FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN"

Transkript

1 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #08 FSU NYHEDSBREV NR. 08 / 3. ÅRGANG APRIL / 2014 PERSONALENYT I marts måned forlod tre medarbejdere Flyvestation Skalstrup: IT-konsulent Gitte Petersen forlod den 28. marts FSU og Sundheds IT til fordel for Glostrup Sygehus. Assistent Bettina Zabell skiftede til Forsvarets Materieltjeneste og et job som overassistent. Kaptajn Stig Gullberg gik på pension den 31. marts. 10. APRIL KOM SÅ DEN POLITISKE AFTALE OM REORGANISERING AF FORSVARET På Infirmeri Syd på Flyvestation Skrydstrup gik afdelingssygeplejerske Lillian Kolmos også på pension den 31. marts. Thomas Skyttehave er blevet valgt som ny tillidsrepræsentant for HK Stat - kontor og IT i FSU. FSU s medarbejdere på Flyvestation Skalstrup kan glæde sig over, at kantinens køkkenchef Eddy René van Bragt er blevet kåret som den bedste af Forenede Services køkkenchefer i øst. Det fejrede kantinen den 13. marts med lagkage til frokostgæsterne. Se billeder side 4 Hvis I har nyt om/til FSU s medarbejdere, så send det til FSU-LE04. LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN De sidste par gange har min leder kredset om fremdriften i flere store projekter, som FSU har været aktivt engageret i. Primært har det drejet sig om sammenlægningen af flere NIVII myndigheder, konkret FPT, FSU, VETC og FCA, og arbejdet med en værnsfælles koncept for sanitets- og sundhedstjeneste. Begge projekter har krævet meget arbejde og har været ganske udfordrende i tilblivelsesprocessen. Men 10. april kom så den politiske aftale om reorganisering af forsvarets ledelse, der viste sig at være meget omfattende og som indeholdt en del overraskelser, for en deltaljeret baggrund henvises til Forsvarsministeriets hjemmeside. En af overraskelserne NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 1

2 var, at man frafaldt ønsket om at sammenlægge de før omtalte myndigheder, idet FSU opretholdes som selvstændig myndighed med reference til Forsvarschefen og placeres i den operative struktur. Det er en positiv udmelding, men ingen roser uden torne, det er også en del af aftalen, at FSU flyttes til Århus og at Skalstrup afhændes. Det var der ikke mange, som havde set komme og for mange medarbejdere i FSU vil det blive en betydelig udfordring. Beslutningen er endnu så ny, at vi ikke ved noget om geografisk placering i Århus endsige om tidsperspektivet. Det ligger dog fast, at flyvemedicinen flyttes til Skrydstrup, hvilket implicit betyder, at der igen oprettes infirmeri i Høvelte. En anden overraskelse var, at der oprettes en værnsfælles forsvarskommando, som indeholder væsentlige elementer af de hidtidige operative kommandoer, således at overvejelserne om en værnsfælles OKO hermed kunne lægges væk. Det påvirker naturligvis nogle af konklusionerne og anbefalingerne i det værnsfælles koncept for sanitets- og sundhedstjeneste, men grundlæggende er tankerne i dokumentet gode nok og stadigt gangbare. Der udestår meget arbejde og direktiver fra foresat myndighed, før jeg kan sige noget meget mere konkret end oven for. Desværre må man sige, for med så store forandringer er uvished ikke af det gode. Jeg tror dog på, at vi kan holde fokus på de opgaver, der stadig skal løses, uanset de forestående forandringer. Jeg vil bestræbe mig på at holde alle orienteret bedst muligt, så såre der er nyt. Ellers har der siden sidst været afholdt to seminarer for reservepersonel, begge var velbesøgte og med meget stor og engageret medvirken fra deltagerne. Det er meget velkomment og meget vigtigt, så tak for det. Der er mere om seminarerne andet steds i bladet. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE # 8, årgang 3 ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Generallæge Søren Worm-Petersen UDGIVER: Forsvarets Sundhedstjeneste Flyvestation Skalstrup Køgevej Gadstrup Postboks Roskilde KANTINEN SERVEREDE KÆMPE LAGKAGER EFTER EDDYS FLOTTE KÅRING Læs FSU s Nyhedsbreve her REDAKTION: Journalist Martha Madsen FOTO: Martha Madsen, Jesper Kjærgaard og Flyvevåbnets Fototjeneste LAYOUT & GRAFISK OPSÆTNING: AD er Hanne Hartly Kornum OPLAG: Udsendes elektronisk til medarbejdere på intranettet. GENERALLÆGEN HOLDT AFSKEDSTALE FOR KAPTAJN STIG GULLBERG For at sikre at medarbejdere, der ikke har adgang til intranettet, også kan få glæde af nyhedsbrevet, vil FSU opfordre til, at nyhedsbrevet printes og hænges op på den lokale opslagstavle eller kaffeautomat ved alle nationale og internationale tjenestesteder. Hvis du har gode idéer til artikler eller emner, er du velkommen til at skrive direkte til redaktøren på: FSU-LE04 / OG SÅ BLEV DER BL.A. SERVERET DEN FLOTTESTE KAPTAJNSKAGE NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 2

3 ER DU SKADET, ELLER ER DET MUSKELØMHED? De værnepligtige skal lære at skelne mellem den naturlige muskelømhed, der opstår som resultat af fysisk arbejde og en decideret smerte, som kan være tegn på, at der er opstået en skade. AF MARTHA MADSEN, FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Det kan ikke være rigtigt, at det skal gøre så ondt!? man kan da ikke have smerter der!? spørger en af de Livgardens nystartede værnepligtige, hvortil fysioterapeuten svarer: Jo, den er god nok - det er en del af at være soldat. Her taler vi ikke om skader, men om muskelømhed, der til tider kan opleves som smerter. For det at være soldat, er ofte mere fysisk krævende og udfordrende og derfor hårdere end så mange andre jobs, og derfor vil kroppen være øm en gang imellem. Det har mange af Forsvarets erfarne ansatte allerede opdaget, men for de værnepligtige er det nyt. Som soldat skal du løbe, løfte og bære mere end de fleste, og det kan du naturligvis mærke i kroppen, især hvis du ikke har været fysisk aktiv før. Derfor skal du som værnepligtig til at lære forskellen på ømme muskler og decideret smerte i kroppen. INTRO TIL MUSKELØMHED OG SKADER Fysioterapeuten i Høvelte og Antvorskov giver de værnepligtige en intro til muskelømhed, skader og skadesforebyggelse. De værnepligtige har vidt forskellig baggrund, så derfor har de også vidt forskellig tolerance for smerte. Det, de til at begynde med oplever som smerte pga. af de øgede fysiske krav til dem, er oftest blot muskelømhed. Derfor er det vigtigt, at de lærer at forstå forskellen på ømhed og smerte, og at blot fordi det gør ondt, er det ikke ensbetydende med, at de har en skade, siger fysioterapeut i Høvelte Henrik Emmer og fortsætter: NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 3 NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 3

4 De skal naturligvis være opmærksom på muskelømhed, men det er også noget, de skal vænne sig til for at kunne blive stærkere, mere udholdende og bedre til det, jobbet fysisk kræver af dem. DET ER NATURLIGT Introen foregår i gymnastiksalen, hvor et hold værnepligtige ad gangen får et oplæg om smerte, muskelømhed og hensigtsmæssig fysisk træning af fysioterapeuten. Derefter får de lejlighed til at stille spørgsmål, og mange af dem handler netop om, hvorvidt noget, de kan mærke et bestemt sted i kroppen, er et problem eller ej. Forsvarets Sundhedstjenestes Center for Idræt har i flere år sammen med deres fysioterapeuter gjort en fokuseret indsats for at nedbringe antallet af soldater med skader og smerter. Ømhed kan der dog ikke gøres noget ved, for ømhed er et naturligt resultat af at have brugt sin krop. FAKTA OM ØMHED VERSUS SKADE Forskellen på muskelømhed efter træning og en potentiel skade er, at muskelømheden aftager markant efter 48 timer og er lokaliseret til hele den/de belastede muskel/-er og ikke kun et lille veldefineret område. Desuden er det vigtigt, at det ikke er i leddene, der er ømhed eller smerter efter belastning, for så er der med stor sandsynlighed en skade på leddet eller en under udvikling. For at undgå smerter og skader er det vigtigt, at leddene har den optimale mobilitet, som bl.a. kan opnås ved dagligt at udspænde muskulaturen over de pågældende led, og at sørge for, at der er stabilitet i kroppen og særligt i core-muskulaturen. Det kan du læse mere om i MFT-håndbogen, som du kan downloade fra Forsvarets Sundhedstjenestes hjemmeside: DE NYE TRÆNINGSVEJLEDERE ER NU FULDT OPERATIVE Forsvarets Sundhedstjeneste, Center for Idræts (FSU/CFI) fem nye træningsvejledere er nu klar til at støtte Forsvarets operative enheder. De besidder en bred erfaringsbase inden for fysisk træning generelt og har en baggrund på bachelor/kandidatniveau eller tilsvarende. Grundet stillingens særlige fokus på supervision af de militære fysiske trænere og behovet for et tæt samarbejde med FSU/ CFI fysioterapeuter osv. har de i perioden medio januar til ultimo februar gennemgået efteruddannelse. Efteruddannelsen har haft til formål at klæde træningsvejlederne på i forhold til opgaven, give dem en fælles forståelse for og indsigt i de fysiske belastninger, som ansatte i Forsvarets operative enheder udsættes for, samt bibringe dem et indgående kendskab til det Militære Fysiske Trænings-koncept. TRÆNINGSVEJLEDERNE ER NU FULDT OPERATIVE De er som tidligere beskrevet fordelt på fem regioner og med prioritet på støtte til operative enheder i henhold til nedenstående: Region nord: AKSEL NIELSEN Aalborg Kaserner, Flyvestation Aalborg (JGK) og Frederikshavn Region midt: MARIA ALBRECHTSEN Holstebro Kaserne, Skive Kaserne og Flyvestation Karup Region syd: CHRISTINA HEDEGAARD Varde/Oksbøl Kaserner, Fighter Wing Skrydstrup, Fredericia og Haderslev. Region Sjælland: FREDERIK SEVELSTED Antvorskov Kaserne, Vordingborg Kaserne og Korsør. Region København: JESPER WENDELL Høvelte Kaserne, Almegaards Kaserne, Kongsøre, Hærens Officersskole, Søværnets Officersskole, Flyvevåbnets Officersskole og Gothersgade kaserne. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 4 NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 4

5 MENTORER HAR SUCCES MED MEDIC-UDDANNELSE I SHORABAK ISAF s mentorer tog udgangspunkt i de lokale betingelser og løste problemet med de manglende medics AF MARTHA MADSEN, FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Du behøver ikke at kunne hverken læse eller skrive særlig godt for at blive en god medic. Du skal dog have undervisere, der kan vise dig, hvordan tingene skal gøres. Det beviser en uddannelse i den afghanske lejr i Camp Bastion, Shorabak, som den danske sygeplejerske Jesper Kjærgaard har været med til at starte op. Jesper Kjærgaard ankom til Shorabak i 2011, som del af NATO s Operations Mentor and Liaison Team (OMLT). Han var der for at støtte det afghanske sundhedspersonel på Shorabaks Troop Medical Clinic, klinikken for de afghanske soldater, og det gik hurtigt op for ham, at det haltede med den officielle medic-uddannelse på NATO s skole. MEDIC-MANGEL I SHORABAK I 2011 skulle den afghanske hær på grund af generelt vokseværk i det afghanske Forsvar bruge markant flere medics, end NATO uddannede. Der er ifølge Jesper Kjærgaard tre grunde til, at den officielle uddannelse ikke producerer nok medics: 1) Soldaterne skal kunne læse og skrive for at blive optaget på medic-uddannelsen, men det kan meget få af soldaterne. 2) Soldaterne skal kunne læse, fordi en del af uddannelsen er baseret på tavleundervisning og teoribøger, hvilket ikke er specielt hensigtsmæssigt for de afghanske soldater, der er vant til praktisk undervisning. 3) Undervisningen foregår på engelsk og bliver oversat via tolk til de mest almindelige afghanske dialekter, hvilket betyder at undervisningen går langsomt og misforståelser nemt kan opstå. Jespers forgænger havde løst problemet ved at køre sit eget uofficielle undervisningsforløb, der i bund og grund gik ud på at vise soldaterne, hvad de skulle gøre, og så lade dem efterligne hans eksempel. Det samme gjorde den britiske og amerikanske mentor, så der var reelt gang i flere af hinanden uafhængige og uofficielle undervisningsforløb i Men det uofficielle forløb lod alligevel til at være mere hensigtsmæssigt end det officielle. REALISTISK UNDERVISNING Da Jesper Kjærgaard ankom til Shorabak var der på Troop Medical Clinic 17 medics, som Jespers forgænger havde uddannet, men som ikke kunne blive optaget på den officielle uddannelse, fordi de ikke kunne læse eller skrive godt nok. Derfor oprettede Jesper sammen med sin britiske og amerikanske pendant et struktureret og samlet forløb for de afghanske soldater, der ikke kunne blive optaget på den officielle uddannelse. Vi satte os sammen og definerede, hvad en medic skal kunne i Danmark, i Storbritannien og i USA, og så gennemgik vi det med blik for, hvad der ville være realistisk at lære de afghanske soldater, fortæller Jesper. PARALLELLER TIL DANSKE MEDICS Det, der var realistisk, var det, der kunne vises. Undervisningen skulle vise eleverne en fremgangsmåde, hvorefter eleven efterlignede proceduren. Tolken skulle primært være der for at fange eventuelle misforståelser og uddybe efter behov. Afghanske medics skal udføre cirka det samme arbejde som danske, britiske eller amerikanske medics, de skal være med på patruljer og udføre livreddende førstehjælp i tilfælde af angreb, og de skal assistere læger og sygeplejersker på sundhedsklinikkerne. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 5

6 Derfor lærer de afghanske soldater på det praktiske kursus nogenlunde det samme som en dansk, britisk eller amerikansk medic. De bliver ved hjælp af sidemandsoplæringen trænet i blandt andet traumatologi og PHTLS, så de kan genkende symptomer og behandle kritiske patienter. På den måde minder den afghanske uddannelse en del af om den nye danske medic-uddannelse, der ligeledes er fokuseret på praktisk og konstruktiv scenariebaseret undervisning. EN BÆREDYGTIG UDDANNELSE En anden overvejelse var, at den afghanske hær skal kunne fortsætte uddannelsen, når ISAF-styrkerne ikke længere er i landet. Derfor fik projektet det yderligere aspekt at uddanne afghanske soldater til instruktører, der kan uddanne medics. Jesper Kjærgaard og de andre mentorer valgte de stærkeste kursister på det aktuelle hold og optrænede dem til at uddanne næste hold medics og instruktører. Det efterår blev der uddannet 87 medics og fire instruktører af Jesper og de andre mentorer, mens den formelle NATO-uddannelse kastede 17 medics af sig. Uddannelsen er nu formel og officiel og godkendt af den afghanske hær og hedder Afghan National Security Forces Medic Course (ANSFMC). AFGHANERNE KLARER DET SELV I efteråret 2013 var Jesper Kjærgaard tilbage i Shorabak for at evaluere på projektet. Uddannelsen kører stadig, og så vidt han kan se, er niveauet højt. Troop Medical Clinic har også nydt godt af de mange nye medics. I stedet for at sende de afghanske patienter direkte til felthospitalet i Camp Bastion, bliver en stor del af dem nu sendt til klinikken i Shorabak, fordi sundhedspersonellet kan håndtere det. Det kunne de ikke i Jesper fortæller, at klinikkens personel mellem maj og oktober 2013 har udført 140 operationer i et telt i en lagerbygning. FAKTA Afghan National Security Forces Medic Course varer fem uger. Eleverne lærer blandt andet at genkende symptomer på og behandle både intern og ekstern blødning, brækkede knogler, forstuvninger, brandsår, chok og infektioner. De lærer at udføre triage, luftvejshåndtering og førstehjælp, at lægge en tourniquet, at bruge radioudstyret til at tilkalde hjælp, at forstå og anvende den brugte medicin såvel som opsætningen af en ambulance og at læse et kort. Fordi uddannelsen er baseret på sidemandsoplæringsprincippet, er planen, at der højest er 10 elever per instruktør. FSU er i gang med at evaluere uddannelsesprojektet, så vi kan bruge erfaringerne derfra i fremtidens missioner. Jesper Kjærgaard er i gang med at skrive speciale om uddannelsesprojektet i faget Læring og Forandringsprocesser på Aalborg Universitet. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6 NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6

7 TO DAGE FOR SUNDHEDS- PERSONEL AF RESERVEN Som personel af reserven er man per definition lidt uden for systemet. Derfor holder Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) fire møder om året i Personel Af Reserven Udvalg (PARU), og to gange om året lægger Flyvestation Skalstrup i to dage hus til et seminar for sundhedspersonellet af reserven. Et seminar for sygeplejerskerne, bioanalytikerne, medicoteknikerne og radiograferne, og et seminar for lægerne og tandlægerne. Den marts 2014 tilhørte bioanalytikere, medicoteknikere, radiografer og sygeplejersker, mens lægerne og tandlægerne holdt deres den marts. Seminarerne er netop en måde at holde reservepersonellet orienteret om, hvad der sker i Forsvaret generelt og i FSU i særdeleshed. Derfor indledtes begge seminarer med en orientering fra generallæge Søren Worm-Petersen, der fortalte om den nye struktur i FSU med fem infirmerier i stedet for 18 samt om fremtidens muligheder og udfordringer, blandt andet den sandsynligvis kommende sammenlægning med Forsvarets Personeltjeneste (FPT), Veterancenteret (VETC) og Forsvarets Center for Arbejdsmiljø (FCA). Men da reservens rolle altovervejende er som aktiv part i den operative opgaveløsning, nationalt såvel som internationalt, blev der også set på forsvarets nuværende og mulige kommende opgaver på det felt. Begge personelgrupper fik på deres seminar også en gennemgang af den kommende HR-strategi for personel af reserven ved formanden for HPRD Jan Hjortshøj. Ligeledes holdt chef for FSU s Rådgivningsdivision Hans Ole Jørgensen oplæg på begge seminarer om, hvordan sanitets- og sundhedstjeneste vil udvikle sig de næste år. For eksempel det nye sundheds- og sanitetskoncept, som vil få indflydelse på, hvordan det danske Forsvar bidrager sundhedsfagligt til NATO s missioner. Derefter afveg seminarerne fra hinanden i indhold. Lægerne og tandlægerne fik et oplæg om den sikkerhedspolitiske situation og deraf afledte mulige fremtidige indsættelser. Derefter leverede FKO Planlægningsafdeling et oplæg om forsvarets kommende organisering, med fokus på de operative kapaciteter, som skal støttes sanitets- og sundhedsfagligt. Reservens betydning for den operative opgaveløsning er i fokus og derfor diskuterede man i grupper reservens forhold og hvilke tiltag som kunne sikre reservens fortsatte tilknytning til forsvaret og sikre et højt aktivitetsniveau. Der kom rigtigt mange gode forslag på bordet og Rekrutteringsafdelingen vil arbejde videre med det fyldige materiale. Sygeplejerskerne, bioanalytikerne, medicoteknikerne og radiograferne testede på andendagen FSU s simulationsdukker og fik oplæg om en ny type kanyle, der kan stikkes direkte ind i knogle, hvilket skulle være en fordel, hvis det ikke er til at ramme en blodåre. Sygeplejerske Christian Kummerfeldt stod for det sidste oplæg på dette seminar, og han talte blandt andet om, at udsendt sundhedspersonel ligesom soldaterne kommer ændrede hjem. Oplevelsen har konsekvenser, både positive og negative, og det er vigtigt at huske, at man ikke er immun over for fysiske og psykiske efterveer, selvom man har en sundhedsfaglig uddannelse. Seminarerne var velbesøgte og levede op til deres formål, samtidig fik FSU s reservepersonelgrupper mulighed for at få føling med, hvad der sker i Forsvaret, og hvad der rører sig inden for det militære sundhedsfaglige område. Desuden fik de nogle hyggelige dage med deres kollegaer, som de ikke ser hver dag. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 7 NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 7

8 SOLDATERLEGATET ER OGSÅ FOR SUNDHEDSPERSONEL Hvis du har været udsendt som sundhedspersonel og er blevet fysisk eller psykisk skadet, så har du lige så vel som de kæmpende styrker mulighed for at få støtte fra Soldaterlegatet. FSU har modtaget følgende fra Soldaterlegatet: KÆRE HJEMVENDTE CIVILE FRA INTERNATIONALE MISSIONER Soldaterlegatet vil gerne gøre opmærksom på, hvilke muligheder skadede civile udsendt i internationale militære missioner har for at få hjælp af Soldaterlegatet. Vi kan tilbyde en støtte, der supplerer det, det offentlige i forvejen tilbyder. Soldaterlegatet er en privat fond, der støtter udsendte til internationale missioner, der er vendt hjem med en fysisk eller psykisk skade eller efterfølgende er påvirket af udsendelsen. Soldaterlegatet støtter også pårørende og efterladte til udsendte, der er påvirket af udsendelsen. Soldaterlegatet tildeles på baggrund af en indstilling fra en anden person end den, der skal modtage legatet. Man kan som udgangspunkt altså ikke søge et legat til sig selv. Målet med legatet er at støtte modtagerne i at skabe et stabilt fundament for deres fremtidige liv på trods af de skader eller tab, som udsendelsen i en international militær mission har medført. Det kan være støtte til fx psykologbehandlinger, rådgivning, uddannelse, indkøb af nødvendigt udstyr i forbindelse med genoptræning, proteser, støtte til bolig mm. I sjældne tilfælde ydes løbende økonomisk støtte i en kort periode. HVEM KAN TILDELES ET LEGAT? Soldaterlegatet tildeler legater til personer inden for tre kategorier: 1. Tidligere udsendte soldater eller civile, som har pådraget sig fysiske skader under internationale militære missioner. 2. Tidligere udsendte soldater eller civile, som har pådraget sig psykiske skader under internationale militære missioner. 3. Tidligere udsendtes efterladte eller pårørende, der efterfølgende er påvirket af udsendelsen. HVEM ER SOLDATERLEGATET? Soldaterlegatet er uafhængigt af forsvaret, af forsvarets faglige organisationer og politiske interesser. Legater uddeles på baggrund af de informationer, der er oplyst i indstillingen. Indstillingerne vurderes af en legatuddelingskomite, der har ekspertise inden for bl.a. forsvaret, jura, medicin, psykologi, økonomi og sociallovgivningen. SØG LEGATET? På vores hjemmeside finder du flere informationer om, hvem der kan søge Soldaterlegatet, hvordan man søger, og hvad man kan søge om støtte til. Alle, herunder venner, familie, bekendte, naboer, fagforeninger, kontaktofficerer, chefer, kollegaer m.fl., kan indstille en person, som har behov for støtte grundet en udsendelse i en international militær mission. Den person, man indstiller, skal have givet sit samtykke til, at der videregives informationer til Soldaterlegatet. Legater tildelt af Soldaterlegatet er skattefrie. LÆS MERE PÅ HJEMMESIDEN SØG SOLDATERLEGATET For yderligere information kontakt Soldaterlegatet på: Tlf.nr.: , mandag torsdag kl Indstillinger skal foretages elektronisk via hjemmesiden. FAKTA Civile omfatter eksempelvis: Læger Sygeplejersker Politifolk Tolke som har været udsendt i internationale militære missioner på basis af en beslutning truffet i Folketinget. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 8

9 NYT FRA OSYPL AF MICHAEL C. WIBERG, OSYPL, FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE I forbindelse med de nedskæringer, FSU blev ramt af i 2013, blev AFDSYPL-stillingen ved Rekrutterings- og fastholdelsesafdelingen sparet væk. Pr. 1. december blev oversygeplejerskestillingen flyttet fra Rådgivningsdivisionens Udviklingsafdeling til Rekrutterings- og fastholdelsesafdelingen, og i den forbindelse blev ansvaret for rekruttering, fastholdelse og udstikning af SYPL til INTOPS tillagt OSYPL. Jeg har brugt de sidste par måneder på at skabe mig et nyt overblik over, hvad der sker på INTOPS-området, så jeg er ved at være med igen. Fremadrettet skal henvendelser vedrørende udsendelser, og hvad dertil hører, gå til mig, meget gerne på mail mil.dk. Jeg anstrenger mig for at svarer så hurtigt, som det er mig muligt. OPFØLGNING PÅ PARU-SEMINAR FOR SYPL-R M.FL. I dagene marts blev der på Skalstrup afviklet PARU-seminar for SYPL-R, bioanalytikkere, medicoteknikkere og radiografer. Evalueringerne fra de mere end 60 deltagere var rigtig positive, og det er jo altid dejligt, der er også kommet mange rigtig gode ideer til fremtidige seminarer. Jeg må dog med det samme sige, at PARU-seminaret ikke er sat i verden for at deltagerne skal træne militære færdigheder, hvorfor I ikke skal forvente at komme på skydebanen eller lignende, når der er seminar. Vedligeholdende militær træning finder sted ved de enheder, I er designeret til og ikke ved FSU. NATIONALT Sygeplejebemandingen på infirmerierne er pr. 1. april på plads, og jeg vil gerne ønske vore to ny kolleger i Aalborg hjertelig velkommen, jeg ser frem til vores samarbejde. Arbejdet med standarder og procedurer ser ud til at komme godt i gang her i løbet af foråret, det bliver interessant at være med til. Der er ingen tvivl om, at arbejdsbelastningen på den enkelte medarbejder på infirmerierne virker meget voldsom netop nu, jeg håber, at når alt er blevet hverdag igen, og rutinerne er kommet på plads, at I igen vil have mulighed for at trække vejret en gang i mellem. Jeg håber, at alle læsere får mulighed for at nyde den dejlige årstid vi er på vej ind i. FSU NYHEDSBREV #08 NR. 08 / 3. ÅRGANG APRIL / 2014 NYHEDSBREV FOR FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9 9

FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU

FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #07 FSU NYHEDSBREV NR. 07 / 3. ÅRGANG FEBRUAR / 2014 NY CHEF FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Søren Worm-Petersen er blevet udnævnt til ny generallæge og chef for Forsvarets

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

ORGANISATIONEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015

ORGANISATIONEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015 2015 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Forsvarets Sundhedstjeneste tager sig af de danske soldaters sundhed og helbred, både når de er i Danmark, og

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

FSU NYHEDSBREV NÅR DETTE LÆSES ER LANGT DE FLESTE TILBAGE... LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

FSU NYHEDSBREV NÅR DETTE LÆSES ER LANGT DE FLESTE TILBAGE... LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #09 FSU NYHEDSBREV NR. 09 / 3. ÅRGANG SEPTEMBER / 2014 AKTIVITETSDAG 22.8.2014 Se mere på side 2 NÅR DETTE LÆSES ER LANGT DE FLESTE TILBAGE... LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne Region Nordjylland samlet ca. 0 når forsvarsforliget er gennemført - For Frederikshavn gælder, at der på den ene side kommer nye arbejdspladser, idet staben til 3. Eskadre og Søværnets Søopmåling, som

Læs mere

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Flyvertaktisk Kommando Ledelsessekretariatet Herningvej 30 7490 Karup Produceret i 2013 Formål Denne folder informerer om Flyvevåbnets mission, vision og værdier.

Læs mere

Veteranpolitik for Haderslev Kommune

Veteranpolitik for Haderslev Kommune Veteranpolitik for Haderslev Kommune Høringsudgave Offentlig høring 18. dember 2013 12. februar 2014 Veteranpolitik for Haderslev Kommune For Sønderjylland har forsvaret altid haft en ganske særlig status.

Læs mere

præg af, at dette infirmeri er foreslået indrettet som flyve- og navalmedicinsk Center.

præg af, at dette infirmeri er foreslået indrettet som flyve- og navalmedicinsk Center. #03 forsvarets sundhedstjeneste fsu NYHEDSBREV FORLIGSIMPLEMENTERINGEN RULLER VIDERE NR. 03 / 2. ÅRGANG april / 2013 Jubilæum Den 11. marts 2013 har 10 medarbejdere i gjort sig fortjent til hæderstegnet

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

FPT Road Show vedr. bemandingssystemet

FPT Road Show vedr. bemandingssystemet FPT Road Show vedr. bemandingssystemet Hæren 2 SEP AKTIVITET TID STED POC FPT POC MYN HSGS, Sønderborg 1100-1200 AUD BLÅ KN L.B. Schandorff (HSGS-UDD002) Tlf.: 20687268 1230-1400 3 SEP AKTIVITET TID STED

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012 Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen Folketingsmedlem Bjarne Laustsen Folketingsmedlem Marie Krarup Folketingsmedlem Zenia Stampe Folketingsmedlem Holger K. Nielsen Folketingsmedlem Villum Christensen

Læs mere

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 1 ANTAL ANSATTE I FORSVARET HÆREN Ca. 10.200 SØVÆRNET Ca. 3.300 Ca. 24.300 FLYVEVÅBNET Ca. 3.500 FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 Danmarks internationale engagement 1949-2011 Bosnien-Hercegovina Makedonien Kroatien

Læs mere

RIGTIG GANG I. FSU business case godkendt. FSU s business case er blevet godkendt. Det betyder følgende: forsvarets sundhedstjeneste #04

RIGTIG GANG I. FSU business case godkendt. FSU s business case er blevet godkendt. Det betyder følgende: forsvarets sundhedstjeneste #04 forsvarets sundhedstjeneste #04 fsu NYHEDSBREV NR. 04 / 2. ÅRGANG juni / 2013 business case FSU s business case er blevet godkendt. Det betyder følgende: 159 stillinger skal nedlægges, men fordi FSU i

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

Sanitetsuddannelse for analfabeter, et forsøg på kompetenceudvikling på tværs af kulturer.

Sanitetsuddannelse for analfabeter, et forsøg på kompetenceudvikling på tværs af kulturer. Sanitetsuddannelse for analfabeter, et forsøg på kompetenceudvikling på tværs af kulturer. - Et postkulturelt blik på dansk kompetenceudvikling ved Afghansk sundheds klinik i Hellmand, Afghanistan. Jesper

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS

Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS Genoptræning i praksis Genskaber leddenes fulde Mobilitet. Forbedrer stabilitet i led og core. Styrker muskler og led til et langt højere niveau end før skaden.

Læs mere

STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER.

STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER. Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 324 Offentligt Bilag til besvarelsen af FOU-spørgsmål 324 STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER. Initiativ 1. Der oprettes

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

Bilag 3. Tematisering af høringssvar

Bilag 3. Tematisering af høringssvar Økonomi Administration Sagsbehandler: Rikke Østergaard Pedersen Sagsnr. 15.00.00-P05-4-15 Dato:08.01.2016 Bilag 3. Tematisering af høringssvar Forslaget til veteranstrategi for Horsens Kommune har været

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER FORSVARSKOMMANDOEN København, den 19. februar 2013 MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER 1. FORMÅL Dette notat udgør forsvarets militærfaglige indstilling for

Læs mere

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9. UDGAVE JAN 2014 2 SUNDHED & VÆRNEPL FORORD Formålet med denne folder er at informere værnepligtigt personel om deres rettigheder til sundhedsydelser

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET Bilag 5 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET 1. RESUMÉ Det fremgår af nedenstående, at personel

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

TIL ET. forsvarets sundhedstjeneste #05

TIL ET. forsvarets sundhedstjeneste #05 forsvarets sundhedstjeneste #05 fsu NYHEDSBREV NR. 05 / 2. ÅRGANG august / 2013 personalenyt To gange slut. FSU siger farvel til stabslæge-1 Benny Bardrum, indtil nu chef for Sundhedsdivisionen, og til

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Fysioterapeut Sisse Berner

Fysioterapeut Sisse Berner Fredericia 25 sep. 2010 Wegeners Granulomatose Fysioterapeut Sisse Berner Hvad skal vi nå i dag Præsentation Træning Øvelser Afslutning Sisse Berner Sisse Berner Fysioterapeut Efteruddannelse BAT Pilates

Læs mere

Sådan tackler du kroniske smerter

Sådan tackler du kroniske smerter Sådan tackler du kroniske smerter 800.000 danske smertepatienter døjer med kroniske smerter, der har varet mere end seks måneder. Smerter kan være invaliderende i hverdagen, men der er meget, du selv kan

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Kompetenceprofil for militær ambulancemand

Kompetenceprofil for militær ambulancemand Kompetenceprofil for militær ambulancemand HOVEDFUNKTIONSDATA Hovedfunktionsbetegnelse Militær ambulancemand (AMBMD). Funktionsniveau M 112 - M2xx og værnstilhørsforhold Antal stillinger Stillinger i hærens

Læs mere

Kompetenceprofil for sanitetsassistent HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER

Kompetenceprofil for sanitetsassistent HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER Kompetenceprofil for sanitetsassistent HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Konstabel, Sanitetsassistent M112 (flyvevåbnet) Ca. 15

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9. UDGAVE JAN 2014 SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING 2 FORORD Formålet med denne folder er at informere værnepligtigt personel om deres rettigheder

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum.

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum. Til: Se fordelingsliste Emne: Kommissorium for Veteranforum. 1. BAGGRUND Som følge af ny organisation indenfor koncernen ændres Veteranforum. Samarbejdet med de frivillige og faglige organisationer videreføres

Læs mere

Nyhedsbrev nr

Nyhedsbrev nr Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Tina Pihl Tingberg, tlf. 60 17 05 30 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 61 55 44 65 December 2014 Nyhedsbrev nr. 5-2014 HK Forsvarets Landsklub

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Er jeres svømmeklub parat, hvis der sker en kritisk hændelse?

BEREDSKABSPLAN. Er jeres svømmeklub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? 1 BEREDSKABSPLAN Er jeres svømmeklub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? 2 3 EN BEREDSKABSPLAN KAN REDDE LIV OG STØTTER OP OM JERES FRIVILLIGE Formålet med en beredskabsplan er at sikre, at hændelsers

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~ Hændelsesforløb 2001 14. Folketingsbeslutning B37 om bl.a. danske specialoperationsstyrkers deltagelse i Operation december Enduring Freedom i Afghanistan. 2001 2002 9. januar - Tolken var udsendt med

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

JANUAR Dragon info nr. 8 2014

JANUAR Dragon info nr. 8 2014 1 DRAGON INFO No. 1 JANUAR Dragon info nr. 8 2014 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 NOTAT FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 Resume Dette notat beskriver den aktuelle status for de udviklede støtteforanstaltninger, der er rettet mod medarbejdere og pårørende

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0034 Udkast (3) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder tilmeld også din virksomhed Hvad er InterForce? InterForce har sigte på at udbrede forståelsen for forsvarets behov for at benytte sig af de mange

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen

Læs mere

Beredskabsplan Revideret

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato> Beredskabsplan Revideret Beredskabsplan Side 2 af 13 Revideret: 2015-03-01 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træners rolle: Hvis det er en mindre

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben FORSVARSKOMMANDOEN 20. december 2013 Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben Kommunikation Den 10. og 11. december afholdt Forsvarskommandoen en kommunikationskonference for hhv. chefer og kommunikationsmedarbejdere.

Læs mere

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM 17. august 2015 DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM A) STRATEGISK EVALUERING I forbindelse med den strategiske evaluering er der anvendt tre ekspertpaneler. I de følgende oversigter

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere

Forlig Konference for Tjenestestedschefer

Forlig Konference for Tjenestestedschefer Forlig 2005-2009 Konference for Tjenestestedschefer Et nyt og stærkt forsvar Styrker til udsendelse alle skal være klar! Totalforsvarskapacitet Forsvaret tager sig af sine ansatte Færre civile Forsvaret

Læs mere

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen.

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Referat PolioCafé den 8. september 2014 Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Fra januar bliver poliocaféen afholdt den 1. mandag i måneden

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 Forsvarsudvalget FOU alm. del - Bilag 143 Offentligt NOTAT FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 BT og Ekstra Bladet omtaler den 25. og den 26. april 2006 drabet og drabsforsøget

Læs mere

REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED DANILOG 11. april 2012

REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED DANILOG 11. april 2012 REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED DANILOG 11. april 2012 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Tilbagemelding

Læs mere

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: Sted: Afd. EUC Syd Haderslev Referent: Michael Hecky. Dagsorden; Referat; Side 1 af 5

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: Sted: Afd. EUC Syd Haderslev Referent: Michael Hecky. Dagsorden; Referat; Side 1 af 5 Slut: 11:0 Dagsorden; Referat; Side 1 af 5 0 Deltagende: Fraværende: 1 Bemærkninger til referat fra sidste afholdte møde d. 2 Nye punkter. Dieter Jessen, Michael Hecky, Jan Wilhelmsen, Sabine Thiesen.

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Sundhedstriaden fysik helbred vaccination

Forsvarets Personelpolitik. Sundhedstriaden fysik helbred vaccination Forsvarets Personelpolitik Sundhedstriaden fysik helbred vaccination Udgiver: Forsvarets Personeltjeneste Oktober 2006 Udarbejdelse af tekst: Personelpolitiksektionen Layout: Tanja Weikop, Forsvarets Mediecenter

Læs mere

Datadrevet HR som ledelsesværktøj

Datadrevet HR som ledelsesværktøj Datadrevet HR som ledelsesværktøj Et bearbejdet og let tilgængeligt datagrundlag skal støtte Forsvarets chefer i deres HR-virke. Grundlaget skal gøre det nemmere at spotte tendenser og sætte prognoser

Læs mere

På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler

På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Patientsikkert Sygehus gjorde status Klinisk Biokemisk Afdeling akkrediteret efter

Læs mere

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger.

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. SÆRLIGE ORDNINGER FOR VETERANER Der eksisterer en række forskellige særlige ordninger for personale, der har været udsendt i militære

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner F U N D A T S for Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR/SE-nummer 39 95 74 00 Kredsen Mars og Merkur Danmark (Mars og Merkur) har for at styrke forsvarsviljen på et præsidiemøde

Læs mere

GRAFISK PENSION. Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017

GRAFISK PENSION. Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017 GRAFISK PENSION Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017 Nye ydelser fra 2017 Sundhedstest og anbefaling (screeningsværktøj) Rådgivning ved sygefravær Guide i sundhedssystemet Indsats mod længerevarende

Læs mere

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie Kulturforståelse er en af forudsætningerne for, at danske soldater kan løse deres opgaver i internationale missioner. I de fleste missioner indgår der samarbejde med andre landes militær og en vis kontakt

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Referat af OAO:Forsvars bestyrelsesmøde den 2. juli 2014

Referat af OAO:Forsvars bestyrelsesmøde den 2. juli 2014 Deltagere: Flemming Vinther Allan Jensen Michael Friis Ole Rosschou Michael Jensen Dennis Mahnkopf Henrik Baun Grubak Lisbeth Kriegbaum Afbud: Tina Tingberg Allan S. Andersen Lis Bjørnestad Anne Hjorth

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

FORMIDLINGSPAKKE TIL REGIONERNE VEDR. REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL INDSATSEN MOD EBOLA I SIERREA LEONE

FORMIDLINGSPAKKE TIL REGIONERNE VEDR. REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL INDSATSEN MOD EBOLA I SIERREA LEONE FORMIDLINGSPAKKE TIL REGIONERNE VEDR. REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL INDSATSEN MOD EBOLA I SIERREA LEONE Bilag: Orientering om GOAL og Helbredsspørgeskema. 1. KRAV 1.1. Faglige og ledelsesmæssige

Læs mere

Internt trænings- & repetitionsprogram. Indvendinger. En-til-en træning med indvendinger

Internt trænings- & repetitionsprogram. Indvendinger. En-til-en træning med indvendinger Internt trænings- & repetitionsprogram Indvendinger En-til-en træning med indvendinger To kolleger træner sammen En af jer træner som kunden. En af jer træner som sælgeren. Næste gang I træner, bytter

Læs mere

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Resume... 7 1. Indledning... 16 1.1. Baggrund... 16 1.2. Direktiv... 16 1.2.1. Projektorganisation... 17 1.2.2. Opgave og forudsætninger... 18 1.2.3. Afgrænsning... 19 1.2.4. Resultat...

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE FORSVARETS BASISKRAV UDARBEJDET AF CENTER FOR MILITÆR FYSISK TRÆNING VED FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE FORSVARETS BASISKRAV UDARBEJDET AF CENTER FOR MILITÆR FYSISK TRÆNING VED FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE FORSVARETS BASISKRAV UDARBEJDET AF CENTER FOR MILITÆR FYSISK TRÆNING VED FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE AUTORISATION Nærværende publikation FSU 902-63 FORSVARETS BASISKRAV udgivet

Læs mere

Oplæg til struktur for instruktører og uddannelse i Hobro Skiklub.

Oplæg til struktur for instruktører og uddannelse i Hobro Skiklub. Oplæg til struktur for instruktører og uddannelse i Hobro Skiklub. Visionen er at sikre dygtiggørelse af klubbens medlemmer og udbrede glæden ved skiløbet. Hobro Skiklub vil uddanne egne klub instruktører,

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt)

Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt) Amy Sleimann 5.B Gimsing Skole Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt) Velkommen Med mor på arbejde Jeg skulle egentlig havde været med min mor på arbejde på B&O, men i stedet var jeg indlagt på Århus

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere