DET HANDLER OM AT TALE SAMMEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET HANDLER OM AT TALE SAMMEN"

Transkript

1 BRANCHESEKTION //IT, MEDIE & KOMMUNIKATION N º TILLIDSREPRÆSENTANT HOS LASERTRYK DET HANDLER OM AT TALE SAMMEN På kort tid er det lykkedes Steen Mogensen og hans kolleger at styrke sammenholdet, søsætte et fagligt klubarbejde og få sat et samarbejdsudvalg på dagsordenen DET HANDLER FØRST OG FREMMEST OM at tale sammen på jobbet. Prøv at holde nogle møder, hvor I kan tale frit om, hvad der optager jer. Det styrker sammenholdet og giver flere medlemmer. Sådan lyder den simple opskrift og rådet til andre, der gerne vil puste liv i det faglige arbejde på deres arbejdsplads, fra tillidsrepræsentant Steen Mogensen, bogbinder hos LaserTryk i Aarhus. Steen Mogensen og hans kolleger har selv fulgt opskriften med succes. Det indbragte dem for nylig HK/Privat Østjyllands Fællesskabspris for at have opbygget et fagligt fællesskab fra bunden på blot et år. Prisen var ledsaget af et økonomisk skulderklap på kr. til klubkassen. STÆRK VÆKST OG MANGE NYE KOLLEGER LaserTryk startede i det små i To venner, der arrangerede ungdomsfester og -ture, fik den idé, at de selv kunne fremstille deres flyers, plakater m.m. Siden har væksten været så stor, at LaserTryk i dag er Skandinaviens største digitaltrykvirksom- AF CARL ANCHER PEDERSEN / FOTO CLAUS HAAGENSEN / I

2 NOGLE TING ER GÅET SÅ STÆRKT, AT MAN NOK IKKE HAR KUNNET FØLGE MED, HVAD ANGÅR ORGANISATION OG PERSONALEFORHOLD, MEN GENERELT OPLEVER JEG, AT LEDELSEN HAR FORSTÅELSE FOR NØDVENDIGHEDEN AF ET GODT SAMARBEJDE. hed. De har tilmed formået både at øge omsætningen og tjene penge. Den organiske vækst er blevet suppleret af opkøb af andre virksomheder. Det betyder, at virksomheden i dag tæller omkring 150 ansatte, heraf er mellem 120 og 130 på P.O. Pedersens Vej i Aarhus Nord. - Da jeg blev ansat, var der tæt kontakt til ledelsen og ikke det store behov for en tillidsrepræsentant. Men især de seneste to-tre år er mange nye kolleger kommet til, og vi har rokeret meget rundt i takt med, at de fysiske rammer blev for snævre, siger Steen Mogensen. Dengang var virksomheden opdelt i en række mindre afdelinger, bl.a. Chronografisk, hvor Sten arbejdede. I dag er det meste, inklusive administrationen, placeret i en ny bygning, mens to afdelinger - Storprint og Skandinavisk Book - ligger i de oprindelige bygninger. - Jeg oplever, at den voldsomme vækst skabte usikkerhed om, hvordan vi skulle tackle tingene rent organisatorisk - og at det gjaldt på begge sider af bordet, siger Steen Mogensen. DE HALVGAMLE TOG TETEN Funktionærerne hos LaserTryk havde allerede deres egen klub og tillidsrepræsentant. Steen Mogensen mente, at man også i produktionen havde brug for tiltag, der kunne binde tingene sammen på tværs af de forskellige afdelinger. - Vi startede fra bunden i foråret Det begyndte med, at en otte-ti stykker af os halvgamle herude snakkede sammen om, hvad vi gerne ville, og hvad vi havde brug for, siger Steen Mogensen. Han forklarer, at de følte behov for et fælles forum, hvor de kunne tale sammen, og også et organ, hvor de kunne tale med ledelsen. - Vi havde med andre ord brug for en tillidsrepræsentant, en klub og et samarbejdsudvalg. Vi fik bredt diskussionen ud til de øvrige kolleger, og det blev positivt modtaget. Vi fik også talt om fordelene ved at være medlem af en fagforening, og uden at lægge pres på folk kom flere medlemmer til, fortæller Steen Mogensen. Allerede i maj sidste år var man nået så langt, at Steen Mogensen stillede op og blev valgt som tillidsrepræsentant. Siden har man fået styrket arbejdsmiljøorganisationen med valg af en arbejdsmiljørepræsentant i produktionen frem for - som tidligere - at gå til en repræsentant i funktionærgruppen med sine arbejdsmiljøproblemer. HEMMELIGE MØDER OG BREV TIL LEDELSEN Efterfølgende tog Steen Mogensen i samarbejde med Stine Skogberg, faglig konsulent i HK/Privat Østjylland, initiativ til en række møder for kollegerne på LaserTryk. Møderne bliver holdt uden for arbejdstiden i HK Østjyllands lokaler. Selv om møderne finder sted lørdag eller søndag formiddag, samler de mellem 25 og 50 deltagere. - Formålet har været at mødes og tale åbent om, hvad der sker på jobbet og om vores behov i den forbindelse. I første omgang var der ikke en egentlig dagsorden, men siden har forskellige temaer været oppe. Fx løn, arbejdsmiljø, og hvad fagforeningen kunne hjælpe os med, siger Steen Mogensen. Han forklarer, at Stine Skogberg har haft inviteret repræsentanter fra HK med, som har orienteret om de forskellige emner. Et konkret resultat af de første møder var et fælles brev til ledelsen, som Steen Mogensen afleverede på et møde med direktør Esben Mols Kabell og organisationschef Mette Ebert. - Brevet handlede om udfordringer- /IT, MEDIE & KOMMUNIKATION

3 LASERTRYK ne i forbindelse med virksomhedens hurtige vækst og om, at vi syntes, at det var en god idé med et samarbejdsudvalg og en arbejdsmiljøorganisation, der også omfattede produktionen. På mødet orienterede jeg dem om vores hemmelige møder i fagforeningen og forklarede, at vi havde oplevet et behov for at snakke sammen uden for arbejdstiden, siger Steen Mogensen. DER BLIVER LYTTET - OG DET GÅR FREMAD Han erkender, at han var lidt spændt på reaktionen. Derfor var glæden så meget større, da der få dage efter kom en meget positiv mail retur fra ledelsen. - De var glade for at have engagerede medarbejdere, der havde lyst til at bruge deres fritid på at drøfte, hvordan vi kunne gøre tingene bedre, siger Steen Mogensen. I det daglige oplever han også, at ledel- DET HANDLER FØRST OG FREMMEST OM AT TALE SAMMEN PÅ JOBBET. PRØV AT HOLDE NOGLE MØDER, HVOR I KAN TALE FRIT OM, HVAD DER OPTAGER JER. DET STYRKER SAMMENHOLDET OG GIVER FLERE MEDLEMMER. - Sammenholdet er blevet styrket, og faglige problemer er kommet mere op til overfladen end tidligere, siger Steen Mogensen. Har siden den spæde start i 1999 oplevet en voldsom udvikling og vækst, så virksomheden i dag har over 150 ansatte, heraf medarbejdere på to adresser på P.O. Pedersens Vej i Aarhus Nord. Blandt faggrupperne i produktionen er grafikere, trykkere og bogbindere. Har undervejs opkøbt en række andre grafiske virksomheder, bl.a. Trykcentralen i Aarhus, GP Tryk i Grenaa, Top Tryk i Graasten og Zeuner i Odder. Har formået både at øge omsætningen og tjene penge på et i øvrigt trængt marked. Omsætningen nåede sidste år op på omkring 300 mio. kr., og man forventede et overskud på 30 mio. kr. I 2013 (seneste offentliggjorte regnskab) var overskuddet ca. 20 mio. kr. / III

4 sen er lydhør. Faktisk er der sket en positiv udvikling i slipstrømmen af den fælles henvendelse fra personalet. - Nogle ting er gået så stærkt, at man nok ikke har kunnet følge med, hvad angår organisation og personaleforhold, men generelt oplever jeg, at ledelsen har forståelse for nødvendigheden af et godt samarbejde, siger Steen Mogensen. Han fortæller, at de har travlt på LaserTryk, og at det ved spidsbelastninger fortsat kan gå stærkt. Men ved de maskiner, hvor tempoet var for højt og stressende, har de løst problemerne, efter de har fået deres egen arbejdsmiljørepræsentant. - Ledelsen er også med på, at vi skal have et samarbejdsudvalg. Vi har haft en elevsag og et par afskedigelsessager - som HK har vundet - men den slags kan vi forhåbentlig undgå, når vi får et samarbejdsudvalg, siger Steen Mogensen. Der sker hele tiden nye ting i virksomheden. En ny tillidsrepræsentant fra Zeuner i Odder, som LaserTryk overtog for nylig, skal integreres i fællesskabet, og så har man afventet et nyvalg af tillidsrepræsentant i funktionærgruppen, men Steen Mogensen forventer, at samarbejdsudvalget kan være på plads inden sommerferien. GOD OPBAKNING OG FLERE MEDLEMMER Steen Mogensen, der blev udlært som trykker i 1983 og siden også som bogbinder, har lang brancheerfaring, men at være tillidsrepræsentant er nyt for ham. - Den største udfordring er at få tid til det, men heldigvis oplever jeg god opbakning fra kollegerne - og ingen skepsis eller modvilje, siger Steen Mogensen. Han forklarer, at det også går ret godt med at få flere medlemmer, selv om det ikke som i hans ungdom er en selvfølge at være medlem af en fagforening. - De unge kan godt være lidt svære at få fat i, især dem, der er her midlertidigt, fordi de skal læse videre. Det går bedst med dem, hvis forældre selv er medlemmer af rigtige fagforeninger. De vil gerne være med, og flere af dem er allerede aktive i det klubarbejde, vi er ved at få op at stå, siger Steen Mogensen. Han mener ikke, de får problemer med at sammensætte en klubbestyrelse eller skaffe kandidater til samarbejdsudvalget. - De, der ikke bliver plads til dér, kan i stedet få chancen for at lave noget godt klubarbejde, siger han. Steen Mogensen har erfaret, at man når længst med de gode argumenter og et smil på læben. Eksempelvis blev pengene fra Fællesskabsprisen brugt til påskeæg til virksomhedens HK-medlemmer. På den måde blev der skabt positiv opmærksomhed om medlemskabet. - Men det handler ikke kun om flere medlemmer. Først og fremmest har organiseringsarbejdet betydet en styrkelse af sammenholdet, og at faglige problemstillinger er kommet meget mere op til overfladen end tidligere, siger Steen Mogensen. ET LØNSYSTEM OG FÆLLES FORHANDLINGER PÅ ØNSKESEDLEN Men hvad skal et kommende klubarbejde og den fortsatte dialog med ledelsen gå ud på? Tillidsrepræsentanten har et par ting på ønskesedlen, som handler om løn. Jeg er tilhænger af lige løn for lige arbejde eller i det mindste et gennemskueligt lønsystem. Jeg synes, at de nuværende lønforskelle er for store, og der er ikke rigtig noget system i det. Jeg kunne også godt tænke mig, at vi havde fælles lønforhandlinger frem for som i dag, hvor lønnen aftales individuelt, siger Steen Mogensen og tilføjer: Jeg forventer ikke, at ledelsen er enig i alt, hvad vi kommer med, men at de vil lytte til os. Jeg har stor respekt for deres dygtighed til at udvikle forretningen, og de har også altid været rigtig gode til sociale arrangementer som fredagsbar, biografture o.l. Stemningen er blevet bedre, efter at vi i en periode var udfordret af at skulle integrere en masse nye kolleger, samtidig med at vi havde for lidt plads og måtte rykke meget rundt. Steen Mogensen er fan af fodboldklubben Liverpool FC, hvis motto er You will never walk alone. Det kunne også være sloganet for hans faglige arbejde hos LaserTryk, mener han. FØRST OG FREMMEST HAR ORGANISERINGSARBEJDET BETYDET EN STYRKELSE AF SAMMENHOLDET, OG AT FAGLIGE PROBLEMSTILLINGER ER KOMMET MEGET MERE OP TIL OVERFLADEN END TIDLIGERE. /IT, MEDIE & KOMMUNIKATION

5 / V

6 Ole Tange er blevet it-politisk rådgiver i fagforeningen PROSA, hvor han er kommet så tæt på maskinrummet, at han har forladt bestyrelsen i HK It, Medie & Kommunikation. Nu ser han sig selv som muligt bindeled mellem de to organisationer, der tidligere var arvefjender, men som i dag tåler synet af hinanden og nogle gange arbejder sammen NØRDEN ER GÅET OVER TIL DE ANDRE IT -KONSULENT OLE TANGE har været aktiv i HK om it-politiske spørgsmål. Han har blandt andet gjort HK Hovedstaden synlig på it-himlen med en stribe møder i IT-Politisk Forenings regi mellem fagfolk og it-ordførere på Christiansborg. Og han har siddet i bestyrelsen i HK It, Medie & Kommunikation. - Jeg er kommet så tæt på maskinrummet i PROSA, at det ikke vil være /IT, MEDIE & KOMMUNIKATION

7 It-konsulent, -programmør, -specialist, -politisk rådgiver og -debattør. Mange titler kan hæftes på it-manden Ole Tange, der i en årrække har arbejdet aktivt og involverende i HK om it-politiske spørgsmål, men nu er gået over til PROSA. Jeg er kommet så tæt på maskinrummet i PROSA, at det ikke vil være rigtigt at fortsætte i bestyrelsen i HK ITMK. rigtigt at fortsætte i bestyrelsen i HK ITMK, siger Ole Tange, som man fremover kan møde i HK i forbindelse med fælles projekter mellem it-fagforeningerne. Det næste bliver formentlig et valgmøde op til folketingsvalget. KONTROVERSIEL DEBATTØR Ole Tange var meget engageret i debatten op til folkeafstemningen sidste år om den fælleseuropæiske patentdomstol. Han advarede mod perspektiverne, fordi han så domstolen som patentsystemets mulighed for i praksis at indføre softwarepatenter. I fremtiden vil patenthaverne sætte sig endnu fastere på markedet og lamme eller fordyre al udvikling hos andre virksomheder, advarede Ole Tange dengang. Et synspunkt, som formand for SAM-DATA Thomas Bisballe i et interview mellem de to havde svært ved at skrive under på. Debatten om patentdomstolen var ikke kun begrænset til spalterne her i bladet, for Ole Tange var hyret til at deltage i en række debatmøder op til afstemningen. - PROSA var langt mere aktiv i debatten end HK, og derfor rendte jeg ofte på folk fra PROSA, siger han om sin tilgang til det nye job, som han har beklædt siden årsskiftet. POLITISK RÅDGIVER Rollen som rådgiver i en faglig og politisk organisation er helt ny for programmøren - og så alligevel ikke. Ole Tange har nemlig tidligere brugt fritiden på at rådgive om samfundsmæssige perspek- tiver i brugen og udviklingen af it. Han arbejder ihærdigt for at værne om privatlivet i et samfund, der hele tiden udvider overvågningen af borgerne. Som medlem af IT-Politisk Forening har Ole Tange involveret og engageret mange politikere og andre it-interesserede. Men han får ikke altid politikerne på sin side. Et eksempel er databasen DAMD (Dansk AlmenMedicinsk Database), hvor indsamlingen af data er foregået på et ulovligt grundlag, fordi sundhedsvæsenet har set bort fra sundhedslovens begrænsninger af dataindsamling. - Vi er nogle, der vil have databasen nedlagt. Men politikerne vil hellere lovliggøre fremgangsmåden, så de kan bevare databasen, frem for at skabe et lovligt grundlag og starte forfra. Den måde at agere på svækker tilliden til det politiske system, siger Ole Tange. En af hans nye opgaver er at gøre PROSA synlig i samfundsdebatten om it ud fra en politisk linje om, at borgerne ikke skal rendes over ende og privatlivet ikke skal afskaffes af de teknologiske muligheder. LÆGGER TUNGE IT-JOB BAG SIG Ole Tange lægger tunge it-job bag sig, mens han overgiver sig til dagsordener og mødevirksomhed. - Det var ikke et stillingsopslag, jeg ville have reageret på uden opfordring. Men på den anden side beskæftiger jeg mig nu med ting, der tidligere optog min fritid, siger han. Ole Tange har blandt andet flere internetudbydere og Google i Irland på cv et. Men han har også klædt jurister i Forbrugerstyrelsen på om forbrugernes it-problemer, han har udviklet logistikplaner for containere til skibsfragt, og han har været it-ansvarlig for sekventering af dna-data på Københavns Universitet. - Nu må jeg klø mit teknikergen i fritiden, siger han om den fortsatte udvikling af programmet GNU Parallel, som bliver brugt til at fordele løsning af store mængder opgaver (i milliard-størrelsen) på flere computere. Det giver blandt andet forskere mulighed for at løse gigantiske udregningsopgaver på kort tid. EGET IT-PROJEKT I FILIPPINERNE Ole Tange ånder og lever for it - også i fritid og ferier. Har han tilbragt sommerferier i det østlige Asien, for at finde det rigtige sted og de rigtige betingelser for at starte en it-skole for fattige kvinder. Valget faldt på Filippinerne, hvor han håber at gennemføre et pilotprojekt denne sommer, som skal danne afsæt for at søge fondsmidler. - Skolen skal på sigt være selvfinansierende på den måde, at kursister betaler tilbage af deres løn, når de får job. Det kan sammenlignes med studielån, siger han. Etableringen af it-skolen skal være med til at udligne kønsforskelle i it-branchen ved at give fattige kvinder mulighed for at uddanne sig på bachelorniveau. AF ULLA NYGAARD / FOTO CC-BY MAIBRITT KERNER / VII

8 OM BRANCHESEKTION IT, MEDIE & KOMMUNIKATION Er du ansat i en medie-, en it-virksomhed eller fx på et trykkeri, hører du hjemme i Branchesektion It, Medie & Kommunikation, en ud af syv branchesektioner under HK/Privat. Branchesektionen har ca medlemmer i hele landet og er ledet af en bestyrelse, der vælges hvert 4. år på et delegeretmøde. Formand Olaf Christensen, mobil: , Redaktionssekretær Yasemin Yigit (DJ), tlf.: , DEADLINE FOR KOMMENDE NUMRE Har du en idé til en artikel til Branchesektion It, Medie & Kommunikations sider i HK/Privatbladet, kan du kontakte: Inge Meyer, mobil: , NR. 6 Udkommer 19. juni Deadline er overskredet NR. 7 Udkommer 28. august Deadline er 12. juni NR. 8 Udkommer 25. september Deadline er 21. august VI HAR MAGTEN - LAD OS BRUGE DEN /FAGLIGT NYT / FAGLIGT SYNSPUNKT Af Anders Skjødt Thomsen, Bestyrelsesmedlem, ITMK RIGTIG MANGE PENGE investeret i virksomheder i Danmark kommer fra lønmodtagerne i form af pensionsselskaber, ATP og andre lignende opsparingsfællesskaber. Det er en fordel for hele samfundet, at vores midler på den måde bliver investeret til gavn for nye arbejdspladser, udvikling og forrentning af vores opsparing. Men nogle gange er det paradoksalt at opleve, hvordan nogle af virksomhederne bliver ledet. Dårlig ledelse, arbejdspres, kreative fortolkninger af overenskomster, lokalaftaler mv. Specielt beskæmmende er det at se virksomheder, hvor vores penge er en meget stor del af kapitalen, afskedige medarbejdere, fordi der lige i et kvartal ikke er den 20 %-forrentning af investeringen, som budgettet forlanger! De mennesker, som går ud af virksomheden med en fyreseddel i hånden, har så i mine øjne reelt betalt deres egen afskedigelse. Selvfølgelig skal en virksomhed være rentabel - også set i forhold til vores investering af pensionspenge osv. Men at gribe til det sædvanlige håndtag for mange virksomheders ledelser, når økonomien kører lidt skævt i en kort periode eller i en lille del af virksomheden, nemlig afskedigelser, synes jeg ikke, vi stiltiende skal acceptere, når det er vores egne penge, der er involverede. Er det ikke på tide, vi stiller krav til virksomhederne? Hvis det er vores penge, der er investerede, så forlanger vi, at pengene bliver forvaltet fornuftigt? Selvfølgelig i forhold til forrentning, men så sandelig også i forhold til ordentlige medarbejderforhold? Vi må stille krav til vores repræsentanter i pensionsselskabernes bestyrelser, repræsentantskaber og lignende. TABT SAG I AFSKEDIGELSESNÆVNET HK/Privat har tabt en sag om et ITMK-medlem i Afskedigelsesnævnet. Medlemmet var den eneste i sin virksomhed, der fik en lønreduktion. Selvom virksomheden ikke var nødlidende og havde givet en del medarbejdere lønforhøjelse. Når virksomheden de seneste år udskiftede sit ufaglærte grafiske personale, var det til en væsentligt lavere løn. Det betød, at vort medlems løn over årene udviklede sig til en forskel på mere end kr./mdr. i forhold til de øvrige ufaglærte. Lønnedgangen, som blev varslet med medlemmets individuelle opsigelsesvarsel, var på kr./mdr. Medlemmet accepterede ikke lønnedgangen og betragtede den som en væsentlig ændring og derfor som en opsigelse fra virksomhedens side. Da lønreduktionen ikke var saglig, mente HK, at afskedigelsen var urimelig. Derfor anlagde HK sagen i Afskedigelsesnævnet og krævede at afskedigelsen enten blev annulleret, eller at medlemmet fik en godtgørelse. Modparten, Grafisk Arbejdsgiverforening (GA), henviste under sagen til, at lønnen oversteg markedsværdien for tilsvarende arbejde i virksomheden, at virksomheden ikke nåede sine budgetter, og at driftsresultatet viste en faldende omsætning. Opmanden frifandt virksomheden, og dermed er afskedigelsen sagligt begrundet i virksomhedens forhold. Sagen blev primært tabt, da lønforskellen for samme arbejde var for stor, og derved er læren enkel. Kollegaerne skal sikre sig, at lønforskellen for samme arbejde ikke bliver for stor for nyansatte. På samme virksomhed er en ny sag på vej til faglig voldgift. Vort medlem var tidligere arbejdsmiljørepræsentant, og derfor kræver HK/Privat, at medlemmet får udvidet sit opsigelsesvarsel i lighed med efterbeskyttelsen for tillidsrepræsentanter. Dette er GA uenige i. Husk at rette dine kontaktoplysninger på mithk.dk /IT, MEDIE & KOMMUNIKATION

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Ditte Vigsø Great Place to Work Institute Danmark 11. november 2009 Hvad er en god arbejdsplads -for dig? 1 Hvorfor skabe en god arbejdsplads? Her

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 i sag nr. A2010.0443: Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim B. Jensen) mod Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere og Chokolademagere

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009?

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009? BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.18 / 2009 KONSULENT NYT Hvordan forbereder du dig bedst på 2009? Repræsentanter for Microsoft, Sun og Oracle giver deres bud på de vigtigste IT-tendenser i 2009 DET FRIE

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

TRYKKERI GÅR IND I KLIMAKAMPEN

TRYKKERI GÅR IND I KLIMAKAMPEN BRANCHESEKTION //IT, MEDIE & KOMMUNIKATION TRYKKERI GÅR IND I KLIMAKAMPEN N º 7 2015 KLS Grafisk Hus er blevet certificeret Cradle to Cradle. Det betyder, at alle virksomhedens tryksager inden udgangen

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på At forandring fryder er ikke altid til at få øje på Både små og store køkkener oplever i disse år forandringer, der påvirker arbejdsvilkårene for medarbejderne på godt og ondt. Her får du hjælp til at

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Generalforsamling i HK-klubben i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Onsdag den 20. november 2013 kl. 17 i HK Hovedstaden.

Generalforsamling i HK-klubben i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Onsdag den 20. november 2013 kl. 17 i HK Hovedstaden. Generalforsamling i HK-klubben i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Onsdag den 20. november 2013 kl. 17 i HK Hovedstaden. Der deltog 18 medlemmer i generalforsamlingen. 0. Valg af referent Pernille Kirk

Læs mere

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 Indhold Medarbejderinddragelse 3 Hvem skal være omfattet af ordningen? 3 Kriterier for tildeling 4 Individuel eller kollektiv bonus 4 Ansættelseskontrakt 4 Ændringer af bonusaftalen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Afskedigelse af medarbejdere

Afskedigelse af medarbejdere Afskedigelse af medarbejdere At afskedige en medarbejder er en vanskelig opgave, som kræver både omtanke og empati. Denne håndbog giver nogle gode råd til, hvordan en afskedigelse gennemføres bedst muligt.

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233:

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af 3F (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di -

Læs mere