DOMUS Codan / TM Taxi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOMUS Codan / TM Taxi"

Transkript

1 Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Har arbejdsgivere og arbejdstagere i vores branche fælles interesser? Er Henrik Nielsen John Lindboms ny propagandaminister? April Årg. Nr. 4. DOMUS Codan / TM Taxi Prøver John Lindbom, nok engang, at sætte sig på al information i taxibranchen? Pirattaxierne får dødsstødet! Trafiks Generalforsamling. Læs også: Side 1

2 Side 2 Prøver John Lindbom, nok engang, at sætte sig på al information i taxibranchen? Mange blev formodentlig overraskede da de hørte, at Codan Taxi havde købt Taxamotor. Men er der egentlig nogen grund til forundring? Var det ikke hvad man kunne vente, efter at specielt disse to selskaber havde ligget i indbyrdes krig i længere tid? Måtte ikke enten den ene eller den anden af parterne, før eller siden, kollapse og derefter blive spist af den anden? Og når man ser på selskabernes historie, eller rettere når man ser på John Lindboms og Henrik Nielsens historier, var det så ikke logisk, at det blev Codan der spiste Taxamotor? John Lindbom (Codan Taxi) har, om man kan lide ham eller ej, trods alt svinget sig op fra ingenting og til den mest betydningsfulde i taxibranchen. Taxamotor (Henrik Nielsen) har bare ligget og vugget i bølgerne, uden at komme videre. Taxamotors meget aggressive politik overfor resten af branchen i København, men måske specielt deres meget aggressive

3 ekspansionspolitik i resten af landet, var formodentlig også begyndelsen til enden for dem! Man skal her heller ikke glemme, at Taxamotor meldte sig ud af DTR og startede en konkurrerende organisation. Dette var naturligvis en torn i øjet på John Lindbom. Og da Taxamotor så, indirekte men alligevel, støttede fagbladet TaxiDanmark ved at købe plads i bladet, så var bægeret formodentlig fuldt. Nu måtte John Lindbom gøre noget. Og det har han så gjort nu! Codan Taxi spiste Taxamotor, som ulven spiser fåret. Indtil videre fortsætter Henrik Nielsen tilsyneladende med at skrive i bladet. Men man skal nok være temmelig dum og godtroende, hvis ikke man tager højde for, at alt hvad Henrik Nielsen skriver i TaxiDanmark i fremtiden er godkendt af John Lindbom; eller som et minimum er affattet således, at det ikke støder John Lindbom! Vi ved naturligvis ikke om Henrik Nielsen får sine artikler godkendt af John Lindbom, eller om han bare udøver selvcensur, hvis vi må sige det på den måde. Men det må siges at være en kendsgerning, at John Lindbom nu lige pludseligt har fået en vis indflydelse på det blad, der ellers var et af de få blade, der turde Side 3

4 skrive kritisk om John Lindbom. Dette må nødvendigvis bekomme herren meget vel! Vi ved naturligvis ikke, hvor længe John Lindbom vil blive ved med at betale TaxiDanmark for den plads, som Henrik Nielsen får lov at skrive på. Men vi ved, det skrev hans propagandaminister fra Odense i sin tid, at DTR / John Lindbom / propagandaministeren mener at alt andet end deres meninger ikke må udbredes på tryk eller anden vis. De mener ligefrem, at tanker der er anderledes end deres egne, er farlige for branchen (samfundet). Ytringsfriheden er formodentlig noget som de helst så brændt på bålet i middelalderen. Vi er helt overbeviste om, at John Lindbom gerne ville dreje tommeskruerne på TaxiDanmark så meget, at al kritik forstummede. Men det kan være, at John Lindbom er smartere end som så. Det kan være, at han blot vil lade Henrik Nielsen tegne et skønmaleri af sig selv og sine gerninger i TaxiDanmark, for på den måde at fremme sin egen magt og sine fremtidige muligheder. På det tidspunkt, hvor TaxiDanmark solgte spalteplads til Taxamotor (nu Codan Taxi), da solgte de også en del af deres redaktionelle frihed. Nu vil det så blive sjovt at se, hvordan John Lind- Side 4

5 bom vil prøve på at udnytte sin nye position, til at påvirke informationerne i taxibranchen! John Lindboms propagandaminister fra Odense, tordnede i sin tid imod TaxiDanmark og enhver fri meningsudveksling. Hvis det stod til denne personage, så ville vilkårene for ytringsfrihed i Danmark formodentlig være dårligere end for jøderne i Nazityskland. Hans verbale udgydelser imod den fri meningsdannelse er næppe set værre under noget diktatur. For øjeblikket er der kun tre blade i Danmark, som ikke ligger under for John Lindbom og som tør udtrykke deres frie mening; STaFFetten, TaxiDanmark og KATbladet, og heraf er KAT-bladet naturligvis det bedste! Hvis man ser på, hvordan pamperne i DTR prøver på at styre al information i branchen og alle meningsdannelser, så kan man godt betragte Codan Taxis køb af Taxamotor som et smart træk. Nu kommer der i hvert tilfælde ikke mere kritik fra den kant. Så måske er John Lindbom også på dette punkt, kommet et skridt nærmere målet! John Lindbom har altid været, specielt hvad angår langsigtet strategisk planlægning, langt smartere end de fleste andre, også når det drejer sig om planlægningen af hans egen fremtid. Og taberne? Det er atter engang vognmændene og kunderne. For Storkøbenhavns Taxinævn nægter konsekvent at give tilla- Side 5

6 delse til oprettelse af nye bestillingskontorer, de arbejder hen imod en total centralisering, efter deres forbillede fra det hedengangne DDR. For jo færre bestillingskontorer der er, jo lettere er de at kontrollere og jo lettere er vognmændene at kontrollere; og kontrol er en guddom blandt politikere og embedsmænd! Men vognmændene? Vognmændene får færre og færre bestillingskontorer at vælge imellem, når de skal tvangstilslutte sig. Ligeledes får kunderne færre og færre bestillingskontorer at vælge imellem, når de skal have deres kørselsopgaver løst. Vi skal passe helt gevaldigt på, for det kan vise sig, at den helt store taber bliver ytringsfriheden og den fri meningsdannelse i vores branche; og så ender vi alle med at blive tabere, både branchen og samfundet! De eneste vindere i hele dette menageri er PAMPERNE! Og så naturligvis John Lindbom! Vi havde nær sagt, som sædvanlig. Side 6

7 Er Henrik Nielsen John Lindboms ny propagandaminister? Fusion: Sammensmeltning af forretningsforetagender. Sammensmeltning af lette atomkerner, hvorved der dannes tungere under frigørelse af energi. (modsat fission). Fission: Spaltning af tunge atomkerner til lettere, foregår under stor energifrigørelse. (modsat fusion). Kilde: Gyldendals Røde Ordbøger. Fremmedord. Enhver fysiker kan fortælle os, at der ved en fusion frigøres store mængder energi og at fusionsteknologien (atomreaktorer) giver os adgang til enorme mængder af energi. Men samme fysiker kan også fortælle os, at når vi snart behersker fissionsteknologien, så vil menneskeheden have adgang til stort set ubegrænsede mængder af energi, idet der frigøres utroligt meget større mængder af energi ved spaltning (fission) end ved sammensmeltning (fusion). Er KAT-bladet nu blevet en håndbog i fysik? Nej, naturligvis ikke. Men det forholder sig sådan, at Henrik Nielsen brugte den fysiske definition på fusion i TaxiDanmarks aprilnummer side 11. Meningen hermed var formodentlig at få folk i taxibranchen til at tænke positive tanker, når de hørte om fusionen Side 7

8 imellem Codan Taxi og Taxamotor. Og derfor brugte han kun definitionen på fusion og ikke på dens modpart, fissionen. Dette er små og effektive virkemidler, som enhver propagandaminister bør have for øje. John Lindbom (Codan Taxi / DTR) har tidligere haft en propagandaminister fra Odense (han er der vist nok endnu). Denne propagandist gjorde sig uheldigt bemærket, ved at argumentere for indførelse af censur. Herefter skar KAT-bladet ham ned til den størrelse han burde have og vi har ikke hørt noget fra ham siden. Han var formodentlig en intellektuel letvægter og vi havde ham ikke mistænkt for at have læst ret meget mere end sin ABC og muligvis et par kampskrifter trykt syd for grænsen i 30 erne. Henrik Nielsen er næppe heller nogen intellektuel sværvægter, men han er ikke helt så let som manden fra Odense og han er i hvert fald velformulerende. Og tilsyneladende har han også et vist indblik i propagandafagets værktøjskasse. Og dette gør ham muligvis til en mand som John Lindbom kan bruge, idet han har brug for at få pudset sit image efter hans forsøg på at kvæle Taxi- Danmark samt den af ham startede clearingskrig imod Taxamotor. Der er mange i branchen der husker ham for disse episoder. Og mange husker, at det på denne måde var John Lindbom der var med til at give branchen et dårligere ry end den havde i forvejen. Derfor Side 8

9 lyder det også hult, når John Lindbom nu taler om at give branchen et bedre omdømme. Hvem har ødelagt det? Vi forventer, at vi i fremtiden vil komme til at se flere artikler fra Henrik Nielsens hånd, der fortæller om de kolossale lyksaligheder der har været ved fusionen imellem Codan Taxi og Taxamotor, alt sammen naturligvis godkendt af John Lindbom. Narren danser til den melodi Kongen spiller. Man kan alene se på den kendsgerning, at Henrik Nielsen i TaxiDanmark prøver på at give det indtryk, at fusionen imellem Codan Taxi og Taxamotor var en fusion imellem ligeværdige parter. Han skriver noget vrøvl med, at et aktieselskab ikke kan overtage en forening, men en forening kan godt overtage et aktieselskab. Dette er som sådan sandt nok, det har bare intet med Codans opkøb af Taxamotor at gøre. Dette er endnu et eksempel på hans evner udi propagandahånværkets kringelkroge. Han ønsker tilsyneladende at give læserne det indtryk, at de to selskaber er ligeværdige parter. Dette mener vi ingenlunde er tilfældet. Vi mener, at Codan spiste Taxamotor med hud og hår. Vi mener, at man ud fra Taxamotors regnskaber kan udlede, at aktierne i Taxamotor var omtrent ligeså værdifulde som det papir man normalvis bruger ude på toilettet og som forefindes samme sted i ruller! Side 9

10 Men måske vil det lykkes Henrik Nielsen at overbevise en og anden, og det er måske derfor John Lindbom kan bruge ham. Men han kan naturligvis kun overbevise folk der ikke læser KATbladet, for dem der læser vores blad, de er alt for intelligente til at hoppe på hans propagandistiske vrøvl! Det kan blive endog meget interessant at se, hvilke propagandistiske tricks og virkemidler Henrik Nielsen vil bruge i den kommende tid. Men han kan være helt sikker på, at så længe vi er her, så længe vil vi være over ham som KATten over musen! Side 10

11 Har arbejdsgivere og arbejdstagere i vores branche fælles interesser? Eller skal man forfægte det stokkonservative synspunkt, at vi er hinandens værste fjender? Normalt siger man, at arbejdstagere forhandler deres løn- og arbejdsforhold med arbejdsgiverne og sådan skal det være. Men bør det nu også altid være sådan? Når buschaufførerne forhandler løn med busvognmændene, så ender de naturligvis med en eller anden form for forlig. Dette forlig bringer vognmændene videre til politikerne, som i dette tilfælde har stor forståelse for, at enten må den direkte eller indirekte støtte til busselskaberne i vejret eller også må man sætte taksterne (billetpriserne) i vejret. Når en taxavognmands udgifter stiger i marts måned, f.eks. fordi brændstofpriserne stiger til det dobbelte, så sætter politikerne allernådigst taksterne op i oktober måned; men de ekstra udgifter han har haft fra marts til oktober, dem må han selv bære, de interesserer ikke politikerne. Hvis chaufførerne forlanger og får lønstigninger i april måned, Side 11

12 så vil politikerne, måske, have forståelse nok til at tillade en takststigning, til oktober, men tidsrummet derimellem må vognmanden selv betale af egen lomme. Dette gør ham normalt ret stejl i lønforhandlingerne. Hvis en murermester giver sine svende og arbejdsmænd lønforhøjelse, så lægger han omgående omkostningerne på regningen, således at det nu er blevet en lille bitte smule dyrere at lægge hver sten. Men det er ham der køber varen (huset), der kommer til at betale hele lønstigningen; murermesteren sørger også for, at han selv får en tilsvarende lønstigning også betalt af køber. Mureren, bageren, ekspedienten, sømanden, lastbilchaufføren etc. opererer på det fri marked; og her bliver enhver omkostning omgående sendt videre til kunden, så enhver lønstigning her, bliver uden undtagelse betalt af forbrugeren. Husk det foranstående, når i læser videre, det er væsentligt for den sammenhængende forståelse. Nu er spørgsmålet så, om arbejdstagere og arbejdsgivere i taxibranchen opererer på et frit marked eller ej. Kan vognmændene Side 12

13 omgående sende deres meromkostninger videre til kunderne? Kan vognmændene omgående sende deres meromkostninger videre til de (kunder) politikere der sidder i nævnet og skal godkende enhver takstforhøjelse? Taxivognmændene skal spørge deres kunder, om de vil tillade dem at forhøje taksterne med deres meromkostninger! Vognmændene skal spørge deres kunder (politikerne), om de må lægge deres ekstraomkostninger fra lønforhøjelserne ind i taksterne! Dette får de måske nok lov til, men først ca. et halvt år senere, den mellemliggende periode må vognmanden selv afholde. Alle andre, forudsat de opererer på et frit marked, sender deres meromkostninger videre samme dag. Det må nærmest betegnes som perverst, at taxivognmændene skal spørge deres kunder om lov, til at lægge chaufførernes lønstigninger ind i taksterne! Men taxivognmændene opererer ikke på et frit marked, men derimod på et stærkt offentligt styret marked. Og derfor kan vi i vores erhverv heller ikke tillade os at agere som andre gør; men vi må derimod lede efter løsningsmodeller der passer til vores specielle situation. Og derfor mener vi, at arbejdstagere og arbejdsgivere i vores branche bør tage hinanden i hånden og danne en fælles front imod Den Store Regulator / Taxinævnet og i fællesskab få forhøjet taksterne. Når så taksterne er blevet forhøjet, så kan Side 13

14 arbejdstagerne og arbejdsgiverne sætte sig til forhandlingsbordet og indbyrdes forhandle løn- og arbejdsforhold for chaufførerne, for så vil der være noget at forhandle om. Men desværre er branchen fyldt op med folk med en stok konservativ tankegang. STFF skriver i TaxiDanmark, at bestillingskontorerne tilbyder en vare som koster så og så meget og færdig bum! Så kan vognmanden vurdere, om han vil betale prisen for varen eller ej! Men dette er forkert! Vognmanden har ikke et frit valg, dette garanterer tvangstilslutningspligten. Vores branche er ikke et frit marked, men derimod et 100 % offentligt styret marked. Vognmanden kan ikke vurdere, at den vare som bestillingskontoret har at tilbyde er for ringe eller for dyr og så gå til et andet bestillingskontor, for reelt er der ikke andre muligheder. Det kan godt være, at bestillingskontorerne har forskellige navne, men de skal alle sammen være godkendt af Jørgen Kjær og Nævnet; og de sørger for at indskrænke hele tiden, selvom de burde sørge for at der hele tiden dukkede nye bestillingskontorer op. For på denne måde ville man skabe et innovativt marked. Men det ønsker politikerne ikke, og derfor har vi et taximarked i dag, der står i stampe! Taxivognmanden har altså reelt ikke noget Side 14

15 valg når han skal tilslutte sig et bestillingskontor, for han skal tvangstilslutte sig, han må ikke køre udenfor og han må heller ikke oprette sit eget, heller ikke i samarbejde med eksempelvis 10 kollegaer! Det garanterer Jørgen Kjær for! Så vognmanden kan altså ikke vælge at gå til et andet bestillingskontor, for de er så forbløffende ens, at det kan være endog meget svært at se forskel. Vognmanden kan heller ikke vælge at oprette sit eget bestillingskontor, for på den måde at optimere sin indtjening og hermed give sin(e) chauffør(er) bedre løn- og arbejdsforhold. Der er kun de statsanerkendte og kontrollerede bestillingskontorer som alle sammen er nogenlunde ens og virker på nogenlunde lige vilkår. Og når ikke vognmanden kan gå til et andet bestillingskontor eller oprette sit eget eller køre udenfor, så har han ingen mulighed for at optimere sin forretning og dermed heller ingen mulighed for at tilbyde at forbedre forholdene for sin(e) chauffør(er)! Han må gøre som alle andre! Jørgen Kjær og Storkøbenhavns Taxinævn har reelt tiltaget sig en magt, som var de gauleitere eller rigsbefuldmægtigede i Det Tredje Rige! De er ligeglade med forholdene for chauffører og vognmænd, de tænker kun på egen magt. Magt og kontrol er deres Side 15

16 Guddom! Og fordi vores erhverv er 100 % offentligt reguleret, så kan vognmændene ikke give chaufførerne noget, med mindre de får lov til at hæve taksterne. Og hermed har chauffører og vognmænd i vores branche, i hvert fald i dette tilfælde, sammenfaldende interesser. Derfor bør vognmænd og chauffører gå sammen i en fælles indsats for at få hævet vores løn / vores takster, for kun igennem en fælles koordineret indsats, har vi en chance for at få forbedret vores forhold. Ellers forbliver vi en underklasse! Alle andre brancher virker på det fri marked. Vi kan ikke røre en lillefinger, uden godkendelse fra Førerbunkeren. Derfor bør chauffører og vognmænd stå sammen! Så kan vi slås om fordelingen bagefter! Så længe vi har tilslutningspligten, så længe har vognmændene ikke noget reelt frit valg, for alle bestillingskontorerne ligner hinanden til forveksling. Der kommer aldrig noget nyt blod / nogen nye tanker ind i vores branche. At tro på fornyelse uden fjernelse af tilslutningspligten, det svarer til at tro på politisk fornyelse i Nazityskland, uden tilladelse til oprettelse af andre partier end det eneste ene. Det er utopi. Side 16

17 Og derfor skal arbejdstagere og arbejdsgivere stå sammen i vores branche, for at kæmpe for en fælles bedre fremtid. For kun ved at stå sammen, har vi en reel chance for at opnå en bedre fremtid. Så kan vi altid senere kæmpe indbyrdes om fordelingen. Men uden en takstforhøjelse, så opnår chaufførerne aldrig bedre løn- og arbejdsforhold! Og derfor skal tilslutningspligten, Jørgen Kjær og Storkøbenhavns Taxinævn i sin nuværende form afskaffes. For kun på den måde, får vi ordnede forhold i vores branche! Vi må, på linie med alle andre, kunne sende vores omkostningsforøgelser direkte videre til kunderne, uden forsinkelse! Pirattaxierne får dødsstødet! Storkøbenhavns Taxinævn har nu besluttet at give pirattaxierne nådesstødet, man har besluttet at forhøje starttaksten for fre lørdag nat (takst 3) med 21kr. for gadeture og med 18kr. for telefonture. Nævnet forventer at denne historiske takstforhøjelse vil lokke op imod flere hundrede ekstra vogne på gaden disse to dage. Fordelen ved ikke at sætte taksten højere op er, at pirattaxierne tager 100kr. i starttakst og derfor vil kunderne foretrække de rigtige taxier til kun 40kr. i starttakst. For chaufførerne er fordelen, at de får lov til at betale skat af starttaksten og dele med vognmanden, dette skulle bevirke at de ikke får problemer med at gemme pengene på flere forskellige bankkonti. Side 17

18 Trafiks generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2007 holdt forsikringsselskabet Trafik generalforsamling. Der var betydeligt flere mennesker tilstedeværende denne gang, end der har været i mange, mange år. I et forsøg på at sikre sig, at dette ikke gentager sig en anden gang, så havde man sørget for at maden var langt ringere end den har været de andre år. Til gengæld var underholdningsværdien langt større end normalt. Vi skal dog bemærke, at vi forventer at få lagkage til næste år, når direktøren, Henning Clement, går af. For første gang i mange år, var der kampvalg til bestyrelsesposterne, hvilket bevirkede at tidligere direktør og nuværende bestyrelsesformand i TaxiNord, Smarte Lars (Lars Christiansen), røg ud af Trafiks bestyrelse og dermed er han også forhenværende der. Som nyt medlem af Trafiks bestyrelse blev valgt den mangeårige førstesuppleant Kjeld Hansen (ikke at forveksle med Herlevs borgmester / nævnets tidligere formand). Under valget af suppleanter opstod der lige med et panik, idet det viste sig, at der var flere stemmer end der burde være jf. optællingen. Dette kunne undgås, hvis man optalte stemmerne før afstemningen, således at der ikke sivede stemmer ind under afstem- Side 18

19 ningen. På en eller anden måde, burde der være faste regler. Som ny suppleant blev valgt en ved navn Søren Kjær, og han var flere gange på talerstolen for at pointere at han ikke hed Jørgen Kjær, ham ville han godt nok ikke forveksles med. Og vi andre ser også gerne, at der er bare et enkelt felt, hvor han ikke har sin lange næse dybt begravet i vores sager. Vognmand Mohammed Aslam fra Taxas bestyrelse kom også ind som suppleant. Side 19

20 Bladet Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening. Stiftet 17 nov Udkommer 10 gange årligt. Redaktion Ansvh. Red. Mogens Jensen Bladet tilsendes foreningens medlemmer, abbonenter, faglige organisationer samt relevante myndigheder. Abonnement for ikke-medlemmer 100 kr./året. KAT tryk og lay-out. Københavns Aktive Taxiforening Københavns Aktive Taxiforening Kontor: Magnoliavej 2, 2000 Frederiksberg Kontortid: Kontor: Mandag Magnoliavej & Onsdag 12:00 2, kld., :00 Frederiksberg (juli dog kun mandag) Kontortid: Mandag Telefon: & Onsdag : Fax: 13: (juli 7918 dog kun mandag) Telefon: 36 adresse: Fax: Kasser Hjemmeside:www.katbladet.dk Andris Kirsteins træffes onsdag. Som medlemmer kan Kasserer optages Andris Taxivognmænd Kirsteins træffes i Danmark, mandage. samt chauffører med gyldigt Som førerkort. medlemmer Kontingent kan optages udgør Taxivognmænd 375,- kr. kvartalet. i Danmark, samt chauffører med gyldigt førerkort. Kontingent udgør 375,- kr. kvartalet. Foreningens bestyrelse: Grete Gren, Leif Jensen, Mogens Jensen, Pia Jensen & Andris Kirsteins. Side 20

Proklamation. Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til!

Proklamation. Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til! Proklamation Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til! Taxa 4x35 s Generalforsamling. Medlemsblad for Københavns

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk Side 1

Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. Nr. 6. Lidt statistik til ferien. Jørgen Kjær går på pension. Chip og Chap? Køb aktier hos Edderkoppen! Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Side 2 Lidt statistik

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Lille Trines Tænketank. John Lindbom.

Lille Trines Tænketank. John Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2013. Lille Trines Tænketank. John Lindbom. DTR og fremtiden? Det af regeringen nedsatte Transportudvalg kommer snart med en eller anden betænkning til at

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Hun ser meget godt ud og kører rundt sammen med poli- tiet, men hvad siger hendes jobbeskrivelse? Side 1 CF = CentralForeningen for storvognmænd? Er

Læs mere

God. Påske. Læs også: www.katbladet.dk. Tøsedrengene i 4x35? Læserbrev Svar. Og Gensvar. Dantaxi udvider igen! Farvel Palle! Panik I Taxa 4x35!

God. Påske. Læs også: www.katbladet.dk. Tøsedrengene i 4x35? Læserbrev Svar. Og Gensvar. Dantaxi udvider igen! Farvel Palle! Panik I Taxa 4x35! 29. Årg. 2010 Nr. 3. God Påske Læserbrev Svar Tøsedrengene i 4x35? Farvel Palle! Panik I Taxa 4x35! Og Gensvar. Dantaxi udvider igen! Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Tøsedrengene i 4x35? Sidste år i

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk

Læs også: www.katbladet.dk December 2008. 28.Årg.Nr. Læs også: www.katbladet.dk Begyndelsen til enden for retsstaten? Efter gennemlæsning af dagsordenen for samt referatet fra kontaktudvalgets møde den 20. november 2008, så er vores

Læs mere

Statsautoriseret nedslagtning

Statsautoriseret nedslagtning Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2014. 20.mill. Lov og uorden Lufthavnen mangler penge Rabat igen, igen Hokus, pokus, væk Statsautoriseret nedslagtning Side 1 Hokus, pokus, væk! Nævnet gav

Læs mere

Endnu mere vrøvl fra Freddy Spliid!

Endnu mere vrøvl fra Freddy Spliid! September 2009. 28. Årg. Nr.8. Endnu mere vrøvl fra Freddy Spliid! Thomas Bak! Ikke helt som de andre? Og så måske alligevel! Læs også:www.katbladet.dk Deltag i Taxa 4x35 s nye store TOMBOLA Deltagerlodder

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk. Uniformer skaber folk! Ny sund fornuft i 4x35? John Rabat Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. nr. 8.

Læs også: www.katbladet.dk. Uniformer skaber folk! Ny sund fornuft i 4x35? John Rabat Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. nr. 8. Danmarks mest læste taxiblad. Ny sund fornuft i 4x35? 29. Årg. 2010. nr. 8. Uniformer skaber folk! John Rabat Lindbom John Lindbom og stavnsbåndet(s ophævelse)? Side 1 Læs også: www.katbladet.dk John Rabat

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9, 2012. Taxa 4x35 s. julemand. Jylland. 4x35. Gaveregnen. var. stor. Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9, 2012. Taxa 4x35 s. julemand. Jylland. 4x35. Gaveregnen. var. stor. Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9, 2012. Taxa 4x35 s julemand i Jylland. 4x35 Gaveregnen var stor. Side 1 En personlig beretning. Jeg har været i retten. Peter Kjærgaard havde i foråret 2012

Læs mere

Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening. Juli 2006. 27. Årg. Nr. 6. God skik Og brug Del 2. Taxier I døgndrift. Side 1

Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening. Juli 2006. 27. Årg. Nr. 6. God skik Og brug Del 2. Taxier I døgndrift. Side 1 Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Juli 2006. 27. Årg. Nr. 6. Taxier I døgndrift God skik Og brug Del 2 Side 1 Taxaer i døgndrift er det os? Man har i den forgangne tid, kunnet læse flere mere

Læs mere

Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet!

Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2012 nr. 5. Hvem koster Taxa 4x35 penge? Personificeringen af kor upthed? 4x35 Generalforsamling Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet! Side 1 Personificeringen

Læs mere

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg.

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Forhandling (efter udskrift).(partiernes trafikpolitiske ordførere / Folketingssalen). Søren Pind (v). Der har været forskel

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT Bladet nr. 2. 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT Bladet nr. 2. 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT Bladet nr. 2. 2012. Tak TAK for TAK Bedre sent end aldrig? Undskyld, en vejledning, tak. Top hemmelig vejledning! Danmarksrekord i idioti? Er DTR hjernedøde? Side 1 Tak

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 10. september 2004 via Magistraten J.nr. VEJ/04/00256 Ref.: Tlf.nr. Erik Cederstöm

Læs mere

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven?

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven? Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening September2006. 27.Årg. Nr.6. Kører vi som (fart)svin? Eller passer politiet ikke deres arbejde? N N Y Y F(A) O - R M M O A R N A D L!? Kan Jørgen Kjær læse

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012. Hvad siger pædagogen? Dyt båt. Han er vist ikke den skarpeste kniv i skuffen! Side 1 En mærkelig mand? På lederplads i Taxa 4x35 s blad fra september

Læs mere

Ildsjælen Mogens Jensen stedt til hvile.

Ildsjælen Mogens Jensen stedt til hvile. Juni 2008. 28. Årg. Nr. 6. Diesel. Løn. Ved Ritt og Bondam, hvad de gør? Sorte taxigebyrer. Bøde vanvid! Ildsjælen Mogens Jensen stedt til hvile. Side 1 Ildsjælen Mogens Jensen stedt til hvile. Mandag

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 1. 2015. Fremtiden? Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 1. 2015. Fremtiden? Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 1. 2015. Fremtiden? Side 1 Er vi for grove? Vi har modtaget et indlæg fra en læser, der mener, at vi er for grove i vores sprogbrug og at vi fikserer for meget

Læs mere

Tåbernes, tåbe! Er du lille, så skal du flås! Er du stor, Så kan du gå!

Tåbernes, tåbe! Er du lille, så skal du flås! Er du stor, Så kan du gå! Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 9. 2010. Tåbernes, tåbe! Er du lille, så skal du flås! Er du stor, Så kan du gå! DIREKTØR TOMBOLA! EP-tilladelser, igen. Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Tåbernes

Læs mere

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad Kat-Bladet nr.4. 2012. Strøget af censuren! Peter Kjærgaard anlægger sag imod KAT-Bladet! Side 1

Danmarks mest læste taxiblad Kat-Bladet nr.4. 2012. Strøget af censuren! Peter Kjærgaard anlægger sag imod KAT-Bladet! Side 1 Danmarks mest læste taxiblad Kat-Bladet nr.4. 2012. Strøget af censuren! Peter Kjærgaard anlægger sag imod KAT-Bladet! Side 1 Har Taxa 4x35 fyret sin økonomi? Taxa 4x35 søger en ny økonomichef via en annonce

Læs mere

Plattenslageri eller Borgerkrig i Taxibranchen?

Plattenslageri eller Borgerkrig i Taxibranchen? November 2008. 28.Årg. Nr.9. Plattenslageri eller Borgerkrig i Taxibranchen? John Lindbom kan eller kan han? Så meget tjener de om måneden? Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Side 2 Plattenslageri eller

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk

Læs også: www.katbladet.dk Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening December 2007. 28.Årg. Nr. 10. Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Metroen tager ingen kunder fra Taxi ifølge kendt Taxi Guru. Ifølge Henrik Nielsen, TaxaMotor,

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2012. Ærlige Palle / Løgne Leif? Pest eller Kolera? Vælg begge og få dobbelt Konfekt! Næste blad forventes at udkomme lige efter den 1. juni. Taxa, en kolos

Læs mere

Drøm vs virkelighed?

Drøm vs virkelighed? Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2012. Drøm vs virkelighed? Er tilskudsvolapyk volapyk? Ellevilde med egne el-ideer? Tag en Taxa! De Dumme Københavnere! Side 1 Drøm vs virkelighed? I forlængelse

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

godt og lykkebringende nytår!

godt og lykkebringende nytår! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 10. 2011. Læserne ønskes en god jul og et Side 1 godt og lykkebringende nytår! Højt fra træets grønne top. Højt fra Lindboms grønne top Stråler pengeglansen

Læs mere

ADVARSEL! Taxas direktør er blevet elektrisk!

ADVARSEL! Taxas direktør er blevet elektrisk! ADVARSEL! Taxas direktør er blevet elektrisk! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2011. Skal EP redde Taxa 4x35? El Er John Lindbom taxierhvervets fjende nr. 1? + Vil løgneren John Lindbom kræve

Læs mere

TÆNK uden tanker! KAT-Bladet ønsker alle en rigtig god og afslappende sommerferie! Og hvem skal nu betale?

TÆNK uden tanker! KAT-Bladet ønsker alle en rigtig god og afslappende sommerferie! Og hvem skal nu betale? Juni 2009. 28. Årg. Nr. 6. TÆNK uden tanker! KAT-Bladet ønsker alle en rigtig god og afslappende sommerferie! Og hvem skal nu betale? Ny næstformand i Taxinævnet Valgt af Konkurrencestyrelsen? Læs også:

Læs mere

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden:

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 alle hverdage 10.00-14.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Frida Gisladóttir Taxinævnets sekretariat Anne Sofie Aggerbeck-Lauritzen Taxinævnets sekretariat

Frida Gisladóttir Taxinævnets sekretariat Anne Sofie Aggerbeck-Lauritzen Taxinævnets sekretariat Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

December 2009.28.Årg. Nr.10. I ønskes alle en glædelig jul og. Side 1. Et godt og lykkebringende nytår!

December 2009.28.Årg. Nr.10. I ønskes alle en glædelig jul og. Side 1. Et godt og lykkebringende nytår! December 2009.28.Årg. Nr.10. I ønskes alle en glædelig jul og Side 1 Et godt og lykkebringende nytår! Afladshandel i Danmark anno 2009! Taxa-chauffører blæser på loven. Denne overskrift kunne den 10. november

Læs mere

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden:

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2014.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2014. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2014. Løn til chauffører annulleret. Taxi en forbryderbranche i udvikling. Paralleltakster. Røgfri miljøer og e- cigaretter. Side 1 Skal vi ikke have løn?

Læs mere

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Øget konkurrence om den kommunale kørsel, får nogle vognmænd til at dumpe chaufførernes lønninger. Det rammer taxierne, som ikke kan følge med

Læs mere

Seriøst Forførerisk! Læs også: www.katbladet.dk

Seriøst Forførerisk! Læs også: www.katbladet.dk Marts 2009. 28. Årg. Nr. 3. DTR dolker deres egne (i ryggen)! Helsingør Nordens Festlige Hjørne! Danmarks Tåbeligste Rådgivning! Glemmer du, så husker KAT-Bladet! Dumt Tanketomt Rablende! Miljø Nok Engang!

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor?

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Side Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Mand Køn Kvinde - - Alder - - + Et landdistrikt En by med under. indbyggere En by med mellem. og. indbyggere En by med mellem. og.

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder.

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder. WORLD CEO OM SPILLET I WORLD CEO skal du: - opkøbe lande - investere i aktier og få dine aktiekurser til at stige - handle med lande, aktier og andre værdier med de øvrige spillere - konkurrere med dine

Læs mere

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285 Aktionsgruppens mailservice nr. 72 Indhold 1. Støtte. 2. En opfordring til pressen. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Nyhedskilder. 5. Arbejdsgrupper.(en gentagelse fra i går med rettet tekst, vi mangler

Læs mere

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM guide til taxichauffører 2015 KÆRE CHAUFFØR Københavns Lufthavne A/S (CPH) får i disse år mange flere passagerer. Det betyder også et større behov for transport

Læs mere

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller:

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller: Licitation af bustrafikken - danske erfaringer v/ Niels Mortensen, Amtsrådsforeningen Fra 1979 til 1994 brugte trafikselskaberne uden for HT en standardkontrakt som grundlag for aftaler med de vognmænd

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN VI ER PÅ VEJ FREM Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN Bilens rolle er under forandring, nye former for mobilitet vinder frem og den teknologiske udvikling

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Kære Dig. Tillykke med fødselsdagen.

Kære Dig. Tillykke med fødselsdagen. Kære Dig Tillykke med fødselsdagen. Du får talen på papir, da jeg jo ikke er som den pinlige onkel, der bare rejser sig og tager ordet til din fødselsdagsfest. Det er kun godt og så har det også den fordel

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

SAMARBEJDE. i byggeriet

SAMARBEJDE. i byggeriet samarbejde _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 23 i byggeriet INTERVIEW med professor Kristian Kreiner, Center for ledelse i byggeriet / CBS Man samarbejder i praksis, når

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd Fossil Frie Thy Klimadagsordenen 2008/09 Miljøkrav til taxier kom på den landspolitiske dagsorden Hele landet var i klimaeufori

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers ENERGI TIL LÆRING - energizers & icebreakers Trinity rum til mennesker i bevægelse På Trinity finder I et varieret udbud af møderum og gruppelokaler, som opfylder alle krav til, at moderne møder bevæger

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje?

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? a f o r i s m e r Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? Introduktion Rygestop? Du kan tro, du kan! er en opdatering af den oprindelige samling aforismer, som udkom

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Formanden for TiD's tale i forbindelse med demonstration mod Uber 16/9-2015

Formanden for TiD's tale i forbindelse med demonstration mod Uber 16/9-2015 Formanden for TiD's tale i forbindelse med demonstration mod Uber 16/9-2015 Kære kolleger Tak til 3F for at komme med udstyret der har gjort denne demonstration mulig, og endelig tak til Københavns Kommune

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept.

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept. AFTALELOVEN En aftale er en aftale. Når den foreligger har både parterne og samfundet en interesse i at den holdes. Skete det ikke ville hele samfundets udveksling af varer og tjenester bryde sammen. Der

Læs mere

Prædiken til 11.s.e.trinitatis Luk 18,9-14; Job 5,8-16; 1 Kor 15,1-10a Salmer: 748; 300; 518 609; 192; 6

Prædiken til 11.s.e.trinitatis Luk 18,9-14; Job 5,8-16; 1 Kor 15,1-10a Salmer: 748; 300; 518 609; 192; 6 Prædiken til 11.s.e.trinitatis Luk 18,9-14; Job 5,8-16; 1 Kor 15,1-10a Salmer: 748; 300; 518 609; 192; 6 Lad os bede! Kære Herre! Det er Dig, der er Gud, og vi er kun mennesker. Men på grund af Jesus vover

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Referat generalforsamling 16-02-2013

Referat generalforsamling 16-02-2013 Referat generalforsamling 16-02-2013 Tilstede er: Beatrix M.G. Nielsen, Andreas Markert, Sari Arent, Otilia Leschly, Jacob Nøddeskov, Bjarke Sølverbæk, Maya Stolbjerg Drud Salonin, Marie Oscilowski, Camilla

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2014. Nu ryger frikørselsordningen hvem vil nu købe min frikørte -8 er? Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2014. Nu ryger frikørselsordningen hvem vil nu købe min frikørte -8 er? Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2014. Nu ryger frikørselsordningen hvem vil nu købe min frikørte -8 er? Side 1 Socialdemokraternes Rasmus Prehn: (Trafikordfører) Ny Taxilov vil hjælpe alle.

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere