Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser"

Transkript

1 Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser Vigtigt De bedes venligst forsikre Dem om, at De har læst og forstået Club Supercars Vilkår og Betingelser, før De udfylder dette ansøgningsskema. Venligst udfyld samtlige informationer så korrekt som muligt med blogbogstaver med en blå eller sort pen. Det udfyldte ansøgningsskema skal returneres til Club Supercar enten pr. FAX: Fax en kopi af det udfyldte ansøgningsskema sammen med den nødvendige dokumentation. Fax nr.: Scan det udfyldte ansøgningsskema samt dokumentationen og samlet til: Bemærk venligst, at hvis De har sendt al dokumentation via eller fax, skal De stadig indsende det originale ansøgningsskema med almindelig post inden 14 dage. Pasfoto Indsæt pasfoto her. Punkt 1 Generelle Medlemsoplysninger (For Firmamedlemskab, Se Punkt 1A) Deres fulde navn: Fødselsdato: Folkeregisteradresse: Postadresse (hvis anden): Telefon (Privat): Telefon (Arbejde): Telefon (Mobil): Fax (Privat): Fax (Arbejde): (obligatorisk): Punkt 1A Kun For Firmamedlemmer Firmanavn: CVR nr: Registreret adresse: Telefon (Arbejde): Telefon (Mobil): Fax (Arbejde): (obligatorisk): Et Firmamedlem kan indstille og anbefale et antal brugere efter nærmere aftale med Club Supercar. Alle anbefalede brugere skal udfylde punkt 1 og punkt 2 og indsende dokumenterne anført i punkt 7 i Ansøgningsskema og Vilkår og Betingelser. Alle anbefalede brugere skal underskrive Ansøgningsskema og Vilkår og Betingelser. Anbefalingen af en bruger er betinget af Club Supercars godkendelse. Ansøgningsskemaet udfyldt af den anbefalede bruger skal indleveres til Club Supercar sammen med ansøgningsskemaet for Firmamedlemskab. Der vil alene blive udstedt 1 medlemskort pr. medlemskab

2 Punkt 2 Kørsels Og Forsikringshistorie Kørekortnummer: Gyldigt indtil: Udstedt af: Antal år med kørekort: Har De fået tildelt klip i kørekortet indenfor de sidste 5 år inklusive verserende sager? Hvis ja, venligst oplys detaljer herom nedenfor Har De været involveret i nogen trafikuheld indenfor de sidste 5 år? Hvis ja, venligst oplys detaljer herom nedenfor: Har De haft problemer med Deres forsikring? (afslag på fornyelse, afvisning, opkrævning af yderligere præmie, blevet pålagt særlig vilkår): Hvor mange års skadefri kørsel har De? Helbredshistorie: Oplys venligst detaljer vedrørende enhver fysisk eller psykisk lidelse, som kan have indvirkning på Deres køreevner Biler De har ejet inden for de sidste 5 år: (seneste først) Model: Producent: Dato for ejerskab: Model: Producent: Dato for ejerskab: Model: Producent: Dato for ejerskab: Punkt 3: Ægtefælle/Samlever Club Supercar tillader sine Medlemmer at dele deres medlemskab med deres ægtefælle/samlever. Se venligst vores Vilkår og Betingelser for yderligere information om, hvordan man tilføjer sin ægtefælle/samlever til sit medlemskab. Der kan kun registreres en ægtefælle/samlever pr. medlemskab. Ægtefællens/samleverens fulde navn: Folkeregisteradresse: (hvis forskellig fra oven for): Telefon (Privat): Fax (Privat): Telefon (Arbejde): Fax (Arbejde): Telefon (Mobil): (obligatorisk): Punkt 4 Henvisning Hvis De er blevet henvist til Club Supercar af et eksisterende medlem, venligst udfyld dette afsnit. Jeg bekræfter hermed, at jeg er blevet introduceret til Club Supercar af et nuværende medlem: Fulde navn på det nuværende medlem: Deres underskrift: Dato: Punkt 5 Valg af Medlemskab VENLIGST SET KRYDS I EN MEDLEMSPAKKE EFTER EGET VALG. Samtlige valgmuligheder kræver indbetaling af et depositum stort DKK, som skal betales for at sikre Deres medlemskab. Se venligst vores Vilkår og Betingelser for yderligere information vedrørende depositum. Black Card Fuldt Medlemskab (250,000 DKK inkl points) Black Card Fuldt Medlemskab (125,000 DKK inkl. 400 points) Internationalt Medlemskab (Til rådighed for dem, hvis man har bopæl Danmark, dog ifølge særlig aftale) Black Card Fuldt Firmamedlemskab (Fra DKK inkl point afhængig af antal brugere) Hvis De vil læse mere om de forskellige typer medlemskaber, besøg vores hjemmeside:

3 Punkt 6 Kortoplysninger Betaling kan ske pr. check, bankoverførsel eller med kredit/betalingskort. Club Supercar Bank Details: Nordea Bank Danmark A/S 0114 Gentofte Afdeling Gentoftegade Gentofte Registreringsnummer: 0114 Kontonummer: SWIFT: NDEADKKK IBAN: DK Credit Card Details: Bemærk venligst, at Club Supercar alene accepterer betaling med Visa/Visa Dankort, MasterCard og Amercian Express Kortholders navn: Kortnummer: Korttype: Udløbsdato: Sikkerhedskode (bagsiden af kortet): Underskrift: PLEASE NOTE: Medlemmer er forpligtet til at give oplysninger omkring kredit/betalingskort samt give Club Supercar tilladelse til at hæve yderligere omkostninger, som er blevet pålagt medlemmerne, mens de var i besiddelse af en Club Supercar Bil. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, mindre reparationer, parkerings- og fartbøder, vejafgift, selvrisiko på forsikring samt benzin. Disse udgifter vil blive faktureret og hævet på månedlig basis. Oplysninger vedrørende kredit/betalingskort kan oplyses pr. telefon i stedet for at udfylde dette afsnit. Punkt 7 Dokumenter Der Skal Sendes Med Ansøgningsskemaet De bedes venligst forsikre Dem om, at De sammen med Deres Ansøgningsskema indsender følgende dokumentation (inkl. dokumentation vedrørende Deres ægtefælle/samlever hvis relevant): 1. Kopi af fotosiden af Deres nuværende pas 2. Kopi af begge sider af Deres nuværende kørekort 3. Dokumentation på korrekt adresse, f.eks. i form af en kopi af Deres sygesikringsbevis eller kopi af forbrugsregning (el, vand eller varme) fra de sidste 4 måneder. 4. Bevis for Deres skadefri kørsel (kan sædvanligvis findes i Deres forsikringspolice) 5. Bevis for Deres kørselshistorie (kopi af kvitteringer for køb af biler/bilforsikringer mv.) 6. Udfyldt betalingsblanket, hvis De betaler med check 7. Pasfoto af Ansøgeren, som skal vedhæftes forsiden af dette Ansøgningsskema i øverste højre hjørne 8. For Firmamedlemskab: En tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

4 Vilkår og Betingelser for medlemskab af Club Supercar Sektion 1 Definitioner 1.1. Club Supercar skal betyde Club Supercar 1.2. Selskabet skal betyde Club Supercar A/S, CVR nr.: Kontor adresse: Bulowsvej 12 st., 1870 Frederiksberg, Danmark 1.3. Ledelsen skal betyde til Stifterne og Senior Ansatte hos Club Supercar A/S Medlemmerne skal betyde alle personer (inklusiv brugere indstillet og anbefalet af et Firmamedlem), som har fået godkendt deres ansøgning (Brev om Bekræftelse) fra Club Supercars bestyrelse og som har betalt samtlige gebyrer forbundet med medlemskabet. Begrebet medlemmer dækker Fuldt Medlemskab, Halvt Medlemskab, Firmamedlemskab samt Internationalt Medlemskab Club Supercar Biler skal betyde den vognpark, som er ejet og/eller drevet af Club Supercar Club Supercar Lokaliteter skal betyde Club Supercar s kontor og show room Medlemskabet skal betyde det Club Supercar medlemskab, som er oprettet for alle de personer og Firmamedlemmer, som ønsker at melde sig ind i og få fordel af Club Supercar Ansøgningsskemaet skal betyde den ansøgning, som er indgivet af ansøgeren med anmodning om at blive godkendt som medlem Brev om Bekræftelse af Medlemskab skal betyde det bekræftelsesbrev, som er udstedt og underskrevet af Club Supercar, og som godkender medlemskab Aftale om Medlemskab skal betyde Vilkår og Betingelser, Ansøgn ingsskemaet og Brev om Bekræftelse af Medlemskab. Sektion 2 Medlemskabet 2.1. Man opnår medlemskab efter at man har indgivet Ansøgningsskemaet, er blevet godkendt af Club Supercar samt har modtaget et Brev om Bekræftelse af Medlemskab Club Supercar kan tilbyde følgende medlemskaber: A. Fuldt Medlemskab for DKK inkl. moms, giver Medlemmerne 1000 point. B. Halvt Medlemskab for DKK inkl. moms, giver Medlemmerne 400 point. C. Internationalt Medlemskab er en mulighed for personer med bopæl uden for Danmark. Internationalt Medlemskab er underlagt disse Vilkår og Betingelser og kræver endvidere en individuel aftale med Club Supercar. Der vil blive opkrævet et fast gebyr pr. dag (minimum 1 dag). D. Fuldt Firmamedlemskab: Fra DKK inkl. moms giver Firmamedlemmer 1000 point afhængig af antal brugere. Alle medlemskaber kræver en indbetaling af depositum på DKK. Ved modtagelsen af betaling af både depositum samt medlemsgebyret, får Medlemmerne fuld adgang til alle Club Supercar Biler. Begge medlemskaber er gyldige i 12 måneder fra datoen for indmeldelsen, eller indtil de tildelte point er udløbet Betaling kan ske ved check, bankoverførsel eller kredit/betalingskort. Betaling skal ske til følgende konto i Nordea Bank Danmark A/S, 0114 Gentofte Afdeling, Gentoftegade 51, 2820 Gentofte 2820: Registreringsnummer: 0114 Kontonummer: SWIFT: NDEADKKK IBAN: DK Det er en betingelse for Medlemskabet, at Medlemmerne betaler samtlige gebyrer forbundet med Medlemskabet rettidigt. Club Supercar forbehold er sig ret til at kræve yderligere gebyrer, såfremt disse betalingsbetin gelser ikke opfyldes samt til at ophæve medlemskaber i mere alvorlige tilfælde Medlemmerne skal oplyse detaljer om kredit/betalingskort samt give Club Supercar tilladelse til at hæve ethvert yderligere gebyr, som er påløbet, mens medlemmet har været i besiddelse af en Club Supercar Bil. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, mindre reparationer, parkerings- og fartbøder, vejafgifter, ekstra forsikring samt påfyldning af benzin. Disse udgifter vil blive faktureret og hævet hver måned Medlemskab af Club Supercar vil kun blive tildelt til ansøgere, som opfylder følgende betingelser: Medlemmerne skal være mellem 30 og 70 år. Personer under 30 år kan komme i betragtning, men vil være underlagt en individuel bedømmelse Gyldigt dansk kørekort, som indehaveren skal have haft i minimum 5 år (udenlandske kørekort kan komme i betragtning, men vil være underlagt yderligere undersøgelser) med et minimum af 3 års skadefri kørsel Dokumentation for erfaring med at køre biler med høj ydeevne vil blive