K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 44 / december / 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 44 / december / 2009"

Transkript

1 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 44 / december / 2009

2 TEMA: SPROG 19 / KROPSSPROG: BRUG KROPPEN 4 / DER MÅ IKKE VÆRE STILLE I KS MENS JEG ER FORMAND Kommunikation og Sprog har fået ny formand. Per Lindegaard Hjorth blev valgt uden modkandidater på forbundets repræsentantskabsmøde. Birgitte Jensen havde valgt at trække sig fordi hun havde konstateret at hun ville få et flertal imod sig. Det har været en begivenhedsrig og usædvanlig tid for både KS og hovedpersonerne, men nu er både formand og ny hovedbestyrelse på plads. Og hvad skal der så ske? Det fortæller den nye formand om. Den bedste form for kommunikation opstår når der er sammenhæng mellem det talte ord og de signaler der kommer fra kropssproget. Men kropssproget er ligesom sprog forskelligt verden over. INDHOLD 10 / 2009: 10 KOMMUNIKATØRER VI KOMMER TIL AT HUSKE FRA 2009 Forargelsen kom fnysende ud af kommentatorernes ansigtsåbninger da det viste sig at en viral teaser-reklamefilm på YouTube om en ung dansk mor dersøger faren til sit barn, var fake. Visit Denmark er årets mest udskældte reklame. Eks-statsminister Anders Fogh Rasmussen tager prisen for årets mest hårdnakkede dementi: Jeg er ikke kandidat til jobbet som NATO s generalsekretær. Jeg er ikke kandidat til jobbet som NATO s generalsekretær. Se, hvem der er årets undskyldning, årets mest udsyrede pressekonference, årets mest fumlende kommunikatør, årets sejeste reklame og årets største mediestunt. 26 / BILLEDSPROG: 25 RÅD Du er hverken fotograf, grafiker eller har ni års erfaring fra et reklamebureau. Men du skal lige løse en lille opgave, en brochure, et personaleblad, noget konferencemateriale, et slideshow, lidt til at uddele på en messe tekster er du vant til skrive, men hvad gør du med billedsiden? KOM bringer 25 hurtige råd om billedkommunikation her og nu. FORBUNDET ER FLYTTET TIL NYE LOKALER Kommunikation og Sprog er flyttet fra Skindergade til Hauser Plads ikke langt fra Nørreport Station. Den nye adresse er Hauser Plads 20, 3. sal, 1127 København K. Telefonnummeret er fortsat / DON T WORRY, D DANSKE SPROG R IKKE TRU1 Internettet er en sproglig legeplads hvor dansk muterer og knopskyder på blogs, fora og chatrooms. Det er en kæmpe udfordring for Dansk Sprognævn at følge med, fortæller den nye formand Dorthe Duncker. Og udviklingen rejser et stort spørgsmål: kan vi nøjes med én korrekt måde at skrive dansk på i fremtiden?

3 LEDER TEKST / FORMAND PER LINDEGAARD HJORTH, FORBUNDET KOMMUNIKATION OG SPROG FOTO / CARSTEN SNEJBJERG DU ER IKKE ALENE Som professionelle kommunikatører er vi vant til at beskæftige os med sproget det være sig dansk eller et fremmedsprog. Og vi har sikkert alle en mening om hvad der er rigtig og forkert, specielt når det drejer sig om vores modersmål. Min erfaring er at der næppe er noget som kommasætning, stavning og grammatisk korrekthed som kan sætte sindene i kog. Vores faglighed kræver imidlertid at vi følger med udviklingen og holder os ajour. Ole Lauridsen skriver i sin klumme at han er bange for at lyde som en sur mand. Bare rolig. Det er du ikke alene om. Den følelse kender vi som professionelle kommunikatører godt. I vores job forholder vi os dagligt til sprog som middel til at formidle budskaber når vi selv forfatter tekster eller oversætter tekster andre har forfattet. Vores faglighed fordrer desuden at vi hele tiden gør opmærksom på dårlig kommunikation eller dårlig sprogbrug. På grund af vores faglighed har vi imidlertid også en pligt til og samtidig en unik mulighed for at gøre virksomhedslederne opmærksomme på at målrettet kommunikation og godt sprog gør en forskel på bundlinjen. Via enhver form for kommunikation signalerer en virksomhed til omverdenen: Sådan er vi. Heldigvis findes der virksomhedsledere der har indset at virksomhedens kommunikation er virksomhedens ansigt udadtil. I en af de virksomheder jeg har arbejdet i, var en kollega og jeg meget frustrerede over de breve der gik ud af huset. Vi valgte derfor at gøre noget ved det. Vi lavede et oplæg om virksomhedens eksterne kommunikation. Oplægget indeholdt overordnede retningslinjer for ekstern kommunikation, forslag til nye standardiserede breve og sproglige regler som alle medarbejdere skulle have adgang til som opslagsværk på intranettet. Vi havde desuden forslag til hvordan projektet kunne forelægges alle medarbejdere. Direktionen så lyset og fandt projektet så godt at man besluttede sig for at følge vores anbefalinger. Og ikke nok med det! Direktionen besluttede desuden at samtlige 180 ansatte i virksomheden, herunder direktionen selv, skulle gennemgå et kursusforløb i God kommunikation. Et bærende element i ovennævnte kommunikationsprojekt var vores faglighed samt begejstring for og tro på at projektet kunne lykkes. Det er den samme gejst og tro jeg sporer hos jobjægerne. Det er positivt at læse at KS har givet jobjægerne netop de redskaber de havde behov for. Det bliver spændende at følge jobjægerne i deres søgen efter et job hvor de har mulighed for at gøre brug af både deres faglige og personlige kompetencer. Pøj pøj til jer og de andre KS ere der er jobsøgende. Som afslutning på min første leder i KOM magasinet vil jeg opfordre alle medlemmer til at nyde den kommende juletid. Jeg håber at alle vil få mulighed for at nyde samværet med familie og venner brug tiden til at bage julesmåkager og lave konfekt sammen med jeres børn eller børnebørn. En fantastisk oplevelse hvor kommunikationen mellem generationer foregår i en positiv atmosfære og så smager det godt! Jeg ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et fantastisk nytår som forhåbentlig vil bringe mange spændende udfordringer og begivenheder for jer, jeres familier og jeres virksomheder. Per Lindegaard Hjorth Formand KOM magasinet ISSN: Medlemsblad for Forbundet Kommunikation og Sprog Bladet er medlem af Danske Specialmedier Redaktion Per Lindegaard Hjorth (ansvarshavende) Anne Nimb (redaktør) KOM magasinet 2010 Nr. Deadline Udgivelse 45/ /02 05/03 46/ /03 16/04 Annoncer DG Media a/s Telefon Fax Årsabonnement 8 stk. 500 kroner for ikke-medlemmer Artikler og indlæg i bladet gengiver ikke nødvendigvis forbundets holdning. Eftertryk og publicering er tilladt med tydelig kildehenvisning. Forbundet er medlem af Akademikernes Centralorganisation (AC) Grafisk design og produktion Falk og musen grafisk design Forside Illustration Maj Ribergård Tryk Elbo Grafisk Oplag eksemplarer Distribueret oplag ifølge Fagpressens Mediekontrol for kontrolperioden 1. juli juni 2009 Adresse Hauser Plads 20, 3. sal 1127 København K. Telefon Hjemmeside: Postgiro Ekspedition Mandag-torsdag Fredag Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog Gl. Strand København K. Telefon

4 VALG TEKST / ANNE NIMB DER MÅ IKKE VÆRE STILLE I KS MENS JEG ER FORMAND KOMMUNIKATION OG SPROG HAR FÅET NY FORMAND. PER LINDEGAARD HJORTH BLEV VALGT UDEN MODKANDIDATER PÅ FORBUNDETS REPRÆSENTANTSKABSMØDE. BIRGITTE JENSEN HAVDE VALGT AT TRÆKKE SIG FORDI HUN HAVDE KONSTATERET AT HUN VILLE FÅ ET FLERTAL IMOD SIG. DET HAR VÆRET EN BEGIVENHEDSRIG OG USÆDVANLIG TID FOR BÅDE KS OG HOVEDPERSONERNE, MEN NU ER BÅDE FORMAND OG NY HOVEDBESTYRELSE PÅ PLADS. OG HVAD SKAL DER SÅ SKE? DET FORTÆLLER DEN NYE FORMAND OM HER. Det er første dag på det nye kontor og anden dag i formandsstolen for Per Lindegaard Hjorth. Der er gået et par dage siden det repræsentantskabsmøde hvor han blev formand for KS, og begivenhederne er ved at bundfælde sig. Det er tydeligt at Per Lindegaard Hjorth ikke føler det som sit kontor. Men det skal det sådan set heller ikke være ret længe. Forbundet flytter til nye lokaler om få uger (faktisk lige omkring det tidspunkt hvor dette nummer af KOM udkommer) og dermed kan den nye formand starte på en frisk i helt nye omgivelser. Men interviewet kan vi ikke vente så længe med og det gamle formandskontor kan også sagtens bruges til at få viderebragt til medlemmerne hvad det er de kan forvente sig af den nye formand. Vi har besluttet at gennemgå samtlige de væsentlige områder som formanden og den nye hovedbestyrelse skal beskæftige sig med. Det overordnede spørgsmål er så hvordan den nye forbundsledelse efter formandens mening skal udvikle netop det område. Hvordan kommer medlemmerne til at mærke den nye ledelse? - Medlemmerne kommer til at opleve en meget synlig ledelse. Jeg har tænkt mig at opholde mig meget ude blandt medlemmerne. Deltage i lokale møder og arrangementer og hele tiden være i dialog med alle dele af forbundet. - Medlemmerne skal kunne genkende sig selv i forbundet. Det tror jeg ikke alle kan i dag, og derfor skal vi i gang med at se på hvordan medlemsskaren er sammensat, og vi skal agere derefter således at vi for eksempel udbyder aktiviteter til forskellige typer medlemmer. - Opgaven er jo både at fastholde de gamle og hverve nogle nye. Det vil jeg selv deltage i. Og så skal vi have en studenterorganisation op at stå. Hvad skal der ske i repræsentantskabet? - I repræsentantskabet skal vi alle uanset listetilhørsforhold i gang med at arbejde sammen om de områder som vi skal have fokus på. Det nye repræsen- tantskab vedtog en handlingsplan på det første møde. Den skal hovedbestyrelsen nu i gang med at udfylde, men jeg ser meget gerne at repræsentantskabet involverer sig i konkrete handlinger og bidrager til løsninger. Repræsentantskabet består af alle slags KS ere fra alle dele af landet, og jeg ser det som en kæmpe force som vi have alt det bedste ud af. Hvordan kommer hovedbestyrelsen til at arbejde? - Hovedbestyrelsen skal netop være et arbejdsfællesskab, ikke blot mødes en gang om måneden. Der skal ske noget indimellem, og alle skal vide hvad formanden går og laver, så de kan komme med input og ideer. Jeg vil sende et nyhedsbrev ud til HB-medlemmerne hver uge og orientere om hvad der foregår. Jeg mener også at det skal være HB-medlemmerne der repræsenterer KS i forskellige sammenhænge. Ikke nødvendigvis formanden, men det HB-medlem som nu er den mest kompetente person i den pågældende sammenhæng. Hvilken udvikling ser du for listerne? - Listerne har ikke været enige om hvem der skulle være formand, men uenigheden har været håndteret sobert, synes jeg. Det har handlet om personer, ikke om sager, og også derfor har det været følelsesbetonet. - Jeg sagde i min tiltrædelsestale at der ikke må være stille i KS mens jeg er formand. Og med tiden forudser jeg at listerne vil blive mere politisk tænkende a la partierne i Folketinget. Selv vil jeg være konsensussøgende dels fordi jeg er sådan som person, dels fordi jeg mener at vi skal tilstræbe at komme til enighed også om de sager hvor vi i udgangspunktet er uenige. - Med tiden skal der således skabes mere debat. Jeg håber at listerne vil være med til at komme med ideer som vi skal arbejde videre med, og som kan bringes op i repræsentantskabet. - Listerne er jo medlemmerne. Og jeg håber at der med tiden dannes mange forskellige lister.

5 4 / 5 Hvilken rolle ser du for regionerne? - Jeg mener at regionerne er blevet ladt lidt i stikken i det hidtidige forløb. Jeg tror derfor på at vi skal have lavet et slags kickoff-møde for regionsbestyrelserne hvor vi konkret skal se på hvad vi kan gøre for at få dem til at fungere. Man kan godt forestille sig regionerne som foregangsmænd når der skal dannes aktivitetsgrupper, og de kan også sætte ind hvis aktivitetsniveauet ikke fungerer. Men de må ikke blive en ny slags overkredse. Hvad siger du til kommunikationsskik/ etik-projektet? - Vi havde nogle gode diskussioner på repræsentantskabsmødet om aktuelle etiske problemstillinger og de faglige standarder som KS for nylig har udarbejdet, så medlemmerne kan finde dem på hjemmesiden. Vi skal arbejde videre med dette vigtige område og også tage stilling til spørgsmålet om et kommunikationsløfte, som jeg mener også kan og bør have ansættelsesretlige konsekvenser. Hvad skal der ske når det gælder aktivitetsgrupper? - Vi skal have medlemmerne til at få øje på de muligheder som aktivitetsgrupperne giver. Det er vi nødt til at kommunikere bedre, for det ser ud til at der er brug for noget fødselshjælp. Vi er meget opmærksomme på at en vigtig forudsætning for at det lykkes, er at vi får mange flere medlemmer til at bruge medlemsnettet. Jeg kan slet ikke opfordre kraftigt nok til at medlemmerne kommer i gang med at bruge dette fantastiske redskab for indbyrdes kommunikation. Det er en gevinst som man kan høste såvel arbejdsmæssigt som udviklingsmæssigt, såvel på jobbet som privat. Hvordan ser du samarbejdet med sekretariatet? - Jeg håber som formand at blive mere involveret i sekretariatsarbejdet. At jeg bliver brugt som ressource både over for medlemmerne og i forbundets eksterne relationer. Jeg har for eksempel tænkt mig at deltage aktivt i studenterhvervningen ude på studiestederne. Men det skal ikke kun være mig der lærer sekretariatet bedre at kende. Det skal repræsentantskabet og hovedbestyrelsen også. Som politisk ledelse skal vi have et nært kendskab til de ressourcer vi har, og hvordan vi bruger dem målrettet til gavn for medlemmerne. Hvordan skal forbundskontingentet og økonomien udvikle sig? - På sigt skal medlemskontingentet ned. Den nuværende strategi er at det om to år vil være det samme i kroner som i dag og det svarer jo også reelt til et fald. - Når det gælder økonomien, har vi en udfordring i at genoprette egenkapitalen. I de kommende års budgetter er der lagt op til et uændret medlemstal og uændrede kontingenter. Holder begge dele, vil vi have oparbejdet en tilstrækkelig egenkapital om fem-seks år. Og endnu hurtigere med stigende medlemstilgang. HVEM ER DEN NYE FORMAND? Per Lindegaard Hjorth er 50 år og uddannet cand.ling.merc. i tysk. Han har været næstformand i KS siden Det sidste job var som afdelingsleder i Europæiske Rejseforsikring. Per Lindegaard Hjorth har været gift med Pia Tønder, som er partner i Ad Hoc Translatørservice, siden De bor i lejlighed på Østerbro og har sommerhus i Liseleje. Såvel lejlighed som sommerhus danner rammen om et liv der involverer en stor vennekreds, god og sund mad, vin og mange kager. En last som Per Lindegaard Hjorth kan tillade sig fordi han dyrker rigtig meget sport. Både løb, dans og cykling er på programmet. KS nye formand er censor på de danske universiteter både på det fagsproglige område og inden for virksomhedskommunikation. Karrieren har budt på job i både Danmark og udlandet såvel i det private som i det offentlige. I KS har formanden også prøvet det hele: Fra studenterarbejde til klubformandskab og arbejde i kredse, region og hovedbestyrelse. Og hvordan forholder du dig til sprogfagenes vilkår og anseelse? -Forbundet skal fortsætte arbejdet i de sammenhænge hvor vi udfører det i dag, det vil sige for eksempel gennem netværket Ja til Sprog og i DEA-sammenhæng. Jeg er overbevist om at alle KS-medlemmer er fagligt meget stolte. De kæmper ude på arbejdspladserne for at fortælle om alle de ting de kan. Men vi skal som forbund give medlemmerne endnu flere redskaber til at opnå anseelse. Det er ikke allemandsevner vi taler om her. Hvordan ser du på KS og indsatsen på for medlemmernes løn og beskæftigelse? -Vi er en fagforening, og vi skal arbejde for de bedste løn- og ansættelsesvilkår for vores medlemmer. Vi har især en udfordring i at få hævet lønniveauet for vores faggrupper i forhold til andre sammenlignelige faggrupper. -Vi kan ikke gøre meget ved finanskrisen, men vi skal gøre alt for at få vores dimittender i arbejde hurtigt efter endt eksamen, gerne gennem en ny akademikerkampagne. Som organisation skal vi også give vores studerende de gode råd, for eksempel om at det er rigtig godt at have et studiejob. Og så skal vi arbejde på at de vilkår der er for de ledige, er de bedst mulige. Vi skal have dagpengesatsen op. Vi skal have mindre statslig kontrol af de ledige og flere redskaber der hjælper de ledige til at komme i job. -Heldigvis kommer KS-medlemmerne forholdsvis hurtigt i job igen hvis de er blevet ledige, og det er jo godt. Hvilke politiske områder skal vi især blande os i? -Vi skal naturligvis altid blande os i områder der vedrører vores fag, og områder der kan påvirke løn- og ansættelsesvilkårene for vores medlemmer. KS skal altid være parat til at agere på sager der kommer op i debatten.

6 VaLg REPRÆsEnTanTsKaBsMØDET: BEgiVEnHEDsRigT Og FØLELsEsLaDET Ks skiftede FORManD. Og Vi FiK En nye HOVEDBEsTYRELsE EFTER KaMPVaLg. DET FØRsTE REPRÆsEnTanTsKaBsMØDE i Ks EFTER indførelsen af DEn nye struktur BLEV BÅDE BEgiVEnHEDsRigT Og FØLELsEsLaDET. På nogle måder blev det et mere fredeligt repræsentantskabsmøde end alle havde regnet med. Der var nemlig ikke kampvalg om formandsposten idet Birgitte Jensen allerede nogle dage før valget kunne konstatere at hun ville få et flertal imod sig. Forslaget om valg af formand ved urafstemning blev derfor trukket. På andre måder blev der mindre fredeligt. Der var nemlig til gengæld kampvalg om posterne i hovedbestyrelsen. Der skulle findes syv nye hovedbestyrelsesmedlemmer blandt de 40 repræsentanter. Per Lindegaard Hjorths liste Nyt KS havde opstillet to kandidater. En repræsentant fra regionerne stillede op. Og det valgforbund som bakkede op om Birgitte Jensen, havde opstillet fire. Der er fem pladser alt i alt, så to skulle sorteres fra Det blev de gennem en skriftlig afstemning. Det samme redskab måtte til for at finde frem til de tre suppleanter. KS Hovedbestyrelse ser efter valget således ud: Per Lindegaard Hjorth, formand (Nyt KS) Lene Lund, næstformand (Nyt KS) Gitte Nielsen (Nyt KS) Marianne Jessing (Region Sjælland) Martin Kristiansen (Nyt KS) Bibiana Paluszewska (Den offentlige liste) Cathrine Holm-Nielsen (Privatlisten) DER MåTTE AFSTEMNING TIL BåDE DA DER SKULLE vælges Ny HOvED- BESTyRELSE OG SUPPLEANTER De tre suppleanter: Sina Marie Fischer (Nyt KS), Claus Gravgaard Sørensen (Den offentlige liste) og Camilla Sarosy (Region Nordjylland) Første gang Det var første gang det nye repræsentantskab i KS var samlet. De 32 medlemmer der er valgt via de fire lister (Nyt KS, Fag & Fagforening, Den offentlige liste og Privatlisten), og de otte medlemmer der er valgt af KS regionerne, er forbundets øverste myndighed. Foruden Birgitte Jensen udtrådte fire af de hidtidige hovedbestyrelsesmedlemmer: Marie Louise Bro Pold, Jette Dearman, Jette Bankovic og Maria Brunshøj Toft. Per Lindegaard Hjorth takkede Birgitte Jensen for det arbejde hun har gjort for KS i de mange år hun har været aktiv. Han fremhævede de forandringer som hun har været en drivkraft i, først og fremmest forbundets skift fra Erhvervssprogligt Forbund til Kommunikation og Sprog, men også den nye struktur som nu er skudt i gang. Han ønskede Birgitte Jensen held og lykke i fremtiden. Også de øvrige nu forhenværende hb-medlemmer fik en tak med på vejen. DET BLEv EN FØLELSESLADET AFSKED MED BIRGITTE JENSEN, DER HER FåR ET KRAM AF PER LINDEGAARD HJORTH

7 6 / 7 KS-FORMAND SIDEN 1999 BIRGITTE JENSEN AFLAGDE SIN SIDSTE BERETNING REPRÆSENTANTERNE var KOMMET TIL KØBENHAvN FRA ALLE DELE AF DANMARK, OG DE FIK EN LANG OG BEGIvENHEDSRIG DAG KS-FORMAND FOR DE NæSTE TO år PER LINDEGAARD HJORTH KONCENTREREDE KANDIDATER FRA NyT KS ENKELTE REPRæSENTANTSKABS- MEDLEMMER var RAMT AF INFLU- ENZA, MEN BORTSET FRA DET var DER FULDT HUS TIL MØDET, DER FANDT STED På LA OFFIZINA På FREDERIKSBERG STEMMERNE BLEv TALT OP AF DIREK- TØR JAN ANKLER OG ØKONOMICHEF JOHN STOLBERG FRA SEKRETARIATET

8 VALG DEN NYE HOVEDBESTYRELSE Navn: Lene Lund, næstformand: Alder: 33 Titel: Projektleder Arbejdssted: ASB Executive på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Uddannelse: Cand.ling.merc. i engelsk Valgt via liste/region: Nyt KS Evt. tillidshverv i KS: Aktiv i den tidl. studenterorganisation YES fra 2000 og Landsformand fra , Hovedbestyrelsesmedlem siden Tidligere kredsbestyrelsesmedlem i Århus. Bestyrelsesmedlem i klubben på Handelshøjskolen. Medlem af KS siden: adresse som medlemmer kan bruge til at kontakte mig: Uddannelsespolitikken er uendelig vigtig for vores fags udvikling. I samspil med det studenterpolitiske arbejde er det her KS faglige styrke fastholdes og udvides. Overenskomstforhandlingerne frem til OK2011 lyder kedelige, men kan blive nøglen til reelle forbedringer på mere end bare lønkroner: Øremærket barsel til mænd, kompetenceudvikling og bedre psykisk arbejdsmiljø. På de interne linjer brænder jeg for at bruge min næstformandspost til at arbejde på at udfylde den nye struktur med masser af debat, engagement og aktivitet. Navn: Cathrine Holm-Nielsen Alder: 29 Titel: Marketingmanager Arbejdssted: Nova100 Uddannelse: Cand.ling.merc i fransk og interkulturelle markedsstudier fra CBS Valgt via liste/region: Privatlisten Evt. tillidshverv i KS: Medlem af KS siden: adresse som medlemmer kan bruge til at kontakte mig: Som nyt bestyrelsesmedlem glæder jeg mig især til at blive en del af arbejdet med at bruge forbundets nye struktur til at fremme mulighederne for medlemmernes aktivitet gennem faglige netværksgrupper og spændende tilbud. Jeg mener det er vigtigt at man som medlem sikres det bedste udgangspunkt for at bruge forbundets regi til at få faglig sparring, input og inspiration. Derudover vil et fokuspunkt være at sikre kommunikations- og sprogfagets status på arbejdsmarkedet og styrke den rolle som forbundet spiller i dannelsen heraf.

9 8 / 9 Navn: Gitte Nielsen Alder: 64 Titel: Direktionssekretær Arbejdssted: Kelsen Group A/S, 8766 Nr. Snede Uddannelse: Tresproglig korrespondent, overbygningen ED (gl. ordning) i engelsk fra Ålborg Universitet, Merkonom i organisation og personaleledelse samt et års kommunikation, retorik og formidling på Jysk Åbent Universitet. Valgt via liste/region: NYT KS Evt. tillidshverv i KS: Kredsformand i KS Ringkjøbing Amt fra Valgt til HB i Medlem af KS siden: adresse som medlemmer kan bruge til at kontakte mig: Som hovedbestyrelsesmedlem i KS brænder jeg især for at arbejde med arbejdsmarkedsforhold (herunder beskæftigelsespolitik hvor det gælder om at få oplyst erhvervslivet om at KS erne er en vigtig arbejdskraftressource da de kan bestride et meget bredt fagområde). Netværksdannelse både i form af erfaringsudveksling/faglig base og som socialt bindeled. Og at få den nye struktur forankret i det nye KS-landskab. Navn: Marianne Jessing Alder: 48 Titel: Project manager Arbejdssted: Teknologisk Institut Uddannelse: BA Engelsk Valgt via KS-region Sjælland Evt. tillidshverv i KS:I 1993 blev jeg valgt som suppleant til den daværende kreds for Storkøbenhavn og blev i 1998 formand for kredsen frem til nedlæggelse af kredsen i Med indførelsen af den nye struktur er jeg valgt til formand for KS-region Sjælland og har været med til at danne aktivitetsgruppen KS-Storkøbenhavn. Jeg har været medlem af hovedbestyrelsen i den gamle struktur, Medlem af KS siden: adresse som medlemmer kan bruge til at kontakte mig: Jeg er valgt til repræsentantskabet for KSregion Sjælland, som jeg også er formand for. Og formelt set skal regionerne sørge for at medlemmerne møder forbundet lokalt ved at der i regionen etableres aktiviteter eller netværk. Det jeg ser som min hovedopgave, er at regionerne råder over værktøjerne til at påtage sig den forpligtelse de har til at vise mulighederne i strukturen for medlemmerne og at se til at flest mulige netværk og grupper bliver dannet. Og som regionsrepræsentant ser jeg det som en af mine opgaver her i opstartsfasen af strukturen løbende at rapportere tilbage til den øvrige hovedbestyrelse at for eksempel det område af strukturen har medlemmerne det godt med, og her skal vi gøre mere og så naturligvis selv gå foran i arbejdet. For ud over udbredelsen af kendskabet til håndtagene i den nye struktur er medlemsfastholdelse og forbundets interne synliggørelse noget af det jeg brænder for, for netop det er et vigtigt redskab i bestræbelsen på at fastholde og tiltrække medlemmer. Det viser igen tilbage til regionerne og de aktivitetsgrupper der skal dannes. For vi skal sørge for at medlemmerne har et sted at få faglig udvikling og muligheder for at netværke på tværs i organisationen og samtidig sikre at der er en fællesskabsfølelse i organisationen som kan skabe grobund for vækst og dynamik. Navn: Martin Kristiansen Alder: 34 Titel: Kommunikationsmedarbejder Arbejdssted: BO-VEST Uddannelse: Cand.comm. fra RUC i Valgt via liste/region: NYT KS Medlem af KS siden: adresse som medlemmer kan bruge til at kontakte mig: Som hovedbestyrelsesmedlem i KS brænder jeg især for at arbejde på at øge KS synlighed. En øget synlighed skal, selvom det vil være et sejt træk, omsættes i flere medlemmer, lavere kontingent og en solid egenkapital. Og så vil jeg fortsætte andres gode arbejde med at skabe et forbund der er vedkommende for sine medlemmer. Navn: Bibiana Paluszewska Alder: 55 år Titel: Kommunikationskoordinator Arbejdssted: Aarhus Universitet, Institut for Økonomi Uddannelse: BA i engelsk og fransk fra ASB på AU Valgt via liste/region: Offentligt ansatte Evt. tillidshverv i KS: Tillidsrepræsentant og klubformand for Klubben på Aarhus Universitet, medlem af forhandlingsudvalget for det offentlige område Medlem af KS siden: adresse som medlemmer kan bruge til at kontakte mig: Som tillidsrepræsentant kender jeg mange af de udfordringer medlemmerne møder i dagligdagen, og det er mit ønske at medvirke til at få strategi/politik udmøntet i konkrete tiltag, altså at kunne se reelle resultater når ordene er formuleret. Arbejdet med forbedring af det psykisk arbejdsmiljø, både præventivt og opfølgende, mener jeg er en udfordring vi skal prioritere. Vi har ligeledes som fagforening en vedvarende opgave med at forbedre både kendskab, mulighed samt behov for efter- og videreuddannelse af medlemmerne.

10 ÅRETS VI 10 KOMMUNIKATØRER VI KOMMER TIL AT HUSKE FRA TEKST / REDAKTIONEN FOTO / POLFOTO, SCANPIX M.FL. Årets mest hårdnakkede dementi ANDERS FOGH RASMUSSEN Jeg er ikke kandidat til jobbet som NATO s generalsekretær. Jeg er ikke kandidat til jobbet som NA- TO s generalsekretær. Jeg er ikke kandidat til jobbet som NATO s generalsekretær. Jo, vi hørte det til hudløshed. For 117. gang og lige til Guinness Rekordbog. Fra daværende statsminister Anders Fogh Rasmussens egen mund og fra hans talsmænds. Og det mærkelige skete at jo mere kandidaturet benægtedes, jo mere overbevist blev alle om at der var noget om snakken. Stor var den offentlige tilfredshed da vi alle omsider fik ret. Årets mest udskældte reklame VISITDENMARK Forargelsen kom fnysende ud af kommentatorernes ansigtsåbninger da det viste sig at en viral teaser-reklamefilm på YouTube om en ung dansk mor der søger faren til sit barn, var fake. Eller rettere del af en internationalt rettet markedsføringskampagne for go e gamle Denmark som turistmål. Få kunne forstå at det var god reklame for fædrelandet at Karen ikke kunne finde ud af at bruge prævention og i øvrigt havde fornøjelse ved at dyrke sex med en vildt fremmed mand. Andre syntes det var på tide at myndighederne fik den virale finger ud. VisitDenmarks direktør røg af i svinget. Og det var Grey Denmark der stod for det kreative.

11 10 / 11 LDEsTE ÅRETs MEsT UDsYREDE PREssEKOnFEREnCE ERiK DaMgaaRD Erik elsker sin Anni. Nogle gange er han bare i tvivl. I tvivl var han da politiet tog Anni og Erik til fange for bordeldrift. Erik slap ud efter et kort forhør. Anni blev i fængslet. Uden for arresten holdt Erik så årets mest udsyrede pressekonference foran sin sorte Porsche på parkeringspladsen. Her var hverken hoved eller hale i historien eller kærligheden. Meget dårligere kan det ikke gøres. Kærligheden overlevede, men pressekontakten knaser det stadig med.

12 ÅRETS VI Årets mest fumlende kommunikatør KRONPRINS FREDERIK Frede taler sort, råber avisforsiderne. Lige meget hvor højt vi elsker manden og elskelig er denne hårde bløde mand jo må vi sige at aviserne i denne sag har ret. Kronprinsen er en kommunikativ fumletumler. Hvad han end prøver at sige offentligt, er det en prøvelse at forstå. Klar i mælet var han ikke angående sit kandidatur til inderkredsen i OL. Og forud for klimatopmødet fremstod staklen i medierne som en skræmt konfirmand. Her er brug for en bedre spindoktor i Hans Majestæts hemmelige tjeneste. Årets mest proaktive pr FORSVARET Hvis historien ikke passer med virkeligheden, er det værst for virkeligheden. Sådan tænkte indtil flere i Forsvarskommandoen. Resultatet blev årets største pr-selvmål. Produktet var en egenhændig, skulle det vise sig arabisk oversættelse af en bog om Jægerkorpset så hele verden kunne se hvor farlig sådan en oversættelse kunne være. Konsekvensen blev at den øverste forsvarschef måtte gå. Sig altid sandheden, lyder et gammelt råd under kriser. Det nye råd er: Skab ikke din egen sandhed. Det bliver opdaget. Årets undskyldning DANSKE BANK Årets dybeste tavshed BIRTHE RØNN HORNBECH Ingen kommentar er sjældent en god idé især ikke hvis man er minister. Slet ikke hvis man end ikke siger ingen kommentar, men blot kniber læberne sammen. Og absolut overhovedet ikke hvis man er Birthe Rønn Hornbech og står med et politisk sprængfarligt spørgsmål som enhver borger i landet har sit eget geniale svar på. Hendes bryske facon var elsket på tværs af fløjene da hun var menigt folketingsmedlem. Nu har hun glemt at klaveret spiller anderledes som minister. Finanskrisen flår i Danmark, og mange har gået rundt med en sær fornemmelse af at det hele er bankernes (og Stein Baggers) skyld. Prisen for årets undskyldning må derfor gå til Danske Bank der i en dialogorienteret og employerbrandende kampagne siger undskyld til kunder og offentlighed, fordi banken ikke har vist tilstrækkelig med rettidig omhu sådan som en af bankens ejere ellers altid prædiker. Undskyld, nu skal vi nok passe bedre på pengene og tage telefonen. For kampagnen står reklamebureauet & Co.

13 LDESTE 12 / 13 Årets særeste tweet MARGRETHE VESTAGER Solen dryppede i vandet. Troldænderne har dannet par. Karlo også glad på en lang tur. Go morgen. Forvirret? Bare rolig, her er tale om et udpluk af den radikale topleders Twitterbeskeder. Undskyld, men solen drypper? Troldænder? Karlo? Sendt til de mystificerede vælgere, som blot har endnu en grund til at løbe skrigende væk fra de hårdt prøvede Radikale. Årets sejeste reklame SAS Selv om SAS er i krise, kan koncernen godt brænde igennem med reklamefilm som man gider se igen og igen. Takket være lækre locations, fed musik og kendisserne Uffe Ellemann- Jensen, Nicolaj Coster-Waldau og Tina Dickow. Filmen med sidstnævnte er bedst. Den foregår i Berlin, hvor Dickow synger hjerteskærende og segner af træthed. Filmen oser af Weltschmertz og går lige ind med sloganet Så godt som hjemme. Reklamebureauet Wibroe, Duckert & Partners står bag, og der er man vant til hæder. Årets største mediestunt STINE BOSSE Ingen erhvervsleder har i år fået så meget medvind i medierne som TrygVestas direktør, Stine Bosse. Skulle man tro på alt hvad man læste, ville Bosse redde verden, integrationen og danskerne blot fordi hun er Bosse. Pr så det pjasker. Hendes toppræstation var en vandretur i Nordspanien sammen med en hel indvandrerbande. Naturligvis med eget kamerahold og fuld dækning i TV Avisen. Bosse redder banden, sagde journalisterne. Det er brandgod boss-branding af Bosse.

14

15 14 / 15 JOBJAGT TEKST / ANDERS KLEBAK FOTO / MARTIN FOLDGAST JOBJÆGERNE 2 KOM MAGASINET FØLGER I SPORET PÅ HELLE OG ANDREAS DER ER LEDIGE OG PÅ JAGT EFTER ARBEJDE. DER ER GÅET EN MÅNED SIDEN VI MØDTE DEM SIDST, OG SELV OM BEGGE STADIG MANGLER JOBBET, ER DE OPTIMISTER. - Der sker noget. Jeg kan godt mærke at jeg rykker på en helt anden måde nu, siger Andreas Binderup Thomsen. Han er 29 år, blev i januar færdig som cand.comm fra RUC og har siden været på jagt efter sit første rigtige job. En svær opgave fordi han ofte er oppe imod mere end hundrede andre ansøgere, og fordi arbejdsgiverne stort set altid efterspørger erfaring noget der er en mangelvare på Andreas cv. Siden KOM magasinet mødte ham sidst, har han skudt små huller i muren ind til arbejdsmarkedet. Og det er derfor han er optimist faktisk mere end for en måned siden selv om han ikke står med et fast job på hånden endnu Det samme gælder den anden jobjæger Helle Brandt Rejndrup på 45 år: Intet job endnu, men mere gejst, mere disciplin i søgeprocessen end sidst og en langsigtet plan som går ud på at bevæge sig i retning af et tekstforfatterjob. Helle blev opsagt fra en stilling som marketingchef under en sparerunde. Det er første gang i sit liv hun prøver arbejdsløshed på egen krop, og det har givet hende anledning til at tænke nærmere over hvad hun vil. For et par måneder siden kontaktede Helle og Andreas Kommunikation & Sprog. De havde begge brug for at få svar på nogle af de spørgsmål man tumler med som arbejdsløs. Hvad skal jeg søge? Kommer mine ansøgninger ud over rampen? Hvordan skal mit cv se ud? Hvad er mine kompetencer? Hvordan ser jobmulighederne ud for én som mig? Jeanette Svendsen, forbundets karriererådgiver, har siden strikket et program sammen som har ført dem igennem en session med karriererådgivning med gode råd til jobsøgningen. De har også begge fået lavet en test der analyserer deres personlighed i en arbejdsmæssig sammenhæng. Desuden har Helle været igennem et karrierecoachingforløb hvor hun har fået indspark til fremtidsplanerne, og et jobsamtalekursus. Andreas er i gang med et grundkursus i en række it-programmer, som han får gennem Jobcentret. Og så har han et skrivekursus til gode der skal opruste ham i at skrive artikler og pressemateriale. Jobsøgning er fast arbejde Helle har kun sendt en håndfuld ansøgninger af sted inden for den sidste måned af flere grunde. Hun har været ramt af en hård omgang influenza der lagde hende i sengen i to uger. Og så har hun været på efterårsferie. Men det bliver der lavet om på nu. - Det handler om at være meget konkret med hvad man gør når man søger job simpelthen at opfatte det som en arbejdsopgave, siger hun. For eksempel låner hun et kontor som hun bruger til jobsøgningen i stedet for at sidde hjemme. På den måde undgår hun at kaste sig over tøjvask eller andre overspringshandlinger. Og så arbejder hun med faste kontortider nu. Det kom ikke bag på Helle at personlighedstesten afslørede at hun er et meget socialt menneske. Men at se det sort på hvidt har fået hende til at ændre nogle vaner i forhold til livet som jobjæger. - Personlighedstesten har sat spot på hvad jeg skal passe på. Blandt andet kan jeg godt lide at have mennesker omkring mig. Det er jo ikke negativt. Men det kan betyde noget for hvordan jeg bruger min tid. Mine venner ved jo godt at jeg går herhjemme, og det er da hyggeligt når de ringer. Men de tager nemt for meget af min tid, fortæller hun. Derfor bliver mobiltelefonen slukket når hun er på arbejde. Der skal sendes mange ansøgninger af sted fra nu af. Målet for den kommende uge er at sende én ansøgning om dagen. Det kan tage op til et par timer at tilpasse ansøgning og cv til jobopslaget, vurderer hun. Desuden skal der researches, blandt andet ringer hun virksomhederne op for at høre nærmere om stillingen. Med andre ord kræver jobsøgningen flere timers dagligt arbejde. Ud over at reagere på stillingsopslag har Helle også valgt at aktivere sit netværk. Hun har fået to bekendte til at tage sit cv med i netværksgrupper, og de har lovet at holde øje med mulige jobåbninger. Og så er hun også begyndt at søge uopfordret.

16 Helle har en tidsfrist der hedder årsskiftet. Hun blev fritstillet med løn indtil januar, og derfor skal jobjagten gerne være afsluttet inden så hun undgår dagpengesystemet. - Der er ledige job nok for mig at søge, og nu har jeg virkelig sat turbo på. Og så føler jeg mig meget mere afklaret med hvordan jeg skal gribe jobsøgningen an, siger hun. Don t tell it Forbundets karriererådgiver, Jeanette Svendsen, har kigget Helle og Andreas jobansøgninger igennem. For begges vedkommende har hun understreget at de skal være blive bedre til at vise hvad de kan gøre for virksomheden ikke i generelle vendinger, men specifikt med eksempler og godt sprog. Don t tell it. Show it!, lyder rådet fra hende. Noget der ikke burde klinge fjernt og fremmed i ørerne på kommunikationsfolk, men som alligevel kan være svært når det er en selv man skal sælge. - Jeg har nok haft en tilbøjelighed til at gentage mit cv i selve ansøgningen. Nu har jeg mere fokus på at beskrive konkret hvad jeg kan bidrage med af værdi for virksomheden, siger Andreas. Helle nikker også genkendende til problemet. Hun er blevet mere bevidst om at ansøgningen skal fænge på meget kort tid, og derfor skal sprog og indhold skærpes. - I stedet for at beskrive mine kompetencer på en abstrakt måde kommer jeg med konkrete eksempler på hvad jeg har af resultater fra mine tidligere stillinger. Og mine personlige kvalifikationer bliver også trukket tydeligere frem. Faktisk skal jeg bare gøre det samme jeg har siddet og gjort i de mange år jeg har skrevet tekster til kunder. Nu skal jeg bare sælge mig selv i stedet, siger hun. - Samtidig er det vigtigt at have sin målgruppe for øje når man kommunikerer igennem en jobansøgning, siger Jeanette Svendsen. - Andreas bruger et kreativt layout og sætter ansøgningen flot op. Det kan være rigtig godt især hvis virksomheden efterspørger kreativitet. Og det viser også en af hans styrker, nemlig det kreative. Men man skal moderere det hvis det for eksempel er en meget akademisk stilling man søger, fordi signalet kan blive forkert, forklarer hun. Og det gælder også sprogbrugen. - Hvis Helle for eksempel søger et job som tekstforfatter, så skal sproget i ansøgningen afspejle at hun kan løfte opgaven. Det skal altså være kreativt og levende, siger Jeanette Svendsen. Foden indenfor -strategien Selv om han er bevæbnet med nye redskaber til at skrive gode ansøgninger, er det ikke fordi Andreas har hældt bunkevis af dem i postkasserne den seneste måned. Dels er han i gang med et it-kursus som sluger en stor del af hans tid. Men især har han koncentreret sig om en ny søgestrategi: at få foden indenfor. Og her har han to kort at spille med. Det ene er job med løntilskud hvor Andreas kan lokke med sin arbejdskraft i en periode hvor virksomheden får tilskud fra jobcentret til udbetalingen af hans løn. Det andet er virksomhedspraktikker hvor han igennem en måned udfylder en slags praktikantstilling. Formålet er dels erfaring, men i høj grad også at få solgt sig selv uden om de

17 16 / 17 Det kan føles som en dvaletilstand at sende formålsløse ansøgninger ud. Men nu kan jeg mærke at jeg har gejsten til at komme videre traditionelle stillingsopslag som tiltrækker sværme af jobsøgende med mere fyldige cv er end Andreas kan præstere lige nu. - Motivationen til at sende ansøgninger har ikke været så stor i en periode. Det hænger jo nok sammen med at jeg ikke har følt jeg kunne leve op til kravene. Nu prøver jeg så at bruge ressourcerne på en anden måde og få nogle erfaringer og udvide mit netværk, siger han. I skrivende stund er han tæt på et par gennembrud. For et par dage siden var han til samtale med kommunikationschefen i WWF Verdensnaturfonden om en praktikstilling. Samtalen forløb godt, siger Andreas. Efterfølgende var WWF interesseret i at engagere ham i en måned. For at holde sine døre åbne har han også haft andre tråde ude, der dog ikke har ført til håndfaste aftaler. Derfor har han takket ja til de fire uger i WWF. Det er vigtigt for ham at praktikperioden ikke bare bliver fire ugers gratis arbejde, men derimod et forløb der kan byde på spændende opgaver, og hvis han viser sit værd, være en mulig adgangsbillet til et fremtidigt job i organisationen. - Jeg er godt klar over at en fireugers praktikperiode ikke kan bruges til at opsuge ret meget erfaring. Men jeg har en forventning om at hvis jeg viser hvad jeg dur til, vil jeg også komme i betragtning hvis der opstår en ledig stilling, siger han. Vigtigst for Andreas, er oplevelsen af at det rykker for ham lige nu. - Det kan føles som en dvaletilstand at sende formålsløse ansøgninger ud. Men nu kan jeg mærke at jeg har gejsten til at komme videre. Det er for eksempel blevet meget nemmere for mig at ringe uopfordret op fordi jeg igen føler jeg har noget at byde på. Andreas Binderup Thomsen Alder: 29 år Uddannelse: Cand.comm. i kommunikation og virksomhedsstudier fra RUC i januar I gang med it-kursus. Joberfaring: Studiejob som kommunikationsmedarbejder i DelebilFonden, skiinstruktør, lærer på skole for DAMP/ADHD-børn. Søgestrategi: Har ændret fokus til at få foden indenfor gennem virksomhedspraktikker eller job med løntilskud frem for primært at satse på jobopslag. Netværket er også begyndt at give lyd. Målet er at komme i arbejde. Derfor søger han meget bredt. Søgte job siden sidst: To stillingsopslag, begge gav afslag. Men til gengæld flere uopfordrede henvendelser i forhold til at få virksomhedspraktik og/eller job med løntilskud. Helle Brandt Rejndrup Alder: 45 år Uddannelse: Korrespondent i engelsk og tysk. Siden suppleret med merkonom i marketing og akademimerkonom i virksomhedskommunikation. Joberfaring: 24 års erfaring fra forskellige virksomheder, som salgs- og marketingskoordinator, seneste job var som marketingschef. Blev sagt op i forbindelse med sparerunde. Søgestrategi: Har fastlagt mål for jobsøgningsprocessen. Mere disciplin og et bestemt antal ansøgninger skal sendes af sted hver uge. Har et langsigtet mål om at blive tekstforfatter, men søger stadig inden for et bredt område. Søgte job siden sidst: Har søgt en håndfuld stillingsopslag og er begyndt at søge uopfordret. Har desuden kontaktet et par bekendte med adgang til netværksgrupper om at hun søger job.

18 TEKST / ANNE NIMB TEMA / SPROG Q&A PUK SCHARBAU, KOMMUNIKATIONSKONSULENT OG DIREKTØR, ACTORS INC. KARISMA, KROPPENS OG FØLELSERNES SPROG Q: Med hvilket sprog eller i hvilken kombination af forskellige udtryksformer mener du at man kan opnå størst gennemslagskraft? A: En virkelig levende og engagerende mundtlig kommunikation indeholder elementer af godt skuespil. Der er kontakt til publikum både gennem ordene der siges, og gennem den tavse retorik, forstået som alt det der siges igennem den nonverbale kommunikation. Vi mennesker spejler hinanden både gennem åndedrættets ro og dybde, gennem stemmens klang og tonalitet, gennem kroppens åben eller lukkethed og en hel mængde andre bittesmå tegn der konstant sendes af sted og afkodes mere eller mindre bevidst. Q: Kender vi dem godt nok, eller er vi nogle kedelige, fodformede danskere der ikke tør slippe os selv løs? A: Rigtig mange mennesker forbereder sig alene ved at skrive et oplæg på deres pc, producere en stabel slides, og så slutter forberedelsen ligesom der. Det næste der sker, er så konfrontationen med modtagerne. Det betyder at hele den fase hvor det skrevne oplæg skal overføres til det mundtlige rum, overses fuldstændigt. Kroppens og følelsernes sprog får næsten ingen fokus og inddrages ikke særlig bevidst i forberedelsen af en præsentation. Q: Hvor vigtigt er det at vi som kommunikatører ikke bare lærer at skrive og stave, men også kender andre udtryksformers betydning og virkemidler? A: Et menneske opleves som karismatisk når han eller hun formår at kontakte et andet menneske både psykisk, intellektuelt og emotionelt (Robert Wisemanns definition). Karisma betyder i sin oprindelige betydning en gave givet af Gud til de få udvalgte. Som kommunikationsunderviser og performancetræner møder jeg ofte længslen efter at finde en vej til at være mere udtryksfuld, mere følelsesfuld, mere karismatisk. Det kan være under mu-samtalen, på mødet eller ved en større præsentation. Det er en længsel efter at lære at bruge følelser i en mundtlig kommunikationssituation i så tilpas en dosis at følelserne arbejder for og ikke imod en. Performancetræning er træning af en persons mundtlige og nonverbale kommunikation. Træningens aspekter er en syntese af virkemidler fra scenekunstnerens og retorikerens verden. Q: Hvad er det vigtigste tip du kan give for at det kan lykkes at overbevise andre, ikke bare ved hjælpe af ord, men også ved hjælp af følelser? A: Kan vi da med fordel have flere følelser med når vi kommunikerer på arbejde, eller skal følelserne så vidt muligt lægges ude i garderoben så vi alene kommunikere sagligt og seriøst? Mange fagfolk, som sælgere og reklamefolk bruger indlysende nok følelser til at overbevise. Den engagerede underviser, leder eller kollega kommunikerer sit budskab via følelser. En receptionist eller sekretær efterlader os med en følelse af god eller dårlig behandling uanset hvad der er blevet sagt, på grund af de følelser der er sat i spil. Følelsernes sprog er stadig overset i virksomheds sammenhænge. De fleste steder har intellektets og logikkens sprog sejret og har udraderet følelsernes sprog. Pudsigt nok kommunikeres der ofte meget levende, beskrivende og karismatisk ude ved kaffemaskinen. Når Arne fra Product Supply fortæller om cykelturen i Italien, kan modtageren opleve det som både dramatisk, billedrigt og vedkommende, men når han lidt efter igen oplever Arne, denne gang inde i mødelokalet med powerpointkanonen tændt, og slidene begynder at rulle, så er det pludselig som om Arnes slips strammer en anelse, og det der er tilbage, er et talking head, en corporate og kølig udgave af det karismatiske menneske vi lige oplevede. Det begynder alt sammen med at kommunikatøren er i kontakt med sig selv, først derefter kan han kontakte andre. Det starter med et dybt groundet åndedræt der danner fundamentet for en god stemmefunktion, et levende dynamisk kropssprog og et ægte og energisk, ja måske endda karismatisk nærvær. Det starter med at turde være et helt og imødekommende menneske. Her kan man passende slutte med et Løgstrupcitat: Det fundamentale i al kommunikation er at vove sig frem og blive imødekommet

19 18 / 19 KROPSSPROG TEKST / JACOB DE LICHTENBERG FOTO / CARSTEN SNEJBJERG BRUG KROPPEN DEN BEDSTE FORM FOR KOMMUNIKATION OPSTÅR NÅR DER ER SAMMENHÆNG MELLEM DET TALTE ORD OG DE SIGNALER DER KOMMER FRA KROPSSPROGET. MEN KROPSSPROGET ER LIGESOM SPROG FORSKELLIGT VERDEN OVER.

20 BLÅ BOg Jacob de Lichtenberg er konsulent og foredragsholder med speciale i interpersonel kommunikation. Dertil underviser han i selvpræsentation for personer der vil forbedre deres evner til at give mere signifikante indtryk. Han er forfatter til bogen Kropssprogets Psykologi, der netop er udkommet. Du kan se mere på dlb.dk og kropssprogetspsykologi.dk. Ligesom sprog er kropssprog ikke en fast størrelse. Det ændrer sig over tid og er meget afhængigt af omgangskreds og kultur. De forskellige dialekter i Danmark er udviklet i grupperinger, og selvom store dele af udviklingen kan skyldes fælles oplevelser og historik, så viser dialekten også et tilhørsforhold. Nogle af de personer der taler allermest københavnsk, er jyder der netop er flyttet til hovedstaden og nu tilegner sig en ny lyd fordi de vil vise at de ikke længere bor i Jylland. Tilsvarende er tegn, signaler og bevægelser ofte lært igennem socialisering og tilegnet for netop at vise sit tilhørsforhold til en gruppe. Tænk på nazisternes udstakte heilarm, rockmusikkens hornsymbol, militærets honnør og de homoseksuelles helt bestemte måde at bevæge sig på. Alt sammen er tegn på tilhørsforhold. At kropssproget ligesom sprog er forskelligt verden over, var tydeligt under USA s Apollo 11-månelanding i Da Neil Armstrong og Buzz Aldrin først gik rundt på månens overflade blev de spurgt: What s it like up there?. De svarede nonverbalt ved at signalere en rund ring med hænderne. I Danmark og store dele af den vestlige verden forstod man symboler som: O.k. Men i den østlige del af verden sad seerne med åben mund og helt opspilede øjne. Hvorfor var de så vrede? Hvorfor viste de hvad der kan sammenlignes med nutidens fuckfinger. I Venzuela må de have haft endnu mere opspilede øjne: Hvorfor sagde Neil Armstrong at Buzz Aldrin var homoseksuel? Kropssprog er krop Der er dog en væsentlige forskel mellem kropssprog og sprog: Som ordene indikerer, er det kroppen. Den er langt mere uforanderlig end sproget, og kropssproget er afhængigt af kroppen. Menneskets muskulatur er med til at styre vores krop på måder der tolkes ens for alle mennesker over hele kloden. Man kan altså tale om et fælles sprog. Er man vred, vil musklerne trække sig sammen, og både kropsholdning og bevægelser vil ændre sig. Psykologen Paul Ekmans forskning har vist at der findes seks bestemte ansigtsudtryk som tolkes fuldstændig ens over hele verden. Disse er vrede, afsky, frygt, glæde, sorg og overraskelse. Selvom vi som voksne bliver bedre og bedre til at skjule vores følelser, så er det meget svært ikke netop at lave trækninger der viser disse udtryk i et kort sekund hvis vi føler netop en af disse seks universelle grundfølelser. Disse trækninger kaldes for micro-expressions, og har man set serien Lie to me på TV2, har man set et noget overdrevet forsøg på at bringe noget af Paul Ekmans forskning ud i livet. Kropssprog er dog sjældent så let at aflæse. Hvis folk klør sig på næsen, så kan det jo godt være fordi de lige har taget brillerne af. Det behøver ikke nødvendigvis at være fordi de har en nervebane som ender der, og hvor kløen derfor er et tegn på aggressivitet. MEnnEsKETs MUSKULATUR ER MED TIL AT STyRE vores KROP På MåDER DER TOLKES ENS FOR ALLE MENNESKER OvER HELE KLODEN. MAN KAN ALTSå TALE OM ET FæLLES SPROG. Fra åbent til skjult kropssprog Det er lettest at få øje på at kropssprog har et umiddelbart kropsligt anker ved at se på børn. Deres kropssprog er ofte meget let at aflæse. Glæde, vrede, overraskelse og sorg er meget lette at tyde. Mange forældre mener endda at de alene kan høre på barnets gråd hvad der er galt. Nogle forskere mener at grunden til at rysten på hovedet er et universelt tegn for nej, skyldes at man som barn fjerner hovedet fra brystet eller fra skeen med mad, når man ikke vil have mere. (Bemærk dog at i Indien betyder hovedrysten nej, men at tilte hovedet fra side til side betyder ja og de kan godt forveksles). Som vi bliver ældre, lærer vi at skjule vores kropssprog mere og mere. Det kan ofte betale sig strategisk at smile når man fortæller sin veninde hvor pæn hendes nye grimme frisure er. Eller blot skjule ens overivrige glæde når man har fået mandlen i risalamanden, fordi man gerne vil have at de andre skal lede lidt længere efter den. Og her kommer så et vigtigt psykologisk princip ind i billedet: Konsistens. For hvordan er vores kropssprog egentlig når vi føler ét, men forsøger at vise noget andet? Hvornår bliver kropssprog centralt: Konsistens Ligesom et flydende sprog så lægger de fleste først mærke til kropssproget hvis det begynder ikke at hænge sammen. Der opstår inkonsistens. Hvis en

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 44 / december / 2009

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 44 / december / 2009 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 44 / december / 2009 TEMA: SPROG 19 / KROPSSPROG: BRUG KROPPEN 4 / DER MÅ IKKE VÆRE STILLE I KS MENS JEG ER FORMAND Kommunikation

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i:

Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i: Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i: HVAD der er vigtigt når du skal lave et professionelt CV HVORDAN du skal gøre det og HVORFOR du skal gøre det på den måde

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det. coaching.dk

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det.  coaching.dk Gratis e pixibog Få mere glæde og overskud i hverdagen 5 steps til et positivt mindset Programmér din hjerne til at fokusere på det positive Find glæden i hverdagen Hvad er det første, du tænker, når du

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Nye Vinde - nye muligheder. Torben Wiese

Nye Vinde - nye muligheder. Torben Wiese Udover at være kåret til Danmarks anden bedste foredragsholder er Torben Wiese også coach, forfatter og underviser i at ændre dårlige vaner til gode vaner. Torben er et energisk menneske med viljestyrke

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer

Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer Stik fingeren i jorden! Tal med dine medarbejdere om forandringerne. Hør hvad der optager dem. Og kommunikér ud fra, hvad situationen

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering på Margrethe Reedtz Skolen 2014 Afviklet på Margrethe Reedtz Skolen i marts 2014 Spørgsmål af Anette Næsted Nielsen og Morten Mosgaard Tekst og grafik af Morten Mosgaard Ryde

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Indledning Information

Indledning Information Januar 2015 INDHOLDFORTEGNELSE Indledning Information 1 Modul 1 Din personlige profil og strategi 2 Modul 2 Din ansøgning 2 Modul 3 Dit CV. 3 Modul 4 Præsentation af dig 3 Modul 5 Netværk - hvad - hvordan

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Visuel og kreativ formidling af budskabet

Visuel og kreativ formidling af budskabet Visuel og kreativ formidling af budskabet Visuel og kreativ formidling af budskabet Sæt billeder på dine budskaber, og inspirér dit publikum Kreative virkemidler inspirerer dit publikum Effektiv formidling

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

LEAN PIT STOP MED KØBENHAVNS ENERGI ET FORLØB MED LEVENDE CASE I FAGET SUPPLY CHAIN FOR 1. SEMESTER

LEAN PIT STOP MED KØBENHAVNS ENERGI ET FORLØB MED LEVENDE CASE I FAGET SUPPLY CHAIN FOR 1. SEMESTER LEAN PIT STOP MED KØBENHAVNS ENERGI ET FORLØB MED LEVENDE CASE I FAGET SUPPLY CHAIN FOR 1. SEMESTER AF CAMILLA WITTENKAMP OG MARIE HELLES Lean Pit Stop med Københavns Energi et forløb med levende case

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse Samarbejde om arbejdstid og uddannelse veje til rekruttering og fastholdelse i dansk detailhandel Anna Ilsøe Jonas Felbo-Kolding Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Samarbejde

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Af Povl Mors Sales solutions International

Af Povl Mors Sales solutions International Af Povl Mors Sales solutions International Bedre kundeservice Hvad er god service Hvordan sælge flere ydelser ind Mine holdninger Betydningen af ros og ris Bedre forståelse af mig selv Konklusion: Et formidabelt

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Scenen er din. Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T

Scenen er din. Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Scenen er din Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Kære forsker, Syddansk Universitet modtager dagligt mange henvendelser fra journalister, der vil vide mere om vores forskning,

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere