FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN"

Transkript

1 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #08 FSU NYHEDSBREV NR. 08 / 3. ÅRGANG APRIL / 2014 PERSONALENYT I marts måned forlod tre medarbejdere Flyvestation Skalstrup: IT-konsulent Gitte Petersen forlod den 28. marts FSU og Sundheds IT til fordel for Glostrup Sygehus. Assistent Bettina Zabell skiftede til Forsvarets Materieltjeneste og et job som overassistent. Kaptajn Stig Gullberg gik på pension den 31. marts. 10. APRIL KOM SÅ DEN POLITISKE AFTALE OM REORGANISERING AF FORSVARET På Infirmeri Syd på Flyvestation Skrydstrup gik afdelingssygeplejerske Lillian Kolmos også på pension den 31. marts. Thomas Skyttehave er blevet valgt som ny tillidsrepræsentant for HK Stat - kontor og IT i FSU. FSU s medarbejdere på Flyvestation Skalstrup kan glæde sig over, at kantinens køkkenchef Eddy René van Bragt er blevet kåret som den bedste af Forenede Services køkkenchefer i øst. Det fejrede kantinen den 13. marts med lagkage til frokostgæsterne. Se billeder side 4 Hvis I har nyt om/til FSU s medarbejdere, så send det til FSU-LE04. LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN De sidste par gange har min leder kredset om fremdriften i flere store projekter, som FSU har været aktivt engageret i. Primært har det drejet sig om sammenlægningen af flere NIVII myndigheder, konkret FPT, FSU, VETC og FCA, og arbejdet med en værnsfælles koncept for sanitets- og sundhedstjeneste. Begge projekter har krævet meget arbejde og har været ganske udfordrende i tilblivelsesprocessen. Men 10. april kom så den politiske aftale om reorganisering af forsvarets ledelse, der viste sig at være meget omfattende og som indeholdt en del overraskelser, for en deltaljeret baggrund henvises til Forsvarsministeriets hjemmeside. En af overraskelserne NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 1

2 var, at man frafaldt ønsket om at sammenlægge de før omtalte myndigheder, idet FSU opretholdes som selvstændig myndighed med reference til Forsvarschefen og placeres i den operative struktur. Det er en positiv udmelding, men ingen roser uden torne, det er også en del af aftalen, at FSU flyttes til Århus og at Skalstrup afhændes. Det var der ikke mange, som havde set komme og for mange medarbejdere i FSU vil det blive en betydelig udfordring. Beslutningen er endnu så ny, at vi ikke ved noget om geografisk placering i Århus endsige om tidsperspektivet. Det ligger dog fast, at flyvemedicinen flyttes til Skrydstrup, hvilket implicit betyder, at der igen oprettes infirmeri i Høvelte. En anden overraskelse var, at der oprettes en værnsfælles forsvarskommando, som indeholder væsentlige elementer af de hidtidige operative kommandoer, således at overvejelserne om en værnsfælles OKO hermed kunne lægges væk. Det påvirker naturligvis nogle af konklusionerne og anbefalingerne i det værnsfælles koncept for sanitets- og sundhedstjeneste, men grundlæggende er tankerne i dokumentet gode nok og stadigt gangbare. Der udestår meget arbejde og direktiver fra foresat myndighed, før jeg kan sige noget meget mere konkret end oven for. Desværre må man sige, for med så store forandringer er uvished ikke af det gode. Jeg tror dog på, at vi kan holde fokus på de opgaver, der stadig skal løses, uanset de forestående forandringer. Jeg vil bestræbe mig på at holde alle orienteret bedst muligt, så såre der er nyt. Ellers har der siden sidst været afholdt to seminarer for reservepersonel, begge var velbesøgte og med meget stor og engageret medvirken fra deltagerne. Det er meget velkomment og meget vigtigt, så tak for det. Der er mere om seminarerne andet steds i bladet. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE # 8, årgang 3 ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Generallæge Søren Worm-Petersen UDGIVER: Forsvarets Sundhedstjeneste Flyvestation Skalstrup Køgevej Gadstrup Postboks Roskilde KANTINEN SERVEREDE KÆMPE LAGKAGER EFTER EDDYS FLOTTE KÅRING Læs FSU s Nyhedsbreve her REDAKTION: Journalist Martha Madsen FOTO: Martha Madsen, Jesper Kjærgaard og Flyvevåbnets Fototjeneste LAYOUT & GRAFISK OPSÆTNING: AD er Hanne Hartly Kornum OPLAG: Udsendes elektronisk til medarbejdere på intranettet. GENERALLÆGEN HOLDT AFSKEDSTALE FOR KAPTAJN STIG GULLBERG For at sikre at medarbejdere, der ikke har adgang til intranettet, også kan få glæde af nyhedsbrevet, vil FSU opfordre til, at nyhedsbrevet printes og hænges op på den lokale opslagstavle eller kaffeautomat ved alle nationale og internationale tjenestesteder. Hvis du har gode idéer til artikler eller emner, er du velkommen til at skrive direkte til redaktøren på: FSU-LE04 / OG SÅ BLEV DER BL.A. SERVERET DEN FLOTTESTE KAPTAJNSKAGE NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 2

3 ER DU SKADET, ELLER ER DET MUSKELØMHED? De værnepligtige skal lære at skelne mellem den naturlige muskelømhed, der opstår som resultat af fysisk arbejde og en decideret smerte, som kan være tegn på, at der er opstået en skade. AF MARTHA MADSEN, FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Det kan ikke være rigtigt, at det skal gøre så ondt!? man kan da ikke have smerter der!? spørger en af de Livgardens nystartede værnepligtige, hvortil fysioterapeuten svarer: Jo, den er god nok - det er en del af at være soldat. Her taler vi ikke om skader, men om muskelømhed, der til tider kan opleves som smerter. For det at være soldat, er ofte mere fysisk krævende og udfordrende og derfor hårdere end så mange andre jobs, og derfor vil kroppen være øm en gang imellem. Det har mange af Forsvarets erfarne ansatte allerede opdaget, men for de værnepligtige er det nyt. Som soldat skal du løbe, løfte og bære mere end de fleste, og det kan du naturligvis mærke i kroppen, især hvis du ikke har været fysisk aktiv før. Derfor skal du som værnepligtig til at lære forskellen på ømme muskler og decideret smerte i kroppen. INTRO TIL MUSKELØMHED OG SKADER Fysioterapeuten i Høvelte og Antvorskov giver de værnepligtige en intro til muskelømhed, skader og skadesforebyggelse. De værnepligtige har vidt forskellig baggrund, så derfor har de også vidt forskellig tolerance for smerte. Det, de til at begynde med oplever som smerte pga. af de øgede fysiske krav til dem, er oftest blot muskelømhed. Derfor er det vigtigt, at de lærer at forstå forskellen på ømhed og smerte, og at blot fordi det gør ondt, er det ikke ensbetydende med, at de har en skade, siger fysioterapeut i Høvelte Henrik Emmer og fortsætter: NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 3 NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 3

4 De skal naturligvis være opmærksom på muskelømhed, men det er også noget, de skal vænne sig til for at kunne blive stærkere, mere udholdende og bedre til det, jobbet fysisk kræver af dem. DET ER NATURLIGT Introen foregår i gymnastiksalen, hvor et hold værnepligtige ad gangen får et oplæg om smerte, muskelømhed og hensigtsmæssig fysisk træning af fysioterapeuten. Derefter får de lejlighed til at stille spørgsmål, og mange af dem handler netop om, hvorvidt noget, de kan mærke et bestemt sted i kroppen, er et problem eller ej. Forsvarets Sundhedstjenestes Center for Idræt har i flere år sammen med deres fysioterapeuter gjort en fokuseret indsats for at nedbringe antallet af soldater med skader og smerter. Ømhed kan der dog ikke gøres noget ved, for ømhed er et naturligt resultat af at have brugt sin krop. FAKTA OM ØMHED VERSUS SKADE Forskellen på muskelømhed efter træning og en potentiel skade er, at muskelømheden aftager markant efter 48 timer og er lokaliseret til hele den/de belastede muskel/-er og ikke kun et lille veldefineret område. Desuden er det vigtigt, at det ikke er i leddene, der er ømhed eller smerter efter belastning, for så er der med stor sandsynlighed en skade på leddet eller en under udvikling. For at undgå smerter og skader er det vigtigt, at leddene har den optimale mobilitet, som bl.a. kan opnås ved dagligt at udspænde muskulaturen over de pågældende led, og at sørge for, at der er stabilitet i kroppen og særligt i core-muskulaturen. Det kan du læse mere om i MFT-håndbogen, som du kan downloade fra Forsvarets Sundhedstjenestes hjemmeside: DE NYE TRÆNINGSVEJLEDERE ER NU FULDT OPERATIVE Forsvarets Sundhedstjeneste, Center for Idræts (FSU/CFI) fem nye træningsvejledere er nu klar til at støtte Forsvarets operative enheder. De besidder en bred erfaringsbase inden for fysisk træning generelt og har en baggrund på bachelor/kandidatniveau eller tilsvarende. Grundet stillingens særlige fokus på supervision af de militære fysiske trænere og behovet for et tæt samarbejde med FSU/ CFI fysioterapeuter osv. har de i perioden medio januar til ultimo februar gennemgået efteruddannelse. Efteruddannelsen har haft til formål at klæde træningsvejlederne på i forhold til opgaven, give dem en fælles forståelse for og indsigt i de fysiske belastninger, som ansatte i Forsvarets operative enheder udsættes for, samt bibringe dem et indgående kendskab til det Militære Fysiske Trænings-koncept. TRÆNINGSVEJLEDERNE ER NU FULDT OPERATIVE De er som tidligere beskrevet fordelt på fem regioner og med prioritet på støtte til operative enheder i henhold til nedenstående: Region nord: AKSEL NIELSEN Aalborg Kaserner, Flyvestation Aalborg (JGK) og Frederikshavn Region midt: MARIA ALBRECHTSEN Holstebro Kaserne, Skive Kaserne og Flyvestation Karup Region syd: CHRISTINA HEDEGAARD Varde/Oksbøl Kaserner, Fighter Wing Skrydstrup, Fredericia og Haderslev. Region Sjælland: FREDERIK SEVELSTED Antvorskov Kaserne, Vordingborg Kaserne og Korsør. Region København: JESPER WENDELL Høvelte Kaserne, Almegaards Kaserne, Kongsøre, Hærens Officersskole, Søværnets Officersskole, Flyvevåbnets Officersskole og Gothersgade kaserne. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 4 NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 4

5 MENTORER HAR SUCCES MED MEDIC-UDDANNELSE I SHORABAK ISAF s mentorer tog udgangspunkt i de lokale betingelser og løste problemet med de manglende medics AF MARTHA MADSEN, FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Du behøver ikke at kunne hverken læse eller skrive særlig godt for at blive en god medic. Du skal dog have undervisere, der kan vise dig, hvordan tingene skal gøres. Det beviser en uddannelse i den afghanske lejr i Camp Bastion, Shorabak, som den danske sygeplejerske Jesper Kjærgaard har været med til at starte op. Jesper Kjærgaard ankom til Shorabak i 2011, som del af NATO s Operations Mentor and Liaison Team (OMLT). Han var der for at støtte det afghanske sundhedspersonel på Shorabaks Troop Medical Clinic, klinikken for de afghanske soldater, og det gik hurtigt op for ham, at det haltede med den officielle medic-uddannelse på NATO s skole. MEDIC-MANGEL I SHORABAK I 2011 skulle den afghanske hær på grund af generelt vokseværk i det afghanske Forsvar bruge markant flere medics, end NATO uddannede. Der er ifølge Jesper Kjærgaard tre grunde til, at den officielle uddannelse ikke producerer nok medics: 1) Soldaterne skal kunne læse og skrive for at blive optaget på medic-uddannelsen, men det kan meget få af soldaterne. 2) Soldaterne skal kunne læse, fordi en del af uddannelsen er baseret på tavleundervisning og teoribøger, hvilket ikke er specielt hensigtsmæssigt for de afghanske soldater, der er vant til praktisk undervisning. 3) Undervisningen foregår på engelsk og bliver oversat via tolk til de mest almindelige afghanske dialekter, hvilket betyder at undervisningen går langsomt og misforståelser nemt kan opstå. Jespers forgænger havde løst problemet ved at køre sit eget uofficielle undervisningsforløb, der i bund og grund gik ud på at vise soldaterne, hvad de skulle gøre, og så lade dem efterligne hans eksempel. Det samme gjorde den britiske og amerikanske mentor, så der var reelt gang i flere af hinanden uafhængige og uofficielle undervisningsforløb i Men det uofficielle forløb lod alligevel til at være mere hensigtsmæssigt end det officielle. REALISTISK UNDERVISNING Da Jesper Kjærgaard ankom til Shorabak var der på Troop Medical Clinic 17 medics, som Jespers forgænger havde uddannet, men som ikke kunne blive optaget på den officielle uddannelse, fordi de ikke kunne læse eller skrive godt nok. Derfor oprettede Jesper sammen med sin britiske og amerikanske pendant et struktureret og samlet forløb for de afghanske soldater, der ikke kunne blive optaget på den officielle uddannelse. Vi satte os sammen og definerede, hvad en medic skal kunne i Danmark, i Storbritannien og i USA, og så gennemgik vi det med blik for, hvad der ville være realistisk at lære de afghanske soldater, fortæller Jesper. PARALLELLER TIL DANSKE MEDICS Det, der var realistisk, var det, der kunne vises. Undervisningen skulle vise eleverne en fremgangsmåde, hvorefter eleven efterlignede proceduren. Tolken skulle primært være der for at fange eventuelle misforståelser og uddybe efter behov. Afghanske medics skal udføre cirka det samme arbejde som danske, britiske eller amerikanske medics, de skal være med på patruljer og udføre livreddende førstehjælp i tilfælde af angreb, og de skal assistere læger og sygeplejersker på sundhedsklinikkerne. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 5

6 Derfor lærer de afghanske soldater på det praktiske kursus nogenlunde det samme som en dansk, britisk eller amerikansk medic. De bliver ved hjælp af sidemandsoplæringen trænet i blandt andet traumatologi og PHTLS, så de kan genkende symptomer og behandle kritiske patienter. På den måde minder den afghanske uddannelse en del af om den nye danske medic-uddannelse, der ligeledes er fokuseret på praktisk og konstruktiv scenariebaseret undervisning. EN BÆREDYGTIG UDDANNELSE En anden overvejelse var, at den afghanske hær skal kunne fortsætte uddannelsen, når ISAF-styrkerne ikke længere er i landet. Derfor fik projektet det yderligere aspekt at uddanne afghanske soldater til instruktører, der kan uddanne medics. Jesper Kjærgaard og de andre mentorer valgte de stærkeste kursister på det aktuelle hold og optrænede dem til at uddanne næste hold medics og instruktører. Det efterår blev der uddannet 87 medics og fire instruktører af Jesper og de andre mentorer, mens den formelle NATO-uddannelse kastede 17 medics af sig. Uddannelsen er nu formel og officiel og godkendt af den afghanske hær og hedder Afghan National Security Forces Medic Course (ANSFMC). AFGHANERNE KLARER DET SELV I efteråret 2013 var Jesper Kjærgaard tilbage i Shorabak for at evaluere på projektet. Uddannelsen kører stadig, og så vidt han kan se, er niveauet højt. Troop Medical Clinic har også nydt godt af de mange nye medics. I stedet for at sende de afghanske patienter direkte til felthospitalet i Camp Bastion, bliver en stor del af dem nu sendt til klinikken i Shorabak, fordi sundhedspersonellet kan håndtere det. Det kunne de ikke i Jesper fortæller, at klinikkens personel mellem maj og oktober 2013 har udført 140 operationer i et telt i en lagerbygning. FAKTA Afghan National Security Forces Medic Course varer fem uger. Eleverne lærer blandt andet at genkende symptomer på og behandle både intern og ekstern blødning, brækkede knogler, forstuvninger, brandsår, chok og infektioner. De lærer at udføre triage, luftvejshåndtering og førstehjælp, at lægge en tourniquet, at bruge radioudstyret til at tilkalde hjælp, at forstå og anvende den brugte medicin såvel som opsætningen af en ambulance og at læse et kort. Fordi uddannelsen er baseret på sidemandsoplæringsprincippet, er planen, at der højest er 10 elever per instruktør. FSU er i gang med at evaluere uddannelsesprojektet, så vi kan bruge erfaringerne derfra i fremtidens missioner. Jesper Kjærgaard er i gang med at skrive speciale om uddannelsesprojektet i faget Læring og Forandringsprocesser på Aalborg Universitet. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6 NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6

7 TO DAGE FOR SUNDHEDS- PERSONEL AF RESERVEN Som personel af reserven er man per definition lidt uden for systemet. Derfor holder Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) fire møder om året i Personel Af Reserven Udvalg (PARU), og to gange om året lægger Flyvestation Skalstrup i to dage hus til et seminar for sundhedspersonellet af reserven. Et seminar for sygeplejerskerne, bioanalytikerne, medicoteknikerne og radiograferne, og et seminar for lægerne og tandlægerne. Den marts 2014 tilhørte bioanalytikere, medicoteknikere, radiografer og sygeplejersker, mens lægerne og tandlægerne holdt deres den marts. Seminarerne er netop en måde at holde reservepersonellet orienteret om, hvad der sker i Forsvaret generelt og i FSU i særdeleshed. Derfor indledtes begge seminarer med en orientering fra generallæge Søren Worm-Petersen, der fortalte om den nye struktur i FSU med fem infirmerier i stedet for 18 samt om fremtidens muligheder og udfordringer, blandt andet den sandsynligvis kommende sammenlægning med Forsvarets Personeltjeneste (FPT), Veterancenteret (VETC) og Forsvarets Center for Arbejdsmiljø (FCA). Men da reservens rolle altovervejende er som aktiv part i den operative opgaveløsning, nationalt såvel som internationalt, blev der også set på forsvarets nuværende og mulige kommende opgaver på det felt. Begge personelgrupper fik på deres seminar også en gennemgang af den kommende HR-strategi for personel af reserven ved formanden for HPRD Jan Hjortshøj. Ligeledes holdt chef for FSU s Rådgivningsdivision Hans Ole Jørgensen oplæg på begge seminarer om, hvordan sanitets- og sundhedstjeneste vil udvikle sig de næste år. For eksempel det nye sundheds- og sanitetskoncept, som vil få indflydelse på, hvordan det danske Forsvar bidrager sundhedsfagligt til NATO s missioner. Derefter afveg seminarerne fra hinanden i indhold. Lægerne og tandlægerne fik et oplæg om den sikkerhedspolitiske situation og deraf afledte mulige fremtidige indsættelser. Derefter leverede FKO Planlægningsafdeling et oplæg om forsvarets kommende organisering, med fokus på de operative kapaciteter, som skal støttes sanitets- og sundhedsfagligt. Reservens betydning for den operative opgaveløsning er i fokus og derfor diskuterede man i grupper reservens forhold og hvilke tiltag som kunne sikre reservens fortsatte tilknytning til forsvaret og sikre et højt aktivitetsniveau. Der kom rigtigt mange gode forslag på bordet og Rekrutteringsafdelingen vil arbejde videre med det fyldige materiale. Sygeplejerskerne, bioanalytikerne, medicoteknikerne og radiograferne testede på andendagen FSU s simulationsdukker og fik oplæg om en ny type kanyle, der kan stikkes direkte ind i knogle, hvilket skulle være en fordel, hvis det ikke er til at ramme en blodåre. Sygeplejerske Christian Kummerfeldt stod for det sidste oplæg på dette seminar, og han talte blandt andet om, at udsendt sundhedspersonel ligesom soldaterne kommer ændrede hjem. Oplevelsen har konsekvenser, både positive og negative, og det er vigtigt at huske, at man ikke er immun over for fysiske og psykiske efterveer, selvom man har en sundhedsfaglig uddannelse. Seminarerne var velbesøgte og levede op til deres formål, samtidig fik FSU s reservepersonelgrupper mulighed for at få føling med, hvad der sker i Forsvaret, og hvad der rører sig inden for det militære sundhedsfaglige område. Desuden fik de nogle hyggelige dage med deres kollegaer, som de ikke ser hver dag. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 7 NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 7

8 SOLDATERLEGATET ER OGSÅ FOR SUNDHEDSPERSONEL Hvis du har været udsendt som sundhedspersonel og er blevet fysisk eller psykisk skadet, så har du lige så vel som de kæmpende styrker mulighed for at få støtte fra Soldaterlegatet. FSU har modtaget følgende fra Soldaterlegatet: KÆRE HJEMVENDTE CIVILE FRA INTERNATIONALE MISSIONER Soldaterlegatet vil gerne gøre opmærksom på, hvilke muligheder skadede civile udsendt i internationale militære missioner har for at få hjælp af Soldaterlegatet. Vi kan tilbyde en støtte, der supplerer det, det offentlige i forvejen tilbyder. Soldaterlegatet er en privat fond, der støtter udsendte til internationale missioner, der er vendt hjem med en fysisk eller psykisk skade eller efterfølgende er påvirket af udsendelsen. Soldaterlegatet støtter også pårørende og efterladte til udsendte, der er påvirket af udsendelsen. Soldaterlegatet tildeles på baggrund af en indstilling fra en anden person end den, der skal modtage legatet. Man kan som udgangspunkt altså ikke søge et legat til sig selv. Målet med legatet er at støtte modtagerne i at skabe et stabilt fundament for deres fremtidige liv på trods af de skader eller tab, som udsendelsen i en international militær mission har medført. Det kan være støtte til fx psykologbehandlinger, rådgivning, uddannelse, indkøb af nødvendigt udstyr i forbindelse med genoptræning, proteser, støtte til bolig mm. I sjældne tilfælde ydes løbende økonomisk støtte i en kort periode. HVEM KAN TILDELES ET LEGAT? Soldaterlegatet tildeler legater til personer inden for tre kategorier: 1. Tidligere udsendte soldater eller civile, som har pådraget sig fysiske skader under internationale militære missioner. 2. Tidligere udsendte soldater eller civile, som har pådraget sig psykiske skader under internationale militære missioner. 3. Tidligere udsendtes efterladte eller pårørende, der efterfølgende er påvirket af udsendelsen. HVEM ER SOLDATERLEGATET? Soldaterlegatet er uafhængigt af forsvaret, af forsvarets faglige organisationer og politiske interesser. Legater uddeles på baggrund af de informationer, der er oplyst i indstillingen. Indstillingerne vurderes af en legatuddelingskomite, der har ekspertise inden for bl.a. forsvaret, jura, medicin, psykologi, økonomi og sociallovgivningen. SØG LEGATET? På vores hjemmeside finder du flere informationer om, hvem der kan søge Soldaterlegatet, hvordan man søger, og hvad man kan søge om støtte til. Alle, herunder venner, familie, bekendte, naboer, fagforeninger, kontaktofficerer, chefer, kollegaer m.fl., kan indstille en person, som har behov for støtte grundet en udsendelse i en international militær mission. Den person, man indstiller, skal have givet sit samtykke til, at der videregives informationer til Soldaterlegatet. Legater tildelt af Soldaterlegatet er skattefrie. LÆS MERE PÅ HJEMMESIDEN SØG SOLDATERLEGATET For yderligere information kontakt Soldaterlegatet på: Tlf.nr.: , mandag torsdag kl Indstillinger skal foretages elektronisk via hjemmesiden. FAKTA Civile omfatter eksempelvis: Læger Sygeplejersker Politifolk Tolke som har været udsendt i internationale militære missioner på basis af en beslutning truffet i Folketinget. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 8

9 NYT FRA OSYPL AF MICHAEL C. WIBERG, OSYPL, FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE I forbindelse med de nedskæringer, FSU blev ramt af i 2013, blev AFDSYPL-stillingen ved Rekrutterings- og fastholdelsesafdelingen sparet væk. Pr. 1. december blev oversygeplejerskestillingen flyttet fra Rådgivningsdivisionens Udviklingsafdeling til Rekrutterings- og fastholdelsesafdelingen, og i den forbindelse blev ansvaret for rekruttering, fastholdelse og udstikning af SYPL til INTOPS tillagt OSYPL. Jeg har brugt de sidste par måneder på at skabe mig et nyt overblik over, hvad der sker på INTOPS-området, så jeg er ved at være med igen. Fremadrettet skal henvendelser vedrørende udsendelser, og hvad dertil hører, gå til mig, meget gerne på mail mil.dk. Jeg anstrenger mig for at svarer så hurtigt, som det er mig muligt. OPFØLGNING PÅ PARU-SEMINAR FOR SYPL-R M.FL. I dagene marts blev der på Skalstrup afviklet PARU-seminar for SYPL-R, bioanalytikkere, medicoteknikkere og radiografer. Evalueringerne fra de mere end 60 deltagere var rigtig positive, og det er jo altid dejligt, der er også kommet mange rigtig gode ideer til fremtidige seminarer. Jeg må dog med det samme sige, at PARU-seminaret ikke er sat i verden for at deltagerne skal træne militære færdigheder, hvorfor I ikke skal forvente at komme på skydebanen eller lignende, når der er seminar. Vedligeholdende militær træning finder sted ved de enheder, I er designeret til og ikke ved FSU. NATIONALT Sygeplejebemandingen på infirmerierne er pr. 1. april på plads, og jeg vil gerne ønske vore to ny kolleger i Aalborg hjertelig velkommen, jeg ser frem til vores samarbejde. Arbejdet med standarder og procedurer ser ud til at komme godt i gang her i løbet af foråret, det bliver interessant at være med til. Der er ingen tvivl om, at arbejdsbelastningen på den enkelte medarbejder på infirmerierne virker meget voldsom netop nu, jeg håber, at når alt er blevet hverdag igen, og rutinerne er kommet på plads, at I igen vil have mulighed for at trække vejret en gang i mellem. Jeg håber, at alle læsere får mulighed for at nyde den dejlige årstid vi er på vej ind i. FSU NYHEDSBREV #08 NR. 08 / 3. ÅRGANG APRIL / 2014 NYHEDSBREV FOR FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9 9

FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU

FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #07 FSU NYHEDSBREV NR. 07 / 3. ÅRGANG FEBRUAR / 2014 NY CHEF FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Søren Worm-Petersen er blevet udnævnt til ny generallæge og chef for Forsvarets

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

ORGANISATIONEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015

ORGANISATIONEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015 2015 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Forsvarets Sundhedstjeneste tager sig af de danske soldaters sundhed og helbred, både når de er i Danmark, og

Læs mere

FSU NYHEDSBREV NÅR DETTE LÆSES ER LANGT DE FLESTE TILBAGE... LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

FSU NYHEDSBREV NÅR DETTE LÆSES ER LANGT DE FLESTE TILBAGE... LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #09 FSU NYHEDSBREV NR. 09 / 3. ÅRGANG SEPTEMBER / 2014 AKTIVITETSDAG 22.8.2014 Se mere på side 2 NÅR DETTE LÆSES ER LANGT DE FLESTE TILBAGE... LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9. UDGAVE JAN 2014 2 SUNDHED & VÆRNEPL FORORD Formålet med denne folder er at informere værnepligtigt personel om deres rettigheder til sundhedsydelser

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER FORSVARSKOMMANDOEN København, den 19. februar 2013 MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER 1. FORMÅL Dette notat udgør forsvarets militærfaglige indstilling for

Læs mere

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9. UDGAVE JAN 2014 SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING 2 FORORD Formålet med denne folder er at informere værnepligtigt personel om deres rettigheder

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Resume... 7 1. Indledning... 16 1.1. Baggrund... 16 1.2. Direktiv... 16 1.2.1. Projektorganisation... 17 1.2.2. Opgave og forudsætninger... 18 1.2.3. Afgrænsning... 19 1.2.4. Resultat...

Læs mere

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben FORSVARSKOMMANDOEN 8. maj 2013 Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben Som ny chef for Personelstaben ser jeg frem til samarbejdet, og i den forbindelse vil jeg som min foregænger lægge vægt på at udsende

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger.

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. SÆRLIGE ORDNINGER FOR VETERANER Der eksisterer en række forskellige særlige ordninger for personale, der har været udsendt i militære

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Velkommen. forsvarets sundhedstjeneste #01. Velkommen til det nye FSU NYT.

Velkommen. forsvarets sundhedstjeneste #01. Velkommen til det nye FSU NYT. forsvarets sundhedstjeneste #01 fsu NYHEDSBREV NR. 01 / 1. ÅRGANG december / 2012 Velkommen Velkommen til det nye FSU NYT. Nogle vil måske huske, at vi i sidste udgave af FSU NYT skrev, at daværende udgave

Læs mere

FORMIDLINGSPAKKE TIL REGIONERNE VEDR. REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL INDSATSEN MOD EBOLA I SIERREA LEONE

FORMIDLINGSPAKKE TIL REGIONERNE VEDR. REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL INDSATSEN MOD EBOLA I SIERREA LEONE FORMIDLINGSPAKKE TIL REGIONERNE VEDR. REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL INDSATSEN MOD EBOLA I SIERREA LEONE Bilag: Orientering om GOAL og Helbredsspørgeskema. 1. KRAV 1.1. Faglige og ledelsesmæssige

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mandag den 11-12-2006 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, Fuglsangloungen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Keld Pedersen,

Læs mere

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Danske soldater yder en kæmpe indsats ude i verden for at skabe fred, stabilitet og demokrati. Men indsatsen er forbundet med stor risiko

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.1 MAR 2011 FSU NYT

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.1 MAR 2011 FSU NYT FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Nr.1 MAR 2011 FSU NYT I dette nummer: Leder - Chefen for Forsvarets Sundhedstjeneste, Generallæge Erik Darre 3-5 Første melding fra den nye Stabschef ved FSU, CHST Søren Worm-Petersen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Datadrevet HR som ledelsesværktøj

Datadrevet HR som ledelsesværktøj Datadrevet HR som ledelsesværktøj Et bearbejdet og let tilgængeligt datagrundlag skal støtte Forsvarets chefer i deres HR-virke. Grundlaget skal gøre det nemmere at spotte tendenser og sætte prognoser

Læs mere

UDA. Emne: Forsvarets Idrætsinspektørs årsrapport for Idrætsvirksomheden i Forsvaret i 2012.

UDA. Emne: Forsvarets Idrætsinspektørs årsrapport for Idrætsvirksomheden i Forsvaret i 2012. UDA FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Uddannelsesafdelingen U 23.00 2013/000698-48176 2013-05-28 Til Standardfordeling A Hjemmeværnskommandoen Forsvarets Efterretningstjeneste Beredskabsstyrelsen Dansk Militært

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Oktober 2010 ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Tiltag over for udsendte soldater og veteraner Allerede inden en soldat udsendes, udpeges der en kontaktofficer ved soldatens

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER Forsvarets Personeltjeneste har i samarbejde med Forsvarsministeriet, Ingeniørforeningen, IDA og en lokal tillidsrepræsentant

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro.

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 1 F U N D A T S for Dragonfonden 1. Fondens navn er Dragonfonden. 2. Fondens hjemsted er Holstebro Kommune. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 3. Fondens

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation? Får du nok ud

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation?

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

FORSVARET TIL FORSVARETS MEDARBEJDERE 9. ÅRGANG / DECEMBER 2011

FORSVARET TIL FORSVARETS MEDARBEJDERE 9. ÅRGANG / DECEMBER 2011 TIL FORSVARETS MEDARBEJDERE 9. ÅRGANG / DECEMBER 2011 04 FORSVARET Forsvarskommandoen Danneskiold-Samsøes Allé 1 1434 København K E-mail: fko@mil.dk Internet: Forsvaret.dk Telefon: 45 67 45 67 Telefax:

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.2 2011 FSU NYT

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.2 2011 FSU NYT FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Nr.2 2011 FSU NYT 2 I dette nummer: Leder - Chefen for Forsvarets Sundhedstjeneste, Generallæge Erik Darre 4-5 Stabschef ved FSU, CHST Søren Worm-Petersen 6 Nyt fra OSYPL, Michael

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Bilag: Bestemmelser for økonomistyring og regler for refusion af afholdte udlæg. Grundlag KSO er oprettet i 2001 som en alternativ kontaktmulighed for soldater,

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 REFERAT Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 25. juni 2008 2. Orientering

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015 Nyhedsbrev NYHEDSBREV Uge 38 2015 18. september 2015 1. Ærgerlig omtale 2. Samtale i skoleåret 2015-16 om trivsel, tid og opgaver 3. AT 4. SRP 5. Skriftligt fravær og skriveværksted 6. Faaborg Rotary Klub

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV 1. UDGAVE, 1. OPLAG NOVEMBER 2014 AUTORISATION Nærværende publikation FSU 902-63 TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

InterForce derfor betyder støtten noget

InterForce derfor betyder støtten noget InterForce derfor betyder støtten noget Civil Kære virksomhed og medarbejder Hvad er InterForce? Din virksomhed er en af de ca. 1.700, der er medlem af InterForce. De InterForce er et samarbejde mellem

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

IT-uddannelser i Forsvaret

IT-uddannelser i Forsvaret IT-uddannelser i Forsvaret Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole Faggruppe Informatik Bygning 131, Flyvestation Værløse 3500 Værløse http://sps.net-u.dk Teori & praktik Hvem er vi? Faggruppe Informatik

Læs mere

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2015. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2015. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-7 Aktiviteter i Rådgivning København 8 Aktiviteter i

Læs mere

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater Bilag B Præsentation af de interviewede soldater Sprogofficer A (SOA) Alder: 28 Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Gymnasiet. Aftjente 3 måneders værnepligt i Garderhusarregimentet i 2002. Efterfølgende

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Vejledningsaktiviteter UU. Praksiskatalog 2012/20

Vejledningsaktiviteter UU. Praksiskatalog 2012/20 Vejledningsaktiviteter UU Praksiskatalog 2012/20 /2013 Udgivet af: Kirkegade 15, 1. sal, 6700 Esbjerg, Tlf.: 76 16 59 06, Fax: 76 16 59 19, Hjemmeside: www.uue.dk, Mail: info@uue.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser Undervisning i varmtvandsbassin Med øvelser 2 Undervisning i varmtvandsbassin Undervisning i varmtvandsbassin Mange mennesker med gigt har stor gavn og glæde af undervisning i varmt vand. Det styrker muskler,

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL Formålet med uddannelsen er, at officerseleven erhverver sig den viden og de færdigheder samt de holdningsmæssige kvaliteter, der kræves for

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!!

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!! Sidst i maj spurgte HIS om jeg ville skrive et lille Flyvevåben indlæg til LISBON Association og jeg spurgte kækt hvad terminen var. Senest med udgangen af juni var svaret. Det var jo i så god tid, at

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt)

Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt) Amy Sleimann 5.B Gimsing Skole Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt) Velkommen Med mor på arbejde Jeg skulle egentlig havde været med min mor på arbejde på B&O, men i stedet var jeg indlagt på Århus

Læs mere

Hestenge. Referencer. Bemærk Camp Action er koncept fra Hestenge og erfaring herfra:

Hestenge. Referencer. Bemærk Camp Action er koncept fra Hestenge og erfaring herfra: Hestenge Skovsbyvej 16 DK - 5492 Vissenbjerg Tlf. +45 6596 8118 Mobil + 45 4036 6217 Referencer SE nr. 26 98 02 24 Konto: 6880 1059418 hestenge@mail.dk www.hestenge.dk Bemærk Camp Action er koncept fra

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen 10-12 Hjertesundhed og social ulighed hvad virker og hvad virker

Læs mere

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse Leder: HPRD venter ikke Reserveentitet tager hul på fremtiden To dage for sundhedspersonel af reserven Status på konstabel- og sergentgruppen HPRD fødselsdag den 25. april Maj Nr. 2/2014 HPRD efter generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig VI TAGER HÅND OM HINANDEN Hospitalsenheden Vest Britta Mørk Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig 1 Formålet med denne trivsels- og stressfolder til alle medarbejdere

Læs mere

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

EBOLA I SIERRA LEONE REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL DEN DANSKE INDSATS MOD EBOLA I SIERRA LEONE

EBOLA I SIERRA LEONE REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL DEN DANSKE INDSATS MOD EBOLA I SIERRA LEONE EBOLA I SIERRA LEONE REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL DEN DANSKE INDSATS MOD EBOLA I SIERRA LEONE 2 EBOLA I SIERRA LEONE 1. GENERELT... side 2 2. KRAV TIL ANSØGERE... side 2 3. VILKÅR... side

Læs mere

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven FORSVARSKOMMANDOEN OG HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN AUGUST 2014 RAPPORT VEDRØRENDE Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven RESUMÉ Baggrund for rapporten Nærværende

Læs mere