Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser"

Transkript

1 Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser Vigtigt De bedes venligst forsikre Dem om, at De har læst og forstået Club Supercars Vilkår og Betingelser, før De udfylder dette ansøgningsskema. Venligst udfyld samtlige informationer så korrekt som muligt med blogbogstaver med en blå eller sort pen. Det udfyldte ansøgningsskema skal returneres til Club Supercar enten pr. FAX: Fax en kopi af det udfyldte ansøgningsskema sammen med den nødvendige dokumentation. Fax nr.: Scan det udfyldte ansøgningsskema samt dokumentationen og samlet til: Bemærk venligst, at hvis De har sendt al dokumentation via eller fax, skal De stadig indsende det originale ansøgningsskema med almindelig post inden 14 dage. Pasfoto Indsæt pasfoto her. Punkt 1 Generelle Medlemsoplysninger (For Firmamedlemskab, Se Punkt 1A) Deres fulde navn: Fødselsdato: Folkeregisteradresse: Postadresse (hvis anden): Telefon (Privat): Telefon (Arbejde): Telefon (Mobil): Fax (Privat): Fax (Arbejde): (obligatorisk): Punkt 1A Kun For Firmamedlemmer Firmanavn: CVR nr: Registreret adresse: Telefon (Arbejde): Telefon (Mobil): Fax (Arbejde): (obligatorisk): Et Firmamedlem kan indstille og anbefale et antal brugere efter nærmere aftale med Club Supercar. Alle anbefalede brugere skal udfylde punkt 1 og punkt 2 og indsende dokumenterne anført i punkt 7 i Ansøgningsskema og Vilkår og Betingelser. Alle anbefalede brugere skal underskrive Ansøgningsskema og Vilkår og Betingelser. Anbefalingen af en bruger er betinget af Club Supercars godkendelse. Ansøgningsskemaet udfyldt af den anbefalede bruger skal indleveres til Club Supercar sammen med ansøgningsskemaet for Firmamedlemskab. Der vil alene blive udstedt 1 medlemskort pr. medlemskab

2 Punkt 2 Kørsels Og Forsikringshistorie Kørekortnummer: Gyldigt indtil: Udstedt af: Antal år med kørekort: Har De fået tildelt klip i kørekortet indenfor de sidste 5 år inklusive verserende sager? Hvis ja, venligst oplys detaljer herom nedenfor Har De været involveret i nogen trafikuheld indenfor de sidste 5 år? Hvis ja, venligst oplys detaljer herom nedenfor: Har De haft problemer med Deres forsikring? (afslag på fornyelse, afvisning, opkrævning af yderligere præmie, blevet pålagt særlig vilkår): Hvor mange års skadefri kørsel har De? Helbredshistorie: Oplys venligst detaljer vedrørende enhver fysisk eller psykisk lidelse, som kan have indvirkning på Deres køreevner Biler De har ejet inden for de sidste 5 år: (seneste først) Model: Producent: Dato for ejerskab: Model: Producent: Dato for ejerskab: Model: Producent: Dato for ejerskab: Punkt 3: Ægtefælle/Samlever Club Supercar tillader sine Medlemmer at dele deres medlemskab med deres ægtefælle/samlever. Se venligst vores Vilkår og Betingelser for yderligere information om, hvordan man tilføjer sin ægtefælle/samlever til sit medlemskab. Der kan kun registreres en ægtefælle/samlever pr. medlemskab. Ægtefællens/samleverens fulde navn: Folkeregisteradresse: (hvis forskellig fra oven for): Telefon (Privat): Fax (Privat): Telefon (Arbejde): Fax (Arbejde): Telefon (Mobil): (obligatorisk): Punkt 4 Henvisning Hvis De er blevet henvist til Club Supercar af et eksisterende medlem, venligst udfyld dette afsnit. Jeg bekræfter hermed, at jeg er blevet introduceret til Club Supercar af et nuværende medlem: Fulde navn på det nuværende medlem: Deres underskrift: Dato: Punkt 5 Valg af Medlemskab VENLIGST SET KRYDS I EN MEDLEMSPAKKE EFTER EGET VALG. Samtlige valgmuligheder kræver indbetaling af et depositum stort DKK, som skal betales for at sikre Deres medlemskab. Se venligst vores Vilkår og Betingelser for yderligere information vedrørende depositum. Black Card Fuldt Medlemskab (250,000 DKK inkl points) Black Card Fuldt Medlemskab (125,000 DKK inkl. 400 points) Internationalt Medlemskab (Til rådighed for dem, hvis man har bopæl Danmark, dog ifølge særlig aftale) Black Card Fuldt Firmamedlemskab (Fra DKK inkl point afhængig af antal brugere) Hvis De vil læse mere om de forskellige typer medlemskaber, besøg vores hjemmeside:

3 Punkt 6 Kortoplysninger Betaling kan ske pr. check, bankoverførsel eller med kredit/betalingskort. Club Supercar Bank Details: Nordea Bank Danmark A/S 0114 Gentofte Afdeling Gentoftegade Gentofte Registreringsnummer: 0114 Kontonummer: SWIFT: NDEADKKK IBAN: DK Credit Card Details: Bemærk venligst, at Club Supercar alene accepterer betaling med Visa/Visa Dankort, MasterCard og Amercian Express Kortholders navn: Kortnummer: Korttype: Udløbsdato: Sikkerhedskode (bagsiden af kortet): Underskrift: PLEASE NOTE: Medlemmer er forpligtet til at give oplysninger omkring kredit/betalingskort samt give Club Supercar tilladelse til at hæve yderligere omkostninger, som er blevet pålagt medlemmerne, mens de var i besiddelse af en Club Supercar Bil. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, mindre reparationer, parkerings- og fartbøder, vejafgift, selvrisiko på forsikring samt benzin. Disse udgifter vil blive faktureret og hævet på månedlig basis. Oplysninger vedrørende kredit/betalingskort kan oplyses pr. telefon i stedet for at udfylde dette afsnit. Punkt 7 Dokumenter Der Skal Sendes Med Ansøgningsskemaet De bedes venligst forsikre Dem om, at De sammen med Deres Ansøgningsskema indsender følgende dokumentation (inkl. dokumentation vedrørende Deres ægtefælle/samlever hvis relevant): 1. Kopi af fotosiden af Deres nuværende pas 2. Kopi af begge sider af Deres nuværende kørekort 3. Dokumentation på korrekt adresse, f.eks. i form af en kopi af Deres sygesikringsbevis eller kopi af forbrugsregning (el, vand eller varme) fra de sidste 4 måneder. 4. Bevis for Deres skadefri kørsel (kan sædvanligvis findes i Deres forsikringspolice) 5. Bevis for Deres kørselshistorie (kopi af kvitteringer for køb af biler/bilforsikringer mv.) 6. Udfyldt betalingsblanket, hvis De betaler med check 7. Pasfoto af Ansøgeren, som skal vedhæftes forsiden af dette Ansøgningsskema i øverste højre hjørne 8. For Firmamedlemskab: En tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

4 Vilkår og Betingelser for medlemskab af Club Supercar Sektion 1 Definitioner 1.1. Club Supercar skal betyde Club Supercar 1.2. Selskabet skal betyde Club Supercar A/S, CVR nr.: Kontor adresse: Bulowsvej 12 st., 1870 Frederiksberg, Danmark 1.3. Ledelsen skal betyde til Stifterne og Senior Ansatte hos Club Supercar A/S Medlemmerne skal betyde alle personer (inklusiv brugere indstillet og anbefalet af et Firmamedlem), som har fået godkendt deres ansøgning (Brev om Bekræftelse) fra Club Supercars bestyrelse og som har betalt samtlige gebyrer forbundet med medlemskabet. Begrebet medlemmer dækker Fuldt Medlemskab, Halvt Medlemskab, Firmamedlemskab samt Internationalt Medlemskab Club Supercar Biler skal betyde den vognpark, som er ejet og/eller drevet af Club Supercar Club Supercar Lokaliteter skal betyde Club Supercar s kontor og show room Medlemskabet skal betyde det Club Supercar medlemskab, som er oprettet for alle de personer og Firmamedlemmer, som ønsker at melde sig ind i og få fordel af Club Supercar Ansøgningsskemaet skal betyde den ansøgning, som er indgivet af ansøgeren med anmodning om at blive godkendt som medlem Brev om Bekræftelse af Medlemskab skal betyde det bekræftelsesbrev, som er udstedt og underskrevet af Club Supercar, og som godkender medlemskab Aftale om Medlemskab skal betyde Vilkår og Betingelser, Ansøgn ingsskemaet og Brev om Bekræftelse af Medlemskab. Sektion 2 Medlemskabet 2.1. Man opnår medlemskab efter at man har indgivet Ansøgningsskemaet, er blevet godkendt af Club Supercar samt har modtaget et Brev om Bekræftelse af Medlemskab Club Supercar kan tilbyde følgende medlemskaber: A. Fuldt Medlemskab for DKK inkl. moms, giver Medlemmerne 1000 point. B. Halvt Medlemskab for DKK inkl. moms, giver Medlemmerne 400 point. C. Internationalt Medlemskab er en mulighed for personer med bopæl uden for Danmark. Internationalt Medlemskab er underlagt disse Vilkår og Betingelser og kræver endvidere en individuel aftale med Club Supercar. Der vil blive opkrævet et fast gebyr pr. dag (minimum 1 dag). D. Fuldt Firmamedlemskab: Fra DKK inkl. moms giver Firmamedlemmer 1000 point afhængig af antal brugere. Alle medlemskaber kræver en indbetaling af depositum på DKK. Ved modtagelsen af betaling af både depositum samt medlemsgebyret, får Medlemmerne fuld adgang til alle Club Supercar Biler. Begge medlemskaber er gyldige i 12 måneder fra datoen for indmeldelsen, eller indtil de tildelte point er udløbet Betaling kan ske ved check, bankoverførsel eller kredit/betalingskort. Betaling skal ske til følgende konto i Nordea Bank Danmark A/S, 0114 Gentofte Afdeling, Gentoftegade 51, 2820 Gentofte 2820: Registreringsnummer: 0114 Kontonummer: SWIFT: NDEADKKK IBAN: DK Det er en betingelse for Medlemskabet, at Medlemmerne betaler samtlige gebyrer forbundet med Medlemskabet rettidigt. Club Supercar forbehold er sig ret til at kræve yderligere gebyrer, såfremt disse betalingsbetin gelser ikke opfyldes samt til at ophæve medlemskaber i mere alvorlige tilfælde Medlemmerne skal oplyse detaljer om kredit/betalingskort samt give Club Supercar tilladelse til at hæve ethvert yderligere gebyr, som er påløbet, mens medlemmet har været i besiddelse af en Club Supercar Bil. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, mindre reparationer, parkerings- og fartbøder, vejafgifter, ekstra forsikring samt påfyldning af benzin. Disse udgifter vil blive faktureret og hævet hver måned Medlemskab af Club Supercar vil kun blive tildelt til ansøgere, som opfylder følgende betingelser: Medlemmerne skal være mellem 30 og 70 år. Personer under 30 år kan komme i betragtning, men vil være underlagt en individuel bedømmelse Gyldigt dansk kørekort, som indehaveren skal have haft i minimum 5 år (udenlandske kørekort kan komme i betragtning, men vil være underlagt yderligere undersøgelser) med et minimum af 3 års skadefri kørsel Dokumentation for erfaring med at køre biler med høj ydeevne vil blive foretrukket. Potentielle medlemmer vil muligvis blive bedt om at doku mentere, at de har ejet biler med høj ydeevne. Personer uden erfaring hermed vil muligvis blive pålagt at deltage i et specialdesignet kørekursus arrangeret af Club Supercar efter ledelsens skøn Club Supercar vil lade ansøgere med maksimalt to registrerede mindre trafikforseelser inden for de sidste tre år komme i betragtning. Hvis et medlem begår yderligere trafikforseelser under deres medlemskab, skal medlemmet øjeblikkeligt underrette Club Supercar herom og indberette samtlige detaljer til brug for forsikringen Samtlige medlemmer skal rettidigt betale fuldt medlemsdepositum samt medlemsgebyr. Såfremt medlemmet ikke opfylder denne betingelse, kan det resultere i, at medlemskab vil blive nægtet Samtlige medlemmer skal have deres ansøgning godkendt af Club Supercars bestyrelse Et medlemskab kan blive udvidet til også at inkludere et medlems ægtefælle/samlever, forudsat, at ægtefællen/samleveren opfylder sam tlige krav anført under punkt 2.4 samt får en skriftlig tilladelse fra bestyr elsen. Et medlem kan kun indstille en ægtefælle/samlever pr. medlem skab Ved godkendelse af medlemskab vil ansøgeren modtage et Brev om Bekræftelse af Medlemskab samt et medlemskort. Medlemskortet må alene benyttes af medlemmet af samt den af Club Supercar godkendte ægtefælle/samlever Medlemmer vil blive pålagt skriftligt at oplyse følgende til Club Supercar: Enhver ændring i bopæl og/eller kontaktinformationer, som afviger fra de informationer, som oprindeligt blev noteret af Club Supercar. Meddelelse herom skal ske inden for 5 arbejdsdage Enhver trafikforseelse eller ulykke, som involverer et medlem af Club Su percar, som sker i medlemsperioden uden hensyntagen til ansvar. Med delelse herom skal ske inden for 3 arbejdsdage Enhver ændring vedrørende medlemmets kørekort skal omgående med deles til Club Supercar. Såfremt medlemmet ikke opfylder denne betin gelse, kan dette resultere i, at Medlemskabet ophæves Ophævelse af Medlemskabet sker, når: Der enten er gået 12 måneder fra den dato, hvor Medlemskabet blev registreret og de tildelte point ikke er overskredet, eller når et medlems pointtal er 0. Medlemmer, som nærmer sig deres 12 måneders deadline, og som ikke har overskredet deres pointgrænse, vil modtage meddelelse herom forud fra Club Supercar og få mulighed for at forny deres medlemskab. Medlemmer, hvis pointtal kommer under 30 point før Medlemskabet udløber, vil omgående modtage meddelelse herom fra Club Supercar med anmodning om at forny Medlemskabet Overtrædelse af Vilkår og Betingelser. Club Supercar forbeholder sig ret til at ophæve et medlemskab, såfremt Medlemmet væsentligt misligholder Club Supercars Vilkår og Betingelser Et medlem skal give skriftlig meddelelse til Club Supercar, hvis Medlem met ønsker at opsige sit medlemskab før medlemsperioden er udløbet. I et sådan tilfælde vil der ikke ske tilbagebetaling af depositum/medlems gebyr. Sektion 3 Membership Point System 3.1 Ethvert medlem med Fuldt Medlemskab modtager 1000 point ved tilmeld ing. Ethvert medlem med Halvt Medlemskab modtager 400 point ved tilmelding. 3.2 Medlemmerne konverterer deres point til tidsforbrug og kilometer i forbindelse med deres benyttelse af Club Supercar Biler. Medlemmer vil have mulighed for at reservere Club Supercar Biler fra dag til dag og i weekender. Det makismale antal kilometer pr. ugedag er 150 km og 400 km i weekenden. Club Supercar opererer med to sæsoner, højsæson (juni august) og lavsæson (april maj & september oktober). Værdien af point er forskellig i perioderne. Point vil blive fratrukket Medlemmernes konti efter følgende system: DKK svarer til 1,000 point DKK svarer til 400 point. Club Supercar Bilerne er kategoriseret i tre grupper (1,2 og 3). For yderligere information se Sæson Lavsæson Højsæson Dage Man-Tors Fre-Søn Man-Tors Fre-Søn Gruppe 1 30 *60 40 *80 Gruppe 2 20 *40 30 *60 Gruppe 3 15 *30 20 *40

5 * Weekend point anvendes i perioden fra kl. 11:00 fredag til kl. 09:00 mandag pr. dag. (I weekender er Club Supercar Biler til rådighed i 3 dage og der afregnes point for 3 dage uanset om Club Supercar Biler benyttes alle tre dage) Kilometertal - Club Supercar tillader et kilometerantal på 150 km pr. dag i ugedagene og 400 km pr. weekend (Fre-Søn). Det er tilladt at køre længere, hvor hver ekstra kilometer vil blive pålignet Medlemmets konto til en pris á 5 km. pr. point. Sæson - Højsæson er Juni, Juli og August; Lavsæson er April, Maj, September og Oktober. Club Supercar er lukket fra November til Marts Et medlems point er gyldige i 12 måneder fra datoen for erhvervelsen af disse point Medlemmerne kan ikke købe yderligere point ud over deres medlemskab. Ekstra point kan alene opnås som en del af anbefal en ven -ordningen, hvor et medlem bliver belønnet med ekstra point, når vedkommende med held har introduceret en ven til Club Supercar og denne ven har betalt for Medlemskabet (se punkt 3.7) Club Supercar tillader, at medlemmer overfører op til 25% af deres uanvendte point til næste år, forudsat, at medlemmet fornyer Medlemskabet hos Club Supercar. Såfremt et medlem vælger ikke at forny Medlemskabet, og har uanvendte point, har medlemmet ret til i en periode på en måned at bruge de uanvendte point, afhængig af, om der er et køretøj til rådighed Såfremt et medlem overskrider sin pointgrænse inden for den periode, hvor han eller hun er medlem, er medlemmet pålagt at købe yderligere point ved straks at forny sit medlemskab for at opretholde sin pointsaldo Såfremt et bestående medlem med held introducerer en ven til Club Supercar, vil Club Supercar belønne dette medlem med ekstra point. 75 point vil blive tildelt de medlemmer, som med held introducerer en ven til Fuldt Medlemskab af Club Supercar og 30 point vil blive tildelt til de medlemmer, der med held introducerer en ven til Halvt Medlemskab. Club Supercar vil kun tildele et medlem yderligere point på anbefaling fra en ven, når den pågældende ven har betalt sit fulde medlemskabsgebyr til Club Supercar. En person, som bliver introduceret til Club Supercar af et medlem, skal på Ansøgningsskemaet tydeligt angive det fulde navn på det medlem, som har introduceret dem til Club Supercar. Sektion 4 Adgang til Club Supercar Biler 4.1 Medlemmerne kan reservere en Club Supercar Bil pr. via Club Supercars hjemmeside eller pr. telefon Medlemmerne kan reservere en Club Supercar Bil højst 30 dage før den ønskede reservationsdato Afbestilling af en reservation skal ske senest 48 timer før reservationsdatoen. Afbestillinger modtaget efter denne frist vil resultere i, at strafpoint vil blive trukket fra medlemmets konto Enhver ændring af en reservation, så som ændring af det valgte køretøj eller reservationsdatoen, skal ske senest 7 dage forud for den oprindelige reservationsdato. Anmodninger om ændringer efter denne dato kan resultere i, at point bliver trukket fra medlemmets konto Samtlige Club Supercar Biler skal afhentes og afleveres af medlemmet hos Club Supercar. Club Supercar tilbyder endnu ikke levering og/eller afhentning af biler Afhentnings- og afleveringstidspunkter af alle Club Supercar Biler på almindelige ugedage er mellem kl. 11:00 og kl. 09:00 den følgende dag. Afhentningstidspunkter i weekenden er fra kl. 11:00 fredag og returnering af bilen er kl. 09:00 mandag morgen. De medlemmer, som bor i Jylland, kan få tilbudt at benytte en anden ordning efter aftale med Club Supercar Club Supercar vil bestræbe sig på at sikre, at alle Club Supercar Biler er til rådighed til brug for Medlemmerne på de tidspunkter, som er fastsat i punkt 4.6, i det omfang det er muligt og afhængig af forhold, som er uden for Club Supercars kontrol I de tilfælde, hvor den reserverede Club Supercar Bil ikke er til rådighed for medlemmet, vil Club Supercar tilbyde et tilsvarende erstatningskøretøj som kompensation. I det tilfælde, hvor det ikke er muligt at tilbyde et erstatningskøretøj på grund af et begrænset antal ledige Club Supercar Biler, vil Club Supercar refundere samtlige point for den pågældende reservation til medlemmet som kompensation herfor Club Supercar Biler kan kun udleveres til Medlemmerne af en repræsentant fra Club Supercar ved forevisning af et gyldigt medlemskort samt kørekort og efter medlemmets kvittering for udleveringen. Kun et registreret medlem kan få adgang til Club Supercar Biler Ved afhentning af en Club Supercar Bil, vil det blive pålagt Medlemmerne at underskrive en Club Car Condition Form med en repræsentant fra Club Supercar til stede, hvorved Club Supercar Bilernes stand registreres. Enhver skade på bilen vil blive noteret, og ved at underskrive Club Car Condition Form, er medlemmet indforstået med at returnere bilen i samme stand (sædvanlig slid og ælde undtaget) på den aftalte dag og tidspunkt fastsat ved reservation af bilen. Enhver skade påført på Club Supercar Bilen og/eller dens tilbehør vil blive faktureret og opkrævet hos medlemmet ved tilbagelevering af bilen Samtlige Club Supercar Biler forlader Club Supercar med en fuld tank. Det er et krav til Medlemskabet, at Medlemmerne sørger for, at bilen bliver returneret med en fuld tank (korrekt benzin). Sørger Medlemmerne ikke for, at bilen er fyldt op ved aflevering, vil dette resultere i, at Medlemmerne vil blive opkrævet for en fuld tank benzin Det er tilladt for medlemmer at efterlade deres egen bil hos Club Supercar på eget ansvar, mens man benytter en Club Supercar Bil. Club Supercar er ikke ansvarligt for tyveri eller skade, som bliver påført medlemmets bil og/eller ejendele, mens bilen befinder sig hos Club Supercar Det er en betingelse for Medlemskabet, at Medlemmerne garanterer at returnere bilen på det aftalte tidspunkt fastsat i reservationen. I det tilfælde, at en Club Supercar Bil bliver returneret for sent, og dette har indflydelse på et andet medlems reservation, forbeholder Club Supercar sig retten til at opkræve et strafgebyr fra det medlem, som er ansvarlig herfor, svarende til en ekstra dags leje til de til enhver tid gældende takster I det tilfælde, at et medlem ikke har tilstrækkeligt med point til at dække den for sene aflevering af en bil, forbeholder Club Supercar sig retten til at trække et beløb svarende til værdien af de point, der er blevet idømt, fra medlemmets kredit/betalingskort. Sektion 5 Club Supercars Forpligtelser 5.1 Club Supercar forpligter sig til: At etablere en varieret vognpark af Club Supercar Biler med høj ydeevne, som kan benyttes af Medlemmerne, dog underlagt Club Supercar A/S Vilkår og Betingelser herfor Regelmæssigt at gennemgå vognparken, forny eller udskifte modeller, som anses for nødvendigt for at opretholde vognparken af superbiler, der afspejler det bedste og sidste nye i design og ydeevne Hele tiden at vedligeholde og servicere samtlige Club Supercar Biler i vognparken samt i det omfang, det er muligt at sikre, at medlemmer på ethvert tidspunkt har adgang til hele vognparken At garantere, at alle biler, som skal benyttes af et medlem, forlader Club Supercar i første klasses stand med en fuld tank At forsyne alle medlemmer med et obligatorisk antal point ved begyndelsen af deres medlemskab, som kan konverteres til kilometer, der kan bruges i alle biler, dog underlagt Vilkår og Betingelser for samtlige medlemskaber At opretholde et rimeligt forhold mellem antallet af medlemmer og Club Supercar Biler, som giver Medlemmerne en mulighed for at udnytte deres tildelte point som ønsket, og samtidig overholde betingelserne gældende for det medlemskab, de har valgt At garantere gyldig forsikringsdækning for alle Club Supercar Biler på alle tidspunkter At garantere, at alle Club Supercar Biler er forsvarligt opbevaret, når de ikke benyttes af Medlemmerne Ledelsen forbeholder sig retten til at ændre pointsystemet samt tildeling af point som anført i punkt 3.2 til at sikre et effektivt system i tråd med den fremtidige vækst i virksomheden. Sektion 6 Medlemmets forpligtelser 6.1 Ved underskrift på Ansøgningsblanket og Vilkår og Betingelser, forpligter medlemmet sig til: At respektere og overholde Vilkår og Betingelser for Club Supercar som anført i dette dokument i den periode, Medlemskabet gælder At respektere og overholde færdselsloven, som er gældende i det pågældende land, hvori Club Supercar Bilen benyttes af Medlemmet At betale samtlige gebyrer forbundet med Medlemskabet hos Club Supercar rettidigt At acceptere, at adgang til Club Supercar Biler ikke vil blive givet før medlemsgebyret og/eller udestående gebyrer relateret til Medlemskabet er modtaget hos Club Supercar At sikre korrekt brug af samtlige Club Supercar Biler i overensstemmelse med producentens retningslinjer, som anført i instruktionsbogen, der forefindes i alle biler.: At sikre, at det er den korrekte type benzin, der bliver benyttet ved opfyldning af alle Club Supercar Biler At sikre, at den korrekte mængde af alle væsker (motorolie, kølervæske mv.) opretholdes i hele perioden, Club Supercar Bilen bliver benyttet af Medlemmet At sikre, at korrekt dæktryk opretholdes i hele den periode, hvor Club Supercar Bilen bliver benyttet af Medlemmet At betale alle bøder, medlemmet pålægges og/eller omkostninger relateret til kørsel og/eller parkering af Club Supercar Bilen i hele perioden, hvor Club Supercar Bilen bliver benyttet af Medlemmet At sikre maksimal sikkerhed af Club Supercar Bilen, når den efterlades uden opsyn samt tage alle rimelige forholdsregler for at forhindre tab af eller skade på Club Supercar Bilens udstyr At kontakte Club Supercar straks i tilfælde af enhver ulykke, tab, skade eller fejl vedrørende en Club Supercar Bil samt at tillade Club Supercar at udføre væsentlig vedligeholdelse af Club Supercar Bilen At sikre, at en Club Supercar Bil returneres til Club Supercar i slutningen af et medlems lejeperiode med en fuld tank benzin og i samme stand, som bilen blev modtaget i (sædvanlig slid og ælde undtaget) på den aftale dato og tidspunkt I henhold til den foretagne reservation Medlemmerne er indforstået med, at Club Supercar Biler ikke skal benyttes: På en måde, som kan forårsage, at Club Supercars forsikring bliver ugyldig, eller at reglerne i færdselsloven overtrædes Af personer, som ikke er registreret som medlem af Club Supercar Af personer, som er påvirket af alkohol, stoffer eller medicin (receptpligtigt eller lignende) som kan svække køreevnen I tilfælde af enhver teknisk, elektrisk eller konstruktionsmæssigt skade på en Club Supercar Bil, hvor en fortsat benyttelse kan resultere i yderligere skader På grus, metal eller andet ikke-asfalteret vejunderlag.

6 På racerbaner, medmindre Club Supercar har givet tilladelse hertil Til at transportere passagerer og/eller varer i erhvervsøjemed. Sektion 7 Ophør af medlemskab 7.1. Et medlem af Club Supercar skal skriftligt meddele Club Supercar, at han eller hun ønsker at opsige sit medlemskab med et opsigelsesvarsel på 30 dage. Der vil ikke ske tilbagebetaling af medlemsgebyr/depositum Ethvert medlems misbrug eller overtrædelse af Club Supercars Vilkår og Betingelse kan resultere i, at Medlemskabet omgående ophæves. I sådanne tilfælde vil medlemmet ikke være berettiget til tilbagebetaling eller kompensation I det tilfælde, at et medlem udelukkes fra at køre bil, eller dømmes for farlig og hensynsløs kørsel, eller dømmes til at afsone en frihedsstraf, mens medlemmet er medlem af Club Supercar, forbeholder Club Supercar A/S sig retten til at ophæve Medlemskabet med øjeblikkelig virkning og uden kompensation eller tilbagebetaling Club Supercar A/S forbeholder sig ret til at undersøge Medlemmernes kreditværdighed, kørselshistorie, forsikringshistorie samt anden baggrundsinformation, som kan garantere, at et medlems risikoprofil forbliver som anført på Ansøgningsblanketten eller som oplyst af medlemmet selv på et hvilket som helst tidspunkt I tilfælde af, at et medlems oplysninger viser sig ikke at være korrekte, forbeholder Club Supercar A/S sig retten til at ophæve Medlemskabet med øjeblikkelig virkning og uden kompensation eller tilbagebetaling Club Supercar A/S forbeholder sig retten til at ophæve ethvert medlemskab som følge af tyveri eller alvorlig skade på Club Supercar Biler uden nogen som helst form for tilbagebetaling eller kompensation I tilfælde af, at et medlem bliver opsagt af Club Supercar, skal alle biler og ejendele tilhørende Club Supercar A/S straks tilbageleveres til Club Supercar. Sker dette ikke, kan det resultere i, at Club Supercar tager retslige skridt til at sætte sig i besiddelse af enhver Club Supercar bil, som stadig er i medlemmets besiddelse samt i de tilfælde, det måtte blive nødvendigt at trænge ind på privat grund for at sætte sig i besiddelse af Club Supercar Bilen. Club Supercar A/S forbeholder sig ret til at opkræve samtlige omkostninger og udgifter forbundet hermed hos medlemmet. Sektion 9 Diverse 9.1. Medlemmerne bekræfter hermed, at de er økonomisk ansvarlige over for Club Supercar A/S for enhver omkostning eller udgift forårsaget af medlemmet i relation til medlemmets besiddelse, kontrol samt brug af enhver Club Supercar Bil i den tid, de har Club Supercar Bilen til rådighed. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, følgende: Benzinudgifter Reparationsudgifter Parkeringsbøder Fartbøder Ekstraudgift ved aflevering- og udlevering Selvrisiko (forsikring) Tyveri, skade eller tab af nogen dele af en bil tilhørende Club Supercar Omkostninger og udgifter forbundet med, at Club Supercar sætter sig i besiddelse af Club Supercar Biler Rygning er strengt forbud i alle Club Supercar Biler Brug af mobiltelefoner skal ske ved brug af håndfri installation, så længe man kører en Club Supercar Bil Medlemmerne kan kun benytte en Club Supercar Bil ad gangen Det er medlemmets ansvar at sikre, at der bliver taget fuldstændig hånd om Club Supercar Bilen, mens den er i medlemmets besiddelse samt at sikre, at Club Supercar Bilen er aflåst, alarmen slået til og Club Supercar Bilen er parkeret et sikkert sted, når den ikke benyttes Club Supercar A/S forbeholder sig retten til i nødstilfælde midlertidigt eller permanent at fjerne en bil fra vognparken uden forudgående varsel Medlemmerne har ikke ret til at overdrage deres rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftale om Medlemskab til tredjemand Club Supercar er en privat klub kun for medlemmer, og forbeholder sig ret til at nægte medlemskab til enhver ansøger (hvis relevant) efter eget skøn Club Supercar A/S har ret til at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til Aftale om Medlemskab til enhver, som Club Supercar finder er egnet hertil Club Supercar har ret til at ændre disse Vilkår og Betingelser uden forudgående varsel. Medlemmerne vil blive informeret om enhver ændring Aftale om Medlemskab skal til enhver tid være reguleret og underlagt dansk ret med de danske domstole som værneting. Sektion 8 Forsikring 8.1. Samtlige Club Supercar Biler er dækket af en ansvarsforsikring og en kaskoforsikring med selvrisiko (se punkt 9.1.6) Club Supercars forsikring dækker ikke føreren af Club Supercar Bilen (medlem eller ægtefælle/samlever) i tilfælde af personskade eller død. Det er medlemmets/ægtefællens/samleverens eget ansvar at tegne en personlig ulykkesforsikring. Underskrift Ved min underskrift nedenfor erklærer jeg: At oplysninger givet i denne blanket er korrekte. Jeg giver Club Supercar samtykke til at undersøge de af mig afgivne oplysninger med henblik på at få bekræftet mine personlige oplysninger, kørsels- og forsikringshistorie samt anden information jeg har givet. At have læst, forstået og er enig i indholdet af Club Supercars Vilkår og Betingelser samt at jeg er forpligtet til at overholde disse. At jeg har forstået og accepteret, at Club Supercars Vilkår og Betingelser er gældende i hele min medlemsperiode hos Club Supercar. At dette ansøgningsskema sammen med Vilkår og Betingelser samt Brev om Bekræftelse af Medlemskab udgør en bindende kontrakt for levering af ydelser og Medlemskabet. At ved accept af Medlemskabet skal medlemsgebyret betales fuldt ud og skal betales senest 14 dage før Club Supercar lanceres. (april 2009). At i tilfælde af, at min ansøgning om medlemskab ikke bliver godkendt, eller Club Supercar ikke når målet for antallet af medlemmer før lanceringen, er Club Supercar forpligtet til fuldt ud at refundere samtlige deposita. At Club Supercar forbeholder sig retten til at nægte enhver ansøger medlemskab. At Club Supercar har ret til at fremsende nyhedsbreve samt andet reklamemateriale til mig pr. , sms eller lignende elektroniske medier, og at jeg er forpligtet til skriftligt eller på anden måde at meddele Club Supercar, såfremt jeg ikke ønsker at modtage det pågældende materiale. Underskrift Dato: (For Firmamedlemmer: Tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal vedlægges) Forbeholdt Club Supercar: Notes: Ansøgning godkendt: Underskrift: Dato:

Ansøgningsskemaer og de almindelige betingelser

Ansøgningsskemaer og de almindelige betingelser Ansøgningsskemaer og de almindelige betingelser Vigtig information Sørg venligst for at du har læst og forstået Vilkår og Betingelser for medlemskab af Club Nautic før De udfylder denne formular. Udfyld

Læs mere

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt:

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejebetingelser. 1. Køretøjet må kun føres af folk på 18 år og derover med et fuldgyldigt kørekort. 2. Al anvendelse skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil for Side 1 af 5 1. Generelle rettigheder og pligter 1.1. Efter at have betalt indmeldelsesgebyr, depositum samt det månedlige kontingent, jf. den til enhver tid gældende prisliste, har medlemmet ret til

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Vejledning om betaling af kontingent

Vejledning om betaling af kontingent Vejledning om betaling af kontingent Indledning Eksisterende medlemmer kan betale kontingent online via Club Danois hjemmeside. Alternativt kan der betales med check. Nye medlemmer kan ligeledes betale

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT 1.1. For at en Korttransaktion med Kort kan godkendes af VALITOR, har Forhandleren pligt til at gennemføre kontrolprocedurerne som beskrevet i denne sektion,

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Tillægsforskrifter Udlejning af køretøj

Tillægsforskrifter Udlejning af køretøj Tillægsforskrifter Udlejning af køretøj Side 1(3) Disse tillægsforskrifter er udarbejdet af Card Services i henhold til de Generelle Vilkår punkt 1 og udgør et tillæg til de Administrative Forskrifter.

Læs mere

Lille model Dell Latitude E6230

Lille model Dell Latitude E6230 Lille model Dell Latitude E6230 Processor Intel Core i3-3130m 2.60GHz, 3MB cache Dual Core (3rd Gen Q1 2013) Skærm 12,5 HD 1366x768 LED-belyst LCD panel med HD kamera og mikrofon Grafikkort Intel HD Graphics

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

HERTZ: ALDERSGRÆNSE Forskellige aldersgrænser gælder ved udlejningen. Der kan blive opkrævet et såkaldt Young Driver Surcharge for førere under 25 år.

HERTZ: ALDERSGRÆNSE Forskellige aldersgrænser gælder ved udlejningen. Der kan blive opkrævet et såkaldt Young Driver Surcharge for førere under 25 år. HERTZ: LEJEBETINGELSER Enhver udlejning, du foretager på grundlag af denne booking, sker på grundlag af de lejebetingelser, der gælder på det Hertz-kontor, hvor bilen afhentes. KØREKORT Alle førere (også

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

KØGE BONUSKORT. Overfor den kortholder, der har tiltrådt disse specifikke rabatkort-betingelser (herefter Bruger )

KØGE BONUSKORT. Overfor den kortholder, der har tiltrådt disse specifikke rabatkort-betingelser (herefter Bruger ) KØGE BONUSKORT BRUGERVILKÅR gældende for KØGE BONUSKORT(herefter Betingelserne ), der udbydes af: Udbyder: Køge Handelsstandsforening Vestergade 1 DK-4600 Køge Cvr 85279416 (herefter Foreningen ) Overfor

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet.

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet. Lejebetingelser og standardudstyr: Dette er standardudstyr i vore autocampere: Stort køleskab til 12V, 230 V og gas, køkken med 2 eller 3 kogeblus, elektrisk vandpumpe til køkken og toiletrum, koldt og

Læs mere

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying.

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying. Udlejningskontrakt Indhold Udlejningskontrakt... 1 Lejers Data... 1 Luftfartøj data... 1 Kontraktvilkår... 2 Særlige aftaler... 3 Lejeperiode... 3 Underskrifter... 3 Udlejningsbetingelser... 4 Lejers Data

Læs mere

Handelsbetingelser for sæson 2015/2016. Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans)

Handelsbetingelser for sæson 2015/2016. Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans) Handelsbetingelser for sæson 2015/2016 Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans) Vedr. reservering af prøvetime Når du reserverer plads til en prøvetime og betaler dit depositum, binder du dig ikke til at

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER

LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER I det følgende beskrives rammerne og betingelserne for LO Plus ved brug af LO Plus med enten et fysisk medlemskort eller det mobile medlemskort, der er en del af LO Plus

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre GLOBALE itworks VILKÅR : kundeloyalitet Opdateret i April 2013 1. Loyal Kundens ordre vil blive underskrevet af dig som kunde først, og det virker! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208 USA (herefter

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Aalborg Universitet. Regelsæt for lån af tjenestebiler (AAUbiler) udlandet.

Aalborg Universitet. Regelsæt for lån af tjenestebiler (AAUbiler) udlandet. Aalborg Universitet Regelsæt for lån af tjenestebiler (AAUbiler) i Danmark og udlandet. Økonomiafdelingen/Teknisk Forvaltning 22-09-2014 Indholdsfortegnelse 1. KØRSEL MED AAU-BIL I DANMARK... 2 1.1. Hjemmelsgrundlag

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Lejekontrakt Trailer

Lejekontrakt Trailer Lejekontrakt Trailer De generelle lejebetingelser, som kan indeholde betingelser, der kan være særligt byrdefulde for lejer, er gældende, medmindre de er fraveget ved de individuelle eller særligt, skriftligt

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

www.odensebib.dk 1. udgave 2015

www.odensebib.dk 1. udgave 2015 www.odensebib.dk 1. udgave 2015 Regler Takster Åbningstider Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre:

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre: Lånevilkår 4finance ApS, CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån Vivus.dk (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst 20 år, er dansk

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Almindelige betingelser for medlemskab af SATS

Almindelige betingelser for medlemskab af SATS Almindelige betingelser for medlemskab af SATS Disse almindelige betingelser gælder for medlemskaber af SATS, hvorom der er indgået aftale den 1. januar 2011 eller senere 1. GENERELT 1.1 Disse almindelige

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev s fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år Forældre / værge Navn Cpr-nummer Adresse

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Adresse: Telefonnummer: Navn:

Adresse: Telefonnummer: Navn: Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer. E-mail. Mobiltelefon Forældre/værge Navn Cpr-nummer Postnummer By Telefon privat Telefon

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Erhverv MELLEM

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Erhverv MELLEM Kunde nr.: Standardaftale - Nordhavnen P-aftale Erhverv MELLEM Udviklingsselskabet By og Havn I/S CVR nr. 30 82 37 02 Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter kaldet UB&H eller Udlejer) og Firmanavn

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Privat MELLEM

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Privat MELLEM Kunde nr.: Standardaftale - Nordhavnen P-aftale Privat MELLEM Udviklingsselskabet By og Havn I/S CVR nr. 30 82 37 02 Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter kaldet UB&H eller Udlejer) og Navn Cpr nummer

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom).

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom). MasterCard Retningslinier for anskaffelse af MasterCard Dato: 2007.01.01 Reference: Søren Vendelbo Ansvarlig: Jørgen Kunter Pedersen På Teknologisk Institut anvendes en avanceret rejse- og udlægsafregningsmodel,

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forretningsgang Fleet Management

Forretningsgang Fleet Management Side 1 af 6 Formålet med denne forretningsgang er, at beskrive de praktiske forhold omkring det daglige samarbejde for kunder med en Samarbejdsaftale. 1. Primære forhandlere Nordania vælger leverandør.

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Brugen af European Diesel Card Limited - brændstofkort underligger følgende vilkår og betingelser: 1. Definitioner (a) I disse betingelser forstås

Brugen af European Diesel Card Limited - brændstofkort underligger følgende vilkår og betingelser: 1. Definitioner (a) I disse betingelser forstås Brugen af European Diesel Card Limited - brændstofkort underligger følgende vilkår og betingelser: 1. Definitioner (a) I disse betingelser forstås under 'selskabet' European Diesel Card Limited og dens

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr. s fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: By: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.: By: Telefon privat: Mobiltelefon: Telefon arbejde: E-mail: Moder / Værge

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

UDDANNELSESVILKÅR. 2. FORBEHOLD Arkitektskolen For Indretningsdesign forpligtiger sig til følgende ydelse:

UDDANNELSESVILKÅR. 2. FORBEHOLD Arkitektskolen For Indretningsdesign forpligtiger sig til følgende ydelse: UDDANNELSESVILKÅR 1. PRISER 1.1 Uddannelsen til Indretningsarkitekt: Kontant, i alt 8.250 kr. (DKK). Prisen er inklusiv alle fragt- og gebyreromkostninger. 1.1.2 Uddannelsen til Indretningsarkitekt: Abonnement,

Læs mere