PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015"

Transkript

1 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015

2 INTRODUKTION 2 Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor har Frederiksberg Kommune bedt Incentive om at kortlægge parkeringsforholdene på Frederiksberg og afdække adfærd og holdninger til parkeringsforholdene blandt parkerende og erhvervsdrivende på Frederiksberg. Formålet for Frederiksberg Kommune er at tilvejebringe viden om parkeringsforholdene og give Frederiksberg Kommune et solidt fundament til fremtidige analyser og evalueringer. Bedre parkering på Frederiksberg

3 HOVEDPOINTERNE FRA UNDERSØGELSEN 3 Om parkanterne Holdninger + 16% af parkanterne i p-zonen på Frederiksberg er besøgende, dvs. bosiddende uden for Frederiksberg. + 18% af parkanterne uden for p-zonen på Frederiksberg er besøgende. + 13% af parkanterne på både indre og ydre Frederiksberg hverdage efter kl. 20 er besøgende. + 36% af beboerne er tilfredse eller meget tilfredse med parkeringsforholdene. + 55% af de besøgende er tilfredse eller meget tilfredse. + Flertallet af beboerne og de besøgende mener, at priserne for parkering er tilpas. + Flertallet af beboerne og de besøgende mener, at reglen om to timers gratis parkering skal fortsætte uændret. Beboernes parkeringsadfærd De besøgendes parkeringsadfærd + Beboerne har typisk behov for at parkere efter kl Beboere i p-zonen leder typisk efter parkeringspladser i 8-11 minutter og går herefter godt fire minutter til deres destination. + Beboere uden for p-zonen leder typisk i 6-8 minutter og går herefter små 3 minutter til deres destination. + De fleste besøgende arbejder på Frederiksberg. + De besøgende har primært behov for at parkere før kl De besøgende leder efter parkeringspladser i godt 5 minutter og går der efter i godt 4 minutter til deres destination.

4 OVERBLIK OG STRUKTUR 4 Vi har inddelt rapporten i fire emner og et bilag. Først præsenterer vi kort de data, som analysen er baseret på. Herefter går vi i dybden med de fire emner. 1 I emne 1 afdækker vi parkanternes demografi: + Hvordan er fordelingen på køn? Parkanterne + Hvordan er fordelingen på alder? + Hvor bor de? + Hvad er deres ejerforhold til bilen, som de kører i? 2 Parkeringsadfærd I emne 2 afdækker vi parkanternes parkeringsadfærd: + Hvornår og hvorfor har parkanterne behov for at parkere? + Hvor ofte parkerer de? + Hvor længe leder de efter en parkeringsplads? + Hvor lang tid tager det dem at gå fra bilen og til deres endelige destination? K 3 Holdninger I emne 3 afdækker vi de besøgendes parkeringsadfærd: + Hvordan er parkanternes tilfredshed med parkeringsforholdene? + Hvad mener parkanternes om priserne? + Hvad er parkanternes holdning til reglen om to timers gratis parkering? Bilag 4 Handel og erhverv I emne 4 afdækker vi parkeringsforholdenes betydning for handel og erhverv: + Hvad mener de erhvervsdrivende om parkeringsforholdene? + Hvad betyder parkeringsforholdene for de handlende på Frederiksberg? Bilag 1: Om analysen Vi har udarbejdet et bilag, som beskriver metoden og datagrundlaget for analysen.

5 EN OMFATTENDE KORTLÆGNING 5 To kilder til information Oversigtskort. Hver blå prik angiver en optalt parkering Vi har brugt to kilder til at indsamle information: 1. Tælling. Vi har været på gaden og tælle parkerede biler. Vi har talt over biler over hele Frederiksberg over 3 uger i november På kortet til højre angiver hver prik en optalt parkering. 2. Spørgeskema. Vi har uddelt spørgeskemaer til ca biler. Vi har fået godt besvarelser. Data Vores data til analysen er de optalte biler, som vi har knyttet til en ejer og et postnummer, og vi har data for, om bilerne har en parkeringslicens. De godt besvarelser af spørgeskemaet er et udsnit af de Spørgeskemaet afdækker parkanternes parkeringsadfærd og holdninger. Af dem, der har svaret på spørgeskemaet, bor 89% på Frederiksberg og 11% uden for Frederiksberg. I analysen betegner vi borgere, som bor på Frederiksberg beboere, og borgere, som ikke bor på Frederiksberg, besøgende. I bilaget bagerst har vi uddybet, hvordan vi har indsamlet data, og hvilke data vi har indsamlet. Her beskriver vi også analysemetoden.

6 EMNE 1 PARKANTERNE Hvem er de? 6

7 PERSONER, SOM PARKERER PÅ FREDERIKSBERG 7 Hvor bor parkanterne? Vi har undersøgt, hvor ejerne og brugerne af de parkerede biler på Frederiksberg bor. + I p-zonen på Frederiksberg er 84% af de parkerede biler ejet af, eller bliver brugt af, en beboer. 3% af parkanterne bor i Københavns Kommune, og 13% bor i andre kommuner. I weekenden er andelen af beboere uforandret 84%. + Udenfor p-zonen på Frederiksberg er 82% af de parkerede biler er ejet af, eller bliver brugt af, en beboer. I weekenden er andelen 76%. På figuren til højre har vi opdelt Frederiksberg i 12 mindre områder og undersøgt, hvor ejerne og brugerne af de parkerede biler bor. Andelen af beboere svinger fra 74% til 87%. Andelen på 74% finder vi i områder omkring Zoologisk Have. Den næstlaveste andel er 80%. Figurerne er baseret på de optalte biler. Gennemsnitligt over hverdagene i en uge Gennemsnitligt over hverdagene i en uge

8 PERSONER, SOM PARKERER PÅ FREDERIKSBERG 8 Hvor bor parkanterne? Hverdage før kl. 16 Inden for p-zonen er andelen af parkerede køretøjer med en beboer som ejer eller bruger 82% før kl. 16 og 86% efter kl. 16. Efter kl. 20 er andelen 87%. Udenfor p-zonen er andelen af beboere lidt lavere. Den er 79% før kl. 16, 84% efter kl. 16, og efter kl. 20 er den 87%. Figurerne er baseret på de optalte biler. Hverdage efter kl. 16 Hverdagsaftener efter kl. 20

9 PERSONER, SOM PARKERER PÅ FREDERIKSBERG 9 Hvor bor parkanterne? Hverdage før kl. 16 Vi har opdelt Frederiksberg i 12 mindre områder og undersøgt, hvor ejerne og brugerne af de parkerede biler bor. Det har vi for tre tidsbånd: Før kl. 16, efter kl. 16 og efter kl. 20. Figurerne er baseret på de optalte biler. Hverdage efter kl. 16 Hverdagsaftener efter kl. 20

10 KØRETØJER PARKERET PÅ FREDERIKSBERG 10 Om køretøjerne Vi har opgjort, om de parkerede køretøjer er ejede eller leasede. Vi finder, at 96% er ejet, og 4% leaset. Vi har også opgjort andelen af erhvervsskøretøjer. Vi finder, at 89% er private, og 11% er erhvervskøretøjer. Figurerne er baseret på de optalte biler. Ejet eller leaset køretøj Privat- eller erhvervskøretøj 4% 11% 96% Leaset Ejet 89% Erhverv Privat Alle biler Alle biler

11 KØNS- OG ALDERSFORDELING FOR DE PARKERENDE 11 Parkanter på Frederiksberg Ud fra svarene i spørgeskemaundersøgelsen kan vi fastlægge, hvem der parkerer på Frederiksberg. Figurerne herunder viser, hvordan de er fordelt på køn og alder. Figurerne viser, at + der er en overvægt af mænd. + alle aldersgrupper er repræsenteret. Der er kun få besvarelser i aldersgrupperne under 25 år og over 76 år, hvilket er forventeligt. Kønsfordeling Aldersfordeling

12 12 EMNE 2 PARKERINGSADFÆRD Hvordan er parkeringsmønstrene?

13 BEBOERNES PARKERINGSADFÆRD 13 Beboerne på Frederiksberg Vi har fået besvarelser af spørgeskemaet fra beboere på Frederiksberg. Det svarer til en svarprocent på 19. Oversigtskort. Hver blå prik angiver en besvarelse af spørgeskemaet På kortet til højre er hver besvarelse repræsenteret af en blå prik. Prikken indikerer, hvor bilen var parkeret, da de modtog spørgeskemaet. Det følgende afsnit er baseret på beboernes besvarelser af spørgeskemaet.

14 BEBOERNES BEHOV FOR EN PARKERINGSPLADS 14 Behovet er størst om aftenen Andel af beboere, der svarer, at de ofte har brug for en parkeringsplads. Opdelt på tidsintervaller Til højre viser vi, hvornår beboerne har behov for at parkere. Figuren viser, hvor stor en andel der har svaret, at de ofte har brug for at parkere i de forskellige tidsintervaller. Beboerne har størst behov for parkeringspladser efter kl. 16, dvs. efter endt arbejdsdag. Men knap halvdelen af beboerne har også ofte brug for at parkere om morgenen og om formiddagen.

15 SØGETID EFTER EN PARKERINGSPLADS 15 Søgetiden stiger i løbet af dagen Beboerne har svaret på, hvor lang tid de typisk bruger på at finde en parkeringsplads. Den tid betegner vi søgetid. Det er tydeligt, at søgetiden stiger i løbet af dagen. Det er især efter kl. 16, hvor beboernes parkeringsbehov vokser, at søgetiderne begynder at stige. Søgetiderne er højst i p-zonen. + I dagstimerne fra kl. 6 til kl. 16 er søgetiden ca. 3% højere i p-zonen end uden for p-zonen. + I aften- og nattetimerne fra kl. 16 til kl. 6 er søgetiden ca. 27% højere i p-zonen end uden for p-zonen. På de to næste sider præsenterer vi søgetiderne i forskellige områder af Frederiksberg. Søgetid i minutter inden for p-zonen Søgetid i minutter uden for p-zonen

16 SØGETIDER I DAGTIMERNE 16 Søgetid for beboere kl. 6-9 Søgetid for beboere kl Søgetid for beboere kl

17 SØGETIDER I AFTEN- OG NATTETIMERNE 17 Søgetid for beboere kl Søgetid for beboere kl Søgetid for beboere kl. 20-6

18 GANGTIDEN FRA BILEN OG HJEM 18 Beboerne vil selvfølgelig gerne parkere tæt på deres destination, men det er ikke altid muligt Vi har spurgt beboerne, hvor lang tid de bruger på at gå fra bilen og hjem om aftenen. Den tid betegner vi gangtid. Gangtiden skal lægges oven i den tid, beboerne bruger på at søge efter en parkeringsplads for at finde beboernes samlede tidsforbrug. Vi kan se på figuren til højre, at gangtiden er højst i de områder, hvor søgetiden også er høj. Det indikerer, at en høj søgetid også medfører, at beboerne parkerer længere fra deres hjem. Parkanterne bruger altså både mere tid på at finde en parkeringsplads og på at gå til deres destination, når det er svært at finde en plads. I gennemsnit er gangtiderne om aftenen: + 2,9 min. uden for p-zonen + 4,3 min. inden for p-zonen + 3,9 min. for hele Frederiksberg. Søgetid i minutter kl Gangtid i minutter om aftenen

19 DE BESØGENDES PARKERINGSADFÆRD 19 Besøgende på Frederiksberg Vi har fået 227 besvarelser af spørgeskemaet fra borgere, der bor i andre kommuner end Frederiksberg. Det svarer til en svarprocent på 9. Oversigtskort. Hver blå prik angiver en besvarelse af spørgeskemaet På kortet til højre er hver besvarelse repræsenteret af en blå prik. Prikken viser, hvor bilen var parkeret, da de modtog spørgeskemaet. Det følgende afsnit er baseret på de besøgendes besvarelser af spørgeskemaet.

20 DE BESØGENDES FORMÅL PÅ FREDERIKSBERG 20 De fleste besøgende arbejder på Frederiksberg Figuren til venstre viser, at: +56% af de besøgende parkerede, fordi de skulle på arbejde. +15% skulle besøge venner eller familie. +27% havde et ærinde på Frederiksberg eller havde et andet formål med deres parkering +3% brugte Frederiksberg som transitsted og rejste videre med et andet transportmiddel. Bemærk dog, at 9% af de besøgende havde rejsemål uden for Frederiksberg. Figuren til højre viser, at 63% af de besøgende havde en destination inden for p-zonen på Frederiksberg. 9% parkerede på Frederiksberg, selvom deres destination var uden for Frederiksberg. De besøgendes formål på Frederiksberg De besøgendes rejsemål, når de parkerer på Frederiksberg

21 BESØGENDE BEHOV FOR EN PARKERINGSPLADS 21 75% af de besøgende parkerer flere gange om ugen Figuren til venstre viser, hvor ofte de besøgende har behov for at parkere. Over halvdelen parkerer på Frederiksberg 4-7 gange om ugen, og næsten to tredjedele parkerer oftest før kl % af de besøgende kommer 1-3 dage om måneden eller sjældnere. Figuren til højre viser, hvornår på dagen de besøgende typisk har behov for at parkere. Mønsteret afspejler, at en stor del af de besøgende parkerer på Frederiksberg, når de skal på arbejde. Størstedelen af de besøgende parkerer altså på Frederiksberg i det tidsrum, hvor beboerne oplever den korteste søgetid. De besøgendes parkeringsbehov opgjort efter frekvens De besøgendes parkeringsbehov over døgnet

22 BETALING FOR PARKERING 22 Parkering i p-zonen Betaling for parkering I det følgende ser vi både på besøgende og på beboere uden for p-zonen. Det har vi gjort for at få et større datagrundlag. Ingen af de to grupper kan få en beboerlicens og kan derfor være nødt til at betale for parkering. Vi kan se, at de i ca. 90% af tilfældene ikke betaler for parkering. Det skyldes, at parkeringsreglerne ikke kræver, at de betaler. De resterende 10% skal derimod betale. Figuren til højre viser adfærden, når parkeringsreglerne kræver, at de skal betale. Figuren viser, at 18% flytter p-skiven. Det svarer til hver 50. parkering, når vi tager højde for, at mange parkeringer ikke kræver betaling. Vi opfatter de 18% som et underkantsestimat, da det er sandsynligt at nogle undlader at angive at de flytter parkeringsskiven, da det ikke er lovligt.

23 SØGE- OG GANGTIDER 23 Tidsforbruget er højest på indre Frederiksberg På kortene nedenfor viser vi søgetiden og gangtiden for de besøgende fordelt på områder af Frederiksberg. Både søgetiden og gangtiden er højere i p-zonen end uden for p-zonen. Når gangtiden er høj, betyder det, at de besøgende parkerer et stykke væk fra deres destination. +Den gennemsnitlige søgetid for besøgende er 5,3 min. Den er 6,0 min. i p-zonen og 4,3 min. uden for p-zonen. +Den gennemsnitlige gangtid for besøgende er 4,4 min. Den er den samme i og uden for p-zonen. Søgetiden er højest på indre Frederiksberg Gangtiden varierer med omkring 1 minut Note: Vi har ikke vist søgetiden og gangtiden i områder, hvor færre end 10 respondenter har parkeret. Men de indgår i udregningen af de gennemsnitlige søge- og gangtider.

24 24 EMNE 3 HOLDNINGER Hvad mener parkanterne?

25 TILFREDSHEDEN MED PARKERINGSFORHOLDENE 25 Tilfredsheden er større blandt de besøgende end blandt beboerne Figurerne viser tilfredsheden med parkeringsforholdene på Frederiksberg blandt beboere og de besøgende. De besøgende er mest tilfredse med forholdene. 55% er tilfredse eller meget tilfredse. Det gælder kun for 36% af beboerne. Beboerne er tilsvarende mere utilfredse. 39% er utilfredse eller meget utilfredse. Det gælder for 21% af de besøgende. Den gennemsnitlige tilfredshed er 2,9 blandt beboerne og 3,4 blandt de besøgende. Vi har normeret svarerne, så meget utilfreds =1 og meget tilfredshed = 5. Det betyder, at jo højere tal, jo større er tilfredsheden. De besøgende er især glade for ordningen med to timers gratis parkering. Adspurgt direkte om deres tilfredshed med ordningen svarer 75%, at de er tilfredse eller meget tilfredse med ordningen. De er også overvejende positive omkring skiltningen og overskueligheden af reglerne for parkering. Her svarer 60%, at det er overskueligt eller meget overskueligt. Kun 2% finder det meget uoverskueligt og 15% uoverskueligt. Beboernes tilfredshed med parkeringsforholdene De besøgendes tilfredshed med parkeringsforholdene

26 Gns. søgetid SAMMENHÆNG MELLEM TILFREDSHED OG SØGETID 26 Høj søgetid giver utilfredshed Sammenhæng mellem søgetid og tilfredshed Figurerne nederst viser den gennemsnitlige tilfredshed blandt beboerne i de 12 områder og søgetiderne i de tilsvarende områder. Den gennemsnitlige tilfredshed varierer ikke meget. Men tilfredsheden er dog en anelse lavere i områderne i p-zonen, hvor søgetiden er højst. Vi finder, at høj søgetid giver lavere tilfredshed. Den sammenhæng har vi vist i figuren til højre Tilfredshed med p-forhold Gennemsnitlig tilfredshed Søgetid i minutter kl Note: 1=Meget utilfreds, 5=Meget tilfreds

27 TILFREDSHEDEN MED PRISERNE 27 Beboerne og besøgende har forskellige holdninger til priserne Figurerne viser beboernes og de besøgendes holdninger til priserne på endags- og månedslicenser, samt beboernes holdning til priserne på beboerog erhvervslicenser. + Godt halvdelen af beboerne er tilfredse med prisen på månedslicenser. Knap en tredjedel synes, at de er for billige. + Beboernes holdning til prisen på dagslicenser er mere nuanceret. Flertallet er tilfredse med prisen, men ¼ synes, den er for lav, og 14% synes, den bør være lavere. Ser vi kun på beboerne i p-zonen, så synes 29%, at prisen er for lav. + De besøgende er overvejende tilfredse med priserne. Et fåtal synes, priserne er for lave, mens ¼ synes, de er for høje. + Flertallet af beboerne synes, at prisen på beboerlicensen er tilpas. Omkring 8% af beboerne synes, at prisen på beboerlicenser er for lav. Prisen på månedslicens (200 kr./måned) Prisen på endagslicens (35 kr./dag) Beboernes tilfredshed med priserne på beboer- og erhvervslicenser

28 REGLEN OM TO TIMERS GRATIS PARKERING 28 Flertallet ønsker ingen ændringer Figuren viser beboeres og de besøgendes holdninger til, om reglen om to timers gratis parkering bør ændres. Spørgsmål: I dag kan man parkere to timer gratis i parkeringszonen på Frederiksberg. Hvilken af nedenstående ordninger foretrækker du? + Knap 60% af begge grupper foretrækker, at ordningen fortsætter uændret. + Blandt de besøgende er der knap 40%, som ønsker at udvide ordningen til 3 timers gratis parkering, og kun 4% ønsker ordningen begrænset. + Blandt beboerne ønsker 27% at reducere eller afskaffe den gratis parkering, mens 16% ønsker at udvide ordningen til 3 timer. Hvis vi deler yderligere op, kan vi se, at det primært er beboerne, der ikke bor i parkeringszonen, som ønsker ordningen udvidet.

29 BEBOERLICENS TIL BORGERE UDEN FOR P-ZONEN 29 Mere konkurrence om pladserne i p-zonen I dag kan beboere uden for p-zonen ikke få en beboerlicens, og skal betale for parkering. Spørgsmål: Hvis du kunne få en parkeringslicens til Indre Frederiksberg, ville du så parkere oftere i parkeringszonen på Frederiksberg? Figuren til højre viser, hvordan beboerne uden for parkeringszonen vil ændre deres parkeringsadfærd, hvis de får mulighed for at få en beboerlicens og dermed ikke behøver købe en dagsbillet, når de parkerer gratis i p-zonen. + 43% svarer, at de i nogen eller høj grad vil parkere oftere i parkeringszonen. + 37% mener ikke, at de vil parkere oftere. Hvis det bliver muligt for beboerne uden for parkeringszonen at få en beboerlicens, kan man altså forvente større efterspørgsel efter parkeringspladserne i p-zonen.

30 ÆNDRING AF P-ZONEN OG PRISEN PÅ ENDAGSLICENS 30 De besøgende svarer, at ændrede regler vil få dem til at ændre parkeringsadfærd Vi spørger de besøgende, hvordan de vil ændre parkeringsadfærd ved to forskellige ændringer af reglerne: 1. Hvis p-zonen udvides til at dække hele Frederiksberg. 2. Hvis priserne for parkering på Frederiksberg ændres, så det koster 10 kr. pr. time, dog maks. 70 kr. pr. døgn for at parkere på hele Frederiksberg. Det ligger implicit i spørgsmålet, at reglen om 2 timers gratis parkering bliver afskaffet. De besøgendes svar er vist i figurerne neden for. Regelændringerne vil gøre forholdene dårligere for de besøgende, som derfor kan svare strategisk og overdrive deres rapporterede adfærdsændring. Vi forventer derfor, at adfærdsændringer i praksis vil være mindre end det rapporterede. Spørgsmål: Hvordan vil det påvirke din parkeringsadfærd, hvis den nuværende parkeringszone udvides til at omfatte hele Frederiksberg Kommune? (Dvs. 2 timer gratis og derefter en dagslicens til 35 kr.) Spørgsmål: Hvordan vil det påvirke din parkeringsadfærd, hvis parkering på hele Frederiksberg kommer til at koste 10 kr. i timen, dog maks. 70 kr. pr døgn?

31 31 EMNE 4: HANDEL OG ERHVERV Hvad betyder parkeringsforholdene?

32 P-FORHOLDENES BETYDNING FOR ERHVERVSDRIVENDE 32 De erhvervsdrivendes vurdering af parkeringsforholdenes betydning Figurerne viser de erhvervsdrivende vurdering af fire parkeringsforhold: + Reglen om to timers gratis parkering + Problemer med at finde en parkeringsplads + Tilrettelæggelse af varemodtagelse + Virksomhedens placering. 65% af de erhvervsdrivende oplever i nogen eller i høj grad, at kunderne har problemer med at finde en p-plads. Det taler for, at det er i de erhvervsdrivendes interesse, at det bliver nemmere at finde en parkeringsplads. Det vil afskaffelsen af to timers gratis parkering medvirke til, men 53% af de erhvervsdrivende vurderer, at det vil medføre færre kunder. Omvendt vurderer 41%, at det ingen effekt vil have på antallet af kunder. Der er i alt 116 erhvervsdrivende, som har besvaret spørgeskemaet.

33 P-FORHOLDENES BETYDNING FOR FRAVALG AF BILEN 33 Parkeringsforholdene på Frederiksberg får borgerne til at vælge bilen fra Figurerne viser, hvor ofte beboere og besøgende vælger bilen fra pga. parkeringsforholdene på Frederiksberg. + 75% af beboerne fravælger ofte eller en gang imellem at tage bilen til ærinder på Frederiksberg pga. parkeringsforholdene. + 62% af beboerne fravælger ofte eller en gang imellem at tage bilen, fordi det er svært at finde en parkeringsplads, når de kommer hjem. + Fælles for beboere og besøgende er, at godt 40% ofte eller en gang imellem fravælger at handle på Frederiksberg pga. parkeringsforholdene. Parkeringsforholdenes betydning for om beboernes fravælger at tage bilen Parkeringsforholdenes betydning for om besøgende fravælger at handle på Frederiksberg

34 34 BILAG 1: OM ANALYSEN Metode og datagrundlag

35 METODE 35 Det har vi gjort Vi har indsamlet data om parkerede biler på Frederiksberg, og vi har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere, som parkerer på Frederiksberg. Vi har afdækket holdningerne blandt de parkerende, og vi har kortlagt, hvordan de parkerende vurderer parkeringsforholdene. På næste side beskriver vi de indsamlede data, og hvordan vi har indsamlet dem. Herefter ser vi på, om spørgeskemaet er repræsentativt. På siden efter går vi i dybden med de mål, som vi har brugt til at belyse brugernes tilfredshed med parkeringsforholdene. Et skridt mod bedre parkering på Frederiksberg

36 DATAGRUNDLAG 36 Data for parkerede biler Spørgeskemaet afdækker holdninger Vi har opbygget et datasæt over parkerede biler på Frederiksberg. Vi opbyggede datasættet trinvist: 1. Først registrerede vi nummerplade, GPS-position og tidspunkt på godt parkerede biler på Frederiksberg. Vi registrerede biler over størstedelen af Frederiksberg på forskellige tidspunkter og ugedage. Vi indsamlede data i perioden 10. til 25. november Vi uddelte ca flyers til de parkerede biler. Flyeren opfordrede parkanten til at svare på et online-spørgeskema. Hver flyer havde en kode, som vi koblede til bilens nummerplade og GPS-position. 3. Derefter slog vi nummerpladerne op i det digitale motorregister, så vi fik postnummer på bruger/ejer af bilerne. 4. Til sidst slog vi slog nummerpladerne op i Frederiksberg Parkerings database over parkeringslicenser, så vi fik data for, om bilerne havde en gyldig parkeringslicens og i givet fald hvilken licens. Vi har udarbejdet et spørgeskema til at afdække følgende: + Hvem er parkanterne? + Hvordan er deres parkeringsadfærd? + Hvordan er holdningerne blandt de parkerende? + Hvad betyder parkeringsforholdene for handel og erhverv på Frederiksberg? Spørgeskemaet er udarbejdet af Incentive. Vi fik besvarelser på spørgeskemaet. Det svarer til en svarprocent på 16%. Det er en høj svarprocent, som vidner om stort engagement i parkeringsforholdene. Det kommer også til udtryk ved, at mere end 40% af respondenterne har skrevet kommentarer i det valgfrie kommentarfelt. Det svarer til ca. 850 kommentarer. Deltagerne i spørgeskemaet havde mulighed for at vinde en ipad, hvis de oplyste deres adresse. Det har kun ca. 5% af respondenterne valgt at gøre. Det viser, at for mange af deltagerne har motivation for at deltage ikke har været gevinsten, men derimod ønsket om at bidrage til bedre parkering på Frederiksberg.

37 EN REPRÆSENTATIV STIKPRØVE 37 Er de besvarelser repræsentative? Validering Ja, det er de. Vi sammenligner de borgere, som har svaret på spørgeskemaet, med de oplysninger, vi har for de biler. Det gør vi for at se, om vores spørgeskemabesvarelse tegner et retvisende billede af de parkerende på Frederiksberg. Vi har et punkt, hvor stikprøven afviger fra tællingen: 1. Besøgende er underrepræsenteret i spørgeskemaet i forhold til deres andel af parkeringer. De besøgende + Besøgende udgør ca. 16% af alle parkeringer i p-zonen på Frederiksberg, men de udgør kun 10% af besvarelserne af spørgeskemaet. + Besøgende udgør ca. 18% af alle parkeringer på Frederiksberg uden for p-zonen, men de udgør kun 14% af besvarelserne af spørgeskemaet. Det afspejler formodentligt, at parkering på Frederiksberg er mindre vigtigt for de besøgende, som derfor har mindre incitament til at svare på spørgeskemaet. Vi har samlet de enkelte valideringsparametre til højre.

38 ET MÅL FOR KVALITETEN AF PARKERINGSFORHOLDENE 38 Parkanternes opfattelse af parkeringsforholdene Fravalg af belægningsgrader Et fokuspunkt i analysen har været at opstille mål for, hvordan de parkerende vurderer kvalitet af parkeringsforholdene. Vores krav til målene har været: 1. De skal være så objektive som muligt. 2. Det skal være muligt at følge udviklingen i dem over tid. 3. De skal afspejle, hvordan parkanternes opfatter parkeringsforholdene. Vi har i analysen valgt, at bruge parkanternes søgetid efter parkeringspladser, og hvor langt fra deres slutdestination de parkerer som indikatorer for parkanternes opfattelse af parkeringsforholdene. Vi har afdækket de to mål, søge- og gangtid, i spørgeskemaundersøgelsen. Derudover har vi også direkte spurgt de parkerende om, hvor tilfredse de er. Vi har valgt ikke at fokusere på belægningsgrader. Det har vi gjort af flere grunde: + Belægningsgrader afspejler ikke nødvendigvis parkeringsforholdene, som parkanterne oplever dem. Parkanterne kan opleve, at der ingen ledige parkeringspladser er i et område med en belægningsgrad under 100, hvis bilerne holder med stor afstand. Omvendt er belægningsgrader over 100 også mulige, hvis bilerne holder tæt. + Belægningsgrader er et gennemsnitsmål for et område og kan kamoflere store lokale udsving. Vi kan derfor ikke konkludere, at et fald i belægningsgraden har øget tilfredsheden blandt parkanterne. + Derudover er der metodiske problemer med belægningsgrader. Der er store dags- og døgnvariationer, som gør det meget vanskeligt at registrere små ændringer i belægningsgrader over tid, da de nemt bliver skjult.

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Februar 2016

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Februar 2016 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Februar 2016 Introduktion Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor bad Frederiksberg

Læs mere

Parkering på Frederiksberg. - Hvem, hvor og hvad skal det koste?

Parkering på Frederiksberg. - Hvem, hvor og hvad skal det koste? Parkering på Frederiksberg - Hvem, hvor og hvad skal det koste? Kære Frederiksberg-borgere og virksomheder, I de senere år er det blevet vanskeligere at finde en parkeringsplads på Frederiksberg. Det skyldes

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Beregning af licens for elbybiler

Beregning af licens for elbybiler Beregning af licens for elbybiler Rapport Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Resultater 3 3 Metode 3 3.1 Datagrundlag 4 3.2 Generelle antagelser 4 3.3

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem,

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem, AFTALE OM NY PARKERINGSORDNING PÅ FREDERIKSBERG 1. Indledning Borgerne på Frederiksberg har gennem de senere år oplevet et øget pres på byens parkeringspladser. Det er blevet stadig vanskeligere for borgerne

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

ETABLERING AF BETALINGSPARKERING I KØGE BYMIDTE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Målsætninger 2. 3 Geografisk afgrænsning 2

ETABLERING AF BETALINGSPARKERING I KØGE BYMIDTE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Målsætninger 2. 3 Geografisk afgrænsning 2 KØGE KOMMUNE ETABLERING AF BETALINGSPARKERING I KØGE BYMIDTE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ANBEFALINGER INDHOLD 1 Indledning 2 2

Læs mere

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus NOTAT Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 6223 3000 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Baggrund Ledelsen

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Parkering på Frederiksberg

Parkering på Frederiksberg Parkering på Frederiksberg - Hvem, hvor og hvad skal det koste? [Kort forord] 1. Udvidelse af Betalingszonen, altså de steder, hvor man må holde gratis i to timer og dernæst skal betale, dækker den del

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Indhold Side Resumé... 1 1. Indledning... 5 1.1.

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

HVORDAN BRUGES PPLADSERNE I KØBENHAVN

HVORDAN BRUGES PPLADSERNE I KØBENHAVN JANUAR 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE HVORDAN BRUGES PPLADSERNE I KØBENHAVN RAPPORT BILAG 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2017

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Hvad synes du om dit liv på Granhøjen?

Hvad synes du om dit liv på Granhøjen? ANALYSE AF BEBOERTILFREDSHEDEN PÅ GRANHØJEN 2016 BAGGRUND: Analysen er lavet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, der er uddelt til Granhøjens beboere i marts 2016. Der er uddelt i alt 130 skemaer,

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Gennemgang af søgekøen

Gennemgang af søgekøen Gennemgang af søgekøen Af Kontor for Analyse og Administration Som en del af udmøntningen af vækstpakken 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang af søgekøen, hvor erhvervsskolerne

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

Biblioteker i Struer Kommune

Biblioteker i Struer Kommune Biblioteker i Struer Kommune Beskrivelse af brugerundersøgelse 2010 Struer Indhold Indhold...2 1. Deskriptiv analyse af biblioteksbrugere i Struer kommune...3 2. Hvor ofte, hvornår på dagen besøges biblioteket

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013 Byliv En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-83-2 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere

Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere Energistyrelsen 23. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK), som

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende 3. høring over bekendtgørelse om parkering på offentlige veje

NOTAT. Høringsnotat vedrørende 3. høring over bekendtgørelse om parkering på offentlige veje NOTAT Dato J. nr. 12. oktober 2015 2015-201 Høringsnotat vedrørende 3. høring over bekendtgørelse om parkering på offentlige veje Et tredje udkast til bekendtgørelse om parkering har været i offentlig

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 317 Svarprocent: 80% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Det elektroniske spørgeskema blev i januar 2012 oploadet på Kulturskolens hjemmeside og sendt via mail til samtlige elever. I alt

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen Evalueringsrapport Fleksible åbningstider i dagplejen Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning og baggrund... 3 Metodisk tilgang... 3 Resultater... 3 Kendskab til ordningen om fleksible åbningstider

Læs mere

Indledning...2. Formålet med undersøgelsen...2. Metode...3 Fejlkilder...3 Respondenterne...3

Indledning...2. Formålet med undersøgelsen...2. Metode...3 Fejlkilder...3 Respondenterne...3 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Formålet med undersøgelsen...2 Metode...3 Fejlkilder...3 Respondenterne...3 Resultater...5 Træneren og træningen...5 Turneringen...7 Holdsporten - den sociale dimension...7

Læs mere

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING Brugerundersøgelse Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB Trafikal vurdering Parkeringsanalyse NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 0 Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 3 Kortlægning... 3 3.1 Restriktioner...

Læs mere

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen.

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden TRÆNINGSPAVILLONER OG UDENDØRS AKTIVITETS- OMRÅDER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8 2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY Januar 2016 Side 1 af 8 Om FSR survey FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview

Læs mere

Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Parkering. Københavnske parkanter viden, adfærd og holdninger

Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Parkering. Københavnske parkanter viden, adfærd og holdninger Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Parkering Københavnske parkanter viden, adfærd og holdninger April 2013 Indhold 1 Resumé og konklusioner... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Overordnet

Læs mere

Alm. Brand Stop cykeltyven

Alm. Brand Stop cykeltyven Alm. Brand Stop cykeltyven Userneeds - Marts 2016 Agenda Målgruppe Metode Konklusion Kontrolgruppe Overordnet Kontrolgruppe Stjålne cykler Eksperimentgruppe 2 Kontrolgruppe - Målgruppe og Metode Målgruppe:

Læs mere

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Resumé: Frivillige i Hjemmeværnet 2011 I denne rapport kortlægger vi sammensætningen af hjemmeværnets frivillige medlemmer samt deres holdninger

Læs mere

Del 2 Evaluering af ændrede parkeringsregler i Københavns kommune November 2006.

Del 2 Evaluering af ændrede parkeringsregler i Københavns kommune November 2006. Teknik- og Miljøforvaltningen Vej & Park NOTAT Miljø- og Teknikudvalget 23. november 2006 Journalnr. -- /OLEBAC Bilag 1 Parkeringsstrategi - Evaluering Del 1 Evaluering af parkeringsordningen i Indre By,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler

Læs mere

Tag livet til dig fra hi til energi Netværksforløb for kvinder.

Tag livet til dig fra hi til energi Netværksforløb for kvinder. Tag livet til dig fra hi til energi Netværksforløb for kvinder. Et feminint forvandlingsrum med genveje til mere nydelse, flere handlemuligheder og bedre balance i dit liv! Forestil dig at Du er fuld af

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2011, Kommandørgården, Rømø Antal besvarelser: 317 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets brugere

Læs mere

Parkering på Frederiksberg

Parkering på Frederiksberg Parkering på Frederiksberg - Hvem, hvor og hvad skal det koste? Kære Frederiksberg-borgere og virksomheder, I de senere år er det blevet vanskeligere at finde en parkeringsplads på Frederiksberg. Det skyldes

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan NOTAT Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Marts, 2013 Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Udarbejdet af DAMVAD til Fritidsafdelingen i Odense Kommune Indhold 1 Indledning og metode

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Erhvervs- & Selskabsstyrelsen Direktoratet for FødevareErhverv Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte landmænd og konsulenter September 2004 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK L O N E A L L E T O R P C A L L A R D, H E A D O F R E S E A R C H, W O N D E R F U L C O P E N H A G E N AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK Analyse under Culture Plus af turisternes

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Samlet tilfredshed med tandplejen Samlet tilfredshed - Hvor tilfreds er du med Tandplejen alt i alt? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 en telefonbaseret interviewundersøgelse blandt borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse 215 Tilfredsheden med madservice fra MAD til hver DAG blandt plejecenterbeboere samt hjemmeboende pensionister i Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød Maj 215 Undersøgelsen

Læs mere

Budgetproces207 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Ungdomsskolen

Budgetproces207 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Ungdomsskolen Budgetproces207 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Ungdomsskolen Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 METODE... side 3 DATAGRUNDLAG... side 4 ANALYSE.. side 5 Tabel 1:

Læs mere