Nationale angivelser i den rubrik på visummærkaten, der er beregnet til bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationale angivelser i den rubrik på visummærkaten, der er beregnet til bemærkninger"

Transkript

1 Nationale angivelser i den rubrik på visummærkaten, der er beregnet til bemærkninger 1

2 BENELUX (Belgien, Nederlandene og Luxembourg) - BNL 1 : visum udstedt med de centrale myndigheders samtykke. - BNL 2 : automatisk udstedt visum. - BNL 3 + navn på grænseovergangsstedet og/eller datoen for indrejsen: denne kode anføres kun af sikkerhedsgrunde, i særlige tilfælde. - BNL 4 : visum udstedt på en anden stats vegne efter høring af denne. - BNL 5 + x dage: visumindehaveren skal melde sig hos politiet inden "x dage". - BNL 8 : visum udstedt med henblik på lægebehandling. Til denne kode kan der i givet fald føjes navnet på det pågældende hospital. - BNL 9 : DER KRÆVES INGEN FORSIKRING - BNL 10 : visum udstedt med henblik på studier. - BNL 11 : visum udstedt med henblik på familiesammenføring. - BNL 12 : visum udstedt med henblik på faglig virksomhed. - BNL 13 : visum udstedt med henblik på forretninger. - BNL 14 : visum udstedt med henblik på adoption. - BNL 15 : visa af type C udstedt til udlændinge, der udsendes til en stilling ved en ambassade, et konsulat, en repræsentation eller en international organisation, samt til deres familiemedlemmer, ægtefælle, børn og private tjenestefolk, der bor på deres bopæl, og over for hvem der består forsørgerpligt. - BNL 16 : visum udstedt med henblik på partnerskab. - BNL 17 : visum udstedt med henblik på ægteskab. - BNL18: + navn på ledsagende forælder eller værge: for visa udstedt til mindreårige, som rejser ledsaget. - BNL19: + navn på vært: for visa udstedt til mindreårige, som rejser uledsaget. 2

3 Særlige koder for Belgien i forbindelse med udstedelse af nationalt visum til længerevarende ophold (D) eller en foreløbig opholdstilladelse: B1 : FO, ophold begrænset til studiernes varighed + artikel 58 i loven af B2: indskrivning på (navn på uddannelsesinstitutionen) B3: tilladelse til studier ved (navn på uddannelsesinstitutionen) B4 : anmodning om ligestilling af eksamensbevis B5 : tilmelding til optagelsesprøve B6 : FO, ophold begrænset til stipendiets varighed (stipendiets varighed angives) B7 : FO, ophold begrænset til udvekslingens varighed (udvekslingens varighed angives) B8 : privatskole - midlertidigt ophold begrænset til varigheden af uddannelsen ved (navn på uddannelsesinstitutionen) + artikel 9 og 13 i loven af B9 : undervisning på sekundærtrinnet - ophold begrænset til skoleårets varighed + artikel 9 og 13 i loven af B10: familiesammenføring for studerende - ophold begrænset til varigheden af ægtefælles/registreret partners/fars/mors/ studier + artikel 10a, stk. 1, i loven af B11: familiesammenføring - artikel 10, stk. 1, første afsnit, nr. 1, og nr. 4-7, i loven af B12 : artikel 9 og 13, ophold begrænset til varigheden af den virksomhed, der giver visumindehaveren fritagelse for arbejdstilladelse eller næringsbrev + (varigheden af opgaven, forskningen, ansættelsen, praktikopholdet eller uddannelsen angives) B13 : forsker - ophold begrænset til værtsaftalens varighed - artikel 61/11 i loven af B14 : artikel 9 og 13, ophold begrænset til arbejdstilladelsens gyldighed + en måned B15 : artikel 9 og 13, ophold begrænset til næringsbrevets gyldighed B16 : artikel 9 og 13, ophold begrænset til otte måneder B17 : midlertidigt ophold begrænset til et år + artikel 9 og 13 i loven af B18 : ophold begrænset til seks måneder B19 : midlertidigt ophold for fastboende udlænding + artikel 61/7 i loven af B20 : familiesammenføring - artikel 40a eller 40b i loven af B21 : familiesammenføring - ophold begrænset til varigheden af ægtefælles/registreret partners/fars/mors/søns/datters ophold - artikel 10, stk. 1, første afsnit, nr. 1 + artikel 10, stk. 4, + artikel 10a, stk. 1, i loven af B22 : B23 : familiesammenføring - returvisum midlertidigt ophold begrænset til seks måneder med henblik på adoption + forlængelse af opholdet efter bemyndigelse fra Udlændingekontoret (Dienst Vreemdelingenzaken/Office des Etrangers) afhængigt af en væsentlig udvikling i adoptionsproceduren, som bevises ved hjælp af et skriftligt dokument fra de centrale forbundsmyndigheder eller de kompetente centrale fællesskabsmyndigheder B24 : midlertidigt ophold begrænset til et år - arbejdsferie + artikel 9 og 13 i loven af B25 : kongelig anordning af (Denne kode skal altid anføres på visa udstedt til udlændinge, der udsendes til en stilling i Belgien ved en ambassade, et konsulat, en repræsentation eller en international organisation, samt til deres familiemedlemmer, ægtefælle og børn, over for hvem der består forsørgerpligt.) B26 : ret til tilbagerejse foreløbig opholdstilladelse - artikel 19 i loven af B27 : B28 : tilladelse til tilbagerejse efter et år foreløbig opholdstilladelse - artikel 9 i loven af kongelig anordning af familiesammenføring - ophold begrænset til varigheden af ægtefælles/registreret partners/fars/mors ophold - artikel 10a, stk. 2 eller 3, i loven af

4 B29: højt kvalificeret arbejdstager det blå EU-kort artikel 61/27, lov af

5 Særlig angivelse på en visummærkat udstedt af Nederlandene: udlændingenummeret Særlige koder for Luxembourg i forbindelse med udstedelse af nationalt visum til længerevarende ophold (D): L01 : L02 : L03 : L04 : L05 : L06 : L07 : L08 : L09 : L10 : L11 : L12 : L13 : L14 : ansat selvstændig ikke erhvervsaktiv (pensioneret, personlige midler) studerende (videregående uddannelse) videnskabelig forsker familiemedlem til EU-statsborger ægtefælle (tredjeland) kommende ægtefælle (tredjeland) familiesammenføring - slægtning i opstigende linje (tredjeland) familiesammenføring - slægtning i nedstigende linje (tredjeland) adoptivbarn lægebehandling humanitære grunde andet. 5

6 DEN TJEKKISKE REPUBLIK A/VL/-/-/--; A/VD/-/-/--; A/LZ/-/-/--; A/DZ/-/-/--; C/VB/00/-/--; C/VB/01/-/--; C/VB/02/-/--; C/VB/03/-/--; C/VB/04/-/--; C/VB/05/-/--; C/VB/07/-/--; C/VB/10/-/--; C/VB/11/-/--; C/VB/12/-/--; C/VB/27/-/--; C/VB/93/-/--; C/VB/99/-/--; C/VF/00/-/--; C/VF/01/-/--; C/VH/02/-/--; C/VH/03/-/--; C/VH/04/-/--; C/VH/05/-/--; C/VH/07/-/--; C/VH/10/-/--; C/VH/11/-/--; C/VH/12/-/--; C/VH/27/-/--; C/VH/93/-/--; C/VH/99/-/--; C/VF/00/-/--; C/VF/01/-/--; C/VF/02/-/--; C/VF/03/-/--; C/VF/04/-/--; C/VF/05/-/--; C/VF/07/-/--; C/VF/10/-/--; C/VF/11/-/--; C/VB/12/-/--; lufthavnstransitvisum til én indrejse Dobbelt lufthavnstransitvisum lufthavnstransitvisum til én indrejse til tjenestebrug dobbelt lufthavnstransitvisum til tjenestebrug visum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage - lægebehandling visum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage erhvervsøjemed visum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage - kulturelt øjemed visum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage familie- eller vennebesøg visum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage invitation visum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage officielt, politisk øjemed visum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage sportsøjemed visum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage turisme visum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage uddannelse studier visum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage transit visum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage beskæftigelse visum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage ADS-turisme Kina visum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage andet visum til to indrejser af en varighed på op til 90 dage - lægebehandling visum til to indrejser af en varighed på op til 90 dage erhvervsøjemed visum til to indrejser af en varighed på op til 90 dage - kulturelt øjemed visum til to indrejser af en varighed på op til 90 dage familie- eller vennebesøg visum til to indrejser af en varighed på op til 90 dage invitation visum til to indrejser af en varighed på op til 90 dage officielt, politisk øjemed visum til to indrejser af en varighed på op til 90 dage sportsøjemed visum til to indrejser af en varighed på op til 90 dage turisme visum til to indrejser af en varighed på op til 90 dage uddannelse, studier visum til to indrejser af en varighed på op til 90 dage transit visum til to indrejser af en varighed på op til 90 dage beskæftigelse visum til to indrejser af en varighed på op til 90 dage ADS-turisme Kina visum til to indrejser af en varighed på op til 90 dage andet visum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage lægebehandling visum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage erhvervsøjemed visum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage kulturelt øjemed visum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage familie- eller vennebesøg visum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage invitation visum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage officielt, politisk øjemed visum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage sportsøjemed visum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage turisme visum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage uddannelse, studier visum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage transit 6

7 C/VF/27/-/--; C/VF/93/-/--; C/VF/99/-/--; C/BD/-/-/--; C/HD/-/-/--; C/FD/-/-/--; C/BZ/-/-/--; C/HZ/-/-/--; C/FZ/-/-/--; C/VG/-/-/--; C/VK/81/-/--; C/VK/83/-/--; visum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage beskæftigelse visum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage ADS-turisme Kina visum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage andet diplomatvisum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage diplomatvisum til to indrejser af en varighed på op til 90 dage diplomatvisum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage tjenestevisum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage tjenestevisum til to indrejser af en varighed på op til 90 dage tjenestevisum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage visum, der giver ret til indrejse med henblik på at indgive ansøgning om opholdstilladelse med henblik på at søge midlertidig beskyttelse (sektion 2, stk. 1, litra a) i lov nr. 221/2003) visum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage erklæring vedrørende hensigt om at søge om asyl, dvs. indrejsevisum. jf. sektion 3d i lov nr. 325/1999 om asyl visum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage med henblik på at følge asylproceduren, jf. sektion 72 i lov nr. 325/1999 om asyl D/VC/00/-/--; visum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage lægebehandling D/VC/02/-/--; visum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage kulturelt øjemed D/VC/04/-/--; visum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage invitation D/VC/05/-/--; visum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage officiel, politisk øjemed D/VC/06/-/--; visum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage erhvervsøjemed forretninger D/VC/07/-/--; visum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage sportsøjemed D/VC/16/-/--, visum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage (udlændingen er partner i en virksomhed eller medlem af en forening deltager i et selskab og har en arbejdstilladelse ifølge artikel 89 i lov nr. 435/2004 Sb. om beskæftigelse) D/VC/17/-/--, familievisum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage ansøgeren er en ægtefælle D/VC/18/-/--, familievisum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage ansøgeren er et barn født i Den Tjekkiske Republik D/VC/19/-/--, familievisum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage ansøgeren er et barn født uden for Den Tjekkiske Republik D/VC/20/-/--, familievisum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage ansøgeren er et andet familiemedlem (f.eks. forælder, bedsteforælder) D/VC/23/-/--, studievisum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage Rådets direktiv 2004/114/EF D/VC/24/-/--; visum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage - studier (erhvervsuddannelse, forskningsstipendier) ud over Rådets direktiv 2004/114/EF D/VC/27/-/--; visum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage beskæftigelse D/VC/36/-/--, visum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage administrerende direktør i en retlig enhed i henhold til lov nr. 513/1991 Coll. D/VS/84/-/--; visum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage på tålt ophold, jf. sektion 78b i lov nr.325/1999 om asyl 7

8 D/VS/85/-/--; D/VS/91/-/--, D/VC/99/-/--; D/VR/-/-/--; D/UD/-/-/--; D/UZ/-/-/--; R/VV/-/-/--; visum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage tålt ophold ifølge artikel 58a i lov nr. 221/2003 Coll. om midlertidig beskyttelse visum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage tålt ophold ifølge lov nr. 326/1999 Sb. om ophold visum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage andet visum til én indrejse af en varighed på over 90 dage med henblik på at modtage en opholdstilladelse visum til én indrejse af en varighed på over 90 dage med henblik på at ansøge om længerevarende opholdstilladelse, som udstedes af udenrigsministeriet - diplomatvisum visum til én indrejse af en varighed på over 90 dage med henblik på at ansøge om længerevarende opholdstilladelse, som udstedes af udenrigsministeriet - tjenestevisum Udrejseordre 8

9 DANMARK "Gælder for Færøerne" eller "Gælder for Grønland" eller "Gælder for Færøerne og Grønland" "Ansat hos [virksomhedens navn], [navn på modtageren af tjenesteydelsen]" "Garanti stillet" "N-INS: Der kræves ingen forsikring" I forbindelse med udstedelse af et visum af type D som tilbagerejsetilladelse: "Tilbagerejsetilladelse". 9

10 TYSKLAND 1. Navnet på den embedsmand, som er ansvarlig for visumudstedelsen. 2. Undtagelsesvis anføres dato og grænseovergangssted for indrejsen, såfremt det er af betydning for sikkerheden, f.eks. hvis den pågældende er efterlyst med henblik på anholdelse. 3. Undtagelsesvis anføres visum- og pasindehaverens nationalitet, hvis denne ikke fremgår entydigt af det pas, hvori visummærkaten er anbragt. 4. Påtegninger eller begrænsninger 1 : 1 Diplomatisches Visum (diplomatvisum) Diplomatischer Kurier (diplomatisk kurer) Dienstliches Visum (tjenestevisum). Visa de courtoisie ("courtoisie-visum") Visa de courtoisie/dienstreise ("courtoisie-visum"/tjenesterejse) Gratis-Visum (gratis visum) Gratis-Visum/Dienstreise (gratis visum/tjenesterejse) Touristisches Visum (turistvisum) Besuchsvisum (besøgsvisum) Geschäftsvisum (visum til forretningsrejser) ADS 2 (Approved Destination Status) Medizinische Behandlung (lægebehandling) Begleitung zur medizinischen Behandlung (ledsagelse til lægebehandling) Messebesuch/Messeaussteller (messebesøg/messeudstiller) Autokauf (bilkøb) Tätigkeiten gem....i.v.m. 16 BeschV gestattet (aktiviteter tilladt i henhold til... sammenholdt med 16 i bekendtgørelsen om beskæftigelse) 3 Nur selbständige Tätigkeiten nach... i.v.m. 16 BeschV gestattet (kun selvstændig erhvervsvirksomhed ifølge sammenholdt med 16 i bekendtgørelsen om beskæftigelse tilladt) Teilnahme an Sportveranstaltungen (deltagelse i sportsarrangementer) Erwerbstätigkeit nicht gestattet (erhvervsaktivitet ikke tilladt) Sonstige Erwerbstätigkeit nicht gestattet (anden erhvervsaktivitet ikke tilladt) Rückmeldung nach Rückkehr (genregistrering ved tilbagekomst) Nachweis der Krankenversicherung nicht erforderlich (der kræves ingen dokumentation for sygeforsikring) 4 Nur in Begleitung des Arbeitgebers (kun i følge med arbejdsgiveren) I forbindelse med visumtype D forbeholder Tyskland sig ret til yderligere begrænsninger og tillægsbestemmelser samt supplerende specifikke påtegninger. 2 Jf. artikel 4, nr. 3, litra c), i aftalememorandum mellem Det Europæiske Fællesskab og Folkerepublikken Kinas nationale turistadministration om visumspørgsmål og dermed forbundne anliggender vedrørende turistgrupper fra Folkerepublikken Kina (ADS) (EUT L 83 af , s. 14). 3 Denne begrænsning vælges i tilfælde, hvor der skal udøves bestemte aktiviteter i Tyskland, der er nærmere angivet i beskæftigelsesbekendtgørelsen, men som i henhold til 16 i beskæftigelsesbekendtgørelsen ikke udgør beskæftigelse ifølge tysk lov om opholdsret, hvis de udøves i op til tre måneder inden for et tidsrum på 12 måneder i Forbundsrepublikken. 4 Se artikel 15, stk. 6, i visumkodeksen (EUT L 243 af , s. 1). 10

11 Familienangehöriger eines Unionsbürgers/EWR-Bürgers (en EU- eller EØSstatsborgers familiemedlem) Studium, Beschäftigung nur gem. 16 Abs. 3 AufenthG gestattet (studium, beskæftigelse kun tilladt i henhold til 16, stk. 3, i tysk lov om opholdsret) Studienvorbereitender Sprachkurs (studieforberedende sprogkursus) Studienbewerbervisum (visum med henblik på ansøgning om studieplads) Sprachkurs (sprogkursus) Stipendium (stipendieordning) Schüleraustausch / Schulbesuch (skoleudveksling eller skolebesøg) Selbständige Erwerbstätigkeit als gestattet (selvstændig erhvervsvirksomhed som 1 tilladt) Beschäftigung nur gem.... BeschV gestattet (beskæftigelse kun tilladt i henhold til beskæftigelsesbekendtgørelsens 2 ) Beschäftigung nur gem. 39 BeschV i.v.m. Werkvertragsarbeitnehmerkarte gestattet (beskæftigelse kun tilladt i henhold til 39 i beskæftigelsesbekendtgørelsen i forbindelse med en tilladelse til at arbejde som kontraktansat arbejdstager) Working Holiday Visum (visum til feriearbejde) Visumerteilung nach "Van der Elst" (visum udstedt på grundlag af Van der Elstdommen) Forscher, Beschäftigung nur gem. 20 Abs. 6 AufenthG gestattet (forskere, beskæftigelse kun tilladt i henhold til 20, stk. 6, i tysk lov om opholdsret) Familienzusammenführung (familiesammenføring) Erwerbstätigkeit gestattet (erhvervsaktivitet tilladt) Eheschließung und gemeinsame Wohnsitznahme (indgåelse af ægteskab og etablering af fælles bopæl) Aufnahme nach 23 Abs. 2 AufenthG (modtagelse i henhold til 23, stk. 2, i lov om opholdsret) Spätaussiedler (etnisk tysker indvandret i den seneste tid) Mit Bedingungen/Auflagen versehen (behæftet med betingelser/begrænsninger) 3 Aufenthaltsdauer entspricht Gültigkeit (Zeile 2) (opholdets varighed skal svare til den i anden linje anførte gyldighedsperiode) Aufenthaltsanzeige nach Einreise (anmeldelse af tilstedeværelse efter indrejse) 4 ABH (udlændingemyndighed) 5 1 Her anføres den nøjagtige betegnelse for den tilladte selvstændige erhvervsaktivitet. 2 Her angives det ved henvisning til beskæftigelsesbekendtgørelsen, hvilken beskæftigelse der må udøves på Forbundsrepublikkens område. 3 Disse betingelser/begrænsninger anføres i passet ved siden af visummærkaten. 4 Kun på forlangende af en udlændingemyndighed i Tyskland. 5 Hvis visummet blev udstedt med en tysk udlændingemyndigheds tilladelse, anføres dette efterfølgende. 11

12 ESTLAND Følgende nationale angivelser kan forekomme i feltet "Bemærkninger": ADS (Approved Destination Status status som godkendt destinationsland) 1 DIPLOMAATILINE (diplomatisk) KEHTIB KINDLUSTUSETA (Der kræves ingen forsikring) MEREMEES (søfolk) PIKENDUS (forlængelse) TEENISTUS (tjeneste) 1 I henhold til artikel 4, stk. 3, litra c), i Aftalememorandum mellem Det Europæiske Fællesskab og Folkerepublikken Kinas nationale turistadministration om visumspørgsmål og dermed forbundne anliggender vedrørende turistgrupper fra Folkerepublikken Kina (ADS) (EUT L 83 af , s. 14). 12

13 GRÆKENLAND I. Sticker med det fulde navn på den embedsmand, der er ansvarlig for visumudstedelsen. II. Underskrift fra den embedsmand, som har kompetence til at udstede visummet. III. Opkrævede gebyrer til dækning af de administrative omkostninger ved behandlingen af visumansøgningen eller angivelsen ("ΑΣΕΛΩ") (GRATIS). IV. I undtagelsestilfælde anføres af sikkerhedshensyn datoen for den pågældendes indrejse og navnet på grænseovergangsstedet. V. Hvis konsultationsproceduren giver anledning til indsigelser fra en medlemsstats side, eller hvis det pågældende svar forsinkes, som følge af denne procedure, kan det efter samråd med Udenrigsministeriets centralforvaltning besluttes at udstede et visum, hvorpå der anføres "ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΗΗ ΤΠΕΞ/Γ4" (særligt visum Udenrigsministeriet/C4) efterfulgt af nummer og dato for den pågældende godkendelse, f.eks. Α / VI. Hvis det til trods for, at ansøgeren er opført på listen over uønskede personer, efter samråd med Udenrigsministeriets centralforvaltning besluttes at udstede et visum, skal der på dette visum anføres"ειδικη ΘΕΩΡΗΗ ΤΠΕΞ/Γ4" (SPECIAL VISA MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS/C4" (særligt visum Udenrigsministeriet/C4) efterfulgt af nummer og dato for den pågældende godkendelse, f.eks. Α / VII. Hvis visummet er udstedt under det fulde ansvar af den diplomatiske eller konsulære myndighed, som behandlede ansøgningen, uden forudgående samråd med centralforvaltningen, anføres "ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΗΗ" (særligt visum) efterfulgt af navnet på den visumudstedende myndighed f.eks. Γεν. Πποξενείο ΙΔΝΕΤ (Generalkonsulatet - Sydney). VIII. Afhængigt af rejsens formål og visumtypen kan der eventuelt anføres følgende: SPORTSAKTIVITETER DIPLOMATVISUM FAGLIGE ÅRSAGER RELIGIØSE ÅRSAGER LÆGELIGE ÅRSAGER SØFART TIR-CHAUFFØR FAMILIEMEDLEM TIL EU/EØS-STATSBORGER FAMILIEMEDLEM TIL GRÆSK STATSBORGER KULTURELLE AKTIVITETER INDBYDELSE VIP KONFERENCE TURISME ADOPTION DER KRÆVES INGEN FORSIKRING 13

14 Fælles angivelser for alle visumtyper Stempel fra det udstedende konsulat. Gruppe af bogstaver og tal (indtil ti skrifttegn) til angivelse af ansøgerens nationalitet, det spanske konsulat, hvor ansøgningen er indgivet, samt visumtype og rejsens formål. Specifikke angivelser i A-visa TRANSITO AEROPORTUARIO (lufthavnstransit) Specifikke angivelser i C-visa ADS (= "Approved Destination Status") ESTANCIA (ophold) ESTANCIA CEUTA (ophold i Ceuta) ESTANCIA MELILLA (ophold i Melilla) ESTANCIA; BUSQUEDA EMPLEO (ophold; arbejdssøgende) REAGRUPACION FAMILIAR UE/EEE/SUIZA (EU-/EØS-borgers eller schweizisk statsborgers familiesammenføring) Specifikke angivelser i C-visa med henblik på transit TRANSITO (transit) Specifikke angivelser i D-visa ACUERDO DE MOVILIDAD (mobilitetsaftale) ACUERDO DE HASTA 6 MOVILIDAD (mobilitetsaftale i op til 6 måneder) ESTUDIOS (studier) ESTUDIOS; INVESTIGACION (studier; forskning) ESTUDIOS; INVESTIGACION HASTA 6 MESES (studier; forskning i op til 6 måneder) RESIDENCIA (ophold) RESIDENCIA; ACREDITACION MAEC (ophold, akkreditering Ministeriet for Udenrigsanliggender og Udviklingssamarbejde) TRABAJO TEMPORADA HASTA 6 MESES (midlertidigt arbejde i op til 6 måneder) TRABAJO TEMPORADA HASTA 9 MESES (midlertidigt arbejde i op til 9 måneder) TRABAJO Y RESIDENCE (arbejde og ophold) 14

15 FRANKRIG Angivelser i rubrikken til "bemærkninger" på visummærkater til kortvarigt ophold og lufthavnstransitvisa 1) Oplysning nr. 1 ASCENDANT NON A CHARGE (slægtning i opstigende linje, over for hvem der ikke består forsørgerpligt) ACCORD DDTEFP (Accord Direction Départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle - tilladelse fra departementets direktorat for arbejde, beskæftigelse og erhvervsuddannelse) CESEDA R (studerende, der har bestået en adgangsprøve) CONJOINT DE SCIENTIFIQUE (ægtefælle til forsker) DIPLOMATIQUE (diplomatvisum) DIRECTIVE 2001/55/CE (direktiv 2001/55/EF) ECHANGES DE JEUNES/CANADA - 2C (ungdomsudveksling/canada) ECHANGES DE JEUNES/CANADA - 2D (ungdomsudveksling/canada) FAMILLE DE FRANÇAIS (familie til fransk statsborger) FAMILLE UE/EEE/SUISSE (familiemedlem til en EU-/EØS-borger eller en schweizisk statsborger) PERSONNEL ITER-CADARACHE (ansat ved ITER, Cadarache) REGROUPEMENT FAMILIAL (familiesammenføring) SCIENTIFIQUE (forsker) SDA (approved destination status) SERVICE (tjenestevisum) TRANSIT (transitvisum) TRANSIT AEROPORTUAIRE (lufthavnstransitvisum) 2) Oplysning nr. 2 CARTE DE SEJOUR A SOLLICITER DANS LES DEUX MOIS SUIVANT L'ARRIVEE (der skal søges om opholdstilladelse senest to måneder efter ankomst) COURT SEJOUR CIRCULATION (rejsevisum til kortvarigt ophold) 15

16 AUTHORSE SEULEMENT EN ZONE INTERNALTIONALE (kun godkendt til ophold i lufthavnens internationale område) 16

17 ITALIEN Der anføres følgende bemærkninger: 1) I første linje: TRANSITO AEROPORTUALE (lufthavnstransit) "TRANSITO" (transit) a) Visum til kortvarigt ophold "AFFARI" (forretninger) "CURE MEDICHE" (lægebehandling) "GARA SPORTIVA" (sportsbegivenhed) "INVITO" (invitation) "LAVORO AUTONOMO" (selvstændig erhvervsvirksomhed) "LAVORO AUTONOMO/SPETTACOLO" (selvstændig erhvervsvirksomhed/kulturelle arrangementer) "LAVORO AUTONOMO/SPORT" (selvstændig erhvervsvirksomhed/sport) "LAVORO SUBORDINATO" (arbejde som lønmodtager) "LAVORO SUBORDINATO/MARITTIMI" (arbejde som lønmodtager/søfarende) "LAVORO SUBORDINATO/SPETTACOLO" (arbejde som lønmodtager/kulturelle arrangementer) "LAVORO SUBORDINATO/SPORT" (arbejde som lønmodtager/sport) "MISSIONE" (tjenesterejse) "MOTIVI RELIGIOSI" (religiøse grunde) "STUDIO" (studier) "STUDIO/UNIVERSITÀ" (studier/universitet) "TRASPORTO" (transport) "TURISMO" (turisme) b) Visum til længerevarende ophold "ADOZIONE" (adoption) "CURE MEDICHE" (lægebehandling) "DIPLOMATICO" (diplomat) "FAMILIARE AL SEGUITO" (ledsagende familiemedlem) "LAVORO AUTONOMO" (selvstændig erhvervsvirksomhed) "LAVORO AUTONOMO/SPETTACOLO" (selvstændig erhvervsvirksomhed/kulturelle arrangementer) "LAVORO AUTONOMO/SPORT" (selvstændig erhvervsvirksomhed/sport) "LAVORO SUBORDINATO" (arbejde som lønmodtager) "LAVORO SUBORDINATO/MARITTIMI" (arbejde som lønmodtager/søfarende) "LAVORO SUBORDINATO/SPETTACOLO" (arbejde som lønmodtager/kulturelle arrangementer) "LAVORO SUBORDINATO/SPORT" (arbejde som lønmodtager/sport) "MISSIONE" (tjenesterejse) "MOTIVI RELIGIOSI" (religiøse grunde) "REINGRESSO" (fornyet indrejse) "RESIDENZA ELETTIVA" (valgt bopæl) "RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE" (familiesammenføring) "STUDIO" (studier) 17

18 "STUDIO/UNVERSITÀ" (studier/universitet) "VACANZE LAVORO" (feriearbejde) 2) I anden linje: eventuel angivelse af grænseovergangsstedet for indrejse og udrejse - "NESSUNA ASSICURATZIONE E' RICHIESTA" (der kræves ingen forsikring) 3) I tredje linje: navnet på den embedsmand, som er ansvarlig for undertegnelsen af visummet. 18

19 LETLAND 1. Navnet på den embedsmand, som er ansvarlig for visumudstedelsen. 2. Følgende tekst kan anføres i første linje i rubrikken "Bemærkninger": - "AIRPORT TRANSIT" lufthavnstransitvisum - "TRANSIT" ensartet visum eller visum med begrænset territorial gyldighed udstedt til transit - "TRANSIT/SEAMAN IN TRANSIT" - transitvisum udstedt til en sømand i transit - "DIPLOMATIC" - diplomatvisum - "OFFICIAL" - officielt (tjeneste-) visum - "LONG STAY VISA" - visum til længerevarende ophold - "FOR RESIDENCE PERMIT" - visum som følge af en positiv beslutning truffet af statsborgerskabs- og indvandringsstyrelsen vedrørende udstedelse af en opholdstilladelse. Efter indrejse i Letland skal personen modtage en opholdstilladelse. 3. I anden (eller tredje) linje i rubrikken "Bemærkninger" kan følgende tekst anføres: - "EU/EEA/CH FAMILY MEMBER" - familiemedlem til en statsborger i Den Europæiske Union, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Schweiz - "NO INSURANCE REQUIRED" - der kræves ingen dokumentation for rejsesygeforsikring - "INTERNATIONAL ROAD CARRIER" - visum udstedt til en international vejtransportvirksomhed - "RAILROAD CARRIER" - visum udstedt til et jernbaneselskab - "HUMANITARIAN REASONS" - visum udstedt i ekstraordinære tilfælde i henhold til artikel 16 i immigrationsloven - "VALID IN LATVIA ONLY WITH WORK PERMIT" - efter den første indrejse i Letland skal personen modtage en arbejdstilladelse. - "BUSINESS" visum udstedt til en udlænding, der er registreret i handelsregistret som en enkeltmandsvirksomhed, et medlem af en bestyrelse eller en direktion, en befuldmægtiget, en bobestyrer, en likvidator, et medlem af et partnerskab med bemyndigelse til at repræsentere dette partnerskab, en person med bemyndigelse til at repræsentere en økonomisk aktør (en udenlandsk økonomisk aktør) i relation til en filials aktiviteter eller en selvstændig erhvervsdrivende 19

20 LITAUEN Oplysning nr. 1 og 2, hvis det er relevant Kode Betydning Lufthavnstransitvisum (A) DIPL Diplomatvisum TARN Tjenestevisum Visum til kortvarigt ophold (C) DIPL Diplomatvisum TARN Tjenestevisum C-2 Beskæftigelse ikke tilladt C-3 Erhvervsmæssig brug C-5 Ophold forlænget C-6 Visum udstedt ved grænseovergangssted C-9 Turisme C-10 Rejse uden indbydelse C-11 Transportvirksomhed C-12 Familiemedlem til en EU-/EØS-borger eller en schweizisk statsborger C-14 Studier C-15 Erhvervspraktik C-16 Efter- og videreuddannelse C-17 Sømand Kinesisk turistgruppe ADS Visum til længerevarende ophold (D) DIPL Diplomatvisum TARN Tjenestevisum D-1 Beslutning om at udstede opholdstilladelse D-2 Beskæftigelse ikke tilladt D-14 Studier D-15 Erhvervspraktik D-16 Efter- og videreuddannelse D-17 Sømand D-18 Sæsonarbejder Højre side under oplysning nr. 2 Ekspeditionsgebyr med angivelse af valuta, eller angivelsen "GRATIS" 20

21 UNGARN Kutatás / Forskning** Önkéntes tevékenység / Frivillig** Keresőtevékenység / Betalt aktivitet** Hivatalos / Officiel** Turista / Turist** Látogatás / Besøg** Üzleti / Forretning** Tanulmányi / Studier** Gyógykezelés / Lægebehandling** Sport/Sport** Konferencia/Konference** Kulturális/Kulturelt formål** ** Formålet med besøget skrives både på ungarsk og på engelsk. 21

22 MALTA Følgende angivelser kan forekomme i første linje i den rubrik på visummærkaten for C- og D-visa, som er beregnet til bemærkninger: MT 1: D (diplomat i transit) MT 2: (lastbilchauffør med køretøj i transit) MT 3: (humanitære årsager) MT 4: (sømand i transit for at påmønstre et skib fra Malta) MT 5: (sømand i transit for at afmønstre et skib fra Malta) MT 6: Diplomatic mail/courier (diplomatisk kurer) MT 7: Official/Political Visit (officielt/politisk besøg) MT 8: Visa Gratis (gratis visum) MT 9: Courtesy/Private visit (courtoisie/privat besøg) MT 10: Family visit (familiebesøg) MT 11: Tourism purposes (turistbesøg) MT 12: Business purposes (forretningsbesøg) MT 13: Sports activities (sportsaktiviteter) MT 14: Cultural visit (kulturelt besøg) MT 15: Truck Driver with vehicle (lastbilchauffør med køretøj) MT 16: Employment purposes (beskæftigelse) MT 17: Short term student (studerende på kort ophold) MT 18: Post Secondary Student (studerende (videregående uddannelse)) MT 19: Scientific researcher (videnskabelig forsker) MT 20: Family reunification (familiesammenføring) MT 21: Professional purposes (beskæftigelse) MT 22: Religious reasons (religiøse årsager) MT 23: Adoption purposes (adoption) MT 24: Medical treatment (medicinsk behandling) MT 25: Diplomat accredited to Malta (diplomat akkrediteret i Malta) MT 26: Family Member of a Diplomat accredited to Malta (familiemedlem til en diplomat akkrediteret i Malta) MT 27: Accompanying family member (ledsagende familiemedlem) MT 28: Official mission (officiel mission) MT 29: Family Member of an EU Citizen (familiemedlem til en EU-borger) MT 30: Long term student (studerende på længerevarende ophold) MT 31: Working holiday (feriearbejde) 22

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 19.3.2010. om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 19.3.2010. om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2010 K(2010)1620 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 19.3.2010 om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa (Kun den bulgarske,

Læs mere

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen) Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2014-961-0020 Dok.: 1109664 Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 NOTE fra: generalsekretariatet til: Visumgruppen Tidl. dok. nr.: 12357/05 VISA 230 COMIX 586 + REV

Læs mere

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark Danmark - Åben for forretning og ferie Sådan ansøger du om visum til Danmark Du kan læse mere om regler og procedurer for visum til Danmark i denne folder Visum til Danmark Hvis du ønsker at besøge Danmark

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation - forretningsvisum Invitation til ansøgning om forretningsvisum VU1_da_150415_v1.1 1. Information om værtsfirmaet Firmanavn Hjemmeside Firmaadresse i Danmark Telefax Branche CVR-Nr. 2. Information

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

BILAG 25 i den praktiske vejledning = BILAG 18 i håndbogen om visumkodeksen BILAG 18

BILAG 25 i den praktiske vejledning = BILAG 18 i håndbogen om visumkodeksen BILAG 18 BILAG 25 i den praktiske vejledning = BILAG 18 i håndbogen om visumkodeksen BILAG 18 DE VEJLEDENDE BELØB, SOM FASTSÆTTES AF DE NATIONALE MYNDIGHEDER MED HENSYN TIL, HVOR MEGET EN UDLÆNDING MINDST SKAL

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 5. april 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00033-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. ALMINDELIGE

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Københavns politi Udlændingekontrolgruppen

Københavns politi Udlændingekontrolgruppen Københavns politi Udlændingekontrolgruppen Historie 2009 Skotske asfalts arbejdere i København 2010 Østeuropæere hærger København 2 Roma-aktioner på Amager Den varme seng 2010 Arbejdsgruppe nedsætte mhp.

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2010. om håndbogen vedrørende organisationen af visumafdelinger og det lokale Schengensamarbejde

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2010. om håndbogen vedrørende organisationen af visumafdelinger og det lokale Schengensamarbejde EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2010 K(2010)3667 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2010 om håndbogen vedrørende organisationen af visumafdelinger og det lokale Schengensamarbejde (Kun den

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 5. april 2010. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 5. april 2010. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 5. april 2010 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: NOTAT om visumpraksis gældende fra den 5. april 2010 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold til notat

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) LBK nr 1021 af 19/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-949-0440 Senere ændringer til forskriften LOV nr 572 af 31/05/2010

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 1, september 2009 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der informationer om

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet.

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold 1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. 2. Udlændinge, der er statsborgere i et land, der

Læs mere

Ansøgning om folkepension fra Danmark

Ansøgning om folkepension fra Danmark Udbetaling Danmark International Pension Kongens Vænge 8 DK-3400 Hillerød Tlf. +45 70 12 80 55 Telefontid kl. 10-14 ipos@atp.dk www.borger.dk/international-pension Ansøgning om folkepension fra Danmark

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Børnepenge i grænseoverskridende sager (Den Europæiske Union, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz) Anvendelse af overstatslig ret

Børnepenge i grænseoverskridende sager (Den Europæiske Union, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz) Anvendelse af overstatslig ret Børnepenge i grænseoverskridende sager (Den Europæiske Union, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz) Anvendelse af overstatslig ret Denne vejledning skal give dig et overblik over de særlige

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere