Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven"

Transkript

1 Stormgade København K Tlf Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten Ligestillingsafdelingen Dato: 28. december 2011 J nr /malcm Beskrivelse af opgaven Januar 2012

2 Side 2 1. Beskrivelse af opgaven 1.1 Arbejdet omfatter Inden for tilbudssummen skal tilbudsgiveren præsentere samtlige ydelser og leverancer, som det fremgår af nærværende beskrivelse. 1.2 Baggrund Alle offentlige myndigheder er ifølge ligestillingslovens 4 forpligtet til at arbejde for ligestilling på deres område og have et køns- og ligestillingsperspektiv på såvel deres interne organisation og personalepolitik, som deres politikker og eksterne borgerrettede ydelser. Dette arbejde omtales i daglig tale som kønsmainstreaming. Kønsmainstreaming er en strategi og en metode, som offentlige myndigheder kan anvende, når der laves kampagner, tilrettelægges budgetter, laves personalepolitik, udarbejdes lovforslag og laves forskellige former for borgerrettet service. Hvad enten man vil forebygge, holdningsbearbejde, informere eller andet, vil man med et kønsmainstreamingsperspektiv se på kvinder og mænd og ikke kun på borgere, ligesom man vil se på piger og drenge og ikke kun på unge. Derved sikrer man en grundig målgruppeanalyse. Det betyder i sidste ende, at den givne indsats i højere grad rammer plet i forhold til de behov og betingelser, som målgruppen måtte have. Der er dog en række klare udfordringer med at få implementeret og forankret mainstreamingsarbejdet i ministeriernes fagkontorer, således at kønsmainstreaming bliver en naturlig del af opgaveløsningen. En camp afholdt af Ligestillings- og Kirkeministeriet i maj 2011 har således peget på, at der blandt andre tiltag må arbejdes målrettet på en kommunikationsstrategi, herunder en revidering af det nuværende website. Der blev på campen peget på blandt andet følgende udfordringer: Svært at se relevans og formål Budskabet skal skærpes omkring, hvorfor man skal mainstreame, og hvordan det gør opgaveløsningen bedre ude i ministerierne. Historiefortællingen er ikke stærk nok Mainstreamingsarbejdet forbindes med en rødstrømpehistorie, der for længst er passé.

3 Side Opgaven Opgaven er derfor at få udarbejdet en overordnet kommunikationsstrategi og få revideret websitet. Kommunikationsstrategien skal tage udgangspunkt i en ny og tidssvarende fortælling om, hvorfor og hvordan mainstreaming gør opgaveløsningen bedre i det enkelte ministerium. Således skal kommunikationsstrategien bidrage til at skabe en øget forståelse blandt sagsbehandlere og chefer i ministeriernes fagkontorer af kønsmainstreaming som en vigtig og effektiv strategi og metode, når man vil nå sine politiske målsætninger. Opgaven består af følgende: Udarbejdelse af en ny fortælling om, hvorfor der skal mainstreames Udarbejdelse af en overordnet kommunikationsstrategi. Denne skal indeholde formålsbeskrivelse, målsætningsbeskrivelse, beskrivelse af aktiviteter og succeskriterier samt evalueringsmuligheder. Strategien retter sig mod det eksterne samarbejde med de øvrige ministerier, der foregår på både chefniveau og medarbejderniveau. Den skal kunne anvendes både i forbindelse med den skriftlig kommunikation (fx via værktøjer og guidelines) og den mundtlige kommunikation (møder, konferencer, workshops). Udvikling af website herunder en revidering af eksisterende webbaserede værktøjer og eksempler Test fx via fokusgruppe af strategi og website Tæt opfølgende samarbejde med Ligestillings- og Kirkeministeriet En presse- og lanceringsindsats Anbefalinger til kommunikation og formidling i Ligestillings- og Kirkeministeriets fremadrettede samarbejde med ministerierne. For yderligere information om nuværende værktøjer og retningslinjer se: Se også den nuværende handlingsplan: 1.4 Succeskriterier Succeskriterier for opgaveløsningen vil være: At der skabes en ny fortælling om kønsmainstreaming

4 At chefer og sagsbehandlere i ministerierne får en øget motivation til at arbejde med kønsmainstreaming Side 4 At der udarbejdes reviderede og bedre mainstreamingsværktøjer til opgaveløsningen At Ligestillings- og Kirkeministeriets får en overordnet kommunikationsstrategi, der kan bidrage til det fremadrettede arbejde med kønsmainstreamingsindsatsen 1.5 Hvad skal tilbuddet indeholde Tilbudsgiveren skal afgive en fast og endelig pris på arbejdet. Tilbudsgiveren skal i denne forbindelse som minimum oplyse: Den samlede pris for løsning af opgaven inkl. moms Tilbudsgivers erfaring med lignende opgaver Tilbudsgivers viden om og kendskab til målgruppen Angivelse af tilbudsgivers erfaring med ligestillingsområdet Tilbudsgivers bemanding og forventet tidsmæssige forbrug på opgaven Strategi og metode for afvikling af opgaven Angivelse af hvordan man vil nå de opstillede succeskriterier Derudover skal angives, hvilke forventninger tilbudsgiver har til ministeriets indsats i forhold til opgavens gennemførelse. Hele leverancen af opgaven skal ske til fast tid og pris. Der er tale om en total leverance. 1.6 Bod Ministeriet vil forbeholde sig retten til at opkræve bodsbetaling, såfremt afviklingen af opgaven ikke stemmer overens med de indgåede aftaler. Disse betingelser vil blive endeligt udformet i kontrakten med tilbudsgiveren. 2. Fælles betingelser

5 Side Adresse Udbyder: Ligestillings- og Kirkeministeriet Ligestillingsafdelingen - Kommunikationsindsats Frederiksholms Kanal 21 Postbox København K Tlf.: E-post: 2.2. Opgavens art og udbud Udbuddet omfatter udvikling af en ny fortælling om kønsmainstreaming, en kommunikationsstrategi og et website. Planlægning og afvikling sker fra februar maj Arbejdet udbydes i totalentreprise. Arbejdet udbydes til fast tid og pris. Tilbuddet skal indeholde alle udgifter også eventuelt uforudsete Varighed og tidsplan Tidsplanen er fra 1. februar maj Tilbud leveres: 23. januar 2012 kl. 12 Kontrakt: 1. februar 2012 Møde om projektforløb: 6. februar 2012 Afvikling: 13. februar maj Afgivelse af tilbud Tilbud skal afgives i lukket kuvert mærket Ligestillingsafdelingen - Kommunikationsindsats og sendes til Ligestillings- og Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Postbox 2123, 1015 København K. Tilbuddet skal være ministeriet i hænde senest mandag den 23. januar 2012 kl

6 Almindelige betingelser for arbejdet og leverancer af udbuddet fremgår af nærværende skrivelse. Såfremt der er afvigelser herfra, skal disse være anført i tilbuddet. Side 6 Alle rettigheder til materiale udarbejdet i forbindelse med opgaven f.eks. tekster, trykte materialer, design, layout, målinger, resultater mv. tilhører Ligestillings- og Kirkeministeriet og kan ikke være pålagt copyright Planlægnings- og opfølgningsmøder Konsulentvirksomheden indkaldes til højst et arbejdsgruppemøde hver 14. dag i forbindelse med løsning af opgaven. Ligestillings- og Kirkeministeriet forestår mødeplanlægningen. Mødernes deltagere skal være de opgaveansvarlige fra konsulentvirksomheden og kønsmainstreamingsindsatsens styregruppe i ministeriet Udvælgelse af konsulentvirksomhed til løsning af opgaven Ligestillings- og Kirkeministeriet annoncerer opgaven på ministeriets hjemmeside Ministeriet forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud. Udvælgelsen sker ud fra en vægtet vurdering af følgende kriterier: Erfaring med håndtering af lignende opgaver (30 %) Viden og kendskab til målgruppen samt til opgavens emner (20 %) Indgående kendskab til ligestillingsområdet (30 %) Pris (20 %) Ministeriet forbeholder sig ret til at annullere tilbudsrunden og foretage ny tilbudsindhentning Administration og afregning Skriftlig henvendelse stiles og sendes til Ligestillings- og Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Postbox 2123, 1015 København K, att. Ligestillingsafdelingen - Kommunikationsindsats. Intet arbejde igangsættes uden skriftlig aftale med Ligestillings- og Kirkeministeriet. Såfremt tillægsydelser aftales, skal der foreligge selvstændig skriftlig aftale, som vedlægges ved fakturering.

7 Side 7 Faktura stiles til Ligestillings- og Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Postbox 2123, 1015 København K, att. Ligestillingsafdelingen - Kommunikationsindsats. Underliggende original dokumentation fremsendelse. For at der kan fremsendes fakturaer på ændringsydelser, skal der foreligge skriftlig accept på denne ydelse af Ligestillings- og kirkeministeriet og ydelsen skal være afsluttet og godkendt Forskrifter, normer og regulativer Arbejdet udføres i overensstemmelse med: 1) De, efter dansk lovgivning, gældende bestemmelser 2) Nærværende udbudsskrivelse 3) Anvisninger fra Ligestillings- og kirkeministeriet I tilfælde af uoverensstemmelser mellem nævnte bestemmelser, gælder disse i den angivne nummerorden og i henhold til eventuelle skriftlige og underskrevne tillægsaftaler. Tilbudsgiveren står inde for, at opgaven bliver gennemført som aftalt ved planlægningsmøderne og står inde for Ligestillings- og Kirkeministeriets fulde tilfredshed med det leverede produkt. Tilbuddet må ikke indeholde pornografisk materiale eller på anden måde virke stødende, herunder politisk, religiøst mv. Alle omkostninger til gennemførelser af konsulentopgaven skal indgå i tilbuddet. Såfremt der anvendes materiale med copyright, er det konsulentens opgave at sikre sig, at der er indhentet de nødvendige tilladelser til offentlige anvendelser for Ligestillings- og kirkeministeriet. Brug af materiale med copyright må kun ske efter aftale med ministeriet.

8 Tilbudsliste for konsulentbistand ved udvikling af kommunikationsstrategi og website. Side 8 Udbyder: Ligestillings- og Kirkeministeriet Konsulentydelse: Udvikling af kommunikationsstrategi og website Journal nr.: Alle priser er inkl. moms. Undertegnede giver hermed tilbud om levering af ydelse i nøje overensstemmelse med det modtagne udbudsmateriale jævnfør opgavens annoncering om udbud af 3. januar 2012, og er dermed forpligtet til at levere den fulde beskreven konsulentydelse med tilhørende materiale til Ligestillings- og kirkeministeriet. Samlede pris for hele konsulentydelsen (inkl. moms) for i alt kr. Skriver kroner Tilbuddet er afgivet til fast tid og fast pris, og undertegnede er informeret om, at Ligestillings- og kirkeministeriet forbeholder sig retten til frit at vælge mellem de indkomne tilbud ud fra en helhedsvurdering. Tilbudsgiver oplyser samtidig på tro og loveerklæring, at tilbudsgiver har kr. i ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Underskrift: Dato: Virksomhedens underskrift Firmastempel

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

Nye visuelle identiteter og websites. Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Nye visuelle identiteter og websites. Den Nationale Videnskabsetiske Komité Nye visuelle identiteter og websites til Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Indhold Introduktion... 3 Om Det Etiske Råd... 3 Om Den Nationale Videnskabsetiske Komité... 4 Beskrivelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling Til Tilbudsgiverne Udbud af fodbehandling Den 08.01.2015 Kommunen har modtaget spørgsmål til ovennævnte udbud. Spørgsmålene gengives ordret nedenfor sammen med svarene herpå. Sagsnummer 14/15300 Der gøres

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

DISPOSITION FOR ANSØGNING

DISPOSITION FOR ANSØGNING DISPOSITION FOR ANSØGNING Byrådet Revision nr. Udgivelsesdato J.nr. 22.11.2005 0 22.11.2005 1041479/1085900 Ansøgning vedr. indkøb til ældre- og handicappede Undertegnede ansøger om, indenfor rammerne

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere