Nationale angivelser i den rubrik på visummærkaten, der er beregnet til bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationale angivelser i den rubrik på visummærkaten, der er beregnet til bemærkninger"

Transkript

1 Nationale angivelser i den rubrik på visummærkaten, der er beregnet til bemærkninger 1

2 BENELUX (Belgien, Nederlandene og Luxembourg) - BNL 1 : visum udstedt med de centrale myndigheders samtykke. - BNL 2 : automatisk udstedt visum. - BNL 3 + navn på grænseovergangsstedet og/eller datoen for indrejsen: denne kode anføres kun af sikkerhedsgrunde, i særlige tilfælde. - BNL 4 : visum udstedt på en anden stats vegne efter høring af denne. - BNL 5 + x dage: visumindehaveren skal melde sig hos politiet inden "x dage". - BNL 8 : visum udstedt med henblik på lægebehandling. Til denne kode kan der i givet fald føjes navnet på det pågældende hospital. - BNL 9 : DER KRÆVES INGEN FORSIKRING - BNL 10 : visum udstedt med henblik på studier. - BNL 11 : visum udstedt med henblik på familiesammenføring. - BNL 12 : visum udstedt med henblik på faglig virksomhed. - BNL 13 : visum udstedt med henblik på forretninger. - BNL 14 : visum udstedt med henblik på adoption. - BNL 15 : visa af type C udstedt til udlændinge, der udsendes til en stilling ved en ambassade, et konsulat, en repræsentation eller en international organisation, samt til deres familiemedlemmer, ægtefælle, børn og private tjenestefolk, der bor på deres bopæl, og over for hvem der består forsørgerpligt. - BNL 16 : visum udstedt med henblik på partnerskab. - BNL 17 : visum udstedt med henblik på ægteskab. - BNL18: + navn på ledsagende forælder eller værge: for visa udstedt til mindreårige, som rejser ledsaget. - BNL19: + navn på vært: for visa udstedt til mindreårige, som rejser uledsaget. 2

3 Særlige koder for Belgien i forbindelse med udstedelse af nationalt visum til længerevarende ophold (D) eller en foreløbig opholdstilladelse: B1 : FO, ophold begrænset til studiernes varighed + artikel 58 i loven af B2: indskrivning på (navn på uddannelsesinstitutionen) B3: tilladelse til studier ved (navn på uddannelsesinstitutionen) B4 : anmodning om ligestilling af eksamensbevis B5 : tilmelding til optagelsesprøve B6 : FO, ophold begrænset til stipendiets varighed (stipendiets varighed angives) B7 : FO, ophold begrænset til udvekslingens varighed (udvekslingens varighed angives) B8 : privatskole - midlertidigt ophold begrænset til varigheden af uddannelsen ved (navn på uddannelsesinstitutionen) + artikel 9 og 13 i loven af B9 : undervisning på sekundærtrinnet - ophold begrænset til skoleårets varighed + artikel 9 og 13 i loven af B10: familiesammenføring for studerende - ophold begrænset til varigheden af ægtefælles/registreret partners/fars/mors/ studier + artikel 10a, stk. 1, i loven af B11: familiesammenføring - artikel 10, stk. 1, første afsnit, nr. 1, og nr. 4-7, i loven af B12 : artikel 9 og 13, ophold begrænset til varigheden af den virksomhed, der giver visumindehaveren fritagelse for arbejdstilladelse eller næringsbrev + (varigheden af opgaven, forskningen, ansættelsen, praktikopholdet eller uddannelsen angives) B13 : forsker - ophold begrænset til værtsaftalens varighed - artikel 61/11 i loven af B14 : artikel 9 og 13, ophold begrænset til arbejdstilladelsens gyldighed + en måned B15 : artikel 9 og 13, ophold begrænset til næringsbrevets gyldighed B16 : artikel 9 og 13, ophold begrænset til otte måneder B17 : midlertidigt ophold begrænset til et år + artikel 9 og 13 i loven af B18 : ophold begrænset til seks måneder B19 : midlertidigt ophold for fastboende udlænding + artikel 61/7 i loven af B20 : familiesammenføring - artikel 40a eller 40b i loven af B21 : familiesammenføring - ophold begrænset til varigheden af ægtefælles/registreret partners/fars/mors/søns/datters ophold - artikel 10, stk. 1, første afsnit, nr. 1 + artikel 10, stk. 4, + artikel 10a, stk. 1, i loven af B22 : B23 : familiesammenføring - returvisum midlertidigt ophold begrænset til seks måneder med henblik på adoption + forlængelse af opholdet efter bemyndigelse fra Udlændingekontoret (Dienst Vreemdelingenzaken/Office des Etrangers) afhængigt af en væsentlig udvikling i adoptionsproceduren, som bevises ved hjælp af et skriftligt dokument fra de centrale forbundsmyndigheder eller de kompetente centrale fællesskabsmyndigheder B24 : midlertidigt ophold begrænset til et år - arbejdsferie + artikel 9 og 13 i loven af B25 : kongelig anordning af (Denne kode skal altid anføres på visa udstedt til udlændinge, der udsendes til en stilling i Belgien ved en ambassade, et konsulat, en repræsentation eller en international organisation, samt til deres familiemedlemmer, ægtefælle og børn, over for hvem der består forsørgerpligt.) B26 : ret til tilbagerejse foreløbig opholdstilladelse - artikel 19 i loven af B27 : B28 : tilladelse til tilbagerejse efter et år foreløbig opholdstilladelse - artikel 9 i loven af kongelig anordning af familiesammenføring - ophold begrænset til varigheden af ægtefælles/registreret partners/fars/mors ophold - artikel 10a, stk. 2 eller 3, i loven af

4 B29: højt kvalificeret arbejdstager det blå EU-kort artikel 61/27, lov af

5 Særlig angivelse på en visummærkat udstedt af Nederlandene: udlændingenummeret Særlige koder for Luxembourg i forbindelse med udstedelse af nationalt visum til længerevarende ophold (D): L01 : L02 : L03 : L04 : L05 : L06 : L07 : L08 : L09 : L10 : L11 : L12 : L13 : L14 : ansat selvstændig ikke erhvervsaktiv (pensioneret, personlige midler) studerende (videregående uddannelse) videnskabelig forsker familiemedlem til EU-statsborger ægtefælle (tredjeland) kommende ægtefælle (tredjeland) familiesammenføring - slægtning i opstigende linje (tredjeland) familiesammenføring - slægtning i nedstigende linje (tredjeland) adoptivbarn lægebehandling humanitære grunde andet. 5

6 DEN TJEKKISKE REPUBLIK A/VL/-/-/--; A/VD/-/-/--; A/LZ/-/-/--; A/DZ/-/-/--; C/VB/00/-/--; C/VB/01/-/--; C/VB/02/-/--; C/VB/03/-/--; C/VB/04/-/--; C/VB/05/-/--; C/VB/07/-/--; C/VB/10/-/--; C/VB/11/-/--; C/VB/12/-/--; C/VB/27/-/--; C/VB/93/-/--; C/VB/99/-/--; C/VF/00/-/--; C/VF/01/-/--; C/VH/02/-/--; C/VH/03/-/--; C/VH/04/-/--; C/VH/05/-/--; C/VH/07/-/--; C/VH/10/-/--; C/VH/11/-/--; C/VH/12/-/--; C/VH/27/-/--; C/VH/93/-/--; C/VH/99/-/--; C/VF/00/-/--; C/VF/01/-/--; C/VF/02/-/--; C/VF/03/-/--; C/VF/04/-/--; C/VF/05/-/--; C/VF/07/-/--; C/VF/10/-/--; C/VF/11/-/--; C/VB/12/-/--; lufthavnstransitvisum til én indrejse Dobbelt lufthavnstransitvisum lufthavnstransitvisum til én indrejse til tjenestebrug dobbelt lufthavnstransitvisum til tjenestebrug visum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage - lægebehandling visum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage erhvervsøjemed visum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage - kulturelt øjemed visum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage familie- eller vennebesøg visum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage invitation visum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage officielt, politisk øjemed visum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage sportsøjemed visum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage turisme visum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage uddannelse studier visum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage transit visum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage beskæftigelse visum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage ADS-turisme Kina visum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage andet visum til to indrejser af en varighed på op til 90 dage - lægebehandling visum til to indrejser af en varighed på op til 90 dage erhvervsøjemed visum til to indrejser af en varighed på op til 90 dage - kulturelt øjemed visum til to indrejser af en varighed på op til 90 dage familie- eller vennebesøg visum til to indrejser af en varighed på op til 90 dage invitation visum til to indrejser af en varighed på op til 90 dage officielt, politisk øjemed visum til to indrejser af en varighed på op til 90 dage sportsøjemed visum til to indrejser af en varighed på op til 90 dage turisme visum til to indrejser af en varighed på op til 90 dage uddannelse, studier visum til to indrejser af en varighed på op til 90 dage transit visum til to indrejser af en varighed på op til 90 dage beskæftigelse visum til to indrejser af en varighed på op til 90 dage ADS-turisme Kina visum til to indrejser af en varighed på op til 90 dage andet visum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage lægebehandling visum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage erhvervsøjemed visum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage kulturelt øjemed visum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage familie- eller vennebesøg visum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage invitation visum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage officielt, politisk øjemed visum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage sportsøjemed visum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage turisme visum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage uddannelse, studier visum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage transit 6

7 C/VF/27/-/--; C/VF/93/-/--; C/VF/99/-/--; C/BD/-/-/--; C/HD/-/-/--; C/FD/-/-/--; C/BZ/-/-/--; C/HZ/-/-/--; C/FZ/-/-/--; C/VG/-/-/--; C/VK/81/-/--; C/VK/83/-/--; visum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage beskæftigelse visum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage ADS-turisme Kina visum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage andet diplomatvisum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage diplomatvisum til to indrejser af en varighed på op til 90 dage diplomatvisum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage tjenestevisum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage tjenestevisum til to indrejser af en varighed på op til 90 dage tjenestevisum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage visum, der giver ret til indrejse med henblik på at indgive ansøgning om opholdstilladelse med henblik på at søge midlertidig beskyttelse (sektion 2, stk. 1, litra a) i lov nr. 221/2003) visum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage erklæring vedrørende hensigt om at søge om asyl, dvs. indrejsevisum. jf. sektion 3d i lov nr. 325/1999 om asyl visum til én indrejse af en varighed på op til 90 dage med henblik på at følge asylproceduren, jf. sektion 72 i lov nr. 325/1999 om asyl D/VC/00/-/--; visum til flere indrejser af en varighed på op til 90 dage lægebehandling D/VC/02/-/--; visum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage kulturelt øjemed D/VC/04/-/--; visum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage invitation D/VC/05/-/--; visum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage officiel, politisk øjemed D/VC/06/-/--; visum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage erhvervsøjemed forretninger D/VC/07/-/--; visum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage sportsøjemed D/VC/16/-/--, visum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage (udlændingen er partner i en virksomhed eller medlem af en forening deltager i et selskab og har en arbejdstilladelse ifølge artikel 89 i lov nr. 435/2004 Sb. om beskæftigelse) D/VC/17/-/--, familievisum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage ansøgeren er en ægtefælle D/VC/18/-/--, familievisum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage ansøgeren er et barn født i Den Tjekkiske Republik D/VC/19/-/--, familievisum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage ansøgeren er et barn født uden for Den Tjekkiske Republik D/VC/20/-/--, familievisum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage ansøgeren er et andet familiemedlem (f.eks. forælder, bedsteforælder) D/VC/23/-/--, studievisum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage Rådets direktiv 2004/114/EF D/VC/24/-/--; visum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage - studier (erhvervsuddannelse, forskningsstipendier) ud over Rådets direktiv 2004/114/EF D/VC/27/-/--; visum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage beskæftigelse D/VC/36/-/--, visum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage administrerende direktør i en retlig enhed i henhold til lov nr. 513/1991 Coll. D/VS/84/-/--; visum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage på tålt ophold, jf. sektion 78b i lov nr.325/1999 om asyl 7

8 D/VS/85/-/--; D/VS/91/-/--, D/VC/99/-/--; D/VR/-/-/--; D/UD/-/-/--; D/UZ/-/-/--; R/VV/-/-/--; visum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage tålt ophold ifølge artikel 58a i lov nr. 221/2003 Coll. om midlertidig beskyttelse visum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage tålt ophold ifølge lov nr. 326/1999 Sb. om ophold visum til flere indrejser af en varighed på over 90 dage andet visum til én indrejse af en varighed på over 90 dage med henblik på at modtage en opholdstilladelse visum til én indrejse af en varighed på over 90 dage med henblik på at ansøge om længerevarende opholdstilladelse, som udstedes af udenrigsministeriet - diplomatvisum visum til én indrejse af en varighed på over 90 dage med henblik på at ansøge om længerevarende opholdstilladelse, som udstedes af udenrigsministeriet - tjenestevisum Udrejseordre 8

9 DANMARK "Gælder for Færøerne" eller "Gælder for Grønland" eller "Gælder for Færøerne og Grønland" "Ansat hos [virksomhedens navn], [navn på modtageren af tjenesteydelsen]" "Garanti stillet" "N-INS: Der kræves ingen forsikring" I forbindelse med udstedelse af et visum af type D som tilbagerejsetilladelse: "Tilbagerejsetilladelse". 9

10 TYSKLAND 1. Navnet på den embedsmand, som er ansvarlig for visumudstedelsen. 2. Undtagelsesvis anføres dato og grænseovergangssted for indrejsen, såfremt det er af betydning for sikkerheden, f.eks. hvis den pågældende er efterlyst med henblik på anholdelse. 3. Undtagelsesvis anføres visum- og pasindehaverens nationalitet, hvis denne ikke fremgår entydigt af det pas, hvori visummærkaten er anbragt. 4. Påtegninger eller begrænsninger 1 : 1 Diplomatisches Visum (diplomatvisum) Diplomatischer Kurier (diplomatisk kurer) Dienstliches Visum (tjenestevisum). Visa de courtoisie ("courtoisie-visum") Visa de courtoisie/dienstreise ("courtoisie-visum"/tjenesterejse) Gratis-Visum (gratis visum) Gratis-Visum/Dienstreise (gratis visum/tjenesterejse) Touristisches Visum (turistvisum) Besuchsvisum (besøgsvisum) Geschäftsvisum (visum til forretningsrejser) ADS 2 (Approved Destination Status) Medizinische Behandlung (lægebehandling) Begleitung zur medizinischen Behandlung (ledsagelse til lægebehandling) Messebesuch/Messeaussteller (messebesøg/messeudstiller) Autokauf (bilkøb) Tätigkeiten gem....i.v.m. 16 BeschV gestattet (aktiviteter tilladt i henhold til... sammenholdt med 16 i bekendtgørelsen om beskæftigelse) 3 Nur selbständige Tätigkeiten nach... i.v.m. 16 BeschV gestattet (kun selvstændig erhvervsvirksomhed ifølge sammenholdt med 16 i bekendtgørelsen om beskæftigelse tilladt) Teilnahme an Sportveranstaltungen (deltagelse i sportsarrangementer) Erwerbstätigkeit nicht gestattet (erhvervsaktivitet ikke tilladt) Sonstige Erwerbstätigkeit nicht gestattet (anden erhvervsaktivitet ikke tilladt) Rückmeldung nach Rückkehr (genregistrering ved tilbagekomst) Nachweis der Krankenversicherung nicht erforderlich (der kræves ingen dokumentation for sygeforsikring) 4 Nur in Begleitung des Arbeitgebers (kun i følge med arbejdsgiveren) I forbindelse med visumtype D forbeholder Tyskland sig ret til yderligere begrænsninger og tillægsbestemmelser samt supplerende specifikke påtegninger. 2 Jf. artikel 4, nr. 3, litra c), i aftalememorandum mellem Det Europæiske Fællesskab og Folkerepublikken Kinas nationale turistadministration om visumspørgsmål og dermed forbundne anliggender vedrørende turistgrupper fra Folkerepublikken Kina (ADS) (EUT L 83 af , s. 14). 3 Denne begrænsning vælges i tilfælde, hvor der skal udøves bestemte aktiviteter i Tyskland, der er nærmere angivet i beskæftigelsesbekendtgørelsen, men som i henhold til 16 i beskæftigelsesbekendtgørelsen ikke udgør beskæftigelse ifølge tysk lov om opholdsret, hvis de udøves i op til tre måneder inden for et tidsrum på 12 måneder i Forbundsrepublikken. 4 Se artikel 15, stk. 6, i visumkodeksen (EUT L 243 af , s. 1). 10

11 Familienangehöriger eines Unionsbürgers/EWR-Bürgers (en EU- eller EØSstatsborgers familiemedlem) Studium, Beschäftigung nur gem. 16 Abs. 3 AufenthG gestattet (studium, beskæftigelse kun tilladt i henhold til 16, stk. 3, i tysk lov om opholdsret) Studienvorbereitender Sprachkurs (studieforberedende sprogkursus) Studienbewerbervisum (visum med henblik på ansøgning om studieplads) Sprachkurs (sprogkursus) Stipendium (stipendieordning) Schüleraustausch / Schulbesuch (skoleudveksling eller skolebesøg) Selbständige Erwerbstätigkeit als gestattet (selvstændig erhvervsvirksomhed som 1 tilladt) Beschäftigung nur gem.... BeschV gestattet (beskæftigelse kun tilladt i henhold til beskæftigelsesbekendtgørelsens 2 ) Beschäftigung nur gem. 39 BeschV i.v.m. Werkvertragsarbeitnehmerkarte gestattet (beskæftigelse kun tilladt i henhold til 39 i beskæftigelsesbekendtgørelsen i forbindelse med en tilladelse til at arbejde som kontraktansat arbejdstager) Working Holiday Visum (visum til feriearbejde) Visumerteilung nach "Van der Elst" (visum udstedt på grundlag af Van der Elstdommen) Forscher, Beschäftigung nur gem. 20 Abs. 6 AufenthG gestattet (forskere, beskæftigelse kun tilladt i henhold til 20, stk. 6, i tysk lov om opholdsret) Familienzusammenführung (familiesammenføring) Erwerbstätigkeit gestattet (erhvervsaktivitet tilladt) Eheschließung und gemeinsame Wohnsitznahme (indgåelse af ægteskab og etablering af fælles bopæl) Aufnahme nach 23 Abs. 2 AufenthG (modtagelse i henhold til 23, stk. 2, i lov om opholdsret) Spätaussiedler (etnisk tysker indvandret i den seneste tid) Mit Bedingungen/Auflagen versehen (behæftet med betingelser/begrænsninger) 3 Aufenthaltsdauer entspricht Gültigkeit (Zeile 2) (opholdets varighed skal svare til den i anden linje anførte gyldighedsperiode) Aufenthaltsanzeige nach Einreise (anmeldelse af tilstedeværelse efter indrejse) 4 ABH (udlændingemyndighed) 5 1 Her anføres den nøjagtige betegnelse for den tilladte selvstændige erhvervsaktivitet. 2 Her angives det ved henvisning til beskæftigelsesbekendtgørelsen, hvilken beskæftigelse der må udøves på Forbundsrepublikkens område. 3 Disse betingelser/begrænsninger anføres i passet ved siden af visummærkaten. 4 Kun på forlangende af en udlændingemyndighed i Tyskland. 5 Hvis visummet blev udstedt med en tysk udlændingemyndigheds tilladelse, anføres dette efterfølgende. 11

12 ESTLAND Følgende nationale angivelser kan forekomme i feltet "Bemærkninger": ADS (Approved Destination Status status som godkendt destinationsland) 1 DIPLOMAATILINE (diplomatisk) KEHTIB KINDLUSTUSETA (Der kræves ingen forsikring) MEREMEES (søfolk) PIKENDUS (forlængelse) TEENISTUS (tjeneste) 1 I henhold til artikel 4, stk. 3, litra c), i Aftalememorandum mellem Det Europæiske Fællesskab og Folkerepublikken Kinas nationale turistadministration om visumspørgsmål og dermed forbundne anliggender vedrørende turistgrupper fra Folkerepublikken Kina (ADS) (EUT L 83 af , s. 14). 12

13 GRÆKENLAND I. Sticker med det fulde navn på den embedsmand, der er ansvarlig for visumudstedelsen. II. Underskrift fra den embedsmand, som har kompetence til at udstede visummet. III. Opkrævede gebyrer til dækning af de administrative omkostninger ved behandlingen af visumansøgningen eller angivelsen ("ΑΣΕΛΩ") (GRATIS). IV. I undtagelsestilfælde anføres af sikkerhedshensyn datoen for den pågældendes indrejse og navnet på grænseovergangsstedet. V. Hvis konsultationsproceduren giver anledning til indsigelser fra en medlemsstats side, eller hvis det pågældende svar forsinkes, som følge af denne procedure, kan det efter samråd med Udenrigsministeriets centralforvaltning besluttes at udstede et visum, hvorpå der anføres "ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΗΗ ΤΠΕΞ/Γ4" (særligt visum Udenrigsministeriet/C4) efterfulgt af nummer og dato for den pågældende godkendelse, f.eks. Α / VI. Hvis det til trods for, at ansøgeren er opført på listen over uønskede personer, efter samråd med Udenrigsministeriets centralforvaltning besluttes at udstede et visum, skal der på dette visum anføres"ειδικη ΘΕΩΡΗΗ ΤΠΕΞ/Γ4" (SPECIAL VISA MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS/C4" (særligt visum Udenrigsministeriet/C4) efterfulgt af nummer og dato for den pågældende godkendelse, f.eks. Α / VII. Hvis visummet er udstedt under det fulde ansvar af den diplomatiske eller konsulære myndighed, som behandlede ansøgningen, uden forudgående samråd med centralforvaltningen, anføres "ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΗΗ" (særligt visum) efterfulgt af navnet på den visumudstedende myndighed f.eks. Γεν. Πποξενείο ΙΔΝΕΤ (Generalkonsulatet - Sydney). VIII. Afhængigt af rejsens formål og visumtypen kan der eventuelt anføres følgende: SPORTSAKTIVITETER DIPLOMATVISUM FAGLIGE ÅRSAGER RELIGIØSE ÅRSAGER LÆGELIGE ÅRSAGER SØFART TIR-CHAUFFØR FAMILIEMEDLEM TIL EU/EØS-STATSBORGER FAMILIEMEDLEM TIL GRÆSK STATSBORGER KULTURELLE AKTIVITETER INDBYDELSE VIP KONFERENCE TURISME ADOPTION DER KRÆVES INGEN FORSIKRING 13

14 Fælles angivelser for alle visumtyper Stempel fra det udstedende konsulat. Gruppe af bogstaver og tal (indtil ti skrifttegn) til angivelse af ansøgerens nationalitet, det spanske konsulat, hvor ansøgningen er indgivet, samt visumtype og rejsens formål. Specifikke angivelser i A-visa TRANSITO AEROPORTUARIO (lufthavnstransit) Specifikke angivelser i C-visa ADS (= "Approved Destination Status") ESTANCIA (ophold) ESTANCIA CEUTA (ophold i Ceuta) ESTANCIA MELILLA (ophold i Melilla) ESTANCIA; BUSQUEDA EMPLEO (ophold; arbejdssøgende) REAGRUPACION FAMILIAR UE/EEE/SUIZA (EU-/EØS-borgers eller schweizisk statsborgers familiesammenføring) Specifikke angivelser i C-visa med henblik på transit TRANSITO (transit) Specifikke angivelser i D-visa ACUERDO DE MOVILIDAD (mobilitetsaftale) ACUERDO DE HASTA 6 MOVILIDAD (mobilitetsaftale i op til 6 måneder) ESTUDIOS (studier) ESTUDIOS; INVESTIGACION (studier; forskning) ESTUDIOS; INVESTIGACION HASTA 6 MESES (studier; forskning i op til 6 måneder) RESIDENCIA (ophold) RESIDENCIA; ACREDITACION MAEC (ophold, akkreditering Ministeriet for Udenrigsanliggender og Udviklingssamarbejde) TRABAJO TEMPORADA HASTA 6 MESES (midlertidigt arbejde i op til 6 måneder) TRABAJO TEMPORADA HASTA 9 MESES (midlertidigt arbejde i op til 9 måneder) TRABAJO Y RESIDENCE (arbejde og ophold) 14

15 FRANKRIG Angivelser i rubrikken til "bemærkninger" på visummærkater til kortvarigt ophold og lufthavnstransitvisa 1) Oplysning nr. 1 ASCENDANT NON A CHARGE (slægtning i opstigende linje, over for hvem der ikke består forsørgerpligt) ACCORD DDTEFP (Accord Direction Départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle - tilladelse fra departementets direktorat for arbejde, beskæftigelse og erhvervsuddannelse) CESEDA R (studerende, der har bestået en adgangsprøve) CONJOINT DE SCIENTIFIQUE (ægtefælle til forsker) DIPLOMATIQUE (diplomatvisum) DIRECTIVE 2001/55/CE (direktiv 2001/55/EF) ECHANGES DE JEUNES/CANADA - 2C (ungdomsudveksling/canada) ECHANGES DE JEUNES/CANADA - 2D (ungdomsudveksling/canada) FAMILLE DE FRANÇAIS (familie til fransk statsborger) FAMILLE UE/EEE/SUISSE (familiemedlem til en EU-/EØS-borger eller en schweizisk statsborger) PERSONNEL ITER-CADARACHE (ansat ved ITER, Cadarache) REGROUPEMENT FAMILIAL (familiesammenføring) SCIENTIFIQUE (forsker) SDA (approved destination status) SERVICE (tjenestevisum) TRANSIT (transitvisum) TRANSIT AEROPORTUAIRE (lufthavnstransitvisum) 2) Oplysning nr. 2 CARTE DE SEJOUR A SOLLICITER DANS LES DEUX MOIS SUIVANT L'ARRIVEE (der skal søges om opholdstilladelse senest to måneder efter ankomst) COURT SEJOUR CIRCULATION (rejsevisum til kortvarigt ophold) 15

16 AUTHORSE SEULEMENT EN ZONE INTERNALTIONALE (kun godkendt til ophold i lufthavnens internationale område) 16

17 ITALIEN Der anføres følgende bemærkninger: 1) I første linje: TRANSITO AEROPORTUALE (lufthavnstransit) "TRANSITO" (transit) a) Visum til kortvarigt ophold "AFFARI" (forretninger) "CURE MEDICHE" (lægebehandling) "GARA SPORTIVA" (sportsbegivenhed) "INVITO" (invitation) "LAVORO AUTONOMO" (selvstændig erhvervsvirksomhed) "LAVORO AUTONOMO/SPETTACOLO" (selvstændig erhvervsvirksomhed/kulturelle arrangementer) "LAVORO AUTONOMO/SPORT" (selvstændig erhvervsvirksomhed/sport) "LAVORO SUBORDINATO" (arbejde som lønmodtager) "LAVORO SUBORDINATO/MARITTIMI" (arbejde som lønmodtager/søfarende) "LAVORO SUBORDINATO/SPETTACOLO" (arbejde som lønmodtager/kulturelle arrangementer) "LAVORO SUBORDINATO/SPORT" (arbejde som lønmodtager/sport) "MISSIONE" (tjenesterejse) "MOTIVI RELIGIOSI" (religiøse grunde) "STUDIO" (studier) "STUDIO/UNIVERSITÀ" (studier/universitet) "TRASPORTO" (transport) "TURISMO" (turisme) b) Visum til længerevarende ophold "ADOZIONE" (adoption) "CURE MEDICHE" (lægebehandling) "DIPLOMATICO" (diplomat) "FAMILIARE AL SEGUITO" (ledsagende familiemedlem) "LAVORO AUTONOMO" (selvstændig erhvervsvirksomhed) "LAVORO AUTONOMO/SPETTACOLO" (selvstændig erhvervsvirksomhed/kulturelle arrangementer) "LAVORO AUTONOMO/SPORT" (selvstændig erhvervsvirksomhed/sport) "LAVORO SUBORDINATO" (arbejde som lønmodtager) "LAVORO SUBORDINATO/MARITTIMI" (arbejde som lønmodtager/søfarende) "LAVORO SUBORDINATO/SPETTACOLO" (arbejde som lønmodtager/kulturelle arrangementer) "LAVORO SUBORDINATO/SPORT" (arbejde som lønmodtager/sport) "MISSIONE" (tjenesterejse) "MOTIVI RELIGIOSI" (religiøse grunde) "REINGRESSO" (fornyet indrejse) "RESIDENZA ELETTIVA" (valgt bopæl) "RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE" (familiesammenføring) "STUDIO" (studier) 17

18 "STUDIO/UNVERSITÀ" (studier/universitet) "VACANZE LAVORO" (feriearbejde) 2) I anden linje: eventuel angivelse af grænseovergangsstedet for indrejse og udrejse - "NESSUNA ASSICURATZIONE E' RICHIESTA" (der kræves ingen forsikring) 3) I tredje linje: navnet på den embedsmand, som er ansvarlig for undertegnelsen af visummet. 18

19 LETLAND 1. Navnet på den embedsmand, som er ansvarlig for visumudstedelsen. 2. Følgende tekst kan anføres i første linje i rubrikken "Bemærkninger": - "AIRPORT TRANSIT" lufthavnstransitvisum - "TRANSIT" ensartet visum eller visum med begrænset territorial gyldighed udstedt til transit - "TRANSIT/SEAMAN IN TRANSIT" - transitvisum udstedt til en sømand i transit - "DIPLOMATIC" - diplomatvisum - "OFFICIAL" - officielt (tjeneste-) visum - "LONG STAY VISA" - visum til længerevarende ophold - "FOR RESIDENCE PERMIT" - visum som følge af en positiv beslutning truffet af statsborgerskabs- og indvandringsstyrelsen vedrørende udstedelse af en opholdstilladelse. Efter indrejse i Letland skal personen modtage en opholdstilladelse. 3. I anden (eller tredje) linje i rubrikken "Bemærkninger" kan følgende tekst anføres: - "EU/EEA/CH FAMILY MEMBER" - familiemedlem til en statsborger i Den Europæiske Union, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Schweiz - "NO INSURANCE REQUIRED" - der kræves ingen dokumentation for rejsesygeforsikring - "INTERNATIONAL ROAD CARRIER" - visum udstedt til en international vejtransportvirksomhed - "RAILROAD CARRIER" - visum udstedt til et jernbaneselskab - "HUMANITARIAN REASONS" - visum udstedt i ekstraordinære tilfælde i henhold til artikel 16 i immigrationsloven - "VALID IN LATVIA ONLY WITH WORK PERMIT" - efter den første indrejse i Letland skal personen modtage en arbejdstilladelse. - "BUSINESS" visum udstedt til en udlænding, der er registreret i handelsregistret som en enkeltmandsvirksomhed, et medlem af en bestyrelse eller en direktion, en befuldmægtiget, en bobestyrer, en likvidator, et medlem af et partnerskab med bemyndigelse til at repræsentere dette partnerskab, en person med bemyndigelse til at repræsentere en økonomisk aktør (en udenlandsk økonomisk aktør) i relation til en filials aktiviteter eller en selvstændig erhvervsdrivende 19

20 LITAUEN Oplysning nr. 1 og 2, hvis det er relevant Kode Betydning Lufthavnstransitvisum (A) DIPL Diplomatvisum TARN Tjenestevisum Visum til kortvarigt ophold (C) DIPL Diplomatvisum TARN Tjenestevisum C-2 Beskæftigelse ikke tilladt C-3 Erhvervsmæssig brug C-5 Ophold forlænget C-6 Visum udstedt ved grænseovergangssted C-9 Turisme C-10 Rejse uden indbydelse C-11 Transportvirksomhed C-12 Familiemedlem til en EU-/EØS-borger eller en schweizisk statsborger C-14 Studier C-15 Erhvervspraktik C-16 Efter- og videreuddannelse C-17 Sømand Kinesisk turistgruppe ADS Visum til længerevarende ophold (D) DIPL Diplomatvisum TARN Tjenestevisum D-1 Beslutning om at udstede opholdstilladelse D-2 Beskæftigelse ikke tilladt D-14 Studier D-15 Erhvervspraktik D-16 Efter- og videreuddannelse D-17 Sømand D-18 Sæsonarbejder Højre side under oplysning nr. 2 Ekspeditionsgebyr med angivelse af valuta, eller angivelsen "GRATIS" 20

21 UNGARN Kutatás / Forskning** Önkéntes tevékenység / Frivillig** Keresőtevékenység / Betalt aktivitet** Hivatalos / Officiel** Turista / Turist** Látogatás / Besøg** Üzleti / Forretning** Tanulmányi / Studier** Gyógykezelés / Lægebehandling** Sport/Sport** Konferencia/Konference** Kulturális/Kulturelt formål** ** Formålet med besøget skrives både på ungarsk og på engelsk. 21

22 MALTA Følgende angivelser kan forekomme i første linje i den rubrik på visummærkaten for C- og D-visa, som er beregnet til bemærkninger: MT 1: D (diplomat i transit) MT 2: (lastbilchauffør med køretøj i transit) MT 3: (humanitære årsager) MT 4: (sømand i transit for at påmønstre et skib fra Malta) MT 5: (sømand i transit for at afmønstre et skib fra Malta) MT 6: Diplomatic mail/courier (diplomatisk kurer) MT 7: Official/Political Visit (officielt/politisk besøg) MT 8: Visa Gratis (gratis visum) MT 9: Courtesy/Private visit (courtoisie/privat besøg) MT 10: Family visit (familiebesøg) MT 11: Tourism purposes (turistbesøg) MT 12: Business purposes (forretningsbesøg) MT 13: Sports activities (sportsaktiviteter) MT 14: Cultural visit (kulturelt besøg) MT 15: Truck Driver with vehicle (lastbilchauffør med køretøj) MT 16: Employment purposes (beskæftigelse) MT 17: Short term student (studerende på kort ophold) MT 18: Post Secondary Student (studerende (videregående uddannelse)) MT 19: Scientific researcher (videnskabelig forsker) MT 20: Family reunification (familiesammenføring) MT 21: Professional purposes (beskæftigelse) MT 22: Religious reasons (religiøse årsager) MT 23: Adoption purposes (adoption) MT 24: Medical treatment (medicinsk behandling) MT 25: Diplomat accredited to Malta (diplomat akkrediteret i Malta) MT 26: Family Member of a Diplomat accredited to Malta (familiemedlem til en diplomat akkrediteret i Malta) MT 27: Accompanying family member (ledsagende familiemedlem) MT 28: Official mission (officiel mission) MT 29: Family Member of an EU Citizen (familiemedlem til en EU-borger) MT 30: Long term student (studerende på længerevarende ophold) MT 31: Working holiday (feriearbejde) 22

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg Nr. 1541

Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg Nr. 1541 Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg Nr. 1541 Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler forretningsbesøg

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet.

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold 1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. 2. Udlændinge, der er statsborgere i et land, der

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) LBK nr 1021 af 19/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-949-0440 Senere ændringer til forskriften LOV nr 572 af 31/05/2010

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 7 a Kapitel 8 Kapitel 8 a Kapitel 9 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-09-2007 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Oversigt. over. vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold

Oversigt. over. vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold Oversigt over vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold Dette bilag indeholder en oversigt over vedtagne retsakter på området for retlige og indre anliggender, der er omfattet af Danmarks

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Juni 2009 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Udgiver: Ministeriet for

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Betænkning om administration af udlændingesager

Betænkning om administration af udlændingesager Betænkning om administration af udlændingesager Afgivet af en ekspertarbejdsgruppe under Indenrigsministeriet nedsat den 2. december 1994 BETÆNKNING NR. 1292 KØBENHAVN 1995 Købes hos boghandleren eller

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked

De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 21 De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked Lynn Roseberry SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 01.09.2001 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING(EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de

Læs mere

ARBEJDSVISA til USA. Af Anne Grethe Martensen, MBA, HA(Jur.), Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ARBEJDSVISA til USA. Af Anne Grethe Martensen, MBA, HA(Jur.), Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ARBEJDSVISA til USA Af Anne Grethe Martensen, MBA, HA(Jur.), Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Langt de fleste danske virksomheder, som etablerer sig i USA, får behov for at ansætte udenlandske

Læs mere

Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten

Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Fredag den 13.december 2013 Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Undervisere: Advokat Bjørn Dilou Jacobsen og Eddie Khawaja, Homann

Læs mere

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 5 Abkommenstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 131

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 5 Abkommenstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 131 1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 5 Abkommenstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 131 PARTNERSKABS- OG SAMARBEJDSAFTALE OM OPRETTELSE AF ET PARTNERSKAB MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013 Tal og fakta på udlændingeområdet 2013 Forår 2014 Tal og fakta på udlændingeområdet Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 Fax: 35 36 19 16 E-post: Ansvarlig for udgivelsen:

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Retlige Anliggender DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2010 KOM(2010) 603 endelig RAPPORT OM

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 MULTILATERAL AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER, REPUBLIKKEN ALBANIEN, BOSNIEN-HERCEGOVINA,

Læs mere

17.5.2007 DA Den Europæiske Unions Tidende L 129/27 AFTALE

17.5.2007 DA Den Europæiske Unions Tidende L 129/27 AFTALE 17.5.2007 DA Den Europæiske Unions Tidende L 129/27 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderation om lettelse af udstedelsen af visa til statsborgere i Den Europæiske Union og Den

Læs mere

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Migration og asyl Et åbent og sikkert Europa Indvandring til Europa er ikke nogen ny foreteelse. For at benytte mulighederne og møde udfordringerne ved denne internationale mobilitet

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere