KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE"

Transkript

1 J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at slette domænenavnet dating2.dk. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 17. februar 2006 med 6 bilag (1-6), supplerende klageskrift med 2 bilag (7 og 8) og svarskrift af 10. marts 2006 med 4 bilag (A-D). Registreringsdato: Domænenavnet dating2.dk er registreret den 4. februar Sagsfremstilling: Klager har oplyst følgende: Det er kommet til vores kundskab, at en virksomhed krænker vores hjemmeside Virksomheden har oprettet en hjemmeside med kæreste service m.m. [ ] er et varemærke og et forretningskendetegn, der tjener som bindeled mellem virksomheden og dens kundekreds, som på nuværende tidspunkt tæller mere end personer. er Danmarks største kæresteservice. Klager har registreret selskabet Dating ApS med startdato den 9. november 1999, jf. bilag 5.

2 Indklagede har oplyst følgende: Domænet Dating2.dk er indkøbt med henblik på at drive en dating portal på lige fod med de 633 andre dating portaler der udover Freeways portal dating.dk forefindes under navneområdet.dk. (svar fra DK-Hostmaster bilag [A]) I øvrigt skal det nævnes, at ud af de i alt 634 domæner hvori ordet dating indgår, er det kun de seks af dem der registret af Freeway, hvorved de resterende kan anses for at være ligestillet med undertegnets dating portal. Denne antagelse er ene og alene begrundet i de ansvarlige navneserver for enkelte domæner, idet det ikke har været muligt at få dette bekræftet af DK-Hostmaster, jf. bilag [A], men det er ved gennemgang af DNS opslag, kun de seks der er registret til freeways navneserver. (ns1.freeway.dk og ns2. freeway.dk - dating.dk, spraydating.dk, datingmail.dk, crazy-dating.dk, crazydating.dk, onlydating.dk Bilag [B]) Et udsnit af de 600 domæners forside, er vedlagt, hvor det tydeligt fremgår der er tale om dating portaler. (screendumps Bilag [C]) [ ] Domænet er registret med henblik på en dating portal henvendt til alle målgrupper. Da der på daværende tidspunkt, tidspunkt for registrering af domænet, var registret over 600 danske domæner med ordlyden dating, faldt det naturligt at benytte det engelske udtryk I m dating too som direkte oversat til dansk betyder Jeg dater også. Begrundelsen for at benytte totallet i enden af dating, er at det er anerkendt og vel benytte på Internettet, når tallet kan erstatte et ord der i sammenhænget giver en ordlyde. Klager har ved af 16. februar 2006, jf. bilag 3, til en adresse på hjemmesiden under domænenavnet dating2.dk krævet domænenavnet dating2.dk slettet. Indklagede har ikke besvaret denne henvendelse. Der er imidlertid efterfølgende anført følgende under nyheder på hjemmesiden under dating2.dk : dating2.dk modtager trusselsbreve fra dating.dk (advokatfirmaet freeway). Sekretariatet har ved opslag den 9. september 2006 på domænenavnet dating2.dk taget følgende kopi:

3 Ved et opslag i søgemaskinen Google på ordet dating fremkommer hits. Begrænses søgningen til danske sider, fremkommer over 1½ million hits. Det fremgår af søgningen, at ordet er almindeligt anvendt for formidling af kontakt til en kæreste, ven eller sexpartner. Ordet anvendes som en beskrivende betegnelse herfor på et utal af hjemmesider og indgår endvidere i et stort antal domænenavne herunder også under anden ordens domænenavne. Klager omtales på en hjemmeside med oversigter over danske dating websteder som den største dating-side med mere end ½ million profiler. NetDating.dk omtales som den næststørste, osv. Endvidere omtales en række sider med niche dating. Ved et opslag på dating.dk begrænset til danske sider fremkommer over hits. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at er et varemærke og et forretningskendetegn, at klagenævnet tidligere i sag nr. 795, 796 og 797 vedrørende domænenavnene datind.dk, datting.dk og daiting.dk har fundet det godtgjort, at klager efter markedsføringslovens 18 har opnået kendetegnsret til betegnelsen dating.dk, og at indklagede ved sin registrering og brug af domænenavnet dating2.dk krænker klagerens rettigheder. Indklagede har gjort gældende, at ordet dating udspringer af det engelske ord date og benyttes bredt i det danske sprog og i et sådant omfang, at det ikke er muligt at opnå varemærkeret hertil, at der således er registreret mere end 600 domænenavne under.dk domænet, som indeholder betegnelsen dating, jf. bilag 1, at afgørelserne i sag nr. 795, 796 og 797 er truffet på baggrund af, at der var tilsigtet forvekslelighed, og at det fremgår af selskabsregistreringen for Dating ApS, at selskabets formål er investering i EDB- og IT-virksomhed og ikke at formidle kæresteservice.

4 Nævnets bemærkninger: Betegnelsen dating er et almindeligt engelsk ord for det at holde stævnemøde, som også er velkendt i Danmark. Resultaterne af de ovenfor omtalte søgninger i søgemaskinen Google viser endvidere, at det er helt almindeligt på nettet at anvende dating som betegnelse for den virksomhed, som består i at skabe kontakt til en kæreste, ven eller sexpartner. Nævnet lægger derfor til grund, at udtrykket dating i dag også er et helt almindeligt udtryk for kontaktbureauvirksomhed o.l., som udøves på nettet. Domænenavnet dating.dk signalerer derfor efter sit indhold umiddelbart blot, at der er tale om en hjemmeside for udbud af dating service. Anvendelsen af dating i denne generiske betydning er som udgangspunkt fri. Kan klageren godtgøre, at klager har gjort en speciel brug af betegnelsen og indarbejdet denne brug over for omsætningskredsen, således at betegnelsen anvendt på denne måde fremstår som individualiseringsmiddel for specielt klagers virksomhed, kan klageren dog påberåbe sig en eneret til at gøre brug af betegnelsen på denne måde. Det fremgår af oplysningerne i nærværende sag samt i sagerne nr. 795 og vedrørende domænenavnene datind.dk, datting.dk og daiting.dk, at klager har drevet dating-virksomhed på hjemmesiden dating.dk i 8 år, at siden er Danmarks største dating-side med over profiler, og at siden har en meget høj besøgsfrekvens. Det fremgår endvidere, at klager også gør brug af betegnelsen dating.dk som del af sit logo i forbindelse med arrangementer m.v. og reklamering uden for Internettet. Det må på denne baggrund lægges til grund, at klagers brug af dating.dk for sin virksomhed er velkendt i omsætningskredsen, og at klager dermed har erhvervet en varemærkeret til betegnelsen dating.dk ved indarbejdelse. Klager har dog ikke mulighed for at erhverve eneret til at gøre brug af dating som beskrivende betegnelse, og når henses til den omfattende brug af betegnelsen dating, som gøres på nettet herunder også i domænenavne må den varemærke- og markedsføringsretlige beskyttelse, som klager kan påberåbe sig, afgrænses meget snævert. Klageren kan derfor alene antages at være beskyttet imod, at andre gør brug af forretningskendetegn, som er identisk med klagers, eller som indebærer en åbenbar forvekslingsrisiko, f.eks. som følge af risiko for fejlskrift eller fejllæsning. Der er ikke umiddelbart risiko for, at en Internetbruger, som søger efter klageren på nettet, ved en fejltagelse vil komme til at indtaste indklagedes domænenavn dating2.dk. Det forhold, at domænenavnet ligger meget tæt på klagers, gør sig på tilsvarende måde gældende for en række andre domænenavne, som bruges som dating-sider af andre virksomheder, f.eks. adating.dk, netdating.dk, webdating.dk, 6dating.dk og dating18.dk. Ved vurderingen af forvekslingsrisikoen må i den forbindelse også tages hensyn til, at klagers kendetegnsret alene er opnået i kraft af indarbejdelse, og at det derfor kan lægges til grund, at omsætningskredsen vil være klar over, at klagers varemærke netop består af dating.dk i sin rene form, dvs. uden at der er gjort nogen tilføjelser hverken før eller efter dating udover tilføjelsen af top level betegnelsen.dk. Tilføjelse af totallet medfører således en reel adskillelse også henset til, at det må formodes, at domænenavnet ofte vil blive udtalt på engelsk i overensstemmelse med det slogan I m dating too, som findes på indklagedes hjemmeside. Nævnet finder det som følge af det anførte ikke godtgjort, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet dating2.dk indebærer en varemærkeretlig krænkelse af klagers rettigheder.

5 Der er endvidere ikke grundlag for at antage, at indklagedes registrering eller brug af domænenavnet skulle være i strid med god domænenavnsskik, jf. herved 12, stk. 1, i lov nr. 518 af 24. juni 2005 om internetdomæner, som særligt tildeles Danmark. Nævnet har herved lagt vægt på, at det ikke kan anses for unaturligt, at der til brug for udbud af datingvirksomhed registreres et domænenavn, hvori betegnelsen dating indgår, og at klageren ikke har godtgjort forhold, som indicerer, at indklagede forsøger at snylte på klagers goodwill, fx ved at efterligne klagers hjemmeside i henseende til farvevalg, opbygning m.v., eller ved at antyde, at der er en forbindelse mellem parterne. Der er da heller ikke påvist nogen eksempler på, at omsætningskredsen har forvekslet klageren med indklagede eller er gået ud fra, at der består en forretningsmæssig forbindelse mellem parterne. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E: Der kan ikke gives klager, Freeway ApS, medhold i, at indklagede, Zolid ApS, skal slette domænenavnet dating2.dk. Dato: 26. september 2006 Lone Prehn Lene Pagter Kristensen (Formand) Jens Schovsbo

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0194 Klager: Christina Nielsen Kenny Drews Vej 85, 1. tv. 2450 København SV v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: Digitoy Interactive (Smyks.dk) v/martin

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) Klager: MIBIT ApS Vængevej 2, Kirkeby 5771 Stenstrup Indklagede: Landbruget I/S v/anette og Steffen Nyeland Hovvej 4, Herluflille 4160 Herlufmagle

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1756 Klager: Bad Boy Europe ApS Grønholtvangen 35 3480 Fredensborg Indklagede: Anders Møller Pedersen Nørre Alle 63, st., -102 8000 Århus C. Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0038 Klager: Mølle-Skovly ApS Vrinners Bygade 45 8420 Knebel v/advokat Kim Mouritsen Indklagede: [A] v/advokat Paul Lorenzen Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1696 og 1697 Klager: Cadenhead s Whisky Shop Denmark v/kiss King og Angus King Vestergade 21 5000 Odense C Indklagede: Qualityworld ApS Virkeholm 3B 2730 Herlev Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE Klager: Advoksamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Adv. Janne Glæsel Indklagede: SØG A/S (tidligere Maccess A/S) Hestemøllestræde 3, 3. 1464 København K Adv. Thomas Hansen J.nr.: 2000-184, 185,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0206

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0206 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0206 Klager: M.U.D. Trading ApS Østerbrogade 51 2100 København Ø Indklagede: Søren P. Skou Tjørnebakken 7 3540 Lynge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 - Indsigelse - Brugsret

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 <w> - Indsigelse - Brugsret RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 - Indsigelse - Brugsret Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2010 00903 1:1 . Indsiger gjorde gældende, at der gennem tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 5. marts 2015. U-3-10 e-takeaway ApS (advokat Lars Cort Hansen) mod Just-Eat.dk ApS (advokat Morten Stadil) og U-6-10 Pizza.dk (advokat Lars Cort

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG VH USKRIFT F SØ- & HNLSRTTNS OMOG en 30. januar 2008 blev af retten i sagen V 16 06 JOTMNMRK /S (dvokat Nicolai Lindgreen) mod nkenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten ved advokat harlotte

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Statsadvokaten for særlig økonomisk Kriminalitet mod Registreret revisor R Disciplinært -

Læs mere