INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND"

Transkript

1 INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND Behov, muligheder og potentialer: Baggrundsrapport Udarbejdet af COWI (december 2014) for: Frederiksund Kommune Halsnæs Kommune Gribskov Kommune Hillerød Kommune Fredensborg Kommune Helsingør Kommune 1

2 PROJEKTNR. A VERSION 6 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET Mattias Enggaard, Søren Vikkelsø KONTROLLERET Michael Knørr Skov GODKENDT Søren Vikkelsø 2

3 FORMÅL Notatet skal bidraget til fælles kommunikation om: Trafikale behov, muligheder og potentialer i Nordsjælland Synliggøre de tre fingre mod Frederikssund, Hillerød og Helsingør Fremme statslige infrastrukturinvesteringer INDHOLD Notatet leverer data, argumenter og dokumentation fra en række vinkler: Den socioøkonomiske og trafikale situation i dag herunder pendling Status på infrastrukturinvesteringer i området Muligheder og potentialer i de tre korridorer DE TRE KORRIDORER I FINGERPLANEN Forlænge Hillerødmotorvejen Færdiggøre Frederikssundmotorvejen Forbedre Kystbanen 3

4 kr. VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I NORDSJÆLLAND Nordsjælland er en hjørnesten i Hovedstaden Økonomien ligger på landsgennemsnittet I Frederiksund, Halsnæs, Hillerød, Gribskov, Fredensborg og Helsingør kommuner bor der indbyggere Det svarer til 15 % af hele Region Hovedstaden I de nordsjællandske kommuner er indkomsten pr. indbygger kr. Det er 8% højere end landsgennemsnittet på kr. pr. dansker, men lavere end Nordsjælland samlet set Hillerød; Fredensborg; Helsingør; Frederikssund; Gribskov; Halsnæs; Indbyggertal i de seks kommuner* Indkomst pr. indbygger efter geografi* 4 *Kilde: COWI på baggrund af Danmarks Statistik

5 % VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I NORDSJÆLLAND beskæftigede Lav arbejdsløshed arbejdspladser I de seks kommuner er der beskæftigede borgere* De udgør 15 pct. af de beskæftigede i Region Hovedstaden Arbejdsløsheden er mellem 4-6 % Det er under gennemsnittet for Region Hovedstaden (6,1%) og hele landet (5,6%)* I de seks kommuner er der arbejdspladser De udgør 11 pct. af arbejdspladserne i Region Hovedstaden ; Hillerød ; Fredensborg ; Hillerød ; Fredensborg ; Frederikssund ; Frederikssund ; Helsingør ; Gribskov ; Helsingør ; Gribskov ; Halsnæs 8.568; Halsnæs Antal beskæftigede i de 6 kommuner* Arbejdsløshedsprocent* Antal arbejdspladser i de 6 kommuner* 5 *Kilde: COWI på baggrund af Danmarks Statistik

6 Km NORDSJÆLLÆNDERNE ER PENDLERE Pendlingen i de nordsjællandske kommuner er høj men faldende Ca. halvdelen af indbyggerne pendler Der udpendler dagligt mellem og fra hver af kommunerne Siden 2006 er antallet af pendlere faldet med 5-8 %. Kun i Hillerød er antallet uændret. Pendlingsafstanden er til gengæld steget fra 2006 til i dag Fredensborg Frederikssund Gribskov Halsnæs Helsingør Hillerød Gns. pendlingsafstand (km) i hver kommune, 2006 og 2013* Antal pendlere i hver kommune* 6 *Kilde: COWI på baggrund af Danmarks Statistik

7 PENDLINGEN HAR HELE STORKØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND SOM MÅL Nordsjællænderne pendler ikke kun til København Eksempel: Kun hver 8. af de beskæftigede i Hillerød Kommune, pendler til København 8 pct. af de alle rejsende der passerer Ring 4 har destination det centrale København* De kollektive radialforbindelser (kystbane, lokaltog, S-tog), der bærer trafikken til og fra Københavns centrum, kan således ikke dække pendlingsbehovet, der spreder sig ud over hele Nordsjælland Gode forbindelser til kollektive rejsende og bilister supplerer hinanden " virkelige trafikstrømme er langt mere nuancerede. Bl.a. viser analyser af biltrafikken, at der i dag er flere bilister i korridorerne, der har mål uden for København end i København. Bilister, der kører ind ad indfaldskorridorerne, har således oftere mål i kommunerne uden om København ringbyen eller også kører de ind ad en korridor og ud ad en anden"* Pendling fra Hillerød Kommune et eksempel** 7 *Kilde: Trængselskommissionens betænkning 2013 **Kilde: COWI på baggrund af Danmarks Statistik

8 STOR INTERN PENDLING, NOGEN UDPENDLING MEN RELATIV BEGRÆNSET INDPENDLING 39 % af de beskæftigede arbejder uden for de 6 nordsjællandske kommuner Fredensborg Frederikssund Gribskov Halsnæs Helsingør Hillerød I alt De 6 nordsjællandske kommuner 45% 55% 70% 74% 67% 57% 61% Øvrige Nordsjælland 16% 10% 8% 7% 7% 13% 10% Landsdel Byen København 20% 10% 9% 6% 14% 13% 13% Landsdel Københavns omegn 17% 18% 11% 10% 11% 15% 14% Region Sjælland 1% 7% 1% 2% 1% 2% 2% Beskæftigede efter bopælskommune og arbejdssted, Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 78 % af dem med arbejdssted i de 6 nordsjællandske kommuner kommer fra de 6 kommuner Fredensborg Frederikssund Gribskov Halsnæs Helsingør Hillerød I alt De 6 nordsjællandske kommuner 72% 73% 89% 91% 84% 69% 78% Øvrige Nordsjælland 10% 8% 3% 2% 4% 11% 7% Landsdel Byen København 9% 5% 4% 3% 6% 9% 7% Landsdel Københavns omegn 7% 4% 2% 2% 4% 7% 5% Region Sjælland 2% 10% 2% 2% 2% 4% 4% Beskæftigede efter arbejdsstedskommune og bopæl, Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 8

9 PENDLINGSRADIUS UDEN FOR MYLDRETID (HILLERØD, HELSINGØR OG FREDERIKSUND) - FORSÆTTES Der er stor forskel på, hvor langt bilister kan nå fra de 6 nordsjællandske kommuner 9 Kilde: COWI

10 PENDLINGSRADIUS (FREDERIKSVÆRK, HELSINGE OG FREDENSBORG) Der er stor forskel på, hvor langt bilister kan nå fra de 6 nordsjællandske kommuner 10 Kilde: COWI

11 TRÆNGSEL ER EN UDFORDRING I NORDSJÆLLAND Trængsel dæmper væksten i Nordsjælland såvel som hele Region Hovedstaden* De tre korridorer oplever alle store trængselsproblemer, der kun forværres i takt med stigende trafik** Det seneste årti er transportarbejdet i regionen steget med 14 pct. På årsbasis tabes der 29 mio. køretøjstimer Denne forsinkelsestid svarer til et samfundsøkonomisk tab på 8,5 mia. kr. pr. år Eller til fuldtidsstillinger hver år. Forbedret infrastruktur mindsker trængsel og øger mobilitet Investeringer i de tre korridorer vil være med til at reducere trængsel og forsinkelse Højere rejsehastighed øger mobiliteten og knytter arbejdsmarked og virksomheder tættere sammen Gennem mindre trængsel og højere mobilitet bidrager infrastrukturinvesteringer til økonomisk vækst Den samlede forsinkelse pr. kilometer pr. hverdagsdøgn er forsinkelsen ganget med antallet af køretøjer, opgjort time for time over et hverdagsdøgn 11 *Kilde: COWI (2012): Trængselsindikatorer for Hovedstadsregionen, udført for Transportministeriet **Kilde: Vejdirektoratet

12 TRAFIKKEN OG UDBYGNINGSGRAD I DE TRE KORRIDORER Trængsel i motorvejskorridorerne skal ses i sammenhæng med høj og stigende trafik og lav udbygningsgrad Trafikken vokser i alle korridorer særligt på de nordligste dele af korridorerne " mobiliteten for bilisterne i Frederikssund- og Hillerødkorridorerne lavere end de øvrige korridorer, da der ikke er fuldt udbyggede motorveje"* Helsingørmotorvejen, syd for Nærum (6%) Helsingørmotorvejen, ved Gentofte Sø (1%) Hillerødmotorvejen, ved Brødeskov (28%) Hillerødmotorvejen, Fiskebækbroen (15%) Hillerødmotorvejen, ved Mørkhøj (7%) Frederikssundsvej, sydøst for Frederikssund (10%) Frederikssundsvej, ved Ballerup (5%) 0 Statistik for årsdøgntrafik ÅDT - for motorvejene i de tre korridorer. Stigning i perioden angivet i parentes.** 12 *Kilde: Trængselskommissionens betænkning, 2013, side 139 **Kilde: COWI på baggrund af Vejdirektoratet

13 INFRASTRUKTURINVESTERINGER I NORDSJÆLLAND OG HELE LANDET Frem mod 2020 investerer staten mere end 100 mia. kr. i infrastruktur: Broer, baner og veje. Tre større projekter med anlægssum på ca. 7 mia. kr. er planlagt eller under anlæg i Nordsjælland Overblik over infrastrukturprojekterne i Danmark frem til 2020 Type Omfang Eksempel Fasteforbindels er Metro og letbaner Jernbanenettet Motorvejsnettet 44 mia. kr. Der anlægges en fast forbindelse over Femern Bælt (åbne i 2021) og en ny Storstrømsbro (åbne 2021). 28 mia. kr. I det centrale København er anlæggelsen af Metro Cityringen påbegyndt ( ). Letbaneanlægget er påbegyndt i Aarhus, hvorefter København og Odense følger 41 mia. kr. De største projekter omfatter en ny jernbanelinje mellem København og Ringsted og en opgradering af banen mellem Ringsted og Rødby. Desuden skifter man signalsystemet på hele jernbanenettet i Danmark, inklusive S-togsnettet. Endelig fortsætter man elektrificeringen af jernbanenettet de kommende år. 14 mia. kr. Flere steder i landet udbygges motorvejsnettet. Det drejer sig blandt andet om store projekter på Køge Bugt motorvejen, Frederikssundsmotorvejen samt færdiggørelse af motorvejen mellem Aarhus og Herning. Kilde: Ekspertudvalget vedrørende infrastruktur-investeringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov (september 2013) Udvidelse af Helsingørmotorvejen Der er sket en udvidelse af dele af Helsingørmotorvejen, som også benyttes af den internationale godstrafik mellem Skandinavien og det kontinentale Europa. (2½ mia. kr.) Etablering af Frederikssundsmotorvejen Der er truffet beslutning om etablering af en Frederikssundmotorvej, hvor 2. etape mellem Motorring 4 og Tværvej v. Måløv forventes færdig i (2½ mia. kr.) Folketinget har ikke afsat penge til 3. etape på 25 km, som er strækningen mellem Tværvej og Frederikssund. Ny bro over Roskilde Fjord Der er besluttet at etablere en ny forbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund. Denne bliver delvist finansieret gennem brugerbetaling og forventes færdig i (2 mia. kr., delvis brugerbetaling) 13

14 INFRASTRUKTURINVESTERINGER: SAMFUNDSØKONOMI Eksempler på samfundsøkonomiske analyseresultater af infrastrukturprojekter vedtaget i Trafikaftalen 2013 Type Omfang Samlet anlægsbudget, mia. kr. Samfundsøkonomi, intern rente Jernbane Letbane i Ring 3* 4,4 Negativ Opgradering af banestrækningen Hobro Aalborg** 0,2 Hele timemodellen: 5% Ny bane til Aalborg Lufthavn*** 0,3 2 % Motorvej Udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense fra 4 til 6 spor**** 1,9 15 % Udbygning af motorvejen ved Kolding med 2 spor***** 0,5 13 % Holstebromotorvejen****** 3,4 5 % 14 *Kilde: **Kilde: Transportministeriet (2013): Aftaler om En grøn transportpolitik 2013 ***Kilde: Banedanmark (2011): Forundersøgelse af en banebetjening af Aalborg Lufthavn ****Kilde: *****Kilde: ******Kilde:

15 FORBEDRINGER I DE TRE KORRIDORER Mobiliteten i Nordsjælland kan forbedres betydeligt, hvis følgende tre projekter bliver gennemført Korridor 1: Færdiggøre Frederikssundmotorvejen Frederikssundsmotorvejens 3. etape etableres og at Folketinget bevilger de nødvendige 2,8 mia. kr., som 3. etape skønnes at koste. Anlægsloven er vedtaget og projektet kan således sættes i gang hurtigt. Korridor 2: Udvide Hillerødmotorvejen Hillerødmotorvejens forlængelse mellem Allerød og Hillerød udvides til egentlig motorvej, og at der etableres en højklasset vej videre til Helsinge. Dette projekt kan nemt gennemføres, da Hillerødmotorvejens forlængelse allerede er forberedt til egentlig motorvej med dertilhørende motorvejsbroer og er igennem åben land. Der igangsættes for- og VVM undersøgelse af udvidelse af hele Hillerødmotorvejen Korridor 3: Forbedre Kystbanen Forholdene på Kystbanen forbedres med mere stabil togdrift og høj regularitet. 15

16 Korridor 1: Færdiggøre Frederikssundmotorvejen 16

17 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJEN: UDFORDRINGER Rute 211 er allerede belastet i dag med omkring køretøjer pr. døgn ved Stenløse Befolkningsvækst og generel trafikudvikling vil øge belastningen på indfaldsvejene til Frederiksund Når den nye Frederikssundforbindelse står klar, vil det yderligere øge trafikken i Frederikssundkorridoren I fremtiden forventes der på Rute 211 ved Stenløse Årsdøgntrafik omkring Frederiksund, 2012* Hverdagsdøgntrafik omkring Frederiksund, 2030** 17 * Kilde: Vejdirektoratet ** Kilde: COWI

18 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJEN: LØSNINGER Anlægge resterende etape Etape 3 er ca. 22 km fra Tværvej til Frederikssund* Anlægsbudgettet for Frederikssundsmotorvejens færdiggørelse (etape 3) er i størrelsesordenen 2,8 mia. kr. Anlægsloven er vedtaget, men finansieringen udestår, så det er uvist, hvornår anlægget går i gang 2. etape af Frederikssunds-motorvejen er under færdiggørelse mens 3. etape afventer finansiering Etape 3 God samfundsøkonomi Færdiggørelsen af Frederikssundsmotorvejen er samfundsøkonomisk rentabel Når man sammenvejer omkostninger til anlæg mv. med gevinster for trafikanterne og færre ulykker er nettonutidsværdien meget positiv (4,6 mia. kr.), og den interne rente er over de krævede 4 pct. (7,1 pct.)* Frederiksundsmotorvejens etaper** Etape 2 18 *Kilde: Forslag til Lov om anlæg af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 4 og Frederikssund ** Kilde:

19 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJEN: LØSNINGER Trafikmodelberegninger viser, at motorvejen vil spare trafikanterne tid Trafikken flytter fra landevej til motorvej Trafikanterne tiltrækkes af den lavere rejsetid, dels som aflastning af øvrige veje herunder Hillerødmotorvejen og dels som ca nye bilture. Flere vil bruge den nye fjordforbindelse Med en motorvejsopkobling vil der tiltrækkes ca. 1/3 flere brugere til den nye bro** Dette vil bidrage positivt til brugerfinansieringen af forbindelsen Trafikmodelberegningen er foretaget i OTM for Kortet viser ændringer i antal køretøjer rød viser stigning og grøn reduktion. Beregningerne kan ikke sammenlignes direkte med tidligere trafikmodelkørsler for ny Frederiksundsmotorvej og Ny fjordforbindelse. Dette skyldes blandt andet ændringer i modelgrundlaget og året for beregningerne. Fjordforbindelsen er betragtet uden brugerbetaling. Brugerbetaling vil reducere trafikmængden, men det forholdsvise bidrag af en motorvejsopkobling på antallet af bropassager vil være sammenligneligt 19 * COWI Ændringer i antal køretøjer pr. hverdagsdøgn med Frederiksundsmotorvejen, 2030*

20 Korridor 2: Udvide Hillerødmotorvejen 20

21 HILLERØDMOTORVEJENS UDVIDELSE OG FORLÆNGELSE: TRÆNGSELSKOMMISSIONEN Store trængselsproblemer Trængselskommissionens anbefalinger* Store trængselsproblemer på forlængelsen mellem Allerød og Hillerød om morgen og om eftermiddagen Store trængselsproblemer om morgen mellem Bagsværd og Farum Kommissionen konkluderer, at borgerne i Hillerødkorridoren har begrænset mobilitet i forhold til andre korridorer 1. Motorvejen udvides mellem Værløse og Vadstrupvej. 2. Hillerødmotorvejen forlænges fra Allerød til Hillerød. 3. Mellem Motorring 3 og Hillerødmotorvejen - ombygning af parallelrampen i forbindelsesanlægget og ved etablering af et 3. spor i nordgående retning mellem Motorring 3 og Ring 4 på Hillerødmotorvejen. Opgradering af indre og ydre strækninger Trængselskommissionen anbefaler forlængelsen sammen med delvis opgradering af Hillerødmotorvejen mellem Ring 3 og Hillerød. Denne opgradering er skønnet at koste 3 mia. kr.* Kommissionen anbefaler ydermere at igangsætte beslutningsprocessen med en forundersøgelse samt en VMM-undersøgelse. 21 *Kilde: Trængselskommissionen (2013): Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden ** Kilde: COWI

22 HILLERØDMOTORVEJENS FORLÆNGELSE: UDFORDRINGER På Hillerødmotorvejens forlængelse kører der i dag ca køretøjer pr. døgn I fremtiden forventes der på Rute 16 ved Hillerød Syd Det er den mest trafikkerede statsvej, der ikke er en motorvej* Der er sket en stigning i trafikken på over 28 pct. siden 2000* Der er store trængselsproblemer på vejen og ofte kødannelse om morgen og om eftermiddagen Nyt supersygehus i Hillerød må forventes at tiltrække mere trafik til området fra hele regionen Mange større ulykker på vejen En gennemgang af lokale og nationale medier viser, at der sker 2-3 større ulykker om året på strækningen på 15 kilometer Der er ofte tale om frontale sammenstød og der var dødsulykker i både 2009, 2010,2011, 2013 og 2014 Vejdirektoratets uheldsstatistik, viser at antallet af ulykker på motortrafikvej generelt er stigende, mens antallet af ulykker på motorvejene er faldende Hverdagsdøgntrafik omkring Hillerød, 2030** 22 * Kilde: Vejdirektoratet og egne beregninger ** Kilde: COWI

23 HILLERØDMOTORVEJEN FORLÆNGELSE: LØSNINGER Investeringsforslag: Motortrafikvejen opgraderes og forlænges Forlængelsen aflaster Isterødvejen, Kongevejen og Helsingørmotorvejen Hillerødmotorvejen forlænges fra Allerød til Hillerød. Den eksisterende landevej fra Hillerød til Helsinge opgraderes Stor effekt på trafikmønstrene omkring Hillerød Trafikmodellen viser, at udbygningen tiltrækker trafik i størrelsesordenen køretøjer i døgnet (8.000 i hver retning) Der vil blive overflyttet trafik fra Istedrødvejen, Kongevejen og Helsingørmotorvejen Der vil ske en aflastning af mindre veje, herunder bynære veje i Allerød Der vil komme en mindre forøgelse af trængslen på Hillerødmotorvejen syd for Farum. 23 *Kilde: COWI Ændringer i antal køretøjer pr. døgn med udbygget Hillerødmotorvej, 2030*

24 HILLERØDMOTORVEJENS FORLÆNGELSE: SAMFUNDSØKONOMI Stort råderum til at anlægge projektet for Forlængelsen af Hillerødmotorvejen øger hastigheden og kapaciteten på strækningen til gavn for fremkommeligheden Den samfundsøkonomiske værdi af fremkommelighedsgevinsten over en 50-årig periode er vurderet til 1,5 mia. kr. Dette "samfundsøkonomiske råderum" kan principielt anvendes til anlæg- og drift af forlængelsen. Motortrafikvejen er forberedt til udbygning broer og tilkørselsanlæg bevares Hillerødmotorvejens forlængelse fra Allerød til Hillerød kan forventelig anlægges inden for "råderummet" Hovedstadens Udviklingsråd vurderede i 2003 forlængelsen til at koste 90 mio. kr.** Gevinster ved forlængelsen (ekskl. anlæg) Effekter Samfundsøkonomisk resultat, nutidsværdi, mio. kr. Anlægsomkostninger: Ikke vurderet Driftsomkostninger: -34 Brugereffekter: Tidsgevinster Kørselsomkostninger -112 Eksterne omkostninger: -156 Uheld -97 Støj -19 Luftforurening -25 Klima (CO2) -15 Øvrige konsekvenser (afgifter og arbejdsudbud): 400 I alt nutidsværdi Samfundsøkonomiske gevinster ved forlængelsen* Note: Der er ikke foretaget vurdering af anlæg- og driftsøkonomi, så alle effekter er konsekvens af de trafikale ændringer, der følger projektet. Eksempelvis vil mere trafik (km) øge slitagen (drift) og luftemissioner (eksterne omkostninger). Øvrige konsekvenser dækker et sæt af indirekte samfundsøkonomiske effekter, eksempelvis at kortere pendlingstid vil øge arbejdsudbuddet, hvilket tilskrives projektet som gevinst. Analysen er foretaget i Transportministeriets værktøj til samfundsøkonomisk analyse (TERESA) i henhold til gældende metodevejledninger 24 *Kilde: COWI **: COWI vurderer, at dette er lavt sat, men har ikke foretaget en vurdering af den forventede omkostning

25 Korridor 3: Forbedre Kystbanen 25

26 mio. pass. % % KYSTBANEN: UDFORDRINGER Kystbanen har mange passagerer, hvilket gør, at forsinkelser har store konsekvenser Kystbanen mellem Helsingør og Hellerup har ca. 9 mio. passagerer pr. år.* Til Kastrup Lufthavn stiger tallet til ca. 25 mio. årlige** Hele s-togsnettet har til sammenligning ca. 110 mio. passager** Stabilt passagertal over årene* Rettidigheden er forbedret *** 100,0 95,0 90,0 85,0 80, Samme rettidighed som DSBs øvrige baner**** 12,0 10,0 8,0 100,0 95,0 Problemer sommeren ,0 90,0 4,0 2,0 85,0 DSB rettidighed Kystbanens rettidighed (Helsingør-København) 0, ,0 26 *Kilde: Oplyst til COWI af Trafikstyrelsen ** Kilde: DSB Årsrapport 2013 ***Kilde: Svar til Folketingets Transportudvalg nr. 288, **** Kilde: DSB og DSB Øresunds hjemmesider

27 KYSTBANEN: UDFORDRINGER Uregelmæssighederne på Kystbanen skyldes en kombination af forsinkelser og aflysninger* Rettidighedsmålsætningen på Kystbanen er, at 90 pct. af togene afgår mindre end fem min. senere end planlagt Målsætningen blev opfyldt i syv ud af 20 kvartaler mellem Andelen af aflysninger varer fra 2-10 pct. Ikke alle aflysningstyper indgår i opgørelsen. "Eksterne forhold" er primær kilde til forsinkelser på Kystbanen* Eksterne forhold var ansvarlig for 41 pct. af forsinkelserne i 2013 efterfulgt af Banedanmark (34 pct.) og DSB selv (25 pct.) Alene Bodil- og Allan-stormene blev tilskrevet 0,8 pct.point af årets forsinkelser. Aflyste tog indgår til dels i opgørelsen af rettidighed*** I definitionen på aflyste tog og opgørelsen af indgår tog, der er aflyst inden for syv døgn før driftsdøgnet. Dvs. at tog, der aflyses tidligere end syv døgn før driftsdøgnet ikke indgår i rettidighedsstatistikken, mens tog der aflyses mindre end syv døgn før driftsdøgnet indgår som forsinkede/aflyste. I rettidighedsopgørelsen indgår ligeledes ikke force majeuresituationer og trafikale ændringer besluttet af Banedanmark, hvor der eksempelvis iværksættes en beredskabsplan. 27 *Kilde: Banedanmark **Kilde: DSB Årsrapport 2013 **Kilde:

28 KYSTBANEN: UDFORDRINGER De rejsende er mindre tilfredse end DBS øvrige kunder. Tilfredsheden er svagt stigende.* Tilfredsheden på Kystbanen ligger på 6 på en skala fra 0-10 Men den er stadig lavere end for både fjern- og regionaltog samt s-tog, hvor tilfredsheden er 7-8 En af årsagerne til manglende tilfredshed er informationen på stationer og i tog På spørgsmålet "Hvordan oplever du informationer i forbindelse med rejsen?" svarer ca pct. af pendlerne, at informationen er mindre eller ikke tilfredsstillende 28 *Kilde: Banedanmark **Kilde: Pendlerklubben på Kystbanen (2014): Pendleranalyse på Kystbanen (Maj 2014)

29 KYSTBANEN: ÅRSAGER Forsinkelserne på kystbanen har flere årsager Kystbanen arver driftsproblemer Kystbanen deler banestrækninger med både regional og landstrafik i både Sverige og Danmark. Kystbanen arver driftsproblemer fra andre togsystemer. Særlig på strækningerne Østerport-København H og København H-Kastrup og på København H er der pres på kapaciteten og overlap med andre togsystemer. Antallet af døre giver lang opholdstid De få døre (4 stk.) og deres placering i hvert togsæt giver anledning til ujævn fordeling af kapaciteten til ind- og udstigning, hvilket påvirker opholdstiden på stationerne. Ombygningen/udskiftning af togmateriellet (flere døre), vil kunne forkorte opholdstiden ved stationerne og reducere den reserve, der ligger i køreplanen, til gavn for passagerernes samlede rejsetid. Togsættene har tekniske problemer Togsættene har været ramt af tekniske problemer. I sommeren 2013 var 15 togsæt på værksted, hvor der max. må være 9*. 29 *Kilde: Fotograf: Claus Knuth

30 KYSTBANEN: LØSNINGER Opdel Kystbanen ved Malmø Forslag til nyt standsningsmønster En opdeling i Helsingør-Malmø og København H-Gøteborg mfl. vil fortsat sikre kystbane-betjening af det store trafikmål Kastrup Lufthavn En opdelt bane er ikke sårbar over for driftsproblemer i Sverige. Det vil forbedre regulariteten For at nedsætte trafikken (antallet af tog) mellem Hovedbanegården og Østerport etableres et nyt togsystem fra Helsingør til Ringsted med 20 minutters drift. Togsystemet erstatter togene Østerport-Ringsted og togene Nivå-Kastrup. Togsystemerne Helsingør-København-Kastrup-Malmø og Helsingør-København-Roskilde-Ringsted kører samlet 10 minutters-drift mellem Helsingør og København. En 10 minutters frekvens sikrer en jævnere fordeling af passagererne mellem togene mellem Helsingør og København Det bliver enklere at sikre korrespondancer til busser og Lokalbanens tog på stationerne langs Kystbanen. 30 Ideforslag: COWI

31 KYSTBANEN: LØSNINGER Øg hastigheden I dag tager turen mellem Helsingør og Østerport 37 min. mod 33 min. i bil uden for myldertiden. Hvis der investeres 112 mio. kr., kan der opnås en rejsetidsbesparelse på 2 min. Investeringerne muliggør, at hastigheden øges fra dagens km/t til km/t. Investeringen styrker infrastruktursynergier ved etablering af en HH forbindelse for passagertog Hastigheden før og efter opgraderingen Delstrækning Før opgradering Maks.hastighed, km/t Efter opgradering Helsingør-Nivå Nivå-Klampenborg Klampenborg-Østerport Kilde: Banedanmark (2012): Screening Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Fotograf: Nicky Bonne Højere regularitet eller lavere rejsetid Grundet de mange passagerer, der får del i rejsetidsgevinsterne, er hastighedsopgraderingen en god forretning for samfundet. En screening viser en samfunds-økonomisk nettonutidsværdi på 556 mio. kr. og en intern forrentning på 27%. Rejsetidsbesparelsen kan også reserveres til forbedring af regularitet 31

32 KYSTBANEN: LØSNINGER Ti konkrete ønsker fra brugerne af Kystbanen 1. Inddragelse i processen omkring nyt udbud af driften på Kystbanen. 2. Kun bliver én operatør på hele Øresundslinjen fra Helsingør til Gøteborg 3. Kystbanen skal ikke i fremtiden skal overføre materiel (togsæt) til andre dele af landet, hvis dette medfører forringet service på Kystbanen. 4. Gratis WIFI i alle togsæt og forbedret mobil-dækning 5. Informationen til passagererne om forsinkelser, aflysninger og andre ændringer i køreplanen forbedres 6. Problemet med for korte togsæt i myldretiden løses 7. Sikres en mere troværdig statistik over forskellen mellem den lovede kvalitet og den faktiske på strækningen. F.eks. definitionen af forsinkede tog hvor aflyste tog ikke tæller med i statistikken i dag. 8. Større fokus på at løse problemer omkring aflyste/forsinkede tog som følge af manglende personale 9. Bedre koordinering af udbuddene af driften på den danske og den svenske side af Øresund. 10.Billetpriserne på Kystbanen fastfryses på det nuværende niveau (renset for inflation) 32

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND FREDERIKSSUND, HALSNÆS, GRIBSKOV, HILLERØD, FREDENSBORG OG HELSINGØR KOMMUNER INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 240 Offentligt INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 240 Offentligt INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 240 Offentligt INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND INDLEDNING 3 Indledning Mobilitet: Udfordringer og muligheder De seks nordsjællandske kommuner Frederikssund, Halsnæs,

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Banedanmarks kommende projekter

Banedanmarks kommende projekter Banedanmarks kommende projekter Geoteknikerdag 2015 29.05.2015 Præsenteret for Geoteknisk Forening af Jimi Okstoft, Anlægsudvikling 1 Program Introduktion (3 min) Timemodellen (19 min) o 1. etape København-Odense

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Temadrøftelse: Infrastrukturinvesteringer i Hovedstaden...2 Bilag 1: Infrastruktur udkast til covernotat med kortillustration...2 Bilag 2:

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323

Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323 Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323 Analyse om infrastrukturprojekter fra Kraka I en ny analyse 1 har Kraka lavet en gennemgang af det samfundsøkonomiske afkast af en række større infrastrukturprojekter.

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 Passagervækst i den kollektive trafik Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 De Økonomiske Råd Det Økonomiske Råd Det Miljøøkonomiske Råd Formandskabet De fire vismænd Sekretariatet

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Regionsanalyse: Sjællands trafikale trængsler

Regionsanalyse: Sjællands trafikale trængsler February 24, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København NOTAT DOK 32(A) Dato J. nr. Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København Ingeniør- og rådgivningsfirmaet Atkins har for en række Østjyske kommuner og Region

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Trafikkøbsrapport 2010-2014. Trafikkøb 2010-2014

Trafikkøbsrapport 2010-2014. Trafikkøb 2010-2014 Trafikkøbsrapport 2010-2014 Trafikkøb 2010-2014 Trafikkøbsrapport 2010-2014 Udgivet af: Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg?

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Gennemgang af det trafikale oplæg - og hvad med efter 2030? Anders H. Kaas 18. november 2014 Agenda Før 2030 Hvordan kan man udnytte den eksisterende infrastruktur

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, Transportministeriet

De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, Transportministeriet De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, De strategiske analyser formål og status - Hvad sagde kommissorierne? - Aktuel status for

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Den Danske Banekonference, 21. maj 2013 Dorte Wadum, Center for Kollektiv Trafik Trafikplan

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 78 Offentligt 26. oktober 2006 Aftale om trafik for 2007 Der er mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion Det koster min virksomhed 100.000 kr. om måneden, når jeg sidder her i 15 min hver dag. Akut udbygningsbehov

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Dato: 3. november 2014 Brevid: 2424525 Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Formål Formålet med dette debatoplæg er, at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund af et fælles billede

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik BILAG 5-1 Dato: 27. august 2014 Til: Hovedbestyrelsen på mødet 5. september 2014 Sagsbehandler: Ann Berit Frostholm, 31 19 32 28, abf@dn.dk Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej Sekretariatet

Læs mere

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011 Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Transportens dag 2011 Status for Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet har en veludbygget infrastruktur sammenlignet med øvrige

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion maj 2015 »» Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion dokumenterer, at behovet for udbygning af den østjyske

Læs mere

En grøn transportpolitik 2009

En grøn transportpolitik 2009 En grøn transportpolitik 2009 Bred trafikpolitisk aftale mellem V,K, S, SF, R, DF og LA af 29. januar 2009. Grøn transportvision, der både skal sikre høj mobilitet og mindske forureningen og andre negative

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

Trafikale visioner: Timemodellen, elektrificering og opgraderinger af regionale banestrækninger.

Trafikale visioner: Timemodellen, elektrificering og opgraderinger af regionale banestrækninger. Trafikale visioner: Timemodellen, elektrificering og opgraderinger af regionale banestrækninger. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt IDA Rail / NJS: Fremtidens jernbanetrafik i Danmark, 18.11.14,

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren Lasse Winterberg, De seneste aftaler Aftalerne bygger i vid udstrækning oven på En Grøn Transportpolitik En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvej

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Kystbanens opgradering - næste skridt i udviklingen af Øresundsregionen

Kystbanens opgradering - næste skridt i udviklingen af Øresundsregionen Kystbanens opgradering - næste skridt i udviklingen af Øresundsregionen Jacob Nielsen, udviklingskonsulent Helsingør Kommune Henrik Sylvan, chefplanlægger Atkins Danmark Den danske og svenske regering

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010 Trafikudvalget -11 TRU alm. del Bilag 98 Offentligt Notat Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 3. 1. Antallet af rejser I 3. blev der foretaget ca. 12,8 mio. rejser med DSB's fjern- og regionaltog. Dette

Læs mere

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Erik Ørskov Afdeling: Direktørområdet E-mail: Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/731 Telefon: 76631989 Dato: 6. marts 2009 Notat Opfølgningsstrategi

Læs mere

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion DEPARTEMENTET Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark 1. Introduktion Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse af den

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Dobbelt så mange personkilometre i 2030

Dobbelt så mange personkilometre i 2030 100 års tornerose søvn er slut: Dobbelt så mange personkilometre i 2030 Jesper Mølgård Miljøchef Hvordan skal væksten i togtrafikken nås? Med gulerod Kunderne vælger toget fordi det er attraktivt Kortere

Læs mere

TRAFIKKEN OG STRUKTUREN

TRAFIKKEN OG STRUKTUREN TRAFIKKEN OG STRUKTUREN TØF KONFERENCE 8. MARTS 2004 TRAFIKKENS ORGANISERING I KØBENHAVN Søren Elle, trafikplanlægger, Københavns Kommune OVERORDNET MÅLSÆTNING EN STÆRK, KONKURRENCEDYGTIG REGION MED EN

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Dato : 10. oktober 2003 Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Regeringen lægger op til en ny rammeaftale, der skal sikre de langsigtede rammer for jernbaneområdet. Aftalen

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Banekonference Letbanen på Ring 3 Status. 5. Maj 2015 Anne-Grethe Foss Metroselskabet Letbaneselskabet

Banekonference Letbanen på Ring 3 Status. 5. Maj 2015 Anne-Grethe Foss Metroselskabet Letbaneselskabet Banekonference Letbanen på Ring 3 Status 5. Maj 2015 Anne-Grethe Foss Metroselskabet Letbaneselskabet HOVEDSTADENS INFRASTRUKTUR S- tog Fingerplanen Metro Sammenbinding af indre region Letbane Sammenbinding

Læs mere

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk)

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk) Udkast 4. juni 2007 HANDOUTS TIL PRESSEN Henvendelse Jesper Damm Olsen Pressechef Telefon 33 92 43 02 jdo@trm.dk www.trm.dk Trængsel Hastigheden på banenettet i top Til trods for stor opmærksomhed omkring

Læs mere

Opgradering af jernbanen mellem Odense og Aarhus. Lars Wittrup Jensen 11. december 2013

Opgradering af jernbanen mellem Odense og Aarhus. Lars Wittrup Jensen 11. december 2013 Opgradering af jernbanen mellem Odense og Aarhus Lars Wittrup Jensen 11. december 2013 Agenda Introduktion og baggrund Metode Resultater Perspektivering og Trafikstyrelsens arbejde Konklusion 1 Timemodellen

Læs mere

NOTAT. Automatisk S-banedrift

NOTAT. Automatisk S-banedrift NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. januar 2011 J. nr. 2010-101 Center for Kollektiv Trafik Automatisk S-banedrift Baggrund Transportarbejdet på S-banen har i en længere årrække været faldende. Det faldende transportarbejde

Læs mere

Debat Værktøjer oplæg til debat - Svend Tøfting, Region Nordjylland

Debat Værktøjer oplæg til debat - Svend Tøfting, Region Nordjylland DANMARKS STØRSTE DORTE STIGAARD, REGION NORDJYLLAND DANMARKS STØRSTE FREMKOMMELIGHEDSUNDERSØGELSE Baggrunden for projektet det overordnede Koncept Svend Tøfting, Region Nordjylland. Spørgeskema undersøgelsen

Læs mere

- Et tigerspring for jernbanen

- Et tigerspring for jernbanen - Et tigerspring for jernbanen Henrik Sylvan, 8. januar 2009 IBU Korridoren Femern-Øresund IBU Öresund IBU-Öresund IBU-Øresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron 8. januar 2009 Disposition Sund & Bælts opgaver Sammenligning af de faste forbindelser Organisation

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune 1 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl Disposition Baggrund Screeningsanalysen

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Idéer til udvikling af regionalbanerne Banebranchens konference 11. maj 2011 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Jernbanerne i Danmark Status 2011 140 km/t og derover 120

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt.

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt. i:\november 99\kbh-hovedbane-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 25. november 1999 RESUMÈ KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD HELHEDSLØSNING Allerede i dag er kapaciteten på Københavns Hovedbanegård

Læs mere

Infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden KKR-møde 13. september 2016

Infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden KKR-møde 13. september 2016 Infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden KKR-møde 13. september 2016 En storbyregion i vækst Hovedstadsregionen er den tættest befolkede del af Danmark. Vi vokser ikke kun målt på indbyggertal, men også

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

8 udbudspakker til fremtidens jernbane

8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 udbudspakker til fremtidens jernbane Udgiver Brancheforeningen Dansk Tog Tekst og layout Dansk Tog Foto Patrik Engstöm/Stefan Nilsson/Lars E/SJ/Arriva Tryk

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K TRU 142 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere