FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN"

Transkript

1 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #08 FSU NYHEDSBREV NR. 08 / 3. ÅRGANG APRIL / 2014 PERSONALENYT I marts måned forlod tre medarbejdere Flyvestation Skalstrup: IT-konsulent Gitte Petersen forlod den 28. marts FSU og Sundheds IT til fordel for Glostrup Sygehus. Assistent Bettina Zabell skiftede til Forsvarets Materieltjeneste og et job som overassistent. Kaptajn Stig Gullberg gik på pension den 31. marts. 10. APRIL KOM SÅ DEN POLITISKE AFTALE OM REORGANISERING AF FORSVARET På Infirmeri Syd på Flyvestation Skrydstrup gik afdelingssygeplejerske Lillian Kolmos også på pension den 31. marts. Thomas Skyttehave er blevet valgt som ny tillidsrepræsentant for HK Stat - kontor og IT i FSU. FSU s medarbejdere på Flyvestation Skalstrup kan glæde sig over, at kantinens køkkenchef Eddy René van Bragt er blevet kåret som den bedste af Forenede Services køkkenchefer i øst. Det fejrede kantinen den 13. marts med lagkage til frokostgæsterne. Se billeder side 4 Hvis I har nyt om/til FSU s medarbejdere, så send det til FSU-LE04. LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN De sidste par gange har min leder kredset om fremdriften i flere store projekter, som FSU har været aktivt engageret i. Primært har det drejet sig om sammenlægningen af flere NIVII myndigheder, konkret FPT, FSU, VETC og FCA, og arbejdet med en værnsfælles koncept for sanitets- og sundhedstjeneste. Begge projekter har krævet meget arbejde og har været ganske udfordrende i tilblivelsesprocessen. Men 10. april kom så den politiske aftale om reorganisering af forsvarets ledelse, der viste sig at være meget omfattende og som indeholdt en del overraskelser, for en deltaljeret baggrund henvises til Forsvarsministeriets hjemmeside. En af overraskelserne NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 1

2 var, at man frafaldt ønsket om at sammenlægge de før omtalte myndigheder, idet FSU opretholdes som selvstændig myndighed med reference til Forsvarschefen og placeres i den operative struktur. Det er en positiv udmelding, men ingen roser uden torne, det er også en del af aftalen, at FSU flyttes til Århus og at Skalstrup afhændes. Det var der ikke mange, som havde set komme og for mange medarbejdere i FSU vil det blive en betydelig udfordring. Beslutningen er endnu så ny, at vi ikke ved noget om geografisk placering i Århus endsige om tidsperspektivet. Det ligger dog fast, at flyvemedicinen flyttes til Skrydstrup, hvilket implicit betyder, at der igen oprettes infirmeri i Høvelte. En anden overraskelse var, at der oprettes en værnsfælles forsvarskommando, som indeholder væsentlige elementer af de hidtidige operative kommandoer, således at overvejelserne om en værnsfælles OKO hermed kunne lægges væk. Det påvirker naturligvis nogle af konklusionerne og anbefalingerne i det værnsfælles koncept for sanitets- og sundhedstjeneste, men grundlæggende er tankerne i dokumentet gode nok og stadigt gangbare. Der udestår meget arbejde og direktiver fra foresat myndighed, før jeg kan sige noget meget mere konkret end oven for. Desværre må man sige, for med så store forandringer er uvished ikke af det gode. Jeg tror dog på, at vi kan holde fokus på de opgaver, der stadig skal løses, uanset de forestående forandringer. Jeg vil bestræbe mig på at holde alle orienteret bedst muligt, så såre der er nyt. Ellers har der siden sidst været afholdt to seminarer for reservepersonel, begge var velbesøgte og med meget stor og engageret medvirken fra deltagerne. Det er meget velkomment og meget vigtigt, så tak for det. Der er mere om seminarerne andet steds i bladet. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE # 8, årgang 3 ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Generallæge Søren Worm-Petersen UDGIVER: Forsvarets Sundhedstjeneste Flyvestation Skalstrup Køgevej Gadstrup Postboks Roskilde KANTINEN SERVEREDE KÆMPE LAGKAGER EFTER EDDYS FLOTTE KÅRING Læs FSU s Nyhedsbreve her REDAKTION: Journalist Martha Madsen FOTO: Martha Madsen, Jesper Kjærgaard og Flyvevåbnets Fototjeneste LAYOUT & GRAFISK OPSÆTNING: AD er Hanne Hartly Kornum OPLAG: Udsendes elektronisk til medarbejdere på intranettet. GENERALLÆGEN HOLDT AFSKEDSTALE FOR KAPTAJN STIG GULLBERG For at sikre at medarbejdere, der ikke har adgang til intranettet, også kan få glæde af nyhedsbrevet, vil FSU opfordre til, at nyhedsbrevet printes og hænges op på den lokale opslagstavle eller kaffeautomat ved alle nationale og internationale tjenestesteder. Hvis du har gode idéer til artikler eller emner, er du velkommen til at skrive direkte til redaktøren på: FSU-LE04 / OG SÅ BLEV DER BL.A. SERVERET DEN FLOTTESTE KAPTAJNSKAGE NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 2

3 ER DU SKADET, ELLER ER DET MUSKELØMHED? De værnepligtige skal lære at skelne mellem den naturlige muskelømhed, der opstår som resultat af fysisk arbejde og en decideret smerte, som kan være tegn på, at der er opstået en skade. AF MARTHA MADSEN, FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Det kan ikke være rigtigt, at det skal gøre så ondt!? man kan da ikke have smerter der!? spørger en af de Livgardens nystartede værnepligtige, hvortil fysioterapeuten svarer: Jo, den er god nok - det er en del af at være soldat. Her taler vi ikke om skader, men om muskelømhed, der til tider kan opleves som smerter. For det at være soldat, er ofte mere fysisk krævende og udfordrende og derfor hårdere end så mange andre jobs, og derfor vil kroppen være øm en gang imellem. Det har mange af Forsvarets erfarne ansatte allerede opdaget, men for de værnepligtige er det nyt. Som soldat skal du løbe, løfte og bære mere end de fleste, og det kan du naturligvis mærke i kroppen, især hvis du ikke har været fysisk aktiv før. Derfor skal du som værnepligtig til at lære forskellen på ømme muskler og decideret smerte i kroppen. INTRO TIL MUSKELØMHED OG SKADER Fysioterapeuten i Høvelte og Antvorskov giver de værnepligtige en intro til muskelømhed, skader og skadesforebyggelse. De værnepligtige har vidt forskellig baggrund, så derfor har de også vidt forskellig tolerance for smerte. Det, de til at begynde med oplever som smerte pga. af de øgede fysiske krav til dem, er oftest blot muskelømhed. Derfor er det vigtigt, at de lærer at forstå forskellen på ømhed og smerte, og at blot fordi det gør ondt, er det ikke ensbetydende med, at de har en skade, siger fysioterapeut i Høvelte Henrik Emmer og fortsætter: NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 3 NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 3

4 De skal naturligvis være opmærksom på muskelømhed, men det er også noget, de skal vænne sig til for at kunne blive stærkere, mere udholdende og bedre til det, jobbet fysisk kræver af dem. DET ER NATURLIGT Introen foregår i gymnastiksalen, hvor et hold værnepligtige ad gangen får et oplæg om smerte, muskelømhed og hensigtsmæssig fysisk træning af fysioterapeuten. Derefter får de lejlighed til at stille spørgsmål, og mange af dem handler netop om, hvorvidt noget, de kan mærke et bestemt sted i kroppen, er et problem eller ej. Forsvarets Sundhedstjenestes Center for Idræt har i flere år sammen med deres fysioterapeuter gjort en fokuseret indsats for at nedbringe antallet af soldater med skader og smerter. Ømhed kan der dog ikke gøres noget ved, for ømhed er et naturligt resultat af at have brugt sin krop. FAKTA OM ØMHED VERSUS SKADE Forskellen på muskelømhed efter træning og en potentiel skade er, at muskelømheden aftager markant efter 48 timer og er lokaliseret til hele den/de belastede muskel/-er og ikke kun et lille veldefineret område. Desuden er det vigtigt, at det ikke er i leddene, der er ømhed eller smerter efter belastning, for så er der med stor sandsynlighed en skade på leddet eller en under udvikling. For at undgå smerter og skader er det vigtigt, at leddene har den optimale mobilitet, som bl.a. kan opnås ved dagligt at udspænde muskulaturen over de pågældende led, og at sørge for, at der er stabilitet i kroppen og særligt i core-muskulaturen. Det kan du læse mere om i MFT-håndbogen, som du kan downloade fra Forsvarets Sundhedstjenestes hjemmeside: DE NYE TRÆNINGSVEJLEDERE ER NU FULDT OPERATIVE Forsvarets Sundhedstjeneste, Center for Idræts (FSU/CFI) fem nye træningsvejledere er nu klar til at støtte Forsvarets operative enheder. De besidder en bred erfaringsbase inden for fysisk træning generelt og har en baggrund på bachelor/kandidatniveau eller tilsvarende. Grundet stillingens særlige fokus på supervision af de militære fysiske trænere og behovet for et tæt samarbejde med FSU/ CFI fysioterapeuter osv. har de i perioden medio januar til ultimo februar gennemgået efteruddannelse. Efteruddannelsen har haft til formål at klæde træningsvejlederne på i forhold til opgaven, give dem en fælles forståelse for og indsigt i de fysiske belastninger, som ansatte i Forsvarets operative enheder udsættes for, samt bibringe dem et indgående kendskab til det Militære Fysiske Trænings-koncept. TRÆNINGSVEJLEDERNE ER NU FULDT OPERATIVE De er som tidligere beskrevet fordelt på fem regioner og med prioritet på støtte til operative enheder i henhold til nedenstående: Region nord: AKSEL NIELSEN Aalborg Kaserner, Flyvestation Aalborg (JGK) og Frederikshavn Region midt: MARIA ALBRECHTSEN Holstebro Kaserne, Skive Kaserne og Flyvestation Karup Region syd: CHRISTINA HEDEGAARD Varde/Oksbøl Kaserner, Fighter Wing Skrydstrup, Fredericia og Haderslev. Region Sjælland: FREDERIK SEVELSTED Antvorskov Kaserne, Vordingborg Kaserne og Korsør. Region København: JESPER WENDELL Høvelte Kaserne, Almegaards Kaserne, Kongsøre, Hærens Officersskole, Søværnets Officersskole, Flyvevåbnets Officersskole og Gothersgade kaserne. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 4 NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 4

5 MENTORER HAR SUCCES MED MEDIC-UDDANNELSE I SHORABAK ISAF s mentorer tog udgangspunkt i de lokale betingelser og løste problemet med de manglende medics AF MARTHA MADSEN, FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Du behøver ikke at kunne hverken læse eller skrive særlig godt for at blive en god medic. Du skal dog have undervisere, der kan vise dig, hvordan tingene skal gøres. Det beviser en uddannelse i den afghanske lejr i Camp Bastion, Shorabak, som den danske sygeplejerske Jesper Kjærgaard har været med til at starte op. Jesper Kjærgaard ankom til Shorabak i 2011, som del af NATO s Operations Mentor and Liaison Team (OMLT). Han var der for at støtte det afghanske sundhedspersonel på Shorabaks Troop Medical Clinic, klinikken for de afghanske soldater, og det gik hurtigt op for ham, at det haltede med den officielle medic-uddannelse på NATO s skole. MEDIC-MANGEL I SHORABAK I 2011 skulle den afghanske hær på grund af generelt vokseværk i det afghanske Forsvar bruge markant flere medics, end NATO uddannede. Der er ifølge Jesper Kjærgaard tre grunde til, at den officielle uddannelse ikke producerer nok medics: 1) Soldaterne skal kunne læse og skrive for at blive optaget på medic-uddannelsen, men det kan meget få af soldaterne. 2) Soldaterne skal kunne læse, fordi en del af uddannelsen er baseret på tavleundervisning og teoribøger, hvilket ikke er specielt hensigtsmæssigt for de afghanske soldater, der er vant til praktisk undervisning. 3) Undervisningen foregår på engelsk og bliver oversat via tolk til de mest almindelige afghanske dialekter, hvilket betyder at undervisningen går langsomt og misforståelser nemt kan opstå. Jespers forgænger havde løst problemet ved at køre sit eget uofficielle undervisningsforløb, der i bund og grund gik ud på at vise soldaterne, hvad de skulle gøre, og så lade dem efterligne hans eksempel. Det samme gjorde den britiske og amerikanske mentor, så der var reelt gang i flere af hinanden uafhængige og uofficielle undervisningsforløb i Men det uofficielle forløb lod alligevel til at være mere hensigtsmæssigt end det officielle. REALISTISK UNDERVISNING Da Jesper Kjærgaard ankom til Shorabak var der på Troop Medical Clinic 17 medics, som Jespers forgænger havde uddannet, men som ikke kunne blive optaget på den officielle uddannelse, fordi de ikke kunne læse eller skrive godt nok. Derfor oprettede Jesper sammen med sin britiske og amerikanske pendant et struktureret og samlet forløb for de afghanske soldater, der ikke kunne blive optaget på den officielle uddannelse. Vi satte os sammen og definerede, hvad en medic skal kunne i Danmark, i Storbritannien og i USA, og så gennemgik vi det med blik for, hvad der ville være realistisk at lære de afghanske soldater, fortæller Jesper. PARALLELLER TIL DANSKE MEDICS Det, der var realistisk, var det, der kunne vises. Undervisningen skulle vise eleverne en fremgangsmåde, hvorefter eleven efterlignede proceduren. Tolken skulle primært være der for at fange eventuelle misforståelser og uddybe efter behov. Afghanske medics skal udføre cirka det samme arbejde som danske, britiske eller amerikanske medics, de skal være med på patruljer og udføre livreddende førstehjælp i tilfælde af angreb, og de skal assistere læger og sygeplejersker på sundhedsklinikkerne. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 5

6 Derfor lærer de afghanske soldater på det praktiske kursus nogenlunde det samme som en dansk, britisk eller amerikansk medic. De bliver ved hjælp af sidemandsoplæringen trænet i blandt andet traumatologi og PHTLS, så de kan genkende symptomer og behandle kritiske patienter. På den måde minder den afghanske uddannelse en del af om den nye danske medic-uddannelse, der ligeledes er fokuseret på praktisk og konstruktiv scenariebaseret undervisning. EN BÆREDYGTIG UDDANNELSE En anden overvejelse var, at den afghanske hær skal kunne fortsætte uddannelsen, når ISAF-styrkerne ikke længere er i landet. Derfor fik projektet det yderligere aspekt at uddanne afghanske soldater til instruktører, der kan uddanne medics. Jesper Kjærgaard og de andre mentorer valgte de stærkeste kursister på det aktuelle hold og optrænede dem til at uddanne næste hold medics og instruktører. Det efterår blev der uddannet 87 medics og fire instruktører af Jesper og de andre mentorer, mens den formelle NATO-uddannelse kastede 17 medics af sig. Uddannelsen er nu formel og officiel og godkendt af den afghanske hær og hedder Afghan National Security Forces Medic Course (ANSFMC). AFGHANERNE KLARER DET SELV I efteråret 2013 var Jesper Kjærgaard tilbage i Shorabak for at evaluere på projektet. Uddannelsen kører stadig, og så vidt han kan se, er niveauet højt. Troop Medical Clinic har også nydt godt af de mange nye medics. I stedet for at sende de afghanske patienter direkte til felthospitalet i Camp Bastion, bliver en stor del af dem nu sendt til klinikken i Shorabak, fordi sundhedspersonellet kan håndtere det. Det kunne de ikke i Jesper fortæller, at klinikkens personel mellem maj og oktober 2013 har udført 140 operationer i et telt i en lagerbygning. FAKTA Afghan National Security Forces Medic Course varer fem uger. Eleverne lærer blandt andet at genkende symptomer på og behandle både intern og ekstern blødning, brækkede knogler, forstuvninger, brandsår, chok og infektioner. De lærer at udføre triage, luftvejshåndtering og førstehjælp, at lægge en tourniquet, at bruge radioudstyret til at tilkalde hjælp, at forstå og anvende den brugte medicin såvel som opsætningen af en ambulance og at læse et kort. Fordi uddannelsen er baseret på sidemandsoplæringsprincippet, er planen, at der højest er 10 elever per instruktør. FSU er i gang med at evaluere uddannelsesprojektet, så vi kan bruge erfaringerne derfra i fremtidens missioner. Jesper Kjærgaard er i gang med at skrive speciale om uddannelsesprojektet i faget Læring og Forandringsprocesser på Aalborg Universitet. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6 NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6

7 TO DAGE FOR SUNDHEDS- PERSONEL AF RESERVEN Som personel af reserven er man per definition lidt uden for systemet. Derfor holder Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) fire møder om året i Personel Af Reserven Udvalg (PARU), og to gange om året lægger Flyvestation Skalstrup i to dage hus til et seminar for sundhedspersonellet af reserven. Et seminar for sygeplejerskerne, bioanalytikerne, medicoteknikerne og radiograferne, og et seminar for lægerne og tandlægerne. Den marts 2014 tilhørte bioanalytikere, medicoteknikere, radiografer og sygeplejersker, mens lægerne og tandlægerne holdt deres den marts. Seminarerne er netop en måde at holde reservepersonellet orienteret om, hvad der sker i Forsvaret generelt og i FSU i særdeleshed. Derfor indledtes begge seminarer med en orientering fra generallæge Søren Worm-Petersen, der fortalte om den nye struktur i FSU med fem infirmerier i stedet for 18 samt om fremtidens muligheder og udfordringer, blandt andet den sandsynligvis kommende sammenlægning med Forsvarets Personeltjeneste (FPT), Veterancenteret (VETC) og Forsvarets Center for Arbejdsmiljø (FCA). Men da reservens rolle altovervejende er som aktiv part i den operative opgaveløsning, nationalt såvel som internationalt, blev der også set på forsvarets nuværende og mulige kommende opgaver på det felt. Begge personelgrupper fik på deres seminar også en gennemgang af den kommende HR-strategi for personel af reserven ved formanden for HPRD Jan Hjortshøj. Ligeledes holdt chef for FSU s Rådgivningsdivision Hans Ole Jørgensen oplæg på begge seminarer om, hvordan sanitets- og sundhedstjeneste vil udvikle sig de næste år. For eksempel det nye sundheds- og sanitetskoncept, som vil få indflydelse på, hvordan det danske Forsvar bidrager sundhedsfagligt til NATO s missioner. Derefter afveg seminarerne fra hinanden i indhold. Lægerne og tandlægerne fik et oplæg om den sikkerhedspolitiske situation og deraf afledte mulige fremtidige indsættelser. Derefter leverede FKO Planlægningsafdeling et oplæg om forsvarets kommende organisering, med fokus på de operative kapaciteter, som skal støttes sanitets- og sundhedsfagligt. Reservens betydning for den operative opgaveløsning er i fokus og derfor diskuterede man i grupper reservens forhold og hvilke tiltag som kunne sikre reservens fortsatte tilknytning til forsvaret og sikre et højt aktivitetsniveau. Der kom rigtigt mange gode forslag på bordet og Rekrutteringsafdelingen vil arbejde videre med det fyldige materiale. Sygeplejerskerne, bioanalytikerne, medicoteknikerne og radiograferne testede på andendagen FSU s simulationsdukker og fik oplæg om en ny type kanyle, der kan stikkes direkte ind i knogle, hvilket skulle være en fordel, hvis det ikke er til at ramme en blodåre. Sygeplejerske Christian Kummerfeldt stod for det sidste oplæg på dette seminar, og han talte blandt andet om, at udsendt sundhedspersonel ligesom soldaterne kommer ændrede hjem. Oplevelsen har konsekvenser, både positive og negative, og det er vigtigt at huske, at man ikke er immun over for fysiske og psykiske efterveer, selvom man har en sundhedsfaglig uddannelse. Seminarerne var velbesøgte og levede op til deres formål, samtidig fik FSU s reservepersonelgrupper mulighed for at få føling med, hvad der sker i Forsvaret, og hvad der rører sig inden for det militære sundhedsfaglige område. Desuden fik de nogle hyggelige dage med deres kollegaer, som de ikke ser hver dag. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 7 NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 7

8 SOLDATERLEGATET ER OGSÅ FOR SUNDHEDSPERSONEL Hvis du har været udsendt som sundhedspersonel og er blevet fysisk eller psykisk skadet, så har du lige så vel som de kæmpende styrker mulighed for at få støtte fra Soldaterlegatet. FSU har modtaget følgende fra Soldaterlegatet: KÆRE HJEMVENDTE CIVILE FRA INTERNATIONALE MISSIONER Soldaterlegatet vil gerne gøre opmærksom på, hvilke muligheder skadede civile udsendt i internationale militære missioner har for at få hjælp af Soldaterlegatet. Vi kan tilbyde en støtte, der supplerer det, det offentlige i forvejen tilbyder. Soldaterlegatet er en privat fond, der støtter udsendte til internationale missioner, der er vendt hjem med en fysisk eller psykisk skade eller efterfølgende er påvirket af udsendelsen. Soldaterlegatet støtter også pårørende og efterladte til udsendte, der er påvirket af udsendelsen. Soldaterlegatet tildeles på baggrund af en indstilling fra en anden person end den, der skal modtage legatet. Man kan som udgangspunkt altså ikke søge et legat til sig selv. Målet med legatet er at støtte modtagerne i at skabe et stabilt fundament for deres fremtidige liv på trods af de skader eller tab, som udsendelsen i en international militær mission har medført. Det kan være støtte til fx psykologbehandlinger, rådgivning, uddannelse, indkøb af nødvendigt udstyr i forbindelse med genoptræning, proteser, støtte til bolig mm. I sjældne tilfælde ydes løbende økonomisk støtte i en kort periode. HVEM KAN TILDELES ET LEGAT? Soldaterlegatet tildeler legater til personer inden for tre kategorier: 1. Tidligere udsendte soldater eller civile, som har pådraget sig fysiske skader under internationale militære missioner. 2. Tidligere udsendte soldater eller civile, som har pådraget sig psykiske skader under internationale militære missioner. 3. Tidligere udsendtes efterladte eller pårørende, der efterfølgende er påvirket af udsendelsen. HVEM ER SOLDATERLEGATET? Soldaterlegatet er uafhængigt af forsvaret, af forsvarets faglige organisationer og politiske interesser. Legater uddeles på baggrund af de informationer, der er oplyst i indstillingen. Indstillingerne vurderes af en legatuddelingskomite, der har ekspertise inden for bl.a. forsvaret, jura, medicin, psykologi, økonomi og sociallovgivningen. SØG LEGATET? På vores hjemmeside finder du flere informationer om, hvem der kan søge Soldaterlegatet, hvordan man søger, og hvad man kan søge om støtte til. Alle, herunder venner, familie, bekendte, naboer, fagforeninger, kontaktofficerer, chefer, kollegaer m.fl., kan indstille en person, som har behov for støtte grundet en udsendelse i en international militær mission. Den person, man indstiller, skal have givet sit samtykke til, at der videregives informationer til Soldaterlegatet. Legater tildelt af Soldaterlegatet er skattefrie. LÆS MERE PÅ HJEMMESIDEN SØG SOLDATERLEGATET For yderligere information kontakt Soldaterlegatet på: Tlf.nr.: , mandag torsdag kl Indstillinger skal foretages elektronisk via hjemmesiden. FAKTA Civile omfatter eksempelvis: Læger Sygeplejersker Politifolk Tolke som har været udsendt i internationale militære missioner på basis af en beslutning truffet i Folketinget. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 8

9 NYT FRA OSYPL AF MICHAEL C. WIBERG, OSYPL, FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE I forbindelse med de nedskæringer, FSU blev ramt af i 2013, blev AFDSYPL-stillingen ved Rekrutterings- og fastholdelsesafdelingen sparet væk. Pr. 1. december blev oversygeplejerskestillingen flyttet fra Rådgivningsdivisionens Udviklingsafdeling til Rekrutterings- og fastholdelsesafdelingen, og i den forbindelse blev ansvaret for rekruttering, fastholdelse og udstikning af SYPL til INTOPS tillagt OSYPL. Jeg har brugt de sidste par måneder på at skabe mig et nyt overblik over, hvad der sker på INTOPS-området, så jeg er ved at være med igen. Fremadrettet skal henvendelser vedrørende udsendelser, og hvad dertil hører, gå til mig, meget gerne på mail mil.dk. Jeg anstrenger mig for at svarer så hurtigt, som det er mig muligt. OPFØLGNING PÅ PARU-SEMINAR FOR SYPL-R M.FL. I dagene marts blev der på Skalstrup afviklet PARU-seminar for SYPL-R, bioanalytikkere, medicoteknikkere og radiografer. Evalueringerne fra de mere end 60 deltagere var rigtig positive, og det er jo altid dejligt, der er også kommet mange rigtig gode ideer til fremtidige seminarer. Jeg må dog med det samme sige, at PARU-seminaret ikke er sat i verden for at deltagerne skal træne militære færdigheder, hvorfor I ikke skal forvente at komme på skydebanen eller lignende, når der er seminar. Vedligeholdende militær træning finder sted ved de enheder, I er designeret til og ikke ved FSU. NATIONALT Sygeplejebemandingen på infirmerierne er pr. 1. april på plads, og jeg vil gerne ønske vore to ny kolleger i Aalborg hjertelig velkommen, jeg ser frem til vores samarbejde. Arbejdet med standarder og procedurer ser ud til at komme godt i gang her i løbet af foråret, det bliver interessant at være med til. Der er ingen tvivl om, at arbejdsbelastningen på den enkelte medarbejder på infirmerierne virker meget voldsom netop nu, jeg håber, at når alt er blevet hverdag igen, og rutinerne er kommet på plads, at I igen vil have mulighed for at trække vejret en gang i mellem. Jeg håber, at alle læsere får mulighed for at nyde den dejlige årstid vi er på vej ind i. FSU NYHEDSBREV #08 NR. 08 / 3. ÅRGANG APRIL / 2014 NYHEDSBREV FOR FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9 9

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse Leder: HPRD venter ikke Reserveentitet tager hul på fremtiden To dage for sundhedspersonel af reserven Status på konstabel- og sergentgruppen HPRD fødselsdag den 25. april Maj Nr. 2/2014 HPRD efter generalforsamlingen

Læs mere

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.1 MAR 2011 FSU NYT

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.1 MAR 2011 FSU NYT FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Nr.1 MAR 2011 FSU NYT I dette nummer: Leder - Chefen for Forsvarets Sundhedstjeneste, Generallæge Erik Darre 3-5 Første melding fra den nye Stabschef ved FSU, CHST Søren Worm-Petersen

Læs mere

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr.

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. NR. 1 FORÅR 2015 Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. tilbage Ny uddannelse 14 22 16 Værnsfælles militærpoliti 5 TEMA Forsikringer Overblik og råd om forsikringer Mere travlt end nogensinde

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

AFTALE OM KASERNER PÅ PLADS

AFTALE OM KASERNER PÅ PLADS Fra front til front MALI: Det danske Hercules transportfly i Mali følger med frontlinjerne, som de flytter sig. - Opgaven i Mali er meget anderledes, end den vi løser i Afghanistan. Det føles mere operativt

Læs mere

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Årsberetning 2009 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Forsvaret og dets personel - og dermed også HPRD kan ved indgangen til 2010 se tilbage på forligsperioden 2005-2009 som en periode

Læs mere

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober nummer 3 oktober bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler side side 5 14-18 Søværnets Konstabelforening

Læs mere

Fængselsfunktionæren 5. Fængselsforbundet Maj 2010

Fængselsfunktionæren 5. Fængselsforbundet Maj 2010 Fængselsfunktionæren 5 Fængselsforbundet Maj 2010 Nr. 5-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Udvidelse af fodlænkeordningen skaber problemer 26 Trivsel: Medarbejdere og ledelse skal tale samme sprog 18

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør

Læs mere

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod.

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod. www.hod.dk Linieofficerernes Fagblad 06 august 2006 Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde Ønsker nogle superfede opgaver Linieofficerernes Fagblad

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon 7282 6110. REDAKTIONEN Korrektur:

Læs mere

Side 8-10. Femte gang i Baltikum

Side 8-10. Femte gang i Baltikum Ondt i nakken VIDEN: En nyligt fremlagt ph.d.-afhandling dokumenterer et velkendt problem med nakkesmerter blandt jagerpiloter. Som noget nyt påviser den også, at ændringer i træningsøvelser kan reducere

Læs mere

Debatkulturen. i forsvaret. Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!... www.hod.dk

Debatkulturen. i forsvaret. Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!... www.hod.dk www.hod.dk Officerernes Fagblad 06 december 2013 Debatkulturen i forsvaret Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!... 2 nr. 05/2012 Leder Brug af militære billeder betyder

Læs mere

Helikoptere ned på havnen

Helikoptere ned på havnen Stadig i Afghanistan helmand: Opgaven for Hold 16 er klar. Støt de afghanske sikkerhedsstyrker og sørg for, at flere tons materiel og udrustning kan hjemtages på ansvarlig vis. n Side 12-13 Helikoptere

Læs mere

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal FRIVILLIG november 2014 Kreds Midtjylland er nu en realitet - her ses den ny kredsledelse Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal samle erfaringer Sammenlægninger og frivillige: Det skal

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

NIGHT HAWK FORSVARSAVISEN 09 KORT NYT OM FORSVARET. Helikopter havareret. Nyt basiskrav. Buksevand til aktivister. Tre værn ét militærpoliti

NIGHT HAWK FORSVARSAVISEN 09 KORT NYT OM FORSVARET. Helikopter havareret. Nyt basiskrav. Buksevand til aktivister. Tre værn ét militærpoliti Tre værn ét militærpoliti ORGANISATION: De tre militærpolitikorps i Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet bliver fra 1. januar 2015 slået sammen. Den største udfordring har været den geografiske samling i Aalborg.

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

FORSVARSCHEF PETER BARTRAM 0M 5-10 ÅR HAR DANSK FORSVAR STADIG EN MEGET HØJ PULS SELVOM VI ER SMÅ

FORSVARSCHEF PETER BARTRAM 0M 5-10 ÅR HAR DANSK FORSVAR STADIG EN MEGET HØJ PULS SELVOM VI ER SMÅ Nr. 1 Marts 2015 18 årgang DANMARKS STØRSTE FORSVARS- OG BEREDSKABSPOLITISKE ORGANISATION LEDER: HAR BEFOLKNINGEN GLEMT SIN EGEN FORSVARSVILJE? SIDE 2 RUNDT OM FOLK & SIKKERHED: 2014 BLEV ET SUCCESÅR SIDE

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f.

56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f. 56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK mangfoldighed TEMA Diplomlaborant med topkarakter Kommunikation, projektstyring og nyt netværk www.dl-f.dk Indhold 3 Lederen Artikler 4 Diplomlaborant med topkarakter

Læs mere