Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren aflægger beretning 4. Regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent 6. Behandling af indkomne forslag a) Forslag til ændring af vedtægternes 2, 2. punktum, til Denne skal afholdes inden udgangen af april måned. b) Forslag til ændring af vedtægterne 10, 1. afsnit, til Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 5-6 personer: En formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og 1-2 menige medlemmer og 1 suppleant. Ved stemmelighed i bestyrelse er formandens stemme afgørende. c) Forslag til ændring af vedtægterne 11, 2. punktum, til Bestyrelsen træder sammen, når et medlem af bestyrelsen fremsætter anmodning herom eller minimum én gang i kvartalet. d) Forslag til ændring af vedtægternes 11, 4. punktum, til Bestyrelsen har i fællesskab ansvaret for en beskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmers arbejdsområder og ansvar for, at der ved nedsættelse af udvalg laves en beskrivelse af deres arbejdsområde. e) Forslag til anvendelse af foreningens penge til tilskud i forbindelse med foreningens fødselsdage: i. Der gives et tilskud på kr. 350,00 pr. tilmeldt hest til DAMOCHA 2014 og fremover hvert 5. år. ii. Der gives et tilskud på kr. 350,00 pr. tilmeldt hest til dyrskuerne i iii. Der gives et tilskud på kr. 350,00 pr. tilmeldt hest til DAMOCHA 2014 og fremover hvert 5. år og til dyrskuerne i f) Forslag fra medlemmer 7. Valg af formand 8. Valg af næstformand 9. Valg af bestyrelse 10. Valg af revisor 11. Eventuelt Formanden Charlotte Eichel Larsen bød velkommen. Ad 1. Til dirigent valgtes Anette Thestrup, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig i ndkaldt. Der var mødt i alt 18 A-medlemmer og 4 ifølge fuldmagt samt 1 B-medlem.

2 Som stemmetællere valgtes Gunvor Ejstrup og Tina Hansen (senere Cathrin Abigael, da Tina Hansen forlod generalforsamlingen). Som referent valgtes Hanne Kapitanska. Ad 2. Formanden aflagde beretning: Det har på flere måder været et lidt stille Der bredte sig en stilhed, da det gik op for os, at vi netop dette år oplevede den største føldødelighed hos vores race nogensinde. Der blev meget stille, da vi ikke fik nok tilmeldte til at afholde DAMOCHA. Der blev stille, da en af vores godkendte dyrlæger alt, alt for tidligt gik bort. Og vi blev stille, da et ikon og forbillede for vores race, Invasor II, døde natten til Juleaftensdag, mæt af dage. Vi mistede i alt 6 føl sidste år af forskellige årsager. Mest sørgeligt var det, at et par stykker af dem døde i hammen. Det er så tragisk og frustrerende for avlerne, når man ved, at havde man nu bare været der i øjeblikket, så kunne man være trådt til og have hjulpet føllet godt til verden. Et andet føl døde højst sandsynligt af NI (neonathal isoerythrolyse) en lidelse, som vi egentlig kun ved ganske lidt om, hvor forældre hestenes blodtyper ikke korrespond e- rer til føllet, som stik imod normalen danner antistoffer og rent faktisk slår sig selv ihjel. Et andet føl overlevede dette, og det gav grundlag for en god og faglig artikel i vores medlem s- blad i oktober. Og det er jo lige nøjagtigt bagsiden af medaljen ved at avle heste. Man kan ikke forvente, at det går godt hver eneste gang. Det er hårdt at miste dem, og det sætter nogle tanker i gang, om man nu også vil dette her. Som avler skal man forberede sig på, at det uheldige kan ske. På årets hestekongres blev der i åbningstalen fortalt, at krisen stadig kradser dybt i hest e- sektoren. Formanden opfordrede avlerne til at få sat deres hopper i fol, så der kunne komme gang i hjulene igen. Selvfølgelig holder avlerne igen med nye årgange, for når de ikke får solgt deres heste, kan det ikke nytte noget at få en større bestand. Det kan være økonomisk uoverskueligt, og det kan ende med konkurs. Men i og med, at der ikke har været så store årgange af de forskellige racer de sidste 4-5 år betyder, at der om netop 3 5 år kommer til at mangle heste til køberne. Og hvad gør de så? De køber i udlandet. For vores race har dette scenarie ikke været tilfældet. Her vil jeg gerne have lov til at give vores avlere et stort skulderklap! I har bidt tænderne sammen og troet på jeres avl og jeres projekter, og vi har ikke oplevet nedgang i antal føl under krisen. Derimod har det været svært at sælge heste, men det kom der lige så stille gang i på et så usædvanligt tidspunkt som midt om vinteren. 2

3 Til vores bestyrelsesmøder har vi ofte talt om, at der skal ske noget mere for vores me d- lemmer. Men vi må desværre også erkende, at vi kommer til at gabe over for meget, hvis vi selv sætter nogle aktiviteter i gang og skal stå for dem. Her har nogle af vores medlemmer grebet bolden og har arrangeret nogle aktiviteter sidste år, som gentages i år sammen med nogle flere tiltag. Det behøver jo ikke nødvendigvis at være noget stort og flot. Og det behøver heller ikke altid at være noget, hvor man skal tage hesten med. Ofte kan man låne en. Og det, der virkelig tæller, er det sociale aspekt i aktiviteterne og sammenh oldet, som bygges op. Alle medlemmer er velkomne til at finde på nogle arrangementer, og de bliver slået op på hjemmesiden og på kalenderen i medlemsbladet ganske gratis. Så er der lige pludselig også meget mere at skrive om i bladet. Noget jeg personligt har savnet længe. I løbet af året har jeg også gjort mig mange tanker om forskellige ting. F.eks. hvordan vi taler til hinanden. Hvordan opfatter personen det, vi siger til dem, og hvordan bliver det modtaget? Her ville det være på sin plads med nogle eksempler, og det er altid god skik at bruge sig selv og det har jeg også tænkt mig at gøre. Jeg kan virkelig se, hvilken forandring jeg har gennemgået kommunikationsmæssigt, fra jeg sad i forsikringsselskab/reklamebureau og til at være medhjælpende hustru i min mands tømrervirksomhed. Og medhjælpende er jeg også ude i marken, da vi siden krisen startede, måtte skære ind til benet for at overleve. Lad mig sige det på den måde: Det er sjældent at møde kvinder på byggepladserne, og det er en helt speciel jargon, der er mellem håndværkerne! Så det måtte jeg også lære. Det er især min familie, som har påpeget nogle ting i min måde at udtrykke mig på. Jeg har altid kæmpet for et godt og korrekt sprog, læst kilometervis af korrektur, omformuleret ol d- nordiske lovtekster til nutidigt (og forståeligt) sprog og ikke mindst pæn tale generelt. Det kan til tider ændre sig en smule hos mig i dag. Så jeg har tænkt meget over, hvordan andre mennesker modtager mine beskeder: Tænker de: Hold da op! I den korte sætning, hun lige kom med der, var der 3 bandeord. Eller: Jeg forstår ikke, hvad hun siger. Gad vide, om hun er revisor? Eller: Du godeste, hvor hun snakker. Hvor er stop-knappen? Og det er ikke bare indholdet af sætningerne, det handler om. Det er tonen. I har sikkert alle sammen prøvet at blive misforstået på en SMS eller en kommentar på FB. Bestyrelsen har til gengæld gennem årene bl.a. oplevet mails med så arrogant og uforskammet indhold, at a f- senderne burde skamme sig. Hvordan kan de tro, at de kan behandle bestyre lsesmedlemmerne som de selv har valgt på generalforsamlingen så dårligt, når de garanteret ikke engang selv ville acceptere at blive tiltalt og behandlet på den måde? Og ofte handler det om, at medlemmerne ikke selv har søgt informationer, ikke har gjort deres eget fodarbejde og ikke har forstået, at bestyrelsesarbejdet foregår i vores fritid. Meget kiv, kævl og fnidder 3

4 kunne være undgået, hvis det var grebet helt anderledes an. F.eks. en telefonopringning, en ordentlig tone, vise interesse for at kunne søge informationer selv, bede om hjælp. For det gør bestyrelsen rigtig, rigtig gerne! Det kan være så afsindigt sundt at gribe sig selv i barmen og få efterevalueret sit eget jeg! For det kan ikke nytte noget, at vi langer ud efter andre, hvis vi ikke er et hak bedre selv! Og det gælder også, når der tales om andres heste, andres måde at ride på og ikke mindst andres forkærlighed for specifikke blodlinier og typer hos vores race. Der er mange måder at sige tingene på, og nr. 1 er absolut: Sig, det du vil sige, til personen selv. 2. Sig det på en måde, så du ikke fornærmer eller støder andre eller gør dem kede af det. Handler det om uerfarenhed eller uvidenhed, så hjælp dem i stedet for. Noget andet, jeg har gået og bøvlet med i mine tanker, er min rolle i foreningen og i bestyrelsen. Jeg var med til at starte foreningen op i 1994, og jeg har arbejdet aktivt i bestyrelsen i sammenlagt 17 år. Heraf har jeg igennem 5 år siddet i den varme stol som formand. Jeg har tænkt meget over, hvad det egentlig er, jeg brænder for i foreningen. Jamen, jeg brænder jo selvfølgelig for vores race. Især er jeg meget interesseret i blodlinier, og med sta m- bogsarbejdet føler jeg, at jeg er på min rette hylde. Når det så er sagt, så burde der måske snart komme noget nyt blod til formandsposten. Jeg har overvejet det længe; sammenholdt med den der fremtid, som jo er så uendelig svær at spå om. Det handler altid om, hvor man er i livet, og hvor man gerne vil hen. Det handler især om alder, og jeg er nået dertil, at jeg snart skal i gang med at få realiseret mine drømme, inden tiden løber fra mig. Dog er mit ønske, at jeg kan fortsætte med stambogsarbejdet; uanset hvad der sker, og hvilken stol jeg sidder i. Jeg har indvilliget i at tage 1 år mere som formand med det formål at finde en ny kandidat til næste år. Så er der et helt år til at finde personen, som jo også lige skal forberede sig på posten, og alt det der hører med. En formand er foreningens ansigt udadtil, og man skal ha brede skuldre og kunne tåle at sluge et helt kobbel kameler. Man skal være en god leder, behandle sin bestyrelse ordentligt og være der for dem og for foreningens medlemmer. Om jeg besidder alle de kvaliteter, ved jeg faktisk ikke, men jeg gør et helhjertet forsøg. Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig god generalforsamling, hvor jeg opfordrer til en god, venskabelig og saglig tone i de debatter, som vi helt sikkert vil få undervejs. Og jeg håber også, at mange af jer har valgt at deltage i fællesspisningen efterfølgende. Tak fordi I lyttede med. Der var ingen bemærkninger til formandens beretning, der godkendtes. 4

5 Ad 3. Kasseren aflagde beretning. Der har i 2013 været nedgang i medlemsantallet. Der er i dag 119 A-medlemmer, 8 B-medlemmer og 2 udenlandske. Især udenlandske medlemmer har meldt sig ud. Dette har betydet en nedgang af kontingent på ca kr. Annonceindtægter er fra hjemmeside og hingste-/stutteriliste, som nu er i medlemsbladet. Der arbejdes på at få flere avlere til at lægge annonce på forsiden af hjemmesiden, som kun koster 500 kr. for et halvt år. Af arrangementer har der i 2013 kun været afholdt kåring, da DAMOCHA blev aflyst. Der skal tilmeldes 40 heste til DAMOCHA for at det kan løbe rundt. Tilskud fra ANCCE, som udbetales ca. hvert 3. år, går tabt ved aflysning. Kåringen blev gennemført efter nye regler, som blandt andet betyder, at hjemmekåring ikke længere er tilladt. Kåringen har i 2013 kostet mere end der er betalt. Dette skyldes, at der skal betales for faciliteter, så kåring må forventes at blive dyrere fremover. Det har været et stille år, så indtægterne på ydelser fra ANCCE er væsentligt reduceret. Diverse indtægter er salg fra shoppen. Indtægter og udgifter fra året før skyldes problemer med regnskabsprogram. Annonceudgift er til Freka. Det er blevet dyrere at udsende medlemsblade, så der arbejdes på at gøre medlemsblade lettere og finde nyt og billigere trykkeri. Transport er kørsel til blandt andet bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har besluttet at nedsætte beløbet fra statens takst til 3 kr. for at reducere omkostningerne. Diverse er omkostninger til Freka samt medlemskab af ANCCE og landskontoret. Porto er stadigt stigende. Der spares ved udsendelse af så meget som muligt pr. mail. Så send venligst korrekt mailadresse til bestyrelsen. Året har givet et underskud på 765 kr., heraf ca fra Ninette Graugaard spurgte, hvilke medlemmer der havde meldt sig ud, og kasseren svarede, at det fortrinsvis var A-medlemmer, som havde vallakker og sparede denne udgift. På forespørgsel blev det oplyst, at der ikke var statistik over, hvem der tilmeldte DAMOCHA, men de 12 tilmeldinger i 2013 var fordelt med ca. halvdelen på hver side af broen. 5

6 Mette Andersen oplyste, at hun havde gennemgået, hvem der havde været udstillet og ko n- kluderet, at der skal udstilles 1, 2 og 3 års heste, og de samme heste skal stilles år efter år, for at arrangementet kan gennemføres. En championtitel gælder kun 1 år. Udgift til Freka er en engangsudgift, og foreningen får en procentdel af salget. Freka bet y- der, at foreningen ikke skal indkøbe og opbevare varer samt risikere at brænde inde med en vare. Forsamlingen godkendte beretningen. Ad 4. Anette Thestrup påpegede, at der ikke var overensstemmelse mellem formuen pr. 31/ og pr. 1/ Forsamlingen kunne derfor ikke godkende regnskabet, og der må indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling til godkendelse af korrigeret regnskab. Ad 5. Kontingent fastsættes som hidtil. Ad 6. a) Forslaget blev drøftet og vedtaget. b) Der var meget delte meninger om forslaget. Ninette Graugaard havde stillet et modforslag om, at bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer. For forslaget stemte 12. Imod stemte 10. Forslaget er dermed ikke vedtaget, da der ikke er 3/4 flertal. c) Forslaget blev vedtaget. d) Forslaget blev vedtaget enstemmigt. e) Forslagene i, ii og iii blev drøftet og sat til afstemning. Ingen af forslagene blev vedtaget. f) Forslag fra medlemmer: Ninette Graugaard havde fremsat følgende forslag: Der gives tilskud på kr. 350,- pr deltagende hest til DAMOCHA hvert år, og kr. 350,- til dyrskuer de år hvor foreningen har jubilæum. Forslaget blev ikke vedtaget. Der gives yderligere mængderabat, hvis en avler tager flere heste med til DAMOCHA. 6

7 Forslaget blev ikke vedtaget. Der gives bro-tilskud i forbindelse med afholdelse af DAMOCHA til henholdsvis jyderne, når det holdes på Sjælland, og til sjællænderne når DAMOCHA afholdes i Jylland. Forslaget blev vedtaget. Mette Andersen havde fremsat følgende forslag: 1. Vil gerne stille forslag til afstemning om, at der igen udkommer 4 blade om året. Begrundelse: Planen var, at der skulle være 2 blade og ellers nyhedsbreve. Dette har ikke fungeret. Jeg ved godt, det er en stor post at betale til, men finder det også som meget relevant reklamemateriale. Når der er sendt til medlemmer, dyrlæger og dommere, er der ikke mange tilbage til at dele ud som reklame. Et af argumenterne har tidligere været, at der ikke var info nok at putte i 4 blade. Og at der kun var en person (Charlotte) til at lave det. Mit forslag består af 2 dele. 1: afstemning om at genindføre 4 blade. 2: Indkøb af programmer således, at det er alle, der kan lave det på den indkøbte PC, så Charlotte kan blive aflastet. Forslag 1.1 blev ikke vedtaget. Forslag 1.2 bortfalder. Program koster eller kr. 562,50 pr. måned og kræver uddannelse. Charlotte Eichel Larsen efterlyser i stedet skribenter og fotografer, så laver hun gerne bladet. 2. Vil gerne stille forslag om, at man kan købe sig til mer-ydelser hos vores stambogsdelegerede, som går ved siden af foreningen. Således, at man for et beløb kan købe sig til, at alle papirer bliver udfyldt, så de kun skal underskrives. Dette mod betaling, som går direkte til de delegerede. Altså udenom foreningen. Begrundelse: Det er min opfattelse, at der er mange, der syntes, det er svært og besværligt at udfylde papirerne. Dette ville være en mulighed for at lette arbejdet for avleren, uden at de stambogsdelegerede skal gøre det gratis. (jeg ved ikke om dette overhovedet er noget, de delegerede vil være interesserede i. så derfor er første spørgsmål): Maybritt og Charlotte: Er det noget I er interesserede i? Hvis ja : Er det noget medlemmerne ville syntes var ok? Forslag 2 kan ikke afgøres af generalforsamlingen. Forslagsstilleren ønskede en tilkendegivelse. Forsamlingen tilkendegav, at de stambogsdelegerede selv bestemte, om de ville lave det ekstra arbejde. Anette Thestrup havde fremsat følgende forslag til vedtægtsændringer: 7 Generalforsamlingen - Efter 3. punktum foreslås indsat: kopi af det reviderede årsregnskab udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslaget blev vedtaget. Dagsordens punkt 4 foreslås ændret til: 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 7

8 Forslaget blev vedtaget. 12 Regnskab - Foreslås ændret til: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Forslaget blev vedtaget. Ninette Graugaard havde fremsat følgende forslag: Jf. 5 Register over PRE heste i DK. bedækningsattester slettes, da dette sker online idag. Forslaget blev ikke vedtaget. Jf. 13 Foreningens midler. Bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i aktiviteter uden for foreningen: Forslag til anonym afstemning: a) skal bestyrelsesmedlemmer på eget initiativ frit kunne deltage som repræsentant for PREforeningen i forskellige aktiviteter og få kørsel betalt af foreningen, eller b) skal bestyrelsesmedlemmer altid have accept og aftale med den øvrige bestyrelse, hvis der skal betales udgifter i forbindelse med deltagelse til forskellige aktiviteter som repræse n- tant for PRE-foreningen. Forslag til tilføjelse i vedtægternes 13 efter sidste punktum: Ingen bestyrelsesmedlemmer kan på eget initiativ anvende foreningens midler uden forudgående accept fra resten af bestyrelsen. Forslag angående ydelser fra stambogen, som jeg ønsker der skal stemmes om anonymt til generalforsamlingen: 1) "De priser foreningen tilbyder for diverse stambogsydelser, skal matche de priser, der er i Spanien 100%, dvs prisen skal være den, som vi kan læse os til på ANCCEs hjemmeside. Porto skal afregnes separat, så man - i fald man bestiller flere ydelser - kan spare porto, personligt afleverer sine papirer i postkassen hos de stambogsdelegerede, og så man kan spare porto i fald der sendes flere ting til Spanien samtidigt. Ydelsen betales forud, og porto betales inden ydelsen leveres endeligt, om det er resultater pr. mail eller noget der er klar til afsendelse med postdanmark". 2) "De oplysninger der ligger på en hest i stambogen, fx oplysninger og resultater fra avls- 8

9 godkendelse, kvalificeret avlsgodkendelse, farvetest, forældreverifikation mv. Og som er betalt af en tidligere ejer af en hest, skal kunne fremsendes (elektronisk)/oplyses til en h e- steejer på forespørgsel uden at denne skal betale for det med mindre det er noget som der i ANCCE er defineret der skal betales for ". Forslag til ændring af 13 blev drøftet. Det fremgår allerede af vedtægterne, at udbetaling af foreningens midler skal godkendes, og det fremgår af bestyrelsesmødereferater, hvad der er godkendt, eller via mails bestyrelsesmedlemmerne imellem. Forslaget blev ikke vedtaget. Forslag 1): ANCCE modtager hvert år prislisten og godkender denne. Forslaget blev ikke vedtaget. Forslag 2): Det er ikke tilladt ifølge ANCCE. De stambogsdelegerede har naturligvis adgang til oplysningerne, men de har tavshedspligt og må ikke videregive oplysningerne. Forslaget blev ikke sat til afstemning. Ad 7. Formand Charlotte Eichel Larsen blev genvalgt. Ad 8. Næstformand Maybritt Rønn blev genvalgt. Ad 9. Til bestyrelsen genvalgtes Bo Wohlert Hansen og Irmelin Fasterholdt. Nyvalgt blev Mette Andersen, Nanna Lyholm og Cathrin Abigael. Ad 10. Som revisor genvalgtes Peter Jensen. Ad 11. Anette Thestrup ønskede, at referater fra bestyrelsesmøder blev offentliggjort på hjemmes i- den. Det oplystes, at de er offentliggjort og kan ses i menuen: Foreningen Referater. Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen hævet. Grevinge, den 24/ Som referent: Hanne Kapitanska 9

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F.

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. anno 1/7 2012 1 NAVN: Foreningens navn er The Green Pride, og dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 FORMÅL: Foreningen har til formål: a) At tilbyde aktiv

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling)

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) Vedtægter Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) 1 Navn 1.1 Foreningens navn er "ONE København". 1.2. Foreningen har bopæl i Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 ONE

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

O P D A T E R E T 2015

O P D A T E R E T 2015 O P D A T E R E T 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. "Horsens Badminton Hal

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. Horsens Badminton Hal FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "Horsens Badminton Hal 1 1 INSTITUTIONENS NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Institutionens navn er Horsens Badminton Hal, der er en selvejende institution. 1.2.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug

VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug VEDTÆGTER for Jysk Landbrug Marts 2015 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Jysk Landbrug med hjemsted i Billund Kommune. Foreningen er dannet i 2008 ved fusion mellem Brørup Landboforening og Midtjysk

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere