FORRETNINGSPLAN FOR:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSPLAN FOR:"

Transkript

1 FORRETNINGSPLAN FOR: Toria Auto A/S Erhvervsparken Ebeltoft Tlf Fax Hjemmeside: home5.inet.tele.dk/toria Denne forretningsplan vedrører udvikling, produktion og markedsføring af en ny type hybridbil der modtager en stor del af sin drivenergi fra solceller. Der er behov for 97 mill. kr. i kapital hvoraf 42 mill. kr. søges skaffet ved aktietegning og resten ved lån. 3 reviderede udgave af 6 juli 1999 Af Børge Christensen m.fl. Tlf

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE EXECUTIVE SUMMARY 3 IDEGRUNDLAG 4 VIRKSOMHEDEN 5 PRODUKTET 6 MARKEDSANALYSE 8 Situationsbeskrivelse Markedsoplysninger Konkurrerende produkter MARKEDSFØRING 10 Prisfastsættelse/driftsudgifter Markedsvurdering Markedsstrategi Markedsføringsplan 11 TIDS- og AKTIVITETSPLAN 12 BEMANDINGSPLAN 13 DRIFTSPROGNOSE 14 BALANCEPROGNOSE 15 REGNSKABSTAL FOR DRIFTS - OG BALANCEPROGNOSE 16 FACILITETER OG UDSTYR 17 MANAGEMENT OG ORGANISATION 18 SAMARBEJDSPARTNERE 18 PATENTER OG RETTIGHEDER 19 MULIGHEDER OG RISICI 19 AFSLUTNING 19 BILAG: 1. Vedtægter for TORIA auto A/S 2. Åbningsbalance for TORIA auto A/S 3. Oversigt over sponsorer 4. Personerne omkring TORIA auto A/S 5. Netværksoversigt 6. Oversigt over gennemførte projekter ved Ingeniørhøjskoler og Universiteter 7. Kopi af Europæiske Solpris diplom 8. Brochure

3 EXECUTIVE SUMMARY Denne forretningsplan vedrører udvikling, produktion og markedsføring af en helt ny type bil udviklet i Danmark fra 1996 til 1998 med støtte fra 4 offentlige styrelser, ingeniørhøjskoler og universiteter og mange frivillige. Projektet er i medierne kendt som solhybridbilen eller CONNECTOR 2001og er belønnet med såvel den danske som den europæiske solpris i Biler med almindelige forbrændingsmotorer har medført større og større miljøproblemer. Specielt i byområder er problemerne blevet alvorlige, og der har derfor i de senere år været en stigende interesse for miljøvenlige biler og mange lovgivningsinitiativer søger at fremme introduktion af mindre forurenende køretøjer. Solhybridbilen er en personbil der prioriterer miljøvenlighed, personsikkerhed og personkomfort lige så højt som bilens ydelser. En stor del af sin drivenergi modtager den direkte fra solen via solceller. Den er forsynet med såvel en elektromotor som med en lille forbrændingsmotor til kørsel, når man ønsker højere hastighed og længere rækkevidde end batterierne kan give. Solhybridbilen er en hybridbil konstrueret af plastmaterialer og derfor lettere end nutidens biler. Dens lavere vægt, mindre luftmodstand og lavere rullemodstand gør det muligt under danske solforhold at køre km pr. år, alene på solenergi fra solceller monteret direkte på bilen. Prototypen er en 6 personers personbil hvor der er lagt stor vægt på sikkerhed og komfort. En stor del af året kan de fleste ture i byområderne køres forureningsfrit alene på solenergi. Uden for byområderne benyttes en planteoliemotor, som kan bringe bilen op på 120 km/t. Markedspotentialet for solhybridbilen er lige så unikt som bilen selv og anses for at udgøre mindst biler pr. år fra 2003, og vil være stigende i kraft af den stigende interesse for beskyttelse af miljøet. Driftsudgifterne for solhybridbilen vil være betydeligt lavere end for tilsvarende almindelige biler og elbiler. Prototypen af solhybridbilen er udviklet af TORIA aps, der, som et såkaldt apportindskud, har indskudt projektet med rettigheder samt relevant udstyr, maskiner, inventar og kontant kassebeholdning i TORIA auto A/S mod til gengæld at modtage aktier. TORIA auto A/S vil - med udgangspunkt i den udviklede platformsteknologi - etablere en dansk bilfabrik som på sigt vil lede til fortjeneste for investorer og beskæftigelse og udvikling for lokalsamfundet og underleverandører over hele landet. For den første 10 års periode agter vi at arbejde os op til en produktion på ca biler pr. år som skal afsættes i Europa og til andre udvalgte målgrupper i de mere solrige egne af verden. Firmaet søger 97 mill. kr. i kapital til produktionsmodning af prototypen, til etablering af produktionsfaciliteter og -udstyr og til markedsføring. Halvdelen af den søgte kapital eller mere påregnes skaffet ved nytegning af aktier og resten ved lån. Investeringen påregnes at nå break-even omkring 2006 og egenkapitalen vil over den tiårige prognoseperiode være vokset til ca. 295 mill. Kr. IDEGRUNDLAG

4 Menneskets behov for transport er fokuseret omkring bilen. Få andre opfindelser har haft så stor indflydelse på vor tekniske og kulturelle udvikling. Behovet for biler er stort og stigende og hvis alle jordens næsten 6 milliarder mennesker skal køre i bil så vil forureningen stige drastisk og derved påvirke klimaet i uheldig retning. Forureningen med COx, SOx, NOx og CH4 er i mange byer steget til langt over de acceptable værdier, og i de fleste industrialiserede lande udtrykkes klare krav om en mere miljøvenlig transport. Hvis vi skal gøre noget alvorligt ved bilernes forurening, må vi gå over til at drive bilerne på basis af vedvarende energikilder såsom vind, sol eller biobrændsler. Af disse kilder er energien fra solceller en af de mest attraktive, fordi disse kan monteres direkte på bilerne, hvorved man undgår de tab, der ellers forekommer ved at overføre energi fra et sted til et andet. I U.S.A. har flere stater vedtaget en lovgivning, der kræver at mindst 10% af de producerede biler fra år 2003 skal være Zero Emission Vehicles (ZEV). I en række europæiske og asiatiske lande forberedes tilsvarende lovgivninger. Parallelt med tilpasningen af lovgivningen til samfundets krav, arbejdes der med udvikling af nye biltyper der kan leve op til de nye krav. Således har markedet allerede set et antal mere eller mindre eksperimentelle elektriske biler. Fælles for dem er den begrænsede rækkevidde, den kompakte konstruktion og den deraf følgende mangel på sikkerhed og komfort. De p.t. kendte elektriske biler har karakter af bybiler, som dårligt egner sig til kørsel uden for byområderne, og salget af disse har da også hidtil været skuffende lavt. Alternativet er de såkaldte hybridbiler, d.v.s. biler der drives af mere end een type motor. De mest almindelige former for hybridbiler kombinerer elmotoren med en forbrændingsmotor og det mest fremskredne projekt på dette område er den japanske Toyota Prius, der dog endnu kun sælges i Japan. Også fra bilfabrikanterne i Europa og i U.S.A er der hybridbiler på vej. Udviklingen har i væsentlig grad været domineret af bilfabrikanterne og de har i materialevalg og fremstillingsmetoder holdt sig forholdsvis tæt til bilindustriens traditioner. Dette er ikke nødvendigvis vejen frem og de traditionelle bilfabrikker er ikke nødvendigvis de logiske fabrikanter af morgendagens bil. I USA tales og skrives der om en såkaldt hypercar, dvs en bil der er meget lettere og mere økonomisk end de eksisterende biler, en bil bygget i nye materialer (aluminium og fiberkompositter) og med ny produktionsteknologi. Denne nye hypercar 1) er radikalt forskellig fra nuværende biler og produktionsteknologien repræsenterer et markant brud med dagens robotiserede produktionslinier til stålbiler. Selvom de store automobilfabrikker godt kan se mulighederne i de nye materialer og kombinationer, er de i praksis ikke særligt interesserede i at afskrive deres store investeringer i den nuværende produktionsteknologi og værktøjer over en for kort periode, og derfor gør de kun halvhjertede forsøg på at udnytte de nye muligheder. Netop de nye produktionsteknikker tillader nye fabrikanter at gå ind i markedet med en beskeden investering. Man kan næsten sammenligne den forestående revolution indenfor bilfabrikation med det, der foregik indenfor computerverdenen i 80 erne, hvor nogle unge entusiaster startede en decentral PC revolution under udnyttelse af nye muligheder. 1) Vehicle Design Strategies to Meet and Exceed PNGV Goals, Timothy C. Moore and Amory B. Lovins, The Hypercar Center, Rocky Mountain Institute, aug 95 TORIA auto A/S overtager alle rettighederne til solhybridbilen som har gode muligheder

5 for at blive et af fremtidens køretøjer, fordi den udnytter solens kraft direkte fra solceller monteret på bilen og fordi den er bygget af nye materialer og optimeret for lavt energiforbrug. Solhybridbilen dækker det basale behov for transport på en ny og unik måde for forbrugere i såvel de solrige egne som i de mere tempererede egne og de fleste korte ture i byområderne vil i størstedelen af året kunne køres forureningsfrit på den indhøstede solenergi. Det er på disse ture den konventionelle bil forurener mest, fordi den sjældent når at blive varm. Solhybridbilen repræsenterer bl. a. nytænkning på følgende områder: nye letvægtsmaterialer i form af fiberarmerede termoplaster, et område hvor vi (bl.a. Risø og LM Glasfiber A/S) i Danmark er blandt verdens førende takket være MUP 1 og 2 (materialeudviklingsprogram støttet af staten) aerodynamisk design og lav rullemodstand anvendelse af solceller til drift af køretøjer til hverdagsbrug hybriddrift med såvel elmotor som forbrændingsmotor elektronik til monitering og udligning af batteriforskelle særlig sikkerhedsudformning af karosseriet instrumentering med Head Up Display (HUD) og PC Den anvendte platformsteknologi vil kunne give spin-off til andre industrielle områder. Det er denne enestående viden, innovation og forbindelser i netværk til læreanstalter, myndigheder og virksomheder, som danner idegrundlaget for TORIA auto A/S. VIRKSOMHEDEN TORIA aps har i løbet af de sidste tre år udviklet prototypen på en ny type hybridbil, der drives af energi dels fra solen via solceller og dels fra plante- eller dieselolie. Udviklingen har i bogførte udgifter kostet ca. 2,5 mill. kr., og har været støttet af fire offentlige styrelser, flere fonde, virksomheder og uddannelsesinstitutioner samt af mange frivillige og eksperter, der har sponsoreret assistance af mindst lige så stor værdi.der er desuden stiftet en støtteforening, Dansk Solhybridbil Forening (DASOFO) med ca. 50 personer og virksomheder fra hele landet. Bygningen af prototypen har været styret af en følgegruppe (DASOGRU) hvori de forskellige styrelser, Risø, Dansk Teknologisk Institut m. fl. har været repræsenteret. For at varetage den egentlige produktionsmodning, produktion og markedsføring er TORIA auto A/S stiftet pr. 1 jan 99 ved at TORIA aps har foretaget et apportindskud af projekt Solhybridbilen med rettigheder, værktøj, maskiner, inventar, kontormaskiner og kontant kassebeholdning og til gengæld herfor har modtaget aktier for 1,426,300 mio. kr. Virksomheden er hjemmehørende i Ebeltoft. Vedtægterne for selskabet er vedlagt som bilag 1 og selskabets åbningsbalance som bilag 2. Anparterne i TORIA aps ejes af Børge Christensen og Alastair M.H. Persson. TORIA auto A/S ledes p.t. af følgende personer:

6 Alastair M.H. Persson, Direktør og Teknisk koordinator Hans Bragesgade Århus C. Tlf Lars C.K. Nielsen, Administrativ koordinator (deltid) Vindumvej Bjerringbro Tlf Børge Christensen, Formand for Bestyrelsen Hortensiavej Ebeltoft Tlf Økonomisk vejledning: Ole Jørgensen, Statsautoriseret Revisor Øster Alle Ebeltoft Tlf Juridisk vejledning: Advokat Michael Sesler Adelgade Ebeltoft Tlf I bestyrelsen indgår p.t. endvidere Civing. Sven E. Knudsen, Frederikssund og Birgit Møller, Ebeltoft VIRKSOMHEDENS STRATEGI: TORIA auto A/S vil - med udgangspunkt i den udviklede platformsteknologi for solhybridbilen - etablere en dansk bilfabrik, som på sigt kan lede til fortjeneste for investorer og beskæftigelse og udvikling for lokalsamfundet og underleverandører over hele landet. Det er vort mål at tilbyde miljørigtige, sikre, økonomiske og komfortable solhybridbiler af høj kvalitet til det globale nichemarked, som vi mener er under udvikling. PRODUKTET Solhybridbilen er en personbil, der prioriterer miljøvenlighed, personsikkerhed og personkomfort lige så højt som bilens ydelser, og den modtager den overvejende del af sin drivenergi direkte fra solen via solceller. Den er forsynet med såvel en elmotor som en lille dieselmotor til kørsel, når man ønsker længere rækkevidde end batterierne kan give og ved højere hastigheder på motorveje. Prototypen CONNECTOR 2001 er en solhybridbil konstrueret af plastmaterialer og derfor lettere end nutidens biler. Dens lavere vægt, mindre luftmodstand og lavere rullemodstand gør det muligt at køre km pr. år, alene på solenergi. Prototypen er en 6 personers bil med samme mål som en stor personbil og den anses for at være mere sikker og komfortabel end en ordinær personbil. En stor del af året kan de fleste kortere ture i byområderne køres forureningsfrit alene på solenergi. Uden for byområderne benyttes en planteoliemotor, som kan bringe bilen op på 120 km/t. Prototypen er bygget og afprøvet i årene og skal i løbet af 99 gennemgå yderligere modifikationer og afprøvninger. I 99 og 00 skal de endelige modeller af solhybridbilen fastlægges på baggrund af et critical design review af prototypen og støttet af en detaljeret markedsundersøgelse.

7 Det forventes at grundkonceptet med en meget let og sikker fiberkompositbund i glasfiberarmeret termoplast bibeholdes. Følgende foreløbige specifikationer antages for den første produktionsmodel (forbehold for ændringer): * Konfiguration: Aerodynamisk designet 4 hjulet stationcar med glat bund, forhjulstræk, 4-5 personers, stort bagagerum, elmotor og forbrændingsmotor, ca. 6 m 2 solceller, automatgear, luftaffjedring. * Mål og vægt: Bredde 1,8 m, længde 4,7 m, højde 1,4 m, frihøjde 0,3 m. Egenvægt ca. 700 kg. (incl. batterier). * Karosseri: Sandwichbund, forklap, bagklap og døre i glasfiberarmeret termoplast, tag i glas. Forklappen er hængslet fortil og kan svinges fremover og give let adgang til motorer, elektronik, styretøj og bremser. * Motorer: 3 faset vekselstrømsmotor, ca. 30 kw, væskekølet forbrændingsmotor, ca. 30 kw * Batterier: Vedligeholdelsesfrie litium batterier, 5 kwt, særligt batteriudligningsudstyr, opladning fra solceller og/eller fra 230 V net, option for opladning fra solceller til 230 V net. * Ydelser: Accelleration kmt under 15 sek., topfart 160 km/t, økonomi km/l (planteolie) Elforbrug under 100 Wt/km, rækkevidde på batterier alene ca. 30 km. * Instrumentering m.v.: Head Up Display(HUD) og integreret PC, der også bruges til navigation, radio, CD spiller, alarm, black box funktion m.v * Sikkerhed: Bilen er noget højere end normale biler, og ved frontale sammenstød glider motorer og transmission ned under karossens skrå forende. Ved påkørsel bagfra glider modparten ind under den skrå bagende. Kraftige sidevanger beskytter ved påkørsler fra siden. Bilens størrelse er dikteret af behovet for solceller, sikkerhed og komfort. Det er opfattelsen, at en stor bil med god frihøjde som Solhybridbilen giver væsentlig bedre sikkerhed og komfort for fører og passagerer end små, lave biler. I en tid hvor menneskene bliver højere og højere, synes det ikke logisk at lade bilerne blive mindre og mindre.

8 MARKEDSANALYSE 1. Situationsbeskrivelse 1.1 Miljøproblemer/lovgivning Overalt hvor bilen er taget i brug har den medført større eller mindre miljøproblemer. Specielt i byområder er problemerne blevet større og større, og der har derfor i de senere år været en stigende interesse for miljøvenlige biler, herunder el- og hybridbiler. To forhold nødvendiggør nytænkning. For det første er luftforureningen stigende, trods mange bestræbelser på at formindske bidraget fra bilsektoren. Med en forventet fordobling af verdens bilpark de næste år vil forureningen fortsætte med at stige. For det andet vil verdens olieforråd slippe op i løbet af det næste århundrede. Omkring år 2040 vil såvel de kendte som de endnu ikke opdagede oliekilder være tømte. Længe forinden vil benzinpriserne være steget til astronomiske højder. De frie markedsmekanismer vil først på et for sent tidspunkt tilskynde til udvikling og køb af alternativer til den kendte forbrændingsmotor. Men lovgivningsmagten må nødvendigvis i tide gribe ind på en eller anden måde og fremme udviklingen af alternativer. Dette er således allerede sket i Japan og USA. 1.2 Elbiler som alternativ Problemet med elbiler som alternativ er, at rækkevidden er begrænset, at batterierne er tunge og dyre og at disse holder for kort tid til at være attraktive for forbrugerne. Og de skal oplades med strøm, der normalt er genereret på et elværk, som så forurener. 2. Markedsoplysninger 2.1 Produktdefinition Solhybridbilen er en personbil der prioriterer miljøvenlighed, sikkerhed og personkomfort ligeså højt som bilens ydelser, og den modtager den overvejende del af sin drivenergi direkte fra solen via solceller. Den er tillige forsynet med batterier og en lille dieselmotor til kørsel, når man ønsker længere rækkevidde end batterierne kan give og ved højere hastigheder på motorveje. Produktet tænkes modulært opbygget, og vil kunne leveres i forskellige konfigurationer. Produktets levetid er beregnet til mindst 20 år, da det er fremstillet af rustfrie og iøvrigt genbrugelige materialer. Produktet vil være velegnet til licensfabrikation i lande fjernt fra Danmark. Solhybridbilen må karakteriseres som et nødvendighedsprodukt, der opfylder menneskets basale behov for transport. Produktet udvikles for at modvirke den stigende forurening og for at højne sikkerheden og komforten. Afsætningsmulighederne som et typisk nicheprodukt må betegnes som særdeles gode og prisfastsættelsen vil næppe være særligt afgørende for afsætningen. 2.2 Substitutionsmuligheder Principielt er alle andre personbiler et alternativ til solhybridbilen, men de reelle substitutionsmuligheder eksisterer ikke, idet produktet er unikt. Den rent elektriske bil vil i de næste 10 år være handicappet af for ringe rækkevidde, for dårlig acelleration og for lav tophastighed.

9 2.3 Købemotiver Årsagerne til køb af solhybridbilen kan være: - ønske om lavere driftsudgifter og omlægning af livsstil - ønske om at bidrage til at formindske forureningen - ønske om mere sikker og komfortabel transport - ønske om at signalere en miljøvenlig (grøn) profil 2.4 Komplementeringsmuligheder Der vil være udtalte muligheder for salg af forskellig slags tilbehør til solhybridbilen, ligesom licensrettigheder vil kunne sælges globalt. Hertil vil betydelige deleleverancer til licenstagere være at forvente. 2.5 Målgruppebeskrivelse Målgruppen er personer over hele jorden som har de under 2.3 beskrevne motiver. Højst prioriterede målgruppe vil være personer i den højere middelklasse, som lever under solrige forhold. 2.6 Markedsstørrelse Internationale kilder anslår markedet for elbiler i år 2003 i USA til at være stk./år og verdensmarkedet til 1.5 millioner stk./år. Markedet påvirkes af afgiftspolitikken, og lovgivningen forventes at favorisere biler med mindre forurening, hvorfor markedet således vil være stigende. Der er i hele verden en voksende politisk tendens til mere miljørigtige beslutninger, og vi mener ikke det er urealistisk at forvente, at solhybridbilen skulle kunne opnå en beskeden del af dette marked i år 2003, fordi den tilbyder mere end elbiler. 3. Konkurrerende produkter Solhybridbilen repræsenterer en unik kombination af materialer og komponenter der p.t. er uden konkurrence. Dette er klarlagt gennem omfattende litteraturundersøgelser de sidste tre år. På internettet findes forskellige interessegrupper omkring elbiler og hybridbiler. Heller ikke her findes der et lignende produkt. Alle de store bilfabrikker i Japan, USA og Europa har i beskedent omfang interesseret sig for elbiler. Hovedparten af indsatsen er gået på at konvertere eksisterende modeller til eldrift og kun i enkelte tilfælde er der blevet udviklet elbiler fra grunden og de er ikke blevet masseproduceret. 4. Konklusion forbrugerne og miljøet har brug for en mere økonomisk og effektiv bil der forurener mindre og er billigere i drift - lovgivning er på vej - eksisterende elbiler kan ikke honorere forbrugernes krav - der er et niechemarked for mere miljøvenlige biler under udvikling - solhybridbilen er p.t. uden konkurrence 5. Videre arbejde Der er igangsat markedsanalyse som elevarbejde ved Købmandskolen i Århus i 1999.

10 MARKEDSFØRING 1. Prisfastsættelse/driftsudgifter 1.1 Prisfastsættelse Det er naturligvis behæftet med nogen usikkerhed at skønne produktions- og salgspris, idet projektet befinder sig i udviklingsfasen. Under forudsætning af en årlig produktion på 5000 biler og med en forventet solcelle- og batteripris på ca kr./bil antages det konservativt at solhybridbilen kan produceres for ca kr. inklusive et rimeligt dækningsbidrag. Indledende salgspriser er fastsat til kr med en nedsættelse til kr ved 3000 stk. pr. år. De endelige salgspriser skal fastsættes senere. I Danmark spiller registreringsafgiften en stor rolle. Vi har begrundede forhåbninger om at kunne påvirke politikerne således at bilen fritages for afgifter i hvert fald i en indledende 10 års periode. 1.2 Driftsudgifter Såfrem man antager et dagligt kørselsbehov på under 20 km, hvad de fleste i Danmark faktisk har, vil dette behov energimæssigt normalt kunne dækkes af de indbyggede solceller i perioden fra april til september, og udenfor denne periode vil en del kunne dækkes. De direkte driftsudgifter vil derfor i halvdelen af året være tæt på 0 og i den anden halvdel være lavere end for en almindelig bil, bl.a. fordi karosseriet er bygget af korrosionsfrie materialer. Selvom man lejlighedsvis må ty til brug af dieselmotoren, vil de samlede driftsudgifter til solhybridbilen blive langt lavere end for en almindelig bil. 2. Markedsvurdering Under hensyn til markedets størrelse ifølge pkt. 2.6 og målgruppebeskrivelsen antages det for realistisk at markedpotentialet udgør mindst biler pr. år fra 2003, og at firmaet kan afsætte en indledende produktion på få hundrede biler pr. år. begyndende år 2003 og stigende til biler pr. år fra 2007.Se markedsføringsplanen side Markedsstrategi De første ca. 100 biler skal sælges til udvalgte kunder i Danmark. Disse kunder skal behandles som VIP kunder og udvælges således, at de repræsenterer et dækkende udsnit af fremtidige brugere. Senere skal bilerne sælges i Tyskland, Holland og andre europæiske lande. Såfremt der er basis herfor, skal der etableres licensfabrikation i lande med købedygtigt publikum, megen sol og langt fra Danmark. Forhandling skal i Danmark ske direkte fra fabrikken, ligesom servicering med servicevogne skal ske direkte herfra. Markedsføring skal ske ved annoncering, deltagelse i udstillinger og internet reklame til målgruppen. Der skal udarbejdes brochuremateriale, arrangeres demonstrationer og laves videoreklamefilm. Markedet skal jævnligt undersøges og resultaterne indlægges i en markedsdatabase.

11 MARKEDSFØRINGSPLAN for TORIA auto A/S JAN Danmark Tyskland Holland Andre lande Total Salgspris u. moms USA-licenspr. x Australien-licenspr. x Markedsstrategi: 1. At afsætte så mange biler som muligt af den første serie i DK og at betragte og behandle disse kunder som VIP. 2. At afsætte 50 biler i Tyskland fra år At etablere licensproduktion i USA og Australien fra år 2005 og 2006 eller tidligere. 11

12 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN for Toria auto A/S juni afklare finansiering, modellere prototype 2 xxxx ansætte og formere udviklingsteam xxx udvikle og produktionsmodne valgte type xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx organisere og forhandle underleverandøraftaler xxxxx x etablere faciliteter og produktionsudstyr xxxx x ansætte og formere produktionsteam xxxx x producere: 100stk 200stk 400stk 1600stk 3000stk 4000stk 5000stk markedsføring xxxxxx x serviceorganisation xxxx x administration x x ledelse x x Milestones for 3 års produktmodningsfase: År 0: Projektet starter År 0,5: Organisation på plads, udviklingsteam formeret, værktøj og EDB indkøbt, grundlæggende design og konfiguration færdig År 1 : Detaljeret design klar, modulleverandører valgt, konstruktionen er defineret og beregnet, visse delkomponenter færdige År 1,5: Undervogn med subchassier færdig, øvrige komponenter under fremstilling, test specifikationer færdige År 2: Prototype 2 er klar og under afprøvning, komponentspecifikationer og samleinstruktioner færdige År 2,5: 5 biler klar, crash tests og typegodkendelse forberedt År 3: Crash tests afsluttet, modifikationer foretaget, typegodkendelse på vej, faciliteter, udstyr og personel klar til produktion 12

13 BEMANDINGSPLAN - TORIA auto A/S- jan etablere a/s og afklare 1 finansieringsgrundlag ansætte og organisere udviklingsteam 1 udvikle og produktionsmodne valgte type organisere og forhandle med underleverandører etablere faciliteter og produktionsudstyr ansætte og organisere produktionsteam producere markedsføring serviceorganisation administration ledelse total

14 Driftsprognose Den for det nye selskab, TORIA auto A/S, udarbejdede driftsprognose er baseret på den ovenfor nævnte aktivitetsplan. Driftsprognoserne er baseret på et forløb, hvorefter der i perioden foretages en egentlig produkt-modning og at egentlig produktion og afsætning sker fra år 2003 og fremefter. I årene indgår der herefter primært omkostninger vedrørende personale og udvikling samt, i mindre omfang, diverse kapacitetsomkostninger, alt med henblik på at produktionsmodne Solhybrid-bilen og tilpasse organisationen til den kommende produktion og afsætning. For årene udgør det prognosticerede driftsunderskud således ca 70 mio kr, mens der for 2005 regnes med et driftsunderskud på ca. 3 mio kr. Positive driftsresultater forventes herefter at kunne opnås fra 2006 og det akkumulerede driftsoverskud for prognoseperioden udgør herefter 287 mio kr. Driftsprognose 1000 kr år Udviklingsomkostninger Resultat før afskrivninger Årets resultat Omsætning Rettede udgave af 6 juli 99-erstatter tidligere udgaver

15 Balanceprognose I forbindelse med investeringer i udviklingsarbejde, materiel- og produktionsfaciliteter samt med almindeligt forekommende kreditbetingelser vedrørende køb og salg udviser prognosen et kapitalbehov på ca.97 mio kr. I takt med opnåelse af positive driftsresultater fra år 2006 og fremefter, udviser prognoserne overskudslikviditet. Da break-even opnås omkring år 2006, stilles der indtil da krav om, at en væsentlig del af finansieringen sker som egenkapital-finansiering. Sammenhængen imellem årets resultat, bruttoinvesteringer samt kapitalbehov er vist grafisk nedenfor. Balanceprognose kr år Kapitalbehov Årets resultat Bruttoinvesteringer Rettede udgave af 6 juli-erstatter tidligere udgaver

16 Toria Auto A/S: driftsprognose, i hele tkr Omsætning Materialer og direkte løn i alt Udviklingsomkostninger Markedsføring Personaleudgifter Kapacitetsomkostninger Faste omkostninger i øvrigt Ekstern assistance Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter og skatter Rente af finanseringsbehov Resultat før skatter Beregnede selskabsskatter Årets resultat Toria Auto A/S: balanceprognose i hele tkr Aktiver: Anlægsaktiver: Immaterielle anlægsaktiver Teknisk materiel og installationer Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Varelagre Debitorer Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver: Egenkapital: Egenkapital, primo Årets resultat Egenkapital i alt, excl nytegnet selskabskapital Hensættelser Gæld: Beregnet skyldig moms Beregnet skyldig selskabsskat Leverandørgæld Resterende finansieringsbehov (fremmed/egenkapita Gæld i alt Passiver i alt Rettede udgave af 6 juli 99 -erstatter tidligere udgaver

17 17 FACILITETER OG UDSTYR BELIGGENHED Udviklingen og produktionsmodningen af produktionsmodellerne tænkes at skulle finde sted der hvor selskabet kan få tilbudt de bedste betingelser.der er behov for ca. 500 m2 hal og ca. 100 m2 kontorer. Fabrikken med udviklingsafdeling tænkes fra 1. Jan og fremover placeret på Flyvestation Tirstrup, hvor der efter nedlæggelsen som militær flyvestation i 97 findes et stort antal bygninger. Her er således hangarer velegnede til samlefabrik og andre bygninger (f.eks. shelters) velegnede til at huse underleverandører. Ligeledes findes der gode arealer til prøvebaner. Tirstrup ligger centralt midt i landet og kan hente arbejdskraft fra det meste af Djursland. Såvel lokalkommunerne som Forsvarsministeriet forventes at stille sig velvillige i sagen(der findes et fortilfælde der ligner i forbindelse med FLS Aerospace etablering på Flyvestation Karup, da den blev reduceret). LM Glasfiber i Lunderskov har beregnet at det nødvendige areal til produktion af alle karosseridelene er ca m 2 + kontorer. Samlefabrikken menes at dækkes af ca. 7000m 2 + kontorer. Der skal føres forhandlinger med ovennævnte myndigheder medens produktionsmodellerne udvikles. Der påregnes visse investeringer i ændringer af bygninger, som forventes lejet på langtidslejemål. PRODUKTIONSUDSTYR Produktionsudstyr såsom forme og jigs skal udvikles i samarbejde med underleverandører, når den endelige produktionsmodel er fastlagt. LM Glasfiber i Lunderskov har beregnet at der til produktion af karosseridelene til 3000 biler pr. år skal regnes med ca. 10 mill. kr. pr. år i formudgifter. Øvrigt produktionsudstyr og værktøj skal udvikles samtidigt med udviklingen af produktionsmodellerne. Vi vil i størst muligt omfang involvere underleverandørerne i samlefabrikken efter de nyeste principper om lean bilproduktion, således som det f.eks. er sket i forbindelse med produktionen af den nye Smart bil hvor flere forskellige underleverandører arbejder direkte ved samlebåndene.

18 MANAGEMENT OG ORGANISATION Nuværende ledelse og organisation fremgår af virksomhedsbeskrivelsen. Den organisation der skal fungere under udviklingen af produktionsmodellerne vil i grove træk komme til at se således ud. Bestyrelse Teknisk koordinator Direktør Administrativ koordinator Håndværkere Udviklingsingeniører Administration og regnskab Marketing Organisationen for produktionsfasen fastlægges senere SAMARBEJSPARTNERE TORIA aps har i det hidtidige udviklingsforløb arbejdet sammen med en række aktører, og det er TORIA auto A/S hensigt at fortsætte og udbygge dette samarbejde. Dette gælder således: Ingeniørhøjskolerne i Sønderborg og Århus m.fl. Universitet i Ålborg og Danmarks Tekniske Universitet Miljøstyrelsen, Energistyrelsen, Erhvervsfremmestyrelsen og Færdselsstyrelsen Forsøgsstation Risø Dansk Teknologisk Institut LM Glasfiber A/S i Lunderskov og andre mulige fremtidige underleverandører AMU center Djursland Herrudover samarbejdes med Dansk Solhybridbil Forening (DASOFO) der er en støtteforening for projektet med ca. 50 medlemmer. Til orientering vedlægges kopi af netværksliste som bilag 5 og oversigt over sponsorer som bilag 3.

19 PATENTER OG RETTIGHEDER TORIA auto A/S har overtaget samtlige immaterialrettigheder i forbindelse med apportindskuddet. Konceptet for Solhybridbilen kan ikke gøres til genstand for patentering, men projektet indeholder mange detaljer, som er patenterbare. På grund af de store udgifter forbundet med patentering, har TORIA aps ikke haft økonomiske muligheder for at anmelde mere end én enkelt detalje til patentering. Det er imidlertid en del af TORIA auto A/S strategi, at der - før den endelige model skal markedsføres - skal foretages patentanmeldelser af de detaljer, der formodes at kunne lede til et stærkt patent. MULIGHEDER OG RISICI Etablering og udvikling af TORIA auto A/S indebærer mange muligheder for såvel høje økonomiske afkast for investorer som fordele for hele samfundet, uddannelsessystemet og underleverandører. Der er tillige muligheder for eksport af såvel hele biler som dele til licensproduktion. Produktet er et nicheprodukt som større bilfabrikker næppe vil interessere sig for i mange år. I kraft af platformsteknologien med nye materialer og elektronik og produktionsmetoder er der store muligheder for spin-off til beslægtede industrier. Der er naturligvis en risiko for at bilerne ikke vil kunne konkurrere med lignende biler, der laves i lande med lavere omkostninger og at investeringen dermed vil være forbundet med risiko. For tiden findes der dog ikke et lignende produkt, men det kommer måske. Vi må så håbe på, at vi kan lave et produkt, der har samme høje kvalitetsmæssige niveau som mange af vore øvrige industriprodukter og til en konkurrencedygtig pris. AFSLUTNING De har nu læst om et højteknologisk projekt som indebærer store muligheder for et højt afkast og også visse risici, en ikke sjælden kombination.hvis De er interesseret i flere oplysninger kan vi udlåne en promotional film, ligesom vi kan arrangere demonstration af prototypen her i Ebeltoft. på bestyrelsens vegne og med venlig hilsen Ebeltoft juli 1999 Børge Christensen, formand for bestyrelsen i TORIA auto A/S

20

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk FORRETNINGSPLAN FOR Nordlys.dk 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller Indsatsområde: Solceller Tidsplan PSO omkostninger Projektorganisation: Teknologisk Institut sep. 2001 til sep. 2003 4.4 mio. kr. PSO

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

El-Mobility i Grønland

El-Mobility i Grønland El-Mobility i Grønland Nukissiorfiit Grønlands energiforsyning Jens H. Nielsen Udviklingskonsulent 1 Hvorfor er vi med? Vandkraft Lille vejnet Energi og miljørigtigt transport Teste teknologien under arktiske

Læs mere

Ape COMMERCIAL VEHICLES

Ape COMMERCIAL VEHICLES Ape COMMERCIAL VEHICLES VERDENS MEST ALSIDIGE REKLAME/ KOMMERCIELLE KØRETØJ GENNEM DE SENESTE 6 ÅRTIER. MED ALLE SLAGS GODS, HAR DENS TRE HJUL KØRT PÅ VERDENS VEJE SIDEN SLUTNINGEN AF 2. VERDENS KRIG.

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen.

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen. Hoegaarden A/S er en virksomhed i sund økonomisk udvikling. Virksomheden fremstiller lette og vedligeholdelsesfrie produkter i glasfiber. Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Ejendomsselskabet Volden 2 ApS. Orienteringsmøde & Forberedelse af Stiftende generalforsamling

Ejendomsselskabet Volden 2 ApS. Orienteringsmøde & Forberedelse af Stiftende generalforsamling Ejendomsselskabet Volden 2 ApS Orienteringsmøde & Forberedelse af Stiftende generalforsamling historik Historisk bygning for Skelhøje by, som bør bevares. En flot placering. Vi ønsker ikke en moderne bolig

Læs mere

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 IC 4 Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 Hvad er IC4? Et 4-vogns 200 km/h diesel togsæt, Ordret hos Ansaldo Breda i år 2000 Til levering og indsættelse frem mod 2006 Sort tekst: Fakta Blå

Læs mere

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut Prøv1elbil Prøv1elbil 1.0 Demonstration med 13 elbiler Otte familier tester en C1 ombygget elbil i 3 måneder. Kun 5 ud af 12 testforløb

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé FORRETNINGSPLAN FOR Ungdomscafé 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler.

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Abstract: I dette projekt har vi undersøgt effekten af to forskellige former for lempelser i registreringsafgiften for personbiler: a)

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S

Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S Case nr. 12: Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S CASE: ROKI A/S: Økonomistyring finansiering. ROKI (ROld og KIng) fremstiller styresystemer til industrielt brug. Produkterne har en kort levetid, men

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Tillykke med et imponerende stykke arbejde. Jeg har ikke haft lejlighed til at se grundigt på hele modellen, men har et par kommentarer vedrørende:

Tillykke med et imponerende stykke arbejde. Jeg har ikke haft lejlighed til at se grundigt på hele modellen, men har et par kommentarer vedrørende: Kommentarer til Energistyrelsens Alternative Drivmiddel model version 3.0 Hellerup den 10. november 2014 Tillykke med et imponerende stykke arbejde. Jeg har ikke haft lejlighed til at se grundigt på hele

Læs mere

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer v/ Kathrine Fjendbo Jørgensen 10.10.2012 Center for Grøn Transport Videns- og kompetencecenter Reduktion af vejtransportens CO2-udledning Synergi mellem

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Bilag 8c til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg 7. februar 2012 Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Hvad Bilag 8c til Dagsorden er til møde en i Klima- og Energipolitisk

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator Et minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det koster fra 150.000 kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie. Maj 2007 I forbindelse med investering

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

EnergyFlexHouse - Baggrund

EnergyFlexHouse - Baggrund EnergyFlexHouse - Baggrund Skærpede krav om lavere energiforbrug medfører større krav til komponenternes funktion og indbyrdes samspil Øgede krav til indeklima og komfort Øgede krav til arkitektur, design

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 79295600 Telefax 72293030 www.kpmg.dk 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer Kollektiv Trafik Konference Naturgasbusser Lidt praktik og erfaringer 06. 07. oktober 2014 Arriva Bus Arriva Tog Arriva Havnebus UC Plus Ejet af DB Bahn - Bus Største busoperatør i DK ca. 50% markedsandel

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S Bent Larsen Hyundai Bil Import A/S Road Map 2 1998-2000 2000-2004 2005-2008 2009-2011 Jan 2013 start of Mass Production Hyundai begins to develop FCEV technology 1 st generation FCEV s: SM Santa Fe 350

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER 2014 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 30. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser et overskud og analysen

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Esben Pedersen Sales & Marketing Director

Esben Pedersen Sales & Marketing Director 1 Esben Pedersen Sales & Marketing Director European Tesla Roadster Maj 2009 LIGHTNINGCAR\Mgmt Presentations\GS Prepared Managment Presentation fortesla\tesla_management_presentation_v41_-_printout_adjusted.ppt

Læs mere

IT Intergroup A/S. Årsrapport for 2004. --------------------------------------- CVR nr. 25 53 66 06. Vedtaget på ordinær generalforsamling den

IT Intergroup A/S. Årsrapport for 2004. --------------------------------------- CVR nr. 25 53 66 06. Vedtaget på ordinær generalforsamling den Revisionsfirmaet Henning Overgaard ApS Statsautoriseret revisor IT Intergroup A/S Årsrapport for 2004 --------------------------------------- CVR nr. 25 53 66 06 Vedtaget på ordinær generalforsamling den

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere