EG's BRANCHELØSNING TIL ENTREPRENØRER OG INSTALLATØRER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EG's BRANCHELØSNING TIL ENTREPRENØRER OG INSTALLATØRER"

Transkript

1 Copyright 2014 EG A/S Whitepaper EG's BRANCHELØSNING TIL ENTREPRENØRER OG INSTALLATØRER Microsoft Dynamics NAV Dette whitepaper giver dig et overblik over, hvilke brancheoptimeringer der er udviklet til løsningen i forhold til standardudgaven af Microsoft Dynamics NAV Med udgangspunkt i de vigtigste processer får du et overblik over løsningens indhold, og hvilke fordele branchefunktionaliteten giver dig og din virksomhed.

2 Copyright 2014 EG A/S Whitepaper side 2 INDHOLD 1 Introduktion Løsningsindhold Udvidet branchefunktionaliet Målrettet brugerflade Microsoft-certificeret - hvad betyder det? Vigtigste processer CRM-processen Sagsprocessen Service- og kontraktstyringsprocessen Købsprocessen Materielstyringsprocessen Finansprocessen Ledelsesrapporteringsprocessen Best practice-implementering Klar-Parat-Start en genvej til hurtig implementering Drift og service Konklusion... 15

3 Copyright 2014 EG A/S Whitepaper side 3 1 INTRODUKTION Dette whitepaper er en funktionel specifikation af EG's brancheløsning til entreprenører og installatører. I EG's brancheløsning er der fokus på at understøtte og effektivisere administrative processer i bygge- og installationsbranchen. Du vil i det følgende få et overblik over de vigtigste funktioner og brancheoptimeringer, der er implementeret i EG's brancheløsning, og som tilfører yderligere funktionalitet i forhold til standardudgaven af Microsoft Dynamics NAV EG's brancheløsning er i det væsentligste en smart og ressourcebesparende genvej til en teknologisk og forretningsmæssig opgradering af din virksomhed med brancheløsningen får du fundamentet for at løfte din forretning til et højere niveau. 2 LØSNINGSINDHOLD Hovedmålsætningen med udviklingen af EG's brancheløsning har været at designe en løsning, der kombinerer ønskerne om stor funktionalitet med høj grad af brugervenlighed og tilgængelighed. Én samlet løsning til byggeriet, der skal sikre dig sammenhæng og styring fra den indledende salgsindsats til den afsluttende servicering af dine kunder. Et styrket overblik og best practice-processer skal bidrage til øget produktivitet og færre fejl. Automatisering af manuelle opgaver skal lette administrationen og hæve din virksomheds lønsomhed. Samtidig skal du have muligheden for at komme tæt på tallene og opnå den rette indsigt i økonomien på både virksomhedsniveau og på de enkelte sager. 2.1 UDVIDET BRANCHEFUNKTIONALIET I EG's brancheløsning er standard Microsoft Dynamics NAV 2013 suppleret med et stort omfang af branchefunktionalitet, der er vital for en moderne entreprenør- og installatørvirksomhed. Denne branchefunktionalitet er primært koncentreret omkring 4 områder nemlig: Salgsstyring (CRM) Entreprise- og sagsstyring Service- og kontraktstyring Dokument- og tegningsstyring. Herfra er løsningen skalerbar og kan suppleres med en række tillægsløsninger, der udvider funktionaliteten yderligere og giver dig den løsning, der bedst dækker dine behov.

4 Copyright 2014 EG A/S Whitepaper side MÅLRETTET BRUGERFLADE Brugerfladen i Microsoft Dynamics NAV giver dig og dine medarbejdere den information, som den enkelte normalt har behov for direkte i ét skærmbillede. I Microsoft Dynamics NAV kaldes dette for rollecentre, og standardløsningen leveres med en række roller, men for at målrette informationen yderligere til brugerne i installations- og entreprenørvirksomheder indeholder EG's brancheløsning herudover følgende specifikke roller: Salg Projektleder Logistik/indkøb Leder. Nedenstående er et eksempel på rollecenter for projektlederen. Det giver et hurtigt overblik over de mest relevante oplysninger og giver projektlederen mulighed for at fokusere på egne opgaver frem for alle andres. Projektlederen præsenteres for sine egne sager og har derfor vigtige og hyppigt brugte informationer inden for rækkevidde. Tilsvarende indeholder rollecenteret en aktivitetsoversigt, hvor projektlederen præsenteres for de arbejdsopgaver, som vedkommende skal udføre, og det giver dermed mulighed for at sikre en effektiv planlægning af arbejdsdagen. Endelig er rollecenteret integreret med Microsoft Outlook, hvilket giver et hurtigt overblik over aftaler og mails, uden at du som bruger behøver at gå ud af brancheløsningen. 2.3 MICROSOFT-CERTIFICERET HVAD BETYDER DET? EG's brancheløsning er Microsoft-certificeret og leveres som et ISV-add-on til Microsoft Dynamics NAV 2013, der er en af markedets stærkeste løsninger. De letforståelige brugerflader og målrettede roller i Microsoft Dynamics NAV 2013 understøtter vores ønske om at kunne tilbyde en løsning, der er kendetegnet ved hurtig indlæring, ligesom brugerne vil få gavn af den tætte integration til Outlook, Excel og andre Microsoft Office-produkter. En Microsoft-certificeret brancheløsning har mange fordele for dig som kunde og daglig bruger. Vores tætte samarbejde med Microsoft betyder, at vores medarbejdere er hurtigere opdateret med den nyeste teknologiske viden, ligesom kvaliteten i vores løsninger er gennemgået af Microsoft som en del af certificeringsprogrammet. For at opretholde certificeringen hos Microsoft forpligter EG sig til, at vores brancheløsning følger fremtidige versioner af Dynamics NAV. Dermed beskyttes din investering, og med din abonnementsaftale opnår du sikkerhed for, at du også fremover får en brancheløsning baseret på kommende versioner af Dynamics NAV.

5 Copyright 2014 EG A/S Whitepaper side 5 3 VIGTIGSTE PROCESSER EG's brancheløsning indeholder en lang række optimeringer, som er målrettet entreprenører og installatører. I det følgende giver vi dig overblik over, hvilke brancheoptimeringer der er implementeret i løsningen i forhold til standardudgaven af Microsoft Dynamics NAV Beskrivelsen er baseret på de syv vigtigste processer i en entreprenør- og installatørforretning. For de enkelte procesområder beskriver vi hovedfunktionalitet, og hvilke fordele disse giver dig og din virksomhed. 3.1 CRM-PROCESSEN Marketingfunktionerne i Microsoft Dynamics NAV hjælper dig med at styre og understøtte din virksomheds marketing- og salgsindsats. Med disse funktioner får du adgang til dækkende og præcise oplysninger, så du kan fokusere på de entrepriser og kundegrupper, hvor vinderchancen er størst. Du kan bearbejde dine kunder og emner ved brug af forskellige typer af marketingkampagner. Du kan gruppere kunder og emner ud fra fælles karakteristika, hvorefter du kan segmentere i forskellige mailgrupper i forhold til eksempelvis de data, der er opnået ved profilering. Marketingkampagner kan eksempelvis være annoncer, tvreklamer, direct mail eller marketingkampagner via . Gode fremgangsmåder ved salg og marketing drejer sig primært om, hvordan du træffer de bedste beslutninger på det rette tidspunkt. Microsoft Dynamics NAV giver en præcis og rettidig oversigt over dine kontaktoplysninger, så du kan betjene dine potentielle kunder mere effektivt og øge kundetilfredsheden. CRM-processen i Microsoft Dynamics NAV binder indledende salgsaktiviteter sammen med salgsordrer og interaktionslogs på kontakter og debitorer. I EG's brancheløsning har vi udvidet denne funktionalitet til også at omfatte sagsmodulet i Dynamics NAV Dette giver brugeren mulighed for en samlet opfølgning fra oprettelsen af en salgsmulighed over tilbud til selve gennemførelsen og den afsluttende efterkalkulation. EG'S BRANCHELØSNING UDVIDET FUNKTIONALITET CRM Integration fra kontaktkortet til sagsmodulet Oprettelse af salgslead (salgsmulighed) Oprettelse af kampagner og målgrupper Oprette salgstilbud På kontaktkortet er det muligt at oprette en sag ved processen "Opret ny sag". Det er også muligt at se oversigten over eksisterende sager på kontakten. Fra leadkortet og leadoversigten kan leadet tilknyttes en ny sag ved funktionen "Tildel nyt sagsnr." Der er også mulighed for kopiering af leads til nye leads. Da kampagner og målgrupper kan tilknyttes dine salgsmuligheder, er integrationen mellem sager og CRM også gældende her. På salgstilbud kan angives, om tilbuddet er til en eksisterende sag, eller om der skal oprettes en ny sag. På salgstilbudslinjerne kan angives, om der er tale om en fastprisopgave hvis dette er angivet, nulstilles salgsprisen på evt. tilknyttede varelinjer. Referencen(erne) til sagsopgavelinjen angives på salgstilbudslinjen(erne). Når funktionaliteten "Opret sag" aktiveres, Allerede ved første kontakt med den potentielle kunde er det muligt samtidig at oprette en sag fra samme skærmbillede. Mulighed for at tænke sager ind i salgsmuligheder allerede ved oprettelse eller senere i salgsprocessen. Sammenkædning af salgsmulighed til en sag sker enkelt og intuitivt. Samlet overblik over CRM og sager. Information fra salgstilbud fastholdes og føres med på tilhørende sag.

6 Copyright 2014 EG A/S Whitepaper side 6 EG'S BRANCHELØSNING UDVIDET FUNKTIONALITET CRM Oprettelse af interaktion med vedhæftning af: Word-dokument, og Excel-filer (kommunikation med kontakter) CRM-sælgerrolle oprettes planlægningslinjer (budget og/eller kontrakt) for salgstilbuddets linjer på den eksisterende/nye sag. I brancheløsningen er der lavet 3 Wordskabeloner: følgebrev, referat og notat. Oprettelseswizard til disse interaktioner indeholder sagsnr. og sagsopgavenr., som kan udfyldes. Herved kan interaktionen gemmes samtidig på kontakten, kunden og sagen/sagsopgaven. Brancheløsningen har en CRM-profil til rollecenteret, hvor sælgeren får et filtreret billede af sine opgaver. Profilen har også et diagram, der viser omsætning på sælgerens kunder i indeværende, sidste og forrige år. Mulighed for at integrere interaktionen til en sag og et sagsopgavenr. i samme proces. Sælgerens rolle filtreret ser kun egne opgaver på egne kunder.

7 Copyright 2014 EG A/S Whitepaper side SAGSPROCESSEN Området Sager understøtter almindelige projektstyringsopgaver som fx konfigurering af en sag og planlægning af en ressource samt anskaffelsen af de oplysninger, der er nødvendige til administration af budgetter og overvågning af status. Du kan bruge funktionen Sager til at administrere langsigtede projekter, der involverer brugen af løntimer, maskintimer, lageremner og andre typer forbrug, som du vil have styr på. Du kan spore maskin- og medarbejdertimer på projektet ved hjælp af timeregistreringer. Brugen af funktionen Sager giver et godt overblik ikke kun over individuelle sager, men også over allokeringen af medarbejdere, maskiner og andre ressourcer, der bruges i alle projekter. Du kan også bruge denne funktion til mange typer service- og konsulentopgaver. I brancheløsningen har vi udvidet funktionaliteten til også at omfatte integration til sager, ligesom vi har udvidet med bedre planlægnings- og opfølgningsværktøjer. Endvidere har vi sikret at tidsregistrering sker som en sammenhængende proces fra tidsregistrering til lønudbetaling. EG'S BRANCHELØSNING UDVIDET FUNKTIONALITET SAGSSTYRING Integration til CRM Planlægning af sagen Materialeplanlægning og indkøb til sagen Registrering af tidsforbrug på sagerne Fakturaplan på fastprisopgaver Sager efter regning Opfølgning på CRM-dokumenter, sagskontakter,, kobling fra kontakt til sagen, salgslead og salgstilbud kan overføres til sager. Sagsskabeloner for forskellige projekttyper og sagswizard, der guider og understøtter sagsoprettelsen. Budgetter kan importeres fra Excel eller overføres fra salgstilbud. Salgsbudgettet kan låses og afstemmes over til projektleders budget, hvor ændringer i budgettet fastholdes. Budgettet for materialer (varer) kan overføres til varebehov for sagen, og der kan evt. tilføjes yderligere varebehov. Dette varebehov kan bestilles hjem fra leverandører eller plukkes fra lageret. Fra sagen kan igangværende bestillinger fremfindes. Brancheløsningen er sat op med arbejdstyper, der integrerer til både mobilløsning til registrering af tiden og lønarter til afregning af medarbejderne. Der er arbejdsprocesser til godkendelse af timerne. På den kontrakt, du har indgået på en fastprisopgave, kan fakturaplanen udarbejdes. Raterne simuleres/beregnes ud fra: beløb, % af kontrakt eller % af fremdrift. Det er også muligt at afregne tillæg efter regning på samme sag, ligesom der kan være flere kunder tilknyttet samme sag. Ved sager, hvor kunden skal faktureres efter regning, bruges sagsskabelon, der understøtter dette. Forbrug registreres ens for begge sagstyper. Den vigtigste dokumentation fra salgsfasen kan overføres til sagen, således at viden ikke går tabt i forbindelse med overdragelsen fra sælger til projektleder. Et samlet overblik over sagen fra start til slut. Et samlet overblik over sagen fra start til slut. Sammenhængende system fra tidsregistrering til afregning af medarbejdere og fakturering af kunder. Fleksibelt faktureringsmodul, der sikrer, at du kan give dine kunder et godt overblik over fakturaen i forhold til oprindeligt aftalegrundlag og efterfølgende tillægsarbejde. Et samlet overblik over sagen fra start til slut.

8 Copyright 2014 EG A/S Whitepaper side 8 EG'S BRANCHELØSNING UDVIDET FUNKTIONALITET SAGSSTYRING Ompostering inden for sagen Pris- og rabataftaler Projektvurdering Hurtig og smidig omposterings- og krediteringsproces på sagen. Pris- og rabataftaler understøttes på kundesags- og typeniveau. Ændringer i projektlederens sagsbudgetter skal løbende registreres og danner grundlag for sagsvurdering, der giver et samlet overblik over sagen: salgsbudget, budget, forbrug, afvigelser og færdiggørelsesgrader. Disse sagsvurderinger kan gemmes over tid, så sagens historik fastholdes i sagsvurderingsarkivet. Smidig arbejdsgang. Smidig arbejdsgang. Et samlet overblik over sagen fra start til slut. 3.3 SERVICE- OG KONTRAKTSTYRINGSPROCESSEN En vigtig del af enhver virksomhed er at yde løbende service til kunderne, og det kan være en kilde til både kundetilfredshed og -loyalitet, ligesom indtjeningen på den efterfølgende serviceforretning ofte har en højere margin. Administration og styring af service er dog ikke altid let, men Microsoft Dynamics NAV indeholder et sæt værktøjer, der kan være en hjælp. Disse værktøjer er designet til at understøtte operationer for reparationsværksteder og i forhold til den udførende servicemedarbejder. I EG's brancheløsning har vi med afsæt i Servicemodulet tilføjet en simplificeret servicefunktionalitet med integration til sager. Dette sikrer bedre og ensartede planlægnings- og opfølgningsværktøjer samt tidregistrering bundet sammen fra mobilløsning til lønudbetaling. Herved sikres, at den funktionalitet, der understøtter sagsopfølgning, også understøtter serviceopfølgning.

9 Copyright 2014 EG A/S Whitepaper side 9 EG'S BRANCHELØSNING UDVIDET FUNKTIONALITET SERVICE- OG KONTRAKTSTYRING Integration til sager Integration til sager Dannelse af arbejdssedler for servicekontrakter Indeksstyring på servicekontrakter Masseudstedelse af servicefakturaer Al tilrettet funktionalitet under sager er også tilgængelig for servicekontrakter, herunder køb direkte til sagen og integration til mobilløsning. Samtidig oprettelse af servicekontrakt og sag via skabelon. Mulighed for at se faktureringslinjer på sagen fra servicekontrakten. Tilgang til arbejdssedler fra både servicekontrakten og sagen. Mulighed for dannelse af arbejdssedler for den enkelte eller alle i en angivet periode. Angivelse af indeks til prisstyring på servicekontrakten og valg af, hvorvidt prisudviklingen skal fremgå af fakturaen. Samlet fakturering af servicekontrakter. Ensartet forretningsgang for service og sager. Et samlet overblik fra servicekontrakten. Omkostningseffektiv arbejdsgang for servicestyring. Smidig og ensartet prishåndtering for service. Omkostningseffektiv arbejdsgang for servicestyring.

10 Copyright 2014 EG A/S Whitepaper side KØBSPROCESSEN Du kan bruge Microsoft Dynamics NAV til styring af dit indkøb, og du har en lang række muligheder for at hente relevant information til styring af indkøb, fx behandling af rekvisitioner, ordrer og returvarer. Der findes også værktøjer til planlægning og administration af forskellige typer oplysninger om og transaktionsdata på leverandører. Før du kan begynde at administrere indkøb, skal du konfigurere virksomhedens indkøbspolitikker og -værdier indledningsvis for at konfigurere generelle indkøb og periodisk for at oprette masterdata til leverandørposter. Når konfigurationsopgaverne er fuldført, kan du bruge forskellige funktioner til administration af leverandører og indkøb til centrale processer, fx køb af varer. I købsprocessen har vi i brancheløsningen tilføjet funktionalitet til indlæsning af varekartoteker, pris- og rabataftaler fra leverandører. Fakturagodkendelsesmodulet understøtter elektronisk indlæsning af leverandørfakturaer i pdf-, OIO- og EDI-format og behandling af leverandørfakturaerne i godkendelsesflow samt arkivering af bilaget i pdf-format. Forbedringer i integration til sager er beskrevet under sagsprocessen. EG'S BRANCHELØSNING UDVIDET FUNKTIONALITET KØBSPROCESSEN Integration til leverandørvarekartoteker Indlæsning af leverandørfakturaer Godkendelsesflow I brancheløsningen kan vare-, pris- og rabataftaler indlæses ved hjælp af en skabelon pr. kreditor. Der opsættes én eller flere skabeloner pr. kreditor, hvorved alle filformater understøttes. Prisaftaler understøttes inkl. håndtering af punktafgifter. Leverandørfakturaer i pdf-, OIO- og EDIformat indlæses og arkiveres i pdf-format med opslag fra brancheløsningen. Bilagene modtages via mail, indscanning, smartklient og på ftp-server. Købsfakturaer kan sendes til godkendelse i flow, hvor det ud over godkendelse er muligt at kontere bilaget (sagsnr. eller omkostningsbilag) og anvise delbetalinger af kreditorfakturaen. Denne funktionalitet er parameterstyret og kan tilpasses den enkeltes behov. Mulighed for ajourførte købspriser i varekartotek. Mulighed for at modtage varekartoteker fra alle leverandører, da formatet er skabelonstyret og derfor let tilpasses uden udviklingsbehov. Omkostningseffektiv modtagelse af kreditorfakturaer. Let genfinding af leverandørfakturaer i det medfølgende elektroniske arkiv. Omkostningseffektiv og smidig håndtering af leverandørfakturaer. 3.5 MATERIELSTYRINGSPROCESSEN Mange virksomheder bruger ressourcestyring til at registrere den tid og de kræfter, der er involveret i at udføre og levere sager og service. Før du kan starte med at sælge tjenester og sager eller tildele ressourcer til montageprojekter, skal du oprette oplysninger om politik og priser, som kan bruges i ressourcetransaktioner. Alle prisoplysninger er justerbare. I EG's brancheløsning har vi udvidet denne funktionalitet med et materielstyringsmodul, der understøtter virksomhedens behov for overblik over materiellet. Der er styring af udlejning af materiel til sagerne og udlevering af materiellet til medarbejderne/bilerne (lokation). Lovpligtigt eftersyn af materiel, standard kost- og salgspriser, materieltyper (nummereret og unummereret), kvitteringer og statuskoder er indarbejdet i modulet. Materiellet kan ud- og afleveres via mobilløsningen på samme vis, som materialer og timer registreres.

11 Copyright 2014 EG A/S Whitepaper side 11 EG'S BRANCHELØSNING UDVIDET FUNKTIONALITET MATERIELSTYRING Materielkort: 3 niveauer type, gruppe, betegnelse Drag and drop Box Materielposteringer Materielkladden Mobilintegration Mulighed for ombytning af ressourcenr. eller lokationsnr. Fakturering af udlejet materiel Materielgruppe benyttes til styring af standard eftersynsperiode, kost- og salgspriser, maks. lejeperiode, tvungen kvittering og sagsnr. samt tildeling af stregkode på det enkelte materielkort. Materieltype (nummereret, unummereret, værktøjssæt/kasse) Drag and drop box til arkivering af dokumenter/brugerbeskrivelser mv. Posteringer benyttes til styring af faktureringen/sagsbelastningen (sidste faktureringdato, fuldt faktureret, undlad fakturering, finanskontonumre). Posteringer benyttes også til styring af kvittering, aflevering (dato), hjemkaldelse (nr. + dato), rykker (nr. + dato). Via materielkladde registreres alle posteringer, der vedrører materiellet. Mulige typer: udlevering, aflevering, til eftersyn, eftersyn, bortkommet, stjålet, genfundet, kasseret, solgt. Der er i kladden kontroller i forbindelse med ændring af status, ansatte ressourcer, spærrede sager. Tjek for eftersyn iht. opsætning. Mulighed for udskrift af følgeseddel og kvittering. Via mobilintegration er det muligt at udlevere, aflevere og pladsefterse materiel. Materielkort udlæses til mobilløsning. Import danner poster i materielkladden, og der er mulighed for styring af separat kladde pr. afdeling. Funktion, der kan benyttes til at rette ressourcenr. på åbne udleveringer, hvis ressourcen får nyt nummer (ved overgang fra lærling til montør). Funktion, der kan benyttes til at rette lokationskode på åbne udleveringer (ved udskiftning af biler). Funktionen håndterer fakturering af materielleje gennem dannelse af sagsposter. Fakturering styres via opsætning og kan foretages pr. et angivet tidsinterval, ultimo måned eller ved aflevering. Faktureringskørslen kan opsættes til automatisk kørsel. Samlet overblik over det enkelte materiel, materieltyperne og materielgrupperne. Enkelt og initutiv arkiveringsfunktion, hvor brugeren med musen kan trække ønskede dokumenter/ brugerbeskrivelser eller s direkte til arkiveringsfunktionen. Samlet historik for materiellet bidrager til overblik og dokumentation i relation til lovpligtigt eftersyn. Løbende registreringer på materiellet sikrer ajourført materieloverblik. Samme løsning, som understøtter tids- og materialeregistrering fra "manden i marken". Smidig og let håndtering af de periodiske ændringer, der sker vedrørende materiellet. Driftssikker sagsbelastning med den grad af automatik, der ønskes.

12 Copyright 2014 EG A/S Whitepaper side FINANSPROCESSEN Microsoft Dynamics NAV sætter dig i stand til at styre alle fælles finansprocesser og -oplysninger, fx bogføring af finanstransaktioner, forberedelse af regnskabsoplysninger, håndtering af bankkonti, lageromkostninger, produktionsomkostninger og anlægsaktiver. Når du opretter et nyt regnskab, skal du konfigurere kontoplanen og konfigurere bogføringsprocesserne. Når finansprocesserne er konfigureret, kan du konfigurere salgs- og købsprocesserne. Basisfunktionaliteten i Microsoft Dynamics NAV 2013 indeholder en række effektive værktøjer til finansstyring. I EG's brancheløsning har vi med implementeringskonceptet Klar-Parat-Start opsat disse processer med tilhørende parameteropsætning. Herudover har vi til finansmodulet i EG's brancheløsning tilføjet funktionalitet til advisering af ændringer på udvalgte (forretningskritiske) områder i rollecenteret, ny VIA-metode til beregning af igangværende arbejde efter produktionsprincip, udvidede bogføringsperiodebegrænsninger og differentieret finanskontering fra sager for blot at nævne nogle. EG'S BRANCHELØSNING UDVIDET FUNKTIONALITET FINANSPROCESSER Advisering af udvalgte ændringer i rollecenter Beregning af VIAproduktionsprincip Sagsstyret bogføringsopsætning Omposteringer af løn til sager Integration til Lessor Payroll Indlæsning fra Lønservice Intercompany-betalinger Det er muligt at opsætte advisering af de oprettelser/ændringer, man ønsker. Fx kan ændringer på kreditors bankoplysninger adviseres i regnskabschefens rollecenter. Dynamics NAV 2013 leveres med 5 standard VIA-metoder. I brancheløsningen er der lavet yderligere en beregnings-metode, der beregner VIA med projektlederens færdiggørelsesgrad. På sagen kan egen bogføringsopsætning styres allerede fra sagsskabelonen, således af den overstyrer den generelle bogføringsopsætning. Lønbilaget føres på medarbejderens dimensionsværdier. Med denne funktionalitet er det muligt at ompostere til sagernes dimensionsværdier. Udbygget integration mellem finans og Lessor Payroll, styring af arbejdstyper, der binder mobilløsningen sammen med lønudbetalingen, inkl. akkord. Der er mulighed for indlæsning af data fra Lønservice til finanskladden. Ud over handel mellem selskaber i samme koncern (intercompany) understøttes også udveksling af ind-/udbetalinger mellem selskaber. Mulighed for at vælge egne fokusområder. Brancheafstemt beregning af værdi af igangværende arbejde. Større fleksibilitet i finanskontering opsplitning af resultatopgørelsen. Mulighed for finansopfølgning efter præsteret arbejde. Sikring af, at en indtastning bærer alle informationer mht. sagsfakturering, tidsregistrering og lønafregning. Hurtig og smidig ajourføring af finans ved outsourcet lønfunktion. Hele koncernsamhandelsprocessen understøttes.

13 Copyright 2014 EG A/S Whitepaper side LEDELSESRAPPORTERINGSPROCESSEN Firmaer opfanger en stor mængde data under de daglige aktiviteter. Disse data, som fx afspejler organisationens salgstal, køb, driftsudgifter, medarbejderlønninger og budgetter, kan præsenteret i den rigtige form give beslutningstagere værdifuld information og forretningsindsigt også benævnt "business intelligence". Microsoft Dynamics NAV indeholder en række funktioner, som kan være nyttige, når du skal indsamle, analysere og dele virksomhedens data. Du kan oprette nye kontoskemaer, oprette kontoskemarækker og -kolonner, tildele foruddefinerede kolonneformater til kontoskemaer og oprette kontoskemakolonner, der udregner procenter. Analysér din finansielle ydeevne ved at konfigurere KPI'er baseret på kontoplaner, som du derefter publicerer som webtjenester. De publicerede kontoskema-kpi'er kan ses på et websted eller importeres i Microsoft Excel ved hjælp af OData-webtjenester. I EG's brancheløsning er standard Microsoft Dynamics NAV udbygget med en målrettet BI-løsning. Formålet er at sikre ledelse og projektledere direkte adgang til styringsrelevante nøgletal og diagrammer, således at virksomhedens reaktions- og konkurrenceevne styrkes. EG'S BRANCHELØSNING UDVIDET FUNKTIONALITET FINANSPROCESSER Targit BI Integration til Targit BI Leder-dashboard Projektleder-dashboard Dashboards, analyser, rapporter og notifikationer, der kombinerer data på tværs af organisationen. Kan generere analyser, som ellers kræver udvikling af rapporter i Microsoft Dynamics NAV. Mulighed for selv at udvikle rapporter i Targit. Mulighed for adgang til data udefra. Drill down-funktionalitet fx ved valgt sag vises denne sags oplysninger, når andre skærmbilleder tilgås. Dashboard med adgang til de ledelsesmæssige nøgletal, herunder DB pr. projekt, overskud pr. projekt, indtjeningsevne pr. medarbejder og perioderegnskaber. Adgang til en række nøgletal på de sager, som du er ansvarlig for. Du får mulighed for at følge udviklingen på dine projekter i forhold til budget, ligesom du kan lave tværgående analyser på alle dine projekter. Bedre beslutningsgrundlag for organisationen på flere niveauer. Styrede fokusområder Hurtig navigation Her og nu-adgang til de vigtigste nøgletal, således at du som leder er helt tæt på både de overordnede økonomiske tal og udviklingen på de vigtigste projekter. Mulighed for, at projektlederen hurtigt kan danne sig et overblik over den aktuelle status og herefter koncentrere indsatsen om den fremadrettede styring.

14 Copyright 2014 EG A/S Whitepaper side 14 4 BEST PRACTICE-IMPLEMENTERING Når virksomheder har truffet beslutning om at investere i en ny virksomhedsløsning, er det baseret på ønsket om højere effektivitet og en forbedret bundlinje. Imidlertid er der en implementeringsperiode, fra beslutningen er taget og til, at du kan realisere alle de muligheder, løsningen giver. Implementeringsprocessen for en ny virksomhedsløsning kan være både irriterende, foruroligende og tidskrævende. Vores erfaring siger os, at det er en reel bekymring. Derfor har vi som en integreret del af EG's brancheløsning udviklet et koncept for hurtig levering og implementering af løsningen. Konceptet kalder vi Klar- Parat-Start, og det sikrer dig den korteste vej til at realisere de forretningsmæssige gevinster, som den nye virksomhedsløsning skal give dig og din virksomhed. 4.1 KLAR-PARAT-START EN GENVEJ TIL HURTIG IMPLEMENTERING Vores mange års erfaring fra branchen betyder, at vi kender hverdagens arbejdsgange, rutiner og ikke mindst udfordringerne i bygge- og installationsbranchen. Denne erfaring har vi anvendt til at skabe en genvej til hurtig implementering kaldet Klar-Parat-Start, der er en integreret del af EG's brancheløsning og grundlaget for implementering i din virksomhed: KLAR Alt det indledende arbejde med opsætning af parametre og registre har vi gjort. PARAT Vi afstemmer dine behov med best practice-processerne i EG's brancheløsning. START Du kommer hurtigt i drift og kan drive din forretning på et endnu højere niveau. Det samlede implementeringskoncept kan illustreres som følger: IMPLEMENTERING Koncept for hurtig implementering af EG's brancheløsning med best practice. basis-installation, datamigrering, roller, brugere, rettigheder, formularer/rapporter og anden klargøring. ANVENDELSE Den anbefalede anvendelse af EG's brancheløsning. FUNKTION OG TEKNIK Den udvidede branchefunktionalitet i EG's brancheløsning KERNE Microsoft Dynamics NAV 2013 Med implementeringskonceptet minimerer vi din risiko. Sammen skal vi alene have fokus på, om løsningen giver dig det ønskede udbytte, hvilket vi sikrer gennem et veldefineret forprojekt, hvor vi afstemmer dine behov med løsningens best practice-processer. Dermed opnår du sikkerhed for, at du kommer i gang på det rette grundlag, og med Klar-Parat-Start kommer du også hurtigt og sikkert igennem implementering, test og træning. I nedenstående har vi på overskiftsniveau listet den omfattende præ-opsætning, som medfølger i EG's Klar- Parat-Start-koncept:

15 Copyright 2014 EG A/S Whitepaper side 15 KLAR-PARAT-START-ELEMENTER Rollecenter Skabeloner Formularer Stamkartoteker Prædefinerede roller specielt udviklet for brug i forbindelse med Klar-Parat-Startkonceptet. Skabeloner til oprettelse af stamdata Standardformularer, der kan tilpasses med virksomhedens eget logo og adresseoplysninger Kartoteker med best practiceparameteropsætning Klar-Parat-Start leveres med alle roller i standard Microsoft Dynamics NAV 2013 samt supplerende rollecentre til salg, projektleder, logistik/indkøb og leder. Klar-Parat-Start indeholder skabeloner til oprettelse af kunder, leverandører, varer, sager, Word-dokumenter og Excel-filer. Skabelonerne sikrer dig hurtig oprettelse og sikkerhed for, at alle stamdata bliver korrekt udfyldt. Klar-Parat-Start indeholder salgsfaktura, sagsfaktura, ordrebekræftelse, arbejdsordre, plukseddel, rekvisition, følgeseddel, rentenota, rykkere, lagerflytning. Stamkartoteker med detaljeret parameteropsætning i finans, debitor, kreditor, anlæg, CRM, logistik, indkøb, produktion, service, personale, ressourcer, godkendelsesskabeloner, sager, marketing og salg. 5 DRIFT OG SERVICE EG's brancheløsning leveres naturligvis som cloudløsning eller som en traditionel licensløsning til afvikling på din virksomheds egne servere. Uanset dine ønsker tilbyder EG en vifte af serviceydelser, der er tilpasset netop din virksomhed, din branche og dine specifikke behov. Dette giver dig sikkerhed for en effektiv drift og service af din it-løsning, og med aftalekoncepterne har du styr på omkostningerne og får ingen ubehagelige overraskelser. 6 KONKLUSION EG's brancheløsning til entreprenører og installatører er Microsoft-certificeret og leveres som et ISV add-on til Dynamics NAV Det er en skalerbar og dynamisk løsning, der kan bruges af både den mindre, mellemstore og store virksomhed. Brancheløsningen understøtter og effektiviserer de administrative processer, styrker dit overblik og strømliner de processer, der er vitale for en moderne entreprenør- og installationsvirksomhed. Med Klar-Parat-Start, der er en integreret del af brancheløsningen, sikrer vi dig minimal risiko i din teknologiske og forretningsmæssige opgradering og giver dig mulighed for at komme hurtigt og sikkert i drift, så du kan drive din forretning på et højere niveau.

16 Copyright 2014 EG A/S Whitepaper side 16 It-løsninger, der styrker din forretning og matcher din branche EG er blandt Skandinaviens førende leverandører af it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for både små og store virksomheder. Vi har mere end medarbejdere, som med deres viden og brancheindsigt bidrager til produktivitetsforbedringer hos vores kunder i Danmark, Norge og Sverige. Kontakt os Tlf.: Web: _DK_V1

It-fundamentet, du kan bygge forretning på

It-fundamentet, du kan bygge forretning på It-fundamentet, du kan bygge forretning på It-løsninger specialudviklet til dine behov løfter produktivitet og bundlinje EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Styrk bundlinjen Potentialet for øget produktivitet

Læs mere

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

Funktions- og procesbeskrivelse ASPECT4 Økonomistyring

Funktions- og procesbeskrivelse ASPECT4 Økonomistyring Senest opdateret august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Virksomhedsløsningen ASPECT4...3 1.2...3 1.3 Nytteværdien af...3 1.4 ASPECT4 Client enkelt og overskueligt...4 1.5 Cockpit...5 2 Centrale

Læs mere

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion Få styr på fremdrift, kapacitetsudnyttelse og hele dit projektflow EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Hvor trykker skoen egentlig? Trenden

Læs mere

Sommerkatalog. Vi skaber it-løsninger til din branche. 360º brancheløsninger er nøglen til besparelser, effektivitet og mere fritid!

Sommerkatalog. Vi skaber it-løsninger til din branche. 360º brancheløsninger er nøglen til besparelser, effektivitet og mere fritid! 360º brancheløsninger er nøglen til besparelser, effektivitet og mere fritid! Produkt- og løsningskatalog til bygge- og installationsbranchen EG Byg & Installation Juni 2012 Sommerkatalog Stærke tilbud

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Microsoft Dynamics C5 Mere overskud til dig og din forretning Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Indhold Få mere overskud til at gøre det du vil... 3 Gør hverdagen nemmere.... 4 Vil du

Læs mere

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere

Danske virksomheders foretrukne virksomhedsløsning...side 3. Lad C5 vokse i takt med din virksomhed... side 4

Danske virksomheders foretrukne virksomhedsløsning...side 3. Lad C5 vokse i takt med din virksomhed... side 4 generelt MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Har du styr på regnskabet?... side 3 Effektiv økonomistyring... side 3 Danske virksomheders foretrukne virksomhedsløsning...side 3 Startpakken til

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

Velkommen til "Din virksomhed", som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore virksomheder. AF CHRISTIAN RINGHEIM, MARKEDSCHEF

Velkommen til Din virksomhed, som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore virksomheder. AF CHRISTIAN RINGHEIM, MARKEDSCHEF NOVEMBER 2003 INvirksomhed KUNDEBLAD FRA MICROSOFT DANMARK Microsoft Skru bare op for forventningerne til Velkommen til "Din virksomhed", som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore

Læs mere

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING Hvordan finder jeg mere information om DM Software? Brochurer som denne tjener deres formål. Men dialog er nu en gang bedst, når den foregår mellem levende mennesker. Derfor er du meget velkommen til at

Læs mere

overser du optimeringsmuligheder?

overser du optimeringsmuligheder? overser du optimeringsmuligheder? selv små justeringer giver stor værdi til din ErP-løsning. kom til Dynamics-dagen, og hør om tillægsløsninger til Dynamics ax og nav og få styr på udfordringerne med cloud

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE...

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... VALUE YOUR TIME NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Christoffer Lanstorp Head of IT

Læs mere

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals!

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å a t f o r e n k l e h v e r d a g e n Få Kontrol over pengene Kundestyret udvikling I Mamut er vi optagede

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Intelligent forretning på B2B-markedet. Januar 2009

Intelligent forretning på B2B-markedet. Januar 2009 Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Hovedrapportens konklusioner 3 3. Sammensmeltning af brancher gennem e-business 5 4. Sanistål e-business understøtter vækststrategien 6 5. Solar en grossistvirksomhed

Læs mere

Vil du mærke forskellen? PRODUKT- OG PRISKATALOG, APRIL 2015

Vil du mærke forskellen? PRODUKT- OG PRISKATALOG, APRIL 2015 Vil du mærke forskellen? PRODUKT- OG PRISKATALOG, APRIL 2015 INDEX TIP - naviger med links i pdf-versionen Introduktion Velkommen til Continia Software Side 3 Det siger brugerne om vores produkter Side

Læs mere

EG A/S Årsrapport 2010

EG A/S Årsrapport 2010 Ledelsesberetning EG A/S Årsrapport 2010 EG www.eg.dk EG A/S Årsrapport 2010 3 Ledelsesberetning Koncernens hovedtal EG A/S Hoved- og nøgletal 2010 Side 24 EG koncernens hovedtal I millioner DKK 2006 2007

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Navision Stat 7.0. Brugeradministration. Side 1 af 40 ØSY/JKH 15-04-15

Navision Stat 7.0. Brugeradministration. Side 1 af 40 ØSY/JKH 15-04-15 Side 1 af 40 Navision Stat 7.0 ØSY/JKH 15-04-15 Brugeradministration Introduktion I Navision Stat 7.0 er brugeradministrationen lavet radikalt om, i forhold til tidligere versioner, da der bl.a. nu anvendes

Læs mere

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres DC Magazine oktober 2013 FORRETNINGSSYSTEMER Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres FORRETNINGSSYSTEMER side 18 Forøg konkurrencekraften med Datacon FORRETNINGSSYSTEMER side 14 Fakturaworkflow

Læs mere

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning?

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning? Her finder du Navision Australien Belgien Canada Danmark Finland Frankrig Holland Indien Island Italien Litauen Norge Polen Portugal Rusland Schweiz Singapore Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydafrika

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Velkommen til Mamut One! Mamut One er en serie forretningsløsninger, som hjælper dig med at håndtere arbejdsopgaverne

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale Mamut Business Software Introduktion Økonomistyring, logistik og personale Introduktion til Mamut Business Software Økonomistyring, logistik og personale Version: 12.1. Partnr.: MBS.MAN.FIN.12.DK 002 Producent

Læs mere