Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren aflægger beretning 4. Regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent 6. Behandling af indkomne forslag a) Forslag til ændring af vedtægternes 2, 2. punktum, til Denne skal afholdes inden udgangen af april måned. b) Forslag til ændring af vedtægterne 10, 1. afsnit, til Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 5-6 personer: En formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og 1-2 menige medlemmer og 1 suppleant. Ved stemmelighed i bestyrelse er formandens stemme afgørende. c) Forslag til ændring af vedtægterne 11, 2. punktum, til Bestyrelsen træder sammen, når et medlem af bestyrelsen fremsætter anmodning herom eller minimum én gang i kvartalet. d) Forslag til ændring af vedtægternes 11, 4. punktum, til Bestyrelsen har i fællesskab ansvaret for en beskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmers arbejdsområder og ansvar for, at der ved nedsættelse af udvalg laves en beskrivelse af deres arbejdsområde. e) Forslag til anvendelse af foreningens penge til tilskud i forbindelse med foreningens fødselsdage: i. Der gives et tilskud på kr. 350,00 pr. tilmeldt hest til DAMOCHA 2014 og fremover hvert 5. år. ii. Der gives et tilskud på kr. 350,00 pr. tilmeldt hest til dyrskuerne i iii. Der gives et tilskud på kr. 350,00 pr. tilmeldt hest til DAMOCHA 2014 og fremover hvert 5. år og til dyrskuerne i f) Forslag fra medlemmer 7. Valg af formand 8. Valg af næstformand 9. Valg af bestyrelse 10. Valg af revisor 11. Eventuelt Formanden Charlotte Eichel Larsen bød velkommen. Ad 1. Til dirigent valgtes Anette Thestrup, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig i ndkaldt. Der var mødt i alt 18 A-medlemmer og 4 ifølge fuldmagt samt 1 B-medlem.

2 Som stemmetællere valgtes Gunvor Ejstrup og Tina Hansen (senere Cathrin Abigael, da Tina Hansen forlod generalforsamlingen). Som referent valgtes Hanne Kapitanska. Ad 2. Formanden aflagde beretning: Det har på flere måder været et lidt stille Der bredte sig en stilhed, da det gik op for os, at vi netop dette år oplevede den største føldødelighed hos vores race nogensinde. Der blev meget stille, da vi ikke fik nok tilmeldte til at afholde DAMOCHA. Der blev stille, da en af vores godkendte dyrlæger alt, alt for tidligt gik bort. Og vi blev stille, da et ikon og forbillede for vores race, Invasor II, døde natten til Juleaftensdag, mæt af dage. Vi mistede i alt 6 føl sidste år af forskellige årsager. Mest sørgeligt var det, at et par stykker af dem døde i hammen. Det er så tragisk og frustrerende for avlerne, når man ved, at havde man nu bare været der i øjeblikket, så kunne man være trådt til og have hjulpet føllet godt til verden. Et andet føl døde højst sandsynligt af NI (neonathal isoerythrolyse) en lidelse, som vi egentlig kun ved ganske lidt om, hvor forældre hestenes blodtyper ikke korrespond e- rer til føllet, som stik imod normalen danner antistoffer og rent faktisk slår sig selv ihjel. Et andet føl overlevede dette, og det gav grundlag for en god og faglig artikel i vores medlem s- blad i oktober. Og det er jo lige nøjagtigt bagsiden af medaljen ved at avle heste. Man kan ikke forvente, at det går godt hver eneste gang. Det er hårdt at miste dem, og det sætter nogle tanker i gang, om man nu også vil dette her. Som avler skal man forberede sig på, at det uheldige kan ske. På årets hestekongres blev der i åbningstalen fortalt, at krisen stadig kradser dybt i hest e- sektoren. Formanden opfordrede avlerne til at få sat deres hopper i fol, så der kunne komme gang i hjulene igen. Selvfølgelig holder avlerne igen med nye årgange, for når de ikke får solgt deres heste, kan det ikke nytte noget at få en større bestand. Det kan være økonomisk uoverskueligt, og det kan ende med konkurs. Men i og med, at der ikke har været så store årgange af de forskellige racer de sidste 4-5 år betyder, at der om netop 3 5 år kommer til at mangle heste til køberne. Og hvad gør de så? De køber i udlandet. For vores race har dette scenarie ikke været tilfældet. Her vil jeg gerne have lov til at give vores avlere et stort skulderklap! I har bidt tænderne sammen og troet på jeres avl og jeres projekter, og vi har ikke oplevet nedgang i antal føl under krisen. Derimod har det været svært at sælge heste, men det kom der lige så stille gang i på et så usædvanligt tidspunkt som midt om vinteren. 2

3 Til vores bestyrelsesmøder har vi ofte talt om, at der skal ske noget mere for vores me d- lemmer. Men vi må desværre også erkende, at vi kommer til at gabe over for meget, hvis vi selv sætter nogle aktiviteter i gang og skal stå for dem. Her har nogle af vores medlemmer grebet bolden og har arrangeret nogle aktiviteter sidste år, som gentages i år sammen med nogle flere tiltag. Det behøver jo ikke nødvendigvis at være noget stort og flot. Og det behøver heller ikke altid at være noget, hvor man skal tage hesten med. Ofte kan man låne en. Og det, der virkelig tæller, er det sociale aspekt i aktiviteterne og sammenh oldet, som bygges op. Alle medlemmer er velkomne til at finde på nogle arrangementer, og de bliver slået op på hjemmesiden og på kalenderen i medlemsbladet ganske gratis. Så er der lige pludselig også meget mere at skrive om i bladet. Noget jeg personligt har savnet længe. I løbet af året har jeg også gjort mig mange tanker om forskellige ting. F.eks. hvordan vi taler til hinanden. Hvordan opfatter personen det, vi siger til dem, og hvordan bliver det modtaget? Her ville det være på sin plads med nogle eksempler, og det er altid god skik at bruge sig selv og det har jeg også tænkt mig at gøre. Jeg kan virkelig se, hvilken forandring jeg har gennemgået kommunikationsmæssigt, fra jeg sad i forsikringsselskab/reklamebureau og til at være medhjælpende hustru i min mands tømrervirksomhed. Og medhjælpende er jeg også ude i marken, da vi siden krisen startede, måtte skære ind til benet for at overleve. Lad mig sige det på den måde: Det er sjældent at møde kvinder på byggepladserne, og det er en helt speciel jargon, der er mellem håndværkerne! Så det måtte jeg også lære. Det er især min familie, som har påpeget nogle ting i min måde at udtrykke mig på. Jeg har altid kæmpet for et godt og korrekt sprog, læst kilometervis af korrektur, omformuleret ol d- nordiske lovtekster til nutidigt (og forståeligt) sprog og ikke mindst pæn tale generelt. Det kan til tider ændre sig en smule hos mig i dag. Så jeg har tænkt meget over, hvordan andre mennesker modtager mine beskeder: Tænker de: Hold da op! I den korte sætning, hun lige kom med der, var der 3 bandeord. Eller: Jeg forstår ikke, hvad hun siger. Gad vide, om hun er revisor? Eller: Du godeste, hvor hun snakker. Hvor er stop-knappen? Og det er ikke bare indholdet af sætningerne, det handler om. Det er tonen. I har sikkert alle sammen prøvet at blive misforstået på en SMS eller en kommentar på FB. Bestyrelsen har til gengæld gennem årene bl.a. oplevet mails med så arrogant og uforskammet indhold, at a f- senderne burde skamme sig. Hvordan kan de tro, at de kan behandle bestyre lsesmedlemmerne som de selv har valgt på generalforsamlingen så dårligt, når de garanteret ikke engang selv ville acceptere at blive tiltalt og behandlet på den måde? Og ofte handler det om, at medlemmerne ikke selv har søgt informationer, ikke har gjort deres eget fodarbejde og ikke har forstået, at bestyrelsesarbejdet foregår i vores fritid. Meget kiv, kævl og fnidder 3

4 kunne være undgået, hvis det var grebet helt anderledes an. F.eks. en telefonopringning, en ordentlig tone, vise interesse for at kunne søge informationer selv, bede om hjælp. For det gør bestyrelsen rigtig, rigtig gerne! Det kan være så afsindigt sundt at gribe sig selv i barmen og få efterevalueret sit eget jeg! For det kan ikke nytte noget, at vi langer ud efter andre, hvis vi ikke er et hak bedre selv! Og det gælder også, når der tales om andres heste, andres måde at ride på og ikke mindst andres forkærlighed for specifikke blodlinier og typer hos vores race. Der er mange måder at sige tingene på, og nr. 1 er absolut: Sig, det du vil sige, til personen selv. 2. Sig det på en måde, så du ikke fornærmer eller støder andre eller gør dem kede af det. Handler det om uerfarenhed eller uvidenhed, så hjælp dem i stedet for. Noget andet, jeg har gået og bøvlet med i mine tanker, er min rolle i foreningen og i bestyrelsen. Jeg var med til at starte foreningen op i 1994, og jeg har arbejdet aktivt i bestyrelsen i sammenlagt 17 år. Heraf har jeg igennem 5 år siddet i den varme stol som formand. Jeg har tænkt meget over, hvad det egentlig er, jeg brænder for i foreningen. Jamen, jeg brænder jo selvfølgelig for vores race. Især er jeg meget interesseret i blodlinier, og med sta m- bogsarbejdet føler jeg, at jeg er på min rette hylde. Når det så er sagt, så burde der måske snart komme noget nyt blod til formandsposten. Jeg har overvejet det længe; sammenholdt med den der fremtid, som jo er så uendelig svær at spå om. Det handler altid om, hvor man er i livet, og hvor man gerne vil hen. Det handler især om alder, og jeg er nået dertil, at jeg snart skal i gang med at få realiseret mine drømme, inden tiden løber fra mig. Dog er mit ønske, at jeg kan fortsætte med stambogsarbejdet; uanset hvad der sker, og hvilken stol jeg sidder i. Jeg har indvilliget i at tage 1 år mere som formand med det formål at finde en ny kandidat til næste år. Så er der et helt år til at finde personen, som jo også lige skal forberede sig på posten, og alt det der hører med. En formand er foreningens ansigt udadtil, og man skal ha brede skuldre og kunne tåle at sluge et helt kobbel kameler. Man skal være en god leder, behandle sin bestyrelse ordentligt og være der for dem og for foreningens medlemmer. Om jeg besidder alle de kvaliteter, ved jeg faktisk ikke, men jeg gør et helhjertet forsøg. Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig god generalforsamling, hvor jeg opfordrer til en god, venskabelig og saglig tone i de debatter, som vi helt sikkert vil få undervejs. Og jeg håber også, at mange af jer har valgt at deltage i fællesspisningen efterfølgende. Tak fordi I lyttede med. Der var ingen bemærkninger til formandens beretning, der godkendtes. 4

5 Ad 3. Kasseren aflagde beretning. Der har i 2013 været nedgang i medlemsantallet. Der er i dag 119 A-medlemmer, 8 B-medlemmer og 2 udenlandske. Især udenlandske medlemmer har meldt sig ud. Dette har betydet en nedgang af kontingent på ca kr. Annonceindtægter er fra hjemmeside og hingste-/stutteriliste, som nu er i medlemsbladet. Der arbejdes på at få flere avlere til at lægge annonce på forsiden af hjemmesiden, som kun koster 500 kr. for et halvt år. Af arrangementer har der i 2013 kun været afholdt kåring, da DAMOCHA blev aflyst. Der skal tilmeldes 40 heste til DAMOCHA for at det kan løbe rundt. Tilskud fra ANCCE, som udbetales ca. hvert 3. år, går tabt ved aflysning. Kåringen blev gennemført efter nye regler, som blandt andet betyder, at hjemmekåring ikke længere er tilladt. Kåringen har i 2013 kostet mere end der er betalt. Dette skyldes, at der skal betales for faciliteter, så kåring må forventes at blive dyrere fremover. Det har været et stille år, så indtægterne på ydelser fra ANCCE er væsentligt reduceret. Diverse indtægter er salg fra shoppen. Indtægter og udgifter fra året før skyldes problemer med regnskabsprogram. Annonceudgift er til Freka. Det er blevet dyrere at udsende medlemsblade, så der arbejdes på at gøre medlemsblade lettere og finde nyt og billigere trykkeri. Transport er kørsel til blandt andet bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har besluttet at nedsætte beløbet fra statens takst til 3 kr. for at reducere omkostningerne. Diverse er omkostninger til Freka samt medlemskab af ANCCE og landskontoret. Porto er stadigt stigende. Der spares ved udsendelse af så meget som muligt pr. mail. Så send venligst korrekt mailadresse til bestyrelsen. Året har givet et underskud på 765 kr., heraf ca fra Ninette Graugaard spurgte, hvilke medlemmer der havde meldt sig ud, og kasseren svarede, at det fortrinsvis var A-medlemmer, som havde vallakker og sparede denne udgift. På forespørgsel blev det oplyst, at der ikke var statistik over, hvem der tilmeldte DAMOCHA, men de 12 tilmeldinger i 2013 var fordelt med ca. halvdelen på hver side af broen. 5

6 Mette Andersen oplyste, at hun havde gennemgået, hvem der havde været udstillet og ko n- kluderet, at der skal udstilles 1, 2 og 3 års heste, og de samme heste skal stilles år efter år, for at arrangementet kan gennemføres. En championtitel gælder kun 1 år. Udgift til Freka er en engangsudgift, og foreningen får en procentdel af salget. Freka bet y- der, at foreningen ikke skal indkøbe og opbevare varer samt risikere at brænde inde med en vare. Forsamlingen godkendte beretningen. Ad 4. Anette Thestrup påpegede, at der ikke var overensstemmelse mellem formuen pr. 31/ og pr. 1/ Forsamlingen kunne derfor ikke godkende regnskabet, og der må indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling til godkendelse af korrigeret regnskab. Ad 5. Kontingent fastsættes som hidtil. Ad 6. a) Forslaget blev drøftet og vedtaget. b) Der var meget delte meninger om forslaget. Ninette Graugaard havde stillet et modforslag om, at bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer. For forslaget stemte 12. Imod stemte 10. Forslaget er dermed ikke vedtaget, da der ikke er 3/4 flertal. c) Forslaget blev vedtaget. d) Forslaget blev vedtaget enstemmigt. e) Forslagene i, ii og iii blev drøftet og sat til afstemning. Ingen af forslagene blev vedtaget. f) Forslag fra medlemmer: Ninette Graugaard havde fremsat følgende forslag: Der gives tilskud på kr. 350,- pr deltagende hest til DAMOCHA hvert år, og kr. 350,- til dyrskuer de år hvor foreningen har jubilæum. Forslaget blev ikke vedtaget. Der gives yderligere mængderabat, hvis en avler tager flere heste med til DAMOCHA. 6

7 Forslaget blev ikke vedtaget. Der gives bro-tilskud i forbindelse med afholdelse af DAMOCHA til henholdsvis jyderne, når det holdes på Sjælland, og til sjællænderne når DAMOCHA afholdes i Jylland. Forslaget blev vedtaget. Mette Andersen havde fremsat følgende forslag: 1. Vil gerne stille forslag til afstemning om, at der igen udkommer 4 blade om året. Begrundelse: Planen var, at der skulle være 2 blade og ellers nyhedsbreve. Dette har ikke fungeret. Jeg ved godt, det er en stor post at betale til, men finder det også som meget relevant reklamemateriale. Når der er sendt til medlemmer, dyrlæger og dommere, er der ikke mange tilbage til at dele ud som reklame. Et af argumenterne har tidligere været, at der ikke var info nok at putte i 4 blade. Og at der kun var en person (Charlotte) til at lave det. Mit forslag består af 2 dele. 1: afstemning om at genindføre 4 blade. 2: Indkøb af programmer således, at det er alle, der kan lave det på den indkøbte PC, så Charlotte kan blive aflastet. Forslag 1.1 blev ikke vedtaget. Forslag 1.2 bortfalder. Program koster eller kr. 562,50 pr. måned og kræver uddannelse. Charlotte Eichel Larsen efterlyser i stedet skribenter og fotografer, så laver hun gerne bladet. 2. Vil gerne stille forslag om, at man kan købe sig til mer-ydelser hos vores stambogsdelegerede, som går ved siden af foreningen. Således, at man for et beløb kan købe sig til, at alle papirer bliver udfyldt, så de kun skal underskrives. Dette mod betaling, som går direkte til de delegerede. Altså udenom foreningen. Begrundelse: Det er min opfattelse, at der er mange, der syntes, det er svært og besværligt at udfylde papirerne. Dette ville være en mulighed for at lette arbejdet for avleren, uden at de stambogsdelegerede skal gøre det gratis. (jeg ved ikke om dette overhovedet er noget, de delegerede vil være interesserede i. så derfor er første spørgsmål): Maybritt og Charlotte: Er det noget I er interesserede i? Hvis ja : Er det noget medlemmerne ville syntes var ok? Forslag 2 kan ikke afgøres af generalforsamlingen. Forslagsstilleren ønskede en tilkendegivelse. Forsamlingen tilkendegav, at de stambogsdelegerede selv bestemte, om de ville lave det ekstra arbejde. Anette Thestrup havde fremsat følgende forslag til vedtægtsændringer: 7 Generalforsamlingen - Efter 3. punktum foreslås indsat: kopi af det reviderede årsregnskab udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslaget blev vedtaget. Dagsordens punkt 4 foreslås ændret til: 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 7

8 Forslaget blev vedtaget. 12 Regnskab - Foreslås ændret til: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Forslaget blev vedtaget. Ninette Graugaard havde fremsat følgende forslag: Jf. 5 Register over PRE heste i DK. bedækningsattester slettes, da dette sker online idag. Forslaget blev ikke vedtaget. Jf. 13 Foreningens midler. Bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i aktiviteter uden for foreningen: Forslag til anonym afstemning: a) skal bestyrelsesmedlemmer på eget initiativ frit kunne deltage som repræsentant for PREforeningen i forskellige aktiviteter og få kørsel betalt af foreningen, eller b) skal bestyrelsesmedlemmer altid have accept og aftale med den øvrige bestyrelse, hvis der skal betales udgifter i forbindelse med deltagelse til forskellige aktiviteter som repræse n- tant for PRE-foreningen. Forslag til tilføjelse i vedtægternes 13 efter sidste punktum: Ingen bestyrelsesmedlemmer kan på eget initiativ anvende foreningens midler uden forudgående accept fra resten af bestyrelsen. Forslag angående ydelser fra stambogen, som jeg ønsker der skal stemmes om anonymt til generalforsamlingen: 1) "De priser foreningen tilbyder for diverse stambogsydelser, skal matche de priser, der er i Spanien 100%, dvs prisen skal være den, som vi kan læse os til på ANCCEs hjemmeside. Porto skal afregnes separat, så man - i fald man bestiller flere ydelser - kan spare porto, personligt afleverer sine papirer i postkassen hos de stambogsdelegerede, og så man kan spare porto i fald der sendes flere ting til Spanien samtidigt. Ydelsen betales forud, og porto betales inden ydelsen leveres endeligt, om det er resultater pr. mail eller noget der er klar til afsendelse med postdanmark". 2) "De oplysninger der ligger på en hest i stambogen, fx oplysninger og resultater fra avls- 8

9 godkendelse, kvalificeret avlsgodkendelse, farvetest, forældreverifikation mv. Og som er betalt af en tidligere ejer af en hest, skal kunne fremsendes (elektronisk)/oplyses til en h e- steejer på forespørgsel uden at denne skal betale for det med mindre det er noget som der i ANCCE er defineret der skal betales for ". Forslag til ændring af 13 blev drøftet. Det fremgår allerede af vedtægterne, at udbetaling af foreningens midler skal godkendes, og det fremgår af bestyrelsesmødereferater, hvad der er godkendt, eller via mails bestyrelsesmedlemmerne imellem. Forslaget blev ikke vedtaget. Forslag 1): ANCCE modtager hvert år prislisten og godkender denne. Forslaget blev ikke vedtaget. Forslag 2): Det er ikke tilladt ifølge ANCCE. De stambogsdelegerede har naturligvis adgang til oplysningerne, men de har tavshedspligt og må ikke videregive oplysningerne. Forslaget blev ikke sat til afstemning. Ad 7. Formand Charlotte Eichel Larsen blev genvalgt. Ad 8. Næstformand Maybritt Rønn blev genvalgt. Ad 9. Til bestyrelsen genvalgtes Bo Wohlert Hansen og Irmelin Fasterholdt. Nyvalgt blev Mette Andersen, Nanna Lyholm og Cathrin Abigael. Ad 10. Som revisor genvalgtes Peter Jensen. Ad 11. Anette Thestrup ønskede, at referater fra bestyrelsesmøder blev offentliggjort på hjemmes i- den. Det oplystes, at de er offentliggjort og kan ses i menuen: Foreningen Referater. Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen hævet. Grevinge, den 24/ Som referent: Hanne Kapitanska 9

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere