DET HANDLER OM AT TALE SAMMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET HANDLER OM AT TALE SAMMEN"

Transkript

1 BRANCHESEKTION //IT, MEDIE & KOMMUNIKATION N º TILLIDSREPRÆSENTANT HOS LASERTRYK DET HANDLER OM AT TALE SAMMEN På kort tid er det lykkedes Steen Mogensen og hans kolleger at styrke sammenholdet, søsætte et fagligt klubarbejde og få sat et samarbejdsudvalg på dagsordenen DET HANDLER FØRST OG FREMMEST OM at tale sammen på jobbet. Prøv at holde nogle møder, hvor I kan tale frit om, hvad der optager jer. Det styrker sammenholdet og giver flere medlemmer. Sådan lyder den simple opskrift og rådet til andre, der gerne vil puste liv i det faglige arbejde på deres arbejdsplads, fra tillidsrepræsentant Steen Mogensen, bogbinder hos LaserTryk i Aarhus. Steen Mogensen og hans kolleger har selv fulgt opskriften med succes. Det indbragte dem for nylig HK/Privat Østjyllands Fællesskabspris for at have opbygget et fagligt fællesskab fra bunden på blot et år. Prisen var ledsaget af et økonomisk skulderklap på kr. til klubkassen. STÆRK VÆKST OG MANGE NYE KOLLEGER LaserTryk startede i det små i To venner, der arrangerede ungdomsfester og -ture, fik den idé, at de selv kunne fremstille deres flyers, plakater m.m. Siden har væksten været så stor, at LaserTryk i dag er Skandinaviens største digitaltrykvirksom- AF CARL ANCHER PEDERSEN / FOTO CLAUS HAAGENSEN / I

2 NOGLE TING ER GÅET SÅ STÆRKT, AT MAN NOK IKKE HAR KUNNET FØLGE MED, HVAD ANGÅR ORGANISATION OG PERSONALEFORHOLD, MEN GENERELT OPLEVER JEG, AT LEDELSEN HAR FORSTÅELSE FOR NØDVENDIGHEDEN AF ET GODT SAMARBEJDE. hed. De har tilmed formået både at øge omsætningen og tjene penge. Den organiske vækst er blevet suppleret af opkøb af andre virksomheder. Det betyder, at virksomheden i dag tæller omkring 150 ansatte, heraf er mellem 120 og 130 på P.O. Pedersens Vej i Aarhus Nord. - Da jeg blev ansat, var der tæt kontakt til ledelsen og ikke det store behov for en tillidsrepræsentant. Men især de seneste to-tre år er mange nye kolleger kommet til, og vi har rokeret meget rundt i takt med, at de fysiske rammer blev for snævre, siger Steen Mogensen. Dengang var virksomheden opdelt i en række mindre afdelinger, bl.a. Chronografisk, hvor Sten arbejdede. I dag er det meste, inklusive administrationen, placeret i en ny bygning, mens to afdelinger - Storprint og Skandinavisk Book - ligger i de oprindelige bygninger. - Jeg oplever, at den voldsomme vækst skabte usikkerhed om, hvordan vi skulle tackle tingene rent organisatorisk - og at det gjaldt på begge sider af bordet, siger Steen Mogensen. DE HALVGAMLE TOG TETEN Funktionærerne hos LaserTryk havde allerede deres egen klub og tillidsrepræsentant. Steen Mogensen mente, at man også i produktionen havde brug for tiltag, der kunne binde tingene sammen på tværs af de forskellige afdelinger. - Vi startede fra bunden i foråret Det begyndte med, at en otte-ti stykker af os halvgamle herude snakkede sammen om, hvad vi gerne ville, og hvad vi havde brug for, siger Steen Mogensen. Han forklarer, at de følte behov for et fælles forum, hvor de kunne tale sammen, og også et organ, hvor de kunne tale med ledelsen. - Vi havde med andre ord brug for en tillidsrepræsentant, en klub og et samarbejdsudvalg. Vi fik bredt diskussionen ud til de øvrige kolleger, og det blev positivt modtaget. Vi fik også talt om fordelene ved at være medlem af en fagforening, og uden at lægge pres på folk kom flere medlemmer til, fortæller Steen Mogensen. Allerede i maj sidste år var man nået så langt, at Steen Mogensen stillede op og blev valgt som tillidsrepræsentant. Siden har man fået styrket arbejdsmiljøorganisationen med valg af en arbejdsmiljørepræsentant i produktionen frem for - som tidligere - at gå til en repræsentant i funktionærgruppen med sine arbejdsmiljøproblemer. HEMMELIGE MØDER OG BREV TIL LEDELSEN Efterfølgende tog Steen Mogensen i samarbejde med Stine Skogberg, faglig konsulent i HK/Privat Østjylland, initiativ til en række møder for kollegerne på LaserTryk. Møderne bliver holdt uden for arbejdstiden i HK Østjyllands lokaler. Selv om møderne finder sted lørdag eller søndag formiddag, samler de mellem 25 og 50 deltagere. - Formålet har været at mødes og tale åbent om, hvad der sker på jobbet og om vores behov i den forbindelse. I første omgang var der ikke en egentlig dagsorden, men siden har forskellige temaer været oppe. Fx løn, arbejdsmiljø, og hvad fagforeningen kunne hjælpe os med, siger Steen Mogensen. Han forklarer, at Stine Skogberg har haft inviteret repræsentanter fra HK med, som har orienteret om de forskellige emner. Et konkret resultat af de første møder var et fælles brev til ledelsen, som Steen Mogensen afleverede på et møde med direktør Esben Mols Kabell og organisationschef Mette Ebert. - Brevet handlede om udfordringer- /IT, MEDIE & KOMMUNIKATION

3 LASERTRYK ne i forbindelse med virksomhedens hurtige vækst og om, at vi syntes, at det var en god idé med et samarbejdsudvalg og en arbejdsmiljøorganisation, der også omfattede produktionen. På mødet orienterede jeg dem om vores hemmelige møder i fagforeningen og forklarede, at vi havde oplevet et behov for at snakke sammen uden for arbejdstiden, siger Steen Mogensen. DER BLIVER LYTTET - OG DET GÅR FREMAD Han erkender, at han var lidt spændt på reaktionen. Derfor var glæden så meget større, da der få dage efter kom en meget positiv mail retur fra ledelsen. - De var glade for at have engagerede medarbejdere, der havde lyst til at bruge deres fritid på at drøfte, hvordan vi kunne gøre tingene bedre, siger Steen Mogensen. I det daglige oplever han også, at ledel- DET HANDLER FØRST OG FREMMEST OM AT TALE SAMMEN PÅ JOBBET. PRØV AT HOLDE NOGLE MØDER, HVOR I KAN TALE FRIT OM, HVAD DER OPTAGER JER. DET STYRKER SAMMENHOLDET OG GIVER FLERE MEDLEMMER. - Sammenholdet er blevet styrket, og faglige problemer er kommet mere op til overfladen end tidligere, siger Steen Mogensen. Har siden den spæde start i 1999 oplevet en voldsom udvikling og vækst, så virksomheden i dag har over 150 ansatte, heraf medarbejdere på to adresser på P.O. Pedersens Vej i Aarhus Nord. Blandt faggrupperne i produktionen er grafikere, trykkere og bogbindere. Har undervejs opkøbt en række andre grafiske virksomheder, bl.a. Trykcentralen i Aarhus, GP Tryk i Grenaa, Top Tryk i Graasten og Zeuner i Odder. Har formået både at øge omsætningen og tjene penge på et i øvrigt trængt marked. Omsætningen nåede sidste år op på omkring 300 mio. kr., og man forventede et overskud på 30 mio. kr. I 2013 (seneste offentliggjorte regnskab) var overskuddet ca. 20 mio. kr. / III

4 sen er lydhør. Faktisk er der sket en positiv udvikling i slipstrømmen af den fælles henvendelse fra personalet. - Nogle ting er gået så stærkt, at man nok ikke har kunnet følge med, hvad angår organisation og personaleforhold, men generelt oplever jeg, at ledelsen har forståelse for nødvendigheden af et godt samarbejde, siger Steen Mogensen. Han fortæller, at de har travlt på LaserTryk, og at det ved spidsbelastninger fortsat kan gå stærkt. Men ved de maskiner, hvor tempoet var for højt og stressende, har de løst problemerne, efter de har fået deres egen arbejdsmiljørepræsentant. - Ledelsen er også med på, at vi skal have et samarbejdsudvalg. Vi har haft en elevsag og et par afskedigelsessager - som HK har vundet - men den slags kan vi forhåbentlig undgå, når vi får et samarbejdsudvalg, siger Steen Mogensen. Der sker hele tiden nye ting i virksomheden. En ny tillidsrepræsentant fra Zeuner i Odder, som LaserTryk overtog for nylig, skal integreres i fællesskabet, og så har man afventet et nyvalg af tillidsrepræsentant i funktionærgruppen, men Steen Mogensen forventer, at samarbejdsudvalget kan være på plads inden sommerferien. GOD OPBAKNING OG FLERE MEDLEMMER Steen Mogensen, der blev udlært som trykker i 1983 og siden også som bogbinder, har lang brancheerfaring, men at være tillidsrepræsentant er nyt for ham. - Den største udfordring er at få tid til det, men heldigvis oplever jeg god opbakning fra kollegerne - og ingen skepsis eller modvilje, siger Steen Mogensen. Han forklarer, at det også går ret godt med at få flere medlemmer, selv om det ikke som i hans ungdom er en selvfølge at være medlem af en fagforening. - De unge kan godt være lidt svære at få fat i, især dem, der er her midlertidigt, fordi de skal læse videre. Det går bedst med dem, hvis forældre selv er medlemmer af rigtige fagforeninger. De vil gerne være med, og flere af dem er allerede aktive i det klubarbejde, vi er ved at få op at stå, siger Steen Mogensen. Han mener ikke, de får problemer med at sammensætte en klubbestyrelse eller skaffe kandidater til samarbejdsudvalget. - De, der ikke bliver plads til dér, kan i stedet få chancen for at lave noget godt klubarbejde, siger han. Steen Mogensen har erfaret, at man når længst med de gode argumenter og et smil på læben. Eksempelvis blev pengene fra Fællesskabsprisen brugt til påskeæg til virksomhedens HK-medlemmer. På den måde blev der skabt positiv opmærksomhed om medlemskabet. - Men det handler ikke kun om flere medlemmer. Først og fremmest har organiseringsarbejdet betydet en styrkelse af sammenholdet, og at faglige problemstillinger er kommet meget mere op til overfladen end tidligere, siger Steen Mogensen. ET LØNSYSTEM OG FÆLLES FORHANDLINGER PÅ ØNSKESEDLEN Men hvad skal et kommende klubarbejde og den fortsatte dialog med ledelsen gå ud på? Tillidsrepræsentanten har et par ting på ønskesedlen, som handler om løn. Jeg er tilhænger af lige løn for lige arbejde eller i det mindste et gennemskueligt lønsystem. Jeg synes, at de nuværende lønforskelle er for store, og der er ikke rigtig noget system i det. Jeg kunne også godt tænke mig, at vi havde fælles lønforhandlinger frem for som i dag, hvor lønnen aftales individuelt, siger Steen Mogensen og tilføjer: Jeg forventer ikke, at ledelsen er enig i alt, hvad vi kommer med, men at de vil lytte til os. Jeg har stor respekt for deres dygtighed til at udvikle forretningen, og de har også altid været rigtig gode til sociale arrangementer som fredagsbar, biografture o.l. Stemningen er blevet bedre, efter at vi i en periode var udfordret af at skulle integrere en masse nye kolleger, samtidig med at vi havde for lidt plads og måtte rykke meget rundt. Steen Mogensen er fan af fodboldklubben Liverpool FC, hvis motto er You will never walk alone. Det kunne også være sloganet for hans faglige arbejde hos LaserTryk, mener han. FØRST OG FREMMEST HAR ORGANISERINGSARBEJDET BETYDET EN STYRKELSE AF SAMMENHOLDET, OG AT FAGLIGE PROBLEMSTILLINGER ER KOMMET MEGET MERE OP TIL OVERFLADEN END TIDLIGERE. /IT, MEDIE & KOMMUNIKATION

5 / V

6 Ole Tange er blevet it-politisk rådgiver i fagforeningen PROSA, hvor han er kommet så tæt på maskinrummet, at han har forladt bestyrelsen i HK It, Medie & Kommunikation. Nu ser han sig selv som muligt bindeled mellem de to organisationer, der tidligere var arvefjender, men som i dag tåler synet af hinanden og nogle gange arbejder sammen NØRDEN ER GÅET OVER TIL DE ANDRE IT -KONSULENT OLE TANGE har været aktiv i HK om it-politiske spørgsmål. Han har blandt andet gjort HK Hovedstaden synlig på it-himlen med en stribe møder i IT-Politisk Forenings regi mellem fagfolk og it-ordførere på Christiansborg. Og han har siddet i bestyrelsen i HK It, Medie & Kommunikation. - Jeg er kommet så tæt på maskinrummet i PROSA, at det ikke vil være /IT, MEDIE & KOMMUNIKATION

7 It-konsulent, -programmør, -specialist, -politisk rådgiver og -debattør. Mange titler kan hæftes på it-manden Ole Tange, der i en årrække har arbejdet aktivt og involverende i HK om it-politiske spørgsmål, men nu er gået over til PROSA. Jeg er kommet så tæt på maskinrummet i PROSA, at det ikke vil være rigtigt at fortsætte i bestyrelsen i HK ITMK. rigtigt at fortsætte i bestyrelsen i HK ITMK, siger Ole Tange, som man fremover kan møde i HK i forbindelse med fælles projekter mellem it-fagforeningerne. Det næste bliver formentlig et valgmøde op til folketingsvalget. KONTROVERSIEL DEBATTØR Ole Tange var meget engageret i debatten op til folkeafstemningen sidste år om den fælleseuropæiske patentdomstol. Han advarede mod perspektiverne, fordi han så domstolen som patentsystemets mulighed for i praksis at indføre softwarepatenter. I fremtiden vil patenthaverne sætte sig endnu fastere på markedet og lamme eller fordyre al udvikling hos andre virksomheder, advarede Ole Tange dengang. Et synspunkt, som formand for SAM-DATA Thomas Bisballe i et interview mellem de to havde svært ved at skrive under på. Debatten om patentdomstolen var ikke kun begrænset til spalterne her i bladet, for Ole Tange var hyret til at deltage i en række debatmøder op til afstemningen. - PROSA var langt mere aktiv i debatten end HK, og derfor rendte jeg ofte på folk fra PROSA, siger han om sin tilgang til det nye job, som han har beklædt siden årsskiftet. POLITISK RÅDGIVER Rollen som rådgiver i en faglig og politisk organisation er helt ny for programmøren - og så alligevel ikke. Ole Tange har nemlig tidligere brugt fritiden på at rådgive om samfundsmæssige perspek- tiver i brugen og udviklingen af it. Han arbejder ihærdigt for at værne om privatlivet i et samfund, der hele tiden udvider overvågningen af borgerne. Som medlem af IT-Politisk Forening har Ole Tange involveret og engageret mange politikere og andre it-interesserede. Men han får ikke altid politikerne på sin side. Et eksempel er databasen DAMD (Dansk AlmenMedicinsk Database), hvor indsamlingen af data er foregået på et ulovligt grundlag, fordi sundhedsvæsenet har set bort fra sundhedslovens begrænsninger af dataindsamling. - Vi er nogle, der vil have databasen nedlagt. Men politikerne vil hellere lovliggøre fremgangsmåden, så de kan bevare databasen, frem for at skabe et lovligt grundlag og starte forfra. Den måde at agere på svækker tilliden til det politiske system, siger Ole Tange. En af hans nye opgaver er at gøre PROSA synlig i samfundsdebatten om it ud fra en politisk linje om, at borgerne ikke skal rendes over ende og privatlivet ikke skal afskaffes af de teknologiske muligheder. LÆGGER TUNGE IT-JOB BAG SIG Ole Tange lægger tunge it-job bag sig, mens han overgiver sig til dagsordener og mødevirksomhed. - Det var ikke et stillingsopslag, jeg ville have reageret på uden opfordring. Men på den anden side beskæftiger jeg mig nu med ting, der tidligere optog min fritid, siger han. Ole Tange har blandt andet flere internetudbydere og Google i Irland på cv et. Men han har også klædt jurister i Forbrugerstyrelsen på om forbrugernes it-problemer, han har udviklet logistikplaner for containere til skibsfragt, og han har været it-ansvarlig for sekventering af dna-data på Københavns Universitet. - Nu må jeg klø mit teknikergen i fritiden, siger han om den fortsatte udvikling af programmet GNU Parallel, som bliver brugt til at fordele løsning af store mængder opgaver (i milliard-størrelsen) på flere computere. Det giver blandt andet forskere mulighed for at løse gigantiske udregningsopgaver på kort tid. EGET IT-PROJEKT I FILIPPINERNE Ole Tange ånder og lever for it - også i fritid og ferier. Har han tilbragt sommerferier i det østlige Asien, for at finde det rigtige sted og de rigtige betingelser for at starte en it-skole for fattige kvinder. Valget faldt på Filippinerne, hvor han håber at gennemføre et pilotprojekt denne sommer, som skal danne afsæt for at søge fondsmidler. - Skolen skal på sigt være selvfinansierende på den måde, at kursister betaler tilbage af deres løn, når de får job. Det kan sammenlignes med studielån, siger han. Etableringen af it-skolen skal være med til at udligne kønsforskelle i it-branchen ved at give fattige kvinder mulighed for at uddanne sig på bachelorniveau. AF ULLA NYGAARD / FOTO CC-BY MAIBRITT KERNER / VII

8 OM BRANCHESEKTION IT, MEDIE & KOMMUNIKATION Er du ansat i en medie-, en it-virksomhed eller fx på et trykkeri, hører du hjemme i Branchesektion It, Medie & Kommunikation, en ud af syv branchesektioner under HK/Privat. Branchesektionen har ca medlemmer i hele landet og er ledet af en bestyrelse, der vælges hvert 4. år på et delegeretmøde. Formand Olaf Christensen, mobil: , Redaktionssekretær Yasemin Yigit (DJ), tlf.: , DEADLINE FOR KOMMENDE NUMRE Har du en idé til en artikel til Branchesektion It, Medie & Kommunikations sider i HK/Privatbladet, kan du kontakte: Inge Meyer, mobil: , NR. 6 Udkommer 19. juni Deadline er overskredet NR. 7 Udkommer 28. august Deadline er 12. juni NR. 8 Udkommer 25. september Deadline er 21. august VI HAR MAGTEN - LAD OS BRUGE DEN /FAGLIGT NYT / FAGLIGT SYNSPUNKT Af Anders Skjødt Thomsen, Bestyrelsesmedlem, ITMK RIGTIG MANGE PENGE investeret i virksomheder i Danmark kommer fra lønmodtagerne i form af pensionsselskaber, ATP og andre lignende opsparingsfællesskaber. Det er en fordel for hele samfundet, at vores midler på den måde bliver investeret til gavn for nye arbejdspladser, udvikling og forrentning af vores opsparing. Men nogle gange er det paradoksalt at opleve, hvordan nogle af virksomhederne bliver ledet. Dårlig ledelse, arbejdspres, kreative fortolkninger af overenskomster, lokalaftaler mv. Specielt beskæmmende er det at se virksomheder, hvor vores penge er en meget stor del af kapitalen, afskedige medarbejdere, fordi der lige i et kvartal ikke er den 20 %-forrentning af investeringen, som budgettet forlanger! De mennesker, som går ud af virksomheden med en fyreseddel i hånden, har så i mine øjne reelt betalt deres egen afskedigelse. Selvfølgelig skal en virksomhed være rentabel - også set i forhold til vores investering af pensionspenge osv. Men at gribe til det sædvanlige håndtag for mange virksomheders ledelser, når økonomien kører lidt skævt i en kort periode eller i en lille del af virksomheden, nemlig afskedigelser, synes jeg ikke, vi stiltiende skal acceptere, når det er vores egne penge, der er involverede. Er det ikke på tide, vi stiller krav til virksomhederne? Hvis det er vores penge, der er investerede, så forlanger vi, at pengene bliver forvaltet fornuftigt? Selvfølgelig i forhold til forrentning, men så sandelig også i forhold til ordentlige medarbejderforhold? Vi må stille krav til vores repræsentanter i pensionsselskabernes bestyrelser, repræsentantskaber og lignende. TABT SAG I AFSKEDIGELSESNÆVNET HK/Privat har tabt en sag om et ITMK-medlem i Afskedigelsesnævnet. Medlemmet var den eneste i sin virksomhed, der fik en lønreduktion. Selvom virksomheden ikke var nødlidende og havde givet en del medarbejdere lønforhøjelse. Når virksomheden de seneste år udskiftede sit ufaglærte grafiske personale, var det til en væsentligt lavere løn. Det betød, at vort medlems løn over årene udviklede sig til en forskel på mere end kr./mdr. i forhold til de øvrige ufaglærte. Lønnedgangen, som blev varslet med medlemmets individuelle opsigelsesvarsel, var på kr./mdr. Medlemmet accepterede ikke lønnedgangen og betragtede den som en væsentlig ændring og derfor som en opsigelse fra virksomhedens side. Da lønreduktionen ikke var saglig, mente HK, at afskedigelsen var urimelig. Derfor anlagde HK sagen i Afskedigelsesnævnet og krævede at afskedigelsen enten blev annulleret, eller at medlemmet fik en godtgørelse. Modparten, Grafisk Arbejdsgiverforening (GA), henviste under sagen til, at lønnen oversteg markedsværdien for tilsvarende arbejde i virksomheden, at virksomheden ikke nåede sine budgetter, og at driftsresultatet viste en faldende omsætning. Opmanden frifandt virksomheden, og dermed er afskedigelsen sagligt begrundet i virksomhedens forhold. Sagen blev primært tabt, da lønforskellen for samme arbejde var for stor, og derved er læren enkel. Kollegaerne skal sikre sig, at lønforskellen for samme arbejde ikke bliver for stor for nyansatte. På samme virksomhed er en ny sag på vej til faglig voldgift. Vort medlem var tidligere arbejdsmiljørepræsentant, og derfor kræver HK/Privat, at medlemmet får udvidet sit opsigelsesvarsel i lighed med efterbeskyttelsen for tillidsrepræsentanter. Dette er GA uenige i. Husk at rette dine kontaktoplysninger på mithk.dk /IT, MEDIE & KOMMUNIKATION

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen UNGE I FOA Sådan får du indflydelse Bliv tillidsrepræsentant Ung på job Hierarki på arbejdspladsen HVAD VIL DU VÆLGE? Ansatte i Tryghedsplejen - herunder søsterselskabet Servisio - har ingen overenskomst.

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

it, medie & kommunikation

it, medie & kommunikation hk privat it, medie & kommunikation fagligt synspunkt af Benedicte Toftegård, medlem af bestyrelsen i Branchesektion It, Medie & Kommunikation Tillidsfolk skal ikke tænke som arbejdsgivere Branchesektion

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR INTRODUKTIONSFORLØB FOR NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER SIDE: 2 Velkomstpakke til nyvalgt TR TRUS for nyvalgte Kom godt i gang (introdag) Opfølgning på TRUS for nyvalgte

Læs mere

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Indledning (og kontingentstigning) Som de fleste af jer ved, er DTLs arbejdsgiverforening et frivilligt tilbud

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

OK-håndbogen. Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion

OK-håndbogen. Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion OK-håndbogen Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion OK-indsatsen Oplysning om overenskomster 2011-2015 Det er os med overenskomster og

Læs mere

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Ditte Vigsø Great Place to Work Institute Danmark 11. november 2009 Hvad er en god arbejdsplads -for dig? 1 Hvorfor skabe en god arbejdsplads? Her

Læs mere

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads?

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? HVORFOR SUNDHEDS ARBEJDE? Vi tilbringer omkring halvdelen af vores vågne timer på arbejdspladsen. Derfor betyder arbejdspladsen

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d?

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d? Fritid d job j Nog et for dig? h o s e n landma nd? Martin Thomsen, 14 år, i gang med at fodre kalve. HAR DU LYST TIL ET FRITIDSJOB... med udfordringer? der giver mening? som er varieret? hvor du kan bruge

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre NOTAT Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre Baggrund KL har tidligere orienteret om aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre på KLs hjemmeside. Selve aftalen og

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

OK18 Det gode arbejdsliv

OK18 Det gode arbejdsliv OK18 Det gode arbejdsliv Baggrundstæppet for OK18 Det gode arbejdsliv HELE arbejdslivet og for ALLE socialrådgivere HB s politiske prioriteringer OK18-oplæg Baggrundstæppet OK17 OK-forhandling på private

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Sådan skaber vi forandring på arbejdspladsen

Sådan skaber vi forandring på arbejdspladsen guide: Arkivfoto: Hung Tien Vu Sådan skaber vi forandring på arbejdspladsen I Dansk Socialrådgiverforening arbejder vi både tillidsvalgte, politisk valgte og ansatte for at gøre arbejdsvilkårene bedre

Læs mere

MUS - medarbejderudviklingssamtale

MUS - medarbejderudviklingssamtale MUS - medarbejderudviklingssamtale Navn, dato, år Forberedelse til medarbejderudviklingssamtalen MUS er et redskab til videreudvikling af medarbejderens kompetencer og værdi for arbejdspladsen. Samtalen

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Den vanskelige samtale Dag 3 (26.09.14) Træningsforløb for tillidsrepræsentanter i Aalborg Kommune, 2014 v/lykke Mose, cand. psych.

Den vanskelige samtale Dag 3 (26.09.14) Træningsforløb for tillidsrepræsentanter i Aalborg Kommune, 2014 v/lykke Mose, cand. psych. Den vanskelige samtale Dag 3 (26.09.14) Træningsforløb for tillidsrepræsentanter i Aalborg Kommune, 2014 v/lykke Mose, cand. psych. Forberedelse - Hvad er mit problem? UDKLIP FRA FORBEREDELSESARK: - Hvilke

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015 Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015 Referat: - Velkomst ved formand Leif Primdal, dernæst fællessang: ( Der går gennem tiden. På klaver: Lene Bjerre Sørensen) Ad

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21.

Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21. Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21.30 i Samlingssalen på Lønborgvej 53, Tarm Nu skal der vælges ny skolebestyrelse

Læs mere

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke OM KERNEOPGAVEN OG SOCIAL KAPITAL 26. marts. 2014 Hanne V. Moltke PROGRAM Om social kapital hvad er det? Ledelsesopgaven i relation til kerneopgaven og at sætte retning Social kapital 3 dimensioner: I

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Formandens mundtlige beretning for 2014

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Formandens mundtlige beretning for 2014 Danske Mediers Arbejdsgiverforening Formandens mundtlige beretning for 2014 DMA s ordinære generalforsamling mandag 7. maj 2015 1 Indledning Tak for ordet. Og tak fordi I er kommet her til generalforsamlingen

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene i LO Tekstidé og konsulent:

Læs mere

hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre?

hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre? hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre? dit visitkort har du set detaljen? Lasertryk.dk / Din opgave / CSr Jeg er csr-ansvarlig Nyt visitkort Her har du et nyt

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Se skabelon til mail om kontaktoplysninger, som du kan sende til dine kolleger nederst på denne side.

Se skabelon til mail om kontaktoplysninger, som du kan sende til dine kolleger nederst på denne side. Tillidsrepræsentant på en konfliktramt arbejdsplads - en guide til dig, der er tillidsrepræsentant på en arbejdsplads, der er ramt af strejke eller lock out. Lige nu ser du ind i en helt ny og uvant rolle,

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Arbejdsmiljø j og Ejerskab?

Arbejdsmiljø j og Ejerskab? Arbejdsmiljø j og Ejerskab? CBS 30. august 2012 Workshop 1 - Tema 5: Problems Hvordan klarer HR arbejdsmiljøet? Eksempler fra dagligdagen.! Masser af forbedringsmuligheder g Svend-Erik Hermansen Arbejdsmiljøkonsulent

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet Politiske værksteder - præsentation af arbejdet Hvad er de vigtigste ideer? Mødes oftere Lokale fællesskaber Det sociale kan godt være startskud Gør det let at være aktiv Hvordan er relationsopbygning

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere