Trio Tjenestetid Læreraftale 05 og privatskoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trio Tjenestetid Læreraftale 05 og privatskoler"

Transkript

1 Trio Tjenestetid Læreraftale 05 og privatskoler

2

3 Indholdsfortegnelse Tjenestetid... Kap. Tjenestetid Grundtid... Regulering af beskæftigelsesgrad... 3 Kap. Tjenestetid: De syv aktivitetskategorier... 5 Kap.3 Tjenestetid Lektioner... 6 Lås timetal/helhedsaftale... 9 Tillæg... 0 Fagfordeling... 0 Tilføj/fjern lærer... Søgning og sortering... Erstat feltets værdi... 3 Kap.4 Tjenestetid Lejrskole... 4 Aflysning af skema... 5 Låst timetal/helhedsaftale... 5 Kap.5 Tjenestetid Tidsbestemte aktiviteter... 6 Kap.6 Tjenestetid Akkorder... 8 Kap.7 Tjenestetid Puljer... 9 Kap.8 Tjenestetid Kurser... 9 Kap.9 Tjenestetid Aflysninger... Planlagt frihed... Kap.0 Tjenestetid Udviklingstid... Kap. Udskrifter... Trio Tjenestetid, læreraftale 05 og privatskoler Side

4 3 Tjenestetid I tjenestetidsmenuen skal du til at knytte lærer, klasser og aktiviteter sammen. Har du oprettet aktiviteter i menuen Tjenestetid, hvor du undrer dig over Trios beregning, er det altid godt at vende tilbage til menuen Grunddata. Det er i menuen Grunddata, at du har fortalt Trio, hvordan beregningerne/parametrene skal være på din skole. Klik på ikonet til Tjenestetid. Kap. Tjenestetid Grundtid Du kan kun indtaste/ændre tallene i de hvide felter. De grå felter er beregninger på baggrund af oplysninger, som du har indtastet i Grunddata. Ønsker du at ændre et tal i et gråt felt, skal du tilbage til Grunddata og rette. Mener du fx, at tallet i feltet Ferie er forkert, skal du, i menuen Grunddata, ændre dine indtastninger. Årsagen kan være, at du har indtastet et forkert antal feriedage i fanebladet Institution Kalender, og/eller du i fanebladet Personale Stillinger har angivet en forkert parameter ud for, hvad en feriedag skal tælle. Trio Tjenestetid, læreraftale 05 og privatskoler Side

5 3 Et eksempel vedr. bruttotidsfradrag: Hvis AA har et bruttotidsfradrag på 96 timer(=½ fuldtidsstilling), og BB er ansat med en beskæftigelsesgrad på 50% uden bruttotidsfradrag, vil Trio beregningsmæssigt behandle AA og BB som om, de har samme beskæftigelsesgrad, da AA s korrigerede beskæftigelsesgrad er 50%. Det betyder, at både AA og BB s ferie, søgnehelligdage, 6-ferieuge, individuelle tid, evt. aldersreduktion, de aktiviteter, du har markeret som beskæftigelsesgradsafhængig og grænserne for Ekstra I-tid samt UV-tillæg, bliver reguleret med 50%. Her kan du indtaste antallet af dage eller timer fra den 6. ferieuge, som læreren skal have indregnet. Det, du skriver i feltet, bliver vist på lærerens tidsopgørelse og aktivitetsplan. Regulering af beskæftigelsesgrad Hvis AA skal være deltidsbeskæftiget, og du endnu ikke kender beskæftigelsesgraden, kan du sætte AA s beskæftigelsesgrad til og tildele AA de aktiviteter, hun skal have. Nu vil AA få resttid. I dette eksempel 6,40 (ikke-disponeret tid). AA s beskæftigelsesgrad skal nu reguleres, så resttiden bliver 0. Det kan Trio hjælpe dig med. Højreklik på Resttid og klik nu på. Nu er resttiden=o, og AA s beskæftigelsesgrad er i dette eksempel ændret til 0,9776. Trio Tjenestetid, læreraftale 05 og privatskoler Side 3

6 Bemærk! Hvis du højreklikker i feltet Personale (personalets initialer), kan du selv vælge antallet af kolonner, du ønsker at se: Trio Tjenestetid, læreraftale 05 og privatskoler Side 4

7 Kap. Tjenestetid: De syv aktivitetskategorier I menuen Tjenestetid indtaster du de aktiviteter, som lærerne skal have. Du kan placere aktiviteterne i syv aktivitetetskategorier/faneblade: Lektioner Lejrskole Tidsbestemte aktiviteter Akkordlignende opgaver Puljer Kurser Aflysninger Aktivitetskategorierne er placeret i de syv midterste faneblade. Beregningerne er baseret på de parametre, du har indtastet i Grunddata Institution Aktivitetskategorier: Trio Tjenestetid, læreraftale 05 og privatskoler Side 5

8 3 4 5 Kap.3 Tjenestetid Lektioner Trio Tjenestetid, læreraftale 05 og privatskoler Side 6

9 3 4 Da du endnu ikke har fagfordelt, er der her valgt Vis Alle for at se en totalliste over alle de lektioner, der er oprettet på baggrund af timefordelings- /lektionsplanen i grunddata. Det er lektionstypen, der bestemmer, hvad lektionerne udløser af uv-tid, anden tid og pausetid. I kolonnen UV-tid, ser du den tid, der udløser UV-tillæg. I kolonnen Timer ser du den totale pris (UV-tid + anden tid + pausetid) Parametrene har du sat i Grunddata Institution Aktivitetskategorier. Har du flere lektionstyper, og kun vil se bestemte typer, kan du sætte et flueben ved Typegruppering. Vil du retur til den oprindelige visning, fjerner du fluebenet. Her kan du plukke de hold/klasser, fag, lokaler og perioder, du tidligere har oprettet i Grunddata. Har du flere ringetidssæt fx med Standardlektionslængde o,75 timer i klasserne fra kl. og 0,5 timer for indskolingen, vil prisen for en lektion (med samme normperiode) i.kl. og 4.kl. være forskellig. 5 L.lekt.=lærerlektion. Det er antallet af lektioner i denne kolonne, der fortæller Trio hvor mange lektioner, læreren skal have tid for. E.lekt.=elevlektioner. Denne kolonne er af hensyn til statistikindberetning. I langt de fleste tilfælde er det det samme tal som i L.lekt. Står der ikke noget i E.lekt., er E.lekt. = L.lekt. Har en klasse fx delehold, kan det være, at læreren skal have 8 lektioner, men klassen kun 7 lektioner. Trio Tjenestetid, læreraftale 05 og privatskoler Side 7

10 Skal lektioner udløse et særligt tillæg, udpeger du det relevante tillæg i listen ved at klikke på den sorte pil. 7 Prognosetal er markeret med grøn farve. Er tallene optalt jf. skema, vil linjerne være skiftevis hvide - lyseblå. Grå farve viser, at tallet er låst eller er en helhedsaftale. Det betyder, at selv om man Optæller tid jf. skema, så vil tallet IKKE ændres. Ønsker du at fjerne det låste tal/helhedsaftalen, kan du højreklikke og fjerne prikken. Nu er tallene ikke længere grå. Mener du, at der er fejl i beregningerne, er der to steder fejlen kan komme fra: a. Det ringetidssæt som er knyttet til klassen/holdet (Grunddata Basiskartotek Klasser/Hold) b. Aktivitetskategorien (Grunddata Institution Aktivitetskategorier) Klik på Vis. Du kan vælge, om du vil have vist Alle eller en Gruppe. Du kan kun udpege en gruppe, hvis du har op-rettet grupper i menuen: Grunddata Personale Grupper. Når du har valgt Vis Alle eller Vis Gruppe, kan du se lærernes initialer, men de er ikke aktive. Vil du ind på en lærer, skal du klikke på knappen Vis og vælge Initialer. Trio Tjenestetid, læreraftale 05 og privatskoler Side 8

11 9 Lås timetal/helhedsaftale Uanset om du vælger Lås timetal eller Helhedsaftale bliver timerne låst. Den eneste forskel på, om du vælger Lås timetal eller Helhedsaftale er, at der på udskriften Aktivitetsplan kommer et H ud for lektionerne med helhedsaftale. Hvis der skal sættes helhedsaftale eller lås timetal på en eller flere lektioner, skal lektionerne først markeres. Højreklik, når du har markeret lektionerne, og klik på Helhedsaftale /Lås timetal. Nu bliver der sat en prik ved Helhedsaftale eller, og kolonnerne UV-tid og Timer bliver grå. Skal der helhedsaftale/lås timetal på alle læreres lektioner, klikker du på Vis (under initialerne), og vælger Alle. Med Ctrl+A kan du nu markere alle lærere. Vil du selv bestemme, hvad en lektion skal tælle, fx 0 timer, kan du klikke i det grå felt. Når tallet bliver blåt, kan du indtaste det tal, du ønsker. Tryk på Return-tasten/Gem-knappen for at gemme. Trio Tjenestetid, læreraftale 05 og privatskoler Side 9

12 Tillæg I menuen Grunddata Basiskartotek Klasser/Hold har du tidligere bestemt klassetypen for dine klasser. Er klassetypen markeret som: Modtagelsesklasse/hold, vil der automatisk blive givet 5 stk. 9- tillæg til de lærere, der har klassen. Specialklasse, vil der automatisk blive givet 5.8 tillæg til de lærere, der har klassen. Normalklasse/hold udløser kun særlige tillæg, hvis du udpeger et 5 tillæg i dette felt: (Tjenestetid lektioner) Fagfordeling Du har to valgmuligheder, når du skal fagfordele. Du kan vælge at:. Fagfordele manuelt i Trio. Lærerne fagfordeler elektronisk i Trio Web via en browser. Er du interesseret i elektronisk fagfordeling, kan du på vores hjemmeside ( under Vejledninger, finde en beskrivelse af Trio Web. Vil du fagfordele elektronisk, skal skolen have licens til Trio fagfordeling. På dette kursus anvender vi ikke fagfordelingsmodulet, men fagfordeler manuelt. Manuel fagfordeling For at fagfordele manuelt, skal du i menuen Tjenestetid Lektioner klikke på Vis og vælge Alle. Nu ser du totallisten med hele din lektionsfordeling. Trio Tjenestetid, læreraftale 05 og privatskoler Side 0

13 Tilføj/fjern lærer Du tilføjer en lærer ved at: Stå i feltet, hvor læreren skal tilføjes Indtaste lærerens initialer. Er der flere lærere, hvis initialer begynder med A (fx AA, AT, AU), kan du vha. piletasterne - på tastaturet - udpege den ønskede Trykke på Return-tasten på tastaturet for at gemme. Skal du tilføje flere lærere, kan du med piletasten på tastaturet udpege næste felt. Du ændrer en lærer ved at: Stå i feltet, hvor initialerne skal ændres Taste den nye lærers initialer Trykke på Return-tasten på tastaturet for at gemme. Du tilføjer/ændrer en lærer på flere lektioner af gangen ved at: Markere de lektioner det handler om Stå i Personalekolonnen Højreklik og vælg Erstat feltets værdi Vælg den person, der skal have lektionerne. Klik OK. Trio Tjenestetid, læreraftale 05 og privatskoler Side

14 Du fjerner en lærer ved at: Stå i feltet, hvor læreren skal fjernes Trykke på Backspace-knappen ( tilbage-knappen ) på tastaturet Trykke på Return-tasten på tastaturet for at gemme. Du fjerner flere lærere ved at: Stå i feltet på den første lærer, hvis initialer skal fjernes Markere de lærere, hvis initialer skal fjernes Højreklikke og vælg Erstat feltets værdi Trykke på Backspace-knappen ( tilbage-knappen ) på tastaturet, så feltet bliver blankt Trykke på OK. Søgning og sortering I alle menuerne under Tjenestetid har du mulighed for at søge i dine aktiviteter. Du kan søge enkelt, og du kan søge mere avanceret. Enkelt søgning Et eksempel på enkelt søgning i menuen Tjenestetid Lektioner. Under initialerne kan du klikke på knappen Vis og vælg Alle. Nu ser du alle oprettede lektioner: Du kan sortere en kolonne ved at klikke i en kolonneoverskrift. I eksemplet er der sorteret på personale. Hvis du ønsker at beholde sorteringen på personalet, men også ønsker sortering på fx fag, skal du holde <Shift> knappen nede, mens du klikker i kolonneoverskriften Fag. Hermed beholder du sorteringen i begge kolonner. Trio Tjenestetid, læreraftale 05 og privatskoler Side

15 Søgning i kolonnerne I en lang lektionsliste kan det være en fordel kun at se den klasse, man vil arbejde med eller kigge på. Det kan du gøre ved at klikke på i kolonneoverskriften og udpege den klasse/hold, du vil se, fx 4.a. Nu ser du kun 4a s lektioner. Vil du tilbage til hele listen, kan du vælge (All) i stedet for 4a eller klikke på krydset. Erstat feltets værdi Når du skal tilpasse dine aktiviteter i menuen Tjenestetid, kan du få behov for at skifte en betegnelse med en anden. Det kan du gøre ved at højreklikke og vælge Erstat feltets værdi. Du kan få hjælp i navigationssedlen Søg- og erstat på vores hjemmeside. Trio Tjenestetid, læreraftale 05 og privatskoler Side 3

16 Kap.4 Tjenestetid Lejrskole Når du opretter en lejrskole med angivelse af Fra/Til dato og klokkeslæt (du skal IKKE indtaste timer), vil Trio automatisk beregne lejrskoleakkorden efter tilbagefaldsreglen, når du klikker Gem. Har I lokalt indgået en lejrskoleaftale, skal du selv indtaste akkordtallet i kolonnen UV-timer eller Timer. Felterne bliver nu farvet grå og hermed låst som en helhedsaftale. Vær opmærksom på, at markerer du med kalenderblad i kolonnen Skema, trækker Trio automatisk dagene til lejrskole fra i prognosetallet. Du kan kopiere lejrskolen til de lærere, som skal deltage, ved at højreklikke. Tilbagefaldsbestemmelsen: Lejrskoler indgår i mødeplanen med ½ time før elevernes mødetid til 7 timer efter hjemkomsten. Lejrskoler afregnes med 4 timer pr. døgn. Eks. på beregning af en lejrskole fra den /0 kl. 8:00 til den 6/0 kl. 4:00.. døgn: (½ + 6)t * (4/4)= 9,65t -> 0t.-4. døgn: 3*4t = 4.00 t -> 4t 5. døgn: (7+4)t * (4/4)=,5 t -> 3t I alt: 65t Læg mærke til at tiden fra. og 5. døgn afrundes opad til nærmeste hele time! Trio Tjenestetid, læreraftale 05 og privatskoler Side 4

17 Aflysning af skema I menuen Tjenestetid: Lejrskole, Tidsbestemte aktiviteter og Kurser har du mulighed for at markere for aflysning af skema. Hvis skema ER overført til oversigtsskemaet: Markerer du med, vil skemaet blive aflyst i det viste tidsrum. I dette eksempel aflyses de lektioner, der ligger i tidsrummet kl. :00 6:00. Markerer du med. september., vil skemaet blive aflyst hele dagen på den valgte dato. I dette eksempel den Skal skemaet ikke aflyses, skal du sørge for, at der er en tom firkant. Har du ikke udfyldt felterne Fra kl. og Til kl., vil skemaet blive aflyst hele dagen, uanset om du markerer med eller. Hvis skema IKKE er overført til oversigtsskemaet: I prognosetallet tager Trio højde for skemaaflysningen. OBS! Aflysninger med ur aflyser derimod hele dagen. vil ikke blive trukket i prognosefasen. Kalenderblad Eks.: Er der 00 skemadage i kalenderen, vil én lektion pr. uge á 0,75 t give følgende i UV-tid: (00:5) * * 0,75t = 30 timer. Har lærer AA fået aflyst 3 dage (med typen ) har lærer AA nu kun (00-3) = 97 skemadage i prognoseberegningen. Med kun 97 skemadage, vil én lektion pr. uge á 0,75 give følgende i UV-tid: (97:5) * * 0,75t = 9,55 timer. Aflysning af skema i menuen Tjenestetid Aflysninger: Er der lektioner i oversigtsskemaet, vil Trio i eksemplet nedenfor:. feb.: aflyse skemaet hele dagen. og 3. feb.: aflyse skemaet i det valgte tidsrum Låst timetal/helhedsaftale Du skal være opmærksom på, at de lektioner, som du evt. har markeret som låst eller med helhedsaftale, IKKE bliver aflyst. Trio Tjenestetid, læreraftale 05 og privatskoler Side 5

18 Kap.5 Tjenestetid Tidsbestemte aktiviteter I menuen tidsbestemte aktiviteter kan du indtaste alle aktiviteter, som har en dato og et klokkeslæt. Tidsbestemte aktiviteter kan være:. skoledag, motionsdag, juleklip, temadag/uge, møder og meget andet. Det er Aktivitetstypen, du sætter på aktiviteten, der bestemmer, om aktiviteten udløser UV-tillæg, ekstra individuel tid, anden tid og/eller akkordtillæg. Denne sættes i Grunddata Institution Aktivitetskategorier Tidsbestemte aktiviteter: Du kan aflyse skemaet ved at vælge ur/kalenderblad i kolonnen Skema. Aflyser du skemaet, får det indflydelse på prognosetallet. Benyt dig af kopifunktionen med højre mus, hvis du vil kopiere en aktivitet til andre lærere. Trio Tjenestetid, læreraftale 05 og privatskoler Side 6

19 3 3 Hvis du skal indberette den samme aktivitet på flere datoer, kan du med fordel benytte dig af Datovælgeren. Opret den første aktivitet og postér denne (det er vigtigt, at den er posteret!). Marker linjen og klik på for at udpege de øvrige datoer i kalenderen. Klik på knappen Tilføj efter hver dato, du udpeger. Bemærk, at indberetningslinjen bliver orange, hvis der findes flere aktivitetsplaceringer. Hvis du vil se placeringerne, skal du dobbeltklikke på den orange linje, og alle aktiviteterne vises. Du har også mulighed for at vælge en bestemt ugedag i en given periode. Flueben ved Placeres på elevdage betyder, at aktiviteten KUN bliver placeret på elevdage jf. kalenderen. Du kan altså skrive et datointerval uden at tænke på, om der er feriedage, søgnehelligdage ol. Du kan redigere, slette og tilføje i dette vindue, hvis du har brug for det. Trio Tjenestetid, læreraftale 05 og privatskoler Side 7

20 Kap.6 Tjenestetid Akkorder I dette faneblad kan du indtaste akkordlignende opgaver. Der er ikke mulighed for at sætte klokkeslæt på en Akkordlignende opgave. Opretter du en akkord til en lærer, kan du - ved at højreklikke - kopiere til andre personer. Har du i Grunddata Institution Aktivitetskategorier > Akkordlignende opgaver sat flueben ved, vil der ske følgende, når du kopierer en akkord, hvor Årstimetallet=00 t: En fuldtidsbeskæftiget lærer får 00 t, mens en lærer på 80% får 80 t.det vil sige, at du kun skal indtaste tiden i kolonnen Årstimer. Det er Aktivitetstypen, der bestem-mer, om aktiviteten udløser UV-tillæg, ekstra individuel tid, Anden tid og/eller akkordtillæg. I eksemplet kan du se, at der er oprettet flere forskellige Typer ; akkord og akkord med uv-tillæg. Hvis du ikke har oprettet alle de Typer, du har brug for, skal du tilbage og gøre det i menuen Grunddata Institution Aktivitetskategorier. Skal en akkord udføres i perioden fra den /8 til den 3/7 (hele skoleåret), er det ikke nødvendigt at indtaste Fra/Til dato. Det kan fx være klasselærer-akkorden. Er det derimod en akkordopgave, der skal udføres i en bestemt periode af skoleåret, fx skemalægning, er det vigtigt at sætte Fra/Til dato på af hensyn til en evt. opgørelse af læreren i løbet af året. Sætter du et flueben, vil timerne blive opsamlet i fanebladet Udviklingstid. I eksemplet skal skemalægningsakkorden udføres i tidsrummet /5-30/6 og læreren får 50 timer for opgaven. De 50 t skal indtastes i kolonnen Timer, da de ikke udløser UV-tillæg. Når du indtaster 50 t i kolonnen Timer, vil Årstimetallet automatisk blive udregnet. I dette eks. beregnes akkorden på baggrund af dagstypen: Skoledage. OBS! Lærer AA får indregnet de 50 timer fra kolonnen Timer på aktivitets-planen og ser aldrig tallet i Årstimer. Trio Tjenestetid, læreraftale 05 og privatskoler Side 8

21 3 Kap.7 Tjenestetid Puljer I fanebladet Puljer kan du oprette en pulje af timer, der ikke kan datofastsættes på planlægningstidspunktet. Det kan fx være en vikarpulje, du kan bruge af i løbet af skoleåret. 3 I eksemplet er der oprettet puljer med hver deres Type. Typen Pulje er uden undervisningstillæg og typen Vikar-pulje er med UV-tillæg og pausetid. Typen styrer beregningen af pulje-tiden. Betegnelsen er blot et navn. I kolonnerne UV-Afsat og Afsat er vist den tid, du har afsat i plan-lægningsfasen. I kolonnen Træk vil du kunne se, hvor meget der (i driftsfasen) er blevet trukket af puljen. Kolonnerne UV-tid og Timer er identiske med kolonnerne UV-Afsat og Afsat, så længe du IKKE over-forbruger af puljen. Bruger du fx timer mere, end du har afsat i puljen, vil tallet i kolonnen Timer stige med timer. Det er altid den tid, som står i disse to kolonner, der er den faktiske tid og lig med den tid, der vil være indregnet i lærerens arbejdstid. Kap.8 Tjenestetid Kurser I fanebladet Kurser kan du oprette: Enkeltdagskurser Kurser med flere placeringer Internatkurser. For alle kursustyper kan du markere, at skemaet skal aflyses. Du har også mulighed for at kopiere et oprettet kursus til andre personer ved at højreklikke på kurset. Trio Tjenestetid, læreraftale 05 og privatskoler Side 9

22 3 3 Et enkeltdagskursus beregnes med det faktiske tidsforbrug til kurset. Du kan selv afgøre, om det skal være inkl. transporttiden, eller om du hellere vil oprette transporttiden på en linje for sig selv. Et internatkursus strækker sig over flere sammenhængende dage. Når du opretter et internatkursus, og vil gemme oplysningerne, fremkommer dette vindue: Strækker kurset sig over flere enkeltstående dage, kan du med fordel benytte Datovælgeren. Du opretter den første kursusdag og klikker så på for at tilføje/ plukke de øvrige dage i kalenderen. Du har også mulighed for at vælge en bestemt ugedag i en given periode. Flueben ved Placeres på elevdage betyder, at aktiviteten KUN bliver placeret på elevdage jf. kalenderen. Du kan altså skrive et datointerval uden at tænke på, om der er feriedage, søgnehelligdage ol. Du skal angive tidsforbruget på første og sidste kursusdag (evt. inkl. transporttid, du kan også vælge at oprette transporttiden på en linje for sig selv). De mellemliggende dage beregnes med 7,4 time. Trio Tjenestetid, læreraftale 05 og privatskoler Side 0

23 Hvis der ligger flere kursusplaceringer på en indberettet linje, vil indberetningslinjen blive farvet (orange), og ved dobbeltklik på linjen vil du kunne se alle placeringer. Markerer du i kolonnen, får det indvirkning på lærerens prognosetal. Kap.9 Tjenestetid Aflysninger Planlagt frihed Du kan indberette planlagt frihed i fanebladet Aflysninger. Opretter du en aflysning, vil skemaet blive aflyst den pågældende dag i det tidsinterval, du har anført. Har du ikke opgivet et tidsinterval, vil hele skemaet blive aflyst den pågældende dag. Har du oprettet flere aflysninger, fx 3 enkeltdage, vil det i forbindelse med prognosetallet betyde, at antallet af skemadage reduceres med 3 dage. Du skal være opmærksom på, at de lektioner, som du har markeret med helhedsaftale, IKKE bliver aflyst. Kap.0 Tjenestetid Udviklingstid I dette faneblad opsamles lærerens udviklingstid. Det vil sige evt. Ekstra I-tid og de aktiviteter, hvor du har markeret, at aktiviteten skal tælle med i udviklingstiden. Du har ikke mulighed for at oprette aktiviteter i dette faneblad. Trio Tjenestetid, læreraftale 05 og privatskoler Side

24 Kap. Udskrifter Hvis du vil have et overblik over tidsforbruget på den enkelte lærer og for hele skolen, har du mulighed for i menuen Udskrifter Lister og forespørgsler, at få diverse udskifter. Tryk på eller gå i menuen Udskrifter Lister og forespørgsler. Nu ser du: Når du klikker på de tilhørende lister: ud for typen, ser du Den tid du har på lærerne på nuværende tidspunkt, er prognosetal (tallet før skemalægning). Du skal regne med, at tallene ændres, når skemaet kommer ind i Trio. Hvis lærerne på din skole har adgang til Trio web, kan de løbende selv udskrive deres Tidsopgørelse og dermed være med til at tjekke, om du har husket alle de aktiviteter, de skal have. Trio Tjenestetid, læreraftale 05 og privatskoler Side

25 Ved at klikke på ikonet vejledninger: i Trio kan du hente diverse introduktioner, navigationssedler og Du er også velkommen til at ringe eller maile: Telefon: Mail: Trio Tjenestetid, læreraftale 05 og privatskoler Side 3

Vejledning. Trio Tjenestetid Læreraftale 08

Vejledning. Trio Tjenestetid Læreraftale 08 Vejledning Trio Tjenestetid Læreraftale 08 Vejledning Indholdsfortegnelse Tjenestetid... Kap.4 Tjenestetid Grundtid... Beregning af arbejdstid i Trio... Ændringer i grundtiden... 4 Bruttotidsfradrag...

Læs mere

Vejledning Trio Tjenestetid Grønland

Vejledning Trio Tjenestetid Grønland Vejledning Trio Tjenestetid Grønland Indholdsfortegnelse Tjenestetid... 2 Kap.1 Tjenestetid Grundtid... 2 Beregning af arbejdstid i Trio... 2 Ændringer i grundtiden...3 Bruttotidsfradrag...3 Særlige aftaleforhold...3

Læs mere

Tabulex Trio. Tjenestetid. Grønland

Tabulex Trio. Tjenestetid. Grønland Tabulex Trio Tjenestetid Grønland Trio Tjenestetid Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Kap 1. Tjenestetid... 4 Tjenestetid Grundtid... 4 Særlige aftaleforhold... 5 Regulering af beskæftigelsesgrad... 5

Læs mere

TABULEX TRIO TJENESTETID OK15

TABULEX TRIO TJENESTETID OK15 VEJLEDNING TABULEX TRIO TJENESTETID OK5 Indholdsfortegnelse Tjenestetid... 2 Tjenestetid Grundtid... 2 Brutto- og nettotid... 3 Ændringer i grundtiden... 4 Bruttotidsfradrag... 4 Særlige aftaleforhold...

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning Læreraftale 08

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning Læreraftale 08 til Trio Vikardækning Læreraftale 08 Indholdsfortegnelse Vikardækning... 3 Visningsmuligheder i oversigtsskemaet... 3 Vikardække én lektion... 4 Metode Drag-and-drop... 4 Metode Vikarforslag... 6 Metode

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trio Grunddata Side 1

Indholdsfortegnelse. Trio Grunddata Side 1 Trio Grunddata Indholdsfortegnelse Backup... Dan backup... Indlæs backup... Send backup til Tabulex... Genvejstaster mv.... 4 Forstørrelse af et vindue... 5 Skjul/vis kolonner... 5 Grunddata... 6 Kap

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Opgørelse af lærer

Vejledning. Vejledning til Trio Opgørelse af lærer til Trio Opgørelse af lærer Hvornår skal en lærer opgøres? Du kan have brug for at skulle opgøre en lærer, hvis vedkommende: stopper går på barsel uden løn fra skolen ændrer beskæftigelsesgrad. Skal en

Læs mere

Trio Grunddata Læreraftale 05 og privatskoler

Trio Grunddata Læreraftale 05 og privatskoler Trio Grunddata Læreraftale 05 og privatskoler Indholdsfortegnelse Filer... Databaseopsætning:... Backup... Dan backup... Indlæs backup... Send backup til Tabulex... 4 Genvejstaster mv.... 5 Forstørrelse

Læs mere

FREMSKRIVNING TIL SKOLEÅRET 2016/17 TRIO

FREMSKRIVNING TIL SKOLEÅRET 2016/17 TRIO VEJLEDNING FREMSKRIVNING TIL SKOLEÅRET 2016/17 TRIO Indholdsfortegnelse Fremskrivning af skoleåret... 2 Valgmulighed 1: Timefordelings-/lektionsplan... 4 Valgmulighed 2: Baseret på nuværende data... 8

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning til Trio Vikardækning Indholdsfortegnelse Vikardækning... 3 Visningsmuligheder i oversigtsskemaet... 3 Vikardække én lektion... 4 Metode Drag-and-drop... 4 Metode Vikarforslag... 6 Metode 3 Indsæt initial

Læs mere

Vejledning Trio Grunddata Grønland

Vejledning Trio Grunddata Grønland Vejledning Trio Grunddata Grønland Indholdsfortegnelse Filer... 2 Databaseopsætning:... 2 Backup... 3 Dan backup...3 Indlæs backup...3 Send backup til Tabulex... 4 Genvejstaster mv.... 5 Forstørrelse

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Vejledning til Trio Grønland Vikardækning

Vejledning til Trio Grønland Vikardækning Vejledning til Trio Grønland Vikardækning Indholdsfortegnelse Vikardækning... 3 Visningsmuligheder i oversigtsskemaet... 3 Vikardække én lektion... 4 Metode Drag-and-drop... 4 Metode Vikarforslag... 6

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Indberetning af statistik til UVM (Grundskoleindberetning) 2013

Vejledning. Vejledning. Indberetning af statistik til UVM (Grundskoleindberetning) 2013 Vejledning Indberetning af statistik til UVM (Grundskoleindberetning) 2013 Indberetningsperiode Fra efteråret 2013 kan du indberette statistik til UVM. Det er UNI-C, der oplyser den præcise dato for grundskoleindberetningen.

Læs mere

Vejledning til dataudtræk fra Trio til den kommunale kvalitetsrapport

Vejledning til dataudtræk fra Trio til den kommunale kvalitetsrapport Du kan trække data til brug for udarbejdelse af den kommunale kvalitetsrapport fra Trio. I Trio findes følgende specialforespørgsler i menupunktet Lister og forespørgsler Type: Kvalitetsrapport Paragrafnumrene

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Adgang... Login... Forside... Dine oplysninger... Dine linjefag... 4 Skift din adgangskode... 4 Dit ugeskema... 5 Dagens vikarskema... 6 Ugens

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015

Vejledning. Vejledning. Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015 Vejledning Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015 Indberetning Du kan få hjælp til Grundskoleindberetning til UVM, 2015 vha. Trio. Dette er kun gældende for skoler på OK15 og fra Trio version

Læs mere

Vejledning til Trio Web

Vejledning til Trio Web Vejledning til Trio Web for lærere OK Indholdsfortegnelse Trio Web... Adgang... Login... Forside... 4 Dine oplysninger... 5 Dine linjefag... 6 Skift din adgangskode... 6 Dit ugeskema... 7 Dagens vikarskema...

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13 Vejledning Trio+ for skoleledere OK13 Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 4 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

Vejledning. Vejledning Grundskoleindberetning 2016

Vejledning. Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Indberetning Du kan få hjælp til Grundskoleindberetning 2016 vha. Trio. Dette er kun gældende for skoler på OK15 og fra Trio version 1.69. I Trio kan du danne en

Læs mere

TRIO+ FOR SKOLELEDERE

TRIO+ FOR SKOLELEDERE VEJLEDNING TRIO+ FOR SKOLELEDERE Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 5 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

VEJLEDNING FRAVÆRSMELDING TRIO

VEJLEDNING FRAVÆRSMELDING TRIO VEJLEDNING FRAVÆRSMELDING TRIO Indholdsfortegnelse Fravær... 2 Afregning... 3 Bemærkning... 3 Tidsangivelse... 4 Datovælger... 4 Elektronisk fraværsindberetning... 4 Uafsluttet fravær... 5 Dobbeltklik

Læs mere

Træk på puljer. Formål

Træk på puljer. Formål Træk på puljer Formål I systemet kan man tilføre puljer til medarbejdere, som institutionsleder og medarbejder kan trække tid fra. Institutionsleder kan trække tid ud fra kalenderhændelser. I dag kan man

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

Fase Forklaring Navigation/tast

Fase Forklaring Navigation/tast Afregning af løse vikarer Fase Forklaring Navigation/tast Løse vikarer, automatisk beregning Automatisk beregning vil sige, at beregner arbejdstiden ud fra personens start- og sluttidspunkt. Begynder første

Læs mere

Vejledning til brug af dataudtræk fra Kvægdatabasen

Vejledning til brug af dataudtræk fra Kvægdatabasen Vejledning til brug af dataudtræk fra Kvægdatabasen Datafiler fra Kvægdatabasen trækkes gennem Dyreregistrering som k01-filer. Opsætning af udtræk beskrives andet sted. Denne vejledning dækker kun bestilling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Vejledning. Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Frie Grundskoler

Vejledning. Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Frie Grundskoler Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Frie Grundskoler Indberetning Du kan få hjælp til Grundskoleindberetning 2016 vha. Trio. Dette er kun gældende for skoler på OK15 og fra Trio version 1.69. I Trio

Læs mere

Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema

Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema KMD udsender i foråret 2016 nye licensoplysninger til nuværende bruger af KMD Educa Skema version 2015. Det er nemt at opgradere. Start med at indtaste de nye licensoplysninger

Læs mere

TABULEX TRIO GRUNDDATA OK15

TABULEX TRIO GRUNDDATA OK15 VEJLEDNING TABULEX TRIO GRUNDDATA OK5 Indholdsfortegnelse Backup... Dan backup... Indlæs backup... Send backup til Tabulex... Genvejstaster mv.... Forstørrelse af et vindue... 5 Skjul/vis kolonner... 5

Læs mere

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Indholdsfortegnelse Lønoverførsel... 3 Lønkoder... 3 Grænser for uv-tillæg/overtid... 4 Afregning af løn... 4 Dannelse af månedsløn/faste tillæg...

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

Opret fase og forureningsomfang

Opret fase og forureningsomfang JAR Øvelse nr. 12 Opret fase og forureningsomfang Regionsvejledning Øvelse ID: 12 Øvelsesemne: Oprettelse af faser og forureningsomfang Øvelsesbeskrivelse: At gøre dig i stand til oprette faser, forureningsomfang

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Fagdage/fordybelsesdage

Fagdage/fordybelsesdage Fagdage/fordybelsesdage På nogle folkeskoler ønsker man, at en bestemt dag i ugen anvendes som fagdag/fordybelsesdag. Forstået således, at en klasse én dag om ugen KUN har ét fag. I det næste tager vi

Læs mere

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc Formler i Calc Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

VEJLEDNING TRIO+ FOR LÆRERE

VEJLEDNING TRIO+ FOR LÆRERE VEJLEDNING TRIO+ FOR LÆRERE Indholdsfortegnelse Login... 2 Forside... 2 Aktivitetsmødeplan... 4 Lektionsmødeplan... 6 Dine oplysninger... 7 Linjefag... 8 Hjælp... 9 Log ud... 9 Grunddata... 10 Fagfordeling

Læs mere

VEJLEDNING. TABULEX TRIO Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2017 (Styrelsen for IT og Læring)

VEJLEDNING. TABULEX TRIO Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2017 (Styrelsen for IT og Læring) VEJLEDNING TABULEX TRIO Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2017 (Styrelsen for IT og Læring) Vejledning Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen (Styrelsen for It og Læring) side 2

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse Revideret d. 15. august 2014 Indholdsfortegnelse 1. Status for Sprogvurderingen... 2 2. Opret en sprogvurdering og indtast besvarelser... 3 3. Opret forælder og send mail... 5 4. Afslut aktuel sprogvurdering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Vejledning til TEA befordring

Vejledning til TEA befordring Vejledning til TEA befordring 1 Tabulex Hotline 4676 1892 eller support@tabulex.dk Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Registrering af befordringskriterier... 3 Afstand... 3 Befordringskode... 4 Rute...

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger 2 Indhold Indledning... 4 Generelt... 4 Vælg Udskriftstype... 6 Normalskema... 6 Oversigtsskema... 7 Dagsbaseret... 9 Ressourceindstillinger...

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Teknisk vejledning til system-til-system overførsel

Teknisk vejledning til system-til-system overførsel Teknisk vejledning til system-til-system overførsel Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af elevfravær til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling STIL Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Vejledning HR-centret 13.10.2014 Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Ansættelse af fast medarbejder både indenfor og udenfor overenskomst og forhåndsaftale. Med indenfor overenskomst og forhåndsaftale

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 EPOS PORTAL KALENDER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kalenderen i Epos Portal... 2 2 Oprettelse af en kalender... 2 2.1 Autoopdatér... 3 2.2 Udvid... 4 2.3 Indlæsning af kalenderdage...

Læs mere

Del 3. Det daglige arbejde

Del 3. Det daglige arbejde Del 3 31 07 2009 DOF Data 2009 Side 3 1 3. 3.1 Opret undervisningssteder og lokaler Skole > Undervisningssteder og Lokaler Alt + S + U I forbindelse med oprettelse af hold kan der angives, hvor undervisningen

Læs mere

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer Vagtplan Version 4.0 Kom-godt-i-gang-vejledning Aktiviteter og Kvalifikationer Kom-godt-i-gang-vejledning: Aktiviteter og kvalifikationer Indholdsfortegnelse Aktiviteter - generelt Aktiviteter aktivitets

Læs mere

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Indholdsfortegnelse Institutionens stamdata... 3 Bruger... 3 Opret personale... 3 Personaleliste... 4 Normperiode, stillingskategorier og

Læs mere

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m.

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Formål... 1 Forudsætninger... 1 Generel navigation... 1 Indberetningsoversigt... 3 Søgefelter i oversigt... 4 Merarbejde... 6

Læs mere

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1 3.1 Introduktion til kanalen 1 3.2 Shift kanalside 1 3.2.1 Hvad er et spot? 2 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 3.2.4 Rediger et spot

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1 Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,

Læs mere

Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2015

Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2015 Trio Vejledning Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2015 (Styrelsen for It og Læring) I det følgende kan du få information om, hvordan du bruger Trio til at indberette kompetencedækning til

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2007

Formler og diagrammer i Excel 2007 Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler.

Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler. Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler. Foreninger, der er godkendt som folkeoplysende foreninger og er hjemmehørende i Greve Kommune samt offentlige institutioner, kan ansøge

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 NewRevision Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises

Læs mere

TABULEX FLEKSIBEL SKEMALÆGNING 2016

TABULEX FLEKSIBEL SKEMALÆGNING 2016 VEJLEDNING TABULEX FLEKSIBEL SKEMALÆGNING 2016 Indhold Velkommen til Tabulex Fleksibel Skemalægning!... 4 Backup... 4 Tabulex Trio, opsætning... 4 Grupper... 4 Overførsel til Tabulex Fleksibel Skemalægning...

Læs mere

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær Total-Data Tlf.: 48 48 39 07 Elverdalen 21 4700 Næstved www.total-data.dk Brugermanual Sekretær Brugsanvisning til LS kliniksystemet almindelige sekretæropgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Vejledning. Trio. Vejledning Skoler med afdelinger

Vejledning. Trio. Vejledning Skoler med afdelinger Trio Vejledning Skoler med afdelinger Indholdsfortegnelse Afdelinger... 3 Hovedskole med underskoler/afdelinger... 3 Hovedskolen... 3 Hvordan ved Trio, hvem der er hovedskole/hovedafdeling?... 4 Hvad kan

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

Indholdsfortegnelse Avanceret søgning:

Indholdsfortegnelse Avanceret søgning: Indholdsfortegnelse Avanceret søgning: Behov/ overskredet behov Manglende us behov (Småbørnstjek, Alm us, Udskrivning) Manglende klinik Manglende behandler Gl. aftaler uden mødekoder Antal udeblivelser

Læs mere

Brugervejledning for v1.0 til bruger/elev

Brugervejledning for v1.0 til bruger/elev Brugervejledning for v1.0 til bruger/elev Version pr 20120514 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Manual for Jobmultimeter Bruger

Manual for Jobmultimeter Bruger Manual for Jobmultimeter Bruger 23. september 2013 Side 1 af 29 Indhold Generelt... 3 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan logger du ind... 3 Mine data... 5 Mine data... 5 Sådan vedligeholder du informationer...

Læs mere

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland Juni 2015 I dette nyhedsbrev kan du læse lidt om regionernes undervisningsportal, hvor du bl.a. kan finde information om JAR kurser og øvelsesvejledninger. Du kan

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Velkommen til Bring Online. Læs og gør dette først

Velkommen til Bring Online. Læs og gør dette først Guide til Velkommen til Bring Online For at kunne bruge Bring Online, skal du have bredbånd, ca. 1 Mbit/sek, og en computer med Windows 2000 eller senere og Internet Explorer 6, 7 eller 8. Hvis du ønsker

Læs mere

GENERELT PATIENTADMINISTRATION

GENERELT PATIENTADMINISTRATION 1.1 Log på - log af 1.2 Vælg Afdeling 1.3 Søgemuligheder 2.1 Patient administration GENERELT PATIENTADMINISTRATION PERSONALEADMINISTRATION 3.1 Opret nyt personalemedlem 3.2 Redigere personaleoplysninger

Læs mere

Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.:

Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.: Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.: Kategoriseringer uden ABC-kategorier Krydstabel (trebenede) Beregnede og avancerede

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Untis ordbog. Reserverede ord i Units. Definition/forklaring. Afdeling/skole. Betegnelse. Blok

Untis ordbog. Reserverede ord i Units. Definition/forklaring. Afdeling/skole. Betegnelse. Blok Afdeling/skole Ordene afdeling og skole anvendes forskelligt i modulerne: Afdelinger og MultiUser. Modulet Afdeling Udgangspunktet er én skole, der lægger ét fællesskema. Denne skole kan bestå af en eller

Læs mere

SMART TRANSCRIPTION MANUAL

SMART TRANSCRIPTION MANUAL SMART TRANSCRIPTION MANUAL 1 Har du spørgsmål til programmet, så send en email til support@mirsk.com eller ring på 70 25 00 29 Vi ønsker rigtig god fornøjelse med Smart Transcription Healthcare TM Med

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Vejledning til brug af Foreningsportalen Ansøgning om - og opgørelser af tilskud Som en godkendt forening efter Folkeoplysningsloven i Svendborg Kommune skal du via Foreningsportalen ansøge om medlems-

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 6.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til at du kommer på Min Tid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

Minikursus i Outlook 2010. Lidt om Navigation i outlook E-mails (Skriv, send, læs, organisér mail m.m.) Kontaktpersoner og grupper Kalender

Minikursus i Outlook 2010. Lidt om Navigation i outlook E-mails (Skriv, send, læs, organisér mail m.m.) Kontaktpersoner og grupper Kalender Minikursus i Outlook 2010 Lidt om Navigation i outlook E-mails (Skriv, send, læs, organisér mail m.m.) Kontaktpersoner og grupper Kalender Outlook 2010 Søren E. Larsen, EUC Sjælland. Rev. februar 2013

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere