SAB ÅRSBERETNING 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAB ÅRSBERETNING 2013"

Transkript

1 AB ÅRBERETNING 2013 AB ÅRBERETNING

2 ÅRBERETNING 2 Forord 1 Beretning Nyt målsætningsprogram og status på det gamle 3 Opfølgning på tilfredshedsundersøgelsen 4 tatus på helhedsplaner 5 Driftsfællesskaber 7 Lejlighedssammenlægninger 8 Fremmøde på beboermøder i Opslagstavle Prestigeprojekt i politisk modvind 10 Nu gik det ellers lige så godt! 10 AB-seminar på Klinten, Rødvig, tevns 11 Organisationsbestyrelsens årlige afdelingsrundtur 12 En skæv afdeling til gæve beboere 13 AB s juvel udi klimavenligt byggeri 13 Kulturen kommer snart til at blomstre i Tingbjerg 14 Tingbjerg-Husum Partnerskab 14 Affaldshåndtering i afdelingerne s efterårsstorme 15 Økonomi og administration Interview med kundechef Lene Vennits 17 AB s økonomi 18 Udlejninger 18 Fraflyttere til inkasso 21 Beboerklagenævnssager 21 Kort over AB s afdelinger 22 Afdelingsliste, formand og antal lejemål 24 AB s bestyrelse 24 AB TITEL

3 013 Forord Kære repræsentanter, 2013 har været et år, hvor vi både har kigget indad og udad. Der har været arbejdet med opfølgningen på tilfredshedsundersøgelsen, som blev præsenteret på sidste års repræsentantskabsmøde. Det er der kommet flere gode forslag til initiativer ud af, som skal drøftes i år. Der har også været fokus på udarbejdelse af et nyt målsætningsprogram, hvor det centrale har været at skabe et målsætningsprogram for alle aktive i AB. Jeg ser frem til en god og konstruktiv debat herom på repræsentantskabsmødet. Vi er involveret i byggeriet af modelplejecenteret ølund. Der har desværre vist sig at være nogle bump på vejen, men det tager vi med. trandlodshus skulle have været godt i gang med udlejningen, men den er blevet udskudt på grund af totalentreprenørens konkurs. Det er første gang, vi har været ude for, at to totalentreprenører på samme byggeri er gået konkurs. Dette ændrer ikke ved, at det er et flot byggeri med en rigtig god lokation og samlet set et rigtigt attraktivt byggeri. Jeg ønsker jer god fornøjelse med beretningen. Vi er i gang med helhedsplaner for nogle af vores trængte afdelinger. Det er en lang og til tider sej proces, men jeg er ikke i tvivl om, at det bliver til gode for både vores nuværende som kommende beboere. John B. ørensen Formand for organisationsbestyrelsen AB ÅRBERETNING

4 2 TITEL

5 Nyt målsætningsprogram og status på det gamle Hvad er vigtigt for AB at arbejde med og hvad ønsker AB at opnå? Dette fastlægges i målsætningsprogrammet. Det er anden gang, at AB udarbejder et målsætningsprogram og ambitionsniveauet flytter sig. For perioden har de centrale overskrifter været: ocial profil, boligpolitik, AB s økonomi, udvikling af beboerdemokratiet, boligafdelingernes drift, klima- og energipolitik, intern kommunikation, boligsocial indsats, udlejning, nybyggeri, fremtidig renovering, udviklingsprojekter, samarbejde med KAB samt personale ansat i AB. Målsætningsprogrammet har været omfattende med mange punkter. De vigtigste resultater, AB har opnået i forhold til målsætningsprogrammet, er følgende: Nybyggeri: Med trandlodshus og Herlev Åhuse har AB påbegyndt nybyggeri af høj arkitektonisk værdi, som er klimatilpasset og med stor bomæssig kvalitet. Toften som stod færdig i maj 2013 har et mere socialt sigte, i det den er bygget til tidligere hjemløse. Udlejning: Udlejning af AB s lejemål er gået rigtig godt; der har ikke været ledige lejemål længe modsat år tilbage, hvor der var udlejningsproblemer i nybyggerier og Tingbjerg. Helhedsplanen har bevirket, at beboersammensætningen i Tingbjerg har udviklet sig positivt. Udvikling af beboerdemokrati: Der er afholdt intromøder for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer og der afholdes årligt både fællesmøde og AB seminar for afdelingsbestyrelser med stor tilslutning. Kontaktpersonordningen fungerer efter hensigten. Boligsocial indsats: AB har fortsat førertrøjen på med den kæmpe indsats, der sker i Tingbjerg. Indsatsen har sat sig mærkbare spor, blandt andet er kriminaliteten faldet og deltagelsen i foreningslivet er steget. Boligafdelingernes drift: Der er styr på økonomien i langt hovedparten af afdelingerne og der er etableret flere mindre driftsfællesskaber. AB s økonomi: Der er udarbejdet retningslinjer for brug af trækningsret og såvel arbejdskapitalen som dispositionsfonden er under opbygning. Dog har der det sidste år af målsætningsprogrammets løbetid har været større træk på dispositionsfonden end planlagt. Målsætningsprogrammet har tjent som rettesnor for tilrettelæggelsen af organisationsbestyrelsens arbejde, men afdelingsbestyrelserne har ikke følt sig særlig forpligtet af programmet. Organisationsbestyrelsen har været stærkt optaget af at sikre et tæt samspil om at realisere målene sammen med afdelingsbestyrelserne, og derfor har afdelingsbestyrelserne været involveret i udarbejdelsen af det nye målsætningsprogram. Det centrale i det nye program er: Pris og kvalitet i balance Demokrati, adfærd og værdier Kommunikation i centrum Det er visionen med forslaget til det nye målsætningsprogram, at det både skal være organisationsbestyrelsens og afdelingsbestyrelsernes guide i forhold til hvilken retning der skal arbejdes i. AB ÅRBERETNING

6 Opfølgning på tilfredshedsundersøgelsen tatus på helhedsplaner På forrige års repræsentantskabsmøde (januar 2012) besluttede repræsentantskabet, at der skulle gennemføres en tilfredshedsundersøgelse blandt afdelingsbestyrelserne i AB. Undersøgelsen havde fokus på samarbejdet mellem afdelingsbestyrelserne og KAB. Resultatet af undersøgelsen var, at der generelt var stor tilfredshed med KAB og Forvaltningsområde A, men at der var plads til forbedringer. Derfor blev der nedsat to grupper en Driftsgruppe og en Demokratigruppe, der skulle arbejde videre med de kommentarer og emner, der især var utilfredshed med i tilfredshedsundersøgelsen. Grupperne har bestået af 4-5 beboerrepræsentanter fra afdelingsbestyrelserne og 2-3 medarbejdere fra KAB, som i løbet af 2013 er nået frem til en række anbefalinger og initiativer, der kan gavne samarbejdet. Grupperne har primært peget på fire fokusområder, der bør arbejdes videre med. Fokusområderne er: Modtagelse af nye beboere, modtagelse af nye bestyrelser og bestyrelsesmedlemmer, opbakning til bestyrelserne og kommunikation. På årets repræsentantskabsmøde vil der blive givet en tilbagemelding fra grupperne med en række anbefalinger til styrkelse af kommunikationen til beboerne og samarbejdet mellem FOA og afdelingsbestyrelserne. Helhedsplanen er den store forkromede plan, som sikrer, at afdelingen via støtte fra Landsbyggefonden, bliver gennemrenoveret og moderniseret. Det er stort og spændende at arbejde med helhedsplaner, men det kræver tålmodighed, fordi processen fra ide til realiseringen er lang. En helhedsplan kan indeholde: Udbedring af byggeskader Lejlighedssammenlægninger Miljø- og klimaarbejder, f.eks. vandafledning, led-belysning, solceller andre energitiltag Forbedringsarbejder, f.eks. bedre vinduer Øget tilgængelighed Fællesarealer, fælleshus m.m. I AB har man i Humlevænget i flere år arbejdet på en løsning på afdelingens behov for renovering. Afdelingsbestyrelsen har nu besluttet at ansøge om en helhedsplan og processen kan sættes i gang. I det forgangne år har især helhedsplanen for Bellahøj været genstand for megen omtale i medierne, dels pga. af utilfredse beboere og dels pga. at Bellahøj blev indstillet til fredning. tatus er, at Kulturstyrelsen går med ind i den overordnede styregruppe for alle fire helhedsplaner med de øvrige boligselskaber: fsb, AAB og AKB København. Denne styregruppe er med til at definere hvilket facadeudtryk, blokkene skal have efter en renovering, ligesom der kommer forslag til renovering af udearealerne. I Tingbjerg har man valgt Rambøll som rådgiver og den nye helhedsplan forløber efter planen. 4 BERETNING

7 AB ÅRBERETNING

8 6 TITEL

9 Driftsfællesskaber AB har i flere år arbejdet med at lave driftsfællesskaber mellem afdelinger. Det gøres, fordi det giver et løft i kvaliteten af servicen og for at forhindre dårligt arbejdsmiljø på enmandsbetjente ejendomskontorer. AB s erfaring med driftsfællesskaber i løbet af de sidste par år er, at de store forkromende projekter ikke fungerer. Det fungerer bedst når der opleves et behov for forandring i afdelingerne og når driftsfællesskaberne vokser nedefra. Der er otte ældre driftsfællesskaber i AB samt fire nye, hvoraf de to ikke er helt oppe at køre endnu. Af de i alt 12 driftsfællesskbaer er de syv driftsfællesskaber kun med to afdelinger i hver. De to etablerede nye driftsfællesskaber er begge i Vanløseområdet. Jydeholmen, Rebildhuse og Himmerlandshuse er indgået i et forpligtende fællesskab om samdrift. Det fremtidige fælles ejendomskontor ligger i Jydeholmen og det er også herfra, at den fælles driftsleder er blevet hentet. Tilsvarende er Jyllandshuse, Lønstruphuse og Holmehusene gået sammen i driftsfællesskab. Fælles driftsleder er den hidtidige driftsleder fra Jyllandshuse. Det snart færdigbyggede trandlodshus skal i samdrift med Wittenberghus, ligesom Langelandshus skal driftes sammen med Rolandsgården. e kortet for alle driftsfællesskaberne. Driftsfællesskaber i AB. De røde cirkler markerer etablerede driftsfællesskaber, de grønne er i støbeskeen og i indkøringsfasen. AB ÅRBERETNING

10 Lejlighedssammenlægninger Fremmøde på beboermøder i 2013 Når de unge danner familie og får børn, flytter de fra afdelingerne, hvis ikke de har mulighed for at få noget større at bo i. Det er en af grundene til, at AB gerne vil støtte, at beboerne kan få mulighed for at lægge deres lejlighed sammen med nabolejligheden, når denne bliver ledig. Det er blevet beregnet, at en standard-lejlighedssammenlægning koster ca kr. Her tilbyder AB at betale 2/3, mens resten betales af afdelingen. Organisationsbestyrelsen har netop vedtaget, at der også kan ydes tilskud, hvis man ønsker at lægge tre lejligheder sammen til to. I så fald kan der ydes tilskud på kr. Det er et krav, at de sammenlagte lejemål fortsat bevarer almene kvaliteter, hvilket indebærer, at de hverken må blive for store eller for dyre. For nyligt har beboerne i jællandshuse, Jyllandshuse og Abildgården besluttet, at der må laves lejlighedssammenlægninger i deres afdelinger. Det betyder, at beboerne nu kan lægge lejligheder sammen med 2/3 tilskud fra AB og at der er sat penge af i afdelingernes budgetter. Hvordan går det med beboerdemokratiet i AB? En måde at måle det på kan være at se på deltagelsen i det forum, hvor beboerne først og fremmest kan gøre deres indflydelse gældende nemlig afdelingsmødet. På afdelingsmødet kan alle beboere på forhånd stille forslag til ændringer i deres afdeling og møde op og få indflydelse på afdelingens budget og dermed huslejen. I AB ligger gennemsnittet for fremmødet i 2013 på 15 %. De 15 % dækker dog over store udsving i afdelingerne. I tre afdelinger var slet ingen beboere mødt op, mens det i to afdelinger var 50 % af beboerne, som valgte at komme til afdelingsmøderne. Ca. halvdelen af afdelingerne ligger på under 10%. Det lyder ikke af så meget. Til sammenligning kan man spørge, hvor tit man går til generalforsamling i andre foreninger, man er medlem af, f.eks. idrætsforeningen, fagforeningen eller pensionsforeningen. Formålet her er i første omgang ikke at vurdere, om det er godt eller skidt, men at følge udviklingen i de næste års årsberetninger. Forsøget med at følge fremmødet på beboermøder i alle afdelinger har vakt interesse i Boligselskabernes Landsforening, som ikke kender til andre steder, der systematisk registrerer deltagerantallet. % Tingbjerg II Tingbjerg V Kastrupvejens U. Tingbjerg IV Absalonhus Himmerlandshuse Askholm Bonderupgård Tingbjerg III Abildgården Tingbjerg I Fynshuse Elleparken ejlhuset kyttevænget Bellahøj III tefansgård Utterslevhuse Herlevhuse Tingbjerghjemmet Jydeholmen Jyllandshuse Falsterbo jællandshuse Brohuset Rebildhuse Bispebjerg Terrasser Dybbølhus Lollikhuse Lønstruphuse Rolandsgården axobo Glumsøparken Grøndalslund Humlevænget allinghus Valbyholm Flexibo Langelandshus Bellahøj I-II Wittenberghus Vesterbo tilledal Teglværkshavnen Holmehusene Voldboligerne Husum Vænge Livornoparken Lykkebo Grøndals Æl. Bispebjerghjemmet På sporet Tusindfryd 8 BERETNING

11 AB ÅRBERETNING

12 Prestigeprojekt i politisk modvind Forrige år indgik AB et samarbejde med Københavns Kommune om at opføre fremtidens ældreboliger i et visionært plejeboligprojekt på en af Københavns bedste beliggenheder. Desværre er projektet løbet ind i problemer. Borgerrepræsentationen i Københavns kommune besluttede i august 2013 at sætte arbejdet med ny lokalplan i bero indtil Det betyder, at arbejdet med byggeprojektet også sættes i stå, da lokalplanen skal godkende byggeplanerne. Borgerrepræsentationen har også bedt undheds- og Omsorgsforvaltningen om at lave et forslag til midlertidig udlejning af de nu tomme plejeboliger formodentlig som ungdomsboliger. 150 af ølunds i alt 390 plejeboliger anvendes endnu til deres oprindelige formål. AB er i forhandlinger med Københavns Kommune om den videre proces, som måske kan ende med at AB køber ølund. Nu gik det ellers lige så godt! Inden AB s nybyggeri trandlodshus overhovedet kom fra start skete det i slutningen af 2011, at entreprenøren Brødrene Andersen gik konkurs. Det betød, at vi måtte ud i længere forhandlinger med konkursboet og nye garantistillere, før vi kunne gå ud og finde en ny entreprenør. iden har det kørt som smurt i olie huset er bygget og Kvickly, Fakta, børnehaven og en cafe er allerede flyttet ind i stueetagen. AB har haft åbent hus med op mod 700 besøgende. 437 personer har indsendt et reservationsskema. 93 personer har fået besked om, at de har været så heldige at få en bolig i trandlodshus. Det gik lige så godt, indtil det skete igen: Entreprenøren Myhlenberg gik konkurs kun tre måneder før byggeriet skulle have stået færdigt. Et par lejligheder stod helt færdige, nogle manglede en enkelt liste her og en termostatventil der. Men andre lejligheder havde endnu ikke fået lagt gulv og i et par af opgangene stod fortsat kun de rå betonmure uden nogen form for indmad. Heldigvis skete det, lige inden lejekontrakterne skulle sendes ud til de nye lejere, så ingen nåede at opsige deres gamle bolig. Og huset skal nok blive bygget endeligt færdigt. Men de nye lejere, som havde regnet med at flytte ind den 1. februar 2014, må væbne sig med tålmodighed indtil i hvert fald 1. maj

13 OPLAGTAVLE AB ÅRBERETNING 2013 AB-seminar på Klinten, Rødvig, tevns Traditionen tro afholdtes seminar for afdelingsbestyrelsesmedlemmer og organisationsbestyrelsesmedlemmer i AB. Tilslutningen var igen i år stor. Vi lod os inspirere på vejen mod Rødvig af et stop i AlmenBolig+ afdelingen Ravnsborg i Køge. pændende at høre om dette udfordrende projekt og interessant at diskutere og høre de forskellige holdninger til, hvor langt dette koncept kan bære på længere sigt. Vel ankommet til Klinten kunne vi gå i gang med weekendens program. Det store punkt på dette års seminar var AB s nye målsætningsprogram, der skal vedtages på repræsentantskabsmødet i januar Græsrødderne ude i bestyrelserne fik her mulighed for at gøre deres indflydelse gældende på, hvad det er for mål og værdier, der skal satses på i boligorganisationen AB i de kommende fire år. Det gav anledning til mange gode input og alle gik til opgaverne med stor entusiasme. Blandt mange input var der fokus på: Affaldshåndtering i afdelingerne Beboeradfærd; beboere der passer på deres afdelinger Naboskab; beboere der passer på hinanden og tager aktiv del i naboskabet. om sædvanlig var der en positiv stemning og alle hyggede sig under de mere uformelle timer ved middagen og efter denne. 11

14 Organisationsbestyrelsens årlige afdelingsrundtur Der er tradition for, at bestyrelsen tager rundt en gang om året og besigtiger udvalgte bebyggelser. Det er vigtigt at få et direkte fysisk indtryk af de mange afdelinger, der ellers blot bliver et navn på et stykke papir. Tanken i år var at se nogle af de mindre og lidt nyere afdelinger (efter 1970), der lever et lidt mere stille liv, end mange af de større afdelinger. Årets rundtur startede på Vesterbro i København, hvor vi besøgte afdelingerne Absalonhus og Vesterbo. Fine steder. Man fornemmede straks høj trivsel på plejehjemmet, Absalonhus. Vesterbo er en fin repræsentant for det moderne og grønne Vesterbro med et fantastisk gårdrum. Vi ankom til trandlodshus bare få dage efter hovedentreprenørens konkurs. Dette bliver et fantastisk byggeri, når det, måske ad bumpede veje, bliver gjort færdigt. Efter en kort frokostpause i undby ejlklub gik turen videre til navnkundige Flexibo. Den oprindelige tanke om fleksibilitet i ruminddelingen synes at være noget skrantende. Flexibo fremstår i dag som en charmerende grøn rækkehusbebyggelse dog med nogen patina. Turen gik nu videre til Tusindfryd, der ligger bagved Bellahøjhusene, mod vest. En ganske lille afdeling i tre etager med seks opgange og med bare 18 boliger. Her finder man en af storbyens små stille oaser. Det afsluttende besøg var i Grøndals Ældreboliger. Også her blev man bjergtaget, når man bevægede sig fra den trafikerede travle gade foran huset og ind i den fredfyldte frugthave. Her fornemmede man igen en høj grad af trivsel. 12 OPLAGTAVLE

15 AB s juvel udi klimavenligt byggeri En skæv afdeling til gæve beboere I AB taler man, som så mange steder, om en social profil og et socialt medansvar. Men i AB gør man også andet end blot at tale om det, f.eks. med afdelingen På poret med tidligere hjemløse beboere. Den 1. maj 2013 indviede AB sin anden afdeling med skæve boliger til gæve eksistenser. Den er beliggende i Husum på Bystævneparken og bærer navnet Toften. Her er tale om en lille fin landsby med 10 boliger. Der er tilknyttet en social vicevært, med kontor i forbindelse med det lille vaskeri og fælleslokale. Hans opgave er at støtte beboerne. Det dækker over alt fra hjælp til at udfylde blanketter, bistand ved diverse møder, tandlæge- og lægebesøg og meget, meget mere. Det er også ham, som skal dæmpe gemytterne, når disse lejlighedsvis slår gnister. Det er en meget vigtig og nogen gange svær opgave at holde gemytterne i ro. AB ÅRBERETNING 2013 AB s eneste afdeling uden for Københavns Kommune, Herlevhuse, får en lillebror, som skal bære navnet HerlevÅhuse. Efter afholdt projektkonkurrence er vinderen, som skal færdigprojektere og opføre de 12 rækkehuse i Herlev, fundet. Det blev W. Lynggaard Petersen med Kant Arkitekter, som vandt. Der bliver opført 12 spændende rækkehuse, hvor både anvendelse af eget regnvand og lavenergi går hånd i hånd med solceller og grønne tage. Husene bliver opført i træ med en facadebeklædning i Thermowood. Husene op føres i fire forskudte plan, der tilpasser sig det skrånende terræn. Byggeriet er så småt i gang her i 4. kvartal af 2013 og der er forventet indflytning den 1. oktober Husene bliver lidt dyrere, end den sædvanlige pris for nybyggeri, men dette kompenseres ved, at forbrugs udgifterne bliver meget lave. Der forventes en m2-pris på ca kr., svarende til en månedshusleje for 104 m2 på ca kr. 13

16 Tingbjerg-Husum Partnerskab Der er fokus på at øge trygheden og reducere kriminaliteten i det tværgående partnerskab, der er indgået i Tingbjerg-Husum. Det er indgået af boligafdelingerne i området fra AB, fsb og AAB og flere af Københavns Kommunes forvaltninger, P og Københavns Politi. Tingbjerg har tidligere været en del af partnerskabet, men det er nu udvidet, så et større geografisk område er med. Partnerskabet laver en række aktiviteter, f.eks. en kampagne om indbrudssikring, et projekt om skolevalg og et andet om belysning på Volden. Desuden har partnerskabet fokus på kommunikation mellem deltagerne i partnerskabet og på kommunikation i offentligheden med fokus på områdets omdømme. Aktiviteterne supplerer de mange gode boligsociale aktiviteter, der fortsat er i Tingbjerg. Kulturen kommer snart til at blomstre i Tingbjerg Endelig kom der gang i revitaliseringen af planerne om Tingbjerg kulturhus. Huset bliver en arkitektonisk perle og bliver samlingspunkt for beboere i Tingbjerg Utterslevhuse. Byggeudvalget for kulturhuset har lagt sig fast på udformning af huset og en placering på den nuværende parkeringsplads ved Tingbjerg Heldagsskoles hovedindgang. Da kulturhuset er et fælles projekt mellem boligafdelingerne i Tingbjerg og Utterslevhuse og Københavns Kommune, er byggeudvalget også bredt sammensat. COBE Arkitekter har tegnet kulturhuset, som placeres, så kultur, skole og idræt kan spille sammen. Du kan læse mere om planerne for kulturhuset på Tingbjergs hjemmeside tingbjergforum.dk bare søg på kulturhus. Læs mere om Tingbjerg Kulturhus på cobe.dk og tingbjergforum.dk 14 OPLAGTAVLE

17 I Fleksibo har de bygget en meget flot materielgård, med god plads til både storskrald og de nye containere. Affaldshåndtering i afdelingerne I København produceres ca. 400 kg affald pr. borger årligt. København Kommunes målsætning er, at hver enkelt københavner skal sortere 70 kg ud af de 400 fra til genanvendelse. Derfor har kommunen udrullet en affaldsplan, hvor alle etagebyggerier, herunder de fleste af AB s afdelinger, i løbet af 2013 har fået 3 nye affaldsbeholdere fra Kommunen. Det er beholdere til metal, hård plast og elektronik. Fra driftslederne i AB lyder meldingen, at det kræver meget tilvænning at få beboerne til at sortere affald i de tre nye fraktioner. ærligt i afdelinger, hvor der er affaldsskakte, synes opgaven med at påvirke beboerne til at sortere mere endog meget stor. Det er simpelthen for nemt at smide alt i skakten. Der er ikke meldinger om problemer med de tre nye containere, der er fundet plads til dem og de bliver tømt jævnligt at Kommunen s efterårsstorme To storme tæt på hinanden har i år været hårde mod det ganske land. Den ene i november og den anden i december. Novemberstormen var helt klart den værste for AB s afdelinger; der røg rigtig, rigtig mange tagsten rundt omkring og desuden blev nogle vinduer, døre og tag fra skure ødelagt af vinden. Hertil kommer de træer der væltede rundt omkring nogen til gene for færdslen i området. ærligt slemt gik det ud over Elleparken, her blæste mange tagsten ned og mange lå løse til fare for nedfald efterfølgende. Tre-fire store træer skulle efterfølgende fældes, da de mistede kronen eller flækkede stammen. I anden omgang i december tog stormen noget lettere på AB s afdelinger. Der røg rigtig mange tagsten, men kun Teglværkshavnen fik alvorlige skader; nemlig oversømmelse af kældre og elevatorer omkostningerne er endnu ikke opgjort. Billederne / billedet er oversvømmelsen i Teglværkshavnen. Heldigvis har der ikke været personskade i forbindelse med stormene, men det koster tid og penge at rydde op. AB ÅRBERETNING

18 16 TITEL

19 KONOMI & ADM. Interview med kundechef Lene Vennits Hvordan synes du, at året 2013 er gået for AB? 2013 har været et meget travlt år for AB med stor mødeaktivitet. Det har det været af flere grunde. Dels har AB arbejdet med nogle store sager, blandt andet trandlodshus og ølund, som har givet en række udfordringer. Og dels udløber målsætningsprogrammet og vi har skullet drøfte indholdet i AB s nye målsætninger og også en ny form at få lavet programmet på med større inddragelse. Jeg synes, der har været en rigtig god proces i arbejdet med målsætningsprogrammet. Det er min opfattelse, at organisationsbestyrelsens målsætninger klart afspejler sig i det program, som vil blive præsenteret for Repræsentantskabet i januar Det er også lykkedes at sikre stor involvering af afdelingsbestyrelserne, så jeg håber, at der bliver stort ejerskab til AB s nye program. Hvilke fokusområder ser du som vigtige til næste år for AB? Efter min vurdering bliver AB s fokus i 2014, at lave en strategi eller arbejdsplan for, hvordan målsætningsprogrammet kan realiseres. Der vil blive nogle meget tydelige spor helt fra starten fordi AB skal søsætte sin nye hjemmeside i starten af Jeg tror i det hele taget, at en del af AB s fokus kommer til at ligge i det digitale. AB står ved en skillevej, hvor man har besluttet, at nu skal de elektroniske potentialer udnyttes. Og det skal vi i administrationen selvfølgelig hjælpe med at sikre. Der er også en række større renoveringsplaner, som kræver stor opmærksomhed, fordi de er vanskelige og fordi der er mange penge i dem. Der er behov for stort fokus på økonomistyring og en målrettet prioritering af pengene fremadrettet. Denne prioritering er vigtig, fordi AB både gerne vil bygge nyt og sikre, at man kan bistå nødlidende afdelinger via trækningsretten samt at holde hånden under afdelinger med særlige behov. Hvad synes du om samarbejdet med AB s organisationsbestyrelse? Mit samarbejde med AB har vist mig, at organisationsbestyrelsen mestrer at tage ovennævnte opgaver på sig. De finder altid holdbare og konstruktive løsninger på de problemer, som uværligt dukker op i løbet af året på trods af, at der er handlet med omtanke i alle projekter. AB ÅRBERETNING

20 AB s økonomi Resultatet for AB s regnskab i år (regnskabsår 1. august juli 2013) er et overskud på godt 1,6 mio. kr. Det er umiddelbart lidt bedre end den budgetreserve på kr., der var budgetteret med, men stadig et godt stykke fra det fine overskud i sidste års regnskab som var på 4,5 mio. kr. AB s overskud har gennem alle årene haft en meget direkte sammenhæng med afkastet fra investeringsforeningerne, som i det forløbne år kun har givet en rente på 0,99 %, sammenlignet med sidste års rente, som lå på 6,3 %. AB s samlede egenkapital er på knapt 186 mio. kr. Det kan lyde af meget, men egenkapitalen er faktisk faldet fra sidste år med godt 14 mio. kr. Egenkapitalen består af årets resultat/overskud og beholdningen i selskabets arbejdskapital og dispositionsfond og faldet afspejler, at forbruget af egenkapitalen har været større end indtægterne. om nævnt har renteafkastet i år været 3 mio. kr. mindre end sidste år. Beholdningen i arbejdskapitalen er faldet med ca. 2 mio. kr., bl.a. fordi der i løbet af året har været større udlæg til byggesager, som f.eks. ølund og Herlev Åhuse. Da det er midler, der vil vende tilbage igen når projekterne realiseres og kommunegarantien tilbagebetales, er det forventningen, at arbejdskapitalen vil komme nogenlunde i niveau med sidste år. Arbejdskapitalen har det med andre ord forholdsvis godt, men mangler fortsat lidt for at nå op på den anbefalede disponible beholdning pr. lejemålsenhed. Det vil derfor være indeholdt i AB s budgetforslag, at indbetalingerne til arbejdskapitalen skal fortsættes for at konsolidere økonomien. Det største indhug i egenkapitalen i år skyldes et større træk på dispositionsfonden på ca. 9 mio. kr. Trækket på dispositionsfonden skyldes, at der er udbetalt flere, store tilskud til afdelingerne fra trækningsretten til renoveringer og forbedringsarbejder. Til gengæld skal det fremhæves, at den disponible del af dispositionsfonden er en smule i bedring pga. tilbagebetaling af midlertidige lån til Tingbjerg i forbindelse med helhedsplanen og pga. de øgede indbetalinger fra afdelingerne, som påbegyndtes ved lovkrav pr. 1. april Der er dog stadig langt til lovgivningens minimumskrav og det forventes ikke, at AB når dette mål før Der er med andre ord fortsat behov for en stram styring og overvågning af AB s økonomi og afdelingernes indbetalinger til såvel arbejdskapitalen som dispositionsfonden må derfor fortsætte nogle år endnu. Udlejninger Indflytning Af udlejningsstatistikken for 2012 kan man se, at AB i løbet af året har foretaget over udlejninger af familieboliger, ældreboliger og ungdomsboliger. Mere nøjagtigt blev der skrevet huslejekontrakter i løbet Heraf foregik de 792 udlejninger i familieboligerne. Hvis man ser på, hvordan beboerne fik adgang til at leje en familiebolig hos AB, ser det ud på følgende måde: 77 % kom fra ventelisten, 17 % fra kommunal anvisning, 5 % byttede sig til en bolig og 1 % af boligerne gik til byfornyelsesformål m.m. Nu er der ikke kun én venteliste i AB. De 77 % fra ventelisten fordeler sig med: 20 % der har fået en bolig via oprykningsventelisten (det er ventelisten for beboere som allerede bor i AB, men søger 18 ØKONOMI & ADMINITRATION

21 en anden bolig i samme afdeling eller en anden afdeling hos AB), 18 % har fået en bolig via den almindelige venteliste, og 39 % har fået en bolig via den almindelige venteliste, men på de fleksible kriterier, der giver fortrin til beboere i arbejde, studerende eller folkepensionister. Hvis man kigger på tildelingen af familieboliger, kan man se, at kommunen langt fra benytter sin ret til at anvise til 33 % af familieboligerne i AB. en tendens til en stigning i fraflytningerne fra 2002 på godt 3 %-point, som toppede i 2010 med 14 %. I år er fraflytningsprocenten for familieboligerne nede på 11 %. År Fraflytningsprocent ,8 % ,4 % ,4 % ,7 % ,2 % Udlejning af familieboliger: 77 % fra ventelisten 17 % fra kommunal anvisning 5 % byttede sig til en bolig 1 % særboliger, byfornyelses formål m.m ,6 % ,7 % ,5 % ,1 % ,6 % % Fraflytning Den samlede fraflytningsprocent for hele AB var i 2012 på 12,7 %. Til sammenligning var den gennemsnitlige flytteprocent for hele KAB-fællesskabet på 13,6 %. AB har med andre ord haft lidt færre fraflytninger end gennemsnittet i KAB-fællesskabet. Den samlede fraflytningsprocent dækker over en variation i de forskellige typer lejemål: Familieboliger 11 % Ældreboliger 21 % Ungdomsboliger 43 % I både ungdoms- og ældreboligerne er der af naturlige årsager sædvanligvis en noget højere fraflytning end i familieboligerne. I familieboligerne har vi nu fulgt udviklingen i fraflytninger gennem 10 år, hvor man kan se at der er Bortset fra ældreboligerne og ungdomsboligerne er de relativt nybyggede afdelinger fra 2007/2008 stadig de afdelinger der har den højeste flytteprocent. Askholm ligger næsthøjest med 29 %, Teglværkshavnen 20 %, Brohuset 19 %, mens ejlhuset ligger lidt over gennemsnittet med 13 %. To andre afdelinger, der ligger henholdsvis meget højt og højt, er Tingbjerg V på 30 % og Tingbjerg I på 18 %. Begge afdelinger har fået gennemført ombygninger og lejlighedssammenlægninger for en del af boligerne, så de nu fremstår som nybyggede. Dette er også en del af grunden til den høje flytteprocent, da genhusning har været nødvendigt. Man kan nok ikke komme udenom, at der er en sammenhæng mellem en relativt høj husleje og en høj fraflytningsprocent i disse afdelinger. Afdelingerne med den laveste fraflytningsprocent er Holme husene med 0 % og Humlevænget og Grøndalslund, der begge har en fraflytning på 4 %. AB ÅRBERETNING

ÅRSBERETNING SAB. Forord til beretningen 2

ÅRSBERETNING SAB. Forord til beretningen 2 AB ÅRBERETNING 2014 ÅRBERETNING Forord til beretningen 2 Beretning AB s målsætningsprogram 3 Nybyggeri og renovering 3 Tilfredshedsundersøgelsen status på opfølgningen 6 Ny hjemmeside og digital udvikling

Læs mere

SAB årsberetning 2012

SAB årsberetning 2012 AB årsberetning 2012 Årsberetning Indledning 1 Beretning tatus på AB s helhedsplaner 3 tatus på AB s målsætningsprogram 2010-2013 3 Klimastrategi 4 Driftsfællesskaber 5 Lejlighedssammenlægninger 7 Indkøb

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde Mandag den 27. januar 2014, kl. 18.00 KAB, Kirkesalen, Studiestræde 38, kælderen. Samvirkende Boligselskaber

Referat. Repræsentantskabsmøde Mandag den 27. januar 2014, kl. 18.00 KAB, Kirkesalen, Studiestræde 38, kælderen. Samvirkende Boligselskaber Repræsentantskabsmøde Mandag den 27. januar 2014, kl. 18.00 KAB, Kirkesalen, Studiestræde 38, kælderen Til stede: Fra administrationen: Der fremmødte 60 stemmeberettigede deltagere repræsenterende organisationsbestyrelsen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Der var ikke indkommet forslag til mødet og John foreslog Kjeld Poulsen som mødeleder. Kjeld blev enstemmigt valgt til mødeleder.

Der var ikke indkommet forslag til mødet og John foreslog Kjeld Poulsen som mødeleder. Kjeld blev enstemmigt valgt til mødeleder. Afholdt den: 19. juni 2014 Til stede: Referent: Afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra Humlevænget, Tingbjerg, Husum Vænge, Skyttevænget, Stefansgården, Falsterbo, Glumsøparken Grøndalslund, Lollikhuse, Humlevænget,

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation 12. februar 2015 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab og tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 3. Nybyggeri og helhedsplaner 4. Konklusion 5. Baggrund

Læs mere

Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9

Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9 Boligselskabet Nordkysten Årsberetning 2012 2013 Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9 1 Året der gik Så gik der endnu et år. I organisationsbestyrelsen har vi, blandt

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give:

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent Udpegning af stemmeudvalg.

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012.

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Deltagere: Jytte Jensen, Ballerup Boligselskab Ole Pedersen, Ballerup Ældreboligselskab

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB-fælleskabet! Mission, løfte og værdier Mission: Det er KAB s mission at skabe rammer for et godt liv

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger i København Faktuelle forhold 4.417 ældreboliger fordelt på 41 bebyggelser over hele byen Største bebyggelse har

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 2. juni 2012 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 2. juni 2012 kl. 10.00 Roskilde, d. 22. juni 2012 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 2. juni 2012 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde. Der blev

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

fsb på vej Orientering om boligorganisationens virksomhed

fsb på vej Orientering om boligorganisationens virksomhed Annalise Christensen og Kirsten Hendriksen, beboere i Sundparken Foto: Per Arnesen Orientering om boligorganisationens virksomhed fsb på vej Det er tid til efterårets repræsentantskabsmøde, og som det

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligselskabet Domea Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om ændring af regler for Reglement for Beboerhuset. Forslag

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr.

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere