Referat fra Generalforsamling 2006, afholdt den 13.december 2006 kommer snarest indtil da kan du hygge dig med referatet fra 2005.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamling 2006, afholdt den 13.december 2006 kommer snarest indtil da kan du hygge dig med referatet fra 2005."

Transkript

1 Referat fra Generalforsamling 2006, afholdt den 13.december 2006 kommer snarest indtil da kan du hygge dig med referatet fra Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie onsdag den 14. december 2005 kl. 20:00. Tilstede var 96 stemmeberettigede medlemmer, herunder Yachtklubbens bestyrelse. Formanden, David Holm, bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde. Formanden ledede herefter valget af dirigent. 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Mogens Brinks, som blev valgt enstemmigt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig. 2 Bestyrelsens beretning. Dirigenten henviste til de i klubbladet Sejlsport nr. 5 trykte årsberetninger for Yachtklubben, Match Race Centeret, Ungdomscenteret i Rungsted og Juniorklubben i Skovshoved, og bad indledningsvis Formanden kommentere og supplere Yachtklubbens årsberetning. David Holm indledte med at nævne de medlemmer, der efter Yachtklubbens vidende var afgået ved døden siden sidste generalforsamling. 2.1 Moderklubben Formanden gennemgik med hjælp af et slide show de aktiviteter og opgaver bestyrelsen havde havde haft som mål for 2005 og i hvilket omfang de var gennemført. Udvikling og forbedring af kommunikation kommunikationsmedarbejder dog ikke ansat. Fortsat udvikling af Club Royal Partneraftaler og tegning af nye kontrakter. Opgradering af klubbens flydende materiel ansættelse af materialeansvarlig. Færdiggørelse af klubfaciliteter i nordenden af klubhuset i Rungsted. Udvikling og udvidelse af ungdomsaktiviteterne og investering i nye både. Udvikling af sejlerskolen og udskiftning af flåden. Relancering af vort internationale ambassadørkorps var ikke lykkedes. Retablering af aktiviteter for medlemmer uden for Storkøbenhavn, først og fremmest gennem det velbesøgte og populære arrangement i Middelfart. Færdiggørelse af kontraktforhold vedrørende Tuborg Havn var i gang, men ikke afsluttet, Færdiggørelse og design af nyt klubhus i Tuborg var ligeledes godt i gang, men ikke afsluttet, Udvikle og færdiggøre udvidelsesmuligheder for klubhusfaciliteter på Skovshoved Havn. Relancering af Scandinavian Race Week uden for Storkøbenhavn var ikke gennemført. Lave det som medlemmerne ønsker og har behov for. Sikre en nettotilgang af nye medlemmer. Der var desuden kommet en del væsentlige opgaver til: Overtagelse af Match Race centeret, økonomisk og driftsmæssigt.

2 Flydende bådudstilling i Tuborg Havn, som var en stor success. Fokusere på relancering af storbådssejlads der afholdes VM i Farr 40 i Tage en aktiv rolle i løsning af Rungsted Havn problematikken. Udvikle profiltøj. Synlighed gennem markedsvendte aktiviteter Americas Cup arrangementet med DFDS. Fortsat konsolidering af vores økonomi. Ansættelse af administrerende direktør En række løbende opgaver var samtidig gennemført Lokale kapsejladser. Cruising aktiviteter. Samarbejde med provinsklubber om kapsejladser (Fyn Cup). Klubaktiviteter. Juniorklubben i Skovshoved. Sejlsport som medie Formanden formulerede afsluttende målsætningen for klubåret 2005/06 som følger: Fortsat udvikling som styrker KDY. At være den bedste sportsklub for medlemmerne og sponsorerne og blandt de førende sejlklubber i verden. Fortsat udvikling af sikkerheden sammen med Dansk Sejlunion og andre klubber. Yderligere professionalisering af organisationen og ansættelse af en administrerende direktør. Teambuilding således at der opnås godt samarbejde mellem frivillige og ansatte. Udvikling af sejlerskolen blandt andet med nye tiltag. Udvidelse og styrkelse af ungdomsaktiviteter med Rungsted og Skovshoved som Elite og Kraftcentre. Genoverveje konceptet om sailshare, herunder udvide det med et samarbejde med Hjerneskadeforeningen om Projekt Brainstorm. I Royal Match Race Center styrke tilbuddene til medlemmer, herunder kapsejlads på højt niveau, og udvikle VIP-tilbud. Udvikle storbådssejlads med Farr 40 projekt undervejs og andre tiltag. Events og internationale relationer: Afvikle VM i matchrace for kvinder i 2006 og VM for 11 m. Få indflydelse via formandsskab for WMRA og gennem ISAF. Relancere vort internationale ambassadørkorps. Klubhuse: Byggestart i Tuborg og udvidelse i Skovshoved. Udvide aktiviteter for medlemmer uden for Storkøbenhavn i samarbejde med partnerklubber. Fortsat udvikling og forbedring af kommunikationen. Etablere nye partner- og sponsoraftaler og et aktivitetsniveau i overensstemmelse med sponsorønsker Formanden afsluttede med at konkludere, at 2005 var Et år, hvor klubben igen satte en masse nye skibe i søen. Et år, hvor der var sat fokus på, at medlemmerne skal føle at de får value for money. Et år, hvor medlemmerne kan se og opleve, at vi vil være en førende sportsklub. Endnu et år hvor vi viser, at når vi sætter os mål så når vi dem i fællesskab.

3 2.1.5 Dirigenten efterlyste spørgsmål eller bemærkninger til såvel den skriftlige som den mudtlige beretning. William Jensen foreslog at man istedet for at sprede midlerne på Rngsted og Tuborg koncetrerede dem om Skovshoved. Formanden svarede, at man nu for første gang siden bygningen af havn og klubhus havde mulighed for i Rungsted at tilbyde de mange medlemmer her de faciliteter og aktiviteter de berettigede. Med hensyn til Tuborg fik klubben en unik mulighed for at etablere sin egen platform og hjemsted med fuld hensyntagen til klubbens interesser. 2.2 Herefter fik formanden for bestyrelsen i Royal Match Race Center, Morten Lorenzen, ordet for supplering af den skriftlige årsberetning om Match Race Centeret. Morten Lorenzen indledte med at orientere om baggrunden for, at klubben havde overtaget det driftsmæssige og økonomiske ansvar for match race centeret, at Skovshoved Sejlklub, havde valgt at fokusere på andre aktiviteter. Medlemmer af centeret der stammede fra SKS kunne dog fortsat være medlemmer i match race centeret. Det havde været en spændende tid med at sikre det økonomiske fundament for centerets drift, men takket være en handlekraftig bestyrelse i KDY var det lykkedes over al forventning. Danish Open, som var centerets store profilskabende aktivitet havde indledningsvis været en trussel mod centerets eksistens, men da økonomien var sikret blev det den største success i centerets historie. Morten Lorenzen fortsatte med at glæde sig over de resultater centerets melemmer opnåede i international sammenhæng, omtalte bl.a. Lotte Meldgårds fjerdeplads ved det nylige VM på Bermuda og Team Wibroes NoM og andenplads ved EM. Også over at centerets økonomi var sikret gennem en omfattende VIP aktivitet, mere end personer havde fået en oplevelse på Øresund, og god støtte fra sponsorer som A.T. Kearney, SAP, Dansk Skibskredit, Danske Bank og Sjælsø Gruppen havde sikret en kvalitativt tilfredsstillende hverdag. Deloitte, I.C. Company, BMW og Dagbladet Børsen støttede gennemførelsen af Danish Open. Morten Lorenzen komplimenterede også medlemmerens indsats uden hvilken gennemførelsen af de mange arrangementer ikke havde været mulig. De to ansatte personer og et par andre havde været de faste holdepunkter, der havde bevaret overblikket, i den til tider stressede hverdag. Afslutningsvis takkede Morten Lorenzen bestyrelsen, især formanden, for godt og positivt samarbejde i det forløbne år og omtalte nogle af det kommende års udfordringer, i særdeleshed ISAFs VM for kvinder Dirigenten efterlyste spørgsmål til Morten Lorenzens og Match Race Centerets beretninger, og konstaterede, at der ikke var tilkendegivelser herom fra forsamlingen. William Jensen konstaterede, at centerets drift var meget afhængig af sponsorer og undrede sig over om centeret kunne drives uden dem. Morten Lorenzen forklarede, at centerets økonomi var funderet på medlemskontingenter, VIP sejladser og sponsorer. Hvis de elementer ændrede sig måtte centerets drift naturligvis tilpasses den nye situation, men det ville altid overleve. 2.3 Jørgen Thorsell, formand for bestyrelsen i Ungdomscenteret i Rungsted, fik ordet for supplerende bemærkninger til den skriftlige årsberetning om aktiviteter i Ungdomscenteret i Rungsted (URU). Jørgen Thorsell indledte med at fastslå, at der var en fantastisk aktivitet i Ungdomscenteret i Rungsted med sejlads i kølbåde og joller, fra optimister til dedikerede OL-kampagner.

4 Fortsatte med at omtale den kedelige ulykke som var sket ud for Rungsted med en gummibåds påsejling af to sejlere. Glædede sig over, at de to sejlere nu var kommet sig helt efter ulykken, men også over processen omkring og sammenholdet i forbindelse med selve hændelsen. Jørgen Thorsell bemærkede videre, at man fra dagen efter ville få den tredie centerleder. Pia Bay havde i løbet af sæsonen valgt et job i Dansk Sejlunion, var blevet afløst af Ann-Marie Mohr, som havde taget den vanskelige udfordring op at følge efter Pia s brændende engagement, havde løst opgaven mere end tilfredsstillende, men valgt at følge sin mand til Valencia, hvorfor Kasper Bøgebjerg Jørgensen nu overtog ansvaret for centerets daglige drift. Ungdomscenteret var vokset fra 120 til 160 medlemmer, havde et godt samarbejde med Dansk Sejlunion som havde affødt udpegning som Kraft og Talentcenter, hvorved dansk sejlsports talenter ville komme til Rungsted og træne. Glædede sig over de sædvanlige gode resultater på kapsejladsbanerne; konstaterede at de unge idag sejlede rigtig stærkt. Konstaterede videre, at centerets success havde udgangspunkt i en engageret og velfungerende bestyrelse og trænerstab, som sikrede en god udvikling i årende fremover. Afslutningsvis motiverede og uddelte Jørgen Thorsell Kammeratskabspokalen til en af trænerne, Simon Einfeldt. Dirigenten efterlyste spørgsmål og kommentarer til Ungdomscenterets beretning, men ingen ønskede ordet. 2.4 Juniorklubbens formand, Ida Bruun Kristensen, var forhindret, hvorfor medlem af Juniorudvalget, Michael Nobel, afgav beretning på udvalgets vegne. Michael Nobel indledte med at henvise til den skriftlige beretning I Sejlsport og fortsatte med at berette om de udfordringer der lå i at drive en Juniorklub med medlemmer fra 8 23 år. Med udgangspunkt i den daglige leder, Jørgen Rings, store erfaring og engagement lykkedes næsten alting. Aktiviteterne bestod af undervisning om vinteren i navigation, søvejsregler, tovværk m.m. og i sæsonen af sejladstræning. Man ønskede fremover at lægge mere vægt på kapsejlads. Man søgte i højere grad at engagere forældreguppen trods viden om at aldersgruppen næppe var bejestret herfor, men det ville sikre et bredere aktivitetsgrundlag. De hidtidige lørdagssamlinger havde være successfulde. Michael Nobel takkede Juniorudvalget og Jørgen Ring for et godt samarbejde gennem hele året og konstaterede, at samarbejdet med SKS fungerede upåklageligt. Afslutningsvis motiverede og uddelte Michael Nobel Stamford pokalen til Årets Junior, Jacob Usaj. Endvidere var der hæder for gode kapsejladsresultater til fire juniorer, som var blevet juniordanmarksmestre og nr 20 og bedste juniorbesætning til VM; Christain Nobel var blevet afløst af Aleksander Rabot, samt skipper Jesper Bjørn Hansen og Frederik Felding. Dirigenten efterlyste spørgsmål og kommentarer til Juniorklubbens beretning, men ingen ønskede ordet.

5 2.5 Formanden motiverede og uddelte Formandens Hæderstrofæ Lille Malou til Henriette Koch og Lene Sommer for den bemærkelsesværdige indsats i den olympiske 470-jolle med resultater efter målrettet og seriøst arbejde. 2.6 Formanden for Dansk Sejlunion, Carl Gjerstrøm, fik herefter ordet. Motiverede og overrakte Dansk Sejlunions Ærestegn til Ole Borch for mere end 30 års indsats som kapsejladsdommer. 2.7 Formanden motiverede og uddelte herefter klubbens hædersbevisninger KDY s styremedlaje i sølv til Jørgen Schønherr og Anders Kæmpe fra Køge Sejlklub samt Axel Walthersdorph fra KDY KDY s ærestegn Honoris Causa til Klaus Münter for den mangeårige indsats med Tuborg-projektet KDY s Udmærkelsestegn af 1973 til Jørgen Troelsfeldt for indsatsen med et klubhus I Tuborg havn KDY s Udmærkelsestegn af 1973 til Svend Albrechtsen for det store og brede arbejde for dansk sejlsport og for klubben KDYs Knap af 2004 til Peter Falck for indsatsen med Danish Open KDYs Knap af 2004 til Jan Hyttel for indsatsen med Cruising-aktiviteter KDYs Knap af 2004 til Peter Søgaard for indsatsen med Ungdomscenteret. Dirigenten gik herefter videre til næste punkt i dagsordenen. 3 De reviderede regnskaber forelægges til godkendelse og meddelelse af decharge. Dirigenten oplyste, at klubbens interne revisorer Tom Vendelbo og Mads Kirchheiner havde gennemgået og godkendt regnskabet og førstnævnte var tilstede i salen sammen med klubbens revisorer Alex Hansen, BDO Scanrevision, samt at det fuldt underskrevne regnskab beroede i klubbens sekretariat Klubbens kasserer Flemming Ipsen anskueliggjorde regnskabet ved en gennemgang af 22 slides. Sammenfattende konstateredes et overskud for klubbens drift på kr. investeringer i klubhuset i Rungsted for 1,1 mio kr, investeringer i materiel for 2,1 mio kr, investeringer i maskiner og inventar for 0,6 mio kr. en balance sum på kr en egenkapital ved årest udgang på Fastsættelse af kontingent for regnskabsåret Formanden erindrede om, at man sidste år havde indledt en ny praksis, idet klubbens fremtidige vækst og udvikling ikke alene kunne finansieres over kontingentstigninger, men dog at kontingentet skulle følge inflationen. Derfor anbefalede formanden en stigning baseret på udviklingen i nettoprisindekset og motiverede derefter bestyrelsens forslag til en stigning i grundkontingent på 45 kr til kr. Dirigenten rekapitulerede herefter kontingentets størrelse, kr., med sædvanlige gradueringer; medlemmer i Danmark bosat uden for Sjælland 920 kr, ægtefæller 460 kr og medlemmer under 25 år 920 kr, hvis de er omfattet af uddannelsesplan dog kr. Forslaget blev vedtaget af forsamlingen med akklamation.

6 5 Behandling af indkomne forslag. Dirigenten meddelte, at der var indkommet forslag fra Nicolai Lassen for behandling på generalforsamlingen. KDY skal styrke sine aktiviteter omkring Skovshoved Havn. Nicolai Lassen motiverede sit forslag med at fremføre, at 1/3 af klubbens medlemmer var koncentreret omkring Skovshoved, men at aktiviteternes fordeling mellem Rungsted og Skovshoved ikke afspejlede dette forhold. Fandt videre, at klubben ikke havde været tilstrækkelig synlig i det forløbne års debat om fremtiden i Skovshoved Havn. Fandt dog, at klubbens forslag til renovering af klubhuset var positivt, men ikke tilstrækkeligt, idet ventetiden på bådpladser var for lang, hvorfor havnens kapacitet skulle øges. Fandt også de rådende forhold omkring klubhuset og dets administration utilfredsstillende for medlemmer af klubben. Formanden svarede med at takke Nicolai Lassen for forslaget og den urbane tone, det var fremført i og bekræftede, at bestyrelsen var enig i, at aktiviteterne i Skovshoved Havn skulle styrkes. Gennemgik derefter udviklingen i Juniorklubben og matchrace centeret og samarbejdet med Skovshoved Sejlklub om ungdomsarbejdet generelt. Begrundede videre skævheden i arrangementer medllem Rungsted og Skovshoved med de manglende faciliteter i Skovshoved. Det var bl.a. baggrunden for bestyrelsens fokus på funktionalitet i det forslag der var fremlagt for indretning af et renoveret klubhus. Afsluttede med at bekræfte, at bestyrelsen kunne bakke op om forslaget, at man i samarbejde med Skovshoved Sejlklub ville arbejde for en udvidelse af aktivitetsniveauet i Skovshoved havn. Dirigenten sammenfattede forslaget og mente at generalforsamlingen i enighed kunne tilskutte sig, at KDY skal styrke sine aktiviteter i Skovshoved Havn, hvilket Nicolai Lassen erklærede sig tilfreds med. Niels Ehrhardt klarlagde processen omkring reservation og godkendelse af leje af klubbens lokaler i Skovshoved. Dirigenten gik herefter videre i dagsordenen. 6 Valg. Dirigenten meddelte, at formanden, David Holm, var på valg og gav ordet til Svend Albrechtsen, der repræsenterede Valgkomitéen. 6.1 Valg af formand: Svend Albrechtsen præsenterede herefter David Holm, som blev genvalgt med akklamation. 6.2 Valg af bestyrelsesmedlemmer: Svend Albrechtsen præsenterede kandidaterne til bestyrelsesposterne, hvorefter Morten Lorenzen, Hugo Nielsen og Jørgen Thorsell blev genvalgt, mens Henrik Paulsen, Michael Nobel og Steen Mortensen blev nyvalgt, alle med akklamation. 6.3 Valg af kritiske revisorer. Mads Kirchheiner blev genvalgt og Anders Olesen nyvalgt. 6.4 Valg af statsautoriseret revisor. Statsautoriseret revisionsaktieselskab BDO ScanRevision ved statsautoriseret revisor Peter Rasborg blev valgt. 6.5 Valg til valgkomitéen. Birger Sommerfeldt afgik og kunne ikke genvælges. Henrik Andersen blev nyvalgt. Dirigenten konstaterede herefter, at valghandlingerne var gennemført. Yachtklubbens bestyrelse består herefter af: David Holm, formand Morten Lorenzen Henrik Paulsen Flemming Eismark Steen Mortensen Sandeep Sander Flemming Ipsen Michael Nobel Jørgen Thorsell Vibeke Jonsen Hugo Nielsen Svend Johann Weimann

7 6.6 Formanden bød de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen og glædede sig til samarbejdet og til at udnytte deres kompetancer. 6.7 Formanden takkede Christian Peetz for fire års bestyrelsesarbejde i kapsejladsudvalget, motiverede og uddelte KDYs Udmærkelsestegn af 1973 og overrakte klubbens gave, et Admiral Fitzroy barometer. Herefter takkede Formanden Henrik Andersen for seks års arbejde i klubbens bestyrelse, det seneste år som vice-formand, motiverede og uddelte KDYs Udmærkelsestegn af 1973 og overrakte klubbens gave, et Admiral Fitzroy barometer. Henrik Andersen fik ordet og takkede for de gode år i bestyrelsen. 6.8 Formanden introducerede herefter Jimmi Harder, Sejlklubben Øst, som klubben indstillede som kandidat til valg til Dansk Sejlunions Hovedbestyrelse i den nye regionsorganisation. Jimmi Harder fik lejlighed til at præsentere sig for forsamlingen. 7 Emner til orientering og drøftelse. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen nu var nået til sidste punkt på dagsordenen og bekendtgjorde, at ordet var frit for drøftelse af klubanliggender. 7.1 Formanden orienterede om forløbet omkring klubhuset i Skovshoved Havn og forholdet til Skovshoved Sejlklub. Der var enighed om de ydre rammer, men ikke om de indre, hvor KDY fokuserede på funktionalitet, hvorimod SKS havde behov for at tilkendegive en identitet. Udviklingen for huset anskueliggjordes gennem visning af grundplaner fra 1940 og Tilbygninger i løbet af 60 erne til husets SKS del og køkken fremgik. Formanden konstaterede, at siden begyndelsen af 80 erne havde begge klubbers medlemmer brugt hele huset uden særlige grænser. Planen fra 1980 repræsenterede dagens situation. Gentofte Kommunes kriterier for rådighed over lokalerne og gennemførelse af projektet for nye faciliteter blev også vist, og det fremhævedes, at kommunen gennemfører projektet, når alle søsportsklubberne er enige om rammerne. Formanden gennemgik klubbens forslag til indretning af et ombygget klubhus og fremhævede, at i de første tegninger var udvidelserne sket mod syd, hvilket dog ikke indebar at de alene skulle tilfalde KDY. Der var angivet et rum mod nordøst, som alene skulle være for SKS med egen identitet, men de øvrige områder skulle a.h.t. funktionaliteten udnyttes af begge klubber. SKS havde imidlertid tilkendegivet, at man ønskede en tilbagevenden til klare grænser mellem klubbernes områder. Dette var anskueliggjort med forslaget fra SKS, med en markant udvidelse for SKS mod en marginal til KDY. Dette kunne bestyrelsen ikke gå ind for, men havde foreslået en mediation om sagen, som var blevet afvist af SKS. 7.2 Formanden orienterede herefter om situationen for klubbens projekt i Tuborg Havn. Der var indgået en hensigtserklæring med Carlsberg om, at KDY skulle overtage og administrere havnen, hvilket bl.a. indebar bygning af et klubhus. Planerne herfor var de seneste måneder blevet mere faste, der var fundet en partner til finansiering af klubhuset. Lokalplanen forventedes godkendt om få dage, hvorefter man i løbet af januar ville få udmatrikulering, skøde, partnerkontrakt og aftale om administration af havnen på plads. Måldatoen for indvielse var april Det ville bringe klubben i en unik situation KDY får ansvaret for at drive Danmarks smukkeste og mest moderne havn KDY kan forvente op til 200 nye medlemmer

8 KDY disponerer over udlejning af ikke-anvendte havnepladser : til medlemmer til kommende medlemmer til udenlandske expatriates til ambassadører o.s.v. KDY får flot klubhus/administration til glæde for medlemmer, sponsorer og partnere uden udgift for medlemmerne KDY får en løbende nettoindkomst fra havneadministrationen til brug for udvikling af klubben KDY får en base/facilitet på niveau med de bedste internationale sejlklubber tæt på centrum af København Tuborg Havn vil være det, der bringer KDY op i første division nationalt og internationalt 7.3 Dirigenten konstaterede at dagsordenen var udtømt, takkede forsamlingen for god ro og orden, og nedlagde sit hverv. 7.4 Afslutningsvis takkede Formanden dirigenten for indsatsen, udbragte et trefoldigt leve for Yachtklubben og hævede generalforsamlingen. Generalforsamlingen hævet kl. 23:50.

Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie onsdag den 12. december 2007 kl. 19:00.

Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie onsdag den 12. december 2007 kl. 19:00. Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie onsdag den 12. december 2007 kl. 19:00. Tilstede var 104 stemmeberettigede medlemmer, herunder Yachtklubbens bestyrelse.

Læs mere

Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie torsdag den 10. december 2009 kl. 19:00.

Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie torsdag den 10. december 2009 kl. 19:00. Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie torsdag den 10. december 2009 kl. 19:00. Tilstede var 84 stemmeberettigede medlemmer, herunder Yachtklubbens bestyrelse.

Læs mere

Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie onsdag den 15. december 2004 kl. 20:00.

Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie onsdag den 15. december 2004 kl. 20:00. Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie onsdag den 15. december 2004 kl. 20:00. Tilstede var 72 stemmeberettigede medlemmer, herunder Yachtklubbens bestyrelse.

Læs mere

Klubbens aftalegrundlag for bådlån blev gennemgået, og revidering besluttet

Klubbens aftalegrundlag for bådlån blev gennemgået, og revidering besluttet BESLUTNINGSREFERAT Møde: Ordinært bestyrelsesmøde nr. 01/2010 Dato: Sted: 09. januar 2010 kl.10:00-18:00 Tuborg Havn Deltagere: Kim Andersen (Formanden) Flemming Ipsen (FI) Anders Olesen (AO) Keld Stentoft

Læs mere

Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt i Tuborg Havn onsdag den 12. december 2012 kl. 19:00.

Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt i Tuborg Havn onsdag den 12. december 2012 kl. 19:00. Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt i Tuborg Havn onsdag den 12. december 2012 kl. 19:00. Til stede var 71 stemmeberettigede medlemmer, herunder Yachtklubbens bestyrelse.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

Velkommen. Kongelig Dansk Yachtklubs Generalforsamling 2014

Velkommen. Kongelig Dansk Yachtklubs Generalforsamling 2014 Velkommen Kongelig Dansk Yachtklubs Generalforsamling 2014 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til

Læs mere

KONGELIG DANSK_ACHTKLUB

KONGELIG DANSK_ACHTKLUB / KONGELIG DANSK_ACHTKLUB ROYAL DANISH YACHT CLUB Fonnand for SKS Niels Ole Carstensen Henriettevej 8, 3tv 2920 Charlottenlund ----- --- ---- ---- ----- --- -- ----- --- ------------- Klubmester Peter

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen.

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 2. Klubbens formål 2.1 Klubbens formål er at fremme sejlsporten

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af Generalforsamling den 4. november 2010

Referat af Generalforsamling den 4. november 2010 Referat af Generalforsamling den 4. november 2010 LMU/04-11-2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent: 2. Protokollen: 3. Formandens beretning 4. Regnskabsorientering 5. Budget og fastsættelse af kontingent samt

Læs mere

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes:

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes: Referat fra generalforsamling i OCD den 20. maj 2006 i Horsens Forman den Jørgen Lokdam bød velkommen. Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent Lars Peter Thomsen blev valgt. 2. Betyrelsens beretning

Læs mere

ADM. DIREKTØR TIL KONGELIG DANSK YACHTKLUB

ADM. DIREKTØR TIL KONGELIG DANSK YACHTKLUB PROFIL ADM. DIREKTØR TIL KONGELIG DANSK YACHTKLUB Udarbejdet den 4. november 2005 af Kurt Brusgaard, Ray & Berndtson A/S, på vegne af Kongelig Dansk Yachtklub v/ bestyrelsesformand David Holm. KONGELIG

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Onsdag d. 6. februar 2013 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

K.A.S. Vedtægter 2013. Vedtægter

K.A.S. Vedtægter 2013. Vedtægter Vedtægter 20.03.2013 Klubarrangementer og undervisning i klublokaler, skolestuer og restaurant er røgfrie. K.A.S. Vedtægter 2013 1. Navn, hjemsted og stander Klubbens navn er Kjøbenhavns Amatør- Sejlklub,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand Per Wold-Olsen indledte generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN 523-18602 JST/pkc 21.04.2016 UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for SKAGEN BRYGHUS A/S CVR-NR. 29 22 28 86 Advokatfirma Den 16. april 2015 kl. 15.00 afholdtes i Skagen Kultur- og Fritidscenter ordinær

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referent: Hon. Sekretær Stig Borg William Grahn, formand for Asserbo Golf Club, bød forsamlingen velkommen og mindedes sammen med de

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie onsdag den 10. december 2003 kl. 20:00.

Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie onsdag den 10. december 2003 kl. 20:00. Referat af Kongelig Dansk Yachtklubs ordinære generalforsamling afholdt på Langelinie onsdag den 10. december 2003 kl. 20:00. Tilstede var 186 stemmeberettigede medlemmer, herunder Yachtklubbens bestyrelse.

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 9. marts 2016 kl. 18.30-21.30 Restaurant Latinerly, Sct. Mathiasgade

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Referat. Generalforsamling

Referat. Generalforsamling 228 Referat Generalforsamling Dato 17. mar. 2011 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 61 stemmesedler Der var i alt ca. 77 fremmødte Referent Jan Roer Pedersen / Lars Lisberg

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 17. april 2013, kl hos DI, Gl. Vindinge

Referat af ordinær generalforsamling den 17. april 2013, kl hos DI, Gl. Vindinge Procesindustrien Generalforsamling 2013 Referat af ordinær generalforsamling den 17. april 2013, kl. 13.00 hos DI, Gl. Vindinge Formanden for Procesindustrien, Niels Morten Hjort, Cheminova A/S, bød velkommen

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2006, onsdag den 25. oktober, kl. 18,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge

Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge REFERAT 26-03-2014 Fremmødte: 33 Stemmeberettigede: 27 Velkomst Formanden, Christian Kubel bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ivan

Læs mere