FORRETNINGSPLAN FOR:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSPLAN FOR:"

Transkript

1 FORRETNINGSPLAN FOR: Toria Auto A/S Erhvervsparken Ebeltoft Tlf Fax Hjemmeside: home5.inet.tele.dk/toria Denne forretningsplan vedrører udvikling, produktion og markedsføring af en ny type hybridbil der modtager en stor del af sin drivenergi fra solceller. Der er behov for 97 mill. kr. i kapital hvoraf 42 mill. kr. søges skaffet ved aktietegning og resten ved lån. 3 reviderede udgave af 6 juli 1999 Af Børge Christensen m.fl. Tlf

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE EXECUTIVE SUMMARY 3 IDEGRUNDLAG 4 VIRKSOMHEDEN 5 PRODUKTET 6 MARKEDSANALYSE 8 Situationsbeskrivelse Markedsoplysninger Konkurrerende produkter MARKEDSFØRING 10 Prisfastsættelse/driftsudgifter Markedsvurdering Markedsstrategi Markedsføringsplan 11 TIDS- og AKTIVITETSPLAN 12 BEMANDINGSPLAN 13 DRIFTSPROGNOSE 14 BALANCEPROGNOSE 15 REGNSKABSTAL FOR DRIFTS - OG BALANCEPROGNOSE 16 FACILITETER OG UDSTYR 17 MANAGEMENT OG ORGANISATION 18 SAMARBEJDSPARTNERE 18 PATENTER OG RETTIGHEDER 19 MULIGHEDER OG RISICI 19 AFSLUTNING 19 BILAG: 1. Vedtægter for TORIA auto A/S 2. Åbningsbalance for TORIA auto A/S 3. Oversigt over sponsorer 4. Personerne omkring TORIA auto A/S 5. Netværksoversigt 6. Oversigt over gennemførte projekter ved Ingeniørhøjskoler og Universiteter 7. Kopi af Europæiske Solpris diplom 8. Brochure

3 EXECUTIVE SUMMARY Denne forretningsplan vedrører udvikling, produktion og markedsføring af en helt ny type bil udviklet i Danmark fra 1996 til 1998 med støtte fra 4 offentlige styrelser, ingeniørhøjskoler og universiteter og mange frivillige. Projektet er i medierne kendt som solhybridbilen eller CONNECTOR 2001og er belønnet med såvel den danske som den europæiske solpris i Biler med almindelige forbrændingsmotorer har medført større og større miljøproblemer. Specielt i byområder er problemerne blevet alvorlige, og der har derfor i de senere år været en stigende interesse for miljøvenlige biler og mange lovgivningsinitiativer søger at fremme introduktion af mindre forurenende køretøjer. Solhybridbilen er en personbil der prioriterer miljøvenlighed, personsikkerhed og personkomfort lige så højt som bilens ydelser. En stor del af sin drivenergi modtager den direkte fra solen via solceller. Den er forsynet med såvel en elektromotor som med en lille forbrændingsmotor til kørsel, når man ønsker højere hastighed og længere rækkevidde end batterierne kan give. Solhybridbilen er en hybridbil konstrueret af plastmaterialer og derfor lettere end nutidens biler. Dens lavere vægt, mindre luftmodstand og lavere rullemodstand gør det muligt under danske solforhold at køre km pr. år, alene på solenergi fra solceller monteret direkte på bilen. Prototypen er en 6 personers personbil hvor der er lagt stor vægt på sikkerhed og komfort. En stor del af året kan de fleste ture i byområderne køres forureningsfrit alene på solenergi. Uden for byområderne benyttes en planteoliemotor, som kan bringe bilen op på 120 km/t. Markedspotentialet for solhybridbilen er lige så unikt som bilen selv og anses for at udgøre mindst biler pr. år fra 2003, og vil være stigende i kraft af den stigende interesse for beskyttelse af miljøet. Driftsudgifterne for solhybridbilen vil være betydeligt lavere end for tilsvarende almindelige biler og elbiler. Prototypen af solhybridbilen er udviklet af TORIA aps, der, som et såkaldt apportindskud, har indskudt projektet med rettigheder samt relevant udstyr, maskiner, inventar og kontant kassebeholdning i TORIA auto A/S mod til gengæld at modtage aktier. TORIA auto A/S vil - med udgangspunkt i den udviklede platformsteknologi - etablere en dansk bilfabrik som på sigt vil lede til fortjeneste for investorer og beskæftigelse og udvikling for lokalsamfundet og underleverandører over hele landet. For den første 10 års periode agter vi at arbejde os op til en produktion på ca biler pr. år som skal afsættes i Europa og til andre udvalgte målgrupper i de mere solrige egne af verden. Firmaet søger 97 mill. kr. i kapital til produktionsmodning af prototypen, til etablering af produktionsfaciliteter og -udstyr og til markedsføring. Halvdelen af den søgte kapital eller mere påregnes skaffet ved nytegning af aktier og resten ved lån. Investeringen påregnes at nå break-even omkring 2006 og egenkapitalen vil over den tiårige prognoseperiode være vokset til ca. 295 mill. Kr. IDEGRUNDLAG

4 Menneskets behov for transport er fokuseret omkring bilen. Få andre opfindelser har haft så stor indflydelse på vor tekniske og kulturelle udvikling. Behovet for biler er stort og stigende og hvis alle jordens næsten 6 milliarder mennesker skal køre i bil så vil forureningen stige drastisk og derved påvirke klimaet i uheldig retning. Forureningen med COx, SOx, NOx og CH4 er i mange byer steget til langt over de acceptable værdier, og i de fleste industrialiserede lande udtrykkes klare krav om en mere miljøvenlig transport. Hvis vi skal gøre noget alvorligt ved bilernes forurening, må vi gå over til at drive bilerne på basis af vedvarende energikilder såsom vind, sol eller biobrændsler. Af disse kilder er energien fra solceller en af de mest attraktive, fordi disse kan monteres direkte på bilerne, hvorved man undgår de tab, der ellers forekommer ved at overføre energi fra et sted til et andet. I U.S.A. har flere stater vedtaget en lovgivning, der kræver at mindst 10% af de producerede biler fra år 2003 skal være Zero Emission Vehicles (ZEV). I en række europæiske og asiatiske lande forberedes tilsvarende lovgivninger. Parallelt med tilpasningen af lovgivningen til samfundets krav, arbejdes der med udvikling af nye biltyper der kan leve op til de nye krav. Således har markedet allerede set et antal mere eller mindre eksperimentelle elektriske biler. Fælles for dem er den begrænsede rækkevidde, den kompakte konstruktion og den deraf følgende mangel på sikkerhed og komfort. De p.t. kendte elektriske biler har karakter af bybiler, som dårligt egner sig til kørsel uden for byområderne, og salget af disse har da også hidtil været skuffende lavt. Alternativet er de såkaldte hybridbiler, d.v.s. biler der drives af mere end een type motor. De mest almindelige former for hybridbiler kombinerer elmotoren med en forbrændingsmotor og det mest fremskredne projekt på dette område er den japanske Toyota Prius, der dog endnu kun sælges i Japan. Også fra bilfabrikanterne i Europa og i U.S.A er der hybridbiler på vej. Udviklingen har i væsentlig grad været domineret af bilfabrikanterne og de har i materialevalg og fremstillingsmetoder holdt sig forholdsvis tæt til bilindustriens traditioner. Dette er ikke nødvendigvis vejen frem og de traditionelle bilfabrikker er ikke nødvendigvis de logiske fabrikanter af morgendagens bil. I USA tales og skrives der om en såkaldt hypercar, dvs en bil der er meget lettere og mere økonomisk end de eksisterende biler, en bil bygget i nye materialer (aluminium og fiberkompositter) og med ny produktionsteknologi. Denne nye hypercar 1) er radikalt forskellig fra nuværende biler og produktionsteknologien repræsenterer et markant brud med dagens robotiserede produktionslinier til stålbiler. Selvom de store automobilfabrikker godt kan se mulighederne i de nye materialer og kombinationer, er de i praksis ikke særligt interesserede i at afskrive deres store investeringer i den nuværende produktionsteknologi og værktøjer over en for kort periode, og derfor gør de kun halvhjertede forsøg på at udnytte de nye muligheder. Netop de nye produktionsteknikker tillader nye fabrikanter at gå ind i markedet med en beskeden investering. Man kan næsten sammenligne den forestående revolution indenfor bilfabrikation med det, der foregik indenfor computerverdenen i 80 erne, hvor nogle unge entusiaster startede en decentral PC revolution under udnyttelse af nye muligheder. 1) Vehicle Design Strategies to Meet and Exceed PNGV Goals, Timothy C. Moore and Amory B. Lovins, The Hypercar Center, Rocky Mountain Institute, aug 95 TORIA auto A/S overtager alle rettighederne til solhybridbilen som har gode muligheder

5 for at blive et af fremtidens køretøjer, fordi den udnytter solens kraft direkte fra solceller monteret på bilen og fordi den er bygget af nye materialer og optimeret for lavt energiforbrug. Solhybridbilen dækker det basale behov for transport på en ny og unik måde for forbrugere i såvel de solrige egne som i de mere tempererede egne og de fleste korte ture i byområderne vil i størstedelen af året kunne køres forureningsfrit på den indhøstede solenergi. Det er på disse ture den konventionelle bil forurener mest, fordi den sjældent når at blive varm. Solhybridbilen repræsenterer bl. a. nytænkning på følgende områder: nye letvægtsmaterialer i form af fiberarmerede termoplaster, et område hvor vi (bl.a. Risø og LM Glasfiber A/S) i Danmark er blandt verdens førende takket være MUP 1 og 2 (materialeudviklingsprogram støttet af staten) aerodynamisk design og lav rullemodstand anvendelse af solceller til drift af køretøjer til hverdagsbrug hybriddrift med såvel elmotor som forbrændingsmotor elektronik til monitering og udligning af batteriforskelle særlig sikkerhedsudformning af karosseriet instrumentering med Head Up Display (HUD) og PC Den anvendte platformsteknologi vil kunne give spin-off til andre industrielle områder. Det er denne enestående viden, innovation og forbindelser i netværk til læreanstalter, myndigheder og virksomheder, som danner idegrundlaget for TORIA auto A/S. VIRKSOMHEDEN TORIA aps har i løbet af de sidste tre år udviklet prototypen på en ny type hybridbil, der drives af energi dels fra solen via solceller og dels fra plante- eller dieselolie. Udviklingen har i bogførte udgifter kostet ca. 2,5 mill. kr., og har været støttet af fire offentlige styrelser, flere fonde, virksomheder og uddannelsesinstitutioner samt af mange frivillige og eksperter, der har sponsoreret assistance af mindst lige så stor værdi.der er desuden stiftet en støtteforening, Dansk Solhybridbil Forening (DASOFO) med ca. 50 personer og virksomheder fra hele landet. Bygningen af prototypen har været styret af en følgegruppe (DASOGRU) hvori de forskellige styrelser, Risø, Dansk Teknologisk Institut m. fl. har været repræsenteret. For at varetage den egentlige produktionsmodning, produktion og markedsføring er TORIA auto A/S stiftet pr. 1 jan 99 ved at TORIA aps har foretaget et apportindskud af projekt Solhybridbilen med rettigheder, værktøj, maskiner, inventar, kontormaskiner og kontant kassebeholdning og til gengæld herfor har modtaget aktier for 1,426,300 mio. kr. Virksomheden er hjemmehørende i Ebeltoft. Vedtægterne for selskabet er vedlagt som bilag 1 og selskabets åbningsbalance som bilag 2. Anparterne i TORIA aps ejes af Børge Christensen og Alastair M.H. Persson. TORIA auto A/S ledes p.t. af følgende personer:

6 Alastair M.H. Persson, Direktør og Teknisk koordinator Hans Bragesgade Århus C. Tlf Lars C.K. Nielsen, Administrativ koordinator (deltid) Vindumvej Bjerringbro Tlf Børge Christensen, Formand for Bestyrelsen Hortensiavej Ebeltoft Tlf Økonomisk vejledning: Ole Jørgensen, Statsautoriseret Revisor Øster Alle Ebeltoft Tlf Juridisk vejledning: Advokat Michael Sesler Adelgade Ebeltoft Tlf I bestyrelsen indgår p.t. endvidere Civing. Sven E. Knudsen, Frederikssund og Birgit Møller, Ebeltoft VIRKSOMHEDENS STRATEGI: TORIA auto A/S vil - med udgangspunkt i den udviklede platformsteknologi for solhybridbilen - etablere en dansk bilfabrik, som på sigt kan lede til fortjeneste for investorer og beskæftigelse og udvikling for lokalsamfundet og underleverandører over hele landet. Det er vort mål at tilbyde miljørigtige, sikre, økonomiske og komfortable solhybridbiler af høj kvalitet til det globale nichemarked, som vi mener er under udvikling. PRODUKTET Solhybridbilen er en personbil, der prioriterer miljøvenlighed, personsikkerhed og personkomfort lige så højt som bilens ydelser, og den modtager den overvejende del af sin drivenergi direkte fra solen via solceller. Den er forsynet med såvel en elmotor som en lille dieselmotor til kørsel, når man ønsker længere rækkevidde end batterierne kan give og ved højere hastigheder på motorveje. Prototypen CONNECTOR 2001 er en solhybridbil konstrueret af plastmaterialer og derfor lettere end nutidens biler. Dens lavere vægt, mindre luftmodstand og lavere rullemodstand gør det muligt at køre km pr. år, alene på solenergi. Prototypen er en 6 personers bil med samme mål som en stor personbil og den anses for at være mere sikker og komfortabel end en ordinær personbil. En stor del af året kan de fleste kortere ture i byområderne køres forureningsfrit alene på solenergi. Uden for byområderne benyttes en planteoliemotor, som kan bringe bilen op på 120 km/t. Prototypen er bygget og afprøvet i årene og skal i løbet af 99 gennemgå yderligere modifikationer og afprøvninger. I 99 og 00 skal de endelige modeller af solhybridbilen fastlægges på baggrund af et critical design review af prototypen og støttet af en detaljeret markedsundersøgelse.

7 Det forventes at grundkonceptet med en meget let og sikker fiberkompositbund i glasfiberarmeret termoplast bibeholdes. Følgende foreløbige specifikationer antages for den første produktionsmodel (forbehold for ændringer): * Konfiguration: Aerodynamisk designet 4 hjulet stationcar med glat bund, forhjulstræk, 4-5 personers, stort bagagerum, elmotor og forbrændingsmotor, ca. 6 m 2 solceller, automatgear, luftaffjedring. * Mål og vægt: Bredde 1,8 m, længde 4,7 m, højde 1,4 m, frihøjde 0,3 m. Egenvægt ca. 700 kg. (incl. batterier). * Karosseri: Sandwichbund, forklap, bagklap og døre i glasfiberarmeret termoplast, tag i glas. Forklappen er hængslet fortil og kan svinges fremover og give let adgang til motorer, elektronik, styretøj og bremser. * Motorer: 3 faset vekselstrømsmotor, ca. 30 kw, væskekølet forbrændingsmotor, ca. 30 kw * Batterier: Vedligeholdelsesfrie litium batterier, 5 kwt, særligt batteriudligningsudstyr, opladning fra solceller og/eller fra 230 V net, option for opladning fra solceller til 230 V net. * Ydelser: Accelleration kmt under 15 sek., topfart 160 km/t, økonomi km/l (planteolie) Elforbrug under 100 Wt/km, rækkevidde på batterier alene ca. 30 km. * Instrumentering m.v.: Head Up Display(HUD) og integreret PC, der også bruges til navigation, radio, CD spiller, alarm, black box funktion m.v * Sikkerhed: Bilen er noget højere end normale biler, og ved frontale sammenstød glider motorer og transmission ned under karossens skrå forende. Ved påkørsel bagfra glider modparten ind under den skrå bagende. Kraftige sidevanger beskytter ved påkørsler fra siden. Bilens størrelse er dikteret af behovet for solceller, sikkerhed og komfort. Det er opfattelsen, at en stor bil med god frihøjde som Solhybridbilen giver væsentlig bedre sikkerhed og komfort for fører og passagerer end små, lave biler. I en tid hvor menneskene bliver højere og højere, synes det ikke logisk at lade bilerne blive mindre og mindre.

8 MARKEDSANALYSE 1. Situationsbeskrivelse 1.1 Miljøproblemer/lovgivning Overalt hvor bilen er taget i brug har den medført større eller mindre miljøproblemer. Specielt i byområder er problemerne blevet større og større, og der har derfor i de senere år været en stigende interesse for miljøvenlige biler, herunder el- og hybridbiler. To forhold nødvendiggør nytænkning. For det første er luftforureningen stigende, trods mange bestræbelser på at formindske bidraget fra bilsektoren. Med en forventet fordobling af verdens bilpark de næste år vil forureningen fortsætte med at stige. For det andet vil verdens olieforråd slippe op i løbet af det næste århundrede. Omkring år 2040 vil såvel de kendte som de endnu ikke opdagede oliekilder være tømte. Længe forinden vil benzinpriserne være steget til astronomiske højder. De frie markedsmekanismer vil først på et for sent tidspunkt tilskynde til udvikling og køb af alternativer til den kendte forbrændingsmotor. Men lovgivningsmagten må nødvendigvis i tide gribe ind på en eller anden måde og fremme udviklingen af alternativer. Dette er således allerede sket i Japan og USA. 1.2 Elbiler som alternativ Problemet med elbiler som alternativ er, at rækkevidden er begrænset, at batterierne er tunge og dyre og at disse holder for kort tid til at være attraktive for forbrugerne. Og de skal oplades med strøm, der normalt er genereret på et elværk, som så forurener. 2. Markedsoplysninger 2.1 Produktdefinition Solhybridbilen er en personbil der prioriterer miljøvenlighed, sikkerhed og personkomfort ligeså højt som bilens ydelser, og den modtager den overvejende del af sin drivenergi direkte fra solen via solceller. Den er tillige forsynet med batterier og en lille dieselmotor til kørsel, når man ønsker længere rækkevidde end batterierne kan give og ved højere hastigheder på motorveje. Produktet tænkes modulært opbygget, og vil kunne leveres i forskellige konfigurationer. Produktets levetid er beregnet til mindst 20 år, da det er fremstillet af rustfrie og iøvrigt genbrugelige materialer. Produktet vil være velegnet til licensfabrikation i lande fjernt fra Danmark. Solhybridbilen må karakteriseres som et nødvendighedsprodukt, der opfylder menneskets basale behov for transport. Produktet udvikles for at modvirke den stigende forurening og for at højne sikkerheden og komforten. Afsætningsmulighederne som et typisk nicheprodukt må betegnes som særdeles gode og prisfastsættelsen vil næppe være særligt afgørende for afsætningen. 2.2 Substitutionsmuligheder Principielt er alle andre personbiler et alternativ til solhybridbilen, men de reelle substitutionsmuligheder eksisterer ikke, idet produktet er unikt. Den rent elektriske bil vil i de næste 10 år være handicappet af for ringe rækkevidde, for dårlig acelleration og for lav tophastighed.

9 2.3 Købemotiver Årsagerne til køb af solhybridbilen kan være: - ønske om lavere driftsudgifter og omlægning af livsstil - ønske om at bidrage til at formindske forureningen - ønske om mere sikker og komfortabel transport - ønske om at signalere en miljøvenlig (grøn) profil 2.4 Komplementeringsmuligheder Der vil være udtalte muligheder for salg af forskellig slags tilbehør til solhybridbilen, ligesom licensrettigheder vil kunne sælges globalt. Hertil vil betydelige deleleverancer til licenstagere være at forvente. 2.5 Målgruppebeskrivelse Målgruppen er personer over hele jorden som har de under 2.3 beskrevne motiver. Højst prioriterede målgruppe vil være personer i den højere middelklasse, som lever under solrige forhold. 2.6 Markedsstørrelse Internationale kilder anslår markedet for elbiler i år 2003 i USA til at være stk./år og verdensmarkedet til 1.5 millioner stk./år. Markedet påvirkes af afgiftspolitikken, og lovgivningen forventes at favorisere biler med mindre forurening, hvorfor markedet således vil være stigende. Der er i hele verden en voksende politisk tendens til mere miljørigtige beslutninger, og vi mener ikke det er urealistisk at forvente, at solhybridbilen skulle kunne opnå en beskeden del af dette marked i år 2003, fordi den tilbyder mere end elbiler. 3. Konkurrerende produkter Solhybridbilen repræsenterer en unik kombination af materialer og komponenter der p.t. er uden konkurrence. Dette er klarlagt gennem omfattende litteraturundersøgelser de sidste tre år. På internettet findes forskellige interessegrupper omkring elbiler og hybridbiler. Heller ikke her findes der et lignende produkt. Alle de store bilfabrikker i Japan, USA og Europa har i beskedent omfang interesseret sig for elbiler. Hovedparten af indsatsen er gået på at konvertere eksisterende modeller til eldrift og kun i enkelte tilfælde er der blevet udviklet elbiler fra grunden og de er ikke blevet masseproduceret. 4. Konklusion forbrugerne og miljøet har brug for en mere økonomisk og effektiv bil der forurener mindre og er billigere i drift - lovgivning er på vej - eksisterende elbiler kan ikke honorere forbrugernes krav - der er et niechemarked for mere miljøvenlige biler under udvikling - solhybridbilen er p.t. uden konkurrence 5. Videre arbejde Der er igangsat markedsanalyse som elevarbejde ved Købmandskolen i Århus i 1999.

10 MARKEDSFØRING 1. Prisfastsættelse/driftsudgifter 1.1 Prisfastsættelse Det er naturligvis behæftet med nogen usikkerhed at skønne produktions- og salgspris, idet projektet befinder sig i udviklingsfasen. Under forudsætning af en årlig produktion på 5000 biler og med en forventet solcelle- og batteripris på ca kr./bil antages det konservativt at solhybridbilen kan produceres for ca kr. inklusive et rimeligt dækningsbidrag. Indledende salgspriser er fastsat til kr med en nedsættelse til kr ved 3000 stk. pr. år. De endelige salgspriser skal fastsættes senere. I Danmark spiller registreringsafgiften en stor rolle. Vi har begrundede forhåbninger om at kunne påvirke politikerne således at bilen fritages for afgifter i hvert fald i en indledende 10 års periode. 1.2 Driftsudgifter Såfrem man antager et dagligt kørselsbehov på under 20 km, hvad de fleste i Danmark faktisk har, vil dette behov energimæssigt normalt kunne dækkes af de indbyggede solceller i perioden fra april til september, og udenfor denne periode vil en del kunne dækkes. De direkte driftsudgifter vil derfor i halvdelen af året være tæt på 0 og i den anden halvdel være lavere end for en almindelig bil, bl.a. fordi karosseriet er bygget af korrosionsfrie materialer. Selvom man lejlighedsvis må ty til brug af dieselmotoren, vil de samlede driftsudgifter til solhybridbilen blive langt lavere end for en almindelig bil. 2. Markedsvurdering Under hensyn til markedets størrelse ifølge pkt. 2.6 og målgruppebeskrivelsen antages det for realistisk at markedpotentialet udgør mindst biler pr. år fra 2003, og at firmaet kan afsætte en indledende produktion på få hundrede biler pr. år. begyndende år 2003 og stigende til biler pr. år fra 2007.Se markedsføringsplanen side Markedsstrategi De første ca. 100 biler skal sælges til udvalgte kunder i Danmark. Disse kunder skal behandles som VIP kunder og udvælges således, at de repræsenterer et dækkende udsnit af fremtidige brugere. Senere skal bilerne sælges i Tyskland, Holland og andre europæiske lande. Såfremt der er basis herfor, skal der etableres licensfabrikation i lande med købedygtigt publikum, megen sol og langt fra Danmark. Forhandling skal i Danmark ske direkte fra fabrikken, ligesom servicering med servicevogne skal ske direkte herfra. Markedsføring skal ske ved annoncering, deltagelse i udstillinger og internet reklame til målgruppen. Der skal udarbejdes brochuremateriale, arrangeres demonstrationer og laves videoreklamefilm. Markedet skal jævnligt undersøges og resultaterne indlægges i en markedsdatabase.

11 MARKEDSFØRINGSPLAN for TORIA auto A/S JAN Danmark Tyskland Holland Andre lande Total Salgspris u. moms USA-licenspr. x Australien-licenspr. x Markedsstrategi: 1. At afsætte så mange biler som muligt af den første serie i DK og at betragte og behandle disse kunder som VIP. 2. At afsætte 50 biler i Tyskland fra år At etablere licensproduktion i USA og Australien fra år 2005 og 2006 eller tidligere. 11

12 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN for Toria auto A/S juni afklare finansiering, modellere prototype 2 xxxx ansætte og formere udviklingsteam xxx udvikle og produktionsmodne valgte type xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx organisere og forhandle underleverandøraftaler xxxxx x etablere faciliteter og produktionsudstyr xxxx x ansætte og formere produktionsteam xxxx x producere: 100stk 200stk 400stk 1600stk 3000stk 4000stk 5000stk markedsføring xxxxxx x serviceorganisation xxxx x administration x x ledelse x x Milestones for 3 års produktmodningsfase: År 0: Projektet starter År 0,5: Organisation på plads, udviklingsteam formeret, værktøj og EDB indkøbt, grundlæggende design og konfiguration færdig År 1 : Detaljeret design klar, modulleverandører valgt, konstruktionen er defineret og beregnet, visse delkomponenter færdige År 1,5: Undervogn med subchassier færdig, øvrige komponenter under fremstilling, test specifikationer færdige År 2: Prototype 2 er klar og under afprøvning, komponentspecifikationer og samleinstruktioner færdige År 2,5: 5 biler klar, crash tests og typegodkendelse forberedt År 3: Crash tests afsluttet, modifikationer foretaget, typegodkendelse på vej, faciliteter, udstyr og personel klar til produktion 12

13 BEMANDINGSPLAN - TORIA auto A/S- jan etablere a/s og afklare 1 finansieringsgrundlag ansætte og organisere udviklingsteam 1 udvikle og produktionsmodne valgte type organisere og forhandle med underleverandører etablere faciliteter og produktionsudstyr ansætte og organisere produktionsteam producere markedsføring serviceorganisation administration ledelse total

14 Driftsprognose Den for det nye selskab, TORIA auto A/S, udarbejdede driftsprognose er baseret på den ovenfor nævnte aktivitetsplan. Driftsprognoserne er baseret på et forløb, hvorefter der i perioden foretages en egentlig produkt-modning og at egentlig produktion og afsætning sker fra år 2003 og fremefter. I årene indgår der herefter primært omkostninger vedrørende personale og udvikling samt, i mindre omfang, diverse kapacitetsomkostninger, alt med henblik på at produktionsmodne Solhybrid-bilen og tilpasse organisationen til den kommende produktion og afsætning. For årene udgør det prognosticerede driftsunderskud således ca 70 mio kr, mens der for 2005 regnes med et driftsunderskud på ca. 3 mio kr. Positive driftsresultater forventes herefter at kunne opnås fra 2006 og det akkumulerede driftsoverskud for prognoseperioden udgør herefter 287 mio kr. Driftsprognose 1000 kr år Udviklingsomkostninger Resultat før afskrivninger Årets resultat Omsætning Rettede udgave af 6 juli 99-erstatter tidligere udgaver

15 Balanceprognose I forbindelse med investeringer i udviklingsarbejde, materiel- og produktionsfaciliteter samt med almindeligt forekommende kreditbetingelser vedrørende køb og salg udviser prognosen et kapitalbehov på ca.97 mio kr. I takt med opnåelse af positive driftsresultater fra år 2006 og fremefter, udviser prognoserne overskudslikviditet. Da break-even opnås omkring år 2006, stilles der indtil da krav om, at en væsentlig del af finansieringen sker som egenkapital-finansiering. Sammenhængen imellem årets resultat, bruttoinvesteringer samt kapitalbehov er vist grafisk nedenfor. Balanceprognose kr år Kapitalbehov Årets resultat Bruttoinvesteringer Rettede udgave af 6 juli-erstatter tidligere udgaver

16 Toria Auto A/S: driftsprognose, i hele tkr Omsætning Materialer og direkte løn i alt Udviklingsomkostninger Markedsføring Personaleudgifter Kapacitetsomkostninger Faste omkostninger i øvrigt Ekstern assistance Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter og skatter Rente af finanseringsbehov Resultat før skatter Beregnede selskabsskatter Årets resultat Toria Auto A/S: balanceprognose i hele tkr Aktiver: Anlægsaktiver: Immaterielle anlægsaktiver Teknisk materiel og installationer Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Varelagre Debitorer Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver: Egenkapital: Egenkapital, primo Årets resultat Egenkapital i alt, excl nytegnet selskabskapital Hensættelser Gæld: Beregnet skyldig moms Beregnet skyldig selskabsskat Leverandørgæld Resterende finansieringsbehov (fremmed/egenkapita Gæld i alt Passiver i alt Rettede udgave af 6 juli 99 -erstatter tidligere udgaver

17 17 FACILITETER OG UDSTYR BELIGGENHED Udviklingen og produktionsmodningen af produktionsmodellerne tænkes at skulle finde sted der hvor selskabet kan få tilbudt de bedste betingelser.der er behov for ca. 500 m2 hal og ca. 100 m2 kontorer. Fabrikken med udviklingsafdeling tænkes fra 1. Jan og fremover placeret på Flyvestation Tirstrup, hvor der efter nedlæggelsen som militær flyvestation i 97 findes et stort antal bygninger. Her er således hangarer velegnede til samlefabrik og andre bygninger (f.eks. shelters) velegnede til at huse underleverandører. Ligeledes findes der gode arealer til prøvebaner. Tirstrup ligger centralt midt i landet og kan hente arbejdskraft fra det meste af Djursland. Såvel lokalkommunerne som Forsvarsministeriet forventes at stille sig velvillige i sagen(der findes et fortilfælde der ligner i forbindelse med FLS Aerospace etablering på Flyvestation Karup, da den blev reduceret). LM Glasfiber i Lunderskov har beregnet at det nødvendige areal til produktion af alle karosseridelene er ca m 2 + kontorer. Samlefabrikken menes at dækkes af ca. 7000m 2 + kontorer. Der skal føres forhandlinger med ovennævnte myndigheder medens produktionsmodellerne udvikles. Der påregnes visse investeringer i ændringer af bygninger, som forventes lejet på langtidslejemål. PRODUKTIONSUDSTYR Produktionsudstyr såsom forme og jigs skal udvikles i samarbejde med underleverandører, når den endelige produktionsmodel er fastlagt. LM Glasfiber i Lunderskov har beregnet at der til produktion af karosseridelene til 3000 biler pr. år skal regnes med ca. 10 mill. kr. pr. år i formudgifter. Øvrigt produktionsudstyr og værktøj skal udvikles samtidigt med udviklingen af produktionsmodellerne. Vi vil i størst muligt omfang involvere underleverandørerne i samlefabrikken efter de nyeste principper om lean bilproduktion, således som det f.eks. er sket i forbindelse med produktionen af den nye Smart bil hvor flere forskellige underleverandører arbejder direkte ved samlebåndene.

18 MANAGEMENT OG ORGANISATION Nuværende ledelse og organisation fremgår af virksomhedsbeskrivelsen. Den organisation der skal fungere under udviklingen af produktionsmodellerne vil i grove træk komme til at se således ud. Bestyrelse Teknisk koordinator Direktør Administrativ koordinator Håndværkere Udviklingsingeniører Administration og regnskab Marketing Organisationen for produktionsfasen fastlægges senere SAMARBEJSPARTNERE TORIA aps har i det hidtidige udviklingsforløb arbejdet sammen med en række aktører, og det er TORIA auto A/S hensigt at fortsætte og udbygge dette samarbejde. Dette gælder således: Ingeniørhøjskolerne i Sønderborg og Århus m.fl. Universitet i Ålborg og Danmarks Tekniske Universitet Miljøstyrelsen, Energistyrelsen, Erhvervsfremmestyrelsen og Færdselsstyrelsen Forsøgsstation Risø Dansk Teknologisk Institut LM Glasfiber A/S i Lunderskov og andre mulige fremtidige underleverandører AMU center Djursland Herrudover samarbejdes med Dansk Solhybridbil Forening (DASOFO) der er en støtteforening for projektet med ca. 50 medlemmer. Til orientering vedlægges kopi af netværksliste som bilag 5 og oversigt over sponsorer som bilag 3.

19 PATENTER OG RETTIGHEDER TORIA auto A/S har overtaget samtlige immaterialrettigheder i forbindelse med apportindskuddet. Konceptet for Solhybridbilen kan ikke gøres til genstand for patentering, men projektet indeholder mange detaljer, som er patenterbare. På grund af de store udgifter forbundet med patentering, har TORIA aps ikke haft økonomiske muligheder for at anmelde mere end én enkelt detalje til patentering. Det er imidlertid en del af TORIA auto A/S strategi, at der - før den endelige model skal markedsføres - skal foretages patentanmeldelser af de detaljer, der formodes at kunne lede til et stærkt patent. MULIGHEDER OG RISICI Etablering og udvikling af TORIA auto A/S indebærer mange muligheder for såvel høje økonomiske afkast for investorer som fordele for hele samfundet, uddannelsessystemet og underleverandører. Der er tillige muligheder for eksport af såvel hele biler som dele til licensproduktion. Produktet er et nicheprodukt som større bilfabrikker næppe vil interessere sig for i mange år. I kraft af platformsteknologien med nye materialer og elektronik og produktionsmetoder er der store muligheder for spin-off til beslægtede industrier. Der er naturligvis en risiko for at bilerne ikke vil kunne konkurrere med lignende biler, der laves i lande med lavere omkostninger og at investeringen dermed vil være forbundet med risiko. For tiden findes der dog ikke et lignende produkt, men det kommer måske. Vi må så håbe på, at vi kan lave et produkt, der har samme høje kvalitetsmæssige niveau som mange af vore øvrige industriprodukter og til en konkurrencedygtig pris. AFSLUTNING De har nu læst om et højteknologisk projekt som indebærer store muligheder for et højt afkast og også visse risici, en ikke sjælden kombination.hvis De er interesseret i flere oplysninger kan vi udlåne en promotional film, ligesom vi kan arrangere demonstration af prototypen her i Ebeltoft. på bestyrelsens vegne og med venlig hilsen Ebeltoft juli 1999 Børge Christensen, formand for bestyrelsen i TORIA auto A/S

20

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Fremtidens bilteknologier

Fremtidens bilteknologier Fremtidens bilteknologier Baggrund og formål Internationale ønsker om reduktion af energiforbrug og emissioner i transportsektoren har medført skærpede krav og fokus på de tekniske muligheder for at indfri

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS

PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS CVR.nr. 33 25 73 41 Adresse Herredsvej 9B, 4944 Fejø -2- Indholdsfortegnelse: 1. Tegning af nye anparter:... 3 2. Udsteder:... 3 3. Økonomi:... 4 4. Rettigheder

Læs mere

KørGrønt Alt andet er helt sort. Optimer din elbils rækkevide

KørGrønt Alt andet er helt sort. Optimer din elbils rækkevide KørGrønt Alt andet er helt sort Optimer din elbils rækkevide Ny teknologi nye udfordringer Elbilen er ny i den danske bilpark. Det er en anden teknologi, end vi er vant til, og udfordringen består i at

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v.

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Kendelse af 25. september 1995. 95-12.636. Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Aktieselskabslovens 135. (Eskil

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 5. maj 2003 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI 5. maj 2003 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Aalborg Universitet HD-studiet l.del 1 144 ERHVERVSØKONOMI 5. maj 2003 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt beståraf 4 opgaver, der vejledende forventes at indgå

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen.

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen. Hoegaarden A/S er en virksomhed i sund økonomisk udvikling. Virksomheden fremstiller lette og vedligeholdelsesfrie produkter i glasfiber. Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk FORRETNINGSPLAN FOR Nordlys.dk 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator Et minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det koster fra 150.000 kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie. Maj 2007 I forbindelse med investering

Læs mere

Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i lyset af udfordringerne fra klima krisen og den kommende oliekrise.

Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i lyset af udfordringerne fra klima krisen og den kommende oliekrise. rafikal ænke ank Civ. ing. Palle R Jensen Forhåbningsholms Alle 30 1904 Frb. C. (+45) 3324 7033 prj@ruf.dk PRESSEMEDDELELSE Dato: 4-1-08 Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i

Læs mere

Gratis levering på hele Fyn i forbindelse med køb og salg af scooter.

Gratis levering på hele Fyn i forbindelse med køb og salg af scooter. Velkommen til Svendborg Scooters produktkatalog. Vi håber at du efter grundig gennemlæsning vil finde en elscooter som kan dække dit behov, og give dig mange gode oplevelser i naturen, og dermed mere livskvalitet.

Læs mere

Udvikling af bilers teknologi. Informationsteknologi Web integrator Lavet af. Mathilde K. Sørensen

Udvikling af bilers teknologi. Informationsteknologi Web integrator Lavet af. Mathilde K. Sørensen Udvikling af bilers teknologi Informationsteknologi Web integrator Lavet af. Mathilde K. Sørensen Indholdsfortegnelse Nutidens teknologi i biler 3 Bilers teknologi i gamle dage 4 Bilens teknologi for de

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Skatteudvalget L 217 - Bilag 4 Offentligt Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Kommentarer til forslag til omlægning af bilbeskatningen 1. Mangel på overgangsordninger Forslaget indeholder ikke

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE Vejen til en grøn bilpark dansk elbil alliance 1 En grøn forandring af bilparken Dansk Energi har skabt en grøn model for bilbeskatning, der baner vejen ud af olieafhængigheden og knækker biltransportens

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016...

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2008/2009 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 30/9 2009 dirigent Banegårdspladsen 6 1 DK-6000 Kolding Vendersgade 26 1 DK-7000

Læs mere

Køretøjsteknologier - Fremtidsscenarier for erhvervstransport. Henrik Tarp Sektionsleder, Motor- og Køretøjsteknik Teknologisk Institut

Køretøjsteknologier - Fremtidsscenarier for erhvervstransport. Henrik Tarp Sektionsleder, Motor- og Køretøjsteknik Teknologisk Institut Køretøjsteknologier - Fremtidsscenarier for erhvervstransport Henrik Tarp Sektionsleder, Motor- og Køretøjsteknik Teknologisk Institut Hvilke nye teknologier er på vej Videreudviklede konventionelle køretøjer

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Erhvervsøkonomi 2. delprøve. Eksamen, juni Onsdag den 11. juni 2008 kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Erhvervsøkonomi 2. delprøve. Eksamen, juni Onsdag den 11. juni 2008 kl Side 1 af 5 sider Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Erhvervsøkonomi 2. delprøve Eksamen, juni 2008 Onsdag den 11. juni 2008 kl. 14.00-18.00 Alle hjælpemidler er tilladt. Det betyder bøger, noter,

Læs mere

Omeksamen. ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

Omeksamen. ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Aalborg Universitet HD-studiet l.del l 139 Omeksamen ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af 4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Nye globale krav til virksomheder

Nye globale krav til virksomheder Nye globale krav til virksomheder og regional udvikling Jan Hylleberg Adm. direktør Vindmølleindustrien Omsætning mere end fordoblet fra 2005 2008 Bn Euro 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 Vindmølleindustriens

Læs mere

PRO. Anonym præsentation af virksomhed til salg WORKS. Branche: Produktion, madrasser. Produkt: Springmadrasser mv. Ansatte: 5 10

PRO. Anonym præsentation af virksomhed til salg WORKS. Branche: Produktion, madrasser. Produkt: Springmadrasser mv. Ansatte: 5 10 Anonym præsentation af virksomhed til salg Torben Kristensen Virksomhedsrådgiver T: 28 10 85 45 E: tk@proworks.dk Gunnar Carlsen Virksomhedsrådgiver T: 40 18 92 99 E: gc@gcmadvice.dk Anders Fisker Virksomhedsrådgiver

Læs mere

Lavere afgifter og bedre elbiler. Lærke Flader, Branchechef

Lavere afgifter og bedre elbiler. Lærke Flader, Branchechef Lavere afgifter og bedre elbiler 01/06/2017 side 1 Lærke Flader, Branchechef Dansk Elbil Alliance Interesseorganisation som samler de centrale aktører i og omkring elbilbranchen med henblik på i fællesskab

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

KompaKter traktor. Kompaktraktorer. Yanmar GK serien. GK Series 16pS - 20pS

KompaKter traktor. Kompaktraktorer. Yanmar GK serien. GK Series 16pS - 20pS Kompaktraktorer Yanmar GK serien KompaKter traktor GK Series 16pS - 20pS NYESTE INTEGREREDE DESIGN FOR FREMTIDSORIENTERE : TEKNOLOGI FOR DIG YaNmar traktorer, der er udviklet og konstrueret til tunge opgaver

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ung Kultur

FORRETNINGSPLAN FOR. Ung Kultur FORRETNINGSPLAN FOR Ung Kultur 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance ## Beredskab Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6 Åbningsbalance...

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2011/2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 25/9 2012 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

#DEA16. Så lidt kan gøre så meget

#DEA16. Så lidt kan gøre så meget side 2 #DEA16 Så lidt kan gøre så meget Fremtiden er nu Elbiler på markedet 2016-2017 OPEL Ampera-e 500 km TESLA Model 3 500 km RENAULT Zoe 400 km BMW i3 300 km Biler med meget længere rækkevidde er på

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. Del. Regnskab og Økonomistyring. Reeksamen, januar Økonomistyring

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. Del. Regnskab og Økonomistyring. Reeksamen, januar Økonomistyring Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. Del Regnskab og Økonomistyring Reeksamen, januar 2009 Økonomistyring Fredag den 9. januar 2009 Kl. 9.00 -- 13.00 Alle hjælpemidler er tilladt Det betyder bøger,

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Find vej til det tyrkiske marked

Find vej til det tyrkiske marked Find vej til det tyrkiske marked Praktiske råd og værktøjer krydret med oplevede erfaringer fra danske virksomheder på det tyrkiske marked 1 HD i Regnskab og økonomistyring fra CBS. Revisor Nordisk CFO

Læs mere

Jonas Michael Johansen. Kommunikation/IT. Facebook- side

Jonas Michael Johansen. Kommunikation/IT. Facebook- side Jonas Michael Johansen Kommunikation/IT Facebook- side Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LAYOUT... 3 MEDIA... 4 KOMMUNIKATIONSARBEJDETS 6 FASER... 4 KOMMUNIKATIONSMODELLER... 6 MÅLGRUPPE/ MINERVAMODELLEN...

Læs mere

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag:

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag: Til bestyrelsen Ledelsessekretariatet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 1000 Fax 6550 1090 www.sdu.dk 12. august 2005 CBJ/kfm Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt

Læs mere

Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31

Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31 Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2015. Poul Pinstrup Rausc Dirigent

Læs mere

Ifor Williams hestetrailere

Ifor Williams hestetrailere Ifor Williams hestetrailere Since 1958 - et klogt træk... Storbritanniens foretrukne valg I 1958 blev Ifor Williams Trailers Ltd. grundlagt i Cynwyd, Wales. Firmaet har siden leveret kvalitetstrailere

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud Grænseforeningen

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

PRO. PROWORKS Rådgivning M&A. Anonym præsentation af virksomhed til salg WORKS. Branche Produktion, madrasser. Produkt Springmadrasser mv.

PRO. PROWORKS Rådgivning M&A. Anonym præsentation af virksomhed til salg WORKS. Branche Produktion, madrasser. Produkt Springmadrasser mv. Anonym præsentation af virksomhed til salg Torben Kristensen Virksomhedsrådgiver T: 28 10 85 45 E: tk@proworks.dk T: E: Administration Poppelvej 2 2791 Dragør www.pro.dk Ref. KS 2001 Torben Kristensen

Læs mere

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability)

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability) Er der virkelig sol nok i Danmark Selv om vi ikke synes det, så er der masser af solskin i Danmark. Faktisk så meget, at du skal langt ned i Sydtyskland for at få mere. Derfor er konklusionen, at når solceller

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller 10. juli 2007 Oplæg til fremtidig dansk Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller Baggrund Den nuværende danske godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling

Læs mere

El-Mobility i Grønland

El-Mobility i Grønland El-Mobility i Grønland Nukissiorfiit Grønlands energiforsyning Jens H. Nielsen Udviklingskonsulent 1 Hvorfor er vi med? Vandkraft Lille vejnet Energi og miljørigtigt transport Teste teknologien under arktiske

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Periodeoplysning for 2. kvartal 2007

Periodeoplysning for 2. kvartal 2007 Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København, den 30. august 2007 First North Meddelelse nr. 15-2007 Periodeoplysning for 2. kvartal 2007 Resumé Deadline Games A/S perioderegnskab for 2. kvartal

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

Bunden forudsætning i Investering

Bunden forudsætning i Investering Bunden forudsætning i Investering af Trine Kornum Christiansen april 2009 1 Trine Kornum Christiansen Indholdsfortegnelse 1 Opgave 1...3 1.1 Rentabilitet...3 1.1.1 Afkastningsgrad...3 1.1.2 Aktivernes

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S vestas.com Indholdsfortegnelse 1. Generelle principper... 3 2. Omfattede personer... 4 3. Vederlagselementer... 4 4. Bonus...

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Salgsprognose for halvår 2. halvår Total P super P alm

Salgsprognose for halvår 2. halvår Total P super P alm OPGAVE 3 Virksomheden Model2 A/S skal udarbejde budget for 2003. Model2 A/S producerer og sælger to elektroniske produkter, P super og P alm. Produktionen er organiseret i 2 produktionsafdelinger, A og

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere