Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg"

Transkript

1 Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg

2 Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg Indhold 1. Generelle regler Indledning Målsætning for anvendelse af lokaler og anlæg Børneattester Generelle bestemmelser Lokalernes åbningstid Begrænsning i brugen Ferielukning Hvem kan låne lokaler og anlæg uden betaling Hvilke lokaler og anlæg kan lånes uden betaling Hvem kan leje kommunens lokaler Hvilke lokaler eller anlæg kan lejes Leje af lokaler til private fester Hvordan kan kommunens lokaler lånes eller lejes Betalingsregler Prioritering ved lokaletildeling Enkeltstående tildeling Afmelding af lokaler og anlæg Sæsontildeling af lokaler, indendørs idrætsanlæg og kunststofbaner - indendørssæson Sæsontildeling af anlæg - udendørssæson De store idrætshaller Regler for benyttelse af de store idrætshaller Forventede antal deltagere ved brug af de store idrætshaller Øvrige regler Særlige regler for branche- og grundejerforeninger, landsorganisationer, specialforbund m.fl Særlige regler for offentlige ungdomsfester og -koncerter Særlige regler for midlertidig overnatning Livredder udenfor offentlig åbningstid Større stævner og arrangementer Betaling ved større stævner og arrangementer Eliteidræt i forhold til tildeling af lokaler eller anlæg Ikrafttræden

3 Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg 1. Generelle regler Indledning Reglerne for udlån og benyttelse af lokaler og anlæg skal sikre at foreninger, borgere, administrative medarbejdere m.fl. har gode muligheder for at se hvilke regler der gælder for leje og lån af kommunens lokaler og anlæg. Reglerne består af nærværende regler (hovedreglerne), der er generelle regler for tildeling og brug af kommunens lokaler eller anlæg. Derudover er der regler for en række specifikke lokaler og faciliteter og der er to dokumenter med oplysninger om åbningstid og takster. Alle regler der vedrører udlån og benyttelse af kommunens lokaler og anlæg kan findes på foreningsportalen - se under regler og skemaer Målsætning for anvendelse af lokaler og anlæg Lokaler og anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger i Rudersdal Kommune efter nærmere bestemmelser. Tilgængeligheden til lokaler og anlæg gælder for foreninger, selvorganiserede eller andre, der ønsker at bruge faciliteterne. Der skal ske en optimal udnyttelse af alle lokaler og anlæg, således at så mange borgere som muligt tilgodeses, og således at der er minimal ubenyttet tid. Der kan principielt ikke tildeles faste lokaler og anlæg. Det betyder, at foreninger ikke kan lægge beslag på et lokale eller et anlæg i fuldt omfang, men som udgangspunkt kun i den tildelte tid. Kun i særlige tilfælde hvor indretning eller speciel brug giver begrænsninger kan der gives dispensation fra den generelle målsætning Børneattester Foreninger skal i forbindelse med anvisning af lokaler og anlæg hvert år afgive erklæring på tro og love om, at foreningen indhenter børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som et led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Tro og love erklæringen er en forudsætning for at få anvist lokaler eller anlæg og gælder hele det kalenderår, den er udfyldt for. Kultursekretariatet kan fratage en forening retten til at benytte allerede anviste lokaler, hvis foreningen ikke indhenter de børneattester den er forpligtet til. 3

4 1.13. Generelle bestemmelser Kommunens lokaler og anlæg stilles til rådighed i det omfang, det enkelte lokales eller det enkelte anlægs formål og indretning kan opfylde foreningens og aktivitetens formål. Ved tildeling af lokaler og anlæg, f.eks. i weekender, kan Kulturområdet samle aktiviteterne på centrale steder i kommunen. Haller og sale Idrætshaller, gymnastiksale og øvrige sale tildeles primært til aktiviteter, der udøves indendørs, som f.eks. badminton, bordtennis, håndbold, volleyball m.fl. Ledig indendørs tid, kan tildeles til aktivitet, der udøves udendørs, dog primært børn i alderen op til 10 år. Tider, der ikke er tildelt eller benyttes, vil blive udlagt til booking af private (pay and play). Udendørs anlæg Udendørs anlæg tildeles primært til aktiviteter, der udøves udendørs, som f.eks. atletik, fodbold m.fl. Efter fordeling af tider til inden- og udendørs aktiviteter gør Kultursekretariatet foreningerne opmærksomme på ledige tider for at hjælpe med at finde egnede ledige lokaler og anlæg. Tider, der ikke er tildelt eller benyttes, vil blive udlagt til booking af private (pay and play). Fredage og weekender i Birkerød Idrætscenters multihal, Nærum Skoles multihal, Rundforbihallen og Vedbækhallen Disse haller vil fredage fra kl samt lørdage fra kl fortrinsvis udlånes til fodbold og skumtennis for børn op til 10 år. Dette er gældende i perioden fra uge 43 til 1. april. Andre foreninger kan søge tiderne fra den 1. april til og med uge 42. Ledig indendørs tid, som ikke disponeres til fodbold og skumtennis, kan tildeles andre foreninger. Weekender i idrætscentre og idrætsanlæg Birkerød Idrætscenters multihal, Søndervangshallen, Rundforbihallen, Birkerød Badmintonhal og Rudegaard Idrætsanlægs hal 1 og hal 2 vil i weekender primært være målrettet turnerings- og kampafvikling fra lørdag kl og søndage fra kl Disse haller kan derfor kun sæsonbookes lørdage og søndage fra kl Foreninger kan anvende hallerne efter ansøgning lørdage efter kl og søndage, hvis der opstår ledig tid, med det forbehold, at tildelt tid kan aflyses til fordel for turneringer, stævner, kommunale arrangementer og lignende. Indretning Lokaler og anlæg stilles så vidt muligt til rådighed med lys, varme, bad, omklædningsrum, inventar og rengøring samt det tekniske udstyr og den indretning, der findes i lokalerne og på anlæggene, når de anvendes til deres primære brug. Erstatningsansvar Brugere af kommunes lokaler og anlæg kan pålægges erstatningsansvar ved misligholdelse af lokaler og anlæg med tilhørende udstyr. Brugere kan ligeledes pålægges erstatningsansvar ved manglende lukning af vinduer og ved manglende låsning af døre eller forhindring af automatisk dørlåsning (ved kile eller anden obstruktion), - samt ved manglende oprydning/rengøring. 4

5 1.14. Lokalernes åbningstid Kommunens lokaler og anlæg er åbent for brug på varierende tidspunkter afhængig af ugedag og lokaletype. Åbningstiderne i de enkelte lokaler og på de enkelte anlæg fremgår af bilag 1. Ved fordeling af tid til idrætsaktiviteter er omklædningsrum med i den tildelte tid i form af rimelig tid til omklædning og bad før og efter den tildelte tid Begrænsning i brugen Brugere af kommunens lokaler og anlæg må være indstillet på, at der kan ske lejlighedsvise aflysninger som følge af kommunens (skolens) egen brug, stævne- og turneringsaktiviteter, større arrangementer m.m. Aflysning af brugernes tid meddeles altid de berørte foreninger m.fl. og den enkelte facilitet/idrætsanlæg så tidligt som muligt og kun undtagelsesvis med mindre end 4 ugers varsel. Alle lokaler og anlæg kan lejlighedsvis lukkes som følge af vedligeholdelse og større reparationer. Gymnastiksale og idrætshaller ved skolerne stilles ikke til rådighed for foreningsfester Ferielukning Skolerne og deres tilhørende lokaler og anlæg er lukket i følgende ferier: Efterårsferie, juleferie, vinterferie, påskeferie, Kristi Himmelfartsferie, St. Bededagsferie, pinseferie og sommerferie. Der kan dog disponeres over anlæg og omklædningsrum i forbindelse med afholdelse af turneringskampe. I forhold til skolernes ferier gælder, at en ferieperiode normalt begynder en mandag. Det betyder, at eksempelvis ved efterårsferien (uge 42) har fritidslivet adgang til lokaler og anlæg i hele uge 41 inklusiv weekenden og ligeledes for øvrige ferier, der starter en mandag. De enkelte skoler i kommunen har mulighed for at fastlægge egen ferieplan. Forskelle i skoleferiernes start- og sluttidspunkter kan således forekomme. Skoler, der ændrer deres ferieplaner for det kommende skoleår, meddeler dette senest 1. december året inden til Kultursekretariatet. Alle øvrige lokaler er lukket i juli og på udvalgte helligdage på nær mødelokalerne ved Hovedbiblioteket i Birkerød, Birkerød Idrætscenter, Kulturcenter Mariehøj, Rundforbi Idrætsanlæg, Søndervangshallen, tennisbanen i Nordvangsparken samt tennis- og squashanlægget i Birkerød. Det er muligt at ansøge om haltid i ferierne i Birkerød Idrætscenter, Rudegaard Idrætsanlæg og Rundforbi Idrætsanlæg. Kulturområdet forbeholder sig at samle ferieaktiviteterne på centrale steder i kommunen. 5

6 1.17. Hvem kan låne lokaler og anlæg uden betaling Foreninger, hvis vedtægter er godkendt efter reglerne i 3-5 i Folkeoplysningsloven Kommunen, herunder kommunens egne institutioner, projekter mv Hvilke lokaler og anlæg kan lånes uden betaling Kommunens skoler Gymnastiksale, idrætshaller, svømmehaller og boldbaner på kommunens skoler Birkerød Badmintonhal Birkerød Idrætscenter Gl. Præstegård Havarthigaarden (udvalgte lokaler og tidspunkter) Hestkøbgårds mødelokaler (udvalgte tidspunkter) Høsterkøb Forsamlingshus Kulturcenter Mantziusgården Kulturcenter Mariehøj Mødelokaler ved Hovedbiblioteket i Birkerød (udvalgte tidspunkter) Mødelokale i Holte Bibliotek (i bibliotekets åbningstid) Nærum Biblioteks mødelokale (i bibliotekets åbningstid) Nærum Gymnasium: Dramasal og idrætshal (udvalgte tidspunkter) Rudegaard Idrætsanlæg Rundforbi Idrætsanlæg Sjælsøhallen Søndervangshallen Tennis- og squashanlægget i Birkerød Vedbæk Idrætsanlæg Hvem kan leje kommunens lokaler Borgere der er fyldt 18 år med bopæl i Rudersdal Kommune (bemærk særlige regler ved afholdelse af private fester, se side 7) Foreninger Virksomheder Brancheforeninger, grundejerforeninger, landsorganisationer, specialforbund m.fl. Personer der ønsker at indspille i salen på Mantziusgården Borgere der ønsker at leje ledige tider i idrætsfaciliteter (pay and play) Ved leje af ledig tid (pay and play) er der ikke bopælskrav, og aldersgrænsen er 15 år. Tider, der ikke anvendes af foreninger eller andre brugere og indgår i sæsonfordelingen, kan lejes som pay and play Hvilke lokaler eller anlæg kan lejes Mange af kommunens lokaler og anlæg kan lejes, hvis de er ledige: Birkerød Idrætscenter (lokaler, haller, svømmehal/varmtvandsbassin, udendørsanlæg) Birkerød Tennis- og Squashanlæg (tennis og squash) Gl. Præstegård (udstillingslokalet til receptioner af 2 timers varighed) 6

7 Høsterkøb Forsamlingshus (lokaler) Kommunens biblioteker (lokaler) Kommunens skoler (lokaler, haller, enkelte skoler har også kantiner). Skovlyskolen og Trørødskolen har også svømmehal Kulturcenter Mantziusgården (lokaler og koncertsal) Kulturcenter Mariehøj (lokaler, Kultursalen) Nordvangsparken (tennis) Rudegaard Idrætsanlæg (lokaler, haller, udendørsanlæg) Rundforbi Idrætsanlæg (lokaler, hal, svømmehal, udendørsanlæg) Søndervangshallen og tilhørende sal Vedbæk Idrætsanlæg (udendørsanlæg) Se ledige faciliteter der tilbydes som pay and play via For den aktuelle leje henvises til BILAG 2 TIL REGLER Betalingstakster årstal. Bilaget findes i Foreningsportalen på under Regler og skemaer > Lokaler Leje af lokaler til private fester Der kan udlejes til private fester følgende steder: Høsterkøb Forsamlingshus Mantziussalen og Galleriet på Kulturcenter Mantziusgården Søndervangshallen(hal og sal) Ved leje af festlokaler til private fester skal lejeren være minimum 25 år og have bopæl i Rudersdal Kommune Hvordan kan kommunens lokaler lånes eller lejes Frie tider og faciliteter kan bookes af private mod betaling via Det er muligt at foretage en forespørgsel på booking af lokaler og anlæg via Foreningsportalen på dog ikke den årlige sæsontildeling. Du kan også låne eller leje lokaler ved at kontakte: Rudersdal Kommune Kultursekretariatet Øverødvej 246 B (rød indgang, 1. sal) 2840 Holte Disse regler med tilhørende bilag kan også hentes i Foreningsportalen på under Regler og skemaer > Lokaler Betalingsregler Foreningsarrangementer med aftalt benyttelse ud over de generelle åbningstider - jfr. afsnittet om lokalernes åbningstid - kommercielle arrangementer og private personer skal betale for lån af kommunens lokaler og anlæg jfr. gældende satser (bilag 2). 7

8 Der opkræves betaling for: Brug af lokaler ud over tildelt tid Brug af koncertsalens tekniske udstyr på Kulturcenter Mantziusgården (specialregler) Brug af Kultursalens tekniske udstyr på Kulturcenter Mariehøj (specialregler) Manglende oprydning og ekstra rengøring Mistet nøgle/nøglebrik eller manglende aflevering af nøgle/nøglebrik efter brug Udløst tyverialarm eller brandsikringsanlæg Manglende aflåsning af lokale efter endt brug eller manglende lukning af vinduer Der henvises i øvrigt til Generelle bestemmelser, afsnittet om Erstatningsansvar. Vedrørende weekendbrug af lokaler, haller mv. henvises til tider og satser i gældende takstregulativ (bilag 2). Ved længerevarende lejeforhold kan der indgås aftale om individuel prisfastsættelse Prioritering ved lokaletildeling I tilfælde af, at to eller flere foreninger eller andre initiativtagere ønsker at benytte samme lokale eller anlæg på samme tidspunkt, prioriteres der i følgende rækkefølge ved tildelingen af lokalet eller anlægget: 1. Kommunens egne aktiviteter 2. Aktiviteter for handicappede (gælder lokaler og anlæg, der er særligt egnede for handicappede) 3. Foreninger med aktiviteter for børn og unge 4. Foreninger med eliteaktiviteter (idræt) 5. Foreninger med folkeoplysende undervisning 6. Foreninger med aktiviteter for voksne 7. Andre initiativtagere I tidsrummet frem til kl. 21 prioriteres aktiviteter med instruktion foran aktiviteter uden instruktion. Hold, der træner mere end 2 gange ugentligt, må forvente, at der kan være flere træningssteder afhængigt af kapaciteten på holdets/foreningens primære tilholdssted Enkeltstående tildeling Enkeltstående tildeling af lokaler og anlæg foretages hele året. Ansøgning rettes til Kultursekretariatet via Foreningsportalen på Der kan normalt ikke ske tildeling af lokaler og anlæg mindre end 5 kalenderdage, før mødet, arrangementet eller aktiviteten skal finde sted. Ønsker om enkeltstående tildeling af lokaler og anlæg, der rækker ind i kommende sæson, vil normalt ikke kunne godkendes, før sæsontildelingen er tilendebragt. 8

9 1.26. Afmelding af lokaler og anlæg Brugere, som er tildelt lokale eller anlæg, der ikke benyttes, har uanset om det er afmelding for enkelttimer eller en sæsonbooking pligt til straks at foretage afmelding via Foreningsportalen på eller pr. mail til Kultur. Tildelt tid vil efter skriftelig varsel blive inddraget ved 3 udeblivelser fra den samme tildelte tid uden afmelding. Tildelt tid vil ligeledes blive inddraget, såfremt faciliteterne ikke udnyttes tilstrækkeligt, eller hvis reglerne for brugen ikke overholdes. Der vil tidligst blive udsendt skriftligt varsel 2 måneder efter opstart af en aktivitet, hvor opstart tæller fra det tidspunkt, der er tildelt tid. Eventuelle frigjorte tider som følge af mistet tid, gøres efterfølgende tilgængelige for andre foreninger eller brugere Sæsontildeling af lokaler, indendørs idrætsanlæg og kunststofbaner - indendørssæson En sæson går fra 1. august til 30. juni det efterfølgende år. Se dog afsnittene om Ferielukning og Begrænsning i brugen. Kunststofbaner kan benyttes i samme periode, dog afhængig af vejrlig. Tildeling af lokaler, indendørs idrætsanlæg og kunststofbaner sker i foråret efter forudgående annoncering i lokalpressen og på kommunens hjemmeside i november. Ansøgning sker elektronisk og starter primo december med ansøgningsfrist 1. februar Kultursekretariatet kan anmode om at få udleveret alle relevante oplysninger til brug for behandling af en ansøgning. Ultimo februar/primo marts holdes følgende fordelingsmøder: 1 møde med fordeling af Rundforbi Idrætsanlæg samt Nærum Skole, Trørødskolen, Vangeboskolen, Vedbækhallen og Vedbæk Skole. 1 møde med fordeling af Rudegaard Idrætsanlæg samt Bistrupskolen, Dronninggårdskolen, Havarthigaarden, Ny Holte Skole og Skovlyskolen. 1 møde med fordeling af Birkerød Idrætscenter samt Birkerød Badmintonhal, Birkerød Skole, Høsterkøb Skole, Høsterkøb Forsamlingshus, Sjælsøhallen, Sjælsøskolen, Søndervangshallen og Toftevangskolen. 1 møde med fordeling af tennis- og squashanlægget i Birkerød. 1 brugerrådsmøde senest primo marts med fordeling af lokaler på Kulturcenter Mantziusgården. Koncertsalen på Kulturcenter Mantziusgården indgår ikke i sæsonfordelingen. 1 brugerrådsmøde senest primo april med fordeling af lokaler på Kulturcenter Mariehøj. Forinden Folkeoplysningsudvalgets behandling af forslag til fordeling af lokaler, indendørs idrætsanlæg og kunststofbaner for den kommende sæson har nedsatte brugerråd mulighed for at afgive en udtalelse om forslaget til fordeling. Resultatet fra fordelingsmøderne fremlægges for Folkeoplysningsudvalget til afgørelse. Såfremt der ikke har kunnet opnås enighed på fordelingsmøderne, indhentes de berørte foreningers udtalelser i forbindelse med udvalgets afgørelse. 9

10 Ultimo april træffer Folkeoplysningsudvalget afgørelse om forslag til kommende sæsons fordeling af lokaler, indendørs idrætsanlæg og kunststofbaner. Udsendelse af besked om lokale- og banetildeling sker i perioden ultimo april til medio juni Sæsontildeling af anlæg - udendørssæson En udendørs sæson går fra 1. april til 1. november. Sæsonens start- og sluttidspunkt kan variere afhængig af vejrlig. Tildeling af anlæg sker i efteråret efter forudgående annoncering i lokalpressen og på kommunens hjemmeside i september. Ansøgningsfristen er normalt 1. oktober. Kultursekretariatet kan anmode om at få udleveret alle relevante oplysninger til brug for behandling af en ansøgning. Ultimo oktober holdes fordelingsmøder med fordeling af Birkerød Idrætscenter, Birkerød Skole, Birkerød Tennisanlæg, Dronninggårdskolen, Nordvangsparkens Tennisbane, Ny Holte Skole, Rudegaard Idrætsanlæg, Rundforbi Idrætsanlæg, Sjælsøskolen, Skovlyskolen, Sporten i Høsterkøb, Trørødskolen, Vedbæk Skole og Vedbæk Idrætsanlæg. Forinden Folkeoplysningsudvalgets behandling af forslag til fordeling af anlæg for det kommende år har nedsatte brugerråd mulighed for at afgive en udtalelse om forslaget til fordeling. Resultatet fra fordelingsmøderne fremlægges for Folkeoplysningsudvalget til afgørelse. Såfremt der ikke har kunnet opnås enighed på fordelingsmøderne, indhentes de berørte foreningers udtalelser i forbindelse med udvalgets afgørelse. Medio november træffer Folkeoplysningsudvalget afgørelse om forslag til kommende års fordeling af anlæg. Udsendelse af besked om banetildeling sker i perioden ultimo november til medio december. 2. De store idrætshaller Regler for benyttelse af de store idrætshaller Rudersdal Kommune har 11 store idrætshaller (multihaller), der er defineret som haller, der minimum er 40mx20m. Der kan som udgangspunkt makismalt tildeles to gange træning om ugen på hverdage i de store idrætshaller. I de store idrætshaller har børn (0-12 år) fortrinsret i tidsrummet mellem kl , efterfulgt af unge år, år og eliteidrætsudøvere (se også prioriteringsrækkefølgen side 8). Der er desuden fortrinsret for aktiviteter, hvor der er tilknyttet træner, og der foregår instruktion (gælder til kl ). De store haller er: Multihallen, bane 1, Birkerød Idrætscenter Multihallen, bane 2, Birkerød Idrætscenter 10

11 Søndervangshallen, Birkerød Idrætscenter Idrætshallen, Rundforbi Idrætsanlæg Rudegaard Idrætsanlæg, hal 1 Rudegaard idrætsanlæg, hal 2 Vedbækhallen, Vedbæk Skole Idrætshallen, Sjælsøskolen Idrætshallen, Nærum Gymnasium Idrætshallen på Birkerød Skole Idrætshallen på Nærum Skole Der henstilles til, at de store haller udnyttes så godt som muligt, ved at der er mange deltagere og ved eventuelt at afholde flere aktiviteter samtidigt, hvis det er muligt i forhold til indretningen og aktiviteterne Forventede antal deltagere ved brug af de store idrætshaller Ved fordeling af indendørs haltider i de store idrætshaller er der forventninger til antallet af udøvere for at få tildelt tider. Som udgangspunkt forventes der minimum følgende antal deltagere pr. træningsgang i tidsrummet kl inden for de enkelte idrætter, for at der kan tildeles haltid. Uden for dette tidsrum er forventningen til deltagerantallet mere fleksibel. Aktivitet Antal 0-12 år Antal 13+ Atletik (1) Badminton (2) Badminton (3) Basketball Floorball/hockey Fodbold (4) 20 Futsal Gymnastik Håndbold Minisport 20 Minitennis/Skumtennis(2) 14 Minitennis/skumtennis(3) 16 Volleyball Tabel.1. Oversigt over idrætter i Rudersdal Kommune, der kan tildeles tid i de store idrætshaller, samt krav til antal deltagere inden for den enkelte idræt. (1) Gælder kun Rudegaard Idrætsanlæg (2) Haller med 5 badmintonbaner (3) Haller med 6 badmintonbaner (4) Gælder udvalgte anlæg og tidspunkter og primært 0-10 år Der kan dispenseres fra forventningen til deltagerantal, hvis særlige forhold taler for dette. Eksempelvis kan en forening, der ikke har tilstrækkeligt med 0-12 årige, supplere med ældre årgange. Andre idrætter tildeles tider i faciliteter, der er egnede til den enkelte aktivitet. Hvis ansøgningen vedrører en idræt, der ikke er beskrevet, laves en kort beskrivelse af idrætten med henblik på at finde egnet facilitet. 11

12 Der føres tilsyn med, om foreningerne overholder retningslinjerne. En forening eller anden aktivitetsudbyder skal senest 2 måneder efter opstart af aktivitet regnet fra begyndelsen af den tildelte tid have tilstrækkeligt antal deltagere. Er der ikke tilstrækkeligt med deltagere efter 2 måneder, gives der varsel som beskrevet under Afmelding af lokaler og anlæg, og ved fortsat manglende deltagerantal mistes tiden. Foreninger eller andre, der mister tider, tilbydes så vidt muligt andre faciliteter, hvor der er ledig tid. Såfremt en bruger står til at miste en tildelt tid, og det ikke vurderes, at der er andre brugere, der kan overtage tiden samt overholde kravene for tildeling, kan der gives dispensation til manglende udnyttelse. 3. Øvrige regler Særlige regler for branche- og grundejerforeninger, landsorganisationer, specialforbund m.fl. Brancheforeninger, grundejerforeninger, landsorganisationer, specialforbund m.fl., kan uden betaling låne lokaler 1-2 gange årligt afhængigt af arrangementets karakter og på følgende betingelser: Foreningen skal have et tilknytningsforhold til kommunen Foreningens vedtægter skal kunne godkendes af kommunen ud fra bestemmelserne i Folkeoplysningsloven Der opkræves betaling for medlemsmøder, fester, messer, udstillinger m.m., der kan sidestilles med kommerciel virksomhed. I sådanne tilfælde træder betalingsreglerne i kraft Særlige regler for offentlige ungdomsfester og -koncerter Til denne type arrangementer er der offentlig, annonceret adgang enten gratis eller mod betaling. Der skal være minimum 8 voksne over 25 år til stede. Der skal være dørkontrol. Ud- og indgangstrafik er ikke acceptabelt. Der skal foretages udendørs runderinger af voksne før, under og efter arrangementet. Alkohol må kun udskænkes af og til personer over 18 år legitimation skal fremvises på forlangende. Alle nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder, især fra politiet, skal være indhentet og i orden. Tilladelserne skal være i den ansvarlige kontaktpersons besiddelse under hele arrangementet. SSP skal senest 14 dage før afholdelse orienteres om arrangementet. Den ansvarlige kontaktperson for arrangementet skal underskrive en tro og love erklæring om, at ovenstående regler overholdes Særlige regler for midlertidig overnatning Midlertidig overnatning i kommunens lokaler kan tillades i dertil egnede lokaler. 12

13 Tilladelse til midlertidig overnatning skal være godkendt af Nordsjællands Brandvæsen inden overnatning og være Brandvæsenet i hænde senest 1 hverdag før første overnatning (fredag skal anmeldelsen ske før kl ). Hurtigst muligt efter en godkendelse af overnatning skal ansøger maile godkendelsen til stedet for den midlertidige overnatning. Ansøgning om tilladelse til midlertidig overnatning skal ske til beredskabet på hjemmesiden: Nordsjællands Brandvæsen kan stille krav om brandvagt ved over 150 overnattende det vil altid være arrangøren, der stiller brandvagt Livredder udenfor offentlig åbningstid Udenfor offentlig svømmetid er brugere af svømmehaller i Rudersdal Kommune forpligtet til selv at sørge for, at der er en uddannet livredder til stede under hele forløbet, ligesom dette er en forudsætning for at få tildelt svømmetid. Livredder skal på forlangende dokumentere sin uddannelse som livredder Større stævner og arrangementer Ved større stævner og arrangementer er det nødvendigt, at arrangøren indleder et tættere samarbejde med Kulturområdet og personalet på idrætsanlæggene eller skolerne. Kulturområdet sørger for videreformidling og kontakt til idrætsanlæg og skoler Betaling ved større stævner og arrangementer Ved store arrangementer og ved arrangementer med indtægtsgivende virksomhed forhandles arrangørens egen indsats og eventuel yderligere betaling for f.eks. opstilling, nedtagning, tilsyn, rengøring m.m Eliteidræt i forhold til tildeling af lokaler eller anlæg Eliteidrætsudøvere er minimum 13 år og konkurrerer i bedste eller næstbedste række i DIF regi inden for sin årgang til og med voksenrækken. Veteranidræt, herunder senioridræt/superveteran og lignende regnes ikke som eliteidræt i forhold til tildeling af tid. Eliteidrætsudøvere kan som udgangspunkt forvente mere tildelt tid, end hvis der ikke er tale om eliteidræt. Eliteidræt placeres fortrinsvis i tidsrummet kl , men kan også ligesom andre aktiviteter foregå tidligere eller senere. 4. Ikrafttræden Disse regler træder i kraft den 1. januar Samtidig med disse reglers ikrafttræden bortfalder den hidtidige version af disse regler. Kommunalbestyrelsen Den 16. december

14 RUDERSDAL KOMMUNE Kultursekretariatet Øverødvej 246 B 2840 Holte Tlf Fax Åbningstid Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt)

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt) 1 Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg (Særlige ændringer er markeret med rødt) 2 Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg...3 Hvem kan låne lokaler

Læs mere

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Godkendt Køge Byråd 27. november 2012 Retningslinjer for lån og leje af kommunale lokaler

Læs mere

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Indholdsfortegnelse: 1. Generelle bestemmelser 2. Hvem kan låne lokaler? Folkeoplysende foreninger Lokalelånsberettigede foreninger Foreninger

Læs mere

Idræt i forandring. Bedre kapacitetsudnyttelse

Idræt i forandring. Bedre kapacitetsudnyttelse Idræt i forandring Bedre kapacitetsudnyttelse Bedre kapacitetsudnyttelse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Hvorfor ønskes reglerne ændret/justeret 3 1.2. De eksisterende retningslinjer hvad ønskes ændret 4

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg FORSLAG

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg FORSLAG Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg FORSLAG 1 Indholdsfortegnelse Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg... 4 Målsætning for anvendelse

Læs mere

Kultur Kultursekretariatet

Kultur Kultursekretariatet Kultur Kultursekretariatet LOKALETYPE Lokaler på skoler (foreningsbrug): BILAG 2 BETALINGSER Almindelige klasselokaler, alle skoler efter kl. 22:00. Faglokaler, alle skoler efter kl. 22:00. Birkerød, Bistrup-

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal

Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal 1 Indholdsfortegnelse Side Principper for anvendelse af Birkerød Squashhal 2 Hvem kan låne baner i Birkerød Squashhal gratis 2 Hvad kan lånes gratis

Læs mere

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I SKANDERBORG KOMMUNE. KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER/SALE herunder svømmehaller/svømmesale

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I SKANDERBORG KOMMUNE. KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER/SALE herunder svømmehaller/svømmesale KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER/SALE herunder svømmehaller/svømmesale 1 Fordeling af timer i idrætshaller/sale og svømmehaller/svømmesale Udgangspunktet

Læs mere

Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune

Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune Formål Gribskov Kommune anviser i prioriteret rækkefølge til den frie folkeoplysende virksomhed, egnede ledige lokaler, herunder

Læs mere

Fordelingsregler. for Idrætsfaciliteterne. i Egedal kommune

Fordelingsregler. for Idrætsfaciliteterne. i Egedal kommune Sagnr. 09/7933 Fordelingsregler for Idrætsfaciliteterne i Egedal kommune Indholdsfortegnelse: Forord..... side: 03 1. Folkeoplysende foreninger side: 05 2. Vederlagsfrit versus leje. side: 05 3. Ansøgningsrunder

Læs mere

LOKALEANVISNINGSREGLER

LOKALEANVISNINGSREGLER LOKALEANVISNINGSREGLER Udlån af lokaler... 2 Nøgleudlevering m.v.... 2 Børneattest... 3 Gebyropkrævning for kommunale samlings- og gymnastiksale... 3 Afbookning... 4 Oversigt over kommunale lokaler til

Læs mere

Kultur Kultursekretariatet

Kultur Kultursekretariatet Kultur Kultursekretariatet LOKALETYPE Lokaler på skoler (foreningsbrug): BILAG 2 BETALINGSER Almindelige klasselokaler, alle skoler 255 kr. efter kl. 22:30. Faglokaler, alle skoler 255 kr. efter kl. 22:30.

Læs mere

A - Generelt... 1. B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter... 2

A - Generelt... 1. B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter... 2 Lokaleudlånsregler Frederiksberg Kommune 28-05-2009 Sagsbeh: VF Sagsnr.: 1147-100482 Dokumentnr.: 1147-789690 Kulturdirektoratet A - Generelt... 1 B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter...

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER 1. Hvem kan låne kommunens lokaler Foreninger i Skanderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Servicekatalog for udla n af lokaler i idrætshaller og multisale

Servicekatalog for udla n af lokaler i idrætshaller og multisale Lejre Kommune Servicekatalog for udla n af lokaler i idrætshaller og multisale Februar, 2017 Velkommen til Lejre Kommunes Servicekatalog for udlån af lokaler Der findes et sted, hvor vi deler og skaber

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Afsnit Emne Side. 2 udendørsanlæg 2. Hvilke lokaler og udendørsanlæg kan lånes Hvem kan låne lokaler og udendørsanlæg 2

Indholdsfortegnelse. Afsnit Emne Side. 2 udendørsanlæg 2. Hvilke lokaler og udendørsanlæg kan lånes Hvem kan låne lokaler og udendørsanlæg 2 Retningslinjer for udlån og brug af lokaler og udendørsanlæg til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Målsætning for anvendelse af lokaler og 2 udendørsanlæg 2. Hvilke lokaler

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 Byråd & Kultur Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret Den 23. november 2005 I:\\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION af LOKALEREGULATIVET Regulativ for benyttelse af kommunale

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune 2007-2008. Århus Kommune

Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune 2007-2008. Århus Kommune Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 2007-2008 Lokaletildelingen gennemføres på baggrund af Folkeoplysningslovens 21 og 22 samt bekendtgørelsens

Læs mere

Formål: I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen anvise eksisterende egnede lokaler og udendørsanlæg med fornødent udstyr til:

Formål: I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen anvise eksisterende egnede lokaler og udendørsanlæg med fornødent udstyr til: Reglement for anvisning og benyttelse af lokaler m.v. Retningslinier for lokaleanvisning: Formål: I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen anvise eksisterende egnede lokaler og udendørsanlæg med

Læs mere

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 27.marts 2008 Kriterier i forbindelse med fordeling af timer i

Læs mere

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Generelle bestemmelser Kommunens lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed for foreninger på vilkår, der er fastsat i Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af timer i kommunalt ejede eller støttede lokaler i Skanderborg Kommune

Retningslinjer for anvisning af timer i kommunalt ejede eller støttede lokaler i Skanderborg Kommune Retningslinjer for anvisning af timer i kommunalt ejede eller støttede lokaler i Skanderborg Kommune Anvisning af kommunalt ejede eller støttede lokaler i Skanderborg Kommune til brug for folkeoplysende

Læs mere

Service og standarder. Kulturcenter Mariehøj

Service og standarder. Kulturcenter Mariehøj Service og standarder Kulturcenter Mariehøj SERVICE OG STANDARDER FOR FACILITETERNE PÅ KULTURCENTER MARIEHØJ Olie på lærred, uld på silke, Beethoven på tværfløjte, Sheakespeare på dansk, mudder på skoene

Læs mere

Idræt i forandring faciliteter for fremtiden. Et et resumé

Idræt i forandring faciliteter for fremtiden. Et et resumé Idræt i forandring faciliteter for fremtiden Et et resumé 1. INDLEDNING I 2012 bestilte Rudersdal Kommune Idrættens Analyseinstitut (Idan) og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC)

Læs mere

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle Galleriet på Mantziusgården Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Galleriet på Kulturcenter Mantziusgården er beliggende i Rektorfløjens stueetage. Det er på ca. 60 m

Læs mere

Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter:

Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter: Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter: Formål: Fordelingsreglerne for Sorø kommunes Idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces med klare prioriteringer.

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe-Hallerne. Bilag 2 - Svømmehallen

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe-Hallerne. Bilag 2 - Svømmehallen Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe-Hallerne Bilag 2 - Svømmehallen FH-bilag2 juli 2013 Side 1 af 5 Indhold bilag 2 1 Lokaler og råderet 2 Åbningstider og tilgængelighed

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger

Læs mere

Retningslinjer for lån og leje af Kulturog Idrætsudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kulturog Idrætsudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kulturog Idrætsudvalgets kommunale lokaler Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Godkendt Kultur- og Idrætsudvalget 04.05.2015 Retningslinjer for lån og leje

Læs mere

Lån af lokaler i Sorø Kommune. Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter

Lån af lokaler i Sorø Kommune. Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter Lån af lokaler i Sorø Kommune Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter FORM ÅL Fordelingsreglerne for Sorø Kommunes Idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces

Læs mere

Retningslinjer for lån og leje af Kultur- og Idrætsudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kultur- og Idrætsudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kultur- og Idrætsudvalgets kommunale Fælles- og Kulturforvaltningen Kultur- og Idrætsafdelingen Godkendt Kultur- og Idrætsudvalget 02.10.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse

Læs mere

GL. PRÆSTEGÅRD. Regler for udlejning til receptioner

GL. PRÆSTEGÅRD. Regler for udlejning til receptioner GL. PRÆSTEGÅRD Regler for udlejning til receptioner Generelt Gl. Præstegård ligger på Stationsvej 32 i Birkerød. Lokalerne kan rumme receptioner på maximalt 75 personer. Der er adgang til toiletter og

Læs mere

Udlånsregler for kommunale haller og idrætsanlæg

Udlånsregler for kommunale haller og idrætsanlæg Holstebro Kommune Sport og Fritid Udlånsregler for kommunale haller og idrætsanlæg sidst opdateret marts 2015 Udlån af Holstebro Kommunes skoler og idrætsanlæg Holstebro Badelands svømmehalsdel Holstebro

Læs mere

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale SOLRØD KOMMUNE Fritid & Kultur NOTAT Emne: Til: Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale Foreningerne Dato: 11. december 2014 Sagsbeh.: Fritid & Kultur Journalnr.: I dette

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne. Bilag 1

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne. Bilag 1 Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne Bilag 1 HH-bilag 1 juli 2013 Side 1 af 5 Indhold bilag 1: 1 Lokaler og råderet 2 Åbningstider og tilgængelighed 3 Skolernes

Læs mere

Vejledning til søgning af udendørsfaciliteter, sæson 2015-2017

Vejledning til søgning af udendørsfaciliteter, sæson 2015-2017 Vejledning til søgning af udendørsfaciliteter, sæson 2015-2017 Dette er en vejledning til jer, der vil søge tider på udendørsfaciliteter sæson 2015-17. Vejledningen indeholder: Vigtig information om ansøgningsrunden

Læs mere

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Forord Lokalefordelingen er samlet under Folkeoplysningsudvalget, som har den overordnede kompetence. Kravene i folkeoplysningsloven

Læs mere

August 2007. VEDBÆK HALLEN Aktiviteter i hallen, som ikke er vist på ugeplanen Klublokale. Dato Ugedag 1 Onsdag 2 Torsdag 3 Fredag 4 Lørdag.

August 2007. VEDBÆK HALLEN Aktiviteter i hallen, som ikke er vist på ugeplanen Klublokale. Dato Ugedag 1 Onsdag 2 Torsdag 3 Fredag 4 Lørdag. OPDATERET 07-02- 1 Onsdag 2 Torsdag 3 Fredag 4 5 6 August 2007 Mandag 7 Tirsdag 8 Onsdag 9 Torsdag 10 Fredag 11 Sommerferie 12 13 Mandag Bordtennis begynder 14 Tirsdag 15 Onsdag 16 Torsdag 17 Fredag 18

Læs mere

Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg

Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg ODSHERRED KOMMUNE Vedtaget i Kulturudvalget den 20. marts 2007. ODSHERRED KOMMUNE Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg

Læs mere

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Forord Lokalefordelingen er samlet under Folkeoplysningsudvalget, som har den overordnede kompetence. Kravene i folkeoplysningsloven

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer 2013 Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune.

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune. ÅRHUS KOMMUNES FRITIDS- OG KULTURFORVALTNING. VESTERGADE55. POSTBOKS 619. 8100 ÅRHUS C. TELEFON 8940 48 00. TELEFAX 86 19 1722. Den August 1994 Journalnr. 82.16.00.P21/91 Kontaktperson Direkte tlf. Regler

Læs mere

Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe

Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe Retningslinjer pr. 1.9.2016 Generelt De kommunale lokaler og baner i stilles gratis til rådighed for de hjemmehørende foreninger. Det vil sige lokaler / baner på

Læs mere

Jobprofil. Projektmedarbejder til lokaleanvisningen i Kultursekretariatet

Jobprofil. Projektmedarbejder til lokaleanvisningen i Kultursekretariatet Jobprofil Projektmedarbejder til lokaleanvisningen i Kultursekretariatet Opgaven Rudersdal Kommunes Kulturområde varetager central anvisning af lokaler og udendørs anlæg til fritidsbrug på 12 folkeskoler,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Regler for tildeling af træningstid i haller og sale

Regler for tildeling af træningstid i haller og sale Regler for tildeling af træningstid i haller og sale FORMÅL Fordelingsreglerne for Sorø kommunes Idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces med klare prioriteringer. Ud fra dette regelsæt

Læs mere

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere

Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg Allerød Kommune Indhold Indledning 3 Formål 3 Mål 3 Lokaler og udendørsanlæg 4 Lån af kommunale lokaler lokaleanvisning 4 Udlejning

Læs mere

Retningslinjer for brug af Slagelse Kommunes svømmehaller

Retningslinjer for brug af Slagelse Kommunes svømmehaller 1 Retningslinjer for brug af Slagelse Kommunes svømmehaller Slagelse Kommunes svømmehaller stilles til rådighed efter følgende principper: Vederlagsfrit: 1. Godkendte, folkeoplysende svømmeklubber, dykkerklubber,

Læs mere

Stk dages fristen gælder tillige for foreninger til at aflyse egne aktiviteter.

Stk dages fristen gælder tillige for foreninger til at aflyse egne aktiviteter. Original Sags nr. 16/10828 Principper for retningslinjer for anvisning af lokaler og udendørsanlæg. Byrådet anviser egnede ledige offentlige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg,

Læs mere

Kriterier for tildeling af timer

Kriterier for tildeling af timer d. 4.3.2010 (rev. Sommer 2010) Kriterier for tildeling af timer Fordelingsmodel Der tildeles træningstider i Fredericia Kommunes indendørs idrætsfaciliteter (dog ikke svømmefaciliteter eller skydefaciliteter)

Læs mere

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem.

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. GENERELLE LOKALEANVISNINGSREGLER Kommunale lokaler Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. Følgende

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder Dagplejen i Odder Den kommunale dagpleje er et tilbud om pasning i et privat hjem, hvor hverdagen er præget af ro og harmoni. Børnene har mulighed for at deltage i hjemlige aktiviteter, som kan være at

Læs mere

Læs om de offentlige svømmeanlæg på www.kulturogfritid.kk.dk

Læs om de offentlige svømmeanlæg på www.kulturogfritid.kk.dk FORDELINGSREGLER FOR SVØMMEFACILITETER 2013-15 6. SVØMME- OG BADEANLÆG De københavnske svømme- og badeanlæg stilles til rådighed for mange brugergrupper kommunale og private skoler, folkeoplysende foreninger,

Læs mere

Lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug. Januar 2018

Lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug. Januar 2018 Lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug Januar 2018 5. udgave januar 2018. 2 Lån af lokaler og anlæg i Fredensborg Kommune til fritidsbrug Indledning Godkendte folkeoplysende foreninger og grupper

Læs mere

Oversigt over takster og gebyrer

Oversigt over takster og gebyrer Oversigt over takster og gebyrer 2018 2017 kr. (kr.) Kultur- og Fritidsudvalget Leje af indendørs og udendørs anlæg samt øvrige lokaler m.m. Foreningsbrug: Almindelige klasselokaler, alle skoler, pr. time

Læs mere

1.1 Vigtige datoer. 2. rate af lokaletilskud udbetales

1.1 Vigtige datoer. 2. rate af lokaletilskud udbetales Baggrunden for folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven har til formål at styrke folkeoplysningen i forskellige fællesskaber og sætte fokus på de enkelte initiativtageres idégrundlag. En folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for udlån af lokaler og udendørsanlæg i Fritid og Eliteidræt samt Odense Idrætspark.

Retningslinjer for udlån af lokaler og udendørsanlæg i Fritid og Eliteidræt samt Odense Idrætspark. By- og Kulturforvaltningen Retningslinjer for udlån af lokaler og udendørsanlæg i Fritid og Eliteidræt samt Odense Idrætspark. Indholdsfortegnelse Følgende lokaler udlånes af Fritid og Eliteidræt... 2

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne

Læs mere

Gedser Idræts og Kulturhus. Workshop 1. Torsdag d. 09. februar

Gedser Idræts og Kulturhus. Workshop 1. Torsdag d. 09. februar Gedser Idræts og Kulturhus Workshop 1 Torsdag d. 09. februar Brugerinddragelse 1. workshop 9. februar 2. workshop 18. april kl. 17.00 19.30 Gennemgang af teammøder. 3. workshop 09. maj kl. 17.00 19.00

Læs mere

Kapacitetsundersøgelse af hallerne i Assens Kommune Notat m. resultater og kommentarer

Kapacitetsundersøgelse af hallerne i Assens Kommune Notat m. resultater og kommentarer Kapacitetsundersøgelse af hallerne i Assens Kommune Notat m. resultater og kommentarer af Jens Høyer-Kruse Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC), Syddansk Universitet Om undersøgelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne og priserne.

Læs mere

Rudegaard Idrætsanlæg. Regler for lån af forsamlingslokalet

Rudegaard Idrætsanlæg. Regler for lån af forsamlingslokalet Rudegaard Idrætsanlæg Regler for lån af forsamlingslokalet Generelt Forsamlingslokalet ligger i forbindelse med Rudegaard Idrætsanlæg på Kongevejen 460, 2840 Holte. Forsamlingslokalet er godkendt til maximalt

Læs mere

Regler for leje af beboerhuset. i Hedelyparken. Velkomst... 2. Reservering af beboerhusets lokaler... 2

Regler for leje af beboerhuset. i Hedelyparken. Velkomst... 2. Reservering af beboerhusets lokaler... 2 Regler for leje af beboerhuset i Hedelyparken Vers. 06 april 2010 Indholdsfortegnelse Velkomst... 2 Reservering af beboerhusets lokaler... 2 Lejekontrakt og betaling af leje og depositum... 3 Påbegyndelse

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSREGNSKABSSKEMA... 5 TILSKUD

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning Krav til leverandører af madservice mad med udbringning 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Retningslinjer for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg

Retningslinjer for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Retningslinjer for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Tilrettet efter behandling i Folkeoplysningsudvalget den 23. januar 2017 Indhold 1. Generelle bestemmelser... 2 Hvem kan benytte kommunens lokaler?...

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune

Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune Formål Gribskov Kommune anviser i prioriteret rækkefølge til den frie folkeoplysende virksomhed, egnede ledige lokaler, herunder

Læs mere

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Juni 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Biblioteket Domus Vista

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Indledning og ikrafttræden 1.1 Lovgrundlag 1.2 Generelle bestemmelser

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

Høring - indkøb af lokalebookingsystem

Høring - indkøb af lokalebookingsystem Høring - indkøb af lokalebookingsystem Favrskov Kommune skal som følge af lovkrav indkøbe et nyt lokalebookingssystem. Favrskov Kommune peger på BRND Booking, som det nye system. Dette høringsmateriale

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Kontaktperson: Klaus Kolberg

Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Kontaktperson: Klaus Kolberg Brugsretsaftale Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon: 4778

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Anvisning af baner / lokaler

Anvisning af baner / lokaler Anvisning af baner / lokaler Retningslinjer pr. 15.3.2015 De kommunale lokaler og baner i stilles gratis til rådighed for de hjemmehørende foreninger. Det vil sige lokaler / baner på idrætsanlæg, skoler,

Læs mere

Forslag 3.1 (2012-2015)

Forslag 3.1 (2012-2015) Forslag 3.1 03.32.50.1 Bibliotekerne 39.668.000 kr. Reduktionsområde: Ophør af kommunens medlemskab af Danmarks Bibliokteksforening Beskrivelse: Udmelding af Danmarks Biblioteksforening. Der betales årligt

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Lokalefordelingsregler. Kriterier og proces for fordelingen af lokaler

Lokalefordelingsregler. Kriterier og proces for fordelingen af lokaler Lokalefordelingsregler Kriterier og proces for fordelingen af lokaler Indholdsfortegnelse Forord...3 Kompetence...3 Fordelingsproces...3 Fordelingsprincipper...5 Regler for fordeling af idrætsfaciliteter...5

Læs mere

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Prisliste

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Prisliste Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT Leje af haller og sale Prisliste Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne

Læs mere

Anbefalinger til forsamlingshusdrift

Anbefalinger til forsamlingshusdrift Anbefalinger til forsamlingshusdrift Sagsnr.: 15/3387 De kommunale forsamlingshuse i dag Hvordan husene drives Alle fire huse bestyres og drives af en form for bestyrelser, der repræsenterer brugerne af

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere