Tillæg. til Rapport om test af brugervenlighed af Udarbejdet for DialogDesign ved Rolf Molich. April 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg. til Rapport om test af brugervenlighed af www.ikea.dk. Udarbejdet for DialogDesign ved Rolf Molich. April 2001"

Transkript

1 Tillæg til Rapport om test af brugervenlighed af Udarbejdet for DialogDesign ved Rolf Molich April 2001 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse

2 Indhold 1. Overordnet målsætning med rapport Hovedformål s rolle i denne test s kommentar til denne test Framfabs kommentar til denne test 4 2. Proceduren forud for test Målgruppen Rekruttering Testopgaver Gave 6 3. Hvorfor ser rapporten ud som den gør? Resumeet Ikonerne Citaterne Skærmbillederne Testdeltagernes opgaveløsning Rapportens længde Kvalitetssikring af rapporten 9 4. Hellere forebygge Ekspertvurdering af én gennemført bestilling Bekræftelse Levering Hvis du vil vide mere Appendiks A. Webstedet 15 Copyright 2001 DialogDesign. Det er tilladt at kopiere og citere denne rapport helt eller delvis under forudsætning af præcis kildeangivelse. Ved kopiering skal hele denne notits desuden indgå i det kopierede materiale. Denne tillægsrapport findes på Følg linkene "Hvis du vil vide mere" og "Rapporter fra DialogDesign". Hovedrapporten "Rapport om test af brugervenlighed af der beskriver selve testresultaterne, findes samme sted. April DialogDesign Side 2

3 1. Overordnet målsætning med rapport Denne rapport er et tillæg til DialogDesigns Rapport om test af brugervenlighed af Denne tillægsrapport indeholder supplerende bemærkninger til testen og metoden, som ikke naturligt hører hjemme i selve testrapporten. DialogDesign har udgivet to rapporter om sin brugervenlighedstest af - Rapport om test af brugervenlighed af - Tillæg til Rapport om test af brugervenlighed af (denne rapport) Begge disse rapporter er gratis tilgængelige på DialogDesigns websted under punktet Hvis du vil vide mere Hovedformål Hovedformålet med undersøgelsen af og udgivelsen af Rapport om test af brugervenlighed af er at vise danske forretninger og virksomheder at alvorlige brugervenlighedsmæssige problemer gør det vanskeligt for typiske brugere at handle på nettet, og at mange af disse problemer kan findes og afhjælpes med enkle midler. Hovedformålet med udgivelsen af Tillæg til Rapport om test af brugervenlighed af er at vise konkret hvordan DialogDesign arbejder systematisk med brugervenlighed. Vi fremlægger i denne tillægsrapport vores prioriteringer og overvejelser. Formålet med denne test er også at udarbejde en typisk rapport over test af brugervenlighed. Rapporten er ment som eksempel- og demonstrationsmateriale til interesserede kunder, kolleger og studerende, der gerne vil se et eksempel på hvad de kan få ud af en test af brugervenlighed. DialogDesign tager gerne imod konstruktiv kritik af vores fremgangsmåde og rapporteringsform, for uden konstruktiv kritik havde vores metode og rapporteringsform ikke udviklet sig til det som den er i dag. Konstruktiv kritik kan rettes til 1.2. s rolle i denne test Under almindelige omstændigheder deltager vores kunde som en aktiv medspiller ved en test af brugervenlighed. har ikke medvirket som aktiv medspiller i forbindelse med denne test, da de ikke er vores kunde og dermed ikke har bestilt eller betalt for udarbejdelsen af denne test. Vi kan alligevel foretage en helt forsvarlig test, da s websted henvender sig til en bred målgruppe og webstedets formål er tydeligt. Når vi er i et kundeforhold kan vi selvfølgelig ikke offentliggøre resultaterne. Derfor har vi på eget initiativ foretaget denne test for at kunne vise et eksempel på hvordan vi præsenterer vore testresultater. har ikke medvirket ved testen og var ikke orienteret om testen før den fandt sted s kommentar til denne test DialogDesign har forelagt testrapporten for, som havde følgende kommentarer: Generelt synes vi at DialogDesign har lavet en rigtig god rapport. Vores kommentarer er i virkeligheden meget få og går nok mest på det faktum, at i sin nuværende udformning er det første trin tager ind i internettets forunderlige verden, og vi har derfor nok begået de fleste af de fejl man skal begå som nybegynder. April DialogDesign Side 3

4 Vi har fået lavet en ligende test på.se og.fr som har identificeret mange af de samme store brugervenlighedsfejl, som også DialogDesigns rapport viser og som stemmer overens med de mest kendte brugervenlighedsfejl. Rapporten indeholder på den måde ikke de helt store overraskelser og det gode er, at mange af disse fejl, er fejl vi allerede kender til, og som vi er igang med at finde løsninger på. Dernæst har problemet nok været, at vi ikke tilstrækkeligt uddybende har fortalt omverdenen om hvad vi vil med sitet, hvilket naturligt vil medføre både misforståelser, men også en "forstærket" effekt af de fejl, der måtte være. Den primære målsætning for alle s websites er at forstærke s koncept, generere trafik og salg i varehusene samt at formidle vores viden om møbler, design og boligindretning. Det sekundære mål med sitet er at afprøve e-commerce på udvalgte sites, for at drage erfaringer til brug i resten af verden. I den forbindelse kan vi nævne at vi kun er 3 lande, ud af ca.20 som pt. afprøver e-commerce på s websites. Omvendt har det været interessant med den feed-back på salgsdelen som rapporten har givet os, og den vil naturligvis indgå i vores evaluering af e-commercedelen. Skulle vi selv have bestilt en brugervenlighedstest, ville vi havde ventet til de mest åbenlyse fejl var rettet. I vores opdrag ville vi nok have ønsket at fokusere mere på det primære mål med sitet fremfor e- commercedelen. Omvendt har vi nu lært, gennem vores brugere og bl.a DialogDesigns brugervenlighedstest, hvilke krav brugerne stiller til s e-commercedel, hvad gælder udvalg, services og brugervenlighed. Vores oplevelse af rapporten generelt var, at der flere steder var gode pointer på problemstillinger som vi bør behandle, men vi manglede lidt forslag til hvordan man kunne løse problemstillingerne, i form af konkrete løsningsforslag. Alt i alt har det været interessant og udbytterigt at se DialogDesigns rapport, det har givet os et godt in-put til forbedringer på sitet som vi håber at vi kan leve op til fremover - vi arbejder på det! Annette Buck og Poul Fausing, A/S 1.4. Framfabs kommentar til denne test Framfab i Sverige, som har lavet s site, har fået tilbud om at se og kommentere rapporten, men har ikke ladet høre fra sig. April DialogDesign Side 4

5 2. Proceduren forud for test Proceduren for denne test har været den samme som for alle andre test som DialogDesign foretager. I Rapport om test af brugervenlighed af har vi beskrevet selve testforløbet og de konkrete testresultater. I dette kapitel vil vi beskrive proceduren forud for testen, nemlig målgruppebeskrivelse, rekruttering og opgaveformulering. Rapporten afviger dog på et punkt fra DialogDesigns virkelige rapporter: Den er blevet tilsidesat hver gang en rigtig kunde har banket på døren. Af den årsag svarer tidsplanen ikke til den tidsplan der ligger for rigtige testkunder. En test af brugervenlighed er normalt normeret til 6-7 arbejdsdage fra start til slut Målgruppen Målgruppen kan ikke som sædvanlig defineres i samarbejde med kunden. Her er nogle af vore kriterier for udvælgelse af testdeltagere: Køn Vi stræber mod halvt af hvert køn. Resultaterne må ikke kunne afvises med at der var overvægt af kvinder eller mænd. I praksis har vi aldrig set testresultater der viste en tydelig forskel på mænds og kvinders handlingsmønstre på et websted. Alder Vi stræber mod en spredning fra ca år. Aldersspredning har dog heller ikke den store betydning når blot vi har repræsentanter både over og under 40 år. Neterfaring Alle testdeltagere skal have neterfaring, svarende til DialogDesigns minimumskrav: Alle testdeltagere skal have været på nettet og have adgang til nettet fra hjem eller arbejdsplads. De skal ude tøven kunne svare på hvad der sker hvis man trykker på browserens Tilbage-knap. Det er ikke nok, at de selv synes, at de er erfarne webbrugere. På den anden side må testdeltagerne heller ikke arbejde professionelt med at designe og udvikle websteder. Erfaring med e-handel Halvdelen skal have købt varer på nettet før men ikke nødvendigvis hos. Anvend eget betalingskort Alle skal være indstillet på at anvende deres eget betalingskort på nettet. Vi har ofte diskuteret det etiske i at observere folk der anvender eget betalingskort. Vi er nået frem til at afgive løfte om tavshed om de personlige oplysninger og tilbyde anonymitet. Hvis vi havde tilbudt vores testdeltagere at betale med et betalingskort, som tilhørte DialogDesign, ville vi næppe se den samme skepsis og forsigtighed som vi ser når folk anvender eget kort. Det er vigtigt for os at testresultaterne afspejler den virkelige verden Rekruttering DialogDesign fører ikke kartotek over tidligere testdeltagere. Hyppigt genbrug af tidligere testdeltagere kan føre til det vi kalder professionelle testdeltagere, dvs. testdeltagere som gennemskuer processen og siger ting, de tror vi bliver glade for, med andre ord de mister deres spontanitet og får fokus på selve testen i stedet for webstedet. Sådanne testdeltagere er atypiske. Engang imellem støder vi dog på testdeltagere som er ekstraordinært gode til at formulere deres oplevelse af et websted og være konstruktive. Sådanne deltagere kan vi bruge op til 3 gange, hvis de tilfældigvis falder indenfor målgruppen og testmaterialet er væsentligt forskelligt fra test til test. Vore testdeltagere er en væsentlig kilde til nye testdeltagere. Ofte forhører vi os om vore testdeltagere har familie, venner eller kolleger, der er brugere af internettet som de selv, og som April DialogDesign Side 5

6 har lyst til at deltage. Den hjælp betyder at vi kommer nemt uden om den uprofessionelle situation det er at teste med et fast testhold, egen familie, venner og bekendte af DialogDesign. DialogDesign annoncerer ikke efter testdeltagere, da det er vores erfaring at folk der reagerer på webannoncer for testdeltagere er atypiske brugere, fordi de har mod på selv at henvende sig til en test. DialogDesign honorerer sine testdeltagere pænt, men ikke overvældende. Det skal ikke være gavekortets størrelse der får testdeltageren til at møde op. En testdeltager hos DialogDesign får i dag typisk et gavekort på mellem 150 og 300 kr. for en test, der varer minutter plus transport til og fra teststedet. Testdeltagerne ved denne test var en blanding af tidligere testdeltageres koner, kolleger og kærester, samt en person, som vi tidligere har brugt ved test af et forsikringswebsted. Ved rekrutteringen til denne test fik testdeltageren at vide at han skulle teste et nyt websted for e- handel, ikke hvilket websted. Alle testdeltagerne blev dagen før testen kontaktet af testlederen, som bad testdeltageren tænke over en ting, han ville købe til sig selv i en forretning på nettet, der handlede med alt til boligen. Det kunne være noget til køkkenet, til badeværelset, til børneværelset eller lignende. Testdeltagerne fik ikke på forhånd at vide hvilket websted de skulle handle på, da de ikke måtte øve sig eller lede efter varer på webstedet på forhånd. Det var netop den proces vi gerne ville overvære Testopgaver Vi arbejder for at motivationen hos testdeltageren skal være så ægte som muligt. Vi ser ofte motivationen stige hvis testdeltageren selv formulerer sin opgave, selv bestemmer hvad han skal købe på webstedet og endda får lov at beholde varen som gave. Vi er opmærksomme på at testopgaver med skjult hjælp kan påvirke testresultatet. Skjult hjælp kan både finde sted i ord, indhold og funktion. 1. Find og køb en Eva Trio Sauterpande. Her er givet skjult hjælp i form af nogle væsentlige stikord, nemlig et varemærke Eva Trio og et fagord. Opgaven afslører desuden hvordan man staver til sauterpande. Et bedre alternativ: Du mangler en god pande til dit køkken, er der noget af interesse på webstedet? 2. Du har set varen billigere i en anden forretning, har webstedet en prisgaranti? Her er givet skjult hjælp i form af en oplysning om indhold på webstedet, som brugeren måske aldrig ville have tænkt på eller ledt efter af sig selv. Et bedre alternativ: Efter bestillingen ser du varen til halv pris i en forretning, hvad gør du? 3. Sammensæt din egen personlige cd med dine 10 yndlingsnumre. Her er givet skjult hjælp i form af afsløring af webstedets funktion. Et bedre alternativ: Vis brugeren webstedet, lad ham kigge lidt, f.eks. i 2 minutter. Spørg derefter: Hvad er det her for et websted, hvad kan du bruge det til? 2.4. Gave Som tak for ulejligheden fik testdeltageren lov at købe noget til sig selv på nettet. DialogDesign refunderede testdeltagerens udgifter inklusive forsendelse op til 400 kroner. Hvis en testdeltager valgte at købe for mere end 400 kr. fik han således stadig kun 400 kroner. Varen måtte testdeltageren beholde som tak for hjælpen. Hvis det derimod ikke lykkedes testdeltageren at købe noget, fik han et gavekort til Magasin på 300 kroner. Dette beløb er bevidst mindre for at motivere testdeltageren til at finde noget på nettet April DialogDesign Side 6

7 og fordi 300 kr. i hånden for mange vil være lige så værdifuldt som en vare til 400 kr. Vi ville med andre ord gøre det mere attraktivt at købe noget, således at testdeltageren ikke foretrak at få et gavekort med hjem i stedet. Omvendt skal testdeltageren naturligvis ikke straffes for webstedets manglende brugervenlighed eller vareudvalg ved ikke at få noget som helst, hvis han ikke kan eller ikke ønsker at købe noget. April DialogDesign Side 7

8 3. Hvorfor ser rapporten ud som den gør? DialogDesign har udviklet sit rapportformat over flere år. Det er vores erfaring at rapporten ikke må overskride 25 sider. Hvis rapporten er længere, er der risiko for at vores målgruppe ikke har tid til at læse den Resumeet Rapporten indeholder et resume, der på én side fortæller hovedkonklusionerne. DialogDesign har den regel, at resumeet aldrig må overstige én side. Resumeet er beregnet til ledelsen, mens udviklere og andre direkte involverede bør læse resultatafsnittet. Vore resumeer indeholder altid: De tre bedste ting vi fandt på webstedet. De tre mest alvorlige problemer vi fandt på webstedet De to til tre vigtigste ting som virksomheden bør gøre for at forbedre brugervenligheden af webstedet. I dette sidste punkt lægger vi stor vægt på at se webstedet i et større perspektiv Ikonerne Hver kommentar er forsynet med et af fem ikoner. Disse ikoner anvender vi for at markere hvilken grad af alvor de enkelte problemer har. Vi har også et ikon for de positive ting, for selv om der ikke skal rettes på positive resultater er de gode at lære af. Det ville jo være ærgerligt om udviklerne fjernede nogle af de ting på webstedet, som testdeltagerne godt kunne lide, blot fordi ingen ulejligede sig med at fortælle udviklerne hvad testdeltagerne syntes godt om. De positive fund fremhæver vi også af pædagogiske årsager. Det er væsentligt nemmere at acceptere de alvorlige problemer, når der også falder lidt ros af Citaterne Rapporten er krydret med citater fra testdeltagerne for at læseren skal komme endnu tættere på brugerens oplevelse. Det er mere sigende at citere en bruger: Nu ville jeg jo gerne se, hvad der lå bag denne side bare af nysgerrighed, men jeg tør næsten ikke at trykke på noget, for det tager så lang tid at hente. end at skrive : Webstedet anvender tung grafik og billeder Skærmbillederne Skærmbillederne i rapportens appendiks B sikrer dels at personer, som ikke er fortrolige med webstedet, kan få udbytte af at læse rapporten, dels at rapporten stadig har nytteværdi, selv om webstedet ændrer sig Testdeltagernes opgaveløsning Vi har udviklet et skema der viser hvordan de enkelte testdeltagere har løst de enkelte opgaver. Du kan se skemaet i hovedrapporten, appendiks C. Skemaet kan give et førstehåndsindtryk af hvad der er nemt og hvad der er svært at løse af opgaver på webstedet. Skemaet er et arbejdsredskab som kan give et overblik over hvor vi skal gå ind og undersøge kommunikationen nærmere. Sværhedsgraden i testopgaverne varierer temmelig meget og det vil derfor give et forkert billede at lade denne oversigt stå alene. Webstedet får f.eks. 6 fordi det lykkes alle testdeltagere at finde åbningstiderne, men webstedet får samtidig 6 fordi alle testdeltagere har svært ved at gå April DialogDesign Side 8

9 igennem købsprocessen. Disse point kan ikke opveje hinanden netop på grund af variationen i sværhedsgraden og opgavernes kompleksitet. Skemaet kan på denne måde se tage sig væsentlig anderledes ud end testlederens samlede konklusion på testen Rapportens længde Testrapporter skal også være brugervenlige. Generelt er testrapporter alt for lange. Ingen gider læse rapporter på over 30 sider. Vi har udviklet vores korte form af hensyn til vores brugere, som jo er udviklere og designere. Vi tror på at hvis vi får en udvikler til at skimme en kort rapport, så har vi både formidlet konkrete resultater og ændret lidt på hans eller hendes holdning og syn på brugere. Det er bedre end at en udvikler arkiverer en lang rapport lodret. Derfor reducerer, sorterer og prioriterer vi testresultaterne. Ikke alt kommer med. Her er et par eksempler på kommentarer, der måtte vige for reglen om at rapporten ikke må overstige et bestemt antal sider: Søg Ingen testdeltagere benyttede sig af begrebet prisgrupper i søgefunktionen. To testdeltagere konkluderede, at det nok var noget med varepriskategorier eller noget, der refererede til kataloget. Det er i hvert fald ikke sådan nogle priser, som jeg tænker på. Testleders kommentar: Testdeltagerne misforstod ordet Prisgrupper. Kald det hellere Hvad må det koste? eller Cirkapris, det indikerer en valgfrihed og at det er brugeren, der må tage stilling. Indkøbslisten To testdeltagere studsede over, at det hed en indkøbsliste. Indkøbslisten? Sådan én har jeg vel allerede skrevet hjemmefra. Tilføj til liste? nej, jeg vil købe den! Testleders kommentar: Ingen af testdeltagerne anvendte ikonet, der forestiller en indkøbsvogn. Der er ikke sammenhæng mellem navnet Indkøbslisten og ikonet. Det vigtigste ved en test af brugervenlighed er at få gennemført hensigtsmæssige ændringer af brugergrænsefladen. Kan man opnå fælles fodslag om problemerne og ændringerne på webstedet er man nået langt. Det gør man ikke ved blot at overrække en rapport. Der findes effektive metoder til at kommunikere testresultater til projektmedarbejdere, f.eks. KJmetoden. Læs mere om effektiv kommunikation af testresultater i bogen Brugervenligt webdesign af Rolf Molich. Se f.eks. afsnit 11.4 der bl.a. handler om KJ-metoden Kvalitetssikring af rapporten Udover testlederen har en anden medarbejder i DialogDesign overværet mindst 2 test. Denne procedure følger vi nøje for at den anden medarbejder kan fungere som sparringspartner i situationer hvor testresultaterne er tvetydige eller uklare og for at kvalitetssikre resultaterne. April DialogDesign Side 9

10 4. Hellere forebygge DialogDesigns erfaringer viser, at der er mange brugervenlighedsmæssige problemer på alle de websteder vi til dato har undersøgt. For s websted omtaler vores rapport i alt - 18 kosmetiske problemer alvorlige problemer. - 3 kritiske problemer forbilledlige konstruktioner. - 4 gode ideer. I alt er der 53 kommentarer til s websted, hvoraf 36 vedrører problemer. Vi har fundet flere problemer, men af hensyn til brugervenligheden af vores rapport har vi valgt at prioritere kommentarerne som omtalt i afsnit 3.6. Erfaringer fra andre test viser, at hvis vi fortsatte med at teste med flere testdeltagere og med andre opgaver, ville vi finde yderligere problemer. I tidligere testserier har vi sammen med kolleger fundet hundredvis af problemer på websteder som i kompleksitet mindede om, ved at fortsætte testen. Men det krævede mange serier af kostbare test af brugervenlighed. En udtømmende test, som finder alle brugervenlighedsproblemer, er derfor næppe økonomisk forsvarlig. Derfor er det vigtigt at forebygge problemer. DialogDesign har for nylig sammen med Jakob Nielsens NN Group foretaget en omfattende undersøgelse af brugervenligheden af tyve store amerikanske e-handelssteder. Denne undersøgelse, som omfattede test både i USA og i Danmark med i alt ca. 40 amerikanske og 25 danske testdeltagere, resulterede i ca. 220 retningslinier for brugervenlige websteder, der beskæftiger sig med e-handel. En analyse viser, at mindst 22 af de 36 problemer, som vi har fundet på s websted, kunne være forebygget gennem kendskab til undersøgelsen og dens retningslinier for brugervenlig e- handel. I testrapporten Heraf omtalt i NN Group rapporten Kosmetiske problemer % Alvorlige problemer % Kritiske problemer % Problemer i alt % Forbilledlige konstruktioner % Gode ideer % I alt % Det er interessant at bemærke, at jo mere alvorlige problemerne bliver, desto større bliver den procentdel af problemerne, som retningslinierne omtaler og dermed kunne hjælpe til at forebygge. Bemærk også antallet af Forbilledlige konstruktioner og Gode ideer, som ikke er omtalt i NN Group rapporterne. Det antyder at ethvert websted er lidt unikt. Man kan altså ikke blot læse NN Group rapporterne og derefter designe det perfekte websted. NN Group rapporterne sikrer, at de samme fejl ikke begås igen og igen, men der skal testes alligevel, for at også de unikke variationer og specialiteter bliver afprøvet af rigtige brugere inden lanceringen af webstedet. April DialogDesign Side 10

11 En forebyggende ekspertanalyse på grundlag af NN Groups retningslinier er billigere end en test af brugervenlighed. DialogDesign, som har medvirket i NN Groups undersøgelse, har den nødvendige ekspertise til at foretage en forebyggende gennemgang af et e-handelssted, ligesom vi også udfører neutrale test af brugervenlighed. Nærmere oplysninger om NN Groups E-Commerce User Experience rapportserie finder du på Hele serien består af ni rapporter, som kan købes enkeltvis. De ni rapporter omhandler: - High-Level Strategy (ledelsesmæssige strategier og anbefalinger). - Selling Strategies (generelle salgsfremmende strategier). - Category Pages (produktoversigter). - Product Pages (udformning af produktbeskrivelser). - Search (søgning). - Checkout and Registration (betaling og registrering). - Trust (hvordan man opbygger tillid til et websted). - International Users (særlige hensyn til e-handelssteder som skal kunne bruges i flere lande). - Methodology (en nærmere beskrivelse af den anvendte testmetode). April DialogDesign Side 11

12 5. Ekspertvurdering af én gennemført bestilling Ingen testdeltagere formåede at gennemføre en bestilling. Det var der flere grunde til: To testdeltagerne kunne ikke finde noget at købe, fordi vareudbuddet var utilstrækkeligt. Dette skete på trods af at testlederen tilbød at betale hvad varerne kostede. To testdeltagere mistede tålmodigheden i forbindelse med registrering. De havde problemer med password og slettede oplysninger efter at have læst vilkår. De opgav med et: Hvis jeg havde siddet derhjemme nu så havde jeg stoppet for længst. To testdeltagere blev stoppet af testlederen fordi der var gået mere end en time. For at få et indtryk af den samlede købsproces har vi derfor ekstraordinært foretaget en ekspertvurdering af den afsluttende købsproces. Denne vurdering bygger udelukkende på testlederens egen bestilling af en vare på Det er vores erfaring at øvede testledere kan foretage en vurdering på vegne af brugerne. Denne vurdering er dog ikke lige så sikker som seks brugeres adfærd på nettet, men den kan give en rimelig vurdering af både positive og negative observationer. Ekspertvurderingen er ikke en del af ydelsen ved test af brugervenlighed og indgår som følge deraf ikke i standardrapporten men er gengivet nedenfor. Testlederens vurdering er klassificeret i de samme kategorier som er anvendt i selve testrapporten: Godt. Denne måde at gøre tingene på syntes testdeltagerne godt om. Den kan tjene som forbillede for andre. Kosmetisk problem. Testdeltagerne studsede et kort øjeblik. Alvorligt problem. Problemet forsinkede testdeltagerne i 1-5 minutter, men testdeltagerne kom videre af sig selv. Gav lejlighedsvis anledning til katastrofer. Kritisk problem. Gav anledning til hyppige katastrofer. En katastrofe er en situation, hvor webstedet vandt over testdeltagerne, dvs. en situation som forhindrede testdeltagerne i at løse en rimelig arbejdsopgave på webstedet, eller som irriterede testdeltagerne voldsomt Bekræftelse Betalingen blev godkendt, men af hvem? Jeg fik en kort tekst om, at betalingen var godkendt af DIBS. Det var uklart for mig, hvad DIBS betød. Efter betalingen af varen blev jeg sendt tilbage i butikken til en side, der lignede en bekræftelse (se appendiks B, figur 15). Allernederst på denne side blev jeg bedt om at afgive ordre, hvilket jeg mente, at jeg havde gjort, da jeg betalte. Kommentar: Denne del af processen er i fare for at blive overset. Det er usædvanligt at betale og først derefter afgive ordren. Da ordren var afgivet blev jeg rådet til at udskrive siden og gemme ordrenummer (se appendiks B, figur 16). Men der var ikke noget ordrenummer og det bekymrede mig. Ordrenummeret kom senere på en . (Se appendiks B, figur 16). Kommentar: Skriv til brugeren at ordrenummer ikke står på den pågældende side, men at det bliver sendt pr. . I første forsøg blev min bestilling annulleret, fordi jeg ikke havde indtastet telefonnummer. Det fremgik ellers, at telefonnummeret netop ikke var obligatorisk (se appendiks B, figur 12). Beskeden om, at min bestilling var mislykket fordi jeg ikke havde indtastet telefonnummer, kom pr. ca. en time efter bestillingen. Beskeden indeholdt et telefonnummer som jeg kunne ringe på. Da jeg ringede, blev jeg rådet til at foretage April DialogDesign Side 12

13 bestillingen pr. telefon: Det er lidt lettere. Det gjorde jeg dog ikke. Det lykkedes mig at glemme telefonnummeret en gang mere, hvor webstedet fortsat ikke huskede mig på det. Først i tredje forsøg hvor jeg huskede telefonnummeret, gik bestillingen igennem. Samme dag, som jeg bestilte varen, modtog jeg en ordrebekræftelse pr. på min bestilling (Se appendiks B, figur 17). Det var fint, at jeg kunne følge min vare, så havde jeg føling med processen. (Se appendiks B, figur 18). Kommentar: Kvaliteten af de oplysninger jeg får, når jeg følger min vare, er ret svingende. Din ordre vil snarest blive lagt i en transportplan hjælper mig ikke. Hvad er en transportplan? Til gengæld er det en brugbar oplysning, at jeg kan ændre ordren ved at ringe på et nærmere angivet telefonnummer Levering Først i en fik jeg besked om, at varen blev sendt med bil, og at det kostede 50,- kroner. Det var i modstrid med de oplysninger, der stod på webstedet. Der stod, at det kostede 200,- kr. med bil. (Se appendiks B, figur 15). For mig var der ikke nogen forskel på, om varen blev leveret med postbil eller bil, men der var forskel på 50,- kr. og 200,- kr. Kommentar: Jeg savner en integration mellem bekræftelse og websted. På webstedet har jeg brug for at vide, at mit ordrenummer kommer pr. . I en vil det være god service at minde om, at jeg kan gå ind og følge min ordre på webstedet, at det er det pågældende ordrenummer, jeg skal bruge samt et link til websiden Din ordre status. Dagen efter bestillingen modtog jeg et brev fra, som bekræftede ordren. I brevet fandt jeg både åbningstider, en navngivet kontaktperson med et telefonnummer og et andet telefonnummer, hvor jeg kunne henvende mig med spørgsmål angående levering. Jeg var lidt i tvivl om hvornår varen ville komme, da den planlagte leveringsdato ifølge min ordrebekræftelse, som jeg modtog pr. brev, var postleveringstid. Kommentar: Postleveringstid ved jeg ikke præcis hvad er. Datoformatet kan volde problemer, fordi bruger et usædvanligt datoformat havde været nemmere at forstå. I Danmark skriver vi oftest eller , når der er tale om den 19. marts Hvis ovenstående leveringsdato f.eks. havde været den 2. marts 2001, havde der stået i mit brev. Vi ved af erfaring, at mange mennesker tror, at de så skal vente helt til 1. marts 2002 med at få deres vare. Da jeg gerne ville ind og se hvordan det gik med ordren, skyndte jeg mig på nettet med brevet i hånden. Jeg blev bedt om at indtaste ordrenummer, men i brevet havde jeg kun et SalgsNr. Jeg måtte altså i min boks og finde et ordrenummer, som viste sig at være identisk med brevets SalgsNr. Min vare blev leveret på den forventede dag, den 19. marts, 7 dage efter at bestillingen blev afgivet. Der var altså ingen postleveringstid. Varen og indpakningen var som forventet. Følgesedlen indeholdt korrekte oplysninger. Følgesedlen fortalte hvad jeg skulle gøre, hvis varen var beskadiget eller hvis jeg ønskede at returnere varen. Beløbet blev trukket korrekt på min konto den 21. marts 2001 April DialogDesign Side 13

14 6. Hvis du vil vide mere... NNgroups webstudie om e-handel NNgroup har foretaget et større webstudie om e-handel. Dette studie er mundet ud i en række rapporter med 219 retningslinier og konkrete anbefalinger til udformning af e-handelswebsteder. Læse mere om rapporterne på Se også omtalen i kapitel 4. Rolf Molich Brugervenligt webdesign Ingeniøren bøger 2000, ISBN , 182 sider, pris 248,- kr. Opmærksomhed er en mangelvare i dag. Denne bog er fuld af værdifulde værktøjer, der sikrer respekten for brugeres opmærksomhed på et web-sted, så de ikke leder forgæves, spilder tiden eller griber telefonen. Brugervenligt webdesign henvender sig til alle i web-verdenen fra studerende over private web-interesserede til professionelle web-designere. Thomas Visby Snitker Brug brugerne - og skab mere brugervenlige web-sites Ingeniøren bøger 2001, ISBN En god metodeoversigt med mange praktiske erfaringer om metoder som feltstudier, fokusgrupper og test af brugervenlighed. Jakob Nielsen Usability Engineering Academic Press 1993, ISBN Bogen indeholder en glimrende argumentation for brugervenlighed, en grundig beskrivelse af en lang række afprøvningsmetoder og en omfattende litteraturliste på over 50 sider. Donald Norman The Design of Everyday Things Basic Books 1988, ISBN Denne berømte, underholdende og provokerende bog giver en lang række eksempler på, hvordan almindelige brugere opfatter brugergrænseflader på telefoner, automatiske døre, køleskabe, osv. Bogen handler kun lidt om edb-systemer, men mange af forfatterens iagttagelser kan let overføres til edb-området. Min eneste anke mod denne bog er, at forfatteren kritiserer meget. Der er kun få konstruktive eksempler på, hvordan det kan gøres bedre. April DialogDesign Side 14

15 Appendiks A. Webstedet De følgende figurer viser nogle af de websider, som er omtalt i testlederens vurdering. Billederne er her gengivet i ca. halv naturlig størrelse. Nummereringen er fortsat fra hovedrapporten, da nogle af websiderne optræder i begge rapporter. Figur 1 til 11 og 13 til 14 findes kun i hovedrapporten, da der ikke er henvisninger til dem i denne rapport. Figur 12: Registrering. Alle oplysninger som testdeltageren taster ind, bliver slettet, hvis testdeltageren går til siden Læs vilkår. April DialogDesign Side 15

16 Figur 15: Afgiv ordre. Ingen testdeltagere nåede til dette billede. Testlederen troede faktisk at ordren allerede var afgivet på dette tidspunkt, da kontokortnummer var indtastet og godkendt. Det var forvirrende at skulle afgive ordren igen. April DialogDesign Side 16

17 Figur 16: Ordre afgivet. Testlederen blev bedt om at gemme ordrenummeret. Men nummeret står ikke på siden. April DialogDesign Side 17

18 Figur 17: Bekræftelse pr. . Først nu pr. mail kommer ordrenummeret, samt besked om at pakken bliver leveret med postbil. Figur 18: Følg din ordre. Det er fint at brugeren kan følge sin ordre, men kvaliteten af indholdet og oplysningerne er varierende. Jeg forstod ikke hvad Din ordre vil snarest blive lagt i en transportplan betød. Til gengæld er det en brugbar oplysning at jeg kunne ændre ordren ved at ringe til det angivne telefonnummer. April DialogDesign Side 18

Usability vurdering af finalister IntranetPrisen 2007

Usability vurdering af finalister IntranetPrisen 2007 Usability vurdering af finalister IntranetPrisen 2007 Udarbejdet for IntraTeam Event 2007 26. februar 2007 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé I forbindelse med

Læs mere

Hvor længe har du været medlem af Forfatterhaab.dk?

Hvor længe har du været medlem af Forfatterhaab.dk? Hvor længe har du været medlem af Forfatterhaab.dk? 0-3 mdr. 3 13% 3-6 mdr. 4 17% 6-12 mdr. 3 13% 1-2 år 7 30% mere end 2 år 6 26% Hvordan blev du bekendt med foreningen? Internettet 18 78% mund til mund

Læs mere

Tillæg. til Rapport om test af brugervenlighed af www.silkeborg-bibliotek.dk. Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich.

Tillæg. til Rapport om test af brugervenlighed af www.silkeborg-bibliotek.dk. Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich. Tillæg til Rapport om test af brugervenlighed af www.silkeborg-bibliotek.dk Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich August 2001 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Hjælp til jobsøgningen

Hjælp til jobsøgningen Hjælp til jobsøgningen FOA Århus Jobmatch Hjælp til jobsøgningen I denne folder finder du inspiration til jobsøgning. Da det kan være længe siden, du sidst har lavet enten ansøgning, CV eller andet relateret

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Arbejdsblad. Indhold. 27. maj 2010 A312. 1 Projektplanlægning 1. 2 Samarbejdet i gruppen 3. 3 Samarbejdet med vejlederne 5

Arbejdsblad. Indhold. 27. maj 2010 A312. 1 Projektplanlægning 1. 2 Samarbejdet i gruppen 3. 3 Samarbejdet med vejlederne 5 Arbejdsblad 27. maj 2010 A312 Indhold 1 Projektplanlægning 1 2 Samarbejdet i gruppen 3 3 Samarbejdet med vejlederne 5 1 Procesanalyse 1 Projektplanlægning I projektarbejdet har vi benyttet Google kalender

Læs mere

Websitet handler om websitet i sin helhed, dvs. hvor mange besøgende du har i alt osv.

Websitet handler om websitet i sin helhed, dvs. hvor mange besøgende du har i alt osv. Statistikmodulet. Statistikmodulet er et grundlæggende værktøj til at forstå og analysere trafikken på dit website, og det kan du benytte til mange ting, lige fra at se hvor mange besøgende du har, til

Læs mere

Synlig Læring i Gentofte Kommune

Synlig Læring i Gentofte Kommune Synlig Læring i Gentofte Kommune - også et 4-kommune projekt Hvor skal vi hen? Hvor er vi lige nu? Hvad er vores næste skridt? 1 Synlig Læring i følge John Hattie Synlig undervisning og læring forekommer,

Læs mere

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar.

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar. Evalueringsrapport Sygeplejerskeuddannelsen Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015 Med kvalitative svar. Spørgsmål til mål og indhold for faget. I hvilket omfang mener du, at du har opnået

Læs mere

Kompetenceafklaring. (www-adresse på vej) 109

Kompetenceafklaring. (www-adresse på vej) 109 Kompetenceafklaring Der er næppe tvivl om, at det både er nemmest og mest interessant at tjene penge, hvis man benytter sine stærkeste kompetencer. Det skulle man tro, alle gjorde, men det ser ikke ud

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

De nationale test - status for udviklingen og forslag til plan for ibrugtagning af testene

De nationale test - status for udviklingen og forslag til plan for ibrugtagning af testene Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Snaregade 10A 1205 København K. Tlf. 3392 6200 Fax 3392 6182 E-mail skolestyrelsen@skolestyrelsen.dk De nationale test - status for udviklingen

Læs mere

1-1 Usability evaluering af den simple udgave

1-1 Usability evaluering af den simple udgave BILAG 1 s. 2 af 19 Bilag 1 1-1 Usability evaluering af den simple udgave...5 1-2 Heuristisk inspektion af den simple udgave...6 1-3 Usability evaluering af den avancerede udgave...8 1-4 Heuristisk inspektion

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Teamsamarbejde om målstyret læring

Teamsamarbejde om målstyret læring Teamsamarbejde om målstyret læring Dagens program Introduktion Dagens mål Sociale mål Gennemgang Øvelse Teamsamarbejde Gennemgang Værdispil Planlægningsredskab til årsplanlægning Introduktion Arbejde med

Læs mere

Sådan bruger du bedst e-mærket

Sådan bruger du bedst e-mærket 1 Få flere online salg eller leads igennem 2 Beslutningsprocessen i et salg online Hvem styrer hvem? Frederik Bjerring kører en tidlig morgen i efteråret 2009 op langs roskildevej på vej til sit arbejde,

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser! Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 3 Oprettelse af konto... 3 Køb af ydelser... 3 Priser og betaling... 4 Abonnements betingelser... 4 Webshipr s ydelser... 4 Kriterier...

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere:

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere: Kære Feriehusejer Så skete det desværre. En magt demonstration fra Lalandias side. Brevet som I alle har modtaget fra Lalandia understreger med al tydelighed, at Lalandia kan pålægge feriehusejerne alle

Læs mere

Testrapport for designtest

Testrapport for designtest Testrapport for designtest Formål Formålet med designtesten var at vælge eet bestemt designudkast til at arbejde videre med. Metode Vi havde ud fra et større antal skitser ca. tyve udvalgt fire skitser,

Læs mere

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER nyt for fagfolk 2014 Børn i krise: LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER Side 4 6 Fokus på underretninger: GRIB IND I TIDE Side 14 15 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke

Læs mere

Bachelorprojekt Bilag 4 fil nr. 3 Tysk Karin Rostgaard Henrichsen Studienummer: 30290440

Bachelorprojekt Bilag 4 fil nr. 3 Tysk Karin Rostgaard Henrichsen Studienummer: 30290440 Klasse: 6.x og y Fag: Tysk (Observering af 2. rang) Dato: 24.10.12. Situation: Stafette mit Zahlen Temaer: Igangsætning og mundtlighed Tema Person Beskrivelse: Hvad bliver der sagt? Hvad sker der? Igangsætning

Læs mere

Mine penge. Hvad bestemmer jeg? Og hvordan kan jeg få hjælp? TIL PERSONER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE

Mine penge. Hvad bestemmer jeg? Og hvordan kan jeg få hjælp? TIL PERSONER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE Mine penge Hvad bestemmer jeg? Og hvordan kan jeg få hjælp? TIL PERSONER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken Praktik i afd.: Sirius. Praktikperiode: 1. praktikperiode. Generelt: 1. 2. 3. 4. 5. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart?

Læs mere

GODE RÅD TIL SPECIALEPROCESSEN

GODE RÅD TIL SPECIALEPROCESSEN 5 trin i en god specialeproces: Den rigtige indstilling Tidlig start på forberedelsesfasen Planlægning af processen Gode arbejdsvaner Passende start på jobsøgningen Der er ingen universel løsning på, hvordan

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958.

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958. Det var en stor glæde for både min kone og mig Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958 Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958 Dornendreher 117 Fru Lilian Harvey

Læs mere

1. Indledning. 2. Laswell s fem spørgsmål. Hvem (afsender) Siger hvad (budskab)

1. Indledning. 2. Laswell s fem spørgsmål. Hvem (afsender) Siger hvad (budskab) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Laswell s fem spørgsmål... 2 Hvem (afsender)... 2 Siger hvad (budskab)... 2 I Hvilken Kanal (Mediet)... 3 Til Hvem (Modtageren)... 3 Og Med Hvilken Effekt (Virkningen)...

Læs mere

Projektbeskrivelse Informations Teknologi

Projektbeskrivelse Informations Teknologi Projektbeskrivelse Informations Teknologi Upload og indeksering af elev og -projektopgaver i skolemiljøet Indledning: Som nystartet på et gymnasium kan omvæltningen fra elev til påbegyndende studerende

Læs mere

Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter

Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter Videbegær Du elsker at lære nye ting. Du holder af at gå i skole. Du elsker at læse. Du elsker at gå på museer. Du søger tit

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse!

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse! Alle virksomheder har medarbejdere, som ledes af ledere. Derfor spørger både ledere og medarbejdere sig selv, hvad effektiv ledelse egentlig er og hvad det består af. Undersøgelser har samtidig vist, at

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university.

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. Interviewer: I Respondent: MJ

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Transskribering af interview, Kasper BM: okay, jeg skal først lige bede om dit navn, og din alder, og hvad du læser?

Læs mere

Brugervenligt webdesign

Brugervenligt webdesign Brugervenligt webdesign 2. udgave Af Rolf Molich 3 Brugervenligt webdesign 2. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003 Ingeniøren bøger, Ingeniøren A/S Forlagsredaktion: Peter Bjerre Rosa og Peter Græbe Omslag:

Læs mere

Manual Netværksgrupper Med fokus på Salmonellabekæmpelse

Manual Netværksgrupper Med fokus på Salmonellabekæmpelse Manual Netværksgrupper Med fokus på Salmonellabekæmpelse Mette Vaarst Århus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring & Thorkild B. Nissen Økologisk

Læs mere

Lille John. En måned med Johannesevangeliet

Lille John. En måned med Johannesevangeliet Lille John En måned med Johannesevangeliet Lille John stor forklaring Jeg mødte engang statsministeren i det lokale supermarked. Han gik sammen med en lille pige, som muligvis var hans datter eller barnebarn

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement.

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement. Elevernes Folketingsvalg 2011 Evalueringsrapport - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement Udarbejdet af: Assembly Voting Rued Langgaards Vej 7, 5D 07 2300 København S

Læs mere

Velkommen til Kaffemøde

Velkommen til Kaffemøde Velkommen til Kaffemøde Høj svarprocent Høj svarprocent, højt engagement - det forpligter Scandi Standard total 87% Danpo total 94% Group Operations, Danpo 96% Group Procurement 100% HR 100% Ledergruppen,

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print)

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print) IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Microsoft Windows Vista Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Installation af netværksprinter (direkte IP print) Publikationsnr.:

Læs mere

GUIDE TIL MERE EFFEKTIVE ARBEJDSVANER

GUIDE TIL MERE EFFEKTIVE ARBEJDSVANER GUIDE TIL MERE EFFEKTIVE ARBEJDSVANER Indledning Tak fordi du har valg at downloade guiden til mere effektive arbejdsvaner. Jeg går ud fra, at du har downloadet denne guide, fordi du har et ønske om at

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

Om Attavik 146. Om årsopgørelsen. Opsummering af resultaterne for årsopgørelsen 2010

Om Attavik 146. Om årsopgørelsen. Opsummering af resultaterne for årsopgørelsen 2010 Årsopgørelse 2010 Om Attavik 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Inatsisartut

Læs mere

18. Effektiv Medlemskommunikation

18. Effektiv Medlemskommunikation 18. Effektiv Medlemskommunikation Det ser let ud, når det virker kommunikationen. Men når det ikke gør, kan det være svært at spotte, hvor det går galt. Men forskellen på, om man når og engagerer målgruppen,

Læs mere

Fokus på jobsøgning. Kort nyt: DIGITAL JOBSØGNING MED DSA. DSAjobsøger NYUDDANNET. Én epoke er slut en ny begynder JOBSØGNING 02-03-09

Fokus på jobsøgning. Kort nyt: DIGITAL JOBSØGNING MED DSA. DSAjobsøger NYUDDANNET. Én epoke er slut en ny begynder JOBSØGNING 02-03-09 DSA Danmarks billigste a-kasse arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 02-03-09 Fokus på jobsøgning De fleste af os vil på et tidspunkt af lyst eller nødvendighed søge et nyt arbejde. Der

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen.

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen. At være censor på et bachelorprojekt En kort introduktion til censorrollen. Hvad er bachelorprojektet og baggrunden for det? Den studerende er næsten færdig med uddannelsen til maskinmester, men kan være

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Genvej til medierne FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier Det behøver slet ikke at være så svært Tekst: Camilla Stokholm Nielsen Redaktion: Ann Lübbers,

Læs mere

Mini brugerundersøgelse af Statistikbanken 2005

Mini brugerundersøgelse af Statistikbanken 2005 Danmarks Statistik 29. november 2005 Annegrete Wulff, Databanker awu@dst.dk Mini brugerundersøgelse af Statistikbanken 2005 Som et led i at vurdere om vi lever op til brugernes behov om let adgang til

Læs mere

BLIV VEN MED DIG SELV

BLIV VEN MED DIG SELV Marianne Bunch BLIV VEN MED DIG SELV - en vej ud af stress, depression og angst HISTORIA Bliv ven med dig selv - en vej ud af stress, depression og angst Bliv ven med dig selv Copyright Marianne Bunch

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for sms-billet med for få zoner. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for sms-billet med for få zoner. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0257 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for sms-billet med for få zoner. Ankenævnets

Læs mere

Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. 2 timer

Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. 2 timer Vejledning i verdensklasse Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi bliver endnu bedre til at vejlede. Undervejs kommer der øvelser og eksempler

Læs mere

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 En undersøgelse af overlevelsesevnen blandt de iværksættere, som Erhvervssekretariatet i Gladsaxe kommune, har været i kontakt med i 2007 Kort om undersøgelsen

Læs mere

TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen

TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen Kære indsamlingskoordinator Tusind tak, fordi du vil være en del af Gigtforeningen og Scleroseforeningens husstandsindsamling i Region Midtjylland

Læs mere

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet.

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Undersøgelsen fokuserer på spørgsmål, der vedrører, hvad

Læs mere

Kvalitetsstandard for

Kvalitetsstandard for 2011/2012 Kvalitetsstandard for Hverdagsrehabilitering Vi bruger dine ressourcer aktivt Informationsfolder om Rehabiliteringskoordinatorfunktionen Ishøj Kommune 1 Vi tror på, at det giver livskvalitet

Læs mere

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Læseboost i børnehaveklassen! Formålet med at give vores elever et læseboost, når de begynder i børnehaveklassen er, at udviklingen i

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

L Æ R I N G S H I S T O R I E

L Æ R I N G S H I S T O R I E LÆRINGS HISTORIE LÆRINGS HISTORIE Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

Forældremateriale omkring:

Forældremateriale omkring: Forældremateriale omkring: Forældre Version Rev A Side 1 Hockey og godt miljø er en del af i OIK Vi ønsker at OIK skal være et rart sted at komme, med en ordentlig omgangstone både spillerne imellem, men

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

DONORBARN I SKOLE. Inspiration til forældre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN I SKOLE. Inspiration til forældre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN I SKOLE Inspiration til forældre KÆRE FORÆLDER Vi ønsker med dette materiale at give inspiration til dig, som har et donorbarn, der starter i skole. Mangfoldigheden i familier med donorbørn er

Læs mere

Anamorphic Widescreen

Anamorphic Widescreen Anamorphic Widescreen Fuldskærm og widescreen For at kunne forklare hvad anamorphic widescreen egentlig er, vælger jeg at starte helt fra begyndelsen af filmhistorien. Som alle nok ved så er billedformatet

Læs mere

ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university

ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university I: Interviewer ST: Respondent

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2010-0019. Ankenævnets

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2010-0019. Ankenævnets AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0019 Klageren: Indklagede: xx på vegne yy DSB S-tog A/S Klagen vedrører: 17 kontrolafgifter á 750 kr. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand,

Læs mere

1. Spørgeskemaundersøgelse om Blå Kors Genbrug

1. Spørgeskemaundersøgelse om Blå Kors Genbrug 1. Spørgeskemaundersøgelse om Blå Kors Genbrug I Blå Kors Genbrug vil vi gøre, hvad vi kan for at give vores kunder den bedste service. Vi vil gerne være på forkant, så vi kan imødekomme nye behov hos

Læs mere

Arbejdstilsynet succes eller fiasko?

Arbejdstilsynet succes eller fiasko? DEBATARTIKEL Tage Søndergård Kristensen Arbejdstilsynet succes eller fiasko? Har Arbejdstilsynet ingen effekt på arbejdsmiljøet eller er det kritikerne, der skyder ved siden af? I år 2000 udkom der to

Læs mere

Introduktion til legemetoder i Silkeborgen

Introduktion til legemetoder i Silkeborgen Introduktion til legemetoder i Silkeborgen Vi har uddraget det vi kan bruge fra bogen De utrolige år af Carolyn Webster-Stratton. Bogen er meget amerikansk, og derfor bruger vi kun enkelte metoder fra

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23 tiger En på spring TIGER * Som en rigtig købmand startede Lennart Lajboschitz med at sælge paraplyer på et kræmmermarked. Siden blev det til en rigtig butik og så til flere. I dag står han bag den ekspanderende

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende Ældre, sundhed og Forfatter: Af Julie Bønnelycke, videnskabelig assistent, Center

Læs mere

Håndtering af stof- og drikketrang

Håndtering af stof- og drikketrang Recke & Hesse 2003 Kapitel 5 Håndtering af stof- og drikketrang Værd at vide om stof- og drikketrang Stoftrang kommer sjældent af sig selv. Den opstår altid i forbindelse med et bestemt udløsningssignal

Læs mere

Forretningsbetingelser & Vilkår

Forretningsbetingelser & Vilkår Forretningsbetingelser & Vilkår Nu kan du helt enkelt finde dine nye solbriller fra Prego. På www.pregoeyewear.dk kan du bestille aktuelle varer fra Prego Eyewear og afhente dem hos en af vores mange forhandlere

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

Evaluering. Opland Netværkssted og mentorordning

Evaluering. Opland Netværkssted og mentorordning Evaluering Opland Netværkssted og mentorordning Oktober 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Endokrinologisk Klinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere