Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Indkomne ideer på mail i anonymiseret form 1. I vil med fordel kunne spare på PPR! Det de leverer omkring talepæd. delen er så usvigelig ringe at det spildte penge for kommunen Der sker ikke fyldestgørende opfølgning på børnene, der svares ikke på henvendelser og ved telefonisk kontakt, er der ikke nogen, der ved noget eller vil tage ansvar! Hvorfor betale penge for en opgave der ikke bliver løst? Med venlig hilsen Borger Hvidovre 2. Kære borgmester Milton Pedersen. En rigtig stor ros for initiativet med at invitere foreninger, råd og borgergruppen til at komme med ideer til kommunens budget for Desværre er der ingen fra HJERTEFORENINGEN, der kan komme til mødet i morgen. Jeg tillader mig derfor på foreningens vegne, at nævne forslaget om at oprette en hjertesti i Hvidovre, som borgerne kan benytte til at få noget god motion og dermed selv være med til at højne sundhedstilstanden. Jeg har på Hjerteforeningens vegne drøftet forslaget om at oprette en hjetesti med embedsmænd fra Teknisk Forvaltning, som lovede at viderebringe forslaget i det politiske niveau. Det bemærkes, at udgiftene til en enkelt hjertesti er beskedne, idet Hjerteforeningen fx bidrager med skilte, planlægning og erfaringer fra tidligere oprettede stier. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at Hjerteforeningen allerede har oprettet hjertestier i Brøndby, Rødovre, Glostrup og Københavns Kommuner. Udgifterne - som stort set er engangsudgifter - kan fmt. holdes inden for kr. Jeg står gerne til rådighed med supplerende oplysninger og deltager også gerne i et møde, hvis det ønskes. Med venlig hilsen Formand for Hjerteforeningen der omfatter Hvidovre, Rødovre, Glostrup, Brøndby, Albertslund, Vallensbæk og Høje Tåstrup Kommuner. 3. Hej, For over et år siden foreslog jeg at kommunen kunne spare mange penge på licenser til bl.a office systemer i skolerne/institutionerne. Det har jeg ikke fået nogen respons på. Men nu beder kommunen jo ligefrem om borgernes vurdering, så hermed har I nogle (nogle igen) stykker i prioriteret orden; 1

21 1) Overvej MS licenserne i hele kommunen i lighed med andre kommuner - som i tilsvarende størrelse har hentet pr. år på den konto. 2) Overvej IT-lockin udgifterne og gå sammen med nabo kommunerne om at bruge OpenSource. 3) Fej på cykelstierne så vi kan cykle uden at punktere flere gange om ugen. Så giver jeg gerne en sjat mere i kommunekassen - som jeg ellers køber nye slager til hjulet for. 4) Giv tilladelse til flere værtshuse/bodegaer/vinstuer i kommunen, så bliver vi måske i byen... istedet for at smutte til Valby. På forhånd tak Borger Hvidovre 4. Afskaf alt hvad der hedder gratis kaffe, sodavand, vin og spiritus. Lad selv medarbejderne på kontorerne i kommunen aflevere sit skrald på et centralt sted. Derved skal rengøringen ikke gøre det, og der kan højst sandsynligt spares arbejdskraft på dette (udgifter til rengøring, mindre arbejde) Afskaf alt hvad der hedder regulering af udgifter og fastfrys dem. Giv lov til, at der kan opføres off-shore windmøller på kysten - og forkort behandlingstiden (flere i arbejde) og giver større skatteindtægter. Gør det attraktivt, at opføre erhversejendomme til en meget fordelagtig pris (virksomheder til kommunen og igen skatte- indtægter). Sælg nogle af de skoler, hvor på der ikke er skolegang. Lad alle der er skattepligtige i Hvidovre betale en kriseskat (og kun som et engangsbeløb) på kr. 100,- - og lov at beløbet betales tilbage, når der er overskud i kassen. Gælder for alle der er i arbejde (gælder ikke for folk der er på overførelsesindkomster) Lad alle der skattepligtig blive tvunget til at indbetale kr. 100 til en særlig krisefond, hvis formål, er at hjælpe kommunen. 2

22 Beløbene indkommet kan kun udloddes, hvis der er underskud eller lignende. Spar på papir, og scan alle bilag. Hilsen Borger Hvidovre 5. Hejsa Det kan måske være med til at give inspiration til nogle besparelser, så det ikke kun skal gå ud over skoler, ældre og andre svagt stillede. Jeg ved ikke, om de ansatte på kommunen har firmatelefon, som de må bruge privat. Ligeledes har jeg heller ikke styr på, om kommunen lejer PC ere til de ansatte (og om de ansatte evt. har både stationær og bærbar PC). På den arbejdsplads hvor jeg er, har man besluttet, at de ansatte ikke må bruge firmaets mobiltelefon privat hvilket har reduceret omkostningerne på telefonregningerne. Man valgte denne løsning, da det er jo heller ikke meningen, at vores kunder skal betale for, at en ansat må bruge firmaets mobiltelefon i fritiden. Det er forholdsvis nemt at sætte regler op for det. Endvidere havde mange ansatte både en stationær og bærbar PC hvilket betød, at der var dobbelt udgift. Så den ansatte skulle tage stilling til, om man ønskede stationær eller bærbar PC hvilket igen har givet x-kroner ekstra på bundlinjen. Valgte man en stationær, så afskar man sig også for at arbejde hjemme valgte man en bærbar, så blev man omfattet af multimediaskatten, men havde fordele ved at kunne arbejde hjemme. Og da PC erne kostede mellem kr. og kr. incl. Software at leje pr. år, skulle der ikke ret meget til, før man som virksomhed, fik reduceret sine udgifter. Alle printere i firma er også indstillet til, at de kun kan printe sort/hvid har man brug for farveprint, skal man selv aktivt gøre noget hvilket har reduceret omkostningerne til de dyre farvepartroner. Endvidere er printerne blevet indstillet til, at der nu printes på både forside og bagside af papiret hvilket har reduceret omkostningerne til papir, og reduceret brugen af papir (til glæde for CO2 en) Jeg ønsker ikke mit navn offentligt gjort i bloggen på forhånd tak. 3

23 Hilsen Borger Hvidovre 6. Fjern varm luft og kreativ bogføring fra budgettet. I forbindelse med forretningsgørelsen af de kommunale institutioner er der i bedste Roskilde Bank stil pumpet en masse varm luft ind i kommunens økonomi i form af massive opskrivninger af de kom munale aktiver. Disse aktiver skal imidlertid afskrives efter gældende regler, og afskrivningerne ender som udgiftsposter i resultatopgørelserne. Det er klart, at bevillingsøkonomien i de enkelte institutioner, der ikke før har haft disse omkostninger i regning, ikke kan rumme sådanne afskrivninger. De luftige afskrivninger fortrænger de virkelige udgifter og dette imødegås på tre måder: Øget brugerbetaling, fyring af personale hvor der ikke er brugerbetaling og kreativ bogføring for resten. Kreativ bogføring er desværre lovlig i det nye regnskabssystem, og metoden er ganske enkelt at udskyde en større del af afskrivningerne ud i fremtiden. Det kan gå et stykke tid, og så revner ballonen med Combus og TV2 som markante eksempler. Det er et kæmpeproblem, at den kreative bogføring fratager de folkevalgte kontrollen med kommunens økonomi og reducerer budgetforhandlingerne til er gang ceremoniel Lirum Larum med begrænset hold i virkeligheden. Jeg skal derfor opfordre de folkevalgte til kompromisløst at tage kontrollen med økonomien tilbage, og det kan gøres som en to - trins operation. FØRST lukkes den varme luft ud af 2011 budgettet ved at nedskrive de oppustede aktiver til 0 og fjerne alle udskudte afskrivninger. Det resulterer i et nyt budget med et dundrende underskud, men da det kun er varm luft, åbner man bare vinduet og lufter ud. DERNÆST genberegner man det rensede 2011 budget, der nu kun indeholder de virkelige udgifter. Så er de 50 mio hjemme - mindst. 7. Kære Hvidovre Kommune Mit forslag er, at man vælger samme økonomi som Holmegaard til alle filial biblioteker. På nuværende tidspunlkt kan jeg læse af budgettet er ca. følgende: Avedøre Friheden Holmegård 5 millioner 8 millioner 3 millioner Hovedbibliotek 15 millioner Herved kan spares 7 millioner. 4

24 Hovedbiblioteket skal have 1. prioritet, men filialbibliotekerne skal besvares af hensyn til nærmiljøet og ældre borgere m.m. Det er vigtigt, at alle kommunens borgere har nem adgang til bibliotek. Jeg finder det rimeligt, at alle filialbibliotekerne har samme budget, så der ikke er forskelsbehandling af områderne i Hvidovre. Løsning med at placere et filialbibliotek ved en skole er et plus i forhold til nem adgang for skoleeleverne. Ved at besøge biblioteket i skoleårene, kan man forvente en nysgerrighed til viden og underholdning, som medvirker til at vi bliver bedre læsere, hvilket er en vigtig kompetence i fremtiden. Mange hilsner Borger Hvidovre 8. Borgmesteren efterlyser besparelsesforslag fra borgerne så hermed en afprøvet fremgangsmåde fra den virkelige verden! Flere år tilbage blev jeg ansat, som souschef i en Øst-filial i en af Danmarks største tekniske industrivirksomheder, og fik ansvaret for filialens økonomi og administration. Gennem nogle år havde regnskaberne vist underskud og, det nærmede sig efterhånden et minus på 5 %, så de røde lamper glødede allerede alarmerende! Filialdirektøren var ingeniøruddannet og interesserede sig ikke synderligt meget for de kedelige økonomiske problemer, så jeg fik ret frie hænder med hensyn til at igangsætte foranstaltninger, så filialen igen kunne blive rentabel. Der var hidtil arbejdet efter princippet: Ledelsen bestemmer og tager ansvaret for praktisk taget alle afgørelser (=autoritær ledelse!). Mit strategiske udgangspunkt blev derfor først og fremmest at nedbryde denne gammeldags styringsfilosofi, således at de ansatte fremover fik medbestemmelse, men sandelig også ansvar. Først blev de i alt ca.160 medarbejdere indkaldt til et fællesmøde, hvorunder de blev informeret om den ændrede ledelsesform, og samtidig blev det gjort klart for alle, at hvis der ikke blev bakket op om den ændrede strategi, således at der indenfor 1 år viste sig et mærkbart positivt økonomisk resultat, ville omfattende afskedigelser blive en realitet. Fase nummer to var indkaldelse at afdelingscheferne til en mere detaljeret information om deres personlige andel i projektet samt en gennemgang af de tildelte budgetter. 5

25 Sideordnet blev de respektive fagforeninger inddraget, og de bidrog med virkelig stor ekspertise (størsteparten af faglige sekretærer besidder en enorm stor viden på højt niveau!), hvorefter de efter et par møder accepterede spareforslagene... Næste fase var at gøre afdelingscheferne til gode købmænd, i relation hertil fik de alle (selvfølgelig udenfor normal arbejdstid og uden overarbejdsbetaling!) med ekstern bistand fra konsulenter fra arbejdsgiverforeningen et omfattende kursus i økonomistyring samt i up to date ledelse. Fase nummer fire var særskilte aftenmøder med de enkelte afdelingers samtlige ansatte (altså både afdelingschefer og øvrigt personale), hvorunder strategien blev drøftet og tilrettelagt i detaljer. Direktøren fulgte interesseret slagets gang, men blandede sig overhovedet ikke, han tænkte nok: Hvis projektet mislykkedes er mit første problem at finde en ny souschef!, En af mine umiddelbart vanskeligheder var at undlade indblanding i de enkelte afdelingernes beslutninger, men jeg holdt mig i skindet. Men lad os betragte nogle af afgørelserne og reaktionerne i de enkelte afdelinger, nævnt i tilfældig rækkefølge. Kørselsafdelingen: Et af budskaberne til afdelingens chef var, DU alene skal afgøre om der til et bestemt distrikt skal købes en ny lastvogn eller om den nuværende blot skal have nye dæk det er DIT budget Desuden fik samtlige chauffører nye moderne uniformer påtrykt firmaets logo, og afdelingschefen optrådte som dressmand ved præsentationen. Denne happening koste ikke de store summer, men afstedkom en ganske betydelig korpsånd! Salgsafdelingen: Salgskonsulenterne fik flere input blandt andet, at Du skal fungere som konsulent ikke blot være ordreopsamler, og desuden skal du i videst muligt omfang undlade at give rabat. Dine ordrer skal altid, også på længere sigt, være rentable, så tænk på din næste salgsopgave hos den respektive kunde Også salgspersonalet fik specielle kurser i økonomi (herunder bedømmelse af kreditværdighed!) Endvidere blev det grundigt drøftet om konsulenterne skulle køre i firmabiler eller i deres egne med kørselstilskud (i øvrigt valgte de det sidste!) Aflønningsformen blev ændret til lavere fast løn og højere provision med fordelingen 60/40 %. Lagerafdelingen: Samtlige lagerenheder/reservedele skulle i fremover være omsættelige. Havde der ikke været bevægelse på en enhed indenfor ét år skulle den udtaget af sortimentet lagerplads koster mange penge!. I løbet af ganske kort tid opfattede lagerforvalteren, ligesom kørselschefen, sin afdelings budget som hans penge ikke som virksomhedens. Montageafdelingen: Hvis en montage ikke så ud til at kunne blive færdig til tiden skulle dagbøder ikke umiddelbart accepteres. Montagechefen skulle i så fald overveje overarbejde, og han alene var ansvarlig for eventuel forhandling med bygherren samt med fagforeningerne. Desuden blev der indledt et tæt samarbejde og en fast mødestruktur mellem salgs-, lager-, kørsels- montage- og økonomiafdeling.. Administrationsafdelingen: Rapporter af enhver art blev begrænsede til det absolut minimale. Prøv at undlade at udsende en rapport, hvis der ikke rykkes indenfor 2 uger undlades den fremover Skrevne papirer blev underkastet en grundig analyse for formål og nødvendighed samt ubetinget erstattet med edb-behandling eksterne edb-konsulenter blev (gratis!) involveret. Økonomiafdelingen: Ved hver eneste økonomiske disposition skulle der spørges Hvor eller hvordan kan jeg få den samme ydelse til en lavere pris? Desuden skulle kreditter udnyttes til det yderste, altså måtte en regning først betales ved forfald! 6

26 Personaleafdelingen: Samtlige nye ansatte (både funktionærer og timelønnede!) blev underkastet en personlighedstest med hovedvægt på selvstændighed og ansvar. Med 1 måneds mellemrum afholdtes afdelingsvis særskilte budgetkontrol-møder, hvorunder der blev uddelt præmier til de personer, der kunne fremvise de bedste resultater. Spareplanens udvikling blev løbende offentliggjort for samtlige 160 ansatte, kun virkelig konkurrence-betonede forhold blev hemmeligholdte. Resultatet af den beskrevne økonomiske strategiændring bevirkede, at virksomhedens Øst-filial allerede året efter viste det ønskede overskud og ingen (heller ikke jeg selv) blev arbejdsløs! Det er mit håb, at nævnte korte beskrivelse af en virksomhedsredning kan give Hvidovre Kommunes ansvarlige lidt impulser til besparelser for trods alt er der på en god del områder nok ikke den store forskel på privat og offentlig virksomhed! Men --- kommunens bestyrelsesmedlemmer skal konstant have i baghovedet, at politisk tilhørsforhold ikke må resultere i økonomisk uansvarlighed God arbejdslyst! Borger 9. Hvis nu man fik indkøbt nogle volume-licenser på vores office 2007 og andre programmer, så var mit forslag at man som medarbejder gik 1 løntrin ned, mod at man fik udleveret f.eks. office 2007 samt efterfølgende opdateringer. Dette vil jo give en kraftig reduktion i lønkroner, jeg er ikke uddannet økonom eller lign. Så jeg har ikke undersøgt om det rent juridisk og praktisk kan lade sig gøre. Hvis det virker interessant kan jeg godt uddybe min ide. Venlig hilsen Borger 7

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Beretning 2014. Beretning 2013 Transport, 3F Aalborg

Beretning 2014. Beretning 2013 Transport, 3F Aalborg 1 Beretning 2014 Bestyrelsens beretning for det forgangne år tager sit udgangspunkt helt tilbage i begyndelsen af 2010. Det var nemlig her vi indledte konflikten for at få de forskellige vognmænd inden

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

ESE: www.esbjergseniorerhverv.dk eller brug mail-adressen. Vise mænd og deres julehilsen til de svage DECEMBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 13

ESE: www.esbjergseniorerhverv.dk eller brug mail-adressen. Vise mænd og deres julehilsen til de svage DECEMBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 13 DECEMBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 13 Exnersgade 18-6700 Esbjerg - Tlf. 75 13 08 36 - Email: esbjerg-senior-erhverv@tdcadsl.dk Formanden har ordet: Vise mænd og deres julehilsen til de svage I en travl juletid

Læs mere

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Når man er leder, uanset om det er i din frivillige forening, på din arbejdsplads eller i forbindelse med din uddannelse, er der altid en række udfordringer, man

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere