Udviklingsprojekter 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsprojekter 2010/2011"

Transkript

1 12. april 2010/CPK Udviklingsprojekter 2010/2011 I skoleåret udbyder Danske Science Gymnasier seks udviklingsprojekter: IT i matematikundervisningen Dataopsamling og databehandling (D&D) Elektroniske tavler et stærkt værktøj Moodle JiTT Fra nano til mega nanoteknologi i samarbejde med Haldor Topsøe Matematik, fysik og kemi i flerfaglig sammenhæng Tilmelding af deltagere til de enkelte udviklingsprojekter skal ske inden 15. juni Tilmeldingsblanketten er vedlagt. IT i matematikundervisningen Baggrund og formål Siden Gymnasiereformen i 2005 har det været obligatorisk at anvende de såkaldte CASværktøjer i matematikundervisningen på A og B-niveau. Allerede inden reformen var der omfattende forsøg med dette f.eks. under projektet Matematik og naturfag i verdensklasse. Alle forsøg med CAS har klart vist, at der er meget store fordele forbundet med at udnytte denne form for IT. Især peger erfaringer på, at det giver elever mange både pædagogiske og faglige fordele at arbejde med CAS på computere frem for på håndholdte lommeregnere. Flere og flere elever møder op til undervisningen med bærbare computere, og det er derfor oplagt at fokusere på, hvordan disse PCere udnyttes bedst muligt i matematikundervisningen, såvel i timerne som i elevernes hjemmearbejde. Det forventes, at der inden for en overskuelig fremtid vil være netadgang til skriftlig eksamen. Derfor er der behov for udviklingsarbejde, der undersøger, hvilke konsekvenser dette vil få for såvel den daglige undervisning som for de nødvendige kompetencer til eksamen. Mange kolleger rundt om på skolerne har efterhånden fået en del erfaringer med CAS, men mange diskussioner blandt matematiklærere tyder på, at der stadig er den del kolleger, der er interesserede i et løft. Formålet med projektet er at ruste lærerne til denne anderledes måde at tilrettelægge 1

2 undervisningen på. Det er også et mål at få lærerne til at indgå i netværk, der kan dele erfaringer og dele undervisningsmaterialer. Indhold Deltagerne i projektet skal deltage i flere kurser, hvor der dels vil blive undervist i flere forskellige matematikprogrammer, dels være arbejde i mindre grupper med at afprøve andres materialer og udarbejde nye. Der vil på kurserne blive fokuseret på følgende spørgsmål: Hvordan tilrettelægger man undervisningen med CAS, så eleverne får en bedre begrebsforståelse? Hvordan kan elevernes arbejde med CAS give større elevaktivitet? Hvordan fremmer CAS en mere eksperimenterende arbejdsform? Hvordan rustes eleverne til altid at vælge det mest hensigtsmæssige værktøj? Hvordan kan adgang til internettet udnyttes i matematikundervisningen? Hvordan kan man formulere mere åbne matematikopgaver, der udnytter elevernes muligheder for selvstændig informationssøgning? Hvordan udnytter man matematikprogrammerne, så eleverne kan arbejde med matematisk modellering af problemstillinger fra det virkelige liv? Det vil være intensionen, at der på kurserne vil være dels foredragsholdere, der har stor erfaring fra undervisningen, dels foredragsholdere med en matematikdidaktiskbaggrund. Hvem kan deltage i projektet og hvad forventes der af deltagerne? Projektet henvender sig primært til kolleger, der føler behov for et løft med hensyn til at arbejde med IT i matematikundervisningen. Mere IT-rutinerede lærere må forvente, at de på kurserne i højere grad arbejder selvstændigt sammen med andre erfarne kolleger. Projektet henvender sig til matematikundervisere på alle niveauer i de gymnasiale uddannelser. Dog vil undervisere i faget på A- og B-niveau have fortrinsret til deltagelse, da CAS fortrinsvis udnyttes på disse niveauer. Deltagerne forpligter sig til at deltage i kurserne og til at indgå i netværk. Alle deltagere skal udvikle mindst ét undervisningsmateriale, der i første omgang stilles til rådighed for de andre deltagere og sidenhen lægges på projektets hjemmeside. Desuden forpligter alle deltagere sig til at benytte en Skolekom-konference til kommunikation. Ved årets afslutning afleverer alle deltagere en kort rapport over årets arbejde. Hvis der arrangeres en større fælles evaluering, er man forpligtet til at deltage i denne. Skolerne betaler selv forsøgsreduktion til de deltagende lærere. Projektet arrangerer kurser, og projektledelsen søger tilskud til kursusdeltagelse mm.. 2

3 Skolerne sørger for transportudgifter og for opholdsudgifter. I et vist omfang kan projektet tilbyde materialer. Projektet sørger for oprettelse og vedligehold af en Skolekom-konference til kommunikation og erfaringsudveksling. Anne Winther Petersen Dataopsamling og databehandling (D&D) Baggrund Computere anvendes i dag i stor udstrækning i den eksperimentelle undervisning i de naturvidenskabelige fag. Udviklingen af prisbillige sensorer og målekasser til anvendelse sammen med computer gør det meget aktuelt at arbejde med de mange muligheder, som adgangen til fleksibel dataopsamling og databehandling giver. Erfaringer fra DASG I gennem tre år har mere end 200 lærere fra 30 gymnasier arbejdet med at afprøve og udvikle D&D. Der har været deltager fra alle naturvidenskabelige fagområder, og aktiviteten har været 3-4 kursusdage pr. år. Nogle har deltaget i et år og andre i flere. På mange skoler har kursisterne efterfølgende arrangeret lokale kurser for skolens øvrige matematisk/ naturvidenskabelige lærere. Fokus i disse kurser har været på Hvordan integreres dataopsamling og databehandling med brug af LabPro og lignende i det eksperimentelle arbejde? Hvordan kan muligheden for fleksibel dataopsamling understøtte en undersøgende og eksperimenterende undervisningsform? Udvikling af nye ideer til forsøg, som it-baseret dataopsamling og nye sensortyper giver mulighed for. Udvikling af nye metoder til databehandling, som kan anvendes i de naturvidenskabelige fag i gymnasiet. Det er opbygget en materialebank med forslag og vejledninger til eksperimentelt arbejde. Projektets indhold Deltagerne i projektet deltager i kurser på 3 dage (1 + 2), hvor der er ca. 30 deltagere. Det kan være med blandede faggrupper (fysik + kemi, biologi+ kemi, mm.), men også enkeltfagligt eller eventuelt for hele den naturvidenskabelige faggruppe på en eller to skoler i fællesskab. Der arbejdes inden for alle de naturvidenskabelige fag (fysik, kemi, biologi og naturgeografi) 3

4 med IT-baseret dataopsamling ved hjælp af en række forskellige sensorer: Der udvikles og afprøves eksperimenter, som afdækker sensorernes muligheder i gymnasial sammenhæng. Der satses på aktiviteter, der kan understøtte undervisningen på alle gymnasiets niveauer. Forskellige muligheder for databehandling ved anvendelse it-programmer udvikles og afprøves. Bl.a. indgår det prisbelønnede program Logger Pro med vægt i både dataopsamling og databehandling. Der kan udvikles forløb som passer til fag, man aktuelt har undervisning i. Disse forløb afprøves og evalueres sammen med eleverne. Men man må også gerne udvikle ideer til senere brug, idet det er væsentligt at få en alsidig belysning af udstyrets muligheder. Disse ideer kan man så afprøve senere, eller de kan afprøves af andre grupper. Der bør være en løbende kommunikation på en intern konference, sådan at aktiviteterne kan afprøves og videreudvikles på andre af de deltagende skoler, og sådan at deltagerne kan hjælpe hinanden med råd og ideer. Der bør fortsat være mulighed for, at undervisningsmateriale kan samles i fælles databanker. Skolerne betaler selv forsøgsreduktion til de deltagende lærere. Projektet arrangerer kurser på 3 dage (1 + 2), og projektledelsen søger tilskud til kursusdeltagelse mm.. Skolerne sørger for transportudgifter og for opholdsudgifter. Projektet sørger for oprettelse og vedligehold af en Skolekom-konference til kommunikation og erfaringsudveksling. Per Brønserud Moodle/JiTT Baggrund og formål Internettet er nu lettilgængeligt fra de fleste hjem og skoler. Den store udbredelse gør det attraktivt at udnytte nettet som adgangsvej til et fleksibelt læringsrum for det enkelte hold. Moodle er et system, der kan bruges til at skabe et sådant elektronisk læringsrum, og som giver mulighed for at udvikle interaktive, selvrettende opgaver med øjeblikkeligt og overskueligt feedback til elever og lærer. Moodle er yderst fleksibel og giver mulighed for at udvikle opgaver af meget forskellig type også opgaver, der inddrager animationer - ligesom Moodle giver mulighed for oprettelse af diverse kommunikationsfora, evalueringsområder og materialesamlinger i holdets læringsrum. Moodle er meget velegnet til at understøtte JiTTundervisningsstrategien i matematik og i de naturvidenskabelige fag. Desuden kan Moodle med stor fordel inddrages i undervisningen i den enkelte lektion. Moodleopgaverne med den øjeblikkelige feed-back til både lærer og elev giver en stor elevaktivitet og engagement. 4

5 Tilsvarende har Moodle stort potentiale i forbindelse med undervisningsdifferentiering og elevernes selvstændige arbejde med stoffet. Det er relativt tidskrævende at lave nye Moodle-opgaver, mens tidsforbruget ved udnyttelse af eksisterende opgaver svarer til tidsforbruget ved at udvælge og evt. tilrette opgaver fra lærebøger etc. Det er derfor centralt at lærerne har adgang til større samlinger af Moodleopgaver. Moodle er open-source og gratis at bruge, men installationen kræver typisk, at der investeres i en server, der kun kører Moodle, og de specialapplikationer, der er nødvendige i de naturvidenskabelige fag, kræver almindeligvis eksperthjælp i forbindelse med installationen. Under DASG er der fra skoleåret 2007/2008 til skoleåret 2009/2010 gennemført udviklingsprojekter i Moodle-JiTT: Et pilotprojekt i skoleåret 2007/2008 med deltagelse af DASG-skoler indenfor hovedstadsregionen, et udviklingsprojekt i 2008/2009 med deltagelse af DASG-skoler fra hele landet og endeligt et afrundingsprojekt i 2009/2010 med deltagelse af DASG-skoler fra udviklingsprojektet. Projektbeskrivelser, årsrapporter og evalueringsrapporter findes på Det må bemærkes, at Moodle ikke kun er interessant for de naturvidenskabelige fag. På flere DASG-skoler bruges Moodle også i sprogfag og samfundsfag. Der er udviklet opgavesamlinger indenfor matematik og fysik, og der forventes også materiale til biologi efter afslutningen af projektet 2009/2010. Disse samlinger stiller deltagerne frit til rådighed. Projektet har desuden haft god erfaring med at tilkøbe større, mere professionelle opgavesamlinger: DASG har anvendt Systimes Moodle-materialesamling til fysik og desuden købt opgavesamlinger til matematik og kemi, der er udviklet af en kollega udenfor projektet. I projektets 3-årige er der brugt forskellige Moodle-udbydere: I pilotprojektet blev DASG hostet på Virum Gymnasiums Moodle-server ved Morten Brydensholt. I udviklingsprojektet blev de deltagende skoler hostet hos pteppec.net i England, og endeligt er hostingen i afrundingsprojektet sket hos Systime. Formålet med nærværende projektet er at udbrede erfaringerne fra ovennævnte projekter til en større kreds, således at flere lærere kan udnytte de nye muligheder, som Moodle giver, i undervisningen. Desuden er erfaringsudveksling og videreudvikling af de opgavesamlinger, som er skabt i DASG-projekterne, et mål. Hvem kan deltage Lærere i naturvidenskabelige fag og matematik kan deltage. Der kræves ikke særlige ITkompetencer, men man skal have lyst til at inddrage Moodle i mindst en af sine klasser og til at deltage i efteruddannelse og erfaringsudvekslinger. En skole, der vælge at deltage, skal helst tilmelde mindst to lærere, da der herved sikres størst spredning på skolen. Indhold Forløbet indledes med et to-dages internatkursus primo september. På dette kursus får 5

6 deltagerne den grundlæggende introduktion til Moodle og bliver i stand til at arrangere de allerede udviklede Moodle-opgaver på nye måder og selv at lave simple opgaver. Eventuelle erfarne Moodle-brugere vil gruppevis arbejde med materialeudvikling og erfaringsudveksling og vil kunne bidrage med råd og hjælp til nye deltagere. Herefter inddrager den enkelte lærer Moodle i mindst en af dennes klasser og deltager endvidere i erfaringsudvekslingen på den tilknyttede Skolekomkonference. Via denne konference kan den enkelte deltager også få teknisk support. I november holdes et 1-dags opsamlingskursus. I foråret holdes et 1-dags afslutningkursus. Forventninger til deltagerne og skolerne De deltagende lærere forventes at deltage i kurserne at inddrage Moodle-opgaver i undervisningen i mindst en klasse jævnligt at orientere sig på Skolekom-konferencen samt at bidrage til erfaringsudvekslingen på denne at bidrage med et antal Moodle-opgaver udviklet under projektet til en opgavebank. at deltage i evalueringen af udviklingsprojektet. Skolerne betaler selv forsøgsreduktion til de deltagende lærere. Desuden betaler skolen et beløb til dækning af hosting og evt. tilkøbte pakker. Projektet arrangerer kurser på 4 dage ( ), og projektledelsen søger tilskud til kursusdeltagelse mm.. Skolerne sørger for transportudgifter og for opholdsudgifter. Projektet sørger for Moodle-hosting og support via den tilknyttede konference. Desuden sørger projektet for, at deltagerne har adgang til de opgavesamlinger, der er udviklet under de foregående DASG-projekter. Projektet sørger desuden efter deltagernes ønske og behov for at tilkøbe adgang til professionelle opgavesamlinger. Projektet sørger for oprettelse og vedligehold af en Skolekom-konference til kommunikation og erfaringsudveksling. Signe Kvist Mengel Elektroniske tavler et stærkt værktøj Baggrund og formål Elektroniske tavler installeres i disse år i stor stil på landets gymnasier og vil derfor fremover benyttes som et naturligt værktøj i undervisningen. 6

7 For at brugen af tavlerne kan blive optimal i de naturvidenskabelige fag er det derfor oplagt, at der etableres workshops, hvor den praktiske og didaktiske brug af tavlerne udvikles. Flere af tavlesystemerne er forsynes med værktøjer så som diagramtyper, gridnet, kortrammer, og andet som gør det muligt at bruge tavlerne både som erstatning for de traditionelle tavler, men også som interaktiv notebook. Yderligere kan tavlerne integrere brugen af internetressourcer og andre elektroniske værktøjer på en naturlig måde. De elektroniske tavler stiller større didaktiske krav til interaktiv undervisning, hvor elevmedejerskab til tavlebrugen er vigtig, ellers er der risiko for at eleverne ikke selv er aktive medspillere og blot afventer, at dagens tavlebilleder uploades. Indhold I projektet vil der blive lagt vægt på den mangesidige brug af e-tavlerne i de naturvidenskabelige fag, dvs. både den daglige teoretiske undervisning og den eksperimentelle side. I de naturvidenskabelige fag kommer de elektroniske tavlers styrke til sin ret under behandling af eksperimentelle resultater og opgaveløsning. En af fordelene her er muligheden for at bladre i de mange tavle-opslag. Hvem kan deltage Projektet henvender sig til matematik og naturvidenskabsundervisere på alle niveauer i de gymnasiale uddannelser. Og projektet er at afdække og eksemplificere tavlernes mange muligheder. Forventninger til deltagerne Deltagerne forpligter sig til at deltage i kurserne og til at indgå i netværk. Alle deltagere skal udvikle undervisningsmateriale/forløb, hvor de didaktiske overvejelser tydeligt er med, så e- tavlernes fortrin og mangesidighed kan ses. Skolerne betaler selv forsøgsreduktion til de deltagende lærere. Projektet kan tilbyde Projektet arrangerer kurser, og projektledelsen søger tilskud til kursusdeltagelse mm.. Skolerne sørger for transportudgifter og for opholdsudgifter Projektet sørger for oprettelse og vedligehold af en Skolekom-konference til kommunikation og erfaringsudveksling. Birgit Justesen 7

8 Fra nano til mega - nanoteknologi i samarbejde med Haldor Topsøe Baggrund og formål Målet med projektet er at give eleverne et indblik i moderne teknologi og give dem et indtryk af, hvad der foregår i en forskningsbaseret virksomhed. Det gør vi ved at udvikle og afprøve web-baserede undervisningsmaterialer til korte undervisningsforløb om nanoteknologi. Undervisningsmaterialet skal kunne bruges i kemi C-, B- eller A-niveau og dække timers undervisning. Samarbejde med Haldor Topsøe er en integreret del af projektet. Hvem kan deltage Alle lærere med kemihold på (C-) B- og A-niveau, og gerne i samarbejde med fysik. Der afholdes et endags lærerkursus i oktober 2010 hos Haldor Topsøe. I forbindelse med kursus præsenteres skitser til følgende undervisningsforløb: 1. TIGAS - fleksibel samproduktion af el og brændstof 2. Klima set med industrielle briller 3. Brændselsceller Alle tre emner vil også kunne bruges i forbindelse med undervisningsforløb om klima. Haldor Topsøe leverer prøver på katalysatorer m.v. til brug ved afvikling af undervisningsforløbene Forventninger til deltagerne og skolerne Skolerne betaler selv forsøgsreduktion til de deltagende lærere. Endvidere forventes skolen at betale transportudgifter til kurser og møder samt sørge for, at hver deltagende lærer har en Skolekom-adresse. De deltagende lærere skal bidrage til at udvikle undervisningsmaterialet ved at supplere dette med egne noter og arbejde med undervisningsmaterialet på egne hold. Erik Pawlik 8

9 Matematik, fysik og kemi i flerfaglig sammenhæng Baggrund Efter gymnasiereformen er der krav om, at matematik, fysik og kemi indgår i flerfaglig sammenhæng både i AT-forløb, i studieretningsprojekter og i andre undervisningsforløb. Det er projektets formål at ruste deltagerne til at indgå i disse flerfaglige forløb og at få udarbejdet en samling undervisningsmaterialer og beskrivelser af undervisningsforløb. Projektet er et samarbejde med Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik. Hvem kan deltage? Dette indsatsområde henvender sig til lærere, der underviser i mindst ét af fagene matematik, fysik og kemi, og som er villige til at afprøve og udvikle flerfaglige forløb. Det er hensigten, at der ved skoleårets slutning skal være en række afprøvede forløb med tilhørende undervisningsmaterialer placeret på projektets hjemmeside. En skole, der vælge at deltage, skal tilmelde mindst to lærere, da der herved sikres størst spredning på skolen. Indhold Så snart kollegerne har tilmeldt sig projektet, vil der blive sendt et brev til deltagerne med opfordring om at melde tilbage, hvilke fagkombinationer, man ønsker at arbejde med. Ud fra disse ønsker tilrettelægges årets arbejde. Der vil være tale om både et internatkursus og om større eller mindre arbejdsmøder. Der vil blive fokuseret på forløb med de ovenstående fag i kombination med biologi, idræt, naturgeografi, astronomi, dansk, historie eller samfundsfag. Desuden vil forløb, hvor der indgår eksperimenter og databehandling, have høj prioritet. Et eksempel på en forløbsbeskrivelse udviklet under sidste års projekt kan ses på Projektet arrangerer de forskellige kurser og eventuelle arbejdsmøder og skaffer undervisere og oplægsholdere. Projektledelsen søger tilskud til kursusdeltagelse mm.. Skolerne sørger for transportudgifter og for opholdsudgifter. Desuden tilbyder projektet en Skolekom-konference til kommunikation og ideudveksling. Forventninger til deltagerne og skolerne Skolerne betaler selv forsøgsreduktion til de deltagende lærere. Endvidere skal skolen sørge for, at hver deltagende lærer har en Skolekom-adresse. Det forventes, at hver lærer bidrager med mindst én forløbsbeskrivelse. Per Brønserud og Anne Winther Petersen 9

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Udviklingsprojekter 2007/2008

Udviklingsprojekter 2007/2008 Udviklingsprojekter 2007/2008 I skoleåret 2007/2008 fortsætter de fem udviklingsprojekter, der startede i 2006/2007: CAS i matematikundervisningen Dataopsamling og databehandling Jordobservationer nedtagning

Læs mere

Udviklingsprojekter 2006/2007

Udviklingsprojekter 2006/2007 Udviklingsprojekter 2006/2007 Danske Science Gymnasier iværksætter i år 5 udviklingsprojekter: CAS i matematikundervisningen Dataopsamling og databehandling Jordobservationer nedtagning af satellitbilleder

Læs mere

Udviklingsprojekter 2012/2013

Udviklingsprojekter 2012/2013 25. april 2012/CPK Udviklingsprojekter 2012/2013 I skoleåret 2012-2013 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Fagenes identitet,

Læs mere

Årsrapport 2007-2008 August 2008

Årsrapport 2007-2008 August 2008 Årsrapport 2007-2008 August 2008 Styregruppen Rektor Carl P. Knudsen, Helsingør Gymnasium (formand) Studierektor Mogens Enevoldsen, Århus Tekniske Skole Rektor Steen Hoffmann, Sct. Knuds Gymnasium Rektor

Læs mere

Udviklingsprojekter 2015/2016

Udviklingsprojekter 2015/2016 Udviklingsprojekter 2015/2016 I skoleåret 2015-2016 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Matematik, it og fagdidaktik Innovation

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

Udviklingsprojekter 2008/2009

Udviklingsprojekter 2008/2009 10. april 2008/CPK Udviklingsprojekter 2008/2009 I skoleåret 2008/2009 udbydes fem udviklingsprojekter: CAS og IT i matematikundervisningen Dataopsamling og databehandling Jordobservationer nedtagning

Læs mere

Skoleledelsernes første år med DASG

Skoleledelsernes første år med DASG Skoleledelsernes første år med DASG En erfaringsindsamling foretaget foråret 2007 af Institut for Naturfagenes Didaktik Københavns Universitet Ved Kjeld Bagger Laursen, Lene Møller Madsen og Christine

Læs mere

Udviklingsprojekter 2013/2014

Udviklingsprojekter 2013/2014 15. april 2013/CPK Udviklingsprojekter 2013/2014 I skoleåret 2013-2014 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning. Fagenes identitet,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Udviklingsprojekter 2014/2015

Udviklingsprojekter 2014/2015 Udviklingsprojekter 2014/2015 I skoleåret 2014-2015 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Matematik, IT og fagdidaktik Innovation

Læs mere

Årsrapport 2010-2011 Maj 2011

Årsrapport 2010-2011 Maj 2011 Årsrapport 2010-2011 Maj 2011 Styregruppen Fhv. rektor Carl P. Knudsen, formand Rektor Eigil Dixen, Egå Gymnasium Studierektor Mogens Enevoldsen, Teknisk Gymnasium, Aarhus Tech Rektor Steen Hoffmann, Sct.

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge

Læs mere

Prøver Evaluering Undervisning. Fysik/kemi. Maj-juni 2008

Prøver Evaluering Undervisning. Fysik/kemi. Maj-juni 2008 Prøver Evaluering Undervisning Fysik/kemi Maj-juni 2008 Ved fagkonsulent Anette Gjervig 1 Indledning Denne evaluering er udarbejdet på grundlag af censorberetninger fra syv censorer, der har medvirket

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

Slutrapport til Region Hovedstaden

Slutrapport til Region Hovedstaden 14. februar 2013 Slutrapport til 1. Fakta om projektet Projektets navn: Bioteknologi i gymnasiet i Projektperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Projektets finansiering: Tilskud fra : 9,65 mio.

Læs mere

Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune.

Evaluering af GeoGebra og lektionsstudier Hedensted Kommune. Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune. Projektet "GeoGebra og lektionsstudier" er planlagt og gennemført i samarbejde mellem Hedensted Kommune, Dansk GeoGebra Institut og NAVIMAT.

Læs mere

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx 50. Kursets leder sikrer fordeling af de afsatte ressourcer til at stille skriftlige opgaver og til at evaluere kursisternes skriftlige arbejde. Lederen kan som led heri tilgodese oprettelse af vidensbanker

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF Skolen skal sikre kvalitet i undervisningen på et overordnet niveau, hvilket er beskrevet i Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatudvikling med dennes

Læs mere

Årsrapport Juli 2009

Årsrapport Juli 2009 Årsrapport 2008-2009 Juli 2009 Styregruppen Fhv. rektor Carl P. Knudsen, formand Studierektor Mogens Enevoldsen, Århus Tekniske Skole Rektor Steen Hoffmann, Sct. Knuds Gymnasium Rektor Mads Peter Villadsen,

Læs mere

It på ungdomsuddannelserne

It på ungdomsuddannelserne It på ungdomsuddannelserne En kortlægning af it som pædagogisk redskab på gymnasier og erhvervsuddannelser Relevans og målgruppe Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlægger i denne rapport brugen af

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Bio/Fys/NatGeo B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Valg B (mindst)(c B) Studieretning 1b Engelsk A,

Læs mere

projektnr projektnavn skole - bevillingshaver 127937 Faglig udvikling i fysik mhp øget udbytte for gymnasiefremmede elever

projektnr projektnavn skole - bevillingshaver 127937 Faglig udvikling i fysik mhp øget udbytte for gymnasiefremmede elever projektnr projektnavn skole - bevillingshaver 127937 Faglig udvikling i fysik mhp øget udbytte for gymnasiefremmede elever Brøndby Gymnasium Basisoplysninger Kontaktpersoner (navn, skole, e- mail) Fag

Læs mere

Årsrapport 2011-2012 Maj 2012

Årsrapport 2011-2012 Maj 2012 Årsrapport 2011-2012 Maj 2012 Styregruppen Fhv. rektor Carl P. Knudsen, formand Fhv. kontorchef Torben Christoffersen Rektor Eigil Dixen, Egå Gymnasium Uddannelsesdirektør Mogens Enevoldsen, Aarhus Tekniske

Læs mere

S o l r ø d G y m n a s i u m

S o l r ø d G y m n a s i u m S o l r ø d G y m n a s i u m HF Velkommen til HF på Solrød Gymnasium På HF-uddannelsen får du en almen, gymnasial uddannelse, som vi på Solrød Gymnasium har valgt at tone. Det gør vi igennem fagpakker,

Læs mere

Seks skolers forskellige måder at beskrive og organisere fagteam på

Seks skolers forskellige måder at beskrive og organisere fagteam på Seks skolers forskellige måder at beskrive og organisere fagteam på Matematikfagteam på Filstedvejens Skole: Målet for matematikfagteamet er at udvikle matematikfaget på skolen at skabe et forum, hvor

Læs mere

De femårige gymnasieforløb

De femårige gymnasieforløb GENTOFTE KOMMUNE De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse og det er derfor med stor glæde, at vi sender dette tilbud ud til alle 7. klasses elever. Vi kan

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kemi handler om stoffers egenskaber og betingelserne for, at de reagerer. Alt levende og vores materielle verden er baseret på, at

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 2008 De nye niveauer på stx og hf

Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 2008 De nye niveauer på stx og hf Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 8 De nye niveauer på stx og hf Midt på efteråret vil der som altid foreligge en evalueringsrapport over sommerens skriftlige eksamener i matematik.

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011

Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011 Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

Matematik og naturfag. verdensklasse

Matematik og naturfag. verdensklasse Projektgruppens sammenfatning af Evaluering af projektperioden 2002-2003 Matematik og naturfag i verdensklasse Learning Lab i Hovedstadsregionen Juni 2003 Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns

Læs mere

vucstor.dk 2-årig hf

vucstor.dk 2-årig hf vucstor.dk 2-årig hf www.vucstor.dk Gode muligheder for at sammensætte din hf efter interesse Nye hf-toninger på VUC Storstrøm fra august 2016 Velkommen Den 2-årige hf er en kompetencegivende ungdomsuddannelse,

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj juni 2011 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning 1 Indhold Indledning... 3 De formelle krav til

Læs mere

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder VIA University College Campus Aarhus C Ceresbyen 24 8000 Aarhus C Tlf.: 87 55 30 00 VIA.DK VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Optagelse med andet

Læs mere

1b. Mat A, Kemi A, Fys B

1b. Mat A, Kemi A, Fys B Studieretningsbeskrivelse for 1b. Mat A, Kemi A, Fys B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B STUDIE- RETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 2 MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B 6 ABROAD ENGELSK

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus

Sukkertoppen og Vibenhus Sukkertoppen og Vibenhus 2014 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker PÅ VUC AARHUS» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker To -spor på VUC Aarhus Hvis du vil studere på VUC Aarhus, skal du vælge ét af nedenstående to spor. Uanset hvilket spor du vælger, kan du få

Læs mere

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Notat Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i november 2012 en rapport om det naturvidenskabelige fagområde før og efter

Læs mere

NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE

NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE Netbrev nr. 20 Marts 2014 NYT FRA UVM UDVIKLINGSPLANEN FASE 3 Undervisningsministeriet har for nylig udmeldt 3. fase af Udviklingsplanen, der fortsat har fokus

Læs mere

Rammer og procedurer for

Rammer og procedurer for Rammer og procedurer for Udviklingsprojekter i de gymnasiale uddannelser Ansøgningsfrist 15. oktober 2009 Afdelingen for gymnasiale uddannelser August 2009 1 Indledning Hermed indbydes interesserede til

Læs mere

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 Studieretningsprojektet 3g * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 For yderligere information kan du aktivere denne QR med din smartphone eller ipad.: 2 3 Administration og logistik

Læs mere

Projektkatalog for SMIL(E) projekter

Projektkatalog for SMIL(E) projekter KOMPETENCECENTRET FOR NATURFAG Projektkatalog for SMIL(E) projekter 2011-2013 Innovative læringsmiljøer i Natur/Teknik Baggrund for projektet Formålet med dette projekt er at udvikle modeller for hvordan

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Projektbeskrivelse for Interaktive tavler

Projektbeskrivelse for Interaktive tavler Projektbeskrivelse for Interaktive tavler Beskrivelsen indeholder Side 1 Side 2 Side 3 Side 3 Side 3 Side 3 Side 4 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Bilag Baggrund Formål Projektorganisering

Læs mere

KEMI 2000 GYMNASIE / HF. www.haase.dk

KEMI 2000 GYMNASIE / HF. www.haase.dk O2 H A A S E U N D E R V I S N I N G KEMI 2000 GYMNASIE / HF Med dette katalog præsenterer vi forlagets materialer til undervisningen i kemi på gymnasieniveau. Bag i kataloget findes en bestillingsseddel

Læs mere

Idræt i folkeskolen et spring fremad

Idræt i folkeskolen et spring fremad Idræt i folkeskolen et spring fremad Ideer til idrætslærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag, og idrætslærerne sætter fysisk aktivitet og glæden ved at lege og

Læs mere

HF-søfart 3-ÅRIG. Fag du skal have: Faggrupper du skal have:

HF-søfart 3-ÅRIG. Fag du skal have: Faggrupper du skal have: HF-søfart 3-ÅRIG HF-SØFART ER FOR DIG, der vil have en gymnasiel uddannelse og samtidig søger spænding og afveksling i hverdagen. HF-søfart er en treårig uddannelse, hvor du veksler mellem almindelig undervisning

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Nytænkning af toårigt hf

Nytænkning af toårigt hf 18. januar 2016 Nytænkning af toårigt hf Hf-uddannelsens betydning i det danske uddannelsessystem kan ikke understreges stærkt nok. Efter Lederforeningen for VUC og VUC Bestyrelsesforeningens opfattelse

Læs mere

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse følg gymnasiet på de sociale medier Invitation Silkeborg Gymnasium inviterer hermed grundskolerne til et samarbejde baseret på

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag. 18. august 2006 Sags nr.: 003.702.

Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag. 18. august 2006 Sags nr.: 003.702. Afdelingen for videregående uddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale

Læs mere

Slutrapport

Slutrapport Slutrapport 2006-2009 Februar 2010 Indhold Styregruppen 3 Projektgruppen 3 Forord 3 Sammenfatning 4 Baggrund 7 Rammer 10 Projekter 13 IT i matematikundervisningen 13 Dataopsamling & databehandling 16 Jordobservationer

Læs mere

Skabelon til slutrapport

Skabelon til slutrapport Skabelon til slutrapport DEADLINE: 24. august 2012 1. Skole(-r) navn: Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. 2. Kontaktperson (navn/mail): Klaus Nørby Jakobsen, HR-chef, kj@birke-gym.dk Mathias Kruse

Læs mere

NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS:

NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS: DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS: NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL! Uddannelsesleder Marianne B. Johansen Tlf. 8923 4017 mbj@silkets.dk

Læs mere

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

Matematik og naturfag i verdensklasse II

Matematik og naturfag i verdensklasse II Matematik og naturfag i verdensklasse II Slutrapport 2004-2006 August 2006 Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Hovedstadens Udviklingsråd Projektgruppen

Læs mere

Computerstøttet undervisning på 3. årgang.

Computerstøttet undervisning på 3. årgang. Marts 2006 PROJEKTBESKRIVELSE Computerstøttet undervisning på 3. årgang. Projektets mål. Målet er at udvikle praksisformer, som inddrager it til støtte for ALLE elevers læse- og skriveudvikling. Målet

Læs mere

Danske Gymnasieelevers Visionspapir

Danske Gymnasieelevers Visionspapir Danske Gymnasieelevers Visionspapir - Fremtidens uddannelse ligger i vores hænder DGS Aktivitetskonference November 2012!1 Indledning Følgende er udtryk for elevernes visioner for gymnasieskolen anno 2020.

Læs mere

STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015

STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015 STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015 Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område

Læs mere

STX, studieretninger 2013-14

STX, studieretninger 2013-14 1 STX, studieretninger 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Sjølund-Hejls Skole ved skoleleder Jan Hjorth KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Læseindlæringen har

Læs mere

IT-strategiplan for skolerne 2010-14.

IT-strategiplan for skolerne 2010-14. IT-strategiplan for skolerne 2010-14. 1 Forord. Gruppen har gennemarbejdet statusmateriale baseret på EVA s selvevalueringsmateriale til skolerne. Dette materiale afdækker ledelsesstrategier og lærerønsker

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Skolestart 2015/16 15 nye klasser : 13 gymnasieklasser 2 hf-klasser 435 nye elever/29 i gennemsnit pt Ca 1200 elever Ungdomsuddannelse =

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe på HF:

Naturvidenskabelig faggruppe på HF: Rapport til projekt om negativ social arv 2009. Naturvidenskabelig faggruppe på HF: Deltagere: Lotte Dalgaard Frederiksborg Gymnasium og HF, Mette Pedersen (VUCFyn Svendborg Langeland), Jens Korsbæk Jensen

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Januar 2015 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Studieretningen Matematik A - Fysik A - Kemi B

Studieretningen Matematik A - Fysik A - Kemi B Studieretningen Matematik A - Fysik A - Kemi B Billedet til venstre viser et lille stykke af den 27 km lange accelerator LHC på Cern i Genève, hvor man forsøger at genskabe de fysiske egenskaber, som stoffet

Læs mere

10.klasse på Brenderup og Omegns Realskole

10.klasse på Brenderup og Omegns Realskole 10.klasse på Brenderup og Omegns Realskole Udvikling med tradition Demokrati, ledelse og samfund Brobygning til ungdomsuddannelser Internationalt islæt Idræt, natur og friluftsliv Stærk faglighed Brenderup

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Region Syd: Grundkursus i forskningsmetode

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Region Syd: Grundkursus i forskningsmetode Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Region Syd: Grundkursus i forskningsmetode : Generel kursusbeskrivelse...2 Introduktion...2 sætning og indholdsprioritering...2 Kursusdesign blended learning...2

Læs mere

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfund 1: samfundsfag A, matematik B, erhvervsøkonomi C Samfund 2: samfundsfag A, matematik B, psykologi C Samfund 3: samfundsfag A, matematik B, idræt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Plan for kompetenceudvikling i 2011

Plan for kompetenceudvikling i 2011 Plan for kompetenceudvikling i 2011 Personalegruppe Det tekniske/administrative personale forår 2011 efterår 2011 total 2011 forår 2012 Sekretariatet Der har i 2010 været en relativt stor ekstern kursusdeltagelse

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FRISØR / KOSMETIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FRISØR / KOSMETIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER / VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? Uddannelserne til EUX Frisør og EUX Kosmetiker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Program. Formål. Tidsplan Aktiviteter Samarbejdspartnere Økonomi Timer i de enkelte projekter. Vision Organisation Indhold Kvalitet

Program. Formål. Tidsplan Aktiviteter Samarbejdspartnere Økonomi Timer i de enkelte projekter. Vision Organisation Indhold Kvalitet S M IL (E) Program Formål Vision Organisation Indhold Kvalitet Tidsplan Aktiviteter Samarbejdspartnere Økonomi Timer i de enkelte projekter Baggrund for SMIL(E) Science Kommune Naturfagsstrategi/sammenhæng

Læs mere

Tema: Lærersamarbejde

Tema: Lærersamarbejde Tema: Lærersamarbejde Når hele organisationen skal være med. Karl-Henrik Jørgensen Velfærdsledelse Spor 1: Debatten om velfærdssektoren og ledelsens opgave i forhold til udfordringen i den offentlige sektor.

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget.

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget. Biologi B 1. Fagets rolle Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder såvel

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen

Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen Bekendtgørelse nr. 1344 af 15. december 2004 Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen) I medfør af 12, stk. 3 og 5, 14, stk. 2, 17, stk. 2, 18, stk. 2, 20, 27, 28,

Læs mere

Tilbud fra CFU til BØRNEHAVEKLASSEN. - pædagoger og børnehaveklasseledere SKOLEÅRET 2011/2012

Tilbud fra CFU til BØRNEHAVEKLASSEN. - pædagoger og børnehaveklasseledere SKOLEÅRET 2011/2012 Tilbud fra CFU til BØRNEHAVEKLASSEN - pædagoger og børnehaveklasseledere SKOLEÅRET 2011/2012 Mylius Erichsens vej 139, 9210 Aalborg SØ. Tlf. 7269 2000. Mail: cfu@ucn.dk CFU Skolevangen 45, 9800 Hjørring.

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2007-2008

Matematiklærerforeningens beretning 2007-2008 lærerforeningens beretning 2007-2008 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2007-31.5.2008 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i STX og HF 3. Udviklingsprojekter og

Læs mere

Forord. Hvorfor et nyt materiale om tobak? Viden og forebyggelse. Hvem er vi, og hvad vil vi?

Forord. Hvorfor et nyt materiale om tobak? Viden og forebyggelse. Hvem er vi, og hvad vil vi? Forord Hvorfor et nyt materiale om tobak? Fra flere sider i undervisningsverdenen lyder det, at der er mangel på tidssvarende materialer om rygning og tobak. Alt for ofte må en lærer selv sammensætte sin

Læs mere

læring - i aftenskolen Manual til undervisere

læring - i aftenskolen Manual til undervisere læring - i aftenskolen 110 101001001 000100 111 011010 1101 00011 011010100 Manual til undervisere 110 110101001001 101001001 0001001101 000100 01101000110110 111 10100 011010 1101 110 00011 011010100

Læs mere

Veje og stier i et vadested Papir- eller e-bog?

Veje og stier i et vadested Papir- eller e-bog? Veje og stier i et vadested Papir- eller e-bog? Følgegruppemøde den 6. december 2011 Dagsorden 16.00 - Netværk for lærebøger De studerendes brug af lærebøger Hvordan ser fremtidens lærebøger ud? Studerende

Læs mere