Sindslidende og arbejdsmarkedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sindslidende og arbejdsmarkedet"

Transkript

1 Sindslidende og arbejdsmarkedet Vallerødvænge Rungsted Kyst tlf.: fax

2

3 Sindslidende og arbejdsmarkedet Redigeret af Søren Carøe

4 Sindslidende og arbejdsmarkedet Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Frederiksberg Kommune 2008 Strategisk Netværk ApS Tlf.:

5 Forord Side 3 Forord Med denne rapport fremlægges resultatet af et omfattende udrednings- og analysearbejde om sindslidende og arbejdsmarkedet. Konklusionen er, at der er et perspektivrigt potentiale for at forstærke relationerne mellem ledige personer med en sindslidelse og arbejdsmarkedet. Det gælder ligeledes, når det drejer sig om at fastholde beskæftigede, der får en psykisk lidelse. Præmisserne for konklusionen udfoldes i rapporten, der ligeledes giver et bud på, hvordan den kan omsættes i praksis. Rapporten afslutter et projekt, som Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) i Frederiksberg Kommune tog initiativ til i slutningen af Formålet har været at kortlægge potentialet hos mennesker med psykiske lidelser for at opnå eller bevare en aktiv tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektet føjer sig til rækken af initiativer, som LBR og dets forgænger Koordinationsudvalget for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats tidligere har taget, og som har haft fokus på mennesker med fysiske handicap. 1 Frederiksberg Kommune har gennemført en lang række projekter på handicapområdet. Kommunen fremstår på den måde som en modelkommune, idet der er investeret mange ressourcer i at indhente systematisk viden om, hvordan beskæftigelsesfrekvensen for fysisk og psykisk handicappede kan øges, og hvordan livskvaliteten for udsatte grupper generelt kan forbedres. Målgruppen for projektet om sindslidende og arbejdsmarkedet er personer, der er bosiddende i Frederiksberg Kommune. Det baseres på den hypotese, at mennesker med psykiske lidelser har kompetencer og potentialer, der kan være relevante for virksomhederne, men at det er uklart, hvordan de kan bringes i spil i forhold til arbejdsmarkedet. Projektet har således en positiv indfaldsvinkel, idet der fokuseres på sindslidendes handlingspotentiale frem for deres handicap. Projektet er derved i tråd med den filosofi, som præger regeringens strategi på området: Sindslidende og andre udsatte grupper har behov for særlig hjælp til at få et meningsfyldt liv - helst et liv med arbejde. Det at have et arbejde har nemlig stor betydning for det enkelte menneske. Det giver frihed til at tilrettelægge sin hverdag. Og det giver trygge rammer for tilværelsen. 2 Sindslidende adskiller sig i særlig grad fra andre mennesker med et handicap ved, at de i højere grad er sårbare og har et stort behov for faste og stabile rammer. Kravene til medarbejderne på moderne arbejdspladser er derimod, at de skal være effektive, fleksible og omstillingsparate m.v. Det er grundlæggende set et svært paradoks. 1 Frederiksberg Kommune og Strategisk Netværk, Mennesker med handicap i job - Fra overset til strategisk ressource, 2003, samt Joballiancen - Fra jobstrategi til job, Regeringen, Nye veje til arbejde - Hjælp til sindslidende og andre udsatte grupper, 2006.

6 Side 4 Sindslidende og arbejdsmarkedet Rapporten indeholder en opskrift på, hvordan paradokset kan løses - baseret på udmeldinger fra såvel sindslidende, pårørende, virksomhedsrepræsentanter, sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter som fagpersoner. Det anvises endvidere, hvordan Frederiksberg Kommune kan omsætte opskriften i en arbejdslivsstrategi. Der anvendes i daglig tale mange forskellige betegnelser for personer med sindslidelser - sindslidende, psykiatribrugere, psykisk sårbare m.v. Der er ikke nogen specifik forskel på betegnelserne. Der er således ingen definitioner, som entydigt og præcist angiver, hvad forskellen skulle bestå i. I denne rapport benyttes ovennævnte og andre betegnelser valgfrit. Forklaringen findes i projektets omdrejningspunkt - relationen mellem den enkelte person med en psykisk lidelse og arbejdsmarkedet. Det vigtige er således ikke den anvendte fællesbetegnelse, men den fælles forståelse for, at der er beskæftigelsesmuligheder for personer med psykiske lidelser. Det er denne fælles forståelse, som er væsentlig for at kunne bedømme, hvem der falder inden for projektets målgruppe. Dansk handicappolitik og handicaplovgivning forstår et handicap på den måde, at det først opstår i det øjeblik, hvor en person på grund af en nedsat funktionsevne har vanskeligt ved at varetage en arbejdssituation. Handicap er altså ikke en egenskab ved personen, men ved situationen. Håndterer man den rigtigt, er der ikke noget handicap. Set i det lys er en fællesbetegnelse for personer med sindslidelser og psykiske sygdomme ligegyldig. Det handler alene om at finde en metode til at håndtere de enkelte situationer og neutralisere handicappet. Udrednings- og analysearbejdet har været opdelt i et pilotprojekt og et hovedprojekt. Førstnævnte har omfattet research af dokumentarisk materiale samt en interessentanalyse, der først og fremmest har involveret relevante fagpersoner, myndigheder, andre aktører, videncentre og handicaporganisationer. Pilotprojektet blev afsluttet i efteråret 2007 og er beskrevet i rapporten Sindslidende - En potentiel ressource på arbejdsmarkedet? Hovedprojektet er udført i form af et omfangsrigt feltarbejde, der har inddraget en lang række sindslidende og pårørende i interviews. Endvidere er der gennemført interviews med et betydeligt antal ledere og personaleansvarlige i virksomheder. Endelig er interne processer, støtte- og risikofaktorer i det kommunale system blevet kortlagt. Analyse- og udredningsarbejdet er tilrettelagt og gennemført af projektchef Søren Carøe samt researcherne Nina Elisabeth Carøe, Nina Halberstadt, Iben Rønholt og Kia Wied Thomsen. Strategisk Netværk er eneansvarlig for analyseresultater, konklusioner og anbefalinger. Den 22. oktober 2008 Søren Carøe Projektchef

7 Indholdsfortegnelse Side 5 Indholdsfortegnelse Forord...3 Indholdsfortegnelse..5 Sammenfatning..9 Kapitel 1: Et godt arbejdsliv for sindslidende Status og konklusioner Det er muligt både at fastholde og få flere sindslidende i arbejde Det kræver en rummelig arbejdsplads at beskæftige sindslidende Der skal flere til at løfte opgaven Fast arbejde er ikke nødvendigvis løsningen Fra potentiel til reel arbejdskraftressource - elementer i en arbejdslivsstrategi Kapitel 2: Profil af en overset ressource Brugernes livshistorier Brugernes hverdag Brugernes uddannelse Brugernes erfaringer med arbejdsmarkedet Rutineprægede opgaver eller faglige udfordringer Det sociale som stopklods Information til arbejdsgiver om lidelsen - hvor går grænsen? Tilbageholdenhed om særlige behov Forudsætninger på arbejdspladsen Gensidig afklaring Manglende indsigt i brugerens sygdom Kommunikation om brugerens ressourcer og eventuelle begrænsninger Uklarhed om forventninger Fokus på særlige skånehensyn Løbende afklaring og opfølgning Fleksibel arbejdstid Anerkendelse og indsigt Det sociale miljø og den væsentlige ildsjæl Fortællinger fra en kompliceret hverdag Solstrålehistorien Fiaskooplevelser gør psykisk syge mere sårbare Kapitel 3: Virksomhederne og sindslidende medarbejdere Virksomhedernes holdninger i hovedtræk Karakteristik af et sammensat arbejdsmarked Kendskab til muligheder og potentiale for at beskæftige sindslidende Virksomhedens arbejdsforhold er afgørende Synet på sindslidende som arbejdskraft... 66

8 Side 6 Sindslidende og arbejdsmarkedet 3.3. Virksomhedernes forudsætninger for at ansætte sindslidende Virksomhedernes beskæftigelse af sindslidende Opskriften på et vellykket ansættelsesforløb - de vigtigste faktorer Balance mellem behov og ressourcer Afklaring af forventninger Tiden er en afgørende faktor Det sociale miljø er en udfordring Eksterne støttemuligheder skal i spil Virksomhedernes krav til sindslidende som potentielle medarbejdere Potentiale for flere sindslidende i arbejde - to virksomheder viser vejen Med tiden gjorde mentorordningen forskellen Fastholdelse af den gode medarbejder Kapitel 4: Kommunens visioner på handicapområdet Frederiksberg Kommunes vision og politik for sindslidende Rådgivning, information og koordination Engagement Brugerinddragelse De pårørende som ressource Erfaringer med den kommunale praksis Forståelse for sygdommen En fast kontaktperson Faste rammer og gennemsigtige procedurer De pårørendes indsigt Kapitel 5: Et kompliceret system - lovgivningen og forvaltningen i praksis Rids af det kommunale system i relation til sindslidende Beskæftigelsesområdets kontakt til sindslidende Sindslidende borgeres forskellige veje gennem systemet En borger søger om kontanthjælp Hvis en borger bliver syg Faldgruber, problemer og mulige forbedringer Lovgivningens konsekvenser for forvaltningen Lovgivninger med modstridende målsætninger Loven i praksis Restriktiv lovgivning på beskæftigelsesområdet Førtidspension som en parkeringsplads for sindslidende? Mangelfuld indsigt og samarbejde - grænseflader og videndeling Sparring og samarbejde mellem forskellige afdelinger Videndeling Fornøden viden og forståelse Sagsbehandlerfaglighed vs. jobkonsulentfaglighed Manglende viden om psykiske lidelser og kontakt til sindslidende Fire udfordringer Kapitel 6: Et arbejdsmarked med plads til psykisk sårbare Hvad er en sindslidelse?

9 Indholdsfortegnelse Side Hvor udbredte er sindslidelser? Hvem er sindslidende i relation til arbejdsmarkedet? Hvilke jobs kan sindslidende varetage? Vurderinger af arbejdsmarkedets rummelighed Interviewundersøgelsens indhold og omfang Diagnoser og arbejdsmarkedsparathed Hvad du fejler bestemmer ikke, hvad du kan Det er muligt at have et højt ambitionsniveau Sindslidelser og særlige arbejdspladsrelevante vilkår Støttepersoner og mentorer Arbejdsopgaver og ansvar Kommunernes sagsbehandling og arbejdsmarkedsorientering Sagsbehandlernes viden Muligheder for at forbedre indsatsen Virksomhedernes bidrag og indstilling Det sociale ansvar eksisterer Forudsætninger for vellykkede ansættelsesforhold Bilag

10

11 Sammenfatning Side 9 Sammenfatning Projektet Sindslidende og arbejdsmarkedet har til formål at kortlægge og give et bud på, hvordan Frederiksberg Kommune kan bidrage til, at sindslidende borgere i kommunen kan opnå, henholdsvis fastholde en aktiv tilknytning til arbejdsmarkedet på enten støttede eller ordinære vilkår. Rapporten indeholder forord, sammenfatning, seks kapitler og fire bilag med oversigt over interviewpersoner og virksomheder m.fl., spørgeguides, svarfordelingerne i en webbaseret spørgeskemaundersøgelse samt kilder. Indholdet i de seks kapitler sammenfattes i det følgende. Kapitel 1: Et godt arbejdsliv for sindslidende opsummerer og konkretiserer projektets hovedkonklusioner og fremlægger på den baggrund en strategi for, hvordan beskæftigede, der har eller får en psykisk lidelse, kan fastholde jobbet, og hvordan ledige med en psykiatrisk diagnose kan komme i arbejde eller bringes tættere på arbejdsmarkedet. Kapitlet sammenfatter således de observationer og den viden, der er et resultat af analyse- og udredningsarbejdet, og udmønter dem som elementer i en konkret arbejdslivsstrategi. Kapitlet udfolder fire hovedkonklusioner: Det er muligt både at fastholde og få flere sindslidende i arbejde Der findes et interessant potentiale i at øge sindslidende borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er dog nogle forhold, der må tages højde for, hvis det skal kunne lade sig gøre at opnå en tilknytning, som kan blive både langsigtet og udbytterig for alle parter. Sindslidende adskiller sig fra andre mennesker med handicap ved at være mere sårbare og ved i større udstrækning at have behov for en forudsigelig arbejdsdag. Selvom mange sindslidende besidder ressourcer, som arbejdsmarkedet har behov for, så har de sjældent den fornødne erfaring og selvtillid til at klare sig på en arbejdsplads på ordinære vilkår. Det medfører, at den sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet ikke alene skal have til formål at sikre ham eller hende mulighed for selvforsørgelse og øge arbejdsstyrken. En skærpet indsats skal især ses som en investering i den sindslidendes livskvalitet og arbejdsmarkedets mangfoldighed. Det er derfor vigtigt at fokusere på den enkelte borgers hele tilværelse og ikke blot på relationen til arbejdsmarkedet. Det kræver en rummelig arbejdsplads at beskæftige sindslidende Sindslidelser er som regel ikke synlige for omverdenen. Derfor skal en virksomhed, der beskæftiger sindslidende, være særligt opmærksom på at tage hensyn til den ansattes behov. I forbindelse med både fastholdelse og ansættelse af en sindslidende er det afgørende, at hele arbejdspladsen - ledelse såvel som kolleger - er i stand til at udvise en fleksibel, indsigtsfuld og støttende holdning over for den sårbare medarbejder. Der skal flere til at løfte opgaven En sindslidelse påvirker alle aspekter af livet. Det er derfor vigtigt, at indsatsen over for sindslidende borgere er helhedsorienteret. Det er imidlertid vanskeligt at gennemføre en helhedsorienteret indsats i praksis, fordi lovgivningen på beskæftigelses- og socialområdet er kompliceret, og da der er behov for at inddrage specialviden fra en lang række fagområder - socialfaglige, psykiatriske, ansættelsesretlige, overenskomstmæssige, personalepolitiske m.v.

12 Side 10 Sindslidende og arbejdsmarkedet Sagsbehandlere besidder ikke alle de kompetencer, der er nødvendige for at dække både den lovgivningsmæssige, den socialfaglige og den erhvervsrettede vinkel af sagsbehandlingen. Det vil derfor være nødvendigt at etablere et tværfagligt samarbejde mellem Jobcentret, forskellige forvaltninger og eksterne aktører, såfremt det skal kunne lade sig gøre at øge sindslidende borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet. Fast arbejde er ikke nødvendigvis løsningen I mange henseender kan arbejde være med til at give sindslidende en struktureret og indholdsrig hverdag og dermed øge livskvaliteten. Det er dog ikke altid fordelagtigt for en sårbar person at være beskæftiget på et travlt arbejdsmarked. Der kan derimod ligge en gevinst i at drage nytte af de muligheder, som civilsamfundet rummer. Et engagement i frivilligt arbejde i organisationer og foreninger kan være med til at skabe det sociale netværk og de faglige udfordringer, der skal til for at give sindslidende en øget livskvalitet. De fire hovedkonklusioner udgør præmisserne for en arbejdslivsstrategi. Strategien anviser, hvad Frederiksberg Kommune kan gøre for at optimere indsatsen for at fastholde flere beskæftigede i job, selv om de bliver psykisk syge, eller få ledige med en sindslidelse tættere på arbejdsmarkedet. Det anbefales at afprøve strategien i et operationelt forsøg, der inddrager Jobcentret, relevante forvaltninger samt fagpersoner fra psykiatriske tilbud m.v. Det anbefales endvidere at rette forsøget mod to målgrupper: Nyledige personer med en psykisk sygdom og beskæftigede med en psykiatrisk diagnose. For at nå ud til sidstnævnte målgruppe foreslås det at etablere et samarbejde med Frederiksberg Handels- og Erhvervsforening og eksempelvis Dansk Erhverv om en kampagne målrettet virksomheder i kommunen. Hensigten med kampagnen skal være at informere virksomhederne om sindslidelser og deres udbredelse, eksisterende støtteordninger og gevinsten ved at have en rummelig personalepolitik, der forholder sig til den situation, at en medarbejder kan blive syg på grund af en sindslidelse. Derudover anbefales det at etablere et tværfagligt og driftsmæssigt samarbejde mellem sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter samt fag- og ressourcepersoner fra forskellige psykiatriske tilbud m.v. Formålet skal være at tilrettelægge mål og rammer for en proaktiv indsats, der gør det muligt at handle hurtigt internt og på tværs af myndigheder, organisationer, eksterne aktører m.v. for at sikre en hurtig og tidlig indsats over for nyledige sindslidende, der måske gerne vil tilbage i arbejde igen. Det overordnede sigte med denne koordinerede indsats er at skabe en fokuseret, fagligt forankret og helhedsorienteret indsats, der gør det muligt at forebygge, at en sindslidelse medfører permanent udelukkelse fra arbejdsmarkedet. Kapitel 2: Profil af en overset ressource belyser, hvilke potentialer og udfordringer der er forbundet med, at mennesker med en sindslidelse har en aktiv tilknytning til arbejdsmarkedet. Grundlaget er interviews med 37 psykiatribrugere og 19 pårørende til mennesker med en psykisk sygdom. Kapitlet afdækker på grundlag af interviewpersonernes udtalelser, hvilke ressourcer brugerne besidder, og hvilke erfaringer, forventninger og krav de har til arbejdsmarkedet.

13 Sammenfatning Side 11 En stor gruppe af de interviewede brugere har kompetencegivende uddannelser, som arbejdsmarkedet har brug for. En del af brugerne har ikke benyttet deres uddannelse længe, eller de har ikke nået at færdiggøre deres uddannelse helt, før de blev syge. Derfor har de behov for opkvalificering for at kunne benytte deres kompetencer på arbejdsmarkedet. Interviewene tyder tillige på, at der eksisterer en uudnyttet uddannelsesmæssig ressource blandt sindslidende borgere. Brugernes fortællinger om deres hverdag gør det klart, at de fleste oplever, at deres sygdom påvirker deres arbejdstempo, hukommelse, koncentrationsevne og stresstærskel. Det er ofte svært for sindslidende, der pludselig midt i livet mærker en reduktion i disse og andre evner, at indse og forstå deres egen formåen. Flere interviewpersoner påpeger, at de selv har svært ved at vurdere, hvor meget de kan klare. Mange sindslidende har ligeledes vanskeligt ved socialt samvær og lider af lavt selvværd specielt i sociale situationer. Disse forhold medfører naturligt, at der i forbindelse med ansættelsen af en sindslidende skal tages flere forholdsregler: Gensidig afklaring af forventninger mellem arbejdsgiver og en sindslidende jobansøger er en af de væsentligste forudsætninger for et vellykket ansættelsesforløb. Det er vigtigt, at den sindslidende og arbejdsgiveren inden ansættelsen afstemmer deres forventninger til samarbejdet. Det er ikke en uproblematisk øvelse. Kapitlet belyser forskellige aspekter af afklaringsfasen, som det er vigtigt at have for øje. Denne afklaring af gensidige forventninger er ikke alene relevant i begyndelsen af ansættelsesforløbet. Det er lige så vigtigt at følge op med samtaler undervejs i ansættelsesforløbet med henblik på at forebygge problemer og afklare spørgsmål, der naturligt dukker op. Fleksibel arbejdstid er vigtig for de fleste sindslidende. En typisk tendens blandt brugerne er, at de har et både nedsat og svigende energiniveau. At arbejde på nedsat tid er som regel en god løsning for sindslidende medarbejdere. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at en sindslidelse ikke er stabil, men ofte temporær. Der skal derfor være rum til at variere den sindslidendes arbejdstid efter hans eller hendes aktuelle tilstand. Anerkendelse og indsigt er andre vigtige forudsætninger for, at en sindslidende finder sig godt tilpas på en arbejdsplads. Anerkendelse rummer to sider: For det første er det vigtigt, at den sindslidende oplever, at hans skånebehov bliver forstået og anerkendt af såvel ledelse som kolleger. Hvis den pågældende har kortere arbejdstid, må det ikke blive set som udtryk for dovenskab. Selvom sindslidelsen ikke er umiddelbart synlig, skal arbejdspladsen anerkende den sindslidendes udmeldinger om sit helbred og formåen. For det andet skal brugeren respekteres for sit arbejde, også selvom der er tale om arbejde på særlige vilkår. Sindslidende er ofte usikre på egen formåen og har i høj grad behov for at blive anerkendt og bekræftet i, at de gør et godt stykke arbejde. Det er derfor vigtigt, at både arbejdsgiveren og de øvrige medarbejdere er opmærksomme på dette ekstra behov for anerkendelse. Det sociale miljø er vigtigt for alle på en virksomhed. For en sindslidende kan det imidlertid være en af de største udfordringer at skulle begå sig socialt på arbejdspladsen. En psykisk syg person bruger hyppigt lige så meget energi på at håndtere de sociale situationer på arbejdspladsen som på at løse de faglige opgaver. Det er derfor vigtigt, at virksomheden tager positivt og åbent imod den nye medarbejder. Det kan i den forbindelse være en god idé at tilknytte en fast kontaktperson til den sindslidende, der kan fungere som en brobygger til det sociale samvær på arbejdspladsen.

14 Side 12 Sindslidende og arbejdsmarkedet Sindslidende er meget sårbare, og derfor er ovennævnte forholdsregler vigtige for at sikre så mange positive oplevelser fra starten af et ansættelsesforløb. Kapitel 3: Virksomhederne og sindslidende medarbejdere giver et billede af virksomhedernes muligheder for og villighed til at beskæftige sindslidende. Det centrale spørgsmål er: Hvilke motiver og forudsætninger har virksomhederne for at kunne og ville ansætte sindslidende? Analysen i kapitlet bygger på 44 interviews med repræsentanter fra forskellige virksomheder i den private og offentlige sektor samt resultaterne af en landsdækkende virksomhedssurvey med svar fra 160 respondenter. Det fremherskende budskab er, at virksomheder, der har erfaring med at beskæftige sindslidende, ofte har en mere positiv holdning til muligheden for at ansætte mennesker med en psykisk sygdom end virksomheder uden erfaringer på området. Det er en gennemgående tendens i tilbagemeldingerne fra virksomheder uden erfaring med sindslidende blandt de ansatte, at der er et stærkt behov for information. Det kan dreje sig om oplysninger om karakteren af sindslidelser, støtteordninger - og især hvordan man gør, såfremt situationen opstår. Kapitlet belyser en række forudsætninger, der skal være til stede for at få flere sindslidende i arbejde: Der skal være balance mellem brugernes behov og virksomhedernes støtteressourcer Sindslidende har ofte særlige skånebehov, som det er vigtigt, at virksomheden kan imødekomme. Sindslidendes behov varierer fra person til person, og virksomhedernes ressourcer til at opfylde disse behov varierer ligeledes fra virksomhed til virksomhed. Det er derfor nødvendigt, at der er overensstemmelse mellem brugerens behov og virksomhedens muligheder for at opfylde behovene. Det er vigtigt at afklare forventningerne hos begge parter på forhånd Mange virksomhedsrepræsentanter pointerer på samme måde som de interviewede brugere og pårørende, at det er altafgørende for et vellykket ansættelsesforløb, at virksomheden og jobansøgeren afklarer gensidige forventninger inden ansættelsen. Flere virksomheder, der har erfaring med at have ansatte med en psykisk lidelse, anbefaler derudover, at der først etableres et prøveforløb i virksomheden, før en aftale om fast ansættelse eventuelt indgås. Tiden er en afgørende faktor Flere virksomhedsrepræsentanter påpeger, at tid er den vigtigste ressource, som en virksomhed skal være indstillet på at investere, hvis det skal lykkes at sikre en sindslidende medarbejder et godt arbejdsliv. Det er vigtigt, at virksomheden er indstillet på at bruge tid på både at skabe accept og forståelse blandt kollegerne og tale med den sindslidende om, hvordan han eller hun har det på arbejdspladsen. Det sociale miljø er en udfordring Sindslidende skal som andre medarbejdere kunne fungere socialt på arbejdspladsen. Netop det sociale samvær kan være en stor udfordring og ligefrem en barriere for mange mennesker med en psykisk sygdom. Det er derfor vigtigt, at virksomhedens ledelse og de øvrige medarbejdere er særligt opmærksomme på, hvilke muligheder der er for at inddrage den nye sindslidende medarbejder i det sociale miljø på en forstående og skånsom måde.

15 Sammenfatning Side 13 Eksterne støttemuligheder skal i spil Der er ingen tvivl om, at offentlige støtteforanstaltninger er en helt afgørende forudsætning for, at virksomhederne overhovedet vil overveje at ansætte mennesker med en sindslidelse. Det drejer sig ikke blot om at kunne opnå økonomisk støtte i form af for eksempel løntilskud, men også i høj grad om at få relevant vejledning både forud for og under ansættelsesforløbet. Virksomheder, der drives på et kommercielt grundlag, skal være rentable. Derfor skal det også være rentabelt for virksomhederne at kunne ansætte medarbejdere, der er psykisk syge. De nævnte forudsætninger er afgørende for, om virksomhederne er villige til at ansætte psykisk syge personer. Som det fremgår, er det ikke uproblematisk at ansætte og beskæftige sindslidende, men under de rette omstændigheder får virksomheden ikke kun en kompetent arbejdskraft, men også et mere rummeligt og omsorgsfuldt arbejdsmiljø, som alle medarbejdere vil kunne have gavn af. Kapitel 4: Kommunens visioner på handicapområdet sammenstiller de visioner, som Frederiksberg Kommune har for sin politik vedrørende handicappede og sindslidende, og de faktiske oplevelser, som de interviewede brugere og pårørende har af kommunens indsats. Indledningsvis beskrives kommunens gældende politik på området. Frederiksberg Kommune har en vision om, at dens sindslidende og handicappede borgere inden 2010 giver udtryk for, ( ) at de reelt oplever en tilværelse så tæt på det såkaldt normale som muligt. Det fremgår endvidere af visionen, at de handicappede borger, som magter det, ( ) er beskæftiget i skånejobs, som opleves personligt berigende. 1 Spørgsmålet er, hvordan sindslidende borgere opfatter udmøntningen af denne vision i praksis? I kapitlet redegøres for, hvilket indtryk en række brugere og pårørende har af kommunens indsats og sammenligner deres oplevelser med visionerne: Forståelse for sygdommen Flere interviewpersoner giver udtryk for, at kommunens ansatte ikke har tilstrækkelig viden om psykiatriske diagnoser til at kunne vejlede optimalt. Visionen er, at sindslidende borgere skal opleve en kvalificeret vejledning i deres individuelle sag. Brugernes oplevelse kan både skyldes, at sagsbehandlerne mangler fagspecifik viden og mangelfuld kommunikation mellem bruger og sagsbehandler i sagsgangen. Fast kontaktperson En gennemgående tilbagemelding blandt de interviewede sindslidende og pårørende er, at de har oplevet meget udskiftning blandt sagsbehandlerne. Det bidrager ifølge interviewpersonerne til at trække sagsbehandlingen i langdrag og gøre den upersonlig, hvilket er i modstrid med kommunens vision om at behandle sagerne effektivt og ud fra den enkeltes individuelle ønsker og behov. På den anden side bliver der udtrykt tilfredshed med ordningen vedrørende støtte- og kontaktperson. Her får den sindslidende borger en stabil og personlig kontakt til kommunen. Faste rammer og gennemsigtige procedurer Politikken for handicappede og sindslidende rummer tillige en vision om, at sagsbehandlingen skal være gennemskuelig, så den enkelte borger kan skabe sig overblik over de muligheder, der fore- 1 Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommunes politik for handicappede og sindslidende, 2006.

16 Side 14 Sindslidende og arbejdsmarkedet ligger i sagsforløbet. Mange interviewpersoner mener ikke, at de er genstand for en overskuelig sagsbehandling, der giver plads til brugerinddragelse. De omtaler derimod det kommunale system som uigennemskueligt og svært tilgængeligt. De pårørendes indsigt En del af de interviewede pårørende mener, at kommunen burde inddrage dem mere i sagsbehandlingen af deres sindslidende familiemedlemmer. De pointerer, at de besidder en viden om den sindslidende, som kommunen kunne drage fordel af. Frederiksberg Kommune har også en vision om at inddrage de pårørende som ressourcepersoner i sagsbehandlingsforløbet. Den tilsyneladende uoverensstemmelse mellem vision og praksis kan skyldes, at sagsbehandlerne vælger i svære familiemæssige situationer at få personlig kontakt med den sindslidende i stedet for familien. Det fremgår sammenfattende af kapitel 4, at der på en række centrale områder er en divergens mellem kommunens visioner vedrørende handicappede og sindslidende og de oplevelser, som psykisk syge og pårørende har af praksis. Kapitel 5: Et kompliceret system - lovgivningen og forvaltningen i praksis sætter fokus på de lovgivningsmæssige rammer, der er for forvaltningen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område. Samtidig klarlægger kapitlet de vigtigste problemer og faldgruber i den nuværende sagsbehandling på beskæftigelsesområdet og diskuterer mulige løsninger. Kapitlet bygger på interviews med otte medarbejdere fra henholdsvis socialområdet, pensionsområdet og arbejdsmarkedsområdet i Frederiksberg Kommune, et udvalg af eksterne kilder samt de relevante lovtekster. Kapitlet begynder med en gennemgang af det kommunale systems opbygning. Derefter illustreres kompleksiteten i sagsgangene ved at beskrive to typiske veje gennem systemet for en sindslidende borger. Sidste del af kapitlet belyser i tre hovedafsnit problemer og faldgruber i den nuværende forvaltning: Lovgivningens konsekvenser for forvaltningen Afsnittet indeholder en beskrivelse af de konsekvenser, som kommunalt ansatte oplever, at lovgivningen har for deres arbejde. Lovene på social- og beskæftigelsesområdet er i visse tilfælde modsatrettede. Derfor kan det være vanskeligt for sagsbehandlerne at skabe balance mellem beskæftigelsespolitikkens krav om sanktionering og socialområdets målsætning om at udvise hensyn over for borgeren. Lovgivningen giver plads for fortolkninger, så det er muligt at tilpasse den enkelte sag. En del sagsbehandlere oplever dog, at de ofte tolker lovgivningen blødere, end lovteksten foreskriver. Det skyldes blandt andet, at sager vedrørende sindslidende er meget komplekse og derfor kræver specielle foranstaltninger. Ifølge lovgivningen skal det kommunale system være struktureret efter det princip, at alle borgere skal behandles ens. Det medfører ifølge sagsbehandlerne, at lovgivningen på beskæftigelsesområdet i udpræget grad fokuserer på beskæftigelse og restriktioner samt på at begrænse tilgangen til offentlige ydelser. Det er ikke altid en produktiv tilgang, når der er tale om sårbare grupper så som sindslidende.

17 Sammenfatning Side 15 Forvaltningen af pensionslovgivningen skal i dag ikke have et specielt fokus på beskæftigelse. Konsekvensen er, at sindslidende på førtidspension ikke opfordres til at søge skånejob. Sindslidelser er som tidligere nævnt ikke nødvendigvis stabile og vedvarende fænomener. Derfor er det relevant at vurdere mulighederne for, hvorvidt personer, der tidligere var uarbejdsdygtige, måske kan deltage på arbejdsmarkedet under beskyttede vilkår. Mangelfuld indsigt og samarbejde Indretningen af forvaltningen i henhold til lovgivningen er resulteret i arbejdsgange, der ikke altid fremmer samarbejdet mellem de forskellige afdelinger. Det medfører en række problemstillinger i forvaltningens arbejde. Flere ansatte giver udtryk for, at en opdeling i politikområder giver den enkelte afdeling i forvaltningen færre kompetencer til at hjælpe borgere med sammensatte problemer. Opdelingen har medført mindre kontakt mellem afdelingerne og derved mindsket den enkelte sagsbehandlers mulighed for at give sine klienter alsidig rådgivning. Da sindslidende borgere sjældent kun har et enkeltstående problem, har de behov for rådgivning fra forskellige kommunale afdelinger. Som det kommunale system ser ud i dag, er der ikke ret meget formaliseret videndeling mellem afdelingerne. Når afdelingerne ikke er i besiddelse af tilstrækkelig viden om hinandens arbejde, er den sindslidende borger ikke sikret en informeret sagsbehandling, der tager højde for alle muligheder i forløbet. Fornøden viden og forståelse Reformen Flere i Arbejde har sammen med strukturreformen betydet en anderledes beskæftigelsesindsats og ændrede rammer for forvaltningen. Det indbefatter blandt andet, at der er sket ændringer i de forskellige instansers arbejdsopgaver. Afsnittet påpeger en række problemer, der er opstået som følge heraf: Jobcentrene beskæftiger typisk personale, der er uddannet som socialrådgivere. I relation til sindslidende borgere og arbejdsmarkedet kan der her nemt opstå et dilemma: Socialrådgiverne er ikke fagligt rustet til at varetage rollen som jobkonsulenter, og jobkonsulenterne har ikke den socialfaglige ballast til at bistå sårbare mennesker, herunder psykisk syge. De ansatte i jobcentrene har ofte ikke den fornødne viden om psykiske lidelser, reaktionsmønstre og sygdomskommunikation til at kunne gennemskue borgernes potentiale og begrænsninger. En forøgelse af sagsbehandlernes viden på området kunne derfor være med til at kvalificere samarbejdet mellem den sindslidende borger og Jobcentret. Kapitel 6: Et arbejdsmarked med plads til psykisk sårbare giver et overblik over sindslidelse som fænomen og beskriver i den forbindelse, hvor udbredt psykiske sygdomme er i Danmark og specifikt i Frederiksberg Kommune. Det drøftes ligeledes, hvem der er sindslidende i relation til arbejdsmarkedet, og hvilke jobs de kan varetage. Derefter fremlægges resultatet af en undersøgelse, som baseres på interviews med et bredt udsnit af fagpersoner fra hospitaler, psykiatriske klinikker og distriktscentre, sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter samt repræsentanter fra andre aktører, videncentre og handicaporganisationer. Der er gennemført 47 interviews, og de har haft til formål at kortlægge de pågældende interviewpersoners vurderinger af fire aspekter vedrørende relationen mellem sindslidende og arbejdsmarkedet:

18 Side 16 Sindslidende og arbejdsmarkedet Diagnoser og arbejdsmarkedsparathed Der er en bred enighed om, at det ikke er diagnosen, som er afgørende for, i hvilken grad et menneske er arbejdsmarkedsparat. De fleste interviewpersoner finder graden af lidelsen væsentlig mere afgørende end arten af den. Nogle siger endda lige ud, at diagnoser er noget, som læger bruger, men at de er irrelevante, når det drejer sig om at vurdere en persons arbejdsevne. Diagnoser er brede kategorier, der kommer til udtryk på forskellig måde hos de enkelte personer. Derfor er det i samspillet med sindslidende vigtigt at tage afsæt i, hvordan og i hvor høj grad diagnosen påvirker den enkelte. Det er desuden væsentligt at hjælpe den sindslidende med at fokusere på andet end sygdommen. Efter et langt behandlingsforløb er lidelsen blevet så stor en del af personens identitet, at andre egenskaber og kompetencer træder i baggrunden. Der er betydelig enighed blandt fagpersonerne om, at det er muligt at få sindslidende ind på arbejdsmarkedet. Perspektivet er dog størst for velmedicinerede og velfungerende sindslidende. Det afgørende er, at der bliver skræddersyet et tilbud og en ordning for den enkelte, som tager hensyn til dennes særlige behov. Sindslidelser og særlige arbejdspladsrelevante vilkår Det uddybes herefter, hvad der skal til, for at en sindslidende kan fungere optimalt på en arbejdsplads. Sindslidende har ofte behov for ekstra støtte i arbejdet. Det kan opnås ved, at en erfaren kollega tilknyttes vedkommende som mentor. Det varierer endvidere meget fra person til person, hvilke typer arbejdsopgaver sindslidende medarbejdere befinder sig bedst med. Nogle skal have rutineprægede opgaver, andre skal have faglige udfordringer. Det vigtigste er, at arbejdsgiveren og den sindslidende medarbejder aftaler alle væsentlige forhold vedrørende arbejdstiden, arbejdsopgaver, arbejdets udførelse, støttebehov, opfølgende samtaler m.v. så konkret som muligt. Kommunernes sagsbehandling og arbejdsmarkedsorientering De interviewede fagpersoner har en række forslag, der sigter på at optimere kommunernes indsats over for sindslidende borgere. Det er særligt vigtigt, at sagsbehandlerne har en faglig grundviden om psykiske lidelser. Det foreslås derfor at investere yderligere i efteruddannelse af sagsbehandlere, der er involveret i dette område. Lang ledighed kan udvikle sig til en ond cirkel, der medfører, at den sindslidende aldrig får en permanent tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor afgørende, at kommunerne organiserer indsatsen på en sådan måde, at der kan gribes ind meget tidligt, når en sindslidende bliver ledig. Virksomhedernes bidrag og indstilling Endelig belyses virksomhedernes indstilling og incitament til at beskæftige og ansætte medarbejdere med en sindslidelse. Ifølge fagpersonerne er der udtalt villighed hos virksomhederne til tage et socialt ansvar. Det er dog vigtigt for virksomhederne, at de før ansættelsen af en sindslidende har klarhed over den pågældende persons svagheder og kompetencer, så de får den rette medarbejder til jobbet.

19 Sammenfatning Side 17 Det er endvidere afgørende, at den sindslidende, arbejdsgiveren, virksomhedskonsulenten og eventuelt tillige sagsbehandleren sammen udformer retningslinier for ansættelsesforholdet. Sindslidende har i højere grad end andre medarbejdere behov for klare linier. Det er samtidig vigtigt, at arbejdsgiveren er bekendt med alle relevante aspekter af den sindslidende medarbejders sårbarhed.

20

En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse

En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse Indledning Den traditionelle sammenkobling mellem handicap og beskyttet beskæftigelse har betydet, at mange borgere med handicap aldrig har fået chancen

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Udfordringerne ved en dynamisk tilgang til arbejdsmarkedsindsatsen for dem der ikke selv kan finde vej. Oplæg for BR Hovedstaden & Sjælland

Udfordringerne ved en dynamisk tilgang til arbejdsmarkedsindsatsen for dem der ikke selv kan finde vej. Oplæg for BR Hovedstaden & Sjælland Udfordringerne ved en dynamisk tilgang til arbejdsmarkedsindsatsen for dem der ikke selv kan finde vej Oplæg for BR Hovedstaden & Sjælland December 2011 Afsæt Mere end 15 års erfaring med arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Ballerup Kommunes medvirken i to projekter igangsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen: Flere førtidspensionister

Læs mere

Inklusion på arbejdsmarkedet

Inklusion på arbejdsmarkedet Inklusion på arbejdsmarkedet Beskæftigelsen blandt mennesker med handicap i Danmark halter langt efter den almindelige beskæftigelsesprocent. I Danmark er beskæftigelsesprocenten på omkring 44 % blandt

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Et stærkt jobcenter Også for de svageste. Oplæg i Mariagerfjord Kommune. Marts 2012

Et stærkt jobcenter Også for de svageste. Oplæg i Mariagerfjord Kommune. Marts 2012 Et stærkt jobcenter Også for de svageste Oplæg i Mariagerfjord Kommune Marts 2012 Afsæt Mere end 15 års erfaring med arbejdsmarkedsområdet Tror på at alle, i det lange løb, har bedst af og grundlæggende

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob?

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob? Henrik Appel Esbensen, MB 15. februar 2013 Sagsnr. 2012-188370 Dokumentnr. 2013-130468 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 31. januar 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2016 Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse, marts 2016

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde?

Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde? STOF nr. 2, 2003 Tema Samarbejde Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde? Hvis der skal kunne udvikles nye og bedre rehabiliteringsmetoder er der behov for

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Jobafklaringsforløb. - erfaringer fra Socialmedicinsk Enhed

Jobafklaringsforløb. - erfaringer fra Socialmedicinsk Enhed Jobafklaringsforløb - erfaringer fra Socialmedicinsk Enhed Socialmedicinsk arbejdsmetode Den bio-psyko-sociale model Systematik Diagnose/problemforståelse Behov for yderlige afklaring/udredning Livshistorien

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Nye formålsbestemmelser i LAB

Nye formålsbestemmelser i LAB Notat Dato 24. august 2017 MEB Side 1 af 6 Nye formålsbestemmelser i LAB Formålsparagraffen i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) er ikke blevet ændret siden 2003 og er dermed ikke blevet opdateret

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere