Referat fra Generalforsamling 2006, afholdt den 13.december 2006 kommer snarest indtil da kan du hygge dig med referatet fra 2005.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamling 2006, afholdt den 13.december 2006 kommer snarest indtil da kan du hygge dig med referatet fra 2005."

Transkript

1 Referat fra Generalforsamling 2006, afholdt den 13.december 2006 kommer snarest indtil da kan du hygge dig med referatet fra Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie onsdag den 14. december 2005 kl. 20:00. Tilstede var 96 stemmeberettigede medlemmer, herunder Yachtklubbens bestyrelse. Formanden, David Holm, bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde. Formanden ledede herefter valget af dirigent. 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Mogens Brinks, som blev valgt enstemmigt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig. 2 Bestyrelsens beretning. Dirigenten henviste til de i klubbladet Sejlsport nr. 5 trykte årsberetninger for Yachtklubben, Match Race Centeret, Ungdomscenteret i Rungsted og Juniorklubben i Skovshoved, og bad indledningsvis Formanden kommentere og supplere Yachtklubbens årsberetning. David Holm indledte med at nævne de medlemmer, der efter Yachtklubbens vidende var afgået ved døden siden sidste generalforsamling. 2.1 Moderklubben Formanden gennemgik med hjælp af et slide show de aktiviteter og opgaver bestyrelsen havde havde haft som mål for 2005 og i hvilket omfang de var gennemført. Udvikling og forbedring af kommunikation kommunikationsmedarbejder dog ikke ansat. Fortsat udvikling af Club Royal Partneraftaler og tegning af nye kontrakter. Opgradering af klubbens flydende materiel ansættelse af materialeansvarlig. Færdiggørelse af klubfaciliteter i nordenden af klubhuset i Rungsted. Udvikling og udvidelse af ungdomsaktiviteterne og investering i nye både. Udvikling af sejlerskolen og udskiftning af flåden. Relancering af vort internationale ambassadørkorps var ikke lykkedes. Retablering af aktiviteter for medlemmer uden for Storkøbenhavn, først og fremmest gennem det velbesøgte og populære arrangement i Middelfart. Færdiggørelse af kontraktforhold vedrørende Tuborg Havn var i gang, men ikke afsluttet, Færdiggørelse og design af nyt klubhus i Tuborg var ligeledes godt i gang, men ikke afsluttet, Udvikle og færdiggøre udvidelsesmuligheder for klubhusfaciliteter på Skovshoved Havn. Relancering af Scandinavian Race Week uden for Storkøbenhavn var ikke gennemført. Lave det som medlemmerne ønsker og har behov for. Sikre en nettotilgang af nye medlemmer. Der var desuden kommet en del væsentlige opgaver til: Overtagelse af Match Race centeret, økonomisk og driftsmæssigt.

2 Flydende bådudstilling i Tuborg Havn, som var en stor success. Fokusere på relancering af storbådssejlads der afholdes VM i Farr 40 i Tage en aktiv rolle i løsning af Rungsted Havn problematikken. Udvikle profiltøj. Synlighed gennem markedsvendte aktiviteter Americas Cup arrangementet med DFDS. Fortsat konsolidering af vores økonomi. Ansættelse af administrerende direktør En række løbende opgaver var samtidig gennemført Lokale kapsejladser. Cruising aktiviteter. Samarbejde med provinsklubber om kapsejladser (Fyn Cup). Klubaktiviteter. Juniorklubben i Skovshoved. Sejlsport som medie Formanden formulerede afsluttende målsætningen for klubåret 2005/06 som følger: Fortsat udvikling som styrker KDY. At være den bedste sportsklub for medlemmerne og sponsorerne og blandt de førende sejlklubber i verden. Fortsat udvikling af sikkerheden sammen med Dansk Sejlunion og andre klubber. Yderligere professionalisering af organisationen og ansættelse af en administrerende direktør. Teambuilding således at der opnås godt samarbejde mellem frivillige og ansatte. Udvikling af sejlerskolen blandt andet med nye tiltag. Udvidelse og styrkelse af ungdomsaktiviteter med Rungsted og Skovshoved som Elite og Kraftcentre. Genoverveje konceptet om sailshare, herunder udvide det med et samarbejde med Hjerneskadeforeningen om Projekt Brainstorm. I Royal Match Race Center styrke tilbuddene til medlemmer, herunder kapsejlads på højt niveau, og udvikle VIP-tilbud. Udvikle storbådssejlads med Farr 40 projekt undervejs og andre tiltag. Events og internationale relationer: Afvikle VM i matchrace for kvinder i 2006 og VM for 11 m. Få indflydelse via formandsskab for WMRA og gennem ISAF. Relancere vort internationale ambassadørkorps. Klubhuse: Byggestart i Tuborg og udvidelse i Skovshoved. Udvide aktiviteter for medlemmer uden for Storkøbenhavn i samarbejde med partnerklubber. Fortsat udvikling og forbedring af kommunikationen. Etablere nye partner- og sponsoraftaler og et aktivitetsniveau i overensstemmelse med sponsorønsker Formanden afsluttede med at konkludere, at 2005 var Et år, hvor klubben igen satte en masse nye skibe i søen. Et år, hvor der var sat fokus på, at medlemmerne skal føle at de får value for money. Et år, hvor medlemmerne kan se og opleve, at vi vil være en førende sportsklub. Endnu et år hvor vi viser, at når vi sætter os mål så når vi dem i fællesskab.

3 2.1.5 Dirigenten efterlyste spørgsmål eller bemærkninger til såvel den skriftlige som den mudtlige beretning. William Jensen foreslog at man istedet for at sprede midlerne på Rngsted og Tuborg koncetrerede dem om Skovshoved. Formanden svarede, at man nu for første gang siden bygningen af havn og klubhus havde mulighed for i Rungsted at tilbyde de mange medlemmer her de faciliteter og aktiviteter de berettigede. Med hensyn til Tuborg fik klubben en unik mulighed for at etablere sin egen platform og hjemsted med fuld hensyntagen til klubbens interesser. 2.2 Herefter fik formanden for bestyrelsen i Royal Match Race Center, Morten Lorenzen, ordet for supplering af den skriftlige årsberetning om Match Race Centeret. Morten Lorenzen indledte med at orientere om baggrunden for, at klubben havde overtaget det driftsmæssige og økonomiske ansvar for match race centeret, at Skovshoved Sejlklub, havde valgt at fokusere på andre aktiviteter. Medlemmer af centeret der stammede fra SKS kunne dog fortsat være medlemmer i match race centeret. Det havde været en spændende tid med at sikre det økonomiske fundament for centerets drift, men takket være en handlekraftig bestyrelse i KDY var det lykkedes over al forventning. Danish Open, som var centerets store profilskabende aktivitet havde indledningsvis været en trussel mod centerets eksistens, men da økonomien var sikret blev det den største success i centerets historie. Morten Lorenzen fortsatte med at glæde sig over de resultater centerets melemmer opnåede i international sammenhæng, omtalte bl.a. Lotte Meldgårds fjerdeplads ved det nylige VM på Bermuda og Team Wibroes NoM og andenplads ved EM. Også over at centerets økonomi var sikret gennem en omfattende VIP aktivitet, mere end personer havde fået en oplevelse på Øresund, og god støtte fra sponsorer som A.T. Kearney, SAP, Dansk Skibskredit, Danske Bank og Sjælsø Gruppen havde sikret en kvalitativt tilfredsstillende hverdag. Deloitte, I.C. Company, BMW og Dagbladet Børsen støttede gennemførelsen af Danish Open. Morten Lorenzen komplimenterede også medlemmerens indsats uden hvilken gennemførelsen af de mange arrangementer ikke havde været mulig. De to ansatte personer og et par andre havde været de faste holdepunkter, der havde bevaret overblikket, i den til tider stressede hverdag. Afslutningsvis takkede Morten Lorenzen bestyrelsen, især formanden, for godt og positivt samarbejde i det forløbne år og omtalte nogle af det kommende års udfordringer, i særdeleshed ISAFs VM for kvinder Dirigenten efterlyste spørgsmål til Morten Lorenzens og Match Race Centerets beretninger, og konstaterede, at der ikke var tilkendegivelser herom fra forsamlingen. William Jensen konstaterede, at centerets drift var meget afhængig af sponsorer og undrede sig over om centeret kunne drives uden dem. Morten Lorenzen forklarede, at centerets økonomi var funderet på medlemskontingenter, VIP sejladser og sponsorer. Hvis de elementer ændrede sig måtte centerets drift naturligvis tilpasses den nye situation, men det ville altid overleve. 2.3 Jørgen Thorsell, formand for bestyrelsen i Ungdomscenteret i Rungsted, fik ordet for supplerende bemærkninger til den skriftlige årsberetning om aktiviteter i Ungdomscenteret i Rungsted (URU). Jørgen Thorsell indledte med at fastslå, at der var en fantastisk aktivitet i Ungdomscenteret i Rungsted med sejlads i kølbåde og joller, fra optimister til dedikerede OL-kampagner.

4 Fortsatte med at omtale den kedelige ulykke som var sket ud for Rungsted med en gummibåds påsejling af to sejlere. Glædede sig over, at de to sejlere nu var kommet sig helt efter ulykken, men også over processen omkring og sammenholdet i forbindelse med selve hændelsen. Jørgen Thorsell bemærkede videre, at man fra dagen efter ville få den tredie centerleder. Pia Bay havde i løbet af sæsonen valgt et job i Dansk Sejlunion, var blevet afløst af Ann-Marie Mohr, som havde taget den vanskelige udfordring op at følge efter Pia s brændende engagement, havde løst opgaven mere end tilfredsstillende, men valgt at følge sin mand til Valencia, hvorfor Kasper Bøgebjerg Jørgensen nu overtog ansvaret for centerets daglige drift. Ungdomscenteret var vokset fra 120 til 160 medlemmer, havde et godt samarbejde med Dansk Sejlunion som havde affødt udpegning som Kraft og Talentcenter, hvorved dansk sejlsports talenter ville komme til Rungsted og træne. Glædede sig over de sædvanlige gode resultater på kapsejladsbanerne; konstaterede at de unge idag sejlede rigtig stærkt. Konstaterede videre, at centerets success havde udgangspunkt i en engageret og velfungerende bestyrelse og trænerstab, som sikrede en god udvikling i årende fremover. Afslutningsvis motiverede og uddelte Jørgen Thorsell Kammeratskabspokalen til en af trænerne, Simon Einfeldt. Dirigenten efterlyste spørgsmål og kommentarer til Ungdomscenterets beretning, men ingen ønskede ordet. 2.4 Juniorklubbens formand, Ida Bruun Kristensen, var forhindret, hvorfor medlem af Juniorudvalget, Michael Nobel, afgav beretning på udvalgets vegne. Michael Nobel indledte med at henvise til den skriftlige beretning I Sejlsport og fortsatte med at berette om de udfordringer der lå i at drive en Juniorklub med medlemmer fra 8 23 år. Med udgangspunkt i den daglige leder, Jørgen Rings, store erfaring og engagement lykkedes næsten alting. Aktiviteterne bestod af undervisning om vinteren i navigation, søvejsregler, tovværk m.m. og i sæsonen af sejladstræning. Man ønskede fremover at lægge mere vægt på kapsejlads. Man søgte i højere grad at engagere forældreguppen trods viden om at aldersgruppen næppe var bejestret herfor, men det ville sikre et bredere aktivitetsgrundlag. De hidtidige lørdagssamlinger havde være successfulde. Michael Nobel takkede Juniorudvalget og Jørgen Ring for et godt samarbejde gennem hele året og konstaterede, at samarbejdet med SKS fungerede upåklageligt. Afslutningsvis motiverede og uddelte Michael Nobel Stamford pokalen til Årets Junior, Jacob Usaj. Endvidere var der hæder for gode kapsejladsresultater til fire juniorer, som var blevet juniordanmarksmestre og nr 20 og bedste juniorbesætning til VM; Christain Nobel var blevet afløst af Aleksander Rabot, samt skipper Jesper Bjørn Hansen og Frederik Felding. Dirigenten efterlyste spørgsmål og kommentarer til Juniorklubbens beretning, men ingen ønskede ordet.

5 2.5 Formanden motiverede og uddelte Formandens Hæderstrofæ Lille Malou til Henriette Koch og Lene Sommer for den bemærkelsesværdige indsats i den olympiske 470-jolle med resultater efter målrettet og seriøst arbejde. 2.6 Formanden for Dansk Sejlunion, Carl Gjerstrøm, fik herefter ordet. Motiverede og overrakte Dansk Sejlunions Ærestegn til Ole Borch for mere end 30 års indsats som kapsejladsdommer. 2.7 Formanden motiverede og uddelte herefter klubbens hædersbevisninger KDY s styremedlaje i sølv til Jørgen Schønherr og Anders Kæmpe fra Køge Sejlklub samt Axel Walthersdorph fra KDY KDY s ærestegn Honoris Causa til Klaus Münter for den mangeårige indsats med Tuborg-projektet KDY s Udmærkelsestegn af 1973 til Jørgen Troelsfeldt for indsatsen med et klubhus I Tuborg havn KDY s Udmærkelsestegn af 1973 til Svend Albrechtsen for det store og brede arbejde for dansk sejlsport og for klubben KDYs Knap af 2004 til Peter Falck for indsatsen med Danish Open KDYs Knap af 2004 til Jan Hyttel for indsatsen med Cruising-aktiviteter KDYs Knap af 2004 til Peter Søgaard for indsatsen med Ungdomscenteret. Dirigenten gik herefter videre til næste punkt i dagsordenen. 3 De reviderede regnskaber forelægges til godkendelse og meddelelse af decharge. Dirigenten oplyste, at klubbens interne revisorer Tom Vendelbo og Mads Kirchheiner havde gennemgået og godkendt regnskabet og førstnævnte var tilstede i salen sammen med klubbens revisorer Alex Hansen, BDO Scanrevision, samt at det fuldt underskrevne regnskab beroede i klubbens sekretariat Klubbens kasserer Flemming Ipsen anskueliggjorde regnskabet ved en gennemgang af 22 slides. Sammenfattende konstateredes et overskud for klubbens drift på kr. investeringer i klubhuset i Rungsted for 1,1 mio kr, investeringer i materiel for 2,1 mio kr, investeringer i maskiner og inventar for 0,6 mio kr. en balance sum på kr en egenkapital ved årest udgang på Fastsættelse af kontingent for regnskabsåret Formanden erindrede om, at man sidste år havde indledt en ny praksis, idet klubbens fremtidige vækst og udvikling ikke alene kunne finansieres over kontingentstigninger, men dog at kontingentet skulle følge inflationen. Derfor anbefalede formanden en stigning baseret på udviklingen i nettoprisindekset og motiverede derefter bestyrelsens forslag til en stigning i grundkontingent på 45 kr til kr. Dirigenten rekapitulerede herefter kontingentets størrelse, kr., med sædvanlige gradueringer; medlemmer i Danmark bosat uden for Sjælland 920 kr, ægtefæller 460 kr og medlemmer under 25 år 920 kr, hvis de er omfattet af uddannelsesplan dog kr. Forslaget blev vedtaget af forsamlingen med akklamation.

6 5 Behandling af indkomne forslag. Dirigenten meddelte, at der var indkommet forslag fra Nicolai Lassen for behandling på generalforsamlingen. KDY skal styrke sine aktiviteter omkring Skovshoved Havn. Nicolai Lassen motiverede sit forslag med at fremføre, at 1/3 af klubbens medlemmer var koncentreret omkring Skovshoved, men at aktiviteternes fordeling mellem Rungsted og Skovshoved ikke afspejlede dette forhold. Fandt videre, at klubben ikke havde været tilstrækkelig synlig i det forløbne års debat om fremtiden i Skovshoved Havn. Fandt dog, at klubbens forslag til renovering af klubhuset var positivt, men ikke tilstrækkeligt, idet ventetiden på bådpladser var for lang, hvorfor havnens kapacitet skulle øges. Fandt også de rådende forhold omkring klubhuset og dets administration utilfredsstillende for medlemmer af klubben. Formanden svarede med at takke Nicolai Lassen for forslaget og den urbane tone, det var fremført i og bekræftede, at bestyrelsen var enig i, at aktiviteterne i Skovshoved Havn skulle styrkes. Gennemgik derefter udviklingen i Juniorklubben og matchrace centeret og samarbejdet med Skovshoved Sejlklub om ungdomsarbejdet generelt. Begrundede videre skævheden i arrangementer medllem Rungsted og Skovshoved med de manglende faciliteter i Skovshoved. Det var bl.a. baggrunden for bestyrelsens fokus på funktionalitet i det forslag der var fremlagt for indretning af et renoveret klubhus. Afsluttede med at bekræfte, at bestyrelsen kunne bakke op om forslaget, at man i samarbejde med Skovshoved Sejlklub ville arbejde for en udvidelse af aktivitetsniveauet i Skovshoved havn. Dirigenten sammenfattede forslaget og mente at generalforsamlingen i enighed kunne tilskutte sig, at KDY skal styrke sine aktiviteter i Skovshoved Havn, hvilket Nicolai Lassen erklærede sig tilfreds med. Niels Ehrhardt klarlagde processen omkring reservation og godkendelse af leje af klubbens lokaler i Skovshoved. Dirigenten gik herefter videre i dagsordenen. 6 Valg. Dirigenten meddelte, at formanden, David Holm, var på valg og gav ordet til Svend Albrechtsen, der repræsenterede Valgkomitéen. 6.1 Valg af formand: Svend Albrechtsen præsenterede herefter David Holm, som blev genvalgt med akklamation. 6.2 Valg af bestyrelsesmedlemmer: Svend Albrechtsen præsenterede kandidaterne til bestyrelsesposterne, hvorefter Morten Lorenzen, Hugo Nielsen og Jørgen Thorsell blev genvalgt, mens Henrik Paulsen, Michael Nobel og Steen Mortensen blev nyvalgt, alle med akklamation. 6.3 Valg af kritiske revisorer. Mads Kirchheiner blev genvalgt og Anders Olesen nyvalgt. 6.4 Valg af statsautoriseret revisor. Statsautoriseret revisionsaktieselskab BDO ScanRevision ved statsautoriseret revisor Peter Rasborg blev valgt. 6.5 Valg til valgkomitéen. Birger Sommerfeldt afgik og kunne ikke genvælges. Henrik Andersen blev nyvalgt. Dirigenten konstaterede herefter, at valghandlingerne var gennemført. Yachtklubbens bestyrelse består herefter af: David Holm, formand Morten Lorenzen Henrik Paulsen Flemming Eismark Steen Mortensen Sandeep Sander Flemming Ipsen Michael Nobel Jørgen Thorsell Vibeke Jonsen Hugo Nielsen Svend Johann Weimann

7 6.6 Formanden bød de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen og glædede sig til samarbejdet og til at udnytte deres kompetancer. 6.7 Formanden takkede Christian Peetz for fire års bestyrelsesarbejde i kapsejladsudvalget, motiverede og uddelte KDYs Udmærkelsestegn af 1973 og overrakte klubbens gave, et Admiral Fitzroy barometer. Herefter takkede Formanden Henrik Andersen for seks års arbejde i klubbens bestyrelse, det seneste år som vice-formand, motiverede og uddelte KDYs Udmærkelsestegn af 1973 og overrakte klubbens gave, et Admiral Fitzroy barometer. Henrik Andersen fik ordet og takkede for de gode år i bestyrelsen. 6.8 Formanden introducerede herefter Jimmi Harder, Sejlklubben Øst, som klubben indstillede som kandidat til valg til Dansk Sejlunions Hovedbestyrelse i den nye regionsorganisation. Jimmi Harder fik lejlighed til at præsentere sig for forsamlingen. 7 Emner til orientering og drøftelse. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen nu var nået til sidste punkt på dagsordenen og bekendtgjorde, at ordet var frit for drøftelse af klubanliggender. 7.1 Formanden orienterede om forløbet omkring klubhuset i Skovshoved Havn og forholdet til Skovshoved Sejlklub. Der var enighed om de ydre rammer, men ikke om de indre, hvor KDY fokuserede på funktionalitet, hvorimod SKS havde behov for at tilkendegive en identitet. Udviklingen for huset anskueliggjordes gennem visning af grundplaner fra 1940 og Tilbygninger i løbet af 60 erne til husets SKS del og køkken fremgik. Formanden konstaterede, at siden begyndelsen af 80 erne havde begge klubbers medlemmer brugt hele huset uden særlige grænser. Planen fra 1980 repræsenterede dagens situation. Gentofte Kommunes kriterier for rådighed over lokalerne og gennemførelse af projektet for nye faciliteter blev også vist, og det fremhævedes, at kommunen gennemfører projektet, når alle søsportsklubberne er enige om rammerne. Formanden gennemgik klubbens forslag til indretning af et ombygget klubhus og fremhævede, at i de første tegninger var udvidelserne sket mod syd, hvilket dog ikke indebar at de alene skulle tilfalde KDY. Der var angivet et rum mod nordøst, som alene skulle være for SKS med egen identitet, men de øvrige områder skulle a.h.t. funktionaliteten udnyttes af begge klubber. SKS havde imidlertid tilkendegivet, at man ønskede en tilbagevenden til klare grænser mellem klubbernes områder. Dette var anskueliggjort med forslaget fra SKS, med en markant udvidelse for SKS mod en marginal til KDY. Dette kunne bestyrelsen ikke gå ind for, men havde foreslået en mediation om sagen, som var blevet afvist af SKS. 7.2 Formanden orienterede herefter om situationen for klubbens projekt i Tuborg Havn. Der var indgået en hensigtserklæring med Carlsberg om, at KDY skulle overtage og administrere havnen, hvilket bl.a. indebar bygning af et klubhus. Planerne herfor var de seneste måneder blevet mere faste, der var fundet en partner til finansiering af klubhuset. Lokalplanen forventedes godkendt om få dage, hvorefter man i løbet af januar ville få udmatrikulering, skøde, partnerkontrakt og aftale om administration af havnen på plads. Måldatoen for indvielse var april Det ville bringe klubben i en unik situation KDY får ansvaret for at drive Danmarks smukkeste og mest moderne havn KDY kan forvente op til 200 nye medlemmer

8 KDY disponerer over udlejning af ikke-anvendte havnepladser : til medlemmer til kommende medlemmer til udenlandske expatriates til ambassadører o.s.v. KDY får flot klubhus/administration til glæde for medlemmer, sponsorer og partnere uden udgift for medlemmerne KDY får en løbende nettoindkomst fra havneadministrationen til brug for udvikling af klubben KDY får en base/facilitet på niveau med de bedste internationale sejlklubber tæt på centrum af København Tuborg Havn vil være det, der bringer KDY op i første division nationalt og internationalt 7.3 Dirigenten konstaterede at dagsordenen var udtømt, takkede forsamlingen for god ro og orden, og nedlagde sit hverv. 7.4 Afslutningsvis takkede Formanden dirigenten for indsatsen, udbragte et trefoldigt leve for Yachtklubben og hævede generalforsamlingen. Generalforsamlingen hævet kl. 23:50.

Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie onsdag den 15. december 2004 kl. 20:00.

Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie onsdag den 15. december 2004 kl. 20:00. Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie onsdag den 15. december 2004 kl. 20:00. Tilstede var 72 stemmeberettigede medlemmer, herunder Yachtklubbens bestyrelse.

Læs mere

Velkommen. Kongelig Dansk Yachtklubs Generalforsamling 2014

Velkommen. Kongelig Dansk Yachtklubs Generalforsamling 2014 Velkommen Kongelig Dansk Yachtklubs Generalforsamling 2014 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen.

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 2. Klubbens formål 2.1 Klubbens formål er at fremme sejlsporten

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Beretningen omhandler klubåret 1. oktober 2013 til 30. september 2014 med elementer frem til generalforsamlingen

Beretningen omhandler klubåret 1. oktober 2013 til 30. september 2014 med elementer frem til generalforsamlingen Generalforsamling den 11. december 2014 Formandens beretning ved Flemming Ipsen Beretningen omhandler klubåret 1. oktober 2013 til 30. september 2014 med elementer frem til generalforsamlingen Kære medlemmer,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek J.nr. 06642 ptk/uw Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek Ca. 220 medlemmer var repræsenteret. Klubbens formand, Aase

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Der afholdtes ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1., 2900 Hellerup torsdag den 27.

Læs mere

Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen.

Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen. Laser Association Denmark Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår som dirigent

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. Referat af 23. juni 2014 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. i Ballerup Deltagere: Almenbos medlemmer med

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. Referat af 10. juni 2015 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. i Gentofte Deltagere: Almenbos medlemmer med følgende

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN Advokatpartnerselskab 28117 US/BM 12. juni 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Selskab: Viborg Fjernvarme. Dato: Onsdag, den 6. juni 2012 kl. 19.00 Sted:

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2008/09

Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2008/09 CVR-nr. 62 59 71 19 Årsrapport 2008/09 2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Oversigt over resultatopgørelser for de seneste fem år 7 Ledelsesberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 31. oktober 2014 Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Den 31. oktober 2014 kl. 17.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse År 2014, den 17. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 181 personer med adgangskort, heraf 129 med

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

REFERAT. Generalforsamling i Sportsrideklubben Aalborg. Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.30 i cafeteriet på Finstrupgaard

REFERAT. Generalforsamling i Sportsrideklubben Aalborg. Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.30 i cafeteriet på Finstrupgaard REFERAT Generalforsamling i Sportsrideklubben Aalborg Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.30 i cafeteriet på Finstrupgaard Referat: 1) Valg af dirigent Janne Seemann blev valgt og kunne konstatere, at

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere