Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Arkitektskolen i Aarhus, møderum A Nørreport Aarhus C Dato: Torsdag den 19. november 2015 Start kl.: 10:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (Løsgænger) Lars Sørensen (V) Helle Plougmann (Løsgænger) Norddjurs Kommune

2 Arbejdsmarkedsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af Beskæftigelsesplan Opfølgning på aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Status på implementering af handleplan på arbejdsmarkedsområdet Temamøde med arbejdsmarkedets interessenter 17. december Budgetopfølgning AU pr ultimo oktober Opfølgning på indsatser AU pr. oktober Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Gensidig orientering Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen Virksomhedsbesøg...24 Bilagsoversigt...26 Norddjurs Kommune

3 Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af Beskæftigelsesplan A50 15/18396 Åben sag Sagsgang: AU, KB Sagsfremstilling I henhold til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. skal Norddjurs Kommune udarbejde en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesreformen har medført, at en række proceskrav i forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2016 er afskaffet. Det er sket ud fra et ønske om at afbureaukratisere processen og at medvirke til, at processen i størst muligt omfang kan tilrettelægges ud fra lokale forhold. Eneste lovgivningsmæssige tidsfrist er, at kommunalbestyrelsen senest den 31. december 2015 skal vedtage en beskæftigelsesplan for Umiddelbart herefter sendes beskæftigelsesplanen til orientering til det regionale arbejdsmarkedsråd. Der er udarbejdet vedlagte udkast til Beskæftigelsesplan Det er hensigten, at beskæftigelsesplanen på en enkelt måde beskriver, hvilken retning arbejdsmarkedspolitikken har, hvor fokus lægges i 2016, og hvilke indsatser der skal understøtte retning og fokus. Tanken er, at Beskæftigelsesplan 2016 kan benyttes som et værktøj i det daglige sagsbehandlingsarbejde. Beskæftigelsesplan 2016 tager udgangspunkt i Norddjurs Kommunes målsætninger og indsatser: Ungdoms- og voksenuddannelsesmålsætninger i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommunes målsætninger for virksomhedsindsatsen Norddjurs Kommunes målsætninger for et aktivt arbejdsliv 1

4 Arbejdsmarkedsudvalget Indeholdt i de lokale målsætninger og indsatser er de 4 ministermål: 1. Flere unge skal have en uddannelse 2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes 4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes I Beskæftigelsesplan 2016 er opstillet konkrete mål for 2016, der vil bliver fulgt tæt på arbejdsmarkedsudvalgets møder i Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budget Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Beskæftigelsesplan 2016 godkendes. Bilag: 1 Åben Beskæftigelsesplan udkast.pdf /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Tiltrådt med mindre redaktionelle ændringer. 2

5 Arbejdsmarkedsudvalget Opfølgning på aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken G01 15/31 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. maj 2015 nedenstående 6 aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken, som arbejdsmarkedsudvalget havde valgt ud for Status på aktiviteterne er følgende: Årligt temamøde med arbejdsmarkedets interessenter Temamødet finder sted den 17. december 2015 på Stenvad Mosebrug. Aktiviteter i Norddjurs Beskæftigelsesråd (NBR) NBR har ikke iværksat nogle aktiviteter i Økonomiske sparring til borgere Der har i en 5 måneders periode været tilbud om økonomi-sparring for borgere i Norddjurs Kommune som pilotprojekt. I perioden har der været henvist i alt 17 borgere til projektet. Heraf har 9 borgere deltaget i økonomi-sparring, mens de øvrige enten har fortrudt eller er udeblevet fra aftalen. Arbejdsmarkedsudvalget skal på mødet den 17. december 2015 evaluere pilotprojektet. Udvidelse af antallet af virksomhedscentre med 5 pladser i 2015 og yderligere 5 pladser i Pladserne skal målrettes de sygemeldte, borgere på ledighedsydelse, borgere i ressourceforløb og borgere i jobafklaringsforløb. Der er i efteråret 2015 blevet lavet en gennemgang af alle virksomhedscentrene for at præcisere overfor hvilke målgrupper, de har deres styrke. Det er besluttet at indføre CSR certificering af virksomhedscentre samt løbende lave artikler i Erhverv Djursland dette for at promovere disse. Aktiviteterne igangsættes i februar og marts 2016, hvor alle virksomhedscentre inviteres til informationsmøde om blandt andet CSR og til opkvalificering af de medarbejdere, der har ansvaret for de ledige. 3

6 Arbejdsmarkedsudvalget Ungeindsatsen har besluttet at øge fokus på bruge af virksomhedscentre som aktivering/afprøvning. Blandt andet på den baggrund vil forvaltningen i løbet af 2016 foretage en vurdering af, om der er kapacitet nok, og om der er virksomhedscentre indenfor de rette brancher. Der vil i den forbindelse også bliver vurderet på, om der behov for flere pladser målrettet de sygemeldte, borgere på ledighedsydelse, borgere i ressourceforløb og borgere i jobafklaringsforløb. Nyttejob som tilbud på integrationsområdet En afsøgning af muligheder indenfor kommunen har medført positive tilbagemeldinger fra velfærdsforvaltningen og udviklingsforvaltningen. Begge direktørområder peger på flere arbejdsområder, hvor det vil være muligt at etablere nyttejob. Integrationsområdet er i 2015 blevet tilført ressourcer i form af ansættelse af en jobkonsulent. Dette har medført et øget fokus på etablering af praktikpladser. Der er endvidere etableret et samarbejde med VidenDjurs for et antal borgere, der gennem forløbet får udviklet de sproglige færdigheder gennem værksteds dansk samtidigt med, at de får mulighed for at afprøve faglige evner. Samtidig afventes vurderingen af kapaciteten på kommunens virksomhedscentre, og i den forbindelse vil der blive drøftet muligheden for at udvide samarbejdet til også at gælde borgere omfattet af integrationsloven. Udvikling af socialøkonomiske virksomheder (herunder undersøge mulighederne for særlige tilbud til aktivitet og afklaringsforløb for borgere med særlig stor sårbarhed af sociale eller fysiske/psykiske årsager). Strategi for udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 15. september I forlængelse heraf har forvaltningen arbejdet på at finde samarbejdspartnere til virksomhedsetableringen. 4

7 Arbejdsmarkedsudvalget Norddjurs Kommune er aktuelt sammen med to samarbejdspartnere i gang med at undersøge mulighederne for etableringen af en registreret socialøkonomisk virksomhed med placering i Norddjurs Kommune. Der arbejdes ud fra en forventet placering i Auningområdet. Det er idéen at etablere virksomheden som en privat virksomhed, der opererer på markedsvilkår men med det mål at skabe en række arbejdspladser for medarbejdere, der ellers ville have svært ved at opnå job på arbejdsmarkedet. Virksomheden skal etableres af de private deltagere, idet Norddjurs Kommune ikke kan indgå i virksomheden med ejerkapital. I samarbejdet er foreløbig arbejdet med virksomhedens idégrundlag. Det foreløbige udkast til idégrundlag er beskrevet i vedhæftede notat. Økonomiske konsekvenser Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2015 til aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af en ny arbejdsmarkedspolitik. Det skønnes, at aktiviteterne i 2015 beløber sig til ca. 0,1 mio. kr. Den resterende del af puljen ca. 1,4 mio. kr. forventes overført til Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Idegrundlag for etableringen af socialøkonomisk virksomhed.pdf /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 5

8 Arbejdsmarkedsudvalget Aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken G01 15/31 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling I budgetaftalen 2015 blev der afsat midler til i gangsætning af aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af en ny arbejdsmarkedspolitik. Jf. arbejdsmarkedspolitikken skal der hvert år afholdes et temamøde med arbejdsmarkedets interessenter. Temamødet skal finansieres af arbejdsmarkedsudvalgets pulje til aktiviteter. Forvaltningen har udarbejdet følgende forslag til andre aktiviteter, der kan iværksættes for at understøtte arbejdsmarkedspolitikken og handleplan for arbejdsmarkedsområdet: Udvikling af socialøkonomiske virksomheder Projekter indenfor arbejdsmarkedsforvaltningen Finansiering af kommunale EGU pladser Særlig indsats for borgere på ledighedsydelse Fortsættelse af projekt for unge aktivitetsparate i den vestlige del af kommunen Økonomisk sparring Aktiviteter i NBR I vedlagte bilag beskrives de enkelte forslag nærmere, og der er lavet et skøn på de forventede udgifter. Samlet set er der forslag for i alt 1,961 mio. kr. i Arbejdsmarkedsudvalget skal drøfte hvilke aktiviteter, der skal igangsættes i

9 Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiske konsekvenser Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2016 til aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af en ny arbejdsmarkedspolitik. Derudover forventes det, at de uforbrugte midler på ca. 1,4 mio. kr. fra puljen i 2015 kan overføres til Udgifter til temamøde med arbejdsmarkedets interessenter skal finansieres af puljen, og forventes at beløbe sig til 0,05 mio. kr. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at det drøftes, hvilke aktiviteter der skal igangsættes for at understøtte arbejdsmarkedspolitikken i Bilag: 1 Åben Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken 2016.pdf /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget har godkendt følgende initiativer: Udvikling af socialøkonomiske virksomheder med 0,500 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 Medfinansiering af projekter indenfor arbejdsmarkedsforvaltningen med 0,200 mio. kr. i Finansiering af 2 kommunale EGU pladser pr. år i 2016 og 2017 med 0,160 mio. kr. i 2016 og 0,320 mio. kr. i 2017 og Særlig indsats for borgere på ledighedsydelse med 0,546 mio. kr. i 2016 til lønudgifter til kommunale flexjob. 7

10 Arbejdsmarkedsudvalget Fortsættelse af projekt for unge aktivitetsparate i den vestlige del af kommunen med 0,380 mio. kr. pr. år i 2016 og Der skal laves en evaluering i efteråret Økonomisk sparring med op til 0,075 mio. kr. i 2016 Aktiviteter i NBR med 0,100 mio. kr. i 2016 svarende til det uforbrugte beløb fra

11 Arbejdsmarkedsudvalget Status på implementering af handleplan på arbejdsmarkedsområdet G01 15/29 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 27. februar 2015, at der fremover skal være et fast punkt på dagsordenen, hvor forvaltningen orienterer om status på arbejdet med kommunalbestyrelsens handleplan Ny start. Siden seneste udvalgsmøde er der lagt plan for det kompetenceudviklingsprogram, der skal gennemføres inden årsskiftet. Endvidere er første ugentlige medarbejdertilfredshedsmåling udsendt til medarbejderne. Chefgruppen vil løbende følge udviklingen, og resultaterne vil blive drøftet afdelingsvis enten i de lokale MED-udvalg eller på personalemøder. Der er afholdt første møde i følgegruppen, som består af arbejdsmarkedsdirektøren, 2 repræsentanter for cheferne, TR er og AMR er i arbejdsmarkedsforvaltningen. Følgegruppen har til opgave at følge udviklingen i arbejdet med handleplanen. På mødet vil arbejdsmarkedsdirektør Michael Engelsbæk orientere nærmere om status på handleplanen. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 9

12 Arbejdsmarkedsudvalget Temamøde med arbejdsmarkedets interessenter 17. december P22 14/5478 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Et af målene i arbejdsmarkedspolitikken er, at Norddjurs Kommune vil udvikle indsatsen sammen med vores samarbejdspartnere. Det fremgår endvidere af arbejdsmarkedspolitikken, at For at videreudvikle samarbejdet med interessenterne på arbejdsmarkedsområdet (virksomheder, brancheorganisationer, a-kasser, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner, andre områder i forvaltningen m.v.) vil Norddjurs Kommune tage initiativ til, at der en gang om året afholdes en temadag, hvor interessenterne inviteres til at drøfte det kommende års beskæftigelsesplan og de indsatsområder, som skal prioriteres i det kommende år. På den baggrund afholdes et temamøde den 17. december 2015 kl på Stenvad Mosebrug. Arbejdsmarkedsudvalget skal drøfte indholdet af temamødet. Følgende punkter indgår på temamødet: Oplæg fra direktøren for arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Karl Schmidt omkring beskæftigelsessituationen i Østjylland / Norddjurs Kommune og de udfordringer, vi skal forvente i den kommende tid. Oplæg omkring kommunens politiske mål og indsatsområder. Drøftelse af Norddjurs Kommunes arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesplanen for Udkast til agendaen for temamødet er beskrevet i vedlagte dokument. 10

13 Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiske konsekvenser Udgifter til temamødet finansieres af arbejdsmarkedsudvalgets pulje. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget drøfter indholdet af temamødet den 17. december Bilag: 1 Åben Agenda for temamødet den 17. december 2015.pdf /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 11

14 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning AU pr ultimo oktober S00 15/2 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Overordnet konklusion Drift: Det forventede resultat på driften viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet samlet set. Det er særligt forsikrede ledige og førtidspension, der foranlediger et mindreforbrug. jobafklaringsforløb, kontant- og uddannelseshjælp samt integration foranlediger et merforbrug. Budgetopfølgningen på arbejdsmarkedsudvalgets område for oktober 2015 tager afsæt i forbruget for perioden januar-oktober 2015 samt aktivitetstal til og med oktober Endvidere indgår en prognose for udviklingen i målgrupperne for resten af Opmærksomhedspunkt: Antallet af borgere på offentlig forsørgelse er i et vist omfang konjunkturafhængigt. Det betyder, at udviklingen for resten af 2015 kan have stor betydning for det endelige billede og dermed for det endelige forbrug og afvigelser. Økonomiske konsekvenser Budget 2015 Korrigeret Forventet Afvigelse* (Mio. kr.) budget regnskab Drift i alt 504,9 499,8-5,1 * - = mindreforbrug/merindtægt; + = merforbrug/mindreindtægt 12

15 Arbejdsmarkedsudvalget Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at: 1. budgetrammerne på arbejdsmarkedsudvalget samlet reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. grundet optagelse af eksternt finansieret projekt- og puljemidler. Indtægterne forøges med 7,1 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 7,1 mio. kr. 2. budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2015 tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgning AU pr. ultimo okt 2015.pdf /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt 2. Taget til efterretning 13

16 Arbejdsmarkedsudvalget Opfølgning på indsatser AU pr. oktober G01 15/431 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets område foretages opfølgning på indsatsområder, som har følgende baggrund: Ministermål (indsats 1-4 i Beskæftigelsesplanen) Norddjurs Kommunes egne mål (indsats 5-8 i Beskæftigelsesplanen) Politiske hensigtserklæringer i budget 2015 Nedenfor præsenteres status for de forskellige indsatsområder. Indsatsområde 1 Flere unge skal have uddannelse Formålet med målet er, at jobcentrene har maksimalt fokus på implementeringen af kontanthjælpsreformen, hvor indsatsen for de unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse er central. Mål: Andelen af unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og som gennemfører en uddannelse, skal stige med 10 % fra 2013 til december 2015 Status: I gennemsnit er 14 uddannelsesparate unge overgået til ordinær uddannelse i perioden januar til oktober Som opfølgning på dette mål ses der på gruppen af uddannelsesparate unge i forhold til, hvor mange der overgår til uddannelse. 14

17 Arbejdsmarkedsudvalget Indsatsområde 2 Langvarige modtagere af offentlige forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats Målet sætter fokus på implementeringen af førtidspensions- og fleksjobreformen, kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen. Formålet er, at kommunerne prioriterer en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger bliver hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Mål: Tilgang på 57 personer på førtidspension Status: Tilgang på 79 personer inden for oktober md. og 55 personer i gennemsnit over de sidste 12 md. Indsatsområde 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Målet har fokus på, at alle jobparate kommer hurtigt i arbejde. Dette skal ikke mindst ses i lyset af dagpengereformen, hvor dagpengeperioden er reduceret fra 4 til 2 år. Mål: 180 langtidsledige personer Status: 141 langtidsledige personer pr. september 2015 Indsatsområde 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Formålet er at sætte fokus på jobcentrenes samarbejde med virksomhederne. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere f.eks. i forbindelse med længerevarende sygemeldinger. Mål: Samarbejdsgrad på 46 % Status: Samarbejdsgrad 29,0 % i perioden januar til juli 2015 Samarbejdsgraden viser, hvor mange virksomheder der på et givent tidspunkt har en person i virksomhedspraktik eller i ansættelse med løntilskud. Al kontakt vedrørende job på jobnet, jobformidling, rekruttering, ansættelse af voksenlærlinge, varslingssager, jobrotation, fleksjob, sygemeldte medarbejdere, 15

18 Arbejdsmarkedsudvalget opkvalificering af evt. kommende medarbejdere, opsøgende virksomhed, hvor virksomhedernes behov afdækkes o.lign. indgår ikke i samarbejdsgraden. Indsatsområde 5 Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Jobcentret skal udvide indsatsen for at få sygemeldte over 52 uger raskmeldt, delvis raskmeldt, afklaret til fleksjob eller førtidspension. Mål: 100 personer på sygedagpenge over 52 uger Status: 76 fuldtidspersoner i oktober og 81 i gennemsnit fra januar til oktober. Indsatsområde 6 Udvide jobrotationsforløb i private og offentlige virksomheder Jobcentret skal medvirke til, at der etableres flere jobrotationsforløb på det private og offentlige arbejdsmarked med henblik på at nedbringe langtidsledigheden. Mål: 25 fuldtidspersoner i jobrotationsforløb Status: 53,9 fuldtidspersoner (bevilget pr oktober 2015) Indsatsområde 7 Øge integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet Jobcentret skal have større fokus på vejledning til flygtninge og indvandrere med henblik på at øge integrationen på arbejdsmarkedet. Mål: Andelen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet enten i uddannelse eller job skal øges fra 2013 til 2015 med 10 % Status: Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at følge op på denne indsats. Sammen med KMD er der iværksat en undersøgelse af, hvordan vi kan måle dette indsatsområde rent praktisk. Så snart det er afklaret, vil der blive fulgt op på indsatsområdet. 16

19 Arbejdsmarkedsudvalget Indsatsområde 8 Øge inklusionen af borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet og i uddannelse Jobcentret skal afdække mulige løsninger til at øge inklusionen af borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet og i uddannelse. Mål: Antallet af personlig assistance-forløb skal øges til 80 i december 2015 Status: 74 personer i oktober og 75 fuldtidspersoner i gns. i perioden januar til oktober Indsatsområde 9-11 Udover de otte indsatsområder fra Beskæftigelsesplanen, som er blevet gennemgået, er der yderligere tre indsatsområder, der stammer fra budget De tre indsatsområder er følgende: Lægekonsulenter (indsatsområde 9) Det er målet med denne indsats, at lægekonsulentydelser skal købes hos Region Midtjylland. Status: Kommunalbestyrelsen har den 17. marts 2015 godkendt, at der indgås aftale med Region Midtjylland om køb af lægekonsulentydelse. Aftalen er trådt i kraft pr. 1. august Mikrolån kontanthjælpsområdet (indsatsområde 10) Det er målet med denne indsats, at nogle kontanthjælpsmodtagere ved hjælp af mikrolån bliver selvstændige og af den vej selvforsørgende. Status: Forslag til pilotprojekt blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 20. oktober Der vil på arbejdsmarkedsudvalgets møde den 17. december 2015 blive lavet en status på pilotprojektet. Arbejdsmarkedspolitikken (indsatsområde 11) Det er målet med denne indsats at planlægge og gennemføre aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af ny arbejdsmarkedspolitik. Status: Arbejdsmarkedsudvalget har på mødet den 30. april 2015 besluttet tre aktiviteter i 2015: 17

20 Arbejdsmarkedsudvalget Udvidelse af pladser på virksomhedscentre Nyttejob som tilbud på integrationsområdet Udvikling af socialøkonomiske virksomheder og undersøge muligheder for særlige tilbud til borgere med stor sårbarhed af sociale eller fysiske/psykiske årsager Forslagene er godkendt i kommunalbestyrelsen den 19. maj Opfølgning på aktiviteterne i 2015 behandles på særskilt sag på denne dagsorden. Økonomiske konsekvenser I budget 2015 er de økonomiske konsekvenser af ovenstående indregnet. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at opfølgningen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Opfølgning på indsatser AU pr. oktober bilag..pdf /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 18

21 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan G01 15/26 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling En ajourført udgave af arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2015 gennemgås og arbejdsplanen drøftes. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2015 godkendes. Bilag: 1 Åben Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan November møde.pdf /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at forvaltningen skal udarbejde forslag til en studietur i foråret

22 Arbejdsmarkedsudvalget Gensidig orientering G01 15/29 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgsmødet vil der blive orienteret om følgende: jobcamp15 Vedlagt kopi af KL s samlede anbefalinger. Se hele KL s udspil på følgende link: Ressourceforløb Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben KL's samlede anbefalinger.pdf /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Formanden orienterede om: Borgmesteren inviterer fibromyalgiforeningen til dialog. Virksomhedshenvendelser vil indgå i den samlede virksomhedsstrategi i foråret Højesteretsdom om stop af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft arbejdsmarkedsudvalget vil gerne underrettes om antallet af sager, og hvad forvaltningen gør i forhold til at rette sig efter dommen. 20

23 Arbejdsmarkedsudvalget Alle punkter blev taget til efterretning. 21

24 Arbejdsmarkedsudvalget Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen G01 15/30 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Der er i perioden fra og med 15. oktober 2015 til og med 6. november 2015 kommet i alt 11 sager tilbage fra behandling i Ankestyrelsen. Resultatet af behandlingen er følgende: 5 sager er stadfæstet 1 sag er stadfæstet og ændret, da feriegodtgørelse udbetalt den 16. april 2015 ikke skal fradrages i ressourceforløbsydelse 1 sag er stadfæstet og hjemvist, idet kommunen skal foretage ny beregning af hjælp for perioden august sager er afvist - 1 sag afvist, da afslag på partsrepræsentation er en processuel beslutning, som ikke kan påklages særskilt - 3 sager afvist, da klagerne er modtaget for sent Opgørelse over Ankestyrelsens afgørelser i 2015 frem til 6. november 2015 er vedhæftet som bilag. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 22

25 Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 Åben Ankestyrelsens afgørelser i 2015 frem til 6. november.pdf /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 23

26 Arbejdsmarkedsudvalget Virksomhedsbesøg G01 15/29 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Norddjurs Beskæftigelsesråd har på mødet den 20. august 2015 ønsket at høre nærmere om konkrete socialøkonomiske virksomheder og evt. komme på virksomhedsbesøg. Derfor tager arbejdsmarkedsudvalget og Norddjurs Beskæftigelsesråd på virksomhedsbesøg hos café Kaffegal, Soul Shine og Huset Venture i Aarhus. De tre virksomheder er alle socialøkonomiske virksomheder. Virksomhedsbesøgene afsluttes på Aarhus arkitektskole, hvor repræsentanter fra café Kaffegal, Soul Shine og Huset Venture kommer og holder oplæg for arbejdsmarkedsudvalget og Norddjurs Beskæftigelsesråd. Besøgene starter med frokost på: Café Kaffegal Nørregade Aarhus C Tidsplan for besøgene og information om de socialøkonomiske virksomheder findes i vedlagte bilag. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at virksomhedsbesøgene tages til efterretning. 24

27 Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 Åben Virksomhedsbesøg hos socialøkonomiske virksomheder - Kaffegal, Soul Shine og Huset venture.pdf /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 25

28 Arbejdsmarkedsudvalget Bilagsoversigt 1. Godkendelse af Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan udkast.pdf (161178/15) 2. Opfølgning på aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Idegrundlag for etableringen af socialøkonomisk virksomhed.pdf (160244/15) 3. Aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken 2016.pdf (161561/15) 5. Temamøde med arbejdsmarkedets interessenter 17. december Agenda for temamødet den 17. december 2015.pdf (160223/15) 6. Budgetopfølgning AU pr ultimo oktober Bilag til budgetopfølgning AU pr. ultimo okt 2015.pdf (160979/15) 7. Opfølgning på indsatser AU pr. oktober Opfølgning på indsatser AU pr. oktober bilag..pdf (160228/15) 8. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan November møde.pdf (161187/15) 9. Gensidig orientering 1. KL's samlede anbefalinger.pdf (160245/15) 10. Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen 1. Ankestyrelsens afgørelser i 2015 frem til 6. november.pdf (161483/15) 11. Virksomhedsbesøg 1. Virksomhedsbesøg hos socialøkonomiske virksomheder - Kaffegal, Soul Shine og Huset venture.pdf (160207/15) 26

29 Arbejdsmarkedsudvalget Underskriftsside John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (Løsgænger) Lars Sørensen (V) 27

30 Bilag: 1.1. Beskæftigelsesplan udkast.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 19. november Kl. 10:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

31 Beskæftigelsesplan 2016

32 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er en beskrivelse af, hvordan arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune ser ud, hvilke lokale udfordringer der er, samt hvilke målsætninger og indsatser der sættes fokus på for at løse disse. Beskæftigelsesplan 2016 skal informere og sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering på beskæftigelsesområdet i Norddjurs Kommune. Målet med beskæftigelsesplan 2016 er at skabe en levende plan, som kan bruges direkte af alle i Norddjurs Kommune uanset om du er borger, virksomhed eller sagsbehandler. Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Beskæftigelsesplan 2016 tager udgangspunkt i de visioner og rammer, der er opstillet i arbejdsmarkedspolitikken for Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommunes arbejdsmarkedspolitik bygger på borgerne og deres behov for arbejde og uddannelse. Desuden bidrager den til, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft. 2

33 Arbejdsmarkedspolitikken inddrager borgeren i beslutninger, der vedrører deres arbejdsliv på en anerkendende og inkluderende måde. Arbejdsmarkedspolitikken bygger på, at den enkelte borger i videst muligt omfang ønsker et arbejde, at kunne forsørge sig selv og tage ansvar for eget arbejdsliv. Arbejdsmarkedspolitikken tager udgangspunkt i, at alle har gavn af at deltage på arbejdsmarkedet eller at blive uddannet til at deltage. Det giver den enkelte borger værdi, selvværd og udvikling at have et aktivt arbejdsliv uanset om det er på deltid eller fuldtid og det øger udbuddet af arbejdskraft i en tid, hvor demografien lægger pres på arbejdsstyrken. Norddjurs Kommunes arbejdsmarkedspolitiske vision er derfor, at borgeren understøttes i at have et arbejdsliv, der giver tryghed og livskvalitet, som følger af at have et fast arbejde og mulighed for uddannelse og vejledning. 3

34 Fakta om arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune: I 2015 bor der personer i Norddjurs Kommune borgere pendler ud af kommunen for at arbejde pendler ind i kommunen for at arbejde. Arbejdsløsheden i Norddjurs Kommune er 3,6 % pr. august 2015 svarende til 602 borgere. Arbejdsstyrken (18-64 årige) i Norddjurs Kommune er i 2015 på personer. 4

35 Udfordringer i Norddjurs Kommune i 2016 Norddjurs Kommune står aktuelt og i de kommende år overfor en række arbejdsmarkedspolitiske muligheder og udfordringer. Beskæftigelsen i Norddjurs Kommune er faldet under krisen på arbejdsmarkedet, og der skal skabes mange lokale arbejdspladser, hvis et permanent tab af arbejdspladser skal begrænses. Traditionelt har der i Norddjurs Kommune været et stort antal job for ufaglærte, men udviklingen betyder, at der i fremtiden er mere brug for arbejdskraft med en faglig eller en mellemlang uddannelse. Alderssammensætningen i Norddjurs Kommune ændrer sig, så der i de kommende år er færre unge og flere ældre. Faldet i arbejdsstyrken (18-64 årige) øger risikoen for mangel på velkvalificeret arbejdskraft og kan udgøre en udfordring for den fremtidige vækst i kommunen. På baggrund af disse udfordringer har Norddjurs Kommune opstillet målsætninger og iværksat indsatser for at sikre et solidt arbejdsmarked nu og i fremtiden. 5

36 Indsatsområder og målsætninger for beskæftigelsesplan 2016 I den kommende periode er det en vigtig udfordring at iværksætte beskæftigelsesindsatser, som kan medvirke til at udvide antallet af personer i arbejdsstyrken. Udfordringen bliver derfor at sikre, at arbejdsstyrken har de faglige og personlige kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger og/eller vil efterspørge i fremtiden. Der bliver endvidere fokus på at iværksætte indsatser som kan medvirke til at nedbringe antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Indsatserne vil være rettet mod alle målgrupper. Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende fire beskæftigelsespolitiske mål for 2016, som understøtter kommunernes beskæftigelsesindsats. Flere unge skal i uddannelse. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. Langtidsledigheden skal bekæmpes. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes. 6

37 Norddjurs Kommunes målsætninger for at få flere unge i uddannelse Unge skal have kvalifikationer, som gør dem i stand til at erstatte de mange erfarne og veluddannede, der forsvinder fra arbejdsmarkedet i de kommende år. Det betyder, at der vil være et øget kompetencekrav til unge i sammenhæng med en faldende arbejdsstyrke. En sammenhængende indsats For at opnå dette skal der være sammenhæng i den vejledning og indsats, som de unge modtager: Overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelser skal opleves som en naturlig del af et eksisterende forløb. Samarbejde på tværs af folkeskolerne, UU-Djursland, ungdomsuddannelser i lokal og regional området og kommunens forvaltninger. Øge og fastholde kontakten til de unge og til ungdomsuddannelsesinstitutionerne i overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelser. Samarbejde med erhvervslivet for at etablere praktikpladser i flere virksomheder og indenfor flere brancheområder, skal udvikles og udvides. 7

38 Norddjurs Kommune har vedtaget en række lokale målsætninger, som skal understøtte, at en større andel af en ungdomsårgang påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Mål 1: Mindst 50 % af de unge, som forlader 9. klasse på hver af kommunens folkeskoler i 2016, skal starte direkte på en ungdomsuddannelse. Stigende til 65 % i Mål 2: Mindst 90 % af de unge, som forlader 10. klasse på hver af kommunens folkeskoler i 2016, skal starte direkte på en ungdomsuddannelse. Stigende til 95 % i Mål 3: Mindst 30 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2016 stigende til mindst 35 % i Mål 4: Mindst 60 % skal i 2020 fuldføre en påbegyndt erhvervsuddannelse stigende til 75 % i

39 Mål 5: Mindst 50 % af en ungdomsårgang skal vælge en gymnasial uddannelse (alle gymnasiale uddannelser) direkte efter 9. eller 10. klasse i 2016 stigende til 60 % i Mål 6: Mindst 85 % skal i 2020 fuldføre en påbegyndt gymnasial uddannelse stigende til 95 % i Mål 7: Mindst 50 % af de unge, som ikke starter på en ungdomsuddannelse direkte efter folkeskolen, skal inden for 1 år være i gang med en ungdomsuddannelse, produktionsforløb, EGU-forløb eller STU-forløb. (Ungdoms- og voksenuddannelsesmålsætninger for Norddjurs Kommune, 2015) Norddjurs Kommune ønsker, at flere unge på uddannelseshjælp kommer i gang med uddannelse eller virksomhedspraktik. Målgruppen af unge på uddannelseshjælp pr. november 2015 udgør 318 personer. Mål 8: Antallet af unge på uddannelseshjælp nedbringes med 40 i løbet af Forudsætningen er, at antallet af ansøgere til uddannelseshjælp ikke overstiger antallet i Norddjurs Kommunes målsætninger for at få flere unge i uddannelse understøtter beskæftigelsesministerens mål i 2016 om, at flere unge skal i uddannelse. 9

40 Norddjurs Kommunes målsætninger for virksomhedsindsatsen For at Norddjurs Kommune fortsat skal skabe vækst og udvikling, skal kommunens virksomheder have gode rammer for jobskabelse. Norddjurs Kommune vil derfor arbejde for, at jobskabelse i kommunens virksomheder styrkes: Vi vil medvirke til, at virksomhederne har adgang til kvalificeret og engageret arbejdskraft. Vi vil opkvalificere de ledige til nuværende og fremtidige jobåbninger. Vi vil yde målrettet rekrutteringsservice til virksomhederne. Vi vil opdyrke potentialet for udsatte borgere i mindre virksomheder. Vi vil styrke netværket mellem jobcenter, arbejdsgivere og arbejdstagere. En tæt dialog med virksomhederne vil øge mulighederne for, at flere jobåbninger på arbejdsmarkedet bringes i spil overfor de ledige og langtidsledige. 10

41 Dialogen med virksomhederne er afgørende For at øge synligheden af virksomhedernes jobåbninger og behov vil Norddjurs Kommune derfor investere i et styrket opsøgende arbejde overfor virksomhederne. Jobcenter Norddjurs har i den forbindelse opstillet konkrete mål for samarbejdet med kommunens virksomheder i 2016: Mål 1: Kontakt til flere virksomheder i kommunen. Andelen af virksomheder, som bredt samarbejder med jobcenteret skal i løbet af 2016 øges til 60 %. Mål 2: Virksomhederne skal bruge jobcenteret til rekruttering. Jobcenteret stiller særlig service til rådighed for virksomheder, som ønsker hjælp til at rekruttere den fornødne arbejdskraft. Ved udgangen af 2016 skal der være gennemført 15 jobformidlingsopgaver i gennemsnit pr. måned. Mål 3: Der aflægges i virksomhedsbesøg med fokus på virksomhedernes behov for fremtidig arbejdskraft. 11

42 Mål 4: For dagpengemodtagere, som fortsat er ledige efter 6 måneder og har gennemført det lovpligtige tilbud, iværksættes for 75 % af de ledige et virksomhedsrettet tilbud. Mål 5: Igennem en tidlig indsats skal flere sygemeldte fastholdes helt eller delvist på deres arbejdsplads. Pr. august 2015 er tallet på 11,4 %. Ved udgangen af 2016 skal 15 % af de sygemeldte være fastholdt helt eller delvist på deres arbejdsplads. Norddjurs Kommune ønsker, at alle borgeres kompetencer bringes i spil på arbejdsmarkedet, og dette budskab skal markedsføres aktivt overfor virksomhederne. Det er vigtigt, at dialogen giver virksomhederne forståelse af borgernes situation og formåen. Norddjurs Kommunes virksomhedsindsats understøtter beskæftigelsesministerens mål om, at der skal skabes et bedre match mellem ledige og virksomheder i

43 Norddjurs Kommunes målsætninger for et aktivt arbejdsliv Alle har gavn af at deltage på arbejdsmarkedet. Det giver den enkelte borger værdi, selvværd og udvikling at have et aktivt arbejdsliv: Norddjurs Kommune vil igennem beskæftigelsesindsatsen arbejde for, at alle ledige bliver en del af fælleskabet og har et aktivt arbejdsliv. Det prioriteres højt, at alle borgere bliver selvforsørgende med en tidlig, tilpas, aktiv og målrettet beskæftigelsesindsats. Borgere har forskellige behov, når de møder arbejdsmarkedet. En del borgere har brug for en arbejdsmarkedspolitisk indsats, fordi de i udgangspunkt ikke har den fulde erhvervsevne, er ramt af sygdom, handicap eller på andre måder er sårbare. Indsatsen medvirker til, at borgere får hjælp til udvikling af ressourcer, perspektiv for det fremtidige arbejdsliv og de hurtigste veje til et fremtidigt liv helt eller delvist på arbejdsmarkedet. For at borgere med andre udfordringer end ledighed får fodfæste på arbejdsmarkedet, skal Norddjurs Kommunes beskæftigelsesindsats medvirke til: At der skabes og synliggøres jobåbninger på det rummelige arbejdsmarked. 13

44 At forståelsen af målgruppernes ressourcer og støttebehov på arbejdsmarkedet øges gennem en tværfaglig indsats. At den enkeltes kompetencer til at få og holde kontakt med arbejdsmarkedet udvikles. At virksomhederne opfordres til at tage yderligere medansvar for inklusion af borgere med andre udfordringer end ledighed. At alle målgrupper uanset forsørgelsesgrundlag tilbydes en tidlig og virksomhedsrettet indsats. Blandt andet skal virksomhedscentre eller socialøkonomiske virksomheder medvirke til at opnå tilknytning eller fastholdelse på arbejdsmarkedet. Norddjurs Kommune har i forbindelse med at skabe et aktivt arbejdsliv opstillet følgende mål: Mål 1: For nye ansøgere af kontanthjælp, som har andre udfordringer end ledighed, iværksættes en tidlig og virksomhedsrettet indsats. Indsatsen skal medvirke til, at 15 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere bliver selvforsørgende i løbet af Mål 2: Borgere med andre udfordringer end ledighed tilbydes efter behov en helhedsorienteret indsats i samarbejde med øvrige forvaltninger og myndigheder. Denne parallelindsats iværksættes for at sikre den nødvendige støtte til borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet. I løbet af 2016 forventes, at 5 borgere efter deltagelse i et ressourceforløb bliver helt eller delvist selvforsørgende. 14

45 Mål 3: Integrationsindsatsen skal optimeres gennem samarbejdet med virksomhederne omkring målgruppen af flygtninge og indvandrere. Ved udgangen af 2016 skal der være indgået 10 aftaler med virksomheder omkring indsatsen. Langtidsledige Langtidsledigheden er fortsat en stor udfordring, idet borgere, der tilbringer længere perioder i ledighed, har sværere end andre ved at komme i job igen. Udfordringen ved langtidsledighed skal også ses i lyset af den toårige dagpengeperiode, der stiller yderligere krav om en tidlig og forebyggende indsats. Kriteriet for at være langtidsledig er, at man har været ledig i minimum 80 % af tiden inden for det seneste år. Målgrupperne der indgår i målingen af langtidsledighed er A- dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpemodtagere. Målgruppen omfatter pr. august langtidsledige. Mål: Langtidsledigheden skal nedbringes med 15 % ved udgangen af Norddjurs Kommunes indsatser for et aktivt arbejdsliv understøtter beskæftigelsesministerens mål i 2016 om, at langtidsledige og borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 15

46 Norddjurs Kommune Torvet 3, 8500 Grenaa Tlf.:

47 Bilag: 2.1. Idegrundlag for etableringen af socialøkonomisk virksomhed.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 19. november Kl. 10:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

48 Idégrundlag for etableringen af socialøkonomisk virksomhed Dato: 9. oktober 2015 PGU Hornslet, Gitte Busck og Norddjurs Kommune er i gang med at undersøge mulighederne for etableringen af en registreret socialøkonomisk virksomhed med placering i Norddjurs Kommune. Der arbejdes ud fra en forventet placering i Auningområdet. Det er idéen at etablere virksomheden som en privat virksomhed, der opererer på markedsvilkår men med det mål at skabe en række arbejdspladser for medarbejdere, der ellers ville have svært ved at opnå job på arbejdsmarkedet. Virksomheden skal etableres af de private deltagere, idet Norddjurs Kommune ikke kan indgå i virksomheden med ejerkapital. Forretningsidé Det er idéen at etablere en virksomhed der, baseret på socialøkonomi, økologi og bæredygtighed, producerer og sælger produkter baseret på dyrkning af krydderurter. Produktionen baseres på et årshjul af årstidens krydderurter, idet kompleksiteten i produktionen fx i form af krav til lys, varme m.m. - derved kan holdes nede. På idéplan kan aftagerne være forskellige fx: Restauranter Kantiner og storkøkkener, offentlige og private Cateringvirksomheder Slutbrugerkunder Ligeledes kan produkterne fx være: Krydderurteplanter i potte Afskårne krydderurter Konceptualiseret salg fx pakke med økologisk jord, frø og vækstkasser til slutbrugere Afsætning kan ske via direkte salg og leverance til professionelle aftagere, fra gårdbutik eller som netsalg. 1

49 Test af forretningsidéen Forretningsidéen skal testes. Der er bl.a. behov for: a. Vurdering af et hensigtsmæssigt produktionsflow baseret på nogle prototypeleverancer i form af kombinationer af krydderurter. Prototyperne skal kunne sammensættes i en produktion der kan håndteres såvel med hensyn til de medarbejdere der forventes at skulle være i produktionen som med kravene til produktionstid, produktionsforhold og leverancesikkerhed. Prototyperne skal samtidig beregnes omkostningsmæssigt. b. Vurdering af efterspørgslen. Der skal udarbejdes en markedsanalyse af: Afsøgning af potentielle aftagere og målgrupper, fx ved fokusgruppeinterviews. Efterspørgslen efter krydderurteprodukter hos de potentielle aftagere. Herunder test af de prototyper der sammensættes fx mht. indhold, størrelse og leveranceform. c. Distributionsmuligheder og behov til de enkelte aftagere. Herunder fx direkte leverance, abonnementsordninger eller netsalg. d. Prissætning. Afklaring af potentielle afsætningspriser hos potentielle aftagere. Prototyperne skal herefter sammenholdes med det markedspotentiale og den prissætning der kan opnås. På basis af en stabil produktion og salg af krydderurteprodukter vil der være en række muligheder for videreudviklings af virksomheden eller af tilknyttede socialøkonomiske virksomheder. Ressourcer Idégruppen har en række ressourcer og erfaringer, der kan anvendes i forretningsudviklingen, opstart, drift og videreudvikling af virksomheden. Det drejer sig om: PGU Hornslet Erfaringer med drivhus- og frilandsdrift og gartnerfaglige kompetencer til økologisk urteproduktion. Erfaringer og kompetencer ift. borgere med særlige behov på kanten af arbejdsmarkedet. Gitte Busck Erfaringer med idéudvikling, produktion og salg af konceptualiserede økologisk produkter. 2

50 Norddjurs Kommune Adgang til understøttende kompetencer som udviklings- og opstartshjælp samt relevante arbejdsmarkedsredskaber i driften af virksomheden. Herunder fx mentorstøtte. Eventuelt aftagerpotentiale i form af arbejdsprøvninger eller praktikker, der kan understøtte såvel det socialøkonomiske som det arbejdsmarkedspolitiske mål. Det videre arbejde De næste skridt er: Alle parter arbejder videre med idéudviklingen. PGU Hornslet igangsætter arbejdet med at vurdere et hensigtsmæssigt produktionsflow baseret på en række prototypeleverancer. Umiddelbart forsøges med en række krydderurter, der forventes at være nemt salgbare og produktionsmæssigt håndterbare. Det drejer sig om: persille, purløg, fennikel, timian, mynter, oregano og stevia. Norddjurs Kommune arbejder på at få en virksomhedskonsulent tilknyttet udviklingsarbejdet til det videre analysearbejde. 3

51 Bilag: 3.1. Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken 2016.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 19. november Kl. 10:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

52 Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken 2016 Udvikling af socialøkonomiske virksomheder Kommunalbestyrelsen har besluttet en strategi for udviklingen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune. Af strategien fremgår, at Norddjurs Kommune vil skabe 1-2 socialøkonomiske virksomheder ved afknopning fra kommunal virksomhed inden medio 2016 og medvirke til etableringen af 2-4 nye socialøkonomiske virksomheder ved at udvikle erhvervspotentialer i private virksomheder inden udgangen af Forvaltningen vil i forlængelse af strategien for etablering af socialøkonomiske virksomheder arbejde på at finde samarbejdspartnere til virksomhedsetableringen. Endvidere forventes det, at der bliver behov for ekstern rådgivning for at nå de i strategien opstillede mål. Udgifterne til arbejdet med at udvikle socialøkonomiske virksomheder forventes at beløbe sig til 0,500 mio. kr. årligt i 2016 og Projekter indenfor arbejdsmarkedsforvaltningen På arbejdmarkedsområdet er der et stigende antal af projekter, der udmeldes fra statslig hold. De mange reformer både nu og i fremtiden medfører for hver enkelt reform, at der udbydes projekter, der målretter sagsbehandlingen i forhold til de nye tiltag. Arbejdsmarkedsforvaltningen har gjort sig erfaringer med deltagelse i projektforløb, hvor der ikke har været tilstrækkelig forankring af projekterne. Det er erfaringen, at de projekter, der udmeldes fra f.eks STAR, har så stort et omfang, at det kræver stor administrativ styring og sikring af, at sagsbehandlingsmæssige tiltag bliver iværksat og fastholdt i projektperioden. I de fleste projekter vil der være afsat nogle midler til projektdeltagelse, men ikke tilstrækkeligt til fuld finansiering af deltagernes tidsforbrug. Der er derfor behov for at finde midler til medfinansiering af projekterne, så det blandt andet bliver muligt at frikøbe medarbejdere til deltagelse i projekterne. Udgiften til medfinansiering af projekter forventes at være ca. 0,200 mio. kr. pr. år i 2016 og Finansiering af kommunale EGU pladser Kommunens mange forskellige arbejdspladser er vigtige i forhold til at få dækket behover for EGU pladser de kommende år, da de dækker områder, hvor det ellers kan være svært at finde private arbejdspladser på Djursland. Det gælder f.eks. indenfor IT, pleje- og børneområdet. 1

53 Forvaltningen foreslår derfor, at ungeindsatsen og UU Djursland fremover kan etablere EGU pladser i kommunale afdelinger/institutioner og medfinansiere lønudgifterne til dette. Det skønnes, at der skal oprettes 2 pladser årligt. Der er i 2015 oprettet en kommunal EGU plads finansieret af ungeindsatsen og UU Djurslands EGU pujle, hvilket blev godkendt af arbejdsmarkedsudvalget den 29. oktober Der er imidlertid ikke mulighed for at finansiere yderligere pladser via den pulje. Udgifterne til løn mv. til en EGU elev beløber sig til ca. 0,08 mio. kr. årligt. Ved 2 pladser årligt vil det beløbe sig til 0,160 mio. kr. i 2016 og 0,320 mio. kr. i 2017 og fremover. Særligt indsats for borgere på ledighedsydelse Den gruppe af borgere, som har været på ledighedsydelse i mere end et år, har behov for en særlig indsats, så de kan komme ud i et fleksjob. De er langtidsledige på ledighedsydelse og har begrænsninger i arbejdsevnen både helbredsmæssigt, mentalt og socialt. Med baggrund heri ønskes iværksat et projekt, som har til formål at give disse borgere det nødvendige løft i forhold til kompetencer, selvværd og tillid til, at der en plads på arbejdsmarkedet til dem. Derudover vil en tilknytning til arbejdsmarkedet også give mulighed for at skabe et netværk til eventuel videre jobsøgning samt kolleger. Dette vil alt andet lige øge mulighederne for efterfølgende at komme i et mere varigt fleksjob. Projektet skal medvirke til, at der ansættes 20 borgere, som er på ledighedsydelse, i et kommunalt fleksjob. Fleksjobbet vil kunne tilrettelægges individuel og med udgangspunkt i en varighed på 9-12 måneder. Der sigtes mod jobfunktioner i de kommunale afdelinger og institutioner, som ønskes løst, men som i dag ikke bliver varetaget af økonomiske årsager. Det gennemsnitlige timetal forventes at blive på 5 timer pr. uge. Timetallet vil varierende pr. borger afhængig af ressourcer, skånehensyn, kompetencer og jobfunktioner. Derfor foreslås, at arbejdsmarkedsudvalgets pulje dækker den økonomisk kompensation til lønudgifterne for de kommunale arbejdsgivere, således at de ikke har udgifter ved at ansætte en borger i midlertidigt fleksjob. Ift. økonomien er disse borgere tæt på eller allerede ude i så lang ledighed, at der ikke gives refusion til kommunen for ledighedsydelsen, og det vurderes derfor ikke at være en væsentlig større omkostning for kommunen at indgå i projektet. Den samlede lønudgift forventes at blive på 0,546 mio. kr. 2

54 Fortsættelse af projekt for unge aktivitetsparate i den vestlige del af kommunen Arbejdmarkedsudvalget har den 22. juni 2015 godkendt et projekt for for unge aktivitetsparate borgere på uddannelseshjælp bosat i den vestlige del af Norddjurs Kommune. Finansieringen af projektet er sket indenfor budgetrammen for beskæftigelsesindsatsen i Det forventes ikke, at der er mulighed for at finansiere projetet på samme vis i Projektet er placeret i Allingåbro, hvor der 3 dage om ugen er medarbejdere fra ungeindsatsen og UU Djursland, der kan møde de unge borgere på uddannelseshjælp, der på baggrund af deres psykiske tilstand, har visse udfordringer ift. offentlig transport/lange afstande. Projektet betyder, at ungeindsatsen har nemmere ved at fastholde dem i tilbud. Der pr. november 2015 tilmeldt 13 unge på projektet, som tilbyder forskellige temaer såsom virksomhedsbesøg, uddannelsesbesøg, praktiske opgaver, personlig udvikling ligesom de unge støttes i at arbejde med egne udfordringer. Formålet med tilbuddet er, at de unge skal støttes i at blive stærkere og mere målrettede ift. job og uddannelse. Vejen kan være meget lang, men der opleves progression, og de fleste unge udtrykker positive erfaringer med at være en del af projektet. Udgifterne til løn, husleje, driftsudgifter mm. er 0,380 mio. kr. pr. år. Økonomisk sparring I 2015 har der været lavet et pilotprojekt med tilbud om økonomisk sparring til borgere i Norddjurs Kommune. Pilotprojektet har løbet i en periode på 5 måneder, og der har i alt været henvist 17 borgere, hvoraf de 9 mødte op til den økonomiske sparring. Pilotprojektet skal evalueres på arbejdsmarkedsudvalgets møde den 17. december Det foreslås, at der fortsat skal være tilbud om økonomiske sparring i Norddjurs Kommune en eller anden form, der skal afklares i forbindelse med evalueringen. Udgifterne til dette forventes at beløbe sig til 0,075 mio. kr. Aktiviteter i NBR Norddjurs Beskæftigelsesråd (NBR) har ikke budget til at sætte egne aktiviteter i gang. Arbejdsmarkedsudvalget har i 2015 valgt at afsætte 0,100 mio. kr. til initiativer, som kan i gangsættes i regi af NBR. Der er primo november 2015 ikke sat nogle aktiviter i gang. Det foreslås, at arbejdsmarkedsudvalgets pulje finansierer 0,100 mio. kr. til NBR aktiviteter i

55 Bilag: 5.1. Agenda for temamødet den 17. december 2015.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 19. november Kl. 10:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

56 Agenda for temamøde for arbejdsmarkedets interessenter i Norddjurs Kommune Tidspunkt: Torsdag den 17. december 2015, klokken November 2015 Sted: Stenvad Mosebrug Agenda: Ankomst og sandwich Velkomst ved formanden for arbejdsmarkedsudvalget John Saaby Jensen Direktøren for arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Karl Schmidt vil fortælle om beskæftigelsessituationen i Østjylland / Norddjurs Kommune og de udfordringer, vil skal forvente i den kommende tid - inkl. spørgsmål Formanden for arbejdsmarkedsudvalget John Saaby Jensen vil fortælle om Norddjurs Kommunes politiske mål og indsatsområder for at skabe god beskæftigelse i kommunen Pause Gruppearbejde og drøftelse af Norddjurs Kommunes arbejdsmarkedspolitik. Der vil ligeledes være en drøftelse af Norddjurs Kommunes beskæftigelsesplan for Opsamling og afslutning 1

57 Bilag: 6.1. Bilag til budgetopfølgning AU pr. ultimo okt 2015.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 19. november Kl. 10:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

58 Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 501,7 496,6-5,1 Overførte driftsmidler 3,2 3,2 0,0 Drift i alt 504,9 499,8-5,1 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Arbejdsmarkedsudvalget udvikling i budget 2015 Oprindeligt (Mio. kr.) budget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2015 for arbejdsmarkedsudvalget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 496,9 4,8 501,7 ** Der kan forekomme afrundinger Budgetopfølgningen på arbejdsmarkedsudvalgets område for oktober 2015 tager afsæt i forbruget for perioden januar-oktober 2015 samt aktivitetstal til og med oktober Endvidere indgår en prognose for udviklingen i målgrupperne for resten af Der forventes som følge af nærværende budgetopfølgning et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Generelt om økonomien på arbejdsmarkedsområdet Størstedelen af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet omfatter overførselsudgifter til borgere på offentlig forsørgelse. Derudover afholdes udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats samt øvrige arbejdsmarkedsforanstaltninger. Kendetegnende for overførselsudgifterne er, at de påvirkes af den overordnede konjunkturudvikling. De fleste af overførselsudgifterne er dækket af delvis statsrefusion. Endvidere kompenseres kommunerne for udgiftsudviklingen via budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. Budgetgarantien sikrer, at ændringer i kommunernes udgifter, samlet set, til konjunkturafhængige forsørgelsesydelser modsvares krone for krone af ændringer i det statslige bloktilskud. Såfremt de faktiske kommunale nettoudgifter (efter statsrefusion) er lavere eller højere end forventet, kan der forventes en negativ eller positiv efterregulering. Side 1 af 25

59 Drift Arbejdsmarkedsudvalget fordeling på områder (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne budget ekskl. Overførsler 2015 Forbrug ultimo oktober 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelser ekskl. Forbrug af overførsler* Jobcenter Norddjurs 484,2 391,1 480,4-3,8 Montagen 1,3 1,2 1,3 0,0 Hjælpemiddeldepot 2,3 1,8 2,3 0,0 Seniorjob 8,1 5,5 6,8-1,3 UU-Djursland 4,8 4,5 4,8 0,0 Erhvervsgrunduddannelse 0,9 0,1 0,9 0,0 I alt 501,7 404,2 496,5-5,1 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Jobcenter Norddjurs UU-Djursland I alt Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 2,2 2,2 0,0 1,0 1,0 0,0 3,2 3,2 0,0 På baggrund af kommunalbestyrelsens godkendelse af overførselssagen er budgettet blevet forhøjet med 3,2 mio. kr. Overførslen er placeret under hhv. Jobcenter Norddjurs med 2,2 mio. kr. og UU-Djursland med 1,0 mio. kr. Side 2 af 25

60 Udvikling i alle målgrupper I dette afsnit følges der op på de enkelte forsørgelsestyper. Borgere i forsørgelse omfatter: Forsikrede ledige Modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, Udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Revalidender og forrevalidender Fleksjobpersoner Ledighedsydelsesmodtagere Personer i ressourceforløb Førtidspensionister Sygedagpengemodtagere Personer i jobafklaringsforløb. Personer i servicejob Personer i seniorjob Forsikrede ledige i løntilskud Vigtige definitioner for forståelse af grafer, som beskriver målgrupperne Fuldtidspersoner Ved hver enkelt ydelse vises en række grafer, som udvikler sig måned for måned. Graferne viser antallet af fuldtidspersoner i hver enkelt måned. En fuldtidsperson er en person, der har modtaget en ydelse igennem en hel måned. Har en borger modtaget ydelse fra den 1. dag i måneden til den sidste dag i måneden, tæller det som 1 fuldtidsperson. Har en borger modtaget ydelse fra den 1. dag i måneden til midten af måneden, tæller det som 1/2 fuldtidsperson. Altså kan en fuldtidsperson dække over flere forløb/unikke personer. Det er udelukkende antal dage, en borger har været på en ydelse, der har indflydelse på antallet af fuldtidspersoner. Størrelsen på ydelsen, hvilken type af ydelse eller antallet af timer, borgeren arbejder har ingen indflydelse på antallet af fuldtidspersoner. Grunden til, at der kigges på fuldtidspersoner fremfor f.eks. registrerede kontaktforløb per måned, er, at det gør det muligt at sammenligne og sammentælle alle de forskellige ydelsesgrupper. Når der i tekstbeskrivelserne omtales fuldtidspersoner, er det dermed for at beskrive en udvikling på månedsbasis. Side 3 af 25

61 Fuldtidspersoner Helårspersoner Ses der på årsbasis, arbejdes der i stedet med helårspersoner. Ved hver enkelt graf fremgår også en flad stiplet linje. Denne linje viser det budgetterede antal helårspersoner for Både budget 2015, regnskab 2014 og forventet antal for 2015 opgøres som helårspersoner. En helårsperson er en person, der har modtaget en ydelse igennem hele året. Altså kan en helårsperson dække over flere forløb/unikke personer over et år. Når der i tekstbeskrivelserne tales om helårspersoner, er det for at beskrive noget på helårsbasis Borgere i forsørgelse jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 per B2015 gns Prognose 2015 * I "borgere i forsørgelse " indgår; forsikrede ledige, kontant- og udd.hjælp, integration, revalidering, førtidspension, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, sygedagpenge, jobafklaring ** Grafen viser antallet af fuldtidspersoner per måned. Gennemsnittet for Budget 2015 (den stiplede blå linje) er lig med det forventede antal helårspersoner for jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns. Side 4 af 25

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Arkitektskolen i Aarhus, møderum A Nørreport 20 8000 Aarhus C Dato: Torsdag den 19. november 2015 Start kl.: 10:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødet startede med virksomhedsbesøg kl. 15.00 hos Kvickly Østerbrogade 55 8500 Grenaa Mødet fortsatte kl. 16.00 i mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødet starter kl. 14 med virksomhedsbesøg på: Gl. Estrup Gartneri Randersvej 7 8963 Auning Mødet fortsætter kl. 15 i: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Hotel Phønix, mødelokale 1 Dato: Mandag den 23. oktober 2017 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 17:40 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale Udbetaling Dato: Torsdag den 29. oktober 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kl. 14.00 Mødet starter i Korsgade 22, 8500 Grenaa Kl. 15.00 Mødet fortsætter i mødelokale 2, rådhuset Dato: Mandag den 22. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 10. oktober 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Dialogmøde med Handicaprådet kl i Rådssalen.

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Dialogmøde med Handicaprådet kl i Rådssalen. Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Dialogmøde med Handicaprådet kl. 14-15 i Rådssalen. Derefter arbejdsmarkedsudvalgsmøde kl. 15-17.30 i mødelokale 3 Dato: Torsdag den 21. maj 2015 Start

Læs mere

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Unge i Norddjurs UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Foto fra Colourbox Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1. Indledning I de kommende år vil der foregå en stor

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2016... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 6. maj 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet kl.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Virksomhedsbesøg på Kystvejens Konferencecenter Mødet fortsættes på Østerbrogade 67E Dato: Mandag den 20. juni 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer:

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 26. april 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/21 Kursus i rundbordssamtale...

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 AABENRAA KOMMUNE I Aabenraa Kommune er arbejdsstyrken faldet siden 1994, og antallet af beskæftigede med bopæl i kommunen er faldet med mere end 3.000 siden 2008. Nu, hvor der igen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Randers Kommune 1 1. Beskæftigelsespolitikken 2016 1.1 Reformer og indsats Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 20. juni 2011 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20110620 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012 Norddjurs Kommune 20.1. 2011 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012 Onsdag den 26. januar, kl. 14.00-15.30 Mødet afholdes i mødelokale 3 på rådhuset i Orientering af indholdet i en samlet

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Produktionsskole, Åstruphegnet 25, Grenaa Dato: Tirsdag den 27. august 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: John Saaby Jensen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol 19-02-2014 11:00 Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2018 Side 1 af 6 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. Indledning Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 04.12.2012 i Alkoholbehandlingen Skolebakken 137, Esbjerg SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Opfølgning på Jobcentrets indsats. Beskæftigelsesregionens opfølgningsrapport

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Mødetidspunkt:

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Den Gamle Stald, Gl. Estrup Dato: Onsdag den 23. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen (A) Lars Sørensen (V) Diana Skøtt Larsen

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 11. februar 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Indledning... 2 Opsamling... 4 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats... 8 Strategi og indsatser for de unge... 10 Strategi og Indsats

Læs mere

Souschef for Virksomhed og Beskæftigelse

Souschef for Virksomhed og Beskæftigelse Stillings- og personprofil Souschef for Virksomhed og Beskæftigelse Norddjurs Kommune April 2016 FOTO: Terma Aerostructures Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 31 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhusets gæstekantine Lis Bilov, Niels Abildtrup,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Beskæftigelsesudspil 2016: EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST I Randers er vi ikke bange for at tænke nyt og prøve ting af. Vi er mere optagede af at stimulere og afprøve nye veje. På tværs af ildsjæle,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 05. marts 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013 R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd og dialogmøde med BEU Mødedato 25. marts 2014 Mødetid Kl. 11.00-14.00 Mødested Mødelokale 1 Ringkøbing Rådhus Fraværende:

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Overblik over Beskæftigelsesforvaltningen Disposition

Overblik over Beskæftigelsesforvaltningen Disposition Overblik over Beskæftigelsesforvaltningen Disposition Organisering Strategi Budget Målsætninger Investeringsmodeller Særlige fokusområder i 2014 Øvrige strategiske indsatsområder Personale i tal Organisering

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 7 Mødedato: 14. august 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Ingerlise Thaysen (Afbud) Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Pædagogisk assistent

Læs mere