årsberetning 2008/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsberetning 2008/09"

Transkript

1 årsberetning 2008/09 B

2 Forord Det seneste år har været præget af drastiske omvæltninger på boligmarkedet og indenfor byggebranchen som følge af finanskrisen. Tidligere års høje byggepriser er dæmpet betragteligt, og bl.a. som konsekvens heraf kan der igen bygges almene boliger i Århus. På den baggrund ser det ud til at vi endelig kan få afviklet den store pukkel af såvel nybyggeri som større renoveringsarbejder, der har hobet sig op grundet et overophedet byggemarked fra tidligere år. Endnu engang har SHE-projektet vakt opmærksomhed uden for vores egen lille andedam, idet Ringgården og Lærkehaven fik tildelt Realkredit Danmarks Kloge m 2 pris Prisen er givet som en anerkendelse af, at vi har gjort noget ekstra for at reducere udledningen af CO 2 i Lærkehaven.

3 Foreningens økonomi Driftsresultatet viser et overskud på kr. Der var budgetteret med et underskud på kr. Overskuddet skyldes især byggesagshonorar samt flere renteindtægter end forventet på værdipapirer og bankkonti. Afvigelserne i forhold til budgettet kan opgøres således: Merindtægter: Byggesagshonorar m.v. Bankrenter m.v. Renter værdipapirer Overskudsandel: Aarhusbolig m.v. Administrationsbidrag I alt kr kr kr kr kr kr. Afdelingernes økonomi Driftsregnskaberne for 2008 resulterede i 32 afdelinger med overskud og 16 afdelinger med underskud, børneinstitutionerne inklusive. Det samlede overskud udgør godt 2,6 mio. kr., hvilket er lidt lavere end 2007 resultatet, som udgjorde 3,1 mio. kr. Underskuddet beløber sig til godt 1,4 mio. kr. Det er lidt større end i 2007, hvor det udgjorde godt 1,1 mio. kr. Overskuddet er anvendt som følger: Afskrevet på lån af egne midler 0 kr. Afskrevet på opsamlet underskud kr. Afskrevet på underfinansiering kr. Henlagt til planlagt vedligeholdelse kr. Henlagt til tab på debitorer kr. Besparelser: Personaleudgifter Underskudsgaranti olignet Århus Renter afd., renter disp.fonden I alt Mindre indtægter: Kurstab obligationer m.v. Lovmæssige gebyrer I alt Merudgifter: Bestyrelsesvederlag Mødeudgifter / kontingenter Kontorholdsudgifter incl. EDB-drift Kontorlokaleudgifter Tilskud til afdelinger Afskr. driftsmidler Merudgift Salen Revision Udviklingsomk. SHE m.v. I alt Samlet afvigelse kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Afdelingernes samlede underskud er nu på kr., og henlæggelserne udgør kr. Heraf er kr. lagt hen til planlagt vedligeholdelse og kr. til indvendig vedligeholdelse. Mens den økonomiske udvikling i afdelingerne fortsat generelt er positiv, kan der stadig konstateres store udgifter i forbindelse med tab vedrørende fraflytning. I 2008 udgjorde tabet i alt kr., herfra trækkes henlæggelserne kr. samt tab ved lejeledighed dækket af dispositionsfonden kr., så nettoudgiften beløber sig til kr. Som sædvanlig drejer det sig primært om tab ved fraflytning. Ringgårdens administration forsøger fortsat med alle lovlige midler at inddrive pengene: frivillige forlig, advokat og RKI. Når tiden tillader det, fortsætter en gruppe medarbejdere i Ringgården succesen med at rykke uerholdelige debitorer. Det er lykkedes at inddrive kr. i perioden fra 2006 til marts B

4 LÆrkehaven Ringgårdens nyeste afdeling, nr. 33, har nu fejret sin 1 års fødselsdag. Efter den usædvanlige svære fødsel, som blev beskrevet i sidste års bestyrelsesberetning, har afdelingen fået en god start på tilværelsen, og byggeriet er blevet rigtigt smukt, hvilket da heller ikke er gået offentlighedens opmærksomhed forbi. Mange rundvisninger Foreløbigt er afdeling 33 blevet besøgt af ikke mindre end grupper og delegationer, deriblandt flere udenlandske. De mange besøg har endda ført til, at Ringgården for første gang nogensinde er begyndt at opkræve et gebyr for fremvisninger og foredrag i forbindelse med besøgene. Dyrere end forudset Desværre blev afdeling 33 noget dyrere end forudset. På grund af den lange proces med bl.a. ansøgninger til ministerium og forespørgsler i Folketing, måtte bestyrelsen igangsætte byggeriet uden at det tilstrækkelige udbudsgrundlag var tilvejebragt, for at forhindre, at Ringgården måtte forlade SHE-projektet og derfor tilbagebetale EU den støtte, projektet havde fået. Dispositionsfonden måtte som følge heraf betale et pænt antal millioner til projektet for at få det hele til nå sammen. Det er bittert at tænke på, at hvis vi i Århus havde haft det samme rammebeløb som i hovedstadsområdet, så ville økonomien for afdeling 33 have hængt sammen. Nabo boliggrupper Men hvad så med naboprojekterne, boliggruppe A og B? I sidste års bestyrelsesberetning blev det fortalt, at som følge af det danske byggemarkeds træghed pegede pilen mod nye udenlandske leverancer af bygninger. Så skrevet, så gjort. Begge boliggrupper blev i efteråret 2008 sendt ud i fornyede licitationer, men denne gang på en måde, så vi gjorde de inviterede entreprenører opmærksom på, hvad vi havde at bygge for. Licitationerne førte til et godt resultat, der betyder at begge boliggrupper vil stå færdige eller næsten færdige ved slutningen af boliger den kommende afdeling 34 Boliggruppe C, de boliger produceres nu på fabrik i Litauen, sejles til Danmark og opføres på få dage, eftersom der er tale om præfabrikerede træelementer. Boliggruppe C opføres i totalentreprise af det danske firma Koncept Bolig, der står med ansvaret for alle entrepriserne. Boliggruppe C opføres som lavenergiklasse 1, som efterhånden er blevet standard for Ringgården. Passivhusene den kommende afdeling 35 Boliggruppe A, 32 passivhuse skal derimod produceres i Tyskland tæt på Bremerhaven. Ringgården har indgået aftale med det tyske firma ÖHS, der

5 også fremstiller husene på fabrik. Mens boliggruppe C allerede er i gang med at blive opført, forventes boliggruppe A at starte op på grunden i begyndelsen af juni Boliggruppe A opføres som passivhuse, d.v.s. huse der er så godt isolerede og så tætte, at der ikke er brug for traditionel varmetilslutning i form af fjernvarme. Boliggruppe A bliver derfor Ringgårdens hidtil mest energirigtige boliger. En bebyggelse der vil tiltrække... Når boliggrupperne A og C står færdig hen imod slutningen af i år, er også det store SHE-projekt, som Ringgården startede i 2002, færdigbygget. 122 miljø- og lavenergivenlige boliger i en udsædvanlig høj arkitektonisk kvalitet, som givetvis vil tiltrække ressourcebevidste beboere og en hel masse nysgerrige bolig- og byggefolk fra det ganske land. Et snoet vandløb og en regnvandsø bliver et markant element mellem afd. 34 og 35. De boliger pro-duceres i Litauen, hvorfra de sejles til Fredericia Havn og derfra med lastvogn til Lystrup. Husene opføres af træ-elementer. På den lave facade er træet synligt, mens den høje facade pudses hvid. B

6 Den uendelige historie i Skejby I vinteren 2009 lykkedes det så endelig at få afdeling 32, Det uendelige projekt i Skejby på plads. Gennem en omvendt licitation dvs. en licitation, hvor vi oplyser, hvad vi har at bygge for og spørger, hvad vi kan få for pengene, fik vi flere gode bud. Vi valgte selvfølgelig det bud, der var udover at være billigst også var det bud, der indeholdt mest. Forsinket på grund af boligforlig Vi arbejdede i marts-april på at få grundlaget for en byggestart igennem: skema A blev udfyldt og byggeriet og budgetterne blev grundigt gennemgået sammen med den vindende entreprenør. Vi troede, vi skulle have byggestart omkring 1. maj. Men så kom det nye boligforlig, der dels nedsætter den kommunale grundkapital med 7%, dels hæver rammebeløbet med ca kr. pr. m 2. Nu var gode råd dyre. En bedre energiklasse Afdeling 32 var oprindeligt projekteret som lavenergiklasse 2, hvilket er en energiklasse, som er mere energiforbrugende end Ringgården nu gerne opfører byggerier efter. Ved at vente med byggestart i ca. 3 måneder kunne vi slå to fluer med ét smæk: vi kunne spare kommunen for halvdelen af grundkapitalen til byggeriet, og vi kunne få tilstrækkeligt med ekstra penge pga. det forhøjede rammebeløb, at vi vil kunne gennemføre afdeling 32 som lavenergiklasse1. Heldigvis gik vores vindende entreprenør med til at vente, så nu starter afdeling 32 først op efter det årlige repræsentantskabsmøde. Men så er det også ganske vist. Light*House Også i 2008 er der blevet arbejdet rigtigt meget med havneprojektet. Midt på året viste det sig, at de eneste af de fire parter, der var i stand til at betale for deres del af den store grund på den yderste ø, var de to boligforeninger. De private partnere faldt fra en efter en Vores private partnere måtte melde forfald, for den enes vedkommende, Frederiksbjerg Ejendomme, endda så stærkt, at de måtte udgå af projektet og senere hen er gået konkurs. Den anden partner, Landic, kunne ikke rejse grundkøbesummen til den aftalte tid og bad derfor om udsættelse til december Da vi så kom til december, kunne Landic kun betale for halvdelen af øen, hvilket kommunen godkendte. Dato: Afdeling 32, der er tegnet af århusianske Prisme Perspektiv fra nord Arkitekter, omfatter 28 boliger - heraf 4 ungdomsboliger. Vil det store projekt nogensinde kunne gennemføres og bliver den ca. 150 meter høje skyskraber yderst på øen andet end et fata morgana?

7 Samtidig opstod muligheden for at Ringgården kunne afgive m 2 til Landic, som skulle bruge dem til det store hotelprojekt, som kommer til at udgøre størstedelen af 1. etape af byggeriet. Ringgården godkendte denne afgivelse af areal for at minimere risikoen i projektet og i dag står vi så med muligheden for at bygge m2, som bestyrelsen har vedtaget skal være ungdomsboliger. Rammebeløbet for ungdomsboliger er nemlig betydeligt højere end for familieboliger, så det er en klar fordel at bygge ungdomsboliger. Vi står bedre... I december 2008 blev der mellem Landic, Århus kommune og de to boligforeninger indgået en ny aftale, der stiller boligforeningerne betydeligt bedre end tidligere. Aftalen betyder, at hvis det i sidste ende viser sig, at den private partner ikke kan rejse finansiering til noget af det private byggeri, så vil de to boligforeninger kunne træde ud af aftalen og få købesummen tilbage fra Århus kommune. I skrivende stund er situationen den, at Landic er gået i betalingsstandsning og muligvis bliver overtaget af et nyt udenlandsk selskab. Det svæver derfor i det uvisse, om det store projekt nogensinde vil kunne gennemføres og om Århus nye vartegn, den ca. 150 meter høje skyskraber yderst på øen, forbliver et fata morgana. Renovering afd. 1 Siden sidste år er der kommet andre boller på suppen vedrørende den store modernisering af afdeling, 1 Tage Hansens Vej m.fl. Som det blev udtrykt i sidste års bestyrelsesberetning, så var der i Ringgårdens ledelse stor frygt for at igangsætte sagen i et marked, der stadig var præget af meget høje byggepriser. Siden da er finanskrisen indtruffet, hvilket har dæmpet byggepriserne ganske betydeligt. Økonomien betydeligt forbedret Samtidig har Ringgården fra Landsbyggefonden modtaget et nyt foreløbigt tilsagn, der betyder, at økonomien i moderniseringsprojektet er blevet ganske betydeligt forbedret. Derfor har bestyrelsen besluttet at igangsætte projekteringen af det kæmpestore byggeri med henblik på gennemførelse i årene 2010 til 2011, begge inklusive. Selvom der foreligger et ganske betydeligt tegningsmateriale i form af nydesignede lejlighedsplaner, så forestår der stadig ganske alvorlige drøftelser af en lang række problemstillinger vedrørende især nedrivningsomfang, lyd- og energiisolering, genhusning med mere. Men alt tyder på, at 2009 bliver året, hvor der kan udarbejdes en detaljeret tidsplan og programsættes et tidspunkt både for licitation og for 1. spadestik. Den ambitiøse renovering, der skal gøre Ringgårdens ældste afdeling til en moderne og fremtidssikret bebyggelse. B

8 renovering afd. 19 En anden meget stor renovering, nemlig af afdeling 19 Trigeparken skulle oprindeligt været igangsat før repræsentantskabsmødet. Gunstig licitation Alt var klappet og klart, en gunstig licitation, efter at den første i slutningen af 2008 var gået i vasken, fordi den vindende entreprenør gik konkurs, skulle betyde, at vi kunne komme i gang i maj i år. Kommunen spænder ben Imidlertid er der opstået det problem, at embedsmændene i Århus Kommune midt under forløbet fandt ud at, at sagen skulle gennem byrådet, idet kommunens garantiprocent var blevet for høj. På godt jysk, rigtig træls, fordi der nu igen går mindst en måned, før vi kan komme i gang. Forhåbentlig kan vi snart gå i gang Bestyrelsen besluttede at vente på byrådet, fordi der består en risiko, ganske vist minimal, for at byrådet vil nedsætte garantiprocenten og så mangler der finansiering i byggeriet. Det er bestyrelsens håb, at sagen vil kunne afgøres inden sommerferien, så byggesagen kan opstarte umiddelbart efter. HELHEDSPLANER Ringgården er involveret i flere boligsociale helhedsplaner. De fleste af dem udarbejdes for større boligområder med flere involverede boligforeninger. Trigeparken afd. 19 og 20 I Trigeparken er Ringgården alene på banen, og derfor er helhedsplanen der, den vi naturligt har tættest inde på livet. I sommeren/efteråret 2008 arbejdede vi på højtryk med at færdiggøre den endelige helhedsplan for Trigeparken. Arbejdet med at beskrive helhedsplanens indsatsområder og projekter involverede mange mennesker; både beboere fra Trigeparken og nøglepersoner fra Triges institutioner og foreninger. Primo 2009 blev den boligsociale helhedsplan med et samlet budget på godt 9 mio. for perioden endelig godkendt. Et af de første skridt var at ansætte projektmedarbejder, Jonas Bach Strandholdt, der sammen med projektlederen (den tidligere beboerrådgiver) Helle Lykke Jørgensen har det overordnede ansvar for de mange indsatser og projekter, der relaterer sig til den boligsociale helhedsplan. Fælleshuset Oasen i Trigeparken

9 Rundhøj Opførelse af et kulturhus er det helt centrale element i helhedsplanen for Rundhøj, hvor Ringgårdens afdeling 17 er en af fire afdelinger. Helhedsplanen er godkendt af Landbyggefonden, men nedstemt af beboerne i Ringgårdens afd. 17, på urafstemning den 16. april Frydenlund I helhedsplanen for Frydenlund som Ringgårdens afdeling 18 er en del af er der fokus på at skabe tilhørsforhold og mindske fraflytningsprocenten. I skrivende stund er vi ikke 100% klar over, hvor vidt helhedsplanen er endelig godkendt af Landsbyggefonden. Herredsvang Ringgårdens afd. 21 i Herredsvang er med i den boligsociale helhedsplan, hvor det centrale mål er at styrke kulturhuset som udgangspunkt for de sociale aktiviteter i området. Helhedsplanen er godkendt. Møllevangen Også helhedsplanen for Møllevangen, hvor Ringgården har afdelingerne 5, 6 og 10, er godkendt af Landsbyggefonden. Her sættes fokus på identitetsskabende projekter der skal styrke tilhørsforholdet til området og mindske hærværk. Januar 2009 Helhedsplan for Rundhøj Oktober 2008 Helhedsplan for Trigeparken Afdeling 19 og 20 B

10 Byggeudvalget Skimmelsvamp Et samlet råderetskatalog for alle afdelingerne er indtastet i en database, så Teknisk Afdeling har et samlet overblik over, hvad afdelingerne har vedtaget omkring råderetten på deres afdelingsmøder. Principper Endvidere er der udarbejdet principper for behandling af sager omkring skimmelsvamp angreb i boligerne, samt principper for behandling i Byggeudvalget af ansøgninger om trækningsret. Procedure for 1 og 5 års eftersyn Endelig er der udarbejdet en fast procedure for 1 og 5 års gennemgange af både nybyggerier og renoveringer. Disse er ligeledes indlagt i en database med en påmindelsesfunktion. Servicetelefonen Der har i forbindelse med nogle indbrud i påsken 2008 været tvivl om, hvorvidt en henvendelse til servicetelefonen ville medføre en midlertidig afdækning af adgangen til lejemålet. I de pågældende tilfælde drejede det sig om stuelejligheder, hvor vinduer var knust ud mod havesiden. Beboerne blev i første omgang nægtet hjælp fra servicetelefonen med henvisning til, at det var lejers egen forsikring, der skulle træde ind. Det er nu blevet fastslået, at hvis afdelingen har glasforsikring, så skal en henvendelse til servicetelefonen medføre, at der bliver foretaget en midlertidig afdækning, så adgangen til det lejede er sikret mod yderligere uindbudte gæster. VVS-aftale fornyes En fornyelse af VVS-aftalen for visse afdelingers driftsopgaver er løbet ind i juridiske vanskeligheder. Et af de bydende firmaer, som ikke fik tildelt arbejdet som følge af den afholdte licitation, har efterfølgende klaget over tildelingskriterierne. Sagen kører fortsat ved Klagenævnet for Udbud og vil blive afgjort i løbet af foråret. Kaserneboulevarden nr præmieres for en særdeles veludført renovering med en gennemført detaljering og forståelse for bygningernes oprindelige arkitektur. Uddrag af stadsarkitektens begrundelse for at præmiere afd

11 nyt fra afdelingerne Afd. 1 Tage Hansens Vej m.fl. Renoveringsprojektet har arbejdet stille og roligt for roligt. Der blev holdt møde med Landsbyggefonden i løbet af året omkring projektet og økonomien. Det ser nu ud til, at der i 2009 endelig kommer gang i det. Landsbyggefonden har langt om længe givet sit tilsagn til, at skema A, som igangsætter hele processen, kan udfærdiges. Afd. 3 Kaserneboulevarden Renoveringen af afdeling 3 er for længst afsluttet. Men når byggesagen alligevel skal nævnes i denne beretning skyldes det, at renoveringen her i foråret modtog Århus kommunes præmiering for smuk byfornyelse. Afd. 4 Silkeborgvej Der har været arbejdet med problemer med vandindtrængen, som blev konstateret efter afslutningen af den store renovering. Det har vist sig vanskeligt at finde fejlen og dermed en tilfredsstillende løsning, men der arbejdes fortsat med sagen. Afd. 5 Paludan Müllers Vej m.fl. Der blev i årets løb konstateret begyndende nedbrydning af tagene på nordsiden af blokkene. Der blev udarbejdet en rapport og et økonomisk overslag. Afdelingen har fået bevilget midler fra trækningsretten på 50% af udgiften. Arbejdet bliver påbegyndt i Afd. 6 Paludan Müllers Vej m.fl. Har gennemført udskiftning af indgangspartier og branddøre i kælder. Endvidere renovering af trappeopgangene (maling og belysning). Desuden er den tidligere børneinstitution på Ambr. Stubs Vej i løbet af sommeren 2008 blevet ombygget til lejligheder. Der var åbent hus for afdelingens øvrige beboere umiddelbart før indflytningen i november. Afd. 7 Gustav Wieds Vej Fugtproblemerne i kælderen ved gavlen ved nr. 35 er blevet afhjulpet. Afdelingen har vedtaget udskiftning køkkener under kollektiv råderet. Afd. 7B Willemoesgade Vinduerne i afdelingen var planlagt udskiftet i Dette arbejde må fremskyndes, da vinduerne er i dårlig stand. Der søges midler fra trækningsretten til projektet. Afd. 8 - Fuglesangs Allé m.fl. Taget på højhuset og tagene på Fuglesangs Allé er blevet udskiftet Elevatorerne i Fuglesangs Allé er blevet renoveret. Afdelingen har hele året arbejdet med et projekt med udskiftning af stigestrenge og faldstammer. Når dette projekt er gennemført, skal opgangene også males. Der har været afholdt flere møder med et rådgiverfirma. Fuglesangs Allé bliver 1. etape, forhåbentlig i Der er søgt trækningsretsmidler til projektet. Butikshuset skal have renoveret facaden mod Møllevangs Allé. Der er udarbejdet et forslag, som der foreløbig arbejdes videre med. Endelig skal der snarest ske en udskiftning af brystningerne på højhusets østvendte facade. Betonen viser varierende grader af nedbrydning og sagen aktualiseres af, at der faldt et stykke af en brystning. En midlertidig udbedring er foretaget og Aarhus Arkitekterne er i gang med at udarbejde et løsningsforslag sammen med ingeniørfirmaet Alectia. Afd. 9 Bildbjergparken Afdelingen vedtog udskiftning af køkken og bad, og der er indtil nu udskiftet 18 køkkener og 8 badeværelser ud af de 90 lejemål i afdelingen. Afd. 9B Bodøvej Den løbende udskiftning af vinduer blev afsluttet i Der er udarbejdet en byggeteknisk rapport om fugtproblemerne i afdelingen. Rapporten skal nu fremsendes til Landsbyggefonden. Afd. 10 Paludan Müllers Vej Arbejdet med udskiftning af faldstammer og rør i opgange blev afsluttet i Under kollektiv råderet påbegyndtes udskiftning køkkener og badeværelser med opstart på køkkener i B

12 Afd. 11 Skovvangsvej Udskiftning af vinduer på altansiden blev igangsat den 6. oktober 2008 og afsluttes 1. april Løbende renovering af køkkener og bad. Af 143 lejemål er renoveret 37 badeværelser og 40 køkkener. Projekt vedr. udskiftning af faldstammer søges fremskyndet da faldstammerne er i meget dårlig stand. Afd. 12 Stendalsvej Afdelingen har løbende udskiftet køkkener under kollektiv råderet. Afd. 14B Hedeskovvej Der er etableret terrasser i afdelingen. Varmeinstallationen skal udskiftes og projektet er sendt i udbud hos fem håndværkere. Der påregnes opstart i maj Afd. 14C Lystrupvej Det raserede hus, Lystruplund 180, er blevet genopbygget som handicapbolig. Det skæve hus, Lystruplund 46, er rettet op og stuen fremstår nu som ny. Endvidere har beboerhuset fået udskiftet vinduer og døre. Afd. 15 og 15A Holmeparken og Holme Byvej Der har været 1 års gennemgang på varmeanlæg. Der arbejdes i afdelingerne på at få husholdningsaffaldet op fra kældrene. Forskellige løsningsforslag er blevet forelagt afdelingsbestyrelserne. Afd. 17 Rundhøj Renovering af køkken og bad blev fortsat. Af 96 lejemål er 14 badeværelser og 65 køkkener renoveret. Der er udarbejdet en rapport om afdelingens klimaskærm, som står over for en renovering. Der er søgt om midler fra trækningsretten til projektet. Projektet er godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde maj Afd. 19 Trigeparken Afdelingen har løbende udskiftet gamle køkkener ved fraflytning. Der er nu udskiftet ca. 200 køkkener ud af 271 lejemål. Projektet med renovering af indgangsfacade var i licitation i efteråret, men måtte ud i en fornyet licitation, fordi entreprenøren gik konkurs. Ny licitation blev afholdt i januar Skema B er godkendt og Landsbyggefonden har meddelt en forhøjelse af den økonomiske ramme. Den nye licitation er væsentlig bedre end den første og arbejdet forventes opstartet den 1. april 2009 med en samlet byggetid på 13 måneder. Afd. 20 Trigeparken Afdelingen har fået etableret et mindre garageanlæg til maskinparken med tilhørende depotrum. Afd. 23 Solbærhaven og Kirsebærhaven Kloakkerne i afdelingen er blevet rottesikret. Afd. 26 Bjørnholt Hele bebyggelsen har fået rottesikret kloakkerne. Der er endvidere opsat nye postkasser. Afd. 28 Ellebrinken Afdelingen har planlagt etablering af altaner. Foreløbig er 3 lejemål tilmeldt projektet, som udføres som individuel råderet. Afd. 31 Casa Nova Der har været 5 års gennemgang af afdelingen. Afd. 33 Lærkehaven Der blev afholdt 1 års eftersyn i afdelingen i begyndelsen af december og udbedring af fejl og mangler igangsat. Endvidere har afdelingen fået etableret et solcelleanlæg. Afd. 18 Frydenlund Der er arbejdet og arbejdes fortsættes med et projekt på udskiftning af stigestrenge (vandrør) i afdelingen. 12

13 Sikkerhedsudvalget Der er siden sidst indberettet 2 arbejdsulykker: En ejendomsfunktionær er blevet angrebet af hvepse under klipning af hække og en ejendomsfunktionær er vredet om på sit knæ på en våd trappe i afdelingen. Begge ulykker er indberettet til Arbejdstilsynet. Der er i det forløbne år arbejdet videre med at sikre flugtvejene til vm-kontorerne. Dette arbejde er nu afsluttet. APV-vurderingerne for de enkelte afdelinger er nu opdateret i henhold til de gældende regler. APV-vurderingerne skal opdateres hvert andet år. De ansatte i administrationen har også udfyldt skema til APV-vurdering. Sikkerhedsgruppen for administrationen vil på denne baggrund udarbejde en række anbefalinger til tiltag, som vil blive forelagt boligforeningens ledelse til godkendelse. Bolignet-Aarhus Som der blev skrevet om sidste år, gik Bolignet- Aarhus ind i en ny tid. Foreningen fik nye vedtægter, så bestyrelsen fremover vælges for 2 år ad gangen, ligesom man gør i de fleste foreninger. Desuden betød vedtægtsændringerne, at der nu er indledt et samarbejde med Box Danmark om levering af IPTV, som er noget af det nyeste på markedet. Bolignet-Aarhus vil nu kunne levere digitalt tv til de fleste af deres kunder, der har kørt syv testpiloter syv forskellige steder i byen og efter lidt små justeringer, kørte tv-signalet upåklageligt. Det var også året, hvor Bolignet-Aarhus fyldte 7 år og som følge deraf, fik alle en 7/1 Mbit/s forbindelse frem til midt februar og derefter gik hastigheden tilbage til det oprindelige 2/1 Mbit/s og alligevel ikke, idet hastigheden kun blev sat ned til 4/1 Mbit/s. I november 2008 fik Bolignet-Aarhus ny hjemmeside. Der nøjedes man ikke med at ommøblere en smule, men flyttede simpelthen ind i et helt nyt hus med nyt design og nyt indhold. På hjemmesiden kan kunderne klikke ind og læse mere om Bolignet-Aarhus produkter, hvordan foreningen er opbygget, hvilke værdier der arbejdes efter og meget, meget mere. 13 B

14 Århusbolig Finanskrisen og et ejendomsmarked, der ligger næste stille, har medført kraftig stigning i antallet af nye medlemmer af Århusbolig i I løbet af året har Århusbolig fået omkring nye medlemmer, hvilket er omkring flere nye medlemmer årligt end blot for et par år siden. Århusbolig foretager med jævne mellemrum fraflytteranalyser. Formålet med analysen er at finde ud af, hvorfor folk flytter, og hvilken slags bolig de flytter til. Desuden vil vi gerne vide noget om tilfredshed med den personlige betjening i administrationen og kvaliteten af den service ejendomsfunktionærerne yder ude i afdelingen. Resultaterne af den seneste analyse viser, at omkring 75% af de spurgte er tilfredse med den personlige betjening og servicen i Ringgården. Til gengæld svarer under halvdelen, at den bolig de flytter fra, er af høj kvalitet, når det eksempelvis gælder køkken og bad. Den hyppigste årsag til fraflytning er ønsket om mere plads, og at man ønsker at bo et andet sted. Resultaterne af analysen vil naturligvis indgå i bestyrelsens overvejelser om udvikling af service og boligstandard for fremtiden. I de sidste to år har Ringgården haft formandskab og projektledelse i Århusbolig. Men da posterne går på omgang, overlades stafetten planmæssigt til boligselskabet Præstehaven pr. 1. juli

15 Strategi- og visionsproces Som varslet i sidste års mundtlige beretning har vi sat gang i en strategi- og visionsproces for Ringgården. Udgangspunktet for denne proces er Værdigrundlag og målsætningsprogram, som blev udarbejdet i Men verden forandrer sig, og derfor er der behov for justere målene. For at sikre en bred forankring, blandt både folkevalgte og medarbejdere, har vi denne gang valgt at inddrage mange flere i arbejdet. Mellem personer er involveret. I skrivende stund er der gennemført fokusgruppeinterview med repræsentanter for ejendomsfunktionærer, afdelingsbestyrelsesmedlemmer og administrationen samt hovedbestyrelsen. Herefter følger workshops hvor deltagerne dels arbejder sig frem mod vision for Ringgårdens fremtid, dels opstiller konkrete indsatser og projekter, som skal føre frem mod en realisering af visionen. Vi forventer, at et nyt målsætningsprogram kan forelægges repræsentantskabet til drøftelse i efteråret. Intranettet Administrationen har i årets løb arbejdet med udviklingen af et Intranet, som løbende er blevet introduceret for de forskellige brugergrupper. Medarbejderne i administrationen har haft adgang til Intranettet et stykke tid, da det er dem, der skal hjælpe med at fylde ting i mapperne. Herefter fulgte hovedbestyrelsen og lige efter nytår, følte vi os klar til at introducere Intranettet for ejendomsfunktionærerne. Vi holdt kurser i tre omgange. Rigtig mange deltog, og det gik godt. Efterfølgende har mange vist stor interesse for at bruge Intranettet. Afdelingsbestyrelserne introduceres i forbindelse med gennemgang af hovedforeningens regnskab i maj. Vi håber, at alle grupperne vil opleve, at Intranettet skaber en større åbenhed og et højere serviceniveau men ud fra hjælp-til-selvhjælp devicen. Omfanget af traditionelt post bliver mindre og i stedet henter man selv tingene på Intranettet. Miljøplan I sidste års mundtlige beretning lovede vi, at vi ville sætte fokus på bæredygtighed ikke kun i nybyggerier, men også i forbindelse med renoveringer i vores eksisterende bygningsmasse, fordi der utvivlsomt er et enormt potentiale for energibesparelser i vores ældre afdelinger. Målet var, og er, at udarbejde et miljø- og energiprogram med en nøgtern analyse af hvad der kan gøres ude i afdelingerne for at spare på energien i forhold til den daglige drift. Samtidig vil vi også finde besparelsesmuligheder i energiforbruget i vores administrationsbygning. Århus den 14. maj 2009 På hovedbestyrelsens vegne De første udkast til miljøplanen er lavet, men da det er hensigtsmæssigt, at miljøplanen indarbejdes i den overordnede vision for Ringgården, har vi for en stund sat arbejdet med Miljøplanen på standby. Det betyder, at vi vil inddrage flere personer og faggrupper i det videre arbejde med miljøplanen. 15 B

16 16

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Årsberetning 2009/2010

Årsberetning 2009/2010 Årsberetning 2009/2010 Forord I det forløbne år har igangsætning og færdiggørelse af nybyggeri fyldt meget på såvel bestyrelsens som administrationens bord. Efter adskillige år på tegnebrættet er de to

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej 4 4450 Jyderup Telefon 5925 8000 E-mail vab@vab.dk www.vab.dk åbningstider: Mandag torsdag 09.00-14.00 Torsdag også 16.00-18.00 Fredag 09.00-12.00 BESTYRELSENS

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2013 I det omdelte regnskabsmateriale er bestyrelsens beretning gengivet i den fulde ordlyd, og den indeholder en del forklaringer til regnskaberne. Her på generalforsamlingen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

årsberetning 2007/08

årsberetning 2007/08 årsberetning 2007/08 Forord Når vi kigger tilbage på tiden siden sidste repræsentantskabsmøde, har der været tale om et travlt år, der har budt på såvel nye som gammelkendte udfordringer, samtidig med

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse.

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse. Mandag den 22. juni 2015 Klokken 18:30 19:40 Auditoriet, MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning REFERAT Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 Stemmegrundlag afstemning om Helhedsplan Åbyhøjgård afdeling 110 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 6 fremmødte beboere velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 6 fremmødte beboere velkommen. Afdelingsmøde for Sdr. Onsild, Døstrup og Hvornum, afd. 25 Onsdag, den 23. september 2015 kl. 18.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TJP), vicevært

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Budget for perioden 01. Januar december 2017

Budget for perioden 01. Januar december 2017 Udgifter Budget for perioden 01. Januar 2017-31. december 2017 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser 2015 2015 2016 2017 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)

Læs mere

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2015/16 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2015/16 6

Læs mere

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2016/17 6

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 21. januar 2015

Referat af dialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 21. januar 2015 Søren Christiansen Michael Hesselberg Jens Villads Jensen Anette Eriksen Boligselskabet Baldersbo BY, KULTUR OG ERHVERV Dato: 10. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 2287 E-mail: byogerhverv@balk.dk Kontakt:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011/2012

Bestyrelsens beretning 2011/2012 Bestyrelsens beretning 2011/2012 Indledning Det har været et travlt år, hvor der er blevet truffet mange beslutninger, især vedrørende renoveringer af vore afdelinger. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi.

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Hvad skal der ske i afdelingen. Hvorfor en helhedsplan Byggeteknik resultater. Nye lejlighedsplaner Hvad bliver huslejen Eksempler på leje før og nu med boligstøtte

Læs mere

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN SK HUmøde info rts, kl. 18d år ma 25. ldkærg o på K NYE TIDER I NYDAMSPARKEN Nydamsparken er et godt sted at bo. Afdelingen ligger centralt og gårdrummet danner en grøn oase i en levende bydel. Og beliggenheden

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 10. Torsdag den 12. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 10. Torsdag den 12. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 10 Torsdag den 12. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5. Orientering fra afdelingens

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Referat af Almenbos forretningsudvalgsmøde den 27. april 2016 kl i Almenbos lokaler Hold-an Vej 16

Referat af Almenbos forretningsudvalgsmøde den 27. april 2016 kl i Almenbos lokaler Hold-an Vej 16 4. maj 2016 Referat af Almenbos forretningsudvalgsmøde den 27. april 2016 kl. 17.00 i Almenbos lokaler Hold-an Vej 16 Deltagere Per Kloster Andersen og Marie-Louise Scharling Claus Sieben Hansen, Lisbet

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Afdeling 5 Kildevænget Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 3,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Budget for perioden 01. Januar december 2017

Budget for perioden 01. Januar december 2017 Udgifter Budget for perioden 01. Januar 2017-31. december 2017 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser 2015 2015 2016 2017 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)

Læs mere

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 21. JANUAR 2014 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt.

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 21. JANUAR 2014 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt. REFERAT FRA ORGANISATIONSBESTYRELSENS MØDE Tirsdag den 18. februar 2014 Tilstede: Christian Mariegaard, Preben Karlson, Jørn Laursen, Bjarke Mortensen, Annie Svejgaard, Diana Jensen og Lotte Eskesen (referent)

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Lærkehaven Lystrup. Sustainable Housing In Europe. Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen

Lærkehaven Lystrup. Sustainable Housing In Europe. Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen Lærkehaven Lystrup Sustainable Housing In Europe Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Fokus på miljøet Sustainable

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 11. Boligselskabet Nordbo, afd. 45, Stormgade 11, 9000 Aalborg - 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger - ansøgning om godkendelse af projekt og anskaffelsessum (skema B) 2015-011050

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 4 fremmødte fra afd. 32 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 4 fremmødte fra afd. 32 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 32 Amerikavej 28 A, B Torsdag, den 3. september 2015 kl. 17.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse

Læs mere

Budget for perioden 01. Januar december 2017

Budget for perioden 01. Januar december 2017 Udgifter Budget for perioden 01. Januar 2017-31. december 2017 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser 2015 2015 2016 2017 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 11. november 2013 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Tirsdag den 29. oktober 2013

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Røde Kro. budget for år 2014 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Røde Kro. budget for år 2014 i sammendrag Huslejebudget - forslag Røde Kro budget for år 2014 i sammendrag 1.55 Røde Kro Lejeændring 1. januar 2014 Lejeændring i % Årlig lejeændring i kr./m²: Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2014 Familieboliger

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Dato: 13. december 2016 Lokale: Tidspunkt: Sorø Rådhus, lokale 272, Sorø Kl. 1000 1230

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011.

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011. Organisationsbestyrelsens beretning for perioden april 2010 til maj 2011. Der har i den forløbende periode været gang i mange ting på foreningsplan. Regeringen har besluttet ny lovgivning som i den forgangne

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

af Hadsten Boligforening.

af Hadsten Boligforening. Beretning for 2015 Hadsten Boligforening Ny direktør i boligforeningen Vores forretningsfører meddelte for et par år siden, at han ville gå på efterløn i 2015. I den forbindelse besluttede vi på en ekstraordinær

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 10. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense.

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense. ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Generalforsamlingen Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl. 19.00 på Hotel HCA i Odense. Tilstede : Bestyrelsen: Afbud: Beboere: Administrationen

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen 18.01 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl. 17.00 Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Bettina

Læs mere

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Ringgården, afdeling 20, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til støttet og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Side nr. 23 Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud fra: Administrationen: Vicky Jensen Morten Glud Ulla Asmussen Erling Sørensen Chris Cully Birthe Blach Irene Madsen Graver

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

MUNKEBJERGPARKEN. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen.

MUNKEBJERGPARKEN. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 2a. Stemmeudvalg 3. Behandling af forslag 1. Stemmeudvalg.

Læs mere

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen 13.09.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN Ringparkens helhedsplan procesplan Der udarbejdes et første udkast til en helhedsplan med et foreløbigt omfang. (2010-2012) Materialet indsendes

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere