Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument."

Transkript

1 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt tid, hvorefter du skal vælge Yes-Næste-Næste. b) Klik på samme hjemmeside 2) Pudserprogram DEMO og vælg Åbn. Programmet installerer derved sig selv i mappen c:\sheerpower\puds c) Opret en genvej på skrivebordet, ved at højreklikke et tomt sted på skrivebordet og vælge Ny - Genvej. Vælg gennemse og filtype alle filer og find mappen c:\sheerpower\puds\ og dobbeltklik på det blå ikon med lynet med navnet puds. Klik næste og udfør d) Nu kan programmet åbnes ved at klike på ikonet puds på skrivebordet. Begrænsninger i DEMO-udgaven: Max. omsætning ca. kr p.a. Max. 50 kunder Max. 5 fakturaer udskrevet ad gangen. Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. Navigering i programmet: I hovedtræk kommer man rundt i programmet på samme måde, som man gør på mange hjemmesider. Generelt skal man gøre således: 1) Vælg menupunkt og klik på Submit 2) Indtast eller vælg data fra liste 3) Vælg handling 4) Klik på Submit Generelt for indtastningsbilleder: Datoer kan indtastes på mange måder, f.eks , 31/12/2005 eller Systemet laver det selv om til formatet 31/12/2005. Tal kan indtastes med punktum eller komma som decimaladskillelse, f.eks. 119,75 men systemet laver det selv om til punktum som decimaladskillelse, f.eks Nederst på skærmbillederne er det et Valg felt, hvor man vælger hvad man vil have udført. Nedenfor er kunder brugt som eksempel, men det samme er gældende for ordrer og de andre kartoteker.

2 De typiske valgmuligheder er: Find: Gem: Opret: Blank: Slet: Vis liste: Finder en kunde ud fra de oplysninger, man har indtastet Gemmer de oplysninger om kunden, man har rettet. Husk at vælge Opret hvis det er en ny kunde, man ønsker at gemme. Opretter en ny kunde som man har indtastet. Blanker skærmbilledet, så der er klar til at indtaste nye oplysninger. Der bliver ikke slettet noget, kun skærmbilledet bliver tømt. Sletter en kunde. Kan kun gøres under ganske særlige omstændigheder. I stedet skal man ændre feltet Aktiv til Nej Viser i et særskilt skærmbillede en liste over de kunder der pt. findes i systemet. Listen vises som en hjemmeside i en browser, der kan udskrives til printer som enhver anden hjemmeside. Hvis man f.eks. ønsker at rette en adresse på en kunde, gør man således: 1) Vælg Kunder i menuen, og klik Submit 2) Vælg en kunde fra listen ved at klikke på pilen til højre for kundenr. feltet. Der kommer en oversigt, hvor man kan bladre med page down og page up. Man kan også taste et bogstav, hvorved der hoppes ned til den første kunde, der har dette forbogstav. Taster man samme bogstav igen, hopper den til den næste kunde, der har dette forbogstav. Eller indtast hele eller en del af adressen i gadefeltet. 3) Vælg Find nederst på skærmbilledet, hvis den ikke allerede er valgt. 4) Klik på Submit. Hvis systemet kan finde en kunde, der svarer til oplysningerne, vil kunden nu blive vist på skærmen. 5) Ret adressen på kunden 6) Vælg Gem nederst. 7) Klik på Submit. Nu er de nye oplysninger gemt. Kunder I kundekartoteket registreres navn og adresse mv. på kunderne. Kunder der oprettes, får automatisk tildelt et fortløbende kundenr. Det kan registreres om kunden er aktiv eller ej. Da man har købt licens til et vist antal aktive kunder, kan man sætte kunder passive, som man ikke længere laver arbejde for. Derved tæller de ikke med mere. Hvis kunden har fået faktura, vises de i en liste i sidste felt. Man kan vælge en faktura, og vælge Hop til faktura og Submit hvorefter programmet hopper til denne faktura. Det kan man f.eks. bruge, hvis man skal registrere en faktura betalt, men ikke har bilagsnr eller fakturanr, men kun kundens navn.

3 Medarbejder. I medarbejderkartoteket registreres de medarbejdere man har ansat. Det bruger systemet til at fordele arbejdslister med. Område. I områdekartoteket registreres de områder man arbejder i. Hvis man har faste køreture, kan hver tur oprettes som et område. Hvis man vil have systemet til at foreslå en arbejdsplan, hvor medarbejderen skal køre på en hensigtsmæssig måde, er det MEGET vigtigt, at man får oprettet områder i et logisk system, som programmet kan forstå. Man skulle jo gerne undgå, at medarbejderen bliver sendt frem og tilbage fra Århus til Ålborg alt for mange gange! Programmet laver nemlig en arbejdsplan, hvor de enkelte kundeordrer fordeles således: 1) Først udvælges de ordrer, der skal udføres i en valgt tidsperiode, f.eks. en uge. 2) Derefter fordeles på medarbejder. 3) Så fordeles på OMRÅDE i alfabetisk orden 4) Endelig fordeles på rækkefølge, se under ordre. Det anbefales, at man opretter områder ENTEN som et område pr. fast køretur, eller med et forbogstav (V=Vest, Ø=Øst, S=Syd, N=Nord) og et tal, der angiver afstanden i kilometer fra udgangspunktet. Så sikrer man sig, at medarbejderen får tildelt arbejde i nogenlunde samme område på en dag/uge. Oprettelse af en ny ordre: I ordrekartoteket registrerer man det arbejde, man har lovet at lave for kunden. Der kan oprettes flere ordrer på samme kunde. Det kan f.eks. bruges, hvis man har aftalt at pudse vinduer udvendigt hver 4. uge og indvendigt hver 8. uge. Ordrer der oprettes, får automatisk tildelt et fortløbende ordrenr. Før en ordre kan oprettes, skal kunden, området og medarbejderen først være oprettet, se ovenfor om dette. Disse vælges fra en liste, ved at klikke på pilen til højre for de enkelte felter. Rækkefølge, er den rækkefølge kunden skal tages i, i forhold til de andre kunder i samme område på samme tid. Herved kan man planlægge en hensigtsmæssig køretur. Det er måske lettere at gøre det senere i ordretabellen, se nedenfor. Feltet Arbejde udfyldes med en arbejdsbeskrivelse til medarbejderen. Feltet Pris udfyldes med prisen inkl. moms. Feltet Fakturatekst udfyldes med det man vil have til at stå på kundens faktura. Feltet Interval dage udfyldes med det interval, som angiver hvor ofte arbejdet skal udføres. Feltet Tid min. udfyldes med det antal minutter, man forventer arbejdet tager. Bliver kun brugt internt til at beregne en timeløn.

4 Felterne Senest og Næste er en dato for, hvornår ordren seneste er udført, og hvornår den næste gang skal udføres. Hvis man under en oprettelse indtaster Senest og et interval, vil system selv udregne næste. Det er disse datoer der bruges til at beregne, hvornår kunden skal have sin ordre udført. Feltet ekstra tekst udfyldes kun, hvis kunden har fået udført noget ekstra arbejde, der skal lægges på næste faktura. Også her udfyldes beløbet inkl. moms. Det vil så komme på næste faktura, og så blive slettet fra ordren, så det kun kommer med denne ene gang. Bruges f.eks. hvis medarbejderen har udført et ekstra arbejde ved kunden, som ikke er medregnet i det girokort kunden har fået. Ordretabel I ordretabellen kan du se og rette rækkefølgen på alle ordrer i et bestemt område. Det giver et lidt bedre overblik over et område, du skal pudse for. Arbejdsplan: Arbejdsplanen er hjertet i systemet. Arbejdsplanen holder øje med, hvilke kunder der skal have deres ordre udført hvornår, og i hvilken rækkefølge. Arbejdsplanen foreslår selv hvilke ordrer der skal udføres i den næste uge. Man kan selv indtaste, hvilket datointerval man i stedet ønsker vist (og behandlet) arbejdsplanen for. Følgende felter kan indtastes: 1) Næste dato. Hvis man ønsker at springe en kunde over, kan man ændre næste dato til en dato frem i tiden. Hvis man her indtaster en dato, der ligger uden for det valgte interval, vil kunden (når man vælger "Submit") forsvinde fra skærmen, men vil dukke op, når man indtaster datointerval frem i tiden, f.eks. på et senere tidspunkt. 2) Fra dato: Blank betyder at de ældste ordrer vises. 3) Til dato: Hvor langt frem man ønsker ordrer vist. 4) Genudskriv fra fakturanr. Bruges kun, hvis printeren af en eller anden grund ikke fik udskrevet alle fakturaer korrekt, f.eks. p.ga. papirstop. 5) Valg. Her kan man vælge følgende: a) Opdater liste. Vælg denne, hvis du har ændret datofelterne, og ønsker at se de ordrer, der skal udføres i det nye datointerval. b) Udskriv plan. Laver en arbejdsplan, der viser hvilke ordrer/kunder der skal udføres. Kan bruges som arbejdsseddel til medarbejderne. Dette skal gøres INDEN der bogføres og opdateres. På arbejdsplanen er der et antal * såfremt kunden er bagud med betalinger fra tidligere.

5 c) Bogfør og udskriv faktura. Udskriver faktura til de viste ordrer/kunder. Husk at fakturaerne nummereres fortløbende. Det betyder, at hvis du anvender FI-girokort, skal numret i kodelinien på første girokort svare til næste fakturanr. i firmakartoteket. Sørg for at FI-kortene ligger korrekt i printeren, inden menupunktet vælges. I Demoudgaven findes en skabelon til FI-kort, der hedder giro.rtf. Den skal rettes til, så den passer til dit firma. Der dannes en postering (faktura) i finanspostkartoteket, og ordren opdateres, så næste dato flyttes frem til næste gang kunden skal have sin ordre udført. Herefter forsvinder ordrerne fra arbejdsplanen på skærmen, da der nu ikke mere er ordrer, der skal udføres i dette datointerval. Ordrerne er opdateret med ny dato, der svarer til den gamle dato + det interval der er indtastet på ordren. c) Bogfør og udskriv faktura/rykkere. Som ovenfor, men desuden udskrives rykkere til de kunder, der skal pudses i denne runde, men som har en restance fra tidligere. Man kan selv formulere hvordan rykkeren skal se ud. Systemet bruger Worddokumentet c:\sheerpower\puds\skabelon\rykker.rtf Momsliste Momslisten kan udskrives for et datointerval, f.eks. et kvartal eller et halvt år. Listen sammentæller momsbeløb fra fakturaer og evt. udgiftsbilag der er indtastet. Listen er specificeret pr. transaktion, så man har mulighed for at kontrollere momsbeløbet. Restanceliste: Restancelisten viser restancer på fakturaer, som er ældre end et vist antal dage. Antallet af dage der er "tilladt" restance, er det antal dage, der er indtastet i firmakartoteket i feltet "respitdage". Man kan altså selv bestemme, hvor lang tid debitorerne har til at betale, inden man vil rykke. Fletning med Word breve: Systemet fletter breve, der er lavet i RTF format, f.eks. fra Word. Dokumenterne SKAL laves i RTF format for at systemet kan flette brevene. Dokumenterne er placeret i mappen c:\sheerpower\puds\skabelon\ og der medfølger følgende skabeloner, som man selv kan redigere: 1) GIRO.RTF. Girokort (FI-kort) til kortart 71, som anvendes, hvis man i firmakartoteket udfylder feltet "fakturaformat" med "FI". Dokumentet passer til de normale A5 kortart 71 FI indbetalingskort, (FIK7532) men måske skal der rettes lidt, så det passer til din printer. Det gør du ved at åbne GIRO.RTF i Word, og så prøve dig frem, ved at udskrive den på en halv blank A4 side (A5). Læg den ovenpå et girokort og hold den op mod lyset, så kan du se, om den udskriver korrekt. Såremt programmet også skal udskrive kodelinien forneden på FI kortet, skal dette først godkendes af PBS. Vejledning til dette kommer senere. 2) FAKTURA.RTF. En faktura på en A4 side, som anvendes, hvis man i firmakartoteket udfylder feltet "fakturaformat" med "faktura" 3) RYKKER.RTF. Bruges når der sendes rykkere til kunder, der fremgår af restancelisten.

6 Start på rigtige data, og evt. konvertering af data fra et andet system. Inden du opretter rigtige data, eller konverterer fra et andet system, skal du først købe licens til programmet, se nedenfor under Køb af licens til programmet. Derefter skal demo-data slettes, så demokunder og ordrer ikke blander sig med de rigtige data. Alle data i faktura-, ordre- kunde- og områdekartoteket slettes således: 1) Indtast systemkoden SLETALT i firmakartoteket og gem. 2) Vælg menupunkt Slet kartoteker i hovedmenuen. 3) Fjern systemkoden i firmakartoteket igen, og gem. Har du i forvejen kunder / ordrer i et andet system, er der mulighed for at konvertere disse ind i pudserprogrammet, hvis du kan få dataene fra dit system ud i et Excel regneark. I mappen c:\sheerpower\puds\ findes et Excel regneark med navnet kunder som du skal bruge som skabelon. Hver kolonne i regnearket skal indeholde hver sine data. Der må IKKE forekomme semikolon (;) i dataene.

7 Hver række skal indeholde en kunde/ordre: Kolonne i regneark A Skal indeholde Kundenr (må IKKE være telefonnr. Det skal være fortløbende fra 2 til antal kunder) Kundernr. 1 må IKKE bruges! Type Tal uden decimaler B Kundenavn, f.eks. Peter Hansen Tekst C Kundegade, f. eks Vestergade 22 Tekst D Kundepostnr og by, f.eks Århus C Tekst E Telefonnr. F.eks Tal uden decimaler F Mobiltelefonnr. F.eks Tal uden decimaler G Område. Se omtalen af områder ovenfor. SKAL skrives NØJAGTIG som i kartoteket med store/små bogstaver Tekst, max. 4 karakterer H Rækkefølge kunden skal tages i området. 1- Tal 999 I Arbejdsbeskrivelse Tekst max. 50 karakterer J Pris inkl. moms Tal med 2 decimaler adskilt af komma, f. eks. 210,50 K Fakturatekst til kunden Tekst max. 50 karakterer L Interval i dage, mellem at kunden skal have arbejde udført. Tal uden decimaler, f.eks. 28 M Forventet arbejdstid i minutter Tal uden decimaler N Seneste dato kunden har fået udført arbejdet, f.eks. O Næste dato kunden skal have arbejdet udført, f.eks. P Medarbejder, der skal udføre arbejdet. Se om medarbejderkartotek ovenfor. SKAL skrives NØJAGTIG som i kartoteket med store/små bogstaver Tekst, max. 4 karakterer Når arket er udfyldt, skal følgende foretages: A) I pudserprogrammet: 1) Ændre systemkode til IMPORT i firmakartoteket og gem. 2) Opret i Områdekartoteket alle de områder, du bruger i regnearket, stavet på NØJAGTIG samme måde som i regnearket.

8 B) I Excel: 1) Vælg i Excel: filer gem som filnavn c:\kunder - filtype CSV(semikolonsepareret) Gem OK Ja. C) I pudserprogrammet: 1) Vælg menupunkt Import kunder i hovedmenuen og klik submit 2) Læg mærke til, om der kommer fejlmeddelelser og skriv dem ned. 3) Når programmet melder færdig, så: 4) Check kunde- og ordrekartoteket ved at vælge menupunktet vis liste og se om alle kunder/ordrer er oprettet. 5) Fjern systemkoden i firmakartoteket igen, og gem. Hvis noget går galt, har du mulighed for at få hjælp. Se under afsnittet Køb af support. Køb af licens til programmet. Licens til programmet kan købes for p.t. kr ,- ekskl. moms. (pris pr , ret til ændringer forbeholdes) Herudover betales en årlig vedligeholdelsesafgift på 25%, der dækker nye versioner af programmet. Brugerne har derved indflydelse på, hvilke nye faciliteter, der skal med i programmet. Du kan godt undlade den årlige afgift, men så får du ikke de nye versioner, ligesom support bliver vanskelig, da andre kører på en nyere version. Ved køb får du adgang til: a) Op til kr i omsætning p.a. b) Ubegrænset antal kunder c) Ubegrænset antal fakturaer Har du brug for større omsætning, køber du blot flere moduler á kr Hvis du ønsker at købe licens programmet, skal du gøre således: 1) Gå ind i firmakartoteket og indtast dit firmanavn, adresse og CVR-nr og gem. 2) Send en mail til og vedhæft filen firma.ars der ligger i mappen c:\sheerpower\puds\. Skriv også dit firmanavn i mailen, NØJAGTIG som du har skrevet det i firmakartoteket. 3) Indbetal købsprisen inkl. moms på reg.nr 4001 konto med angivelse af dit firmanavn. Når indbetalingen er registeret, vil du modtage en mail med vejledning til, hvordan du skal aktivere din licens.

9 Køb af support Du kan købe support til programmet ved at aftale nærmere med din kontaktperson. Licensbetingelser: Licens giver adgang til at køber alene må bruge programmet på én pc. Programmet stilles til rådighed som det er og forefindes. Der ydes ikke nogen form for erstatning og der er ingen returret udover hvad Dansk lov foreskriver.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Startside, navigationsrude og områdeside... 4 Startsiden... 4 Navigationsruden... 5 Foretrukne... 8 Områdesiden...

Indholdsfortegnelse. Startside, navigationsrude og områdeside... 4 Startsiden... 4 Navigationsruden... 5 Foretrukne... 8 Områdesiden... Grundkursus 2009 Indholdsfortegnelse Startside, navigationsrude og områdeside... 4 Startsiden... 4 Navigationsruden... 5 Foretrukne... 8 Områdesiden... 11 Opsætning af skærmbilleder... 12 Søgning... 15

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

32,- KnowWare. Start med. Access 7/97. Kåre Thomsen. 1. udgave. www.knowware.dk

32,- KnowWare. Start med. Access 7/97. Kåre Thomsen. 1. udgave. www.knowware.dk 32,- KnowWare Start med Access 7/97 Kåre Thomsen www.knowware.dk 1. udgave Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20111206 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE Velkommen til CMS-modulet på din DanaCMS-hjemmeside, som du skal benytte for at opdatere din hjemmeside med tekster, billeder og meget mere. I denne vejledning for

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Brugervejledning til administratorer

Brugervejledning til administratorer Brugervejledning til administratorer Version pr 20130612 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning - så

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 I gang med e-conomic 1.1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Opbygning...3 Opsætning...4 Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 e-conomic er som ASP-løsning et økonomisystem,

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere