Retningslinjer for lån og leje af Kultur- og Idrætsudvalgets kommunale lokaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for lån og leje af Kultur- og Idrætsudvalgets kommunale lokaler"

Transkript

1 Retningslinjer for lån og leje af Kultur- og Idrætsudvalgets kommunale Fælles- og Kulturforvaltningen Kultur- og Idrætsafdelingen Godkendt Kultur- og Idrætsudvalget

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord 3 Hvem kan låne? 4 Hvem kan låne gratis? 5 Foreninger der ikke er åbne for alle 6 Foreninger fra andre kommuner 6 Private/kommercielle/ entrégivende arrangementer 6 Børneattester (tro- og loveerklæring) 7 Principper for tildeling af 7 Hvilke kan lånes/lejes? 9 Hvilke kan de godkendte foreninger låne? 9 Særligt for Køge Spejderhus Marksvinget 9 Ansøgning om lån af udendørsanlæg 9 Hvordan lånes ne? 10 Hvordan bliver en forening godkendt til lokaleudlån? 11 Udlåns/lejeformer 11 Sæsonlån/-leje 12 Datobestemt lån/-leje 12 Turneringslån 13 Overblik over reservationer 13 Skolernes ferie 13 Ændring af en tildelt tid 13 Overnatnings-arrangementer 13 Ret og pligt det skal I være opmærksomme på 14 Ansvar 15 Korrekt benyttelse og overholdelse af tider 15 Aflysning af reservationer 16 Tilsyn og misligholdelse 16 Klageadgang 17 Opbevaring af eget udstyr og rekvisitter 17 AV-udstyr 17 Rygning 17 Forsikring af egne rekvisitter 17 1

3 Skader på og inventar 17 Bilag 18 2

4 Forord Køge Kommune har et stort udvalg af frivillige foreninger, som er med til at gøre Køge til et spændende sted at bo. For at understøtte foreningslivet i kommunen tilbyder kommunen bl.a. lån og udlejning af kommunale og haller til foreningerne. Dette dokument beskriver retningslinjerne for lån og leje samt brug af kommunale. Køge Kommunes, haller og udendørsanlæg stilles gratis til rådighed for foreninger i Køge Kommune, der er godkendt til at låne. Øvrige foreninger kan leje ne. Lokalerne kan ikke lånes til erhvervsmæssige, kommercielle eller private formål. Det er typisk skole og skolernes gymnastiksale, der kan lånes, når de ikke er optaget af skolerne selv eller af andre kommunale aktiviteter. Som udgangspunkt er skolerne optaget af skolerne selv i tidsrummet 8-16 på hverdage. Lokalerne må kun bruges til foreningernes aktiviteter. Der kan være særlige regler for de enkelte. 3

5 Hvem kan låne? 4

6 Hvem kan låne gratis? Kultur- og Idrætsudvalgets kommunale kan som udgangspunkt benyttes gratis af: 1. Folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Køge Kommune har ret til gratis adgang til kommunale og haller, såfremt de er egnede til formålet og står ledige. 2. Andre foreninger i Køge Kommune under forudsætning af: At de er organiseret som forening med vedtægter, der beskriver foreningens formål; At foreningen tilbyder folkeoplysende virksomhed At foreningen har en bestyrelse At foreningen er demokratisk opbygget At foreningen bygger på aktivt medlemskab og har mindst 5 betalende medlemmer At foreningen som udgangspunkt er åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål At foreningen er hjemmehørende i Køge Kommune; At foreningen har en virksomhed, som er almennyttig og kontinuerlig 3. Paraplyorganisationer, der gennemfører fællesarrangementer for medlemsforeninger, der er hjemmehørende i Køge Kommune. 4. Selvorganiserede grupper i Køge Kommune, som er åbne for alle og som understøtter almenvellet 5. Sociale foreninger i Køge Kommune som er godkendt efter Servicelovens Frivillige sociale foreninger i Køge Kommune som er åbne for alle og varetager opgaver, som er forenelige med Folkeoplysningslovens regler og/eller til gavn for almenvellet 7. Foreninger/grupper i Køge Kommune, hvortil der ud fra saglige kriterier er begrænset adgang og som har et formål som understøtter almenvellet 8. Enkeltpersoner i Køge Kommune som vil afholde offentlige arrangementer, som understøtter almenvellet 9. Kommunale aktører/andre forvaltninger/selvejende institutioner under forudsætning af, at lokalet, hvis der er tale om datobestemt lån, bookes tidligst 4 uger før det ønskes benyttet, så der ikke spærres for foreningerne, som har førsteret til ne. 5

7 Foreninger der ikke er åbne for alle Foreninger i Køge Kommune, der ikke lever op til ovennævnte kriterier for gratis lokalelån, men som ønsker at låne kommunens skal betale leje. Takstbladet med priser for leje kan findes på kommunes hjemmeside ( Foreninger fra andre kommuner Folkeoplysende foreninger fra andre kommuner, der ønsker at benytte de kommunale, skal betale leje. Takstbladet med priser for leje kan findes på kommunens hjemmeside ( og revideres hvert år i forbindelse med den kommunale budgetlægning. Private/kommercielle/ entrégivende arrangementer Køge Kommune udlåner ikke og faciliteter til private fester/formål eller kommercielle formål. Hvis en forening afholder et enkeltstående arrangement, hvortil der opkræves entré, kræves der ikke leje, hvis formålet med arrangementet er at skaffe midler til foreningens almennyttige aktiviteter. Hvis en enkeltperson afholder et enkeltstående arrangement, hvortil der opkræves entré, kræves der ikke leje, hvis formålet med entréen er at skaffe midler til arrangementets afholdelse eller et almennyttigt formål. 6

8 Børneattester (tro- og loveerklæring) Alle, der låner kommunale, har ifølge Folkeoplysningsloven pligt til at afgive erklæring om indhentning af børneattester. Erklæringen er bl.a. en betingelse for, at der kan anvises. Der skal afleveres en erklæring pr. år. Erklæringen kan findes på kommunes hjemmeside ( og underskrives med cvr.nr. og indsendes elektronisk. Principper for tildeling af Udlån prioriteres som følger: a) Folkeoplysende aktiviteter for børn og unge b) Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil c) Aktiviteter for voksne, som er godkendt under Folkeoplysningsloven d) Paraplyorganisationer, der gennemfører fællesarrangementer for medlemsforeninger, der er hjemmehørende i Køge Kommune e) Selvorganiserede grupper som er åbne for alle og understøtter almenvellet f) Sociale foreninger som er godkendt efter Servicelovens 79 g) Frivillige sociale foreninger i Køge Kommune som er åbne for alle og varetager opgaver, som er forenelige med Folkeoplysningslovens regler og/eller til gavn for almenvellet h) Foreninger/grupper som er afgrænset ud fra saglige kriterier og hvis formål understøtter almenvellet i) Enkeltpersoner som vil afholde offentlige arrangementer, som understøtter almenvellet. Ved anvisning af, som er særlig egnede for handicappede, skal anvisning til en sådan virksomhed som udgangspunkt ske før anden anvisning. Desuden prioriteres aktiviteter, der er afhængige af indendørs faciliteter for at kunne udføres, fx gymnastik og håndbold, som udgangspunkt højere end typiske udendørsaktiviteter som fx spejder. 7

9 8

10 Hvilke kan lånes/lejes? Hvilke kan de godkendte foreninger låne? Kultur- og Idrætsafdelingen råder på nuværende tidspunkt over på 16 skoler i kommunen, dog begrænsede på tidl. Lellinge Skole og Ellebækskolen, på Køge Gymnasium, i Køge Spejderhus på Marksvinget, Boholte Fritids, Borup Kulturhus* og på tidl. Ølby Bibliotek (foredragssal). Se foreningsportalen ( for en detaljeret oversigt over ne. Særligt for Køge Spejderhus Marksvinget Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 1. marts 2010, at Spejderhuset fortsat benyttes til foreningsformål. Køgespejderne, herunder Sct. Georgs Gilde Køge, har fortrinsret til lån af ne, jf. Køge Byråds beslutning den 20. december 2005, og prioriteres således først i fordelingen af sæsonlån. Ønsker kommunale skoleklasser og daginstitutioner at benytte Køge Spejderhus til fast institutionsbrug, sker det mod betaling. Ansøgning om lån af udendørsanlæg Arealer til udendørs aktiviteter ligger primært ved skoler, haller og kommunale ejendomme og på forskellige idrætsanlæg. Foreninger, der ønsker at låne udendørs arealer, skal kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen, ETK. Se kontaktoplysninger, åbningstider samt oversigt over udendørsanlæggene på Køge Kommunes hjemmeside ( *Lokaler i Borup Kulturhus er: Udstillingshal, kantine og 2 møde 9

11 Hvordan lånes ne? 10

12 Hvordan bliver en forening godkendt til lokaleudlån? Foreninger skal godkendes til at låne gratis i Kultur- og Idrætsafdelingen, inden de første gang kan søge om at låne kommunale. Det er muligt gratis, at låne et mødelokale til afholdelse af stiftende generalforsamling i forbindelse med opstart af en forening, hvis Kultur- og Idrætsafdelingen vurderer, at der er tale om et almennyttigt, folkeoplysende formål. Foreningens vedtægter inkl. bestyrelsens underskrifter indsendes til sammen med kontaktoplysninger på formand og kasserer og erklæring om indhentelse af børneattest. Foreningen skal regne med sagsbehandlingstid på mindst en måned. Se også Køge Kommunes hjemmeside ( for vejledning i foreningsdannelse. Udlåns/lejeformer Tidsrummet for lån/leje af følger skoleåret. Der skelnes mellem tre former for udlån af. 1. Sæsonlån/leje: Foreningens sæson, som afgrænser sig til en periode på en bestemt ugedag og bestemt tidsrum (fx holdtræning hver onsdag fra 1. nov. til 31. maj eller træning den første mandag i hver måned). 2. I Borup Kulturhus går sæsonen fra 1. august til første 31. juli. 3. Datobestemt lån/leje: Enkelte lån på udvalgte datoer og tidsrum (fx til foreningsmøder eller ekstra sammenkomster). 4. Turneringslån: En eller flere dage, hvor en forening afholder turnering, stævne eller kamp. Alle former for udlån foregår over foreningsportalen ( Dog skal foreninger, der ønsker at benytte et skolelokale mellem kl og henvende sig direkte til servicelederen på den pågældende skole. Foreninger, der ønsker tider i de selvejende haller og Multihallen i Borup, skal henvende sig direkte til hallen. Foreningerne skal regne med, at aktiviteter i nogle tilfælde forsøges samlet, fx for at udnytte pladsen optimalt eller for at undgå at opvarme en hel hal, såfremt der fx er tale om booking af en enkelt badmintonbane. Foreningerne er ansvarlige for, at kontaktoplysninger m.v. holdes opdateret på Foreningsportalen. 11

13 Sæsonlån/-leje Hvis en godkendt forening ønsker at låne til en sæson i tidsrummet mandag-fredag efter kl (Køge Gymnasium, dog først efter kl ) samt i weekenderne, skal der ansøges elektronisk via foreningsportalen ( Der skal udfyldes en lokaleansøgning for hvert enkelt lokale, hold, tid og ugedag, og samtlige felter skal udfyldes. Ansøgningsfristen er den 1. marts. Det kan ses på foreningsportalen ( når der åbnes for sæsonbooking forud for ansøgningsfristen. Foreningerne kan senest 1. juni se på foreningsportalen ( hvilke sæsonlån, de har fået. Servicelederen skal kontaktes senest 14 dage før ne tages i brug for at få udleveret regler for brugen samt evt. nøglekort, der giver adgang til ne. Foreninger, der har sæsonlån af et lokale i en periode, skal vige for: Aktiviteter, der hører under skolens primære formål, fx eksaminer, terminsprøver og temauger. Turneringer og stævner, som bookes efter sæsonbookingen i foråret. Sæsonbookinger gælder ikke i skoleferier og på skolefridage. Datobestemt lån/- leje Godkendte foreninger, der ønsker at booke et lokale til enkelte datoer i tidsrummet mandag-fredag efter kl (Køge Gymnasium, dog efter kl ) samt i weekenderne, skal via formand, kasserer eller kontaktperson gå ind på foreningsportalen ( og følge vejledningen for elektronisk booking. Der skal ansøges senest 2 uger før den ønskede dato. Såfremt en forening ønsker at leje et lokale kontaktes Kultur- og Idrætsafdelingen på senest 14 dage før leje af lokalet ønskes. Foreningen skal altid selv underrette servicelederen umiddelbart efter, at bookingen er gået igennem og senest 14 dage før den reserverede dato med henblik på at aftale adgang til lokalet m.m. Kontaktoplysninger på skoler og haller kan findes på foreningsportalen ( 12

14 Turneringslån Ved turneringer skal et lokale bookes på samme måde som til datobestemte lån, dvs. senest 2 uger før. Da foreningerne ofte ikke kender turneringsplanerne, når sæsonbookingen finder sted, har de ret til at booke efterfølgende. Turneringer prioriteres over sæsonlån. Hvis de ønskede tider til en turnering er optaget i Foreningsportalen, kontakter foreningen Kultur- og Idrætsafdelingen direkte via der sørger for, at turneringen fremgår under den rette forenings reservationer. Overblik over reservationer Skolernes ferie Det er muligt at få et overblik over foreningens tider uden at logge på foreningsportalen. Se foreningsportalen ( Der er lukket for brug af på skolerne i ferierne. I særlige tilfælde kan foreningerne ansøge servicelederen om lov til at benytte ne. Skolernes ferieplan findes på Kommunens hjemmeside. Ændring af en tildelt tid Overnatningsarrangementer Servicelederen har mulighed for at ændre på en tildelt tid, hvis skolen selv skal bruge et lokale eller en hal. Servicelederen skal give låneren et skriftligt opsigelsesvarsel på mindst 14 dage. Det er gratis for godkendte foreninger at overnatte i de kommunale, fx i forbindelse med større stævner, såfremt servicelederen godkender ansøgningen. Ansøgning om tilladelse til overnatning sker direkte til servicelederen. Udover ansøgningen til servicelederen er det foreningens ansvar at søge tilladelse til overnatning hos Østsjællands Beredskab. Der skal udfyldes ansøgningsskema på Skemaet skal udfyldes senest 2 uger før overnatningen. Vær opmærksom på at opgive den præcise adresse for overnatningsstedet (fx Skovvej 1-3). Tilladelsen fra Østsjællands Beredskab skal fremvises på forlangende. 13

15 Ret og pligt det skal I være opmærksomme på 14

16 Ansvar I forbindelse med aftalen omkring udlån af udleveres nøglekort eller nøgler, og den enkelte bruger instrueres i brugen heraf med henblik på selv at kunne låse op m.v. Nøglekort/nøgler fås ved henvendelse i dagtimerne til servicelederen på den enkelte institution. Foreningerne har ansvaret for lokalet i tildelingsperioden samt for, at ne er aflåste, når de forlades. Der skal altid være en ansvarlig person fra foreningen, som servicelederen kan kontakte. Husk at lukke vinduer og slukke lys. Udgifter i forbindelse med udbedring af evt. skader på og/eller inventar skal ved krav fra skolen betales af foreningen. Husk, at ne bruges af mange. Fortæl servicelederen, hvis der ikke har været ryddet op, da I kom, eller hvis der er problemer med vandhaner, toiletter, lys eller andet. Der kan være særlige regler for de enkelte. Det er foreningens ansvar, at den ansvarlige bruger er bekendt med sit ansvar for lokalets brug og åbning og aflåsning af lokalet. Servicelederen vil gennemgå disse forhold med den ansvarlige bruger. Korrekt benyttelse og overholdelse af tider Lokalerne må kun benyttes til de aktiviteter, som er godkendt af kommunen eller servicelederne. De enkelte serviceledere kan udlevere særlige regler om oprydning og benyttelse. Det er foreningens pligt at sørge for almindelig oprydning, når udlånet af lokalet afsluttes. Borde, stole og andet inventar stilles som ved modtagelse af lokalet, med mindre andet er aftalt, ligesom det er lånerens ansvar at klargøre idrætshaller m.v. ved opsætning og nedtagning af net, bander og lignende rekvisitter. OBS! Det er ikke tilladt for foreningerne, der tildeles til foreningens aktiviteter, at låne eller leje ud til andre foreninger eller personer. Dette gælder også baner, fx til badminton. 15

17 Aflysning af reservationer Foreningerne har pligt til at meddele, hvis de alligevel ikke skal bruge lokalet, eller hvis de skal bruge det i et kortere tidsrum end booket, så andre kan få glæde af ne. Alle ubenyttede, tildelte tider skal aflyses. Det gælder også, hvis en forening har fået tildelt tider hver uge, men kun har mulighed for at udnytte tiden hver anden uge. Hvis der er tale om aflysning af en hel eller en enkelt dato i en sæsonbooking, skal foreningen give besked til Kultur- og Idrætsafdelingen på der herefter sletter bookingen i systemet. Hvis der er tale om en datobestemt aflysning, skal foreningen selv slette den enkelte tid i Foreningsportalen og give besked til servicelederen. Foreningernes tider kan blive aflyst, enten fordi skolen selv skal bruge ne, eller fordi en anden forening har fået tilladelse til at bruge ne til et enkeltarrangement (fx turnering el.lign.). Servicelederne skal give låneren et skriftligt opsigelsesvarsel på mindst 14 dage. Især i maj-juni kan der være mange aflysninger, da der er terminsprøver og eksamener på mange skoler. Tilsyn og misligholdelse Det er afgørende, at foreningerne anvender de offentlige til det formål, vedtægterne beskriver, at ordensregler m.v. overholdes, herunder at det kun er tilladt, at benytte indendørs fodtøj i sale og haller samt at ne benyttes og ikke står tomme. Ved fast lån føres der tilsyn med, om tiderne bliver brugt. Hensigten er, at så mange foreninger som muligt skal kunne have glæde af ne. Ved udeblivelse uden afbud er låneren ansvarlig for lokalet. Ved en registreret udeblivelse uden afbud vil en forening modtage en skriftlig advarsel om, at foreningens haltid ved næste registrerede udeblivelse uden afbud uden yderligere varsel kan blive inddraget og stillet til rådighed for andre foreninger med behov for haltid. Ved misbrug kan foreningen udelukkes fra brug af de kommunale. Det kan fx være, hvis aftaler om oprydning, aflåsning etc. ikke overholdes. Der skal gives en skriftlig begrundelse for udelukkelse fra brug af. Foreningen har i sådanne tilfælde ankemulighed. 16

18 Klageadgang En låner har ret til at klage over en afgørelse, som er truffet af institutionen eller Kultur- og Idrætsafdelingen om lån af kommunale. Klage over en afgørelse sendes til Kultur- og Idrætsudvalget, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge. Klagen skal være indgivet senest 2 uger efter modtagelsen af afgørelsen. En klage over en afgørelse i forbindelse med udmelding af sæsonbookingen for den kommende sæson skal være indgivet senest 15. juni. Opbevaring af eget udstyr og rekvisitter AV-udstyr Rygning Forsikring af egne rekvisitter Idet ne bruges af mange, har foreningerne ikke ret til skabe el.lign. til opbevaring af eget udstyr og rekvisitter. Der kan dog træffes midlertidig aftale med de enkelte institutioner om opbevaring. Eventuelle lån af AV-udstyr kan aftales med servicelederen. Foreningerne er ansvarlige for, at bestilt AV-udstyr og lignende er under opsyn i hele det tidsrum, der er aftalt ved bestilling. Rygning i ne er forbudt. Herudover skal den enkelte institutions regler for rygning på matriklen følges. Når en forening medbringer sine egne rekvisitter, kun til brug af foreningens medlemmer, og de skal opbevares på skolen i et lånt lokale, skal foreningen selv tegne en løsøreforsikring. Skader på og inventar Skader på bygninger og inventar opstået i forbindelse med udlån meddeles samme dag til servicelederen. Hvis det ikke er muligt, anmeldes skaden næste dag til institutionen, hvor udlånet er aftalt. Skaden betales af skadevolder eller dennes forsikring. 17

19 Bilag Kontaktoplysninger på serviceledere - findes på Foreningsportalen ( ) Takster for leje af kommunale - findes på Køge Kommunes hjemmeside ( 18

Retningslinjer for lån og leje af Kulturog Idrætsudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kulturog Idrætsudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kulturog Idrætsudvalgets kommunale lokaler Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Godkendt Kultur- og Idrætsudvalget 04.05.2015 Retningslinjer for lån og leje

Læs mere

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Godkendt Køge Byråd 27. november 2012 Retningslinjer for lån og leje af kommunale lokaler

Læs mere

Lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug. Januar 2018

Lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug. Januar 2018 Lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug Januar 2018 5. udgave januar 2018. 2 Lån af lokaler og anlæg i Fredensborg Kommune til fritidsbrug Indledning Godkendte folkeoplysende foreninger og grupper

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER 1. Hvem kan låne kommunens lokaler Foreninger i Skanderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune

Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune Formål Gribskov Kommune anviser i prioriteret rækkefølge til den frie folkeoplysende virksomhed, egnede ledige lokaler, herunder

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 Byråd & Kultur Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret Den 23. november 2005 I:\\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION af LOKALEREGULATIVET Regulativ for benyttelse af kommunale

Læs mere

Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune

Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune Formål Gribskov Kommune anviser i prioriteret rækkefølge til den frie folkeoplysende virksomhed, egnede ledige lokaler, herunder

Læs mere

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Indholdsfortegnelse: 1. Generelle bestemmelser 2. Hvem kan låne lokaler? Folkeoplysende foreninger Lokalelånsberettigede foreninger Foreninger

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger

Læs mere

Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter:

Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter: Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter: Formål: Fordelingsreglerne for Sorø kommunes Idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces med klare prioriteringer.

Læs mere

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Generelle bestemmelser Kommunens lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed for foreninger på vilkår, der er fastsat i Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Lån af lokaler i Sorø Kommune. Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter

Lån af lokaler i Sorø Kommune. Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter Lån af lokaler i Sorø Kommune Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter FORM ÅL Fordelingsreglerne for Sorø Kommunes Idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af timer i kommunalt ejede eller støttede lokaler i Skanderborg Kommune

Retningslinjer for anvisning af timer i kommunalt ejede eller støttede lokaler i Skanderborg Kommune Retningslinjer for anvisning af timer i kommunalt ejede eller støttede lokaler i Skanderborg Kommune Anvisning af kommunalt ejede eller støttede lokaler i Skanderborg Kommune til brug for folkeoplysende

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal

Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal 1 Indholdsfortegnelse Side Principper for anvendelse af Birkerød Squashhal 2 Hvem kan låne baner i Birkerød Squashhal gratis 2 Hvad kan lånes gratis

Læs mere

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 27.marts 2008 Kriterier i forbindelse med fordeling af timer i

Læs mere

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Forord Lokalefordelingen er samlet under Folkeoplysningsudvalget, som har den overordnede kompetence. Kravene i folkeoplysningsloven

Læs mere

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem.

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. GENERELLE LOKALEANVISNINGSREGLER Kommunale lokaler Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. Følgende

Læs mere

Servicekatalog for udla n af lokaler i idrætshaller og multisale

Servicekatalog for udla n af lokaler i idrætshaller og multisale Lejre Kommune Servicekatalog for udla n af lokaler i idrætshaller og multisale Februar, 2017 Velkommen til Lejre Kommunes Servicekatalog for udlån af lokaler Der findes et sted, hvor vi deler og skaber

Læs mere

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Forord Lokalefordelingen er samlet under Folkeoplysningsudvalget, som har den overordnede kompetence. Kravene i folkeoplysningsloven

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt)

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt) 1 Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg (Særlige ændringer er markeret med rødt) 2 Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg...3 Hvem kan låne lokaler

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg Indhold 1. Generelle regler...3 1.10. Indledning...3 1.11. Målsætning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Afsnit Emne Side. 2 udendørsanlæg 2. Hvilke lokaler og udendørsanlæg kan lånes Hvem kan låne lokaler og udendørsanlæg 2

Indholdsfortegnelse. Afsnit Emne Side. 2 udendørsanlæg 2. Hvilke lokaler og udendørsanlæg kan lånes Hvem kan låne lokaler og udendørsanlæg 2 Retningslinjer for udlån og brug af lokaler og udendørsanlæg til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Målsætning for anvendelse af lokaler og 2 udendørsanlæg 2. Hvilke lokaler

Læs mere

A - Generelt... 1. B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter... 2

A - Generelt... 1. B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter... 2 Lokaleudlånsregler Frederiksberg Kommune 28-05-2009 Sagsbeh: VF Sagsnr.: 1147-100482 Dokumentnr.: 1147-789690 Kulturdirektoratet A - Generelt... 1 B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter...

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune 2007-2008. Århus Kommune

Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune 2007-2008. Århus Kommune Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 2007-2008 Lokaletildelingen gennemføres på baggrund af Folkeoplysningslovens 21 og 22 samt bekendtgørelsens

Læs mere

LOKALEANVISNINGSREGLER

LOKALEANVISNINGSREGLER LOKALEANVISNINGSREGLER Udlån af lokaler... 2 Nøgleudlevering m.v.... 2 Børneattest... 3 Gebyropkrævning for kommunale samlings- og gymnastiksale... 3 Afbookning... 4 Oversigt over kommunale lokaler til

Læs mere

Formål: I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen anvise eksisterende egnede lokaler og udendørsanlæg med fornødent udstyr til:

Formål: I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen anvise eksisterende egnede lokaler og udendørsanlæg med fornødent udstyr til: Reglement for anvisning og benyttelse af lokaler m.v. Retningslinier for lokaleanvisning: Formål: I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen anvise eksisterende egnede lokaler og udendørsanlæg med

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Indledning og ikrafttræden 1.1 Lovgrundlag 1.2 Generelle bestemmelser

Læs mere

Regler for tildeling af træningstid i haller og sale

Regler for tildeling af træningstid i haller og sale Regler for tildeling af træningstid i haller og sale FORMÅL Fordelingsreglerne for Sorø kommunes Idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces med klare prioriteringer. Ud fra dette regelsæt

Læs mere

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne. Bilag 1

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne. Bilag 1 Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne Bilag 1 HH-bilag 1 juli 2013 Side 1 af 5 Indhold bilag 1: 1 Lokaler og råderet 2 Åbningstider og tilgængelighed 3 Skolernes

Læs mere

Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg Allerød Kommune Indhold Indledning 3 Formål 3 Mål 3 Lokaler og udendørsanlæg 4 Lån af kommunale lokaler lokaleanvisning 4 Udlejning

Læs mere

Udlånsregler for kommunale haller og idrætsanlæg

Udlånsregler for kommunale haller og idrætsanlæg Holstebro Kommune Sport og Fritid Udlånsregler for kommunale haller og idrætsanlæg sidst opdateret marts 2015 Udlån af Holstebro Kommunes skoler og idrætsanlæg Holstebro Badelands svømmehalsdel Holstebro

Læs mere

Anvisning af baner / lokaler

Anvisning af baner / lokaler Anvisning af baner / lokaler Retningslinjer pr. 15.3.2015 De kommunale lokaler og baner i stilles gratis til rådighed for de hjemmehørende foreninger. Det vil sige lokaler / baner på idrætsanlæg, skoler,

Læs mere

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne og priserne.

Læs mere

Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe

Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe Retningslinjer pr. 1.9.2016 Generelt De kommunale lokaler og baner i stilles gratis til rådighed for de hjemmehørende foreninger. Det vil sige lokaler / baner på

Læs mere

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale SOLRØD KOMMUNE Fritid & Kultur NOTAT Emne: Til: Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale Foreningerne Dato: 11. december 2014 Sagsbeh.: Fritid & Kultur Journalnr.: I dette

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg

Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg ODSHERRED KOMMUNE Vedtaget i Kulturudvalget den 20. marts 2007. ODSHERRED KOMMUNE Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg

Læs mere

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I SKANDERBORG KOMMUNE. KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER/SALE herunder svømmehaller/svømmesale

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I SKANDERBORG KOMMUNE. KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER/SALE herunder svømmehaller/svømmesale KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER/SALE herunder svømmehaller/svømmesale 1 Fordeling af timer i idrætshaller/sale og svømmehaller/svømmesale Udgangspunktet

Læs mere

Servicekatalog for LOKALEUDLÅN. LEJRE KOMMUNE Børn, Unge, Kultur og Fritid Mail: lies@lejre.dk eller infr@lejre.dk Tlf.

Servicekatalog for LOKALEUDLÅN. LEJRE KOMMUNE Børn, Unge, Kultur og Fritid Mail: lies@lejre.dk eller infr@lejre.dk Tlf. Servicekatalog for LOKALEUDLÅN LEJRE KOMMUNE Børn, Unge, Kultur og Fritid Mail: lies@lejre.dk eller infr@lejre.dk Tlf. 46 46 48 14 BOOKING FOR EN SÆSON Skolelokaler: Skolens kontor. Ønsker for kommende

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel...

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel... Indholdsfortegnelse Kort om Interbook.roskilde.dk.... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Hjælpefunktion... 3 Startsiden... 4 Nyheder... 4 Søg ledige tider enkelt søgning... 4 Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad.

Læs mere

Leje af haller og sale. Prisliste

Leje af haller og sale. Prisliste Leje af haller og sale Prisliste 2 Leje af haller og sale, prisliste Stenlille Hallen Holberg Hallen Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne og priserne.

Læs mere

Stk dages fristen gælder tillige for foreninger til at aflyse egne aktiviteter.

Stk dages fristen gælder tillige for foreninger til at aflyse egne aktiviteter. Original Sags nr. 16/10828 Principper for retningslinjer for anvisning af lokaler og udendørsanlæg. Byrådet anviser egnede ledige offentlige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg,

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe-Hallerne. Bilag 2 - Svømmehallen

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe-Hallerne. Bilag 2 - Svømmehallen Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe-Hallerne Bilag 2 - Svømmehallen FH-bilag2 juli 2013 Side 1 af 5 Indhold bilag 2 1 Lokaler og råderet 2 Åbningstider og tilgængelighed

Læs mere

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Prisliste

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Prisliste Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT Leje af haller og sale Prisliste Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne

Læs mere

Retningslinjer for brug af Slagelse Kommunes svømmehaller

Retningslinjer for brug af Slagelse Kommunes svømmehaller 1 Retningslinjer for brug af Slagelse Kommunes svømmehaller Slagelse Kommunes svømmehaller stilles til rådighed efter følgende principper: Vederlagsfrit: 1. Godkendte, folkeoplysende svømmeklubber, dykkerklubber,

Læs mere

Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg Allerød Kommune Indhold Indledning 3 Formål 3 Mål 3 Lokaler og udendørsanlæg 4 Lån af kommunale lokaler lokaleanvisning 4 Udlejning

Læs mere

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Dette regelsæt indeholder bestemmelser om brugen af Favrskov Kommunes haller. Reglerne gælder som udgangspunkt for alle kommunens haller, og reglerne

Læs mere

Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg Allerød Kommune Indhold Indledning 3 Formål 3 Mål 3 Lokaler og udendørsanlæg 4 Lån af kommunale lokaler lokaleanvisning 4 Udlejning

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune.

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune. ÅRHUS KOMMUNES FRITIDS- OG KULTURFORVALTNING. VESTERGADE55. POSTBOKS 619. 8100 ÅRHUS C. TELEFON 8940 48 00. TELEFAX 86 19 1722. Den August 1994 Journalnr. 82.16.00.P21/91 Kontaktperson Direkte tlf. Regler

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Fordelingsregler. for Idrætsfaciliteterne. i Egedal kommune

Fordelingsregler. for Idrætsfaciliteterne. i Egedal kommune Sagnr. 09/7933 Fordelingsregler for Idrætsfaciliteterne i Egedal kommune Indholdsfortegnelse: Forord..... side: 03 1. Folkeoplysende foreninger side: 05 2. Vederlagsfrit versus leje. side: 05 3. Ansøgningsrunder

Læs mere

Procedure og vilkår ved udlån af lokaler til aftenskoler og foreninger.

Procedure og vilkår ved udlån af lokaler til aftenskoler og foreninger. Procedure og vilkår ved udlån af lokaler til aftenskoler og foreninger. Skolens navn Aarupskolen Procedure og vilkår Aftenskoler, foreninger, forældre m.m.sender lokaleansøgninger lokalt til Aarupskolen.

Læs mere

Retningslinjer for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg

Retningslinjer for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Retningslinjer for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Tilrettet efter behandling i Folkeoplysningsudvalget den 23. januar 2017 Indhold 1. Generelle bestemmelser... 2 Hvem kan benytte kommunens lokaler?...

Læs mere

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er Conventus?... 3 Andre funktioner i Conventus... 3 Opret din forening i Conventus... 4 Kultur og Fritid forventer... 5

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg

Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg Oversigt over skoler/haller Holeby Holebyafd., Vestervej 126, 4960 Holeby - SØNDRE SKOLE Holeby hallen, Vestervej 126, 4960 Holeby *Errindlev

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle Galleriet på Mantziusgården Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Galleriet på Kulturcenter Mantziusgården er beliggende i Rektorfløjens stueetage. Det er på ca. 60 m

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge offentlige fritidsfaciliteter Retningslinjerne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Foreningsguide. Frederikssund.kultur.egon.dk/forening. EG On Kultur & Fritid

Foreningsguide. Frederikssund.kultur.egon.dk/forening. EG On Kultur & Fritid Foreningsguide Frederikssund.kultur.egon.dk/forening EG On Kultur & Fritid Indhold 1. Login 1. Hvis du har modtaget en invitation 2. Hvis du ikke har modtaget en invitation 2. Foreningsforsiden 3. Administration

Læs mere

Velkommen til Sønderborg Kommunes Online bookingsystem

Velkommen til Sønderborg Kommunes Online bookingsystem Velkommen til Sønderborg Kommunes Online bookingsystem Indhold Intro... 2 Login... 2 Foretag en booking... 5 Booking af Idrætshaller... 6 Booking af øvrige faciliteter... 7 Mine foreningsdata... 7 Mine

Læs mere

Anbefalinger til forsamlingshusdrift

Anbefalinger til forsamlingshusdrift Anbefalinger til forsamlingshusdrift Sagsnr.: 15/3387 De kommunale forsamlingshuse i dag Hvordan husene drives Alle fire huse bestyres og drives af en form for bestyrelser, der repræsenterer brugerne af

Læs mere

Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids lokaler og udendørs anlæg

Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids lokaler og udendørs anlæg Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids lokaler og udendørs anlæg Generelle regler Alle foreninger som er godkendt/registreret i Kultur og Fritid Lolland Kommune kan låne gratis lokaler til deres

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer 2013 Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 - JANUAR 2013

NYHEDSBREV NR. 4 - JANUAR 2013 NYHEDSBREV NR. 4 - JANUAR 2013 S IDE 2 Tirsdag den 5. februar klokken 19.30 i Farum Kulturhus Vi vil lære vore medlemsforeninger at bruge KultuNaut. Vi vil lære din forening at bruge KultuNaut, for at

Læs mere

Lokalefordelingsregler. Kriterier og proces for fordelingen af lokaler

Lokalefordelingsregler. Kriterier og proces for fordelingen af lokaler Lokalefordelingsregler Kriterier og proces for fordelingen af lokaler Indholdsfortegnelse Forord...3 Kompetence...3 Fordelingsproces...3 Fordelingsprincipper...5 Regler for fordeling af idrætsfaciliteter...5

Læs mere

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Juni 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Biblioteket Domus Vista

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Lej lokaler. Medborgerhuset på Danasvej. fkb.dk. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Lej lokaler. Medborgerhuset på Danasvej. fkb.dk. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Lej lokaler Medborgerhuset på Danasvej fkb.dk 2016 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er Conventus?... 3 Andre funktioner i Conventus... 3 Opret din forening i Conventus... 4 Kultur og Fritid forventer... 5

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Vejledning til søgning af indendørsfaciliteter, sæson

Vejledning til søgning af indendørsfaciliteter, sæson Vejledning til søgning af indendørsfaciliteter, sæson 2016-2018 Denne vejledning er en trin-for-trin vejledning til søgning af tider Fakta om ansøgningsrunden Ansøgningsfrist 1. februar kl. 14.00 2016.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Retningslinjer for Fritidspuljen

Retningslinjer for Fritidspuljen Retningslinjer for Fritidspuljen Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon 7256 5000 fredensborg@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Indholdsfortegnelse Retningslinjer for Fritidspuljen... 3 1 Puljens

Læs mere

Foreningsguide. EG On Kultur & Fritid

Foreningsguide. EG On Kultur & Fritid Foreningsguide EG On Kultur & Fritid Log in billedet (ved modtaget invitation) Hvis du allerede har modtaget en midlertidig adgangskode på mail, så indtaster du denne i log in felterne sammen med din

Læs mere