Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser"

Transkript

1 Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser Vigtigt De bedes venligst forsikre Dem om, at De har læst og forstået Club Supercars Vilkår og Betingelser, før De udfylder dette ansøgningsskema. Venligst udfyld samtlige informationer så korrekt som muligt med blogbogstaver med en blå eller sort pen. Det udfyldte ansøgningsskema skal returneres til Club Supercar enten pr. FAX: Fax en kopi af det udfyldte ansøgningsskema sammen med den nødvendige dokumentation. Fax nr.: Scan det udfyldte ansøgningsskema samt dokumentationen og samlet til: Bemærk venligst, at hvis De har sendt al dokumentation via eller fax, skal De stadig indsende det originale ansøgningsskema med almindelig post inden 14 dage. Pasfoto Indsæt pasfoto her. Punkt 1 Generelle Medlemsoplysninger (For Firmamedlemskab, Se Punkt 1A) Deres fulde navn: Fødselsdato: Folkeregisteradresse: Postadresse (hvis anden): Telefon (Privat): Telefon (Arbejde): Telefon (Mobil): Fax (Privat): Fax (Arbejde): (obligatorisk): Punkt 1A Kun For Firmamedlemmer Firmanavn: CVR nr: Registreret adresse: Telefon (Arbejde): Telefon (Mobil): Fax (Arbejde): (obligatorisk): Et Firmamedlem kan indstille og anbefale et antal brugere efter nærmere aftale med Club Supercar. Alle anbefalede brugere skal udfylde punkt 1 og punkt 2 og indsende dokumenterne anført i punkt 7 i Ansøgningsskema og Vilkår og Betingelser. Alle anbefalede brugere skal underskrive Ansøgningsskema og Vilkår og Betingelser. Anbefalingen af en bruger er betinget af Club Supercars godkendelse. Ansøgningsskemaet udfyldt af den anbefalede bruger skal indleveres til Club Supercar sammen med ansøgningsskemaet for Firmamedlemskab. Der vil alene blive udstedt 1 medlemskort pr. medlemskab

2 Punkt 2 Kørsels Og Forsikringshistorie Kørekortnummer: Gyldigt indtil: Udstedt af: Antal år med kørekort: Har De fået tildelt klip i kørekortet indenfor de sidste 5 år inklusive verserende sager? Hvis ja, venligst oplys detaljer herom nedenfor Har De været involveret i nogen trafikuheld indenfor de sidste 5 år? Hvis ja, venligst oplys detaljer herom nedenfor: Har De haft problemer med Deres forsikring? (afslag på fornyelse, afvisning, opkrævning af yderligere præmie, blevet pålagt særlig vilkår): Hvor mange års skadefri kørsel har De? Helbredshistorie: Oplys venligst detaljer vedrørende enhver fysisk eller psykisk lidelse, som kan have indvirkning på Deres køreevner Biler De har ejet inden for de sidste 5 år: (seneste først) Model: Producent: Dato for ejerskab: Model: Producent: Dato for ejerskab: Model: Producent: Dato for ejerskab: Punkt 3: Ægtefælle/Samlever Club Supercar tillader sine Medlemmer at dele deres medlemskab med deres ægtefælle/samlever. Se venligst vores Vilkår og Betingelser for yderligere information om, hvordan man tilføjer sin ægtefælle/samlever til sit medlemskab. Der kan kun registreres en ægtefælle/samlever pr. medlemskab. Ægtefællens/samleverens fulde navn: Folkeregisteradresse: (hvis forskellig fra oven for): Telefon (Privat): Fax (Privat): Telefon (Arbejde): Fax (Arbejde): Telefon (Mobil): (obligatorisk): Punkt 4 Henvisning Hvis De er blevet henvist til Club Supercar af et eksisterende medlem, venligst udfyld dette afsnit. Jeg bekræfter hermed, at jeg er blevet introduceret til Club Supercar af et nuværende medlem: Fulde navn på det nuværende medlem: Deres underskrift: Dato: Punkt 5 Valg af Medlemskab VENLIGST SET KRYDS I EN MEDLEMSPAKKE EFTER EGET VALG. Samtlige valgmuligheder kræver indbetaling af et depositum stort DKK, som skal betales for at sikre Deres medlemskab. Se venligst vores Vilkår og Betingelser for yderligere information vedrørende depositum. Black Card Fuldt Medlemskab (250,000 DKK inkl points) Black Card Fuldt Medlemskab (125,000 DKK inkl. 400 points) Internationalt Medlemskab (Til rådighed for dem, hvis man har bopæl Danmark, dog ifølge særlig aftale) Black Card Fuldt Firmamedlemskab (Fra DKK inkl point afhængig af antal brugere) Hvis De vil læse mere om de forskellige typer medlemskaber, besøg vores hjemmeside:

3 Punkt 6 Kortoplysninger Betaling kan ske pr. check, bankoverførsel eller med kredit/betalingskort. Club Supercar Bank Details: Nordea Bank Danmark A/S 0114 Gentofte Afdeling Gentoftegade Gentofte Registreringsnummer: 0114 Kontonummer: SWIFT: NDEADKKK IBAN: DK Credit Card Details: Bemærk venligst, at Club Supercar alene accepterer betaling med Visa/Visa Dankort, MasterCard og Amercian Express Kortholders navn: Kortnummer: Korttype: Udløbsdato: Sikkerhedskode (bagsiden af kortet): Underskrift: PLEASE NOTE: Medlemmer er forpligtet til at give oplysninger omkring kredit/betalingskort samt give Club Supercar tilladelse til at hæve yderligere omkostninger, som er blevet pålagt medlemmerne, mens de var i besiddelse af en Club Supercar Bil. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, mindre reparationer, parkerings- og fartbøder, vejafgift, selvrisiko på forsikring samt benzin. Disse udgifter vil blive faktureret og hævet på månedlig basis. Oplysninger vedrørende kredit/betalingskort kan oplyses pr. telefon i stedet for at udfylde dette afsnit. Punkt 7 Dokumenter Der Skal Sendes Med Ansøgningsskemaet De bedes venligst forsikre Dem om, at De sammen med Deres Ansøgningsskema indsender følgende dokumentation (inkl. dokumentation vedrørende Deres ægtefælle/samlever hvis relevant): 1. Kopi af fotosiden af Deres nuværende pas 2. Kopi af begge sider af Deres nuværende kørekort 3. Dokumentation på korrekt adresse, f.eks. i form af en kopi af Deres sygesikringsbevis eller kopi af forbrugsregning (el, vand eller varme) fra de sidste 4 måneder. 4. Bevis for Deres skadefri kørsel (kan sædvanligvis findes i Deres forsikringspolice) 5. Bevis for Deres kørselshistorie (kopi af kvitteringer for køb af biler/bilforsikringer mv.) 6. Udfyldt betalingsblanket, hvis De betaler med check 7. Pasfoto af Ansøgeren, som skal vedhæftes forsiden af dette Ansøgningsskema i øverste højre hjørne 8. For Firmamedlemskab: En tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

4 Vilkår og Betingelser for medlemskab af Club Supercar Sektion 1 Definitioner 1.1. Club Supercar skal betyde Club Supercar 1.2. Selskabet skal betyde Club Supercar A/S, CVR nr.: Kontor adresse: Bulowsvej 12 st., 1870 Frederiksberg, Danmark 1.3. Ledelsen skal betyde til Stifterne og Senior Ansatte hos Club Supercar A/S Medlemmerne skal betyde alle personer (inklusiv brugere indstillet og anbefalet af et Firmamedlem), som har fået godkendt deres ansøgning (Brev om Bekræftelse) fra Club Supercars bestyrelse og som har betalt samtlige gebyrer forbundet med medlemskabet. Begrebet medlemmer dækker Fuldt Medlemskab, Halvt Medlemskab, Firmamedlemskab samt Internationalt Medlemskab Club Supercar Biler skal betyde den vognpark, som er ejet og/eller drevet af Club Supercar Club Supercar Lokaliteter skal betyde Club Supercar s kontor og show room Medlemskabet skal betyde det Club Supercar medlemskab, som er oprettet for alle de personer og Firmamedlemmer, som ønsker at melde sig ind i og få fordel af Club Supercar Ansøgningsskemaet skal betyde den ansøgning, som er indgivet af ansøgeren med anmodning om at blive godkendt som medlem Brev om Bekræftelse af Medlemskab skal betyde det bekræftelsesbrev, som er udstedt og underskrevet af Club Supercar, og som godkender medlemskab Aftale om Medlemskab skal betyde Vilkår og Betingelser, Ansøgn ingsskemaet og Brev om Bekræftelse af Medlemskab. Sektion 2 Medlemskabet 2.1. Man opnår medlemskab efter at man har indgivet Ansøgningsskemaet, er blevet godkendt af Club Supercar samt har modtaget et Brev om Bekræftelse af Medlemskab Club Supercar kan tilbyde følgende medlemskaber: A. Fuldt Medlemskab for DKK inkl. moms, giver Medlemmerne 1000 point. B. Halvt Medlemskab for DKK inkl. moms, giver Medlemmerne 400 point. C. Internationalt Medlemskab er en mulighed for personer med bopæl uden for Danmark. Internationalt Medlemskab er underlagt disse Vilkår og Betingelser og kræver endvidere en individuel aftale med Club Supercar. Der vil blive opkrævet et fast gebyr pr. dag (minimum 1 dag). D. Fuldt Firmamedlemskab: Fra DKK inkl. moms giver Firmamedlemmer 1000 point afhængig af antal brugere. Alle medlemskaber kræver en indbetaling af depositum på DKK. Ved modtagelsen af betaling af både depositum samt medlemsgebyret, får Medlemmerne fuld adgang til alle Club Supercar Biler. Begge medlemskaber er gyldige i 12 måneder fra datoen for indmeldelsen, eller indtil de tildelte point er udløbet Betaling kan ske ved check, bankoverførsel eller kredit/betalingskort. Betaling skal ske til følgende konto i Nordea Bank Danmark A/S, 0114 Gentofte Afdeling, Gentoftegade 51, 2820 Gentofte 2820: Registreringsnummer: 0114 Kontonummer: SWIFT: NDEADKKK IBAN: DK Det er en betingelse for Medlemskabet, at Medlemmerne betaler samtlige gebyrer forbundet med Medlemskabet rettidigt. Club Supercar forbehold er sig ret til at kræve yderligere gebyrer, såfremt disse betalingsbetin gelser ikke opfyldes samt til at ophæve medlemskaber i mere alvorlige tilfælde Medlemmerne skal oplyse detaljer om kredit/betalingskort samt give Club Supercar tilladelse til at hæve ethvert yderligere gebyr, som er påløbet, mens medlemmet har været i besiddelse af en Club Supercar Bil. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, mindre reparationer, parkerings- og fartbøder, vejafgifter, ekstra forsikring samt påfyldning af benzin. Disse udgifter vil blive faktureret og hævet hver måned Medlemskab af Club Supercar vil kun blive tildelt til ansøgere, som opfylder følgende betingelser: Medlemmerne skal være mellem 30 og 70 år. Personer under 30 år kan komme i betragtning, men vil være underlagt en individuel bedømmelse Gyldigt dansk kørekort, som indehaveren skal have haft i minimum 5 år (udenlandske kørekort kan komme i betragtning, men vil være underlagt yderligere undersøgelser) med et minimum af 3 års skadefri kørsel Dokumentation for erfaring med at køre biler med høj ydeevne vil blive foretrukket. Potentielle medlemmer vil muligvis blive bedt om at doku mentere, at de har ejet biler med høj ydeevne. Personer uden erfaring hermed vil muligvis blive pålagt at deltage i et specialdesignet kørekursus arrangeret af Club Supercar efter ledelsens skøn Club Supercar vil lade ansøgere med maksimalt to registrerede mindre trafikforseelser inden for de sidste tre år komme i betragtning. Hvis et medlem begår yderligere trafikforseelser under deres medlemskab, skal medlemmet øjeblikkeligt underrette Club Supercar herom og indberette samtlige detaljer til brug for forsikringen Samtlige medlemmer skal rettidigt betale fuldt medlemsdepositum samt medlemsgebyr. Såfremt medlemmet ikke opfylder denne betingelse, kan det resultere i, at medlemskab vil blive nægtet Samtlige medlemmer skal have deres ansøgning godkendt af Club Supercars bestyrelse Et medlemskab kan blive udvidet til også at inkludere et medlems ægtefælle/samlever, forudsat, at ægtefællen/samleveren opfylder sam tlige krav anført under punkt 2.4 samt får en skriftlig tilladelse fra bestyr elsen. Et medlem kan kun indstille en ægtefælle/samlever pr. medlem skab Ved godkendelse af medlemskab vil ansøgeren modtage et Brev om Bekræftelse af Medlemskab samt et medlemskort. Medlemskortet må alene benyttes af medlemmet af samt den af Club Supercar godkendte ægtefælle/samlever Medlemmer vil blive pålagt skriftligt at oplyse følgende til Club Supercar: Enhver ændring i bopæl og/eller kontaktinformationer, som afviger fra de informationer, som oprindeligt blev noteret af Club Supercar. Meddelelse herom skal ske inden for 5 arbejdsdage Enhver trafikforseelse eller ulykke, som involverer et medlem af Club Su percar, som sker i medlemsperioden uden hensyntagen til ansvar. Med delelse herom skal ske inden for 3 arbejdsdage Enhver ændring vedrørende medlemmets kørekort skal omgående med deles til Club Supercar. Såfremt medlemmet ikke opfylder denne betin gelse, kan dette resultere i, at Medlemskabet ophæves Ophævelse af Medlemskabet sker, når: Der enten er gået 12 måneder fra den dato, hvor Medlemskabet blev registreret og de tildelte point ikke er overskredet, eller når et medlems pointtal er 0. Medlemmer, som nærmer sig deres 12 måneders deadline, og som ikke har overskredet deres pointgrænse, vil modtage meddelelse herom forud fra Club Supercar og få mulighed for at forny deres medlemskab. Medlemmer, hvis pointtal kommer under 30 point før Medlemskabet udløber, vil omgående modtage meddelelse herom fra Club Supercar med anmodning om at forny Medlemskabet Overtrædelse af Vilkår og Betingelser. Club Supercar forbeholder sig ret til at ophæve et medlemskab, såfremt Medlemmet væsentligt misligholder Club Supercars Vilkår og Betingelser Et medlem skal give skriftlig meddelelse til Club Supercar, hvis Medlem met ønsker at opsige sit medlemskab før medlemsperioden er udløbet. I et sådan tilfælde vil der ikke ske tilbagebetaling af depositum/medlems gebyr. Sektion 3 Membership Point System 3.1 Ethvert medlem med Fuldt Medlemskab modtager 1000 point ved tilmeld ing. Ethvert medlem med Halvt Medlemskab modtager 400 point ved tilmelding. 3.2 Medlemmerne konverterer deres point til tidsforbrug og kilometer i forbindelse med deres benyttelse af Club Supercar Biler. Medlemmer vil have mulighed for at reservere Club Supercar Biler fra dag til dag og i weekender. Det makismale antal kilometer pr. ugedag er 150 km og 400 km i weekenden. Club Supercar opererer med to sæsoner, højsæson (juni august) og lavsæson (april maj & september oktober). Værdien af point er forskellig i perioderne. Point vil blive fratrukket Medlemmernes konti efter følgende system: DKK svarer til 1,000 point DKK svarer til 400 point. Club Supercar Bilerne er kategoriseret i tre grupper (1,2 og 3). For yderligere information se Sæson Lavsæson Højsæson Dage Man-Tors Fre-Søn Man-Tors Fre-Søn Gruppe 1 30 *60 40 *80 Gruppe 2 20 *40 30 *60 Gruppe 3 15 *30 20 *40

5 * Weekend point anvendes i perioden fra kl. 11:00 fredag til kl. 09:00 mandag pr. dag. (I weekender er Club Supercar Biler til rådighed i 3 dage og der afregnes point for 3 dage uanset om Club Supercar Biler benyttes alle tre dage) Kilometertal - Club Supercar tillader et kilometerantal på 150 km pr. dag i ugedagene og 400 km pr. weekend (Fre-Søn). Det er tilladt at køre længere, hvor hver ekstra kilometer vil blive pålignet Medlemmets konto til en pris á 5 km. pr. point. Sæson - Højsæson er Juni, Juli og August; Lavsæson er April, Maj, September og Oktober. Club Supercar er lukket fra November til Marts Et medlems point er gyldige i 12 måneder fra datoen for erhvervelsen af disse point Medlemmerne kan ikke købe yderligere point ud over deres medlemskab. Ekstra point kan alene opnås som en del af anbefal en ven -ordningen, hvor et medlem bliver belønnet med ekstra point, når vedkommende med held har introduceret en ven til Club Supercar og denne ven har betalt for Medlemskabet (se punkt 3.7) Club Supercar tillader, at medlemmer overfører op til 25% af deres uanvendte point til næste år, forudsat, at medlemmet fornyer Medlemskabet hos Club Supercar. Såfremt et medlem vælger ikke at forny Medlemskabet, og har uanvendte point, har medlemmet ret til i en periode på en måned at bruge de uanvendte point, afhængig af, om der er et køretøj til rådighed Såfremt et medlem overskrider sin pointgrænse inden for den periode, hvor han eller hun er medlem, er medlemmet pålagt at købe yderligere point ved straks at forny sit medlemskab for at opretholde sin pointsaldo Såfremt et bestående medlem med held introducerer en ven til Club Supercar, vil Club Supercar belønne dette medlem med ekstra point. 75 point vil blive tildelt de medlemmer, som med held introducerer en ven til Fuldt Medlemskab af Club Supercar og 30 point vil blive tildelt til de medlemmer, der med held introducerer en ven til Halvt Medlemskab. Club Supercar vil kun tildele et medlem yderligere point på anbefaling fra en ven, når den pågældende ven har betalt sit fulde medlemskabsgebyr til Club Supercar. En person, som bliver introduceret til Club Supercar af et medlem, skal på Ansøgningsskemaet tydeligt angive det fulde navn på det medlem, som har introduceret dem til Club Supercar. Sektion 4 Adgang til Club Supercar Biler 4.1 Medlemmerne kan reservere en Club Supercar Bil pr. via Club Supercars hjemmeside eller pr. telefon Medlemmerne kan reservere en Club Supercar Bil højst 30 dage før den ønskede reservationsdato Afbestilling af en reservation skal ske senest 48 timer før reservationsdatoen. Afbestillinger modtaget efter denne frist vil resultere i, at strafpoint vil blive trukket fra medlemmets konto Enhver ændring af en reservation, så som ændring af det valgte køretøj eller reservationsdatoen, skal ske senest 7 dage forud for den oprindelige reservationsdato. Anmodninger om ændringer efter denne dato kan resultere i, at point bliver trukket fra medlemmets konto Samtlige Club Supercar Biler skal afhentes og afleveres af medlemmet hos Club Supercar. Club Supercar tilbyder endnu ikke levering og/eller afhentning af biler Afhentnings- og afleveringstidspunkter af alle Club Supercar Biler på almindelige ugedage er mellem kl. 11:00 og kl. 09:00 den følgende dag. Afhentningstidspunkter i weekenden er fra kl. 11:00 fredag og returnering af bilen er kl. 09:00 mandag morgen. De medlemmer, som bor i Jylland, kan få tilbudt at benytte en anden ordning efter aftale med Club Supercar Club Supercar vil bestræbe sig på at sikre, at alle Club Supercar Biler er til rådighed til brug for Medlemmerne på de tidspunkter, som er fastsat i punkt 4.6, i det omfang det er muligt og afhængig af forhold, som er uden for Club Supercars kontrol I de tilfælde, hvor den reserverede Club Supercar Bil ikke er til rådighed for medlemmet, vil Club Supercar tilbyde et tilsvarende erstatningskøretøj som kompensation. I det tilfælde, hvor det ikke er muligt at tilbyde et erstatningskøretøj på grund af et begrænset antal ledige Club Supercar Biler, vil Club Supercar refundere samtlige point for den pågældende reservation til medlemmet som kompensation herfor Club Supercar Biler kan kun udleveres til Medlemmerne af en repræsentant fra Club Supercar ved forevisning af et gyldigt medlemskort samt kørekort og efter medlemmets kvittering for udleveringen. Kun et registreret medlem kan få adgang til Club Supercar Biler Ved afhentning af en Club Supercar Bil, vil det blive pålagt Medlemmerne at underskrive en Club Car Condition Form med en repræsentant fra Club Supercar til stede, hvorved Club Supercar Bilernes stand registreres. Enhver skade på bilen vil blive noteret, og ved at underskrive Club Car Condition Form, er medlemmet indforstået med at returnere bilen i samme stand (sædvanlig slid og ælde undtaget) på den aftalte dag og tidspunkt fastsat ved reservation af bilen. Enhver skade påført på Club Supercar Bilen og/eller dens tilbehør vil blive faktureret og opkrævet hos medlemmet ved tilbagelevering af bilen Samtlige Club Supercar Biler forlader Club Supercar med en fuld tank. Det er et krav til Medlemskabet, at Medlemmerne sørger for, at bilen bliver returneret med en fuld tank (korrekt benzin). Sørger Medlemmerne ikke for, at bilen er fyldt op ved aflevering, vil dette resultere i, at Medlemmerne vil blive opkrævet for en fuld tank benzin Det er tilladt for medlemmer at efterlade deres egen bil hos Club Supercar på eget ansvar, mens man benytter en Club Supercar Bil. Club Supercar er ikke ansvarligt for tyveri eller skade, som bliver påført medlemmets bil og/eller ejendele, mens bilen befinder sig hos Club Supercar Det er en betingelse for Medlemskabet, at Medlemmerne garanterer at returnere bilen på det aftalte tidspunkt fastsat i reservationen. I det tilfælde, at en Club Supercar Bil bliver returneret for sent, og dette har indflydelse på et andet medlems reservation, forbeholder Club Supercar sig retten til at opkræve et strafgebyr fra det medlem, som er ansvarlig herfor, svarende til en ekstra dags leje til de til enhver tid gældende takster I det tilfælde, at et medlem ikke har tilstrækkeligt med point til at dække den for sene aflevering af en bil, forbeholder Club Supercar sig retten til at trække et beløb svarende til værdien af de point, der er blevet idømt, fra medlemmets kredit/betalingskort. Sektion 5 Club Supercars Forpligtelser 5.1 Club Supercar forpligter sig til: At etablere en varieret vognpark af Club Supercar Biler med høj ydeevne, som kan benyttes af Medlemmerne, dog underlagt Club Supercar A/S Vilkår og Betingelser herfor Regelmæssigt at gennemgå vognparken, forny eller udskifte modeller, som anses for nødvendigt for at opretholde vognparken af superbiler, der afspejler det bedste og sidste nye i design og ydeevne Hele tiden at vedligeholde og servicere samtlige Club Supercar Biler i vognparken samt i det omfang, det er muligt at sikre, at medlemmer på ethvert tidspunkt har adgang til hele vognparken At garantere, at alle biler, som skal benyttes af et medlem, forlader Club Supercar i første klasses stand med en fuld tank At forsyne alle medlemmer med et obligatorisk antal point ved begyndelsen af deres medlemskab, som kan konverteres til kilometer, der kan bruges i alle biler, dog underlagt Vilkår og Betingelser for samtlige medlemskaber At opretholde et rimeligt forhold mellem antallet af medlemmer og Club Supercar Biler, som giver Medlemmerne en mulighed for at udnytte deres tildelte point som ønsket, og samtidig overholde betingelserne gældende for det medlemskab, de har valgt At garantere gyldig forsikringsdækning for alle Club Supercar Biler på alle tidspunkter At garantere, at alle Club Supercar Biler er forsvarligt opbevaret, når de ikke benyttes af Medlemmerne Ledelsen forbeholder sig retten til at ændre pointsystemet samt tildeling af point som anført i punkt 3.2 til at sikre et effektivt system i tråd med den fremtidige vækst i virksomheden. Sektion 6 Medlemmets forpligtelser 6.1 Ved underskrift på Ansøgningsblanket og Vilkår og Betingelser, forpligter medlemmet sig til: At respektere og overholde Vilkår og Betingelser for Club Supercar som anført i dette dokument i den periode, Medlemskabet gælder At respektere og overholde færdselsloven, som er gældende i det pågældende land, hvori Club Supercar Bilen benyttes af Medlemmet At betale samtlige gebyrer forbundet med Medlemskabet hos Club Supercar rettidigt At acceptere, at adgang til Club Supercar Biler ikke vil blive givet før medlemsgebyret og/eller udestående gebyrer relateret til Medlemskabet er modtaget hos Club Supercar At sikre korrekt brug af samtlige Club Supercar Biler i overensstemmelse med producentens retningslinjer, som anført i instruktionsbogen, der forefindes i alle biler.: At sikre, at det er den korrekte type benzin, der bliver benyttet ved opfyldning af alle Club Supercar Biler At sikre, at den korrekte mængde af alle væsker (motorolie, kølervæske mv.) opretholdes i hele perioden, Club Supercar Bilen bliver benyttet af Medlemmet At sikre, at korrekt dæktryk opretholdes i hele den periode, hvor Club Supercar Bilen bliver benyttet af Medlemmet At betale alle bøder, medlemmet pålægges og/eller omkostninger relateret til kørsel og/eller parkering af Club Supercar Bilen i hele perioden, hvor Club Supercar Bilen bliver benyttet af Medlemmet At sikre maksimal sikkerhed af Club Supercar Bilen, når den efterlades uden opsyn samt tage alle rimelige forholdsregler for at forhindre tab af eller skade på Club Supercar Bilens udstyr At kontakte Club Supercar straks i tilfælde af enhver ulykke, tab, skade eller fejl vedrørende en Club Supercar Bil samt at tillade Club Supercar at udføre væsentlig vedligeholdelse af Club Supercar Bilen At sikre, at en Club Supercar Bil returneres til Club Supercar i slutningen af et medlems lejeperiode med en fuld tank benzin og i samme stand, som bilen blev modtaget i (sædvanlig slid og ælde undtaget) på den aftale dato og tidspunkt I henhold til den foretagne reservation Medlemmerne er indforstået med, at Club Supercar Biler ikke skal benyttes: På en måde, som kan forårsage, at Club Supercars forsikring bliver ugyldig, eller at reglerne i færdselsloven overtrædes Af personer, som ikke er registreret som medlem af Club Supercar Af personer, som er påvirket af alkohol, stoffer eller medicin (receptpligtigt eller lignende) som kan svække køreevnen I tilfælde af enhver teknisk, elektrisk eller konstruktionsmæssigt skade på en Club Supercar Bil, hvor en fortsat benyttelse kan resultere i yderligere skader På grus, metal eller andet ikke-asfalteret vejunderlag.

6 På racerbaner, medmindre Club Supercar har givet tilladelse hertil Til at transportere passagerer og/eller varer i erhvervsøjemed. Sektion 7 Ophør af medlemskab 7.1. Et medlem af Club Supercar skal skriftligt meddele Club Supercar, at han eller hun ønsker at opsige sit medlemskab med et opsigelsesvarsel på 30 dage. Der vil ikke ske tilbagebetaling af medlemsgebyr/depositum Ethvert medlems misbrug eller overtrædelse af Club Supercars Vilkår og Betingelse kan resultere i, at Medlemskabet omgående ophæves. I sådanne tilfælde vil medlemmet ikke være berettiget til tilbagebetaling eller kompensation I det tilfælde, at et medlem udelukkes fra at køre bil, eller dømmes for farlig og hensynsløs kørsel, eller dømmes til at afsone en frihedsstraf, mens medlemmet er medlem af Club Supercar, forbeholder Club Supercar A/S sig retten til at ophæve Medlemskabet med øjeblikkelig virkning og uden kompensation eller tilbagebetaling Club Supercar A/S forbeholder sig ret til at undersøge Medlemmernes kreditværdighed, kørselshistorie, forsikringshistorie samt anden baggrundsinformation, som kan garantere, at et medlems risikoprofil forbliver som anført på Ansøgningsblanketten eller som oplyst af medlemmet selv på et hvilket som helst tidspunkt I tilfælde af, at et medlems oplysninger viser sig ikke at være korrekte, forbeholder Club Supercar A/S sig retten til at ophæve Medlemskabet med øjeblikkelig virkning og uden kompensation eller tilbagebetaling Club Supercar A/S forbeholder sig retten til at ophæve ethvert medlemskab som følge af tyveri eller alvorlig skade på Club Supercar Biler uden nogen som helst form for tilbagebetaling eller kompensation I tilfælde af, at et medlem bliver opsagt af Club Supercar, skal alle biler og ejendele tilhørende Club Supercar A/S straks tilbageleveres til Club Supercar. Sker dette ikke, kan det resultere i, at Club Supercar tager retslige skridt til at sætte sig i besiddelse af enhver Club Supercar bil, som stadig er i medlemmets besiddelse samt i de tilfælde, det måtte blive nødvendigt at trænge ind på privat grund for at sætte sig i besiddelse af Club Supercar Bilen. Club Supercar A/S forbeholder sig ret til at opkræve samtlige omkostninger og udgifter forbundet hermed hos medlemmet. Sektion 9 Diverse 9.1. Medlemmerne bekræfter hermed, at de er økonomisk ansvarlige over for Club Supercar A/S for enhver omkostning eller udgift forårsaget af medlemmet i relation til medlemmets besiddelse, kontrol samt brug af enhver Club Supercar Bil i den tid, de har Club Supercar Bilen til rådighed. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, følgende: Benzinudgifter Reparationsudgifter Parkeringsbøder Fartbøder Ekstraudgift ved aflevering- og udlevering Selvrisiko (forsikring) Tyveri, skade eller tab af nogen dele af en bil tilhørende Club Supercar Omkostninger og udgifter forbundet med, at Club Supercar sætter sig i besiddelse af Club Supercar Biler Rygning er strengt forbud i alle Club Supercar Biler Brug af mobiltelefoner skal ske ved brug af håndfri installation, så længe man kører en Club Supercar Bil Medlemmerne kan kun benytte en Club Supercar Bil ad gangen Det er medlemmets ansvar at sikre, at der bliver taget fuldstændig hånd om Club Supercar Bilen, mens den er i medlemmets besiddelse samt at sikre, at Club Supercar Bilen er aflåst, alarmen slået til og Club Supercar Bilen er parkeret et sikkert sted, når den ikke benyttes Club Supercar A/S forbeholder sig retten til i nødstilfælde midlertidigt eller permanent at fjerne en bil fra vognparken uden forudgående varsel Medlemmerne har ikke ret til at overdrage deres rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftale om Medlemskab til tredjemand Club Supercar er en privat klub kun for medlemmer, og forbeholder sig ret til at nægte medlemskab til enhver ansøger (hvis relevant) efter eget skøn Club Supercar A/S har ret til at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til Aftale om Medlemskab til enhver, som Club Supercar finder er egnet hertil Club Supercar har ret til at ændre disse Vilkår og Betingelser uden forudgående varsel. Medlemmerne vil blive informeret om enhver ændring Aftale om Medlemskab skal til enhver tid være reguleret og underlagt dansk ret med de danske domstole som værneting. Sektion 8 Forsikring 8.1. Samtlige Club Supercar Biler er dækket af en ansvarsforsikring og en kaskoforsikring med selvrisiko (se punkt 9.1.6) Club Supercars forsikring dækker ikke føreren af Club Supercar Bilen (medlem eller ægtefælle/samlever) i tilfælde af personskade eller død. Det er medlemmets/ægtefællens/samleverens eget ansvar at tegne en personlig ulykkesforsikring. Underskrift Ved min underskrift nedenfor erklærer jeg: At oplysninger givet i denne blanket er korrekte. Jeg giver Club Supercar samtykke til at undersøge de af mig afgivne oplysninger med henblik på at få bekræftet mine personlige oplysninger, kørsels- og forsikringshistorie samt anden information jeg har givet. At have læst, forstået og er enig i indholdet af Club Supercars Vilkår og Betingelser samt at jeg er forpligtet til at overholde disse. At jeg har forstået og accepteret, at Club Supercars Vilkår og Betingelser er gældende i hele min medlemsperiode hos Club Supercar. At dette ansøgningsskema sammen med Vilkår og Betingelser samt Brev om Bekræftelse af Medlemskab udgør en bindende kontrakt for levering af ydelser og Medlemskabet. At ved accept af Medlemskabet skal medlemsgebyret betales fuldt ud og skal betales senest 14 dage før Club Supercar lanceres. (april 2009). At i tilfælde af, at min ansøgning om medlemskab ikke bliver godkendt, eller Club Supercar ikke når målet for antallet af medlemmer før lanceringen, er Club Supercar forpligtet til fuldt ud at refundere samtlige deposita. At Club Supercar forbeholder sig retten til at nægte enhver ansøger medlemskab. At Club Supercar har ret til at fremsende nyhedsbreve samt andet reklamemateriale til mig pr. , sms eller lignende elektroniske medier, og at jeg er forpligtet til skriftligt eller på anden måde at meddele Club Supercar, såfremt jeg ikke ønsker at modtage det pågældende materiale. Underskrift Dato: (For Firmamedlemmer: Tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal vedlægges) Forbeholdt Club Supercar: Notes: Ansøgning godkendt: Underskrift: Dato:

Ansøgningsskemaer og de almindelige betingelser

Ansøgningsskemaer og de almindelige betingelser Ansøgningsskemaer og de almindelige betingelser Vigtig information Sørg venligst for at du har læst og forstået Vilkår og Betingelser for medlemskab af Club Nautic før De udfylder denne formular. Udfyld

Læs mere

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt:

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejebetingelser. 1. Køretøjet må kun føres af folk på 18 år og derover med et fuldgyldigt kørekort. 2. Al anvendelse skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Medlem/Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt:

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Medlem/Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejebetingelser. Medlem/Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: 1. Køretøjet må kun føres af folk på 18 år og derover med et fuldgyldigt kørekort. 2. Al anvendelse skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Anlægsejeren kan ved skriftlig meddelelse til abonnenten opsige abonnementet med 30 dages varsel til udgangen af en måned.

Anlægsejeren kan ved skriftlig meddelelse til abonnenten opsige abonnementet med 30 dages varsel til udgangen af en måned. ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING BLOX Anlægsejer: Realdania By & Byg A/S, CVR-nr. 10 13 07 51, Jarmers Plads 2, 1551 København V. Driftsoperatør: Securitas A/S, CVR-nr. 88 66 32 17, Sydvestvej 98, 2600 Glostrup.

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Ansøgning om OIL! Firmakort

Ansøgning om OIL! Firmakort Ansøgning om OIL! Firmakort Det er vigtigt at angive fuldstændige virksomhedsoplysninger nedenfor og angive e-mailadresse til modtagelse af fakturaer. 2. Tilmelding til LeverandørService Betaling af fakturaer

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil for Side 1 af 5 1. Generelle rettigheder og pligter 1.1. Efter at have betalt indmeldelsesgebyr, depositum samt det månedlige kontingent, jf. den til enhver tid gældende prisliste, har medlemmet ret til

Læs mere

HERTZ: ALDERSGRÆNSE Forskellige aldersgrænser gælder ved udlejningen. Der kan blive opkrævet et såkaldt Young Driver Surcharge for førere under 25 år.

HERTZ: ALDERSGRÆNSE Forskellige aldersgrænser gælder ved udlejningen. Der kan blive opkrævet et såkaldt Young Driver Surcharge for førere under 25 år. HERTZ: LEJEBETINGELSER Enhver udlejning, du foretager på grundlag af denne booking, sker på grundlag af de lejebetingelser, der gælder på det Hertz-kontor, hvor bilen afhentes. KØREKORT Alle førere (også

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Vejledning om betaling af kontingent

Vejledning om betaling af kontingent Vejledning om betaling af kontingent Indledning Eksisterende medlemmer kan betale kontingent online via Club Danois hjemmeside. Alternativt kan der betales med check. Nye medlemmer kan ligeledes betale

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj Generelt Levering Betaling og kreditvurdering Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj Generelt Levering Betaling og kreditvurdering Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj 2017 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag... 2 3.4

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Almindelige betingelser for leje af safaribil hos Thy Leasing A/S i samarbejde med Naturevents.

Almindelige betingelser for leje af safaribil hos Thy Leasing A/S i samarbejde med Naturevents. Almindelige betingelser for leje af safaribil hos Thy Leasing A/S i samarbejde med Naturevents. Chaufføren Den person, som er anført som lejer, er den primære anvender af køretøjet. Vedkommende skal være

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Tillægsforskrifter Udlejning af køretøj

Tillægsforskrifter Udlejning af køretøj Tillægsforskrifter Udlejning af køretøj Side 1(3) Disse tillægsforskrifter er udarbejdet af Card Services i henhold til de Generelle Vilkår punkt 1 og udgør et tillæg til de Administrative Forskrifter.

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING DOKK1

ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING DOKK1 ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING DOKK1 Anlægsejer: Realdania Byg A/S, CVR-nr. 10 13 07 51, Jarmers Plads 2, 1551 København V. Driftsoperatør: Securitas A/S, CVR-nr. 88 66 32 17, Sydvestvej 98, 2600 Glostrup.

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING

SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING Vær venlig at give så udførlige oplysninger som muligt, når du udfylder denne formular. Hvis der ikke er plads nok at skrive på i en rubrik, beder vi dig fortsætte på

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Lille model Dell Latitude E6230

Lille model Dell Latitude E6230 Lille model Dell Latitude E6230 Processor Intel Core i3-3130m 2.60GHz, 3MB cache Dual Core (3rd Gen Q1 2013) Skærm 12,5 HD 1366x768 LED-belyst LCD panel med HD kamera og mikrofon Grafikkort Intel HD Graphics

Læs mere

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre.

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. 1. Medlemskab Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kortoplysninger

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

KØGE BONUSKORT. Overfor den kortholder, der har tiltrådt disse specifikke rabatkort-betingelser (herefter Bruger )

KØGE BONUSKORT. Overfor den kortholder, der har tiltrådt disse specifikke rabatkort-betingelser (herefter Bruger ) KØGE BONUSKORT BRUGERVILKÅR gældende for KØGE BONUSKORT(herefter Betingelserne ), der udbydes af: Udbyder: Køge Handelsstandsforening Vestergade 1 DK-4600 Køge Cvr 85279416 (herefter Foreningen ) Overfor

Læs mere

cross f t Medlemskontrakt mellem undertegnede og CrossFit Sønderborg Fulde navn Adresse Post nr Mail adresse Mobilnr Fødselsdato

cross f t Medlemskontrakt mellem undertegnede og CrossFit Sønderborg Fulde navn Adresse Post nr Mail adresse Mobilnr Fødselsdato Medlemskontrakt mellem undertegnede og CrossFit Sønderborg Fulde navn Adresse Post nr By Mail adresse Mobilnr Fødselsdato Medlemstype (se nedenfor) Har du læst betingelserne på side 2? Så skriv under her:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Handelsbetingelser for sæson 2015/2016. Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans)

Handelsbetingelser for sæson 2015/2016. Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans) Handelsbetingelser for sæson 2015/2016 Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans) Vedr. reservering af prøvetime Når du reserverer plads til en prøvetime og betaler dit depositum, binder du dig ikke til at

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet.

Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet. Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet. Udbyder Budget Rent-a-Car A/S Vester Farimagsgade 7 1606 København V Tlf.: 33550500 CVR: 27638295 Administrator absi as Gl. Kongevej 123 DK-1850

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt banken, om at udstede følgende garanti Garantirekvisition Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti Arbejdsgaranti AB 92 ABT 93 Entreprenørgaranti med 5 års mangelsansvar,

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK)

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) 1 Aftalens genstand og parter Denne aftale om opstaldning af hesten (hestens navn og chip eller pasnr.) Hesten er undtaget fra konsum: JA NEJ Er indgået

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT 1.1. For at en Korttransaktion med Kort kan godkendes af VALITOR, har Forhandleren pligt til at gennemføre kontrolprocedurerne som beskrevet i denne sektion,

Læs mere

LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER

LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER I det følgende beskrives rammerne og betingelserne for LO Plus ved brug af LO Plus med enten et fysisk medlemskort eller det mobile medlemskort, der er en del af LO Plus

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Vejledning om arrangementer på Club Danois hjemmeside

Vejledning om arrangementer på Club Danois hjemmeside Vejledning om arrangementer på Club Danois hjemmeside Indledning Mange af Club Danois arrangementer (f.eks. trave- og vandreture, der er gratis) kræver ikke forudgående tilmelding. For andre arrangementer

Læs mere

Kalundborg Gymnasium og HF s Elevcomputerordning 2012

Kalundborg Gymnasium og HF s Elevcomputerordning 2012 Kalundborg Gymnasium og HF s Elevcomputerordning 2012 Tilmeld dig Kalundborg Gymnasiums og HF elevcomputerordning og få din egen computer til studie og fritid. Vision Alle elever skal i studietiden have

Læs mere

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev s fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år Forældre / værge Navn Cpr-nummer Adresse

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet.

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet. Lejebetingelser og standardudstyr: Dette er standardudstyr i vore autocampere: Stort køleskab til 12V, 230 V og gas, køkken med 2 eller 3 kogeblus, elektrisk vandpumpe til køkken og toiletrum, koldt og

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying.

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying. Udlejningskontrakt Indhold Udlejningskontrakt... 1 Lejers Data... 1 Luftfartøj data... 1 Kontraktvilkår... 2 Særlige aftaler... 3 Lejeperiode... 3 Underskrifter... 3 Udlejningsbetingelser... 4 Lejers Data

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Adresse: Telefonnummer: Navn:

Adresse: Telefonnummer: Navn: Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer. E-mail. Mobiltelefon Forældre/værge Navn Cpr-nummer Postnummer By Telefon privat Telefon

Læs mere

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr. s fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: By: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.: By: Telefon privat: Mobiltelefon: Telefon arbejde: E-mail: Moder / Værge

Læs mere

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger.

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger. AUKTIONSVILKÅR ON-LINE AUKTIONER. 1. Forord: 1.1.Ethvert salg på Hillerød Auktioners on-line auktionsside (i det følgende kaldet online) er underlagt den til enhver tid gældende danske lovgivning. 1.2.Betingelserne

Læs mere

Leasingaftale. Køretøj og udstyr. Leasingperiode. Navn Adresse By Cpr

Leasingaftale. Køretøj og udstyr. Leasingperiode. Navn Adresse By Cpr Leasingaftale Navn Adresse By Cpr Mellem ovennævnte bruger og Typhoon Blokhus Aps, Nyborgvej 14, 9400 Nørresundby, SE 27975763 indgås en leasingaftale om overladelse af brugsretten til nedennævnte køretøj.

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og Region Midtjylland Afdeling eller tilsvarende CVR-nr.

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Kalundborg Gymnasium og HF s Elevcomputerordning 2010

Kalundborg Gymnasium og HF s Elevcomputerordning 2010 Kalundborg Gymnasium og HF s Elevcomputerordning 2010 Tilmeld dig Kalundborg Gymnasiums og HF elevcomputerordning og få din egen computer til studie og fritid. Vision I løbet af nogle år håber vi på Kalundborg

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur

4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur 4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur Du kan gøre indsigelse, hvis du har betalt varen/ydelsen med Dankort og du har udnyttet din lovbestemte fortrydelsesret

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Generelle betingelser for billeje i Sydafrika og Namibia. Standardpakke

Generelle betingelser for billeje i Sydafrika og Namibia. Standardpakke Generelle betingelser for billeje i Sydafrika og Namibia Minimum lejeperiode er 1 dag. En leje dag regnes som en 24 timers cyklus, som starter på det tidspunkt, bilen bliver hentet. Der er en maksimal

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006 HANDELSBETINGELSER GENERELLE OPLYSNINGER 8881 Thorsø. Mail: Charlotte@ Telefon 8696 2826 eller 2534 7058 CVR 29 23 05 44 Etableret 2006 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Bestilling Vores handelsvilkår følger

Læs mere