foretrukket. Potentielle medlemmer vil muligvis blive bedt om at doku mentere, at de har ejet biler med høj ydeevne. Personer uden erfaring hermed vil muligvis blive pålagt at deltage i et specialdesignet kørekursus arrangeret af Club Supercar efter ledelsens skøn Club Supercar vil lade ansøgere med maksimalt to registrerede mindre trafikforseelser inden for de sidste tre år komme i betragtning. Hvis et medlem begår yderligere trafikforseelser under deres medlemskab, skal medlemmet øjeblikkeligt underrette Club Supercar herom og indberette samtlige detaljer til brug for forsikringen Samtlige medlemmer skal rettidigt betale fuldt medlemsdepositum samt medlemsgebyr. Såfremt medlemmet ikke opfylder denne betingelse, kan det resultere i, at medlemskab vil blive nægtet Samtlige medlemmer skal have deres ansøgning godkendt af Club Supercars bestyrelse Et medlemskab kan blive udvidet til også at inkludere et medlems ægtefælle/samlever, forudsat, at ægtefællen/samleveren opfylder sam tlige krav anført under punkt 2.4 samt får en skriftlig tilladelse fra bestyr elsen. Et medlem kan kun indstille en ægtefælle/samlever pr. medlem skab Ved godkendelse af medlemskab vil ansøgeren modtage et Brev om Bekræftelse af Medlemskab samt et medlemskort. Medlemskortet må alene benyttes af medlemmet af samt den af Club Supercar godkendte ægtefælle/samlever Medlemmer vil blive pålagt skriftligt at oplyse følgende til Club Supercar: Enhver ændring i bopæl og/eller kontaktinformationer, som afviger fra de informationer, som oprindeligt blev noteret af Club Supercar. Meddelelse herom skal ske inden for 5 arbejdsdage Enhver trafikforseelse eller ulykke, som involverer et medlem af Club Su percar, som sker i medlemsperioden uden hensyntagen til ansvar. Med delelse herom skal ske inden for 3 arbejdsdage Enhver ændring vedrørende medlemmets kørekort skal omgående med deles til Club Supercar. Såfremt medlemmet ikke opfylder denne betin gelse, kan dette resultere i, at Medlemskabet ophæves Ophævelse af Medlemskabet sker, når: Der enten er gået 12 måneder fra den dato, hvor Medlemskabet blev registreret og de tildelte point ikke er overskredet, eller når et medlems pointtal er 0. Medlemmer, som nærmer sig deres 12 måneders deadline, og som ikke har overskredet deres pointgrænse, vil modtage meddelelse herom forud fra Club Supercar og få mulighed for at forny deres medlemskab. Medlemmer, hvis pointtal kommer under 30 point før Medlemskabet udløber, vil omgående modtage meddelelse herom fra Club Supercar med anmodning om at forny Medlemskabet Overtrædelse af Vilkår og Betingelser. Club Supercar forbeholder sig ret til at ophæve et medlemskab, såfremt Medlemmet væsentligt misligholder Club Supercars Vilkår og Betingelser Et medlem skal give skriftlig meddelelse til Club Supercar, hvis Medlem met ønsker at opsige sit medlemskab før medlemsperioden er udløbet. I et sådan tilfælde vil der ikke ske tilbagebetaling af depositum/medlems gebyr. Sektion 3 Membership Point System 3.1 Ethvert medlem med Fuldt Medlemskab modtager 1000 point ved tilmeld ing. Ethvert medlem med Halvt Medlemskab modtager 400 point ved tilmelding. 3.2 Medlemmerne konverterer deres point til tidsforbrug og kilometer i forbindelse med deres benyttelse af Club Supercar Biler. Medlemmer vil have mulighed for at reservere Club Supercar Biler fra dag til dag og i weekender. Det makismale antal kilometer pr. ugedag er 150 km og 400 km i weekenden. Club Supercar opererer med to sæsoner, højsæson (juni august) og lavsæson (april maj & september oktober). Værdien af point er forskellig i perioderne. Point vil blive fratrukket Medlemmernes konti efter følgende system: DKK svarer til 1,000 point DKK svarer til 400 point. Club Supercar Bilerne er kategoriseret i tre grupper (1,2 og 3). For yderligere information se Sæson Lavsæson Højsæson Dage Man-Tors Fre-Søn Man-Tors Fre-Søn Gruppe 1 30 *60 40 *80 Gruppe 2 20 *40 30 *60 Gruppe 3 15 *30 20 *40

5 * Weekend point anvendes i perioden fra kl. 11:00 fredag til kl. 09:00 mandag pr. dag. (I weekender er Club Supercar Biler til rådighed i 3 dage og der afregnes point for 3 dage uanset om Club Supercar Biler benyttes alle tre dage) Kilometertal - Club Supercar tillader et kilometerantal på 150 km pr. dag i ugedagene og 400 km pr. weekend (Fre-Søn). Det er tilladt at køre længere, hvor hver ekstra kilometer vil blive pålignet Medlemmets konto til en pris á 5 km. pr. point. Sæson - Højsæson er Juni, Juli og August; Lavsæson er April, Maj, September og Oktober. Club Supercar er lukket fra November til Marts Et medlems point er gyldige i 12 måneder fra datoen for erhvervelsen af disse point Medlemmerne kan ikke købe yderligere point ud over deres medlemskab. Ekstra point kan alene opnås som en del af anbefal en ven -ordningen, hvor et medlem bliver belønnet med ekstra point, når vedkommende med held har introduceret en ven til Club Supercar og denne ven har betalt for Medlemskabet (se punkt 3.7) Club Supercar tillader, at medlemmer overfører op til 25% af deres uanvendte point til næste år, forudsat, at medlemmet fornyer Medlemskabet hos Club Supercar. Såfremt et medlem vælger ikke at forny Medlemskabet, og har uanvendte point, har medlemmet ret til i en periode på en måned at bruge de uanvendte point, afhængig af, om der er et køretøj til rådighed Såfremt et medlem overskrider sin pointgrænse inden for den periode, hvor han eller hun er medlem, er medlemmet pålagt at købe yderligere point ved straks at forny sit medlemskab for at opretholde sin pointsaldo Såfremt et bestående medlem med held introducerer en ven til Club Supercar, vil Club Supercar belønne dette medlem med ekstra point. 75 point vil blive tildelt de medlemmer, som med held introducerer en ven til Fuldt Medlemskab af Club Supercar og 30 point vil blive tildelt til de medlemmer, der med held introducerer en ven til Halvt Medlemskab. Club Supercar vil kun tildele et medlem yderligere point på anbefaling fra en ven, når den pågældende ven har betalt sit fulde medlemskabsgebyr til Club Supercar. En person, som bliver introduceret til Club Supercar af et medlem, skal på Ansøgningsskemaet tydeligt angive det fulde navn på det medlem, som har introduceret dem til Club Supercar. Sektion 4 Adgang til Club Supercar Biler 4.1 Medlemmerne kan reservere en Club Supercar Bil pr. via Club Supercars hjemmeside eller pr. telefon Medlemmerne kan reservere en Club Supercar Bil højst 30 dage før den ønskede reservationsdato Afbestilling af en reservation skal ske senest 48 timer før reservationsdatoen. Afbestillinger modtaget efter denne frist vil resultere i, at strafpoint vil blive trukket fra medlemmets konto Enhver ændring af en reservation, så som ændring af det valgte køretøj eller reservationsdatoen, skal ske senest 7 dage forud for den oprindelige reservationsdato. Anmodninger om ændringer efter denne dato kan resultere i, at point bliver trukket fra medlemmets konto Samtlige Club Supercar Biler skal afhentes og afleveres af medlemmet hos Club Supercar. Club Supercar tilbyder endnu ikke levering og/eller afhentning af biler Afhentnings- og afleveringstidspunkter af alle Club Supercar Biler på almindelige ugedage er mellem kl. 11:00 og kl. 09:00 den følgende dag. Afhentningstidspunkter i weekenden er fra kl. 11:00 fredag og returnering af bilen er kl. 09:00 mandag morgen. De medlemmer, som bor i Jylland, kan få tilbudt at benytte en anden ordning efter aftale med Club Supercar Club Supercar vil bestræbe sig på at sikre, at alle Club Supercar Biler er til rådighed til brug for Medlemmerne på de tidspunkter, som er fastsat i punkt 4.6, i det omfang det er muligt og afhængig af forhold, som er uden for Club Supercars kontrol I de tilfælde, hvor den reserverede Club Supercar Bil ikke er til rådighed for medlemmet, vil Club Supercar tilbyde et tilsvarende erstatningskøretøj som kompensation. I det tilfælde, hvor det ikke er muligt at tilbyde et erstatningskøretøj på grund af et begrænset antal ledige Club Supercar Biler, vil Club Supercar refundere samtlige point for den pågældende reservation til medlemmet som kompensation herfor Club Supercar Biler kan kun udleveres til Medlemmerne af en repræsentant fra Club Supercar ved forevisning af et gyldigt medlemskort samt kørekort og efter medlemmets kvittering for udleveringen. Kun et registreret medlem kan få adgang til Club Supercar Biler Ved afhentning af en Club Supercar Bil, vil det blive pålagt Medlemmerne at underskrive en Club Car Condition Form med en repræsentant fra Club Supercar til stede, hvorved Club Supercar Bilernes stand registreres. Enhver skade på bilen vil blive noteret, og ved at underskrive Club Car Condition Form, er medlemmet indforstået med at returnere bilen i samme stand (sædvanlig slid og ælde undtaget) på den aftalte dag og tidspunkt fastsat ved reservation af bilen. Enhver skade påført på Club Supercar Bilen og/eller dens tilbehør vil blive faktureret og opkrævet hos medlemmet ved tilbagelevering af bilen Samtlige Club Supercar Biler forlader Club Supercar med en fuld tank. Det er et krav til Medlemskabet, at Medlemmerne sørger for, at bilen bliver returneret med en fuld tank (korrekt benzin). Sørger Medlemmerne ikke for, at bilen er fyldt op ved aflevering, vil dette resultere i, at Medlemmerne vil blive opkrævet for en fuld tank benzin Det er tilladt for medlemmer at efterlade deres egen bil hos Club Supercar på eget ansvar, mens man benytter en Club Supercar Bil. Club Supercar er ikke ansvarligt for tyveri eller skade, som bliver påført medlemmets bil og/eller ejendele, mens bilen befinder sig hos Club Supercar Det er en betingelse for Medlemskabet, at Medlemmerne garanterer at returnere bilen på det aftalte tidspunkt fastsat i reservationen. I det tilfælde, at en Club Supercar Bil bliver returneret for sent, og dette har indflydelse på et andet medlems reservation, forbeholder Club Supercar sig retten til at opkræve et strafgebyr fra det medlem, som er ansvarlig herfor, svarende til en ekstra dags leje til de til enhver tid gældende takster I det tilfælde, at et medlem ikke har tilstrækkeligt med point til at dække den for sene aflevering af en bil, forbeholder Club Supercar sig retten til at trække et beløb svarende til værdien af de point, der er blevet idømt, fra medlemmets kredit/betalingskort. Sektion 5 Club Supercars Forpligtelser 5.1 Club Supercar forpligter sig til: At etablere en varieret vognpark af Club Supercar Biler med høj ydeevne, som kan benyttes af Medlemmerne, dog underlagt Club Supercar A/S Vilkår og Betingelser herfor Regelmæssigt at gennemgå vognparken, forny eller udskifte modeller, som anses for nødvendigt for at opretholde vognparken af superbiler, der afspejler det bedste og sidste nye i design og ydeevne Hele tiden at vedligeholde og servicere samtlige Club Supercar Biler i vognparken samt i det omfang, det er muligt at sikre, at medlemmer på ethvert tidspunkt har adgang til hele vognparken At garantere, at alle biler, som skal benyttes af et medlem, forlader Club Supercar i første klasses stand med en fuld tank At forsyne alle medlemmer med et obligatorisk antal point ved begyndelsen af deres medlemskab, som kan konverteres til kilometer, der kan bruges i alle biler, dog underlagt Vilkår og Betingelser for samtlige medlemskaber At opretholde et rimeligt forhold mellem antallet af medlemmer og Club Supercar Biler, som giver Medlemmerne en mulighed for at udnytte deres tildelte point som ønsket, og samtidig overholde betingelserne gældende for det medlemskab, de har valgt At garantere gyldig forsikringsdækning for alle Club Supercar Biler på alle tidspunkter At garantere, at alle Club Supercar Biler er forsvarligt opbevaret, når de ikke benyttes af Medlemmerne Ledelsen forbeholder sig retten til at ændre pointsystemet samt tildeling af point som anført i punkt 3.2 til at sikre et effektivt system i tråd med den fremtidige vækst i virksomheden. Sektion 6 Medlemmets forpligtelser 6.1 Ved underskrift på Ansøgningsblanket og Vilkår og Betingelser, forpligter medlemmet sig til: At respektere og overholde Vilkår og Betingelser for Club Supercar som anført i dette dokument i den periode, Medlemskabet gælder At respektere og overholde færdselsloven, som er gældende i det pågældende land, hvori Club Supercar Bilen benyttes af Medlemmet At betale samtlige gebyrer forbundet med Medlemskabet hos Club Supercar rettidigt At acceptere, at adgang til Club Supercar Biler ikke vil blive givet før medlemsgebyret og/eller udestående gebyrer relateret til Medlemskabet er modtaget hos Club Supercar At sikre korrekt brug af samtlige Club Supercar Biler i overensstemmelse med producentens retningslinjer, som anført i instruktionsbogen, der forefindes i alle biler.: At sikre, at det er den korrekte type benzin, der bliver benyttet ved opfyldning af alle Club Supercar Biler At sikre, at den korrekte mængde af alle væsker (motorolie, kølervæske mv.) opretholdes i hele perioden, Club Supercar Bilen bliver benyttet af Medlemmet At sikre, at korrekt dæktryk opretholdes i hele den periode, hvor Club Supercar Bilen bliver benyttet af Medlemmet At betale alle bøder, medlemmet pålægges og/eller omkostninger relateret til kørsel og/eller parkering af Club Supercar Bilen i hele perioden, hvor Club Supercar Bilen bliver benyttet af Medlemmet At sikre maksimal sikkerhed af Club Supercar Bilen, når den efterlades uden opsyn samt tage alle rimelige forholdsregler for at forhindre tab af eller skade på Club Supercar Bilens udstyr At kontakte Club Supercar straks i tilfælde af enhver ulykke, tab, skade eller fejl vedrørende en Club Supercar Bil samt at tillade Club Supercar at udføre væsentlig vedligeholdelse af Club Supercar Bilen At sikre, at en Club Supercar Bil returneres til Club Supercar i slutningen af et medlems lejeperiode med en fuld tank benzin og i samme stand, som bilen blev modtaget i (sædvanlig slid og ælde undtaget) på den aftale dato og tidspunkt I henhold til den foretagne reservation Medlemmerne er indforstået med, at Club Supercar Biler ikke skal benyttes: På en måde, som kan forårsage, at Club Supercars forsikring bliver ugyldig, eller at reglerne i færdselsloven overtrædes Af personer, som ikke er registreret som medlem af Club Supercar Af personer, som er påvirket af alkohol, stoffer eller medicin (receptpligtigt eller lignende) som kan svække køreevnen I tilfælde af enhver teknisk, elektrisk eller konstruktionsmæssigt skade på en Club Supercar Bil, hvor en fortsat benyttelse kan resultere i yderligere skader På grus, metal eller andet ikke-asfalteret vejunderlag.

6 På racerbaner, medmindre Club Supercar har givet tilladelse hertil Til at transportere passagerer og/eller varer i erhvervsøjemed. Sektion 7 Ophør af medlemskab 7.1. Et medlem af Club Supercar skal skriftligt meddele Club Supercar, at han eller hun ønsker at opsige sit medlemskab med et opsigelsesvarsel på 30 dage. Der vil ikke ske tilbagebetaling af medlemsgebyr/depositum Ethvert medlems misbrug eller overtrædelse af Club Supercars Vilkår og Betingelse kan resultere i, at Medlemskabet omgående ophæves. I sådanne tilfælde vil medlemmet ikke være berettiget til tilbagebetaling eller kompensation I det tilfælde, at et medlem udelukkes fra at køre bil, eller dømmes for farlig og hensynsløs kørsel, eller dømmes til at afsone en frihedsstraf, mens medlemmet er medlem af Club Supercar, forbeholder Club Supercar A/S sig retten til at ophæve Medlemskabet med øjeblikkelig virkning og uden kompensation eller tilbagebetaling Club Supercar A/S forbeholder sig ret til at undersøge Medlemmernes kreditværdighed, kørselshistorie, forsikringshistorie samt anden baggrundsinformation, som kan garantere, at et medlems risikoprofil forbliver som anført på Ansøgningsblanketten eller som oplyst af medlemmet selv på et hvilket som helst tidspunkt I tilfælde af, at et medlems oplysninger viser sig ikke at være korrekte, forbeholder Club Supercar A/S sig retten til at ophæve Medlemskabet med øjeblikkelig virkning og uden kompensation eller tilbagebetaling Club Supercar A/S forbeholder sig retten til at ophæve ethvert medlemskab som følge af tyveri eller alvorlig skade på Club Supercar Biler uden nogen som helst form for tilbagebetaling eller kompensation I tilfælde af, at et medlem bliver opsagt af Club Supercar, skal alle biler og ejendele tilhørende Club Supercar A/S straks tilbageleveres til Club Supercar. Sker dette ikke, kan det resultere i, at Club Supercar tager retslige skridt til at sætte sig i besiddelse af enhver Club Supercar bil, som stadig er i medlemmets besiddelse samt i de tilfælde, det måtte blive nødvendigt at trænge ind på privat grund for at sætte sig i besiddelse af Club Supercar Bilen. Club Supercar A/S forbeholder sig ret til at opkræve samtlige omkostninger og udgifter forbundet hermed hos medlemmet. Sektion 9 Diverse 9.1. Medlemmerne bekræfter hermed, at de er økonomisk ansvarlige over for Club Supercar A/S for enhver omkostning eller udgift forårsaget af medlemmet i relation til medlemmets besiddelse, kontrol samt brug af enhver Club Supercar Bil i den tid, de har Club Supercar Bilen til rådighed. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, følgende: Benzinudgifter Reparationsudgifter Parkeringsbøder Fartbøder Ekstraudgift ved aflevering- og udlevering Selvrisiko (forsikring) Tyveri, skade eller tab af nogen dele af en bil tilhørende Club Supercar Omkostninger og udgifter forbundet med, at Club Supercar sætter sig i besiddelse af Club Supercar Biler Rygning er strengt forbud i alle Club Supercar Biler Brug af mobiltelefoner skal ske ved brug af håndfri installation, så længe man kører en Club Supercar Bil Medlemmerne kan kun benytte en Club Supercar Bil ad gangen Det er medlemmets ansvar at sikre, at der bliver taget fuldstændig hånd om Club Supercar Bilen, mens den er i medlemmets besiddelse samt at sikre, at Club Supercar Bilen er aflåst, alarmen slået til og Club Supercar Bilen er parkeret et sikkert sted, når den ikke benyttes Club Supercar A/S forbeholder sig retten til i nødstilfælde midlertidigt eller permanent at fjerne en bil fra vognparken uden forudgående varsel Medlemmerne har ikke ret til at overdrage deres rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftale om Medlemskab til tredjemand Club Supercar er en privat klub kun for medlemmer, og forbeholder sig ret til at nægte medlemskab til enhver ansøger (hvis relevant) efter eget skøn Club Supercar A/S har ret til at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til Aftale om Medlemskab til enhver, som Club Supercar finder er egnet hertil Club Supercar har ret til at ændre disse Vilkår og Betingelser uden forudgående varsel. Medlemmerne vil blive informeret om enhver ændring Aftale om Medlemskab skal til enhver tid være reguleret og underlagt dansk ret med de danske domstole som værneting. Sektion 8 Forsikring 8.1. Samtlige Club Supercar Biler er dækket af en ansvarsforsikring og en kaskoforsikring med selvrisiko (se punkt 9.1.6) Club Supercars forsikring dækker ikke føreren af Club Supercar Bilen (medlem eller ægtefælle/samlever) i tilfælde af personskade eller død. Det er medlemmets/ægtefællens/samleverens eget ansvar at tegne en personlig ulykkesforsikring. Underskrift Ved min underskrift nedenfor erklærer jeg: At oplysninger givet i denne blanket er korrekte. Jeg giver Club Supercar samtykke til at undersøge de af mig afgivne oplysninger med henblik på at få bekræftet mine personlige oplysninger, kørsels- og forsikringshistorie samt anden information jeg har givet. At have læst, forstået og er enig i indholdet af Club Supercars Vilkår og Betingelser samt at jeg er forpligtet til at overholde disse. At jeg har forstået og accepteret, at Club Supercars Vilkår og Betingelser er gældende i hele min medlemsperiode hos Club Supercar. At dette ansøgningsskema sammen med Vilkår og Betingelser samt Brev om Bekræftelse af Medlemskab udgør en bindende kontrakt for levering af ydelser og Medlemskabet. At ved accept af Medlemskabet skal medlemsgebyret betales fuldt ud og skal betales senest 14 dage før Club Supercar lanceres. (april 2009). At i tilfælde af, at min ansøgning om medlemskab ikke bliver godkendt, eller Club Supercar ikke når målet for antallet af medlemmer før lanceringen, er Club Supercar forpligtet til fuldt ud at refundere samtlige deposita. At Club Supercar forbeholder sig retten til at nægte enhver ansøger medlemskab. At Club Supercar har ret til at fremsende nyhedsbreve samt andet reklamemateriale til mig pr. , sms eller lignende elektroniske medier, og at jeg er forpligtet til skriftligt eller på anden måde at meddele Club Supercar, såfremt jeg ikke ønsker at modtage det pågældende materiale. Underskrift Dato: (For Firmamedlemmer: Tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal vedlægges) Forbeholdt Club Supercar: Notes: Ansøgning godkendt: Underskrift: Dato:

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber.

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i juni

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer.

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer. Vær opmærksom på at du bestiller direkte hos rentalcars.com og ikke hos Flybillet.dk rentalcars.com har fysisk kontor i St George House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, England og vores virksomhedsnummer

Læs mere

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer.

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer. Vær opmærksom på at du bestiller direkte hos rentalcars.com og ikke hos Budjet.dk rentalcars.com har fysisk kontor i St George House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, England og vores virksomhedsnummer

Læs mere

PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING

PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING Jeres arbejde er fuldført. Fakturaen til debitor er sendt med sædvanlig betalingsfrist. En fin forretning. Og pengene er sikret med @rating FORSIKRING! DER ER TRE

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT

FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til Danmark og erstatningslogi vær venlig omgående at kontakte: Falck TravelCare,

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Bilag 2 Police, Ansvars og Kaskoforsikring Dækforsikring, Fejltankning og Nøgleforsikring AUTOFORSIKRING ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Branche 78. 10.2013 1. Sikrede personer I tilslutning til gældende

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere