LEDERKURSER 2010 FORÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDERKURSER 2010 FORÅR"

Transkript

1 LEDERKURSER 2010 FORÅR

2 Kære leder Vi er glade for at kunne præsentere dig for en ny række af kurser, som hver for sig vil kunne styrke dig i dit lederjob. På et politisk organisatorisk plan, på et personligt plan og på et faktuelt plan. For at være endnu mere aktuelle i vores kursusudbud, rummer dette program kun kurser, der gennemføres i 1. halvår På kan du finde de dugfriske aktiviteter, vi udbyder løbende med helt kort varsel. Her finder du også kurser, der udbydes i 2. halvår Vi ønsker dig rigtig god læsning! FTF s kursusenhed

3 LEDELSE Udvid selv dit ledelsesrum 4 Leder i krydspres bliv ven med de modsatrettede krav 5 Træf beslutninger, der bakkes op 6 SPECIALDESIGNEDE KURSER PERSONLIG UDVIKLING Design jeres eget kursus 7 Bliv bedre til at træffe valg 8 Før målrettede samtaler med dine medarbejdere 9 JURA Personalejura kør dine sager lige efter bogen 10 Tip os! FTF s kursusenhed arbejder for at styrke hvervning og fastholdelse af medlemmer, interessevaretagelse og netværksdannelse i medlemsorganisationerne. ARBEJDSMILJØ NG Gør trivselsundersøgelsen til et aktivt ledelsesredskab 12 Mere nærvær, mindre stress 13 Lej lokaler i FTF s kursuscenter 14 Praktiske oplysninger 14 Tilmelding 14 Kurserne i dette program er blevet til i dialog med vores brugere og du er altid velkommen til at sende os gode idéer. FTF s kursusenhed er en indtægtsdækket virksomhed, som delvist finansieres gennem betaling fra deltagerne i vores kurser.

4 LEDELSE Udvid selv dit ledelsesrum Du er selv med til at sætte grænser for dit ledelsesrum. Lær hvordan du kan udvide det. Udvikling af ledelsesrummet sætter det personlige lederskab på dagsordenen. Ledelse er imidlertid andet og mere end individuel udvikling, og som leder er man aldrig bedre, end de nærmeste omgivelser gør det muligt. Udvidelse af dit ledelsesrum er afhængig af det samspil, du er i stand til at skabe med borgere/brugere, politikere, chefer, medarbejdere m.v. Du kan bl.a. udvide dit ledelsesrum ved at styrke dine relationer til de personer og grupper, der har berøring med ledelsesopgaven. Du kan også påvirke rammerne for din ledelse ved sammen med ligesindede at rejse debat over for din administrative og politiske ledelse. Kurset hjælper dig til bedre at klare skærene uden at skulle være hverken geni eller overmenneske. Dagen formidler enkle metoder til udvikling af dit ledelsesrum og din bevægelsesfrihed som leder. Det arbejder vi med: - At forstå og handle i forhold til ledelsesmæssige krydspres og dilemmaer - Hvem er jeg som leder? Hvad skal jeg? Hvad gør jeg? - Enkle metoder til udvidelse af ledelsesrum og magtbaser - Relevant organisations- og magtteori samt konfliktløsning - Ledelsesrum, lederevalueringer, udviklingssamtaler og kontrakter Kurset retter sig mod: Ledere Underviser: Lektor og udviklingskonsulent Niels Erik Hulgård Larsen KLEO, Professionshøjskolen, UCC Dato: 6. maj 2010 Sted: FTF, København Pris: Medlemmer af en FTF- organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 6. april

5 Leder i krydspres bliv ven med de modsatrettede krav Politikerne vil have øget effektiviteten, brugerne vil have indflydelse, og alle vil have bedre kvalitet. Hvordan kan du som leder blive bedre til at imødekomme disse ofte modsatrettede krav? På kurset får du viden om forskellige måder at tackle disse krav på, og vi arbejder med, hvordan du selv kan påvirke udviklingen af din lederrolle. Det arbejder vi med: - Det store overblik over nye og ofte modsatrettede krav til ledere - Den professionsfaglige vinkel på ledelse - Muligheder i pressede ledelsessituationer - Kom godt i gang: Opgaver og øvelser til at udvikle egen lederrolle Kurset retter sig mod: Ledere og ansatte med ledelsesopgaver Underviser: Seniorforsker Karina Sehested, Københavns Universitet Dato: 8. april 2010 Sted: FTF, København Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 8. marts 2010 LEDERKURSER

6 LEDELSE Træf beslutninger, der bakkes op Vil du gerne træffe beslutninger, som bakkes op af medarbejderne og føres ud i livet med succes? Som leder kan du ofte opleve, at det kan være besværligt og tidskrævende at føre beslutninger ud i livet. Medarbejderne skal fx involveres via MED/SU og en del af medarbejderne reagerer efterfølgende ikke, som du forventer. På kurset øger du din viden om, hvilke muligheder, der ligger i at involvere medarbejderne i beslutningerne på arbejdspladsen, så både dine ledelsesmæssige beslutninger kvalificeres, medarbejderne motiveres og virksomhedens sociale kapital samarbejde, tillid og retfærdighed øges. Kurset retter sig mod: Ledere Underviser: Konsulent Tim Lund Jensen, TimOut Dato: 20. april 2010 Sted: FTF, København Pris: Medlemmer af en FTF organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 19. marts 2010 Det arbejder vi med: - Ledelse af ledelsesprocessen - Muligheder og begrænsninger i de formelle medbestemmelsessystemer - Hvordan kan ledere og medarbejdere reelt udveksle viden og holdninger, så det giver mening for begge parter - Beslutningsprocesser 6

7 Specialdesignede kurser Kurser eller andre aktiviteter seminarer, workshops eller konferencer som er designet til en arbejdsplads eller organisation, er et af vores vigtigste arbejdsfelter. Sammen med jer tilrettelægger vi arrangementet og finder de bedste undervisere og konsulenter. Hvis I ønsker det, kan jeres egne ledere og konsulenter indgå som undervisere sammen med FTF s. Se her listen over de varmeste emner - Anerkendende kommunikation - Bedre mødekultur - Værdiseminar hvordan gør vi værdierne levende på vores arbejdsplads - Mobning konsekvenser for arbejdspladsen - Forhandling et spadestik dybere - Større trivsel mindre stress LEDERKURSER

8 PERSONLIG UDVIKLING Bliv bedre til at træffe valg Vil du gerne have en enklere måde at tænke lederskab på? I din lederdagligdag, fyldt med kompleksitet, byder filosofien som redskab ind med overvejelser omkring det fundament, du står på og handler ud fra. Filosofien tilbyder en måde at tænke lederskab på, som forenkler tingene og måske er det det, som er behovet nu. Dagens emne er eksistentialisme, som handler om at træffe valg, at tage ansvar og at skabe sin fortælling. Hvem vælger du at være som leder? Hvordan kan tanker fra Sartre og Kierkegaard hjælpe dig til at stå på fastere grund i dit daglige arbejde? Kurset retter sig mod: Alle, der har en ledelsesfunktion Underviser: Adjunkt, Cand. mag. i filosofi Lonni Hall, KLEO Dato: 27. april 2010 Sted: FTF, København Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 26. marts 2010 Det arbejder vi med: - De grundlæggende vilkår for at være leder og menneske - Hvad siger Sartre og Kierkegaard og hvad har det med dig og dit lederskab at gøre? - Din fortælling, dit lederskab og dine valg 8

9 Før målrettede samtaler med dine medarbejdere Samtaler med ansatte er en af dine mest betydningsfulde daglige lederopgaver. Nogle af samtalerne er nemme og går af sig selv, mens andre er mere besværlige. Det er af stor vigtighed, at samtalerne fører til løsning af vanskelige situationer, bedre arbejdsresultater og tilfredse medarbejdere. På kurset får du styrket din evne til at vælge mellem forskellige samtalemetoder, så du altid i samtalen leder frem mod at finde den løsning, der passer bedst til opgavens krav og til medarbejderens ressourcer og behov. Kurset retter sig mod: Ledere, afdelingsledere, projektledere Underviser: Konsulent Hans C. Hansen, FTF Dato: 8. juni 2010 Sted: FTF, København Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr. Andre kr. Tilmeldingsfrist: 7. maj 2010 Det arbejder vi med: - Forskellige metoder i samtaler - Rådgivning - Coaching - Den løsningsorienterede samtale - En afgørende faktor: Hvem der tager initiativ til samtalen - Opbygning af relationen og forøget engagement hos de ansatte - Interviewmetoder LEDERKURSER

10 JURA Personalejura kør dine sager lige efter bogen Vil du forebygge ubehagelige fodfejl, som skyldes manglende kendskab til juraen i personalesager? På kurset får du svar på de vigtigste almene spørgsmål inden for funktionærloven og de beslægtede regelsæt. Det giver dig den nødvendige viden for at handle rigtigt i den enkelte situation. Det arbejder vi med: - Arbejdsgiverens ledelsesret hvem bestemmer? - Ved ansættelsen - Under ansættelsen pligter og rettigheder - Afskedigelse og fratrædelse - TR-beskyttelse - Tjenestemænd Kurset retter sig mod: Ledere og fællestillids-, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter Undervisere: Advokaterne Michael Møllegaard og Jakob Bjerre, FTF Dato: 2. juni 2010 Sted: FTF, København Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 29. april

11 LEDERKURSER

12 ARBEJDSMILJØ Gør trivselsundersøgelsen til et aktivt ledelsesredskab Vil du bruge trivselsundersøgelser til at fremme trivslen på din arbejdsplads, er der god grund til at vælge både målemetode og proces med omtanke. Markedet for trivselsundersøgelser er stort og de fleste udbydere har kun én trivselsmåling i deres værktøjskasse. Vi sætter fokus på muligheder og begrænsninger ved forskellige typer af trivselsundersøgelser og processer. Du får lejlighed til at afklare, hvad du og din virksomhed skal være særligt opmærksom på, når I vælger, gennemfører og følger op på jeres trivselsmåling. På alle offentlige arbejdspladser er trivselsundersøgelser blevet obligatorisk og FTF arbejder for, at det også kommer til at gælde i den private sektor. Det vi arbejder med: - Hvordan du får overblik over forskellige typer af trivselsundersøgelser - Muligheder og faldgruber i forberedelse, gennemførelse og opfølgning - Forventninger, ønsker og krav til en undersøgelse på netop jeres arbejdsplads Kurset retter sig mod: Ledere Underviser: Arbejdslivskonsulent og Cand.techn.soc. Gitte Daugaard, LUAMA Dato: 10. marts 2010 Sted: FTF, København Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 10. februar

13 Mere nærvær, mindre stress Som leder er du vant til at skulle modtage mange informationer, træffe beslutninger og handle. Mindfulness er en mulighed for at give dig selv de nødvendige åndehuller, så du kan gøre dette uden stress og med ro, koncentration og fuld opmærksomhed. Mindfulness er en kombination af traditionelle meditationsteknikker og moderne psykologi. Kursusdagen fjerner ikke stress og ubehag med et trylleslag, men er en introduktion til, hvordan du kan komme i gang med Mindfulness til hverdagsbrug. Det vi arbejder med: - Hvad er Mindfulness, og hvad kan det anvendes til? - Hvordan tanker, følelser og krop spiller sammen og kan fremme eller begrænse stress og frustration - Øvelser og teknikker, der kan bruges i hverdagen for at fremme koncentration, ro, overblik og nærvær. Kurset retter sig mod: Ledere Underviser: Arbejdslivskonsulent, Cand. techn.soc og mindfulnessinstruktør Gitte Daugaard, LUAMA Dato: 18. marts 2010 Sted: FTF, København Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 18. februar 2010 Kursusdagen veksler mellem oplæg, dialog og øvelser. Der udleveres en CD med øvelser, du kan anvende til at vedligeholde det lærte efter kurset. LEDERKURSER

14 14 LEJ LOKALER I FTF S KURSUSCENTER I FTF s kursuscenter Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 København K kan organisationer og andre leje kursuslokaler og IT-lokale til jeres egne kurser. Ved leje af lokalerne kan vi tilbyde forplejning i FTF s kantine. Kursuslokalet kan lejes for kr og IT-lokalet for kr pr. dag. Forplejning (morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe samt isvand og frugt) koster 300 kr. pr. dag pr. deltager. Kontakt Anni Østergaard på telefon eller PRAKTISKE OPLYSNINGER Kontakt til FTF s kursusenhed Du er altid velkommen til at kontakte os. Kontakt kursuskoordinator for praktiske oplysninger, tilmelding, materiale mv.: Berit Kirketerp: , Mette B. Petersen: , Kontakt konsulent for specialdesign af kurser, rådgivning, kursusindhold mv.: Dorte Limbjerg: , Hanne Fink Ferdinand: , Tilmelding Du tilmelder dig på vores hjemmeside hvor du kan se, om der er plads på kurset. Her kan du også følge med i det nye udbud af kurser og konferencer samt finde materiale fra afholdte konferencer. Tilmeldingsfrist Frist for tilmelding er en måned før kursusstart. Efter fristen sender vi dig praktiske oplysninger, deltagerliste, program og en faktura. Tilmelding kan også ske efter tilmeldingsfristens udløb, hvis der er flere ledige pladser. Betaling Betaling af kurset skal ske ca. 14 dage før kursusstart (betalingsdato fremgår af fakturaen). Afbud Hvis du melder afbud senere end en måned før et arrangements start, opkræver vi fuldt kursusgebyr. Aflysning Hvis et kursus ikke opnår et tilstrækkeligt antal tilmeldinger, bliver det aflyst. Vi tager forbehold for ændringer i kursusprogrammet.

15 Har du hørt det? Nå ikke... Få nyheder for ledere fra FTF På finder du nyheder, baggrund og analyse for FTF-ledere. FTF repræsenterer ca ledere På kan du downloade de tre kursusprogrammer for forår Kontakt os venligst, hvis du ønsker et eller flere programmer tilsendt. LEDERKURSER 2010 FORÅR KURSER 2010 FORÅR Kursusprogram for politisk valgte og ansatte KURSER 2010 FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter LEDERKURSER KURSUSPROGRAM FOR POLITISK VALGTE OG ANSATTE KURSUSPROGRAM FOR TR, FTR OG SIR På hjemmesiden finder du også vores løbende udbud af aktiviteter. På kan du tilmelde dig vores nyhedsmail, så du automatisk får tilsendt en mail, når der er nyheder. LEDERKURSER LEDELSES- KURSER

16 DESIGN JERES EGET KURSUS Kontakt os, hvis I har brug for at skræddersy et kursus eller arrangement særligt til jeres arbejdsplads eller organisation, så det retter sig præcist mod jeres problemstillinger og jeres personkreds. Vi har stor erfaring og vi sender gerne et forslag. Se listen over specialdesignede kurser inde i programmet FTF Hovedorganisation for offentligt og privat ansatte Niels Hemmingsens Gade 12 - Postboks København K Tlf: Fax:

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013 KURSUSKATALOG 2014 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk August 2013 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

En personlig afklarethed og et fokus på det almene

En personlig afklarethed og et fokus på det almene MAJ 2009 En personlig afklarethed og et fokus på det almene Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Af Lonni Hall, Michael Højlund Larsen & Thomas Ryan Jensen I det

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013 kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013 tillids repræsentant sæson 2013 uddannelse Formål AC s tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis en basisuddannelse

Læs mere