ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen"

Transkript

1 ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013

2 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider... 3 Sygemelding... 3 Attitude - Holdning - Adfærd... 4 SIKKERHED OG HYGIEJNE:... 5 Forsikring... 5 UDDANNELSESMILJØ... 5 Påklædning... 5 Mobning , internet og intranet... 6 Studiekort... 6 Studieregler og protokolføring... 6 Oprydning... 7 Drikkevarer/spisning... 8 Alkohol og rusmidler... 8 Rygning... 8 Mobiltelefoner... 9 Uvedkommende personer... 9 Uddannelsesadministrationen... 9 Ferier... 9 Kontaktlærer... 9 Uddannelsessamtale SU-administration Sådan finder du selv info om SU Befordring og Hypercard Uddannelses- og Erhvervsvejledning Lære- og Praktikpladskonsulenter (LOP) Opbygning af en teknisk erhvervsuddannelse Grundforløbsprøven Svendeprøven trins karakterskala Spørgsmål Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød Tlf: Side 1

3 Velkommen Velkommen som elev på Teknisk Skole, Erhvervsskolen Nordsjælland. Du har valgt en uddannelse, hvor formålet er at kvalificere dig til en karriere i erhvervslivet. Vi vil i løbet af din skolegang på Teknisk Skole, Erhvervsskolen Nordsjælland, arbejde for at forberede dig på et seriøst og aktivt erhvervsliv et arbejde, som omfatter udvikling af både dine faglige, personlige og sociale kompetencer. I dette arbejde er det dig selv som er det største aktiv, og det er derfor vigtigt, at du engagerer dig seriøst i dit skolearbejde til syvende og sidst er der nemlig kun én, som har ansvaret for din succes: Dig selv! Vores uddannelsesmiljø, som vi stiller store krav til, skal sikre, at alle elever på skolen altid har optimale betingelser for modtagelse af undervisning. Teknisk Skole, Erhvervsskolen Nordsjælland, skal være et sted, hvor alle har lyst til at komme, og hvor alle får noget ud af det. Du er som elev medvirkende til at skabe det rette uddannelsesmiljø. Alle som færdes på skolen skal ubetinget respektere og tage hensyn til hinanden. Vores gode uddannelsesmiljø skal afspejle, at vi har en respekteret og seriøs teknisk skole, hvor der bestemt også er plads til det humoristiske. I denne elevhåndbog, som alle elever skal læse, kan du se nogle af de rammer, som vi arbejder inden for, og som er nødvendige for at bevare vores gode uddannelsesmiljø. Vi forventer selvfølgelig herudover, at du selv kender grænserne for, hvad der i øvrigt er tilladt og absolut ikke er tilladt. Grundlæggende lægger vi vægt på engagement, seriøsitet og respekt nøgleord, som vi forventer, du lever op til gennem din uddannelse her på stedet. Ligeledes forventer vi, at du medvirker til at fastholde og optimere vores gode uddannelsesmiljø, så Teknisk Skole, Erhvervsskolen Nordsjælland, fortsat kan levere dygtige og seriøse medarbejdere til erhvervslivet. Vi glæder os til et skoleår sammen med dig. Venlig hilsen Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød Tlf: Side 2

4 PRAKTISK INFORMATION Mødetider Nedenstående mødetider og pauser er gældende for Teknisk Skole, Erhvervsskolen Nordsjælland. Enkelte uddannelser og fag kan dog afvige fra disse tider, og i sådanne tilfælde orienteres du af din lærer. Deltager du som AMU kursist er sidste lektion kl Du kan henvises til næste lektion, hvis mødetiden ikke overholdes. Der er ingen ringeklokke, du skal derfor selv være opmærksom på tidspunkterne. Nedenstående mødetider skal du betragte som tidspunktet for start af undervisningen. Du skal således være til stede, have fundet din plads og være klar på det angivne tidspunkt. I tilfælde af manuel protokolføring sker denne i hver lektion umiddelbart efter lektionens begyndelse. Ved endt navneopråb foretages der ikke yderligere ændringer i protokollen i den aktuelle lektion. Er du i et læreforhold, har din arbejdsgiver adgang til din fraværskonto. Se også afsnittet om fravær senere i denne håndbog. Start Slut Lektion Lektion Pause Lektion Lektion Pause Lektion Lektion Pause Lektion Lektion Lektion Sygemelding Ved sygdom skal du sørge for at give besked til skolen, inden undervisningen begynder samme dag. Er du i et lærerforhold skal din arbejdsgiver også kontaktes. Du kan sygemelde dig på eller via SMS til 1204 med beskeden ESN + besked til læreren. F.eks. ESN syg, tror jeg er frisk igen i morgen. (Det koster almindelig SMS-takst) Før du kan bruge SMS til at sygemelde dig, skal dit telefonnummer være registreret i Elevplan. Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør, skal du spørge din kontaktlærer. Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød Tlf: Side 3

5 Attitude - Holdning - Adfærd Du skal have det optimale ud af dit uddannelsesforløb, og din attitude, din holdning og din adfærd er til syvende og sidst hele fundamentet for et godt, lærerigt og seriøst uddannelsesmiljø. Vi forventer, at alle elever udviser en acceptabel adfærd på skolen. Vi forventer, at du sammen med den enkelte lærer og dine kammerater tager ansvar for, at undervisningen kan gennemføres så seriøst og optimalt som muligt. Det indebærer blandt andet, at du skal møde til tiden, være forberedt til timen, deltage aktivt i undervisningen og ikke støje unødigt. Din holdning til undervisningen skal være motiverende for dig selv og dine omgivelser, ligesom din attitude over for læreren og dine kammerater skal være positiv og imødekommende. I øvrigt forventes det, at du selv kender grænsen for, hvad der er god opførsel og hvad der absolut ikke er god opførsel. Det er skolens ansatte, som vurderer om du har overtrådt rammerne for, hvad skolen kan acceptere. Ved uacceptabel adfærd kan skolens ansatte/ledelse: Bortvise dig fra resten af timen, hvilket kan medføre en samtale med læreren, og at kontaktlæreren underrettes. Bortvise dig fra skolen i 1-3 skoledage, hvilket medfører en alvorlig samtale med kontaktlærer og ledelse om elevens holdning og attitude. Ledelsen kan bortvise dig fra skolen. Hærværk, voldelig eller truende adfærd, herunder verbale og/eller skriftlige ytringer eller opfordring hertil, samt tyveri og hacking medfører øjeblikkelig udmeldelse. Indtagelse af diverse former for rusmidler i skoletiden, og/eller ophold på skolen i påvirket tilstand er selvfølgelig ikke tilladt, og vil ved mistanke herom medføre øjeblikkelig bortvisning. Ved overtrædelse af straffeloven foretager skolen altid politianmeldelse. Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød Tlf: Side 4

6 Kopiering/afskrift Kopiering af opgaver eller dele af tekst til en opgave er strengt forbudt. Hvis mere end 25 % af en afleveret opgave er kopieret fra f.eks. internettet, bøger, artikler eller lignende, og det ikke tydeligt er angivet, at der er tale om citater, godkendes opgaven ikke. Bortvisning og udmeldelse Teknisk Skole, Erhvervsskolen Nordsjælland forbeholder sig til enhver tid retten til at bortvise dig, såfremt din adfærd i en given situation er så uacceptabel, at skolen ikke ønsker at fortsætte samarbejdet. Det er eksempelvis bortvisningsgrund, hvis du indtager rusmidler i skoletiden. Ligeledes vil vold eller truende adfærd altid medføre øjeblikkelig udmeldelse. Der kan handles på mistanke, og det er altid ledelsen, der foretager den endelige vurdering omkring bortvisning og udmeldelse. SIKKERHED OG HYGIEJNE: Du skal til enhver tid overholde de regler og bestemmelser (hygiejne og sikkerhed) der er med hensyn til påklædning og fodtøj i netop den afdeling, du hører til. Det er dit eget ansvar at indhente den nødvendige information hos enten din faglærer eller din kontaktlærer. Forsikring Det er dit eget ansvar at have dine forsikringer i orden. Det være sig ansvarsforsikring og andre relevante forsikringer. UDDANNELSESMILJØ Påklædning Ved ophold på Erhvervsskolen Nordsjællands områder gælder, at påklædningen ikke må stå i vejen for en åben og naturlig dialog. Påklædning, der vurderes til at være hæmmende for identifikation af personen, eller påklædning, der overskrider skolens opfattelse af anstændighed og respektfuldhed, tillades ikke. Overtrædelse kan medføre sanktioner, f.eks. i form af bortvisning. Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød Tlf: Side 5

7 Mobning Mobning eller adfærd, der i situationen kan opfattes som anstødelig, respektløs og/eller grænseoverskridende, accepteres ikke. Såfremt Erhvervsskolen Nordsjælland vurderer sådanne forhold uacceptable, medfører det sanktioner f.eks. klasseskift, skoleoverførsel og i værste fald øjeblikkelig udmeldelse af den udøvende part. , internet og intranet Som elev på Teknisk Skole, Erhvervsskolen Nordsjælland, får du adgang til skolens IT-netværk samt Elevplan, hvor din uddannelsesplan ligger. Du vil få udleveret brugernavn og adgangskode af din kontaktlærer, som også vil informere dig om, hvilke muligheder der er for at bruge skolens printere og kopimaskiner. Studiekort Umiddelbart efter starten på din uddannelse får du udleveret dit studiekort. Studiekortet er personligt og skal fremvises på forlangende i administrationen eller til skolens øvrige personale. På et gyldigt studiekort vil der være et vellignende foto samt dit fulde navn. Skolen fotograferer dig den første uge af uddannelsesforløbet. Dit kort gælder, indtil din uddannelse er afsluttet. Hvis du mister dit kort, skal det meldes til administrationen. Et erstatningskort koster 50 kroner. Studieregler og protokolføring Fraværsreglen Der er mødepligt på Teknisk Skole, Erhvervsskolen Nordsjælland, til samtlige undervisningstimer. Du skal være opmærksom på at høj mødedisciplin er et kriterium for eventuel optagelse i skolepraktik. Erhvervsskolen Nordsjælland forbeholder sig derfor retten til at foretage en individuel vurdering af din mødedisciplin i forbindelse med din mulighed for at blive optaget i skolepraktik. Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød Tlf: Side 6

8 Protokolføring På Teknisk Skole, Erhvervsskolen Nordsjælland fører vi fravær elektronisk. Læreren medbringer en PC ved undervisningens begyndelse, hvor det registreres om du er til stede eller ej til stede. Det skal understreges, at der ikke registreres årsag til fravær. Ved efterfølgende fraværsoptælling vurderes således udelukkende, om du har været til stede eller ej. Lærerens elektroniske afkrydsning registreres automatisk i skolens administrative system, ligesom det også registreres på din personlige digitale fraværskonto i Det er dit eget ansvar at søge information om og kontrollere eget fravær via som du introduceres til den første uge i uddannelsesforløbet. Fraværsregler For at opnå så godt et fagligt resultat som muligt i dit uddannelsesforløb på Teknisk Skole, Erhvervsskolen Nordsjælland, er det vigtigt, du prioriterer at møde til den planlagte undervisning samt møde op på din praktikplads/læreplads, når du ikke har din skoleperiode. Det er vigtigt, du også har forståelse for, at din personlige tilstedeværelse har betydning for miljøet på skolen, og at dit bidrag i undervisningen mangler, når du ikke er i skole. Der gælder følgende procedurer for fravær: 20 lektioner: Samtale med kontaktlærer > 1. advarsel 40 lektioner: Samtale med kontaktlærer > 2. advarsel 60 lektioner: Udmeldelse Evt. samtale med uddannelsesvejledningen Der er mulighed for at anke skolens beslutning til Undervisningsministeriet, ved at indgive en skriftlig klage. Denne skal skolen have senest 4 uger efter modtagelsen af et udmeldelsesbrev. Oprydning Som elev har du et medansvar for, at alle lokaler (klasselokaler, fællesarealer, herunder kantinen) forlades i pæn og ryddelig stand. Således skal alle klasselokaler efter endt undervisning klargøres til undervisning og den daglige rengøring. Daglig oprydning efter endt undervisning omfatter minimum følgende: Fjernelse af papirer/bøger m.m. fra borde og gulve Fjernelse af drikkedunke og lignende Aftørring af tavle Personlige genstande medtages (tasker, bluser og lignende) Fejning/rengøring af gulv i værksted Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød Tlf: Side 7

9 Er lokalet ikke ryddeligt ved lektionens afslutning, har underviseren pligt til at sikre, at eleverne bliver i lokalet, indtil oprydningen er acceptabel oprydning. Dette medfører senere afslutningstidspunkt end skemamæssigt angivet. Tegning på borde eller lignende ødelæggelse af skolens ejendele medfører personlig erstatningspligt for eleven eller dennes værge og vil blive betragtet som uacceptabel adfærd, hvilket kan medføre bortvisning. Vær i øvrigt opmærksom på, at skolen ikke har erstatningspligt ved tyveri. Lad aldrig din pung, mobiltelefon eller andre værdigenstande ligge uden opsyn. Drikkevarer/spisning Til undervisningen må der medtages drikkevarer, såfremt drikkevarerne opbevares i en beholder med låg. Spisning finder kun sted i pauserne. Mad og drikkevarer må ikke medbringes i it-lokalerne. Alkohol og rusmidler Som elev på en teknisk skole opholder du dig ofte i værksteder med maskiner, der kan udgøre en fare for dig selv og andre ved forkert brug eller manglende omtanke. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi kan stole på, at du ikke er påvirket af hverken alkohol eller andre rusmidler, herunder euforiserende stoffer. Erhvervsskolen Nordsjælland forbeholder sig retten til, til enhver tid at foretage inspektionsrunder for at kontrollere om elever er påvirkede. Disse runderinger kan ske i samarbejde med politi og narkohunde og enkelte elever kan udtages til test og/eller visitering af skolens personale eller politiet. Som elev har du pligt til at følge anvisningerne under selve runderingen og lade dig visitere, og hvis du nægter dette, er skolen i sin fulde ret til at udmelde dig. Er der mistanke om at du er påvirket af alkohol eller andre rusmidler og/eller i besiddelse heraf, træder en proces i gang, der i yderste konsekvens kan føre til din udmeldelse. En anden mulighed er, at der iværksættes en plan, der har det sigte, at du kommer ud af dit misbrug og således kan gennemføre din ungdomsuddannelse. Vi forventer du respekterer vores holdning til at fastholde et sikkert arbejdsmiljø/skolemiljø for vores elever. Såfremt du har mistanke om, eller erfarer at en medstuderende er påvirket af alkohol eller andre rusmidler, er det din pligt at meddele dette til skolens personale. Rygning Vi ved alle sammen godt at rygning ikke er sundt, og Erhvervsskolen Nordsjælland bakker op om regeringens stramning af rygeloven, der trådte i Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød Tlf: Side 8

10 kraft 15. august På enkelte adresser er rygning tilladt i de afmærkede rygeområder. Rygning/dampning på e-cigaretter sidestilles med rygning, og er derfor tilladt i de afmærkede rygeområder. Overtrædelse af rygeforbud/rygning i de afmærkede områder, medfører advarsel. Ved gentagne overtrædelser risikerer du udmeldelse fra Erhvervsskolen Nordsjælland. Mobiltelefoner Opmærksomhed, fokus og fuld koncentration i timerne er alle elementer, som skaber et godt undervisningsmiljø. Ringetoner og sms-lyde vil ødelægge koncentrationen i undervisningen til irritation for alle i klassen. Derfor skal alle mobiltelefoner være slukket eller på lydløs. Overtrædelse af dette fører til inddragelse af mobiltelefonen. Telefonen kan afhentes på lærerværelset samme dag efter aftalt tidspunkt med den pågældende lærer. Uvedkommende personer For at mindske risikoen for hærværk og tyveri på skolen må uvedkommende ikke opholde sig på skolens område, medmindre de er inviteret af skolen. Enhver gæst til skolen skal henvende sig i receptionen for registrering og udlevering af gæstekort. Skolens politik om uvedkommende gælder også til fester og andre af skolens arrangementer. Uddannelsesadministrationen Skolens uddannelsesadministration er åben for personlig henvendelse mandag til fredag fra Ferier Du kan finde Erhvervsskolen Nordsjællands Feriekalender på Kontaktlærer Når du starter på Teknisk Skole, Erhvervsskolen Nordsjælland, bliver du tilknyttet en kontaktlærer. Din kontaktlærer en den person på skolen, som du jævnligt har samtaler med om, hvordan det går med din uddannelse. Typisk vil din kontaktlærer være den faglærer, som har de fleste undervisningstimer på dit hold. Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød Tlf: Side 9

11 Udover samtaler om dit uddannelsesforløb, er det også din kontaktlærer, du skal gå til, hvis der er noget, du generelt er i tvivl om i forhold til din uddannelse. Det er ikke sikkert din kontaktlærer kan løse det, men han/hun kan hjælpe dig videre til nogen som kan. Uddannelsessamtale I begyndelsen af uddannelsesforløbet foretages en kompetencevurdering af dig. Denne kompetencevurdering foretages af kontaktlæreren i samarbejde og dialog med dig. Formålet med kompetencevurderingen er at fastlægge dine slutmål samt planen for at nå dem. Samtalen tager udgangspunkt i dit ønske om endeligt uddannelsesmål (slutmål), og der vil udover ovennævnte kompetencer blive fokuseret på de aktuelle gærdehøjder. Under uddannelsessamtalen vil din personlige uddannelsesbog blive gennemgået. Denne gennemgang sker vha. det elektroniske værktøj Elevplan, som anvendes på alle landets erhvervsskoler. SU-administration Du kan søge SU (Statens uddannelsesstøtte) til en ungdomsuddannelse, såfremt du er over 18 år, og du ikke får anden offentlig støtte, der skal dække dine leveomkostninger. SU en består af et stipendium, som du får kvit og frit på bestemte vilkår, desuden kan du få SU-lån, som skal betales tilbage. Tjener du selv penge ved siden af, er der bestemte grænser for, hvor meget SU, du kan få. Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød Tlf: Side 10

12 Vær opmærksom på, at SU udbetales til elever, der er studieaktive. Såfremt dit fravær overskrider, hvad Erhvervsskolen Nordsjællands retningslinje for studieaktivitet er, kan din SU blive frataget. Tvivlsspørgsmål angående SU Du kan altid henvende dig til SU-medarbejderne her på uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til din SU. Skolen har en vejledningsforpligtelse og har ikke erstatningsansvar, såfremt afklaring af f.eks. sociale forhold forsinker udbetaling/godkendelse af SU. SU-medarbejderne: Mette Theilgaard Linda Hellner Dahl Vi hjælper dig, hvis du vil spørge om SU i almindelighed. Du bør finde ud af mest muligt selv, inden du kommer og spørger os. Sådan finder du selv info om SU På netstedet søger du elektronisk via minsu, hvor du skal logge ind med dit NemID. Her kan du også finde alle regler og vilkår om SU. Forklaringerne er opdelt efter mange af de situationer og valg, du kan komme ud for under din uddannelse. De fleste forklaringer ligger i printvenlige filer, du kan udskrive på A4-ark, så du kan tage dem med dig, f.eks. hvis du vil spørge nærmere hos en SUmedarbejder. På netstedet har du også mulighed for at se dine data og lave ændringer i dine SU-forhold, vælge SU fra, søge SU-lån, genbestille et lånebevis, ændre din sluttid samt ændre bopælsstatus. Sådan klager du Hvis du er utilfreds med en afgørelse om din SU, kan du klage over den. Afgørelsen indeholder altid oplysning om, hvor og hvordan, du kan klage. Er du i tvivl, så henvend dig til en SU-medarbejder. Her får du vejledning om, hvordan du skal gøre. I de fleste tilfælde kan du få din klage sendt til behandling i SU-Styrelsen og derefter i Ankenævnet for Uddannelsesstøtten. Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød Tlf: Side 11

13 Vil du klage, skal du gøre det senest fire uger efter, at du har fået den meddelelse, du vil klage over. På su.dk har du også mulighed for at få direkte adgang til minsu, hvor du kan se dine data og lave ændringer i dine SUforhold, vælge SU fra, søge SU-lån, genbestille et lånebevis eller ændre dit kontonummer. Befordring og Hypercard Skal du bruge offentlig transport til skolen, kan du få rabat på bus- eller togkort. Det kaldes et Hypercard. Hvis du skal bruge et kort, skal du søge om det på Her kan du også se, hvor meget du kan få i rabat, og hvordan du søger. Du skal huske at søge i god tid, hvis trafikselskabet skal nå at sende et kort til dig inden uddannelsens start. Se på dit trafikselskabs hjemmeside, hvornår du senest skal søge. Uddannelses- og Erhvervsvejledning Uddannelses- og erhvervsvejledningen for Teknisk Skole har 4 vejledere, der gerne hjælper dig med: Valg af den rigtige erhvervsuddannelse Forventningsafstemning mellem dig og uddannelsen Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød Tlf: Side 12

14 Vurdering af uddannelsesparathed Planlægning af dit uddannelsesforløb og eventuelle videreuddannelse Vejledning og opbakning i forhold til at gennemførelsen af din uddannelse Ansøgning om SP støtte, heriblandt ordblindetest, IT rygsæk, mentor, eller støttetimer Praktikpladser og jobmuligheder Uddannelse eller praktik i udlandet Det rigtige valg Vi ønsker du træffer gode valg, der kan være med til at hjælpe dig igennem den uddannelse, der passer til dig. Derfor holdes der løbende enkeltsamtaler eller gruppesamtaler, hvis du eller din kontaktlærer ønsker det. Hvis du selv bliver i tvivl eller af andre grunde oplever problemer med dit uddannelsesforløb, er det vigtigt at du kontakter din kontaktlærer eller en af vejlederne. Du vil altid kunne få en personlig samtale med en vejleder. Tavshedspligt Vejlederne på Erhvervsskolen Nordsjælland er uddannet uddannelses- og erhvervsvejledere. Hvad der kommer frem under samtalen, forbliver mellem dem der er til stede jvf. Forvaltningslovens regler om tavshedspligt 27. Netværkssamarbejde Vejlederne fungerer ofte som bindeled mellem skole, lærere, kontaktlærer, elev, forældre, Ungdommens Uddannelsescentre (UU), kommuner og jobcentre. Du kan også finde vores vejledere ved uddannelsesaftener på folkeskoler, uddannelsesmesser, samt ved vores Åbent-Hus arrangementer. Teknisk Skole, Erhvervsskolen Nordsjællands vejledere er: Rie Laustsen Telefon: Mobil: (Hillerød) Morten Stæhr Hansen (Hillerød) Telefon: Mobil: Marete Asmussen (Hillerød) Telefon: Brian Larsen (Hillerød) Telefon: Mobil: Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød Tlf: Side 13

15 Anders Kjærsgaard (Helsingør) Telefon: Mobil: Lære- og Praktikpladskonsulenter (LOP) Du skal selv finde en læreplads, men skolen kan hjælpe dig. Fortæl alle at du er gået i gang med en uddannelse, jo flere kontakter, jo større chance for at få læreplads. Brug dit netværk - familie, venner og så videre. Du kan kontakte vores Lære- og praktikpladskontor, når du har fundet en lære-/praktikplads. Så kan de hjælpe dig med det administrative arbejde der er forbundet med en lære-/praktikplads. Teknisk Skole, Erhvervsskolen Nordsjællands lære- og praktikpladskonsulenter er: Helle Kaltoft (skolepraktik) Telefon: Susanne Dinesen (skolepraktik) Telefon: Bente Jensen (uddannelsesaftaler) Telefon: Heidi Von Der Recke (skolepraktik) Telefon: Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød Tlf: Side 14

16 Opbygning af en teknisk erhvervsuddannelse Grundforløb Du starter på din erhvervsuddannelse enten med et grundforløb på en erhvervsskole eller i praktik på en virksomhed. Uanset hvilken vej du vælger, så er det det samme forløb, du skal igennem på din uddannelse. Et grundforløb kan vare fra 10 uger til 60 uger. Længden afhænger af dine forudsætninger, om du ved, hvad du vil, når du starter - eller om du vil prøve forskellige specialer, inden du beslutter dig. Hovedforløb Når du har afsluttet dit grundforløb, kan du gå videre til uddannelsens hovedforløb. For at du kan starte på hovedforløbet, skal du have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed. På nogle uddannelser er der også mulighed for at komme i skolepraktik, hvis du ikke kan få en praktikplads. Hovedforløbet veksler mellem praktik i virksomheden og skoleophold og afsluttes med en svendeprøve. I oversigten herunder kan du se, hvordan sådan et uddannelsesforløb kan se ud. Praktik Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og din kontaktlærer hjælper dig gerne med gode råd. Du kan f.eks. benytte databasen til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed, du gerne vil i praktik hos. Hvordan med økonomien? Under grundforløbet kan du få SU, hvis du er fyldt 18 år og ikke har en praktikplads. Du vil så gå over på lærlingeløn, når du starter på hovedforløbet. Har du en praktikplads under grundforløbet, får du løn allerede her. Hvor meget du får i løn er afhængigt af, hvilken uddannelse du er i gang med. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdet. Er du i skolepraktik, vil du få udbetalt en ydelse i stedet for løn, dog på en lavere sats. Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød Tlf: Side 15

17 Nedenstående er et eksempel taget fra Mureruddannelsen: Grundforløbsprøven Grundforløbsprøven er tilrettelagt ud fra hvilken brancheskole, du tager grundforløbet på. Den vil typisk bestå af en skriftlig opgave kombineret med en praktisk prøve. Du kan få mere information hos din kontaktlærer om netop din grundforløbsprøve. Det er et krav, at du har bestået din grundforløbsprøve, for at du kan fortsætte din uddannelse på hovedforløbet. Svendeprøven Svendeprøven er tilrettelagt ud fra hvilken brancheskole, du er på. Svendeprøven vil typisk bestå en skriftlig opgave kombineret med en praktisk opgave. Du kan få mere information om svendeprøven fra din kontaktlærer. Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød Tlf: Side 16

18 7-trins karakterskala I 7-trins skalaen indgår følgende karakterer: -3, 00, 02, 4, 7, 10 og 12, hvor -3 er den dårligste karakter og 12 den bedste. Man har bestået, når man har fået karakteren 02 Oversættelsesskala 13- skalaen trins skalaen Spørgsmål Har du spørgsmål til Elevhåndbogen, eller din uddannelse, er du velkommen til at tage kontakt til din kontaktlærer. Endnu engang velkommen til Teknisk Skole, Erhvervsskolen Nordsjælland vi glæder os til at opleve dine gode bidrag til at fastholde et godt og rart uddannelsesmiljø. For særlige forhold vedrørende mødetider, beklædning, sikkerhedsforhold, evakueringsplan, kantinens åbningstider m.m., henvises til skolens hjemmeside Det er altid den sidst nye elevhåndbog, der er gældende. Den finder du på Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød Tlf: Side 17

19 Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød Telefon: Web: V PeR Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød Tlf: Side 18

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1 Elevhåndbog august 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Skolen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere...

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Maribo

Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Maribo Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Maribo Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 3 Indhold Velkommen til CELF...side 3 Praktiske oplysninger...side 4 Fravær og faglig udvikling...side 5 Statens

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere... 10 Traditioner... 14 Studieture... 15 Information

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder 1 Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Nakskov Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 2 3 Indholdsfortegnelse Velkommen til CELF...side 3 SU - Statens Uddannelsesstøtte...side 4 Transport: Ungdomskort...side

Læs mere

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER Aftenundervisning Det skal påregnes, at der ca. èn gang pr. halvår vil forekomme, at A undervisningen ligger fra kl. 12:00 til kl. 20:00. Alkohol Det er ikke tilladt at indtage alkohol på Slagteriskolen

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur Informationer til nye elever Dyr, Planter og Natur EUC Nordvest - Morsø Landbrugsskole - Hvis du kan lide at bruge både hoved og hænder Thomas Schlichting Forstander Landbrugsskolen udbyder hele Landbrugsuddannelsen,

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 7 KOMMUNIKATION MELLEM HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen Studiehåndbog 2015/16 Hotel- & Restaurantskolen 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Livet på Herlufsholm

Livet på Herlufsholm Livet på Herlufsholm Nedenstående beskrivelse bygger på Herlufsholms Skoles værdier (se indledning). HOLDNING Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms disciple forstår og respekterer de fælles

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center Studiehåndbog 2015/16 AutoTeknisk Center 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule nervøsitet

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere