organdonation. inspirationskatalog til donationsansvarlige nøglepersoner

Dansk Center for. Organdonation. inspirationskatalog til donationsansvarlige nøglepersoner Dansk Center for Organdonation inspirationskatalog til donationsansvarlige nøglepersoner 2014 2 dansk center for organdonation Indhold Indledning Inspiration til aktiviteter i afdelingerne Donordetektion

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse Praktikstedsbeskrivelse for sosu-elever i 1. praktikperiode på Finsensgade 35 6700 Esbjerg 79 18 21 31 1 1. Præsentation af modtager ortopædkirurgiske, parenkymkirurgiske, gynækologiske og urologiske patienter.

Læs mere

Fra Stuegang til. Konsultation for Indlagte

Fra Stuegang til. Konsultation for Indlagte Fra Stuegang til Konsultation for Indlagte Rejsen mod Den Gode Konsultation Manglende tid til opgaver oplevelsen af travlhed i alle faggrupper ifølge Trivsel OP Lægegruppen var ved Trivsel OP enige om,

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Dialyseafsnittet 30-2

Dialyseafsnittet 30-2 Dialyseafsnittet 30-2 Holbæk Sygehus Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af det kliniske undervisningsforløb. Revideret d. 26 november 2015. Sygeplejerskeuddannelsen af 2008 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere