Hotel Hans Egede, Nuuk. Lona Lynge; Janus C. Kleist

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hotel Hans Egede, Nuuk. Lona Lynge; Janus C. Kleist"

Transkript

1 Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Naalisagaq Referat Sumi Sted Sammisaq Emne Peqataasut Deltagere Najuutinngitsut/Najuussinnaanngitsut Fraværende/afbud Ataatsimiinnermik imaqarniliortoq Referent Hotel Hans Egede, Nuuk Godkendt referat fra centerledermøde november 2013 Centerledere fra Piareersarfiit, Mathias Geisler Upernavik, Josef Petersen Narsaq, Beth Krogh CVG, Simon Lennert KANUKOKA, Isak Nielsen Kleist, Marcus Dalro IIKNN, Claus Kleemann IIKNN, Marianne B. Jensen DGH Odense, Bea M. Lennert fagchef Qaasuitsup Kommunia, Thora Siegstad fagkoordinator Qaasuitsup Kommunia, Julie Utuaq Tasiilaq, Ulla Broberg Kurt Pedersen Nanortalik, Eli Abelsen Tasiilaq, Johan Kleemann Upernavik Lona Lynge; Janus C. Kleist Sags nr Dok. nr Postboks Nuuk Tlf. (+299) Fax (+299) Lørdag den 16. november ) Velkomst Afdelingschef Isak Nielsen Kleist bød velkommen på vegne af Naalakkersuisoq Jens- Erik Kierkegaard. 2) Siden sidst Evalueringskursus ved Merete W. Boolsen april NUIKI opstartet i Kommuneqarfik Sermersooq 3 bygder 2013/14 Seminar om serviceaftalerne mellem kommuner og Selvstyret juni Kursus for nye kommunalpolitikere august Studierejse for vejledere i danske højskoler i samarbejde med CDHG Foregik i slutningen af september Faglærersamling oktober, Nuuk Matematik kursus forberedes nu, forventes afviklet i uge 8 Udarbejde af skabelon for handlingsplan seminar planlægges, forventes afviklet december Byer besøgt: Tasiilaq & Uummannaq 1

2 3) Inatsisartutlov om uddannelses- og erhvervsvejledning ved IIKNN Baggrunden for det nye lov er koalitionens målsætninger om uddannelsesniveau og motivation til uddannelse bliver forbedret. Formålet med den er, at styrke vejledning generelt. I den nye lov er ansvar og organisering af vejledningsarbejdet præciseret. Indholdet i loven er en samlet lov om vejledning inklusiv definitioner inden for vejledning. Loven handler udelukkende om vejledning. Begrebet det lokale vejledningscentre er benyttet, som kommunerne selv skal beslutte hvor vejledningen skal foregå lokalt. Det forventes derfor at Piareersarfiit vil være den lokale institution der løfter opgaven. Der oprettes en national vejledningscenter normeret til fem ansatte samt et råd. Rådet skal rådgive Naalakkersuisut om vejledning. Definitioner i vejledning er blevet beskrevet, som uddannelses, erhvervs, gennemførelses, individuel, kollektiv og opsøgende vejledning. Det bliver Selvstyrets ansvar at evaluere og udvikle vejledningsindsatsen og sikre information om vejledning f.eks. gennem vejledningsportal mv. Det lokale ansvar, som er kommunalbestyrelsens ansvar er at alle borgere i kommunen vejledes, samt alle elever i folkeskolen iht. folkeskoleloven. Det er en samordning, styrkelse og målrettelse af vejledningen for alle. Der skal også oprettes et socio-psykologisk rådgivningscenter hvor der også kan ydes vejledning. Hvordan det sker i praksis, er uvist endnu, da det ikke er taget stilling til. Der er en nyskabelse i loven. Det er vejledningsforpligtelse ift. opsøgende vejledning. Centrene skal bistå folkeskolerne mht. handleplaner for elever. Registrering af vejledning af borgerne og eleverne skal ensrettes, og det skal være gennem IT-reg. Loven har taget højde for økonomiske konsekvenser. Det er en rammelov og kan suppleres med administrative forskrifter f.eks. med bekendtgørelser. Kommentarer til oplægget: Der mangler beskrivelse af karrierevejledning. Lovarbejde er lavet af personer som ikke kender til begreberne i vejledning. Piareersarfiit er vejledningscentre. I Det nationale vejledningsråd kommer folk til at sidde som ikke har viden om vejledning. Der blev efterlyst folk med ekspertise, som skal repræsentere vejledningen. Vejledningsbegreber bør have været brugt i lovgivningsarbejdet for at forhindre forvirring. Hvordan det nationale socio-psykologisk rådgivningscenter skal organiseres, blev efterspurgt. (Svaret var at man overvejer at placere centret i et lokalt vejledningscenter) 2

3 Det sidste prik mangler for at lave ordenligt opsøgende arbejde ift. skoleelever og unge i ungemålgruppen. (Svaret lød, at man skal ensrette registrering ved brug af IT-reg). Der bør være struktureret vejledningsarbejde i folkeskolen, hvornår tager Piareersarfiit til folkeskolen. Det kan f.eks. være i form af et årshjul. Enkelte Piareersarfiit har lokalemangel, mangler en vejleder, undervisningslokaler mv. 4) Oplæg ved Simon Lennert og Ole Peter Kristensen, KANUKOKA Simon Lennert orienterede kort om at KANUKOKA kigger på kombinationsaftalerne. Forhandlingskontoret (selvstyret?) er interesserede i brancheskolerne og deres opgaver, som de skal holde møde om snarest. IKT strategi Der er et politisk ønske om mere fælles samarbejde og effektivisering omkring informationsudvikling. Derfor er projektet politisk styret. Der bruges mange penge på rejser i dag, så videolinks er man meget opmærksom på. Forskellige igangværende initiativer blev fremlagt. Følgende blev præsenteret: Fællesoffentlig videoplatform Microsoft Lync møde direkte fra outlook er en mulighed. Programmet kan bruges sammen med resten af office-pakken. Programmet kan optage hele forløbet også med noter. Det kan integreres med mobiltelefoner. Det kører på interne netværk, og kan derfor ikke hackes. Undervisning er også et område der er meget relevant at arbejde med. Microsoft viser interesse. Demokratiet kan forhåbentlig styrkes gennem IKT-strategien. Status er at inden Lync implementeres skal der laves nogle pilotprojekter. Sullissivik og sundhedsvæsenet har afprøvet nogle ting bl.a. ift. psykiatri og alkoholbehandling. Det næste bliver muligvis undervisningsområdet. Kommentarer til oplægget: Der er flere servere i kommuner og der er også attat-forbindelse mv. Kan det gøres bedre? Der kigges på IT-arkitekturen både med hensyn til Piareersarfik og andre kommunale institutioner. Man vil og skal forbedre det der kan laves. Bemærk at lovgivning skal følges og kompetencerne skal være op plads førend man kan ændre IT-løsninger. Det geografisk bestemte udfordringer er i gang med at blive undersøgt med Tele Greenland. Der er mange ting i gang, og der er nu e-forum, uddannelsesportal på vej, og vejledningsportal. Er der sammenhæng med alle de initiativer? Hvis det er kommunalt besluttet, hører det under IKT-strategien. 5) CVG ved Beth Krogh Styregruppen bliver nedlagt medio november, da den nye lov om vejledning overtager. Det er muligt at adobe connect redskabet droppes mht. vejledere i uddannelse. Nord og øst kan ikke følge med da eleverne falder ud hele tiden. Det er et problem i programmet. 3

4 Der kommer et nordisk vejlederkonference i Nuuk i dagene marts, som arrangeres i samarbejde med Birgit Gedionsen. Søndag 17. november ) Faglærersamling ved Lona Lynge, IASN AEU-studieordningen blev evalueret oktober. Det handlede om sprogfagene. Seminaret startede lidt forsinket pga. vejret i Nuuk. Deltagerne fra Sydgrønland kom forsinket og nåede frem til den sidste halvdel af samlingen. Fokuspunkter i samlingen: Dyrt internetforbindelse Manglende undervisningsmaterialer Ønske om at der udvikles undervisningsmaterialer Der ønskes kommunale censorer Diskussion omkring for og imod omkring studieordningen. Der var mange indlæg og forslag til andre måder at lave en studieordning på. Departementet har opsamlet alle anbefalinger og er nu fuld i gang med at lave opfølgning. Departementet forventer at e-forum bliver omdrejningspunkt for nye undervisningsmaterialer mm. Der er indgået samarbejde med Oqaatsinik Pikkorissarfik og Piareersarfik Nuuk om at lave indhold til sitet. Det er planen at undervisningsmaterialer mv. lægges på og lanceres i starten af de nye år. Det bliver blandt andet med eksempel på en god undervisningsplan. Derudover er Departement for Uddannelse i gang med at lave en undervisningsportal og Piareersarfiit har mulighed for at komme på dette portal. De næste samling kommer til at handle om matematik faget, og det er et kursus. Det kommer til at foregå i starten af året. Kommentarer om oplægget: Der er bedre resultater på færdighedsprøver, men den skriftlige formulering er sværere. Elevernes talekompetencer er fine, men der mangler struktur. Andre steder han man arbejdet med skriveværksteder, er der mon mulighed for noget yderligere kursus i det at arbejde med skriveprocessen? Det blev besluttet at Departementet tager forslaget med hjem de rigtige personer skal blot kontaktes for at lave et kursus. 2) Seminar om højskoler i Danmark ved Janus C. Kleist, IASN Departementet arrangerede i samarbejde med Grønlandsk Center for Danske Højskoler (GCDH) to-dages seminar omkring uklarheder på hvilke aftaler der er gældende. Der blev bl.a. diskuteret hvem der skal betale for hvad ift. grønlandske højskoleelever og fik aftalt på plads hvordan de hænger sammen. De vigtigste ting blev gennemgået: Kr. 925 månedlig bidrag fra 1. januar 2013 beløbet er forhøjet, og Departementet betaler differencen. Det månedlige bidrag tages fra uddannelseskvoterne. Man kan bruge almindelig elevkvoter til at sende elever ned, og få refusion gennem USF. 4

5 Højskoleophold afregnes som 10,5 måned for at udligne højskolens egenbetaling selvom det er et 10 måneders forløb. Lommepenge om ugen er kr Det varierer fra højskole til højskole omkring tilmeldingsgebyr. Start og afslutningsrejse kan betales på forskellige måder: 1) kommunen betaler, 2) eleven betaler selv eller 3) kommunen og eleven bidrager. Departementet har en udligningsorden og vi har taget udgangspunkt i det byer der er billigst at rejse fra for at ensarte refusionerne. Departementet betaler for cykelleje. De fleste elever opholder sig på højskoler i 10 måneder. Man skal huske at aftale på plads vedr. juleferie. Vrå Højskole tager imod elever i julen mod en lille betaling. Akut psykologhælp i højskolen: det er afhængig af situationen vedr. hvem der skal betale. Hvis det er en længevarende behandling og terapi der er nødvendig, er det Piareersarfik eller Departementet der betaler. Det samme gælder vedr. tolkebistand. Eleven skal så vidt som muligt sørge for at have været til tandlæge før rejse til højskolen. Men akut behandling betales gennem USFs almene regler. Det er vigtigt at eleverne får lavet deres pas. Det er en god ide at lave en ansvarsforsikring nogle vejledere er i gang med at undersøge en fælles forsikringstilbud USF har bekræftet at rejse ved akut sygdom eller dødsfald betales af dem på lige fod med andre, der modtager uddannelsesstøtte. Nogle elever misser fly eller tog og det er eleven selv der betaler for ny billet mv. Eleven betaler selv for studierejsen. Det er en god ide at vejlede den kommende elev mht. betaling for studierejsen. Kommentarer til oplægget: Kan man ikke lave en pakke med at sende elever på højskoleophold? Kan Departementet ikke betale for det hele? Forgylder man elever som kommer afsted ift. dem der bliver hjemme? Bør der ikke være ensrettet måde at sende elever på højskoler? Nogle forældre betaler, andre betaler mindre, og andre betaler slet ikke. Departementet kan betale for det hele for at formindske arbejdsløsheden. Piareersarfiit betaler kr om måneden via USF, og resten betales af Departementet. Centerlederne vil gerne have bekræftet at højskoleelever er indbefattet af de samme regler som gælder for elever på uddannelsesstøtte. Det er uklart vedr. afregningsprocedure. Der bør være en beskrivelse af hvordan afregning skal ske. Departementet har aftaler med forskellige højskoler i Danmark. Nogle elever ved nogle gange ikke hvorfor de er sendt på højskole, højskolen ved det heller ikke altid selv, samt Det grønlandske huse. Det skal rettes op hurtigst muligt ved handlingsplaner. Der bør tilføjes en modul i IT-reg. Det blev informeret ligeledes at modulet omkring højskoleophold er udvidet. 3) IT-reg ved Janus C. Kleist, IASN En ny tilføjelse blev præsenteret. Det er Højskoleophold via Piareersarfiit. Deri kan man skrive en handlingsplan mv. 5

6 Man kan også flytte oplysninger til en word-fil, således man kan underskrive dokumentet. Det Grønlandske Huse vil gerne have adgang til IT-reg, og jurister i Departement for Uddannelse er i gang med at undersøge om det kan lade sig gøre. Det er vigtigt at benytte IT-reg så meget som muligt, da informationerne deri bruges som fakta til f.eks. 37 spørgsmål. I starten af januar skal superbrugerne i IT-reg mødes til et seminar i tre dage, og får beskrevet procedurerne for hvordan systemet kan bruges i dagligdagen. Derudover skal de fremtidige ønsker drøftes. I samarbejde med Departement for Uddannelse arbejdes der på at borgerne kan sendes ansøgninger gennem Sullissivik således de sendes direkte til IT-reg. Det går langsomt pga. projektet er besværligt. En uddannelsessøgende vil også kunne sende ansøgninger ved brug af NEM ID, men arbejdet tager tid. Kommentarer til oplægget: Hvad er forholdet mellem eleven og Det Grønlandske Huse? Hvad gør eleven? Man fortæller grundigt eleven hvordan og hvorledes ved ankomst til Danmark. Man kunne godt tænke sig at Det Grønlandske Huse involverer sig lidt mere i elevernes ankomst. o Svar fra Marianne B. Jensen: man kan forhandle tilføjelse omkring at modtage elever der skal på højskole. Det skal undersøges. 4) Vejledning i bygder ved Maria Nielsen, Uummannaq Piareersarfik Uummannaq har altid ønsket at tage til deres bygder for at lave vejledning. Ressourcerne og økonomien har været en udfordring. Ønsket er at diskutere med andre Piareersarfik om metode, og hvordan man ønsker at fortsætte fremover, især byer med mange bygder. Kort beskrivelse af overgangsvejledning beskrives samt hvilke udfordringer de har mødt samt hvad de kan møde fremover: 7 bygder 4-5 har mange borgere, ca. 200 De tog udgangspunkt i 4 bygder, og fik midler til disse, hhv. Ikerasak, Saattut, Ukkusissat og Nuugaatsiaq Udfordringer: o 1 vejleder tager bygdeturene, og disse er nødsaget til at vare i flere dage o Arbejdsressourcer: man tager en faglærer væk fra undervisningen som bliver nødt til at blive dækket af en anden kollega o Midlerne dækker ikke arbejdstid,- overarbejde mv. o Man skal vide forud hvilke planer bygdebeboerne har på det pågældende tidspunkt vejleder planlægger at være på besøg Dialog og tæt samarbejde med kommunens bygdekontorer 6

7 Opsøger unge i bygden og fortælle om det kommende borgermøder eller lignende arrangementer Uddannelsesmuligheder, kollegieforhold, manglende tilbud i nærbyen mv. er emner, som er svære at drøfte, da disse er begrænsede. Næste skridt: Bygderne vil blive besøgt igen ved at bruge uforbrugte midler Identificere hvilke personer, der er i bygderne og indkalde dem til samtale og udarbejde en handlingsplan Det er bemærket at de fleste ikke kom til borgermøder, det er kun enkelte der dukker op og derved går viden til spilde Vi ønsker at få bygdeborgere til byen men vi har ingen mulighed for indlogering dog er det en mulighed at indkalde bygdeborgere lige inden AEUundervisning starter og lade dem bo i kollegier Opsamle drop outs fra AEU- undervisning og vejlede dem Unge drenge dropper ud af folkeskolen for at arbejde som fiskere, eller være assistenter Ønsket fra Uummannaq er: At Upernavik, Østgrønland og evt. Kujalleq får en ensartet tilgang, en metode med udgangspunkt i Piareersarfiit at organisere bygdeture. Der mangler koordinering/organisering Kommentarer til oplægget: Piareersarfik Aasiaat har besøgt Kitsissuarsuit og Akunnaaq. Det er en udfordring mht. transport. De stødte på borgere der gerne vil uddanne sig, men de finder det vigtigt at de har et erhverv. Man kan bruge mange dage på bygdebesøg og det kan blive dyrt. I Tasiilaq brugte man efteråret til at besøge bygderne. Fire bygder, hvor de havde en overnatning hvert sted. Det var formet som borgermøde og der blev foretaget individuel vejledning. Der er mange unge bygder som har stiftet familie og derfor bliver i bygden. 5) Sapinngilanga Pisinnaavunga ved Bea M. Lennert Baggrunden for titlen er at motivere unge, som er visiteret til det ikke boglige forløb. Der var 20 deltagere i aldersgruppen år. De fleste ansøgninger til forløbet har været fra de steder, med størst ledighed. Kravet for at deltage var at de unge skulle være under 18 år, være klar til at gå i gang samt være væk fra familie og venner. De skulle være sunde og raske uden alkohol og hashmisbrug. Organiseringen: Fagchef og koordinator indenfor Piareersarfiit og arbejdsmarked i Qaasuitsup var koordinatorer og var ansvarlige for forløbet. Den daglige ledelse var i Piareersarfik Qeqertarsuaq, hvor forløbet foregik. Der var en assistent, som viste sig at udvikle sig med opgaven med de unge undervejs i forløbet. Det var en sideeffekt, som var positiv, da det ellers var en stille person som ikke havde uddannelsesdrømme. 7

8 Kr er blevet bevilget fra Departementet. De fik kr yderligere til transportudgifter. De lokale butikker har støttet forløbet rigtig meget, men kommunen bidrog også med midler. Formålet med forløbet var at finde frem til de unge, som ikke var vant til at rejse for at ruste dem til fremtiden ved at styrke deres personlige kompetencer og udfordre dem. Forløbet varede i tre måneder, og de fik uddannelsesstøtte. De betalte ikke for kost og logi. Indholdet var at få de unge til at komme ud for udfordrende aktiviteter som teambuilding. Der blev dyrket motion om morgenen og undervisning senere på dagen. Det var en ny viden fra en konference, som blev afprøvet i praksis i forløbet. Følgende blev afprøvet: De unge kom til rensdyrjagt i Nassuttooq i ca. 10 dage. Det er en 6 timers sejllads fra Qeqertarsuaq, så det ligger rimelig langt væk. Få undervisning i Piareersarfik for at opleve hvordan det er Lejrtur i Kangerluk Deltog i kommunens forskønnelsesprojekt 1. hjælpskursus og brandslukning De unge mangler basale sociale færdigheder f.eks. tage opvasken, handle ind mv. Forløbet lærer de unge at have rutiner. Der er lavet handlingsplaner med de unge, og de skal på jobtræning når forløbet er slut. De har søgt praktikpladser selv, og nogle af dem ønsker at tage på højskoleophold. Tre blev sendt hjem pga. hashrygning. Ingen tog hjem pga. hjemve. Forældrene var hele tiden med og blev samtidig vejledt ift. deres børn. Den største udfordringer var at de unge skulle følge reglerne, som blev lavet i samarbejde med dem. De unge har en god faglig ballast, dog var et par af dem under middel. De kommer på praktik efter forløbet for at fastholde dem, og det er planen at de skal visiteres til andre forløb f.eks. opkvalificering. 6) Pilersitsivik Asimi ved Mogens Fontain Midlerne til et ikke bogligt forløb til Qeqqata Kommunia blev delt i to. Begge kommunens byer fik halvdelen af midlerne. Det blev dog dyrere, og forløbet varede i 1,5 måneder. Pilersitsivik Asimi tog udgangspunkt i Timi Asimi konceptet. De har lyttet til Kim Godtfredsens udmeldinger omkring deres koncept, og det har været udfordrende for Pilersitsivik Asimi. De unge mennesker havde dårlige vaner med cigaretter og junk food. Derudover er der en del hashmisbrug i byen blandt unge. De unge var under 18 år, og enkelte af dem var fyldt 18 år. De lærte om jagt og fiskeri, og deltog i de daglige gøremål mht. opvask, madlavning mv. Der blev ligeledes arrangeret kajakture, fjeldvandringer. Forældrene deltog i evalueringen af forløbet, og de unge fortalte om deres oplevelser via billeder og tekst. Pilersitsivik Asimi stopper i udgangen af året efter kommunens indstilling. Kommentarer efter oplægget: 8

9 Hvordan ser det ud med ulykkesforsikring for de unge? Piareersarfik Nuuk er ved at undersøge hvilke forsikringsordninger der passer til forløb der kører under Piareersarfik-regi. De laver også kontrakt med arbejdsgiverne nu at de skal have lærlinge forsikret da de formelt er ansat hos arbejdsgiveren. Erfaring fra Kommune Kujalleq var, at én brækkede ryggen efter arbejdstræning, og der var uvished omkring forsikring. Departementet har lovet at undersøge det. Departementet tager emnet op igen, og undersøger forsikringsordninger nærmere. 7) Ungeprojekter i Kommune Kujalleq ved Poul H. Jørgensen Kommune Kujalleq deltager i 6 indsatser for ungemålgruppen via IASN og IIKNN. Målgrupperne er årige og unge der ikke er i uddannelse. Foruden de ekstraordinære indsatser, har Piareersarfiit i kommunen 5 kerneopgaver. Erfaringerne fra 2013 viser allerede at de er overbebyrdet med ekstra opgaver, der gik ud over kerneopgaverne på trods af at der ikke hørte løn eller ekstra ressourcer til de ekstra opgaver. Kommunen havde ikke tid til at lave overgangsvejledning i folkeskolen. Ungeprojekter: 1) Ekstra elevkvoter: ikke forbrugt 2) Heltidsvejleder i folkeskolen: ikke gennemført i hele landet 3) Opsøgning i bygder to bygder ved Nanortalik blev besøgt 4) Ekstra fuldt betalt efterskoleophold i Danmark: fire unge, som blev spottet i opsøgende vejledning om afsted. Der var et godt samarbejde med folkeskolen 5) Ikke-boglig forløb: 2 forløb for unge fra Qaqortoq, og unge fra Narsaq og Nanortalik. Der deltog 40 unge i alt. 6) Boot Camp Qaqortoq: 24 unge deltog fra hele kommunen. Sommererfaring vedr. ikke boglig forløb har givet inspiration til Boot Camp. Der er en del afbrydelser. Der er behov for koordinering vedr. Boot Camp. De ved ikke hvad de unge skal lave efterfølgende. Resultat af alle initiativerne er: Alle unge er i gang med et forløb, enten uddannelse eller opkvalificering. Nogle hører under det sociale myndigheder f.eks. i fåreholdersteder og nogle er i kriminalforsorgen Der findes også drop outs som ikke er synlige, men de bliver tilbudt jobtræning og værkstedsforløb Kommentarer efter oplægget: Diskussion om tiltagene virker, f.eks. er 31% gået videre efter Timi Asimi forløb i Nuuk Rydder de unge sig fagligt, eller uddannelses og udviklingsmæssigt? Enighed om at projekter skal hænge sammen Resultater fra disse ikke-boglige forløb vil først blive ses om et par år. Det vigtigste er dog at lave handlingsplan for de unge og at de følges op. 9

10 8) Ekstraordinær indsats for årige ved Lona Lynge Der blev lavet gennemgang af de forskellige indsatser der er blevet lavet i Fordeling af midler blev fremhævet, og lavet status på de enkelte initiativer som Departementet administrerer. (se slidesene) Udfordringerne har været blandt andet administrering af ekstra elevkvoter, da midlerne befandt sig i hovedkonto for Piareersarfiit. Det blev orienteret om at Piareersarfiit får yderligere 5 mill. Kr. til ansættelse af ekstra vejledere og yderligere elevkvoter fra Nuuk by bør tilgodeses ift. de ekstra midler til ansættelse af ekstra vejledere. Der er ikke afsat ressourcer til den nye lov om vejledning Maniitsoq har ingen vejledere ansat fordi kommunen sparede det væk Der bør kigges på hvordan midlerne til Piareersarfiit beregnes og bør beregnes med flere nøgletal end kun lærlingetal Behov for indsats til bogligt svage er større Departementet skal arbejde på at lave en arbejdsgruppe, der skal kigge på beregningsmodellen for Piareersarfiit, for at justere fordeling af midlerne til Piareersarfiit. 9) Ekstraordinær indsats for ledige ved Ulla Broberg Alle midler for 2012 blev ikke brugt, og derfor overført til Midlerne bliver lidt mindre for Indsatsen for bekæmpelse af ledighed er sat på finansloven i overslagsårene, så de regner med at kunne planlægge flere år frem. Det skal dog bemærkes at det er op til kommunerne at prioritere hvor og hvordan midlerne skal fordeles. Der er ved at blive udarbejdet evaluering af indsatserne, og de har kigget på seks måneder efter for at se om de ledighedsstempler, modtager uddannelsesstøtte eller er i gang med et Piareersarfik-forløb. Det giver noget usikkerhed, men det er den bedste målemetode her og nu. Resultaterne viser at 56% er i gang med noget (målingen blev lavet i sommer). Det er svært at sige hvad der skal ske i 2014, da aftalerne er ved at blive forhandlet. De har ingen mulighed for at hjælpe ordblinde i 2014, men vil prøve at hjælpe borgere med læse- og skrivevanskeligheder. Afklaringsvejledning er blevet foretaget af private konsulenter, og der har været ønske om at fastansætte personer fremfor at benytte sig af private. Skolepraktik i Danmark vil forsøgt blive øget. 10) Oplæg om beskæftigelsesstrategien ved Isak Nielsen Kleist Det er forventet at strategien vil blive vedtaget snarest af Naalakkersuisut. Ledigheden er stigende, og det er nødvendigt med en langsigtet indsats. Der forsøges på at ændre den del af arbejdsstyrken der modtager sociale ydelser af en art. Der arbejdes på problematikken mht. matchgruppering i samarbejde med familiedepartementet. Især matchgruppe 3, om de kan betragtes som arbejdsydende. 10

Piareersarfik Kujalleq. Unge projekter i Kommune Kujalleq

Piareersarfik Kujalleq. Unge projekter i Kommune Kujalleq Piareersarfik Kujalleq Unge projekter i Kommune Kujalleq Unge projekter i Piareersarfik Kujalleq Beskæftigelsesindsats Økonomiske midler fra beskæftigelsesindsats, via IASN 2012 2013 2014 Målgruppe, registrerede

Læs mere

Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu

Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu Piareersarfiit og Arbejdsmarked Sapinngilanga Pisinnaavunga Jeg kan og jeg vil Deltagere: 20 unge mellem 16-18 år Sapinngilanga Pisinnaavunga Ansøgingsrunde:

Læs mere

Naalisagaq Referat. Sumi Sted. Hotel Arctic Ilulissat. Piareersarfiit Centerledermøde 22. november 2014. Sammisaq Emne. Peqataasut Deltagere

Naalisagaq Referat. Sumi Sted. Hotel Arctic Ilulissat. Piareersarfiit Centerledermøde 22. november 2014. Sammisaq Emne. Peqataasut Deltagere Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Naalisagaq Referat Sumi Sted Sammisaq Emne Peqataasut Deltagere

Læs mere

Hvem gør hvad, hvornår?

Hvem gør hvad, hvornår? Hvem gør hvad, hvornår? Procedurer for Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark Departementet for Erhverv, Råstof og Arbejdsmarked Februar 2014 Side 1 af 12 Indhold Ordforklaring... 2 Formål...

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

Du kan se og læse lidt om de forskellige aktiviteter senere i nyhedsbrevet. Med ønske om en rigtig god sommerferie, God læselyst.

Du kan se og læse lidt om de forskellige aktiviteter senere i nyhedsbrevet. Med ønske om en rigtig god sommerferie, God læselyst. Nyhedsbrev Piareersarfiit fora r 2014 Der er snart tid til sommerferie for de fleste Piareersarfik-centre, og vi er sikre på at eleverne er rigtig spændte på deres eksamensresultater samt bevisoverrækkelse

Læs mere

Referat fra faglærersamling 1.-3. oktober 2013

Referat fra faglærersamling 1.-3. oktober 2013 Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqanermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Naalisagaq Referat Sumi Sted Sammisaq Emne Peqataasut Deltagere

Læs mere

Piareersarfiit Nyhedsbrev marts 2011

Piareersarfiit Nyhedsbrev marts 2011 Piareersarfiit Nyhedsbrev marts 2011 Velkommen til det første nyhedsbrev i 2011. Meget er sket siden det sidste nyhedsbrev udkom i maj 2010. Der har været ændringer i ansatte og undervisere på de forskellige

Læs mere

Evaluering af. Den ekstraordinære indsats for ledige 2012

Evaluering af. Den ekstraordinære indsats for ledige 2012 Inuussutissarsiornermut Aatitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Evaluering af Den ekstraordinære indsats for ledige 2012 Evalueringen viser: Hvor mange af de kursister, som gennemførte

Læs mere

26. november Eftermiddagsdebat (frivillig) Det gode arbejde. Intro ved Signe Gredal Christensen, IIN.

26. november Eftermiddagsdebat (frivillig) Det gode arbejde. Intro ved Signe Gredal Christensen, IIN. Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked [Navn 1] [Navn 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Postnr.] Godkendt referat fra stormødet i Ilulissat

Læs mere

Referat fra centerledermøde c

Referat fra centerledermøde c Referat fra centerledermøde c den 23. 25. april 2014 Velkomst Afdelingschef Isak Nielsen Kleist bød velkommen. Onsdag den 23. April Årets første møde, og der er mange emner at drøfte. Emnerne spreder sig

Læs mere

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen Netværksmøde Socialforsorg Forældre Skole Daginstitution Sundhedsvæsen Politi 1 Forord Under KANUKOKA, Kommunernes Landsforening i Grønland har der været nedsat en Koordinationsgruppe, der fik til opgave

Læs mere

Piareersarfiit Nyhedsbrev november 2011

Piareersarfiit Nyhedsbrev november 2011 Piareersarfiit Nyhedsbrev november 2011 Velkommen til efterårsnyhedsbrevet for Piareersarfiit. Ja, tiden flyver som altid vildt hurtigt af sted. Nu er der i skrivende stund (midten af november) allerede

Læs mere

Seminar om efterværn i Ilulissat november 2010 vedr. Piareesarfiit i Grønland v/ Marie Pedersen

Seminar om efterværn i Ilulissat november 2010 vedr. Piareesarfiit i Grønland v/ Marie Pedersen Seminar om efterværn i Ilulissat november 2010 vedr. Piareesarfiit i Grønland v/ Marie Pedersen Den lokale erhvervsskole, daværende STI, startede i 1988, før det, var der aftenskole for de voksne, som

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1001 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@nanoq.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2014. fra. arbejdsgruppen for mindskelse af frafald på uddannelserne

Årsrapport 2014. fra. arbejdsgruppen for mindskelse af frafald på uddannelserne Årsrapport 2014 fra arbejdsgruppen for mindskelse af frafald på uddannelserne Departementet for Uddannelse, Kultur, Kirke og Forskning 1 Rapporten for 2014 omhandler følgende punkt: 1. Indledning 2. Arbejdsgruppens

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede!

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede! Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

LOVPLIGTIG ARBEJDSMARKEDSREDEGØRELSE 2012-2013

LOVPLIGTIG ARBEJDSMARKEDSREDEGØRELSE 2012-2013 Inuussutissarsiornermut Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked LOVPLIGTIG ARBEJDSMARKEDSREDEGØRELSE 2012-2013 N A A L A K K E

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for afgangseleverne 2010 i Kommune Kujalleq. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for afgangseleverne 2010 i Kommune Kujalleq. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Assinga uunga

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR ANALYSEN Den politiske koordinationsgruppe har på mødet 11. februar 2015 besluttet

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Adresse: Telefonnummer: Navn:

Adresse: Telefonnummer: Navn: Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer. E-mail. Mobiltelefon Forældre/værge Navn Cpr-nummer Postnummer By Telefon privat Telefon

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning Turisme 2011:3 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 Sammenfatning Flere flypassagerer Færre overnattende gæster Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2010 30.

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

På vej mod et mere samlet og helt Grønland

På vej mod et mere samlet og helt Grønland På vej mod et mere samlet og helt Grønland Forslag til Finanslov 2014 Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 8. August 2013 Forslag til Finanslov 2014 Behov for handling

Læs mere

På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige udviklingstiltag:

På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige udviklingstiltag: Gruppe nr. 1 Gruppearbejde / nr.: 6 Ordstyrer: Marie Referent: Hanne Fremlægger: Mathias. Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige

Læs mere

Restgrupper Hele landet og kommunevis. Elever fordelt på efterskoler, GU mm., erhvervsuddannelser og restgrupper

Restgrupper Hele landet og kommunevis. Elever fordelt på efterskoler, GU mm., erhvervsuddannelser og restgrupper Restgrupper Hele landet og kommunevis Elever fordelt på efterskoler, GU mm., erhvervsuddannelser og restgrupper Det statistiske beredskab - 1 I udviklede Inerisaavik et statistisk indikatorsystem til monitorering

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden Nunaqarfinni Aqutsisut Ulloq: 21. maaji 2015 Saqqaa Kapisillit Qeqertarsuatsiaat Telefonisk møde Dagsorden Tirsdag den 12 maj 2015 kl. 09.00 Medlemmer: Jonathan Jacobsen, (S) Ingvar Motzfeldt, (S) Jakob

Læs mere

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Rejseholdet - Grønland Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Lidt om mig Ivalu Nørreslet, cand.mag. fra Roskilde Universitet, Danmark AC-Fuldmægtig

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Projekt Sullissivik. Om den politisk baggrund

Projekt Sullissivik. Om den politisk baggrund Projekt Sullissivik Om den politisk baggrund Nationalt projekt Projekt sullissivik er et nationalt projekt, på tværs af kommuner og Selvstyre, der skal give vores borgere den bedst tænkelige service når

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne. Tirsdag d. 11. oktober

Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne. Tirsdag d. 11. oktober Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne Tirsdag d. 11. oktober Gennemgang af Centerledermødets program alle 3 dage Anne Vagner (bilag 01). Velkomsttale Ove Karl Berthelsen

Læs mere

behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat 10. 13. november 2010

behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat 10. 13. november 2010 Elever med særlig behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen nr. 8 af 21. maj 2002 Ilulissat 10. 13. november 2010 Psykolog Marianne Olsen, PPR-Sisimiut Konsulent

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

Referat fra Vejlederkonferencen 2011 D. 31. marts-1. april i Nuuk. Torsdag d. 31. marts

Referat fra Vejlederkonferencen 2011 D. 31. marts-1. april i Nuuk. Torsdag d. 31. marts Referat fra Vejlederkonferencen 2011 D. 31. marts-1. april i Nuuk Referatet fra vejlederkonferencen 2011 er udformet som et handlingsreferat med uddybende oplæg vedhæftet som bilag (se liste over bilag

Læs mere

Fra ord til handling. - Et moderne, IKT-baseret Grønland i et fællesoffentligt perspektiv. 14. oktober 2009

Fra ord til handling. - Et moderne, IKT-baseret Grønland i et fællesoffentligt perspektiv. 14. oktober 2009 NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen 14. oktober 2009 Fra ord til handling - Et moderne, IKT-baseret Grønland

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Ungdom og Uddannelse. Tasiilaq 2012

Ungdom og Uddannelse. Tasiilaq 2012 Udarbejdet for Sermersooq Erhvervsråd af focus november 2012 INDHOLD 1.0. INDLEDNING 2 2.0. RESPONDENTER 2 2.1. RESPONDENTERNES BAGGRUND 3 2.2. NUVÆRENDE STATUS 3 3.0. RESUMÉ 3 3.1. FOLKESKOLENS ELEVER

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Atuartoq siunissarlu / Eleven og fremtiden Ilinniagaqarneq tamanut 2020 / Uddannelse for alle 2020 Kommuneqarfik Sermersooq, isumasioqatigiissitsineq

Atuartoq siunissarlu / Eleven og fremtiden Ilinniagaqarneq tamanut 2020 / Uddannelse for alle 2020 Kommuneqarfik Sermersooq, isumasioqatigiissitsineq Vision Når eleven er færdig med folkeskolen i Kommuneqarfik Sermersooq har denne fået de kompetencer, som gør at han/hun er i stand til at gennemføre en uddannelse/erhverv. Mål: Øge elevernes udbytte af

Læs mere

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrlgsanliggender NAALAKKERSUI5UT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la HER/MAANI Besvarelse af 37 nr, 198 1)

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Mandag den 17. august 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand Naja Lund (IA) Peter

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling,

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev s fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år Forældre / værge Navn Cpr-nummer Adresse

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

LOVPLIGTIG ARBEJDSMARKEDSREDEGØRELSE 2014

LOVPLIGTIG ARBEJDSMARKEDSREDEGØRELSE 2014 Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel LOVPLIGTIG ARBEJDSMARKEDSREDEGØRELSE 2014 N A A L A K K E R S U I S U T G R Ø N L A N D S S E L V S T Y R E I N D H O L D 1. INDLEDNING 3 2. ARBEJDSSTYRKEN

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

Restgruppeprofiler for afgangseleverne 2010 i Qeqqata Kommunia

Restgruppeprofiler for afgangseleverne 2010 i Qeqqata Kommunia Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Assinga uunga

Læs mere

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER Sted Opgave Kompetencekrav Nanortalik Narsaq kujalleq Ammassivik Aappilattoq Udskiftning/ændring vandledning Brandalarmeringsanlæg Renovering af vandværk Renovering

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Evaluering af familiecentre. Formål, baggrund og hovedresultater. af Christina Warrer Schnohr, cand.scient., ph.d.

Evaluering af familiecentre. Formål, baggrund og hovedresultater. af Christina Warrer Schnohr, cand.scient., ph.d. Evaluering af familiecentre Formål, baggrund og hovedresultater af Christina Warrer Schnohr, cand.scient., ph.d. Præsentation af Baggrund for undersøgelsen Et initiativ fra departementet Kommissoriet Feltarbejde

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Imarsiornermik Ilinniarfik

Bestyrelsesmøde Imarsiornermik Ilinniarfik Bestyrelsesmøde Imarsiornermik Ilinniarfik REFERAT 01.11.2013 1400-1730 QORSUSSUAQ MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT INVITEREDE DELTAGERE Ordinært Bestyrelsesmøde Mike Høegh (MH), Line Mika Skov

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

Praktikportalen. Danske Professionshøjskoler Ny Vestergade 17, st. tv. 1471 København K uc-dk@uc-dk.dk uc-dk.dk - +45 3338 2200

Praktikportalen. Danske Professionshøjskoler Ny Vestergade 17, st. tv. 1471 København K uc-dk@uc-dk.dk uc-dk.dk - +45 3338 2200 Praktikportalen 2015 Præsentation Helle Doktor Simonsen Product owner VIA Lone Madsen Product owner assistent VIA Anne Eskildsen Programleder Tak for sidst Roadshow forår 2014. På besøg på alle UC og præsentere

Læs mere

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Velkommen Dette seminar er til dig som arbejder

Læs mere

Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge.

Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge. Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge. 2 efter hver del af historien. Disse kan drøftes i mindre grupper

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Deltagerne her bør tænke over de ting, der skal rettes op på i Qaasuitsup Kommunea.

Deltagerne her bør tænke over de ting, der skal rettes op på i Qaasuitsup Kommunea. Referat fra plenumdebatter i dag 1 Fælles debat kl. 12.00 Der var indlæg fra bygderne og de mindre bosteder på baggrund af grundlæggende emner i form af spørgsmål, som kommentarer og som forslag. Der bliver

Læs mere

KALAALLIT NUNAANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT. FM2015: Afrapportering på Uddannelsesplan II Implementeringsrapport 2014

KALAALLIT NUNAANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT. FM2015: Afrapportering på Uddannelsesplan II Implementeringsrapport 2014 KALAALLIT NUNAANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT FM2015: Afrapportering på Uddannelsesplan II Implementeringsrapport 2014 Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Maj 2015 The European Union

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering

Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering TIMI ASIMI EVALUERING Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering Efter 6 uger har de unge TIMI ASIMI deltagere taget store fremskridt både personligt som fysisk. TIMI ASIMI er nu snart halvejs

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Sportsudvalget

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere