SAB ÅRSBERETNING 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAB ÅRSBERETNING 2013"

Transkript

1 AB ÅRBERETNING 2013 AB ÅRBERETNING

2 ÅRBERETNING 2 Forord 1 Beretning Nyt målsætningsprogram og status på det gamle 3 Opfølgning på tilfredshedsundersøgelsen 4 tatus på helhedsplaner 5 Driftsfællesskaber 7 Lejlighedssammenlægninger 8 Fremmøde på beboermøder i Opslagstavle Prestigeprojekt i politisk modvind 10 Nu gik det ellers lige så godt! 10 AB-seminar på Klinten, Rødvig, tevns 11 Organisationsbestyrelsens årlige afdelingsrundtur 12 En skæv afdeling til gæve beboere 13 AB s juvel udi klimavenligt byggeri 13 Kulturen kommer snart til at blomstre i Tingbjerg 14 Tingbjerg-Husum Partnerskab 14 Affaldshåndtering i afdelingerne s efterårsstorme 15 Økonomi og administration Interview med kundechef Lene Vennits 17 AB s økonomi 18 Udlejninger 18 Fraflyttere til inkasso 21 Beboerklagenævnssager 21 Kort over AB s afdelinger 22 Afdelingsliste, formand og antal lejemål 24 AB s bestyrelse 24 AB TITEL

3 013 Forord Kære repræsentanter, 2013 har været et år, hvor vi både har kigget indad og udad. Der har været arbejdet med opfølgningen på tilfredshedsundersøgelsen, som blev præsenteret på sidste års repræsentantskabsmøde. Det er der kommet flere gode forslag til initiativer ud af, som skal drøftes i år. Der har også været fokus på udarbejdelse af et nyt målsætningsprogram, hvor det centrale har været at skabe et målsætningsprogram for alle aktive i AB. Jeg ser frem til en god og konstruktiv debat herom på repræsentantskabsmødet. Vi er involveret i byggeriet af modelplejecenteret ølund. Der har desværre vist sig at være nogle bump på vejen, men det tager vi med. trandlodshus skulle have været godt i gang med udlejningen, men den er blevet udskudt på grund af totalentreprenørens konkurs. Det er første gang, vi har været ude for, at to totalentreprenører på samme byggeri er gået konkurs. Dette ændrer ikke ved, at det er et flot byggeri med en rigtig god lokation og samlet set et rigtigt attraktivt byggeri. Jeg ønsker jer god fornøjelse med beretningen. Vi er i gang med helhedsplaner for nogle af vores trængte afdelinger. Det er en lang og til tider sej proces, men jeg er ikke i tvivl om, at det bliver til gode for både vores nuværende som kommende beboere. John B. ørensen Formand for organisationsbestyrelsen AB ÅRBERETNING

4 2 TITEL

5 Nyt målsætningsprogram og status på det gamle Hvad er vigtigt for AB at arbejde med og hvad ønsker AB at opnå? Dette fastlægges i målsætningsprogrammet. Det er anden gang, at AB udarbejder et målsætningsprogram og ambitionsniveauet flytter sig. For perioden har de centrale overskrifter været: ocial profil, boligpolitik, AB s økonomi, udvikling af beboerdemokratiet, boligafdelingernes drift, klima- og energipolitik, intern kommunikation, boligsocial indsats, udlejning, nybyggeri, fremtidig renovering, udviklingsprojekter, samarbejde med KAB samt personale ansat i AB. Målsætningsprogrammet har været omfattende med mange punkter. De vigtigste resultater, AB har opnået i forhold til målsætningsprogrammet, er følgende: Nybyggeri: Med trandlodshus og Herlev Åhuse har AB påbegyndt nybyggeri af høj arkitektonisk værdi, som er klimatilpasset og med stor bomæssig kvalitet. Toften som stod færdig i maj 2013 har et mere socialt sigte, i det den er bygget til tidligere hjemløse. Udlejning: Udlejning af AB s lejemål er gået rigtig godt; der har ikke været ledige lejemål længe modsat år tilbage, hvor der var udlejningsproblemer i nybyggerier og Tingbjerg. Helhedsplanen har bevirket, at beboersammensætningen i Tingbjerg har udviklet sig positivt. Udvikling af beboerdemokrati: Der er afholdt intromøder for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer og der afholdes årligt både fællesmøde og AB seminar for afdelingsbestyrelser med stor tilslutning. Kontaktpersonordningen fungerer efter hensigten. Boligsocial indsats: AB har fortsat førertrøjen på med den kæmpe indsats, der sker i Tingbjerg. Indsatsen har sat sig mærkbare spor, blandt andet er kriminaliteten faldet og deltagelsen i foreningslivet er steget. Boligafdelingernes drift: Der er styr på økonomien i langt hovedparten af afdelingerne og der er etableret flere mindre driftsfællesskaber. AB s økonomi: Der er udarbejdet retningslinjer for brug af trækningsret og såvel arbejdskapitalen som dispositionsfonden er under opbygning. Dog har der det sidste år af målsætningsprogrammets løbetid har været større træk på dispositionsfonden end planlagt. Målsætningsprogrammet har tjent som rettesnor for tilrettelæggelsen af organisationsbestyrelsens arbejde, men afdelingsbestyrelserne har ikke følt sig særlig forpligtet af programmet. Organisationsbestyrelsen har været stærkt optaget af at sikre et tæt samspil om at realisere målene sammen med afdelingsbestyrelserne, og derfor har afdelingsbestyrelserne været involveret i udarbejdelsen af det nye målsætningsprogram. Det centrale i det nye program er: Pris og kvalitet i balance Demokrati, adfærd og værdier Kommunikation i centrum Det er visionen med forslaget til det nye målsætningsprogram, at det både skal være organisationsbestyrelsens og afdelingsbestyrelsernes guide i forhold til hvilken retning der skal arbejdes i. AB ÅRBERETNING

6 Opfølgning på tilfredshedsundersøgelsen tatus på helhedsplaner På forrige års repræsentantskabsmøde (januar 2012) besluttede repræsentantskabet, at der skulle gennemføres en tilfredshedsundersøgelse blandt afdelingsbestyrelserne i AB. Undersøgelsen havde fokus på samarbejdet mellem afdelingsbestyrelserne og KAB. Resultatet af undersøgelsen var, at der generelt var stor tilfredshed med KAB og Forvaltningsområde A, men at der var plads til forbedringer. Derfor blev der nedsat to grupper en Driftsgruppe og en Demokratigruppe, der skulle arbejde videre med de kommentarer og emner, der især var utilfredshed med i tilfredshedsundersøgelsen. Grupperne har bestået af 4-5 beboerrepræsentanter fra afdelingsbestyrelserne og 2-3 medarbejdere fra KAB, som i løbet af 2013 er nået frem til en række anbefalinger og initiativer, der kan gavne samarbejdet. Grupperne har primært peget på fire fokusområder, der bør arbejdes videre med. Fokusområderne er: Modtagelse af nye beboere, modtagelse af nye bestyrelser og bestyrelsesmedlemmer, opbakning til bestyrelserne og kommunikation. På årets repræsentantskabsmøde vil der blive givet en tilbagemelding fra grupperne med en række anbefalinger til styrkelse af kommunikationen til beboerne og samarbejdet mellem FOA og afdelingsbestyrelserne. Helhedsplanen er den store forkromede plan, som sikrer, at afdelingen via støtte fra Landsbyggefonden, bliver gennemrenoveret og moderniseret. Det er stort og spændende at arbejde med helhedsplaner, men det kræver tålmodighed, fordi processen fra ide til realiseringen er lang. En helhedsplan kan indeholde: Udbedring af byggeskader Lejlighedssammenlægninger Miljø- og klimaarbejder, f.eks. vandafledning, led-belysning, solceller andre energitiltag Forbedringsarbejder, f.eks. bedre vinduer Øget tilgængelighed Fællesarealer, fælleshus m.m. I AB har man i Humlevænget i flere år arbejdet på en løsning på afdelingens behov for renovering. Afdelingsbestyrelsen har nu besluttet at ansøge om en helhedsplan og processen kan sættes i gang. I det forgangne år har især helhedsplanen for Bellahøj været genstand for megen omtale i medierne, dels pga. af utilfredse beboere og dels pga. at Bellahøj blev indstillet til fredning. tatus er, at Kulturstyrelsen går med ind i den overordnede styregruppe for alle fire helhedsplaner med de øvrige boligselskaber: fsb, AAB og AKB København. Denne styregruppe er med til at definere hvilket facadeudtryk, blokkene skal have efter en renovering, ligesom der kommer forslag til renovering af udearealerne. I Tingbjerg har man valgt Rambøll som rådgiver og den nye helhedsplan forløber efter planen. 4 BERETNING

7 AB ÅRBERETNING

8 6 TITEL

9 Driftsfællesskaber AB har i flere år arbejdet med at lave driftsfællesskaber mellem afdelinger. Det gøres, fordi det giver et løft i kvaliteten af servicen og for at forhindre dårligt arbejdsmiljø på enmandsbetjente ejendomskontorer. AB s erfaring med driftsfællesskaber i løbet af de sidste par år er, at de store forkromende projekter ikke fungerer. Det fungerer bedst når der opleves et behov for forandring i afdelingerne og når driftsfællesskaberne vokser nedefra. Der er otte ældre driftsfællesskaber i AB samt fire nye, hvoraf de to ikke er helt oppe at køre endnu. Af de i alt 12 driftsfællesskbaer er de syv driftsfællesskaber kun med to afdelinger i hver. De to etablerede nye driftsfællesskaber er begge i Vanløseområdet. Jydeholmen, Rebildhuse og Himmerlandshuse er indgået i et forpligtende fællesskab om samdrift. Det fremtidige fælles ejendomskontor ligger i Jydeholmen og det er også herfra, at den fælles driftsleder er blevet hentet. Tilsvarende er Jyllandshuse, Lønstruphuse og Holmehusene gået sammen i driftsfællesskab. Fælles driftsleder er den hidtidige driftsleder fra Jyllandshuse. Det snart færdigbyggede trandlodshus skal i samdrift med Wittenberghus, ligesom Langelandshus skal driftes sammen med Rolandsgården. e kortet for alle driftsfællesskaberne. Driftsfællesskaber i AB. De røde cirkler markerer etablerede driftsfællesskaber, de grønne er i støbeskeen og i indkøringsfasen. AB ÅRBERETNING

10 Lejlighedssammenlægninger Fremmøde på beboermøder i 2013 Når de unge danner familie og får børn, flytter de fra afdelingerne, hvis ikke de har mulighed for at få noget større at bo i. Det er en af grundene til, at AB gerne vil støtte, at beboerne kan få mulighed for at lægge deres lejlighed sammen med nabolejligheden, når denne bliver ledig. Det er blevet beregnet, at en standard-lejlighedssammenlægning koster ca kr. Her tilbyder AB at betale 2/3, mens resten betales af afdelingen. Organisationsbestyrelsen har netop vedtaget, at der også kan ydes tilskud, hvis man ønsker at lægge tre lejligheder sammen til to. I så fald kan der ydes tilskud på kr. Det er et krav, at de sammenlagte lejemål fortsat bevarer almene kvaliteter, hvilket indebærer, at de hverken må blive for store eller for dyre. For nyligt har beboerne i jællandshuse, Jyllandshuse og Abildgården besluttet, at der må laves lejlighedssammenlægninger i deres afdelinger. Det betyder, at beboerne nu kan lægge lejligheder sammen med 2/3 tilskud fra AB og at der er sat penge af i afdelingernes budgetter. Hvordan går det med beboerdemokratiet i AB? En måde at måle det på kan være at se på deltagelsen i det forum, hvor beboerne først og fremmest kan gøre deres indflydelse gældende nemlig afdelingsmødet. På afdelingsmødet kan alle beboere på forhånd stille forslag til ændringer i deres afdeling og møde op og få indflydelse på afdelingens budget og dermed huslejen. I AB ligger gennemsnittet for fremmødet i 2013 på 15 %. De 15 % dækker dog over store udsving i afdelingerne. I tre afdelinger var slet ingen beboere mødt op, mens det i to afdelinger var 50 % af beboerne, som valgte at komme til afdelingsmøderne. Ca. halvdelen af afdelingerne ligger på under 10%. Det lyder ikke af så meget. Til sammenligning kan man spørge, hvor tit man går til generalforsamling i andre foreninger, man er medlem af, f.eks. idrætsforeningen, fagforeningen eller pensionsforeningen. Formålet her er i første omgang ikke at vurdere, om det er godt eller skidt, men at følge udviklingen i de næste års årsberetninger. Forsøget med at følge fremmødet på beboermøder i alle afdelinger har vakt interesse i Boligselskabernes Landsforening, som ikke kender til andre steder, der systematisk registrerer deltagerantallet. % Tingbjerg II Tingbjerg V Kastrupvejens U. Tingbjerg IV Absalonhus Himmerlandshuse Askholm Bonderupgård Tingbjerg III Abildgården Tingbjerg I Fynshuse Elleparken ejlhuset kyttevænget Bellahøj III tefansgård Utterslevhuse Herlevhuse Tingbjerghjemmet Jydeholmen Jyllandshuse Falsterbo jællandshuse Brohuset Rebildhuse Bispebjerg Terrasser Dybbølhus Lollikhuse Lønstruphuse Rolandsgården axobo Glumsøparken Grøndalslund Humlevænget allinghus Valbyholm Flexibo Langelandshus Bellahøj I-II Wittenberghus Vesterbo tilledal Teglværkshavnen Holmehusene Voldboligerne Husum Vænge Livornoparken Lykkebo Grøndals Æl. Bispebjerghjemmet På sporet Tusindfryd 8 BERETNING

11 AB ÅRBERETNING

12 Prestigeprojekt i politisk modvind Forrige år indgik AB et samarbejde med Københavns Kommune om at opføre fremtidens ældreboliger i et visionært plejeboligprojekt på en af Københavns bedste beliggenheder. Desværre er projektet løbet ind i problemer. Borgerrepræsentationen i Københavns kommune besluttede i august 2013 at sætte arbejdet med ny lokalplan i bero indtil Det betyder, at arbejdet med byggeprojektet også sættes i stå, da lokalplanen skal godkende byggeplanerne. Borgerrepræsentationen har også bedt undheds- og Omsorgsforvaltningen om at lave et forslag til midlertidig udlejning af de nu tomme plejeboliger formodentlig som ungdomsboliger. 150 af ølunds i alt 390 plejeboliger anvendes endnu til deres oprindelige formål. AB er i forhandlinger med Københavns Kommune om den videre proces, som måske kan ende med at AB køber ølund. Nu gik det ellers lige så godt! Inden AB s nybyggeri trandlodshus overhovedet kom fra start skete det i slutningen af 2011, at entreprenøren Brødrene Andersen gik konkurs. Det betød, at vi måtte ud i længere forhandlinger med konkursboet og nye garantistillere, før vi kunne gå ud og finde en ny entreprenør. iden har det kørt som smurt i olie huset er bygget og Kvickly, Fakta, børnehaven og en cafe er allerede flyttet ind i stueetagen. AB har haft åbent hus med op mod 700 besøgende. 437 personer har indsendt et reservationsskema. 93 personer har fået besked om, at de har været så heldige at få en bolig i trandlodshus. Det gik lige så godt, indtil det skete igen: Entreprenøren Myhlenberg gik konkurs kun tre måneder før byggeriet skulle have stået færdigt. Et par lejligheder stod helt færdige, nogle manglede en enkelt liste her og en termostatventil der. Men andre lejligheder havde endnu ikke fået lagt gulv og i et par af opgangene stod fortsat kun de rå betonmure uden nogen form for indmad. Heldigvis skete det, lige inden lejekontrakterne skulle sendes ud til de nye lejere, så ingen nåede at opsige deres gamle bolig. Og huset skal nok blive bygget endeligt færdigt. Men de nye lejere, som havde regnet med at flytte ind den 1. februar 2014, må væbne sig med tålmodighed indtil i hvert fald 1. maj

13 OPLAGTAVLE AB ÅRBERETNING 2013 AB-seminar på Klinten, Rødvig, tevns Traditionen tro afholdtes seminar for afdelingsbestyrelsesmedlemmer og organisationsbestyrelsesmedlemmer i AB. Tilslutningen var igen i år stor. Vi lod os inspirere på vejen mod Rødvig af et stop i AlmenBolig+ afdelingen Ravnsborg i Køge. pændende at høre om dette udfordrende projekt og interessant at diskutere og høre de forskellige holdninger til, hvor langt dette koncept kan bære på længere sigt. Vel ankommet til Klinten kunne vi gå i gang med weekendens program. Det store punkt på dette års seminar var AB s nye målsætningsprogram, der skal vedtages på repræsentantskabsmødet i januar Græsrødderne ude i bestyrelserne fik her mulighed for at gøre deres indflydelse gældende på, hvad det er for mål og værdier, der skal satses på i boligorganisationen AB i de kommende fire år. Det gav anledning til mange gode input og alle gik til opgaverne med stor entusiasme. Blandt mange input var der fokus på: Affaldshåndtering i afdelingerne Beboeradfærd; beboere der passer på deres afdelinger Naboskab; beboere der passer på hinanden og tager aktiv del i naboskabet. om sædvanlig var der en positiv stemning og alle hyggede sig under de mere uformelle timer ved middagen og efter denne. 11

14 Organisationsbestyrelsens årlige afdelingsrundtur Der er tradition for, at bestyrelsen tager rundt en gang om året og besigtiger udvalgte bebyggelser. Det er vigtigt at få et direkte fysisk indtryk af de mange afdelinger, der ellers blot bliver et navn på et stykke papir. Tanken i år var at se nogle af de mindre og lidt nyere afdelinger (efter 1970), der lever et lidt mere stille liv, end mange af de større afdelinger. Årets rundtur startede på Vesterbro i København, hvor vi besøgte afdelingerne Absalonhus og Vesterbo. Fine steder. Man fornemmede straks høj trivsel på plejehjemmet, Absalonhus. Vesterbo er en fin repræsentant for det moderne og grønne Vesterbro med et fantastisk gårdrum. Vi ankom til trandlodshus bare få dage efter hovedentreprenørens konkurs. Dette bliver et fantastisk byggeri, når det, måske ad bumpede veje, bliver gjort færdigt. Efter en kort frokostpause i undby ejlklub gik turen videre til navnkundige Flexibo. Den oprindelige tanke om fleksibilitet i ruminddelingen synes at være noget skrantende. Flexibo fremstår i dag som en charmerende grøn rækkehusbebyggelse dog med nogen patina. Turen gik nu videre til Tusindfryd, der ligger bagved Bellahøjhusene, mod vest. En ganske lille afdeling i tre etager med seks opgange og med bare 18 boliger. Her finder man en af storbyens små stille oaser. Det afsluttende besøg var i Grøndals Ældreboliger. Også her blev man bjergtaget, når man bevægede sig fra den trafikerede travle gade foran huset og ind i den fredfyldte frugthave. Her fornemmede man igen en høj grad af trivsel. 12 OPLAGTAVLE

15 AB s juvel udi klimavenligt byggeri En skæv afdeling til gæve beboere I AB taler man, som så mange steder, om en social profil og et socialt medansvar. Men i AB gør man også andet end blot at tale om det, f.eks. med afdelingen På poret med tidligere hjemløse beboere. Den 1. maj 2013 indviede AB sin anden afdeling med skæve boliger til gæve eksistenser. Den er beliggende i Husum på Bystævneparken og bærer navnet Toften. Her er tale om en lille fin landsby med 10 boliger. Der er tilknyttet en social vicevært, med kontor i forbindelse med det lille vaskeri og fælleslokale. Hans opgave er at støtte beboerne. Det dækker over alt fra hjælp til at udfylde blanketter, bistand ved diverse møder, tandlæge- og lægebesøg og meget, meget mere. Det er også ham, som skal dæmpe gemytterne, når disse lejlighedsvis slår gnister. Det er en meget vigtig og nogen gange svær opgave at holde gemytterne i ro. AB ÅRBERETNING 2013 AB s eneste afdeling uden for Københavns Kommune, Herlevhuse, får en lillebror, som skal bære navnet HerlevÅhuse. Efter afholdt projektkonkurrence er vinderen, som skal færdigprojektere og opføre de 12 rækkehuse i Herlev, fundet. Det blev W. Lynggaard Petersen med Kant Arkitekter, som vandt. Der bliver opført 12 spændende rækkehuse, hvor både anvendelse af eget regnvand og lavenergi går hånd i hånd med solceller og grønne tage. Husene bliver opført i træ med en facadebeklædning i Thermowood. Husene op føres i fire forskudte plan, der tilpasser sig det skrånende terræn. Byggeriet er så småt i gang her i 4. kvartal af 2013 og der er forventet indflytning den 1. oktober Husene bliver lidt dyrere, end den sædvanlige pris for nybyggeri, men dette kompenseres ved, at forbrugs udgifterne bliver meget lave. Der forventes en m2-pris på ca kr., svarende til en månedshusleje for 104 m2 på ca kr. 13

16 Tingbjerg-Husum Partnerskab Der er fokus på at øge trygheden og reducere kriminaliteten i det tværgående partnerskab, der er indgået i Tingbjerg-Husum. Det er indgået af boligafdelingerne i området fra AB, fsb og AAB og flere af Københavns Kommunes forvaltninger, P og Københavns Politi. Tingbjerg har tidligere været en del af partnerskabet, men det er nu udvidet, så et større geografisk område er med. Partnerskabet laver en række aktiviteter, f.eks. en kampagne om indbrudssikring, et projekt om skolevalg og et andet om belysning på Volden. Desuden har partnerskabet fokus på kommunikation mellem deltagerne i partnerskabet og på kommunikation i offentligheden med fokus på områdets omdømme. Aktiviteterne supplerer de mange gode boligsociale aktiviteter, der fortsat er i Tingbjerg. Kulturen kommer snart til at blomstre i Tingbjerg Endelig kom der gang i revitaliseringen af planerne om Tingbjerg kulturhus. Huset bliver en arkitektonisk perle og bliver samlingspunkt for beboere i Tingbjerg Utterslevhuse. Byggeudvalget for kulturhuset har lagt sig fast på udformning af huset og en placering på den nuværende parkeringsplads ved Tingbjerg Heldagsskoles hovedindgang. Da kulturhuset er et fælles projekt mellem boligafdelingerne i Tingbjerg og Utterslevhuse og Københavns Kommune, er byggeudvalget også bredt sammensat. COBE Arkitekter har tegnet kulturhuset, som placeres, så kultur, skole og idræt kan spille sammen. Du kan læse mere om planerne for kulturhuset på Tingbjergs hjemmeside tingbjergforum.dk bare søg på kulturhus. Læs mere om Tingbjerg Kulturhus på cobe.dk og tingbjergforum.dk 14 OPLAGTAVLE

17 I Fleksibo har de bygget en meget flot materielgård, med god plads til både storskrald og de nye containere. Affaldshåndtering i afdelingerne I København produceres ca. 400 kg affald pr. borger årligt. København Kommunes målsætning er, at hver enkelt københavner skal sortere 70 kg ud af de 400 fra til genanvendelse. Derfor har kommunen udrullet en affaldsplan, hvor alle etagebyggerier, herunder de fleste af AB s afdelinger, i løbet af 2013 har fået 3 nye affaldsbeholdere fra Kommunen. Det er beholdere til metal, hård plast og elektronik. Fra driftslederne i AB lyder meldingen, at det kræver meget tilvænning at få beboerne til at sortere affald i de tre nye fraktioner. ærligt i afdelinger, hvor der er affaldsskakte, synes opgaven med at påvirke beboerne til at sortere mere endog meget stor. Det er simpelthen for nemt at smide alt i skakten. Der er ikke meldinger om problemer med de tre nye containere, der er fundet plads til dem og de bliver tømt jævnligt at Kommunen s efterårsstorme To storme tæt på hinanden har i år været hårde mod det ganske land. Den ene i november og den anden i december. Novemberstormen var helt klart den værste for AB s afdelinger; der røg rigtig, rigtig mange tagsten rundt omkring og desuden blev nogle vinduer, døre og tag fra skure ødelagt af vinden. Hertil kommer de træer der væltede rundt omkring nogen til gene for færdslen i området. ærligt slemt gik det ud over Elleparken, her blæste mange tagsten ned og mange lå løse til fare for nedfald efterfølgende. Tre-fire store træer skulle efterfølgende fældes, da de mistede kronen eller flækkede stammen. I anden omgang i december tog stormen noget lettere på AB s afdelinger. Der røg rigtig mange tagsten, men kun Teglværkshavnen fik alvorlige skader; nemlig oversømmelse af kældre og elevatorer omkostningerne er endnu ikke opgjort. Billederne / billedet er oversvømmelsen i Teglværkshavnen. Heldigvis har der ikke været personskade i forbindelse med stormene, men det koster tid og penge at rydde op. AB ÅRBERETNING

18 16 TITEL

19 KONOMI & ADM. Interview med kundechef Lene Vennits Hvordan synes du, at året 2013 er gået for AB? 2013 har været et meget travlt år for AB med stor mødeaktivitet. Det har det været af flere grunde. Dels har AB arbejdet med nogle store sager, blandt andet trandlodshus og ølund, som har givet en række udfordringer. Og dels udløber målsætningsprogrammet og vi har skullet drøfte indholdet i AB s nye målsætninger og også en ny form at få lavet programmet på med større inddragelse. Jeg synes, der har været en rigtig god proces i arbejdet med målsætningsprogrammet. Det er min opfattelse, at organisationsbestyrelsens målsætninger klart afspejler sig i det program, som vil blive præsenteret for Repræsentantskabet i januar Det er også lykkedes at sikre stor involvering af afdelingsbestyrelserne, så jeg håber, at der bliver stort ejerskab til AB s nye program. Hvilke fokusområder ser du som vigtige til næste år for AB? Efter min vurdering bliver AB s fokus i 2014, at lave en strategi eller arbejdsplan for, hvordan målsætningsprogrammet kan realiseres. Der vil blive nogle meget tydelige spor helt fra starten fordi AB skal søsætte sin nye hjemmeside i starten af Jeg tror i det hele taget, at en del af AB s fokus kommer til at ligge i det digitale. AB står ved en skillevej, hvor man har besluttet, at nu skal de elektroniske potentialer udnyttes. Og det skal vi i administrationen selvfølgelig hjælpe med at sikre. Der er også en række større renoveringsplaner, som kræver stor opmærksomhed, fordi de er vanskelige og fordi der er mange penge i dem. Der er behov for stort fokus på økonomistyring og en målrettet prioritering af pengene fremadrettet. Denne prioritering er vigtig, fordi AB både gerne vil bygge nyt og sikre, at man kan bistå nødlidende afdelinger via trækningsretten samt at holde hånden under afdelinger med særlige behov. Hvad synes du om samarbejdet med AB s organisationsbestyrelse? Mit samarbejde med AB har vist mig, at organisationsbestyrelsen mestrer at tage ovennævnte opgaver på sig. De finder altid holdbare og konstruktive løsninger på de problemer, som uværligt dukker op i løbet af året på trods af, at der er handlet med omtanke i alle projekter. AB ÅRBERETNING

20 AB s økonomi Resultatet for AB s regnskab i år (regnskabsår 1. august juli 2013) er et overskud på godt 1,6 mio. kr. Det er umiddelbart lidt bedre end den budgetreserve på kr., der var budgetteret med, men stadig et godt stykke fra det fine overskud i sidste års regnskab som var på 4,5 mio. kr. AB s overskud har gennem alle årene haft en meget direkte sammenhæng med afkastet fra investeringsforeningerne, som i det forløbne år kun har givet en rente på 0,99 %, sammenlignet med sidste års rente, som lå på 6,3 %. AB s samlede egenkapital er på knapt 186 mio. kr. Det kan lyde af meget, men egenkapitalen er faktisk faldet fra sidste år med godt 14 mio. kr. Egenkapitalen består af årets resultat/overskud og beholdningen i selskabets arbejdskapital og dispositionsfond og faldet afspejler, at forbruget af egenkapitalen har været større end indtægterne. om nævnt har renteafkastet i år været 3 mio. kr. mindre end sidste år. Beholdningen i arbejdskapitalen er faldet med ca. 2 mio. kr., bl.a. fordi der i løbet af året har været større udlæg til byggesager, som f.eks. ølund og Herlev Åhuse. Da det er midler, der vil vende tilbage igen når projekterne realiseres og kommunegarantien tilbagebetales, er det forventningen, at arbejdskapitalen vil komme nogenlunde i niveau med sidste år. Arbejdskapitalen har det med andre ord forholdsvis godt, men mangler fortsat lidt for at nå op på den anbefalede disponible beholdning pr. lejemålsenhed. Det vil derfor være indeholdt i AB s budgetforslag, at indbetalingerne til arbejdskapitalen skal fortsættes for at konsolidere økonomien. Det største indhug i egenkapitalen i år skyldes et større træk på dispositionsfonden på ca. 9 mio. kr. Trækket på dispositionsfonden skyldes, at der er udbetalt flere, store tilskud til afdelingerne fra trækningsretten til renoveringer og forbedringsarbejder. Til gengæld skal det fremhæves, at den disponible del af dispositionsfonden er en smule i bedring pga. tilbagebetaling af midlertidige lån til Tingbjerg i forbindelse med helhedsplanen og pga. de øgede indbetalinger fra afdelingerne, som påbegyndtes ved lovkrav pr. 1. april Der er dog stadig langt til lovgivningens minimumskrav og det forventes ikke, at AB når dette mål før Der er med andre ord fortsat behov for en stram styring og overvågning af AB s økonomi og afdelingernes indbetalinger til såvel arbejdskapitalen som dispositionsfonden må derfor fortsætte nogle år endnu. Udlejninger Indflytning Af udlejningsstatistikken for 2012 kan man se, at AB i løbet af året har foretaget over udlejninger af familieboliger, ældreboliger og ungdomsboliger. Mere nøjagtigt blev der skrevet huslejekontrakter i løbet Heraf foregik de 792 udlejninger i familieboligerne. Hvis man ser på, hvordan beboerne fik adgang til at leje en familiebolig hos AB, ser det ud på følgende måde: 77 % kom fra ventelisten, 17 % fra kommunal anvisning, 5 % byttede sig til en bolig og 1 % af boligerne gik til byfornyelsesformål m.m. Nu er der ikke kun én venteliste i AB. De 77 % fra ventelisten fordeler sig med: 20 % der har fået en bolig via oprykningsventelisten (det er ventelisten for beboere som allerede bor i AB, men søger 18 ØKONOMI & ADMINITRATION

21 en anden bolig i samme afdeling eller en anden afdeling hos AB), 18 % har fået en bolig via den almindelige venteliste, og 39 % har fået en bolig via den almindelige venteliste, men på de fleksible kriterier, der giver fortrin til beboere i arbejde, studerende eller folkepensionister. Hvis man kigger på tildelingen af familieboliger, kan man se, at kommunen langt fra benytter sin ret til at anvise til 33 % af familieboligerne i AB. en tendens til en stigning i fraflytningerne fra 2002 på godt 3 %-point, som toppede i 2010 med 14 %. I år er fraflytningsprocenten for familieboligerne nede på 11 %. År Fraflytningsprocent ,8 % ,4 % ,4 % ,7 % ,2 % Udlejning af familieboliger: 77 % fra ventelisten 17 % fra kommunal anvisning 5 % byttede sig til en bolig 1 % særboliger, byfornyelses formål m.m ,6 % ,7 % ,5 % ,1 % ,6 % % Fraflytning Den samlede fraflytningsprocent for hele AB var i 2012 på 12,7 %. Til sammenligning var den gennemsnitlige flytteprocent for hele KAB-fællesskabet på 13,6 %. AB har med andre ord haft lidt færre fraflytninger end gennemsnittet i KAB-fællesskabet. Den samlede fraflytningsprocent dækker over en variation i de forskellige typer lejemål: Familieboliger 11 % Ældreboliger 21 % Ungdomsboliger 43 % I både ungdoms- og ældreboligerne er der af naturlige årsager sædvanligvis en noget højere fraflytning end i familieboligerne. I familieboligerne har vi nu fulgt udviklingen i fraflytninger gennem 10 år, hvor man kan se at der er Bortset fra ældreboligerne og ungdomsboligerne er de relativt nybyggede afdelinger fra 2007/2008 stadig de afdelinger der har den højeste flytteprocent. Askholm ligger næsthøjest med 29 %, Teglværkshavnen 20 %, Brohuset 19 %, mens ejlhuset ligger lidt over gennemsnittet med 13 %. To andre afdelinger, der ligger henholdsvis meget højt og højt, er Tingbjerg V på 30 % og Tingbjerg I på 18 %. Begge afdelinger har fået gennemført ombygninger og lejlighedssammenlægninger for en del af boligerne, så de nu fremstår som nybyggede. Dette er også en del af grunden til den høje flytteprocent, da genhusning har været nødvendigt. Man kan nok ikke komme udenom, at der er en sammenhæng mellem en relativt høj husleje og en høj fraflytningsprocent i disse afdelinger. Afdelingerne med den laveste fraflytningsprocent er Holme husene med 0 % og Humlevænget og Grøndalslund, der begge har en fraflytning på 4 %. AB ÅRBERETNING

ÅRSBERETNING SAB. Forord til beretningen 2

ÅRSBERETNING SAB. Forord til beretningen 2 AB ÅRBERETNING 2014 ÅRBERETNING Forord til beretningen 2 Beretning AB s målsætningsprogram 3 Nybyggeri og renovering 3 Tilfredshedsundersøgelsen status på opfølgningen 6 Ny hjemmeside og digital udvikling

Læs mere

SAB årsberetning 2012

SAB årsberetning 2012 AB årsberetning 2012 Årsberetning Indledning 1 Beretning tatus på AB s helhedsplaner 3 tatus på AB s målsætningsprogram 2010-2013 3 Klimastrategi 4 Driftsfællesskaber 5 Lejlighedssammenlægninger 7 Indkøb

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Kjeld Poulsen, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Alice Brødbæk,

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

SAB ÅRSBERETNING 2015

SAB ÅRSBERETNING 2015 AB ÅRBERETNING 2015 ÅRBERETNING AB 2015 Årsberetningen følger i dette års udgave hovedindsatsområderne fra AB s målsætningsprogram 2014-2017. Kommunikation i centrum Forord til beretningen v./ fmd., John

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

Referat. Fællesmøde for alle afdelingsbestyrelser i SAB

Referat. Fællesmøde for alle afdelingsbestyrelser i SAB Afholdt den: 15. marts 2011 Til stede: 3002 Jyllandshuse: Lise Teruel, Poul Brorson 3003 Bispebjerg Terr.: Erik Carlsson 3005 Stefansgård: Allan Christensen 3006 Jydeholmen: Lise Buhelt, Ricardo McCormack,

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

John foreslog Kjeld Poulsen som mødeleder. Kjeld blev enstemmigt valgt til mødeleder.

John foreslog Kjeld Poulsen som mødeleder. Kjeld blev enstemmigt valgt til mødeleder. Afholdt den: 26. maj 2015 Til stede: Referent: Afdelingsbestyrelsesmedlemmer Sjællandshuse, Strandlodshus, Humlevænget, Jydeholmen, Tingbjerg, Skyttevænget, Bispebjerg Terrasser, Jyllandshuse, Abildgården,

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde Mandag den 27. januar 2014, kl. 18.00 KAB, Kirkesalen, Studiestræde 38, kælderen. Samvirkende Boligselskaber

Referat. Repræsentantskabsmøde Mandag den 27. januar 2014, kl. 18.00 KAB, Kirkesalen, Studiestræde 38, kælderen. Samvirkende Boligselskaber Repræsentantskabsmøde Mandag den 27. januar 2014, kl. 18.00 KAB, Kirkesalen, Studiestræde 38, kælderen Til stede: Fra administrationen: Der fremmødte 60 stemmeberettigede deltagere repræsenterende organisationsbestyrelsen

Læs mere

Beboerrepræsentantskabsmøde i Kundecenter A onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.00 i Billedsalen, Studiestræde 38

Beboerrepræsentantskabsmøde i Kundecenter A onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.00 i Billedsalen, Studiestræde 38 Møde den 18. marts 2015 Beboerrepræsentantskabsmøde i Kundecenter A onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.00 i Billedsalen, Studiestræde 38 Deltagere: 22 beboerrepræsentanter (1 repræsentant gik før valgene)

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Grøndalsvænge Allé

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Grøndalsvænge Allé AlmenBolig+ - Beboermøde I Grøndalsvænge Allé Velkommen! - v/ Bjørn Petersen, AKB København Program for beboermøde d. 13. oktober 2011 Velkomst v/ Bjørn Petersen, formand for AKB København Tildeling af

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Enebærstien

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Enebærstien AlmenBolig+ - Beboermøde I Enebærstien Velkommen! - v/ Kurt Gjerstof, Herlev Boligselskab Program for beboermøde d. 13. oktober 2011 1. Velkomst v/kurt Gjerstof, Herlev Boligselskab 2. Status på byggeprojekt

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. maj 2015 Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og Tirsdag den 28. april 2015

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Irishaven

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Irishaven AlmenBolig+ - Beboermøde I Irishaven Program for beboermøde d. 5. marts 2013 1. Velkomst v/elin Jacobsen, Egedal Boligselskab 2. Tildeling af boliger - principper v/finn Larsen, Udlejningschef 3. Hvordan

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Gry Marie

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.30 i Ørbæk Midtpunkt (hallerne), Langemosevej 5, 5853 Ørbæk Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ørbæk... 2

Læs mere

Boligselskaber. Årsberetning 2009. Møde den 28. januar 2010 Udsendt den 20. januar 2010 #JobInfo Criteria=BallerupS1#UDKASTU 1/22

Boligselskaber. Årsberetning 2009. Møde den 28. januar 2010 Udsendt den 20. januar 2010 #JobInfo Criteria=BallerupS1#UDKASTU 1/22 Årsberetning 2009 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Fremtidssikring af SAB s afdelinger...4 3. Demonstrationsprojekt i Stilledal...5 4. Lejlighedssammenlægninger...5 5. Tingbjerg Utterslevhuse

Læs mere

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE / Almen boligafdeling opført af Boligselskabet AKB, København i 1970 / Opført som højhuse i 12 etager og etagehuse i 5 etager / Beliggende ved Bispeengbuen, en af de mest befærdede indfaldsveje til København

Læs mere

Udsendt den 24. juni Kommunen: Gitte Carlsberg-afbud og Lars Westermann - afbud

Udsendt den 24. juni Kommunen: Gitte Carlsberg-afbud og Lars Westermann - afbud Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 7. juni 2016 kl. 18.30 i Figenparkens fælleshus, Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 28. maj 2014 Udsendt den 11. juni 2014

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 28. maj 2014 Udsendt den 11. juni 2014 Repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014, kl. 19.00 i s Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskabet Bitten Dufour, Jan Lemser, Rauf Hasanzadeh, Steen Jørgensen, Jan Ebbe Merkelsen,

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen BSB Lunderskov Referat fra repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. september 2013 kl. 18.30 Mødet holdes i Lunderskov Hallen, Kobbelvænget 1, 6640 Lunderskov Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK)

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Den 20. juni 2011 Til stede: Gitte Weien Andersen (Rudersdal Kommune), Torben Eriksen (forretningsfører, BDK),

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Repræsentantskabet: Torsdag den 6. maj 2013, kl Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1., Albertslund

Repræsentantskabet: Torsdag den 6. maj 2013, kl Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1., Albertslund Dagsorden Repræsentantskabsmøde Torsdag den 6. maj 2013, kl. 18.00 Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1., Albertslund Repræsentantskabet: Formand, næstformand Ole Hansen, Helle Sørensen, Bjørn Petersen, Karen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Jacob

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 11. november 2013 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Tirsdag den 29. oktober 2013

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02 Boligselskabet af 1961 i Tikøb Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Tirsdag den 25. september 2012 kl. 18.00 i det lille fælleslokale beliggende Hovgårdsparken, Espergærde. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Dok. nr. 340-2012-53589 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Dato: Den 14. marts 2012 Kl.: 10.00-13.00 Sted: Sorø Rådhus, lokale 304 Deltagere: Boligforeningen Dianalund:

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB-fælleskabet! Mission, løfte og værdier Mission: Det er KAB s mission at skabe rammer for et godt liv

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418 Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl. 18.00 i fælleshuset, Sundtoften 418 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen Boligorganisationen Trollebo Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 15.0 i fælleshuset beliggende Nøddehegnet 1, 700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib.

Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib. BOLIGSELSKABET AF 1945 I STRIB Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl. 18.00 i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib. Tilstede: Bestyrelsen: Knud Kingo Christensen (KKC), Mogens K. Hansen

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen

Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen Hørsholm-Kokkedal Afd. 9 Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen Indledning Siden sidste beboermøde har det på mange måder været et travlt år og udfordrende år. Der har været afholdt 13 bestyrelsesmøder,

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber og Brumleby den 21. september 2010

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber og Brumleby den 21. september 2010 1 Der blev afholdt møde i Njalsgårdens mødecenter, Njalsgade 13, 2300 København S med deltagelse af: Fra Samvirkende Boligselskaber og Brumleby: Margrete Pump, kundedirektør, Anne Mette Fredsgaard Svendsen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger i København Faktuelle forhold 4.417 ældreboliger fordelt på 41 bebyggelser over hele byen Største bebyggelse har

Læs mere

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015:

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015: 1 13. april 2016 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab 3. Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 4. Nybyggeri og helhedsplaner 5. Konklusion 6. Baggrund

Læs mere

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling.

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling. April 2013 Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling BRØNDBYPARKEN Afdeling. 3 I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus, lejlighed

Læs mere

Omdannelse af almene boligområder

Omdannelse af almene boligområder Omdannelse af almene boligområder -helhedsplaner og boligsociale indsatsområder Helhedsplaner styrk samarbejdet! D. 01. december 2016 Bolig Hjørring Boligorganisationer Boligselskabet Vesterlund (afdeling

Læs mere

Der var ikke indkommet forslag til mødet og John foreslog Kjeld Poulsen som mødeleder. Kjeld blev enstemmigt valgt til mødeleder.

Der var ikke indkommet forslag til mødet og John foreslog Kjeld Poulsen som mødeleder. Kjeld blev enstemmigt valgt til mødeleder. Afholdt den: 19. juni 2014 Til stede: Referent: Afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra Humlevænget, Tingbjerg, Husum Vænge, Skyttevænget, Stefansgården, Falsterbo, Glumsøparken Grøndalslund, Lollikhuse, Humlevænget,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. Side 165/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Aase Andersen, Arne

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

I MORTEN BOJE I 31. MAJ 2016 I REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B

I MORTEN BOJE I 31. MAJ 2016 I REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B SDE 1 MORTEN BOJE 31. MAJ 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B SDE 2 MORTEN BOJE 31. MAJ 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Revisionspåtegning og protokol Konklusion Revisionen har ikke

Læs mere

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 2. Valg af: a. Dirigent b. Stemmeudvalg c. Referent 3. Fremlæggelse af beretning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl. 19.00 i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Repræsentantskabet: Marianne Salomonsen, Michal Støckel, Johnna Brandal, Jørnanker Døpke, Beth

Læs mere

Bedre beboerservice OKTOBER 2017

Bedre beboerservice OKTOBER 2017 djursbo NYT OKTOBER 2017 Bedre beboerservice Beboerne i djursbos afdelinger i Ebeltoft-området har siden sommeren fået adgang til henholdsvis et grønt og blåt serviceteam. De nye teams er kommet godt fra

Læs mere

Mødereferat. Vamdrup Boligselskab og Kolding Kommune Emne. Referat fra styringsdialogmøde med Vamdrup Boligselskab 2015

Mødereferat. Vamdrup Boligselskab og Kolding Kommune Emne. Referat fra styringsdialogmøde med Vamdrup Boligselskab 2015 By- og Udviklingsforvaltningen Køb og Salg Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Dato 19. november 2015 Sagsnr. 15/9095 Løbenr. 170533/15 Referent Mads Kastrup Forslund Direkte telefon 79 79 16 74 E-mail

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-08-2010 Regnskabsperiode til 31-07-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-08-2010 Regnskabsperiode til 31-07-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2010 Regnskabsperiode til 31-07-2011 Regnskab for boligorganisation Boligorganisation Forretningsfører Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere