BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S"

Transkript

1 U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport Teknikerbyen Virum Denmark Tlf.: Fax: CVR nr

2 U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport Revision : /EC Revisionsdato : Sagsnr. : Projektleder : JFJ Udarbejdet af : AHH/JFJ/PKB Godkendt af : JFJ doc

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... Kort beskrivelse af programmet Fortolkning af EC0+EC Nyttelast Snelast Brand og ulykke Teoretisk baggrund Laster Resultanter Lastkombinationer Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde Ulykkesdimensioneringstilfælde Lastnedføring Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde Ulykkesdimensioneringstilfælde Beregningseksempel Vedvarende eller midlertidige dimensioneringsttilfælde Ulykkesdimensioneringstilsfælde doc Side 1 af 18

4 1 Indledning Nærværende rapport udgør KS-dokumentationen, udført i forbindelse med udvikling af beregningsprogram for lastnedføring efter EC0 + EC1. Rapporten er opdelt således, at første afsnit beskriver programmets opbygning. Hernæst gennemgås de fortolkninger, der er foretaget af EC0 + EC1, for at få et beregningsmodul, der er så konsistent som muligt. Derefter kommer et teoriafsnit, som beskriver teorien bag lastnedføringen. Til slut gennemgås et beregningseksempel, hvor lastnedføringen gennemgås detaljeret for en 6-etages bygning. Ansvarsforhold NB: Resultaterne af beregningsmodulerne skal ALTID efterkontrolleres af køber/bruger! Betonelement-Foreningen og de øvrige ophavsmænd påtager sig INTET ANSVAR for fejl og mangler ved beregningsmodulernes informationsindhold mv. eller for svigt ved - eller tab som følge af - produkter fremstillet under anvendelse heraf doc Side af 18

5 Kort beskrivelse af programmet Programmet beregner lastnedføringen for en maksimalt 6-etagers høj bygning. På Figur 1 ses lastnedføringsprogrammets skærmbillede. Øverst til højre i brugerfladen indtaster brugeren fladelaste og linielaste. Fladelaste og linielaste er opdelt i permanente laste, g, og variable laste, q. De permanente laste er desuden opsplittet i en bunden del, g k, og en fri del, g k,fri. Her indtastes desuden partialkoefficienter, q, samt ψ-faktorer for de forskellige variable laste. Øverst til højre skal brugeren indtaste, hvilken kategori den angivne nyttelast er knyttet til. Egenlasten påføres en partialkoefficient, g,sup, eller, g,inf, alt efter om egenlasten virker til gunst eller ej. Disse koefficienter indtastes øverst til højre. Her er det desuden muligt at indtaste koefficienten, K FI, som angiver hvilken konsekvensklasse, bygningen henføres til. Det er desuden muligt øverst i brugerfladen at skifte mellem en lastnedføring for sædvanlige dimensioneringstilfælde og en lastnedføring for brand/ulykke. I brugerfladen nederst til venstre indtastes spændvidder for de forskellige etager. En etage udgår, hvis L v og L h sættes til 0. I samme område indtastes desuden hvilke fladelaste etagerne er belastet af, samt eventuelle linielaster og placeringen af disse. Til venstre herfor kan brugeren angive størrelsen af en egenvægt i bærelinien for de enkelte etager. Egenvægten i bærelinien kan ligeledes opdeles i en bunden, g k,og en fri del g k,fri. I brugerfladen til venstre er det muligt for brugeren selv at indtaste navne på de forskellige etager. I brugerfladen øverst til venstre vises en figur, hvor den overordnede geometri og laster er angivet. De indtastede navne på etagerne vises desuden ud for hver etage. Centralt i brugerfladen ses en rubrik med forklaringer på nogle af de anvendte symboler. Nederst til højre i brugerfladen ses resultatet af selve lastnedføringen. Resultatet er opgivet i kolonner med henholdsvis maksimalværdier, reducerede doc Side 3 af 18

6 værdier og minimalværdier. For hver kolonne ses betegnelsen n o, n v, n h, som svarer til henholdsvis last fra højereliggende etager inkl. last i bærelinie, last fra dæk til venstre for bærelinien og last fra dæk til højre for bærelinien. En udskrift af beregningsprogrammet er identisk med skærmbilledet, blot uden farver doc Side 4 af 18

7 Sag: Betonelementhuset Nr.: Emne: Linie B, modul 5-1. Init: Vedvarende dimensioneringstilstande (kombination 6.10b) Tag-v F1 F1 Tag-h L1 4. sal-v F F 4. sal-h JFJ venstre dækfelt højre dækfelt L1 L s v s h L v L h Lastnedføring version.0 / EC Udgivet af Betonelement-Foreningen mar. 009 Gå til lastnedføringsskema for belastning under brand / ulykke Egenvægt, g g,sup = 1,00 g g,inf = 0,90 Konsekvensklasse: KFI = 1,10 Fladelaste g k g fri,k q k g q y0 Kategori (kn/m ) (kn/m ) (kn/m ) F0 0,00 0,00 0,00 F1 Tagflade, sne 3,10 1,00 0,80 1,50 0,60 N N L1 3. sal-v F F 3. sal-h. sal-v F3 F3. sal-h 1. sal-v F4 F4 1. sal-h L1 og L betegner linielaste. n v F Boligarealer 3,65 1,50 1,50 1,50 0,50 A A L v og L h er dækkenes spændvidder. F3 Kontorer 3,65,00,50 1,50 0,60 B B Resultanter på underliggende væg F4 Kontor med arkiv 3,65,00 7,50 1,50 1,00 E E eller bjælke: F5 Butiksarealer 4,15 4,00 4,00 1,50 0,60 D D n h Linielaste g k g fri,k q k g q y0 Kategori n o NB: EC ()P fjerner reelt lastreduktion for kategori E-G i normale lastkombinationer L Stue-v F5 F5 Stue-h (kn/m) (kn/m) (kn/m) L0 0,00 0,00 0,00 n v og n h : Laste fra dæk i etagen L1 Badeværelser 8,00 4,00 6,00 1,50 0,50 A A Kld. n o : Last fra højereliggende dæk og L Komprimator 0,00 8,00 10,00 1,50 0,60 D D fra egenvægte i bærelinie Etage Laste på venstre dækfelt maksimalværdier minimalværdier Egenvægt i bærelinie Laste på højre dækfelt reducerede værdier g k gfri,k L v Fladelast Linielast s v L h Fladelast Linielast s h n v n o n h n v n o n h n v n o n h (kn/m) (kn/m) (m) (m) (m) (m) (kn/m) (kn/m) (kn/m) (kn/m) (kn/m) (kn/m) (kn/m) (kn/m) (kn/m) Tag 5,0 F1 F1 L0 L0 0,00 3,00 F1 F1 L0 L0 0,00 15, 11,0 8,7 13,8 11,0 8,0 7,3 9,0 4, 4. sal 10,00 0,00 8,40 F F L1 L1 5,00 6,00 F F L0 L0 0,00 43,5 45,9 4,4 36,3 43,7 0,7 16,7 9,4 9,9 3. sal 10,00 0,00 3,00 F F L1 L1,00 6,00 F F L0 L0 0,00 19,9 1,7 4,4 16,4 111,8 0,7 7,3 65,0 9,9. sal 10,00 0,00 8,40 F3 F3 L0 L0 0,00 4,50 F3 F3 L0 L0 0,00 43,4 170,8 3,3 36,5 159,9 19,6 13,8 91, 7,4 1. sal 10,00 0,00 7,00 F4 F4 L0 L0 0,00 6,00 F4 F4 L0 L0 0,00 65,1 48,5 55,8 65,1 6,9 55,8 11,5 11,4 9,9 Stue 10,00 0,00 8,40 F5 F5 L0 L0 0,00 4,50 F5 F5 L L 3,00 65,4 391,3 43,5 54,3 369,8 35,3 15,7 160,7 8,4 Kld. 0,00 0,00 500, 459,4 184,8 Vejledning: PC-statik: Lodret lastnedføring efter EC0 + EC1 Udgivet på december 008 NB: Resultaterne skal altid kontrolleres af ansvarlig statiker Figur 1. Skærmbillede af brugerfladen for lastnedføringsprogrammet doc Side 5 af 18

8 3 Fortolkning af EC0+EC1 I forbindelse med udvikling af programmet har det været nødvendigt, at fortolke EC0 og EC1, således at en konsistent løsning kan tilvejebringes. I nærværende afsnit beskrives de fortolkninger, der er foretaget i forhold til EC0 og EC Nyttelast Der er beskrevet to forskellige måder i EC0 og EC1, hvorpå lastnedføring af nyttelast kan udføres. Den generelle metode efter EC0, afsnit 6.4.3, hvor lastvirkningen på et konstruktionselement fra variable laster regnes ved at påføre den fulde værdi for den dominerende variable last, mens den øvrige variable last reduceres. For tilfældet med en fleretagers bygning påvirket af nyttelast i samme kategori fås den samlede lastvirkning således ved at påføre den fulde nyttelast på én etage, Q, mens nyttelasten reduceres på de øvrige etager, 0 Q. n -metoden iht. EC1-1-1, afsnit (11), hvor den totale nyttelast fra flere etager for søjler og vægge inden for hver kategori reduceres med en reduktionsfaktor n. n -metoden har flere svagheder, og for større statisk ubestemte konstruktioner er den uegnet. Ovenstående regel med reduktion af nyttelast gælder kun for nyttelast fra kategori A til D i henhold til EC Denne begrænsning er dog ikke medtaget i det nationale anneks. For en simpel geometri svarer n -metoden til, at fuld nyttelast tilføjes én etage inden for hver kategori, mens nyttelasten på de øvrige etager reduceres med faktoren ψ 0. Programmet regner med en middelvej mellem de to ovenstående metoder. Således påføres den fulde nyttelast, Q, på én etage indenfor hver lastkategori for kategori A-D. Hvis der er flere etager med samme lastkategori reduceres de følgende nyttelaster med faktoren ψ 0. Nyttelaster i kategori E-G reduceres som udgangspunkt ikke. Programmet giver dog mulighed for at brugeren selv kan indtaste en reduktionsfaktor doc Side 6 af 18

9 Kategorier for nyttelast bestemmes i henhold til EC1-1-1 DK NA:007 afsnit Snelast I EC1-1-1 afsnit ()P står der I dimensioneringstilfælde, hvor nyttelaster virker samtidig med andre variable laster (fx laster fra vind, sne, kraner eller maskiner), skal den totale nyttelast i lasttilfældet betragtes som en enkelt last. Dette betyder at, hvor sne er den dominerende last, må alle nyttelaster reduceres med 0. Omvendt må snelasten reduceres når nyttelasten er dominerende, hvilket den ofte er. Snelast henføres i programmet til kategori N for naturlast. 3.3 Brand og ulykke Lastnedføring i ulykkestilfælde udføres i henhold til EC0 afsnit og EC0 NA:007 tabel A1.3. I ulykkestilfældet påføres konstruktionen en dominerende ulykkeslast, eksempelvis påkørsel eller brand. Den dominerende ulykkeslast er ikke en del af lastnedføringen. De variable nyttelaster opdeles i primær og andre. Dette fortolkes i programmet på samme måde, som dominerende og øvrige variable laster i forbindelse med den almindelige lastnedføring for vedvarende og midlertidige dimensioneringstilstande. I overensstemmelse hermed påføres maksimal nyttelast på én etage for hver lastkategori A-D mens nyttelast på de øvrige etager reduceres. For lastkategori E-G reduceres der som udgangspunkt ikke. I brandtilfældet benyttes faktoren ψ 1 ved områder med maksimal nyttelast og ψ for områder, hvor nyttelasten reduceres. For ulykkestilfælde i øvrigt bruges faktoren ψ begge steder. I programmet er faktorerne svarende til brand tastet ind på forhånd. Ønskes et andet ulykkestilfælde beregnet, skal brugeren selv rette faktorerne til doc Side 7 af 18

10 4 Teoretisk baggrund 4.1 Laster Laster på de forskellige etager fastsættes i henhold til EC1:007 og EC1 DK NA: Resultanter Som angivet i udskriften af skærmbilledet, se Figur 1, opgives resultatet af lastnedføringen for hver etage i resultanterne n v, n 0, n h. Disse er resultanter på den underliggende etage. n v svarer til last fra det venstre dæk i etagen, n h er last fra det højre dæk i etagen, og n 0 er last fra højereliggende etager inklusiv væggen i det pågældende snit. 4.3 Lastkombinationer Programmet har to brugergrænseflader for lastnedføring. Én for vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde og én for belastning under brand/ulykke. Der skiftes mellem brugergrænsefladerne ved at trykke på bjælken øverst til højre Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde Lastnedføringen gennemføres for STR-grænsetilstande, som i henhold til EC0;007 afsnit er karakteriseret ved: STR: Indvendigt svigt eller meget stor deformation af konstruktionen eller konstruktionsdele, herunder fundamenter, pæle, kældervægge osv., hvor styrken af konstruktionsmaterialerne er bestemmende. Last på de forskellige etager kombineres ved lastkombinationer i henhold til EC0 DK NA:007 tabel A1.(B) doc Side 8 af 18

11 Tabel 1. Regningsmæssige lastværdier, STR og GEO, jf. EC0 DK NA, tabel A1.(B) Vedvarende og midlertidige dimensioneringstilfælde Permanente laste Dominerende variabel Øvrige variable laste last Ugunstige Gunstige (Formel 6.10a) K FI Gj,sup G kj,sup Gj,inf G kj,inf (Formel 6.10b) ξ K FI Gj,sup G kj,sup Gj,inf G kj,inf K FI Q,1 Q k,1 K FI Q,i ψ 0,i Q k,i Af EC0 DK NA:007 fremgår det, at ξ for STR-grænsetilstande sættes til 1,0. 1, 0 Værdier af ψ-faktoren og partialkoefficienten,, fremgår af henholdsvis EC0 DK NA:007 tabel A1.1 og tabel A1.(B). Værdier for karakteristisk nyttelast, Q k, bestemmes iht. EC1-1-1 og EC1-1-1 DK NA:007. K FI afhænger af konsekvensklassen. Talværdien for K FI findes i EC0 DK NA:007 tabel A1.(B), se mere om konsekvensklasse i afsnit i denne rapport. Lastvirkningen på et konstruktionselement fra nyttelast virkende på flere etager udregnes i programmet ved at påføre den fulde nyttelast på én etage for hver lastkategori A-D, mens nyttelasten reduceres på de øvrige etager. På de etager hvor der påføres fuld nyttelast bestemmes nyttelasten ved: qk KFI Q,1 Q k,1 På de etager, hvor nyttelasten reduceres bestemmes nyttelasten ved: qk KFI Q, i 0, iq k, i Programmet finder selv den farligste kombination på hvert etageniveau Konsekvensklasse Som det fremgår af det forrige afsnit afhænger størrelsen af bidraget fra både permanent last og variabel last af hvilken konsekvensklasse konstruktionen kan henføres til. Definitionen på de forskellige konsekvensklasser er angivet i EC0 afsnit B.3. Der kan vælges mellem CC1, CC og CC3 og klasserne doc Side 9 af 18

12 er kendetegnet ved henholdsvis lille, moderat og stor konsekvens ved et eventuelt svigt. Konsekvensklassen har kun betydning i vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde Ulykkesdimensioneringstilfælde Lastnedføringen gennemføres for ulykkestilfælde, som i henhold til EC0;007 afsnit Last på de forskellige etager kombineres ved lastkombinationer i henhold til EC0 DK NA:007 tabel A1.3. Tabel. Regningsmæssige lastværdier til brug ved lastkombinationer ved ulykkesdimensioneringstilfælde, jf. EC0 DK NA, tabel A1.3 Ulykkesdimensioneringstilfælde Permanente laste Dominerende Ikke-dominerende variable laster* Ugunstige Gunstige ulykkeslast Eventuel Andre primær Brand G kj,sup G kj,inf A d ψ 1,1i Q k,1 ψ,i Q k,i (Formel 6.11a/b) Ulykke i øvrigt G kj,sup G kj,inf A d ψ,1i Q k,1 ψ,i Q k,i (Formel 6.11a/b) *) Variable laster er de laster, der er indeholdt i tabel A.1.1 Værdier af ψ-faktoren fremgår af EC0 DK NA:007 tabel A1.1. Værdier for karakteristisk nyttelast, Q k, bestemmes iht. EC1-1-1 og EC1-1-1 DK NA:007. Lastvirkningen på et konstruktionselement fra nyttelast virkende på flere etager udregnes i programmet ved at påføre den maksimale nyttelast på én etage for hver lastkategori A-D, svarende til primær variabel last, mens nyttelasten reduceres på de øvrige etager. På de etager hvor der påføres maksimal nyttelast bestemmes nyttelasten ved: q k 1,1 Q k,1 for brand q k,1 Q k,1 for ulykke i øvrigt doc Side 10 af 18

13 På de etager, hvor nyttelasten reduceres bestemmes nyttelasten ved: q k, i Q k, i Programmet finder selv den farligste kombination på hvert etageniveau. 4.4 Lastnedføring Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde For lastnedføring ved vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde, udregner programmet laster opdelt i tre kategorier, minimale, reducerede og maksimale værdier. Last fra dæk, n v og n h, på de forskellige etager og last fra overliggende etager, n 0, bestemmes i henhold til EC0 DK NA:007 Tabel A1.(B) på følgende måde: Maksimalværdier, n v og n h : n K ( g g ) q 0,5L FI k fri, k g,sup k q K (, ),sup ( - ) FI Gk G L s fri k G Qk Q L Reducerede værdier, n v og n h : n K ( g g ) q 0,5L FI k fri, k g,sup k q 0 K ( ) FI ( Gk Gfri, k) L s G,sup Qk Q 0 L Minimalværdier, n v og n h : n g,inf 0,5,inf ( L- s) k g L Gk G L - hvor L er dækkets spændvidde og s er afstanden fra en linielast til bærelinien. I ovenstående betegner g og q bidrag fra fladelaste, mens G og Q betegner bidrag fra linielast. Maksimalværdier, n 0 : For maksimalværdier bestemmes lasten fra overliggende etager ved som tidligere nævnt at påføre fuld nyttelast på én etage, mens de øvrige etager fra samme kategori påføres en reduceret nyttelast. Programmet beregner alle kombinationer af lastopstillinger og viser den farligste. Når den samlede maksimallast n 0 bestemmes, undersøges to dimensioneringstilfælde, hvoraf den farligste vises doc Side 11 af 18

14 1. Dominerende snelast n K G K Q K Q o,max FI Gj,sup kj,sup FI sne k, sne FI Q, i 0, i k, nytte, i. Dominerende nyttelast n K G K Q o,max FI Gj,sup kj,sup FI sne 0, sne k, sne K Q K Q FI Q,1 k, nytte,1 FI Q, i 0, i k, nytte, i Reducerede og minimale værdier, n 0 : Last fra overliggende etager bestemmes for reducerede og minimalværdier ved simpel summering af last fra dæk på de enkelte etager samt egenvægt i bærelinier Ulykkesdimensioneringstilfælde For lastnedføring ved ulykkesdimensioneringstilfælde, udregner programmet laster opdelt i tre kategorier, minimale, reducerede og maksimale værdier. Last fra dæk, n v og n h, på de forskellige etager bestemmes i henhold til EC0 DK NA:007 Tabel A1.3 på følgende måde i brandtilfældet: Maksimalværdier: n g g q 0,5 L k fri, k k 1 G, 1 ( - ) k G L s fri k Qk L Reducerede værdier: n g g q 0,5 L k fri, k k G ( ) k G L s fri, k Qk L Minimalværdier: n g,inf 0,5,inf ( L- s) k g L Gk G L - hvor L er dækkets spændvidde og s er afstanden fra en linielast til bærelinien. I ovenstående betegner g og q bidrag fra fladelaste, mens G og Q betegner bidrag fra linielast. Som udgangspunkt sættes g,inf lig 1,0, da EC0 ikke opererer med denne faktor i ulykkestilfælde. Der er dog mulighed for, at brugeren af programmet selv kan sætte faktoren doc Side 1 af 18

15 Last fra overliggende etager, n 0, bestemmes efter samme principper som for vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilstande doc Side 13 af 18

16 5 Beregningseksempel 5.1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringsttilfælde I nærværende eksempel foretages en gennemregning af en lastnedføring for en 6-etages bygning for vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde. Inddata for flade- og linielaste, samt konsekvensklasse ses i Tabel 3. Tabel 3. Inddata for beregningseksempel Egenvægt, g,sup = 1,00 g,inf = 0,90 Konsekvensklasse: K FI = 1,10 Fladelaste g k g fri,k q k q ψ q Kategori kn/m kn/m kn/m F 0 0,00 0,00 0,00 F 1 Tagflader, sne 3,10 1,00 0,80 1,50 0,60 N F Boligarealer 3,65 1,50 1,50 1,50 0,50 A F 3 Kontorer 3,65,00,50 1,50 0,60 B F 4 Kontor med arkiv 3,65,00 7,50 1,50 0,80 E F 5 Butiksarealer 4,15 4,00 4,00 1,50 0,60 D Linielaste g k g fri,k q k q ψ q Kategori L 0 0,00 0,00 0,00 L 1 Badeværelser 8,00 4,00 6,00 1,50 0,50 A L Komprimator 0,00 8,00 10,00 1,50 0,60 D Geometri for de forskellige etager og lastpåførsel fremgår af Tabel 4. Tabel 4. Geometri og lastpåførsel Etage Egenvægt i Laste på venstre dækfelt Laste på højre dækfelt bærelinie g k g k,fri L v Fladelaslast Linie- s v L h Flade- Linie- s h kn/m kn/m m m m last last m Tag 10,00 0,00 5,0 F1 L0 0,00 3,00 F1 L0 0,00 4. sal 10,00 0,00 8,40 F L1 5,00 6,00 F L0 0,00 3. sal 10,00 0,00 3,00 F L1,00 6,00 F L0 0,00. sal 10,00 0,00 8,40 F3 L0 0,00 4,50 F3 L0 0,00 1. sal 10,00 0,00 7,00 F4 L0 0,00 6,00 F4 L0 0,00 Stue 10,00 0,00 8,40 F5 L0 0,00 4,50 F5 L 3,00 Fund. 0,00 0, doc Side 14 af 18

17 Tag-v F1 F1 Tag-h L1 4. sal-v F F 4. sal-h L1 3. sal-v F F 3. sal-h. sal-v F3 F3. sal-h 1. sal-v F4 F4 1. sal-h Stue-v F5 L F5 Stue-h Fund. Figur. Visuel præsentation af etager og lastopland. På Figur vises geometri af lastopland samt hvilke flade- og linielaste de forskellige etager er belastet af. For det pågældende eksempel gennemføres følgende beregninger for bestemmelse af reaktioner fra. sal. Der snittes umiddelbart over dæk mellem stue og 1. sal. Af Tabel 4 og Figur fremgår det, at der på etagerne over. sal er etager med nyttelast fra kategori A og 1 etage med last fra kategori N (snelast). Nyttelasten er dominerende i forhold til snelasten. For at bestemme den maksimale reaktion fra overliggende etager, n 0, på. sal, skal der derfor kun påføres fuld nyttelast på én etage med nyttelast, kategori A. Etagen med snelast, kategori N, og den anden etage med nyttelast, kategori A, skal påføres reduceret nyttelast. Det fremgår umiddelbart af Figur, at fuld nyttelast, kategori A, på 4. sal og reduceret nyttelast, kategori A, på 3. sal vil give den maksimale værdi, n 0, på væggen under. sal, inkl. væggens egenvægt doc Side 15 af 18

18 Maksimalværdier: 1,0 3,65kN/m +,00kN/m 1,0 n v = 1,1 0,58,40m=43,4kN +,50kN/m 1,50 1,0 3,65kN/m,00kN/m 1,0 n h = 1,1 0,54,50m=3,3kN,50kN/m 1,50 1, 0 3,10 kn / m 1, 00 kn / m 1, 0 n 0 1,1 0,5 5, m 3, 0m 0, 80 kn / m 1,50 0, 6 1, 0 8, 0 kn / m 4, 0 kn / m 1, 0 8, 4m 5, 0m 1,1 6, 0 kn / m 1,50 8, 4m 1, 0 (3, 65 kn / m 1,50 kn / m ) 1, 0 1,1 1, 50 kn / m 0,5 8, 4m 6, 0m 1, 50 1, 0 (3, 65 kn / m 1,50 kn / m ) 1, 0 1,1 0,5 3, 0m 6, 0m 1, 50 kn / m 1, 50 0,50 1, 0 (8, 00 kn / m 4, 00 kn / m) 1, 0 3, 0m, 0m 1,1 6, 00 kn / m 1,50 0,50 3, 0m 1,1 1, , 00 kn / m 1, 0 170,8 kn / m Reducerede værdier: 1, 0 3, 65 kn / m, 00 kn / m 1, 0 n v 1,1 0,5 8, 40m 36,5 kn / m,50 kn / m 1,5 0, 6 1, 0 3, 65 kn / m, 00 kn / m 1, 0 n h 1,1 0,5 4,50m 19, 6 kn / m,50 kn / m 1,5 0, 6 n 0 1, 0 3,10 kn / m 1, 0 kn / m 1, 0 1,1 0,5 5, m 3, 0m 0, 80k N / m 1,5 0,6 1, 0 8, 0 kn / m 4, 0 kn / m 1, 0 8, 4m 5, 0m 1,1 6, 0 kn / m 1,5 0,5 8, 4m kn m kn m m m 1, 0 3, 65 / 1,50 / 1, 0 1,1 0,5 8, 4 6, 0 1, 50 kn / m 1, 5 0, 5 1, 0 8, 0 kn / m 4, 0 kn / m 1, 0 3, 0m, 0m 1,1 6, 0 kn / m 1,5 0,5 3, 0m kn m kn m m m 1, 0 3, 65 / 1,50 / 1, 0 1,1 0,5 1,50 kn / m 1,5 0,5 3, 0 6, 0 1,1 1, 0 10, 0 kn / m 1, , 9 kn / m doc Side 16 af 18

19 Minimalværdier: n 3, 65 kn / m 0, 90 0,5 8, 40m 13, 8kN v n 3, 65 kn / m 0, 90 0,5 4,50m 7, 4kN h n 3,10 kn / m 0, 90 0,5 5,0m 3, 00m 0 3, 65 kn / m 0, 90 0,5 8, 40m 6, 00m 8, 40m 5, 00m 8, 00 kn / m 0, 90 8, 40m 3, 65 kn / m 0, 90 0,5 3, 00m 6, 00m 3, 00m, 00m 8, 00kN / m 0,90 3, 00m 10,0 kn / m 0, , kn / m Samme beregningsprocedure gennemføres for de øvrige etager. Resultatet af den samlede lastnedføring fremgår af Tabel 5, og som det ses, er der overensstemmelse mellem de beregnede resultanter på væggen under. sal og programmets resultater. Tabel 5. Resultat af lastnedføring fra programmets udskrift Etage Tag 4. sal 3. sal. sal 1. sal Stue Fund. maksimalværdier reducerede værdier minimalværdier n v n o n h n v n o n h n v n o n h (kn/m) (kn/m) (kn/m) (kn/m) (kn/m) (kn/m) (kn/m) (kn/m) (kn/m) 15, 11,0 8,7 13,8 11,0 8,0 7,3 9,0 4, 43,5 45,9 4,4 36,3 43,7 0,7 16,7 9,4 9,9 19,9 1,7 4,4 16,4 111,8 0,7 7,3 65,0 9,9 43,4 170,8 3,3 36,5 159,9 19,6 13,8 91, 7,4 65,1 48,5 55,8 65,1 6,9 55,8 11,5 11,4 9,9 65,4 391,3 43,5 54,3 369,8 35,3 15,7 160,7 8,4 500, 459,4 184,8 5. Ulykkesdimensioneringstilsfælde Ovenstående eksempel beregnes nu for brandtilfældet. Bemærk at faktorerne K FI,, ξ og q alle sættes til 1, da disse faktorer ikke indgår i beregningen for ulykkestilfældet. g,sup sættes som udgangspunkt til 1, men kan dog redigeres af brugeren doc Side 17 af 18

20 Tabel 6. Inddata for beregningseksempel Egenvægt, g,sup = 1,00 g,inf = 0,90 Konsekvensklasse: K FI = 1,00 Fladelaste g k g fri,k q k ψ 1 ψ Kategori kn/m kn/m kn/m F 0 0,00 0,00 0,00 F 1 Tagflader, sne 3,10 1,00 0,80 0,0 0,00 N F Boligarealer 3,65 1,50 1,50 0,30 0,0 A F 3 Kontorer 3,65,00,50 0,40 0,0 B F 4 Kontor med arkiv 3,65,00 7,50 0,80 0,70 E F 5 Butiksarealer 4,15 4,00 4,00 0,60 0,50 D Linielaste g k g fri,k q k ψ 1 ψ Kategori L 0 0,00 0,00 0,00 L 1 Badeværelser 8,00 4,00 6,00 0,30 0,0 A L Komprimator 0,00 8,00 10,00 0,60 0,50 D Geometri for de forskellige etager og lastpåførsel fremgår af Tabel 6. For det pågældende eksempel gennemføres følgende beregninger for bestemmelse af reaktioner fra. sal. Der snittes umiddelbart over dæk mellem stue og 1. sal. Maksimalværdier: 3,65kN/m +,00kN/m n v = 0,58,40m=7,9kN +,50kN/m 0, 40 3,65kN/m,00kN/m n h = 0,54,50m=15,0kN,50kN/m 0, doc Side 18 af 18

21 3,10 kn / m 1, 00 kn / m n 0 0,5 5, m 3, 0m 0, 80 kn / m 0, 00 8, 0 kn / m 4, 0 kn / m 8, 4m 5, 0m 6, 0 kn / m 0,30 8, 4m 3, 65 kn / m 1,50 kn / m 0,5 8, 4m 6, 0m 1, 50 kn / m 0, 30 3, 65 kn / m 1, 50 kn / m 0,5 3, 0m 6, 0m 1, 50 kn / m 0, 0 8, 00 kn / m 4, 00 kn / m 3, 0m, 0m 6, 00 kn / m 0,0 410,00 kn / m 131,6 kn / m 3, 0m Reducerede værdier: 3, 65 kn / m, 00 kn / m n v 0,5 8, 40m 5, 8 kn / m,50 kn / m 0,0 3, 65 kn / m, 00 kn / m n h 0,5 4,50m 13, 8 kn / m,50 kn / m 0,0 3,10 kn / m 1, 0 kn / m n 0 0,5 5,m3, 0m 0, 80 kn / m 0, 00 8, 0 kn / m 4, 0 kn / m 8, 4m 5, 0m 6, 0 kn / m 0,0 8, 4m 3, 65 kn / m 1,50 kn / m 0,5 8, 4m 6, 0m 1, 50 kn / m 0, 0 8, 0 kn / m 4, 0 kn / m 3, 0m, 0m 6, 0 kn / m 0,0 3, 0m 3, 65 kn / m 1,50 kn / m 0,5 3, 0m 6,0m 1, 50 kn / m 0, 0 10,0 kn / m 4 130,3 kn / m Minimalværdier: n 3, 65 kn / m 1, 0 0,5 8, 40m 15, 3kN v n 3, 65 kn / m 1, 0 0,5 4,50m 8,kN h doc Side 19 af 18

22 n 3,10 kn / m 1, 0 0,5 5,0m 3, 00m 0 3, 65 kn / m 1, 0 0,5 8, 40m 6, 00m 8, 40m 5, 00m 8, 00 kn / m 1, 0 8, 40m 3, 65 kn / m 1, 0 0,5 3, 00m 6, 00m 3, 00m, 00m 8, 00 kn / m 1, 0 3, 00m 10,0 kn / m 1, ,3 kn / m Samme beregningsprocedure gennemføres for de øvrige etager. Resultatet af den samlede lastnedføring fremgår af Tabel 7, og som det ses, er der overensstemmelse mellem de beregnede resultanter på væggen under. sal og programmets resultater. Tabel 7. Resultat af lastnedføring fra programmets udskrift Etage maksimalværdier reducerede værdier minimalværdier n v n o n h n v n o n h n v n o n h (kn/m) (kn/m) (kn/m) (kn/m) (kn/m) (kn/m) (kn/m) (kn/m) (kn/m) Tag 4. sal 3. sal. sal 1. sal Stue Fund. 11,1 10,0 6,4 10,7 10,0 6, 8,1 10,0 4,7 9,1 37,5 16,8 8, 36,8 16,4 18,6 3,7 11,0 13,0 9,7 16,8 1,6 91,4 16,4 8,1 7, 11,0 7,9 131,6 15,0 5,8 130,3 13,8 15,3 101,3 8, 40,8 184,5 35,0 38, 180,0 3,7 1,8 134,9 11,0 44,3 80,3 8,4 4,6 70,8 7, 17,4 178,6 9,3 353,0 340,6 05, doc Side 0 af 18

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Dokumentationsrapport 2008-12-08 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com U D V I

Læs mere

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

Betonelementbyggeriers statik

Betonelementbyggeriers statik Betonelementbyggeriers statik Beton element byggeriers statik Redigeret af Jesper Frøbert Jensen Betonelementbyggeriers statik Redigeret af Jesper Frøbert Jensen 1 udgave, 1 oplag 010 Copyright 010, Polyteknisk

Læs mere

Transportarmerede betonelementvægge. Deformationsforhold og svigttype. 13. marts 2012 ALECTIA A/S

Transportarmerede betonelementvægge. Deformationsforhold og svigttype. 13. marts 2012 ALECTIA A/S B E T O N E L E M E N T F O R E N I N G E N Transportarmerede betonelementvægge Deformationsforhold og svigttype 13. marts 2012 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Horisontalbelastet pæl

Horisontalbelastet pæl Horisontalbelastet pæl Anvendelsesområde Programmet beregner bæreevnen for enkeltpæle i lagdelt jord. Både vertikal og horisontal belastning af pælen er tilladt. Desuden kan en eventuel overbygnings stivhed

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

DS/EN 1990/A1 DK NA:2017 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Annex A2 Applications for bridges

DS/EN 1990/A1 DK NA:2017 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Annex A2 Applications for bridges Høringsudgave den 7. april 2017 DS/EN 1990/A1 DK NA:2017 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Annex A2 Applications for bridges Forord I forbindelse med implementeringen

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

JFJ tonelementbyggeri.

JFJ tonelementbyggeri. Notat Sag Udvikling Konstruktioner Projektnr.. 17681 Projekt BEF-PCSTATIK Dato 2009-03-03 Emne Krav til duktilitet fremtidig praksis for be- Initialer JFJ tonelementbyggeri. Indledning Overordnet set omfatter

Læs mere

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag Plus Bolig Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind A1 Projektgrundlag PROJEKT Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig Bind A1, Projektgrundlag

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 3-1: Tårne, master og skorstene Tårne og master Forord Dette nationale

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade KONSTRUKTIONER Bærende konstruktioner Byggeblad om dimensionering af træåse som gerberdragere Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-18 Udgivet Januar 1989 Revideret 19.08.2015 Side

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

DS/EN 1990 DK NA:2010-05

DS/EN 1990 DK NA:2010-05 DS/EN 1990 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1990 DK NA:2007 og EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

DS/EN 1990 DK NA:2013

DS/EN 1990 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning og revision af DS/EN 1990 DK NA 2010 og DS/EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology En kompliceret bygning Jens Hagelskjær Henning Andersen Sven Krabbenhøft Jakob Nielsen Projektperiode:

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

Forskrifter fur last på konstruktioner

Forskrifter fur last på konstruktioner Forskrifter fur last på konstruktioner Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen 9 Forskrifter for Last på konstruktioner udarbejdet

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen Gruppe P17 Aalborg Universitet A1 Projektgrundlag Aalborg Universitet Gruppe P17 Julie Trude Jensen Christian Lebech Krog Kristian Kvottrup Morten Bisgaard Larsen Palle Sand Laursen Kasper Rønsig Sørensen

Læs mere

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Lastkobinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Nu er henholdsvis den karakteristiske egenlast, last, vindlast, snelast nyttelast bestet for bygningens tre dele,, eedækkene kælderen. Derfor opstilles der

Læs mere

Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN)

Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1990 GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ A.1 PROJEKTGRUNDLAG Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ Nærværende projektgrundlag omfatter kun bærende konstruktioner i stueplan. Konstruktioner for kælder og fundamenter er projekteret af Stokvad

Læs mere

Nyt generaliseret beregningsmodul efter EC2 til vægge, søjler og bjælker. Juni 2012.

Nyt generaliseret beregningsmodul efter EC2 til vægge, søjler og bjælker. Juni 2012. Nyt generaliseret beregningsmodul efter EC2 til vægge, søjler og bjælker. Juni 2012. Betonelement-Foreningen tilbyder nu på hjemmesiden et nyt beregningsmodul til fri afbenyttelse. Modulet er et effektivt

Læs mere

Geoteknik programpakke. januar 2013

Geoteknik programpakke. januar 2013 Dimension Geoteknik programpakke januar 2013 StruSoft DK Filial af Structural Design Software in Europe AB, Sverige Salg Diplomvej 373 2 Rum 247 DK-2800 Kgs Lyngby Udvikling Marsallé 38 DK-8700 Horsens

Læs mere

Analyserne har godtgjort, at partialkoefficienterne for variabel last, der i gældende udgave af DS/EN , D -Anneks A, abel A.

Analyserne har godtgjort, at partialkoefficienterne for variabel last, der i gældende udgave af DS/EN , D -Anneks A, abel A. Eurocodes for bro- og dæmningsanlæg Nationalt anneks til DS/EN 1997-1 Geotekniske aspekter GEO ref. nr. 32178 COWI ref. nr. 70417 Rapport, 2009-06-02 Sammenfatning I forbindelse med udarbejdelse af Nationale

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Oversigt over Eurocodes

Oversigt over Eurocodes Eurocode systemet Oversigt over Eurocodes Tidsplan for implementering Nationale annekser Forkortede udgaver Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner. Ændringer i forhold til DS 409:?

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

Hytte projekt. 14bk2a. Gruppe 5 OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE

Hytte projekt. 14bk2a. Gruppe 5 OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE Hytte projekt 14bk2a Gruppe 5 2014 A A R H U S T E C H - H A L M S T A D G A D E 6, 8 2 0 0 A A R H U S N. Indholdsfortegnelse Beskrivelse:

Læs mere

Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg)

Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg) DGF høring af Dim.håndbogens baggrundsartikel for Nyt DK NA til EC7-1 Disposition Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg) Eksempler: (ingen tal, kun principper) - Støttekonstruktion

Læs mere

By og Byg Dokumentation 041 Merværdi af dansk træ. Anvendelse af konstruktionstræ i styrkeklasse K14

By og Byg Dokumentation 041 Merværdi af dansk træ. Anvendelse af konstruktionstræ i styrkeklasse K14 By og Byg Dokumentation 4 Merværdi af dansk træ Anvendelse af konstruktionstræ i styrkeklasse K4 Merværdi af dansk træ Redaktion: Erik Brandt By og Byg Dokumentation 4 Statens Byggeforskningsinstitut 3

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1999-1-1 DK NA:2007 og erstatter dette

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Dimension Plan Ramme 4

Dimension Plan Ramme 4 Dimension Plan Ramme 4 Eksempler August 2013 Strusoft DK Salg Udvikling Filial af Structural Design Software Diplomvej 373 2. Rum 247 Marsallé 38 info.dimension@strusoft.com in Europe AB, Sverige DK-2800

Læs mere

Plan Ramme 4. Eksempler. Januar 2012

Plan Ramme 4. Eksempler. Januar 2012 Plan Ramme 4 Eksempler Januar 2012 Indhold 1. Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1. Introduktion... 3 1.2. Opsætning... 3 1.3. Knuder og stænger... 4 1.4. Understøtninger... 7 1.5. Charnier...

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner EN 1990 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning for de

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner DANSK STANDARD 2010 Projektnummer M243332 Grafisk tilrettelæggelse: Dansk Standard

Læs mere

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler November 2007 Indhold 1 Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Opsætning... 3 1.3 Knuder og stænger... 5 1.4 Understøtninger...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

U-værdiprogram. Vejledning. Beregning af U-værdier for Betonsandwichelementer. Program version Vejledning version 0.1

U-værdiprogram. Vejledning. Beregning af U-værdier for Betonsandwichelementer. Program version Vejledning version 0.1 U-værdiprogram Beregning af U-værdier for Betonsandwichelementer Program version 0.926 Vejledning Vejledning version 0.1 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR

Læs mere

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5.

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5. Gennemlokning af plader iht. DS/EN 1992-1-1_2005 Anvendelsesområde for programmet Programmet beregner bæreevnen for gennemlokning af betonplader med punktlaster eller plader understøttet af søjler iht.

Læs mere

Et æresmedlem. ---- Hvordan jeg mødte muren og lærte at sige. Per Bjerregaard Hansen, GEO

Et æresmedlem. ---- Hvordan jeg mødte muren og lærte at sige. Per Bjerregaard Hansen, GEO Et æresmedlem ---- Hvordan jeg mødte muren og lærte at sige tøjningskompatibilitet ---- --- en vandretur frem mod en geoteknisk erkendelse, set gennem mine briller --- ---- ved et møde i Geoteknisk Forening,

Læs mere

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene Simpelt undertsøttet bjælke Indtast: Anvendelse: Konsekvensklasse, CC2 F y Lodret nyttelast 600 [kg] Ændres med pilene F z Vandret nyttelast 200 [kg] L Bjælkelængde 5.500 [mm] a Længde fra ende 1 til lastpunkt

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Lastberegning Forudsætninger Generelt En beregning med modulet dækker én væg i alle etager. I modsætning til version 1 og 2 beregner programmodulet også vind- og snelast på taget.

Læs mere

DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011

DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1991-1-2 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2011-12-15. Tidligere

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013

DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-1

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner DS/EN 1991 FU:2010 1.UDgavE 2010 Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner UROCODESEUROCODESEUROCODESEUROCO ODESEUROCODESEUROCODESEUROCODESE Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

DS/EN DK NA:2015

DS/EN DK NA:2015 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 og erstatter

Læs mere

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 1 Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 2 Ansvar Programmet anvendes helt på eget ansvar, og hverken programmør eller distributør kan

Læs mere

DS/EN DK NA:2014 v2

DS/EN DK NA:2014 v2 DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

FORSØG MED 37 BETONELEMENTER

FORSØG MED 37 BETONELEMENTER FORSØG MED 37 BETONELEMENTER - CENTRALT, EXCENTRISK OG TVÆRBELASTEDE ELEMENTER SAMT TILHØRENDE TRYKCYLINDRE, BØJETRÆKEMNER OG ARMERINGSSTÆNGER Peter Ellegaard November Laboratoriet for Bærende Konstruktioner

Læs mere

K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons

K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast K.I Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast I det følgende er det eftervist, at forudsætningen, om at regne med kvasistatisk vindlast på bygningen,

Læs mere

Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9

Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9 Dokument: SASAK-RAP-DE-AKS-FI-0003-01 Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9 SASAK Projekt 1 - Designregler Lars Tofte Johansen FORCE Instituttet, september 2001 Dimensionering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. August 2010 Maj 2011. Uddannelse

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. August 2010 Maj 2011. Uddannelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2010 Maj 2011 HTX Skjern htx Statik og Styrkelære

Læs mere

Allan C. Malmberg. Terningkast

Allan C. Malmberg. Terningkast Allan C. Malmberg Terningkast INFA 2008 Programmet Terning Terning er et INFA-program tilrettelagt med henblik på elever i 8. - 10. klasse som har særlig interesse i at arbejde med situationer af chancemæssig

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

Forudsætninger Decimaltegnet i de indtastede værdier skal være punktum (.) og ikke komma (,).

Forudsætninger Decimaltegnet i de indtastede værdier skal være punktum (.) og ikke komma (,). Indledning Anvendelsesområde Programmet behandler terrændæk ifølge FEM (Finite Element Metoden). Terrændækket kan belastes med fladelast (kn/m 2 ), linjelaster (kn/m) og punktlaster (kn) med valgfri placering.

Læs mere

CVR/SE DK BANK: REG.NR 7240, KONTO NR SWIFT Code JYBADKKK IBAN DK STATISK DOKUMENTATION STÅLSPÆR

CVR/SE DK BANK: REG.NR 7240, KONTO NR SWIFT Code JYBADKKK IBAN DK STATISK DOKUMENTATION STÅLSPÆR Grædstrup Stål A/S HAMBORGVEJ 6 DK8740 BRÆDSTRUP TLF: +45 75 76 01 00 FAX +45 75 76 02 03 info@graedstrupstaal.dk www.graedstrupstaal.dk CVR/SE DK 15577738 BANK: REG.NR 7240, KONTO NR. 1064935 SWIFT Code

Læs mere

Tillæg 1 til BR 07 Konstruktioner

Tillæg 1 til BR 07 Konstruktioner 10. juli 2007 /ejj Tillæg 1 til BR 07 Konstruktioner Tillæg 1 til bygningsreglement 2007, der endnu ikke er sat i kraft, har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa- Parlamentets og

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

Bjælkeoptimering. Opgave #1. Afleveret: 2005.10.03 Version: 2 Revideret: 2005.11.07. 11968 Optimering, ressourcer og miljø. Anders Løvschal, s022365

Bjælkeoptimering. Opgave #1. Afleveret: 2005.10.03 Version: 2 Revideret: 2005.11.07. 11968 Optimering, ressourcer og miljø. Anders Løvschal, s022365 Bjælkeoptimering Opgave # Titel: Bjælkeoptimering Afleveret: 005.0.0 Version: Revideret: 005..07 DTU-kursus: Underviser: Studerende: 968 Optimering, ressourcer og miljø Niels-Jørgen Aagaard Teddy Olsen,

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE HALLER MED STORE FRIE SPÆND I TAGKONSTRUKTIONEN

HVIDOVRE KOMMUNE HALLER MED STORE FRIE SPÆND I TAGKONSTRUKTIONEN Til Hvidovre Kommune Dokumenttype Notat Dato August 2012 Projektnummer 1177727 HVIDOVRE KOMMUNE HALLER MED STORE FRIE SPÆND I TAGKONSTRUKTIONEN - OPLÆG TIL FASE 2 NÆRMERE UNDERSØGELSER - OPLÆG TIL FASE

Læs mere

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN 2015 AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN Titelblad Projekttitel: Adresse: Bygherre: AC Bygning Endrup Brorsensvej 2 6740 Bramming Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Projektperiode:

Læs mere

Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4

Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 December 1999 Indhold Betydning af genvejsknapper og ikoner.................... 2 1 Anvendelse................................... 2 2 Opbygning af program............................

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

Modulet kan både beregne skjulte buer og stik (illustreret på efterfølgende figur).

Modulet kan både beregne skjulte buer og stik (illustreret på efterfølgende figur). Murbue En murbue beregnes generelt ved, at der indlægges en statisk tilladelig tryklinje/trykzone i den geometriske afgrænsning af buen. Spændingerne i trykzonen betragtes i liggefugen, hvor forskydnings-

Læs mere

COLUMNA. Registrering

COLUMNA. Registrering COLUMNA Grebet Lys blikfang visdom Intelligence is like a light. The more intelligent someone is, the brighter the light Der ønskes en bro over Anker Engelundsvej I den østlige ende, som kan lukke det

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA Status: REVISION A Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller_reva Side:

Læs mere

EC 7. DGF Pælefundering Trækpæle eller ankre? Fig. 7.1 Eksempler på løftning (UPL) af en pælegruppe

EC 7. DGF Pælefundering Trækpæle eller ankre? Fig. 7.1 Eksempler på løftning (UPL) af en pælegruppe EC 7 Fig. 10.1 e) Konstruktion med forankring for at modvirke løftning Fig. 7.1 Eksempler på løftning (UPL) af en pælegruppe NOM, Februar 2010 1 EC 7 7.6.3 Trækbæreevne (for pæle) 7.6.3.1 Generelt (2)P

Læs mere

I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag

I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag Type Bredde øjde s=400 s=6 S=813 s=00 s=1220 200 200 5,1 4,4 3,9 3,6 3,3 220 220 5,5 4,8 4,2 3,9 3,6 240 240 5,9 5,1 4,6 4,2 3,9 250 250 6,1 5,3 4,7 4,4 4,0 300 300 7,1 6,2

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

1 Praktisk Statik. Kraften på et legeme er lig med dets masse ganget med dets acceleration Isaac Newton

1 Praktisk Statik. Kraften på et legeme er lig med dets masse ganget med dets acceleration Isaac Newton 1 Praktisk Statik Kraften på et legeme er lig med dets masse ganget med dets acceleration Isaac Newton 1 Generel Information Historien bag Statikken Statik er læren om kræfter i ligevægt. Går man ud fra

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere