Referat fra Generalforsamling 2006, afholdt den 13.december 2006 kommer snarest indtil da kan du hygge dig med referatet fra 2005.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamling 2006, afholdt den 13.december 2006 kommer snarest indtil da kan du hygge dig med referatet fra 2005."

Transkript

1 Referat fra Generalforsamling 2006, afholdt den 13.december 2006 kommer snarest indtil da kan du hygge dig med referatet fra Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie onsdag den 14. december 2005 kl. 20:00. Tilstede var 96 stemmeberettigede medlemmer, herunder Yachtklubbens bestyrelse. Formanden, David Holm, bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde. Formanden ledede herefter valget af dirigent. 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Mogens Brinks, som blev valgt enstemmigt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig. 2 Bestyrelsens beretning. Dirigenten henviste til de i klubbladet Sejlsport nr. 5 trykte årsberetninger for Yachtklubben, Match Race Centeret, Ungdomscenteret i Rungsted og Juniorklubben i Skovshoved, og bad indledningsvis Formanden kommentere og supplere Yachtklubbens årsberetning. David Holm indledte med at nævne de medlemmer, der efter Yachtklubbens vidende var afgået ved døden siden sidste generalforsamling. 2.1 Moderklubben Formanden gennemgik med hjælp af et slide show de aktiviteter og opgaver bestyrelsen havde havde haft som mål for 2005 og i hvilket omfang de var gennemført. Udvikling og forbedring af kommunikation kommunikationsmedarbejder dog ikke ansat. Fortsat udvikling af Club Royal Partneraftaler og tegning af nye kontrakter. Opgradering af klubbens flydende materiel ansættelse af materialeansvarlig. Færdiggørelse af klubfaciliteter i nordenden af klubhuset i Rungsted. Udvikling og udvidelse af ungdomsaktiviteterne og investering i nye både. Udvikling af sejlerskolen og udskiftning af flåden. Relancering af vort internationale ambassadørkorps var ikke lykkedes. Retablering af aktiviteter for medlemmer uden for Storkøbenhavn, først og fremmest gennem det velbesøgte og populære arrangement i Middelfart. Færdiggørelse af kontraktforhold vedrørende Tuborg Havn var i gang, men ikke afsluttet, Færdiggørelse og design af nyt klubhus i Tuborg var ligeledes godt i gang, men ikke afsluttet, Udvikle og færdiggøre udvidelsesmuligheder for klubhusfaciliteter på Skovshoved Havn. Relancering af Scandinavian Race Week uden for Storkøbenhavn var ikke gennemført. Lave det som medlemmerne ønsker og har behov for. Sikre en nettotilgang af nye medlemmer. Der var desuden kommet en del væsentlige opgaver til: Overtagelse af Match Race centeret, økonomisk og driftsmæssigt.

2 Flydende bådudstilling i Tuborg Havn, som var en stor success. Fokusere på relancering af storbådssejlads der afholdes VM i Farr 40 i Tage en aktiv rolle i løsning af Rungsted Havn problematikken. Udvikle profiltøj. Synlighed gennem markedsvendte aktiviteter Americas Cup arrangementet med DFDS. Fortsat konsolidering af vores økonomi. Ansættelse af administrerende direktør En række løbende opgaver var samtidig gennemført Lokale kapsejladser. Cruising aktiviteter. Samarbejde med provinsklubber om kapsejladser (Fyn Cup). Klubaktiviteter. Juniorklubben i Skovshoved. Sejlsport som medie Formanden formulerede afsluttende målsætningen for klubåret 2005/06 som følger: Fortsat udvikling som styrker KDY. At være den bedste sportsklub for medlemmerne og sponsorerne og blandt de førende sejlklubber i verden. Fortsat udvikling af sikkerheden sammen med Dansk Sejlunion og andre klubber. Yderligere professionalisering af organisationen og ansættelse af en administrerende direktør. Teambuilding således at der opnås godt samarbejde mellem frivillige og ansatte. Udvikling af sejlerskolen blandt andet med nye tiltag. Udvidelse og styrkelse af ungdomsaktiviteter med Rungsted og Skovshoved som Elite og Kraftcentre. Genoverveje konceptet om sailshare, herunder udvide det med et samarbejde med Hjerneskadeforeningen om Projekt Brainstorm. I Royal Match Race Center styrke tilbuddene til medlemmer, herunder kapsejlads på højt niveau, og udvikle VIP-tilbud. Udvikle storbådssejlads med Farr 40 projekt undervejs og andre tiltag. Events og internationale relationer: Afvikle VM i matchrace for kvinder i 2006 og VM for 11 m. Få indflydelse via formandsskab for WMRA og gennem ISAF. Relancere vort internationale ambassadørkorps. Klubhuse: Byggestart i Tuborg og udvidelse i Skovshoved. Udvide aktiviteter for medlemmer uden for Storkøbenhavn i samarbejde med partnerklubber. Fortsat udvikling og forbedring af kommunikationen. Etablere nye partner- og sponsoraftaler og et aktivitetsniveau i overensstemmelse med sponsorønsker Formanden afsluttede med at konkludere, at 2005 var Et år, hvor klubben igen satte en masse nye skibe i søen. Et år, hvor der var sat fokus på, at medlemmerne skal føle at de får value for money. Et år, hvor medlemmerne kan se og opleve, at vi vil være en førende sportsklub. Endnu et år hvor vi viser, at når vi sætter os mål så når vi dem i fællesskab.

3 2.1.5 Dirigenten efterlyste spørgsmål eller bemærkninger til såvel den skriftlige som den mudtlige beretning. William Jensen foreslog at man istedet for at sprede midlerne på Rngsted og Tuborg koncetrerede dem om Skovshoved. Formanden svarede, at man nu for første gang siden bygningen af havn og klubhus havde mulighed for i Rungsted at tilbyde de mange medlemmer her de faciliteter og aktiviteter de berettigede. Med hensyn til Tuborg fik klubben en unik mulighed for at etablere sin egen platform og hjemsted med fuld hensyntagen til klubbens interesser. 2.2 Herefter fik formanden for bestyrelsen i Royal Match Race Center, Morten Lorenzen, ordet for supplering af den skriftlige årsberetning om Match Race Centeret. Morten Lorenzen indledte med at orientere om baggrunden for, at klubben havde overtaget det driftsmæssige og økonomiske ansvar for match race centeret, at Skovshoved Sejlklub, havde valgt at fokusere på andre aktiviteter. Medlemmer af centeret der stammede fra SKS kunne dog fortsat være medlemmer i match race centeret. Det havde været en spændende tid med at sikre det økonomiske fundament for centerets drift, men takket være en handlekraftig bestyrelse i KDY var det lykkedes over al forventning. Danish Open, som var centerets store profilskabende aktivitet havde indledningsvis været en trussel mod centerets eksistens, men da økonomien var sikret blev det den største success i centerets historie. Morten Lorenzen fortsatte med at glæde sig over de resultater centerets melemmer opnåede i international sammenhæng, omtalte bl.a. Lotte Meldgårds fjerdeplads ved det nylige VM på Bermuda og Team Wibroes NoM og andenplads ved EM. Også over at centerets økonomi var sikret gennem en omfattende VIP aktivitet, mere end personer havde fået en oplevelse på Øresund, og god støtte fra sponsorer som A.T. Kearney, SAP, Dansk Skibskredit, Danske Bank og Sjælsø Gruppen havde sikret en kvalitativt tilfredsstillende hverdag. Deloitte, I.C. Company, BMW og Dagbladet Børsen støttede gennemførelsen af Danish Open. Morten Lorenzen komplimenterede også medlemmerens indsats uden hvilken gennemførelsen af de mange arrangementer ikke havde været mulig. De to ansatte personer og et par andre havde været de faste holdepunkter, der havde bevaret overblikket, i den til tider stressede hverdag. Afslutningsvis takkede Morten Lorenzen bestyrelsen, især formanden, for godt og positivt samarbejde i det forløbne år og omtalte nogle af det kommende års udfordringer, i særdeleshed ISAFs VM for kvinder Dirigenten efterlyste spørgsmål til Morten Lorenzens og Match Race Centerets beretninger, og konstaterede, at der ikke var tilkendegivelser herom fra forsamlingen. William Jensen konstaterede, at centerets drift var meget afhængig af sponsorer og undrede sig over om centeret kunne drives uden dem. Morten Lorenzen forklarede, at centerets økonomi var funderet på medlemskontingenter, VIP sejladser og sponsorer. Hvis de elementer ændrede sig måtte centerets drift naturligvis tilpasses den nye situation, men det ville altid overleve. 2.3 Jørgen Thorsell, formand for bestyrelsen i Ungdomscenteret i Rungsted, fik ordet for supplerende bemærkninger til den skriftlige årsberetning om aktiviteter i Ungdomscenteret i Rungsted (URU). Jørgen Thorsell indledte med at fastslå, at der var en fantastisk aktivitet i Ungdomscenteret i Rungsted med sejlads i kølbåde og joller, fra optimister til dedikerede OL-kampagner.

4 Fortsatte med at omtale den kedelige ulykke som var sket ud for Rungsted med en gummibåds påsejling af to sejlere. Glædede sig over, at de to sejlere nu var kommet sig helt efter ulykken, men også over processen omkring og sammenholdet i forbindelse med selve hændelsen. Jørgen Thorsell bemærkede videre, at man fra dagen efter ville få den tredie centerleder. Pia Bay havde i løbet af sæsonen valgt et job i Dansk Sejlunion, var blevet afløst af Ann-Marie Mohr, som havde taget den vanskelige udfordring op at følge efter Pia s brændende engagement, havde løst opgaven mere end tilfredsstillende, men valgt at følge sin mand til Valencia, hvorfor Kasper Bøgebjerg Jørgensen nu overtog ansvaret for centerets daglige drift. Ungdomscenteret var vokset fra 120 til 160 medlemmer, havde et godt samarbejde med Dansk Sejlunion som havde affødt udpegning som Kraft og Talentcenter, hvorved dansk sejlsports talenter ville komme til Rungsted og træne. Glædede sig over de sædvanlige gode resultater på kapsejladsbanerne; konstaterede at de unge idag sejlede rigtig stærkt. Konstaterede videre, at centerets success havde udgangspunkt i en engageret og velfungerende bestyrelse og trænerstab, som sikrede en god udvikling i årende fremover. Afslutningsvis motiverede og uddelte Jørgen Thorsell Kammeratskabspokalen til en af trænerne, Simon Einfeldt. Dirigenten efterlyste spørgsmål og kommentarer til Ungdomscenterets beretning, men ingen ønskede ordet. 2.4 Juniorklubbens formand, Ida Bruun Kristensen, var forhindret, hvorfor medlem af Juniorudvalget, Michael Nobel, afgav beretning på udvalgets vegne. Michael Nobel indledte med at henvise til den skriftlige beretning I Sejlsport og fortsatte med at berette om de udfordringer der lå i at drive en Juniorklub med medlemmer fra 8 23 år. Med udgangspunkt i den daglige leder, Jørgen Rings, store erfaring og engagement lykkedes næsten alting. Aktiviteterne bestod af undervisning om vinteren i navigation, søvejsregler, tovværk m.m. og i sæsonen af sejladstræning. Man ønskede fremover at lægge mere vægt på kapsejlads. Man søgte i højere grad at engagere forældreguppen trods viden om at aldersgruppen næppe var bejestret herfor, men det ville sikre et bredere aktivitetsgrundlag. De hidtidige lørdagssamlinger havde være successfulde. Michael Nobel takkede Juniorudvalget og Jørgen Ring for et godt samarbejde gennem hele året og konstaterede, at samarbejdet med SKS fungerede upåklageligt. Afslutningsvis motiverede og uddelte Michael Nobel Stamford pokalen til Årets Junior, Jacob Usaj. Endvidere var der hæder for gode kapsejladsresultater til fire juniorer, som var blevet juniordanmarksmestre og nr 20 og bedste juniorbesætning til VM; Christain Nobel var blevet afløst af Aleksander Rabot, samt skipper Jesper Bjørn Hansen og Frederik Felding. Dirigenten efterlyste spørgsmål og kommentarer til Juniorklubbens beretning, men ingen ønskede ordet.

5 2.5 Formanden motiverede og uddelte Formandens Hæderstrofæ Lille Malou til Henriette Koch og Lene Sommer for den bemærkelsesværdige indsats i den olympiske 470-jolle med resultater efter målrettet og seriøst arbejde. 2.6 Formanden for Dansk Sejlunion, Carl Gjerstrøm, fik herefter ordet. Motiverede og overrakte Dansk Sejlunions Ærestegn til Ole Borch for mere end 30 års indsats som kapsejladsdommer. 2.7 Formanden motiverede og uddelte herefter klubbens hædersbevisninger KDY s styremedlaje i sølv til Jørgen Schønherr og Anders Kæmpe fra Køge Sejlklub samt Axel Walthersdorph fra KDY KDY s ærestegn Honoris Causa til Klaus Münter for den mangeårige indsats med Tuborg-projektet KDY s Udmærkelsestegn af 1973 til Jørgen Troelsfeldt for indsatsen med et klubhus I Tuborg havn KDY s Udmærkelsestegn af 1973 til Svend Albrechtsen for det store og brede arbejde for dansk sejlsport og for klubben KDYs Knap af 2004 til Peter Falck for indsatsen med Danish Open KDYs Knap af 2004 til Jan Hyttel for indsatsen med Cruising-aktiviteter KDYs Knap af 2004 til Peter Søgaard for indsatsen med Ungdomscenteret. Dirigenten gik herefter videre til næste punkt i dagsordenen. 3 De reviderede regnskaber forelægges til godkendelse og meddelelse af decharge. Dirigenten oplyste, at klubbens interne revisorer Tom Vendelbo og Mads Kirchheiner havde gennemgået og godkendt regnskabet og førstnævnte var tilstede i salen sammen med klubbens revisorer Alex Hansen, BDO Scanrevision, samt at det fuldt underskrevne regnskab beroede i klubbens sekretariat Klubbens kasserer Flemming Ipsen anskueliggjorde regnskabet ved en gennemgang af 22 slides. Sammenfattende konstateredes et overskud for klubbens drift på kr. investeringer i klubhuset i Rungsted for 1,1 mio kr, investeringer i materiel for 2,1 mio kr, investeringer i maskiner og inventar for 0,6 mio kr. en balance sum på kr en egenkapital ved årest udgang på Fastsættelse af kontingent for regnskabsåret Formanden erindrede om, at man sidste år havde indledt en ny praksis, idet klubbens fremtidige vækst og udvikling ikke alene kunne finansieres over kontingentstigninger, men dog at kontingentet skulle følge inflationen. Derfor anbefalede formanden en stigning baseret på udviklingen i nettoprisindekset og motiverede derefter bestyrelsens forslag til en stigning i grundkontingent på 45 kr til kr. Dirigenten rekapitulerede herefter kontingentets størrelse, kr., med sædvanlige gradueringer; medlemmer i Danmark bosat uden for Sjælland 920 kr, ægtefæller 460 kr og medlemmer under 25 år 920 kr, hvis de er omfattet af uddannelsesplan dog kr. Forslaget blev vedtaget af forsamlingen med akklamation.

6 5 Behandling af indkomne forslag. Dirigenten meddelte, at der var indkommet forslag fra Nicolai Lassen for behandling på generalforsamlingen. KDY skal styrke sine aktiviteter omkring Skovshoved Havn. Nicolai Lassen motiverede sit forslag med at fremføre, at 1/3 af klubbens medlemmer var koncentreret omkring Skovshoved, men at aktiviteternes fordeling mellem Rungsted og Skovshoved ikke afspejlede dette forhold. Fandt videre, at klubben ikke havde været tilstrækkelig synlig i det forløbne års debat om fremtiden i Skovshoved Havn. Fandt dog, at klubbens forslag til renovering af klubhuset var positivt, men ikke tilstrækkeligt, idet ventetiden på bådpladser var for lang, hvorfor havnens kapacitet skulle øges. Fandt også de rådende forhold omkring klubhuset og dets administration utilfredsstillende for medlemmer af klubben. Formanden svarede med at takke Nicolai Lassen for forslaget og den urbane tone, det var fremført i og bekræftede, at bestyrelsen var enig i, at aktiviteterne i Skovshoved Havn skulle styrkes. Gennemgik derefter udviklingen i Juniorklubben og matchrace centeret og samarbejdet med Skovshoved Sejlklub om ungdomsarbejdet generelt. Begrundede videre skævheden i arrangementer medllem Rungsted og Skovshoved med de manglende faciliteter i Skovshoved. Det var bl.a. baggrunden for bestyrelsens fokus på funktionalitet i det forslag der var fremlagt for indretning af et renoveret klubhus. Afsluttede med at bekræfte, at bestyrelsen kunne bakke op om forslaget, at man i samarbejde med Skovshoved Sejlklub ville arbejde for en udvidelse af aktivitetsniveauet i Skovshoved havn. Dirigenten sammenfattede forslaget og mente at generalforsamlingen i enighed kunne tilskutte sig, at KDY skal styrke sine aktiviteter i Skovshoved Havn, hvilket Nicolai Lassen erklærede sig tilfreds med. Niels Ehrhardt klarlagde processen omkring reservation og godkendelse af leje af klubbens lokaler i Skovshoved. Dirigenten gik herefter videre i dagsordenen. 6 Valg. Dirigenten meddelte, at formanden, David Holm, var på valg og gav ordet til Svend Albrechtsen, der repræsenterede Valgkomitéen. 6.1 Valg af formand: Svend Albrechtsen præsenterede herefter David Holm, som blev genvalgt med akklamation. 6.2 Valg af bestyrelsesmedlemmer: Svend Albrechtsen præsenterede kandidaterne til bestyrelsesposterne, hvorefter Morten Lorenzen, Hugo Nielsen og Jørgen Thorsell blev genvalgt, mens Henrik Paulsen, Michael Nobel og Steen Mortensen blev nyvalgt, alle med akklamation. 6.3 Valg af kritiske revisorer. Mads Kirchheiner blev genvalgt og Anders Olesen nyvalgt. 6.4 Valg af statsautoriseret revisor. Statsautoriseret revisionsaktieselskab BDO ScanRevision ved statsautoriseret revisor Peter Rasborg blev valgt. 6.5 Valg til valgkomitéen. Birger Sommerfeldt afgik og kunne ikke genvælges. Henrik Andersen blev nyvalgt. Dirigenten konstaterede herefter, at valghandlingerne var gennemført. Yachtklubbens bestyrelse består herefter af: David Holm, formand Morten Lorenzen Henrik Paulsen Flemming Eismark Steen Mortensen Sandeep Sander Flemming Ipsen Michael Nobel Jørgen Thorsell Vibeke Jonsen Hugo Nielsen Svend Johann Weimann

7 6.6 Formanden bød de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen og glædede sig til samarbejdet og til at udnytte deres kompetancer. 6.7 Formanden takkede Christian Peetz for fire års bestyrelsesarbejde i kapsejladsudvalget, motiverede og uddelte KDYs Udmærkelsestegn af 1973 og overrakte klubbens gave, et Admiral Fitzroy barometer. Herefter takkede Formanden Henrik Andersen for seks års arbejde i klubbens bestyrelse, det seneste år som vice-formand, motiverede og uddelte KDYs Udmærkelsestegn af 1973 og overrakte klubbens gave, et Admiral Fitzroy barometer. Henrik Andersen fik ordet og takkede for de gode år i bestyrelsen. 6.8 Formanden introducerede herefter Jimmi Harder, Sejlklubben Øst, som klubben indstillede som kandidat til valg til Dansk Sejlunions Hovedbestyrelse i den nye regionsorganisation. Jimmi Harder fik lejlighed til at præsentere sig for forsamlingen. 7 Emner til orientering og drøftelse. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen nu var nået til sidste punkt på dagsordenen og bekendtgjorde, at ordet var frit for drøftelse af klubanliggender. 7.1 Formanden orienterede om forløbet omkring klubhuset i Skovshoved Havn og forholdet til Skovshoved Sejlklub. Der var enighed om de ydre rammer, men ikke om de indre, hvor KDY fokuserede på funktionalitet, hvorimod SKS havde behov for at tilkendegive en identitet. Udviklingen for huset anskueliggjordes gennem visning af grundplaner fra 1940 og Tilbygninger i løbet af 60 erne til husets SKS del og køkken fremgik. Formanden konstaterede, at siden begyndelsen af 80 erne havde begge klubbers medlemmer brugt hele huset uden særlige grænser. Planen fra 1980 repræsenterede dagens situation. Gentofte Kommunes kriterier for rådighed over lokalerne og gennemførelse af projektet for nye faciliteter blev også vist, og det fremhævedes, at kommunen gennemfører projektet, når alle søsportsklubberne er enige om rammerne. Formanden gennemgik klubbens forslag til indretning af et ombygget klubhus og fremhævede, at i de første tegninger var udvidelserne sket mod syd, hvilket dog ikke indebar at de alene skulle tilfalde KDY. Der var angivet et rum mod nordøst, som alene skulle være for SKS med egen identitet, men de øvrige områder skulle a.h.t. funktionaliteten udnyttes af begge klubber. SKS havde imidlertid tilkendegivet, at man ønskede en tilbagevenden til klare grænser mellem klubbernes områder. Dette var anskueliggjort med forslaget fra SKS, med en markant udvidelse for SKS mod en marginal til KDY. Dette kunne bestyrelsen ikke gå ind for, men havde foreslået en mediation om sagen, som var blevet afvist af SKS. 7.2 Formanden orienterede herefter om situationen for klubbens projekt i Tuborg Havn. Der var indgået en hensigtserklæring med Carlsberg om, at KDY skulle overtage og administrere havnen, hvilket bl.a. indebar bygning af et klubhus. Planerne herfor var de seneste måneder blevet mere faste, der var fundet en partner til finansiering af klubhuset. Lokalplanen forventedes godkendt om få dage, hvorefter man i løbet af januar ville få udmatrikulering, skøde, partnerkontrakt og aftale om administration af havnen på plads. Måldatoen for indvielse var april Det ville bringe klubben i en unik situation KDY får ansvaret for at drive Danmarks smukkeste og mest moderne havn KDY kan forvente op til 200 nye medlemmer

8 KDY disponerer over udlejning af ikke-anvendte havnepladser : til medlemmer til kommende medlemmer til udenlandske expatriates til ambassadører o.s.v. KDY får flot klubhus/administration til glæde for medlemmer, sponsorer og partnere uden udgift for medlemmerne KDY får en løbende nettoindkomst fra havneadministrationen til brug for udvikling af klubben KDY får en base/facilitet på niveau med de bedste internationale sejlklubber tæt på centrum af København Tuborg Havn vil være det, der bringer KDY op i første division nationalt og internationalt 7.3 Dirigenten konstaterede at dagsordenen var udtømt, takkede forsamlingen for god ro og orden, og nedlagde sit hverv. 7.4 Afslutningsvis takkede Formanden dirigenten for indsatsen, udbragte et trefoldigt leve for Yachtklubben og hævede generalforsamlingen. Generalforsamlingen hævet kl. 23:50.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Velkommen. Kongelig Dansk Yachtklubs Generalforsamling 2014

Velkommen. Kongelig Dansk Yachtklubs Generalforsamling 2014 Velkommen Kongelig Dansk Yachtklubs Generalforsamling 2014 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til

Læs mere

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juli 2011 56. årgang Lærke døber Lærken læs mere side 22 Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Indhold Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Deltagere: Jyllinge Nord, Holbæk, Jægerspris, Frederiksværk, Nykøbing, Kalundborg, Lynæs, Jyllinge og NordVest.

Deltagere: Jyllinge Nord, Holbæk, Jægerspris, Frederiksværk, Nykøbing, Kalundborg, Lynæs, Jyllinge og NordVest. Mødereferat DS Isefjordskredsen Mødeart: Generalforsamling for Isefjordskredsen. Mødedato: 17. februar 2005 Side 1 af 6 Mødested: Kalundborg Sejlklub Deltagere: Jyllinge Nord, Holbæk, Jægerspris, Frederiksværk,

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Delegeretmøde 2006. Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006.

Delegeretmøde 2006. Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006. Delegeretmøde 2006 Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006. Erik Søbjerg bød velkommen til delegeretmødet og indledte med at bede forsamlingen rejse

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 VELKOMST Formand Per Bonke bød velkommen til Danske Torpares 34. ordinære generalforsamling i IDA Mødecenter i København.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset.

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. 1 Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. Til stede var 41 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 3 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret. Som noget nyt var

Læs mere

Dette års generalforsamling er den 32. i rækken og må derfor være min 27. beretning - beretningen omhandler

Dette års generalforsamling er den 32. i rækken og må derfor være min 27. beretning - beretningen omhandler Formandsberetning Skanderborg Håndbold Generalforsamling torsdag den 25. sept. kl. 19.30 i Klubhuset Dette års generalforsamling er den 32. i rækken og må derfor være min 27. beretning - beretningen omhandler

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Tid: Onsdag den 19. marts 2014 kl. 1900 Sted: Skive Sejlklub Klubhus Deltagere: 58 stemmeberettigede medlemmer Bilag: Formandens beretning for

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere