Hotel Hans Egede, Nuuk. Lona Lynge; Janus C. Kleist

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hotel Hans Egede, Nuuk. Lona Lynge; Janus C. Kleist"

Transkript

1 Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Naalisagaq Referat Sumi Sted Sammisaq Emne Peqataasut Deltagere Najuutinngitsut/Najuussinnaanngitsut Fraværende/afbud Ataatsimiinnermik imaqarniliortoq Referent Hotel Hans Egede, Nuuk Godkendt referat fra centerledermøde november 2013 Centerledere fra Piareersarfiit, Mathias Geisler Upernavik, Josef Petersen Narsaq, Beth Krogh CVG, Simon Lennert KANUKOKA, Isak Nielsen Kleist, Marcus Dalro IIKNN, Claus Kleemann IIKNN, Marianne B. Jensen DGH Odense, Bea M. Lennert fagchef Qaasuitsup Kommunia, Thora Siegstad fagkoordinator Qaasuitsup Kommunia, Julie Utuaq Tasiilaq, Ulla Broberg Kurt Pedersen Nanortalik, Eli Abelsen Tasiilaq, Johan Kleemann Upernavik Lona Lynge; Janus C. Kleist Sags nr Dok. nr Postboks Nuuk Tlf. (+299) Fax (+299) Lørdag den 16. november ) Velkomst Afdelingschef Isak Nielsen Kleist bød velkommen på vegne af Naalakkersuisoq Jens- Erik Kierkegaard. 2) Siden sidst Evalueringskursus ved Merete W. Boolsen april NUIKI opstartet i Kommuneqarfik Sermersooq 3 bygder 2013/14 Seminar om serviceaftalerne mellem kommuner og Selvstyret juni Kursus for nye kommunalpolitikere august Studierejse for vejledere i danske højskoler i samarbejde med CDHG Foregik i slutningen af september Faglærersamling oktober, Nuuk Matematik kursus forberedes nu, forventes afviklet i uge 8 Udarbejde af skabelon for handlingsplan seminar planlægges, forventes afviklet december Byer besøgt: Tasiilaq & Uummannaq 1

2 3) Inatsisartutlov om uddannelses- og erhvervsvejledning ved IIKNN Baggrunden for det nye lov er koalitionens målsætninger om uddannelsesniveau og motivation til uddannelse bliver forbedret. Formålet med den er, at styrke vejledning generelt. I den nye lov er ansvar og organisering af vejledningsarbejdet præciseret. Indholdet i loven er en samlet lov om vejledning inklusiv definitioner inden for vejledning. Loven handler udelukkende om vejledning. Begrebet det lokale vejledningscentre er benyttet, som kommunerne selv skal beslutte hvor vejledningen skal foregå lokalt. Det forventes derfor at Piareersarfiit vil være den lokale institution der løfter opgaven. Der oprettes en national vejledningscenter normeret til fem ansatte samt et råd. Rådet skal rådgive Naalakkersuisut om vejledning. Definitioner i vejledning er blevet beskrevet, som uddannelses, erhvervs, gennemførelses, individuel, kollektiv og opsøgende vejledning. Det bliver Selvstyrets ansvar at evaluere og udvikle vejledningsindsatsen og sikre information om vejledning f.eks. gennem vejledningsportal mv. Det lokale ansvar, som er kommunalbestyrelsens ansvar er at alle borgere i kommunen vejledes, samt alle elever i folkeskolen iht. folkeskoleloven. Det er en samordning, styrkelse og målrettelse af vejledningen for alle. Der skal også oprettes et socio-psykologisk rådgivningscenter hvor der også kan ydes vejledning. Hvordan det sker i praksis, er uvist endnu, da det ikke er taget stilling til. Der er en nyskabelse i loven. Det er vejledningsforpligtelse ift. opsøgende vejledning. Centrene skal bistå folkeskolerne mht. handleplaner for elever. Registrering af vejledning af borgerne og eleverne skal ensrettes, og det skal være gennem IT-reg. Loven har taget højde for økonomiske konsekvenser. Det er en rammelov og kan suppleres med administrative forskrifter f.eks. med bekendtgørelser. Kommentarer til oplægget: Der mangler beskrivelse af karrierevejledning. Lovarbejde er lavet af personer som ikke kender til begreberne i vejledning. Piareersarfiit er vejledningscentre. I Det nationale vejledningsråd kommer folk til at sidde som ikke har viden om vejledning. Der blev efterlyst folk med ekspertise, som skal repræsentere vejledningen. Vejledningsbegreber bør have været brugt i lovgivningsarbejdet for at forhindre forvirring. Hvordan det nationale socio-psykologisk rådgivningscenter skal organiseres, blev efterspurgt. (Svaret var at man overvejer at placere centret i et lokalt vejledningscenter) 2

3 Det sidste prik mangler for at lave ordenligt opsøgende arbejde ift. skoleelever og unge i ungemålgruppen. (Svaret lød, at man skal ensrette registrering ved brug af IT-reg). Der bør være struktureret vejledningsarbejde i folkeskolen, hvornår tager Piareersarfiit til folkeskolen. Det kan f.eks. være i form af et årshjul. Enkelte Piareersarfiit har lokalemangel, mangler en vejleder, undervisningslokaler mv. 4) Oplæg ved Simon Lennert og Ole Peter Kristensen, KANUKOKA Simon Lennert orienterede kort om at KANUKOKA kigger på kombinationsaftalerne. Forhandlingskontoret (selvstyret?) er interesserede i brancheskolerne og deres opgaver, som de skal holde møde om snarest. IKT strategi Der er et politisk ønske om mere fælles samarbejde og effektivisering omkring informationsudvikling. Derfor er projektet politisk styret. Der bruges mange penge på rejser i dag, så videolinks er man meget opmærksom på. Forskellige igangværende initiativer blev fremlagt. Følgende blev præsenteret: Fællesoffentlig videoplatform Microsoft Lync møde direkte fra outlook er en mulighed. Programmet kan bruges sammen med resten af office-pakken. Programmet kan optage hele forløbet også med noter. Det kan integreres med mobiltelefoner. Det kører på interne netværk, og kan derfor ikke hackes. Undervisning er også et område der er meget relevant at arbejde med. Microsoft viser interesse. Demokratiet kan forhåbentlig styrkes gennem IKT-strategien. Status er at inden Lync implementeres skal der laves nogle pilotprojekter. Sullissivik og sundhedsvæsenet har afprøvet nogle ting bl.a. ift. psykiatri og alkoholbehandling. Det næste bliver muligvis undervisningsområdet. Kommentarer til oplægget: Der er flere servere i kommuner og der er også attat-forbindelse mv. Kan det gøres bedre? Der kigges på IT-arkitekturen både med hensyn til Piareersarfik og andre kommunale institutioner. Man vil og skal forbedre det der kan laves. Bemærk at lovgivning skal følges og kompetencerne skal være op plads førend man kan ændre IT-løsninger. Det geografisk bestemte udfordringer er i gang med at blive undersøgt med Tele Greenland. Der er mange ting i gang, og der er nu e-forum, uddannelsesportal på vej, og vejledningsportal. Er der sammenhæng med alle de initiativer? Hvis det er kommunalt besluttet, hører det under IKT-strategien. 5) CVG ved Beth Krogh Styregruppen bliver nedlagt medio november, da den nye lov om vejledning overtager. Det er muligt at adobe connect redskabet droppes mht. vejledere i uddannelse. Nord og øst kan ikke følge med da eleverne falder ud hele tiden. Det er et problem i programmet. 3

4 Der kommer et nordisk vejlederkonference i Nuuk i dagene marts, som arrangeres i samarbejde med Birgit Gedionsen. Søndag 17. november ) Faglærersamling ved Lona Lynge, IASN AEU-studieordningen blev evalueret oktober. Det handlede om sprogfagene. Seminaret startede lidt forsinket pga. vejret i Nuuk. Deltagerne fra Sydgrønland kom forsinket og nåede frem til den sidste halvdel af samlingen. Fokuspunkter i samlingen: Dyrt internetforbindelse Manglende undervisningsmaterialer Ønske om at der udvikles undervisningsmaterialer Der ønskes kommunale censorer Diskussion omkring for og imod omkring studieordningen. Der var mange indlæg og forslag til andre måder at lave en studieordning på. Departementet har opsamlet alle anbefalinger og er nu fuld i gang med at lave opfølgning. Departementet forventer at e-forum bliver omdrejningspunkt for nye undervisningsmaterialer mm. Der er indgået samarbejde med Oqaatsinik Pikkorissarfik og Piareersarfik Nuuk om at lave indhold til sitet. Det er planen at undervisningsmaterialer mv. lægges på og lanceres i starten af de nye år. Det bliver blandt andet med eksempel på en god undervisningsplan. Derudover er Departement for Uddannelse i gang med at lave en undervisningsportal og Piareersarfiit har mulighed for at komme på dette portal. De næste samling kommer til at handle om matematik faget, og det er et kursus. Det kommer til at foregå i starten af året. Kommentarer om oplægget: Der er bedre resultater på færdighedsprøver, men den skriftlige formulering er sværere. Elevernes talekompetencer er fine, men der mangler struktur. Andre steder han man arbejdet med skriveværksteder, er der mon mulighed for noget yderligere kursus i det at arbejde med skriveprocessen? Det blev besluttet at Departementet tager forslaget med hjem de rigtige personer skal blot kontaktes for at lave et kursus. 2) Seminar om højskoler i Danmark ved Janus C. Kleist, IASN Departementet arrangerede i samarbejde med Grønlandsk Center for Danske Højskoler (GCDH) to-dages seminar omkring uklarheder på hvilke aftaler der er gældende. Der blev bl.a. diskuteret hvem der skal betale for hvad ift. grønlandske højskoleelever og fik aftalt på plads hvordan de hænger sammen. De vigtigste ting blev gennemgået: Kr. 925 månedlig bidrag fra 1. januar 2013 beløbet er forhøjet, og Departementet betaler differencen. Det månedlige bidrag tages fra uddannelseskvoterne. Man kan bruge almindelig elevkvoter til at sende elever ned, og få refusion gennem USF. 4

5 Højskoleophold afregnes som 10,5 måned for at udligne højskolens egenbetaling selvom det er et 10 måneders forløb. Lommepenge om ugen er kr Det varierer fra højskole til højskole omkring tilmeldingsgebyr. Start og afslutningsrejse kan betales på forskellige måder: 1) kommunen betaler, 2) eleven betaler selv eller 3) kommunen og eleven bidrager. Departementet har en udligningsorden og vi har taget udgangspunkt i det byer der er billigst at rejse fra for at ensarte refusionerne. Departementet betaler for cykelleje. De fleste elever opholder sig på højskoler i 10 måneder. Man skal huske at aftale på plads vedr. juleferie. Vrå Højskole tager imod elever i julen mod en lille betaling. Akut psykologhælp i højskolen: det er afhængig af situationen vedr. hvem der skal betale. Hvis det er en længevarende behandling og terapi der er nødvendig, er det Piareersarfik eller Departementet der betaler. Det samme gælder vedr. tolkebistand. Eleven skal så vidt som muligt sørge for at have været til tandlæge før rejse til højskolen. Men akut behandling betales gennem USFs almene regler. Det er vigtigt at eleverne får lavet deres pas. Det er en god ide at lave en ansvarsforsikring nogle vejledere er i gang med at undersøge en fælles forsikringstilbud USF har bekræftet at rejse ved akut sygdom eller dødsfald betales af dem på lige fod med andre, der modtager uddannelsesstøtte. Nogle elever misser fly eller tog og det er eleven selv der betaler for ny billet mv. Eleven betaler selv for studierejsen. Det er en god ide at vejlede den kommende elev mht. betaling for studierejsen. Kommentarer til oplægget: Kan man ikke lave en pakke med at sende elever på højskoleophold? Kan Departementet ikke betale for det hele? Forgylder man elever som kommer afsted ift. dem der bliver hjemme? Bør der ikke være ensrettet måde at sende elever på højskoler? Nogle forældre betaler, andre betaler mindre, og andre betaler slet ikke. Departementet kan betale for det hele for at formindske arbejdsløsheden. Piareersarfiit betaler kr om måneden via USF, og resten betales af Departementet. Centerlederne vil gerne have bekræftet at højskoleelever er indbefattet af de samme regler som gælder for elever på uddannelsesstøtte. Det er uklart vedr. afregningsprocedure. Der bør være en beskrivelse af hvordan afregning skal ske. Departementet har aftaler med forskellige højskoler i Danmark. Nogle elever ved nogle gange ikke hvorfor de er sendt på højskole, højskolen ved det heller ikke altid selv, samt Det grønlandske huse. Det skal rettes op hurtigst muligt ved handlingsplaner. Der bør tilføjes en modul i IT-reg. Det blev informeret ligeledes at modulet omkring højskoleophold er udvidet. 3) IT-reg ved Janus C. Kleist, IASN En ny tilføjelse blev præsenteret. Det er Højskoleophold via Piareersarfiit. Deri kan man skrive en handlingsplan mv. 5

6 Man kan også flytte oplysninger til en word-fil, således man kan underskrive dokumentet. Det Grønlandske Huse vil gerne have adgang til IT-reg, og jurister i Departement for Uddannelse er i gang med at undersøge om det kan lade sig gøre. Det er vigtigt at benytte IT-reg så meget som muligt, da informationerne deri bruges som fakta til f.eks. 37 spørgsmål. I starten af januar skal superbrugerne i IT-reg mødes til et seminar i tre dage, og får beskrevet procedurerne for hvordan systemet kan bruges i dagligdagen. Derudover skal de fremtidige ønsker drøftes. I samarbejde med Departement for Uddannelse arbejdes der på at borgerne kan sendes ansøgninger gennem Sullissivik således de sendes direkte til IT-reg. Det går langsomt pga. projektet er besværligt. En uddannelsessøgende vil også kunne sende ansøgninger ved brug af NEM ID, men arbejdet tager tid. Kommentarer til oplægget: Hvad er forholdet mellem eleven og Det Grønlandske Huse? Hvad gør eleven? Man fortæller grundigt eleven hvordan og hvorledes ved ankomst til Danmark. Man kunne godt tænke sig at Det Grønlandske Huse involverer sig lidt mere i elevernes ankomst. o Svar fra Marianne B. Jensen: man kan forhandle tilføjelse omkring at modtage elever der skal på højskole. Det skal undersøges. 4) Vejledning i bygder ved Maria Nielsen, Uummannaq Piareersarfik Uummannaq har altid ønsket at tage til deres bygder for at lave vejledning. Ressourcerne og økonomien har været en udfordring. Ønsket er at diskutere med andre Piareersarfik om metode, og hvordan man ønsker at fortsætte fremover, især byer med mange bygder. Kort beskrivelse af overgangsvejledning beskrives samt hvilke udfordringer de har mødt samt hvad de kan møde fremover: 7 bygder 4-5 har mange borgere, ca. 200 De tog udgangspunkt i 4 bygder, og fik midler til disse, hhv. Ikerasak, Saattut, Ukkusissat og Nuugaatsiaq Udfordringer: o 1 vejleder tager bygdeturene, og disse er nødsaget til at vare i flere dage o Arbejdsressourcer: man tager en faglærer væk fra undervisningen som bliver nødt til at blive dækket af en anden kollega o Midlerne dækker ikke arbejdstid,- overarbejde mv. o Man skal vide forud hvilke planer bygdebeboerne har på det pågældende tidspunkt vejleder planlægger at være på besøg Dialog og tæt samarbejde med kommunens bygdekontorer 6

7 Opsøger unge i bygden og fortælle om det kommende borgermøder eller lignende arrangementer Uddannelsesmuligheder, kollegieforhold, manglende tilbud i nærbyen mv. er emner, som er svære at drøfte, da disse er begrænsede. Næste skridt: Bygderne vil blive besøgt igen ved at bruge uforbrugte midler Identificere hvilke personer, der er i bygderne og indkalde dem til samtale og udarbejde en handlingsplan Det er bemærket at de fleste ikke kom til borgermøder, det er kun enkelte der dukker op og derved går viden til spilde Vi ønsker at få bygdeborgere til byen men vi har ingen mulighed for indlogering dog er det en mulighed at indkalde bygdeborgere lige inden AEUundervisning starter og lade dem bo i kollegier Opsamle drop outs fra AEU- undervisning og vejlede dem Unge drenge dropper ud af folkeskolen for at arbejde som fiskere, eller være assistenter Ønsket fra Uummannaq er: At Upernavik, Østgrønland og evt. Kujalleq får en ensartet tilgang, en metode med udgangspunkt i Piareersarfiit at organisere bygdeture. Der mangler koordinering/organisering Kommentarer til oplægget: Piareersarfik Aasiaat har besøgt Kitsissuarsuit og Akunnaaq. Det er en udfordring mht. transport. De stødte på borgere der gerne vil uddanne sig, men de finder det vigtigt at de har et erhverv. Man kan bruge mange dage på bygdebesøg og det kan blive dyrt. I Tasiilaq brugte man efteråret til at besøge bygderne. Fire bygder, hvor de havde en overnatning hvert sted. Det var formet som borgermøde og der blev foretaget individuel vejledning. Der er mange unge bygder som har stiftet familie og derfor bliver i bygden. 5) Sapinngilanga Pisinnaavunga ved Bea M. Lennert Baggrunden for titlen er at motivere unge, som er visiteret til det ikke boglige forløb. Der var 20 deltagere i aldersgruppen år. De fleste ansøgninger til forløbet har været fra de steder, med størst ledighed. Kravet for at deltage var at de unge skulle være under 18 år, være klar til at gå i gang samt være væk fra familie og venner. De skulle være sunde og raske uden alkohol og hashmisbrug. Organiseringen: Fagchef og koordinator indenfor Piareersarfiit og arbejdsmarked i Qaasuitsup var koordinatorer og var ansvarlige for forløbet. Den daglige ledelse var i Piareersarfik Qeqertarsuaq, hvor forløbet foregik. Der var en assistent, som viste sig at udvikle sig med opgaven med de unge undervejs i forløbet. Det var en sideeffekt, som var positiv, da det ellers var en stille person som ikke havde uddannelsesdrømme. 7

8 Kr er blevet bevilget fra Departementet. De fik kr yderligere til transportudgifter. De lokale butikker har støttet forløbet rigtig meget, men kommunen bidrog også med midler. Formålet med forløbet var at finde frem til de unge, som ikke var vant til at rejse for at ruste dem til fremtiden ved at styrke deres personlige kompetencer og udfordre dem. Forløbet varede i tre måneder, og de fik uddannelsesstøtte. De betalte ikke for kost og logi. Indholdet var at få de unge til at komme ud for udfordrende aktiviteter som teambuilding. Der blev dyrket motion om morgenen og undervisning senere på dagen. Det var en ny viden fra en konference, som blev afprøvet i praksis i forløbet. Følgende blev afprøvet: De unge kom til rensdyrjagt i Nassuttooq i ca. 10 dage. Det er en 6 timers sejllads fra Qeqertarsuaq, så det ligger rimelig langt væk. Få undervisning i Piareersarfik for at opleve hvordan det er Lejrtur i Kangerluk Deltog i kommunens forskønnelsesprojekt 1. hjælpskursus og brandslukning De unge mangler basale sociale færdigheder f.eks. tage opvasken, handle ind mv. Forløbet lærer de unge at have rutiner. Der er lavet handlingsplaner med de unge, og de skal på jobtræning når forløbet er slut. De har søgt praktikpladser selv, og nogle af dem ønsker at tage på højskoleophold. Tre blev sendt hjem pga. hashrygning. Ingen tog hjem pga. hjemve. Forældrene var hele tiden med og blev samtidig vejledt ift. deres børn. Den største udfordringer var at de unge skulle følge reglerne, som blev lavet i samarbejde med dem. De unge har en god faglig ballast, dog var et par af dem under middel. De kommer på praktik efter forløbet for at fastholde dem, og det er planen at de skal visiteres til andre forløb f.eks. opkvalificering. 6) Pilersitsivik Asimi ved Mogens Fontain Midlerne til et ikke bogligt forløb til Qeqqata Kommunia blev delt i to. Begge kommunens byer fik halvdelen af midlerne. Det blev dog dyrere, og forløbet varede i 1,5 måneder. Pilersitsivik Asimi tog udgangspunkt i Timi Asimi konceptet. De har lyttet til Kim Godtfredsens udmeldinger omkring deres koncept, og det har været udfordrende for Pilersitsivik Asimi. De unge mennesker havde dårlige vaner med cigaretter og junk food. Derudover er der en del hashmisbrug i byen blandt unge. De unge var under 18 år, og enkelte af dem var fyldt 18 år. De lærte om jagt og fiskeri, og deltog i de daglige gøremål mht. opvask, madlavning mv. Der blev ligeledes arrangeret kajakture, fjeldvandringer. Forældrene deltog i evalueringen af forløbet, og de unge fortalte om deres oplevelser via billeder og tekst. Pilersitsivik Asimi stopper i udgangen af året efter kommunens indstilling. Kommentarer efter oplægget: 8

9 Hvordan ser det ud med ulykkesforsikring for de unge? Piareersarfik Nuuk er ved at undersøge hvilke forsikringsordninger der passer til forløb der kører under Piareersarfik-regi. De laver også kontrakt med arbejdsgiverne nu at de skal have lærlinge forsikret da de formelt er ansat hos arbejdsgiveren. Erfaring fra Kommune Kujalleq var, at én brækkede ryggen efter arbejdstræning, og der var uvished omkring forsikring. Departementet har lovet at undersøge det. Departementet tager emnet op igen, og undersøger forsikringsordninger nærmere. 7) Ungeprojekter i Kommune Kujalleq ved Poul H. Jørgensen Kommune Kujalleq deltager i 6 indsatser for ungemålgruppen via IASN og IIKNN. Målgrupperne er årige og unge der ikke er i uddannelse. Foruden de ekstraordinære indsatser, har Piareersarfiit i kommunen 5 kerneopgaver. Erfaringerne fra 2013 viser allerede at de er overbebyrdet med ekstra opgaver, der gik ud over kerneopgaverne på trods af at der ikke hørte løn eller ekstra ressourcer til de ekstra opgaver. Kommunen havde ikke tid til at lave overgangsvejledning i folkeskolen. Ungeprojekter: 1) Ekstra elevkvoter: ikke forbrugt 2) Heltidsvejleder i folkeskolen: ikke gennemført i hele landet 3) Opsøgning i bygder to bygder ved Nanortalik blev besøgt 4) Ekstra fuldt betalt efterskoleophold i Danmark: fire unge, som blev spottet i opsøgende vejledning om afsted. Der var et godt samarbejde med folkeskolen 5) Ikke-boglig forløb: 2 forløb for unge fra Qaqortoq, og unge fra Narsaq og Nanortalik. Der deltog 40 unge i alt. 6) Boot Camp Qaqortoq: 24 unge deltog fra hele kommunen. Sommererfaring vedr. ikke boglig forløb har givet inspiration til Boot Camp. Der er en del afbrydelser. Der er behov for koordinering vedr. Boot Camp. De ved ikke hvad de unge skal lave efterfølgende. Resultat af alle initiativerne er: Alle unge er i gang med et forløb, enten uddannelse eller opkvalificering. Nogle hører under det sociale myndigheder f.eks. i fåreholdersteder og nogle er i kriminalforsorgen Der findes også drop outs som ikke er synlige, men de bliver tilbudt jobtræning og værkstedsforløb Kommentarer efter oplægget: Diskussion om tiltagene virker, f.eks. er 31% gået videre efter Timi Asimi forløb i Nuuk Rydder de unge sig fagligt, eller uddannelses og udviklingsmæssigt? Enighed om at projekter skal hænge sammen Resultater fra disse ikke-boglige forløb vil først blive ses om et par år. Det vigtigste er dog at lave handlingsplan for de unge og at de følges op. 9

10 8) Ekstraordinær indsats for årige ved Lona Lynge Der blev lavet gennemgang af de forskellige indsatser der er blevet lavet i Fordeling af midler blev fremhævet, og lavet status på de enkelte initiativer som Departementet administrerer. (se slidesene) Udfordringerne har været blandt andet administrering af ekstra elevkvoter, da midlerne befandt sig i hovedkonto for Piareersarfiit. Det blev orienteret om at Piareersarfiit får yderligere 5 mill. Kr. til ansættelse af ekstra vejledere og yderligere elevkvoter fra Nuuk by bør tilgodeses ift. de ekstra midler til ansættelse af ekstra vejledere. Der er ikke afsat ressourcer til den nye lov om vejledning Maniitsoq har ingen vejledere ansat fordi kommunen sparede det væk Der bør kigges på hvordan midlerne til Piareersarfiit beregnes og bør beregnes med flere nøgletal end kun lærlingetal Behov for indsats til bogligt svage er større Departementet skal arbejde på at lave en arbejdsgruppe, der skal kigge på beregningsmodellen for Piareersarfiit, for at justere fordeling af midlerne til Piareersarfiit. 9) Ekstraordinær indsats for ledige ved Ulla Broberg Alle midler for 2012 blev ikke brugt, og derfor overført til Midlerne bliver lidt mindre for Indsatsen for bekæmpelse af ledighed er sat på finansloven i overslagsårene, så de regner med at kunne planlægge flere år frem. Det skal dog bemærkes at det er op til kommunerne at prioritere hvor og hvordan midlerne skal fordeles. Der er ved at blive udarbejdet evaluering af indsatserne, og de har kigget på seks måneder efter for at se om de ledighedsstempler, modtager uddannelsesstøtte eller er i gang med et Piareersarfik-forløb. Det giver noget usikkerhed, men det er den bedste målemetode her og nu. Resultaterne viser at 56% er i gang med noget (målingen blev lavet i sommer). Det er svært at sige hvad der skal ske i 2014, da aftalerne er ved at blive forhandlet. De har ingen mulighed for at hjælpe ordblinde i 2014, men vil prøve at hjælpe borgere med læse- og skrivevanskeligheder. Afklaringsvejledning er blevet foretaget af private konsulenter, og der har været ønske om at fastansætte personer fremfor at benytte sig af private. Skolepraktik i Danmark vil forsøgt blive øget. 10) Oplæg om beskæftigelsesstrategien ved Isak Nielsen Kleist Det er forventet at strategien vil blive vedtaget snarest af Naalakkersuisut. Ledigheden er stigende, og det er nødvendigt med en langsigtet indsats. Der forsøges på at ændre den del af arbejdsstyrken der modtager sociale ydelser af en art. Der arbejdes på problematikken mht. matchgruppering i samarbejde med familiedepartementet. Især matchgruppe 3, om de kan betragtes som arbejdsydende. 10

God læselyst! Med venlig hilsen. Janus C. Kleist & Lona Lynge

God læselyst! Med venlig hilsen. Janus C. Kleist & Lona Lynge Nyhedsbrev Piareersarfiit eftera r 2013 Så er året 2013 snart allerede ved at være slut, og der er sket en masse ting i de respektive Piareersarfiit i hele landet. Det vigtigste er, at der er nogle borgere

Læs mere

Naalisagaq Referat. Ilulissat Hotel Arctic. Sumi Sted. Sammisaq Emne. Piareersarfiit Centerledermøde 21. november 2014. Peqataasut Deltagere

Naalisagaq Referat. Ilulissat Hotel Arctic. Sumi Sted. Sammisaq Emne. Piareersarfiit Centerledermøde 21. november 2014. Peqataasut Deltagere Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Naalisagaq Referat Sumi Sted Sammisaq Emne Peqataasut Deltagere

Læs mere

Piareersarfik Kujalleq. Unge projekter i Kommune Kujalleq

Piareersarfik Kujalleq. Unge projekter i Kommune Kujalleq Piareersarfik Kujalleq Unge projekter i Kommune Kujalleq Unge projekter i Piareersarfik Kujalleq Beskæftigelsesindsats Økonomiske midler fra beskæftigelsesindsats, via IASN 2012 2013 2014 Målgruppe, registrerede

Læs mere

Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu

Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu Piareersarfiit og Arbejdsmarked Sapinngilanga Pisinnaavunga Jeg kan og jeg vil Deltagere: 20 unge mellem 16-18 år Sapinngilanga Pisinnaavunga Ansøgingsrunde:

Læs mere

Aftalebilag. driftstilskud og resultatmål. for Job, Vejlednings- og. Opkvalificeringscentre. Kommuneqarfik Sermersooq

Aftalebilag. driftstilskud og resultatmål. for Job, Vejlednings- og. Opkvalificeringscentre. Kommuneqarfik Sermersooq Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Kommuneqarfik Sermersooq 2016 Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Naalisagaq Referat. Sumi Sted. Hotel Arctic Ilulissat. Piareersarfiit Centerledermøde 22. november 2014. Sammisaq Emne. Peqataasut Deltagere

Naalisagaq Referat. Sumi Sted. Hotel Arctic Ilulissat. Piareersarfiit Centerledermøde 22. november 2014. Sammisaq Emne. Peqataasut Deltagere Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Naalisagaq Referat Sumi Sted Sammisaq Emne Peqataasut Deltagere

Læs mere

Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Kommune Kujalleq 2016

Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Kommune Kujalleq 2016 Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Kommune Kujalleq 2016 Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, 2015 1 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Hvem gør hvad, hvornår?

Hvem gør hvad, hvornår? Hvem gør hvad, hvornår? Procedurer for Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark Departementet for Erhverv, Råstof og Arbejdsmarked Februar 2014 Side 1 af 12 Indhold Ordforklaring... 2 Formål...

Læs mere

Inatsisartutlov om uddannelses- og erhvervsvejledning

Inatsisartutlov om uddannelses- og erhvervsvejledning Inatsisartutlov om uddannelses- og erhvervsvejledning Marcus Dalro og Claus Kleemann Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling Baggrund Koalitionsaftalens målsætninger om uddannelsesniveau

Læs mere

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Organisation Udgangspunktet Arbejdsløsheden var stigende For mange på offentlig forsørgelse Ikke match mellem arbejdsmarkeds- og socialindsatserne Ikke match

Læs mere

Velkomst. Opsummering af konferencen

Velkomst. Opsummering af konferencen Inuussutissarsiornermut, Aatsitassarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Centerledere Simon Lennert, KANUKOKA Beth Krogh, CVG Ulla Broberg,

Læs mere

Sisamanngorneq / torsdag d. 19. november

Sisamanngorneq / torsdag d. 19. november Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Niuernermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Centerledere Fagchefer Arbejdsmarkedskontorledere Kanukoka Oplægsholdere

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Den ekstraordinære ledighedsindsats 2012-2015

Den ekstraordinære ledighedsindsats 2012-2015 Den ekstraordinære ledighedsindsats 2012-2015 Selvstyret har bevilget 20 mio. kr. Kommunerne er medfinansierende med 10 mio. kr. Indsatsen er forankret kommunalt Tekst skrives ind i sidehoved/sidefod 08-01-2016

Læs mere

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 1 Kursusfonden blev oprettet ved overenskomstforhandlingerne mellem PPK og Naalakkersuisut i 2009. Fondens formål er at yde støtte til PPK-ansattes deltagelse

Læs mere

10 MAR. 2016. Indgået NAMMINERSORLUTIK OOARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE INATSISARTUT ALLATTOOARFIAT BUREAU FOR INATSISARTUT SOX 1060-3900 ~~UUK

10 MAR. 2016. Indgået NAMMINERSORLUTIK OOARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE INATSISARTUT ALLATTOOARFIAT BUREAU FOR INATSISARTUT SOX 1060-3900 ~~UUK Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Niuernermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREENLAND Til medlemmet af Inatsisartut, Vivian

Læs mere

Hvem gør hvad, hvornår?

Hvem gør hvad, hvornår? Hvem gør hvad, hvornår? Procedurer for Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked August 2010 Version 1.0. Indhold Ordforklaring...2 Formål...3 Tidslinje

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

Du kan se og læse lidt om de forskellige aktiviteter senere i nyhedsbrevet. Med ønske om en rigtig god sommerferie, God læselyst.

Du kan se og læse lidt om de forskellige aktiviteter senere i nyhedsbrevet. Med ønske om en rigtig god sommerferie, God læselyst. Nyhedsbrev Piareersarfiit fora r 2014 Der er snart tid til sommerferie for de fleste Piareersarfik-centre, og vi er sikre på at eleverne er rigtig spændte på deres eksamensresultater samt bevisoverrækkelse

Læs mere

Referat fra faglærersamling 1.-3. oktober 2013

Referat fra faglærersamling 1.-3. oktober 2013 Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqanermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Naalisagaq Referat Sumi Sted Sammisaq Emne Peqataasut Deltagere

Læs mere

Referat fra Centerledermøde 2011

Referat fra Centerledermøde 2011 Referat fra Centerledermøde 2011 D. 3.-5. maj i Ilulissat Tirsdag d. 3. maj Velkomsttale ved Ove Karl Berthelsen (se bilag 01). Gennemgang af Centerledermødets program ved Anne Vagner (se bilag 02). Præsentation

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Nyhedsbrev Piareersarfiit forår 2013

Nyhedsbrev Piareersarfiit forår 2013 Nyhedsbrev Piareersarfiit forår 2013 Du sidder med den seneste version af nyhedsbrevet. Den har været længe undervejs, faktisk siden i 2011, dels på grund af at nyhedsbrevet ikke er blevet prioriteret

Læs mere

Kommune Kujalleq. Handleplaner for Gamle Nanortalik Kommune i forhold til udvikling af Skolevæsenet.

Kommune Kujalleq. Handleplaner for Gamle Nanortalik Kommune i forhold til udvikling af Skolevæsenet. Gruppe nr. 1 (Nanortalik) Dato: 15. april 2011 Gruppearbejde / nr.: fredag Ordstyrer: Referent: Fremlægger: Poul Raahauge Kommune Kujalleq Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: Handleplaner for Gamle

Læs mere

Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Qaasuitsup Kommunia 2016

Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Qaasuitsup Kommunia 2016 Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Qaasuitsup Kommunia 2016 Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, 2015 1 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Piareersarfiit Nyhedsbrev marts 2011

Piareersarfiit Nyhedsbrev marts 2011 Piareersarfiit Nyhedsbrev marts 2011 Velkommen til det første nyhedsbrev i 2011. Meget er sket siden det sidste nyhedsbrev udkom i maj 2010. Der har været ændringer i ansatte og undervisere på de forskellige

Læs mere

Initiativ nr. 2 Status

Initiativ nr. 2 Status Peter Madsen, 14. april 2015 pema@nanog.gl Initiativ nr. 2 Status Centerledermøde, Århus, 14. april 2015 Kommissorium MÅL: Tættere samarbejde mellem Piareersarfiit og Arbejdsmarkedskontorer Organisatorisk

Læs mere

Evaluering af. Den ekstraordinære indsats for ledige 2012

Evaluering af. Den ekstraordinære indsats for ledige 2012 Inuussutissarsiornermut Aatitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Evaluering af Den ekstraordinære indsats for ledige 2012 Evalueringen viser: Hvor mange af de kursister, som gennemførte

Læs mere

GRØNLAND PÅ VEJ MOD VÆKST

GRØNLAND PÅ VEJ MOD VÆKST STATUS Omfattende reformer på arbejdsmarkedet Beskæftigelsesstrategien er i gang GRØNLAND PÅ VEJ MOD VÆKST Bedre rammer for erhvervslivet Ppt til seminar den 22. og 23. oktober 2016 GRØNLAND PÅ VEJ IND

Læs mere

Piareersarfiit. Stedet hvor man forbereder sig. Departement for Erhverv og Arbejdsmarked

Piareersarfiit. Stedet hvor man forbereder sig. Departement for Erhverv og Arbejdsmarked Piareersarfiit Stedet hvor man forbereder sig Departement for Erhverv og Arbejdsmarked Piareersarfiit Overordnede formål for Piareersarfiit: Ved etablering af Piareersarfiit, er det overordnede mål, at

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Qeqqata Kommunia 2016

Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Qeqqata Kommunia 2016 Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Qeqqata Kommunia 2016 Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, 2015 1 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014. Program

Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014. Program Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014 Tid Dag 1 Program 10.00 10.30 Indskrivning og udlevering af navneskilte etc. 10.30 10.40 Velkomst samt praktiske oplysninger

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

Anerkendelse af realkompetencer. 12. Oktober 2011 Piareersarfiit Centerledermøde

Anerkendelse af realkompetencer. 12. Oktober 2011 Piareersarfiit Centerledermøde Anerkendelse af realkompetencer 12. Oktober 2011 Piareersarfiit Centerledermøde Realkompetencevurdering Realkompetence: En persons samlede kvalifikationer, viden og færdigheder, uanset hvor og hvordan

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1.

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1. Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Niuernermut Nunanuliu Allanut Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN l

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Til medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Svar på spørgsmål 180 aalisakkeriviit

Til medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Svar på spørgsmål 180 aalisakkeriviit Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisunut Ilaasortaq Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Til medlem af Inatsisartut

Læs mere

Seminar om efterværn i Ilulissat november 2010 vedr. Piareesarfiit i Grønland v/ Marie Pedersen

Seminar om efterværn i Ilulissat november 2010 vedr. Piareesarfiit i Grønland v/ Marie Pedersen Seminar om efterværn i Ilulissat november 2010 vedr. Piareesarfiit i Grønland v/ Marie Pedersen Den lokale erhvervsskole, daværende STI, startede i 1988, før det, var der aftenskole for de voksne, som

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning

Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Der skal vederlagsfrit ydes alle borgere målrettet og kvalificeret vejledning om valg

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag 7. april 2014, kl.14.00 Mødelokale 3, Rådhuset Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen (IA) Ane

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012 Bloktilskuddet til kommunerne i 2012 bliver på 1.061.751.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 18,1 mio. kr. større end i 2011. Det fremgår af bilag

Læs mere

Lov om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre - Effekt for kommunerne

Lov om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre - Effekt for kommunerne Lov om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre - Effekt for kommunerne Seminar 5-7. februar 2016 Effekt for kommunerne 1. Hver kommune skal oprette 1 job-, vejlednings- og opkvalificeringscenter i

Læs mere

Ekstraordinær indsats for ledige. Oktober 2011

Ekstraordinær indsats for ledige. Oktober 2011 Ekstraordinær indsats for ledige Oktober 2011 Baggrund for ekstraordinær indsats for ledige Ledigheden stiger i Grønland Hvorfor stiger ledigheden? Der er en række sandsynlige faktorer: - Generel nedgang

Læs mere

Hvor bliver de unge af, som forlader folkeskolen og ikke går videre?

Hvor bliver de unge af, som forlader folkeskolen og ikke går videre? Hvor bliver de unge af, som forlader folkeskolen og ikke går videre? Karl Kristian Olsen/Carsten Petersen Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Forordningen 17, stk. 4. Eleven udarbejder

Læs mere

Centerledermøde 22-24. oktober 2010. Anne bød velkommen og gennemgik dagens program.

Centerledermøde 22-24. oktober 2010. Anne bød velkommen og gennemgik dagens program. Referat Fredag d. 22. oktober 2010 Ref. for ISN: Peter Madsen 09.00 Velkomst v./afdelingschef Isak Nielsen Kleist (jf. bilag) Isak bød velkommen og afholdt tale på vegne af Naalakkersuisut, Ove Karl Berthelsen.

Læs mere

26. november Eftermiddagsdebat (frivillig) Det gode arbejde. Intro ved Signe Gredal Christensen, IIN.

26. november Eftermiddagsdebat (frivillig) Det gode arbejde. Intro ved Signe Gredal Christensen, IIN. Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked [Navn 1] [Navn 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Postnr.] Godkendt referat fra stormødet i Ilulissat

Læs mere

Naalakkersuisut takker for dine spørgsmål om ordblinde i Grønland og vi skal beklage, at svaret er kommet lidt sent.

Naalakkersuisut takker for dine spørgsmål om ordblinde i Grønland og vi skal beklage, at svaret er kommet lidt sent. Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisunut Ilaasortaq Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Medlem af Inatsisartut Suka

Læs mere

- Børn skal have ordentlig undervisning fra små af. Lærerne skal være glade.

- Børn skal have ordentlig undervisning fra små af. Lærerne skal være glade. Gruppe nr. 1 lørdag eftermiddag Gruppearbejde / nr.: 1 Ordstyrer: Jens Kleist Referent: Jonathan Petersen Fremlægger: Sikkersoq Berthelsen - Visioner for folkeskolen i Qeqqata Kommunia. - Børn skal have

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen Netværksmøde Socialforsorg Forældre Skole Daginstitution Sundhedsvæsen Politi 1 Forord Under KANUKOKA, Kommunernes Landsforening i Grønland har der været nedsat en Koordinationsgruppe, der fik til opgave

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen.

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen. Aningaasaqarnermut Aatsitassanut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Medlem af Inatsisartut Suka Frederiksen Siumut -/Her Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske

Læs mere

Gode råd - når du skal søge praktikplads

Gode råd - når du skal søge praktikplads Gode råd - når du skal søge praktikplads Hvert år er der er mange, der gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse og det kan være svært at finde en praktikplads. Derfor skal du finde den rigtige praktikplads

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Grundskolen af omveje

Grundskolen af omveje Grundskolen af omveje Analyse af opgave- og ansvarsdeling mellem Piareersarfiit og Ungdomsuddannelsesinstitutioner i forhold til unges formelle og uformelle opkvalificering til at blive uddannelsesparate

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG)

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) Samarbejdsaftale mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) og De Grønlandske Kommuners Landsforening 1. Formål Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Qaanaaq Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Upernavik Uummannaq Ittoqqortoormiit Qeqertarsuaq Aasiaat Kangaatsiaq Ilulissat Qasigiannguit Sisimiut Kangerlussuaq Maniitsoq Kangaamiut Tasiilaq

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

Oplægsholdere: Vivi Christiansen, børn og familie afdelingen, Flemming Enequist og Susanne Møller fra Piareersarfiit.

Oplægsholdere: Vivi Christiansen, børn og familie afdelingen, Flemming Enequist og Susanne Møller fra Piareersarfiit. Referat af handicaprådsmødet 15.november 2013. Deltagende: Karin Pedersen Thorsen, forkvinde, Nuuk Helene Josefsen, Nuuk Miijuk Miunnge, Tasiilaq (tidl. Ittoqqortoormiut) Jørgen Jeremiassen, Paamiut. Eli

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

Adresse: Telefonnummer: Navn:

Adresse: Telefonnummer: Navn: Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer. E-mail. Mobiltelefon Forældre/værge Navn Cpr-nummer Postnummer By Telefon privat Telefon

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

Tirsdag d. 27. marts.

Tirsdag d. 27. marts. Centerledermøde 27. - 29. marts Referat. Tirsdag d. 27. marts. Velkomst Jacob Krogsgaard Christensen (bilag 1) Siden sidst Jacob Krogsgaard Christensen (bilag 2) JJ PIA har uddannelse og vejledning så

Læs mere

Referat fra centerledermøde c

Referat fra centerledermøde c Referat fra centerledermøde c den 23. 25. april 2014 Velkomst Afdelingschef Isak Nielsen Kleist bød velkommen. Onsdag den 23. April Årets første møde, og der er mange emner at drøfte. Emnerne spreder sig

Læs mere

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR ANALYSEN Den politiske koordinationsgruppe har på mødet 11. februar 2015 besluttet

Læs mere

Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 13. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00

Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 13. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00 Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 1 af 13 ORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00 Deltagere: Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen

Læs mere

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for restgruppen Lands- og kommunetotaler. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for restgruppen Lands- og kommunetotaler. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Assinga uunga

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr den 23. november i Nuuk

Referat fra bestyrelsesmøde nr den 23. november i Nuuk BESTYRELSEN FOR TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2012 den 23. november i Nuuk Til stede: Alex Nørskov AN formand Peter Pedersen PP bestyrelsesmedlem Gerth B. Lynge GBL bestyrelsesmedlem

Læs mere

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for afgangseleverne 2010 i Kommune Kujalleq. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for afgangseleverne 2010 i Kommune Kujalleq. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Assinga uunga

Læs mere

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/165 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ændringerne foretages ud fra et ønske om at øge mulighederne for at søge mobilitetsfremmeydelser. For at

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

Siumut Summer Summit 2016

Siumut Summer Summit 2016 Udkast_MP Siumut Summer Summit 2016 SIUMUT 29. juni 7. juli 2016 SIUMUT Qaqortoq Program: 29. juni onsdag Deltagerne ankommer: Nordfra kl. 24.00 med kystskibet og fra Sydgrønland med skib. 30. juni torsdag

Læs mere

Piareersarfiit Nyhedsbrev november 2011

Piareersarfiit Nyhedsbrev november 2011 Piareersarfiit Nyhedsbrev november 2011 Velkommen til efterårsnyhedsbrevet for Piareersarfiit. Ja, tiden flyver som altid vildt hurtigt af sted. Nu er der i skrivende stund (midten af november) allerede

Læs mere

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Velkommen Dette seminar er til dig som arbejder

Læs mere

Start i Skolepraktik på KTI. Vil du være. Tømrer?

Start i Skolepraktik på KTI. Vil du være. Tømrer? Start i Skolepraktik på KTI Vil du være Tømrer? Du sidder nu med brochuren om skolepraktikordningen, fordi du gerne vil være tømrer, men endnu ikke har anskaffet en praktikplads. Læs på midtersiderne om

Læs mere

Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv.

Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv. Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv. (jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 30. juli 2012 om indstilling og

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

Årsrapport 2014. fra. arbejdsgruppen for mindskelse af frafald på uddannelserne

Årsrapport 2014. fra. arbejdsgruppen for mindskelse af frafald på uddannelserne Årsrapport 2014 fra arbejdsgruppen for mindskelse af frafald på uddannelserne Departementet for Uddannelse, Kultur, Kirke og Forskning 1 Rapporten for 2014 omhandler følgende punkt: 1. Indledning 2. Arbejdsgruppens

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1001 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@nanoq.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010

Læs mere

Grundskolen af omveje. Miniudgave

Grundskolen af omveje. Miniudgave Miniudgave Grundskolen af omveje Analyse af opgave- og ansvarsdeling mellem Piareersarfiit og Ungdomsuddannelsesinstitutioner i forhold til unges formelle og uformelle opkvalificering til at blive uddannelsesparate.

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. september 2009 EM 2009/92 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for forordningsforslaget I forbindelse med Strukturudvalgets betænkning blev pædagogisk-psykologisk

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. XX af XX 2016 om elevstøtte på de kommunale job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. XX af XX 2016 om elevstøtte på de kommunale job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. XX af XX 2016 om elevstøtte på de kommunale job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre I medfør af 5, 14, stk. 4, 28, stk. 2, 34, stk. 5 og 35, stk. 2 i Inatsisartutlov

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

[Adresse 1] [Adresse 2] [Postnr.]

[Adresse 1] [Adresse 2] [Postnr.] Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilaageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Høringsparter jf. forsendelsesliste [Adresse 1]

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget 23. april 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx afxx. xxxx 2016 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme tillandbaserede erhverv. (Støtte til

Læs mere

Referat fra det 10. møde i PiSiu

Referat fra det 10. møde i PiSiu Referat fra det 10. møde i PiSiu Dato: D. 13. nov. 2013 kl. 10:00-14:00 Lokalitet: Politimesteren i Grønland Fremmødt: Bjørn Tegner Bay (Politimesterembedet) Ann Birkekjær Kjeldsen (Departementet for Sundhed

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Agenda Kort om MIO Børnekonventionen Ingen børn skal vokse op i fattigdom Levevilkårs sammenhæng

Læs mere

Besvarelse af 37-spørgsmål 2012-220 til Isak Hammond vedrørende opkvalificering af arbejdsstyrken til råstofsektoren

Besvarelse af 37-spørgsmål 2012-220 til Isak Hammond vedrørende opkvalificering af arbejdsstyrken til råstofsektoren Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked Til medlem af Inatsisartut Isak Hammond, Inuit Ataqatigiit 02. november 2012 Sagsnr. 2012-075085

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Overnatningsstatistik 6. februar 2017

Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatninger i 2016 Overnattende gæster i 2016 Der har i 2016 været det højeste antal overnatninger siden registreringen begyndte i år 1994. Der blev foretaget i

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Referat fra dag 3, den 25. maj 2014. Referat fra dag 3. Fælles debat kl. 09.15

Referat fra dag 3, den 25. maj 2014. Referat fra dag 3. Fælles debat kl. 09.15 Referat fra dag 3 Fælles debat kl. 09.15 Der var indlæg fra bygderne og de mindre bosteder på baggrund af grundlæggende emner i form af spørgsmål, som kommentarer og som forslag. Der bliver optaget referat

Læs mere

Nuussuup Atuarfia Skolebestyrelsens årsberetning 2015

Nuussuup Atuarfia Skolebestyrelsens årsberetning 2015 Bilag 6: Nuussuup Atuarfia Skolebestyrelsens årsberetning 2015 Skolebestyrelsen i skoleåret 2014/15: Forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen vælges fire år ad gangen, mens elev- og lærerrepræsentanterne

Læs mere